Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.06.2010 21:11 - БЪЛГАРСКИЯТ ХАРАКТЕР НА ТРАКИЙСКИТЕ ТОПОНИМИ- I
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 39637 Коментари: 157 Гласове:
65

Последна промяна: 23.10.2010 14:22

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

БЪЛГАРСКИЯТ ХАРАКТЕР НА ТРАКИЙСКИТЕ ТОПОНИМИ- I

 

 

Названията на древни селища, реки, планини и местности са като отворена книга за езиковедите. Чрез анализ на имената, всеки непредубеден учен може да установи кой народ къде е живял през определен период от време. Дойде ли нашественик в една земя той наследява много названия, но след време налага и свои, които нямат нищо общо с езика на старото население. Като пример могат да се дадат Кърджали, Хисар, Карлово, техните имена нямат смисъл на български, а само на турски.

 

Официалната историография запраща прародината на българите в далечната Азия, но в случай, че дедите ни бяха тюрко-алтайски народ, то би трябвало в периода V- ти -IX-ти век те да оставят стотици, или поне десетки тюрко-алтайски топоними в Тракия и черноморските степи. Такива названия на градове и местности обаче няма, те липсват напълно. Един изключително важен факт, който обаче упорито се премълчава от манипулаторите на нашето минало.

 

Живелите в Късната Античност и Ранно Средновековие Св. Йероним, Енодий, Йордан, Прокопий, Симоката, Йоан Никиуски, Йоан Малала, Анастасий Библиотекар, или пък друг техен съвременник не споменават нито едно селищно, или речно име, което да е от тюрко-алтайски произход...няма нито едно...

 

Прокопий, Симоката, Малала и др. отъждествяват дедите ни с траки и кимерии, т.е. с древни балкански народи. Ранносредновековните летописци явно са били прави защото тракийските топоними и хидроними са прекрасно обясними на български език. Това е възможно единствено и само, ако ние сме потомци на Спартак, Орфей и Арес. Едно е да наследиш дадено име на град, а съвсем друго е то да има смисъл на твоя език. В този постинг ще бъдат разгледани названия на реки, местности и селища от земите на мизи, гети, дардани, одриси и др.

 

Нека започнем с нашата величествена и красива река Дунав. Нейното най-старо име е Матоас, което Страбон превежда като мътещ, мътен. Понеже Дував е голяма река, то водите му са мътни, особено в делтата му. За да не се чудят как да обяснят, че най-древното име на тракийската река е обяснимо на български, траколозите се преструват, че не са запознати със сведението на старият автор.

 

Нестос и Местос са тракийските имена за нашата Места. По принцип названията на реки имат значение течаща, движеща се, или бяла, черна, червена, бърза и т.н, това е установено отдавна от езиковедите. И двата варианта на името на тракийската река имат обяснение на български. Нестос е свързано с глагола нести – нося, т.е. носеща река. Местос пък е свързано с местя, т.е. придвижвам.

 

Древното име на Тимок е Тимакус, Георгиев свързва ТИМ със старобългарската дума тьма- тъма, тъмнина. Реката е получила името си благодарение на тъмните си води. Тук виждаме, че още един древен хидроним има българска етимология.

 

Атрус и Иетерус са названия на Янтра, която в горното си течение се нарича Етър. Значението на името е бърза и е сродно със старобългарската дума яндъръбърз. Имената са леснообясними на български, но по непонятни причини и траколози и лингвисти си затварят очите за старобългарската дума, която дава обяснение на тракийския хидроним.

 

Карпатите са били обитавани от дако-гетите, агатирзите, костобоките... Името на тези планини се обяснява с думата карпа скала. Тя присъства и до днес в нашите говори като и притежава абсолютно същото значение. Имаме и нейни сродни думи, това са кърпел, карпелак – предмет с отър връх ( както и скалата).

 

Местността Друвета е обяснима с множественото число на нашата дума дърво, те. дървета. Тук трябва да се отбележи, че множествено число на съществително в тракийския език  се образува с та, както и в българския – дървета, момчета, полета.

 

Друм е тракийска дума за гора, храсталак. Тя се среща дори днес в нашия топоним Вълчидръм, т.е. вълча гора, дръм е българска дума за горичка.

 

Гариск е древно селище в близост до река Вардар.Значението е горист, намиращ се в гори. Окончанието СК е типично за старобългарски думи като блескъ, бытиискъ..

 

Каластра е преведено като Кало струя от нашите езиковеди. Тук установяваме, че тракийската дума за кал е кал, а за струя е...струя...Интересно, нали?

 

Друга тракийска дума за кал, глина се среща в Илион...да, това е алтернативното име на Троя. Тя е била построена в блатиста местност и това е дало името й – Илион. Ила е тракийската дума за кал, която си е и старобългарската илъ-кал. Троя- Илион е създадена от траки, керамиката от най-древните слоеве доказва това, а родството на траките с троянците се доказва и от участието им във Троянската война като съюзници на цар Приам.

 

Древен вариант на думата струя се среща и в имената на реките Струмон – Струма и Струме- Стряма. Други сродни български думи са стремя се, устрем, устремявам се. Те без изключение изразяват движение.

 

Прокопий споменава река Рекиус ( Речиус), но кой знае защо нашите траколози не са в състояние да видят думата река.

 

Няма спор, че бел, бял, бела, бяла са български прилагателни. Това, което скъпите ни учени не споменават е, че съществуват тракиски селища и планини, в чийто състав има български думи. Бела, Бела Стура, Баланастра, Балакрос, Орбелос са регистрирани между 2-ри и 6-ти век. Интересното е, че в тракийските имена се забелязва българска диалектна особеност. В някои крайща на страната ни, определени хора казват бял (бал), бяла, а в друга област се използва бел, бела.

 

Тракийски селища с частица ВИС има на север и на юг от река Дунав. Потависа, Даковиса, Висмарос, Висанте... В. Георгиев правилно отъждестви тракйското ВИС със старобългарското ВЬСЪсело, селище. Тази дума не може да е наследена защото ние си имаме прекрасна етимология за нея. В санскрит виса, васа означава село, селище и идва от глагола висати, васатисвървам, прикрепям, оставам. По същият начин старобългарската вьсъ идва от глагола веза – свързвам, прикрепям.

 

Един изкючително важен тракийски топоним е Селимбрия. Името е двусъставно, селим е гърцизираният вариант на селям – дателен падеж, мн. ч. на сели – селяни, заселени хора. Същото окончание срещаме в женамъ- на жените, землямъ – на земите...и т.н. Брия се тълкува като идващо от древен глагол ври, т.е. въртене, в смисъл заобиколено, оградено място.Признавам, че има логика, но тъй като селищата с наставка брия са без изключение големи селища, то брия е по-скоро свързано с брати – събирам ( в едно).

 

Друг важен топоним е Полтимбрия. Частицата полт се определя от В. Георгиев като сродна на нашата плотъограда.

 

Тракийското селище Бергуле е регистрирано през 2-ри век, а Брегедава през 6-ти. Берг- Брег отговоря на нашата дума брег, бряг, високо място. При двата топонима се забелязва една характерна особеност за българския език, а именно метатезата. Това е прехвърляне на гласна, т.е. берг, става брег. Същата особеност се наблюдава при галва-глава, варта – врата и т.н. Днес ние имаме селища като Бели Брег, Брегово....

 

Друго населено място с подобно значение е намиращият се в Мизия Пергам.  Името му е сродно с хетските думи парк, парку, паргасти- издигам, висок, височина. Българската успоредица е думата праг, чието първично значение е идигнато, високо, това е и прагът...

 

Перинт е поредният топоним, чието име притежава значението височина. Връзка показва хетската дума перуна- скала и разбира се нашите глаголи перя се, напирам...т.е. висък съм, изпъквам. Относно наставката инт ( в Перинт) Георгиев е категоричен, че тя е идентична на старобългарската ент ( като например в отрочент(е)отроче, овьчент(е)- овчица ).

 

В Тракия са засвидетелствани селища съдържащи частицата тарпТарпорон, Тарподиза... Тарп е тълкувано като трап ( изкоп) от Георгиев, явно селищата са били в равини, ерозирали местности.

 

Името на тракийското селище Берзаме е свързано от В. Георгиев с българската дума бреза. Както при Бергуле и Пергам ( брег, праг) и тук забелязваме по- старият вариант на наша дума, т.е. преди да настъпи метатезата.

 

Известно е, че много селища в Мизия и Дакия съдържат частицата дава, имаща вариант дева. В. Георгиев обяснява, че дава, дева е свързано с нашия глагол дявам, девам, т.е полагам, поставям. Нашият езиковед добавя, че вариантите дава-дева се обясняват с български диалектни особености – екането и якането. Ние не само имаме обяснение за древният топоним, но и вариантите му са типични за нашите говори.

Дева, дава е означавало стан, временен лагер на скотовъдци. Понеже такъв тип селища вече не са съществували в Ранното Средновековие, то и името отпада, важното обаче е, че етимологията е българска. Не е от голямо значение дали днес в речника ни присъства дадена дума, а дали имаме обяснение за нея. С времето се губят много думи, старобългарските топографски термини като вьсъ, врьтъ са били широко използвани само преди 300 години, но днес звучат като чужди. Това е един неизбежен процес. Точно развитието на езика и промяната на характера на селищата е причината да не се използват толкова често като преди имена като тракийските Бренто пара, Дери пара и др. Все пак те не са се загубвали съвсем, И. Дуриданов свързва частицата пара с българската дума барарекичка. Явно пара е гръцкото предаване на нашата дума, която дори и днес влиза в състав на топоними като Крива Бара, Голяма Бара, Тънка Бара,...да не забравяме Барище, Барица, Барьето, Барище, Слана Бара...все тракийски топоними...

 

Да продължим с анализа на други древни селища от нашите земи. Тракийското  Водас дори не се нуждае от превод, връзката с думата вода е очевидна.

 

Регистрираната през 6-ти век Бисдина е просто гърцизираният вариант на Бездна, а Ракуле е Ракла ( в смисъл на изкоп), Каминус си е Камен ( камък), мизийската Тимена означава същото както тракийската Тимиана тъмна. Сродни на тях са намиращите се в Дакия и Мизия селища Тамасидава....

 

Пале е древният вариант на поле, днес ние имаме Етро поле, Дълго поле, Бело поле.

 

Суки е проход в Родопите, понеже в гръцкия няма Ч, то чуки – върхове е предадено като Суки. От Уску Дама разбираме, че тракийската дума за дом е дам(а). В. Георгиев обяснява споменатото от Прокопий селише Вре с нашата дума връх, имаща диалектен вариант връй. Името на тракийското селище Дебре означава дебри, няма нищо сложно, нали? Обаче като никой не говори за определени топоними и те си остават невидими. Премълчават се и други важни подробности. Тракийската дума за море може да се изведе от племенното название на обитаващите черноморските брегове морисени. Думата за земя получаваме от теонима Земла, Земела, О. Хаас свързва фригийската гордус  с нашата град, белте означава блато, а бурдброд...

 

 

Това е само една малка част от тракийските топоними, чието име е лесно обяснимо на български език, но въпреки това става ясно, че основните тракийски топографски термини не само, че не са се загубили, но и имат продължение при българите, а най-важното е, че те имат ясно обяснение на български.

 

Тракийски – Български

 

земла – земля, земя

кал- кал

ил-илъ ( кал, глина)

вода-вода

море-море

пара, бара- бара ( рекичка)

река – река

оста – устие ( на река)

вис- вьсъ ( село)

сел(о)- село

горд(ус) – град, градеж, градище

дам(а) – домъ ( дом)

полт-плотъ ( ограда)

гар(а)- гора

друм – дръм ( горичка)

друвета – дървета

пале – поле

камин-камен, камък

чуки-чуки ( върхове)

карпа-карпа ( скала)

берг, брег – брег, бряг

бурд-брод

тарп –трап

бисдина-бездна

дебре-дебри

дева, дава – девам, дявам

 

 

Само предубеден човек може да твърди, че траките са били асимилирани и са загубили езика си, а новодошлите пришълци са наложили свои названия. Продължението на тракийските топоними е налице, налице са и български диалектни особености в тракийския. Малките отклонения могат лесно да се обяснят, с това, че имената на тракийските селища са документирани от гърко и латиноговорящи летописци, които нито са били в състояние да чуят едно име 100% правилно, така и да го запишат севсем правилно.

 

Не е имало никакво нашествие в Тракия, напротив, древното й население, живеещо в свободните територии на север от Дунав е освободило своите подтиснати събратя. Ето затова пришълците не донасят нови названия, нито пък се появява нова, чужда материална култура. Тракийските рала, дикани, брани, сърпове, косери продължават да се използват в Родината...чак до началото на 20-ти век. Ето затова в България, в Ранното Средновековие няма промяна в жилищата, няма промяна в погребалните ритуали, която непременно щеше да настъпи, ако бе дошъл чужд народ.

 

Дедите ни смачкаха римската войска и многократно унижиха империята. На бойното поле предците ни победиха, но враговете им си отмъстиха по страшен начин, а именно като в някои от хрониките си изкараха коренното население на Тракия чужденци. Истинските нашественици в нашите земи бяха римляни и гърци, това се е знаело на времето, затова и старите българи наверно са се смели на глупавите гръцки писания. Лукавите потомци на Данай обаче са знаели, че отровата, която са впръскали чрез лъжите си след векове ще нанесе страшни поражения на нашата държава... така и стана.

 

Днес ние трябва да отмием лъжите изплетени от противниците на дедите ни и да покажем истината на цял свят. Няма да е лесно, но и животът на нашите предци е бил една непрекъсната борба. Тя ги е направила силни и способни, добрите качества се коват от изпитанията. За да оцелеем като народ трябва да пречистим и да прегърнем старите си добродетели. От нас зависи какво ще е значението на името българин в бъдещето. Няма малки хора, всеки допринася за оформянето на съдбата. Избирайки пътя на честността, почтеността, опрощението и доброто ще си върнем това, което ни бе отнето, но най-важното е, че ще останем българи!

