Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.01.2013 16:21 - ЧИИ СА НАЙ-ДРЕВНИТЕ БАЛКАНСКИ ТОПОНИМИ И ХИДРОНИМИ?
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 128516 Коментари: 162 Гласове:
115

Последна промяна: 20.06.2013 20:59

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


ЧИИ СА НАЙ-ДРЕВНИТЕ БАЛКАНСКИ ТОПОНИМИ И ХИДРОНИМИ
?

 

 

 

За да се намери истината за миналото на един народ са нужни няколко неща. На първо място това са историческите извори. Старите летописци не винаги са били откровени и безпристрастни, но все пак работите им са ценни. Верността на сведенията от хрониките може да се провери лесно. Това става с помощта на сравняването на различни данни от археология, антропология и не на последно място ономастика. Тази важна наука се занимава с изследване на произхода и значението на топоними, хидроними, антропоними...

 

Дори да не притежавахме сведенията от работите на старите автори, с помощта на ономастиката ние сме в състояние да разберем кой народ кога и къде е живял. Названия на местности и селища съдържащи думи като гьол, кара, топрак, бунар, хисар и др. са дадени от турците. Такива имена няма да намерим на територията на България по-рано от началото на ХV-ти век. Това е така понеже турците окупират страната ни в края на ХІV-ти век. До този период те не са имали възможност да стъпят за дълго време на Балканите.

 

Преди римляните да завладеят Тракия, на наша територия не е имало градове с имена Aquae, Augustae, Transmarisca, Securisca и др. Поради това, че подобни топоними се налагат едва след І-ви век, ние можем да установим в кой период легионите на Вечния град покоряват част от дедите ни.

 

Според официалната историография ние сме потомци на някакви невидими до VІ-ти век блатни обитатели наречени славяни и загубилите за рекордно кратко време езика си българи*. Ако това твърдение почиваше на реалност, то преди VІ-ти век, в Тракия не би трябвало да има топоними и хидроними обясними на езика, който говорим. Все пак, според вярванията на повечето учени, преди VІ-ти век дедите ни не са населявали трайно земите на юг от река Дунав.

 

Данните от ономастиката обаче показват една съвсем друга картина. За жалост тези данни не са известни на широката публика. Истината е, че най-древните топоними и хидроними от Балканите са обясними на български. Става дума не само за Тракия, но също и за голяма част от Илирия, Гърция, включително остров Крит. Названия на древни населени места и реки, чието значение има обяснение в езика ни се срещат и в Мала Азия. Като пример могат да се дадат античните Загора, Зелея (от стблг. зелие), Илиос (от стблг. илъ)...но това е въпрос на друга тема. В тази работа ще бъдат засегнати само най-старите балкански топоними и хидроними.

 

Да започнем с река Пеней, тя тече в гръцката бласт Тесалия, но има и още една река със същото название в Пелопонес. Езиковедите обясняват името Пеней с думата пена-пяна. Да, това изобщо не се отрича...но не се и обяснява как защо повече от 1400 години преди “появата” на дедите ни, речно име в Гърция притежава българска етимология?

Проблемът става още по-сложен когато разберем, че на територията на Древна Тракия течат Панисия, Панисос и Панакс. Всички те се обясняват с думата пяна. Най-интересното е това, че вариацията пена-пяна наблюдаващо се в Пеней и Панисия е типично за българските диалекти. Това е така нареченото екане и якане.

 

Трябва да се уточни, че преди идването на гърците от Африка, страната е била позната под името Пелазгия. Учените смятат, че пелазгите са древен народ близко родствен на траките, а има и такива определящи траки и пелазги като представители на един и същ народ (Дюруи).

 

Отново в Тесалия е разположена планината Олимп – седалището на боговете. Името Олимп (древно вариант Олупийо) не притежава обяснение на гръцки. Учени като В.Георгиев  предлагат етимология със санскр. лумпати-троша, чупя. Т.е. Олимп означава скалисто място пълно с отломки. Това описание отговоря прекрасно на характера на планината. За съжаление не са споменати нашите глаголи лупам, лумкам, лумя (диал.ломя),олупвам, олумвам- бия, -троша, правя на парчета, отломки. Може да звучи абсурдно за някои хора, но е факт, че Олимп има най-добро обяснение на български език.

 

Планина Олимп има не само в обитаваната от пелазги Тесалия, но също на остров Кипър, а и в Мала Азия. Там е така наречения Мизийски Олимп. Д.Хоматиан разказва, че край него са живели мизите наречени по-късно българи. Те били прогонени от Александър Велики, но след време се завърнали и със страшна сила отвоювали Тракия, Панония, Илирия... Виждаме, че не само Олимп има най-добро обяснение на български, но разполагаме и със сведения за присъствие на българи край тази планина. В старите летописи е споменато мизийско племе олимпени...

 

Друга планина с интересно име са Карпатите. Край тях са живели тракийските племена гети, беси и др. Названието Карпати се обяснява с българската дума карпа-скала. Карпат(и) означава скалист(и). Днес край тези планини живеят румънци, украинци, молдовци, чехи, словаци, поляци...но обяснение за името идва от българския език.

 

Да продължим с други примери. От различни древни извори са познати пет (5) реки с название Ерасинос течащи на територията на Гърция. С подобно име е и Оросина – река в Тракия спомената от Плиний. Даже на север от река Дунав срещаме сроден хидроним, това е Иерасус. Всички тези названия се обясняват от езиковедите с вед.санскр. расатечност, роса и разбира се блг. думи, роса, оросена. Дава се и сравнение с българското речно име Росица.

 

В земята на пелазгите наречена по-късно Гърция текат девет (9) реки с имена Кафисос, Кефисос (може да се добави и названието на Копайското езеро). Като обяснение за името В. Георгиев дава стбл. капати- капя, а и санстр. капха-течност...(капка). Дошлите от друг континент гърци не са били в състояние да представят правилно местните имена и са ги преиначили. Капка, капя е било превърнато на каф...

 

Малко хора са чели работите на Стефан Византийски. Този автор съобщава, че най-древното име на река Дунав е Матоас. Страбон ни улеснява неимоверно много давайки превода на Матоас като мътещ, мътен, с мътни води. Обяснение идва от блг. глагол мътя, притежаващ диалектен вариант матя. Сведенията на старите автори показват, че не кой е, а хора говорещи стар вариант на езика ни са дали името на най-голямата река на Балканите.

 

Същото важи за река Места. Нейното старо име е Нестос, то се обяснява със стблг. нести – нося, т.е. движа. Етъра, Янтра са тракийските Етерус, Атрус.Те се обясняват съвсем лесно съ стблг. ендръ- бърз. Странно е обаче, че нашите езиковеди не за забелязали връзката със старобългаската дума...или пък някой им е наредил да не я забелязват. 

 

Не е забелязана и друга българска дума. Специалистите тълкуват името на гръцката област Камания като дупка, изкоп...и сякаш не се знае, че територията на Камания е камениста и обяснение можем да получим с думите камен, каман (диал.)- камък.

 

В Югозападните Балкани е бил разположен град Азорос. Неговото име е сродно на фригийския топоним Езареис. Двете названия се обясняват с блг. яз-вир, воден басейн и езеро. Със същия смисъл са няколкото реки с име Ахеро(н), това е гърцизирания вариант на Азеро-езеро, т.е. воден басейн.

 

В същия регион както и Азорос е древния град Бала. Езиковедите обясняват името като бяла, но забравят блг.диал. дума бала-бяла. Не далеч е река Олган, чиято етимолгия се дава с думата влага и най-вече диалектната олага, улага-влага.

 

Тит Ливий пише за планинското езеро Вегоритес. В. Георгиев счита, че тълкуването на Вегоритес е две гори (планини). Аз лично смятам, че се касае за латинизиран вариант на стблг. въ горице-в планината мест.пад.

 

Древните Стоби и Стубера се обясняват добре с българската дума стобор- ограждение и блг.диал стубор-ограждение. Стоби и Стубера са пеонски градове, а според Йоан Цеца и Йоан Зонара (част) от българите са потомци на древните пеони.

 

Езиковедите не отричат, че името на тракийската Каластра се обяснява като кало-струя -кална струя. Не се отрича и това, че елемента пара присъстващ в десетки тракийски топоними може да е чуждото предаване на българската дума бара- река.Не се отрича, че елемента дева, дава присъстващ в десетки тракийски топоними се обяснава с блг. девам, дявам, т.е. полагам, поставям (основи).

 

Специалистите са откровени и по отношение на това, че тракийската дума виса отговаря на стблг. вьсъ-село, селище. В древността топоними с частица висаселище има както на север, така и на юг от река Дунав. Могат да се посочат Виса, Висмар, Висанте, Висиа, Висон, Пато-виса, Берзо-вис...Топоними от този вид се срещат от Карпатите до Южна Тракия.

 

В случай, че само един-два древни балкански топонима и хидронима притежаваха обяснение на български език, то това би могло да се изтълкува като случайност. Реално обаче, по-голямата част на названията на древни градове и реки имат ясна българска етимология. Това показва убедително, че ние няма как да сме нов народ на Балканите щом нашия език е говорен тук от незапомнени времена.

