Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.11.2009 19:11 - ТРАКИЙСКИТЕ БОГОВЕ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 48631 Коментари: 40 Гласове:
37

Последна промяна: 25.04.2012 23:50


                                     ТРАКИЙСКИТЕ  БОГОВЕ

 

 

В дълбока древност религията е била важен аспект от живота на народите. Имената на боговете не са били случайни, а са притежавали дълбок смисъл, давало им се е име разбираемо за всички сродни племена. Тази особеност  позволява да се открие етническата принадлежност на определени хора, защото божествата на светлината ще носят названия свързани с понятия като бяло, топло, светло, а тези на земеделието ще са свързани с имена на растения или селско стопански дейности. На български език могат да бъдат обяснени само теоними създадени от хора говорещи българско наречие. За чуждите нам богове ние няма да намерим етимология в езика ни. Нинлил, Инана и Нергал са имена разбираеми само от населението на Древна Месопотамия, докато тракийските Аздул, Балис, Вендис, Пурмерул, Дарзала и др. са лесно обясними на български.Този факт е от изключителна важност понеже доказва, че ние сме народ, който обитава Балканите от най-дълбока древност. Става ясно също, че тракийския език не е изчезвал изобщо, а се е развил и е познат днес под името български. Наречието на тези, които се сражаваха пред стените на Троя изпълва  все още улиците на София, Пловдив и Варна, живее във всяко българско селце, отеква в ридовете на Родопите, Рила и Стара планина, носи се надалеч от Дунав, Струма, Искър и Марица, запленява тези чули магията на българските гласове....

 

Асдул ( Ездул )е едно от названията на тракийския бог-конник. Повече от ясно е, че Аздул идва от българската дума яздя и означава яздещия, ездачът. Наставката ул е типична за български лични имена като Драгул, Видул, Цанкул, Градул и др. Дори и в наше време съществува българско име Ездимир свързано с бога-ездач. Нашите деди траките са били извести като конен народ, ездата е била едно от първите неща, които тракийските деца са научавали. Не само момчетата са се обучавали в изкуството на кавалериста, но също и момичетата. Историята за Харпалика свидетелства за това. Нейния баща я научил да пие мляко направо от вимето на кобилата, а също и да язди майсторски...В българските земи са намерени огромно количество тракийски оброчни плочки с изображения на конници, да не забравяме също фреските от казанлъшката и александровската гробница. Още в началото на XX – ти век проф. Ценов обърна внимание на поразителната прилика на Мадарския конник с изображенията от тракийските артефакти. За съжаление учените ни от БАН не дадоха коментар на родолюбивия изследовател. Книгите на Ценов бяха забранени за дълъг период от време, а за тракийския бог ездач знаеха само малка група хора. Те мълчаха, когато когато се лъжеше, че траките са изчезнали мистериозно, а старите българи са азиатски пришълци. Не бе дадена гласност и на това, че конните надбягвания на Тодоров ден са ехо на празниците посветени на тракийския конник- традиция започнала преди хилядолетия....

 

Колкото и български да звучи името на бога-ездач Аздул, една лястовичка пролет не прави. За да се избегнат упреци, че това е само интересен факт, ще бъдат посочени и други тракийски теоними имащи обяснение на български.

Балис е един от тях, той е тракийския бог на светлината, чието име е свързано с нашата дума бял, бел. Тази българска дума се среща още през първото хилядолетие преди Христа в тракийския ороним (Г)ор Белос, Балакрос – днешната Беласица.  Трябва да бъде споменато, че  култът към бог Балис е пренесен от траките чак в Норикум и Галия където е почитан векове наред. В Средновековието той е познат под името Белобог – древнославянския бог на светлината.  Важна подробност е, че съществуват български лични имена свързани с този тракийския теоним Балис. Това са Белиш, Баласко, Баласа, Белин, Белай, Белан, Белей, Белой много други.

 

Дарзала е тракийски бог на плодородието и богатството почитан в град Одесос – Варна. Изобразяван е както на каменни релефи, така и върху сребърни монети, от което става ясно, че е считан за важно божество. Представян е като брадат мъж с рог на изобилието, а в негова чест са се провеждали спортни игри наречени Дарзалии. В предишни постинги бе посочено, че най-древното име на Варна е Водесос означаващо град на вода, град заливан от вода. Виждаме, че  основателите на града са говорели българско наречие, затова не е и чудно, че Дарзала е българско име. Свързано е с нашите глаголи държа, поддържам, издържам. Дарзала означава Държащия, този който държи богатството, изобилието. Разбира се и в този случай могат да бъдат посочени български лични имена свързани с древния теоним. Това са Дражул, Держиглав, Держислав, Держимир идващи от старобългарския глагол дръжати – държа, пазя, съхранявам, поддържам. Наставката ала в името на Дарзала се среща в наши имена като например Кандал, Бойнал, Добрал, записвани в древността като Кандалъ, Бойналъ, Добралъ.

 

Вендис, позната още като Уендида, Бендида и др. е според мен тракийската богиня на луната, брака и семейството (1). Страбон свидетелства, че нейните мистерии приличали на тези на Рея – майката на боговете. От Тракия култа към нея преминава в Гърция, а по-късно в Рим и дори Египет. Всяка година в нейна чест са се провеждали тържества наречени Вендидии. Дори и извън Тракия празничното нощно шествие на Вендис се е водило от тракийски жреци, охранявало се е от тракийски бойци, а участниците са носили факли.  Вендис означава свързващата, обединяващата, венчаващата и е свързано с българските думи венец, венчило, вензати – свързвам. Тъй както венецът се оплита, за да стане едно цяло, така и бракът е връзка, свързване на двама души изпитващи силни чувства един към друг. Вендис показва и родствена връзка с имената Вена, Веница, Венка, Венцемира...

 

Арес и може би най-известния тракийски бог. Култът му се разпространява в Гърция и Рим, а хиляда години преди това е почитан и на остров Крит под името Арей. Древния бог на войната е присъствал (под името Яриш) дори в пантеона на хетите, които са приемали всички божества на васалните народи. В хетската империя са влизали тракийските племена мизи и дардани поне от XІV- ти век преди Христа когато те помагат на Муватали ІІ да победи не кой да е, а Рамзес ІІ - един от най-способните египетски фараони.

