Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.12.2009 16:17 - Българските лични имена от гледна точка на тракийския език
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 45472 Коментари: 117 Гласове:
49

Последна промяна: 01.12.2009 16:19


        Българските лични имена от гледна точка на тракийския език

 

 

 

Личното име, особено ако е традиционно е визитната картичка на един човек.Зигфрид например е типично за германец, Франсоа за французин, а Чезаре за италианец. Истинските български имена са също индикация за етническата ни принадлежност. Заели сме много чужди имена поради религиозни и политически влияния, но пък сме успели да запазим и  такива, които са  използвани в нашите земи още поне от Бронзовата епоха.

 

За да се разбере дали едно име е местно, или заето от друг народ трябва да му бъде направен етимологически анализ. Петър например е често срещано в България, но е римско по произход. Навлязло е в езика ни поради приемането на  Християнството. Апостол и Евдокия са гръцки, те са ни наложени най-вероятно по времето на средновековната гръцка окупация на България...

 

Други лични имена като Добромир, Красимир, Витьо са си наши не само защото се употребяват в земите ни от най-дълбока древност, но и защото имат обяснение на български език.  Учените ни признават, че много от тракийските имена все още се употребяват от нас, но не се дава нито подробен списък, нито пък се предлага ясна етимология. Ако това бе направено, то щеше веднага да стане ясно, че нашите традиционни лични имена са от тракийски произход и с един замах твърдението за “идването” на българите в Европа щеше да бъде унищожено.

 

Понеже  статиите в блога имат своите ограничения по отношение на големината на материала, ще бъдат представени само едни от най-старите български лични имена.

 

Бальо, Белчо, Балан, Белица, Балиш, и повече от седемдесет подобни съдържат частицата бал, бел свързана с българските думи бял, бел (цвят). Тези имена отговярат на тракийското име Балис и трако-пеласгийските думи бал, бел срещащи се в оронимите Балакрос, Горбелос ( днешната Беласица).

 

Бан наше старо име означаващо господар. Сродно е с пеласгийския теоним Пан- господарят. Понеже в гръцкия няма Б, то Бан е преиначено на Пан.

 

Бат, Бато и около тридесет подобни са свързани с тракийското Баткун и с илирийското династично име Бато. Проф. Ценов даказа преди много години, че илирите са сродни на траките народ, това се вижда също и от характера на илирийските топоними, хидроними и антропоними.

 

Беримир и около седемнадесет други съдържат частицата бер, присъстваща и в тракийски лични имена като Беримар, Берисад. Частицата бер означава бера, събирам, докато мар, мир, мер има значение велик, голям.

 

Бистро, Бистрьо, Бистра и др. отговарят на тракийското име Бистрас идващо от тракийската дума бистрас-бърз, която е и старобългарската быстръ- бърз.

 

Борис, Бора и около петдесет подобни отговарят на тракийските Барис ( Парис), Раскубор, Кетрибор. Проф. Чилингиров обясни ясно, че частицата бор идва от глагола боря се. И наистина Барис ( Парис) е преведено като борецът.

 

Ведър, Ведрин и Ведра показват връзка с трако-пеласгийското Ведра имащо значение ведрата, ясната. Сродна е също старомакедонската дума (в)едрая- ведро небе.

 

Вене, Венка са свързани с тракийския теоним Вендис и разбира се с българските думи венчило, венец, вензати-свързвам.

 

Вид и около двадесет и седем подобни показват връзка с тракийския глагол видето, отговарящ на старобългарския видетъ – видя, виждам -3л.ед.ч.

 

Витьо, Витан, Витко и още дванадесет сродни български имена са свързани с тракийския теоним Виту и старобългарския глагол витати- витая, живея.

 

Войо, Воин и двадесет и пет други съдържащи частицата вои показват връзка със старобългарската дума вои- воиници и с тракийското име Войнес.

 

Горан, Горчо и дванадесет подобни са свързани със старобългарската дума гора-планина, чийто най-древен вариант намираме в тракийския топоним Гарискос- Горист.

 

Гордей и още единадесет подобни са вариант на тракийското династично име Гордий.Всички те съ свързани с българската дума горд.

 

Годар е синоним на годен, добър, светъл, съществуват четиринадесет български имена съдаржащи частицата год.  Годар отговаря на тракийското Гайдрус.

 

Добри е свързано с българската дума добър, съществуват около деветдесет подобни лични имена Добромир, Добрита, Добрей...Те всички показват връзка с тракийския етноним добери добрите ( открито от Е.Живков).

 

Друг идва от другар, приятел и показва връзка с таркийския етноним другери- другари ( открито от Е.Живков). Съществуват около дванадесет български имена съдържаащи частицата друг.

 

Жельо, Желан и още двадесет други показват връзка с тракийското име Зелан, което е гърцизирания вариант на Желан. Всички тези имена са свързани със старобългарския глагол желати-желая.

 

Крайо е свързано със старобългарската дума край означаваща област, родна земя, Името и пожелателно и притежава смисъл – да прослави родтия си край. Съществуват около осемнадесет български имена съдържащи частицата край, която е и трако- пеласгийската дума (а)крайо.

 

Крас, Красимир са варианти на тракийското Карсимар идващо от тракийската дума краса-красота, отговаряща на старобългарската краса- красота. Съществуват още двадесетина български имена съдържащи частицата крас.

 

Заро, Зора и още четиридесет подобни са сродни на тракийското Заура имащо значение зора.

 

Злат, Златьо идват от нашата дума злато, също както тракийското име Залтас идва от залта- злато. Ние имаме около тридесет имена с частицата злат.

 

Рад, Радман и още около сто и десет други са варианти на тракийските Радамант и Имарад. Всички те са свързани със старобългарската дума радъ- радост.

 

Садивой, Садол, Садон, Садо и Садко отговарят на тракийското Садок, Берисад, Октамасад. Всичките са свързани със свързани старобългарската дума садъградина.

 

Светил, Светлей, Светлан отговарят на трако-пеласгийското Светлан. Тракийската дума свит е по-стария вариант на старобългарската светъ- светлина.

 

Таташ и още осемнадесет подобни имена показват връзка с тракийското Татас означаващо тате, баща.

 

Ярей, Ерек и други двадесет са посветени на тракийския бог на войната Арей -Арес, чието име идва от думата ярост.

 

Яздо, Яздимир, Ездимир са варианти на тракийското Аздул яздещият.

 

Като подкрепа на търдението, че българите носят тракийски имена ще бъде показан и характера на имената на някои старобългарски владетели.

 

Аспарух е известен още като Исперих и Еспор. Те са вариант на тракийските Аспургос ( владетел на Боспорското царство)  и Аспар ( гет на римска служба). Аспарух и сродните му имена са свързани с тракййския теоним Вед-еспиос – сам ездач. Еспиос няма привидна връзка с никоя българска дума, а по-скоро с арийските аспа, ашва, ашукон, бързина. Те обаче са свързани със старобългарската дума спешити- стремя се, впускам се и диалектната оясвам се – разбързвам се. Тракийското асп, есп означава буквално бързак и е било епитет за бърз кон. Тази особена порода бойни коне е унищожена от римляните и гърците, осъзнаващи, че оставят ли в ръцете на траките ( българите) кавалерия чуждото владичество няма да трае дълго.

 

Кубер означава господар на трако-пеласкийски и идва от глагола кубернао ( кибернао) – владея. Първичното значение на кубернао-кибернао е светлост, светлейшество, връзка показват нашите диалектни думи кипър – светъл, красив и цибрее се- просветлява се.

 

Гостун  е свързано с фригийското име Сургаст. И двете съдържат частицата гост, гаст означаваща гост, новодошъл, пристигнал. Ще бъде добавено, че родът на Гостун- Ерми е тракийски. Ерм е името на първия тракийски владика на град Пловдив.

 

Безмер е двусъставно, частицата бес показва връзка с тракийското Беса (Веса), а мер срещаме в тракийския теоним Пурмерул. Съществуват над 220 български имена съдържащи частицата мер, мир. Трябва да се спомене и, че Безмер е от родът Дуло, а това е тракийската дума дул род, съществува и тракийско божество Дула.

 

Телец е свързано с името на мизийския цар Телеф. Старите българи са отъждествявани с мизите в предължение на хиляда години. Телец е свързано също и с името на троянския принц Телест (син на цар Приам).

 

Виждаме, че не сред памирски и турански езици трябва да се търси обяснение за характера на имената на старобългарските владетели, а в езикът на трако-пеласгите, най-древните обитатели на нашите земи. Типични български традиционни имена или се срещат сред траките, или са обясними на тракийски, който разбира се e и най-древната форма на българския. Подложените на етимологически анализ български лични имена и сродните им са сборно над деветстотин, а това е само върха на айсберга.

 

Не е чак толкова трудно да се прозре истината, трябва само да бъдат представени всички данни, а не само тези удобни на група предубедени учени.  Когато човек има база за сравнение не може да бъде излъган. Поради тази причина връзката на българските имена с тракийските бе премълчавана дълги години и се даде възможност на безсъвестни авантюристи да съчиняват измислици за азиатския произход на българите.

Истината не може да се спре защото нашите корени са тук в България. Тук, а не в Памир всичко е мило и родно. Тази България трябва да опазим, възстановим и дадем на идните ни поколения. Нека децата ни бъдат уважавани потомци на първия цивилизован народ, а не евтина работна ръка на бездушните господари на парите. Всичко зависи от нас, ние самите сме градежните камъни на една Нова Велика България!

 

 

Използвана литература:

1.Н. Иванова, П.Радева, Имената на Българите, Абагар, Велико Търново, 2005;

2.Н.П. Ковачев, Честотно-Тълковен Речник на Личните Имена у Българите, ДИ Др. Петър Берон, София, 1987

3.Г.Батаклиев, Антична Митология- Справочник, ДИ, Д-р Петър Берон, София, 1985;

4.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;

5.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

6.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;

7.Д.Дечев, Характеристика на тракийския език, БАН, София, 1952;

8.К.Влахов, Тракийски Лични Имена, Фонетико-Морфологични Проучвания, Studia Thracica 2, БАН, София, 1976;

9.O. Haas, Die Phrygischen Sprachdenkmaler, BAN, Sofia, 1966;

10.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994;

11..A.J. Van Windekens, Le Pйlasgique, Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

 Тагове:   Аспарух,


Гласувай:
49


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - Бих допълнил :
01.12.2009 16:50
Борил, Златан, Радан.
цитирай
2. kobata - Здорово!
01.12.2009 17:18
Здорово!
цитирай
3. iliada - Е нека да допълня статията
01.12.2009 17:45

Илия

Илия има имен ден на 20 юли. Тогава православната църква отбелязва деня на Св. пророк Илия, като празникът е известен с името Илинден. Св. Илия е пророк в Стария Завет, който предсказал на израилтяните, че Господ ще им изпрати суша. Така и станало и само молитвите на пророка спасили народа от глад. Според Новия Завет той е покровител на гръмотевиците и светкавиците.

