Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2010 20:04 - ТРАКИТЕ В ГАЛИЯ, ИЛИ ПРОБУЖДАНЕТО НА ЗАПАДА
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 56334 Коментари: 123 Гласове:
76

Последна промяна: 12.06.2011 09:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

          ТРАКИТЕ В ГАЛИЯ, ИЛИ ПРОБУЖДАНЕТО НА ЗАПАДА

 

 

Навярно повечето хора е направило впечатление, че в нашата история е обърнато твърде малко внимание на траките, а още по-малко на техният северен клон кимерийците.Човек би очаквал с течение на времето да се появи все повече информация, но за съжаление сме свидетели на точно обратното. Пръкват се нови твърдения за произхода на дедите ни, правят се филми за прародината в  далечната Азия, излизат книги на хора получили стипендии в чужбина...

 

Ако нямаше данни за постиженията и заслугите на дедите ни щеше да има някакво оправдание, но дори и западните учени, макар и неохотно признават ролята на траките в оформянето на европейската история.

 

В работата си Celts and Gallo-Romans, Жан-Жак Хат отделя една глава за тракийското присъствие в Галия и споделя следното – Ако на периода 8-ми- 5ти век преди Христа трябва да бъде дадено специално име, то трябва да е Пробуждането на запада... ( стр. 82).

 

Френският автор уточнява, че промените в келткото общество се дължат на идването на трако-кимерийци, които минавайки по дунавската равнина се установяват в Унгария, Бавария и Северна Галия ( Галия Белгика).

 

Трако-кимерийците стават причина за сериозни промени в келтското общество. Оформя се военна аристокрация ( по тракийски модел). Въвеждат се нови погребални ритуали, чийто произход е в Източна Европа. Появява се нов вид кон, годен за езда, до този момент в Западна Европа конят е изполван само за теглене на колесница.

 

Разбира се един народ не може да въведе такива сериозни промени в дадено общество и да не остави следи в топонимите и хидронимите на страната. Иска се време преди нововъведенията да бъдат наложени, а щом дадена група хора се задържи около век на определено място, то тя налага и свои имена на реки, селища, местности.

 

Търсейки данни за особените топоними и хидроними в Галия съм използвал работата на А. Холдер Alt-celtischer Sprachschatz. Направи ми впечатление, че почти никой съвременен автор пишещ за келтите не е използвал работите на австрийския учен, а той е направил най-задълбоченото проучване на келтската ономастика. Става дума за над 6000 страници с изключително ценна информация. Когато прочетох творбата на Холдер разбрах защо. Тя съдържа данни, които разбиват на пух и прах общоприетите теории за траките и техните наследници българите. Холдер не може да бъде оборен, затова е обречен на забвение, същата съдба, на която постига родолюбците Г. Ценов и Ц. Гинчев.

 

Да разгледаме няколко екзотични келтски хидронима. Това са реките Асна, Бара, Бария, Тало-Бара, Сакро-Бара, Вистра-Бистра, Ведра, Неса- Неста, Течиус, Тичино, Тичинус.

 

Асна означава ясна.

Бара, Бария, Тало-Бара, Сакро-Бара са обясними с българска дума за малка река- бара. Сродни български хидроними са Барата, Крива Бара, Слана Бара, Барье, Барьето и др.

Ведра е обяснимо с нашето прилагателно ведра, ясна; 

Вистра, Бистра означава бистра, в България има седем реки с име Бистрица.

Неста идва от глагола нести – нося, галския хидроним е сроден с тракийския Нестос ( днешната Места);

Течио, Тичино, Тичинус са свързани с българските думи теча, тичам, течение и разбира се с нашата река Тича.

 

Единадесет келтски реки носят имена обясними на български език, бройката е твърде голяма, за да се касае за случайност. Разгледаме ли екзотичните келтски топоними ще видим, че и там се срещат названия, които са лесно обясними с помощта на нашия език. Ето част от тях: Балио, Балио-иалум, Балискум, Брива, Бривате, Бривитиакум, Бриводуро, Абало Иалон, Балио Иалум, Борко Иалум, Бурдуа, Бурдиакус, Бурдо, Берзула, Весиакус, Весонтио, Трудониакум от трудсмо – трудно, Тучиния – тучна, Чиерна, Ваверис, Вевера, Садо, Садо-брия, Сатриакум.

 

Балио, Балио-иалум, Балискум съдаржат частицата бал имаща значение бял, светъл.

Брива, Бривате, Бривитиакум, Бриводуро, Самаро-брива съдържат частицата брива, която има значение мост и отговаря на българската дума бръв, бривно-мост.

Бурдуа, Бурдиакус, Бурдо отговарят прекрасно на тракийската дума бурт/бурдброд, място за преминаване.

Името на галското селище Берзула е обяснимо с тракийската дума берза-бреза.

Топонимите Ваверис, Вевера  и др. Холдер обяснява с галската дума веверо- катерица, която е просто вариант на старобългарската веверица – катерица.

Весиакус и Весонтио са сродни на тракийските Висанте, Висмарос, Патовиса...

Частицата вес/вис означава селище и отговаря на старобългарската дума вьсъ- селище.

Трудониакум е много интересен топоним. За тълкуването му Холдер предлага немската дума schwer, която има значение тежък, труден.

Чиерна може да се обясни с ирландската дума киар-чер, черен, но българската черна е много по-близка.

Галските Садо и Садо-брия са обясними с тракийските думи сад-градина, и брия-селище, които от своя страна са по-древният вариант  на старобългарските садъ-градина и съборъ- събор, събрание.

 

Съществуват над 60 селища съдържащи частица иало-земя, което не е нищо друго освен вариант на тракийската дума ила – земя, кал, глина...и разбира се на българската илъ – земя, кал, глина. По-известни топоними от този тип са Абало иалумябълкова земя, Бало иалумбяла земя... Дервус е име на голяма гора, името отговаря на българската дума дърва, дървета.

 

Като цяло над 120 келтски топонима са обясними на български език. Ако приемем, че във всяко селище с екзотично име са живели около 500 човека, то излиза, че броят на траките в Галия е бил около 60 000. Това е сериозна цифра, но все пак се касае за малцинсво сред милионното келтско население. Въпреки това, дедите ни са успели да повлияят местните жители. За това можем да отсъдим от общите думи области на скотовъдство и земеделие. Според официалната историография германите са живели векове наред в съседство с келтите, следователно трябва да срещнем много близки думи. Направим ли сравнение между галски, немски и български ще видим, че нашият език е много по-близък до галския отколкото немския, който дава само шест близки думи: Biber-бобър, Frettchen- катерица, Wolf-вълк Hund-куче, Teig-тесто и Sattel -седло.

 

галски-български-немски

 

белего-белка- Marder

бебро-бебер- Biber ( бебер е диалектна българска дума за бобър)

бранa-врана- Krдhe

вало-вълк –Wolf

веверо-веверица –Frettchen ( веверица е старата ни дума за катерица)

гаран-гарван- Rabe

елантия –елен- Hirsch

овио-овца-  Schaf

йоркос-яре-  Ziege, Lamm

габро-кабра – Ziege ( кабра е дума за коза в странджанско)

кабалa-кобила- Pferd

куно-куче- Hund

ярко-ярка – Hдnschen

керка-коуръ – Hаhn (коуръ е старобългарската дума за петел)

кравас-краварник – Stall

гортиа- ограда, градина - Hecke

дерво-дърво - Baum

кремо-кромид-Zwiebel, Knoblauch

реиго-верига - Kette

седлон-седло- Sattel

серо-сърп- Sichel

неска-нишка-Faden

сегно-сукно-Tuch

капия-копач, мотика -Hacke

аратро- орало-Pflug

меду-мед- Honig

теисто-тесто - Teig

 

Някой може да възрази, че не българи са повлияли келтите, а е било точно обратното. Да, обаче етимологията на някои общи думи е българска, ето и пример. Брано е галската дума за врана, тя отговаря на уелската вран и ирландската бран. Смисъл има само на български. Нашата дума врана идва от вранъ-черен, какъвто е и цветът на тази птица. На уелски и ирландски няма обяснение.

 

Друг пример може да се даде с галската билка беленион, това е нашата билка  блян, бленика. Касае се отровно растение предизвикващо халюцинации, т.е. бленуване, сънуване ( както отбелязва В. Георгиев). Отново смисъла е само на български.

 

Това, че дедите ни са повлияли келтите може да се види и от разпространение на технологии и обичаи. За галите е известно, че са ползвали зърнени ями, подобно на старите българи. Методът е много ефективен както отбелязва С. Джеймс защото при покълването на част от пшеницата всичкият кислород бива погълнат и по-голямата част от зърното се запазва като в херметичен съд.Този метод се използва от траките от най-дълбока древност и чак по-късно се появява в Западна Европа.

 

През Ранната Желязна Епоха в Галия се появяват нов вид погребения. Преди да бъде вдигната могила, за мъртвият благородник е построявана дървена стая.Този ритуал възниква в черноморските степи и е практикуван от траките.

Друга индикация, че келтите са били повлияни от дедите ни са екзотичните лични имена. Не сме ги чували във филми, нито пък сме чели за тях в книги...защото са неудобни, прекалено български звучат. Ето част от тях:

 

Авор ( Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус...

 

Най-интересното е, че галските лични имена Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус отговарят на старобългарските Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян. Тюрко-алтайци в Галия не е имало, но за сметка на това трако-кимерийците са били дълго време аристокрацията на много келтски племена.

 

Излиза, че Прокопий, Малала, Цеца и др. са имали право да отъждествят дедите ни с траки и кимерийци. Излиза, че Паисий и Раковски не са били мечтатели, виждащи в кимерийците предци на българите.

 

В следващият постиг ще бъдат представени изображения на тракийски артефакти от алпийсиките региони. Така езиковите доказателства ще бъдат подкрепени с доказателства от материалната култура и истината ще блесне.

 

Дедите ни са били велик народ, чийто принос в развитието на Европа е огромен. Прогресът на обществата идва не от сладникавите размишления на гръцките философи, а от знанията и технологиите, които нашите деди са разпространили в Средна и Западна Европа. Методите за каляване на стомана, за съхранение на зърно, новите оръдия на труда и т.н. дадени от траките правят от Галия многолюдна държава. Коствено са повлияни дори римляни и германи.

 

Лошото е, че никой не обича старите си господари и се опитва всячески да ги компрометира и очерни. Всеки иска да е велик и не желая да признае, че друг е подпомогнал развитието му. Истината обаче не може да се крие вечно.Време е да поискаме своето и да се отърсим от робската психика. Дали сме много на другите, нека поне ни отвърнат със заслуженото уважение. Имайки нужното самочувствие ще  се преборим лесно с проблемите, така като правеха и дедите ни. Водени от доброто, обичайки братята и сестрите си ще възродим България за пореден път.

 

 

Използвана литература:

1.Jean-Jaques Hatt, Celts and Gallo-Romans, Geneva, 1970;
2.A.Holder, Alt-
keltischer Sprachschatz, Leipzig, 1897;
3.Hallstatt, 700 -400 av.J.C. A laube de la metalurgie, catalogue, Liege, 1987;
4.S.James, Exploring the world of Celts, 1996;Тагове:   Азия,   Унгария,   холдер,


Гласувай:
78


Вълнообразно


1. анонимен - :)
22.04.2010 20:21
"Имайки нужното самочувствие ще се преборим лесно с проблемите, така като правеха и дедите ни. Водени от доброто, обичайки братята и сестрите си ще възродим България за пореден път."
Да бъде!!!
цитирай
2. ivesa - И този път завършекът е страхотен!
22.04.2010 20:24
Ще спечелим уважението на другите,когато се научим да се самоуважаваме.Поздрави!:)))
цитирай
3. sparotok - ще бъде!
22.04.2010 20:43
анонимен написа:
"Имайки нужното самочувствие ще се преборим лесно с проблемите, така като правеха и дедите ни. Водени от доброто, обичайки братята и сестрите си ще възродим България за пореден път."
Да бъде!!!


Ще бъде!
цитирай
4. sparotok - самоуважение
22.04.2010 20:44
ivesa написа:
Ще спечелим уважението на другите,когато се научим да се самоуважаваме.Поздрави!:)))

Благодаря ти!
Естествено, самоуважението е от значение, за да го имаш трябва да знаеш кой си.
Поздрави!
цитирай
5. lado - Здравей, приятелю! Ти си от тези ...
22.04.2010 20:48
Здравей, приятелю! Ти си от тези светли умове, които извоюваха правото в моите очи да изглеждат като Апостоли. Имам си ги аз тук в блога и не си ги давам на никого. А те се раздават - и който си вземе от тяхната светлина, и той рахатува ведно с нас.
Късмет и още познания да те споходят, и да ги споделиш с нас, че сме зажаднели за исторически верни сведения - напук на вражеската пропаганда!
цитирай
6. sparotok - знания
22.04.2010 20:53
lado написа:
Здравей, приятелю! Ти си от тези светли умове, които извоюваха правото в моите очи да изглеждат като Апостоли. Имам си ги аз тук в блога и не си ги давам на никого. А те се раздават - и който си вземе от тяхната светлина, и той рахатува ведно с нас.
Късмет и още познания да те споходят, и да ги споделиш с нас, че сме зажаднели за исторически верни сведения - напук на вражеската пропаганда!


Благодаря приятелю!