За първи път името на тракийския бог на войната е документирано на златния пръстен от Мавро Спелио (2), Крит - XVIII- ти век преди Христа. Арес означава яростния, воюващия, името му е свързано с нашата дума ярост, санскритската irasyáti – разярявам се, латинската ira- гняв и гърцката ζωρς ярост, жар. Арес е почитан и от скитите обитаващи нашата Добруджа. Неродот споменава, че там той бил олицетворяван със стоманен меч. Клетвата на старите българи върху меча е резултат от този древен култ. На бога на войната са посветени българските лични имена Ярей, Ярогняв, Яруша, Яро, Ярко, Ерек...

 

Земела е пълна противоположност на Арес, тя е богинята на земята, растенията и плодородието. Нейното име показва връзка със старобългарската дума земля земя. Култът към Земела е пренесен на Апенинския полуостров от трако-пеласгите, които основават Рим (3). Там тя е известна под името Земла. В Източна Европа е почитана до Средновековието под името Мати Сира Земля.

 

Виту е тракийски бог на живителната сила на природата. Неговото име е свързано със старобългарския глагол витати – живея, обитавам. На Виту са посветени българските имена Вито, Витьо, Витомир.

 

Пурмерул се считаше дълго време за бог на житните растения. Името му бе свързвано с гръцката дума пуро-просо. Според Г. Митрев значението е съвсем друго и трябва да се търси в думата пур-огън.Тя е не е гръцка дума както мислят някои, а е трако-пеласгийска. Сам Платон изказва съмнения, че пур-огън, жар принадлежи на варварски език и е бил прав. Пур е древна фригийска дума за огън, отговаряща на хетската пахуарогън и българските пожар, паря- горя, пържа-нагрявам. Съществуват и други доказателсктва за негръцкия произход на пур-огън.Плиний съобщава за тракийско племе пурогери, живеещи по бреговете на Марица. Пурос ( Пир) е името на синът на Ахил, който е мирмидон, а мирмидоните са пеласги според Ван Виндекенс. Йоан Малала твърди, че мирмидоните на Ахил Пелев и хуните ( българи) от неговото време са един и същ народ. От тези данни следва, че Пурмерул е бил божество на огъня и слънцето. Частицата мер- велик е същата както в българските имена Безмер, Витомер, Ездимер, Мерил и още много други, а умалителната наставка ул е типична отново за български имена като Видул, Радул, Бранкул....Структурата на теонима Пурмерул е чисто българска, а и обяснението е от нашия език. Пурмерул означава великият огън – слънцето.

 

Плеистор е друго тракийско божество на светлината. Неговото име е свързано с арийските глаголи пласате, бласатеблестя. Плеистор означава блестящия и според мен името на  Плиска е свързано с древния тракийски теоним. Старата българска столица е наричана още Плискава, което отговаря на нашето прилагателно бляскава. Трябва да се уточни, че в миналото П и Б са били взаимнозаменяеми в езика ни. Придък – остър е равнстойно на бридък – остър, паберки е равностойно на баберки...Плеистор е просто вариант на Блеистор – блестящия.

 

Зоура е поредното божество на светлината, носещо име подобно на арийската Сурия, която е и старославянската Зориязората.

 

Перкун е тракийския бог на гръмотевицата. Неговото име означава удрящия, биещия и е свързано с българския глагол пера-бия имащ варианти первам, перкам – бия. Перкун е почитания до Средновековието Перун.

 

Зумудрос е бог-лечител. Името му означава убиващия змиите. Зум отговаря на българската диалектна дума зъмзмия, а удрос на глагола удрям.

 

Зеланос е тракийско божество на виното, негово алтернативно име е Винияс.

Зеланос означава буквално Желан. Виното се е ценяло много от дедите ни траките, които са ужасявали гърците с това, че изпивали огромни количества от алкохолното питие, без да го разреждат  с вода ( както правят елините).

 

Списъкът на тракийските богове ще бъде продължен в друг постинг, но и от споменатите тук теоними става ясно, че те принадлежат на народ говорещ българско наречие. Това ни прави коренно население на Балканите. Значи, не е било грешка, че гърците в продължение на хиляда години отъждествват старите българи с мизи, пеони, кимерии и мирмидони – без изключение палеобалкански народи. Не е случайност, че самодивите от нашия фолклор се срещат при траките. Не е и парадокс, че до ден днешен в България се почитат извори и скали, които са били свещени за траките, че продължават да бъдат уважавани тракийските празници пък било и под други имена. Гергьов ден, Тодоров ден, Трифон Зарезан, Кукерските игри и дори Коледа са продължение на една хилядолетна традиция, създадена от народ, наричан богоравен.

За да може да си върнем старата слава и уважение трябва да оставим на страна различията си и да осъзнаем, че преди всичко сме българи. Да осъзнаем, че сме един народ, а не червени, сини, или жълти... Дедите ни просперираха защото бяха верни на себе си. Не вземаха порочни учения от други, а налагаха своите идеали, с които бяха изградени няколко империи.

 

 

Използвана литература и пояснения:

 

1.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

2.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;

3.Д.Дечев, Характеристика на тракийския език, БАН, София, 1952;

4.O. Haas, Die Phrygischen Sprachdenkmaler, BAN, Sofia, 1966;

5.А.Fol, I. Marazov, Thrace & the Thracians, Cassel, London, 1997;

5.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994;

7.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

8.A.J. Van Windekens, Le Pйlasgique, Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

9.O.R. Gourney, The Hittites, Penguin Books, Harmondsworth, 1964;

10.Г. Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;

11.Г. Ценов, Праотечеството и праезика на Българите, Хелиопол, София, 2000;

12.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;

13.Н. Иванова, П.Радева, Имената на Българите, Абагар, Велико Търново, 2005;

14.Г.Батаклиев, Антична Митология- Справочник, ДИ, Д-р Петър Берон, София, 1985;

 

(1) Според учените ни Вендис е богиня на лова, понеже е представяна седяща върху елен. Това обаче не означава нищо. Фригийската богиня майка е представяна върху лъвове и грифони. Това обаче, не я прави богиня на лова.

За учените ни е било от по-голяма важност да скрият смисъла на името Вендис, затова предават само латинизирания му вариант- Бендида и премълчават връзката с българските думи венец, венчило, вензати – свързвам.

 

(2) Златният пръстен от Мавро Спелио (с Линеарен А надпис ) е тракийска традиция. Пръстенът е изработен специално за погребението, подобно на тракийските пръстени от Езерово и Требенище.