 

Антропологическите изследвания от ХХ век доказаха, че ние не идваме от Азия, а сме европейци по произход, като повечето от нас са от понтийски тип, т.е. местни хора. Обичаите ни имат тракийски корени, Трифон Зарезан, Гергьовден, Кукерските игри и т.н. са ехо на тракийските култове към Хероса и Дионис. Етнолозите знаят, че голяма част от българските земеделски сечива, а и пастирските артибути са...от тракийски произход. Нашата носия има орнаменти, които могат да се видят по керамика на над 4000 години. В продължение на 1000 години старите българи са отъждествявани с траките от различни автори. Виждаме, че всички доказателства за местния ни произход се подкрепят едно друго. Проф. Ценов, Сотиров, Гинчев, Йонков-Владикин и др. са били напълно прави наричайки българите потомци на древните траки.

 

Тук идва най-големия парадокс. Дори елинофили като Дж. Чадуик признават, че древни названия на населени места като Атина, Микена, Кносос и др. нямат обяснение на гръцки език.Учени като Ваудхозен съобщават за десетки такива топоними. Плиний, Страбон, Херодот, а и Есхил свидетелстват за африканския произход на гърците. Херодот даже уточнява, че погребалните обичаи на гърците са като на африканските номади. Бащата на историята добавя също, че типичната гръцка дреха е от африкански произход.

 

Есхил определя данайците-гърци като съседи на етиопците. Генетични проучвания от 2001 г. показаха, че голяма част от нашите южни съседи са действително роднини на етиопците- Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

 

Виждаме, че ономастика, исторически извори, свидетелства за обичаи, а и генетика определят гърците като африкански нашественици на Балканите.Официално обаче, те идват от север...макар доказателства за това да няма...Същевременно има десетина исторически извора определящи българите като тракийски народ. От анализа на най-древните балкански топоними се вижда, че те не само са притежават българска етимология, но и показват български диалектни особености. Както бе отбелязано по-горе нашите обичаи, народни носии и т.н. са от местен произход и все пак според официалната историография ние сме чужденци на Балканите...

 

Все още ли смятатате, че това, което са ви преподавали в училище е вярно?

 

 


Пояснения:

Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите.

Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. Понеже името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. Родственост и идентичност обаче са две различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

 

По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

 

Това, че немски и шведски са от една едикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята. Дедите на немците влизат в историята преди около 2100 години, докато дедите на шведите се споменават векове по-късно.

 

Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни може да са говорили сродни езици с вендите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища.


ЗА ВЪПРОСИ И НОВИ СТАТИИ МОЖЕ ДА МЕ НАМЕРИТЕ ТУК

http://www.sparotok.com 


 

 
Гласувай:
1241. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
04.01.2013 16:23
Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

Предварително благодаря!
цитирай
2. sparotok - НОВО МЯСТО
04.01.2013 16:24

ЗА ВЪПРОСИ И НОВИ СТАТИИ МОЖЕ ДА МЕ НАМЕРИТЕ ТУК http://sparotok.blogspot.nl/2013/04/blog-post_24.html
цитирай
3. stix - За много години, Sparotok ! ...
04.01.2013 16:53
За много години, Sparotok !

Желая ти много щастие, здраве и успех във всяко начинание!
цитирай
4. letopisec - Вл. Георгиев
04.01.2013 16:59
Вл.Георгиев. Проблеми на българския език., София, 1985., стр. 269): "Траките са говорили индоевропейски език, също както и славяните. Те са били най-старото население в източната половина на балканския полуостров. Още от най-древни времена те са създали една самобитна култура, която се е равнявала на най-високите култури по онова време на племената и народите от Близкия изток. Към началото на нашата ера Тракия е била покорена от римляните и е била включена в Римската империя. Славянизирайки траките, славяните несъмнено са възприели редица придобивки на тяхната култура. За съжаление ние знаем много малко за езика на траките, за да можем да определим какво влияние той е оказал на старобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа..."
цитирай
5. kasnaprolet9999 - чух скоро по телевизията, че под...
04.01.2013 17:02
чух скоро по телевизията, че подготвят нови учебници по история в училищата, в които ще намерят място много открития за нашия древен произход. Хубаво е да се говори и пише за това, в един момент хората узряват за тях. Този твой постинг е разкошен откъм фактологическа страна, изкопирах си го и ще го отнеса на моя татко, че ми омръзна да ми разказва как сме пренесли босилека от Тибет, съпровождани от хан Аспарух. Сигурно е вярно, но ние сме се завръщали от там в нашата родина. Той тази година баща ми ще навърши 90 г., но с акъла си е много добре и много се интересува от история. Поздрави!!
цитирай
6. letopisec - Серафимов, какви са тези глупости....
04.01.2013 17:05
Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България.
.................................................................................
Кой извор ще посочите, че българите не завоюват сами Мизия през 680 г., а я завоюват благодарение на някакви гето-славяни....Нали твърдите, че готи и гети е едно и също. Още към 484 г. готите са в Италия. Какви са тия фантазии?
цитирай
7. letopisec - двуличието е характерно за Вас, Павел Павлов Серафимов
04.01.2013 17:20
Оказалось, что понятия КРОМАНЬОНЕЦ, и ЧЕЛОВЕК, ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ, совпали.
В этой связи хотелось бы отметить присланную на Конгресс статью Павла Серафимова, болгарина, и Джанкарло Томеццоли, итальянца, о попытках дешифровки надписи, выполненной линейным письмом А, до сих пор не дешифрованным. Многие исследователи полагают, что это письмо принадлежит носителям крито-микенской культуры, пеласгам, славянам по происхождению.
www.organizmica.org/archive/505/viss.shtml
Вклад исследователей славянских стран в открытие докирилловской письменности.
www.organizmica.org
Вклад исследователей славянских стран в открытие докирилловской письменности. До...
цитирай
8. troia - Здравей sparotok,
04.01.2013 17:39
много интересен постинг, както винаги. Ех, сега да имаше и една машина на времето...:))
цитирай
9. mariniki - виждам, че...
04.01.2013 18:13
и проф. Ценов, Сотиров, Гинчев, Йонков-Владикин и др. са установили този факт
за произхода ни, наричайки българите потомци на древните траки....
и в подкрепа на тезата още десетина исторически извора...
беше ми интересно да прочета... поздравявам те..
цитирай
10. kerseblept - Карпа
04.01.2013 18:54
Моля те за информация относно произхода и източниците за думата карпа, която определяш за българска, и се асоциира със скала.
Поздрави!
цитирай
11. sparotok - благодаря ти!
04.01.2013 19:24
stix написа:
За много години, Sparotok !

Желая ти много щастие, здраве и успех във всяко начинание!


За много години! Нека живота ти е изпълнен с любов, здраве и щастие!!!
цитирай
12. sparotok - :))
04.01.2013 19:37
letopisec написа:
Вл.Георгиев. Проблеми на българския език., София, 1985., стр. 269): "Траките са говорили индоевропейски език, също както и славяните. Те са били най-старото население в източната половина на балканския полуостров. Още от най-древни времена те са създали една самобитна култура, която се е равнявала на най-високите култури по онова време на племената и народите от Близкия изток. Към началото на нашата ера Тракия е била покорена от римляните и е била включена в Римската империя. Славянизирайки траките, славяните несъмнено са възприели редица придобивки на тяхната култура. За съжаление ние знаем много малко за езика на траките, за да можем да определим какво влияние той е оказал на старобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа..."


Същия този Георгиев определя името на споменатата в Илиада (8-ми век преди Христа) река Пеней като обяснимо с думата пена-пяна.

Същия този Георгиев определи тракийската дума виса като отговаряща на стблг. висъ.

Същия този Георгиев писа, че тракийски диалектни особености са типични и за езика на българите.

Да, възможно е един завоевател да наследи думи от покорения народ, но в този случай в езика на завоевателя няма да има етимология за заетата дума, това си е логично.

Оказва се обаче, че тракийските думи си имат българска етимология, или може би вол, заек, коза, земя (землiа), брод, гора и т.н. не са български думи:)

Езиковеди като Влахов, Дуриданов, Георгиев и др. са изолирали горе посочените думи като тракийски. Ако смятате, че не е така, докажете го:)

Тракийското име Скорило не само отговаря на българското Скорило, но и се обяснява със стбг. скоръ-бърз.

Тракийското име Зайка не само отговаря на българското Зайка, но и се обяснява с българската дума заек.

Пак Ви напомням г-н Милчев, ако един народ заеме думи от чужденци, заемките няма да имат етимология в езика, в който са приети.

Фактите обаче показват друго:))
цитирай
13. sparotok - походи
04.01.2013 19:47
kasnaprolet9999 написа:
чух скоро по телевизията, че подготвят нови учебници по история в училищата, в които ще намерят място много открития за нашия древен произход. Хубаво е да се говори и пише за това, в един момент хората узряват за тях. Този твой постинг е разкошен откъм фактологическа страна, изкопирах си го и ще го отнеса на моя татко, че ми омръзна да ми разказва как сме пренесли босилека от Тибет, съпровождани от хан Аспарух. Сигурно е вярно, но ние сме се завръщали от там в нашата родина. Той тази година баща ми ще навърши 90 г., но с акъла си е много добре и много се интересува от история. Поздрави!!


Невена, много е трудно да се промени мирогледа на възрастен човек. Той си има своя истина, а и ние българите сме инати, държим си на своето.

Да, част от дедите ни са ходили и в Средна Азия, други са господствали в Египет, но през това време Тракия не е била пустош. Ето, днес също имаме емигранти по няколко континента, но повечето българи са си в Родината.

