Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.04.2011 16:36 - БЪЛГАРСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 35756 Коментари: 97 Гласове:
119

Последна промяна: 11.06.2011 15:35

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg      БЪЛГАРСКИ ЕЛЕМЕНТИ В  ГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ

 

 

 

В няколко свои работи писах, че типични български лични имена са споменати  в Линеар А и Линеар Б документи* от второто хилядолетие преди Христа. Става дума не за един-два, а за значително количество антропоними: Арей, Бато, Ботийо, Бузо, Гета, Котеу, Мируло, Видако, Тато, Руси, Румано, Дейко, Силано, Камонийо, Делеу, Пирино ( 1084, 1280 Е, 1293 Е, 1421 Х, 482 U, 1516 А 301 lxxxvii - по Чадуик)  които са си нашите Ярей, Бато, Ботьо, Бузо, Гето, Котьо, Мирул, Видко, Тато, Руси, Румен, Дейко, Силан, Камен, Дельо, Пирин...Други интересни древни лични имена са Куруменио, Карамесийо, Токеу, Винийо ( 236 К- по Чадуик), отговарящи на имената на старобългарските владетели Крум, Кормесий, Токту, Винех...В микенски документи от  XIV -ти век преди Христа се срещат дори старобългарски родови имена като Вокило – Вокилъ.

 

Тези неща са известни на нашите учени поне от петдесетте години на двадесети век когато излязоха Documents in Mycenaean Greeek  и “ The Decipherement of Linear B”.  За съжаление до ден днешен никой наш изследовател не е имал смелостта да оповести на широката публика тези ценни сведения. Чуждите езиковеди или не са били запознати с българската именна система, или съзнателно са премълчали тези нови, важни, а и променящи историята факти, които убедително показват, че вместо късно дошли азиатски номади ние българите трябва да бъдем наречени древен, високо развит европейски народ.

 

Присъствието на български имена в древни документи не е единственото доказателство за местният ни произход. Цялата гръцка митология е наситена със странни думи, топоними и хидроними, които са необясними на гръцки език. Ще започнем с ДАНАК, така била наричана таксата заплащана на лодкаря Харон, който прекарвал душите на починалите през река Ахерон ( или Стикс) в царството на мъртвите ( Lemprieres Classical Dictionary- danakes). Вярването, че на Харон трябва да се заплати с един обол е причината в далечното минало, в устата на мъртвите да бъде поставяна монета ( така наречения харонов обол). Думата ДАНАК дори не се нуждае от превод, това е българската ДАНЪК, имаща диалектна форма ДАНАК. В тази си форма тя съществува само в българския език. Най-близката по звучене гръцка дума е δάνείον -заем, но оболът предназначен за Харон не е заем, а данък, такса...

 

Названието на река АХЕРОН, през която Харон прекарва душите на починалите също  не притежава смисъл на гръцки. Според В. Георгиев Ахерон е сродна на литовската дума azeras имаща значение езеро ( V. GeorgievLa Toponymie Ancienne de la Peninsule Balkanique et la These Mediterraneenne, Linguistique Balkanique, III, Sofia, 1961, стр. 17 ). Нашият езиковед обаче пропуска да спомене съществуването на тракийски селища като Азерис и Езерис ( Barrington Atlas of the Greek and Roman World ). Техните имена са обясними с нашата дума езеро имаща по-древна форма азера ( В. Георгиев, Слав. Студии, 1969, стр.14 ). Други близки думи са нашата езеркарстов извор, словашката язеро, старопруската асаранс, санскритската сарас- езеро, воден басейн, течение.

 

Самото име на лодкарят Харон (чиято работа да прекара душите от един на друг бряг) е от неизвестне произход ( http://www.etymonline.com/index.php?term=Charon ).

Всъщност тълкуването е лесно, обяснение предлагат санскритския глагол карати и старобългарския карати имащи значение карам, прекарвам, накарвам...Възможно е тракийскеите имена Каросос и Каросес да са  сродни на Харон. Важно е да се спомене, че етруските също са почитали този герой от митологията под името Кару и са го изобразявали като крилат демон с дълги уши.

 

Друго интересно име е това на цар Инах – бащата на красивата Йо. Той е живял в Аргос преди идването на Данай ( XV-ти - XIV-ти век пр. Христа ), а това го прави пелазг по произход защото Херодот, Страбон и Плиний са единодушшни, че до появата на гърците страната е била обитавана от пеласги и е носела името Пелазгия ( Херодот, “История” - II- 56, Страбон, “География” - V. 5, 2 -4, V 5. 2, V. 5, 2-4, VII. 7.1, Плиний, “Естествена история” - IV.III. 8-IV,  IV. V. 19 –vi, VII. 27-viii-29 ).

 

В Пелопонес тече  река Инах, чието име В. Георгиев тълкува като исна акуаясна вода. Смятам, че по-добро обяснение за имената Инах е българската инак ( сродна на санскритската анияинак, иначе, инат), понеже реката се вие и сменя посоката на течение тя е наречена инак. Важна подробност е това, че съществува българско лично име Инак. Споменато в работа на д-р П. Голийски,  който посочва присъствието му е в стари турски документи  (“ Регистър на мюлкове и вакъфи в Северна България от средата на ХVІ век.” ТИБИ 3. София, 1972, с. 432)...
От тези данни можем да отсъдим, че ние българите сме успели да запазим определени имена в продължение на повече от три хиляди години, а това е традиция заслужаваща възхищение и уважение.

 

Ще продължим с Палена- алтернативното име на Флегра – част от Халкидическия полуостров. Легендите разказват, че там се е състояла войната между гигантите и боговете. Битката била дълга и страшна, но в крайна сметка боговете победили благодарение на Зевс. С огнените си мълнии си властелинът на Олимп успял да унищожи яростните  гиганти, а от тяхната пепел се родил войствения и непокорен народ на ...траките ( http://www.theoi.com/Gigante/Gigantes.html ).

Явно адското инферно предизвикано от светкавиците на Зевс е дало името Флегра – опожарена, изгорена. Интересно е обаче, че другото име - Палена, което е дадено от Херодот (“История” - VII- 123) отговаря на българската дума палена, т.е. изгорена, опожарена -точния превод на флегра както отбеляза Г. Сотиров ( Slavonic names of Greek and Roman Antiquities, Onomastica -37). Това е интересна подробност защото старият автор пише за Палена през V-ти век преди Христа. За да може бащата на историята да използва географско име обяснимо на български език, то през този период в Южна Тракия е имало хора, на чийто език палена е било преводът на гръцката дума флегра-палена, опожарена.

 

Като баща на титаните ( от които произлизат траките) е определен УРАН – небето.Нашите южни съседи нямат обяснение за името на това древно божество. УРАН е сродно на санскритската дума АРУНАутро, зора, светлина, червен цвят, злато...Виждаме, че небето УРАН има значение – това, което е светло, сияйно. Български думи даващи обяснение на този теоним са рано (т.е. утро), имаща диалектна форма урано... а също и думата руен червен ( какъвто е цветът на небето рано сутрин).

 

В  De Natura Deorum Цицерон определя Етер като създадетел на Уран. На същото мнение са Алкман и Калимах. ЕТЕР е сияйният светъл въздух от най-горните слоеве на атмосферата. Името на това първично божество се тълкува лесно със санскритската дума ВИДРАчисто небе, чистота, слънчева светлина, обяснение дава разбира се и българската дума ВЕДЪРсветъл, ясен, чист. Тук ще бъде добавена също старомакедоската дума ЕДРАЯведро небе. От ВЕДЕР, ВЕДЪР

нашите южни съседи са направили ЕТЕР, изпускане на началното В намираме също и в ЕДЕСА ( ВЕДЕСА), ЕДОНИ ( ВЕДОНИ), ЕРЕТА ( ВЕРЕТА)...

 

Днес думата демон буди представа за зло, свръхестествено създание, но истинското значение е нещо съвсем друго. Според Ван Виндекенс демон е пеласгийска дума за орисници – тези, които определят бъдещето, тези които дават орисията, като обяснението идва от пеласгийска заемка в гръцкия език- δαίομαιι ( A. J. Van Windekens: Le Pйlasgique. Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Louvain, Institut Orientaliste, 1952) а също и санскритските думи дати, даятедавам, давандаване, даруване. Нашите сродни думи са почти неразличими от ведическите, старобългарския предлага дати – давам, даятидавам, раздавам, давецдарител...

 

Хеката е богиня изобразявана с тракийски дрехи, а това не е случайно. Люкофрон я нарича царица на Струмон ( река Струма ), Свида дава дори тракийското й име – Зеринтия. То идва от думата зер, имаща алтернативна форма зверзвяр ( В. Георгиев, Траките и Техния Език). На тази богиня са принасяни в жертва кучета. Това е интересна подробност защото Теофилакт Охридски казва за  старите българи, че те разсичали кучета по време на религиозните си ритуали, т.е. при дедите ни се наблюдава древен тракийски обичай. Тази подробност за съжаление е пропусната от изследователите на нашата история.

 

Едва ли има някой, който да не е чувал за бог Дионис, името на неговата майка обаче  е по-слабо известно. Тя е наричана от древните Земела, което всъщност е тракийската дума за земя, отговаряща на старобългарската земляземя. Земела е почитана и от етруските под името Земла. Учените смятат, че култът към това божество е пренесен на Апенинския полуостров от гърците, но това не е така.

От Плутарх знаем, че една от легендите за основаването на Рим определя пеласгите като основоположници на великия град. Те били силен и войнствен народ, който покорил много други със силата на своето оръжие. Когато пристигнали в Лациум пелазгите построили свое селище и го нарекли ROMEсила ( Плутарх, Животът на Ромул). Важно е да се спомене, че думата роме-сила отговаря на старобългарската раменъ – силен. Елемент роме, ремесила срещаме и в тракийски имена като  Rome, Roime, Rume ( В. Георгиев, Траките и Техния Език, стр. 55, стр. 92)...да не забравяме и Rhoimetalcos.

 

Виждате ли как са навързани нещата? Започваш с една странна дума, завършваш с истинските основатели на Рим :)... Прекалено много сме оставили в миналото, за да е възможно да бъдем заличени. Дедите ни дадоха много на гърци, латини, а после дори на германи и руснаци. За съжаление хората, които нашите предци дариха със знания и култура не винаги отвръщаха на добрината с добро. Някои дори съчиниха безсамни лъжи за миналото ни, но нека Бог да ги съди!

 

Ние трябва да се концентрираме върху себе си, върху излекуването на обществото, в което живеем. За да се намери ваксина за дадено заболяване е нужно да се знае причината за него. Не трябва дълго да гадаем какво ни докара повечето беди. Много от вас ще се съгласят, че това е духовният упадък, отпадането на ценности като честност, почтеност, искреност, трудолюбие, благородство. Това, че изневерихме на себе си ни направи слаби, това ни направи мишена на крадци и мошеници. Ако имаше единство и любов, приятелство и разбирателство, ако имаше национална гордост нямаше да сме на този хал. Както човешкия организъм лекува себе си клетка по клетка, така и ние можем да възобновим България променяйки първо себе си. Всеки е важен, всеки е нужен, всеки може да помогне! Вместо да търсим различията си и да се упрекваме един друг заради тях е по-добре да погледнем какво е общото, да проявим желание за диалог, да имаме волята и силата да простим. Това не е лесно, но кое хубаво нещо се постига лесно? Човек цени и пази ревностно   това, за което се е борил. Борбата за една Нова България няма да се води по бойни полета, а предимно в нашите души. Оръжията няма да са ножове и пушки, а нашата воля и вътрешна сила. Победата няма да бъде напоена с кръв, а с любов и разбирателство. Вместо да подхранваме порочния кръг на насилието можем да поставим основите на едно светло общество, което ще пребъдне във вековете. Можем да направим така, че потомците ни да споменават имената ни с гордост и възхищение. Помнят се тези, които са дръзнали да се изправят пред трудностите защото те са истинските хора, те са истинските благородници, те са истинските деца на България!

 

 

 

Пояснения:

 

* Линеар А и Линеар Б са древни писмени системи използвани предимно на остров Крит, континентална Гърция, Западна Мала Азия, но също и в Тракия. В. Георгиев установи, че знаците от плочицата от Градешница и печатът от Караново имат паралели с ранната критска писменост и я предхождат по възраст. От това можем да заключим, че произходът на линеарните писмености е древна Тракия. Поради това не бива да се учудваме, че в нашите земи са открити както Линеар А, така и линеар Б надписи. Друга важна подробност е това, че нашата глаголица има тридесет и две успоредици със знаци от Линеар А и Линеар Б, като при двадесет и два знака приликата е не само във форма, а също и във фонетична стойност.

 

** Д-р Голийски определя българското лично име Инак като скито-сарматско по произход. Скити и сармати обаче са определени като роднини на траките от Дион Касий, Ст. Византийски, Прокопий Цезарийски... Други стари автори като Св. Йероним, Л. Дякон, Д. Хоматиан, Й. Цеца, М. Аталиат и др. отъждествяват многократно старите българи с тракийски племена...Както траките, така също скити и сармати практикуват изкуствената черепна деформация, жертват коне в при прогребалните си обреди, ползват рефлексния лък и върхове на стрели с триъгълно сечение, изкуството им е в зверинен стил...т.е. става дума за хора имащи близка материална култура, а това показва, че старите автори са били прави поставящи скити и сармати като роднини на траките.