Илия е библейско име, което означава “мой Бог е Яхве”, “божия сила”.
Името Илиана е производно от името Илия.
цитирай
4. boristodorov56 - Именник на българските блогери:
01.12.2009 18:30
Борис, Бора и около петдесет подобни отговарят на тракийските Барис ( Парис), Раскубор, Кетрибор. Проф. Чилингиров обясни ясно, че частицата бор идва от глагола боря се. И наистина Барис ( Парис) е преведено като борецът.
цитирай
5. анонимен - Доказателства за местния /автохтонен/ произход на българите
01.12.2009 19:02
Българи в Троянската война
Йордан Табов
ИМИ-БАН

Византийският хронист Йоан Малала съобщава в хрониката си, че мирмидонците, чиято армия е предвождал Ахил, са били българи.

Средновековният византийски учен и писател Йоан Цеца е настоявал, че това е така:

“И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби,
и заедно с тях Ахил, синът на Пелей,
и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,
водейки войска от хуни-българи-мирмидонци,
на брой две хиляди и петстотин …”

Според неговите думи, античните пеони, населявали територията на днешните централна и северна Гърция, са били българи:

“А Пирехми водеше пеонците, сиреч българите,

от река Аксиос, сиреч от Вардара

Хроми и Еном командваха всички мизи."

Името “Хромий”: така са наричали предводителя на мизите. Това е също име-прозвище, чийто смисъл в много от българските диалекти е «Куция». “Мизи” средновековните византийски писатели наричат българите, живели покрай долния Дунав - още един случай на съвпадение на българско и “антично” име.

Пеоните и реката Пеньо

Името “пеони” произлиза от името на реката Пенеос. Българското име “Пеньо” по гръцки се пише именно “Пенеос” и очевидно е свързано с думата “пена” (пяна). “Бял като пяна” е обичайно българско фолклорно сравнение. Женското име е Пена. Пеньо е удачно име на река, която се спуска – пенейки се – от планините.

Еньо

Еньо е старо българско име. По гръцки би трябвало да се пише “Енеос”; така и името на античния герой Еней съвпада със старото българско “Еньо”.
(Същото име е запазено и при италианците - Енио. Римляните смятат Еней за свой предтеча.)

Българи в Троя

В Троя по времето на Троянската война е царувал цар Приам. Но преди да се качи на престола той е имал друго име: Подарк. Сред имената на синовете и дъщерите му са: Милий, Хромий, Главк, Медуса.

Името “Милий”: така руската школа по византология представя “троянското” име, което в класическия гръцки език се пише “МIЛIОС”, а в съвременния английски - “MILIOS”. Руските византолози правилно отхвърлят окончанието “С”, но заменят оставащото МИЛИО с по-благозвучната за руското ухо форма Милий.
Името Мильо и днес е разпространено сред българите име.

“Главко”, от думата “глава” - “умен” или “с голяма глава”.

Името Медуса, или Медуша (на гръцкото “С” в кирилицата отговарят “С” и “Ш”), е ясно свързано с думата “мед” (а и с “душа”).
Такъв е и случаят с думата “прям”.

Но как би могло да се появи име като “Подарък”?

Легендите за произхода и смисъла на имената на Приам са обобщени в Енциклопедията “Мифы народов мира” така:
“ПРИАМ (Прiамос), в гръцката митология е последният цар на Троя. Син на Лаомедонт. Херакъл убил Лаомедонт и синовете му, отмъщавайки за лъжа, на която станал жертва. Той позволил на дъщерята на Лаомедонт Хесиона да запази един от братята си. Изборът на момичето паднал върху най-малкия, който носил името Подарк. Херакъл се съгласил да му подари свободата..., след което оставил юношата да царува в Троя под името Приам.”

Трудно би могло да се твърди, че посочените съвпадения са случайни.

Всички тези имена не са изкуствена сбирка оттук-оттам, а принадлежат на членовете на едно семейство! Затова се налага да направим извод, че в далечното минало на Балканския полуостров са живели хора, чийто език не се е различавал много от днешния български език.
http://www.vestnikataka.com/forum/index.php?topic=21597.msg466012
цитирай
6. анонимен - как ще коментирате,
01.12.2009 19:03
че имената, които сте цитирали са много рядко срещани и оформят сигурно не повече от 5-10% от имената в България?
цитирай
7. sparotok - много са
01.12.2009 19:03
andreshko написа:
Борил, Златан, Радан.

Цяла книга трябва за българските имена от тракийски произход.
цитирай
8. sparotok - Божидар
01.12.2009 19:05
kobata написа:
Здорово!

Привет Божидаре!
цитирай
9. sparotok - блогодаря
01.12.2009 19:06
iliada написа:

Илия

Илия има имен ден на 20 юли. Тогава православната църква отбелязва деня на Св. пророк Илия, като празникът е известен с името Илинден. Св. Илия е пророк в Стария Завет, който предсказал на израилтяните, че Господ ще им изпрати суша. Така и станало и само молитвите на пророка спасили народа от глад. Според Новия Завет той е покровител на гръмотевиците и светкавиците.

Илия е библейско име, което означава “мой Бог е Яхве”, “божия сила”.
Името Илиана е производно от името Илия.


Благодаря за допълнението!
цитирай
10. sparotok - Борис
01.12.2009 19:07
boristodorov56 написа:
Борис, Бора и около петдесет подобни отговарят на тракийските Барис ( Парис), Раскубор, Кетрибор. Проф. Чилингиров обясни ясно, че частицата бор идва от глагола боря се. И наистина Барис ( Парис) е преведено като борецът.


Борис е най-разпространеното тракийско име. От Мала Азия та до Ирландия, където е познато под варианта Брус.
цитирай
11. sparotok - губернаре
01.12.2009 19:09
danailvdimitrov написа:
Кубернао - от там ли идва губернатор ?


Да, губернаре е призната за пеласгийска заемка в латинския език. Също и календай, което е нашата Коледа. Днес обаче се впряга каруцата пред коня и се твърди, че Коледа идва от латинското календай...
цитирай
12. sparotok - благодаря!
01.12.2009 19:11
анонимен написа:
Българи в Троянската война
Йордан Табов
ИМИ-БАН

Византийският хронист Йоан Малала съобщава в хрониката си, че мирмидонците, чиято армия е предвождал Ахил, са били българи.

Средновековният византийски учен и писател Йоан Цеца е настоявал, че това е така:

“И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби,
и заедно с тях Ахил, синът на Пелей,
и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,
водейки войска от хуни-българи-мирмидонци,
на брой две хиляди и петстотин …”

Според неговите думи, античните пеони, населявали територията на днешните централна и северна Гърция, са били българи:

“А Пирехми водеше пеонците, сиреч българите,

от река Аксиос, сиреч от Вардара

Хроми и Еном командваха всички мизи."

Името “Хромий”: така са наричали предводителя на мизите. Това е също име-прозвище, чийто смисъл в много от българските диалекти е «Куция». “Мизи” средновековните византийски писатели наричат българите, живели покрай долния Дунав - още един случай на съвпадение на българско и “антично” име.

Пеоните и реката Пеньо

Името “пеони” произлиза от името на реката Пенеос. Българското име “Пеньо” по гръцки се пише именно “Пенеос” и очевидно е свързано с думата “пена” (пяна). “Бял като пяна” е обичайно българско фолклорно сравнение. Женското име е Пена. Пеньо е удачно име на река, която се спуска – пенейки се – от планините.

Еньо

Еньо е старо българско име. По гръцки би трябвало да се пише “Енеос”; така и името на античния герой Еней съвпада със старото българско “Еньо”.
(Същото име е запазено и при италианците - Енио. Римляните смятат Еней за свой предтеча.)

Българи в Троя

В Троя по времето на Троянската война е царувал цар Приам. Но преди да се качи на престола той е имал друго име: Подарк. Сред имената на синовете и дъщерите му са: Милий, Хромий, Главк, Медуса.

Името “Милий”: така руската школа по византология представя “троянското” име, което в класическия гръцки език се пише “МIЛIОС”, а в съвременния английски - “MILIOS”. Руските византолози правилно отхвърлят окончанието “С”, но заменят оставащото МИЛИО с по-благозвучната за руското ухо форма Милий.
Името Мильо и днес е разпространено сред българите име.

“Главко”, от думата “глава” - “умен” или “с голяма глава”.

Името Медуса, или Медуша (на гръцкото “С” в кирилицата отговарят “С” и “Ш”), е ясно свързано с думата “мед” (а и с “душа”).
Такъв е и случаят с думата “прям”.

Но как би могло да се появи име като “Подарък”?

Легендите за произхода и смисъла на имената на Приам са обобщени в Енциклопедията “Мифы народов мира” така:
“ПРИАМ (Прiамос), в гръцката митология е последният цар на Троя. Син на Лаомедонт. Херакъл убил Лаомедонт и синовете му, отмъщавайки за лъжа, на която станал жертва. Той позволил на дъщерята на Лаомедонт Хесиона да запази един от братята си. Изборът на момичето паднал върху най-малкия, който носил името Подарк. Херакъл се съгласил да му подари свободата..., след което оставил юношата да царува в Троя под името Приам.”

Трудно би могло да се твърди, че посочените съвпадения са случайни.

Всички тези имена не са изкуствена сбирка оттук-оттам, а принадлежат на членовете на едно семейство! Затова се налага да направим извод, че в далечното минало на Балканския полуостров са живели хора, чийто език не се е различавал много от днешния български език.
http://www.vestnikataka.com/forum/index.php?topic=21597.msg466012


Благодаря за данните!
цитирай
13. анонимен - ХИПЕРБОРЕАС
01.12.2009 19:25
hahaha петрос било римско - ами и римско сие,защото елада и рим са едно цяло неделимо
пан-италисмос и пан-елинисмос
както македоните са само една чст от всички елини,,така и латините са само една част от всички италийски народи - а първите ромай са елини от куме..... и естрествено енеас от илион.РОМАНИТЕ СА ЕЛИНИ

А ''Петрос'' е ЕЛИНСКО ИМЕ - скала,камък....ТЪП ТАТАРСКИ СУРОГАТ
цитирай
14. sparotok - прав сте
01.12.2009 19:33
bbbb написа:
че имената, които сте цитирали са много рядко срещани и оформят сигурно не повече от 5-10% от имената в България?


Напълно прав сте, че споменатите от мен имена не оформят повече от 10% от имената в България.

В началото на постинга аз написах -
Понеже статиите в блога имат своите ограничения по отношение на големината на материала, ще бъдат представени само едни от най-старите български лични имена.
Представят ли се всички традиционни имена къртината ще се промени.