 

 

 Тагове:   Дунав,   дава,   места,


Гласувай:
671. sparotok - коментари
20.06.2010 21:29
Умолявам коментиращите и критикуващите да се ограничат само с темата на постинга.
цитирай
2. анонимен - Прекрасно както винаги :)
20.06.2010 21:47
Да кажа няколко уточнения:
при метатезата гласната се променя:
ор - ра ол - ла
ер - ре/ря ел - ле/ля
връх преди се е пишело врьхъ/вьрхъ, а ь в силна позиция става е(сильнъ = силен) така всичко си идва на мястото. ь е станало ъ, защото по едно време сричкотворното р на всички места е станало твърдо(ь е мека гласна, ъ е твърда). Има и други примери за преглас на ь в ъ: вьнъ става вънъ.
цитирай
3. анонимен - бара, карпа
20.06.2010 21:48
А бе думите бара и карпа защо ги няма в речника, уж български, а нещо ги хванала липсата, а?
цитирай
4. анонимен - истината
20.06.2010 21:51
Ако това, което твърдиш е верно, значи яко са ни баламосвали и то дълго време, бай ти Ценов май е бил прав да ни провъзгласи за трако-илирийци.
цитирай
5. анонимен - няма такава дума
20.06.2010 21:59
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.
цитирай
6. drakulla - Аз
20.06.2010 22:00
ще се огранича само с едно БРАВО! :)
цитирай
7. sparotok - благодаря
20.06.2010 22:02
анонимен написа:
Да кажа няколко уточнения:
при метатезата гласната се променя:
ор - ра ол - ла
ер - ре/ря ел - ле/ля
връх преди се е пишело врьхъ/вьрхъ, а ь в силна позиция става е(сильнъ = силен) така всичко си идва на мястото. ь е станало ъ, защото по едно време сричкотворното р на всички места е станало твърдо(ь е мека гласна, ъ е твърда). Има и други примери за преглас на ь в ъ: вьнъ става вънъ.


Благодаря за пояснението!
цитирай
8. sparotok - речник
20.06.2010 22:03
анонимен написа:
А бе думите бара и карпа защо ги няма в речника, уж български, а нещо ги хванала липсата, а?


Трябва да потърсите в Етимологически Речник на Българския Език. Считам изданието под редакцията на И. Дуриданов за много добро.
цитирай
9. sparotok - КАРПА
20.06.2010 22:04
анонимен написа:
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.


Хайде тогава вижте дали няма и дали не е тракийска:))

http://www.promacedonia.org/ber_2/252.jpg
цитирай
10. sparotok - благодаря
20.06.2010 22:05
drakulla написа:
ще се огранича само с едно БРАВО! :)


Благодаря!
цитирай
11. анонимен - Аспар
20.06.2010 22:10
Глупости в нюанси! Толкова много неща са подминати, че ми е обидно.
Хора, не вярвайте на полуграмотността.
С ОФ-призиви и бригадирски патос история не се пише.
цитирай
12. sparotok - конкретно
20.06.2010 22:12
анонимен написа:
Глупости в нюанси! Толкова много неща са подминати, че ми е обидно.
Хора, не вярвайте на полуграмотността.
С ОФ-призиви и бригадирски патос история не се пише.


Хайде тогава кажете какво е подминато, или дайте факти, или си мълчете:)))
цитирай
13. solinvictus - Какво ти е мнението за "боу...
20.06.2010 22:13
Какво ти е мнението за "боургаре"коментирано и от златарски и също "бургари" или "боургари" в западняшките писанки са си ги свързват с нас-от" БУРГ"има и тракийски градове с това окончание даже сие цяло такова!
примерно :
Mareburgu
Stiliburgou
Halicaniburgou
Burgonobore
Laccoburgo
Burgualtu
Bigranae

и това St. Cyril ....в Скития
все азиатско-турско-монголски имена ми са виждат ,хехе?
цитирай
14. анонимен - патос
20.06.2010 22:18
анонимен написа:
Глупости в нюанси! Толкова много неща са подминати, че ми е обидно.
Хора, не вярвайте на полуграмотността.
С ОФ-призиви и бригадирски патос история не се пише.


Човече, послание за честност, доброта и опрощение не е ОФ призив, а ХРИСТИЯНСТВО, което червената диктатура всячески се опита да унищожи.
Ти обаче можа да излюпиш само едно глупаво обвинение след като информацията в този постинг не ти оттърва.

Твърдиш, че много е пропуснато, но защо тогава не кажеш кой факт не е верен?
цитирай
15. анонимен - обидения
20.06.2010 22:21
анонимен написа:
Глупости в нюанси! Толкова много неща са подминати, че ми е обидно.
Хора, не вярвайте на полуграмотността.
С ОФ-призиви и бригадирски патос история не се пише.


А бе човек, лингвистите по цели книги пишат за тракийската топонимия, а пък ти искаш в един малък постинг да има абсолютно всичко, което изобщо някой някога е писал за траките.Защо обиждаш автора, той не е комунист, но ти май си размахвал червено знаме, най-големите мижитурки от байтошово време станаха най-големите "демократи".
цитирай
16. sparotok - Ценов
20.06.2010 22:24
анонимен написа:
Ако това, което твърдиш е верно, значи яко са ни баламосвали и то дълго време, бай ти Ценов май е бил прав да ни провъзгласи за трако-илирийци.


И Ценов, и Гинчев, и Паисий и Раковски са били прави обявявайки българите за местен народ.
цитирай
17. sparotok - Бургарама
20.06.2010 22:26
solinvictus написа:
Какво ти е мнението за "боургаре"коментирано и от златарски и също "бургари" или "боургари" в западняшките писанки са си ги свързват с нас-от" БУРГ"има и тракийски градове с това окончание даже сие цяло такова!
примерно :
Mareburgu
Stiliburgou
Halicaniburgou
Burgonobore
Laccoburgo
Burgualtu
Bigranae

и това St. Cyril ....в Скития
все азиатско-турско-монголски имена ми са виждат ,хехе?


Прокопий споменава в Тракия и селище Бургарама, което си е гръцкото предаване на Булгарамъ - на Българите. Този топоним обаче причинява насълзени очи на нашите учени и те отказват да го коментират.
цитирай
18. solinvictus - как се е вметнало "л"...
20.06.2010 22:34
как се е вметнало "л"-ъто е интересно и кога мисля ,че е след Симеон.
Мадара как се е наричала преди Христос или до турците ?-
отдавна го търся някъде по карти или надпис ,ама по вехт!
цитирай
19. анонимен - бург/берг
20.06.2010 22:40
На немски, както и въобще на германските езици burg(още berg) означава замък/крепост. За сведение - eurodict.com ;)
цитирай
20. sparotok - заемки
20.06.2010 22:56
анонимен написа:
На немски, както и въобще на германските езици burg(още berg) означава замък/крепост. За сведение - eurodict.com ;)


Истинската германска дума за възвишение е Hugel ( Ger.), heuvel ( Nederl.), сродни са на huge ( Engl), erhochen, hoch (Ger.) verhogen, hoog ( Nederl.).

Вerg е заемка в германските езици, най-вероятно от галското БРИГА - крепост на хълм.
При нас има смисъл, брег, бряг е образувано от брати - събирам, акумулирам, натрупвам, правя голямо, високо. Да не забравяме, че първите укрепени селища на хълм са на Балканите, а не в Северна Европа.
цитирай
21. sparotok - Дунав
20.06.2010 23:03
kansandilh написа:
"...Истър някога се е наричал „Матоас” сиреч, на елински „Асиос” и че, макар скитите често пъти да са го прехвърляли без да претърпят щети, все пак, когато веднъж ги сполетяло нещастие, името му било променено на Данубис или Даусис, сякаш реката била виновна за грешката им." Струва ми се, че траките са наричали Дунав -"Мато", а Страбон транскрибира думата на гръцки и дава елинското и значение "Асиос", или на български- мътен. Коренът на мато, мътен(мутен), матово(непрозрачно) е един и същ-"мат".И действително, Дунав по целия български участък е мътен(непрозрачен, матов) .Спароток, интересно, какъв смисъл влагат скитите в наименованието Дануб и Даус?-би ли дал някакъв коментар?


Бях намислил да дам тази информация в друг постинг, но какво пък, сега пак може.

Дунав се тълкува като сродна със санскритската и авестийска дума дану - река, течение, движение, а също и с глагола двисати - движа се ( от там и старобългарската дума Дван - заек, т.е. бърз, движещ се).

Действително, дану и двисати ( двисайти) е сродна с Дунав, но същото важи и за старобългарския глаголи двисати- движа, доунти - вея, духам...те. създавам движение.

Както виждаш и наименованието Дунав си е наше:)))
цитирай
22. анонимен - И в центъра на България думата е жива!
20.06.2010 23:09
анонимен написа:
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.

Има , има! В родното село на баба ми, което се намира в Сърнена Средна гора /обл.Пловдивска/ и до ден днешен старците казват, когато са премръзнали:"Карпа съм ладен!" т.е. "Студен съм като скала!". Думата я използват и за неприятен повод-смърт, казвайки например "На утрото кат влянах в одаята, гледам го той вече карпа станал!"..., а там сърби няма, няма и не е имало никакви малцинствени групи!!! СПАРОТОК, поклон пред тебе, брате!
цитирай
23. sparotok - ВАЖНО!
20.06.2010 23:17
анонимен написа:
анонимен написа:
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.

Има , има! В родното село на баба ми, което се намира в Сърнена Средна гора /обл.Пловдивска/ и до ден днешен старците казват, когато са премръзнали:"Карпа съм ладен!" т.е. "Студен съм като скала!". Думата я използват и за неприятен повод-смърт, казвайки например "На утрото кат влянах в одаята, гледам го той вече карпа станал!"..., а там сърби няма, няма и не е имало никакви малцинствени групи!!! СПАРОТОК, поклон пред тебе, брате!


Даваш много важна информация, благодаря ти! За кое населено място става дума?
цитирай
24. razkazvachka - Браво и от мен!
20.06.2010 23:23
само ще добавя: няма по-мърляви и мързеливи речници от речниците на българския език - съжалявам, но нашите езиковеди са считали лексикографията за недоходно и трудоемко занятие и не са си свършили работата. В същото време има планини от етимологически находки и тълкувания - стоят си в отделните трудове, трупат се и се разпадат в хранилища и архиви...
Българският език се смята за нещо частно и както при другите неща от нашенско - не се натрупва, прибавя, умножава, развива, а всеки започва отново и, за съжаление - в многото случаи - от каквото си открадне... - Оел, Рак и Щука...
цитирай
25. sparotok - езиковеди
20.06.2010 23:27
razkazvachka написа:
само ще добавя: няма по-мърляви и мързеливи речници от речниците на българския език - съжалявам, но нашите езиковеди са считали лексикографията за недоходно и трудоемко занятие и не са си свършили работата. В същото време има планини от етимологически находки и тълкувания - стоят си в отделните трудове, трупат се и се разпадат в хранилища и архиви...
Българският език се смята за нещо частно и както при другите неща от нашенско - не се натрупва, прибавя, умножава, развива, а всеки започва отново и, за съжаление - в многото случаи - от каквото си открадне... - Оел, Рак и Щука...


За съжаление си права, богатството на езика ни не е оценено изобщо. Знаеш ли какъв парадокс има, румънците се считат за потомци на даките, но българският език дава обяснение за имената на дакийските царе Декебал, Скорило, Ролес..
Дано бъдещите ни учени да работят по-съвестно за благото на България!
цитирай
26. анонимен - Няма дума карпа, най-много някой ...
20.06.2010 23:36
sparotok написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.

Има , има! В родното село на баба ми, което се намира в Сърнена Средна гора /обл.Пловдивска/ и до ден днешен старците казват, когато са премръзнали:"Карпа съм ладен!" т.е. "Студен съм като скала!". Думата я използват и за неприятен повод-смърт, казвайки например "На утрото кат влянах в одаята, гледам го той вече карпа станал!"..., а там сърби няма, няма и не е имало никакви малцинствени групи!!! СПАРОТОК, поклон пред тебе, брате!


Даваш много важна информация, благодаря ти! За кое населено място става дума?

За с.Свежен, обш.Брезово, обл.Пловдив. Сега като се поразмислих установявам, че на обора за едрия добитък в селото използват думата "ДАМ". Когато искат да кажат, че някой е в селото, казват "Тадява е". Последното може ли да бъде изведено от тракийската дума "дЕва" и по-старата форма за членуване на думите в женски род "- ТА" т.е "та-дева"="дева-та"? Покрай селото има добре запазен римски път, като са установени данни , че е е имало и укрепено селище в онази епоха.
цитирай
27. sparotok - ДАМ
20.06.2010 23:41
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.

Има , има! В родното село на баба ми, което се намира в Сърнена Средна гора /обл.Пловдивска/ и до ден днешен старците казват, когато са премръзнали:"Карпа съм ладен!" т.е. "Студен съм като скала!". Думата я използват и за неприятен повод-смърт, казвайки например "На утрото кат влянах в одаята, гледам го той вече карпа станал!"..., а там сърби няма, няма и не е имало никакви малцинствени групи!!! СПАРОТОК, поклон пред тебе, брате!


Даваш много важна информация, благодаря ти! За кое населено място става дума?

За с.Свежен, обш.Брезово, обл.Пловдив. Сега като се поразмислих установявам, че на обора за едрия добитък в селото използват думата "ДАМ". Когато искат да кажат, че някой е в селото, казват "Тадява е". Последното може ли да бъде изведено от тракийската дума "дЕва" и по-старата форма за членуване на думите в женски род "- ТА" т.е "та-дева"="дева-та"? Покрай селото има добре запазен римски път, като са установени данни , че е е имало и укрепено селище в онази епоха.


Благодаря ти!
Ако не се лъжа в близост до Свежен има доста тракийски могили.
А ще се отнася до думата ДАМ, то тя е много древна. Първите домове всъщност са били дамове защото под един покрив са живели и хора, и животни. Били са разделени само от един плет.
Подобни жилища има в Тракия още през 5-то хилядолетие преди Христа...
цитирай
28. анонимен - Няма дума карпа, най-много някой ...
20.06.2010 23:50
sparotok написа:
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
Няма дума карпа, най-много някой сърбин да я употребява тука.

Има , има! В родното село на баба ми, което се намира в Сърнена Средна гора /обл.Пловдивска/ и до ден днешен старците казват, когато са премръзнали:"Карпа съм ладен!" т.е. "Студен съм като скала!". Думата я използват и за неприятен повод-смърт, казвайки например "На утрото кат влянах в одаята, гледам го той вече карпа станал!"..., а там сърби няма, няма и не е имало никакви малцинствени групи!!! СПАРОТОК, поклон пред тебе, брате!


Даваш много важна информация, благодаря ти! За кое населено място става дума?

За с.Свежен, обш.Брезово, обл.Пловдив. Сега като се поразмислих установявам, че на обора за едрия добитък в селото използват думата "ДАМ". Когато искат да кажат, че някой е в селото, казват "Тадява е". Последното може ли да бъде изведено от тракийската дума "дЕва" и по-старата форма за членуване на думите в женски род "- ТА" т.е "та-дева"="дева-та"? Покрай селото има добре запазен римски път, като са установени данни , че е е имало и укрепено селище в онази епоха.


Благодаря ти!
Ако не се лъжа в близост до Свежен има доста тракийски могили.
А ще се отнася до думата ДАМ, то тя е много древна. Първите домове всъщност са били дамове защото под един покрив са живели и хора, и животни. Били са разделени само от един плет.
Подобни жилища има в Тракия още през 5-то хилядолетие преди Христа...