Босилека е божествена билка, а и подправка...особено за салата от домати. Верно е, че босилека идва от Азия, но още през 3-то хил.пр. Христа някой е снабдявал троянците с нефрит от Китай...а това в никакъв случай не са китайци.

Просто дедите ни са продължавали да търгуват със сънародници от Родината, макар тя да е била на хиляди километри от новите им колонии.

Поздрави!
цитирай
14. sparotok - имате изключително слаби познания
04.01.2013 20:11
letopisec написа:
Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България.
.................................................................................
Кой извор ще посочите, че българите не завоюват сами Мизия през 680 г., а я завоюват благодарение на някакви гето-славяни....Нали твърдите, че готи и гети е едно и също. Още към 484 г. готите са в Италия. Какви са тия фантазии?


Г-н Милчев, за пореден път се уверявам в изключително слабите Ви познания по история. Явно не сте познат с писанията на Валафид Страбон, който твърди, че на готски се служи при скитските народи, а най-вече при жителите на Томи (Добруджа).

Валафрид Страбон е писал през 9-ти век, а скитите, за които говори са в Scythia Minor - Малка Скития, или по нашенски - Добруджа, там е град Томи.

В Малка Скития няма нито един германски топоним, или хидроним, а там готското присъствие е от поне 2-ри век (бащата на родения в добруджа Максимин Тракиец е гот) до 9-ти век (според Валафрид Страбон).

Невъзможно е чужд на Балканите народ да не остави свои топоними и хидроними за период от 800 години. Само за 5 века турците оставиха десетки хиляди свои топоними из България...включително името на родния Ви град Карлово...Знаете кой е Карели паша, нали:)
цитирай
15. estolodu - Добра статия. Имам една забележка. ...
04.01.2013 20:11
Добра статия. Имам една забележка.
Думата мътен и производните й са се пишели с голяма носовка:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5,_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#.D0.9C

мѫтенъ

Голямата носовка от своя страна произлиза единствено от комбинация от задна гласна и носова съгласна. За да даде Матоас думата мѫтенъ, то това название Матоас трябва да съдържа н (да бъде Мантоас). Такова н обаче няма. Имаш ли обяснение?
цитирай
16. brym4ence87 - Все още ли смятатате, че това, което са ви преподавали в училище е вярно?
04.01.2013 20:14
Не!!!
Стискам ръката ти за страхотния постинг, Павле! Прочетах си го с кеф! ;-)))
цитирай
17. merlin68 - За Милчев (летописец)
04.01.2013 20:20
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

Ой ти, струмочку, срібна водице,
Куди біжиш і що несеш? *1
Кому кохання, кому розлуку, —
Мені ж нічого не даєш.
цитирай
18. sparotok - двуличие
04.01.2013 20:25
letopisec написа:
Оказалось, что понятия КРОМАНЬОНЕЦ, и ЧЕЛОВЕК, ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ, совпали.
В этой связи хотелось бы отметить присланную на Конгресс статью Павла Серафимова, болгарина, и Джанкарло Томеццоли, итальянца, о попытках дешифровки надписи, выполненной линейным письмом А, до сих пор не дешифрованным. Многие исследователи полагают, что это письмо принадлежит носителям крито-микенской культуры, пеласгам, славянам по происхождению.
www.organizmica.org/archive/505/viss.shtml
Вклад исследователей славянских стран в открытие докирилловской письменности.
www.organizmica.org
Вклад исследователей славянских стран в открытие докирилловской письменности. До...


Г-н Милчев, тия идиотщини с името на кроманьонците нямат нищо собщо с работите ми.

Приписвате ми неща, за да ме очерните. Нали се зарекохте преди време да ме довършите...така ли мислите да го направите:))))

Нека видят читателите какви злобни закани отправихте преди година и половина-


letopisec написа:

анонимке, нещастна. Масонът има право да разкрива само себе си, но не и другите. Да, съгласен съм, нещастнико, пуснай. Тъкмо журналистите, дето ме наричаха Дон Жуан, ще умрат от смях. А Спароток, заради такива като теб, ще го довърша.


http://boristodorov56.blog.bg/technology/2011/08/30/metodologiiata-za-vodene-na-spor-na-quot-letopiseca-quot-kir.811003


Обвинявате мен в двуличие, а Вие самия мените партиите и предаността си като никой друг:)))

1. До края на 1989 бяхте предан на БКП. Не ми излизайте с номера за десиденството, в Транспортна Милиция се назначаваха предани на БКП хора, хлапетата може да ги излъжете, но не и мен.

2. С идването на демокрацията потърсихте топло местенце при Иван Костов, но той като е видял колко струвате ви уволни.

3. Вие бързо намерихте ново топло местенце в партията на Симеон Сакскобургготски.

4. След фиаското на симеоновата партия един Господ знае кому служите сега...г-н Борисов не е чак толкова глупав, че да Ви наеме:)


цитирай
19. sparotok - :)
04.01.2013 20:27
troia написа:
много интересен постинг, както винаги. Ех, сега да имаше и една машина на времето...:))


Благодаря ти!
И аз си мечтая за машина на времето:)
цитирай
20. sparotok - !
04.01.2013 20:28
mariniki написа:
и проф. Ценов, Сотиров, Гинчев, Йонков-Владикин и др. са установили този факт
за произхода ни, наричайки българите потомци на древните траки....
и в подкрепа на тезата още десетина исторически извора...
беше ми интересно да прочета... поздравявам те..


Благодаря ти!
Остават още два постинга, след тях си вземам довиждане, та ще се опитам да избера нещо интересно за края.

Поздрави!
цитирай
21. sparotok - карпа
04.01.2013 20:30
kerseblept написа:
Моля те за информация относно произхода и източниците за думата карпа, която определяш за българска, и се асоциира със скала.
Поздрави!


Думата карпа се ползва до ден днешен в Пиринско. Има я и в работите на Иван Вазов, провери за нея в етимологическия речник.

Там обаче няма да срещнеш, че карпа е сродна на кърпел (пръчка с остър метален шип)...

Поздрави!
цитирай
22. sparotok - Струмон
04.01.2013 20:54
merlin68 написа:
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

Ой ти, струмочку, срібна водице,
Куди біжиш і що несеш? *1
Кому кохання, кому розлуку, —
Мені ж нічого не даєш.


Всъщност най-добрата етимология за Струма (Струмон) е полската дума струмиен-поток, течение.

Това разбира се не означава, че поляците са траки, а само, че техния език е сроден с нашия и, че в полския са се запазили думи, които ние сме загубили.

Не си прави труда да обясняваш на г-н Милчев...той просто не е в състояние да разбере някои неща...


Да не забравя ..За много години! Здраве и късмет!
цитирай
23. sparotok - пюпя
04.01.2013 20:56
kansandilh написа:
Възможно е и друго обяснение на думата Олупийо, което също така означава скалисто място, но не се извежда от санскр. глаг. лумпати-троша чупя, а от диал.бълг.глагол лупим/лющя, беля-премахвам, отделям някаква външна обвивка или покритие.Например: Да олупим(1 л.ед. ч.) кора на дърво, да олупим компир, ябълка, раната на ръката ми и т.н.
Мисля, че Олупийо е равнозначно на Олупен-обезлесен, скалист, каменист(олупен, олющен откъм гора), какъвто е всъщност Олимп.


Възможно е наистина, Олимп е голо, обезлесено място. От друга страна люпя може да е форма на лупам (прилагам насилие, троша, отделям...както при люпенето).

За много години! Здраве и късмет!!!
цитирай
24. sparotok - !
04.01.2013 20:58
brym4ence87 написа:
Не!!!
Стискам ръката ти за страхотния постинг, Павле! Прочетах си го с кеф! ;-)))


Моите уважения Стан!
Иска се смелост, когато човек тръгва срещу течението!

Щастлива и спорна Нова 2013!
цитирай
25. sparotok - прав си
04.01.2013 21:13
estolodu написа:
Добра статия. Имам една забележка.
Думата мътен и производните й са се пишели с голяма носовка:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5,_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#.D0.9C

мѫтенъ

Голямата носовка от своя страна произлиза единствено от комбинация от задна гласна и носова съгласна. За да даде Матоас думата мѫтенъ, то това название Матоас трябва да съдържа н (да бъде Мантоас). Такова н обаче няма. Имаш ли обяснение?


Носовка срещаме в друг тракийски топоним - Мунд-апа (мътна вода)...В древността обаче не може да се говори за единен тракийски език, а по-скоро за близки диалекти.

При някои падежите са започнали да изпадат още в Античността, при други те са се запазили до Средновековието.

Цани Гинчев пръв прокара идеята, че езика на аспаруховите българи ще да е бил по-консервативен (поради изолираността си), а този на юг от Дунава по-развит.

При извоюването на независимостта на България през 681 г. официален става по-консервативния вариант на новата аристокрация, но народния език се е отличавал.

Това обяснява защо в българския език настъпват промени след гръцката окупация през 11-ти век. Просто аристокрацията е елиминирана, или е в немилост. Връх взема простонародния език...