Не трябва да се забравя и, че България е била дълги векове под чуждо влияние. Много имена, които ние днес считаме за български са от гръцки произход- Андрей, Евгени, Христо, Ставри, София...
Имаме и много латински- Сабин, Силвия, Нона, Клара, Кирил...
Поради навлизането на християнството имаме и еврейски имена Сузана, Захари, Матей, Емануил, Самуил, Даниел...
Днес се намираме под англо-саксонско културно влияние и се пръкнаха имена като Джони, Джими и тем подобни.

Всяко чуждо влияние оставя следи, това е нещо напълно естествено. Въпреки римско, гръцко и др влияния българите са запазили голяма част от древните си имена.


цитирай
15. sparotok - какво означава елини
01.12.2009 19:39
анонимен написа:
hahaha петрос било римско - ами и римско сие,защото елада и рим са едно цяло неделимо
пан-италисмос и пан-елинисмос
както македоните са само една чст от всички елини,,така и латините са само една част от всички италийски народи - а първите ромай са елини от куме..... и естрествено енеас от илион.РОМАНИТЕ СА ЕЛИНИ

А ''Петрос'' е ЕЛИНСКО ИМЕ - скала,камък....ТЪП ТАТАРСКИ СУРОГАТ


Вие сте явно умен грък, бихте ли ме осветлили какво е значението на елини на гръцки!
Мой колега смята, че елини идва от елос-блато, т.е. ранните гърци са били блатни обитатели, или са били негроиди с тъмна кожа.
Аз не смятам, че елини значи чернилки, негри, но не мога да намеря и етимология в гръцкия език.
Бихте ли помогнали?
цитирай
16. анонимен - ВУЛГАРО-ГИФТОС
01.12.2009 19:47
Кириллос - (''господен'' на ЕЛИНИКА) , нагамото вулгараси ста колиа сас
МЕТОДИОС - ''СЪВЪРШЕН'' НА ЕЛИНИКА
цитирай
17. анонимен - ПАНОС ТРИАНДАФИЛОС
01.12.2009 19:52
http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_Greeks
цитирай
18. sparotok - срамите народа си!
01.12.2009 19:53
анонимен написа:
Кириллос - (''господен'' на ЕЛИНИКА) , нагамото вулгараси ста колиа сас
МЕТОДИОС - ''СЪВЪРШЕН'' НА ЕЛИНИКА


С обидното си поведение и нечленоразделните си изявления правите от гърците пещерно население.
Това ли е целта ви?

Призовавам Ви към културен диалог!
Личното мнение трябва да се уважава, а неприемливите аргументи да се оборват с конра аргументи.
цитирай
19. iliada - :((((
01.12.2009 19:59
Не разбирам тази агресия-на кого е нужна?
цитирай
20. sparotok - несериозно
01.12.2009 20:05
анонимен написа:
http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_Greeks


Етнонимът сели не е гръцка а българска дума, означава за-селени. Селите са тракийско племе, техен град е Селимбрия.

Ахил не е грък, а пеласг, прочетете работите на Ван Виндекенс и Артур Еванс. Сам гъркът Йоан Малала призна, че мирмидоните на Ахил са и българите -хуни.

Основателя на Атина Тезей е също пеласг. Прочетете Плутарх и ще разберете. Стария автор пише, че Тезей бръснел косата си като оставял кучур само отзад както правели мизите (наречени още българи).

Сигурно не Ви е известно, че критските царе са практикували изкуствената черепна деформация, която е типична за българите, но напълно чужда за гърците.

Все пак, моите комплименти, започна да се оформя културен диалог. Евхаристо!

Прочетете и работите на Ян Бест за тракийските селища в Гърция през Бронзовата епоха.
Гърците асимилират пеласгийските племена, но това не прави гърците автоматично пеласги.
цитирай
21. анонимен - Eppiros - enas megallos epirotas
01.12.2009 20:41
ако имаш булсатком , пусни си гръцките програми някое политическо предаване - ще чуеш думата ,,кивернао,кивернетики,киверниси поне 50 пъти..ЗНАЧИ УПРАВЛЕНИЕ , УПРАВЛЯВАМ
ОТТАМ ИДВА И КИБЕРНЕТИТИКА И КИБЕРНЕТИЧЕН ОРГАНИЗЪМ...............Ееехххххххххх прости киомплексиранио до няма и каде вулгараси-татароси-Простаки..

a pelasgite dobrowolni stanaha elini....towa irodot go pishe......ПЕЛАСГИТЕ СА ЧАСТ ПТ ПАН ХЕЛЛАДА И НЕИНАТА УТРОБА,САМОСЪЗНАНИЕ И ТВЪРДИНА
цитирай
22. boristodorov56 - Оказа се, че сме адаши с Брус Уилис!
01.12.2009 21:17
sparotok написа:
boristodorov56 написа:
Борис, Бора и около петдесет подобни отговарят на тракийските Барис ( Парис), Раскубор, Кетрибор. Проф. Чилингиров обясни ясно, че частицата бор идва от глагола боря се. И наистина Барис ( Парис) е преведено като борецът.


Борис е най-разпространеното тракийско име. От Мала Азия та до Ирландия, където е познато под варианта Брус.


Знаех си, че наслучайно сме харесвали една и съща жена - неговата бивша!

Надявам се шегата не е дразтнеща!
Поздрави!
цитирай
23. sparotok - неправилно
01.12.2009 21:22
анонимен написа:
ако имаш булсатком , пусни си гръцките програми някое политическо предаване - ще чуеш думата ,,кивернао,кивернетики,киверниси поне 50 пъти..ЗНАЧИ УПРАВЛЕНИЕ , УПРАВЛЯВАМ
ОТТАМ ИДВА И КИБЕРНЕТИТИКА И КИБЕРНЕТИЧЕН ОРГАНИЗЪМ...............Ееехххххххххх прости киомплексиранио до няма и каде вулгараси-татароси-Простаки..

a pelasgite dobrowolni stanaha elini....towa irodot go pishe......ПЕЛАСГИТЕ СА ЧАСТ ПТ ПАН ХЕЛЛАДА И НЕИНАТА УТРОБА,САМОСЪЗНАНИЕ И ТВЪРДИНА


Това, че имате думата кибернетика не означава нищо. Индийците имат думата драйвър- шофьор, но това не ги прави англичани, а само показва, че са повлияни от англичаните.

Не е верно, че пеласгите доброволно са се погърчили, прочетете Херодот, Страбон и Плиний внимателно. По-точно историята за идването на Данай.

Съгласен съм с Вас относно твърдението Ви- ПЕЛАСГИТЕ СА ЧАСТ ПТ ПАН ХЕЛЛАДА И НЕИНАТА УТРОБА,САМОСЪЗНАНИЕ И ТВЪРДИНА...
Така е, но пеласгите са предци на българите, и само са повлияли гърците културно, затова и Платон казва, че има много чужди думи в гръцкия и добавя, че варварските езици са по-стари от гръцкия.

цитирай
24. andi2 - а да те питам Можеш ли да ми кажеш ...
01.12.2009 22:51
а да те питам
Можеш ли да ми кажеш името Станислав ------->>> какъв му е проихода и как се е получило
Блъскам си главата да му намеря корена , ама ми се губи нещо
:)
цитирай
25. sparotok - Станислав
01.12.2009 23:01
Станислав е дефинирано днес като славянско име, то е тракийско разбира се.
Състои се от две части - стани ( бъди) и слав ( славен).
Стани идва от старобълг. гл. стати, чиято древна форма е тракийския сидето, а слава идва от тракийската ( ликийска дума) слауа - слава.
Слава е и ведическа дума - слава, срава.
цитирай
26. sparotok - шега
01.12.2009 23:03
boristodorov56 написа:
sparotok написа:
boristodorov56 написа:
Борис, Бора и около петдесет подобни отговарят на тракийските Барис ( Парис), Раскубор, Кетрибор. Проф. Чилингиров обясни ясно, че частицата бор идва от глагола боря се. И наистина Барис ( Парис) е преведено като борецът.


Борис е най-разпространеното тракийско име. От Мала Азия та до Ирландия, където е познато под варианта Брус.


Знаех си, че наслучайно сме харесвали една и съща жена - неговата бивша!

Надявам се шегата не е дразтнеща!
Поздрави!


Шегата е прекрасна даже, само дано не се скараме, че и аз си падах по Деми Мур!
цитирай
27. kobata - Ееее, той по едно време Брустър к...
01.12.2009 23:26
Ееее, той по едно време Брустър кандидатствал за участие в "Титаник", ама не го взели... :)))
цитирай
28. sparotok - ???
01.12.2009 23:40
kobata написа:
Ееее, той по едно време Брустър кандидатствал за участие в "Титаник", ама не го взели... :)))

???
цитирай
29. galinabg - :))))
01.12.2009 23:50
Хахах! А Галина!?
цитирай
30. sparotok - култура
01.12.2009 23:50
iliada написа:
Не разбирам тази агресия-на кого е нужна?


Господинът просто показва същността на гръцката култура.
цитирай
31. sparotok - Галина
01.12.2009 23:56
galinabg написа:
Хахах! А Галина!?


Според мен името е защитно и идва от диалектната дума гал - чернота, която е вариант на тракийската кал- кал и ведическата кала-черно.
Защитно име се дава когато се цели носителя му да бъде предпазван от лоши очи и беди.
С подобна семантика са Черньо, Грозьо...
цитирай
32. анонимен - "a pelasgite dobrowolni stanaha elini..towa irodot go pishe"
02.12.2009 00:37
I bylgarite v Belomorska Trakiq dobrovolno stanaha gyrci..a? Ei! Zabludeni ovce imalo i sred drugite narodi.
цитирай
33. sparotok - заблуди
02.12.2009 01:00
анонимен написа:
I bylgarite v Belomorska Trakiq dobrovolno stanaha gyrci..a? Ei! Zabludeni ovce imalo i sred drugite narodi.


Гръцкия господин така е учен в училището, а може би и така му се иска. Никой не си дава народността доброволно, особено на подтисник с по-ниска култура.
цитирай
34. galinabg - Това е много интересно!!!!!
02.12.2009 01:16
sparotok написа:
galinabg написа:
Хахах! А Галина!?

Според мен името е защитно и идва от диалектната дума гал - чернота, която е вариант на тракийската кал- кал и ведическата кала-черно.
Защитно име се дава когато се цели носителя му да бъде предпазван от лоши очи и беди.
С подобна семантика са Черньо, Грозьо...