С риск да стана досаден, но както се казва "дума -дума отваря". Селото е архитектурен резерват и сред старите архитектурни бисери има запазени в относително добро състояние 3 или 4 точно такива "ДАМове". Естествено, че са необитаеми вече , но тези къщи са двукатни, като на първия етаж е бил "домът" на кравите, конете, магаретата, а на втория кат "съквартиранти" са им били техните стопани :)! Гледай ти, каква чудовищна манипулация е извършвана върху нашия народ толкова време!?
цитирай
29. sparotok - до 29
20.06.2010 23:58
Ще ме накараш да ходя до Свежен:))
Със сигурност ще видя интересни неща.

За манипулацията си прав, не нашите академици, а един нидерландец проф. Ян Бест спомена за връзката между тракийските неолитни жилища и българските пастирски колиби и кошари.
цитирай
30. grigorsimov - Винаги имайте предвид, че...
21.06.2010 00:24
Достигналите до нас наши стари (тракийски) думи или наименования, през гръцки, са сериозно променени поради особеностите на гръцкия език и писменост. Например, и днес гърците произнасят и пишат името - Боби, като "Мпомпи"!
А името на Дунав - "Матаос" се обяснява прекрасно на български, особено с помощта на приведената по-горе гръцка дума (име) Асиос, означаваща - мътен, а на македонски - матен. А "Даус" най-вероятно означава - дави се?
цитирай
31. solinvictus - в хиспания на шарана казват &quo...
21.06.2010 00:24
в хиспания на шарана казват "карпа" хехе
цитирай
32. sparotok - Даус
21.06.2010 00:27
grigorsimov написа:
Достигналите до нас наши стари (тракийски) думи или наименования, през гръцки, са сериозно променени поради особеностите на гръцкия език и писменост. Например, и днес гърците произнасят и пишат името - Боби, като "Мпомпи"!
А името на Дунав - "Матаос" се обяснява прекрасно на български, особено с помощта на приведената по-горе гръцка дума (име) Асиос, означаваща - мътен, а на македонски - матен. А "Даус" най-вероятно означава - дави се?


Даус наистина е свързано с давя, интересното е, че ние имаме думи обясняващи племенното название на даките, а румънците не.
цитирай
33. sparotok - карпа
21.06.2010 00:28
solinvictus написа:
в хиспания на шарана казват "карпа" хехе


Шарани е имало първо в Източна Европа, доста по-късно този вид риба е пренесен на запад.
цитирай
34. анонимен - Sony - Вие Спароток сте един ужасен дразнител...
21.06.2010 08:44
Дразните вече абсолютно всички! Вие ще ни изпилите нервите докрай и сякаш изпитвате наслада от това! Ние почитателите на вашите идеи ИСКАМЕ КНИГА!!! Незабавно!!! Нека да направиме набирателна сметка и да започнеме да събираме пари за нейното издаване. Поведението Ви вече е неприемливо!
цитирай
35. анонимен - Лък
21.06.2010 08:48
питам защо държавата плаща експедиции за изследване само в една посока, Иран,
след като другата, тази която е на балканите , се пренебрегва съмнително.
ще има ли виновни за лекомислено разхищаване на средства в криза?
ще има ли виновни за умишлено насочване в грешна посока?

Време е българското да се търси сред българите!!!
цитирай
36. анонимен - До "3 анонимен - бара, карпа 20.06 21:48"
21.06.2010 08:58
До "3 Анонимен", който казва "А бе думите бара и карпа защо ги няма в речника, уж български, а нещо ги хванала липсата, а?": В Речник на българския език ще намерите в том 1 на стр. 412 долу думата "бара", а в том 7 на стр. 242 - думата "карпа". Посочени са примери на употребата на тези думи в българската литература - в точно съответствие с материала, който коментираме.
цитирай
37. scarlety - Поздравления!
21.06.2010 09:08
Беше ми изключително интересно да прочета всичко това!:)
цитирай
38. анонимен - Аспар
21.06.2010 10:59
Дълбоко се заблуждавате, ако си мислите, че в блога се намирате сред ливада от факти. Това са само интерпретации върху някои исторически сведения, които съдържат освен всичко друго и много противоречия и откровени неистини.
Но щом сте решили да правите нова църква, както смята анонимния № 14, това е друга работа. Някой вече беше писал нещо за евангелската терминология при поднасянето на тезите тук.
Това, че има сходен лингвистичен материал доказва само теорията за индоевропейското езиково единство, от което са се пръкнали много етноси, сред които и българите. Но да мачкаме безотговорно историята на толкова народи и да си внушаваме, че сме деца на прабаба си ...
Това е основният проблем при иначе любопитния Спаро. Не съм обидил никого. Освен това не давам достойнството си под наем за партийна употреба. Така, че не смесвайте другото мнение с някаква непременна партийна различност. Просто на първи план в наше време доминира полуграмотността (информираност на къси дистанции), но най-тревожното е, че тя се мъчи да бъде официално призната за алтернатива (като хомосексуализма) в много важни направления. Затова умолявам по-интелигентната част от четящите да не проспива овчедушно писанията за българите, независимо, че са само в такъв постинг.
Вече имам представа как ще изглежда евентуалната книга на Спароток и съм готов с контрааргументацията. Истината (от чието име се пише в блога) може да се окаже и не така еднопланова, затова, не бързайте с камбаната.
цитирай
39. veninski - Поздравления, приятелю!!!
21.06.2010 11:26
Поздравления, приятелю!!!
цитирай
40. анонимен - Ето на какво попаднах:
21.06.2010 11:51
Мирмидонците (от гръцки - "мравки") са дребни същества, израснали за големи дела. За тях Йоан Малала пише в своята хронография от VI век:

"Ахил замина заедно с Атридите, като водел своя собствена войска
от три хиляди души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи."

;)))
цитирай
41. анонимен - slavjanski sa
21.06.2010 12:05
Tova sa slavjanski Koreni
цитирай
42. voinov50 - Илион...
21.06.2010 13:16
При нас в Пиринския крайq хората използват "иловица" за тежка, глинеста земя..., и понякога "карпи" за скали..., а също и "камен" за камък (камене - за мн. ч.)..., и "гарата" (стрелачка) за ритуалните огньове на Сирници...
цитирай
43. sparotok - Иловица
21.06.2010 13:24
voinov50 написа:
При нас в Пиринския крайq хората използват "иловица" за тежка, глинеста земя..., и понякога "карпи" за скали..., а също и "камен" за камък (камене - за мн. ч.)..., и "гарата" (стрелачка) за ритуалните огньове на Сирници...


Благодаря ти приятелю!
Тракийската реч никога не е отмирала, само се е развила в днешният български език.
цитирай
44. sparotok - славяни
21.06.2010 13:26
анонимен написа:
Tova sa slavjanski Koreni


Преди 12 800 години, тези, които наричате славяни са живели на Балканите, това показват генетични изследвания от 2009.
цитирай
45. sparotok - Ахил
21.06.2010 13:29
parasol написа:
Мирмидонците (от гръцки - "мравки") са дребни същества, израснали за големи дела. За тях Йоан Малала пише в своята хронография от VI век:

"Ахил замина заедно с Атридите, като водел своя собствена войска
от три хиляди души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи."

;)))


Мирмидоните, атамантите, абантите и др. сродни на тях племена са трако-пеласги. Според А. Еванс и Ван Виндекенс името Ахил в никакъв случай не е гръцко...а пеласгийско.
Дюруй пък твърди, че траки, илири и пеласги принадлежат на една и съща общност.
цитирай
46. sparotok - Средна Гора
21.06.2010 13:30
veninski написа:
Поздравления, приятелю!!!


Поздрави от Средна Гора приятелю!
Реших да посетя отново тракийския храм в Старосел.
цитирай
47. sparotok - благодаря
21.06.2010 13:31
scarlety написа:
Беше ми изключително интересно да прочета всичко това!:)


Благодаря ти Адриана!
цитирай
48. sparotok - уточнение
21.06.2010 13:33
анонимен написа:
До "3 Анонимен", който казва "А бе думите бара и карпа защо ги няма в речника, уж български, а нещо ги хванала липсата, а?": В Речник на българския език ще намерите в том 1 на стр. 412 долу думата "бара", а в том 7 на стр. 242 - думата "карпа". Посочени са примери на употребата на тези думи в българската литература - в точно съответствие с материала, който коментираме.


Благодаря за уточнението!
Дано скептиците проверят посочената литература.
цитирай
49. sparotok - трудно
21.06.2010 13:36
анонимен написа:
питам защо държавата плаща експедиции за изследване само в една посока, Иран,
след като другата, тази която е на балканите , се пренебрегва съмнително.
ще има ли виновни за лекомислено разхищаване на средства в криза?
ще има ли виновни за умишлено насочване в грешна посока?

Време е българското да се търси сред българите!!!


Истината е неудобна за силните на деня, ще мине доста време преди те да признаят заслугите на българския народ в изграждането на европейската история.
На този етап е важно българите да знаят истината за корените си, достатъчно е човек да се замисли защо е това трескаво лутане на различни учени да търсят корените на българите сред монголци, тюрки, фини, памирци и т.н. Мошениците дори не са в състояние да съгласуват действията си:))
цитирай
50. sparotok - книга
21.06.2010 13:39
анонимен написа:
Дразните вече абсолютно всички! Вие ще ни изпилите нервите докрай и сякаш изпитвате наслада от това! Ние почитателите на вашите идеи ИСКАМЕ КНИГА!!! Незабавно!!! Нека да направиме набирателна сметка и да започнеме да събираме пари за нейното издаване. Поведението Ви вече е неприемливо!


Може да дойде време и за книга, но се питам дали това изобщо е нужно? Тук всичко е дадено безплатно, достъпно е за всеки, който има достъп до компютър.
цитирай
51. анонимен - книгата е с по-голяма тежест
21.06.2010 14:08
остава си спомен
или подарък...
цитирай
52. kass - sparotok
21.06.2010 14:47
Поздравления отново sparotok, и аз съм на мнение, че е нужна книга, тук лесно може да се наложи цензура и да се затрият добри материали, книгата е безсмъртна, наистина ти пожелавам от сърце един ден да напишеш трудовете си на хартиен носител за да стигнат до всеки желащ да научи повече за корените си. Приведствам идеята и на драго сърце бих допринесла с каквото мога...
Поздравления отново!
цитирай
53. sparotok - книга
21.06.2010 14:55
анонимен написа:
остава си спомен
или подарък...


Верно е, че книгата има по-голяма тежест, тя си и остава.
Май ще трябва по-сериозно да обмисля издаването на работите ми.
цитирай
54. анонимен - Hügel
21.06.2010 15:00
’’Истинската германска дума за възвишение е Hugel ( Ger.), heuvel ( Nederl.), сродни са на huge ( Engl), erhochen, hoch (Ger.) verhogen, hoog ( Nederl.).

Вerg е заемка в германските езици, най-вероятно от галското БРИГА - крепост на хълм.
При нас има смисъл, брег, бряг е образувано от брати - събирам, акумулирам, натрупвам, правя голямо, високо. Да не забравяме, че първите укрепени селища на хълм са на Балканите, а не в Северна Европа."

Относно горните твърдения мога да препоръчам да се прочете например книгата "Dtv-Atlas Namenkunde" на Конрад Кунце.
За думата Hügel ще си позволя да добавя, че има специално значение за немците и не е заменима с Berg или други. Hügel си е Hügel - възвишение до 100 метра, по- малко е Berg и по -голямо от някаква голяма скала по високото. В Юж. Германия и залцбургския район и западна Швейцария Hügel е Bühel от Вuhil. В областа Елзас е Buhl, а по Райнския регион - Beul,Beuel. В северно нем. Ез. Hügel се явява във формата Heuvel, Hövel, Höbel. За значението на Hügel има по немските диалекти сигурно още 30 думи,които и до днес се ползват, но никъде не е със значението на Берг-Бург, Примери от диалектите : Stauf/Staff , Nock , Klapf , Brink (зелен Hügel, на долнонемски),Knipp (райнски диалект) (разпространението на Knopp/Knupp/Knipp/Knappе е много добре обяснено при К. Кунце), Bult и т.н и т.н.
цитирай
55. sparotok - книга
21.06.2010 15:05
kass написа:
Поздравления отново sparotok, и аз съм на мнение, че е нужна книга, тук лесно може да се наложи цензура и да се затрият добри материали, книгата е безсмъртна, наистина ти пожелавам от сърце един ден да напишеш трудовете си на хартиен носител за да стигнат до всеки желащ да научи повече за корените си. Приведствам идеята и на драго сърце бих допринесла с каквото мога...
Поздравления отново!


Благодаря ти kass!

В интернет лесно се цензурира, това е вярно, но пък материалите са достъпни за много хора.
Разговарял съм с издатели, но никой не може да предложи по-малко от 7лв. за бройка.
По принцип финанските не са голям проблем, аз съм продал свои картини и статуетки на прилична цена, но тези пари ще използвам за помощ на стари и болни хора. Помагам всяка година на нуждаещи се сънародници, това също е защита на българщината защото честните и отрудени старци са направили много за Родината, а днес управляващите се подиграват с тях.

Не ми се иска да приемам пари от други хора за издаване на моя книга. Намериха се спонсори, но пък така ставам зависим и това ме кара да се колебая. Нали знаеш, който плаща, той и определя какво може да се каже и какво не.

Готов съм да дам правата на книгата на някое свястно издателство, което да приеме разходите по печата за своя сметка, но да прибере и печалбата. Наесен ще се преговаря, пък каквото е решил Господ.
цитирай
56. sparotok - твърдения
21.06.2010 15:31
анонимен написа:
’’Истинската германска дума за възвишение е Hugel ( Ger.), heuvel ( Nederl.), сродни са на huge ( Engl), erhochen, hoch (Ger.) verhogen, hoog ( Nederl.).

Вerg е заемка в германските езици, най-вероятно от галското БРИГА - крепост на хълм.
При нас има смисъл, брег, бряг е образувано от брати - събирам, акумулирам, натрупвам, правя голямо, високо. Да не забравяме, че първите укрепени селища на хълм са на Балканите, а не в Северна Европа."

Относно горните твърдения мога да препоръчам да се прочете например книгата "Dtv-Atlas Namenkunde" на Конрад Кунце.
За думата Hügel ще си позволя да добавя, че има специално значение за немците и не е заменима с Berg или други. Hügel си е Hügel - възвишение до 100 метра, по- малко е Berg и по -голямо от някаква голяма скала по високото. В Юж. Германия и залцбургския район и западна Швейцария Hügel е Bühel от Вuhil. В областа Елзас е Buhl, а по Райнския регион - Beul,Beuel. В северно нем. Ез. Hügel се явява във формата Heuvel, Hövel, Höbel. За значението на Hügel има по немските диалекти сигурно още 30 думи,които и до днес се ползват, но никъде не е със значението на Берг-Бург, Примери от диалектите : Stauf/Staff , Nock , Klapf , Brink (зелен Hügel, на долнонемски),Knipp (райнски диалект) (разпространението на Knopp/Knupp/Knipp/Knappе е много добре обяснено при К. Кунце), Bult и т.н и т.н.