Всъщност дори и в санскрит има едни и същи думи с и без носовка-

patha - way , path , road

panth - to go , move

panthalikA - narrow way or path

pathika - a traveller , wayfare

panthaka - produced in or on the way

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/tamil/recherche
цитирай
26. estolodu - до Спароток
04.01.2013 21:34
Хубаво простонародният език е бил по-развит и вече е бил аналитичен, Санскрит има думи със и без н, с тези неща съм съгласен, но те нямат връзка към въпроса.
Изпадането на носовите съгласни в затворена сричка е станало под действие на закона за отварянето на сричката, а тази звукова промяна е настъпила най-рано през шести век - в който и да е диалект.
Липсата на н според мен не може да бъде обяснена чрез разлика в наречията.
цитирай
27. sparotok - връзка
04.01.2013 21:47
estolodu написа:
Хубаво простонародният език е бил по-развит и вече е бил аналитичен, Санскрит има думи със и без н, с тези неща съм съгласен, но те нямат връзка към въпроса.
Изпадането на носовите съгласни в затворена сричка е станало под действие на закона за отварянето на сричката, а тази звукова промяна е настъпила най-рано през шести век - в който и да е диалект.
Липсата на н според мен не може да бъде обяснена чрез разлика в наречията.


Държа на мнението си, че се касае за диалектна особеост, но разбира се е възможно и друго обяснение, а именно Мантоас да е документирано като Матоас от гърците.

Понякога те предават чуждите имена ужасно изопачени. Хамгатана е документирана като Егбатана...има и други примери.

Относно езиковите закони...в един учебник по езикознание В.Георгиев и И.Дуриданов споменават, че не може да се говори стриктно за закони в лингвистиката, а по скоро за определени правила, особености...

Понякога изключенията са повече от правилата:)
цитирай
28. анонимен - Здрасти, Павле,
04.01.2013 21:48
честно казано, нямам отношение към темите ти, обаче се възхищавам от начина, по който устояваш на агресивната простащина - като продължаваш да си пишеш постингите и намираш сили да не отговориш с тона на обиждащите. Малко хора умеят това. Дерзай!
цитирай
29. germantiger - НЕ съм гласувалия против, рядйко гласувам против постинг въобще!
04.01.2013 21:53
Не съм съгласен с теб в тези детайли:

ATHENA Αθηνα f Greek Mythology
Meaning unknown, perhaps derived from Greek αθηρ (ather) "sharp" and αινη (aine) "praise"... [more]

...

Германите се появяват на "сцената" в континентална Европа датирани от археолозите 2 000 - 1 500 г.пр.н.е. Мога да посоча и в кои провинции германски точно. Следователно не както пишеш от 2 100 г., а от 3 500 до 4 000 години.

...

Предполагам Ники пак ще скочи как или защо коментирам, за това "казвам":

- коментирам детайлите с които не съм съгласен

- това което не коментирам - значи или съм съгласен с него или нямам познания да го подкрепя или оспоря

- искате критика и контрааргументи от други или не искате - ако не сикате - драсвате ми и аз приключвам да коментирам тук или където нежелаещия спомене свой блог
цитирай
30. merlin68 - Съвсем правилно Спароток ти обръща ...
04.01.2013 21:56
sparotok написа:
merlin68 написа:
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

Ой ти, струмочку, срібна водице,
Куди біжиш і що несеш? *1
Кому кохання, кому розлуку, —
Мені ж нічого не даєш.


Всъщност най-добрата етимология за Струма (Струмон) е полската дума струмиен-поток, течение.

Това разбира се не означава, че поляците са траки, а само, че техния език е сроден с нашия и, че в полския са се запазили думи, които ние сме загубили.

Не си прави труда да обясняваш на г-н Милчев...той просто не е в състояние да разбере някои неща...


Да не забравя ..За много години! Здраве и късмет!


За много години! Здраве, любов и успехи в делата ти Павка!
Не знам дали поляците и украинците са траки, но безспорно за мен е, че езиците на които днес говорим имат общ корен. Понеже не ми е известно някъде на територията на съвременна Полша, Украйна или Русия да са открити по-стари свидетелства за този език от колкото тук на Балканите, то е логично да приемем, че именно тук са корените му. Друго което мисля, че можем безспорно да приемем е, че в Тракия и Европейска Скития се е говорел един език - език който е в основата на днешните славянски езици. Ти разбира се си прав в примера който даваш със скандинавци и германи. Дедите на днешните поляци, чехи, руси едва ли са взели участие в създаването на България, но те са били роднини на старите българи, за това говори езика, обичаите, боговете им.
цитирай
31. sparotok - благодаря ти!
04.01.2013 22:12
angpiskova написа:
честно казано, нямам отношение към темите ти, обаче се възхищавам от начина, по който устояваш на агресивната простащина - като продължаваш да си пишеш постингите и намираш сили да не отговориш с тона на обиждащите. Малко хора умеят това. Дерзай!


Благодаря ти Анджи!:)
Признавам, че понякога изпадам в изкушение да отговоря на ...злата круша със зъл прът, но зная, че не си заслужава и, че е излишна загуба на време.

Поздрави!
цитирай
32. sparotok - роднини
04.01.2013 22:17
merlin68 написа:
sparotok написа:
merlin68 написа:
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

Ой ти, струмочку, срібна водице,
Куди біжиш і що несеш? *1
Кому кохання, кому розлуку, —
Мені ж нічого не даєш.


Всъщност най-добрата етимология за Струма (Струмон) е полската дума струмиен-поток, течение.

Това разбира се не означава, че поляците са траки, а само, че техния език е сроден с нашия и, че в полския са се запазили думи, които ние сме загубили.

Не си прави труда да обясняваш на г-н Милчев...той просто не е в състояние да разбере някои неща...


Да не забравя ..За много години! Здраве и късмет!


За много години! Здраве, любов и успехи в делата ти Павка!
Не знам дали поляците и украинците са траки, но безспорно за мен е, че езиците на които днес говорим имат общ корен. Понеже не ми е известно някъде на територията на съвременна Полша, Украйна или Русия да са открити по-стари свидетелства за този език от колкото тук на Балканите, то е логично да приемем, че именно тук са корените му. Друго което мисля, че можем безспорно да приемем е, че в Тракия и Европейска Скития се е говорел един език - език който е в основата на днешните славянски езици. Ти разбира се си прав в примера който даваш със скандинавци и германи. Дедите на днешните поляци, чехи, руси едва ли са взели участие в създаването на България, но те са били роднини на старите българи, за това говори езика, обичаите, боговете им.


Да, разбира се, тези хора са ни роднини. Не случайно Алцек е посрещнат гостоприемно от Валух, княза на карантаните (част от дедите на словените)... докато баварците избиват дедите ни.

Още тогава обаче е имало разлики между стари славяни и венети. Карл Велики се удивява – Как е възможно хора говорещи толкова близки езици, да имат толкова различно облекло и обичаи...
цитирай
33. sparotok - луп -туп
04.01.2013 22:20
kansandilh написа:
sparotok написа:
kansandilh написа:
Възможно е и друго обяснение на думата Олупийо, което също така означава скалисто място, но не се извежда от санскр. глаг. лумпати-троша чупя, а от диал.бълг.глагол лупим/лющя, беля-премахвам, отделям някаква външна обвивка или покритие.Например: Да олупим(1 л.ед. ч.) кора на дърво, да олупим компир, ябълка, раната на ръката ми и т.н.
Мисля, че Олупийо е равнозначно на Олупен-обезлесен, скалист, каменист(олупен, олющен откъм гора), какъвто е всъщност Олимп.


Възможно е наистина, Олимп е голо, обезлесено място. От друга страна люпя може да е форма на лупам (прилагам насилие, троша, отделям...както при люпенето).

За много години! Здраве и късмет!!!


Съгласен съм с теб и не оспорвам Георгиев. Само посочих връзката на по-близката форма Олупен до Олупийо-старото наименование на Олимп. А иначе, глаголите лупам, люпя и лупим са образувани от звукоподражателното междуметие 'луп' подобно на 'туп', което е осъзнавано при съприкосновението между два предмета.
Както при лупам/бия, така и при лупим/лющя, беля, а и люпя имаме насилствено нарушаване целостта на обекта.

За много години!


С вариацията ЛУП и ТУП ми напомни за връзката между топор и лабрис, на пеласгийски топор е тапуро, може да е имало диалектен вариант лабуро, който да е възприет от гърците като лабрис - двойна брадва.
цитирай
34. sparotok - подробности
04.01.2013 22:27
germantiger написа:
Не съм съгласен с теб в тези детайли:

ATHENA Αθηνα f Greek Mythology
Meaning unknown, perhaps derived from Greek αθηρ (ather) "sharp" and αινη (aine) "praise"... [more]

...

Германите се появяват на "сцената" в континентална Европа датирани от археолозите 2 000 - 1 500 г.пр.н.е. Мога да посоча и в кои провинции германски точно. Следователно не както пишеш от 2 100 г., а от 3 500 до 4 000 години.

...

Предполагам Ники пак ще скочи как или защо коментирам, за това "казвам":

- коментирам детайлите с които не съм съгласен

- това което не коментирам - значи или съм съгласен с него или нямам познания да го подкрепя или оспоря

- искате критика и контрааргументи от други или не искате - ако не сикате - драсвате ми и аз приключвам да коментирам тук или където нежелаещия спомене свой блогТигре, става дума за исторически извори. Говоря за история, не за археология. Имах предвид споменаването на тевтоните при описването на събитията при Aquae Sextiae -ІІ век пр. Христа.