Чела съм доста тълкувания, но никога това!!
Другото интересно е, че предпочитания от мен цвят за дрехи е черен.
И винаги съм имала усещането,че съм закриляна от невидими сили.
Сигурно звучи налудничаво, но за мен е изненадваща съвкупност от твоето обяснение и ....моят живот!
Специално благодаря!
Поздрави!
цитирай
35. roy - Интересно, но не чак толкова като ...
02.12.2009 01:37
Интересно ,но не чак толкова като Трилогията на Стефан Цанев за българската история.Много съм впечатлен(от С.Цанев разбира се) , а аз трудно се впечатлявам.Тракийците са част от нас - няма спор.И все пак държавата ни се казва България - не Тракия.Кои са българските имена?Много са , аз ги знам и няма да ставам банален на болшинството българи тук - останалите - образовайте се и осъзнайте и признойте величието на българската цивилизация.Бъдете здрави!
цитирай
36. voinov50 - Хей, младежи :))))
02.12.2009 05:37
Не ми закачайте Деми Мур..., тя си е само моя :)))
цитирай
37. boristodorov56 - Г-н Серафимов - сложете цетка за анонимни - аман от маляци
02.12.2009 08:40
Мисля, че не е необходимо да бъдеш толерантен към този небългарски идиот.

Точно тази тема се нуждае от откритост, а не от византийско притворство!
цитирай
38. henzelski - Не знаех,
02.12.2009 08:47
че името ми Красимир е тракийско. Е, вече знам. А и "човек се учи, докато е жив", нали...;)
Благодаря ти!
цитирай
39. ernest - думата гора (планина)
02.12.2009 10:20
Бих искал да ви обърна внимание, че думата гора в смисъл планина едва ли е от старобългарски произход, тъй като се среща при различни славянски народи. Така например: руски - гора, горы, полски - góra,чешки - hora, словашки - gora.
цитирай
40. ernest - Какво означава календай на пелагски?
02.12.2009 10:27
sparotok написа:
danailvdimitrov написа:
Кубернао - от там ли идва губернатор ?


Да, губернаре е призната за пеласгийска заемка в латинския език. Също и календай, което е нашата Коледа. Днес обаче се впряга каруцата пред коня и се твърди, че Коледа идва от латинското календай...

цитирай
41. diletant - Броденето в дебрите на антропоо...
02.12.2009 10:54
Броденето в дебрите на антропоономастиката не ми е стихия, но само ще спомена, че всяка реконструкция е една от възможните етимологични хипотези...
Например според проф. Борис Симеонов личното име Борис е от алано-прабългарски произход и означава Рижокосият.
Поздравления и за чудесните постинги, и за библиографската прецизност!

цитирай
42. sparotok - тълкувания
02.12.2009 12:05
galinabg написа:
sparotok написа:
galinabg написа:
Хахах! А Галина!?

Според мен името е защитно и идва от диалектната дума гал - чернота, която е вариант на тракийската кал- кал и ведическата кала-черно.
Защитно име се дава когато се цели носителя му да бъде предпазван от лоши очи и беди.
С подобна семантика са Черньо, Грозьо...


Чела съм доста тълкувания, но никога това!!
Другото интересно е, че предпочитания от мен цвят за дрехи е черен.
И винаги съм имала усещането,че съм закриляна от невидими сили.
Сигурно звучи налудничаво, но за мен е изненадваща съвкупност от твоето обяснение и ....моят живот!
Специално благодаря!
Поздрави!


Наистина има много тълкувания на Галина, но поне на мен най-логично ми се вижда защитното име.
В България има много такива.

Поздрави!
цитирай
43. sparotok - календай
02.12.2009 12:11
ernest написа:
sparotok написа:
danailvdimitrov написа:
Кубернао - от там ли идва губернатор ?


Да, губернаре е призната за пеласгийска заемка в латинския език. Също и календай, което е нашата Коледа. Днес обаче се впряга каруцата пред коня и се твърди, че Коледа идва от латинското календай...Коленда, календа означава буквално коло, колело на пеласгийски. В старобългарския имаме наставка ен ( жребен- жребче, козлен-козле), така, че коло, колело е било колен. В още по-далечни времена настадката е била ент, инт и коло се е произнасяла колент, калент.
КОЛЕДА означава начало, запалване на колелото- слънцето. На 25 декември денят започва да расте.
В древността 24-25 декември е рождения ден на Митра - богът на слънцето.
цитирай
44. sparotok - имена
02.12.2009 12:18
roy написа:
Интересно ,но не чак толкова като Трилогията на Стефан Цанев за българската история.Много съм впечатлен(от С.Цанев разбира се) , а аз трудно се впечатлявам.Тракийците са част от нас - няма спор.И все пак държавата ни се казва България - не Тракия.Кои са българските имена?Много са , аз ги знам и няма да ставам банален на болшинството българи тук - останалите - образовайте се и осъзнайте и признойте величието на българската цивилизация.Бъдете здрави!


Ако не се лъжа Стефан Цанев е поет и писател, не съм чел историческите му творения и не мога да дам коментар за тях.
Колкото да факта, че днес държавата ни днес се казва България, това не означава, че в древността не са се използвали други имена като Одриска империя, Скития, Провинция Тракия, Провинция Мизия. Одриси, мизи и българи са едни и същи хора имащи един и същ език и култура.
цитирай
45. sparotok - Демитрия
02.12.2009 12:20
voinov50 написа:
Не ми закачайте Деми Мур..., тя си е само моя :)))


Тя май е най-близо до тебе. Като си ходи в Гърция де.
Деми Мур е гърккиня- Демитрия.
цитирай
46. sparotok - прав сте
02.12.2009 12:22
boristodorov56 написа:
Мисля, че не е необходимо да бъдеш толерантен към този небългарски идиот.

Точно тази тема се нуждае от откритост, а не от византийско притворство!


Прав сте, но аз се надявах да се започне културен диалог с анонимния грък. Страхувам се обаче, че той е неспособен на това.
цитирай
47. sparotok - Красимир
02.12.2009 12:24
henzelski написа:
че името ми Красимир е тракийско. Е, вече знам. А и "човек се учи, докато е жив", нали...;)
Благодаря ти!


Дион Касий споменава това тракийско име на тракийски благородник.
цитирай
48. sparotok - ГОРА
02.12.2009 12:30
ernest написа:
Бих искал да ви обърна внимание, че думата гора в смисъл планина едва ли е от старобългарски произход, тъй като се среща при различни славянски народи. Така например: руски - гора, горы, полски - góra,чешки - hora, словашки - gora.


Прощавайте, но защо гора да не е и българска дума?
Изброените от Вас народи са много или малко наши роднини.
Освен това в Тракия имаме топоним Гарескос-горист, сроден на пеласгийския Коринт - горист, планински.
Думата гора я има също в санскрит и авестийски - гири, гаири. По мое мнение е занесена на изток от траките.
цитирай
49. rumyrayk - интересен постинг,
02.12.2009 12:32
за моето име Румяна също знам, че е българско, не съм го срещала в друга държава. Но колко е древно, не знам:)
цитирай
50. sparotok - Симеонов
02.12.2009 12:39
diletant написа:
Броденето в дебрите на антропоономастиката не ми е стихия, но само ще спомена, че всяка реконструкция е една от възможните етимологични хипотези...
Например според проф. Борис Симеонов личното име Борис е от алано-прабългарски произход и означава Рижокосият.
Поздравления и за чудесните постинги, и за библиографската прецизност!Здравейте!

Проф. Симеонов е един от поддръжниците на азиатския произход на българите.
Той явно не е обърнал внимание, че аланите са племе на сарматите, които от своя страна принадлежат на гетите според Прокопий. А гетите са безспорно тракийски народ.
За името Борис проф. Симеонов навярно търси връзка с иранскотото бор- червено, вино, показващо връзка със старобългарското бронщъ-червен.
Винаги обаче трябва да се спазват законите на хронологията. Първо е документирано името на Парис-Борис ( живял през 13-ти век преди Христа) и чак дълги векове след това, в Средновековието са споменати други сродни имена.

цитирай
51. sparotok - Румяна
02.12.2009 12:42
rumyrayk написа:
за моето име Румяна също знам, че е българско, не съм го срещала в друга държава. Но колко е древно, не знам:)


Името Румяна е древно. По мое мнение е пеласгийско и има значение руса, червенокоса.
цитирай
52. анонимен - ПРОСТАКИ ВУЛГАРЯКИС ПУСТИСИ МАЛАКИСМЕНИ
02.12.2009 12:51
sparotok написа:Това, че имате думата кибернетика не означава нищо. Индийците имат думата драйвър- шофьор, но това не ги прави англичани, а само показва, че са повлияни от англичаните.Ти малоумник ли си или страдаш от циклофрения - аз точно и праволинейно ти написах - етимологията и семантиката на тази чиста елинска дума - значението и .......ОХ МАИКО.... кажи ми ти сега '''какво ще кибернаеш'' на вулгарика....аиде кога ще кибернаеш таратора......новото кибернао кога ще дойде'' и аз то отварям татарските очички -- ти с нескопосано оправдание - индииски драивър - може ли да си толкова простичко момченце,......думата кибернао е чисто елинска - идва от кибери и наиос ...управа и владея...
цитирай
53. sparotok - Няма такова нещо като византия
02.12.2009 13:06
анонимен написа:
sparotok написа:Това, че имате думата кибернетика не означава нищо. Индийците имат думата драйвър- шофьор, но това не ги прави англичани, а само показва, че са повлияни от англичаните.Ти малоумник ли си или страдаш от циклофрения - аз точно и праволинейно ти написах - етимологията и семантиката на тази чиста елинска дума - значението и .......ОХ МАИКО.... кажи ми ти сега '''какво ще кибернаеш'' на вулгарика....аиде кога ще кибернаеш таратора......новото кибернао кога ще дойде'' и аз то отварям татарските очички -- ти с нескопосано оправдание - индииски драивър - може ли да си толкова простичко момченце,......думата кибернао е чисто елинска - идва от кибери и наиос ...управа и владея...


Вие прекалявате!
Прочетете книгата Пеласгика на Ван Виндекенс и Скрипта Миноа-2 на Артур Еванс.
Дано тогава разберете истината.
В гръцкия език няма обяснение за кибернао-кимернао.

Вие винаги обичате да си присвоявате неща.
Византийската империя например, няма такова нещо.
Византе е ТРАКИЙСКИ град, а преустрояването му е извършено от родения в Ниш ТРАКИЕЦ Константин Велики, който го превръща в столица на Запазната Римска империя. Чак през Средновековието гърци сядат на престола в Константинопол. До преди този период предимно траки като Лъв Бесът, Маркиан Тракиецът, Юстиниан Тракиецът и др. са управлявали.

Вие се ядосвате защото истината не Ви изнася.
Ако мислихте, че пиша глупости щяхте само да се смеете, а не да реагирате по вулгарен начин с обиди и нападки.
Не отричам заслугите на гърците в световната история и култура, но считам, че е редно и Вие да признаете важната роля, която моите деди са играли в оформянето на гръцката култура.
цитирай
54. zizana - Много интересен пост!
02.12.2009 14:52
Поздравления!
А мога ли да попитам каква е етимологията на името Орфей ?
цитирай
55. ploudinperper - Кажи си, Гоце!
02.12.2009 14:55
Синята коалиция настоява Президентът Георги Първанов незабавно да огласи мотивите, с които преди години е помилвал Цветелин Кънчев.