Не съм казвал, че Hugel и Berg са взаимнозаменяеми, а че истинската германска дума за възвишение, високо място е Hugel, която е свързана с германски думи за високо, събрано, натрупано.

Сигурно не ви е известно, че в Германия има гробове на траки ( ромфеята им ги идентифицира прекрасно), а керамиката на лужишката култура е повлияна от древната балканска. Знаете ли, че германската желязна епоха започва около 700 години по-късно от тракийската, а също и, че крепостите от земите на траките предшестват германските с векове.

Какъв е извода :)))
цитирай
57. tarbo - Забележка
21.06.2010 16:21
струя е...струя.

В случая примерът не е годен за аргумент. Коренът е общ индоевропейски. Сравни английското стрийм.
цитирай
58. анонимен - Zdraveite sparotok mnogo int...
21.06.2010 16:30
Zdraveite sparotok
mnogo interesen e i tozi posting i komentarite mu sa dobri e to ne mmoje i bez otritsatelite.az iskam obache da popitam drum v moia krai plevensko se polzvashe za put ot starite hora?a moiata baba izpolzvashe dumata striam vuv vsekidnevnia si govor i az sum ia shvanala po cmisul kato "kato che li"zashtoto ia izpolzvashe v izrechenia suprovodeni ot glagol za deistvie.striama pere.striama izleze i t.n.v moia krai sushto imashe zapazeni akiva damove.jivotnite otdolu horata otgore.izpolzvali sa toplinata na jivotnite za spane a sa gotveli v peshtnik.
цитирай
59. raders - Ще ме накараш да ходя до Свежен:)...
21.06.2010 18:28
sparotok написа:
Ще ме накараш да ходя до Свежен:))
Със сигурност ще видя интересни неща.

За манипулацията си прав, не нашите академици, а един нидерландец проф. Ян Бест спомена за връзката между тракийските неолитни жилища и българските пастирски колиби и кошари.


Няма да намериш кой знае какво в Свежен. Иначе е хубаво балканско селце, но хората са го напуснали през соца и са останали само тук-там няколко старци и бабички. Ако те интересуват тракийски могили, най-много има в района на общините Раковски и Брезово - селата Чоба, Болярино, Белозем /П-д област/. Някои от тях са огромни и непокътнати: "Севрюшка могила", "Малтепе" и др.
Спомням си, че там минаваше "Друма" или "Виа Милитаре" - пътя Рим -Константинопол. Като дете съм вървял по него; все още не беше изоран.
цитирай
60. анонимен - РЕМЕТАЛК
21.06.2010 18:46
Some Bulgarian historians claim that the Bulgars (the ancestors of modern Bulgarians) were of Iranian origin (not of Turkic as it is generally assumed) and that they migrated to Europe from the region of today's northern Afghanistan. Their claims are based on medieval Armenian sources and archaeological findings in modern Bulgaria. After their arrival on Balkans, the Bulgars mixed with the local slavs and formed the Bulgarian nation.

За Спароток МНОГО ВАЖНО...ИСКАМ ДА ГО ВИДИ ТОВА!!! Така ни третират и разискват.
Какво мислиш?
цитирай
61. drakulla - sparotok,
21.06.2010 19:05
Видях какво си написал на kass, в отговор на въпроса и за книгата. Като свидетелство, че книгата е по-важна от благотворителността в случая ( безспорно също много добро дело) ти цитирам думи на нашия Господ Иисус Христос:

Евангелие от Марко гл.14
„ 4. А някои негодуваха и казваха помежду си: защо стана това прахосване на мирото?
5. Та то можеше да се продаде за повече от триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаеха против нея.
6. Но Иисус рече: оставете я, що я смущавате? Тя извърши добро дело за Мене.
7. Защото сиромасите всякога имате при себе си и, кога поискате, можете да им сторите добро; а Мене не всякога имате.”

Колкото до зависимостта от спонсорите – нека всеки да даде колкото може без условия и без да чака изгода. Аз съм сигурен, че ако стане достояние на народа за какво се събират парите, ще бъдеш изненадан колко хора ще дадат от залъка си, само за да я напишеш по-бързо. Нека мислим в тази посока – и мислите ще станат реалност.
цитирай
62. raders - Дълбоко се заблуждавате, ако си ...
21.06.2010 19:13
анонимен написа:
Дълбоко се заблуждавате, ако си мислите, че в блога се намирате сред ливада от факти. Това са само интерпретации върху някои исторически сведения, които съдържат освен всичко друго и много противоречия и откровени неистини.
Но щом сте решили да правите нова църква, както смята анонимния № 14, това е друга работа. Някой вече беше писал нещо за евангелската терминология при поднасянето на тезите тук.
Това, че има сходен лингвистичен материал доказва само теорията за индоевропейското езиково единство, от което са се пръкнали много етноси, сред които и българите. Но да мачкаме безотговорно историята на толкова народи и да си внушаваме, че сме деца на прабаба си ...
Това е основният проблем при иначе любопитния Спаро. Не съм обидил никого. Освен това не давам достойнството си под наем за партийна употреба. Така, че не смесвайте другото мнение с някаква непременна партийна различност. Просто на първи план в наше време доминира полуграмотността (информираност на къси дистанции), но най-тревожното е, че тя се мъчи да бъде официално призната за алтернатива (като хомосексуализма) в много важни направления. Затова умолявам по-интелигентната част от четящите да не проспива овчедушно писанията за българите, независимо, че са само в такъв постинг.
Вече имам представа как ще изглежда евентуалната книга на Спароток и съм готов с контрааргументацията. Истината (от чието име се пише в блога) може да се окаже и не така еднопланова, затова, не бързайте с камбаната.


Всъщност, до известна степен, може би щеше да е прав, ако не грешеше. Грешката вероятно се състои, че залага единствено на тракийската карта, а останалите ги игнорира. Излиза, че едва ли не някога всички са били траки /най-мъдрите, най-великите/ и българите са "единствено" техни наследници, поради фактора регион. Все едно никога не е имало преселения, а дори и да ги е имало , пришълците са отново траки, които някога са отишли някъде, после се върнали като освободители и т.н. - твърде наивно.
цитирай
63. анонимен - dausdava
21.06.2010 20:58
Спараток,името Даусдава как точно се превежда?
цитирай
64. sparotok - Вълче Място
21.06.2010 22:12
анонимен написа:
Спараток,името Даусдава как точно се превежда?


Даус Дава означава буквално Вълче място, Вълчи стан.
Даос е тракийска дума за вълк, сродна е с нашият глагол давя, душа ( това, което прави вълка).
Дава е сродно с глагола дявам, полагам, т.е. определям място за стан.
цитирай
65. sparotok - до raders
21.06.2010 22:16
raders аз никога не съм отричал миграциите.

Писал съм достатъчно за тракийските миграции в Азия, а и за тракийските племена, които стигат до Индия.

Не е верно, че игорирам другите, когато преди повече от 20 години започнах, си нямах представа, че българите са древен балкански народ, но намерените от мен данни доказаха това.
цитирай
66. sparotok - българи
21.06.2010 22:20
drakulla написа:
Видях какво си написал на kass, в отговор на въпроса и за книгата. Като свидетелство, че книгата е по-важна от благотворителността в случая ( безспорно също много добро дело) ти цитирам думи на нашия Господ Иисус Христос:

Евангелие от Марко гл.14
„ 4. А някои негодуваха и казваха помежду си: защо стана това прахосване на мирото?
5. Та то можеше да се продаде за повече от триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси. И роптаеха против нея.
6. Но Иисус рече: оставете я, що я смущавате? Тя извърши добро дело за Мене.
7. Защото сиромасите всякога имате при себе си и, кога поискате, можете да им сторите добро; а Мене не всякога имате.”

Колкото до зависимостта от спонсорите – нека всеки да даде колкото може без условия и без да чака изгода. Аз съм сигурен, че ако стане достояние на народа за какво се събират парите, ще бъдеш изненадан колко хора ще дадат от залъка си, само за да я напишеш по-бързо. Нека мислим в тази посока – и мислите ще станат реалност.


Аз имам хора, които ще помогнат с редакцията и оформлението на книгата, просто ми се иска издаването да е с мои средства, така ще докажа своята безкористност.
цитирай
67. bven - От нас зависи какво ще е значението на името българин в бъдещето - това е истината. Спароток, постингите ти са прекрасни
21.06.2010 22:22
за всички българи - млади и стари, които обичат България и се чувстват българи. Благодаря ти!
цитирай
68. sparotok - поговорка
21.06.2010 22:22
анонимен написа:
Some Bulgarian historians claim that the Bulgars (the ancestors of modern Bulgarians) were of Iranian origin (not of Turkic as it is generally assumed) and that they migrated to Europe from the region of today's northern Afghanistan. Their claims are based on medieval Armenian sources and archaeological findings in modern Bulgaria. After their arrival on Balkans, the Bulgars mixed with the local slavs and formed the Bulgarian nation.

За Спароток МНОГО ВАЖНО...ИСКАМ ДА ГО ВИДИ ТОВА!!! Така ни третират и разискват.
Какво мислиш?


Ами това е старата песен на нов глас, как да искаме да има непредубедени учени след като същите хора, които танцуваха по музиката на тоталитарната цензура сега все още са в университети и музеи...Преоблякъл се Илия, огледал се...пак тия...
цитирай
69. sparotok - могили
21.06.2010 22:25
raders написа:
sparotok написа:
Ще ме накараш да ходя до Свежен:))
Със сигурност ще видя интересни неща.

За манипулацията си прав, не нашите академици, а един нидерландец проф. Ян Бест спомена за връзката между тракийските неолитни жилища и българските пастирски колиби и кошари.


Няма да намериш кой знае какво в Свежен. Иначе е хубаво балканско селце, но хората са го напуснали през соца и са останали само тук-там няколко старци и бабички. Ако те интересуват тракийски могили, най-много има в района на общините Раковски и Брезово - селата Чоба, Болярино, Белозем /П-д област/. Някои от тях са огромни и непокътнати: "Севрюшка могила", "Малтепе" и др.
Спомням си, че там минаваше "Друма" или "Виа Милитаре" - пътя Рим -Константинопол. Като дете съм вървял по него; все още не беше изоран.


Тези могили ги знам отдавна, нали сме от един край:))
Преди две седмици снимах тези до Раковски....

Повярвай ми обаче, старите къщи и овчарски кошари могат да дадат по-ценна информация отколкото тракийските могили.
цитирай
70. sparotok - Друм
21.06.2010 22:30
анонимен написа:
Zdraveite sparotok
mnogo interesen e i tozi posting i komentarite mu sa dobri e to ne mmoje i bez otritsatelite.az iskam obache da popitam drum v moia krai plevensko se polzvashe za put ot starite hora?a moiata baba izpolzvashe dumata striam vuv vsekidnevnia si govor i az sum ia shvanala po cmisul kato "kato che li"zashtoto ia izpolzvashe v izrechenia suprovodeni ot glagol za deistvie.striama pere.striama izleze i t.n.v moia krai sushto imashe zapazeni akiva damove.jivotnite otdolu horata otgore.izpolzvali sa toplinata na jivotnite za spane a sa gotveli v peshtnik.


По принцип друм се води за гръцка заемка ( от дромос), дали това е така е друг въпрос, аз лично смятам думата за тракийско наследство.

Знаете ли дали в интернет има някакви снимки на дамовете, които споменавате?
Плевенско ми е доста далече, иначе бих дошъл.
цитирай
71. sparotok - българи
21.06.2010 22:33
bven написа:
за всички българи - млади и стари, които обичат България и се чувстват българи. Благодаря ти!


Благодаря и аз!
Наистина само от нас зависи какво ще е значението на името българин в бъдещето.
Трябва да спрем да викаме неволята и да си плюем здраво на ръцете, на този свят има място само за силните и решителните!
цитирай
72. анонимен - политолог
22.06.2010 00:14
"тракийски топоними" не съществуват поради простият факт, че няма тракийски исторически извор, който да ни посочи ( удостовери и докаже ) , че траки са използвали посоченото от автора звукосъчетание като наименование. Друг факт, който се натрапва на вниманието на читателя на блога е, че "Траки" е събирателно наименование на множество племена, от които нито едно не се самоопределя като "българи". Българите сме източно-православни християни, които пишат на кирилица и уважават братята си мюсюлмани, евреи и католици и са гостоприемна и интелигентна европейска нация. Платили сме тежка цена за това право !
Пътят към ада е постлан с добри намерения ... помнете какво ви прави българи, кое ви дава идентичност ! Думите, идеите, посланията, представата за това как да си изживеем живота ни прави различни хора. Общият знаменател не е при траките ...
цитирай
73. sparotok - смешно
22.06.2010 00:25
анонимен написа:
"тракийски топоними" не съществуват поради простият факт, че няма тракийски исторически извор, който да ни посочи ( удостовери и докаже ) , че траки са използвали посоченото от автора звукосъчетание като наименование. Друг факт, който се натрапва на вниманието на читателя на блога е, че "Траки" е събирателно наименование на множество племена, от които нито едно не се самоопределя като "българи". Българите сме източно-православни християни, които пишат на кирилица и уважават братята си мюсюлмани, евреи и католици и са гостоприемна и интелигентна европейска нация. Платили сме тежка цена за това право !
Пътят към ада е постлан с добри намерения ... помнете какво ви прави българи, кое ви дава идентичност ! Думите, идеите, посланията, представата за това как да си изживеем живота ни прави различни хора. Общият знаменател не е при траките ...


Това е несериозно твърдение, не съществуват също галски исторически извори, но келтолозите са събрали стотици галски топоними, не съществуват и древни иберийски извори, но това не пречи да се уповаме на Ливий, Страбон и др.

Да, гърци и римляни не са били в състояние да предадат 100% една дума, но знаейки особеностите на гръцки и латински, то съвсем лесно може да се определи каква е била тракийската форма.

Между другото нито едно тракийско племе не се самоопределя като траки, тъй както нито едно германско племе не се е самоопределяло като немци.
В различните епохи има различни наименования за един и същи етнос.

Днешните иранци са наричани перси, артеи и кефени...все различни имена за един и същ народ:))
цитирай
74. анонимен - dausdava
22.06.2010 01:00
Понеже Дував е голяма река, то водите му са мътни, особено в делтата му.
=======================================================
Абсурдно,но все пак.Ти Дунав виждал ли си го на живо?Като малък съм ловил риба там и даже съм се плацикал.Ми не е много мътна реката да ти кажа.И след като трако-пеласгите са го "изобретили" този хидроним защо не са продължили да го използват?