Ако има по-ранно споменаване на германи разкажи за него, ще съм ти благодарен.
цитирай
35. get - - Милчев - цитати от хроники на готски летописци ? - нещо да ми коментираш по тях ?
04.01.2013 22:33
letopisec написа:
Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ.
....................................................................................
Кой извор ще посочите, че българите не завоюват сами Мизия през 680 г., а я завоюват благодарение на някакви гето-славяни....Нали твърдите, че готи и гети е едно и също. Още към 484 г. готите са в Италия. Какви са тия фантазии?


Несъмненно е, че племето на готите е много древно; някои отнасят неговият произход към Магог синът Йяфетов, съдейки по това от неговото сходство от окончанието му и по този начин правейки връзката с думите на пророк Иезикиил.
Противно, учените са привикнали по-често да ги назовават „гети”, отколкото „Гог” и „Магог”.
Те ги описват, като много храбър народ, който се е опитвал дори да унищожи Юдея.
От Исидор

Ето такива сведения за франките са ни оставили упоменатите историци, без да ги назовават според имената на кралете им.
Много ни предават(сведения – б.м.), че тези същите, франките са дошли от Панония преди да се поселят на брега на Рейн.
По Григорий Турски(турски идещо от гр.Тур фр.)

Фредегар в хрониката за франките, говори, че те водят произхода си, от митичните троянци и първо, под предводителството на Еней, са се поселили до Меотидското езеро !

Исидор от Севиля – също твърди, че готите са възникнали като народ до Черно море, в снежните планини на запад от него (на запад от Ч. море се намират Карпатите)
- Kurth С. Clovis. BruxeHes, 1923. Т. 1. Р. 170). По повод написаното от Фредегар и Григорий Турски – казва че, се касае за фактическа грешка … като най-вероятно изводите им са направени на база народни (устни) легенди ... погрешни .
- Но не знам доколко е прав Курт С. в твърденията си, тъй като през 1865 г. в Тур се прави разкритие на владетелско погребение. В същото е намерен скелет на мъж висок 1.80 см. Намерен е и пръстен на който пише „крал Хилдерик”(документирано франкски владетел). Погребаният наред с богатите погребални дарове е бил и с пълно бойно въоръжение и и с пълно бойно въоръжение и до него е бил погребан символично кон ?! – това доколкото знаем е присъщо за археологични култури присъщи за източна Европа(причерноморие).

- Милчев, това да не са кимерийци ... които тръгнали от Меотида, та после се поселили във Франция и Еспаня - Ъ ?
цитирай
36. marinovdm - славянски топоним без славяни
04.01.2013 22:39
merlin68 написа:
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

Ой ти, струмочку, срібна водице,
Куди біжиш і що несеш? *1
Кому кохання, кому розлуку, —
Мені ж нічого не даєш.


"Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:)" - или аз нищо не разбирам, или това не е така.
цитирай
37. анонимен - честно казано, нямам отношение към ...
04.01.2013 22:42
sparotok написа:
angpiskova написа:
честно казано, нямам отношение към темите ти, обаче се възхищавам от начина, по който устояваш на агресивната простащина - като продължаваш да си пишеш постингите и намираш сили да не отговориш с тона на обиждащите. Малко хора умеят това. Дерзай!


Благодаря ти Анджи!:)
Признавам, че понякога изпадам в изкушение да отговоря на ...злата круша със зъл прът, но зная, че не си заслужава и, че е излишна загуба на време.

Поздрави!


Да, прав си - това е излишно пилеене на енергия и нерви на неподходящото място. Върши си работата и ела да видиш последния ми постинг, ако искаш:)
цитирай
38. marinovdm - Моля те за информация относно пр...
04.01.2013 22:48
sparotok написа:
kerseblept написа:
Моля те за информация относно произхода и източниците за думата карпа, която определяш за българска, и се асоциира със скала.
Поздрави!


Думата карпа се ползва до ден днешен в Пиринско. Има я и в работите на Иван Вазов, провери за нея в етимологическия речник.

Там обаче няма да срещнеш, че карпа е сродна на кърпел (пръчка с остър метален шип)...

Поздрави!


Позната ми е думата "кърпел". Помня още като дете, възрастните казваха "кърпели" на дървата за горене/ нарязани, нацепени на "кърпели"/.
Така и така пиша, спомням си още, че младите като излизат " наряса си чумбаса и излезе".
Да си жив и здрав!
цитирай
39. анонимен - За много години! ;)
04.01.2013 23:00
Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.
-----------------------------------------------
Отлична публикация - изложение, факти, доказателства! Поздрави! ;))
цитирай
40. sparotok - понятия и факти
04.01.2013 23:38
marinovdm написа:
merlin68 написа:
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

Ой ти, струмочку, срібна водице,
Куди біжиш і що несеш? *1
Кому кохання, кому розлуку, —
Мені ж нічого не даєш.


"Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:)" - или аз нищо не разбирам, или това не е така.Няма нищо сложно, но е нужно човек да погледне над установените схеми. Ето как стоят нещата.

Най-общо казано ние българите сме потомци на древните траки. Траките от своя страна са роднини на скити и илири.

От скитите произлизат украинците...от илирите -хървати, словени, словаци и т.н.

Българския език е развит тракийски, съвсем логично е развития илирийски (хърватски, словенски) и развития скитски (украински) да са сродни на българския.

Гетите са огромен тракийски народ. Част от тях е покорена от Рим, но част остава свободна. Свободните гети са наречени славяни. Новото име обаче не е доказателство за поява на нов народ.

Днешните иранци са познати в историята също като перси, артеи и кефени...четири имена за един и същ народ. Защо да е невъзможно гетите да са получили ново име славяни.

Гети и славяни имат едно и също значение
- славана - славене вед.санскр.
- гаяте, гиита- прослава с песен - вед.санскр.
цитирай
41. sparotok - За много години!
04.01.2013 23:39
gogi6666 написа:
Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.
-----------------------------------------------
Отлична публикация - изложение, факти, доказателства! Поздрави! ;))


За много години майсторе! Здраве и късмет!!!

Улучил си есенцията на темата - Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

цитирай
42. samojiva - Благодаря ти! Бъди здрав и силен, бъди оптимист!!!
05.01.2013 00:10
Малко са начетените хора като теб, дето могат да разполагат с богат набор от факти и да си служат така убедително с тях! Бъди горд от себе си, защото само завистниците се мъчат да те оплюват. Те други "аргументи" освен хули и обиди не могат да сътворят...
Нека да си пожелаем здраве и късмет/ да доживеем времето/, защото малко остава и това, за което ти говориш ще бъде доказано с неоспорими факти!
Благородните хора не завиждат и не злобеят, те се радват на успелите!
За много години и късмет! Благородните те подкрепят и стават все повече!

цитирай
43. sparotok - благодаря ти!
05.01.2013 00:52
samojiva написа:
Малко са начетените хора като теб, дето могат да разполагат с богат набор от факти и да си служат така убедително с тях! Бъди горд от себе си, защото само завистниците се мъчат да те оплюват. Те други "аргументи" освен хули и обиди не могат да сътворят...
Нека да си пожелаем здраве и късмет/ да доживеем времето/, защото малко остава и това, за което ти говориш ще бъде доказано с неоспорими факти!
Благородните хора не завиждат и не злобеят, те се радват на успелите!
За много години и късмет! Благородните те подкрепят и стават все повече!Благодаря ти за добрите думи и подкрепата!
За много години! Здраве и късмет!!!:)
цитирай
44. dinkov - Динков
05.01.2013 03:51
sparotok не разбирам от науката ономастика (да си призная мастика ми е по-близко понятие, употребява се навсякъде по Балканите), разбирам малко от икономика, че от тази гледна точка си напълно прав. Ще се обоснова. Балканския полуостров има като даденост, едни от най-добрите природо - климатични условия за живеене. Четири сезона, планини, равнини, низини, две морета Егея и Черно (уникално вътрешно море, с отлични показатели за поселение), че е съвсем нормално още от най-древни времена да има население. Това население няма как да се изпари. Може да се разсели, когато вследствие на добрите условия на живот се размножи( не напразно през Средните векове са казвали, че раят започва след като се преминат "Траянови врати"), а в последствие част от него да се завърне в родината на предците си (680 г.). Тя винаги ще е привлекателна от разказите на народа и се предава от поколение на поколение, а и всеки търси по-добро място за живеене, а ако е и принуден от чужди военни сили да си търси нова Родина, няма нищо по-естествено от това да потърси Родината на предците си. Ако тя е владение на друга държавна организация (Източната Римска империя), освен с бой няма как по-друг начин да се настани там. И кого ще потърси за помощ и съюзник. Естествено, че местното население. А ако те са им много близки роднини ( запазили са си сходен език и обичай), разбира се, че ще направят съюз против окупатора. Мисълта ми е, че може да си напълно прав, макар, че 100 процентовата истина е знае само Господ, но това не пречи да се правят изследвания с методите на науката ономастика, и вследствие на това да се ревизират догмите наложени в историята. Не се засягай когато те критикуват просташки. Прави си изследванията и ги публикувай. Има кой да ги чете. А да се откажеш от блог.бг това е най-лесното. Но не си заслужава да го правиш. Тука имаш добри поддръжници. Честита нова година. Наздраве. Може и с мастика :)))
Ицко
цитирай
45. letopisec - Някой може ли да ми обясни каква т...
05.01.2013 07:45
Някой може ли да ми обясни каква точно е връзката между език и народ в исторически план и доколко диахронното проучване на езиците, в случая и сравнителната граматика има нещо общо с историята на един етнос. За да не се чувствам в края на 19 в. и в началото на 20 в., а в началото на 21 в.?