 

 

 

 
Гласувай:
1201. sparotok - кирилица
27.04.2011 16:38
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

Нека уважаваме писмеността си!
цитирай
2. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
27.04.2011 16:44
Умолявам дискутиращите да се придържат към културен тон и да не не се отклоняват от темата.

Предварително благодаря!
цитирай
3. comfy - Привет, прятелю!
27.04.2011 17:08
Издадена ли е, а ако не, кога да очакваме издаването, "Истинската българска история", за която постоянно пишеш? Някак си, на човек му се приисква да има събрани на едно място всички твои статии по тази значима тема - пък ако ще да е в няколко тома...

Поздрави,
к.к.
цитирай
4. sparotok - книга
27.04.2011 17:13
comfy написа:
Издадена ли е, а ако не, кога да очакваме издаването, "Истинската българска история", за която постоянно пишеш? Някак си, на човек му се приисква да има събрани на едно място всички твои статии по тази значима тема - пък ако ще да е в няколко тома...

Поздрави,
к.к.


Приятелю, по принцип първата книга е готова в груб вид, но приятелите ми искат да се подготвят още две и всичко да се публикува наведнъж. Кога ще излезат книгите е трудно да се каже, може би до няколко месеца...Трябва да се получат разрешения за ползване на определени изображения, все пак една снимка може да каже повече от хиляда думи.

Ще бъдат включени и уникални мои снимки, те са доста интересни.

Поздрави!
цитирай
5. razkazvachka - Ооооо!
27.04.2011 17:15
Ето значи защо у нас на данъците се гледа като на заеми - това е чуждото византийско влияние:))))))

Като оставим майтапа настрана - винаги това е въпросът - като сме различни, как така и в гръцко, и в турско се разбираме с народонаселението, докато на други места неизбежно прибягваме до вездесъщия инглиш... И защо толкова силно грамотните възрастни в България, които иначе твърдят че се гордеят, че са българи - толкова силно държат българският да е произлязъл от гръцкия...

Може да изглежда някак не на място коментарът ми, но се опитвам от време на време да подскажа някои от тезите ти на колеги и приятели - и все едно и също: невежите проверяват, учителите се съпротивляват - и как тогава учителят, който не допуска съмнение в нещо формирано у него като малък, ще има силата да мине в следващото време, когато малките ще се формират по други формули...
цитирай
6. sparotok - тези
27.04.2011 17:22
razkazvachka написа:
Ето значи защо у нас на данъците се гледа като на заеми - това е чуждото византийско влияние:))))))

Като оставим майтапа настрана - винаги това е въпросът - като сме различни, как така и в гръцко, и в турско се разбираме с народонаселението, докато на други места неизбежно прибягваме до вездесъщия инглиш... И защо толкова силно грамотните възрастни в България, които иначе твърдят че се гордеят, че са българи - толкова силно държат българският да е произлязъл от гръцкия...

Може да изглежда някак не на място коментарът ми, но се опитвам от време на време да подскажа някои от тезите ти на колеги и приятели - и все едно и също: невежите проверяват, учителите се съпротивляват - и как тогава учителят, който не допуска съмнение в нещо формирано у него като малък, ще има силата да мине в следващото време, когато малките ще се формират по други формули...


След Освобождението ни великите сили ни налагат както управници, така и доктрини. Тези учени, които не са играели по свирката на германската и руската историческа школа са били охулени, а работите им забранени. Съдбата на проф. Г. Ценов е ярък пример за това.

В университетите са се учели лъжи и продължават да се преподават заблуди, но това няма да трае дълго. В миналото никой не е подозирал за възможностите на интернет, днес десетки хиляди хора могат да прочетат неща, които преди време бяха забранени...
цитирай
7. balkanec - Страхотно!
27.04.2011 19:59
От това по-убедително - здраве!
Съвсем същото е с Одринските мъченици от 4 век - на 26 март 378 г. 26 християни са изгорени край Одрин по нареждане на папа Дамас I, Валент и Грациян. Това са поп Верко, Авив, Иской, Сила, Фильо, Ана, Ала, Лариса, Мика, Анимиса и Гатя, Сава „воин готин“, презвитер Батуш и др.

Одринци вдигат голям бунт. Начело са "еретиците" Сърд и Коля (пише Амиан Марцелин - съвременник - ок.330 - ок.395). Към тях се присъединява цялото население в централната част на Балканския п-ов. На помощ на разбунтувалите се идват и техните родственици отвъд Дунава.

Резултатът е, че разбиват войската на имп. Валент, а той е заловен в един плевник и изгорен - същото което е направил с мъчениците.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8#.22.D0.9E.D1.82_.D0.B7.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.B1.D1.8A.D0.BB.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.B5_.D1.85.D1.83.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.B0_.D1.8F.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.22

И така - става ясно, че и през 4 век тук са живели същите хора, каквито са живели през второто хилядолетие пр. Хр. и каквито живеят и днес.
цитирай
8. sparotok - доводи
27.04.2011 21:02
анонимен написа:
СТАТИЯТА Е ДОСТА ПОДВЕЖДАЩА, НАПРАКТИКА БЪЛГАРИТЕ, КОИТО СА ПРЕСЕЛНИЦИ, ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОТ АЗИЯ, ТЮРКСКОТО ПЛЕМЕ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ, И ДРУГА, НА СЛАВЯНИТЕ, ИДВАЩИ ОТ ВИСЛА, СА ПРИЕЛИ ЧАСТ ОТ ИМЕНАТА НА МЕСТНИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, КАТО ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ МЕСТНИ ОБИТАТЕЛИ СА СЕ ВЛЕЛИ В ТОВА, КОЕТО ДНЕС НАРИЧАМЕ БЪЛГАРСКИ НАРОД


Доводите ви са несериозни, според официалната историография траките са гърцизирани през 6-ти век, ползват латински и гръцки имена, а и от къде на къде нашественици и победители ( като старите българи) ще наричат потоците си с имената типични за завладения народ ( траки и римски колонисти)?

Две обширни антопологически изследвания доказаха, че българите са европейски народ, като мнозинството е от понтийски тип, т.е. обитаващо Тракия поне 10 000 години.

Това, че българите спадат към тракийските народи се потвърждава от свидетелствата на Св. Йероним, Л. Дякон, М. Аталиат, Й. Малала, Й. Цеца, Фулко, Й. Кантакузин.

Потвърждение за местният произход на българите дава и археологията. Жилищата и крепостите на мизите са неразличими от тези на старите българи. Същото важи за обичаи, погребални обреди, стопански методи, въоръжение, керамика, т.е. всичко което определя етническия облик на един народ.
цитирай
9. sparotok - Валент
27.04.2011 21:09
balkanec написа:
От това по-убедително - здраве!
Съвсем същото е с Одринските мъченици от 4 век - на 26 март 378 г. 26 християни са изгорени край Одрин по нареждане на папа Дамас I, Валент и Грациян. Това са поп Верко, Авив, Иской, Сила, Фильо, Ана, Ала, Лариса, Мика, Анимиса и Гатя, Сава „воин готин“, презвитер Батуш и др.

Одринци вдигат голям бунт. Начело са "еретиците" Сърд и Коля (пише Амиан Марцелин - съвременник - ок.330 - ок.395). Към тях се присъединява цялото население в централната част на Балканския п-ов. На помощ на разбунтувалите се идват и техните родственици отвъд Дунава.

Резултатът е, че разбиват войската на имп. Валент, а той е заловен в един плевник и изгорен - същото което е направил с мъчениците.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8#.22.D0.9E.D1.82_.D0.B7.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.B1.D1.8A.D0.BB.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.B5_.D1.85.D1.83.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.B0_.D1.8F.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.22

И така - става ясно, че и през 4 век тук са живели същите хора, каквито са живели през второто хилядолетие пр. Хр. и каквито живеят и днес.


Един германски учен - Херман Шрайбер се чудеше защо за Бога траките са посрещнали така радушно готите, на които император Валент позволява да се заселят в земите на юг от река Дунав.
Същите тези готи Отец Паисий нарича българи, които Оуалент ( Валент) бил заселил на юг от Дунава.

Историята обаче е така жестоко изкривена, че повечето хора не знаят истината за тези събития. А. Марцелин описва битката при Адрианопол и твърди, че римляните загубват заради облаците от стрели на готите, т.е. гетите. Германските народи въвеждат масово лъка в армията около 700 години след тези събития, а гетите са наречени конни стрелци ( ипотоксоти) още през 5-ти век преди Христа, т.е. около 800 години преди Валент...
цитирай
10. ketcakuatl - ДОБРЕ
27.04.2011 21:23
Аз имам един такъв въпрос, понеже твърдиш че сме дали много на околните. Понеже вече поназнайвам гръцкия, бях много учуден от стотиците сходни или направо еднакви думи в двата езика. Кой от кого повече е заимствал, как мислиш корифею наш. С уважение...
цитирай
11. lado - Поздрави, Павле! Апостоле, зав...
27.04.2011 21:24
Поздрави, Павле! Апостоле, завиждам ти за приятелите ти! :))) (благородно)
цитирай
12. sparotok - уточнение
27.04.2011 21:27
andri написа:
но с различни наречия. Затова и преди и сега пак се разбираме с леки разминавания.
Доколкото съм запозната с нашата българщина, естествено е че ще има местни племена, дали са се наричали българи, болгари, булгари или булг, не е точно и няма официални доказателства. Спароток, разбирам че имаш намерение да изкараш днешните български потомци на древните траки или славяни, но не всички съвременни български отрочета са им наследници. Има процентно съотношение, заради смесените бракове. Ти или вие господа, тази тема - смесените бракове и потомството им, не го засягате в своите статии. Защо ли?
Въпреки че има дискриминация, която се усеща в пастингите ви, все пак -
поздрави от мен - коментар № 7 !


Недоумявам в кой мой постинг се усеща дискриминация и срещу кого е тя? Аз лично считам себе си за умерен човек, нацистките идеологии са ми чужди, осъждам и всяка форма на насилие. Кое ти дава право да ми отправяш такова чудовищно обвинение? Това не е почтено!

Какво значение има, че днес не всички българи са кръвни наследници на старите траки? Кръвта е нещо важно, но не е всичко, духовността и родолюбието са важни! Хора, чийто корени са от другаде, но милеят за България са по-големи българи от тези, чийто прадеди са обитавали земите ни преди 10 000 години, но те самите предават сънародниците си.

Нямам сведения траките да са били расисти. От различни изображения може да се види, че още преди повече от 2000 години сред тях е имало хора с руса, рижа, кестенява и черна коса, такива с къдрава коса и други с права. От това следва, че още в най-дълбока древност на Балканите са се смесили хора от поне 5 различни произхода....и слава Богу. Това генетично богатство е направило от българите силен и надарен народ, изолираните общества се израждат...
цитирай
13. sparotok - приятели
27.04.2011 21:30
lado написа:
Поздрави, Павле! Апостоле, завиждам ти за приятелите ти! :))) (благородно)


Ами ти си един от тях, един от хората, които дълбоко уважавам! Другите ще ги видиш някой ден, те са като нас -яки, здрави момчета ( е има и момичета, и то хубави:).

Поздрави!
цитирай
14. sparotok - заемки
27.04.2011 21:45
ketcakuatl написа:
Аз имам един такъв въпрос, понеже твърдиш че сме дали много на околните. Понеже вече поназнайвам гръцкия, бях много учуден от стотиците сходни или направо еднакви думи в двата езика. Кой от кого повече е заимствал, как мислиш корифею наш. С уважение...


Според проф. Мюлер думи като сито-жито, сидери-желязо и т.н. нямат обяснение на гръцки, а са много древни. Сито-жито е тълкувано от Мюлер като нещо, което се мели, нещо ситно...почваш ли да се усещаш:)
Сидери -желязо пък има значение нещо светло, старият корен е свет, свит...

Ето ти и думи от стопанската терминология
ГРЪЦКИ - БЪЛГАРСКИ
АРПЕ - СЪРП
АРВУЛИ -ЦЪРВУЛИ
АСТРАХА -СТРЯХА
ВИЛА- ВИЛА
ВЕДРОН -ВЕДРО
ГУЛИ -ГУЛИЯ
ГРЕНТА - ГРЕДА
ГРЕМПАНОС -ГРЕБЕН
ГРУДА -ГРУДКА
ЗБАРНА -БРАНА
КАСА - КАША ОТ НАХУТ
КУСОРА - КОШЕР, КОШ
КАРУТА -КОРИТО
САЛМА -СЛАМА
СИТА -СИТО

ВИРЕ -ВИР
МПАРА -БАРА ( рекичка)
ВИДРА -ВИДРА
ВЕРВЕРИЦА - ВЕРВЕРИЦА
ГУСТЕРИЦА -ГУЩЕР

Сещаш ли се кой е научил гърците да обработват земята?

Гърците асимилират траките в Атика, а и пеласгийските племена, но с това асимилират и езика им макар и в променена форма. Това, което днес наричаш гръцки е амалгама от няколко езика, като тези от европейски произход са били наречията на дедите ни.