Преди 20 години открих интересни неща и си казах - Е, от това повече няма да излезе....Вече 20 години се учудвам колко много още има за откриване и се ужасявам от систиматичното укриване и манипулране на факти...някой много го е страх.
цитирай
7. iliada3 - :)
22.04.2010 21:01
"Време е да поискаме своето и да се отърсим от робската психика. "
Комлименти!:)
цитирай
8. sparotok - психика
22.04.2010 21:05
iliada3 написа:
"Време е да поискаме своето и да се отърсим от робската психика. "
Комлименти!:)


Благодаря ти Илиана!
За да направим нещо ново и хубаво, трябва да захвърлим старото и ненужното...робската психика, внушението, че сме незначителни...
Успеем ли, пътят към новото е вече отворен.
цитирай
9. raders - да
22.04.2010 21:09
Това изследване има резон и е напълно допустимо. Българи и сега има навсякъде по света, защо не и тогава. Дори една улица в столицата на Нова Зеландия е кръстена на името на една нашенка, която някога занесла там киселото мляко. Само ми е чудно защо непременно се държи на сравнението с древните гърци и се правят паралели, дори се подценява техния принос, като че ли точно то ще ни направи по-велики. Това някак си е наивно. Защото като започнеш с един буквар от първи клас на началното училище и свършиш с всеки научен труд от висшите училища - било то медицина, физика, математика, химия, биология, литература, информатика и т.н, и т.н. /няма да ги избраявам всичките/, виждаш навсякъде едно и също нещо и едни и същи имена на велики хора, които не могат да бъдат пренебрегнати. И имаш усещането, че тези книги са написани точно на този същия език със същата тази терминология, която са ползвали те, а като погледнеш към небето, дори и звездите носят същите имена, които те са им дали. А като се замислиш и частите на твоя компютър, с който сега работиш носят същите или подобни названия. Така че, приятелю, разбирам амбицията ти, уважавам желанието ти да вдигнеш по този начин самочувствието на клетия българин, но нека да не се задълбочаваме с въпроса за технологиите и нека не забъркваме древните гърци, защото ще станем съвсем смешни пред мислещата аудитория /доколкото ще ни обърне внимание/. Само от това се опасявам.
цитирай
10. sparotok - гръцка граматика
22.04.2010 21:14
raders написа:
Това изследване има резон и е напълно допустимо. Българи и сега има навсякъде по света, защо не и тогава. Дори една улица в столицата на Нова Зеландия е кръстена на името на една нашенка, която някога занесла там киселото мляко. Само ми е чудно защо непременно се държи на сравнението с древните гърци и се правят паралели, дори се подценява техния принос, като че ли точно то ще ни направи по-велики. Това някак си е наивно. Защото като започнеш с един буквар от първи клас на началното училище и свършиш с всеки научен труд от висшите училища - било то медицина, физика, математика, химия, биология, литература, информатика и т.н, и т.н. /няма да ги избраявам всичките/, виждаш навсякъде едно и също нещо и едни и същи имена на велики хора, които не могат да бъдат пренебрегнати. И имаш усещането, че тези книги са написани точно на този същия език със същата тази терминология, която са ползвали те, а като погледнеш към небето, дори и звездите носят същите имена, които те са им дали. А като се замислиш и частите на твоя компютър, с който сега работиш носят същите или подобни названия. Така че, приятелю, разбирам амбицията ти, уважавам желанието ти да вдигнеш по този начин самочувствието на клетия българин, но нека да не се задълбочаваме с въпроса за технологиите и нека не забъркваме древните гърци, защото ще станем съвсем смешни пред мислещата аудитория /доколкото ще ни обърне внимание/. Само от това се опасявам.


Знаете ли кой е написал първата гръцка граматика?

Нека ви помогна, това е Дионисий Тракиеца.

Питагор е вземал с пълни шепи от тракийското учение на Залмоксис, но гърците имат наглостта да наречат трaкийският мислител роб на Питагор.

Менандър е гет, Езоп е фригиец, Етикус Истер е скит ( мизиец)...кой обаче говори за тях?

Допълвам с материал предоставен от Equilibrus -
Не бъдете, елини, враждебно разположени към варварите и не хранете ненавист към тяхните учения. Защото кое от вашите учереждения е получило начало не от варварите ли? Най-славните от телмисяните изобретели изкуство да предсказват по сънищата; карите - изкуството да предузнават по звездите , фригите и най-древните от исаврите по полета на птиците, кипърците по вътрешностите на жертваните животни. Астрономията са изнамерили вавилоните, магията персите, геометрията египтяните, писмеността Финикийците. Затова престанете да наричате свои изобретения това, което сте приели от другите". Орфей ви е научил на поезия и пеене; той пък е, въвел у вас посвещението в тайнствата. Тосканите (етруските;бел.прев.) изобретили пластиката (ваянето;бел.прев.); чрез летописите египтяните са ви научили да съставяте историята. А от Марсия и Олимп вие сте приели изкуството да свирите на флейта: те двамата са фриги, двамата от заселниците, открили,хармонията на звуците на този инструмент. Тирсените изобретили свиренето на тръба, циклопите (тракийско племе;бел.прев.) обработването на медта; да пишат писма измислила, по свидетелството на Хеланик, жената, някога бивша царица на персите, чието име било Атосса.
цитирай
11. saradiva - Възхитена!
22.04.2010 22:20
Спароток, както винаги си перфектен. Даваш ни аргументи срещу лъжите и енергия за шамаросване на злите...
Благодарим ти за поредната шепа злато от съкровищницата на Истинската История!!!

Позволи ми да добавя няколко думи от друг голям българин, също живеещ извън България, но работещ здраво за изваждането на Истината за българите на бял свят и шамаросване на "червените папагали", както той нарича старчочетата от БАНята.
Това е Борислав Георгиев - Боцмана. Ето:
"Келтските свещенници "друиди" имат българска етимология - Д Ъ Р У И Т И. Надарени. Тази дума дъруити = даровити, се изговаря по същият начин ВСЕ ОЩЕ от вайковците от варненско, които асимилират, "изяждат" "В"-то. Това тълкуване на друидите може да се стори спорно на мнозина, но друго тълкуване, по друг език аз не съм чувал. Така, че чрез БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК келтите са си древни българи, хървати, сърби, македонци, босненци или други сродно племе - НЕРАЗЧЛЕНЕНО, както е днес. Т.е. казано еднозначно КЕЛТИТЕ СА БАЛКАНЦИ.
Не можем да твърдим, че са българи поради очевадната причина, че са припознати ЧРЕЗ българският. Можеше да са припознати и ЧРЕЗ сърбохърватският, НО НЕ СА.
Келтската богиня стъпила върху мидена черупка (тридакна, емблемата на ШЕЛ) на КЕЛТСКИ ЕЗИК се казва ВИАИРА. Чрез българският език това си е ВЯРА. А "Вяра" е името на една от трите църкви построени в Константинопол от Константин Велики. Който пък е роден в днешния град Ниш. И "колелото" се затваря пак на Балканска земя."

Поздравявам те от сърце, Спароток!
цитирай
12. breeze - Докато "мислещата аудитория" си мисли безцелно...
22.04.2010 22:20
Промяната вече се прие бързо и се приема от все повече и повече българи.
И не правете усилие да я върнете в измислена орбита, защото все по-смешни ставате.
цитирай
13. saradiva - Малко се намесвам, ама няма как - не трая
22.04.2010 22:30
Райдерс, стига друже с тези "древни гърци"! Няма такива!!!!!!!
Ти поне си значително по-интелигентен от "старчоците" и техните слуги - гастрольорите тук. Така че ревизирай наученото, термините... всичко. Мисли! И ще ти светне...
Ясно е: „Гръцката” народност, под името елинска е формирана със закон от 1827г. Единствената нация която е формирана със закон. Освен това е писан от малоумници – „елин е този, който е християнин”, а „византиец е този, който е грък”.
И така до днес и глупци, и умници, повтарят като луди - "древни гърци", "византийска култура" и прочее измишльотини...
Поздрави и да ме прощава Спаротока, че се намесих! Писна ми от тези "гърци"...
цитирай
14. sparotok - келтски богове
22.04.2010 22:43
saradiva написа:
Спароток, както винаги си перфектен. Даваш ни аргументи срещу лъжите и енергия за шамаросване на злите...
Благодарим ти за поредната шепа злато от съкровищницата на Истинската История!!!

Позволи ми да добавя няколко думи от друг голям българин, също живеещ извън България, но работещ здраво за изваждането на Истината за българите на бял свят и шамаросване на "червените папагали", както той нарича старчочетата от БАНята.
Това е Борислав Георгиев - Боцмана. Ето:
"Келтските свещенници "друиди" имат българска етимология - Д Ъ Р У И Т И. Надарени. Тази дума дъруити = даровити, се изговаря по същият начин ВСЕ ОЩЕ от вайковците от варненско, които асимилират, "изяждат" "В"-то. Това тълкуване на друидите може да се стори спорно на мнозина, но друго тълкуване, по друг език аз не съм чувал. Така, че чрез БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК келтите са си древни българи, хървати, сърби, македонци, босненци или други сродно племе - НЕРАЗЧЛЕНЕНО, както е днес. Т.е. казано еднозначно КЕЛТИТЕ СА БАЛКАНЦИ.
Не можем да твърдим, че са българи поради очевадната причина, че са припознати ЧРЕЗ българският. Можеше да са припознати и ЧРЕЗ сърбохърватският, НО НЕ СА.
Келтската богиня стъпила върху мидена черупка (тридакна, емблемата на ШЕЛ) на КЕЛТСКИ ЕЗИК се казва ВИАИРА. Чрез българският език това си е ВЯРА. А "Вяра" е името на една от трите църкви построени в Константинопол от Константин Велики. Който пък е роден в днешния град Ниш. И "колелото" се затваря пак на Балканска земя."

Поздравявам те от сърце, Спароток!


За келтските богове имам отделен постинг.
Такива като Земела, Багина, Белен, Медуна, Витирис, Вербея, Алаун и др. обяснението на български...колкото и да не им се иска на някои хора.
цитирай
15. анонимен - е и какво...
22.04.2010 22:46
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....цитирай
16. raders - Райдерс, стига друже с тези &quo...
22.04.2010 22:54
saradiva написа:
Райдерс, стига друже с тези "древни гърци"! Няма такива!!!!!!!
Ти поне си значително по-интелигентен от "старчоците" и техните слуги - гастрольорите тук. Така че ревизирай наученото, термините... всичко. Мисли! И ще ти светне...
Ясно е: „Гръцката” народност, под името елинска е формирана със закон от 1827г. Единствената нация която е формирана със закон. Освен това е писан от малоумници – „елин е този, който е християнин”, а „византиец е този, който е грък”.
И така до днес и глупци, и умници, повтарят като луди - "древни гърци", "византийска култура" и прочее измишльотини...
Поздрави и да ме прощава Спаротока, че се намесих! Писна ми от тези "гърци"...


:))) Извинявай, нямам предвид съвременните! Жив и здрав!
цитирай
17. sparotok - чудно
22.04.2010 22:56
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....

Господине, Плиска и Преслав са строени от дедите ни по времето на Константин Велики, т.е 4-ти век. От същият период има и около 300 каменни църкви, които по-късно са разрушени.

Явно не знаете, че в България са открити останките на над 2000 каменни крепости?

Бихте ли посочили кога англо-сакси и алемани построяват за първи път каменна сграда?

Западняците не са били под подтисничесвото на турци и гърци, не забравяйте това!

цитирай
18. lado - траките са дали на Запада. . . да бяха ...
22.04.2010 23:20
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....
Че вземи ,та прочети и виж илюстрациите на Феликс Каниц - преди само около 150 години преминал през земите ни - тогава все още е могло да се видят неизброимо количество круини от крепости
цитирай
19. sparotok - постройки
22.04.2010 23:31
lado написа:
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....
Че вземи ,та прочети и виж илюстрациите на Феликс Каниц - преди само около 150 години преминал през земите ни - тогава все още е могло да се видят неизброимо количество круини от крепости


Приятелю, не е зле господинът да проучи също от къде се е вземал строителен материал за барон хиршовата железница, доста неща ще му се изяснят тогава.
цитирай
20. анонимен - каменни крепости ???
22.04.2010 23:46
trakite kreposti ne sa stroeli ... prabulgarite puk sa stroeli durveni ukrepleniq ... bihte li mi dali nqkolko primera za drevni kamenni kreposti ?
цитирай
21. panazea - Григорий Богослов
22.04.2010 23:58
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ срещу Юлиан Отстъпник

Твое достижение ли е да проповядваш на гръцки? Нима буквите не са финикийски , а според някои – египетски , или пък на премъдрите в тези неща евреи , които от Закона вярват , че буквите са богонаписани в скрижалите, начертани от Бога.
Твое ли е атическото красноречие? А да смяташ и да броиш на пръсти? Мерките и числата не са ли евбийски? Защото евбиец е Паламид, който бе изобретател на много неща и затова бе оклеветен.
Твои ли са поетичните дела? А не е ли по-скоро оная старица , която видяла рамото си грубо блъснато от някой си юноша , започна да се кара, като казва и рече:”Бързо се разбърза”.И понеже това се хареса много на юношата и той усърдно го римува за подражание, създаде се удивителното поетично творчество.
А също – откъде ти е способността да учиш и да бъдеш научен и да служиш на боговете, не от траките ли? И нека името те убеди.
А жертвоприношението не е ли от халдейците, сиреч от кипърците?А звездобройството не е ли от вавилонците? А измерването не е ли от египтяните? А предсказанието не е ли персийско?Тълкуванията на сънищата ти разбираш чии са , ако не телсимийски. Гаданието не е от други ,а от фригийците, които първи изследваха птичите полети, излитанията и движенията. И да не продължавам- откъде ти е всяко знание? Не е ли поотделно от всеки от тях? И когато всичко се обедини в едно , в кумирослужението , толучава се тайнството.
И какво прочее ще получим , когато всички знания се завърнат обратно към първооткривателите, нямайки нищо свое, освен злобата и новото отстъпничество от Божественото. Защото словесната сила за добрите става оръжие на доброто , а за злите – остев на злобата.

Първо слово срещу Юлиан
Θρησκευα –изпълнявам усърдно религиозен обряд
Θρηξ /йон./- тракиец

Св. Григорий Богослов (Назиански), архиепископ Цариградски
Свт. Григорий Богослов, Назианзин, архиепископ Константинопольский
St Gregory the Theologian (St. Gregory of Nazianzus, Gregor av Nazianz)
цитирай
22. equilibrium - Четене
23.04.2010 00:00
sparotok написа:
lado написа:
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....

Че вземи ,та прочети и виж илюстрациите на Феликс Каниц - преди само около 150 години преминал през земите ни - тогава все още е могло да се видят неизброимо количество круини от крепости

Приятелю, не е зле господинът да проучи също от къде се е вземал строителен материал за барон хиршовата железница, доста неща ще му се изяснят тогава.

Също така, не е лошо господинът да почете малко повече преди да говори толкова безумни, тинейджърски безмислици.

Теб, друже Спароток, мога да те определя като - лост в колелата на лъжата.
Благодаря ти за поредния силен пост!
Бъди здрав!
цитирай
23. sparotok - невежество
23.04.2010 00:13
equilibrium написа:
sparotok написа:
lado написа:
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....

Че вземи ,та прочети и виж илюстрациите на Феликс Каниц - преди само около 150 години преминал през земите ни - тогава все още е могло да се видят неизброимо количество круини от крепости

Приятелю, не е зле господинът да проучи също от къде се е вземал строителен материал за барон хиршовата железница, доста неща ще му се изяснят тогава.

Също така, не е лошо господинът да почете малко повече преди да говори толкова безумни, тинейджърски безмислици.

Теб, друже Спароток, мога да те определя като - лост в колелата на лъжата.
Благодаря ти за поредния силен пост!
Бъди здрав!