Нестос и Местос са тракийските имена за нашата Места. По принцип названията на реки имат значение течаща, движеща се, или бяла, черна, червена, бърза и т.н, това е установено отдавна от езиковедите.
=====================================================
Айде сега посочи кой езиковед извежда значението на Нестос от бяла,черна,бърза и т.н. Щото има такава река и в Далмация.И там ли трако-пеласги са живяли?
И т.н. и т.н.
С народни етимологии по-напред от Раковски няма да я докараш.Ама нека ти се връзват хората.
В предната тема кратко и ясно те попитах откъде са погребенията и ти не благоволи да ми публикуваш коментара.Е,бъди здрав.Дано събереш пари.че да си издадеш книгата.Хората това чакат - хляб няма,но поне им гарантираш зрелища.
цитирай
75. анонимен - Спараток, по-горе прочетох, че ...
22.06.2010 02:25
Спараток,по-горе прочетох,че даос е на тракийски вълк,а как е на гръцки или на старинен техен.Нещо ми се струва,че са ни нарекли вулгарос-вулг-въл/г/к-арос.Арос не беше ли някакво божество,мисля,че в Египет.
цитирай
76. анонимен - vupros do anonimen politolog
22.06.2010 09:53
molia napishete kude e obshtia znamenatel! moje bi e pri bulgarite?ili?
цитирай
77. solinvictus - сравняват ги с мюсюлманите и те пък ...
22.06.2010 09:53
сравняват ги с мюсюлманите и те пък си се припознават като тях.но това което пишат е по за вярване отколкото това което са написали грците. това което е написал Дарии и по следващите е по достоверно отколокото херодот и неговите по късни грцки преписи.например те оспорват битката при "термопилите" ли как се казваше,херодот написал ,че има масов гроб от 19 000 мъже ,ти как мислиш дали ще го намерят?
цитирай
78. анонимен - plevenskite damove
22.06.2010 09:59
ne sum tursila iz interneta po tozi vupros,no se sumniavam da ima.az sum 64 godishna i sum gi vijdala kogato biah malka v selo muselievo ot tam e maika mi.edna vuzrastna susedka si speshe s bivolite,no kato poshina suboriha dama.nali vsichko se natsionalizira i modernizira.daleche sum ot bg i ne sum razbrala kakvo stana s razkopkite pokrai tova selo.az mislia che tam ima oshte edno miasto za razkopavane,no ne biaha pochvali dokato biah v bg.vie dali znaete neshto?
цитирай
79. анонимен - Ако си обективен,пусни ми коментара.Това са официялни данни във света за траките в момента!!!
22.06.2010 11:20
Zdrasti Spaorotok , искам да разискаме с теб една много тънка тема...дали наистина мислиш че езика на тъи наречените ''траки'' е част от тъи нареченя ''индо-европеиски'''? Защото официално незнамем вътрешното име на траките тяхното ендо-име, това е екзо-име ''траки'', и почти никои не знае какво значи на гръцки ,или било на собствени тракииски език. В уикипедия има написано вътрешното има на траките ''ZRAYKA'', чрез персийски извор е извлечено и установено. Има пък и друго обснение- те са 2 по скоро....едното е за някакъв син на Арес -Трекс, а другото е за древни преселници от град Тир Във Финикия, но гърците вместо тирасси,го писали траси...
Аз мисля че дори траките не са били индо-европеиски народ, езиково...раннните. За антропологично и расово не мога да кажа...
цитирай
80. анонимен - Аспар
22.06.2010 11:57
Спароток, ти май вече сложи шапката пред себе си ... и чакаш.
В начинът по който отговаряш на някои въпроси, личи, че те задоволява по-общия план, което е противопоказно за последователната наука. Именно той ти дава шанс да вържеш траките (гетите) с появилите се по-късно българи. Но за да стигнеш до постулата, че цивилизацията на Балканите започва с траки и завършва с траки, показва, че съзнанието ти е изключило един важен компонент - ямата на историята, т.е. гумата на времето. Преди това с подобна категоричност защитаваха теорията, че българите са тюрки, защото учените не правели разлика между намерените археологически материали (забележи! - същите материали).
Етно-процесите не могат да бъдат форматирани като драма, като сериал с несменяеми актьори. Няма как индоевропейското многообразие да се превърне в траки-домошари и траки-гастрольори. Вече разбрах, че не обичаш термина "индоевропейско", но при мен той е теоретично защитена представа.
Не знам доколко българите ще станат траки след една твоя евентуална книга, но както се вижда, планът е те да си платят за "влакчето" (за кой ли път?).
Надявам се, в процеса на работа, да направиш разлика между писането на постинги и писането на книга. Има такава, повярвай ми.
цитирай
81. анонимен - Общият знаменател е народността, а не религията за езна държава!
22.06.2010 12:12
Аман от политолози, които преливат от пусто в празно вече 20 години...
Аман от политолози, които разделят народа по религиозен /верски/ признак .
Българите могат да бъдат както източно православни християни, така и католици, протестанти, мюсюлмани, кришнаисти и т.н. мисля, че това е конституционно право на всеки българин.
Аман от политолози, отнемащи правото на българи станали мюсюлмани, да се наричат българи, така както има българи католици например...
Аман от политолози, които наричат българите мюсюлмани ... помаци и по този начи създават едва ли не нова народност.
Така, че уважаеми политолози не преименувайте българите според верската им принадлежност и политическа конюнктура.
Ако един германец стане мюсюлманин това прави ли го турчин или помак???
Общият знаменател в една държава е народността, а не религиозните предпочитания на хората живеещи в нея.
цитирай
82. анонимен - време за надежда
22.06.2010 14:22
Случвало ли се е някога в историята на Балканите, един народ със забележителната материална култура на траките да изчезне безследно – без спомен за епидемии и природни бедствия, без сведения за депортаця, без следи от планомерно изтребление? Мислимо ли е в онези жестоки векове покорените да са посрещали покорителите си с хляб и сол, завоюваните и завоевателите да са заживявали в мир и съгласие?

За един балканец, още повече – за един българин, такава възможност изглежда фантастична. Познатата на всички, нова история на тези земи не съдържа дори намек за пацифизъм.
Затова теорията за единен, прабалкански етнос, част от който може да сме ние ми изглежда разумна; дори дребнавата вражда (между очевидно родствени племена), печално известна в Европа като "балканизация", потвърждава такава идея – най-драматична е раздялата между роднини.

Всички ние, славяни или траки, потомци на спасилите се от елинизация, непокорни племена от севера сме били (и все още сме!) за завоевателите от Рим или Константинопол олицетворение на варварството – диви "вулгари".
Но идеята за жилавия, прабалкански етнос, съхранил своеобразието си от унификацията на елинизма днес носи надежда за народите на Обединена Европа. Във времената на заличаване на междуетническите и междукултурните граници такова самоутвърждаващо предположение, поне за мен, звучи обнадеждаващо.
цитирай
83. sparotok - аргументи
22.06.2010 16:32
анонимен написа:
Zdrasti Spaorotok , искам да разискаме с теб една много тънка тема...дали наистина мислиш че езика на тъи наречените ''траки'' е част от тъи нареченя ''индо-европеиски'''? Защото официално незнамем вътрешното име на траките тяхното ендо-име, това е екзо-име ''траки'', и почти никои не знае какво значи на гръцки ,или било на собствени тракииски език. В уикипедия има написано вътрешното има на траките ''ZRAYKA'', чрез персийски извор е извлечено и установено. Има пък и друго обснение- те са 2 по скоро....едното е за някакъв син на Арес -Трекс, а другото е за древни преселници от град Тир Във Финикия, но гърците вместо тирасси,го писали траси...
Аз мисля че дори траките не са били индо-европеиски народ, езиково...раннните. За антропологично и расово не мога да кажа...


Имате право да кажете каквото искате, ще го приема, стига да представите необорими аргументи, а не лични желания.

Факти, не приказки градят истинската история.
цитирай
84. breeze - Спароток
22.06.2010 17:35
Радвам се че "опонентите" не успяват да постигнат целта си.
Всеки твой отговор е топовен изстрел за тях и превръща "гордостта" им в нахалството на конската муха.
цитирай
85. sparotok - Понеже Дував е голяма река, то во...
22.06.2010 18:01
анонимен написа:
Понеже Дував е голяма река, то водите му са мътни, особено в делтата му.
=======================================================
Абсурдно,но все пак.Ти Дунав виждал ли си го на живо?Като малък съм ловил риба там и даже съм се плацикал.Ми не е много мътна реката да ти кажа.И след като трако-пеласгите са го "изобретили" този хидроним защо не са продължили да го използват?

Нестос и Местос са тракийските имена за нашата Места. По принцип названията на реки имат значение течаща, движеща се, или бяла, черна, червена, бърза и т.н, това е установено отдавна от езиковедите.
=====================================================
Айде сега посочи кой езиковед извежда значението на Нестос от бяла,черна,бърза и т.н. Щото има такава река и в Далмация.И там ли трако-пеласги са живяли?
И т.н. и т.н.
С народни етимологии по-напред от Раковски няма да я докараш.Ама нека ти се връзват хората.
В предната тема кратко и ясно те попитах откъде са погребенията и ти не благоволи да ми публикуваш коментара.Е,бъди здрав.Дано събереш пари.че да си издадеш книгата.Хората това чакат - хляб няма,но поне им гарантираш зрелища.


Нещо те гризе здраво, а:))))))))))))))))))))))))))
Много ли ти е скучно??
цитирай
86. sparotok - човеченца
22.06.2010 18:10
breeze написа:
Радвам се че "опонентите" не успяват да постигнат целта си.
Всеки твой отговор е топовен изстрел за тях и превръща "гордостта" им в нахалството на конската муха.


Те са просто малки, жалки човеченца, ето какво ми изпрати един доброжелател

32. анонимен - даусдава
30.05 23:04
То "тракийските монументални релефи" са били десетки,може би дори стотици.Но подлите гърци ги унищожили,за да заличат древното ни и славно минало.Забравили само за този край Мадара :)
Успех в борбата с автохтонската секта,аз отивам да се позаяждам,че ми е скучно :)
цитирай
33. mglishev - Даусдава,
31.05 01:19
успех, и аз се заяждам, но те са упорити и....


Ето ги що за хора са, но какво да ги правиш, целта им не е установяването на истината, а дребнаво заяждане, понеже им е скучно. Да бяха помогнали на някой българин, нямаше да скучаят.
цитирай
87. equilibrium - "38. iuliuscaesar 01. 06 ...
22.06.2010 19:06
"38. iuliuscaesar
01.06 19:00
... явно счита поддържниците си за хора с нисък интелектуален потенциал - демек глупави хорица. ама те пак го боготворят."

39. mglishev - Прав е,
02.06 18:07
феновете му наистина са си глупави.

Източник: http://mglishev.blog.bg/lichni-dnevnici/2010/05/29/zloveshta-ataka-sreshtu-zdraviia-razum.553332

Мдаа, в сравнение със стожерите на интелектуалната мисъл по-горе, явно наистина сме си глупави, Павка!
цитирай
88. анонимен - политолог
22.06.2010 19:16
анонимен написа:
Българите могат да бъдат както източно православни християни, така и католици, протестанти, мюсюлмани, кришнаисти и т.н. мисля, че това е конституционно право на всеки българин.

Точно същото, което казвам и аз !!! Аман от първосигнални реакции !!!
Мисълта ми е, че нация е съвременно понятие. Българската нация се е формирала в течение на векове от спойката между различни етноси, народности религии, езици и обичаи. Погледа в праминалото няма да ни донесе нищо повече от една нова разделителна линия.
А от гръмки фрази в стил "ние сме най" наистина няма смисъл.
Обединението идва с поглед напред в бъдещето, където са общите ни цели.

Поздрави за интересните статии и респект за положения труд.
цитирай
89. sparotok - мнения
22.06.2010 20:29
equilibrium написа:
"38. iuliuscaesar
01.06 19:00
... явно счита поддържниците си за хора с нисък интелектуален потенциал - демек глупави хорица. ама те пак го боготворят."

39. mglishev - Прав е,
02.06 18:07
феновете му наистина са си глупави.

Източник: http://mglishev.blog.bg/lichni-dnevnici/2010/05/29/zloveshta-ataka-sreshtu-zdraviia-razum.553332

Мдаа, в сравнение със стожерите на интелектуалната мисъл по-горе, явно наистина сме си глупави, Павка!


Щом Глишев и Юлиус ни наричат глупави, то аз приемам това, като комплимент, щях да се ужася, ако ни бяха определили като нещо друго:)))
цитирай
90. radulo - Sparotok, не се притеснявай ! Много ...
22.06.2010 21:19
Sparotok, не се притеснявай ! Много хора са с теб. Мисля ,че вече нямаш избор за книгата. Може би ще намерите общ език с проф. Петър Добрев. Имайте предвид ,че има професори македонисти в Македония ,които са тръгнали по твоя път. Така ,че и време много нямаш. Ние ще помагаме всички!
цитирай
91. sparotok - сътрдничество
22.06.2010 21:26
radulo написа:
Sparotok, не се притеснявай ! Много хора са с теб. Мисля ,че вече нямаш избор за книгата. Може би ще намерите общ език с проф. Петър Добрев. Имайте предвид ,че има професори македонисти в Македония ,които са тръгнали по твоя път. Така ,че и време много нямаш. Ние ще помагаме всички!


Аз съм готов да работя заедно дори със своите опоненти, не съм злопаметен, нито себичен.
Що се отнася до македонските професори аз вече убедих един от тях в правотата на тезата ми, въпрос на време е когато повече хора ще се съгласят...

А книгата, ами то топката вече се търкулна по склона, да видим какво ще стане...Божа работа е.
цитирай
92. radulo - Имаш ли профил във Фейсбук? Ако н...
22.06.2010 21:45
Имаш ли профил във Фейсбук? Ако нямаш , мисля ,че трябва да си направиш, защото по този начин ще се получи популярност на идеята. Загърби за малко скромността си приятелю. Всички имаме нужда от презентиране на тази идея. Не трябва да се гънеме а да действаме ,както действат опонентите ни. Смея да кажа вече "Ни"!
цитирай
93. анонимен - до политолога
22.06.2010 21:50
анонимен написа:
анонимен написа:


Българската нация се е формирала в течение на векове от спойката между различни етноси, народности религии, езици и обичаи. .