От Синята коалиция настояват президентът публично да се извини на българското общество за извършеното престъпление на помилвания Цветелин Кънчев.

От парламентарната група настояват държавният глава да дойде в Народното събрание и да поеме политическата отговорност за превръщането на президентството в защитник на организираната престъпност.

(Фейсбук - Фенове на ДОБРИТЕ)
цитирай
56. mamas - С интерес прочетох и тази статия,
02.12.2009 16:19
и името си открих. Макар че съм записана Славка, баба ми е била Слава. Интересно ми е кога започва да се вмъква наставката "к" в имена като Слава, Злата, Яна, Пена, Ивана и т.н.
Поздравления!
цитирай
57. sparotok - Орфей
02.12.2009 16:28
zizana написа:
Поздравления!
А мога ли да попитам каква е етимологията на името Орфей ?


Според мен Орфей означава сладкопойният.
ОRPHEUS е гърцизирания вариант на Хар-пеющ - харно ( хубаво ) пеещ.
цитирай
58. sparotok - ???
02.12.2009 16:29
ploudinperper написа:
Синята коалиция настоява Президентът Георги Първанов незабавно да огласи мотивите, с които преди години е помилвал Цветелин Кънчев.

От Синята коалиция настояват президентът публично да се извини на българското общество за извършеното престъпление на помилвания Цветелин Кънчев.

От парламентарната група настояват държавният глава да дойде в Народното събрание и да поеме политическата отговорност за превръщането на президентството в защитник на организираната престъпност.

(Фейсбук - Фенове на ДОБРИТЕ)


Честно казано не разбирам коментара Ви.
цитирай
59. sparotok - фалшиви понятия
02.12.2009 16:37
silencemurmur написа:
не е български! Малцеството на прабългарските ханове са дали името България, но са се сляли с тези, които са намерили на Балканския полуостров и всички други дошли на него дявол знае откъде. Стопили са се с тях, приемайки обладяващия език.

Трудно е да се намери народ, чист от притурки и останки от други народи. И въобще има ли значение кой от къде идва? Границите не спират човекът да е човек, независимо как се казва той. Защо това "са си наши"? Не се ли дава така повод за война, за да дойде мир?

Има хора, които плюят България, но се идентифицират с нея дори и да се стигне до бой. Странно!

SilenceУважаеми господине!

Българите са местен народ, Прокопий, Малала, Цеца и много други отъждествяват българите с палеобалкански народи като кимерии, мирмидони, пеони, мизи...

За да се твърди, че езикът, който говорим днес не е стария български трябва да се посочи какъв точно е оригиналният език и как се е стигнало до това заключение.

Понятия като ханове и прабългарски език са само фантазия. Няма документирана дума хан, няма и стар хронист - свидетел на събития, който да твърди, че българите са азиатци.
В случай, че Вие разполагате с непознати за мен данни, умолявам Ви да ме уведомите за тях.

Подрави!
цитирай
60. sparotok - наставка КА
02.12.2009 16:46
mamas написа:
и името си открих. Макар че съм записана Славка, баба ми е била Слава. Интересно ми е кога започва да се вмъква наставката "к" в имена като Слава, Злата, Яна, Пена, Ивана и т.н.
Поздравления!


Тази умалителна наставка е много древна, има я и във ведически санскрит. На санскрит чашка е чашка, а деварика - деверка.
Варианти на наставката КА са АК ( в хлапак), ИК ( мошеник)...

А слава на ведически санскрит е слава, срава.
Думата е свързана с ведическия глагол слути, слути, който е и старобългарския слути - слушам.
Славен означава - този, за който мното е чуто, слушано.

цитирай
61. candysays - Привет, sparotok!
02.12.2009 19:02
И аз тия дни станах почитател на блога ви. Съвсем ме спечелихте с този пост :) Поздравления за него!
Искам да ви попитам нещо (както и други преди мен са те попитали) - можете ли да ме кажете каква е етимологията на моето име - Кристина и от какъв произход е името? Очевидно не е от български. Имам два варианта за празнуване на имен ден и две възможни етимологии на името ми и това малко ме обърква. Та - от "кръст" или от "Христос" идва името Кристина, според вас?
Ако се казвах Кръстина (има такова име, разновидност на моето) - то щях да празнувам имен ден със сигурност на 14 септември, Кръстовден. (Когато имам навик да го празнувам всъщност.) Ако пък се казвах Христина - щях да празнувам имен ден на Рождество Христово. Много хора ми честят тогава :) Но аз пък тогава нямам навика да празнувам имен ден.. Празнувам просто Коледа тогава. Мисля си обаче, че името ми идва по-скоро от "Христос", като просто името ми идва от западното (напр. немското или английското) произношение на името - Christ. А тук произношението е с "Х" и версията на моето име по селата е все "Христина". Майка ми обаче не е искала да съм с Х, а с К. И досега постоянно ме питат като си произнеса името, с коя от двете букви започва :) Чува се почти едно и също явно.
И все пак Кръстовден сякаш е моят празник.. "Кръст" би трябвало да е българска дума. Или греша? Колкото до етимологията на името на Божия син "Христос" - знаех я, но съм я забравила.. Мисля, че това име е с гръцки произход. Или?..

Благодаря ви предварително за отговора. Зная, че ще има такъв :)

Поздрави!
цитирай
62. andi2 - Станислав е дефинирано днес като ...
02.12.2009 19:07
sparotok написа:
Станислав е дефинирано днес като славянско име, то е тракийско разбира се.
Състои се от две части - стани ( бъди) и слав ( славен).
Стани идва от старобълг. гл. стати, чиято древна форма е тракийския сидето, а слава идва от тракийската ( ликийска дума) слауа - слава.
Слава е и ведическа дума - слава, срава.

мерси много
:)
цитирай
63. sparotok - Христина и Кристина
02.12.2009 19:22
candysays написа:
И аз тия дни станах почитател на блога ви. Съвсем ме спечелихте с този пост :) Поздравления за него!
Искам да ви попитам нещо (както и други преди мен са те попитали) - можете ли да ме кажете каква е етимологията на моето име - Кристина и от какъв произход е името? Очевидно не е от български. Имам два варианта за празнуване на имен ден и две възможни етимологии на името ми и това малко ме обърква. Та - от "кръст" или от "Христос" идва името Кристина, според вас?
Ако се казвах Кръстина (има такова име, разновидност на моето) - то щях да празнувам имен ден със сигурност на 14 септември, Кръстовден. (Когато имам навик да го празнувам всъщност.) Ако пък се казвах Христина - щях да празнувам имен ден на Рождество Христово. Много хора ми честят тогава :) Но аз пък тогава нямам навика да празнувам имен ден.. Празнувам просто Коледа тогава. Мисля си обаче, че името ми идва по-скоро от "Христос", като просто името ми идва от западното (напр. немското или английското) произношение на името - Christ. А тук произношението е с "Х" и версията на моето име по селата е все "Христина". Майка ми обаче не е искала да съм с Х, а с К. И досега постоянно ме питат като си произнеса името, с коя от двете букви започва :) Чува се почти едно и също явно.
И все пак Кръстовден сякаш е моят празник.. "Кръст" би трябвало да е българска дума. Или греша? Колкото до етимологията на името на Божия син "Христос" - знаех я, но съм я забравила.. Мисля, че това име е с гръцки произход. Или?..

Благодаря ви предварително за отговора. Зная, че ще има такъв :)

Поздрави!


Здравей!

Имаш много красиво име, но както си предположила не е българско.
Кристина е просто вариант на Христина, което пък означава Христова - на Христос.
Христос е гръцко име със значение помазаник, идва от глагола хрио-помавам и съответства на арамейското машиях- помазаник.

Именния ти ден би трябвало да е Коледа, но различни хора имат различни виждания, така че е по-добре сама да решиш на кой ден да празнуваш.

Кръст е трудна дума, според някои идва от латинското крукс, но то пък е свързано с кривина, кръшкам и може да е древна заемка в латинския.

Поздрави!

цитирай
64. sparotok - моля
02.12.2009 19:50
andi2 написа:
sparotok написа:
Станислав е дефинирано днес като славянско име, то е тракийско разбира се.
Състои се от две части - стани ( бъди) и слав ( славен).
Стани идва от старобълг. гл. стати, чиято древна форма е тракийския сидето, а слава идва от тракийската ( ликийска дума) слауа - слава.
Слава е и ведическа дума - слава, срава.

мерси много
:)


Няма защо, беше удоволствие!
цитирай
65. candysays - Благодаря ви!
02.12.2009 21:02
Наистина много обичам да научавам и разбирам етимологията на думите и ви благодаря за чудесната тема.. Върху имената също доста разсъждавам, и аз не знам защо :)
Явно човек някак "се ражда с името си" и получава свише онова, което е най-подходящо и отговарящо на събдата му. И който избира името на новороденото, явно го избира по интуиция.. Поне така е по-добре. И интересно, че човек не може да се кръсти сам. Е, може да се прекръсти, но все пак.. някой ти дава името, нещо предопределя съдбата ти.. - това е принципа. За мен това е много интересно.
Радвам се, че намирате името ми за красиво :) Аз дълго време не си го харесвах, но от известно време го приемам много добре. Вече и на мен ми се струва смислено и красиво име. И най-вече - усещам, че е моето, отговаря на и за съдбата ми.. А кой може да избяга от съдбата си? :)
И за финал да кажа, че вашето име също много ми харесва - Павел е библейско име (не зная с какъв произход са точно, но харесвам много библейските имена - тоест онези, които се споменават в Библията). Значи също не е българско.. И доколкото зная, значи "най-малкият" (може би и нещо като "последният").
Поздрави и усмивки от мен :)))
Продължавайте в същия дух - има кой да ви чете! И има смисъл...
цитирай
66. sparotok - Кристина
02.12.2009 21:11
candysays написа:
Наистина много обичам да научавам и разбирам етимологията на думите и ви благодаря за чудесната тема.. Върху имената също доста разсъждавам, и аз не знам защо :)
Явно човек някак "се ражда с името си" и получава свише онова, което е най-подходящо и отговарящо на събдата му. И който избира името на новороденото, явно го избира по интуиция.. Поне така е по-добре. И интересно, че човек не може да се кръсти сам. Е, може да се прекръсти, но все пак.. някой ти дава името, нещо предопределя съдбата ти.. - това е принципа. За мен това е много интересно.
Радвам се, че намирате името ми за красиво :) Аз дълго време не си го харесвах, но от известно време го приемам много добре. Вече и на мен ми се струва смислено и красиво име. И най-вече - усещам, че е моето, отговаря на и за съдбата ми.. А кой може да избяга от съдбата си? :)
И за финал да кажа, че вашето име също много ми харесва - Павел е библейско име (не зная с какъв произход са точно, но харесвам много библейските имена - тоест онези, които се споменават в Библията). Значи също не е българско.. И доколкото зная, значи "най-малкият" (може би и нещо като "последният").
Поздрави и усмивки от мен :)))
Продължавайте в същия дух - има кой да ви чете! И има смисъл...