 

(3) За трако-пеласгите и Рим прочетете в постинга ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/30/trako-pelasgite-i-osnovavaneto-na-rim.406675

 

 

 
Гласувай:
37
0


Вълнообразно


1. iliada - :)
28.11.2009 21:01
Доста интересен материял !Ще се върна отново тук при повече възможност!:)
Хубава вечер!:)
цитирай
2. sparotok - благодаря!
28.11.2009 21:23
iliada написа:
Доста интересен материял !Ще се върна отново тук при повече възможност!:)
Хубава вечер!:)

Благодаря!
цитирай
3. tili - На мен също не ми върви четенето тези дни
28.11.2009 21:47
и ще идвам още няколко пъти. Благодаря ти, че продължаваш да разбулваш древните тайни за нас!!!
цитирай
4. sparotok - тайни
28.11.2009 21:58
Разбулването на миналото ни е важно, дано и други да помогнат за това.
Трябва да запазим не само историята си, но и земята си.
цитирай
5. анонимен - И днес стопли душата ми
28.11.2009 22:25
"Зоура е поредното божество на светлината, носещо име подобно на арийската Сурия, която е и старославянската Зория – зората." Семейството ни има приятели в Индия Жената се казва Трити, съпругът и Контрактор. Двамата изповядват рядката вече религия на огнепоклонничеството - култът към богинята или бог на огъня /Зороастра.
В света са останали само около 30 000 души, които осъзнато почитат огъня и божеството му - Зороастра. Те ни разказваха, че предците им са дошли в Индия преди хиляди години от "..оттатък северните планини..". С тях се разбирахме удивително добре от първия миг на контакта между моето и тяхното семейство. Сякаш се бяхме разделили само преди година.Споделям това спонтанно. Сеге ми се струва, че от мига в който им разказахме за нестинарството, те се обърнаха към нас като към кръвни роднини. Иначе си са тъмнокожи като истински индийци, но в говора им на английски имаше нещо много близко до слуха ни като звучене..Така звучи в ума ми и албанския-нерабираем, но странно близък, сякаш всеки мимент ще отключи смисъла си..
цитирай
6. merita - Интересно ми беше да прочета мат...
28.11.2009 22:48
Интересно ми беше да прочета материала.Всеки народ трябва да уважава историята и да се интересува от миналото на хората живели по тези земи.Траки е името на група племена , които са живели по тези земи.Трудно ми е да се идентифицирам като пряка наследничка та когото и да било.Интересно ми е обаче да научавам неща касаещи миналото ни.Поздрав!
цитирай
7. edinman - Ти повдигаш една завеса
28.11.2009 22:59
sparotok написа:
Разбулването на миналото ни е важно, дано и други да помогнат за това.
Трябва да запазим не само историята си, но и земята си.

Ти повдигаш една завеса пред моите очи,и съм на път да търся изброените книги!Благодаря ти!
цитирай
8. teachme - Трябва да знаем повече...
28.11.2009 23:38
нали са били първите заселници по нашите земи:)
Поздрави!
цитирай
9. sparhawk - според вас има ли връзка между
28.11.2009 23:59
Виту и Вишну?
цитирай
10. sparotok - Зороастър е тракиец
29.11.2009 07:34
анонимен написа:
"Зоура е поредното божество на светлината, носещо име подобно на арийската Сурия, която е и старославянската Зория – зората." Семейството ни има приятели в Индия Жената се казва Трити, съпругът и Контрактор. Двамата изповядват рядката вече религия на огнепоклонничеството - култът към богинята или бог на огъня /Зороастра.
В света са останали само около 30 000 души, които осъзнато почитат огъня и божеството му - Зороастра. Те ни разказваха, че предците им са дошли в Индия преди хиляди години от "..оттатък северните планини..". С тях се разбирахме удивително добре от първия миг на контакта между моето и тяхното семейство. Сякаш се бяхме разделили само преди година.Споделям това спонтанно. Сеге ми се струва, че от мига в който им разказахме за нестинарството, те се обърнаха към нас като към кръвни роднини. Иначе си са тъмнокожи като истински индийци, но в говора им на английски имаше нещо много близко до слуха ни като звучене..Така звучи в ума ми и албанския-нерабираем, но странно близък, сякаш всеки мимент ще отключи смисъла си..


Зороастър е тракиец. Точното му име е Зартошт означаващо Златоухия.
Зарт отговаря на трак. дума зартас, залтас - златен,
а ошт на уши.
Зартощ не е персиец, а медиец. Според Плиний медите са деди на сарматите. Прокопий определя сарматите като племе на гетите. Точно тези гети в съюз с мизи и други траки обединяват Дунавска България.
Има и друго, генетичното изследване на Скул, Шарда и Сонина показа, че населението на Пенджап е генетично по-близко до източноевропейците отколкото до съседните индийци.
цитирай
11. sparotok - книги
29.11.2009 07:38
edinman написа:
sparotok написа:
Разбулването на миналото ни е важно, дано и други да помогнат за това.
Трябва да запазим не само историята си, но и земята си.

Ти повдигаш една завеса пред моите очи,и съм на път да търся изброените книги!Благодаря ти!


Почти цялата използвана литература може да се намери в българските библиотеки, малко трудно ги дават тези книги, но ако упорствате бюрократите няма къде да ходят.
Книгите на Дуриданов, Георгиев, Дечев, Фол и др. са пълни с ценни данни, но тълкуването на тези автори понякога е заблуждаващо. Все пак те поддържаха тезата за изчезването на траките и "идването" на българите. Поне ще намерите документирани имена на тракийски божества неприсъстващи в популярната литература.
цитирай
12. sparotok - предци
29.11.2009 07:41
merita написа:
Интересно ми беше да прочета материала.Всеки народ трябва да уважава историята и да се интересува от миналото на хората живели по тези земи.Траки е името на група племена , които са живели по тези земи.Трудно ми е да се идентифицирам като пряка наследничка та когото и да било.Интересно ми е обаче да научавам неща касаещи миналото ни.Поздрав!


За повечето българи е трудно да се идентифицират като потомци на траките понеже до скоро ние разполагахме само с пропаганда и дезинформазия. Ако на всеки аспект от тракийския живот се погледне безпристрастно ще се установи, че става дума за българи, които преди 2000 години са били познати под друго име.
цитирай
13. sparotok - заселници
29.11.2009 07:43
teachme написа:
нали са били първите заселници по нашите земи:)
Поздрави!


Да, трако-пеласгите са най-древния народ на Балканите, а ние сме техни потомци. Антропологично, културно и езиково ние сме пълноправни наследници на Арес, Орфей и Дионис.
цитирай
14. sparotok - Виту и Вишну
29.11.2009 07:47
sparhawk написа:
Виту и Вишну?