Задавал ли си си въпроса защо гръцки думи от основния речников запас нямат родствени нито в латински, нито в санскрит, нито в германски...
цитирай
15. veninski - Както винаги си на ниво, приятелю! А ...
27.04.2011 21:51
Както винаги си на ниво, приятелю! А какво ще кажеш за връзката Сабазий - Дионис?
Поздрави от Родопите!
цитирай
16. sparotok - Сабазий
27.04.2011 22:10
veninski написа:
Както винаги си на ниво, приятелю! А какво ще кажеш за връзката Сабазий - Дионис?
Поздрави от Родопите!


Благодаря ти приятелю! Сабазий е известен и като Сабадий, а нашите езиковеди правилно тълкуват сабад като сродно на старобългарското свободъ- свободен.
Сабадий означава освобождаващия, да не забравяме, че римляните наричат този наш древен бог Pater Liber...

Има сведения, че дори и през Средновековието българите са почитали Дионис -Сабазий. Превзитер Козма се гневи на дедите ни верни на старите си обреди - "Защото не са християни, които принасят жертва на идоли като пият вино с гусли, с танци и бесовски песни и които вярват в срещи и сънища и във всяко сатанинско учение..."

Всъщност кулът към Дионис все още не е изкоренен, това, че празнуваме Трифон Зарезан и, че имаме кукерски игри го доказва:)
цитирай
17. tzarkarui - етруските също са почитали този ...
27.04.2011 22:49
етруските също са почитали този герой от митологията под името Кару и са го изобразявали като крилат демон с дълги уши...

хехе :) Аз пък си мислех, че "царственият" ми ник произлиза от КАРУцар...хехе

Не мисля, че (А)Херон е сродна с азерас, пък и с литовците нямаме много (за да не кажа хич) общо (както и с латвийците, естонци, фини). Паралелите м/у санскрита и българския няма да коментирам - достатъчно много са, но... Може ли пояснение как Харон се преубразува в Карон, карати, Кару? А за таксата на Харон - Данък - чисто попадение в десятката е - грците нямат буквата "Ъ". Коментари по тезата "(А)Херон=Хеврон?
The Gigantes might have represented the primitive northern tribes of Thrake, whose barbarian culture was viewed as standing in opposition to Greek civilisation.

Тъй,тъй, културата на траките била "опозиция" на грцката цвилизация. Де бой през пръстите крадливи де... Но пък е разбираемо до някъде - грците са били нисички и дребнички, и в техните очи траките са изглеждали гиганти - http://www.theoi.com/greek-mythology/giants.html - много от гигантите са тракийци. Тракиеца Олимп от Крит е бил наставник на Зевс - малко множко им идва на грците за преглъщане. хехе :)
Хеката е богиня изобразявана с тракийски дрехи, а това не е случайно.

GIGANTES HECA A hundred Thracian giants born of Gaea the Earth when she was impregnated by the blood of the castrated Uranus. The Gigantes waged war on the gods and attempted to storm heaven, but were slain in battle.

Цар Кару І - ecce Inquisitor Curiae.
цитирай
18. sparotok - подробности
27.04.2011 23:01
tzarkarui написа:
етруските също са почитали този герой от митологията под името Кару и са го изобразявали като крилат демон с дълги уши...</div>
хехе :) Аз пък си мислех, че "царственият" ми ник произлиза от КАРУцар...хехе

Не мисля, че (А)Херон е сродна с азерас, пък и с литовците нямаме много (за да не кажа хич) общо (както и с латвийците, естонци, фини). Паралелите м/у санскрита и българския няма да коментирам - достатъчно много са, но... Може ли пояснение как Харон се преубразува в Карон, карати, Кару? А за таксата на Харон - Данък - чисто попадение в десятката е - грците нямат буквата "Ъ". Коментари по тезата "(А)Херон=Хеврон?
The Gigantes might have represented the primitive northern tribes of Thrake, whose barbarian culture was viewed as standing in opposition to Greek civilisation.

Тъй,тъй, културата на траките била "опозиция" на грцката цвилизация. Де бой през пръстите крадливи де... Но пък е разбираемо до някъде - грците са били нисички и дребнички, и в техните очи траките са изглеждали гиганти - http://www.theoi.com/greek-mythology/giants.html - много от гигантите са тракийци. Тракиеца Олимп от Крит е бил наставник на Зевс - малко множко им идва на грците за преглъщане. хехе :)
<div class="quote" title="">Хеката е богиня изобразявана с тракийски дрехи, а това не е случайно.

GIGANTES HECA A hundred Thracian giants born of Gaea the Earth when she was impregnated by the blood of the castrated Uranus. The Gigantes waged war on the gods and attempted to storm heaven, but were slain in battle.

Цар Кару І - ecce Inquisitor Curiae.


Ще те помоля да бъдеш по-умерен в изказванията си за гърците, нали знаеш за новия закон - вкарват в затвора, ако подбуждаш към расова омраза и дикриминация, най-лошото е, че няма строги критерии за това какво точно е подбуда към етническа омраза и дискриминация, всеки тълкува по свое виждане... та отсега нататък - умната:)
цитирай
19. tota - Поздрави, Павел!!
27.04.2011 23:03
Истината не може да се скрие. Дошло и е времето да изплува на повърхността. Да се знае, че историята ни е политизирана, грабена. Благодаря ти!
цитирай
20. sparotok - книга
27.04.2011 23:15
анонимен написа:
Малко съм извън темата и заради това вероятно не пускате моя коментар,но понеже приемам всичко което пишете за 100% вярно,пак питам.Защо не напишете книга за истините които казвате?Има много хубави тракийски имена на хора,защо да не ги възстановим в наше време.Не е ли достатъчно да се издаде Сборник с имената?


Пише се книга, всъщност даже три едновременно, но се иска още малко време за подготовката им.

Ние днес си носим тракийски имена, в древността не всички антропоними са били документирани, а някои са и променени, но не и неузнаваемо - Златан идва от Залтас, Бързе от Брузас и т.н.

Относно коментара ви - има някакъв софтуерен проблем и някои коментари се забавят, а други направо изчезват. Доста хора се оплакват, дано администраторите вземат мерки.
цитирай
21. sparotok - история
27.04.2011 23:17
tota написа:
Истината не може да се скрие. Дошло и е времето да изплува на повърхността. Да се знае, че историята ни е политизирана, грабена. Благодаря ти!


Благодаря ти Ати! За съжаление е така - историята е силно политизирана, а ние българите сме много ощетени, но пък както сама казваш - Истината не може да се скрие!

Поздрави!
цитирай
22. miaa - С уважение,Sparotok!
27.04.2011 23:48
Имам какво да науча от теб:))) Благодаря ти:))))
цитирай
23. sparotok - !
27.04.2011 23:50
miaa написа:
Имам какво да науча от теб:))) Благодаря ти:))))


Благодаря ти и аз Марина!
цитирай
24. zelas - Добре представена тема и много п...
27.04.2011 23:51
Добре представена тема и много положително е цитирането на източниците в скоби. Благодаря!

На всеки интересуващ се и вече известно, че така известната "гръцка" митология е всъщност базирана на тракийската. Обаче този термин "гръцка митология" е толкова дълбоко навлезнал в употреба, че чудо би трябвало да стане, за да се направи някакво преразглеждане в книгите. Та аз си мисля, освен за повдигане на националното самочувствие на част от българите (което не е малко), как по-друг начин може да се използвува този все по-утвърждаващо се доказателство? Как може тези неща да влезнат в учебниците не само в България, но и по света?

Аз ЛИЧНО съм против стандартното образование и бюрократични паразити като ЕС, но съм сигурен, че може да се намери някаква клауза, по която да се упражни натиск за предоставяне на възможност на тези българи, които искат да се обявят за наследници на траките и така да изискват децата им да изучават тази история. Може да е напълно нелепа идея, не знам, но все трябва да има някакъв начин.

В момента обаче тече целенасочен процес на заличаване на националното самосъзнание в световен мащаб, така че другият начин е да се направят частни училища платени от нас самите, в които да се изучава друга програма. Такъв пример вече имаме, когато през Възраждането хората се бръкват в джоба си за да има училища за българчетата.

На мен естествено втората идея ми се нрави повече, така че какво мислят останалите?
цитирай
25. sparotok - до Зелас
27.04.2011 23:57
Пламене, има възможност законово да се изиска специално образование за определена група деца. На запад има католически, протестански, мюсулмански и др. училища. В нашия случай основната пречка ще е това, че правителството няма да освободи средства - нема пари:)

Алтернативно образование е възможно, ако се намерят богати поддръжници, както ти сам отбелязваш. Със сигурност ще са различни хората завършили училище където освен учебния материал се насаждат и духовни ценности.

Поздрави!
цитирай
26. mahinka - Интересно е
28.04.2011 01:20
Здравейте, интересна статия и са ми интересни коментарите след това. Винаги съм харесвала историята и съм се гордяла с нея, каквито и да сме били на времето, сме били велик народ и точка. Но и сега има с какво да се гордеем, дори и да не си го признаваме, като колко много сме постигнали само за 20 години демокрация. Да, има и своите проблеми, но не си мислете, че и по времето на нашите велики ханове (понеже това е широко потвърдената информация) не е имало предостатъчно жертви и хора, които са жертвали живота си това да се осъществи. Това, което си мисля е, че е хубаво да се знае историята, но тя не е всичко и споровете откъде сме произлезли няма да направят децата на България по-успешни. Важно е, както казвате в заключението си, да се стегнем (интерпретирам го по мои впечатления, не се сърдете ако не е точно с оригинала :)) и да си обичаме страната такава, каквато е, и да правим всичко, за да я облагородяваме, вместо само да се оплакваме, мърсим (преносно и буквално) и злословим :). Трябва в училище да се преподава родолюбие вместо само омраза към турците (понеже в мен това беше останало като най-силно впечатление от нашата история и колко велики сме били и идват турците и развалят всичко...)

Поздрави и успех с начинанието :))
цитирай
27. aqualia - Земела, колко хубаво е името й... ;)
28.04.2011 01:51
Според това, което научавам при теб си мисля, че Земела - майката-земя- и семе-то, имат много общо и това е минало даже в латинския - semen, ти си го знаеш ...
цитирай
28. devnenetz - Приемете и моите поздравления!
28.04.2011 04:57
Вие пишете: "Потвърждение за местният произход на българите дава и археологията. Жилищата и крепостите на мизите са неразличими от тези на старите българи. Същото важи за обичаи, погребални обреди, стопански методи, въоръжение, керамика, т.е. всичко което определя етническия облик на един народ".
Засега нямам достатъчно широка научна опора за пълна убеденост в това твърдение, но съм в много голяма степен съгласен с него. Аз съм направо изумен от огромната концентрация на "тракийски" могилни погребения в районите на Варненска и Шуменска области. Мисля, че това го показах в моя публикация. Иманярите са разкопали и четирите могили около селата Манастир и Падина между Девня и Провадия. Само четири разгледах и те - до една разкопани! Виждат се наготово големи камъни, а при най-голямата - ребрата и гръбнака на коня!... Дано някои наши археолози са ги разгледали или пък да сторят това отсега нататък.
Дерзайте! За издаване на вашите книги все ще се намерят добри българи-патриоти!
цитирай
29. sande - Поздрави, sparotok, както винаги вдигаш Блога на крак!
28.04.2011 07:35
Много интересни са съжденията ти!

Много интересна информация, много сериозна!

Още веднъж се убеждавам,че на Балканите никой не си знае историята.

А което се знае е митология, пропаганда, фолклор, бекапета, коминтерни, вождове и учители, врагове и неприятели, вампирли и таласъми всякакви.

Докато не се напише обща история на Балканите, ще си останем в тесните и спарени от липса на въдух национални квартири, ще бъдем нещо като язовци и къртици, за които слънцето е опасно...

Поздрави, учен Човеко!
цитирай
30. monna1 - Добро утро, Спароток!
28.04.2011 08:11
Успешен ден!:)
цитирай
31. tzarkarui - Алтернативно образование е въз...
28.04.2011 09:00
Алтернативно образование е възможно, ако се намерят богати поддръжници, както ти сам отбелязваш.

Опит имаме от много близката ни история - килийните училища, Възраждането.
Проблема се състои в нещо друго. Има недостиг на Българи (като състояние на Духа). Това, което имаме е турстосериалогледащи първосигналносистемници© напиращи да бъдат номинирани за кастинга на предаването Тъпандурия.
http://tzarkarui.blog.bg/zabavlenie/2011/03/27/obiaviavam-kasting-za-typandur-na-predavaneto-quot-typanduri.717059
За съжаление точно такава е реалността в момент когато Махалото се завърта в обратна посока. Напълно съм съгласен с браткиша Зелас (с когото в повечето случаи сме на едно мнение) относно образованието на подрастващите. :) Защото днешното е ОбраЗУвание от тип РабФак. хехе Невежеството е "Лявата страна на Мрака" (по Льогуин).
Но, на въпроса ми: - Може ли пояснение как Харон се преубразува в Карон, карати, Кару?

И още - моля Коментари по тезата "(А)Херон=Хеврон?"
А паралели за българското присъствие в Палестина могат да се намерят даже и при бегъл прочит на т.нар. Нов завет.
нали знаеш за новия закон - вкарват в затвора, ако подбуждаш към расова омраза

:) Благодаря за предупреждението. Невежеството не принадлежи на "расови" ограничения. Нито Гнозиса.