Абе , юнак ниеден.Ти в Москва ли завърши политология ? Как така ги споявате и омешвате народностите в древноста .Това да не ти е да омешаш съдържанието на две епроведки в часа по химия . Как си ги представяш ти тези етнически спойки или повтаряш наизустени фрази ,като папагал.Я дай пример за такива споявания ,че аз нещо не се сещам.Защо не се споиха чехи и словаци или австрийци и унгарци или народите от бивша югославия или тези от бившия ссср или народностите в китай или тези в индия или народностите в белгия и десетки други подобни случаи.Как така ,като не ви достига умствен потенциал да си обясните нещата ,веднага бързате да поите. Защо това ком–соц насталгиците не вземете да се уидините и да използвате поялниците за други цели.
цитирай
94. sparotok - до kansandilh
22.06.2010 22:11
Даде много точна дефиниция за това какво са така наречените славянски езици. Малко хора обаче са запознати с тези неща, а тези, които знаят не приказват много заради централната и водеща роля на българите.
цитирай
95. sparotok - време
22.06.2010 22:13
radulo написа:
Имаш ли профил във Фейсбук? Ако нямаш , мисля ,че трябва да си направиш, защото по този начин ще се получи популярност на идеята. Загърби за малко скромността си приятелю. Всички имаме нужда от презентиране на тази идея. Не трябва да се гънеме а да действаме ,както действат опонентите ни. Смея да кажа вече "Ни"!


Нямам никакво спободно време, проучванията, блога и работата ми погълщат много часове на ден. Откритията така, или иначе се разпространяват, на някои места не от мое име, но това не е чак накъв проблем.
цитирай
96. анонимен - Аспар - до kansandilh
22.06.2010 22:24
Хидронимът "Матоас" има отношение към друг подобен "Меотида" (блато), т.е. елинското "Асиос" вероятно има пряко отношение към името на Азовско море (Меотида).
цитирай
97. анонимен - политолог
22.06.2010 22:24
анонимен написа:
анонимен написа:
анонимен написа:


Българската нация се е формирала в течение на векове от спойката между различни етноси, народности религии, езици и обичаи. .


Абе , юнак ниеден.Ти в Москва ли завърши политология ? Как така ги споявате и омешвате народностите в древноста .Това да не ти е да омешаш съдържанието на две епроведки в часа по химия . Как си ги представяш ти тези етнически спойки или повтаряш наизустени фрази ,като папагал.Я дай пример за такива споявания ,че аз нещо не се сещам.Защо не се споиха чехи и словаци или австрийци и унгарци или народите от бивша югославия или тези от бившия ссср или народностите в китай или тези в индия или народностите в белгия и десетки други подобни случаи.Как така ,като не ви достига умствен потенциал да си обясните нещата ,веднага бързате да поите. Защо това ком–соц насталгиците не вземете да се уидините и да използвате поялниците за други цели.

Ето как :

Аз съм рус със сини очи. Част от деството ми мина в циганската махала, в училище половината клас бяха гагузи, имах приятелка арменка, в казармата служих с етнически турци, жена ми е от помашки произход.
И това е само малка част от етническата картина .. продължавам : във Варна освен споменатите има и гръцко малцинство, македонци, шиптъри, евреи ...
Всички до един добри и честни българи !
цитирай
98. анонимен - Матеница, маток, матно - всеки в ...
22.06.2010 22:43
Матеница, маток, матно - всеки в Югозападна България ще ти каже ,че става въпрос за нещо непрозрачно и неясно...
цитирай
99. анонимен - Содом и Гомор да не би да са били във Варна? хе-хе
22.06.2010 23:12
анонимен написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
анонимен написа:


Българската нация се е формирала в течение на векове от спойката между различни етноси, народности религии, езици и обичаи. .


Абе , юнак ниеден.Ти в Москва ли завърши политология ? Как така ги споявате и омешвате народностите в древноста .Това да не ти е да омешаш съдържанието на две епроведки в часа по химия . Как си ги представяш ти тези етнически спойки или повтаряш наизустени фрази ,като папагал.Я дай пример за такива споявания ,че аз нещо не се сещам.Защо не се споиха чехи и словаци или австрийци и унгарци или народите от бивша югославия или тези от бившия ссср или народностите в китай или тези в индия или народностите в белгия и десетки други подобни случаи.Как така ,като не ви достига умствен потенциал да си обясните нещата ,веднага бързате да поите. Защо това ком–соц насталгиците не вземете да се уидините и да използвате поялниците за други цели.

Ето как :

Аз съм рус със сини очи. Част от деството ми мина в циганската махала, в училище половината клас бяха гагузи, имах приятелка арменка, в казармата служих с етнически турци, жена ми е от помашки произход.
И това е само малка част от етническата картина .. продължавам : във Варна освен споменатите има и гръцко малцинство, македонци, шиптъри, евреи ...
Всички до един добри и честни българи !


Господин Политолог, само не разбрах какво искате да ни кажете. С богатия си полов живот ли ни се хвалите, що ли ?! Иначе няма лошо и този вид дружене между етносите :)
цитирай
100. анонимен - до русия синеок политолог
22.06.2010 23:14
анонимен написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
анонимен написа:


Българската нация се е формирала в течение на векове от спойката между различни етноси, народности религии, езици и обичаи. .


Абе , юнак ниеден.Ти в Москва ли завърши политология ? Как така ги споявате и омешвате народностите в древноста .Това да не ти е да омешаш съдържанието на две епроведки в часа по химия . Как си ги представяш ти тези етнически спойки или повтаряш наизустени фрази ,като папагал.Я дай пример за такива споявания ,че аз нещо не се сещам.Защо не се споиха чехи и словаци или австрийци и унгарци или народите от бивша югославия или тези от бившия ссср или народностите в китай или тези в индия или народностите в белгия и десетки други подобни случаи.Как така ,като не ви достига умствен потенциал да си обясните нещата ,веднага бързате да поите. Защо това ком–соц насталгиците не вземете да се уидините и да използвате поялниците за други цели.

Ето как :

Аз съм рус със сини очи. Част от деството ми мина в циганската махала, в училище половината клас бяха гагузи, имах приятелка арменка, в казармата служих с етнически турци, жена ми е от помашки произход.
И това е само малка част от етническата картина .. продължавам : във Варна освен споменатите има и гръцко малцинство, македонци, шиптъри, евреи ...
Всички до един добри и честни българи !


Абе човек, нали говореше за спойки ,демек за мешане на етноси ,за смесени бракове ,за раждане на деца от тези смесени бракове и то като масово явление а не за единични случаи...Ти за етническия турчин от казармата женили се ???Деца имате ли???Ако пък имате да са ви живи и здрави....Малцинства има но тези малцинства са затворени вътре в себе си .Демек не се спояват с други малцинства в следствие на което да се получи унифициран етнос.Ако има смесени бракове те по скоро са изключение от правилото...И да те светна ,че етническо малцинство македонци и помаци няма.
цитирай
101. анонимен - Асиос означава "Кален&qu...
22.06.2010 23:18
Асиос означава "Кален", а не мътен.
цитирай
102. анонимен - До политолога
23.06.2010 01:08
Спароток, поздравявам те за поредната страхотна тема!

@ Политолог,
Никой не го интересува дали са ти сини очите или дали си живял в циганска махала. Времената, в които според теб са ставали "т.нар" смесвания са били много по-различни от сегашните времена на културно смесване, заличаване и обезличаване. Българин е само етническият българин, стига глупости, че евреите, "македонците"(?!?!), гърците или албанците били българи. Българин не е равно на български гражданин, набий си го в глупавата коминтерновска чутура.

Ако не вярваш на думите ми и не вярваш на антропологичните и генетичните изследвания, които доказаха че сме един от най етнически хомогенните народи в Европа, проучи отношенията към смесванията в традиционното българско семейство от преди 2 в. Хората живота са си жертвали, за да запазят честта на родовете и народа си, а вие днес философтвате въоражени с безброй комунистическо-либерало-демократични клишета. Как не ви е срам!
цитирай
103. анонимен - До №99
23.06.2010 09:47
Защо наричаш българите мюсюлмани - помаци??? Какво значи помашки произход?
Някой от Българите като са станали мюсюлмани да не би
да са придобили нова народност???
цитирай
104. анонимен - Всичко е пред очите ни
23.06.2010 09:51
Мусаген - кв. Мусагеница в София
Фанагурис -Phanaguris- Панагюрище
и безброй други
цитирай
105. анонимен - Бустрофедон
23.06.2010 13:50
Има един стар начин на писане, наречен "Бустрофедон". Най ревностни популяризатори преди около 20-30 години бяхаТодор Латинов от Егълница и Бай Йордан Вълчев-"Календар и Слово". Писането е от лево на десно, следващият ред от десно на лево и така на зиг-заг!
Четени наобратно, доста топоними и лични имена на "траки" ,неочаквано разкриват българския си характер. Разбира се необходими са и лингвистични познания, най-вече за съчетанието на звуковете.
Астибо<>ОБИЦА
Олимп<>БИЛО
Отолоб<>БОЛОТО
ЛАМПСАК<>КАЗ-БАЛ
..............................
..............................
сиТАЛК<>КЛАТис
сОКРАТ/Д<>ДАРКОс
АРИСТОТЕЛ<>ЛЕПО-ЦИРА
.......................................
........................................
цитирай
106. анонимен - Положението на мглишев, матановци и др. дошлянци стана неудържимо
23.06.2010 14:15
Спароток, съзнавам, че има теми, които си разисквал, към които би било по-подходящо да пусна това съобщение, но мисля, че е по-важно новината да се разпространи: новата книга на д-р Асен Чилингиров „Вулканите, наводненията, археологията и политиката“. Първите две части вече са публикувани електронно в сайта „От извора“:
1. Първа част: http://www.ivanstamenov.com/files2010/vulkani-1.pdf
2. Втора част: http://www.ivanstamenov.com/files2010/vulkani-2.pdf
Очакваме скоро останалите 2 части. В сайта „От извора“ (на горния адрес) има специален раздел с част от материалите на д-р Асен Чилингиров. Иначе, тези 2 части са подкрепени с илюстративен материал (не с качество, което бихме искали, но си има причини). По-важното е, че стават ясни отчаяни опитите на руската „наука“ да размие и отложи излизането на истината. Както са отчаяни опитите да се отрече общия тракийски корен на съвременната цивилизация.
Поздрави! /НФ
цитирай
107. анонимен - tz-tz-tz
23.06.2010 15:44
sparotok написа:
анонимен написа:
Спараток,името Даусдава как точно се превежда?


Даус Дава означава буквално Вълче място, Вълчи стан.
Даос е тракийска дума за вълк, сродна е с нашият глагол давя, душа ( това, което прави вълка).
Дава е сродно с глагола дявам, полагам, т.е. определям място за стан.


kakav "tochen"prevod. Sledvaiki tazi logika na asociacii edva li shte se nameri duma na sveta, koiato da niama trakiiski proizhod.
Za celite na etimologiata, spored teb, e dostatachno ddumata/imeto da ni zvuchi poznato. Savpadenia ne se dopuskat.
Kak togava da komentirame familiata na bivsh ruski prezident, sega min.predsedatel?
цитирай
108. sparotok - уточнение
23.06.2010 16:19
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
Спараток,името Даусдава как точно се превежда?


Даус Дава означава буквално Вълче място, Вълчи стан.
Даос е тракийска дума за вълк, сродна е с нашият глагол давя, душа ( това, което прави вълка).
Дава е сродно с глагола дявам, полагам, т.е. определям място за стан.


kakav "tochen"prevod. Sledvaiki tazi logika na asociacii edva li shte se nameri duma na sveta, koiato da niama trakiiski proizhod.
Za celite na etimologiata, spored teb, e dostatachno ddumata/imeto da ni zvuchi poznato. Savpadenia ne se dopuskat.
Kak togava da komentirame familiata na bivsh ruski prezident, sega min.predsedatel?


Явно не си прочел текста добре, не ме интересува звуковата прилика, а смисъла, от него може да се определи на кого принадлежи даден топоним, или хидроним.

Матоас си е преведено, Орбелос, Балакрос, Бела, Берзаме, Брегедава....Вода също, аз само представям данни, които не се известни на широката публика в систематизиран вид.
цитирай
109. sparotok - разлика
23.06.2010 16:20
анонимен написа:
Асиос означава "Кален", а не мътен.


Каква е разликата между кална и мътна вода:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
цитирай
110. анонимен - към 109
23.06.2010 17:10
Путин - идва от Път...
кажи ми ти от къде идва разпутица тогава...
цитирай
111. анонимен - политолог
23.06.2010 17:48
Спароток, беше обещал да пускаш само постове с умерен тон ?

Да ме свързвате с коминтерна и Москва е много тъпо щото точно комунистите най-жестоко гонеха малцинствата.
Просто се опитах да ви покажа, че в последните няколко века в България са се формирали и живеят групи от хора (дори вече не са малцинства), които нямат общо с праисторията. И затова смятам, че погледа в далечното минало само може да доведе до нова линия на разделение.
Но явно до културен диалог няма да се стигне ...

Поздрави.
цитирай
112. анонимен - До №99 Политолога...
23.06.2010 18:30
Защо наричаш българите мюсюлмани - помаци??? Какво значи помашки произход?
Някой от Българите като са станали мюсюлмани да не би
да са придобили нова народност???
цитирай
113. анонимен - политолог
24.06.2010 10:11
анонимен написа:
Защо наричаш българите мюсюлмани - помаци??? Какво значи помашки произход?
Някой от Българите като са станали мюсюлмани да не би
да са придобили нова народност???


Нещо лошо ли казах или обидих някого ? Наричам хората така както те искат да ги наричам ...
Ако те интересуват помаците иди в смолянско и се поразходи из селата ...
Доста се отдалечихме от темата за което се извинявам на автора.
цитирай
114. balkan1 - Тежко, Тежко
24.06.2010 10:35
Културата ни е унищожавана от векове и все сме си същите - прегледайте ми блога
цитирай
115. grigorsimov - Още за думата Берг
24.06.2010 12:20
Освен - брег (бряг), вижте и руските произношения - бЕрег, и глагола им - берегИ. Като - бЕрег, значи бряг, а берегИ (себя), значи - пази (се). Т.е. и двете думи имат пряка връзка с - бряг, и пазя, т.е. браня!
цитирай
116. grigorsimov - Още за "германската" дума Берг
24.06.2010 12:28
Освен - брег (бряг), вижте и руските произношения - бЕрег, и глагола им - берегИ. Като - бЕрег, значи бряг, а берегИ (себя), значи - пази (се). Т.е. и двете думи имат пряка връзка с - бряг, и пазя, т.е. браня!
цитирай
117. анонимен - baga stana
24.06.2010 13:45
Спараток,
отн. термина Бага Стана (Божи Стан) от твой предишен постинг .
На 3 км от Троянския манастир има една китна стара махала Баба Стана. Официално името го извеждат доста прозаично от някаква вдовица избягала от турците там и направила махалата. Но според блажено почившия йеромонах хаджи Симеон от Троянския манастир, когато е създаден манастира махалата вече я има, даже са искали да направят манастира там!! Т.е. махалата съществува от 2ро Бълг.царство когато турци тук няма.