Приятелю, не ме е страх от опонентите, а от невежите, Бог да ни пази от тях!
цитирай
24. sparotok - похвално
23.04.2010 00:15
[quote=panazea]ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ срещу Юлиан Отстъпник

Твое достижение ли е да проповядваш на гръцки? Нима буквите не са финикийски , а според някои – египетски , или пък на премъдрите в тези неща евреи , които от Закона вярват , че буквите са богонаписани в скрижалите, начертани от Бога.
Твое ли е атическото красноречие? А да смяташ и да броиш на пръсти? Мерките и числата не са ли евбийски? Защото евбиец е Паламид, който бе изобретател на много неща и затова бе оклеветен.
Твои ли са поетичните дела? А не е ли по-скоро оная старица , която видяла рамото си грубо блъснато от някой си юноша , започна да се кара, като казва и рече:”Бързо се разбърза”.И понеже това се хареса много на юношата и той усърдно го римува за подражание, създаде се удивителното поетично творчество.
А също – откъде ти е способността да учиш и да бъдеш научен и да служиш на боговете, не от траките ли? И нека името те убеди.
А жертвоприношението не е ли от халдейците, сиреч от кипърците?А звездобройството не е ли от вавилонците? А измерването не е ли от египтяните? А предсказанието не е ли персийско?Тълкуванията на сънищата ти разбираш чии са , ако не телсимийски. Гаданието не е от други ,а от фригийците, които първи изследваха птичите полети, излитанията и движенията. И да не продължавам- откъде ти е всяко знание? Не е ли поотделно от всеки от тях? И когато всичко се обедини в едно , в кумирослужението , толучава се тайнството.
И какво прочее ще получим , когато всички знания се завърнат обратно към първооткривателите, нямайки нищо свое, освен злобата и новото отстъпничество от Божественото. Защото словесната сила за добрите става оръжие на доброто , а за злите – остев на злобата.

Първо слово срещу Юлиан
Θρησκευα –изпълнявам усърдно религиозен обряд
Θρηξ /йон./- тракиец

Св. Григорий Богослов (Назиански), архиепископ Цариградски
Свт. Григорий Богослов, Назианзин, архиепископ Константинопольский
St Gregory the Theologi

Това заслужава комплимент!
цитирай
25. sparotok - четете
23.04.2010 00:19
анонимен написа:
trakite kreposti ne sa stroeli ... prabulgarite puk sa stroeli durveni ukrepleniq ... bihte li mi dali nqkolko primera za drevni kamenni kreposti ?


Траките имат каменни крепости още от Бронзовата Епоха, не сте ли чували за Перперикон?

Прочетете Въведение в Тракийската Археология на Китов и Агре, също Готи и Гети на А. Чилингиров, доста неща ще ви се изяснят по отношение на древните постройки по нашите земи.
цитирай
26. анонимен - kreposti
23.04.2010 00:25
sparotok написа:
анонимен написа:
trakite kreposti ne sa stroeli ... prabulgarite puk sa stroeli durveni ukrepleniq ... bihte li mi dali nqkolko primera za drevni kamenni kreposti ?


Траките имат каменни крепости още от Бронзовата Епоха, не сте ли чували за Перперикон?

Прочетете Въведение в Тракийската Археология на Китов и Агре, също Готи и Гети на А. Чилингиров, доста неща ще ви се изяснят по отношение на древните постройки по нашите земи.


Perperikon ne e krepost !!!

ne iskam da cheta ... iskam da ida da vidq ! primerno : V centura na varna ima rimski termi, v centura na sofiq ima .. rimski termi ... do qmbol ima ... RIMSKA krepost ... kude sa trakiiskite/bulgarskite/slavqnskite/gotskite/frigiiskite ili prochie tam veche se oburkah koi koi e ....
цитирай
27. анонимен - Каменните градове и гробници на траките/българите
23.04.2010 01:44
Поздрави за всички обичащи България и народа ни!Благодаря ви за изключителната дискусия за пореден път!За невярващите все пак искам да припомня,че няма пречки да посетят тракийските/български каменни градове и гробници и да видят примерно основите на Плиска с каменните блокове,водопроводи,канализация.Площта на града в 7в. е била около два пъти по-голяма от площта на Константинопол/Византион. Попитайте нашите български археолози дали все още някой от тях се опитва да обясни по какъв начин са издялани гладките осеяни с правилни фигури (допуска е около 1мм) и тежащите тонове каменни блокове на тракийските/българските гробници.Истината не може да се скрие.И точно тази истина може да ни направи много по-силни,по-мъдри и по-единни.Благодаря на Спараток за огромната работа извършена с много любов и на всички родолюбци помагащи в дискусиите!Нека Бог Исус да бъде винаги с вас!
цитирай
28. анонимен - Петър
23.04.2010 10:11
Възможно е и във филмите да се намерят "образци" от старите тракийски имена, но понастоящем ние приемаме, че езикът, който използваме е "славянски". Много ма лко се знае за значението на българските думи в нашата реч!
Колкото до филмите; в известна кинопродукция синът на един от кръстоносците презвели Ерусалим се казваше Балиан / в ролята - Орландо Блум /.
цитирай
29. анонимен - Уникално
23.04.2010 10:34
Следя от известно време публикациите ти и съм изключително зарадвана. Нещо, в което вярвам от много време (на база прости умозаключения) сега се оказва не просто логично, но и солидно подкрепено с изследвания и разработки. Продължавай в същия дух! Време е да разбудим тракийското в нас!
цитирай
30. demograph - Манолеееее...!
23.04.2010 11:15
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....
цитирай
31. анонимен - Към анонимните 15 и 20
23.04.2010 11:27
За пореден път съзнателно се опитвате да внушавате на читателите на този блог
манипулативни твърдения.
Грабнете си дисагите и идете на Небет тепе в Пловдив да видите Тракийския циклопски градеж на крепостната стена, по късния римски градеж е ясно различим. От там хванете пътя за големия Тракийски град Кабиле/край Ямбол/ за да видите отново Тракийския циклопски градеж на крепостната стена оградила територията на града от 600 декара. Римския градеж е отново ясно различим.
Вижте градежа и на Сердика ако искате!
Когато човек иска ще види ... очевадните неща!

цитирай
32. анонимен - проба,проба
23.04.2010 11:41
проба,проба

"Имайки нужното самочувствие ще се преборим лесно с проблемите, така като правеха и дедите ни. Водени от доброто, обичайки братята и сестрите си ще възродим България за пореден път."
Да бъде!!!
цитирай
33. iuliuscaesar - по - скоро келтите в Тракия, или р...
23.04.2010 12:28
по - скоро келтите в Тракия, или разорението на изтока.
цитирай
34. belisima777 - говорите за самоуважение, с радост ...
23.04.2010 12:33
говорите за самоуважение, с радост четях коментарите и отново се натъквам на поредната глупост на блогерката илиада, съжалявам за острия тон, а и тя не е единствената, но винаги ли се налага някой да обяснява, че българите имат робска психика. Това е най-голямата глупост, най-злата манипулация. Поне в този блог с тези светли публикации, които чета без изключение (макар да не се намесва), мислех, че няма да чета това отвратително клише. Госпожо илиада, дали пък не можехте да си го спестите. Българите са стар и мъдър етнос. Никога не са били РОБИ, никога не са имали роби, имат невероятно много достойнства и сегашното изключително кратковременно състояние на регрес е миг в сравнение с величието което са имали. Вярно че съизмеримо с един живот е целия ни живот и е нормално да искаме да бъдем винаги велики, но това според законите на равитие е невъзможно. Ще бъда благодарна, ако това го чета за последен път, поне тук се въздържайте от грозна пропаганда (макар и в случая в резултат на инерция). Не желая никой който дори не си е направил труда да мисли, камо ли да чете да нарича българите хора с робска психика!
Още веднъж моля за извинение!
цитирай
35. sparotok - различни неща
23.04.2010 15:45
iuliuscaesar написа:
по - скоро келтите в Тракия, или разорението на изтока.


Говорим за различни епохи юлиус, траките навлизат постепенно в Средна и Западна Европа на няколко вълни, най-забележителната е тази от 8-ми-7-ми век преди Христа.
Брен, Болгий, Камболей, Леонторий, и Акикорий потеглят доста весове по-късно на изток. Най-пострадали са гърция и Македония, с траките ( витините) даже има спогодби.
Не, че Тракия не е грабена, но явно не е било нещо сериозно защото за сравнително кратко време траките изтриват келтското царство от лицето на земята.
цитирай
36. sparotok - пояснение
23.04.2010 15:50
belisima777 написа:
говорите за самоуважение, с радост четях коментарите и отново се натъквам на поредната глупост на блогерката илиада, съжалявам за острия тон, а и тя не е единствената, но винаги ли се налага някой да обяснява, че българите имат робска психика. Това е най-голямата глупост, най-злата манипулация. Поне в този блог с тези светли публикации, които чета без изключение (макар да не се намесва), мислех, че няма да чета това отвратително клише. Госпожо илиада, дали пък не можехте да си го спестите. Българите са стар и мъдър етнос. Никога не са били РОБИ, никога не са имали роби, имат невероятно много достойнства и сегашното изключително кратковременно състояние на регрес е миг в сравнение с величието което са имали. Вярно че съизмеримо с един живот е целия ни живот и е нормално да искаме да бъдем винаги велики, но това според законите на равитие е невъзможно. Ще бъда благодарна, ако това го чета за последен път, поне тук се въздържайте от грозна пропаганда (макар и в случая в резултат на инерция). Не желая никой който дори не си е направил труда да мисли, камо ли да чете да нарича българите хора с робска психика!
Още веднъж моля за извинение!


Не мисля, че Илиада е искала за засегне българския народ. Дори напротив, смятам, че желанието й е било да събуди заспалата гордост на нашите сънародници.
За съжаление част от тях нямат никакво самочувтвие и дори не са в състояние да приемат истината за величието на дедите си. Предполагам, че Илиада е имала предвид точно тази група българи.
цитирай
37. iuliuscaesar - какви тракийски крепости? имат ...
23.04.2010 15:51
какви тракийски крепости? имат няколко градчета, които са определяни от античните автори като "окаяни свърталища" и няколко крайбрежни резиденцийки на одриските царе и нищо повече. траките нямат градове в истинския смисъл на думата - като гръцките, римските и източните. това е неоспорим факт. вижте и Ксенофонт как е посрещнат от Севт, който резидирал в някаква кула. вижте и Лизимах който е пленен от Дромихет, чиито двор и начин на живот бил страшно мизерен в сравнение с елинистическите монархии.
А езоп и менандър не знам какви са знам само, че пишат и съответно говорят на прекрасен гръцки - басните на езоп са в учебниците по старогръцки за НГДЕК, което е показателно.
цитирай
38. sparotok - славянски
23.04.2010 15:53
анонимен написа:
Възможно е и във филмите да се намерят "образци" от старите тракийски имена, но понастоящем ние приемаме, че езикът, който използваме е "славянски". Много ма лко се знае за значението на българските думи в нашата реч!
Колкото до филмите; в известна кинопродукция синът на един от кръстоносците презвели Ерусалим се казваше Балиан / в ролята - Орландо Блум /.


Славянски език е условно понятие, също както германски език, а що се отнася до имената, то ние все още си носим тракийски имена - Красимир ( Карсимар), Беримир ( Беримар), Скорил ( Скорило), Борис ( Барис)...
цитирай
39. iuliuscaesar - по - скоро келтите в Тракия, или р...
23.04.2010 15:54
sparotok написа:
iuliuscaesar написа:
по - скоро келтите в Тракия, или разорението на изтока.


Говорим за различни епохи юлиус, траките навлизат постепенно в Средна и Западна Европа на няколко вълни, най-забележителната е тази от 8-ми-7-ми век преди Христа.
Брен, Болгий, Камболей, Леонторий, и Акикорий потеглят доста весове по-късно на изток. Най-пострадали са гърция и Македония, с траките ( витините) даже има спогодби.
Не, че Тракия не е грабена, но явно не е било нещо сериозно защото за сравнително кратко време траките изтриват келтското царство от лицето на земята.


много добре знаеш, че келтското царство само се изтрива след като ударната му сила - айгосагите се преселват в Мала Азия. и въпреки това келтския елемент векове наред остава стабилен - бастарните са най - страшните римски врагове на балканите. стработн говори за келтотраки, което е показателно за етническото положение през Ів.пр.Хр.
но повече по този проблем в моите постинги и когато му дойде времето.
А тракийска инвазия в З.Европа никога не е имало.
цитирай
40. sparotok - строежи
23.04.2010 15:55
анонимен написа:
Поздрави за всички обичащи България и народа ни!Благодаря ви за изключителната дискусия за пореден път!За невярващите все пак искам да припомня,че няма пречки да посетят тракийските/български каменни градове и гробници и да видят примерно основите на Плиска с каменните блокове,водопроводи,канализация.Площта на града в 7в. е била около два пъти по-голяма от площта на Константинопол/Византион. Попитайте нашите български археолози дали все още някой от тях се опитва да обясни по какъв начин са издялани гладките осеяни с правилни фигури (допуска е около 1мм) и тежащите тонове каменни блокове на тракийските/българските гробници.Истината не може да се скрие.И точно тази истина може да ни направи много по-силни,по-мъдри и по-единни.Благодаря на Спараток за огромната работа извършена с много любов и на всички родолюбци помагащи в дискусиите!Нека Бог Исус да бъде винаги с вас!


Много от строежите на дедите ни са разрушени, но и много е запазено. Нашата земя тепърва ще започне да разкрива тайните си.
цитирай
41. iuliuscaesar - човече имена завърщващи на МИР носи ...
23.04.2010 15:55
човече имена завърщващи на МИР носи целият славянски свят - от Полша до България и от Словения до Русия. примери колкото щеш и все нямат нищо общо с траките
цитирай
42. sparotok - искате да видите
23.04.2010 15:59
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
trakite kreposti ne sa stroeli ... prabulgarite puk sa stroeli durveni ukrepleniq ... bihte li mi dali nqkolko primera za drevni kamenni kreposti ?


Траките имат каменни крепости още от Бронзовата Епоха, не сте ли чували за Перперикон?

Прочетете Въведение в Тракийската Археология на Китов и Агре, също Готи и Гети на А. Чилингиров, доста неща ще ви се изяснят по отношение на древните постройки по нашите земи.


Perperikon ne e krepost !!!

ne iskam da cheta ... iskam da ida da vidq ! primerno : V centura na varna ima rimski termi, v centura na sofiq ima .. rimski termi ... do qmbol ima ... RIMSKA krepost ... kude sa trakiiskite/bulgarskite/slavqnskite/gotskite/frigiiskite ili prochie tam veche se oburkah koi koi e ....