:) С нетърпение чакаме книгите ти. Ако имаш някакви проблеми с оформянето им или с Quark Xpressq и имаш нужда от помощ - на ЛС

Цар Кару І - ecce Inquisitor Curiae.
цитирай
32. estolodu - o/
28.04.2011 09:16
къде се загуби толкова много чаках следващата ти статия :)
цитирай
33. sevdabg - Много ценна статия ! Благодаря ти Спароток !
28.04.2011 09:46
Твоя Блог е място за учене на Родолюбие, Свободолюбие и Национално Достойнство. Народ , който не притежава тези качества е загубен във времето.

Аз все още имам надежди за Българина :)

Поздрави Приятелю !
цитирай
34. kasnaprolet9999 - Епилога пак ти е съвършен, да лек...
28.04.2011 12:07
Епилога пак ти е съвършен, да лекуваме душите и телата си едновременно и така клетка по клетка да се възобнови цялото ни общество, за да има какво да оставим на тези след нас, за да има смисъл живота им тук, за да има с какво да се гордеят....
цитирай
35. pioneer - Виждам аз, ще бяга и от този форум. ...
28.04.2011 12:12
Виждам аз, ще бяга и от този форум.
:-)
цитирай
36. liliyanaandreeva - Аз вярвам на автора,но...
28.04.2011 14:24
...какво от това?

Туземците нявсякъде ги избиват нали?...
цитирай
37. анонимен - Аз съм пример за гръцки елемент в ...
28.04.2011 16:18
Аз съм пример за гръцки елемент в българската история
цитирай
38. ivankalilova - Привет Спароток! Твоите материали ...
28.04.2011 19:25
Привет Спароток! Твоите материали винаги са ми били и продължават да бъдат безкрайно интересни! От сърце ти благодаря за споделеното!
Поздрави!:)
цитирай
39. sparotok - !
28.04.2011 20:21
ivankalilova написа:
Привет Спароток! Твоите материали винаги са ми били и продължават да бъдат безкрайно интересни! От сърце ти благодаря за споделеното!
Поздрави!:)


Благодаря ти и аз Ванче!
цитирай
40. sparotok - :)
28.04.2011 20:21
lisanka написа:
Аз съм пример за гръцки елемент в българската история


Ами хубаво :)
цитирай
41. sparotok - избиване
28.04.2011 20:23
liliyanaandreeva написа:
...какво от това?

Туземците нявсякъде ги избиват нали?...


Нас са ни избивали перси, гърци, римляни и др. но сме оцелели нали?
цитирай
42. sparotok - :)
28.04.2011 20:24
pioneer написа:
Виждам аз, ще бяга и от този форум.
:-)


На добър път тогава :)
цитирай
43. sparotok - лекуване
28.04.2011 20:27
kasnaprolet9999 написа:
Епилога пак ти е съвършен, да лекуваме душите и телата си едновременно и така клетка по клетка да се възобнови цялото ни общество, за да има какво да оставим на тези след нас, за да има смисъл живота им тук, за да има с какво да се гордеят....


Приятелко, че сме болни, болни сме, но смятам, че имаме достатъчно сили и воля да се излекуваме. Добротата и благородството са ни заложени по природа, дедите ни имаха далновидността и себеотрицанието да потърсят приятелство дори и със старите си врагове, така обаче България стана още по-силна!

Поздрави!
цитирай
44. sparotok - надежда
28.04.2011 20:30
sevdabg написа:
Твоя Блог е място за учене на Родолюбие, Свободолюбие и Национално Достойнство. Народ , който не притежава тези качества е загубен във времето.

Аз все още имам надежди за Българина :)

Поздрави Приятелю !


Севде, аз съм напълно уверен, че обновението ни ще започне скоро. Приятно изненадан съм колко много хора се пробуждат и започват да търсят пътят на доброто!

Поздрави!
цитирай
45. sparotok - оплаквания
28.04.2011 20:37
estolodu написа:
къде се загуби толкова много чаках следващата ти статия :)


Забавих се защото получих оплаквания, че съм би публикувал прекалено често, някои хора нямали време да четат няколко неща наведнъж:)

Кажи сега на кого да угодя?

Имах една много интересна статия за Зевс, но анонимния грък така се е разбеснял, че ме е страх да не му стане нещо та отлагам.

Отлагам и един постиг за произхода и съдбата на българските богомили. Един канадец ми прати нови и интересни данни, искам да ги включа.

За Гергьовден ще представя постинг обясняващ името на Тракийския Херос и връзката му с богинята Хера и хетското божество на конете Пируа. Потърси сам данни, ще попаднеш на интересни неща:)

После ще публикувам превод на един от най-старите Линеар А надписи, този от ритуалният златен пръстен намерен в царското погребение на Мавро Спелио - Крит.

Е, сега имаш програмата, събирай данни, прави проверки!
цитирай
46. sparotok - Харон -КАРУ
28.04.2011 20:42
tzarkarui написа:
Алтернативно образование е възможно, ако се намерят богати поддръжници, както ти сам отбелязваш. </div>
Опит имаме от много близката ни история - килийните училища, Възраждането.
Проблема се състои в нещо друго. Има недостиг на Българи (като състояние на Духа). Това, което имаме е турстосериалогледащи първосигналносистемници© напиращи да бъдат номинирани за кастинга на предаването Тъпандурия.
http://tzarkarui.blog.bg/zabavlenie/2011/03/27/obiaviavam-kasting-za-typandur-na-predavaneto-quot-typanduri.717059
За съжаление точно такава е реалността в момент когато Махалото се завърта в обратна посока. Напълно съм съгласен с браткиша Зелас (с когото в повечето случаи сме на едно мнение) относно образованието на подрастващите. :) Защото днешното е ОбраЗУвание от тип РабФак. хехе Невежеството е "Лявата страна на Мрака" (по Льогуин).
Но, на въпроса ми: - Може ли пояснение как Харон се преубразува в Карон, карати, Кару?

И още - моля Коментари по тезата "(А)Херон=Хеврон?"
А паралели за българското присъствие в Палестина могат да се намерят даже и при бегъл прочит на т.нар. Нов завет.
<div class="quote" title="">нали знаеш за новия закон - вкарват в затвора, ако подбуждаш към расова омраза

:) Благодаря за предупреждението. Невежеството не принадлежи на "расови" ограничения. Нито Гнозиса.

:) С нетърпение чакаме книгите ти. Ако имаш някакви проблеми с оформянето им или с Quark Xpressq и имаш нужда от помощ - на ЛС

Цар Кару І - ecce Inquisitor Curiae.


Има една много хубава статия на В. Георгиев, но не мога да я намеря в мрежата, иначе бих ти я пратил. Накратко Георгиев обяснява, че нашето К е съвсем различно от гръцкото К, а също от тези на латини, келти и т.н. Днес, благодарение на телевизия, радио и т.н. ние сме бомбардирани с чужда реч и ушите ни се пригаждат още от най-ранна възраст на различни звуци, но в древността не е било така. Това можеш да го усетиш, ако започнеш да учиш редки езици - уелски, или нидерландски...някои звуци изобщо няма да ги чуеш и опитвайки се да имитираш няма да кажеш в никакъв случай думата правилно.

Така е било и в древността, гърците не са били в състояние да чуят определени звуци и са ги заменяли със свои. Например хетското име Урпилаш е предадено като Европил...

Харон отговаря не само на нашето и на санскритското КАРати -карам, но и на латинското - currere - бягам, тичам и на ирландкото corruighim - движа се.
цитирай
47. sparotok - !
28.04.2011 20:54
monna1 написа:
Успешен ден!:)


Благодаря ти Мона!
цитирай
48. sparotok - история
28.04.2011 21:00
sande написа:
Много интересни са съжденията ти!

Много интересна информация, много сериозна!

Още веднъж се убеждавам,че на Балканите никой не си знае историята.

А което се знае е митология, пропаганда, фолклор, бекапета, коминтерни, вождове и учители, врагове и неприятели, вампирли и таласъми всякакви.

Докато не се напише обща история на Балканите, ще си останем в тесните и спарени от липса на въдух национални квартири, ще бъдем нещо като язовци и къртици, за които слънцето е опасно...

Поздрави, учен Човеко!


Благодаря ти за добрите думи! Трудно ще се напише истинската история, тя засяга сериозно финансови интереси на хора със силно лоби. Те печелят от лъжите, и ако се появи истината ще пресъхне извора с парите...За мошениците поддържането на лъжите е въпрос на оцеляване.

Понеже осъзнавам, че се движа в минно поле съм дал всичките си материали на различни приятели. Ако недай си Боже ми се случи случка те ще продължат с публикациите и от с много по-здраво темпо. Жалко е обаче, че помощниците ми не са никак умерени, много им е буйна кръвта, а аз лично предпочитам един проблем да се разреши мирно и кротко, както подобава на българи.

Поздрави!
цитирай
49. bgwest - И все пак имаш грешка. . . В заглав...
28.04.2011 21:49
И все пак имаш грешка...В заглавието...

"Гръцка интерпретация на Древната Българска Митология" звучи по истинно...
Но, да бъдем добри, толерантни и умерени.Наистина трябва да сме такива.
Успех!!!

цитирай
50. sparotok - скромност
28.04.2011 21:54
bgwest написа:
И все пак имаш грешка...В заглавието...

"Гръцка интерпретация на Древната Българска Митология" звучи по истинно...
Но, да бъдем добри, толерантни и умерени.Наистина трябва да сме такива.
Успех!!!Прав си, но нека бъдем скромни, всяко нещо с времето си:)
цитирай
51. sparotok - съседи
28.04.2011 22:00
mahinka написа:
Здравейте, интересна статия и са ми интересни коментарите след това. Винаги съм харесвала историята и съм се гордяла с нея, каквито и да сме били на времето, сме били велик народ и точка. Но и сега има с какво да се гордеем, дори и да не си го признаваме, като колко много сме постигнали само за 20 години демокрация. Да, има и своите проблеми, но не си мислете, че и по времето на нашите велики ханове (понеже това е широко потвърдената информация) не е имало предостатъчно жертви и хора, които са жертвали живота си това да се осъществи. Това, което си мисля е, че е хубаво да се знае историята, но тя не е всичко и споровете откъде сме произлезли няма да направят децата на България по-успешни. Важно е, както казвате в заключението си, да се стегнем (интерпретирам го по мои впечатления, не се сърдете ако не е точно с оригинала :)) и да си обичаме страната такава, каквато е, и да правим всичко, за да я облагородяваме, вместо само да се оплакваме, мърсим (преносно и буквално) и злословим :). Трябва в училище да се преподава родолюбие вместо само омраза към турците (понеже в мен това беше останало като най-силно впечатление от нашата история и колко велики сме били и идват турците и развалят всичко...)

Поздрави и успех с начинанието :))


Благодаря! За мене винаги е било важно да се разбираме и уважаваме с нашите съседи - гърци, турци, сърби и румънци. Без приятеллски отношения няма спокойствие и активни търговски отношения, а без спокойствие и активни търговски отношения е невъзможно да се изгради благополучие.
цитирай
52. sparotok - могили
28.04.2011 22:04
devnenetz написа:
Вие пишете: "Потвърждение за местният произход на българите дава и археологията. Жилищата и крепостите на мизите са неразличими от тези на старите българи. Същото важи за обичаи, погребални обреди, стопански методи, въоръжение, керамика, т.е. всичко което определя етническия облик на един народ".
Засега нямам достатъчно широка научна опора за пълна убеденост в това твърдение, но съм в много голяма степен съгласен с него. Аз съм направо изумен от огромната концентрация на "тракийски" могилни погребения в районите на Варненска и Шуменска области. Мисля, че това го показах в моя публикация. Иманярите са разкопали и четирите могили около селата Манастир и Падина между Девня и Провадия. Само четири разгледах и те - до една разкопани! Виждат се наготово големи камъни, а при най-голямата - ребрата и гръбнака на коня!... Дано някои наши археолози са ги разгледали или пък да сторят това отсега нататък.
Дерзайте! За издаване на вашите книги все ще се намерят добри българи-патриоти!


Благодаря за подкрепата! Когато книгите излезат ще видите, че е трудно да се различат траки от стари българи...разликата е в имената.

Основния проблем днес е това, че на нас ни е представян само облика на елинизираните траки ( имало е и такива), а тези, които са запазили своя език и култура биват оставяни в сянка.

Поздрави!
цитирай
53. sparotok - Земела
28.04.2011 22:05
aqualia написа:
Според това, което научавам при теб си мисля, че Земела - майката-земя- и семе-то, имат много общо и това е минало даже в латинския - semen, ти си го знаеш ...


Права си, името Земела просто гали ухото!
цитирай
54. sande - Седи си, Никола, овде! Сите те почитуват, сакат те, толерантни са, читат твоите германски дописки...
28.04.2011 22:07
pioneer написа:
Виждам аз, ще бяга и от този форум.
:-)


Нема да бегаш. Зошто?
Овде ти е местото.

Овде са ти приятелите.