Не търся под вола теле, просто ми стана интересно дали при толкова изминало време промяна в името от Г в Б е възможна като естествен процес или нещата нямат нищо общо?
цитирай
118. sparotok - топоним
24.06.2010 13:52
анонимен написа:
Спараток,
отн. термина Бага Стана (Божи Стан) от твой предишен постинг .
На 3 км от Троянския манастир има една китна стара махала Баба Стана. Официално името го извеждат доста прозаично от някаква вдовица избягала от турците там и направила махалата. Но според блажено почившия йеромонах хаджи Симеон от Троянския манастир, когато е създаден манастира махалата вече я има, даже са искали да направят манастира там!! Т.е. махалата съществува от 2ро Бълг.царство когато турци тук няма.

Не търся под вола теле, просто ми стана интересно дали при толкова изминало време промяна в името от Г в Б е възможна като естествен процес или нещата нямат нищо общо?


Невъзможно е да се даде отговор без да се направи проучване. Понякога имената на стари топоними биват опорочавани и се получава нещо, различно.
Ако в местността е имало важно тракийско светилище ( или светилища), то ще да е възможно пъвоначално мястото да е носило име Бага Стана, а после да е преименувано на Баба Стана, но както казах, без проучване е невъзможно да се даде отговор.
цитирай
119. анонимен - Българският фолклор
24.06.2010 17:12
В свободното си време Марио Хосен предпочита разходките и срещите с приятели във Виена, но използва всяка възможност да си дойде в родния Пловдив. В старинната част черпи енергия, която му е необходима за всекидневието. Интересува се от древна история и тракийската цивилизация. Марио Хосен намира пряка връзка между богатството на фолклора ни и траките: „Разнообразието на нашия фолклор е една от загадките на България и сигурно се дължи на тракийското наследство. Не случайно античната литература сочи, че всичко, свързано с музиката, има връзка с траките. Светът се възхищава на уникалното наследство на българите. Нашите музиканти са приети с отворени обятия по цялото Земно кълбо и смятам, че трябва да отделяме много внимание на културата, фолклора и историята, за да разбере светът коя е България и какво послание носи.”
http://www.bnr.bg/sites/radiobulgaria/Music/Classic/Pages/Mario_Hossen.aspx
цитирай
120. анонимен - И инки ще ни изкарат продажниците
24.06.2010 17:26
анонимен написа:
Some Bulgarian historians claim that the Bulgars (the ancestors of modern Bulgarians) were of Iranian origin (not of Turkic as it is generally assumed) and that they migrated to Europe from the region of today's northern Afghanistan. Their claims are based on medieval Armenian sources and archaeological findings in modern Bulgaria. After their arrival on Balkans, the Bulgars mixed with the local slavs and formed the Bulgarian nation.

За Спароток МНОГО ВАЖНО...ИСКАМ ДА ГО ВИДИ ТОВА!!! Така ни третират и разискват.
Какво мислиш?

цитирай
121. анонимен - Ей това ме кефи най-вече!!!
24.06.2010 17:32
анонимен написа:
Спароток, съзнавам, че има теми, които си разисквал, към които би било по-подходящо да пусна това съобщение, но мисля, че е по-важно новината да се разпространи: новата книга на д-р Асен Чилингиров „Вулканите, наводненията, археологията и политиката“. Първите две части вече са публикувани електронно в сайта „От извора“:
1. Първа част: http://www.ivanstamenov.com/files2010/vulkani-1.pdf
2. Втора част: http://www.ivanstamenov.com/files2010/vulkani-2.pdf
Очакваме скоро останалите 2 части. В сайта „От извора“ (на горния адрес) има специален раздел с част от материалите на д-р Асен Чилингиров. Иначе, тези 2 части са подкрепени с илюстративен материал (не с качество, което бихме искали, но си има причини). По-важното е, че стават ясни отчаяни опитите на руската „наука“ да размие и отложи излизането на истината. Както са отчаяни опитите да се отрече общия тракийски корен на съвременната цивилизация.
Поздрави! /НФ

......................................................................................................................
Ако си направиш труда да поровиш в която и да е прилична книжарница ще видиш как ирано-турано-гръкоруските глупости заглъхват...
А Новата история на Българите ще бъде написана и издадена скоро.
Напук на Мъглишевско-цезаровите напъ'нки.
Напред Спароток! Дерзай братко!
цитирай
122. solinvictus - Освен - брег (бряг), вижте и руските ...
24.06.2010 20:03
grigorsimov написа:
Освен - брег (бряг), вижте и руските произношения - бЕрег, и глагола им - берегИ. Като - бЕрег, значи бряг, а берегИ (себя), значи - пази (се). Т.е. и двете думи имат пряка връзка с - бряг, и пазя, т.е. браня!


На мене ми харесва повече "БУРГ-а"- френско-галско-испанската те си го свързват с катарите ,а пък тях с богомилите, а пък тях с българите!
Що да им пречим...
и после от "крепост" се е превърнала в богат и уважаван човек "буржоа" каквито са били и българите!
п.п.
В испания има град Бург-ос...-нещо като Бург-ас ,хехе

п.п.може би идва това от "моросите" -арабите
цитирай
123. kasnaprolet9999 - Честит Еньовден
24.06.2010 23:12
Прочетох, че още древните траки са го празнували и така съм написала в днешния си постинг, ти какво мислиш за това?
цитирай
124. sparotok - Еньовден
24.06.2010 23:57
kasnaprolet9999 написа:
Прочетох, че още древните траки са го празнували и така съм написала в днешния си постинг, ти какво мислиш за това?


Нямам данни за празнуване на Еньовден в древността, но няма да ме учуди, ако дедите ни са почитали този ден, пък било и под различно име.
цитирай
125. sparotok - истина
24.06.2010 23:58
анонимен написа:
анонимен написа:
Спароток, съзнавам, че има теми, които си разисквал, към които би било по-подходящо да пусна това съобщение, но мисля, че е по-важно новината да се разпространи: новата книга на д-р Асен Чилингиров „Вулканите, наводненията, археологията и политиката“. Първите две части вече са публикувани електронно в сайта „От извора“:
1. Първа част: http://www.ivanstamenov.com/files2010/vulkani-1.pdf
2. Втора част: http://www.ivanstamenov.com/files2010/vulkani-2.pdf
Очакваме скоро останалите 2 части. В сайта „От извора“ (на горния адрес) има специален раздел с част от материалите на д-р Асен Чилингиров. Иначе, тези 2 части са подкрепени с илюстративен материал (не с качество, което бихме искали, но си има причини). По-важното е, че стават ясни отчаяни опитите на руската „наука“ да размие и отложи излизането на истината. Както са отчаяни опитите да се отрече общия тракийски корен на съвременната цивилизация.
Поздрави! /НФ

......................................................................................................................
Ако си направиш труда да поровиш в която и да е прилична книжарница ще видиш как ирано-турано-гръкоруските глупости заглъхват...
А Новата история на Българите ще бъде написана и издадена скоро.
Напук на Мъглишевско-цезаровите напъ'нки.
Напред Спароток! Дерзай братко!


Истината е на наша страна, въпрос на време е, когато на всеки ще стане ясно как стоят нещата.
цитирай
126. sparotok - Испания
25.06.2010 00:00
solinvictus написа:
grigorsimov написа:
Освен - брег (бряг), вижте и руските произношения - бЕрег, и глагола им - берегИ. Като - бЕрег, значи бряг, а берегИ (себя), значи - пази (се). Т.е. и двете думи имат пряка връзка с - бряг, и пазя, т.е. браня!


На мене ми харесва повече "БУРГ-а"- френско-галско-испанската те си го свързват с катарите ,а пък тях с богомилите, а пък тях с българите!
Що да им пречим...
и после от "крепост" се е превърнала в богат и уважаван човек "буржоа" каквито са били и българите!
п.п.
В испания има град Бург-ос...-нещо като Бург-ас ,хехе

п.п.може би идва това от "моросите" -арабите


В Испания има и река Ебро, като тракийската Ебро(с) ...:))
цитирай
127. sparotok - опити
25.06.2010 00:01
анонимен написа:
анонимен написа:
Some Bulgarian historians claim that the Bulgars (the ancestors of modern Bulgarians) were of Iranian origin (not of Turkic as it is generally assumed) and that they migrated to Europe from the region of today's northern Afghanistan. Their claims are based on medieval Armenian sources and archaeological findings in modern Bulgaria. After their arrival on Balkans, the Bulgars mixed with the local slavs and formed the Bulgarian nation.

За Спароток МНОГО ВАЖНО...ИСКАМ ДА ГО ВИДИ ТОВА!!! Така ни третират и разискват.
Какво мислиш?На лъжата краката са къси, затова се съчиняват постоянно нови измислици...жалки опити да се скрие истината.
цитирай
128. solinvictus - вчера беше еньов ден, палят се ог...
25.06.2010 02:33
вчера беше еньов ден ,палят се огньове и се прескачат,ходят по жарава преди време ходих в Пирин-еите в една църква Монт-гари,имаше и село в което имало некропол от 6 век и исках да го видя ,но беше подменен селото се казваше Гари.
Последно време си мисля за Bull-gari хехе
даваха скоро филма за Сашо Великийот и прееди не го забелязах ,но сега заколиха един бик преди битката и на вътрешностите му гадаеха ,както и Атила (открих икона)
Та за еньов ден-
ден на билки и магии (хома(сома) и магос)
изобщо нашата ист.наука е като руски автомобил -има волан,гуми,ръчки,седалки матор и т.н. това е приликата ,другото разлика
разлика равна на 800 000 000 км разстоянието от земята до луната ,хехе
цитирай
129. анонимен - каnna
25.06.2010 12:53
Като чета написаното от 107. се сетих за думата "лампа". Четейки я наобратно
става "абал" или може би "объл", а това понятие много напомня за лампа.
цитирай
130. анонимен - Тези дни пак случайно попаднах на ...
25.06.2010 13:41
Тези дни пак случайно попаднах на статията на Милош Сидоров за древния кадуцей и прочетох нещо,което преди беше останало извън вниманието ми.Пише Сидоров :\\\\\\\\\\\\\\\"Пак у Херодот ще срещнем уточнението,че балканските Бръгои (по-късно се срещат и като Фръзи/Фриги,но и Bръгарои) са най-стар народ на света,нещо,което са признавали самите египтяни.\\\\\\\\\\\\\\\" За мен това Връгарои е нашето Блъгари. Възможно ли е да е така? Това би означавало,че произходът на етнонима Българи е наистина древен.Но ако това е вярно, как да си обясним,че той изчезва във вековете,за да се появи отново едва в писанията на византийските летописци през V-VI в.Във всеки случай, едно такова обяснение за произхода на българския етноним ми се струва доста правдоподобно,за разлика от изсмуканите от пръстите всевъзможни и дори обидни опити от рода на \\\\\\\\\\\\\\\"буламач\\\\\\\\\\\\\\\" и тям подобни.
цитирай
131. анонимен - Нищо случайно няма на този свят!
25.06.2010 15:00
Името на днешното с.Българи, обл.Бургас до 1934 г. е село ВУРГАРИ т.е. макари чисто гръцко до 1912 г. самите местни гърци са си го назовавали на местния си диалект не друго ами "Българи". Още нещо в допълнение-и днес армънското/влашкото/ население в Република Македония употребява думата "ВЪРГЪРЕАСКУ" или "ВЪЛГАРЕАСКУ" т.е. "българин" за някой македонец -славофон /демек наш сънародник :) /
цитирай
132. анонимен - Отговор
25.06.2010 16:02
анонимен написа:
Тези дни пак случайно попаднах на статията на Милош Сидоров за древния кадуцей и прочетох нещо,което преди беше останало извън вниманието ми.Пише Сидоров :\\\\\\\\\\\\\\\"Пак у Херодот ще срещнем уточнението,че балканските Бръгои (по-късно се срещат и като Фръзи/Фриги,но и Bръгарои) са най-стар народ на света,нещо,което са признавали самите египтяни.\\\\\\\\\\\\\\\" За мен това Връгарои е нашето Блъгари. Възможно ли е да е така? Това би означавало,че произходът на етнонима Българи е наистина древен.Но ако това е вярно, как да си обясним,че той изчезва във вековете,за да се появи отново едва в писанията на византийските летописци през V-VI в.Във всеки случай, едно такова обяснение за произхода на българския етноним ми се струва доста правдоподобно,за разлика от изсмуканите от пръстите всевъзможни и дори обидни опити от рода на \\\\\\\\\\\\\\\"буламач\\\\\\\\\\\\\\\" и тям подобни.

Обяснението се нарича "Ренесансова древност". По същество "Старият свят" е ПРЕОТКРИТ през епохата на Ренесанса.
цитирай
133. анонимен - А в планината Кавказ, на територ...
25.06.2010 23:59
А в планината Кавказ , на територията на една от другите български държави - Кабардино-Бълкария се намира един много натопорчен връх / казват бил най-висок в Европа - 5642 м. / ЕлБРУС , което си е чисто българското ЕБРУС .
цитирай
134. анонимен - ФИРЕ
26.06.2010 00:20
анонимен написа:
анонимен написа:
Тези дни пак случайно попаднах на статията на Милош Сидоров за древния кадуцей и прочетох нещо,което преди беше останало извън вниманието ми.Пише Сидоров :\\\\\\\\\\\\\\\"Пак у Херодот ще срещнем уточнението,че балканските Бръгои (по-късно се срещат и като Фръзи/Фриги,но и Bръгарои) са най-стар народ на света,нещо,което са признавали самите египтяни.\\\\\\\\\\\\\\\" За мен това Връгарои е нашето Блъгари. Възможно ли е да е така? Това би означавало,че произходът на етнонима Българи е наистина древен.Но ако това е вярно, как да си обясним,че той изчезва във вековете,за да се появи отново едва в писанията на византийските летописци през V-VI в.Във всеки случай, едно такова обяснение за произхода на българския етноним ми се струва доста правдоподобно,за разлика от изсмуканите от пръстите всевъзможни и дори обидни опити от рода на \\\\\\\\\\\\\\\"буламач\\\\\\\\\\\\\\\" и тям подобни.

Обяснението се нарича "Ренесансова древност". По същество "Старият свят" е ПРЕОТКРИТ през епохата на Ренесанса.


Преоткрит ,ха ха .... Не пренаписан и фалшифициран до безобразие...Ренесанса роди така наречената докрина на евроценртизма на базата на ,която наще корени бяха запратени чак до чукотка.Ренесансовия западноевропеец е, като току що забогатял селянин . Заможен ,но без произход .
цитирай
135. анонимен - Който носи мъжко сърце и българско име знае, че...
26.06.2010 15:58
Въпросът за написването на ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ става крайно актуален.Новото БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ще започне когато всеки, който нарича себе си българин, се обърне без компромис към Истината- в древността и в настоящето. Само този, който осъзнае, че народността ни се е създавала 5400 години, ще понесе изпитанията и ще пренесе БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ в бъдещето чрез децата и внуците си.
цитирай
136. анонимен - Възраждане
26.06.2010 19:05
Българското възраждане според мене е започнало, макар и още да е в началото си. Блоговете като този и коментарите му го показват повече от ясно.
цитирай
137. sparotok - възраждане
26.06.2010 19:24
анонимен написа:
Българското възраждане според мене е започнало, макар и още да е в началото си. Блоговете като този и коментарите му го показват повече от ясно.