Щом искате да видите, препоръчвам ви да посетите следните селища, в близост до които има тракийски крепости:

Сборяново
Созопол
Устрем
Горно Брястово
Четирград
Боготвор
Лесковец
Драгойново
Павел Баня
Перник
Ямбол
Пловдив
Ветрен

Когато пристигнете на избраното от вас място, поискайте информация от хора, които обичат да четат и те ще ви опътят:)))
цитирай
43. sparotok - истина
23.04.2010 16:02
анонимен написа:
Следя от известно време публикациите ти и съм изключително зарадвана. Нещо, в което вярвам от много време (на база прости умозаключения) сега се оказва не просто логично, но и солидно подкрепено с изследвания и разработки. Продължавай в същия дух! Време е да разбудим тракийското в нас!


Истината никога не е сложна, сложен е пътят тя да се укрие.
цитирай
44. sparotok - тракийски крепости
23.04.2010 16:03
анонимен написа:
trakite kreposti ne sa stroeli ... prabulgarite puk sa stroeli durveni ukrepleniq ... bihte li mi dali nqkolko primera za drevni kamenni kreposti ?


Препоръчвам ви да посетите следните селища, в близост до които има тракийски крепости:

Сборяново
Созопол
Устрем
Горно Брястово
Четирград
Боготвор
Лесковец
Драгойново
Павел Баня
Перник
Ямбол
Пловдив
Ветрен

Когато пристигнете на избраното от вас място, поискайте информация от хора, които обичат да четат и те ще ви опътят:)))
цитирай
45. sparotok - имена
23.04.2010 16:09
iuliuscaesar написа:
човече имена завърщващи на МИР носи целият славянски свят - от Полша до България и от Словения до Русия. примери колкото щеш и все нямат нищо общо с траките


Да, има, кой ли ще да ги е занесъл там, и защо в България са най-много, над 220:)))
цитирай
46. анонимен - za bulgarite
23.04.2010 16:12
Старите полски летописци за България
Георги Асьов

Българското присъствие в първите полски хроники е повече от оскъдно. Това не означава, че старите поляци не знаят нищо за българите. Така например още през 993 г. в германския град Кведлинбург пребивават едновременно пратеничества на цар Самуил и на полския владетел Болеслав Храбри, които несъмнено влизат във връзка помежду си. От около 998 г. същият Болеслав Храбри и българският престолонаследник Гаврил Радомир водят две сестри, унгарски княгини, а в ония времена подобно родство е нерядко по-важно и от кръвното. Има податки, че по същото време в Краков съществува православно епископство, подчинено на Българската църква. Полската образована върхушка чете за България в западните и руските исторически съчинения, а българи и поляци имат възможност за преки контакти в Седмоград, Унгария и Киевска Рус.
Независимо от това първата полска хроника (1113 г.) дори не използва името България. Изреждайки земите, в които живеят славянските народи, тя само я споменава като "Тракия". Едно столетие по-късно краковският епископ Винценти Кадлубек пише в аналите си, че още през V в. поляците "придобили земите, простиращи се, от една страна, на юг от Каспийско море, а от друга - чак до България". След около още един век летописът на Межва отбелязва, че "Българското кралство води името си от река Волга". Същото твърди и по-старата с няколко десетилетия Великополска хроника.
Така или иначе България и българите влизат в кръгозора на полските летописци едва с двата похода на Владислав Варненчик (1443-1444). Катастрофата при Варна разтърсва силно полското общество - и до днес поляците използват старинната си поговорка "При Варна наши мнозина загинаха мърцина".
Двата похода са обрисувани най-подробно в "Хроника на славното Полско кралство", написана от техния съвременник Ян Длугош (1415-1480). Сведенията, които използва този именит секретар на краковския епископ, са от първа ръка - той черпи направо от разказите на все още живите участници в битките. Вероятно именно походите на Варненчик стават причина Длугош да се заинтересува по-сериозно от българите. Работейки с множество местни, западни и руски извори, този мастит историк, който пише труда си цели 25 години, попада на различни сведения за българите, които не пропуска да вкара в съчиненията си. За разлика от предшествениците си, Длугош познава добре географията на българските земи, като особено поетично е описанието му на Дунавската делта. Мизия пък, уверява читателя си той, носи това име заради обилните си реколти. Затова древните я наричат хамбара на Церера, а съвременниците му - България.
Ян Длугош съзнава напълно славянската общност и често лансира тезата за нейното величие. В такъв смисъл той е и един от първите "теоретици" на славянофилството. Длугош разглежда историята и разселванията на славяните още от времето на библейската древност, извеждайки техния корен от рода на Яфет. В съответствие с тогавашните знания той също използва митологизирани, фантастични предания. Така например хронистът твърди, че около 458 г. някакъв полски княз завладял "българите и мизийците". Длугош обаче разбира и оценява величието на Първото българско царство. После, въз основа на руската хроника на Нестор, той пише за първия поход на киевския княз Светослав срещу България, а след това и за покръстването на Киевска Рус (забележете специално това!) не от гърците, а от българите. Описани са също битката на унгарския крал Сигизмунд с турците при Никопол през 1396 г., нападенията на османлиите срещу България през 1419 г. и др.
Една от най-ценните податки на Длугош е споменаването на български рицари в един турнир в унгарската столица Буда през 1412 г. Този факт е извънредно стойностен, защото участието в такъв турнир предполага наличието на родови цветове, герб, знаме, оръженосци, пажове, рицарски кодекс и ред други правила, за каквито няма почти никакви сведения в другите извори за българската история.
Според покойния български историк проф. Георги Първев1 най-важното нещо е определянето на ополската княгиня Виола (ок. 1204-1251) като "по род и народност българка"в съчиненията на Длугош. Тази Виола е баба на полския крал Владислав Локетек и естествено, прабаба на неговия син Кажимеж III Велики. Нейна кръв тече също така във вените на немалко унгарски и чешки крале и кралици и на други короновани особи в цяла Европа.
Поради цензурни ограничения трудът на Длугош е издаден едва няколко века след смъртта му. Независимо от това неговият ръкопис е отлично познат на всички значими полски историци, които го използват нашироко в собствените си съчинения.
Италианецът Филип Буонакорсо (1437-1496), натурализиран в Полша политически емигрант, също се опира на Длугош, с когото всъщност са съвременници. Наричан още Калимах, този хуманист от европейски мащаб описва двата похода на Варненчик в своята "История на Владиславовото царствие". Той също черпи от разказите на очевидци (самият Калимах живее в двора на епископ Гжегож от Санок, личен свещеник на крал Владислав при войните му в България). Изложението на Калимах е реалистично и критично. Той описва не само славянската солидарност и военното сътрудничество между поляци и българи, но и конфликтите между тях - заради разрушенията и плячкосването, които съпровождат пътя на всяка армия. Повествованието на Калимах често има почти репортажен характер, вероятно защото самият той е бил в България. Италианецът явно заварва Банат и Войводина все още несърбизирани, щом като твърди, че от унгарския град Солнок на река Тиса кръстоносците навлизат направо в българските земи (на друго място пък е отбелязано, че България стига и до източната граница на Босна). Интересен е епизодът с "българката Фекуза от село Сулло, одъртяла старица, обаче много сръчна и опитна в отгатването на бъдещето". Тъкмо тази врачка предсказва в подробности какво ще стане при Варна, което дава повод на влашкия владетел Влад Дракула да не се включи в кампанията.
Най-накрая Калимах е известен и със своята страстна пледоария в защита на завладените от османците балкански народи, произнесена на 25 февруари 1490 г. пред папа Инокентий VIII в Рим (т. нар. "Слово за войната с Турция").
Кратки сведения за България се съдържат и в географския "Трактат за двете Сарматии", отпечатан през 1518 г. в Краков. Негов автор е Мачей от Мехув, преподавател в Ягелонския университет. Същото се отнася и за творчеството на нотариуса на кралската канцелария Марчин Кромер (1512-1589), който освен това често преповтаря Длугош.
Всички цитирани дотук автори пишат на латински, така че техните съчинения са предназначени за сравнително тесен кръг читатели. Нещата се променят с първата полскоезична "Хроника на света", излязла изпод перото на Марчин Белски (ок. 1495-1575). Така благодарение на този войник, поет, преводач и аналист сведенията за България стават достъпни практически за цялото благородничество, за гражданството, а и за немалко селяни. Преди трудът му да бъде спрян от църковната цензура, Белски доживява да види три негови издания. По-късно "Хроника на света" е преработена и допълнена от сина му Йоахим, който я издава вече в своя версия.
Всъщност най-големият популяризатор на България сред старите поляци е Мачей Стрийковски (1547 - след 1582). Този шляхтич - войник, поет и хронист - е автор на една обемиста "История на Полша, Литва и цяла Русия", позната в два варианта. Те се различават помежду си в такава степен, че науката ги смята за отделни трудове. В първия от тях, пишейки за България, Стрийковски също следва западните, полските и руските летописци. Междувременно през 1574-1575 г., той пътува с едно дипломатическо пратеничество до Цариград, прекосявайки българските земи от Никопол на юг и обратно. Някои от преките му впечатления, написани в проза и стихове, попадат още в първия вариант на неговата история. Истински интересното идва обаче с втория вариант, където полякът излиза далеч извън рамките на традиционното за Полша, а и за Европа познание за България. В него тя е представена като най-старата и най-великата славянска държава, която поразява всеки противник. Кирил и Методий са определени недвусмислено за българи.
Според Стрийковски той е почерпил част от сведенията си от богослови и други учени люде в самата България. Никополци например го завеждат при поддържаните образцово от тях братски могили на избитите тук от султан Баязид кръстоносци (1396). В Одрин му показват окачените на градските стени страховити български боздугани, железни топки, мечове и други оръжия, от които е треперела Византия. На едно място му обясняват, че България е първата славянска държава, приела християнството. На друго му казват, че българите и хърватите са получили земите си с грамота от самия Александър Македонски. На трето му говорят за "българските князе и рицари", погребани в тракийските могили. Стрийковски приема всичко това за чиста монета и го включва в историята си без колебание. По-важното в случая обаче е, че той записва за вечността примери за историческата памет сред българите в края на ХVI в., които не се срещат никъде другаде. Освен всичко останало полякът ни дава и някои подробности за пътуващите гуслари, за празнуването на Задушница и култа към мъртвите, за ханищата, кервансараите и т. н. Освен на двувариантната си история Стрийковски е и автор на една малка книжка за турското потисничество над балканските народи, както и на рисунки на български крепости и замъци, правени от него с шпионска цел. Тези материали се намират в неизвестност, макар и да съществува надежда някой ден те също да изскочат от щедрите на изненади полски архиви. Тъкмо това се случи през 60-те години с ръкописа на първата версия на неговата история, който се смяташе за безвъзвратно изчезнал.
С най-голямо значение обаче от гледна точка на своята роля върху съдбините на самата България са "Църковните летописи" на ерудирания йезуит, житиеписец и полемист Пьотр Скарга (1536-1612), издадени през 1603 г. в Краков. Кралският проповедник Скарга не е автор на оригинално произведение, а на авторизиран превод на едноименното съчинение на Цезар Бароний. Именно този превод на Скарга претърпява и ред издания на църковнославянски език в Русия, като едно от тях е и главният източник на Паисий Хилендарски за неговата "Славянобългарска история". При това Паисий е заимствал от поляка не само историческите сведения за България, но и неговия полемичен увод за "ползата от историята", където е и прочутото "О, неразумний юроде!"
http:// www.euro2001.net/issues/5_2002/5br21/html
цитирай
47. sparotok - Никога ?
23.04.2010 16:14
iuliuscaesar написа:
sparotok написа:
iuliuscaesar написа:
по - скоро келтите в Тракия, или разорението на изтока.


Говорим за различни епохи юлиус, траките навлизат постепенно в Средна и Западна Европа на няколко вълни, най-забележителната е тази от 8-ми-7-ми век преди Христа.
Брен, Болгий, Камболей, Леонторий, и Акикорий потеглят доста весове по-късно на изток. Най-пострадали са гърция и Македония, с траките ( витините) даже има спогодби.
Не, че Тракия не е грабена, но явно не е било нещо сериозно защото за сравнително кратко време траките изтриват келтското царство от лицето на земята.


много добре знаеш, че келтското царство само се изтрива след като ударната му сила - айгосагите се преселват в Мала Азия. и въпреки това келтския елемент векове наред остава стабилен - бастарните са най - страшните римски врагове на балканите. стработн говори за келтотраки, което е показателно за етническото положение през Ів.пр.Хр.
но повече по този проблем в моите постинги и когато му дойде времето.
А тракийска инвазия в З.Европа никога не е имало.


Юлиус, думата никога не е аргумент, кажи защо Жан-Жак Хат се е объркал.
Ка ще обясниш появата на погребения от тракийски тип в Галия заедно с появата на нов вид кон, нов тип юзда, нови оръжия...типични за траки и кимерийци...
О, забравих тракийската домашната керамика, фибули, торкви, облекло...да, има запазено и облекло, посети Виенския Археологически Музей е ще се увериш сам.
цитирай
48. sparotok - непочтено
23.04.2010 16:16
iuliuscaesar написа:
какви тракийски крепости? имат няколко градчета, които са определяни от античните автори като "окаяни свърталища" и няколко крайбрежни резиденцийки на одриските царе и нищо повече. траките нямат градове в истинския смисъл на думата - като гръцките, римските и източните. това е неоспорим факт. вижте и Ксенофонт как е посрещнат от Севт, който резидирал в някаква кула. вижте и Лизимах който е пленен от Дромихет, чиито двор и начин на живот бил страшно мизерен в сравнение с елинистическите монархии.
А езоп и менандър не знам какви са знам само, че пишат и съответно говорят на прекрасен гръцки - басните на езоп са в учебниците по старогръцки за НГДЕК, което е показателно.


Плюейки по траките само доказваш, че ги мразиш.
Ти не знаеш ли, че Атина, Микена, Тулисос, Коринт, Кносос и много други величествени градове не са гръцки, а принадлежат на предгръцки народ - пеласгите.
цитирай
49. анонимен - Панорама
23.04.2010 16:45
"... и това, че келтският език на Ирландия и Шотландия е бил наричан от някои келтски историци “изначалният език на Адам и Ева”, който наистина е западния корен на индо-арийския език, разпространил се навсякъде в шум-арийска империя от Ирландия до Индия, заедно със санскритския, който се явява източния корен на същия език.

Съвместното изучаване на келтски, санскритски и древношумерски езици би довело до интересна реставрация, стига да имаше филолози, които да могат да схванат значимостта на всичко това.