Каде сакаш да бегаш?
цитирай
55. demograph - Идва времето и на Свещенните крави на БАНичарницата:
29.04.2011 00:59
1.Траките са дошляци.
2.Траките са безписмена, некултурна сган.
3. Траките нямат материална култура - Което имат е гръцко и е от времето "доIVвек".
4. Траките са изтребени, прогонени и забравени.
5. Траките са асимилирани/елинизирани и романизирани.
6. Славянско море удавило траките
7. Тракийският език е мъртъв
8. Българите говорят славянски от групата на туранските езици;
9. Българите са шепа полудиви дошляци от:
а. Чукотка;
б. Монголия;
в. Памир;
г. Туран;
д. Иран;
е. Афганистан;
ж. Балуджистан;
и. Хиндустан
в. От Булгаристан
10. Българите са един катун:
а. Турчеещи се руснаци;
б. Развалени Сърби;
в. Руси от Волга;
д. Българоговорещи гърци;
е. Изрусени турци;
ж. Иранци имигранти;
и. Афгано-пущунски талибани...
11.Гърците са подарили на българите писменост.
12. В историята на България няма място за автохтонизъм.
13. В езика на българите няма тракийски думи.
14. В гените на българите няма тракийски компонент.
15. Минойската култура е гръцка.
16. Културата на траките е гръцка.
17. Боговете на траките са гръцки.
18. Всичко българско е гръко-руско-сръбско-турско.
19. Обичаите и носиите на българите нямат нищо общо с траките.
20. Който твърди, че не така, както пишат теляците, е враг на народа.
21. Гъркоманите не са едновременно и сърбофили, русофили, туркофили и българомрази.
22. Казионните Български историци не са БАНичари.
23. Преподаваната в училищата и университетите българска история не е пълна с глуповати подклякания и обидна неосведоменост.
цитирай
56. ckarlet - За възхищение е факта, че българите ...
29.04.2011 09:26
За възхищение е факта, че българите сме успели да запазим определени имена в продължение на повече от три хиляди години!
Както винаги интересно и увлекателно разказваш и е удоволствие да чета публикуваното от теб!
Поздрави и от мен, Sparotok!
цитирай
57. pioneer - Да бяга някъде, където котките з...
29.04.2011 12:45
Да бяга някъде, където котките знаят и мишки да хващат!
На Балканите продължавате с фокусиране само на цветовете.
цитирай
58. bg165 - 1700 ГОДИНИ СЕРДИКИЙСКИ ЕДИКТ ЗА ВЕРСКА ТЪРПИМОСТ
29.04.2011 16:57
Здравейте,

Христос Възкресе ! Да сте живи и здрави и с пожелание за много търпение,упорство и любов и в бъдеще!
За наша радост и щастие все повече в нашата история и култура заема своето място най-после и истината.
Инициативен комитет от наши учени организира съгласувано с държавата,общината и БПЦ честване на 1700 ГОДИНИ СЕРДИКИЙСКИ ЕДИКТ ЗА ВЕРСКА ТЪРПИМОСТ.Началото започва с тържествена служба в древния храм "Света София" на 30.04.2011г.,събота в 09.00ч.На тази дата Император Галерий,който е роден и починал в Средика,преди 1700г. подписва СЕРДИКИЙСКИ ЕДИКТ ЗА ВЕРСКА ТЪРПИМОСТ.Може би имате достатъчно информация,но ще си позволя в следваща поща да копирам обръщението на инициаятивния комитет.Както виждате усилията на много достойни българи като Спароток и целия екип дават своите естествени резултати.
Поздрави и успех на всички вас!
цитирай
59. bg165 - 1700 ГОДИНИ СЕРДИКИЙСКИ ЕДИКТ ЗА ВЕРСКА ТЪРПИМОСТ
29.04.2011 16:59
Инициативата на Гражданско сдружение „Сердика Сакра”, участието на Софийска голяма община начело с кмета на София Йорданка Фандъкова, присъединяването и на други институции, като Министерството на културата, Съюза на архитектите, УАСГ, НДК и др. като че ли вече предопределя една мащабност и значимост. Предвид досегашното подценяване на събитието и неговата изключителна както универсална, така и локална значимост, се налага и една по-обоснована аргументация на въпроса: Защо честването на 1700 г. от издаването на Едикта на търпимостта и дискусиите около видимите и до днес последици от този Едикт, е най-естествено и логично да се организират в София. Основни аргументи за това са:

1) Този Едикт е изключителен цивилизационен акт. Фактически той е единствен по рода си документ, формулиращ идеята за религиозна търпимост /толерантност/ и прекратяващ антихристиянските гонения в Римската империя. Текстът му е изцяло запазен на латински и гръцки език съответно в „За гибелта на гонителите” на Луций Цецелий Лактанций (cap. XXXIV) и в „Църковната история” на Евсевий Кесарийски (lib. VIII. cap. 17).

Така нареченият „Милански едикт” от 313 г. е подложен на критика в научната литература още от 1880 г., а от 20-те г. на 20 в. има серия сериозни публикации за уникалната значимост на Галериевия едикт от 311 г.

2) Галериевият едикт е издаден в Сердика. Този факт, зад който още през 1907 г. застава авторитет от ранга на Дюшен с категоричното: „едиктът без съмнение е издаден в Сардика”, е масово познат и интерпретиран в международната научна общност. Това се отразява в наложилия се от преди десетина години термин „Сердикийски едикт” или, в най-компромисния вариант – „Едиктът, издаден в Сердика и промулгиран в Никомидия”. За локализацията на събитието свидетелстват като споменатите църковни историци Лактанций и Евсевий, така и авторите, подробно описали биографията на император Галерий – Евтропий, Валесианския Аноним, (Псевдо) Аврелий Виктор, Йордан, Блажени Йероним и др.

3) Авторът на Едикта – император Галерий, е роден и починал в Сердика – безспорен факт, изрично подчертаван във всички извори от 4-6 век и от всички изследователи на този период в църковната и светската история. Биографичните данни за Галерий в случая са особено важни, понеже Едиктът е издаден в Сердика дни преди смъртта на императора и отразява характерния духовен климат не само на епохата, а и на региона.Галерий, както и създателят на Тетрархията – Диоклетиан, дълго време е бил гонител на християните. В сухите сведения обаче, едва ли може да се усети психологията и драмата на онези времена. Всъщност Галерий е зет на Диоклетиан, а съпругите и на двамата, т.е. жената и дъщерята на Диоклетиан, са били християнки. С други думи – тези двама първи мъже на Римската империя са издавали закони срещу християните в Империята, но са допускали християнския бог в домовете си! Сложността на ситуацията е занимавала не едно поколение историографи, които са влагали в коментарите си визията и на собственото си поколение, и на личния си ангажимент към църквата. Изворите по-нататък говорят за разболяването на Галерий от неизлечима болест, което довело до рязката промяна в поведението му и вземането на решение за издаване на Едикта. Възможно е – подобна е и съдбата на Апостол Савел-Павел, според Светото Писание.

За съвременната християнска култура е важно, че Сердикийският едикт от 311 г. е институционалното решение, с което се отваря път на Християнството за свободно изповядване и разпространение. А за гражданите на съвременна София е важно, че това събитие, този личностен прийом и този административен акт са се случили тук, на мястото, където те живеят днес.

Подписваме се и приветстваме идеята за честването, защото спомените за важните събития в историята на човечеството облагородяват, каляват и възпитават, формират цивилизованост и мъдрост в съвременността.

За най-любопитните и педантични читатели даваме основните издания на някои от най-важните извори, върху чиито данни се реконструира ситуацията около издаването на Едикта за верска търпимост /толерантност/, станало в Сердика / днес София / на 30 април 311 година след Р.Хр. :

- Lactantius. Opera. Ed. O. F. Fritzsche, Leipzig, 1844.

- Eusebius. Historia ecclesiastica. –In: Eusebius’ Werke. 1–3. Leipzig, 1903–1909.

- Eutropius Breviarium ab urbe condita, Leipzig, 1979 – Teubner edition.

- Anonymus Valesianus. Origo Constantni imperatoris sive Anonymi Valesiani pars prior; Anonymi Valesiani pars posterior // Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi. Vol. IX: Chronica minora Saec. IV-VII. Vol. I. Berolini, 1892.

- Epitome de Caesaribus F. Pichlmayr, Leipzig, 1911, Teubner edition.

- Jordanes. De summa temporum vel origine actibus gentis romanorum. Ed. T. Mommsen, Berlin, 1882.

- XII Panegyrici Latini // In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini. Ed. and trans. Nixon, C.E.V., and Barbara Saylor Rodgers. Berkeley, University of California Press, 1994.

- Hieronymus, Chronicum. Patrologia Latina, t. 27.

- Jones, A.H.M. J.R. Martindale, and J. Morris. „C. Galerius Valerius Maximianus 9.“ The

Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, 1971, 1.574Д-р Веселина Вачкова – историк официален консултант

Проф.д-р Василка Тъпкова-Заимова

Проф.д-р Асен Чилингиров

Проф.д-р Диана Гергова

Проф.д-р Йордан Табов

Проф.д-р протойерей Радко Поптодоров

Пламен Цонев – писател

Доц.д-р Трендафил Кръстанов

Д-р Деяна Гарчева
Издал Сердикийският едикт за верска търпимостИсторическата дата на издаването на едикта е 30 април 311 г., а мястото – град Сердика. Това е изключително цивилизационен акт, единствен по рода си документ, формулиращ идеята за религиозна търпимост. Текстът му е изцяло запазен на латински и гръцки език.

В превод на български текстът на едикта гласи:
1. Между останалото, което ние постоянно правихме за ползата и благото на държавата до този момент от наша страна, ние искахме изцяло да управляваме в съответствие със законите на предците и обществените принципи, а също да се грижим за това християните, които оставиха пътя на своите прародители, да се върнат към благите мисли.
2. В резултат на това християните бяха обхванати от толкова неразумно стремление, че престанаха да се подчиняват на древните обичаи, установени за тях от предците, а по собствена воля и по собствено желание си измислиха закони, които и съблюдаваха, обединявайки със своята неразумност различни народи.
3. Накрая, когато последва нашето предписание за това те (християните) да се обърнат към древните постановления, много му се подчиниха от страх, (а) много бяха екзекутирани.
4. И понеже твърде много (християни) упорито не оставяха своите убеждения и при това ние видяхме, че както не се отдава дължимата почит на небесата, така не се уважава и християнският бог, по съображение на нашата най-мека кротост и съгласно с постоянната любов, ние сме готови да окажем снизхождение на всички хора, без ни най-малко колебание, разпространявайки нашето великодушие, ние постановихме християните отново да живеят свободно и да устройват своите събрания но по такъв начин, че никой от тях да не нарушава реда.
5. С друго послание към съдиите ние възнамеряваме да укажем какво те трябва да правят. Ето защо, по нашето великодушие, нека те (християните) да молят своя бог за нашето спасение, за нашата държава и за себе си, за да може навред държавата да бъде невредима и хората безметежно да живеят в домовете си”.

Издаването на Сердикийския едикт променя историята, проправя пътя към християнска Европа и ражда идеологическата платформа на модерния свят.

цитирай
60. shtaparov - Подкрепа
29.04.2011 17:39
"Анализът" подкрепя напълно заключенията на Спароток.
цитирай
61. amore - Здравей, sparotok! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ и от мен!
29.04.2011 18:14
Прекрасен постинг, и прекрасно обръщение към българския народ и зов за неговото опомняне. Опомняне и единение. Мисля, че в Европа не ни искат не, защото сме българи, а защото сме ЗАБРАВИЛИ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ. Ние винаги сме били тук като народ, култура, ДЪРЖАВА, но сме го забравили. Благодаря ти, че ни го припомняш. Аз също с нетърпение очаквам да излязат книгите ти на пазара, и дори да не съм в България, ще намеря начин да си ги купя. Сърдечен поздрав!
цитирай
62. mt46 - Поздрав, Спароток - за родолюбието!...
29.04.2011 21:05
Да пием по едно юнашко РУЙНО вино - на връх РУЕН!... Или - на УРАН... :)))
Да заиграят момите тракийско хоро!...
цитирай
63. sparotok - вино
29.04.2011 22:34
mt46 написа:
Да пием по едно юнашко РУЙНО вино - на връх РУЕН!... Или - на УРАН... :)))
Да заиграят момите тракийско хоро!...


Благодаря ти! Идеята за виното е хубава, за хорото също:)
цитирай
64. sparotok - българи
29.04.2011 22:37
amore написа:
Прекрасен постинг, и прекрасно обръщение към българския народ и зов за неговото опомняне. Опомняне и единение. Мисля, че в Европа не ни искат не, защото сме българи, а защото сме ЗАБРАВИЛИ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ. Ние винаги сме били тук като народ, култура, ДЪРЖАВА, но сме го забравили. Благодаря ти, че ни го припомняш. Аз също с нетърпение очаквам да излязат книгите ти на пазара, и дори да не съм в България, ще намеря начин да си ги купя. Сърдечен поздрав!


Така е, просто сме забравили кои сме. По принцип всеки народ забравя, но тези имащи далновидни държавници си имат хора, които вечно да напомнят къде са корените.

Относно книгите - те ще бъдат евтини. Слава Богу намери се честен и почтен издател, който постави народното благо над печалбата.