По нета срещам чудати личности, дето се правят на велики историци, които директно слагат знак на равенство между синхронното състояние на един език и неговата диахрония. Някой ще им помогне ли първо да създадат ново езикознание, а след това да се пробват в исторически догадки?..
цитирай
46. marinovdm - Съвсем правилно Спароток ти обръща ...
05.01.2013 09:06
sparotok написа:
marinovdm написа:
[quote=merlin68]Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

"Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:)" - или аз нищо не разбирам, или това не е така.Няма нищо сложно, но е нужно човек да погледне над установените схеми. Ето как стоят нещата.

Най-общо казано ние българите сме потомци на древните траки. Траките от своя страна са роднини на скити и илири.

От скитите произлизат украинците...от илирите -хървати, словени, словаци и т.н.

Българския език е развит тракийски, съвсем логично е развития илирийски (хърватски, словенски) и развития скитски (украински) да са сродни на българския.

Гетите са огромен тракийски народ. Част от тях е покорена от Рим, но част остава свободна. Свободните гети са наречени славяни. Новото име обаче не е доказателство за поява на нов народ.

Днешните иранци са познати в историята също като перси, артеи и кефени...четири имена за един и същ народ. Защо да е невъзможно гетите да са получили ново име славяни.

Гети и славяни имат едно и също значение
- славана - славене вед.санскр.
- гаяте, гиита- прослава с песен - вед.санскр.


Имах предвид, появата на славянска дума, 1000 години преди появата на славяните. Би трябвало, доколкото разбирам, думата да си се нарича "гетска", "тракийска". Иначе ми се привижда каруцата пред коня.
С уважение!
цитирай
47. sparotok - дефиниции
05.01.2013 11:57
marinovdm написа:
sparotok написа:
marinovdm написа:
[quote=merlin68]Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

"Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:)" - или аз нищо не разбирам, или това не е така.Няма нищо сложно, но е нужно човек да погледне над установените схеми. Ето как стоят нещата.

Най-общо казано ние българите сме потомци на древните траки. Траките от своя страна са роднини на скити и илири.

От скитите произлизат украинците...от илирите -хървати, словени, словаци и т.н.

Българския език е развит тракийски, съвсем логично е развития илирийски (хърватски, словенски) и развития скитски (украински) да са сродни на българския.

Гетите са огромен тракийски народ. Част от тях е покорена от Рим, но част остава свободна. Свободните гети са наречени славяни. Новото име обаче не е доказателство за поява на нов народ.

Днешните иранци са познати в историята също като перси, артеи и кефени...четири имена за един и същ народ. Защо да е невъзможно гетите да са получили ново име славяни.

Гети и славяни имат едно и също значение
- славана - славене вед.санскр.
- гаяте, гиита- прослава с песен - вед.санскр.


Имах предвид, появата на славянска дума, 1000 години преди появата на славяните. Би трябвало, доколкото разбирам, думата да си се нарича "гетска", "тракийска". Иначе ми се привижда каруцата пред коня.
С уважение!


До някъде си прав разбира се. Днес обаче малко, или много сме задължени да работим с установена терминология, а тя в някои случаи е неточна, бих казал дори заблуждаваща.

Понястоящем се вярва, че част от дедите ни, а също сърби, хървати, словени, словаци, чехи, поляци, руснаци, украинци и др. са живели хиляди години незабелязани от никого в припятските блата и всички са носили името славяни.

Вярва се, че до 5-ти-6-ти век всички тези хора са говорили един и същ език. Чак при раздялата и преселенията в 6-ти век са започнали да се оформят различни езици.

Това е пълна глупост, най-голямата дивотия, която съм срещал в живота си. Проф. Ценов обясни отдавна, че името славяни по начало не е било общо.
Народите наречени славянски днес са носили съвсем различни имена в древността...Единствените славяни са гетите и техните роднини бесите.
Понеже те имат най-много сблъсъци с Римската Империя, то стават и най-известни и името им бива използвано за нарицателно за всички народи говорещи сродни езици.
Моята цел е да покажа, че изконно право върху названието славяни и славянски език имаме само ние, защото точно в Дунавска България се съюзяват гетите-славяни и техните роднини мизите, наречени още българи.

Понеже дедите ни са били с висока репутация и виляние през Ранното Средновековие, то и езиковото влияние върху нашите роднини е било голямо.
Лингвисти като Фасмер признават, че влиянието на българския върху руския и сръбския е огромно. Де факто, след 7-ми век в руски, сръбски и др. навлизат голямо количество наши думи и изместват техните изконни думи. Днешните прилики в славянските езици се дължат до голяма степен на нашето влияние в древността.

Когато тези неща станат известни и се осъзнаят, хората вече ще разбират, че под стара славянска дума се разбира ...тракийска...защото не руснаци и поляци, а ние българите сме потомци на траките.

Руснаците са потомци на тракийските роднини скитите, а поляците са потомци на тракийските роднини илирите...

Всичко ще си дойде на мястото, но се иска време.

цитирай
48. sparotok - пробутване на исторически догадки
05.01.2013 12:02
letopisec написа:
Някой може ли да ми обясни каква точно е връзката между език и народ в исторически план и доколко диахронното проучване на езиците, в случая и сравнителната граматика има нещо общо с историята на един етнос. За да не се чувствам в края на 19 в. и в началото на 20 в., а в началото на 21 в.?

По нета срещам чудати личности, дето се правят на велики историци, които директно слагат знак на равенство между синхронното състояние на един език и неговата диахрония. Някой ще им помогне ли първо да създадат ново езикознание, а след това да се пробват в исторически догадки?..


Г-н Милчев, Вие сте този, който пробутва исторически догадки...направо лъжи. За да не бъда голословен ще Ви напомня за следното Ваше твърдение:

"Не на последно място е важен и пренесеният култ на езическото божество Сурва през VІІ век от н.е. от мигриралите с Аспарух българи на Балканския полуостров"
http://letopisec.blog.bg/history/2011/07/21/kibela-i-surva-edno-i-syshto-bojestvo.787331

Бихте ли обяснили на читателите защо така безсрамно ги заблуждавате? Кой стар автор е свидетелствал, че Аспарух е въвел култа към Сурва на Балканите?

Обзалагам се, че няма да намерите смелост да обясните начитателите, че сте си послужили с лъжа и ще се опитате да захванете друга тема:)
цитирай
49. sparotok - до dinkov - Динков
05.01.2013 12:13
Ице, много хубаво си го казал!Ето, нещата не са сложни, но човек трябва да се отърси от старите вярвания.

Съгласен съм, че няма как да съм на 100% прав. Никога не съм си правил илюзии, че е така. Зная, че е неизбежно човек да не се заблуди по отношение на нещо.

Спор със събеседник показващ уважение би допринесъл за изясняване на определени подробности, но за съжаление трудно се намират противници умеещи да спорят с аргументи...повечето разчитат на хвърлянето на кал...

Аз не бягам от блога. Напускането ми бе планирано преди години, преди години съм оповестил, че след постинг 250 възнамерявам да напусна. Да, има доста хора, които желаят да остана, по принцип бих го направил, ако админите и най-вече техните шефове се бяха погрижили за нормална атмосфера в блога...Това не виждам как ще стане...

Има много други места, на които човек може да се изяви.

Поздрави!
цитирай
50. kostas - За много години Павка , пий си винцето и бъди курав !!! Вмъквам победата на КУБРАТ Пулев , като метод за подражание .
05.01.2013 12:49
Методични, точни и верни с историческите факти са постингите ти, с които нанасяш ответни удари в "празното "съзнание на пришълците от Африка , Азия и техните блюдоблизци владеещи в този исторически момент МАНИПУЛАЦИЯТА .Не могат да спрат информацията и за това се опитват да я манипулират ама и там са слаби !! Ще допълня с израза - " Словото има по-голяма сила от меча, но ако се наложи – мечовете са в ръцете ни. " - Убеден съм ,че чувстваш подкрепата на истинските родолюбци ,нека този ДУХ те подкрепя ! ПОЗДРАВИ !!! Ник.
цитирай
51. merlin68 - Съвсем правилно Спароток ти обръща ...
05.01.2013 12:56
marinovdm написа:
merlin68 написа:
Съвсем правилно Спароток ти обръща внимание на факта, че една заемка от чужд език няма етимология в езика който я е заел. Ето в българският има много заети от турският думи, дай етимология на думата "гьол" например.
Аз съвсем непрофесионално ще ти дам етимология на един пропуснат от Спароток тракийски топоним - Струма. Струма - стръмен, устремен. Устремена, бърза река - ручей, поток. Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:) Иначе и днес в украинският език струмочка си означава - поток, ручей.

"Струма е един от стотиците славянски топоними на Балканите предхождащ появата на самите славяни с 1000 години:)" - или аз нищо не разбирам, или това не е така.


Имах предвид, появата на славянска дума, 1000 години преди появата на славяните. Би трябвало, доколкото разбирам, думата да си се нарича "гетска", "тракийска". Иначе ми се привижда каруцата пред коня.
С уважение!