Та защо е трябвало древните викинги от Швеция да слизат по Волга през Русия? Те са се опитвали да скицират още веднъж древния маршрут на пилигримите към Асгаард, Агарта, (Asgaard, Agharta) по пътя на коприната. Те искали да пристигнат физически живи до Асгаард, вместо да стигнат само духом с валкирите (Valkyries), ако ги убиели в битка! ..."

http://www.xnetbg.com/new/blogs/alienhorus/?p=4

http://www.xnetbg.com/new/blogs/alienhorus/?p=11
цитирай
50. iuliuscaesar - не плюя по траките такива са факт...
23.04.2010 17:18
не плюя по траките такива са фактите. дали изброените от теб градове са строени от пеласги никой не може да каже. дори и да е така - проблемът е че пеласгите не са траки.
не мога да мрзя траките те са наши духовни предци. но само толкова. имат влияние в регионален мащаб - но само толкова.
покажи ми кимерийски некропол и ще ти повярвам. как разбра че е кимерийски? къде го? и т.нат.
покажи ми пеласгийски некропол и ще ти повярвам. нещо повече, ще повярвам и на гентичните изследвания, които уж показали, че българите имали еди си колко процента пеласгийски гени - интересно от къде са взели ДНК за да го докажат?
цитирай
51. анонимен - Юлиус съзнателно лъже!
23.04.2010 17:23
Юлиус отново съзнателно подвеждаш и лъжеш читателите на този блог.
Иди на Небет тепе в Пловдив да види Тракийския циклопски градеж на крепостната стена, и по късния римски градеж. От там иди в големия Тракийски град Кабиле/край Ямбол/ за да видите отново Тракийския циклопски градеж на крепостната стена оградила територията на града от 600 декара. На това ли казваш "градче". Тракийският династ Спарток е сякъл монети и е резидирал в Кабиле. Ето това е неоспорим факт!
Юлиус продължаваш да повтаряш наложени "гръцки" клишета, а и много добре знаеш, че крепоста около Акропола в Атина не е строена от гърци.
А фригиецът Езоп е мълчал цяла година като роб, по простата причина, че не е знаел гръцки човека.
Юлиус, много умело се опитваш да дезинформираш читателите!
... Или правиш социологичско проучване за мнението на плебса?
цитирай
52. анонимен - № 26 иди и виж!
23.04.2010 17:39
В Тракийския град Кабиле край Ямбол, много добре се вижда тракийския циклопски градеж под римския. Кабиле е голям град на траките и през римската епоха римляните владеят този град. Тракийската крепостна стена маркира огромна територия. Качи се и на Зайчи връх да видиш светилището на Кибела и основите на кула пак с тракийски циклопски градеж /суха зидария с огромни камъни/. И вземи почети малко Велизар Велков и Ал.Фол, че дано ти светне ламбата в зелената тиква!
цитирай
53. анонимен - Гръцките лъжи!
23.04.2010 17:58
Абе той и Фригийският Цар Мидас е представен в учебниците по старогръцка история като древен грък, ама Цар Мидас си е доказано фригиец т.е. тракиец и чете и пише на своята си фригийска/тракийска азбука. И Филип ІІ не е знаел дума гръцки, ама е обявен за грък.
Всичко що е велико, трябва да е гръцко! Ама не е!
цитирай
54. iuliuscaesar - Абе той и Фригийският Цар Мидас е ...
23.04.2010 19:03
анонимен написа:
Абе той и Фригийският Цар Мидас е представен в учебниците по старогръцка история като древен грък, ама Цар Мидас си е доказано фригиец т.е. тракиец и чете и пише на своята си фригийска/тракийска азбука. И Филип ІІ не е знаел дума гръцки, ама е обявен за грък.
Всичко що е велико, трябва да е гръцко! Ама не е!


никъде не съм срещал книга където Мидас да е обявен за грък. то е ясно че не е.
филип ІІ е знаел гръцки, както и всеки един македонски цар след времето на Архелай. разбира се това не означава че е грък, но гръцки е знаел.
цитирай
55. анонимен - taka e
23.04.2010 19:29
edni jiveem sred kreposti i kamenni kushti i kazvat che i dosega naroda ne znae da diala kamuk a drugi sus zemite i jivota po tiah si prisvoiavat kulturata na jivelite predi tiah.pisanoto moje da se izgori i prepravi.Gospod da ni pomogne da se priemem kato takiva kakvito sme dori i tezi psevdoucheni deto se zovat bulgari puk vuzvelichavat ne bulgarskoto.
Dano nachinanieto na Sparotok dade bogat urojai za naroda ot dneshna bulgaria i vrazumi tezi bulgari s nauchni titli,koito s trudovete si izdigat avtoriteta na chujdozemnite grabiteli na vsichko tsenno.
цитирай
56. анонимен - Гледната точка на ирландец
23.04.2010 19:32
THE IRISH ORIGINS OF CIVILIZATION
http://www.irishoriginsofcivilization.com
цитирай
57. raders - траките са дали на Запада. . . да бяха ...
23.04.2010 19:57
sparotok написа:
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....

Господине, Плиска и Преслав са строени от дедите ни по времето на Константин Велики, т.е 4-ти век. От същият период има и около 300 каменни църкви, които по-късно са разрушени.

Явно не знаете, че в България са открити останките на над 2000 каменни крепости?

Бихте ли посочили кога англо-сакси и алемани построяват за първи път каменна сграда?

Западняците не са били под подтисничесвото на турци и гърци, не забравяйте това!:))) Явно бъркаш византийците с гърци. Не е чудно - не си само ти; компетентността на тази аудитория ми е пределно ясна
цитирай
58. raders - Това изследване има резон и е нап...
23.04.2010 20:19
danailvdimitrov написа:
[quote=sparotok][quote=raders]Това изследване има резон и е напълно допустимо. Българи и сега има навсякъде по света, защо не и тогава. Дори една си е наивно. Защото като започнеш с един буквар от първи клас на началното училище и свършиш с всеки научен труд от висшите училища - било то медицина, физика, математика, химия, биология, литература, информатика и т.н, тази терминология, която са ползвали те, а като погледнеш към небето, дори и звездите носят същите имена, които те са им дали. А като се замислиш и частите на твоя компютър, с който сега работиш носят същите или подобни названия. Така че, приятелю, разбирам амбицията ти, уважавам желанието ти да вдигнеш задълбочаваме с въпроса за технологиите и нека не забъркваме древните гърци, защото ще станем съвсем смешни пред мислещата аудитория /доколкото ще ни обърне внимание/. Само от това се опасявам.

Знаете ли кой е написал първата гръцка граматика?
Нека ви помогна, това е Дионисий Тракиеца.
Питагор е вземал с пълни шепи от тракийското учение на Залмоксис, но гърците имат наглостта да наречат трaкийският мислител роб на Питагор.
Менандър е гет, Езоп е фригиец, Етикус Истер е скит ( мизиец)...кой обаче говори за тях?
Допълвам с материал предоставен от Equilibrus -
Не бъдете, елини, враждебно разположени към варварите и не хранете ненавист към тяхните учения. Защото кое от вашите учереждения е получило начало
.....та в настаналата ТИШИНА от аргументи,да Ви попитам Г-н Райдерс кое е по важно - да изобретиш "частите на компютъра" или да им дадеш наименования ?!?
Никой не отрича големите заслуги на гърците в различни области на науката,философията,обществените науки ,математика( по малко във физика,химия) ....но да се твърди `че те са някакъв фундамент на цялото познание за света върху което останалите европейски народи просто "вегитират" в последните 2-3000 години-ето това вече е смешно!
Поне аз така мисля.

:) Печелиш! Щом не са направили компютри,значи са капут. Евалла
цитирай
59. demograph - Юлиус или който е той, е чужденц, най-вероятно грък
23.04.2010 22:44
iuliuscaesar написа:
не плюя по траките такива са фактите. дали изброените от теб градове са строени от пеласги никой не може да каже. дори и да е така - проблемът е че пеласгите не са траки.
не мога да мрзя траките те са наши духовни предци. но само толкова. имат влияние в регионален мащаб - но само толкова.
покажи ми кимерийски некропол и ще ти повярвам. как разбра че е кимерийски? къде го? и т.нат.
покажи ми пеласгийски некропол и ще ти повярвам. нещо повече, ще повярвам и на гентичните изследвания, които уж показали, че българите имали еди си колко процента пеласгийски гени - интересно от къде са взели ДНК за да го докажат?

.......................................................................................................................
Такова безогледно и цинично храчене, продиктувано от собствената му неосъзната или осъзната неграмотност, може да си позволи, и съм срещал само у един грък, подвизаващ се във форумите. Гъъкът го разбирам. Той защитава сляпо държавата и народа си. Юлиус е или грък, или платен българохулник. Такъв, и от сто дерета вода да му донесеш, ще се изхрачи в нея. Отминавайте го с мълчание.
цитирай
60. анонимен - А сега обърнете ирландската версия обратно
24.04.2010 00:42
анонимен написа:
THE IRISH ORIGINS OF CIVILIZATION
http://www.irishoriginsofcivilization.com

.....................................................................................
И си представете че всичко започва в земите ни и тръгва като ветрило по всички посоки.
цитирай
61. razkazvachka - С удоволствие те чета няколко пъти - специално в този пост, както и коментарите
24.04.2010 21:41
години наред ми вадят очите думички разни на разни езици и в корените на разни култури, докато преподавам англоезични литератури - и все повече си внасям корените на нашата култура - (да го е страх, човек, да използва името "история" - макар че имам диплома и за историк) - за радост на мислещите в аудиторията.

Едно нещо, обаче, ме притеснява - не историците, а филолозите са тези, които последни ще се обърнат към българския език, без да поставят разни славянски, германски, гръцки и незнам какви си още шапки върху очите си.:)))
цитирай
62. sparotok - табу
24.04.2010 21:46
razkazvachka написа:
години наред ми вадят очите думички разни на разни езици и в корените на разни култури, докато преподавам англоезични литератури - и все повече си внасям корените на нашата култура - (да го е страх, човек, да използва името "история" - макар че имам диплома и за историк) - за радост на мислещите в аудиторията.

Едно нещо, обаче, ме притеснява - не историците, а филолозите са тези, които последни ще се обърнат към българския език, без да поставят разни славянски, германски, гръцки и незнам какви си още шапки върху очите си.:)))


Българския език е отдавна табу за езиковедите и историци.Малко сме останали в старата Родина, милиони са разселени по цяла Европа, това ни прави слаби в този момент.Според Павел дори Линеарните А надписи се разчитат лесно с български, а са писани преди 3700 години.
Д.Д.
цитирай
63. анонимен - PITAM- ;BAN;
24.04.2010 22:47
1 -KOGA E SAZDADEN -PRABALGARSKIIAT -KALENDAR...-ONZI KOITO E SAS SEKUNDI RAZMINAVAIKI SE SAS SEGAWNOTO -ASTRONOMI4ESKO VREME....??? 2 -MOZE LI TOVA DA SE SAZDADE BEZ -AZBUKA + ZIFRI ???
цитирай
64. анонимен - четиво за iuliuscasar, raders, mglishev и подобен кръжец
25.04.2010 06:17
http://megimg.info/mg/modules/booklists/viewcat.php?cid=648 "Орфей и азбуката"-от Никола Гигов
цитирай
65. iuliuscaesar - http://megimg. info/mg/modul...
25.04.2010 13:26
анонимен написа:
http://megimg.info/mg/modules/booklists/viewcat.php?cid=648 "Орфей и азбуката"-от Никола Гигов


орфей е митологическа личност, сведенията за която са почти хиляда години след неговото "съществуване".
цитирай
66. анонимен - Иво
25.04.2010 15:50
То тъй бе, каквото не ви изнася всичко влиза в графата "митология". В нея графа са още Лин, Музей, Кадъм, Тамирис, Калиопа, Меропа, Родопа, Европа, Евмолп и так дале......
А след години същото ще твърдите и за Спаротока, нали? Сигурно в учебниците си ще пишете:
"П.Сирафимов /Спароток/ е родом от Азия и е митологическа личност, сведенията за която са почти хиляда години след неговото "съществуване".. А Манол Глишев е бил реален по същото време на Балканите."
цитирай
67. анонимен - 1 -KOGA E SAZDADEN -PRABALGARSK...
25.04.2010 16:39
анонимен написа:
1 -KOGA E SAZDADEN -PRABALGARSKIIAT -KALENDAR...-ONZI KOITO E SAS SEKUNDI RAZMINAVAIKI SE SAS SEGAWNOTO -ASTRONOMI4ESKO VREME....??? 2 -MOZE LI TOVA DA SE SAZDADE BEZ -AZBUKA + ZIFRI ???


Няма такова понятие като "прабългарски календар" , това е измишльотина на Людмила Живкова и профаните от обкръжението и.

Изобщо не е ясно какъв календар са ползвали прабългарите и колко точен е бил, вероятно са ползвали китайски или тюркско китайски календар, но няма никакви исторически писмени източници които да указват какъв е бил точно.
Научи се на две неща :
1. Да пишеш на български.
2.Да четеш на български преди да задаваш тъпи въпроси.
цитирай
68. joanandreev1 - Поздрави от провокатора
25.04.2010 18:46
БРАВО! Ето защо при комунизма нещо никак не им се искаше да се занимават с история на древните българи и траки!
Едва ли на нахалните руснаци им е приятно да им се напомня, че българските "братушки" не само, че не са им никакви братя, ами са били толкова велики, колкото те никога няма да бъдат, както и това, че те са наляли основите на националната им култура и имат значителна роля в политическото укрепване на ранната им държава (създадена не от тях, а от Варягите)!
За съжаление още дълго България, българите и тяхната древна история ще си остане най-добре пазената тайна в света и причините се крият, както в личният интерес на научните "светила", така и в нежеланието на много могъщи (руснаци и китайци, англичани, французи и германци), а и не толкова могъщи народи да признаят своята малоценност!
Освен това, като имам предвид дълбоката древност на българите и изключителното ниво на знанията им, съм сигурен, че в секретната секция на ватиканската библиотека има данни и артефакти, свързани с България и тракийският орфизъм, чието изваждане на бял свят ще взриви основите на съвременното християнство!
цитирай
69. анонимен - Профанът №70
26.04.2010 09:42
Eй №70, когато свършиш за България толкова колкото Людмила Живкова е свършила, тогава ще говориш бе профан с профан!
Людмила доказа, че е истинска българка въпреки желязната завеса и "по големия брат". При социализма Людмила е таз, която открехна вратата към нашите предци траките. № 70 не смей да плюеш Л.Живкова и хората край нея, които свършиха много полезна за България работа. Людмила Живкова накара руснаците да се изпотяват като чуят за историята на България!
Относно българския календар точно китайците са документирали, че са го взели от българите. Виж и началната дата на българския календар.
Замисли се, коя може да е началната дата на един календар, т.е. година първа!
цитирай
70. анонимен - Филип Втори НЕ е знаел елински език
26.04.2010 10:35
Филип Втори Македонски не е знаел елински/гръцки език/ според неговия съвременник Демостен. В прочутите "Филипики" Демостен определя Филип Втори като: -"Недостоен македонец е! Не знае елински! Дивак и варварин!"
Дори и да са научили Филип Втори и сина му Александър елински/гръцки/ език това не ги прави гърци и не е редно до бъдат обявявани за гърци.
цитирай
71. анонимен - Прекрасна дискусия.
26.04.2010 13:21
И аз се вълнувам от история и съм чел доста, но съм респектиран от академичните изследвания и познания на "Спароток" а също така и от упоритостта и трудолюбието, които са нужни за да се пропагандират. Моите поздравления!
цитирай
72. sparotok - дискусия
26.04.2010 13:36
kushel написа:
И аз се вълнувам от история и съм чел доста, но съм респектиран от академичните изследвания и познания на "Спароток" а също така и от упоритостта и трудолюбието, които са нужни за да се пропагандират. Моите поздравления!