Виту е божество почитано от малка група траки, докато Вишну е основно божество в индийския пантеон.
Мой приятел смята, че Вишну означава Висш, висини, обаче езиковедите смятат, че вишну е свързано със санскритската дума виш- село, заселник. Тази дума между другото е и тракийската вис- село и разбира се старобългарската вьсъ - село.

За Вишну се знае, че има много реинкарнации, ако не се лъжа Буда е една от тях.

Виту е по-скоро еквивалент на ведическата Пртиви-пръстта, земята, или дори Васанта- пролетта.
Всъщност Виту е най-вероятно едно от превъплащенията, ако искате и епитетите на тракийския конник- носещия живот.
цитирай
15. tota - Поздрави за постинга!
29.11.2009 07:59
Благодаря ти! Долавяла съм със сетивата си в традициите и обичаите ни онова различното или несъответстващо с наложеното. Често изказът ми за корените ни визирайки траките не само в обичаите, но и във фигурата е предизвиквал недоумение у някои, а у други интерес заради приликата ни .
Връщам се на последните ти думи, които звучат като призив: "За да може да си върнем старата слава и уважение трябва да оставим на страна различията си и да осъзнаем, че преди всичко сме българи. Да осъзнаем, че сме един народ, а не червени, сини, или жълти... Дедите ни просперираха защото бяха верни на себе си. Не вземаха порочни учения от други, а налагаха своите идеали, с които бяха изградени няколко империи."
Благодаря ти още един път път. Не само споделям написаното, но съм приятно изненадана, че сме единомишленици!! Не се ли замисляш, че това разделение е режисирано, по какво ли не сме разделяни последните години?
Дошло е време да се откриваме, защото в обединението ни е силата за "да запазим не само историята си, но и земята си."
Хубав, светъл ден!!
цитирай
16. sparotok - разделение
29.11.2009 08:05
tota написа:
Благодаря ти! Долавяла съм със сетивата си в традициите и обичаите ни онова различното или несъответстващо с наложеното. Често изказът ми за корените ни визирайки траките не само в обичаите, но и във фигурата е предизвиквал недоумение у някои, а у други интерес заради приликата ни .
Връщам се на последните ти думи, които звучат като призив: "За да може да си върнем старата слава и уважение трябва да оставим на страна различията си и да осъзнаем, че преди всичко сме българи. Да осъзнаем, че сме един народ, а не червени, сини, или жълти... Дедите ни просперираха защото бяха верни на себе си. Не вземаха порочни учения от други, а налагаха своите идеали, с които бяха изградени няколко империи."
Благодаря ти още един път път. Не само споделям написаното, но съм приятно изненадана, че сме единомишленици!! Не се ли замисляш, че това разделение е режисирано, по какво ли не сме разделяни последните години?
Дошло е време да се откриваме, защото в обединението ни е силата за "да запазим не само историята си, но и земята си."
Хубав, светъл ден!!


Аз също се радвам, че сме едномишленици, дано да има повече такива.
Колкото до режисирането на разилчията нямаш си представа колко си права.
В дълбока древност траките са описани като обичащи един друг, но враговете на дедите ни всяват разделение отвътре. Така бива загубена Гърция, наричана в миналото Пеласгия, така губим и Мала Азия обитавана от мизи, фриги, витини, дардани...

Хубав ден и на тебе!
цитирай
17. voinov50 - :)))
29.11.2009 08:20
Доскоро в земята под връх Пирин съм чувал изрази като: (... Ке те пера - ке те бия.), (... не се перкайте, деца - не се бийте, деца...), (Да не излее некоя зъмя от там...) и др. подобни.
цитирай
18. sparotok - диалекти
29.11.2009 08:55
voinov50 написа:
Доскоро в земята под връх Пирин съм чувал изрази като: (... Ке те пера - ке те бия.), (... не се перкайте, деца - не се бийте, деца...), (Да не излее некоя зъмя от там...) и др. подобни.


Диалектите са богатството на един език, с тяхна помощ могат за бъдат обяснени много древни думи.
Смайващо е колко консервативен е езика ни, как за повече от 2000 години някои думи са се запазили непроменени.
Записвай интересните и редки слова, те ще свършат много хубава работа!