Напразно си терзала, че името ти не е хубаво, напротив много е красиво даже.
Когато съпругата ми се кръсти в Православна църква аз я помолих да приеме християнското име Кристина.

И аз мисля, че имената ни много, или малко са свързани със съдбата ни.

Павел се води за латинско име със значение малък, но всъщност Павел-Паулус не идва от парвулус, а си е еструско име Пауле. Предполагам, че означава пречистен и е свързано с ведическата дума пауака- сито, пречистване с огън...

Поздрави!
цитирай
67. sunhouse - Още интересни имена
02.12.2009 21:42
Откликвам на молбата ви и пращам имена, за които се сещам:
- женски: Калица, Кералина, Меня (Менье), Минда, Ница, Хрусула, Венда, Плума, Жора, Пина
- мъжки: Стати (сега разбрах, че е от стария инфинитив на глаг. "да стана" - не бях се сетила, а трима в рода ни с това име).
А имате ли обяснение да името Певтич?
цитирай
68. sparotok - имена
02.12.2009 22:13
sunhouse написа:
Откликвам на молбата ви и пращам имена, за които се сещам:
- женски: Калица, Кералина, Меня (Менье), Минда, Ница, Хрусула, Венда, Плума, Жора, Пина
- мъжки: Стати (сега разбрах, че е от стария инфинитив на глаг. "да стана" - не бях се сетила, а трима в рода ни с това име).
А имате ли обяснение да името Певтич?


Благодаря за имената!

Изключително ценни са, особено Хрусула.
Носи името на троянския бог на слънцето Хрусо, който е и древнославянския Хръсъ.

Певтич е особено име. Възможно е да е свързано с певати - пея. За да се определи със сигурност трябва да се разгледа подробно диалекта, говорен в областта, където въпросния човек живее.

Поздрави!
цитирай
69. анонимен - Unless to say you "good night"
03.12.2009 00:13
От voinov50 с благодарност за блога му:
"Войните попаднали в обкръжение не се предадоха, а за ужас и възхищение на римските войници, убиваха малкото останали собствени другари, а последните сами сложиха край на живота си."
Dragi Sпароток,
Не си лягам преди да погледна сайта ти. Зарежда ме. Сега аз ти пускам това горе, което сигурно си чел, и това долу като малка добавка за да ти даде сили да продължаваш! Виж го. Това е Истинската история на българите!
"..и когато малкия банскалия изчезна зад помръкналите зъбери на граничния рид, войводата въздъхна, обърна се към четниците си и спокойно рече - Време е веке да мриеме братиа...
...беше дошъл края на битката, края на деня, и края на живота им. Всички около него бяха мъртви. Радон дигна пушката и запрати спасението право в сърцето на молещия го от час за това ранен роден брат. После се изправи и посрещна с гърдите си куршумите на аскера.."
Звучи ли ти познато Павеле..?
Това е преразказ на финала на последната битка на Радоновата чета по време на Кресненско- разложкото възстание, когато вярни на клетвата си да умрат за свободата на родния край, четниците не пресичат границата с майка България, а остават на няколко стотин метра от свободата за да умрат за нея...до един!
Съжалили само най-младия четник и го пратили като куриер да настигне колоната от бягащи от турците жени и деца за да им предаде да са спокойни, че са в вече българско...
Лека нощ. Да си жив и здрав наборе.
Демограф.
цитирай
70. анонимен - Питане от Демограф
03.12.2009 00:25
Драги Спароток,
Тия умни амазонки в блога ти, ме запалиха да питам и и аз нещо лично. Майка ми, бог да я прости, се казва Гюрга.
Знам версиите - Гюрка, Гюргия, а на турски Гюрсел. Е.. дъщеря ми е Гергана, колкото за първата буква.
Но, Гюрга трябва да е старо име. Гергана също. Има нещо близко между тях - Гюрг/Герг../и аз взех да ставам "пишман" езиковед!/ Извини за турцизма.
Ох. А това "език" пък какво ли ще да е ? Да си лягам по-добре. Да ти е лек съня.
цитирай
71. sparotok - истински българи
03.12.2009 00:46
анонимен написа:
От voinov50 с благодарност за блога му:
"Войните попаднали в обкръжение не се предадоха, а за ужас и възхищение на римските войници, убиваха малкото останали собствени другари, а последните сами сложиха край на живота си."
Dragi Sпароток,
Не си лягам преди да погледна сайта ти. Зарежда ме. Сега аз ти пускам това горе, което сигурно си чел, и това долу като малка добавка за да ти даде сили да продължаваш! Виж го. Това е Истинската история на българите!
"..и когато малкия банскалия изчезна зад помръкналите зъбери на граничния рид, войводата въздъхна, обърна се към четниците си и спокойно рече - Време е веке да мриеме братиа...
...беше дошъл края на битката, края на деня, и края на живота им. Всички около него бяха мъртви. Радон дигна пушката и запрати спасението право в сърцето на молещия го от час за това ранен роден брат. После се изправи и посрещна с гърдите си куршумите на аскера.."
Звучи ли ти познато Павеле..?
Това е преразказ на финала на последната битка на Радоновата чета по време на Кресненско- разложкото възстание, когато вярни на клетвата си да умрат за свободата на родния край, четниците не пресичат границата с майка България, а остават на няколко стотин метра от свободата за да умрат за нея...до един!
Съжалили само най-младия четник и го пратили като куриер да настигне колоната от бягащи от турците жени и деца за да им предаде да са спокойни, че са в вече българско...
Лека нощ. Да си жив и здрав наборе.
Демограф.


Ето това са истинските българи, за които род и Родина са стояли над всичко. Благодарение на такива хора сме оцелели в земите си вече 7000 години.
цитирай
72. sparotok - Гюрга, Гергана
03.12.2009 00:56
анонимен написа:
Драги Спароток,
Тия умни амазонки в блога ти, ме запалиха да питам и и аз нещо лично. Майка ми, бог да я прости, се казва Гюрга.
Знам версиите - Гюрка, Гюргия, а на турски Гюрсел. Е.. дъщеря ми е Гергана, колкото за първата буква.
Но, Гюрга трябва да е старо име. Гергана също. Има нещо близко между тях - Гюрг/Герг../и аз взех да ставам "пишман" езиковед!/ Извини за турцизма.
Ох. А това "език" пък какво ли ще да е ? Да си лягам по-добре. Да ти е лек съня.


Според мен Гюрга и Гергана са два варианта на едно и също име. Георги се води гръцко и означава земеделец, но според мен името е пеласгийско.
Ге- богинята земя ( Деметра) е пеласгииско божество, а глагола воргео отговаря на нашите вършея, върша, правя, работя. Понеже гърците изгубват звука дигама то воргео се превръща в оргео. Древната дума за земеделец е оформена от Ге ( земя) и оргео ( върша, работя)...та спокойно може да се каже, че името е наше.
цитирай
73. анонимен - TRAKIA INE HELLAS
03.12.2009 10:10
sparotok написа:

Според мен Гюрга и Гергана са два варианта на едно и също име. Георги се води гръцко и означава земеделец, но според мен името е пеласгийско.
Ге- богинята земя ( Деметра) е пеласгииско божество, а глагола воргео отговаря на нашите вършея, върша, правя, работя. Понеже гърците изгубват звука дигама то воргео се превръща в оргео. Древната дума за земеделец е оформена от Ге ( земя) и оргео ( върша, работя)...та спокойно може да се каже, че името е наше.


Кое е е ваше вулгарско бе прсоташка манджа со грозде. Ямарш обратно в съвецкия союз , кво рушите гръцката земя тракиа...паразити уроди,крадливи нечистоплътни вул;гари
Георгио било вулгаррско име.......аааааааа хоохохохоохохох аха , затова англичаните и цел свят казва ''агро култури'' от гръцката дума аргаио - работя ,жъна,сабирам(в смисъла за култивиране на земята) , и от латинската - 'културе''........ А НЕ КАЗВАТ ''''ДЕЛЯЩИТЕ ИЛИ РАБОТЕЩИТЕ ЗЕМЯТА''' на вулгарика......ШИБАНИ КРАДЛИВИ МАЗНИ ТАТАРИ!!!!!!!
цитирай
74. sparotok - кой е по-черен
03.12.2009 11:11
анонимен написа:
sparotok написа:

Според мен Гюрга и Гергана са два варианта на едно и също име. Георги се води гръцко и означава земеделец, но според мен името е пеласгийско.
Ге- богинята земя ( Деметра) е пеласгииско божество, а глагола воргео отговаря на нашите вършея, върша, правя, работя. Понеже гърците изгубват звука дигама то воргео се превръща в оргео. Древната дума за земеделец е оформена от Ге ( земя) и оргео ( върша, работя)...та спокойно може да се каже, че името е наше.


Кое е е ваше вулгарско бе прсоташка манджа со грозде. Ямарш обратно в съвецкия союз , кво рушите гръцката земя тракиа...паразити уроди,крадливи нечистоплътни вул;гари
Георгио било вулгаррско име.......аааааааа хоохохохоохохох аха , затова англичаните и цел свят казва ''агро култури'' от гръцката дума аргаио - работя ,жъна,сабирам(в смисъла за култивиране на земята) , и от латинската - 'културе''........ А НЕ КАЗВАТ ''''ДЕЛЯЩИТЕ ИЛИ РАБОТЕЩИТЕ ЗЕМЯТА''' на вулгарика......ШИБАНИ КРАДЛИВИ МАЗНИ ТАТАРИ!!!!!!!


Уважаеми господине!

Разгледайте внимателно илюстрациите от менологията на Василий - II и ще забележите веднага, че гръцките мъченици са изобразени с по-тъмна кожа и с по-тъмна коса от българите.

Разгледайте внимателно ранногръцките статуи на куросите и ще забележите, че при гърците от 8-ми век преди Христа все още се наблюдават ясни негроидни черти.

Прочетете статията, която Ви пратих за африканския произход на гърците, тя е прекрасно допъление на твърденията на Херодот, че гръцките погребали ритуали са като тези на африканските номади.

Прочетете Страбон, който обяснява, че праотецът на гърците - Данай е дошъл от Египет- Африка.

Щом истинските гърци спадат към негроидната раса, то няма как истинският им език им да е родствен на езикът на древен европейски народ.

Благодарение на траки и пеласги гърците са се европизирали, тъй както чернокожите роби закарани в америка са започнали да говорят английски.