Поздрави!
цитирай
65. sparotok - !
29.04.2011 22:38
ckarlet написа:
За възхищение е факта, че българите сме успели да запазим определени имена в продължение на повече от три хиляди години!
Както винаги интересно и увлекателно разказваш и е удоволствие да чета публикуваното от теб!
Поздрави и от мен, Sparotok!


Благодаря ти Скарлетче!
цитирай
66. sparotok - факти
30.04.2011 12:22
анонимен написа:
АХЕРОН има смисъл на гръцки - ахос = тъга, сащо и а-херон = без радост. Когато се изследва една култура не може да се прави без елементарни познания на езика на съседни култури с които първата е имала върховна степен на взаимодействие.

"С огнените си мълнии властелинът на Олимп успял да унищожи яростните гиганти, а от тяхната пепел се родил войствения и непокорен народ на ...траките ( http://www.theoi.com/Gigante/Gigantes.html )." - в този линк който посочваш траките са определени като имащи варварска култура.
Чисто фонетичното сходство не е доказателство за нищо. Както и оптичното, например "АРВУЛИ-ЦЪРВУЛИ" - на гръцки У се чете като И.
ВИДРА е славянска дума - но знам ще твърдиш, че е взаимствана от траките.
danakes са монети в древна Персия. Julius Pollux или Ioulios Poludeukes, ритор от II век, перифразира danakes на danik&#234; в смисъл на заети пари.
&#948;&#940;&#957;&#949;&#943;&#959;&#957; е чисто гръцка дума много по-стара от II век и произлиза от &#948;&#940;&#957;&#959;&#962; - това което сме дали, даденото или дареното.
Много от думите които определяш като гръцки се употребяват само в райони на северна Гърция и са си български - нещо нормално при вековното съжителство на двата народа. А в Пелопонес да речем не биха ги разбрали, защото употребяват чисто гръцките думи.
Все пак е интересно да те четем - научаваме доста факти, а за тълкуването всеки прави каквото може.
&#915;&#951;&#961;&#940;&#963;&#954;&#969; &#945;&#949;&#943; &#948;&#953;&#948;&#945;&#963;&#954;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959;&#962;


Да погледнем фактите:

1. Ахерон е предгръцки хидроним, има 5 реки и 5 езера с това име, безмислено е да се търси тълкуване на гръцки защото ще е неверно. Със същия успех можем да търсим тълкуване на древни хидроними с помощта на турски език. Ето например Аксиос прилича на турското ак су - бяла вода...нали? ...а значението на Аксиос е течност, влага...

2. Ако хароновият обол бе някаква персийска монета, то в гробовете от древноста щяхме да намираме само персийски монети, но това не е така.

Както в случая с Ахерон - касае се за народна етимология, така им е оттървало на някои хора.
Обърнете внимание, че значението на Ахерон -езеро, воден басейн, не е мое откритие, цитирал съм автора както подобава. За В. Георгиев старогръцкия език не е бил проблем.

Страницата, на която е споменато, че траките са примитивни варвари е създадена от гърци, какво друго да очакваме. Нека обаче отново да прегледаме фактите:

1. Орфей, Тамир, Линей, Евмолп, Имарад и др. са траки, които са били учители на гърците преди Троянската Война.

2. От траките гърците приемат култовете към Дионис, Кибела, Атис, Арес, Деметра, култа към Зевс е пеласгийски по произход.

3. Докато през 8-ми век преди Христа траките се радват на неимоверно за времето си богатство, гърците живеят в сламени колиби...

4.Вече е установено, че траките са разполагали с писменост доста преди гърците - the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions by more than a half-century.

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

5. Гърците така и не успяват да съдадат единна държава с един владетел, както например траките при Терес и Ситалк ...чиито владения са се простирали от Дунава до Абдера, пред чиито армии гърците са треперили и са давали мило и драго за благоразположението на тракийските царе.

Е, кой е бил примитивен тогава?
цитирай
67. sparotok - факти
30.04.2011 12:44
анонимен написа:
Не излиза правилно гръцкият шрифт - защо ли?

danakes са монети в древна Персия. Julius Pollux или Ioulios Poludeukes, ритор от II
век, перифразира danakes на danike в смисъл на заети пари.
&#948;&#940;&#957;&#949;&#953;&#959;&#957; (данион) е чисто гръцка дума много по-стара от II век и произлиза от &#948;&#940;&#957;&#959;&#962; (данос) - това което сме дали, даденото или дареното. Да не би оттам да произлиза българското плащам дан?
Все пак е интересно да те четем - научаваме доста факти, а за тълкуването всеки прави каквото може.
&#915;&#951;&#961;&#940;&#963;&#954;&#969; &#945;&#949;&#943; &#948;&#953;&#948;&#945;&#963;&#954;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959;&#962;.


Пак повтарям, фактите са важни, не твърденията на този и онзи. Като данак в гробовете са се поставяли най-различни монети, а не само персийски. Има и друго, преди да се появят монетите като разменно средство са се ползвали късчета метал ( злато, сребро, мед, калай) с различна форма. Такива са намирани в гробове, векове по-стари от първите персийски монети.

Ако българското дан произлизаше от гръцка дума, то нито поляци, нито словени щяха да познават думата дан, която между другото идва от глагола дати -давам.

цитирай
68. gadfly - Близък изток
30.04.2011 13:15
Уран явно е бил от Шопско...това обяснява семейните им кавги.
цитирай
69. iliada - Отдавна не смея за коментирам,Павел!
30.04.2011 13:54
Много са сериозни и задълбочени анализите та не искам да ги опорочавам с моите коментари.Извини ме-чета те обаче с интерес!
цитирай
70. sparotok - коментари
30.04.2011 14:21
iliada написа:
Много са сериозни и задълбочени анализите та не искам да ги опорочавам с моите коментари.Извини ме-чета те обаче с интерес!


Коментарите не са важни, важно е истината да се знае, иначе ще робуваме вовеки на измислици.

Поздрави!
цитирай
71. joysii - Къде са мненията на тези, които не са ...
30.04.2011 15:47
Къде са мненията на тези,които не са съгласни с Вашите измишльотини?
Защо не ги публикувате?
Всеки знае,че постинг с коментари само хвалби, издиша.
Няма такъв.
Това е манипулация и изкуствено подхранване на страдащо его, господин Спароток.
И това няма да публикувате,зная. Защото сте страхливец.
цитирай
72. sparotok - его
01.05.2011 00:59
joysii написа:
Къде са мненията на тези,които не са съгласни с Вашите измишльотини?
Защо не ги публикувате?
Всеки знае,че постинг с коментари само хвалби, издиша.
Няма такъв.
Това е манипулация и изкуствено подхранване на страдащо его, господин Спароток.
И това няма да публикувате,зная. Защото сте страхливец.


Радостинке, нямам проблеми с егото си:)
Казвал съм многократно, че считам себе си за най-обикновен човек, такъв и ще си остана.

Да, има хора, които не се съгласяват с написаното от мен. Когато представят възраженията си по културен начин всичко бива допускано, дори и да има обвинения към мен.

Просташки и обидни забележки ( като твоята от предишния път) не допускам.

Защо трябва да ти позволявам да обиждаш хората, на които им е интересно тук?
Не си показала нито компетентност по даден въпрос, нито пък си в състояние да представиш по културен и уравновесен начин мнението си. Просто няма какво да търсиш в блога ми докато не промениш поведението си.


цитирай
73. sparotok - до анонимния кометирал Ахерон и данак
01.05.2011 01:05
Прощавайте, но въпреки, че одобрих коментара ви от 30-04, 14.20 ч. той не се появи. Много е неприятно, но се случва и на други блогери.

Ето, прочетете за това http://indiajane.blog.bg/history/2011/04/09/cenzura-otnovo-lipsvashti-komentari.726047

Най-добре ще е да се регистрирате и така ще е по-трудно да бъдат трити коментарите ви.

Съжелявам, че не можахме да завършим дискусията си, но какво да се прави, има хора, чието единствено забавление е да създават проблеми на други...
цитирай
74. joysii - "Просташки и обидни забел...
01.05.2011 11:18
"Просташки и обидни забележки ( като твоята от предишния път) не допускам.
Защо трябва да ти позволявам да обиждаш хората, на които им е интересно тук?
Не си показала нито компетентност по даден въпрос, нито пък си в състояние да представиш по културен и уравновесен начин мнението си. Просто няма какво да търсиш в блога ми докато не промениш поведението си."
.............................................................................
Ама вие сега с моето превъзпитаване ли сте се заели? Затова ли не публикувате коментарите ми?Искате да променя културата и начина си на общуване?
Извинете,но не мисля ,че това е причината. По-скоро се притеснявате,че коментарите ми ще нарушат установената идилия за задушевни разговори, които до голяма степен почиват на фантазии.
Безумно самонадеяно е да наричате писанията си ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ.Това един скромен и обикновен човек не би казал.
Изобщо не сте такъв , за какъвто се опитвате да се представите тук, правейки мили очички на наивна публика.
Един реализиран учен, наистина възпитан човек, би казал - МОЕТО ВИЖДАНЕ ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.
Вие пльосвате тук поредната измислица и триете всякакви различни от похвали мнения.
Къде са споровете с компетентни по темата на постингите Ви хора?
Няма ги, защото написаното е пълна глупост и изобщо не си струва да се спори,при това в някакъв си сайт в интернет. За научните спорове си има място и време - конференции, симпозиуми..и.т. н, където се представят съответните открития.
Впрочем защо Вие не умувате там, а правите това тук - сред простовата и некомпетентна публика!?
Като прибавим и факта,че не допускате различно мнение в коментарите...ето картинката на Вашите характер и компетентност.
..................................................................................
И..да уточня, иронията не е простащина и обида.
цитирай
75. sparotok - обида
01.05.2011 12:09
joysii написа:
"Просташки и обидни забележки ( като твоята от предишния път) не допускам.
Защо трябва да ти позволявам да обиждаш хората, на които им е интересно тук?
Не си показала нито компетентност по даден въпрос, нито пък си в състояние да представиш по културен и уравновесен начин мнението си. Просто няма какво да търсиш в блога ми докато не промениш поведението си."
.............................................................................
Ама вие сега с моето превъзпитаване ли сте се заели? Затова ли не публикувате коментарите ми?Искате да променя културата и начина си на общуване?
Извинете,но не мисля ,че това е причината. По-скоро се притеснявате,че коментарите ми ще нарушат установената идилия за задушевни разговори, които до голяма степен почиват на фантазии.
Безумно самонадеяно е да наричате писанията си ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ.Това един скромен и обикновен човек не би казал.
Изобщо не сте такъв , за какъвто се опитвате да се представите тук, правейки мили очички на наивна публика.
Един реализиран учен, наистина възпитан човек, би казал - МОЕТО ВИЖДАНЕ ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.
Вие пльосвате тук поредната измислица и триете всякакви различни от похвали мнения.
Къде са споровете с компетентни по темата на постингите Ви хора?
Няма ги, защото написаното е пълна глупост и изобщо не си струва да се спори,при това в някакъв си сайт в интернет. За научните спорове си има място и време - конференции, симпозиуми..и.т. н, където се представят съответните открития.
Впрочем защо Вие не умувате там, а правите това тук - сред простовата и некомпетентна публика!?
Като прибавим и факта,че не допускате различно мнение в коментарите...ето картинката на Вашите характер и компетентност.
..................................................................................
И..да уточня, иронията не е простащина и обида.


Радостинке, да наречеш напълно непознати хора - тълпа глупаци е обида. Може би ти имаш по-дебела кожа и се засягаш едва когато по-груби изрази биват упоребени за тебе, но не с всички хора е така. Има и такива, които са учтиви, културни и почтени, на тях не им е приятно когато една жадна за внимание личност ги нарича глупаци.

Това, че ти не си в състояние да проумееш някои неща не означава, че те са грешни.
цитирай
76. sparotok - Кронос
01.05.2011 12:21
анонимен написа:
Прекрасна статия!

Спароток, знаеш ли нещо повече за Cronos (Kronos), единия от титаните и баща на Зевс?

Питам, защото според мен той е типичен пример за изопачаване на оригиналната митология от гърците - от бог на земеделието, след това се е "превърнал" в бог на времето (сходството с думата "хронос").

На различни места той е изобразяван със сърп в ръка, а както си казвал многократно, гърците не са познавали земеделието, докато дедите ни не са ги научили на това. Ето картинка:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cronos_arm%C3%A9_de_la_faucille_%28harp%C3%A8%29_contre_son_p%C3%A8re_et_divers_m%C3%A9daillons_pierre_grav%C3%A9e_crop.jpg

Имаш ли данни Кронос да е божество на пеласгите, променено и изопачено след това?


Да, има данни, че Кронос не е гръцко божество. Според Р. Грейвс легендата за Кронос и Уран се среща в по-ранен вариант в хетския мит за Кумарби и Ану.
Грейвс смята, че легендата за Кронус е пренесена в Гърция от хора дошли от земите на хетите.