Хубав ден!
цитирай
19. анонимен - ето пак свобода на словото /Радерс/
29.11.2009 09:49
Пък аз имам усещането, че езикът ни е конгломерат от всички езици на многобройните племена, които са минали и оставили семето си тук на балканите. Така че всички тези теории са много произволни. Лошото е, че поради необразованост на тези наши - така наречени прадеди - липсват документи или каквато и да било информация, както е например с Египет, Месопотамия, Китай, Елада, Рим и т.н. , поради което си съчиняваме разни небивалици и се опитваме да се покажем такива, каквито никога не сме били. Иначе звучи доста патриотично - хвала за което.
цитирай
20. анонимен - sparotok,
29.11.2009 11:32
А не е ли,за съжаление,разединението присъщо на
нас и идващо още от траките.Нали и Вие цитирате
Херодот,който(цитирам по смисъл),казва,че траките
са най-многобройния народ след индийския и ако
можеха да се обединят,или да ги управлява един
цар,щели са да бъдат непобедими.
Дали,ако бяха така обединени,някакви си чужди
(чии?),подстрекатели са могли даги разединят?
Питам,не от желание да опонирам,или да се заяждам,а защото на мен самия ми е болно от това.
Но,фактът си е факт!И най-важното е не само да си го признаем,но и да поемем един път към обединение.Примери в нашата история има немалко за такова обединение,но за същаление
те са били краткотрайни.За сметка на това пък
разединението ни е "обединявало" през много
дълги периоди.
Най-искрено ви желая успешно продължение
на Вашата апостолска дейност.Нали и в Библията
е казано: "В началото бе Словото.."
Със здраве!
цитирай
21. mamas - Много интересен материал!
29.11.2009 13:21
Ще си призная честно, че поради липса на време рядко се спирам на по-дълги текстове, но сега изчетох с внимание и постинга, и всички коментари. Смятай ме сериозно "зарибена" за този блог.
Хубав ден!
цитирай
22. анонимен - Българските жалки заблуди...
29.11.2009 14:52
Цитат от уебсайта „Тrakite.info”
/Скобите са мой коментар/
„Траките постепенно се претопили в славяните / в себе си..?/, които се настанили на Балканския полуостров през VI в./а от къде са дошли славяните, кои са те? Не са ли поробените от римляните траки и наречени „славс” англ. slaves”, сиреч станало популярно название на масово поробените по онова време траки?/, и по този начин при основаването от Хан Аспарух /Аспарух е скит-сиреч тракийски, сиреч славянски княз..Приелите името на наследници на Волжска България и волжските българи днешни обитатели на казанска и самарска области в Русия, са помохамеанчени скити, т.е. траки, т.е.славяни, ако не са претопени или заместени от тюркски етнос от Голямата орда / на Българската държава през 681 година, влезли в основата на българската народност.
- /Даките, сърбите, словаци, словенци, руси, поляци, чехи, украинци, македонци са скити/сармати/ с различна съдба, в зависимост от драмата на историческия им път. Даките, днешните румънци, умишлено и съзнателно се само-романизират, като процесът на самороманизацията им завършва с отхвърлянето на кирилицата и приемането на латинската азбука в края на 18 век. Затуй с тях сме толкова близки по звучене, манталитет и взаимен респект.
-Македонците, които са тракийци-славяни-скити-българи-македнци/ са съвременен пример на подмяна на етническа идентичност под влиянието на външно-политически и вътрешно-властови фактори.
За мен остава неясно какво точно са били древните македонци на Филип и Александър..? Имат ли нещо общо с племето „македони”, за които също не мога да хване историческа нишка..
Пускам Ви и този постинг на "Помак" защото възмущението ми е равно на неговото.
"Pomak каза:
Ето ти ги пак червените папагали: ГРЪЦКИЯ поет Омир!?!? Ами ако не е гръцки какво става с пършивите паразити, които успяха да убедят света, че са "правячи и носители на цивилизация"? Шибаните гърци, вторични номади из Близкия изток, сиреч прокудени от всички уседнали народи в райно и обречени на жалко скитосване и ровене по боклуците им! Които идват на Балканите някъде 9-8 век преди Христа и започват съществуването си тук с кражби и шмекерии, без богове и фолклор, без азбука, писменост и въобще без култура, за да станат след 200-300 години "създатели на цивилизация"! Един от безбройните парадокси в развитието на човечеството, де. А т.нар. "гръцка" (но някои по-предпазливи учени кратуни я наричат май "предгръцка") Крито-Микенска култура си е 100% пеласгийска/тракийска/. И Агамемнон (вожда, който се помни) и Ахил (Ахалеос - водачът на народа) и всички герои от двете страни в т.нар. Троянска война също са тракийци - просто поетът е възпял един безбройните конфликти между кръвни братя за плячка и за контрол на трафика през Проливите. Но понеже лукавите, лицемерни и подли гърци не са пропускали да се възползват от наивността на коренното население - пеласгите/тракийците и с поемите на Омир е станало същото каквото и с тракийските митове, легенди, богове - откраднали са ги и са ги приписале след това на себе си. Когато в 6 в. преди Христа Пизистрат става тиранин на Атина - един 100% пеласгийски град до този момент - той нарежда на секретаря си Ономакрит да събере всички екземпляри от творбите на Омир (а дали не е Тамир - тракийски поет и бард ослепен от бога Аполон защото го победил в някакво поетическо състезание), да ги преведе на гръцки и да унищожи оригиналите. Интересно от какъв език ги е превел Ономакрит? И как ли е събрал екземпляри от устно творчество, както се опитваха нашите професионални историци да ни убеждават навремето? Па и сега - след като твърдят че някои си Кирил и Методи измислили азбуката и писмеността ни! Хайде че се ядосах пак на тъпотията ни българска! Помака
Простете за дължината на моя постинг в прекрасния ви блог.

e-mail: pomak маймунка abv точка bg"
Ровя за гърците. Помогни малко...

цитирай
23. sparotok - мнения
29.11.2009 18:14
анонимен написа:
Пък аз имам усещането, че езикът ни е конгломерат от всички езици на многобройните племена, които са минали и оставили семето си тук на балканите. Така че всички тези теории са много произволни. Лошото е, че поради необразованост на тези наши - така наречени прадеди - липсват документи или каквато и да било информация, както е например с Египет, Месопотамия, Китай, Елада, Рим и т.н. , поради което си съчиняваме разни небивалици и се опитваме да се покажем такива, каквито никога не сме били. Иначе звучи доста патриотично - хвала за което.


Уважавам мнението Ви, макар да е противно на моето. Вие считате, че -Езикът ни е конгломерат от всички езици на многобройните племена, които са минали и оставили семето си тук на балканите....

Аз смятам, че няма по-чист и консервативен език от българския. Сравнявам с английски, немски, нидерландски, фризийски, шведски, португалски, испански ирландски гейлик, руски, словенски и др.

Казвате, че поради липса на древна литература ние си съчиняваме каквото ни скимне. Прощавайте, но тук не сте прав . Нашата литература може да е унищожена, но има и други извори.
Херодот определя фригите като най-древен народ.
Омир нарича пеласгите богоравни.
Диодор Сикул определя пеласгите като народът с първата писменост.
Пак Диодор споменава, че траките Орфей, Линей и др. били първите писали с пеласгийски букви.
Плиний твърди, че пеласгите занасят азбуката в Лациум ( Италия).
Тукидид кадва, че одриската тракийска империя е най-могъщата и богатата в Европа.
Страбон нарича гетите най-праведния народ, а Хезихий твърди, че учението на гетския Залмоксис е станало основа на келтския друидизъм....
Разкопките в България показват, че в нашитие земи са живели прометеевци, а анализа на най- древните топоними показва, че са оставени от хора говорещи българско наречие...
Как така да няма данни за миналото ни!


цитирай
24. sparotok - единните траки
29.11.2009 18:21
анонимен написа:
А не е ли,за съжаление,разединението присъщо на
нас и идващо още от траките.Нали и Вие цитирате
Херодот,който(цитирам по смисъл),казва,че траките
са най-многобройния народ след индийския и ако
можеха да се обединят,или да ги управлява един
цар,щели са да бъдат непобедими.
Дали,ако бяха така обединени,някакви си чужди
(чии?),подстрекатели са могли даги разединят?
Питам,не от желание да опонирам,или да се заяждам,а защото на мен самия ми е болно от това.
Но,фактът си е факт!И най-важното е не само да си го признаем,но и да поемем един път към обединение.Примери в нашата история има немалко за такова обединение,но за същаление
те са били краткотрайни.За сметка на това пък
разединението ни е "обединявало" през много
дълги периоди.
Най-искрено ви желая успешно продължение
на Вашата апостолска дейност.Нали и в Библията
е казано: "В началото бе Словото.."
Със здраве!