Изучете първо какво казват Херодот и Страбон и след това обиждайте тези, които са ви докарали в Европа.
цитирай
75. анонимен - panazea
03.12.2009 19:31
moeto ime e Antoaneta, na sv.Antonii. Kazaha mi che toi bil trak i znachenieto na imeto mi e zuftqsta. Kakvo e vasheto mnenie po vaprosa.
цитирай
76. анонимен - panazea
03.12.2009 19:34
imeto na moqt basta e Zeno , sresta se i po ostrovite v Sredizemno more. Ima dreven mislitel Zenon. V Italia sasto ima ime Zeno.Kokvo e vasheto mnenie.Posdrav!
цитирай
77. sparotok - Антоанета
03.12.2009 20:14
анонимен написа:
moeto ime e Antoaneta, na sv.Antonii. Kazaha mi che toi bil trak i znachenieto na imeto mi e zuftqsta. Kakvo e vasheto mnenie po vaprosa.


Поне по мои сведения Антоний е латинско име, ако не се лъжа значението е превъзходен.

Има тракийска дума анти, отговаряща на старобългарската (к)онец - начало, край, има и трако-илирийско племе андизети, но пък не ми е изветно тракийко лично име Антоний.
цитирай
78. sparotok - Зенон
03.12.2009 20:18
анонимен написа:
imeto na moqt basta e Zeno , sresta se i po ostrovite v Sredizemno more. Ima dreven mislitel Zenon. V Italia sasto ima ime Zeno.Kokvo e vasheto mnenie.Posdrav!


Може да има връзка със Зено и Зено(н).
Зенон е източноримски император, който влиза в съюз със старите българи през 5-ти век.
Мисля, че Табов, или друг наш автор твърдеше, че Зенон е вариант на българското име Цено.
Нямам точна информация по този въпрос.
цитирай
79. prado - Относно гърците – първата гръцка ...
03.12.2009 20:23
Относно гърците – първата гръцка държава в историята е създаването на самостоятелна такава в 1823 или 1824 година – не помня – по настояването на Великите сили пред Високата Порта. В древността има някакви полиси-държавим Елада е тракийска провинция и затова жителите и са наричани елини (а може и еладци), такова животно като Голяма Гърция като държава в днешния смисъл никога не е съществувало. Собствено това, което днес повсеместно наричаме “древни гърци” е с доста неясен произход, култура и прочие. Знае се само, че те идват на три вълни – първата около 16 в. пр. Христа от Египет (занайците), а втората и третата – 9-8 в. преди Христа от Близкия Изток. Тия именно се разселват из целите Балкани и из част от островите в Средиземно море. Те идват тук като чергари, по-точно като вторични номади – без писменост, без богове, без митология и т.н. и лека-полека не просто изкрадват всичко това от местното коренно население, но с течение на времето успяват да убедят целия свят, че именно те са първите хора на Балканите, че те са създали съвременната цивилизация и са я разпространили и че целия свят им едва ли не задължен… Каква мегалитна култура в тия цигани?
цитирай
80. sparotok - истинските чужденци
03.12.2009 21:21
prado написа:
Относно гърците – първата гръцка държава в историята е създаването на самостоятелна такава в 1823 или 1824 година – не помня – по настояването на Великите сили пред Високата Порта. В древността има някакви полиси-държавим Елада е тракийска провинция и затова жителите и са наричани елини (а може и еладци), такова животно като Голяма Гърция като държава в днешния смисъл никога не е съществувало. Собствено това, което днес повсеместно наричаме “древни гърци” е с доста неясен произход, култура и прочие. Знае се само, че те идват на три вълни – първата около 16 в. пр. Христа от Египет (занайците), а втората и третата – 9-8 в. преди Христа от Близкия Изток. Тия именно се разселват из целите Балкани и из част от островите в Средиземно море. Те идват тук като чергари, по-точно като вторични номади – без писменост, без богове, без митология и т.н. и лека-полека не просто изкрадват всичко това от местното коренно население, но с течение на времето успяват да убедят целия свят, че именно те са първите хора на Балканите, че те са създали съвременната цивилизация и са я разпространили и че целия свят им едва ли не задължен… Каква мегалитна култура в тия цигани?


Съгласен с теб.
За каква държава можем да говорим като няма един владетел над гръцките полиси!
И какви европейци са след като съвременните генетични изследвания ги определят като африканци!
Едно обаче трябва да призная - имат невероятно упорство. Нали знаеш, че има една приказка - Разкажи една лъжа хиляда пъти и всеки ще я повярва.
Днес обаче лъжите започват да лъсват, оказа се, че траките са имали много по-висока култура от южните си съседи, а скитите са творели шедьоври векове преди грък да припари до черноморските степи.
цитирай
81. boristodorov56 - И тъй като тук всеки пита за имената - та се сетих -
03.12.2009 21:42
брат ми се казва - Ечо - кръстен на дядо ми. Все съм се чудил за смисъла на името му.
Близко на Еньо, Енчо.
цитирай
82. sparotok - Eней
03.12.2009 21:54
boristodorov56 написа:
брат ми се казва - Ечо - кръстен на дядо ми. Все съм се чудил за смисъла на името му.
Близко на Еньо, Енчо.


Поне за мен Еньо е сродно на троянското Еней, което пък идва от Енуалий - едно от имената на Арес.
цитирай
83. essy - Здравей :)
04.12.2009 13:45
И аз да попитам нещо, ако можеш да ми помогнеш...
Отдавна търся информация, за произхода на името Макрина, но така и не можах да намеря точна такава...:)
цитирай
84. sparotok - Макрина
04.12.2009 16:57
essy написа:
И аз да попитам нещо, ако можеш да ми помогнеш...
Отдавна търся информация, за произхода на името Макрина, но така и не можах да намеря точна такава...:)


Дано не се лъжа, но Макрина май е гръцко име със значение голяма, висока. Показва връзка с гръцката дума макрос- голям, дълъг, далеч.
цитирай
85. анонимен - За феномена два гръцки езика и две гръцки азбуки
07.12.2009 12:19
Спароток, Драги съблогъри,
До скоро/а може би и сега/ гърците имаха официално два езика - литературен и простонароден, и две азбуки - официална и народна. Не посочвам точно названията в тази странна културна щизофрения, но знам, че поне до скоро бе така. Пишете нещо по това, ако не ви затруднява.
цитирай
86. panazea - Да , аз не съм еленистка ,
08.12.2009 13:07
но знам , че има два езика : Катаревус - висш и Димотики - простонароден ! Самите гърци си признават , че народът им не говори висшия език , защото не го познава! Това е езикът на Омир и поетите ! В Омир намират думи , които никога не са употребявани от другите ! Трябва да се изследват тези думи и да се търсят успоредици! Поздрави!
цитирай
87. sparotok - омерически гръцки
08.12.2009 13:39
panazea написа:
но знам , че има два езика : Катаревус - висш и Димотики - простонароден ! Самите гърци си признават , че народът им не говори висшия език , защото не го познава! Това е езикът на Омир и поетите ! В Омир намират думи , които никога не са употребявани от другите ! Трябва да се изследват тези думи и да се търсят успоредици! Поздрави!


Здравей Панацея!

В омерическия "гръцки" блика от български думи... а като си представиш колко често е преписван и редактиран Омир...
цитирай
88. demograph - Вместо Панацея, Благодаря!
10.12.2009 01:05
Омир/Homer/ е тракиец. Илиадата в оригинал е писана и предавана на тракийски. Т.е. Homer-ическите гърци са си чистите трако- българи..
Катаревуса е древнотракийски/сиреч архаичен български. Ловя бас, че данайците ще премахнат и спомена за Катаревуса и от архивите си, за да не стане ясно, че днешните гърци са само една по-стара версия на прясномакедонизиращите се нашенци край Вардаро. Ей, Оруел е голяма работа!
Димотики -то е езика на данайците, нали Спароток?
Нещо като сърбизмите в езика на българите в Македония.
"TRAKIA INE HELLAS" ще откачи ако рече да се зарови в Катаревуса. "Ох ох ох оооо..х".
Но аз ще се поразровя!
цитирай
89. анонимен - Въпрос относно имената Васил и Кремена
23.12.2009 12:09
Здравей уважаеми Спароток!
Блогът ти ми се струва доста интересен, информативен и най-вече научен. Оценявам усилията ти и се надявам да продължаваш в същия дух.
Видях, че се разисква въпросът за произхода и значението на различни български и чужди имена и затова реших да попитам за моето име. Казвам се Васил. От майка си знам, че произходът е гръцки - произлиза от Василевс, което според нея означава царствен. От уроците по история в училище знам, че императорите на Византия са били наричани с тази титла. Можеш ли да потвърдиш това твърдение или да го отчвърлиш?
Вторият ми въпрос е относно името на приятелката ми, която се казва Кремена. Имаш ли информация от къде идва и какво значи? Мерси много за отговорите!
Приятелски поздрав,
Васил
цитирай
90. sparotok - имена
23.12.2009 12:44
анонимен написа:
Здравей уважаеми Спароток!
Блогът ти ми се струва доста интересен, информативен и най-вече научен. Оценявам усилията ти и се надявам да продължаваш в същия дух.
Видях, че се разисква въпросът за произхода и значението на различни български и чужди имена и затова реших да попитам за моето име. Казвам се Васил. От майка си знам, че произходът е гръцки - произлиза от Василевс, което според нея означава царствен. От уроците по история в училище знам, че императорите на Византия са били наричани с тази титла. Можеш ли да потвърдиш това твърдение или да го отчвърлиш?
Вторият ми въпрос е относно името на приятелката ми, която се казва Кремена. Имаш ли информация от къде идва и какво значи? Мерси много за отговорите!
Приятелски поздрав,
Васил


Васил не е гръцко, а пеласгийско име със значение сиятелство, светлейшество, господар. Василеус- господар, цар е пеласгийска дума, документирана е първо като басареу. Дионис е носил тази титла- Басарей.
Басарей има връзка с ведическите думи баса-сияние, васара-светлина и разбира се нашата дума бисер ( нещо сияйно).

Кремена е типично българско име. Значението е здрава, силна и идва от кременъ- камък, скала...кремък.
цитирай
91. demograph - Да питам и аз
27.12.2009 23:16
Фамилията ми е Пандев. Това ПАНДЕ от къде идва?
цитирай
92. sparotok - варианти
28.12.2009 00:07
demograph написа:
Фамилията ми е Пандев. Това ПАНДЕ от къде идва?


Не винаги може да се говори със сигурност относно произходът на дадено име. Възможно е Панде да е съкратена и променена форма на гръцкото лично име Панталей ( скитник), но е възможен и друг произход.
Скитската дума ПАНТИ - път, арийската ПАНТА-път, а и техният вариант - старобългарската ПОНТЪ.
Път е свързано с пад ( падина) тъй както арийската ПАНТА - път е свързана с ПАТА- пад, падина.

Панде може да е древно тракийско, или скитско име със значение пътник, пътуващият.
цитирай
93. silencemurmur - За коментар 61:
28.12.2009 16:54
Като се интересуваш за корените ти преди да си бил наречен българин, търси сам документи. Интернетът е най-голямата библиотека и по този повод. България не започва с името България.