Гръцката дума за сърп е дрепанон, според проф. Мюлер тя идва от дрепо-дърпам, скубя. Най-вероятно се касае за тракийска, т.е. българска заемка. Все пак нашите деди са били по-опитни земеделци от гърците. Херодот разказва, че след като пелазгите построили стената около Акропола гърците им дали земя в подножието му. Тя била суха, камениста и безплодна, но пеласгите успели да я направят толкова плодородна, че гърците им зевидели, измислили си претекст и изгонили пеласгите...
цитирай
77. joysii - Господине, веднъж Ви бях спомен...
01.05.2011 12:28
Господине, веднъж Ви бях споменала,че моята среда са учени археолози от БАН.
Те намират за несериозни/меко казано/ Вашите творения тук.
Аз се доверявам на тяхното мнение и съм съм сигурна,че не бъркам.
Кой сте Вие, че да вярвам на Вас!?
И...нещата много добре даже си ги проумявам.
Вие също ги проумявате достатъчно,щом сте подхванали такава кампания за самоизтъкване.
И явно сте достатъчно хитър, защото го правите на точното място - сред некомпетентна аудитория, където овациите Ви са гарантирани.Тук всички сте лаици.
Още нещо - не си спомням да сме ставали толкова близки,че да се обръщате към мен на "ти". Не съм Ви никаква Радостинка. Джойси, ако обичате.
............................................................
Въздържали сте се от отговор на въпроса ми :"За научните спорове си има място и време - конференции, симпозиуми..и.т. н, където се представят съответните открития.
Впрочем защо Вие не умувате там, а правите това тук - сред простовата и некомпетентна публика!?"
Не Ви е допаднал явно??
Отговорът няма да Ви е от полза :)??
цитирай
78. sparotok - хубаво
01.05.2011 12:29
анонимен написа:

За резил си станал фукара вулгаре, робска рая, комплексар !!! Е за това в Гърция и не само, думата българин е синоним на думите "прост и тъп".......сан вулгарос!!!!!!!!!

Вие пльосвате тук поредната измислица и триете всякакви различни от похвали мнения.
Къде са споровете с компетентни по темата на постингите Ви хора?
Няма ги, защото написаното е пълна глупост и изобщо не си струва да се спори,при това в някакъв си сайт в интернет. За научните спорове си има място и време - конференции, симпозиуми..и.т. н, където се представят съответните открития.
Впрочем защо Вие не умувате там, а правите това тук - сред простовата и некомпетентна публика!?
Като прибавим и факта,че не допускате различно мнение в коментарите...ето картинката на Вашите характер и компетентност.
..................................................................................
И..да уточня, иронията не е простащина и обида.


Щом съм станал за резил ( това е турска дума) би трябвало да си радостен, но аз усещам паника в тебе, някакъв неконтролируем страх, че истината ще излезе на бял свят и кранчето с парите идващи от Западна Европа ще изчезнe.

Това е неизбежно, разбери го! В моментта бюджетния ви дефицит отново е прекомерно висок, как мислиш колко време европейците ще наливат от пусто в празно?
цитирай
79. sparotok - дискусия
01.05.2011 12:34
joysii написа:
Господине, веднъж Ви бях споменала,че моята среда са учени археолози от БАН.
Те намират за несериозни/меко казано/ Вашите творения тук.
Аз се доверявам на тяхното мнение и съм съм сигурна,че не бъркам.
Кой сте Вие, че да вярвам на Вас!?
И...нещата много добре даже си ги проумявам.
Вие също ги проумявате достатъчно,щом сте подхванали такава кампания за самоизтъкване.
И явно сте достатъчно хитър, защото го правите на точното място - сред некомпетентна аудитория, където овациите Ви са гарантирани.Тук всички сте лаици.
Още нещо - не си спомням да сме ставали толкова близки,че да се обръщате към мен на "ти". Не съм Ви никаква Радостинка. Джойси, ако обичате.
............................................................
Въздържали сте се от отговор на въпроса ми :"За научните спорове си има място и време - конференции, симпозиуми..и.т. н, където се представят съответните открития.
Впрочем защо Вие не умувате там, а правите това тук - сред простовата и некомпетентна публика!?"
Не Ви е допаднал явно??
Отговорът няма да Ви е от полза :)??


Радостина, нямам нищо напротив да проведа публична дискусия с твоите познати от БАН. Нека се регистрират в блога да позагреем тук и после ще проведем един хубав разговор в телевизионно студио. Ще направим и видеоклипове за youtube, така милиони българи ще могат да видят кой колко струва.

Ето, използвам случая да поканя твоите познати да поспорят с мен...ако им стиска и, ако не и е срам от българския народ.

До скоро!
цитирай
80. sparotok - Кронос
01.05.2011 12:43
анонимен написа:
Благодаря за отговора за Кронос, Спароток!
Да, не се учудвам на теорията за преноса на тази легенда от другаде. Бих се учудил от обратното.


Аз лично смятам, че митът за Кронос е пренесен от фриги, които след агресията на акадеца Саргон II ( 715 г. преди Христа) търсят спасение в Гърция, по-точно Атика където по това време е имало траки и пелазги.

Кастрацията на Кронос е може би неразбран от гърците ритуал. Жреците на фригийската богиня Кибела ( хетската Кубаба) са се самокастрирали...
цитирай
81. joysii - Господин Спароток, Вие определено ...
01.05.2011 13:12
Господин Спароток,
Вие определено бъркате по отношение на мен.Аз не съм от наивната групичка Ваши почитатели.
Що за глупаво предложение отправяте към хора на науката!?
Да се регистрират в някакъв си тъп сайт и да правят клипчета в youtube!!
Но тава са места за разговори на пубертетско или аматьорско ниво.
На кой от тях му пука какви ги дрънкате тук, че да спори.Хората само Ви се присмиват.А аз споделям мнение.
Защитете си Ваша научна титла.Станете доктор. Участвайте във форумите и срещите на хора от научните среди. Там се спори на ниво наука.
Не в интеренет! Боже мой!!
Колкото до срещите и разговорите по телевизионни студия - учени от БАН често гостуват.Вас, обаче, не съм Ви виждала до сега там.
цитирай
82. sparotok - покана
01.05.2011 13:25
joysii написа:
Господин Спароток,
Вие определено бъркате по отношение на мен.Аз не съм от наивната групичка Ваши почитатели.
Що за глупаво предложение отправяте към хора на науката!?
Да се регистрират в някакъв си тъп сайт и да правят клипчета в youtube!!
Но тава са места за разговори на пубертетско или аматьорско ниво.
На кой от тях му пука какви ги дрънкате тук, че да спори.Хората само Ви се присмиват.А аз споделям мнение.
Защитете си Ваша научна титла.Станете доктор. Участвайте във форумите и срещите на хора от научните среди. Там се спори на ниво наука.
Не в интеренет! Боже мой!!
Колкото до срещите и разговорите по телевизионни студия - учени от БАН често гостуват.Вас, обаче, не съм Ви виждала до сега там.


Добре Радостина! Кажи, кои са тия твои познати от БАН, аз ще си набавя работите им още тази седмица. Така, или иначе имам път към бибилотеката на БАН, разполагам с достатъчно време да прегледам творбите на възхваляваните от теб учени.

После ще направя постинг посветен на работите на твоите познати, сигурен съм, че ще е забавно четиво:). Няма само те да се присмиват:)


Поканата ми за телевизионен дебат важи. Прати ми на лични телефоните на твоите познати от БАН, аз ще се свържа с тях и ще си уредим среща в телевизионно студио.

Хайде Радостина, чакам! Обичам смеха, обичам и предизвикателствата! Имам обаче предчувствието, че твоите познати изобщо няма да посмеят да си премерят силите с мен, защото какво биха си помислили хората, ако един любител победи в спор учен от БАН...:)
цитирай
83. joysii - Господин Спароток, хората, които ...
01.05.2011 14:45
Господин Спароток, хората ,които аз познавам са претрупани с работа и нямат никакво свободно време да бъбрят по махленски клюкарски компанийки, каквато е тази тук - на някакви си хора, в някакъв си сайт.
Съжалявам, ако искате да поспорите с учени, ще се наложи да посетите техните конференции ,изобщо местата,където се коментират научни становища.
Докато се занимавате само с тукашно шоу, никой що годе интелигентен човек няма да се присъедини към така скъпата Ви неинформирана публика.
Пишете,че обичате смеха, но уважаеми господине - в науката толкова смях няма - там има работа.
А Вие наистина обичате смеха - защото всичко в блога Ви буди само снизходителна усмивка, нищо повече.
Е, разбира се, и някакво чувство на патриотарство и национализъм у по -посредствените Ви почитатели...,но това е друга тема.
цитирай
84. sparotok - :)
01.05.2011 14:53
joysii написа:
Господин Спароток, хората ,които аз познавам са претрупани с работа и нямат никакво свободно време да бъбрят по махленски клюкарски компанийки, каквато е тази тук - на някакви си хора, в някакъв си сайт.
Съжалявам, ако искате да поспорите с учени, ще се наложи да посетите техните конференции ,изобщо местата,където се коментират научни становища.
Докато се занимавате само с тукашно шоу, никой що годе интелигентен човек няма да се присъедини към така скъпата Ви неинформирана публика.
Пишете,че обичате смеха, но уважаеми господине - в науката толкова смях няма - там има работа.
А Вие наистина обичате смеха - защото всичко в блога Ви буди само снизходителна усмивка, нищо повече.
Е, разбира се, и някакво чувство на патриотарство и национализъм у по -посредствените Ви почитатели...,но това е друга тема.


Радостина, благодаря ти за забавлението:)) Значи твоите приятели били претрупани с работа...но имат време да четат " глупостите" ми:)))))

Нищо не ти пречи да ми дадеш заглавия на научните работи на твоите познати, нали имат такива?...или още не са ги публикували:)

Хайде прати ми няколко заглавия и като отида до библиотеката на БАН ще се запозная с трудовете на прехвалените ти учени и ще разбера колко струват.
По този начин няма да прахосвам ценното им време...но ще имам възможност да си дам мнението за умствения им багаж. Нали мненията на всеки са важни:)

Пак имам усещането, че няма да ми дадеш нито имена, нито заглавия:)))
цитирай
85. joysii - Естествено, че няма да Ви дам имена, ...
01.05.2011 15:07
Естествено,че няма да Ви дам имена ,заглавия, телефони и адреси на археолози.
Да не ме мислите и за побъркана?
Ама Вие наистина се възприемате като някакво величие в науката и сте доста заслепен от местна слава и разглезен от тукашната публика.
Та кой сте Вие за да ви се обръща такова внимание!?
Аз се захващам понякога да Ви иронизирам с две три изречения, които Вие разбира се - избирателно публикувате.Това е всичко.
Тези ,които познавам не Ви проучват до запетайка, както може би много ви се иска - споменавам им какво съм прочела при Вас и хората само поклащат глава и се засмиват.
Пак ще Ви повторя/попетя май вече/ - научните спорове не се водят в тъпи сайтове на интернет. Като сте такъв смел навитак и подкован с неоспорими доказателства - винаги ще сте добре дошъл на поредната научна конференция по археология или история...
Има на някой дето не му стиска, ...,но това не са българските учени , а празнословстващите по сайтовете.
цитирай
86. sparotok - тракийски митове
01.05.2011 15:39
анонимен написа:
Спароток, благодаря за пояснението за Кронос.
Аз лично много бих искал да прочета повече за тракийските митове и легенди, за техните божества и т.н. И понеже идеята на твоя блог е да се развенчае теорията за азиатския произход на българите, интересно би било да се направи паралел с азиатските богове, митове и предания.
Имаш ли идея за подобна статия?

@joysii, тъжна картинка си. Това, че на оградата има табелка "зло куче", още нищо не означава. Злото куче се доказва в битки, а не в криене и оправдания, че няма време.


Гърците всъщност са ни направили голяма услуга приписвайки си митовете на старите траки и пелазги. В нашите земи са изгаряни книги и хора ...кланящи се на бесове и пеещи им песни ( прочети какво пише презвитер Козма).

Вземи мита за Йо и синът и Епаф. Първо, името на бащата на Йо - Инах ( Инак) е българско, употребявано е поне до 16-ти век в Търновско.
Според проф. Я. Бест пътуването на Йо е описание на миграцията на древен народ тръгнал от Балканите и стигнал до Египет. В това има логика защото името на Епаф е всъщност вариант на името на хиксоския цар Апоф(ис).

Хиксите са древен народ, който според Манетон владее Египет половин хилядолетие. Определено са европейци защото дават на египтяните дума за колесница - уртта, втртта - т.е. нещо което се върти ( колелата на колесницата).

Когато хиксите са завръщат в Европа те довеждат със себе си гърците, които от малцинство успяват да станат многобройни и да отнемат земята на местното население.
цитирай
87. sparotok - :))
01.05.2011 15:48
joysii написа:
Естествено,че няма да Ви дам имена ,заглавия, телефони и адреси на археолози.
Да не ме мислите и за побъркана?
Ама Вие наистина се възприемате като някакво величие в науката и сте доста заслепен от местна слава и разглезен от тукашната публика.
Та кой сте Вие за да ви се обръща такова внимание!?
Аз се захващам понякога да Ви иронизирам с две три изречения, които Вие разбира се - избирателно публикувате.Това е всичко.
Тези ,които познавам не Ви проучват до запетайка, както може би много ви се иска - споменавам им какво съм прочела при Вас и хората само поклащат глава и се засмиват.
Пак ще Ви повторя/попетя май вече/ - научните спорове не се водят в тъпи сайтове на интернет. Като сте такъв смел навитак и подкован с неоспорими доказателства - винаги ще сте добре дошъл на поредната научна конференция по археология или история...
Има на някой дето не му стиска, ...,но това не са българските учени , а празнословстващите по сайтовете.