Верно е, Херодот казва, че траките са разединени и така ще си останат, но само тридесетина години след това Терес създава могъщата ОБЕДИНЕНА Одриска империя. Нещо за което РАЗЕДИНЕНИТЕ гърци могат само да си мечтаят... В Гърция имаме градове-държави...това е ефимизирания начин да се каже, че гърците не са способни на създаване на централна власт. Да не забравяме воюващите Атина и Спарта.
Добре,че бяха Александър и римляните да подчинят гърците под едно управление...
цитирай
25. sparotok - благодаря!
29.11.2009 18:22
mamas написа:
Ще си призная честно, че поради липса на време рядко се спирам на по-дълги текстове, но сега изчетох с внимание и постинга, и всички коментари. Смятай ме сериозно "зарибена" за този блог.
Хубав ден!


Благодаря!

Хубав ден и на теб!
цитирай
26. sparotok - така е
29.11.2009 18:29
анонимен написа:
Цитат от уебсайта „Тrakite.info”
/Скобите са мой коментар/
„Траките постепенно се претопили в славяните / в себе си..?/, които се настанили на Балканския полуостров през VI в./а от къде са дошли славяните, кои са те? Не са ли поробените от римляните траки и наречени „славс” англ. slaves”, сиреч станало популярно название на масово поробените по онова време траки?/, и по този начин при основаването от Хан Аспарух /Аспарух е скит-сиреч тракийски, сиреч славянски княз..Приелите името на наследници на Волжска България и волжските българи днешни обитатели на казанска и самарска области в Русия, са помохамеанчени скити, т.е. траки, т.е.славяни, ако не са претопени или заместени от тюркски етнос от Голямата орда / на Българската държава през 681 година, влезли в основата на българската народност.
- /Даките, сърбите, словаци, словенци, руси, поляци, чехи, украинци, македонци са скити/сармати/ с различна съдба, в зависимост от драмата на историческия им път. Даките, днешните румънци, умишлено и съзнателно се само-романизират, като процесът на самороманизацията им завършва с отхвърлянето на кирилицата и приемането на латинската азбука в края на 18 век. Затуй с тях сме толкова близки по звучене, манталитет и взаимен респект.
-Македонците, които са тракийци-славяни-скити-българи-македнци/ са съвременен пример на подмяна на етническа идентичност под влиянието на външно-политически и вътрешно-властови фактори.
За мен остава неясно какво точно са били древните македонци на Филип и Александър..? Имат ли нещо общо с племето „македони”, за които също не мога да хване историческа нишка..
Пускам Ви и този постинг на "Помак" защото възмущението ми е равно на неговото.
"Pomak каза:
Ето ти ги пак червените папагали: ГРЪЦКИЯ поет Омир!?!? Ами ако не е гръцки какво става с пършивите паразити, които успяха да убедят света, че са "правячи и носители на цивилизация"? Шибаните гърци, вторични номади из Близкия изток, сиреч прокудени от всички уседнали народи в райно и обречени на жалко скитосване и ровене по боклуците им! Които идват на Балканите някъде 9-8 век преди Христа и започват съществуването си тук с кражби и шмекерии, без богове и фолклор, без азбука, писменост и въобще без култура, за да станат след 200-300 години "създатели на цивилизация"! Един от безбройните парадокси в развитието на човечеството, де. А т.нар. "гръцка" (но някои по-предпазливи учени кратуни я наричат май "предгръцка") Крито-Микенска култура си е 100% пеласгийска/тракийска/. И Агамемнон (вожда, който се помни) и Ахил (Ахалеос - водачът на народа) и всички герои от двете страни в т.нар. Троянска война също са тракийци - просто поетът е възпял един безбройните конфликти между кръвни братя за плячка и за контрол на трафика през Проливите. Но понеже лукавите, лицемерни и подли гърци не са пропускали да се възползват от наивността на коренното население - пеласгите/тракийците и с поемите на Омир е станало същото каквото и с тракийските митове, легенди, богове - откраднали са ги и са ги приписале след това на себе си. Когато в 6 в. преди Христа Пизистрат става тиранин на Атина - един 100% пеласгийски град до този момент - той нарежда на секретаря си Ономакрит да събере всички екземпляри от творбите на Омир (а дали не е Тамир - тракийски поет и бард ослепен от бога Аполон защото го победил в някакво поетическо състезание), да ги преведе на гръцки и да унищожи оригиналите. Интересно от какъв език ги е превел Ономакрит? И как ли е събрал екземпляри от устно творчество, както се опитваха нашите професионални историци да ни убеждават навремето? Па и сега - след като твърдят че някои си Кирил и Методи измислили азбуката и писмеността ни! Хайде че се ядосах пак на тъпотията ни българска! Помака
Простете за дължината на моя постинг в прекрасния ви блог.

e-mail: pomak маймунка abv точка bg"
Ровя за гърците. Помогни малко...Здравейте!

Съгласен съм с написаното от Вас!
Казвате че търсите информация за гърците, заели сте се с трудна задача.
Намерете пълно издание на Херодот, стария автор споменава, че гърците идват от Африка, че погребалните им ритуали са като на африканските номади, че дрехата им аегис е от африкански произход...
Съвременните генетични проучвания показват, че гърците не са сродни с палеобалканското население, а с етиопците.
Ранните статуи на гърците показват хора от африканоиден тип.
Снабдете се и с Против Апион на Йосиф Флавий, там ще прочетете важни неща за гърците.

Когато се поосвободя ще Ви отговоря по-подробно!

Поздрави!
цитирай
27. zaw12929 - Много интересно и не е измислено! ...
30.11.2009 15:08
Много интересно и не е измислено! Поздрави!
цитирай
28. sparotok - факти
30.11.2009 17:02
zaw12929 написа:
Много интересно и не е измислено! Поздрави!