Благодаря!

Дискусията е нужна, ако искаме да стигнем до истината. Да се надяваме само, че тонът на опонентите ще остане умерен. Те имат пълното право да изявят своите възгледи, важното обаче е това да става по културен начин.
цитирай
73. drakulla - ето
26.04.2010 18:43
последни, топли новини: http://bnt.bg/bg/news/view/27385
- пак криви "истини"
цитирай
74. breeze - "Пътят ще бъде Празник"
26.04.2010 19:13
Той вече, е празник!
Усещан в душите ни!
Празник ежедневен!
Изграждан с мечтите ни!

Усмивки и Бодрост за Теб!
цитирай
75. sparotok - безумие
27.04.2010 00:10
drakulla написа:
последни, топли новини: http://bnt.bg/bg/news/view/27385
- пак криви "истини"


Това си се очакваше, видяха, че вече никой не вярва, че сме туранци и ни направиха иранци:)))

Нищо, аз пък ще предложа постинг за исинските иранци - траките. Нямам влиянието на БНТ и на спонсорираните ( от кой ли? ) учени, но все пак ще е нещо.
цитирай
76. sparotok - празник
27.04.2010 00:12
breeze написа:
Той вече, е празник!
Усещан в душите ни!
Празник ежедневен!
Изграждан с мечтите ни!

Усмивки и Бодрост за Теб!


Благодаря ти!
Наистина ще е празник когато истината за произхода ни излезе на яве!
цитирай
77. mglishev - ...
27.04.2010 00:30
Милост... това вече е пълна щуртия. Сега и Астерикс стана Астерилксис - или по-право Истерилкскис.
цитирай
78. breeze - "Трилогия за произхода на българите" - по БНТ-1 на 9,16 и 17-ти май
27.04.2010 08:24
От това предаване ще научим че..."ПРЕДИ българите да дойдат ОТВЪД Дунава, ние сме живели някъде, били сме ДЕЦА на голямата иранска цивилизация"...

Хм...ДЕЦА...и ОТВЪД...Да другари, ще бъдем послушни "деца", защото сме "ДОШЛИ"...защото сме има ли родина, но и там сме били отно во "деца"... С това ще се горде ем...
"Рапорт да ден!"

Приема ли се?
цитирай
79. анонимен - Дано по-скоро старите, а и други
27.04.2010 10:16
"учени глави" в БАН и Университета "преглътнат" някои свои "убеждения" и започнат да четат и осмислят НЕ само това, което сами са писали, къде по "убеждение" или по конюнктурни причини. А за четене и преосмисляне вече има не само свобода, но и БЕЗКРАЙНИ възможности. Престъпление е за тези, които могат, но не го правят.
Дано този блог даде начало и на други подобни, за да има наистина смислена и ползотворна дискусия за ИСТИНАТА.
ТЯ Е НУЖНА НЕ САМО ЗА ДНЕС, А ЗА ДОСТОЙНОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ В ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА".
цитирай
80. анонимен - 78.sparotok-безумие
27.04.2010 11:29
Sparotok, не се кахъри. Търсенията на българските историци са ясни.След като обиколят де що земя има на тази планета, по необходимост ще стигнат до Тракия и така ще открият това което търсят-прародината на българите.Ама, какво да се прави.. толкова им е акъла.
цитирай
81. анонимен - От това предаване ще научим че. . . ...
27.04.2010 13:53
breeze написа:
От това предаване ще научим че..."ПРЕДИ българите да дойдат ОТВЪД Дунава, ние сме живели някъде, били сме ДЕЦА на голямата иранска цивилизация"...

Хм...ДЕЦА...и ОТВЪД...Да другари, ще бъдем послушни "деца", защото сме "ДОШЛИ"...защото сме има ли родина, но и там сме били отно во "деца"... С това ще се горде ем...
"Рапорт да ден!"

Приема ли се?"Доц. д-р Александър Илиев е разностранна творческа личност. Артист, режисьор, пантомимист, преподавател в НАТФИЗ (катедра „Сценично движение“), директор на международен театър по ритуалите и маските към Юнеско......"

Ех ако въпросният доктор, автор на този филм, освен поет и пантомимист беше и историк, нямаше да наплещи толкова глупотевини .......

"Мадара произлиза от бог Митра...."
Алеле майко...
Абе кой му е отпуснал на тоя пари да обикаля като глуха кучка из Иран и да дрънка глупости в национален ефир?!
цитирай
82. анонимен - добавка от 83.анонимен
27.04.2010 14:09
"Доц. д-р Александър Илиев - сценарист и режисьор на трилогията и ръководител на експедицията:
- Многократно хората от експедицията бяха спирани и им бяха задавани въпроси на местните езици, което означава, че нас ни бъркат непрекъснато с местните хора...". Тоя суек Илиев да не би да си мисли, че в Иран са полиглоти, и задават въпроси на всеки според външния му вид който издава езика на който говори. Естествено, че ще те питат на техния си език, ако и да си китаец. Но, това показва какви са умствените способности на българските историци, а също така, доколко са правилни техните изводи и твърдения.Що се касае до намерената някаква генетична близост, за която говори Илиев, би трябвало да му е ясно, че в Иран се срещат почти всички генетични хаплогрупи представени в Европа, с изключение на тракийския ген I2a, и значи ли, че ако в България има хора носители на ген R1b и същия в Англия е 67 процента, то прародината на българите е Албиона.И, пак ще кажа-толкова им е акъла.
цитирай
83. sparotok - неизбежно
27.04.2010 14:21
анонимен написа:
Sparotok, не се кахъри. Търсенията на българските историци са ясни.След като обиколят де що земя има на тази планета, по необходимост ще стигнат до Тракия и така ще открият това което търсят-прародината на българите.Ама, какво да се прави.. толкова им е акъла.


Признаването на българите за местен тракийски народ е неизбежно, но забавянето на тази истина ще забави и възраждането на България, това ми е болката.
цитирай
84. sparotok - никакво приемане
27.04.2010 14:22
breeze написа:
От това предаване ще научим че..."ПРЕДИ българите да дойдат ОТВЪД Дунава, ние сме живели някъде, били сме ДЕЦА на голямата иранска цивилизация"...

Хм...ДЕЦА...и ОТВЪД...Да другари, ще бъдем послушни "деца", защото сме "ДОШЛИ"...защото сме има ли родина, но и там сме били отно во "деца"... С това ще се горде ем...
"Рапорт да ден!"

Приема ли се?


Никакво приемане!
Сега поне манипулаторите показват ясно лицата си и обявяват и имената си.
Така българският народ ще знае кой го мами.
цитирай
85. sparotok - реакция
27.04.2010 14:28
mglishev написа:
Милост... това вече е пълна щуртия. Сега и Астерикс стана Астерилксис - или по-право Истерилкскис.


Типична реакция за школата на Златарски:)))

Астерикс и Обеликс са измислени герои, но хилядите тракийски находки от алпийските региони са горчива реалност за твоите съмишленици и поради тази причина досега са премълчавани.

Защо не кажеш къде се е объркал Жан-Жак Хат твърдейки, че трако-кимерийци са колонизирали Бавария и Северна Галия?

Защо не ми прати лангобардското тълкуване на надписа върху еленово рогче?
Няма да го бъде нали? Когато отречеш нещо е редно да предложиш друга, по-добре аргументирана версия. Това няма как да стане и ти го знаеш.
цитирай
86. mglishev - А, пардон
27.04.2010 16:07
Пратих ти го :)
А иначе тия галски измишльотини наистина са годни само за комиксите на Госини и Юдерзо.
цитирай
87. sparotok - пращане
27.04.2010 16:19
mglishev написа:
Пратих ти го :)
А иначе тия галски измишльотини наистина са годни само за комиксите на Госини и Юдерзо.


Прощавай, но нещо ми е убегнало твоето пращане. Би ли обяснил накратко какво означава на лангобардски ЕСИУМНИНЕСУР, оставям разделението на тебе.

Обясни също как тези лангобарди се появяват в Северна Италия през 6-ти, 5-ти век преди Христа. Еленовите рогчета са от археологичен слой 6-ти, 5-ти век преди Христа.

Не ми се измъквай отново както направи с готските топоними и хидроними от България и Румъния, а също и с готската материална култура от този район.

Екзотичните топоними и хидроними ли са измишлютина? Днес бях решил да публикувам изображения на тракийски находки, но поради стечението на обстоятелствата друг по-важен постинг ще бъде пуснат.

Имай търпение ще видиш и тракийските находки там, където официално не трябва да ги има....но ги има.
цитирай
88. анонимен - smelost
27.04.2010 18:00
не ти стиска май да си признаеш, че учен с името Жан Жак Хат не съществува ?
цитирай
89. sparotok - смелост
27.04.2010 18:48
анонимен написа:
не ти стиска май да си признаеш, че учен с името Жан Жак Хат не съществува ?


Предполагам, че живеете в малко населено място, в което библиотеката е от времето на тоталитаризма и поради тази причина не сте запознат със западноевропейска научна литература.

Виждам, че сте сте в състояние да ползвате интернет, поръчайте си книгата на френския автор

Hatt, Jean Jacques. 1970 Celts and Gallo-Romans; translated from the French by James Hogarth Barrie & Jenkins, London,

Има и друго издание - Jean-Jaques Hatt, Celts and Gallo-Romans, Geneva, 1970;

Изполвайте Гугъл и потърсете нещо с думите Jean-Jaques Hatt Celts, или Jean-Jaques Hatt bibliography.

Успех в откритието на един нов за вас свят:)))

цитирай
90. анонимен - ХАТТ ?!?
27.04.2010 19:40
sparotok написа:
анонимен написа:
не ти стиска май да си признаеш, че учен с името Жан Жак Хат не съществува ?


Предполагам, че живеете в малко населено място, в което библиотеката е от времето на тоталитаризма и поради тази причина не сте запознат със западноевропейска научна литература.

Виждам, че сте сте в състояние да ползвате интернет, поръчайте си книгата на френския автор

Hatt, Jean Jacques. 1970 Celts and Gallo-Romans; translated from the French by James Hogarth Barrie & Jenkins, London,

Има и друго издание - Jean-Jaques Hatt, Celts and Gallo-Romans, Geneva, 1970;

Изполвайте Гугъл и потърсете нещо с думите Jean-Jaques Hatt Celts, или Jean-Jaques Hatt bibliography.

Успех в откритието на един нов за вас свят:)))1) както вече споменах французите нямат Х (H) в езика си и рядко го ползват още по-малко в имена
2) Hatt на френски по смъртно няма как да се произнесе Хат ... х-то не се чете и няма "е" на края да озвучи т-то
3) ето резултатите от гугъл споменатото име не фигурира там.

http://www.google.bg/#hl=bg&ei=WBLXS9uOOpKL-Qaxvq2cBg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAUQBSgA&q=Jean-Jacques+Hatt&spell=1&fp=4c72278781326d8f
цитирай
91. sparotok - уточнение
27.04.2010 19:50
Вие твърдяхте, че не съществува Jean-Jaques Hatt, сега спорите за произношението, какво точно искате да кажете.

Това, че съм предал Hatt като Хат, а не като Ат не променя нито един факт от постинга.

Нямате аргументи, с които да ме оборите и се хващате за една буквичка, чак ми става жал за вас:)))
цитирай
92. анонимен - уточнение
27.04.2010 20:17
Какво точно искам да кажа ?
ще почна по-отдалеч - посещавам блога ви от доста време - поставяте интересни въпроси, на които и аз съм търсил отговора. Обаче до сега не сте успял да ме убедите ! Не приемам просто да ми се цитира едно име като доказателство за теза ... някой си бил казал ... ОК може да е голям капацитет и да е бил директор на историческия музей в страсбург обаче едва ли е тезата която е защитавал дори бегло се е доближавала до вашата ! Имате ли цитат-твърдение-теза, че Жан Жак Ат потвърждава ТРАКИЙСКО присъствие в 6-ти 5ти век преди христа в белгика ?!? Очаквам стройна последователна теория доказана от няколко независими източника плюс артефакти, а не недомлъвки, случайни споменавания, езикови аналогии и митологии ... Премахнете емоциите от статиите !
цитирай
93. sparotok - находки
27.04.2010 20:25
Прав сте, че без наличие на тракийски находки в алпийските региони е невъзможно да се докаже тракийско присъствие там.
Приготвил съм постинг с изображения на тракийски махайри, кописи, върхове на стрели, фибули, торкви, керамика и облекло.
Този постинг щеше да бъде побликуван днес, но негово място зае извънредния - Траки иранци и българи, който ще е в няколко части.

Имайте търпение, ще видите и материала за тракийската материална култура в алпийските региони. До тогава ви съветвам да си намерите книгата на Jean-Jaques Hatt, Celts and Gallo-Romans. Не е скъпа, но дава ценни данни.

И моля ви не правете опити да дирижирате начина ми на работа, вие можете да създадете свой и там да предтавяте вижданията си по начин, който вие намирате за подходящ.
цитирай
94. анонимен - Какво точно искам да кажа ? ще п...
28.04.2010 10:47
анонимен написа:
Какво точно искам да кажа ?
ще почна по-отдалеч - посещавам блога ви от доста време - поставяте интересни въпроси, на които и аз съм търсил отговора. Обаче до сега не сте успял да ме убедите ! Не приемам просто да ми се цитира едно име като доказателство за теза ... някой си бил казал ... ОК може да е голям капацитет и да е бил директор на историческия музей в страсбург обаче едва ли е тезата която е защитавал дори бегло се е доближавала до вашата ! Имате ли цитат-твърдение-теза, че Жан Жак Ат потвърждава ТРАКИЙСКО присъствие в 6-ти 5ти век преди христа в белгика ?!? Очаквам стройна последователна теория доказана от няколко независими източника плюс артефакти, а не недомлъвки, случайни споменавания, езикови аналогии и митологии ... Премахнете емоциите от статиите !