Споделям мнението ви, българското възраждане започна!
цитирай
138. lado - Изтриха ми пост за фалшификациите ...
26.06.2010 22:04
Изтриха ми пост за фалшификациите на Златарски..., е не само на него ,де!
цитирай
139. sparotok - Златарски
27.06.2010 07:31
lado написа:
Изтриха ми пост за фалшификациите на Златарски..., е не само на него ,де!


Истината е твърде неудобна за определена група личности, скоро не виждам някой да признае, че българският народ е лъган дълги години. Всички, които се опитват да опровергаят манипулаторите на нашата история ще изпитат на гърба си камшика на безродиците.

Надявам се в твоя случай да се касае само за софуерна грешка...
цитирай
140. lado - Изтриха ми пост за фалшификациите ...
27.06.2010 12:32
sparotok написа:
lado написа:
Изтриха ми пост за фалшификациите на Златарски..., е не само на него ,де!


Истината е твърде неудобна за определена група личности, скоро не виждам някой да признае, че българският народ е лъган дълги години. Всички, които се опитват да опровергаят манипулаторите на нашата история ще изпитат на гърба си камшика на безродиците.

Надявам се в твоя случай да се касае само за софуерна грешка...

И така шест пъти, докато не ги напсувах - ипоследва бан, та си мисля,че някой от модераторите е свързан с БАН!
цитирай
141. radulo - Facebook
27.06.2010 14:32
Позволих си да направя група във Фейсбук-
http://www.facebook.com/group.php?gid=133995879957548#!/group.php?gid=133995879957548&v=wall
цитирай
142. sparotok - БАН
27.06.2010 17:54
lado написа:
sparotok написа:
lado написа:
Изтриха ми пост за фалшификациите на Златарски..., е не само на него ,де!


Истината е твърде неудобна за определена група личности, скоро не виждам някой да признае, че българският народ е лъган дълги години. Всички, които се опитват да опровергаят манипулаторите на нашата история ще изпитат на гърба си камшика на безродиците.

Надявам се в твоя случай да се касае само за софуерна грешка...

И така шест пъти, докато не ги напсувах - ипоследва бан, та си мисля,че някой от модераторите е свързан с БАН!


Това е трудно да се разбере, но пък дори и да симпатизира на определени среди в БАН, този модератор би трябвало да дискутира с тебе, изтривайки постинга ти, той просто вдига бялото знаме.
цитирай
143. equilibrium - Facebook
27.06.2010 18:11
radulo написа:
Позволих си да направя група във Фейсбук-
http://www.facebook.com/group.php?gid=133995879957548#!/group.php?gid=133995879957548&v=wall

В тази група :
http://www.facebook.com/group.php?gid=133995879957548&v=wall#!/group.php?gid=129271513441
са качени и разисквани абсолютно всички постове на Спароток.
цитирай
144. hitzkov68 - hitzkov
27.06.2010 21:34
solinvictus написа:
в хиспания на шарана казват "карпа" хехе

Не само в Испания.В Украина също казват на шарана карп.
цитирай
145. анонимен - произход на българския език
28.06.2010 10:04
Спараток, би ли ми обяснил основната си теза с едно-две изречения. Защо днес българите говорят на език, който е произлязъл от езика на траките? Как е станало това при положение, че наистина на Балканите са дошли славяни и прабългари? Не разбирам как е възможно това?
цитирай
146. sparotok - много лесно
28.06.2010 18:45
анонимен написа:
Спараток, би ли ми обяснил основната си теза с едно-две изречения. Защо днес българите говорят на език, който е произлязъл от езика на траките? Как е станало това при положение, че наистина на Балканите са дошли славяни и прабългари? Не разбирам как е възможно това?


Няма нищо сложно, ако осъзнаете, че враговете ни умишлено са създали буламач в понятията.

1. Преди 2000 години Страбон споменава, че ГЕТИ и МИЗИ са от един и същи произход говорят един и същ език.
2. Теофилакт Симоката обяснява, че СЛАВЯНИ е новото име на ТРАКИЙСКОТО ПЛЕМЕ ГЕТИ.
3. Лъв Дякон, а и много други отъждествяват старите българи с ТРАКИЙСКОТО ПЛЕМЕ МИЗИ.

През 7-ми век мизи и гети, или ако искате славяни и стари българи се съюзяват, за да извоюват независимост от Източната Римска Империя.
До 7-ми век тя е управлявана предимно от трако-илирийци...като Константин Велики, Констанс, Юстин, Юстиниан ( Петър Сабазий), Маркиан, Лъв Бесът, Фока...през втората половина на 7-ми век обаче гърците за първи път се докопват до престола в Константинопол. Дедите ни са знаели, че гърците ще използват войската на Източната римска Империя, за да унищожат населението на Тракия и общият враг е подтикнал племенета от земите ни да се обединят и противопоставят на плановете на гърците.

Бяха ли ви известни тези данни?
цитирай
147. demograph - Прав е! Стига сте се мотали! Време е за книга.
28.06.2010 20:10
анонимен написа:
Дразните вече абсолютно всички! Вие ще ни изпилите нервите докрай и сякаш изпитвате наслада от това! Ние почитателите на вашите идеи ИСКАМЕ КНИГА!!! Незабавно!!! Нека да направиме набирателна сметка и да започнеме да събираме пари за нейното издаване. Поведението Ви вече е неприемливо!

.......................................................................................................................
Тази книга ще стане домашната библия на Българите! Заглавието - "Българската историческа Библия/Книга".
цитирай
148. demograph - А известно ли ви е, че..
28.06.2010 20:40
Армията на Отоманците се е състояла в 70% от малоазийски тракобългари
приели исляма, защото им дошло до гуша от гръцката тирания и изопачаване на християнството след като гърците се докопват до императорския трон на Бизантия,яхват Тракийската империя и започват гонения срещу
тракийското разбиране за християнството.
Константинопол е паднал под ударите на малоазийските траки, а не на селджукските турци, които са били малцинство в отоманската империя.
Българските царства са се покорявали на османците защото са се срещали с българоговорящи отомански войски.
Кланета и насилствени помохамеданчвания на населението по земите ни завладявани от османците не е имало пак по тези причини, освен когато подтиквани от външни/гърци и други/ българите са вдигали оръжие срещу отоманците, голямата част от които са били родствени етноси.
Еретично звучи, нали? Вера Мутафчиева е стигнала до този извод. Прочетете я внимателно. И не само тя.
цитирай
149. estolodu - ...
28.06.2010 22:00
мнението на демограф е много интересно. Защо тогава впоследствие им отстъпваме властта? Защо Константин и Фружин са се опитвали да освободят българи от империя, съставена от 70% българи? Защо българите са превземали собствените си градове? И още хиляди въпроси...
цитирай
150. demograph - Дамове по селата в Западните Родопи колкото искате.
28.06.2010 22:03
sparotok написа:
анонимен написа:
Zdraveite sparotok
mnogo interesen e i tozi posting i komentarite mu sa dobri e to ne mmoje i bez otritsatelite.az iskam obache da popitam drum v moia krai plevensko se polzvashe za put ot starite hora?a moiata baba izpolzvashe dumata striam vuv vsekidnevnia si govor i az sum ia shvanala po cmisul kato "kato che li"zashtoto ia izpolzvashe v izrechenia suprovodeni ot glagol za deistvie.striama pere.striama izleze i t.n.v moia krai sushto imashe zapazeni akiva damove.jivotnite otdolu horata otgore.izpolzvali sa toplinata na jivotnite za spane a sa gotveli v peshtnik.


По принцип друм се води за гръцка заемка ( от дромос), дали това е така е друг въпрос, аз лично смятам думата за тракийско наследство.

Знаете ли дали в интернет има някакви снимки на дамовете, които споменавате?
Плевенско ми е доста далече, иначе бих дошъл.

...................................................................................................................
Стари къщи в които хората са горе а животните долу и сега се ползват за обитаване. Моята къща в Банско е реконструиран Дам. Това беше до скоро част от бита на хората в Благоевградските помашки села.
цитирай
151. demograph - Е, затова е толкова интересно - защото повдига и пред мен хиляди въпроси
28.06.2010 23:24
estolodu написа:
мнението на демограф е много интересно. ........ Защо българите са превземали собствените си градове? И още хиляди въпроси...

.....................................................................................................................
Ще се осмеля да отговоря на един от въпросите - " Защо Константин и Фружин са се опитвали да освободят българи от империя, съставена от 70% българи"
- МОже би по същите причини поради които траките са воювали срещу съставените от 70% траки римски легиони..Власт, религия, амбиции, пари. Необходими са били цели 500 години за да се отчуждят до враждебност родствените етноси...И така до хилядния въпрос.
.......................................................................................................................
Това бе провокация и към мен самият.
цитирай
152. demograph - И още малко по спорната ми тема
29.06.2010 18:34
demograph написа:
estolodu написа:
мнението на демограф е много интересно. ........ Защо българите са превземали собствените си градове? И още хиляди въпроси...

.....................................................................................................................
Ще се осмеля да отговоря на един от въпросите - " Защо Константин и Фружин са се опитвали да освободят българи от империя, съставена от 70% българи"
- МОже би по същите причини поради които траките са воювали срещу съставените от 70% траки римски легиони..Власт, религия, амбиции, пари. Необходими са били цели 500 години за да се отчуждят до враждебност родствените етноси...И така до хилядния въпрос.
.......................................................................................................................
Това бе провокация и към мен самият.


И както за още 500 години гетите/траки или славяни без съмнение/, преминават от гети през готи, остроготи и визиготи към поляци и гали та до днешните западноевропейци - латиноговорящи и латинопишещи...
цитирай
153. demograph - Що не следиш политиката ами бъркаш където хапе
02.07.2010 14:22
анонимен написа:
"тракийски топоними" не съществуват поради простият факт, че няма тракийски исторически извор, който да ни посочи ( удостовери и докаже ) , че траки са използвали посоченото от автора звукосъчетание като наименование. Друг факт, който се натрапва на вниманието на читателя на блога е, че "Траки" е събирателно наименование на множество племена, от които нито едно не се самоопределя като "българи". Българите сме източно-православни християни, които пишат на кирилица и уважават братята си мюсюлмани, евреи и католици и са гостоприемна и интелигентна европейска нация. Платили сме тежка цена за това право !
Пътят към ада е постлан с добри намерения ... помнете какво ви прави българи, кое ви дава идентичност ! Думите, идеите, посланията, представата за това как да си изживеем живота ни прави различни хора. Общият знаменател не е при траките ...

......................................................................................................................
Има си цяла наука палеолингвистика, която се счита за една от най-перспективните за разгадаване на пъзелите в историята.
Ти да не искаш за кефа ти днес, траките да са съставили речник с описание на думите и да са го издялкали на камъка в дядовата ти градина та като се спънеш да ти светне лампата.....
цитирай
154. анонимен - Спароток, ако публикуваш банкова ...
21.07.2010 01:42
Спароток,ако публикуваш банкова сметка за написването на книгата,така и ние ще можем да докажем вярата си в Българското,което,надявам се без да те обижда,е много по важно от твоята безкористност,в която,повярвай,не се съмнявам.Привет от далечна Северна Ирландия(а тук наистина се разказват легенди за Feine Bolgh)
цитирай
155. nikikm - Дразните вече абсолютно всички! ...
23.08.2010 17:12
sparotok написа:
анонимен написа:
Дразните вече абсолютно всички! Вие ще ни изпилите нервите докрай и сякаш изпитвате наслада от това! Ние почитателите на вашите идеи ИСКАМЕ КНИГА!!! Незабавно!!! Нека да направиме набирателна сметка и да започнеме да събираме пари за нейното издаване. Поведението Ви вече е неприемливо!

Книгата остава Спароток,вечна е и е за всеки,който може да чете.Само това е необходимо и това е огромното и предимство.Смяната на носители днес не е само технологичен напредък,това е огромна загуба на информация за обикновените хора плюс пари за тези,които го правят.То винаги изисква нова,подходяща техника.Освен това тази история,която пишеш е сравнима само с тази на Паисий,като духовен и културен паметник.Нищо не може да се сравни с книгата,особено с тази,която пишеш.Така че,направи я!Увенчай делото си!

Може да дойде време и за книга, но се питам дали това изобщо е нужно? Тук всичко е дадено безплатно, достъпно е за всеки, който има достъп до компютър.

цитирай
156. demokrat63 - в хиспания на шарана казват &quo...
30.03.2011 21:15
solinvictus написа:
в хиспания на шарана казват "карпа" хехе

в такъв случай" Що "карпа" е у БАН, ум да ти зайде.:):)
цитирай
157. demokrat63 - Дълбоко се заблуждавате, ако си ...
30.03.2011 21:23
анонимен написа:
Дълбоко се заблуждавате, ако си мислите, че в блога се намирате сред ливада от факти. Това са само интерпретации върху някои исторически сведения, които съдържат освен всичко друго и много противоречия и откровени неистини.
Но щом сте решили да правите нова църква, както смята анонимния № 14, това е друга работа. Някой вече беше писал нещо за евангелската терминология при поднасянето на тезите тук.
Това, че има сходен лингвистичен материал доказва само теорията за индоевропейското езиково единство, от което са се пръкнали много етноси, сред които и българите. Но да мачкаме безотговорно историята на толкова народи и да си внушаваме, че сме деца на прабаба си ...
Това е основният проблем при иначе любопитния Спаро. Не съм обидил никого. Освен това не давам достойнството си под наем за партийна употреба. Така, че не смесвайте другото мнение с някаква непременна партийна различност. Просто на първи план в наше време доминира полуграмотността (информираност на къси дистанции), но най-тревожното е, че тя се мъчи да бъде официално призната за алтернатива (като хомосексуализма) в много важни направления. Затова умолявам по-интелигентната част от четящите да не проспива овчедушно писанията за българите, независимо, че са само в такъв постинг.
Вече имам представа как ще изглежда евентуалната книга на Спароток и съм готов с контрааргументацията. Истината (от чието име се пише в блога) може да се окаже и не така еднопланова, затова, не бързайте с камбаната.

просто се чудя на акъла Ви. Казвате, че сте готов с контраагрументи- ами покажете ги. да не мислите, че няма четящи с галви на раменете си. а относно думичката" Индоевропейци" - моя съвет е да я забравите. Няма такова животно - някак си много ми прилича на крастоска между прасе и стоножка/ друго си е 100 бутчета или на диня и муха- разрежеш динята и изхвъркнат семките:) Така, че Господине само със споменаване на индоевропеици пък на мен ми е ясно що за контрааргументи ще представите. Но все пак очак
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14433093
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104240
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031