Благодаря за интереса и доверието!
цитирай
29. анонимен - ПРОМЕТЕУС И ДЕФКАЛИОН - И ПАТЕРИ ТОН ЕЛЛИНОН
01.12.2009 15:03
уведомил съм лично аз , и не само аз ,уведомени са компетентните гръцки служби,органи и организаций за ВУЛГАРСКАТА КРАЖБА НА ПАН-ЕЛИНСКАТА ИСТОРИЯ И СЪБИТИЯ....... ще плачете и и ше се молите......ВУЛГАРОС НАМИ МИНИ..........крадливи самозвани кутрогури
запореден път пиша - Тракиотите нямат нищо родеещо сес вас-татари от волга, ваш проблем е че крадете Пан-елинската митология и история ТОВА ПРОСТО НЕ ВИ ПРАВИ ТРАКИОТИТЕ......онез траки от древноста - са били диви и неорганизирани - персите ги поробват,македоните,романите,- и тотално 100 процента - гръцкия език и християнството = от 300 год. натам са ромай - византини ортодоксо-христианон.Днес те биха се гнусили и плачели от кражбите на вулгаросите-оногури от степта.Те, които се биха за елинизма и елино-романския мироглед, как си позволявате да отделяте тракиотите от тези две цивилизационни сиситеми ,и че вулгароите сте техни кръвни наследници....Които трябва е осведомен и ........чакаме вашите продължения......
цитирай
30. sparotok - лекувайте се!
01.12.2009 15:12
анонимен написа:
уведомил съм лично аз , и не само аз ,уведомени са компетентните гръцки служби,органи и организаций за ВУЛГАРСКАТА КРАЖБА НА ПАН-ЕЛИНСКАТА ИСТОРИЯ И СЪБИТИЯ....... ще плачете и и ше се молите......ВУЛГАРОС НАМИ МИНИ..........крадливи самозвани кутрогури
запореден път пиша - Тракиотите нямат нищо родеещо сес вас-татари от волга, ваш проблем е че крадете Пан-елинската митология и история ТОВА ПРОСТО НЕ ВИ ПРАВИ ТРАКИОТИТЕ......онез траки от древноста - са били диви и неорганизирани - персите ги поробват,македоните,романите,- и тотално 100 процента - гръцкия език и християнството = от 300 год. натам са ромай - византини ортодоксо-христианон.Днес те биха се гнусили и плачели от кражбите на вулгаросите-оногури от степта.Те, които се биха за елинизма и елино-романския мироглед, как си позволявате да отделяте тракиотите от тези две цивилизационни сиситеми ,и че вулгароите сте техни кръвни наследници....Които трябва е осведомен и ........чакаме вашите продължения......


Нужна Ви е спешна помощ от психиатър.
Да наречете траките - гърци надминава границите на лудостта.

Държите се като олигофрен, щом сте грък знаете какво означава думата олигофрения, нали?

Оборете ме с исторически извори, а не с неразбираемото си бръщолевене!

Ако някой е крал, това са гърците. Присвоихте си Орфей, Дионис и Зевс, но не можете да криете истината вечно.
Тези божества носят имена дадени от европейци, а не от африканци, каквито са гърците според Херодот, а и според съвременните генетични изследвания.

цитирай
31. antone - татаните...
01.12.2009 16:24
Мисля, че историята е един добър повод да търсим и намираме общото между нас, а не различията.
Мисля, че няма смисъл да казваме, траките са били българи, защото българите днес са нещо твърде различно. Мисля, че родствата които нашия народ е създал, развил, или забравил с други народи трябва да са само повод за гордост. С отворено съзнание към познание! :)
А също - богатсвото ни се крие в многообразието. И затова всеки индивид има право да се самоопределя. :)
Интересно е ако може да се опишат безпристрастно и пълно тракийските богове, пък дори включвайки хипотези за влияние от вярвания на други по-малко или повече сродни народи.
цитирай
32. sparotok - различия
01.12.2009 16:34
antone написа:
Мисля, че историята е един добър повод да търсим и намираме общото между нас, а не различията.
Мисля, че няма смисъл да казваме, траките са били българи, защото българите днес са нещо твърде различно. Мисля, че родствата които нашия народ е създал, развил, или забравил с други народи трябва да са само повод за гордост. С отворено съзнание към познание! :)
А също - богатсвото ни се крие в многообразието. И затова всеки индивид има право да се самоопределя. :)
Интересно е ако може да се опишат безпристрастно и пълно тракийските богове, пък дори включвайки хипотези за влияние от вярвания на други по-малко или повече сродни народи.


Здравейте!

Вие считате, че - няма смисъл да казваме, траките са били българи, защото българите днес са нещо твърде различно.
Съгласен съм, че има разлика между древното тракийско общество и днешното българско, но това е нещо напълно нормално. Все пак 2500 години развитие си казват думата. Старите богове са забравени поради налагането на Християнството.
Важното за мен е, че названията на тракийските богове са обясними на български език. Това е едно от доказателствата, че сме местен народ, а не азиатски пришълци.

Пълен списък на тракийските богове може да се даде, но не и в един постинг. Подробен етимологически анализ на повече от 30 божества ще отнеме поне 30-40 страници. Такъв материал е твърде дълъг дори за научно списание и е по-подходящ за книга.

Не отричам, че сме почитали и чужди богове, но процентно погледнато траките са дали на другите народи много повече отколкото са получили.