За Спараток неясните и недоказани споменавания на древни автори са достатъчно доказателство за теорията му.
Науката и археологията не се приемат с обяснението че са комунистическа манипулация, очевидно погрешните споменавания на Страбон и Омир са достатъчно доказателство.
Чудно ли е че автохтонната теория служи само за насмешка и дори не се споменава като теория от съвременната наука?
цитирай
95. sparotok - необосновани твърдения
28.04.2010 18:17
анонимен написа:
анонимен написа:
Какво точно искам да кажа ?
ще почна по-отдалеч - посещавам блога ви от доста време - поставяте интересни въпроси, на които и аз съм търсил отговора. Обаче до сега не сте успял да ме убедите ! Не приемам просто да ми се цитира едно име като доказателство за теза ... някой си бил казал ... ОК може да е голям капацитет и да е бил директор на историческия музей в страсбург обаче едва ли е тезата която е защитавал дори бегло се е доближавала до вашата ! Имате ли цитат-твърдение-теза, че Жан Жак Ат потвърждава ТРАКИЙСКО присъствие в 6-ти 5ти век преди христа в белгика ?!? Очаквам стройна последователна теория доказана от няколко независими източника плюс артефакти, а не недомлъвки, случайни споменавания, езикови аналогии и митологии ... Премахнете емоциите от статиите !


За Спараток неясните и недоказани споменавания на древни автори са достатъчно доказателство за теорията му.
Науката и археологията не се приемат с обяснението че са комунистическа манипулация, очевидно погрешните споменавания на Страбон и Омир са достатъчно доказателство.
Чудно ли е че автохтонната теория служи само за насмешка и дори не се споменава като теория от съвременната наука?


Бъркате ме с някого, аз ползвам комбинативни методи, т.е. сведения от археология, ономастика, антропологически проучвания и разбира се исторически извори.

Вие като отворихте дума за наука и археология бихте ли ме уповестили кой древен автор е нарекъл българите туранци, или монголци, а също кой учен е доказал, че материалната култура на старите българи не е на местен народ, а на пришълци, къде мога да прочета това, в кой музей мога да видя туранските артефакти?
цитирай
96. анонимен - А кой съвремене учен твърди че пр...
28.04.2010 19:01
А кой съвремене учен твърди че прабългарите са монголци?!
И какво общо имат монголците?
Прабългарите са наричани с безброй имена, с тези същите имена са наричани всички народи идващи от степта- това не означава че са един народ.
За византийските автори всичко което идва от Скития е "скити" и всичко което живее в Мизия е "мизи", но това не означава че става въпрос за едни и същи народ.
Прабългарите идват условно от Скития и живеят в Мизия, но няма никакви археологически доказателства че са скити или мизи.

Доколкото знам цялата съвременна официална историческа наука доказва безспорно с археологически доказателства че прабългарите не са местен народ- това е официалната днешна научна теза на всички съвременни български и световни историци.
Произходът на прабългарите не е ясен, и надали може да се изасни напълно най малкото защото прабългарите са конгломерат от племена с различен етнически облик, но със сигурност няма нито едно прието научно доказателство за автохтонният произход на прабългарите.

Съвременната официална наука е категорична в това, автохтонната теория не само не е приета, но дори и не се разглежда като хипотеза- до толкова е лишена от научна стойност.

Позоваването на няколко неясни извора и на няколко екзотични хипотези лансирани от историци любители не е научна теория и те не са научно доказателство.
цитирай
97. sparotok - знания
28.04.2010 19:25
анонимен написа:
А кой съвремене учен твърди че прабългарите са монголци?!
И какво общо имат монголците?
Прабългарите са наричани с безброй имена, с тези същите имена са наричани всички народи идващи от степта- това не означава че са един народ.
За византийските автори всичко което идва от Скития е "скити" и всичко което живее в Мизия е "мизи", но това не означава че става въпрос за едни и същи народ.
Прабългарите идват условно от Скития и живеят в Мизия, но няма никакви археологически доказателства че са скити или мизи.

Доколкото знам цялата съвременна официална историческа наука доказва безспорно с археологически доказателства че прабългарите не са местен народ- това е официалната днешна научна теза на всички съвременни български и световни историци.
Произходът на прабългарите не е ясен, и надали може да се изасни напълно най малкото защото прабългарите са конгломерат от племена с различен етнически облик, но със сигурност няма нито едно прието научно доказателство за автохтонният произход на прабългарите.

Съвременната официална наука е категорична в това, автохтонната теория не само не е приета, но дори и не се разглежда като хипотеза- до толкова е лишена от научна стойност.

Позоваването на няколко неясни извора и на няколко екзотични хипотези лансирани от историци любители не е научна теория и те не са научно доказателство.


Не зная откъде черпите знанията си. Аз съм съпоставил изследванията на Бешевлиев, Овчаров, Фехер и др. с тези на Китов, Агре...и излезе, че старобългарската материална клтура и обичаи са тракийски.

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/02/26/mizi-i-bylgari-i.500672

Това, че определено група учени укрива доста данни, не означава, че тези данни не съществуват.
цитирай
98. mglishev - :)
29.04.2010 12:52
анонимен написа:
Какво точно искам да кажа ?
ще почна по-отдалеч - посещавам блога ви от доста време - поставяте интересни въпроси, на които и аз съм търсил отговора. Обаче до сега не сте успял да ме убедите ! Не приемам просто да ми се цитира едно име като доказателство за теза ... някой си бил казал ... ОК може да е голям капацитет и да е бил директор на историческия музей в страсбург обаче едва ли е тезата която е защитавал дори бегло се е доближавала до вашата ! Имате ли цитат-твърдение-теза, че Жан Жак Ат потвърждава ТРАКИЙСКО присъствие в 6-ти 5ти век преди христа в белгика ?!? Очаквам стройна последователна теория доказана от няколко независими източника плюс артефакти, а не недомлъвки, случайни споменавания, езикови аналогии и митологии ... Премахнете емоциите от статиите !


Доста добре казано.
цитирай
99. mglishev - Не, от съпоставката
29.04.2010 13:09
на много автори няма да излезе, че средновековната българска материална култура и античната тракийска са еднакви илидори близки.

Между другото, напоследък между иранските и тюрко-алтайските привърженици има опити за диалог. Говори се за полиетнизъм у ранните българи (преди идването им на Балканите), смесени културни характеристики, амбивалентност или поливалентност на степните културни факти, "отвореността" на Pax Nomadica... За мен това понякога са вече прекалено културологични упражнения, но така или иначе нито в Софийския, нито в който и да е университет, бил той Болонски, Сорбона, Оксфорд, Лайпцигски, Карлов, Ягелонски или Московски изобщо не става дума за местен, балкански произход на ранните българи.

И само един що-годе приличен чужд автор седна да омаловажава значението на славянските разселения (Флорин Курта, който и сега излиза у нас) обаче се оказва, че човекът обслужва някаква румънска националистическа кауза и тезите му не струват.

В крайна сметка всякакви университетски учени стигат до едно общо положение - българите са степен народ, който за първи път се появява на Балканите може би в V в., а усяда трайно в края на VІІ. Междувременно в VІ-VІІ в. на Балканите са се установили и многобройни славянски племена, сред които се настаняват и българите. Всякакви спекулации за връзки или родство на българи и славяни с по-ранни балкански населения нямат никакво потвърждение в археологията, езикознанието, археологията и изворите.

Това са твърдения, които ще се намерят и у Луи Алфен, и у Рънсиман, и у стотици още автори.

Вече допълнително има какво да се разглежда - по-голям тюркски или ирански елемент у ранните българи, възможни предбалкански контакти между българи и славяни, отношенията между българи и славяни в ранната българска държава на Балканите, пропорция между българското и славянското население, криза на усядането и образуване на класическата българска народност в VІІІ-Х в... Всичко това са реалните въпроси на медиевистиката.
цитирай
100. sparotok - славяни
29.04.2010 18:13
Маноле, не е правилно склавините да се сравняват с днешните славяни.
Тъй както не е правилно да се отъждествяват германите на Ариовист с викингите.
Може да има някаква роднинска връзка, но важното е кой е отговорен за дадени действия, а не неговия език.

За тюрките сме говорили, не отричам, че в държавата на дедите ни е имало и определен брой хора от тюрко-алтайски произход. Благодарение на колониалната си политика англичаните имат поданници от всички раси, това е нещо напълно естествено.

цитирай
101. mglishev - Е, за славяните
30.04.2010 14:48
сме на различни мнения, но ти си от малкото автохтонисти, които не бягат с ужас като чуят омразното тюрко-алтайско име :) Поздравления.
цитирай
102. анонимен - Здравейте, казвам се Любен (за да не ...
30.04.2010 15:31
Здравейте, казвам се Любен (за да не съм анонимен).
Хареса ми статията за тракийското присъствие в Галия и съм напълно убеден, че е било, както съм и убеден, че е продължило доста повече от няколко стотин години. Иначе нямаше сега да са се запазили толкова много наши имена в онзи район.
Същото е и с богомилите. В манастирите из западна Европа има много повече писмени източници за тях отколкото по българските земи. Никой не може да ме убеди, че една шепа хора са тръгнали от Балкана с тояжка на рамо от манастир на манастир из Европата и са оставили такъв спомен.
цитирай
103. sparotok - тюрко-алтайци
30.04.2010 18:13
mglishev написа:
сме на различни мнения, но ти си от малкото автохтонисти, които не бягат с ужас като чуят омразното тюрко-алтайско име :) Поздравления.


То няма и причина да се бяга с ужас като се чуе за тюрко-алтайци. Част от дедите ни е съжителствала дълго време с азиатски народи и е имало смесване до известна степен, това е неизбежно. Като цяло обаче тюрко-алтайският елемент в българския етнос е твърде малък...поне според мен.
цитирай
104. sparotok - гали
30.04.2010 18:16
анонимен написа:
Здравейте, казвам се Любен (за да не съм анонимен).
Хареса ми статията за тракийското присъствие в Галия и съм напълно убеден, че е било, както съм и убеден, че е продължило доста повече от няколко стотин години. Иначе нямаше сега да са се запазили толкова много наши имена в онзи район.
Същото е и с богомилите. В манастирите из западна Европа има много повече писмени източници за тях отколкото по българските земи. Никой не може да ме убеди, че една шепа хора са тръгнали от Балкана с тояжка на рамо от манастир на манастир из Европата и са оставили такъв спомен.


Така е, не може да има толкова наши лични имена и топоними в Галия без да е имало тракийско присъствие.
Между другото етнонима ГАЛИ се тълкува с лит.глагол галети-силен съм и бълг. прилагателно голям ( едър, силен).
цитирай
105. mglishev - За етнонима "гали"
03.05.2010 18:22
Разбира се, това е невярно. Келтските народи нямат свое общо название - Gallia и Galli са латински думи. Римляните наричат така населението от двете страни на Алпите от ІІІ-І в. пр. Хр. заради обичая да украсяват например шлемовете си с пера от петел - на латински gallus.
цитирай
106. sparotok - неверно
03.05.2010 18:31
mglishev написа:
Разбира се, това е невярно. Келтските народи нямат свое общо название - Gallia и Galli са латински думи. Римляните наричат така населението от двете страни на Алпите от ІІІ-І в. пр. Хр. заради обичая да украсяват например шлемовете си с пера от петел - на латински gallus.


Разбира се, че е неверно, щом е обяснимо на български е винаги неверно:)))
Колкото за gallus - петел, да, това е страшно убедително...не му ли казваха на това нещо народна етимология:)))
Има и мъдреци извеждащи етнонима гали от гръцката дума гала-мляко...заради светлия цвят на кожата кожата на галатите.
цитирай
107. mglishev - Не,
04.05.2010 18:55
"народната етимология" е точно това, което ти правиш. Именно "да е разпознаваемо на нашия език" е винаги двигателят на народната етимология. Защото самите гали и брити нямат думата "гал". Което показва, че думата е чужда за самите келти и идва отвън. На Балканите се говори за "Keltoi" и "Galatai" (от гръцкото "gala" за мляко - заради светлата кожа на келтите, както твърдят самите гръцки автори). За "Galli" се говори само в римски извори, а римляните споменават и украсата на галските шлемове.

Споменаванията на "Gaelidge" и "Gaels" в Британия идват едва след появата на римляните там.

Та - не на мен тия с "народната етимология", защото тя ти е любимо занимание, докато някои все пак сме минали няколко изпита по езикознание, включително романско.
цитирай
108. sparotok - смях
04.05.2010 19:46
mglishev написа:
"народната етимология" е точно това, което ти правиш. Именно "да е разпознаваемо на нашия език" е винаги двигателят на народната етимология. Защото самите гали и брити нямат думата "гал". Което показва, че думата е чужда за самите келти и идва отвън. На Балканите се говори за "Keltoi" и "Galatai" (от гръцкото "gala" за мляко - заради светлата кожа на келтите, както твърдят самите гръцки автори). За "Galli" се говори само в римски извори, а римляните споменават и украсата на галските шлемове.

Споменаванията на "Gaelidge" и "Gaels" в Британия идват едва след появата на римляните там.

Та - не на мен тия с "народната етимология", защото тя ти е любимо занимание, докато някои все пак сме минали няколко изпита по езикознание, включително романско.


Маноле, съвсем си се отчаял. Не аз, а Х. Биркан ( уважаван австрийски учен) търси връзка между етнонима гал, лит. глагол галети и бълг. прил. голям
(H. Birkhan, Die Kelten). Горкия Биркан, как ли ще реагира като разбере, че го обвиняват в създаване на народни етимологии:)))
Между другото още преди Биркан един друг учен - Макбейн също търси връзка между гал и голям:

GAL - valour, war, Early Irish gal, Old Breton gal, puissance, *galâ, Welsh gallu, posse, Breton galloet (do.), Cornish gallos, might: *galno-; Lithuanian galiu, I can, Ch.Sl GOLEMU-, great. Hence the national name Galatae, Galatian, also gallus, a Gaul (but See Gall). http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb20.html

За Гейлик се бъркаш ужасно, това название няма нищо общо с гал, истината е, че идва от Гойдел. Става дума За Гойдел Глас - пратотецът на ирландците.

Галите идват в Британия доста преди римляните и изтласкват местното население на запад. Това е и причината в старокимришки гал да има значението враг.