И нещо друго: Съзнание си, което има необятни възможности. Защо се ограничаваш само до формулата "българин"? Или искаш да страдаш от тесни мислени понятия? Можеш и да останеш закован там, където мислеш да е добре за тебе. Но е жалко да се противиш на търсенето на истина.

сърдечен поздрав от Silence (жена)
цитирай
94. анонимен - Здравей уважаеми Спароток! Б...
30.12.2009 01:12
sparotok написа:
анонимен написа:
Здравей уважаеми Спароток!
Блогът ти ми се струва доста интересен, информативен и най-вече научен. Оценявам усилията ти и се надявам да продължаваш в същия дух.
Видях, че се разисква въпросът за произхода и значението на различни български и чужди имена и затова реших да попитам за моето име. Казвам се Васил. От майка си знам, че произходът е гръцки - произлиза от Василевс, което според нея означава царствен. От уроците по история в училище знам, че императорите на Византия са били наричани с тази титла. Можеш ли да потвърдиш това твърдение или да го отчвърлиш?
Вторият ми въпрос е относно името на приятелката ми, която се казва Кремена. Имаш ли информация от къде идва и какво значи? Мерси много за отговорите!
Приятелски поздрав,
Васил


Васил не е гръцко, а пеласгийско име със значение сиятелство, светлейшество, господар. Василеус- господар, цар е пеласгийска дума, документирана е първо като басареу. Дионис е носил тази титла- Басарей.
Басарей има връзка с ведическите думи баса-сияние, васара-светлина и разбира се нашата дума бисер ( нещо сияйно).

Кремена е типично българско име. Значението е здрава, силна и идва от кременъ- камък, скала...кремък.


Мерси много! Весели празници!
цитирай
95. sparotok - весели празници!
30.12.2009 07:44
Весели празници и на Вас!
цитирай
96. анонимен - и на мен ми стана любопитно
03.01.2010 21:13
Сигурно не е българско име, но все пак знаете ли произхода и значението на името Таня?Това, което съм намирала в интернет за него е само, че е съкратено на Татяна(и не се и съмнявам в това), но все пак името се среща и в германските езици.Ако Таня в България идва от Татяна, то откъде идва Таня в Швеция примерно?
Весели празници!
цитирай
97. sparotok - варианти
03.01.2010 21:40
анонимен написа:
Сигурно не е българско име, но все пак знаете ли произхода и значението на името Таня?Това, което съм намирала в интернет за него е само, че е съкратено на Татяна(и не се и съмнявам в това), но все пак името се среща и в германските езици.Ако Таня в България идва от Татяна, то откъде идва Таня в Швеция примерно?
Весели празници!


Трудно е да се отговори със сигурност. Според някои Таня е съкратено от Стана, Цветана, Татяна.
И трите имена обаче са от тракийски произход.
Първите две не са регистрирани като лични имена, но има тракийски глоси обясняващи ги. Татяна според мен е свързано с Татиана, Таташ и тракийското лично име Татес ( Татас). То е пожелателно, значението е - да има много деца.
цитирай
98. анонимен - kanna
04.02.2010 13:50
Благодаря ти Спароток!
Всичката информация, която пишеш е много интересна и както чета основана на научни доказателства. Тъй като в официалната ни история има много неясноти (празноти), аз отварям паметта си за всички изнесени от теб факти.
Поздрави! Продължавай все в този дух!
цитирай
99. sparotok - бели петна
04.02.2010 14:06
анонимен написа:
Благодаря ти Спароток!
Всичката информация, която пишеш е много интересна и както чета основана на научни доказателства. Тъй като в официалната ни история има много неясноти (празноти), аз отварям паметта си за всички изнесени от теб факти.
Поздрави! Продължавай все в този дух!


Благодаря!
Има ли бели петна в дадена история, в повечето случаи това означава, че нещо е скрито. Моята цел е да направя скритото явно.
цитирай
100. aleksibg - Алекси какво име е българско или римско
07.02.2010 06:38
А по отношение на белите петна в историята Исус е казал - " Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве"
цитирай
101. sparotok - тайни
07.02.2010 13:00
aleksibg написа:
А по отношение на белите петна в историята Исус е казал - " Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве"


Да, само въпрос на време е, когато истината ще излезе на бял свят.
цитирай
102. анонимен - Кипря се.
12.02.2010 17:28
"показват нашите диалектни думи кипър – светъл, красив "

Допълвам:
Кипря се=Разкрасявам се.
Какво се киприш?-Казват Старите Хора.

Позрави и успех в Просветителското Дело!
цитирай
103. sparotok - диалекти
12.02.2010 19:33
анонимен написа:
"показват нашите диалектни думи кипър – светъл, красив "

Допълвам:
Кипря се=Разкрасявам се.
Какво се киприш?-Казват Старите Хора.

Позрави и успех в Просветителското Дело!


Благодаря!
Диалектите ни са пълни с ценни думи, трябва само да ги опазим.
цитирай
104. анонимен - kanna
01.03.2010 15:25
Към Спароток:
Макар, че не се отнася към личните имена, предлагам Ви да кажете мнението си за
обръщението айол. Лично аз имам някакво обяснително "домогване", но кажете и вие.
цитирай
105. анонимен - kanna
12.04.2010 10:38
Спароток, защо не отговаряш?
цитирай
106. анонимен - kanna
27.04.2010 12:14
Eдно време баба ми казваше: "На всеки келчи паничка!", когато трябваше да приготвя на всеки от семейството отделно ядене (т.е. един вид, че всички са капризни").
Спароток, моля те, коментирай думата "келчи"!
цитирай
107. анонимен - каnna
27.04.2010 12:19
Спароток, пояснения за родителите на баща ми: роднините на баба идват в Добруджа от южната Кула (до Македония), а роднините на дядо - от Одринска Тракия в Ямболско, после в Добруджа.
цитирай
108. sparotok - айол
28.04.2010 08:47
анонимен написа:
Към Спароток:
Макар, че не се отнася към личните имена, предлагам Ви да кажете мнението си за
обръщението айол. Лично аз имам някакво обяснително "домогване", но кажете и вие.


Не мога да го коментирам.
цитирай
109. sparotok - отговор
28.04.2010 08:53
анонимен написа:
Спароток, защо не отговаряш?


Имам 68 постинга, едва успявам да отговоря на коментиращите последния.
цитирай
110. sparotok - келчи
28.04.2010 08:55
анонимен написа:
Eдно време баба ми казваше: "На всеки келчи паничка!", когато трябваше да приготвя на всеки от семейството отделно ядене (т.е. един вид, че всички са капризни").
Спароток, моля те, коментирай думата "келчи"!


Нали не ме смятате за Господ Бог, не съм запознат с всички остарели и диалектни думи. А и не всички от тях са регистрирани.
цитирай
111. анонимен - kanna
29.04.2010 13:19
Благодаря за отговора! Ще следя за друга информация!
цитирай
112. анонимен - Поздравления!
07.06.2010 12:17
Здравейте!

Поздравления за усилията и делото!Чета Ви с интерес, понеже, както много хора са ви казвали, винаги съм се съмнявала с официалните училищни мантри с прекалено неясни моменти.

Исках да попитам все пак какво мислите за самото ни име „българи“. Не знам дали сте го обсъждали вече. От де иде, какво значи? Забравили сме явно. :-)

Поздрав с една хубава българска песен и благодаря!

http://www.youtube.com/watch?v=gdqjcW8u7Lw
цитирай
113. анонимен - Здравей, приятелю !
17.02.2011 13:19
Имам едно въпросче. Фамилията ми е Джоргов. Имаш ли някакво обяснение за происхода и? Не съм намирал нищо за значението на тази дума. Ако имаш информация ще ти бъда много благодарен.
цитирай
114. sparotok - Джоргов
07.03.2011 15:58
анонимен написа:
Имам едно въпросче. Фамилията ми е Джоргов. Имаш ли някакво обяснение за происхода и? Не съм намирал нищо за значението на тази дума. Ако имаш информация ще ти бъда много благодарен.


Прощавайте за закъснелия отговор, предполагам, че Джорго е видоизменено Георги, т.е. Джоргов е вариант на Георгиев...
цитирай
115. анонимен - С гръчка/ да / жилка, познаващ добре гърците
17.04.2012 19:37
Само за гръкоманите не е ясня гръцката / ГРЪЧКАТА НА БЪЛГАРСКИ / същност- да живееш на чужд гръб и да си присвоявяш чужди постижения. Справка- т. нар . Византийска империя дали е гръцка след като първият й император грък се появява пет века след основаването й?! Евклидовата геометрия дали е гръцка ?! Как тогава египтяните са стоили пирамидите.?! А за живеенето на чужд гръб примерът е с днешна дата! Спирам, примерите са безкрайни!
цитирай
116. анонимен - ГЪРКОВ
17.04.2012 21:32
За сведение на отявлените гръкомани, гърците умеят само да си присвояват постиженията на другите и да живеят на чужд гръб! Справка:
1/ ТЪЙ-НАРЕЧЕНАТА вИЗАНТИЙСКА ИМПЕРИЯ, КОЯТО СЕ СВЪРЗВА С ГЪРЦИТЕ ИМА ЗА ИМПЕРАТОР ГРЪК ЕДВА ПЕТ ВЕКА СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО СИ!
2/ ГРЪЦКА ЛИ Е ЕВКЛИДОВАТА ГЕОМЕТРИЯ?! ТОГАВА ЕГИПТЯНИТЕ КАК СА ПОСТРОИЛИ / КОНСТРУИРАЛИ / ПИРАМИДИТЕ ?!
3/ ЗА ЧУЖДИЯ ГРЪБ МНОГО КРАСНОРЕЧИВ ПРИМЕР Е СЪВРЕМЕННА ГЪРЦИЯ!
НА ХОД СИ ТИ СПАРАТОКЕ!
цитирай
117. wrangler - Яница
05.07.2012 10:43
Здравей, Sparotok ! Търсих в нета какво означава красивото име Яница но нищо не открих ... Би ли могъл да внесеш малко светлина по въпроса ? Благодаря ти ! Щастлив и усмихнат ден ти ! “Желая ти достатъчно слънце, за да запазиш мирогледа си светъл.
Желая ти достатъчно дъжд, за да оцениш слънцето още повече.
Желая ти достатъчно щастие, за да запазиш духа си жив.
Желая ти достатъчно болка, така че и най-малките радости в живота да изглеждат много по-големи.
Желая ти да получиш достатъчно, за да задоволиш желанията си.
Желая ти да загубиш достатъчно, за да оцениш това което имаш.
Желая ти достатъчно 'Здравей!', за да ти дадат сили за последното 'Довиждане!' “ Дядо Добри наричан още Светецът от Байлово
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14426663
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104235
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031