Така си и мислех Радостина, покрай тебе ще ми излезе име на пророк:)))
Знаех си, че няма да представиш работи на твои познати от БАН :))

Много си забавна, не са ми нужни адреси и телефони на хора от БАН, а заглавия на техните работи. Исках да видя какво са писали, ако изобщо имат публикации.
Кой знае, може пък да науча нещо полезно. Ако хората представят нови и непознати за мене данни аз нямам никакъв проблем да призная, че съм сгрешил, но за тази цел аз трябва да познавям работите на твоите познати учени.

Пак повтарям, не са ми нужни адресите и телефоните им, това си е твоя лична фантазия, дай ми само няколко заглавия! Тази седмица съм в София, ще ходя и до библиотеката на БАН, ще ходя и до книжарницата на БАН. Ако си заслужава ще закупя книгите на твоите "познати"...ако изобщо имаш познати учени....
цитирай
88. joysii - Когато се уточнят датите и местата ...
01.05.2011 16:09
Когато се уточнят датите и местата на следващите научни конференции и изобщо - събития - ще Ви изпратя тях.
Останалото-"Така си и мислех Радостина, покрай тебе ще ми излезе име на пророк:)))
Знаех си, че няма да представиш работи на твои познати от БАН :))"....е подходящо /като изрази и отношение/ за Вашата глуповата тукашна аудитория.
В диалог с мен, звучи тъпо и наивно.
"ако изобщо имаш познати учени...."- също.
Та нали ако не живеех в такава среда, господин Спароток, изобщо нямаше да има кой да ме светне ,че дрънкате само фантасмагории.
Даже изобщо нямаше да Ви обърна внимание,може би.
цитирай
89. nikikm - До"joysii - "Просташки и обидни забел... "
01.05.2011 16:19
Скъпа другарко или приятелко!В блогове,където не харесвам,не влизам.Има някои,които не харесвам,но понякога има интересни материали и влизам заради тях.Може би Вашият случай е такъв.Тук повечето сме,за да научим за премълчаваното от нашата история, истината за нея ,за фалшификациите и,както и заради начина по който това се поднася.По-подготвените дискутират и дават своя принос.Убеден съм,че Спароток не дава все още цялата истина и се опитва да омекоти удара по българомразците и любителите на лъжи.Тук е хубаво,цари уважение,толерантност,възпитание,дори благородство!Голяма част от коментарите са на ниво и са допълнителен източник на знания и това прави сайта толкова обичан и популярен.Надявам се ,че не си мислите,че ние не можем да преценяваме това,което ни се поднася. Защото,част от обвиненията Ви са насочени и към четящите тук. И до толкова,доколкото Спароток мотивира материалите си и ги "заковава" с доказателства от неподправени источници,слабо известни или пък поднася укривани и неправилно тълкувани факти и събития,трудно може да се говори за негова лична история.Стремежът към истина и обективност,не може да бъде личен.Но има ли нещо хубаво,което да не бъде оплюто?Не разбирам защо точно Вие правите това,Вие си знаете,а и изводите са си Ваши.
цитирай
90. sparotok - хайде пак оправдания
01.05.2011 16:20
joysii написа:
Когато се уточнят датите и местата на следващите научни конференции и изобщо - събития - ще Ви изпратя тях.
Останалото-"Така си и мислех Радостина, покрай тебе ще ми излезе име на пророк:)))
Знаех си, че няма да представиш работи на твои познати от БАН :))"....е подходящо /като изрази и отношение/ за Вашата глуповата тукашна аудитория.
В диалог с мен, звучи тъпо и наивно.
"ако изобщо имаш познати учени...."- също.
Та нали ако не живеех в такава среда, господин Спароток, изобщо нямаше да има кой да ме светне ,че дрънкате само фантасмагории.
Даже изобщо нямаше да Ви обърна внимание,може би.


Радостина, ще съм ти благодарен за датите на конференциите, имам ли възможност ще ги посетя с целия си екип и ще снимаме даже...дано да ни позволят.

Докато този момент дойде няма да е зле да ми пратиш заглавия на работи на твоите познати. Нека видя какво са сътворили, оправдали ли са парите на българските данъкоплатци, или могат само да характеризират неудобни статии като фантасмагории.

Какво те спира да ми позволиш да се задълбоча в работите на твоите познати. Нали не са си сложили снимките, адресите и телефоните в научните си произведения:)
цитирай
91. sparotok - вкусове
01.05.2011 18:29
анонимен написа:
Хора, спрете караниците. На който не му харесва тук си отива. Трудно се променят чужди убеждения. Човекът си е издигнал доктрина и се бори за нея. Колкото хора му вярват, толкова и не. Нека вярва, зло не прави, не ни занимава поне със светски клюки и чалги. Все пак нещо научаваме. То и половината евреи вярват, че са богоизбрани а другата половина им се смеят. И гръцките историци са на две разделени - едните доказват, че гърците са били от памтивека тук и нямат нищо общо с индоевропейската паплач, другите, че са пришълци.
Хайде сега отворете нова тема - как траките са построили пирамидите! Ама не египетските, то това е ясно, ами онези в Америка.


Имате право, не карам никого насила да чете, времето ще покаже дали съм прав, или греша. Във всеки случай няма вреда от един различен поглед върху древното ни минало.
цитирай
92. get - - Е-е-х "високо" а и "ерудирано" момиче ! ... една молба ?!
01.05.2011 18:43
joysii написа:
...
Докато се занимавате само с тукашно шоу, никой що годе интелигентен човек няма да се присъедини към така скъпата Ви неинформирана публика.
Пишете,че обичате смеха, но уважаеми господине - в науката толкова смях няма - там има работа.
А Вие наистина обичате смеха - защото всичко в блога Ви буди само снизходителна усмивка, нищо повече.
Е, разбира се, и някакво чувство на патриотарство и национализъм у по -посредствените Ви почитатели...,но това е друга тема.

- Бихте ли попитали "познатите" си "професионалисти" за становище им относно ... Вижте какво споменава, Страбон в „География”, кн.10 , относно възприемането от атиняните на вярвания и обреди от „варварите” ??
„Също както във всички други отношения атиняните продължават да бъдат гостоприемни към чужди неща, така е и в почитанието им към боговете; защото те са приемали радушно толкова много чужди култове, че били осмивани заради това от комици; и между тях са тракийските и фригийските ритуали. Например, за Бендидиите се споменава от Платон, а за фригийските от Демостен, когато той хвърля упрек към майката на Есхин и към самия Есхин затова, че бил с нея, когато извършвала посвещавания и че бил с нея, когато повеждало дионисиевото шествие и много пъти викал „евой сабой” и „хюес атис, атис хюес”; защото тези думи били в ритуала на Сабазий и Майката.”

- Кои са тези "варвари" ?
- Защо ли атиняните "възприемат" тяхната обредност, а и вярвания ?
- Освен тракийски и фригийски - защо Страбон не споменава "другите"(на други народи) религиозни вярвания и ритуали ?!!

- Както виждате въпросът е прост ! ... приемам, че "нямам" становище - Та бихте ли попитали "вашите познати" историци и археолози - да ме просветят мен дилетанта !

- Моля за помощ ! :))

от Гет "ктист"
цитирай
93. sparotok - интереси
01.05.2011 19:45
анонимен написа:
Едно нещо не мога да разбера как се е получило. Как полинезийци и скандинавци, които по времето, а и доста по-късно, на високоразвитото тракийско общество са били почти човекоядци, са запазили митологията си, а траките са позволили да им бъде "открадната". Били са асимилирани от гърците ли? Как може една по-развита култура - тракийската да бъде асимилирана от друга по-примитивна - гръцката. Нещо не ми се вързва. Днес всеки знае за митологията на гърците или исландците, но тракийска митология? Какво е това?


Полинезийците, както и старите германи са били бедни и примитивни народи, те на никого не са пречели, никой не е откраднал нищо от тях.

Ще дам един друг пример - етруските са дали азбука и култура на римляните, владели са ги дори до 5-ти век преди Христа. След това римляните започват да се съюзяват и асимилират сабини, волски, пикени, месапии и др. Стават сила, която прекършва дори могъщите етруски. Само за няколко века хилядите етруски книги изчезват, изчезва и езика...

Същия процес протича и в Гърция. Знаем, че преди идването на гърците страната е обитавана от траки и пелазги. Асимилирайки различни племена гърците се засилват и подчиняват пеласгите, които не се смесвали с други хора. Това е обяснено много добре от Херодот. Плиний пък казва, че след като Данай грабнал властта принудил пеласгите да започнат да се наричат данайци.

Е, какво има за чудене?
цитирай
94. sparotok - асимилации
01.05.2011 20:20
анонимен написа:
sparotok написа:
[quote=анонимен]Едно нещо не мога да разбера как се е получило. Как полинезийци и скандинавци, които по времето, а и доста по-късно, на високоразвитото тракийско общество са били почти човекоядци, са запазили митологията си, а траките са позволили да им бъде "открадната". Били са асимилирани от гърците ли? Как може една по-развита култура - тракийската да бъде асимилирана от друга по-примитивна - гръцката. Нещо не ми се вързва. Днес всеки знае за митологията на гърците или исландците, но тракийска митология? Какво е това?


Полинезийците, както и старите германи са били бедни и примитивни народи, те на никого не са пречели, никой не е откраднал нищо от тях.

Ще дам един друг пример - етруските са дали азбука и култура на римляните, владели са ги дори до 5-ти век преди Христа. След това римляните започват да се съюзяват и асимилират сабини, волски, пикени, месапии и др. Стават сила, която прекършва дори могъщите етруски. Само за няколко века хилядите етруски книги изчезват, изчезва и езика...

Същия процес протича и в Гърция. Знаем, че преди идването на гърците страната е обитавана от траки и пелазги. Асимилирайки различни племена гърците се засилват и подчиняват пеласгите, които не се смесвали с други хора. Това е обяснено много добре от Херодот. Плиний пък казва, че след като Данай грабнал властта принудил пеласгите да започнат да се наричат данайци.

Е, какво има за чудене?


Не става въпрос за асимилация със сила, а за културна. Рим е покорил Гърция, но заможните римляни обезателно са говорели гръцки и са пращали децата си да учат в Гърция. И турците завладяват Балканския полуостров, но построяват империята си върху византийската администрация. И в края на краищата легендите се предават от уста на уста хиляди години. Това какво значи - че не останал жив тракиец ли? Дори и когато е имало силна българска държава елинизацията винаги е била налице.
И германите са имали врагове но са били на едно културно ниво

Няма как старите германи да са били на културното ниво на келти и римляни, просто няма как.

Гърците просто си приписват старата трако-пеласгийска слава и така получават престиж. Гърците са имали и продължават да имат силно лоби, а което ние нямаме и никога не сме имали. Схващате ли разликата?

Не трябва да забравяте също, че гоненията на ересите ( Тракийската религия) в България в никакъв случай не могат да се сравнят с гоненията в Гърция. Презвитер Козма беснее за песните и обредите на богомилите, а А. Комнина заповядва да бъдат избити 100 000 български богомили ...само за един ден!

Ще забравите и името си, ако бъдете изправен пред избора дали да забравите старите вярвания или да видите как децата ви бъдат давени, или горени на клада. Има и такива, които ще се жертват, но те няма да оцелеят, за да предадат на новите поколения старите митове и предания.
цитирай
95. verde - По повод коментарите за гръцкото ...
02.05.2011 15:42
По повод коментарите за гръцкото влияние в българския език, ми се иска да попитам хората, които смятат, че гърците са повлияли нас основно, защо южно от сегашната българо-гръцка граница, в южните склонове на Родопите има градове Просечен (кръстен "незнайно защо" Просоцани), Валовища, Правище, Гуменица, села Крушева, Зърнево и Долно Броди (някои вече с гръцки названия)? На юг има и едно голямо гръцко пристанище, от което тръгват фериботи за Италия - казва се Игуменица. Една го произнасят съседите - много е нетипично за езика им, но защо са го оставили с това име, кой знае....
цитирай
96. gotenia70 - До Зелас...коментар N26
03.05.2011 00:35
Съгласен съм с Теб,нека да има сметка в някоя банка,за да може и ние дадем по някой лев.Аз,съм сезонен работник по морето и съм готов да дам по 50 лв от моята заплата всеки месец,знам че не е много,но с толкова мога да помогна.Вярвам,че хиляди Българи ше откликнат.Капка по капка,язовир става!Аз,също с нетърпение очаквам да се издадат,нови учебници или книги,в които да е написана Истинската Бг история.С огромна радост бих си ги купил.
До Спароток-продължавай все така да ми пълниш душата със самочувствие на Българин=Тракиец!!!
Поздрави от Добруджа!!!
цитирай
97. анонимен - спаротокови елементи в психиатричната наука
20.08.2011 17:16
А не е само това, Тодор Живков велики е бил Министър Председател на Република Гърция, не си ли съгласен? sparotok, не е ли време вече да посетиш психиатър?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14443161
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104244
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031