Gall - a Lowlander, stranger, Irish Gall, a stranger, Englishman, Early Irish gall, foreigner; from Gallus, a Gaul, the Gauls being the first strangers to visit or be visited by the Irish in Pre-Roman and Roman times (Zimmer). for derivation See gal, valour. Stokes takes a different view; he gives as basis for gall, stranger, *gallo-s, Welsh gal, enemy, foe: *ghaslo-? root ghas, Latin hos-tis, English guest. Hence he derives Gallus, a Gaul, so named from some Celtic dialect.

http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb20.html


Ще признаеш ли, че не си прав?
цитирай
109. mglishev - :)
05.05.2010 12:19
Че защо трябва да се отчайвам или да се вълнувам изобщо - излагаме мнения, а твоето остава някак незащитено.
Като кажеш "Х. Биркан", все едно нищо не казваш - нужен е цитат с място. Още помня "Жан Жак Хат", който се оказа Жан-Жак Ат и за когото така и не стана сигурно, че твърди това, което твърди според теб. Имаш похвалния навик да цитираш имена на учени, но уви, никога коректно.

На кой език е глаголът "галети"? Прилича на старобългарски с това окончание, но пък аз след три години учене на старобългарски не си спомням такъв глагол.

Значенията, които даваш за "gal" на келтските езици, не са синоними на"голям", това поне се вижда. Нито "война", нито "могъщество" са същото като "голям".

"Gaelidge" не се чете "гейлик", моля те. Звучи като бейлик на гейовете :) Чете се "гелидж".

Да, gall на ирландски означава "чужденец" като в "gallowgladh", чужденец-наемник.

Всички тези думи обаче се появяват в британските келтски езици едва след римското завоевание. Защото и до днес двете четения на корена "Gal-/Walh-" на няколко езика обозначават човек от Италия, римски поданик, римлянин - от некелтските езици така е на английски (оттам "уелсец", Welshman) и на полски (Wlochy, Италия).

Така че е доста ясно, че става дума за понятие, донесено сред келтите от римляните.
цитирай
110. sparotok - увъртане
05.05.2010 13:07
mglishev написа:
Че защо трябва да се отчайвам или да се вълнувам изобщо - излагаме мнения, а твоето остава някак незащитено.
Като кажеш "Х. Биркан", все едно нищо не казваш - нужен е цитат с място. Още помня "Жан Жак Хат", който се оказа Жан-Жак Ат и за когото така и не стана сигурно, че твърди това, което твърди според теб. Имаш похвалния навик да цитираш имена на учени, но уви, никога коректно.

На кой език е глаголът "галети"? Прилича на старобългарски с това окончание, но пък аз след три години учене на старобългарски не си спомням такъв глагол.

Значенията, които даваш за "gal" на келтските езици, не са синоними на"голям", това поне се вижда. Нито "война", нито "могъщество" са същото като "голям".

"Gaelidge" не се чете "гейлик", моля те. Звучи като бейлик на гейовете :) Чете се "гелидж".

Да, gall на ирландски означава "чужденец" като в "gallowgladh", чужденец-наемник.

Всички тези думи обаче се появяват в британските келтски езици едва след римското завоевание. Защото и до днес двете четения на корена "Gal-/Walh-" на няколко езика обозначават човек от Италия, римски поданик, римлянин - от некелтските езици така е на английски (оттам "уелсец", Welshman) и на полски (Wlochy, Италия).

Така че е доста ясно, че става дума за понятие, донесено сред келтите от римляните.


Маноле, пък увърташ само и само, за да не признаеш, че не си прав. Навик ти стана вече. Преди те помолих да посочиш германски находки от Румъния и България, ти заби в Северна Италия. Щеше да превеждаш надписи от алпийските региони на лангобардски, но освен името на асите друго не предложи.
Сега отново увърташ, за да не признаеш, че съм прав.

Такава тактика помага за кратко време и свидетелства за слабост:)))
цитирай
111. mglishev - Не се разсейвай,
06.05.2010 05:11
много просто ти показах защо името "гал" няма нищо общо с българския език и защо не произхожда дори от келтските езици.
По предишните въпроси също ти дадох достатъчно инфо.

Доказателствената част ти куца, друже. И не само на теб, а на цялата автохтонщина. А и представата за реалността. Бръсначът на Окам навсякъде се изправя между разнопосочните ти фентъзита и непредубедения поглед към миналото.

Кофти, че автохтонизмът сам се докарва до абсурди. От твои изказвания излиза, че по същество българска аристокрация е управлявала райони от Ламанша до Египет в различни периоди - от времето на Нефертити до осванското нашествие, дето се вика.

Че траките трябва да са българи - едно на ръка, то само това да беше. Но българи се появяват според теб в древния Изток, в класическата Античност, в Средновековието... Няма друг толкова дълголетен и на толкова много места проявил се народ бе, човек! Ами че българската цивилизация излиза, че не е една, а са поне десетина. Като е така, много странно, че днес българите не са един милиард души като китайците.

Българи тук, българи там... то не остана място за други народи. А светът е шарен. Ако все българи бяха се проявяли и в Египет, и в Галия, то щеше да има някакви общи черти между галите и египтяните. Или между бритите и гърците (нали Тезей и горгоната Медуза бяха исторически личности, че и българи).
цитирай
112. sparotok - до Глишев
06.05.2010 11:54
Маноле, защо не прочете даденото от мен по-внимателно? Хайде виж отново Gall - a Lowlander, stranger, Irish Gall, a stranger, Englishman, Early Irish gall, foreigner; from Gallus, a Gaul, the Gauls being the first strangers to visit or be visited by the Irish in Pre-Roman and Roman times (Zimmer).

Ако не се лъжа Pre-Roman and Roman times означава предримски и римски период.
Разпространнието на находки показват движение от Европа към Британия и Ирландия, така че става ясно ( поне за мен), че векове преди Цезар да се роди е имало галски миграции в Британия. Всъщност дори Цезар споменава това.

Никога на съм казвал, че ГАЛЕТИ е старобългарски глагол, литовски е. Защо не прочете какво казва Макбейн - Lithuanian galiu, I can, Ch.Sl GOLEMU-, great....

Аз самия преди няколко дни писах - ГАЛИ се тълкува с лит.глагол галети-силен съм и бълг. прилагателно голям ( едър, силен).

Моля те не смесвай нещата, достатъчно умен си, за да направиш разлика между поход на даден народ в дадена област и смесване с местното население.

За разлика от товоя кумир Златарски, който изобрети думата ХАН и от латинското либертатем направи туранско име Албертем, аз имам съвсем други методи.
Ползвам археологически и антропологически данни, правя сравнения на материалната култура и обичаите.

Колкото до бройката на българите ще ти дам един факт. Генът Р1а1 се среща най-често в Източна Европа и Централна Азия. По-слабо присъствие се наблюдава в Дания ( Кимбрийския полуостров), Франция и Британия. Най-старият вариант на Р1а1 е от Балканите. Е, как да не сме тогава най-големите кръводарители.
цитирай
113. mglishev - :)
06.05.2010 12:31
Прочетох, но не вярвам. самите движения на келтите по Британския архипелаг са по-стари от римското нашествие, разбира се, но думата "gallus" си е латинска и изобщо не твърдя друго.

Аха, литовски, ОК.

Не знам що ти е хрумнало, че Златарски е измислил думата "хан", нито какво общо има тя с галите.

Колкото до начина, по който боравиш с данните, то е ясно, че метод нямаш.
цитирай
114. sparotok - мнение
06.05.2010 13:17
mglishev написа:
Прочетох, но не вярвам. самите движения на келтите по Британския архипелаг са по-стари от римското нашествие, разбира се, но думата "gallus" си е латинска и изобщо не твърдя друго.

Аха, литовски, ОК.

Не знам що ти е хрумнало, че Златарски е измислил думата "хан", нито какво общо има тя с галите.

Колкото до начина, по който боравиш с данните, то е ясно, че метод нямаш.


Маноле, твое право е да имаш лично мнение, а именно, че аз нямам метод.
Времето ще покаже дали това е така, или не.
цитирай
115. mglishev - Вярно е,
06.05.2010 19:33
за времето си прав.
цитирай
116. анонимен - Спараток е явление..
09.05.2010 20:15
и то положително !за съжаление ениженото ни достойнсктво се е трансформирало стабилно в норма която има здрави защитници сред нас. това вече е проблем наш ,а не би трябвало да е така !Просто здравите инстинкти за самоуважение са ни напуснали но не съвсем .Спараток е здравото нещо в психиката ни ,дори да не е 100% прав .Това е нормата другото е отклонение от нормата !
цитирай
117. анонимен - bozman
12.05.2010 03:41
Цитат от Глишев:
В крайна сметка всякакви университетски учени стигат до едно общо положение - българите са степен народ, който за първи път се появява на Балканите може би в V в., а усяда трайно в края на VІІ. Междувременно в VІ-VІІ в. на Балканите са се установили и многобройни славянски племена, сред които се настаняват и българите. Всякакви спекулации за връзки или родство на българи и славяни с по-ранни балкански населения нямат никакво потвърждение в археологията, езикознанието, археологията и изворите."
Глишев, ела в http://www.bg-history.info/smf/, и се опитай да защитиш тези глупости които говориш и ще видиш как ще ти се търкулне главата през борда. Сайта е либерален, не е като някои калибровани сайтове (бг-наука, бойна слава и т.н.), пълни с надъхани и малограмотни модератори. Наемаш ли се ?!. Виждам, че си умно момче, пък и бира държиш на една снимка, но си закърмен с интелектуална измама ! Пробвай се на тепиха на свободното слово, не се крий в пенсионерски нафталинови форуми.
Поздрави.
цитирай
118. анонимен - sensans
10.07.2010 02:55
г-н или др.Mglishev,вие ме провокирате да пускам коментар,без да прочета първо цялостно блога(както си бях обещал!).Но вашето увъртане вече не ме разсмива.Гелидж....ще го казвате ако сте роден някъде около Норич ...или вашия случай-Врачанско...Не бъркайте ирландски и английски,както правите и със славяните.
цитирай
119. trakiec - mglishev няма логика
18.08.2010 09:11
МГлишев казва, че българите идват отсам Дунав и се заселват V-VІ в. и официалните автори не намират "връзка между тях и по-ранно балканско население".
Този МГлишев не само, че " не е в час , ами май е изключен от училището."
Ами бай МГлишев, като са дошли тука българите според тебе , тука празно ли е било бе "цървул", пуста земя без хора , вакум може би или просто вакум в главата ти?
Траките може би са мигрирали в безкрайния космос на глупоста ти.
цитирай
120. trakiec - Факти
18.08.2010 09:28
Римската империя, при покоряването на Британия, ползва наемници измежду българите, като исторически доказаното "сармати", ползва и др. хуни, както и гети, меди и мизи.
Когато тези воиски завземат Британия, там британците са видели за сефте тънки саби и ризници от халкички, преди това са имали широки дебелибронзови и чугунени мечове и дървени оръжия и са си боядисвали лицата в синьо като индианци и са замеряли наемниците предимно , с дървени оръжия. Тогава в техните легенди навлизa думата рицар от "риза"( ризар) по късно "knight" .
Куриозно е че думата ВОДА в България в някой диалекти се произнася ООДЪ, както е и английското произношение УОДЪЪ, а при някой диалекти в Англия при бързо говорене се чува направо ВОДЪ !
Хайде досетете се сами , ние траките ли сме им дали тази дума или те са ни я наложили от културни съображения
цитирай
121. анонимен - Щ.Младши:
23.09.2010 17:47
Думата Гал идва от Архаичния Български Праезик.Гал=Гор/Хор,множ.число Хора=
Човеци/,Фир/Фир Болг=Хора Болги/.Думата Хора е диалектно Българско название
на думата Човеци.В корена на двете думи се крие един и същ древен пратермин,
колкото и да е чудно-едно от базисните семантични гнезда го доказва
категорично.А горната статия я оценявам като най-страхотната измежду всички,
понеже съдържа безценна информация,която разбива безапелационно всички
опити на тюрколозите да си градят експерименти на гърба на Българина.Тук
имаме налице ярки и непреходни примери,които сами по себе си доказват
безапелационно "Автохтонната теория"!
цитирай
122. анонимен - Плагиатите
15.11.2010 02:01
анонимен написа:
sparotok написа:
[quote=анонимен]trakite kreposti ne sa stroeli ... prabulgarite puk sa stroeli durveni ukrepleniq ... bihte li mi dali nqkolko primera za drevni kamenni kreposti ?


Траките имат каменни крепости още от Бронзовата Епоха, не сте ли чували за Перперикон?

[/quote

ne iskam da cheta ... iskam da ida da vidq ! primerno : V centura na varna ima rimski termi, v centura na sofiq ima .. rimski termi ... do qmbol ima ... RIMSKA krepost ... kude sa trakiiskite/bulgarskite/slavqnskite/gotskite/frigiiskite ili prochie tam veche se oburkah koi koi e ....

Ами ако се разгледат нещата така –Римската империя не е никакъв "цивилизатор". Римляните са били "един град" хора. Те нищо не са създали, патрициите не работят, работят робите! Патрициите са само командващият елит, който не е - учени, философи, мислителиоткриватели, архитекти. Такива са били завоюваните народи, т.е., тези цивилизации са пре-съществували- Рим е ограбил и разрушил Египет, Етруските, ограбил и разрушил елините/траките/ и др. балкански и анатолийски народи, и аз доста ги бъркам, ограбил и разрушил келтската цивилизация (Юлий Цезар е заповядал да избият друидите). Римляните са откраднали стъклолеенето, каменните мостове(Виа Принципала под София датира отпреди Рим), строителството, и тн. Къде им са училищата, университетите? На Запад използват думата Аула магна, което сигурно идва от Аура Магна - Магнаур, и "атене" за училище, което идва от Атина - пак там. Следващата маска пред историята ни са "гърците"- елините. Хеленик трябва да значи политеист, а грък(грак) - черен - мавър, негрос, негрита, сарацин, етиоп, араб(п), все оттам идва. Рим, така да се каже, е залепил етикет на всичко това и е казал - това е "римско". Така, че представете си, че Рим не е съществувал, и "раздайте" достиженията му на другите!
цитирай
123. demograph - Трябваше доста да попрочетеш преди да напишеш тази глупост
19.10.2012 16:44
анонимен написа:
траките са дали на Запада...да бяха дали и на българите нещо...и докато западняците започнали да строят с камък ние оше сме в дървената ера...не сме имали каменоделци ..нямаме и сега! И сега се гордеем с тракийските надгробни могили...римските останки ...но какво оставиха и на какво се научиха българите след като покориха тези земи..къде са гробниците на българските велможи...къде са строежите на крепости...виждаме боянската църква и я срявняваме с църква във византия изградена по това време...нито мащабите нито качеството...света София е построена преди 1500г! Къде по нашите земи подобен паметник....
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14427104
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104235
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031