Няма впрягане на каруцата пред коня. Днес думата за която говорим все още се използва в някои езици от така наречената "славянска езикова група". Струма обаче е топоним съществувал поне 1000 години преди да се появи названието славяни и повече от 2 хиляди години преди да се появи понятието "славянска езикова група". Гетитите безспорно са използвали тази дума, но не можем да я наречем гетска, по-вярно е да кажем, че е принадлежала на "трако-илиро-скитската езикова група". Днес просто трако-илиро-скитската група се нарича славянска.
Лично аз намирам за най-логично следното обяснение:
“Раке” – реч;
“тъ” (стара форма за показателно местоимение) – “тъ” – тези (тия) хора
“тъ-раке” – тези с речта, които са с еднаква реч, които са с един език.
При елизията (отпадането) на “ъ” от “тъ” остава “траки”.

съ – (предлог) – заедно
слово – дума, реч, език,
(съ)словяне – тези които говорят един език. Славяни.

Или, траки и славяни означава едно и също - ЕДНОЕЗИЧНИ
цитирай
52. vane - Има една неточност
05.01.2013 13:02
Има нещо обаче, в което сте сбъркали. Названието Кара- се среща в тракийския език и не е дошло от турците. Примерите са плочките с името Херос Карабазмос (светилището на тракийския конник във Варна от ІІІ-ІІв. пр. Хр.). Другия топоним е Карабизия - селище отново по Западнопонтийското (Черноморско) крайбрежие ...... Според мен повечето думи, които ние мислим за турцизми са проникнали в България значително по-рано и са от персийски. Връзката на тракийските племена с Иран е неоспорима ..... Разбира се - това е тенденция - думите да се свързват с турски, който е съставен основно от персийски и арабски думи. Поздрави и успех през Новата Година на всички българи и нека все повече разбираме за дълго скриваната и унищожавана наша истинска история!
цитирай
53. merlin68 - Някой може ли да ми обясни каква т...
05.01.2013 13:18
letopisec написа:
Някой може ли да ми обясни каква точно е връзката между език и народ в исторически план и доколко диахронното проучване на езиците, в случая и сравнителната граматика има нещо общо с историята на един етнос. За да не се чувствам в края на 19 в. и в началото на 20 в., а в началото на 21 в.?

По нета срещам чудати личности, дето се правят на велики историци, които директно слагат знак на равенство между синхронното състояние на един език и неговата диахрония. Някой ще им помогне ли първо да създадат ново езикознание, а след това да се пробват в исторически догадки?..


Милчев, странно е човек имащ научни претенции като теб да търси обяснения за очевидни неща, но пък що да не ти обясня:) Езикът е основен белег за наличието на народ, други такива са религия, етнография и т.н. Принадлежността към една езикова група на няколко народа е знак, че в миналото те са били в изключително близка роднинска връзка.
Мога много по-подробно да ти обясня очевидното, но нека се придържаме към логиката - когато някой твърди, че това което съществува, всъщност го няма, то редно е той да докаже твърдението си:) Та Милчев, обясни ми странните си аргументи, че народ и език нямат нищо общо.
цитирай
54. troia - Здравей,
05.01.2013 13:34
искам да те попитам нещо, защото в предишният и този постинг правиш анализ на имената и наименованията. Според теб името Ахинора старобългарско ли е? На мен ми звучи гръцко. Една моя позната си кръсти така детето.
цитирай
55. estolodu - Държа на мнението си, че се касае за ...
05.01.2013 14:18
sparotok написа:
Държа на мнението си, че се касае за диалектна особеост, но разбира се е възможно и друго обяснение, а именно Мантоас да е документирано като Матоас от гърците.

Понякога те предават чуждите имена ужасно изопачени. Хамгатана е документирана като Егбатана...има и други примери.

Относно езиковите закони...в един учебник по езикознание В.Георгиев и И.Дуриданов споменават, че не може да се говори стриктно за закони в лингвистиката, а по скоро за определени правила, особености...

Понякога изключенията са повече от правилата:)

Да съдържаше думата звук като ш, ж, ч, б тогава би било обяснимо изкривено предаване на хидронима. Тука обаче става дума за вариация Матоас ~ Мантоас - нима съчетанието 'нт' е било толкова нетипично за древния гръцки, че са изпуснали н-то? Ако си спомням правилно, някои от гръцките окончания съдържат звуковете 'нт' в този ред.

Понятието звукови закони наистина е неточно. Те не са гласувани от някои и прилагани насила. Възникват постепенно като тенденции и понякога не обхващат всички думи, а само някои. Друг път звуковата промяна настъпва първо в някоя малка област и постепенно обхваща цялото езиково землище.

Въпреки това обаче изпадането на н-то в тази дума пак не може да се обясни с отварянето на сричката, с механизма, чрез който другите н-та са изпаднали в затворени срички. Кога за първи път е документиран хидронима? Не се случва така, че дадена звукова промяна да засегне една дума и чак след няколко стотин години всички останали - в случая, най-рано през шести век.

Пиша тези неща именно защото не мога да си обясня тази разлика. Всъщност имам едно предположение за топонима, но първо трябва да проверя някои неща.
цитирай
56. sparotok - носовки
05.01.2013 15:31
estolodu написа:
sparotok написа:
Държа на мнението си, че се касае за диалектна особеост, но разбира се е възможно и друго обяснение, а именно Мантоас да е документирано като Матоас от гърците.

Понякога те предават чуждите имена ужасно изопачени. Хамгатана е документирана като Егбатана...има и други примери.

Относно езиковите закони...в един учебник по езикознание В.Георгиев и И.Дуриданов споменават, че не може да се говори стриктно за закони в лингвистиката, а по скоро за определени правила, особености...

Понякога изключенията са повече от правилата:)

Да съдържаше думата звук като ш, ж, ч, б тогава би било обяснимо изкривено предаване на хидронима. Тука обаче става дума за вариация Матоас ~ Мантоас - нима съчетанието 'нт' е било толкова нетипично за древния гръцки, че са изпуснали н-то? Ако си спомням правилно, някои от гръцките окончания съдържат звуковете 'нт' в този ред.

Понятието звукови закони наистина е неточно. Те не са гласувани от някои и прилагани насила. Възникват постепенно като тенденции и понякога не обхващат всички думи, а само някои. Друг път звуковата промяна настъпва първо в някоя малка област и постепенно обхваща цялото езиково землище.

Въпреки това обаче изпадането на н-то в тази дума пак не може да се обясни с отварянето на сричката, с механизма, чрез който другите н-та са изпаднали в затворени срички. Кога за първи път е документиран хидронима? Не се случва така, че дадена звукова промяна да засегне една дума и чак след няколко стотин години всички останали - в случая, най-рано през шести век.

Пиша тези неща именно защото не мога да си обясня тази разлика. Всъщност имам едно предположение за топонима, но първо трябва да проверя някои неща.


Проверих в средновековните извори (Константин Багренородни и др.) и се уверих, че поне до 10-ти век гърците са предавали носовките. Името Светослав е представено като СвеНтостлавос.

Значи проблема не е в гръцките летописци...

От друга страна, аз не виждам проблем в наличието на диалектни различия
още в Античността. Защо да не е възможно носовките в един диалект да са започнали да отпадат много по-рано в сравнение с други диалекти.

Полския и българския са от една езикова група. Ние вече нямаме носовки, но поляците си ги пазят...и сигурно ще ги пазят още няколко века.
цитирай
57. sparotok - Ахинора
05.01.2013 15:39
troia написа:
искам да те попитам нещо, защото в предишният и този постинг правиш анализ на имената и наименованията. Според теб името Ахинора старобългарско ли е? На мен ми звучи гръцко. Една моя позната си кръсти така детето.


Ахинора е измислено име, плод на въображенето на писателя Н. Райнов...

Трябва да се отбележи обаче, че имена като Антенор, Агенор...са тракийски. Частицата енор, отговаря на скитската енар-мъж, хет. анарумни-силен и санскр. нара - мъж, силен.
цитирай
58. sparotok - кара
05.01.2013 15:44
vane написа:
Има нещо обаче, в което сте сбъркали. Названието Кара- се среща в тракийския език и не е дошло от турците. Примерите са плочките с името Херос Карабазмос (светилището на тракийския конник във Варна от ІІІ-ІІв. пр. Хр.). Другия топоним е Карабизия - селище отново по Западнопонтийското (Черноморско) крайбрежие ...... Според мен повечето думи, които ние мислим за турцизми са проникнали в България значително по-рано и са от персийски. Връзката на тракийските племена с Иран е неоспорима ..... Разбира се - това е тенденция - думите да се свързват с турски, който е съставен основно от персийски и арабски думи. Поздрави и успех през Новата Година на всички българи и нека все повече разбираме за дълго скриваната и унищожавана наша истинска история!


За мен няма съмнение, че турците са заели много думи от дедите ни. Тракийската дума за чер (черен) е кер(с)...намираме я в Керсула.

Каравасмос е по-скоро кървавия, това е епитет на Тракийския Херос, който е представен и като боец. Името на Рудиан -бога на войната при галите също означава кървавия. Да не забравяме и арийския бог Рудра...рудира означава кръв...

За много години! Здраве и късмет!
цитирай
59. sparotok - !
05.01.2013 15:50
kostas написа:
Методични, точни и верни с историческите факти са постингите ти, с които нанасяш ответни удари в "празното "съзнание на пришълците от Африка , Азия и техните блюдоблизци владеещи в този исторически момент МАНИПУЛАЦИЯТА .Не могат да спрат информацията и за това се опитват да я манипулират ама и там са слаби !! Ще допълня с израза - " Словото има по-голяма сила от меча, но ако се наложи – мечовете са в ръцете ни. " - Убеден съм ,че чувстваш подкрепата на истинските родолюбци ,нека този ДУХ те подкрепя ! ПОЗДРАВИ !!! Ник.