цитирай
33. анонимен - Истината идва от Бога и ти не можеш да я спреш драги ми "ПРОМЕТЕУС И ДЕФКАЛИОН - И ПАТЕРИ ТОН ЕЛЛИНОН
01.12.2009 23:47
"анонимен - ПРОМЕТЕУС И ДЕФКАЛИОН - И ПАТЕРИ ТОН ЕЛЛИНОН
15:03
уведомил съм лично аз , и не само аз ,уведомени са компетентните гръцки служби,органи и организаций за ВУЛГАРСКАТА КРАЖБА НА ПАН-ЕЛИНСКАТА ИСТОРИЯ И СЪБИТИЯ....... ще плачете и и ше се молите......ВУЛГАРОС НАМИ МИНИ..........крадливи самозвани кутрогури
запореден път пиша - Тракиотите нямат нищо родеещо сес вас-татари от волга, ваш проблем е че крадете Пан-елинската митология и история ТОВА ПРОСТО НЕ ВИ ПРАВИ ТРАКИОТИТЕ......онез траки от древноста - са били диви и неорганизирани - персите ги поробват,македоните,романите,- и тотално 100 процента - гръцкия език и християнството = от 300 год. натам са ромай - византини ортодоксо-христианон.Днес те биха се гнусили и плачели от кражбите на вулгаросите-оногури от степта.Те, които се биха за елинизма и елино-романския мироглед, как си позволявате да отделяте тракиотите от тези две цивилизационни сиситеми ,и че вулгароите сте техни кръвни наследници....Които трябва е осведомен и ........чакаме вашите продължения......"
Но това е уникално! Този грък се е самозабравил.! Ние сме в ЕС и не зависим от волята на гръцките националисти дали ще ни приемат. Можете да плашите гаргите. Като чух, че е уведомил "който трябва" направо паднах от стола! Този откачен грък си мисли, че е още в Африка и че живее във дивашките колиби в Етиопия или по дърветата с маймуните ! Да не би да дойде гръцката ДС в къщи и да ми изтрие компютъра!
Вместо да се гордее, че предците му/доколкото древните елини са му предци/са успяли да се преборят за място под слънцето на Европа с толкова велик народ като траките, че са развили и предали на човечеството /макар и като свои/ постиженията на траките, че днес има за съседи и приятели същите тези траки, Той тръгнал да плаши и храчи от злоба. Истината не мож я спря, ако Бог е решил да я покаже на света! Остави ни да си търсим спокойно корените. Иначе вредиш на здравето си...
Браво Спароток! И тази нощ ще спя като младенец.
цитирай
34. sparotok - Благодаря!
02.12.2009 00:00
анонимен написа:
"анонимен - ПРОМЕТЕУС И ДЕФКАЛИОН - И ПАТЕРИ ТОН ЕЛЛИНОН
15:03
уведомил съм лично аз , и не само аз ,уведомени са компетентните гръцки служби,органи и организаций за ВУЛГАРСКАТА КРАЖБА НА ПАН-ЕЛИНСКАТА ИСТОРИЯ И СЪБИТИЯ....... ще плачете и и ше се молите......ВУЛГАРОС НАМИ МИНИ..........крадливи самозвани кутрогури
запореден път пиша - Тракиотите нямат нищо родеещо сес вас-татари от волга, ваш проблем е че крадете Пан-елинската митология и история ТОВА ПРОСТО НЕ ВИ ПРАВИ ТРАКИОТИТЕ......онез траки от древноста - са били диви и неорганизирани - персите ги поробват,македоните,романите,- и тотално 100 процента - гръцкия език и християнството = от 300 год. натам са ромай - византини ортодоксо-христианон.Днес те биха се гнусили и плачели от кражбите на вулгаросите-оногури от степта.Те, които се биха за елинизма и елино-романския мироглед, как си позволявате да отделяте тракиотите от тези две цивилизационни сиситеми ,и че вулгароите сте техни кръвни наследници....Които трябва е осведомен и ........чакаме вашите продължения......"
Но това е уникално! Този грък се е самозабравил.! Ние сме в ЕС и не зависим от волята на гръцките националисти дали ще ни приемат. Можете да плашите гаргите. Като чух, че е уведомил "който трябва" направо паднах от стола! Този откачен грък си мисли, че е още в Африка и че живее във дивашките колиби в Етиопия или по дърветата с маймуните ! Да не би да дойде гръцката ДС в къщи и да ми изтрие компютъра!
Вместо да се гордее, че предците му/доколкото древните елини са му предци/са успяли да се преборят за място под слънцето на Европа с толкова велик народ като траките, че са развили и предали на човечеството /макар и като свои/ постиженията на траките, че днес има за съседи и приятели същите тези траки, Той тръгнал да плаши и храчи от злоба. Истината не мож я спря, ако Бог е решил да я покаже на света! Остави ни да си търсим спокойно корените. Иначе вредиш на здравето си...
Браво Спароток! И тази нощ ще спя като младенец.


Благодаря Ви за подкрепата!

Да господинът се е позабравил, Атина не е световната столица.
Като казах Атина сещам се какво пропуснах да му кажа - Атина е пеласгийски град, чието име няма обяснение на гръцки. Даже Дж. Чадуик признава това. Старото име е Атана, а наставката -ана е призната за типична за пеласгийски имена... В България колкото искаш такива- Стана, Драгана, Вълкана, Добрана...
цитирай
35. konstant7 - Историята е такава каквато е....
05.12.2009 00:19
...а не каквато ми се иска на мен или на друг . Както
сигурно ще се съгласите Тя (историята ) се пише от
победителите и е благосклонна към тях . За това трябва да се предава за да има памет.Народ без
памет е осъден на забвение . Дошло е време да
спасяваме наистина историята , земята и себе си дори , защото историята и земята са на живите
а не на мъртвите , Нали ?
цитирай
36. sparotok - istoriya
05.12.2009 23:15
konstant7 написа:
...а не каквато ми се иска на мен или на друг . Както
сигурно ще се съгласите Тя (историята ) се пише от
победителите и е благосклонна към тях . За това трябва да се предава за да има памет.Народ без
памет е осъден на забвение . Дошло е време да
спасяваме наистина историята , земята и себе си дори , защото историята и земята са на живите
а не на мъртвите , Нали ?


Istoriyata se prekroyava spored interesite na pobeditelite, no istinata vinagi ostava makar da e trudna za namirane.
цитирай
37. demograph - Точно казано
10.12.2009 01:16
konstant7 каза - Историята е такава каквато е....
05.12 00:19
...а не каквато ми се иска на мен или на друг . Както
сигурно ще се съгласите Тя (историята ) се пише от
победителите и е благосклонна към тях . За това трябва да се предава за да има памет.Народ без
памет е осъден на забвение . Дошло е време да
спасяваме наистина историята , земята и себе си дори , защото историята и земята са на живите
а не на мъртвите , Нали ?"
-Абсолютно сте прав! Нашата мисия е да помним и предаваме истинската история на българите. Спароток ни дава шанс да записваме, преписваме и разпространяваме, кой на каквито езици може. И В КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ФОРУМИ.
цитирай
38. demograph - Гергана по аналогия с Ат- ана/ майка на конете/ от Ат- ина.
13.12.2009 17:12
Герг -ана....по аналогия с Ат- ана/ майка на конете/ от Ат- ина. Приемам, че дъщеря ми носи пеласгийско име. Да ми е жива и здрава. Нищо че я кръстих на баба и Гюрга..
Поздрави Спароток
цитирай
39. анонимен - последната дума
08.12.2010 11:51
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530 ето линк към генетично изследване, което доказва всичко. 49% тракийски гени в кръвта ни. На въпроса - защо няма прабългари - отговор - вие сте траки!
Онтосно гърците и траките, цялата история кой от кого е крал - http://www.books.bg/books/170/152665.html
Прочетете тези неща, това са току що преведени на български документи, съхранявани в тайни библиотеки и за пръв път осветлени пред нашата общественост. Никой, който се интересува от тракия и българска история, не може да подмине тази книга. Горещо препоръчвам!
Ще откриете и превод на тракийските имена на съвременен български, много по-точни от скромните предположения, които се правят тук.
цитирай
40. анонимен - bLIkrrALzcw
24.05.2011 20:18
Your answer was just what I neeedd. ItВ’s made my day!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 11162713
Постинги: 250
Коментари: 30025
Гласове: 102912
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31