Благодаря ти за подкрепата Ник!!!
Слава Богу имам доста приятели! Някои от тях изобщо не коментират, но за сметка на това помагат. Така е по-добре защото из нета има такива които слухтят и събират данни...за инако мислещите.
цитирай
60. estolodu - Проверих в средновековните извори ...
05.01.2013 16:27
sparotok написа:
Проверих в средновековните извори (Константин Багренородни и др.) и се уверих, че поне до 10-ти век гърците са предавали носовките. Името Светослав е представено като СвеНтостлавос.

Значи проблема не е в гръцките летописци...

От друга страна, аз не виждам проблем в наличието на диалектни различия
още в Античността. Защо да не е възможно носовките в един диалект да са започнали да отпадат много по-рано в сравнение с други диалекти.

Полския и българския са от една езикова група. Ние вече нямаме носовки, но поляците си ги пазят...и сигурно ще ги пазят още няколко века.

Изпадането на носовите звукове е станало по следния начин:

1. гласна + носова съгласна в затворена сричка
2. носова гласна
3. устна гласна (без никакво носово произношение)

Първият етап е част от много по-голямата картина (отварянето на сричката), за която сме сигурни, че е настъпила най-рано през шести век. Под действието на отварянето на сричката например, групите звукове АЛ АР са станали РА ЛА, а ЕР ЕЛ - РЕ ЛЕ или РЯ ЛЯ (с променливо я). Също много съгласни са изчезнали, всяко краесловно 'с' е изчезнало (окончанието -ус е станало -ъ), 'дл' и 'тл' са станали 'л' (сравни чеТа - чел, без т) и т.н.

Всички гореописани промени имат една обща тенденция, водят до едно нещо - отварянето на сричката, всяка сричка да завършва на гласен звук, следователно са протекли горе-долу по едно и също време. А много след документирането на топонима Матоас е засвидетелствано името Ардагаст (вместо Радагаст или Радогост), от което следва, че отварянето на сричката и съответно изчезването на носовостта са протекли много по-късно.

Освен това няма никакви свидетелства, че в кой да е диалект отварянето на сричката би могло да е било протекло по-рано просто защото няма никакви имена и топоними, отразяващи такова по-рано отваряне на сричката.
цитирай
61. petril - Продължавай, spatatok! Пътищата ...
05.01.2013 17:32
Продължавай, spatatok! Пътищата за отстъпление са прекъснати! П.М.
цитирай
62. nikikm - Радвам се,
05.01.2013 17:53
germantiger написа:
Не съм съгласен с теб в тези детайли:

ATHENA Αθηνα f Greek Mythology
Meaning unknown, perhaps derived from Greek αθηρ (ather) "sharp" and αινη (aine) "praise"... [more]

...

Германите се появяват на "сцената" в континентална Европа датирани от археолозите 2 000 - 1 500 г.пр.н.е. Мога да посоча и в кои провинции германски точно. Следователно не както пишеш от 2 100 г., а от 3 500 до 4 000 години.

...

Предполагам Ники пак ще скочи как или защо коментирам, за това "казвам":

- коментирам детайлите с които не съм съгласен

- това което не коментирам - значи или съм съгласен с него или нямам познания да го подкрепя или оспоря

- искате критика и контрааргументи от други или не искате - ако не сикате - драсвате ми и аз приключвам да коментирам тук или където нежелаещия спомене свой блог


че не си ме забравил.Честита Нова година,за много години и не забравяй,че каквито и да сме,не само българите,го дължим на тези преди нас!Ако ученика надмине учителя си,означава,че учителят е бил много добър!Поздрави!
цитирай
63. bulg - Висмар
05.01.2013 19:05
"Специалистите са откровени и по отношение на това, че тракийската дума виса отговаря на стблг. вьсъ-село, селище. В древността топоними с частица виса –селище има както на север, така и на юг от река Дунав. Могат да се посочат Виса, Висмар, Висанте, Висиа, Висон, Пато-виса, Берзо-вис...Топоними от този вид се срещат от Карпатите до Южна Тракия."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висмар се среща дори в Германия и то на две места. Едното селище Wismar в северна Германия е било основано през 8 век от славяни-сорби а другото селище Wissmar, за мое учудване се намира в централна Германия на 70км северно от Франкфурт на Майн, основано през 2-3 век след Хр. но не се знае от кого.
Поздрави за постинга и за много години Павка.
цитирай
64. sparotok - Висмар
05.01.2013 19:25
bulg написа:
"Специалистите са откровени и по отношение на това, че тракийската дума виса отговаря на стблг. вьсъ-село, селище. В древността топоними с частица виса –селище има както на север, така и на юг от река Дунав. Могат да се посочат Виса, Висмар, Висанте, Висиа, Висон, Пато-виса, Берзо-вис...Топоними от този вид се срещат от Карпатите до Южна Тракия."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висмар се среща дори в Германия и то на две места. Едното селище Wismar в северна Германия е било основано през 8 век от славяни-сорби а другото селище Wissmar, за мое учудване се намира в централна Германия на 70км северно от Франкфурт на Майн, основано през 2-3 век след Хр. но не се знае от кого.
Поздрави за постинга и за много години Павка.


Не ме учудва изобщо присъствието на древнобалкански топоними в Германия. Траки са създателите на Лужишката култура. Тракийското влияние в Дания се признава от специалистите...

За много години!!!
цитирай
65. sparotok - !
05.01.2013 20:07
estolodu написа:
sparotok написа:
Проверих в средновековните извори (Константин Багренородни и др.) и се уверих, че поне до 10-ти век гърците са предавали носовките. Името Светослав е представено като СвеНтостлавос.

Значи проблема не е в гръцките летописци...

От друга страна, аз не виждам проблем в наличието на диалектни различия
още в Античността. Защо да не е възможно носовките в един диалект да са започнали да отпадат много по-рано в сравнение с други диалекти.

Полския и българския са от една езикова група. Ние вече нямаме носовки, но поляците си ги пазят...и сигурно ще ги пазят още няколко века.

Изпадането на носовите звукове е станало по следния начин:

1. гласна + носова съгласна в затворена сричка
2. носова гласна
3. устна гласна (без никакво носово произношение)

Първият етап е част от много по-голямата картина (отварянето на сричката), за която сме сигурни, че е настъпила най-рано през шести век. Под действието на отварянето на сричката например, групите звукове АЛ АР са станали РА ЛА, а ЕР ЕЛ - РЕ ЛЕ или РЯ ЛЯ (с променливо я). Също много съгласни са изчезнали, всяко краесловно 'с' е изчезнало (окончанието -ус е станало -ъ), 'дл' и 'тл' са станали 'л' (сравни чеТа - чел, без т) и т.н.

Всички гореописани промени имат една обща тенденция, водят до едно нещо - отварянето на сричката, всяка сричка да завършва на гласен звук, следователно са протекли горе-долу по едно и също време. А много след документирането на топонима Матоас е засвидетелствано името Ардагаст (вместо Радагаст или Радогост), от което следва, че отварянето на сричката и съответно изчезването на носовостта са протекли много по-късно.

Освен това няма никакви свидетелства, че в кой да е диалект отварянето на сричката би могло да е било протекло по-рано просто защото няма никакви имена и топоними, отразяващи такова по-рано отваряне на сричката.


Добре, но как може да си сигурен, че Ардагаст не е само гръцкото предаване на това име?
цитирай
66. sparotok - !
05.01.2013 20:08
petril написа:
Продължавай, spatatok! Пътищата за отстъпление са прекъснати! П.М.


Никакво отстъпление!:)
цитирай
67. estolodu - Добре, но как може да си сигурен, че ...
05.01.2013 20:35
sparotok написа:
Добре, но как може да си сигурен, че Ардагаст не е само гръцкото предаване на това име?
Ардагаст е само гръцкото предаване на това име - ние не знаем точно как е звучало то, но във всеки случай е било повече или по-малко близко до гръцкото предаване.
Защо можем да сме сигурни, че Ардагаст не е предаване на Радагаст? По простата причина, че Радагаст е по-лесно за произнасяне (съдържа по-малко струпани съгласни) и не би се променило към нещо по-трудно за произнасяне. Даже и да приемем, че началното р им е било трудно на тях да го произнесат(което едва ли е така), то няма причина да очакваме гласната след р ей така да бъде премахната и по-скоро било се получило незасвидетелстваното Арадагаст.
цитирай
68. germantiger - ...
05.01.2013 21:33
36. sparotok - подробности
04.01 22:27
Тигре, става дума за исторически извори. Говоря за история, не за археология. Имах предвид споменаването на тевтоните при описването на събитията при Aquae Sextiae -ІІ век пр. Христа.

Ако има по-ранно споменаване на германи разкажи за него, ще съм ти благодарен.

...

Нима археологията не е наука творяща и разкриваща история?
Ти често се обръщаш към археологията в своите постинги и това е нормално, задължително дори.
Ако говорим само с извори трябва да се сбогувате с тракийско внушение за халколит, неолит и всичко откривано и коментирано ежедневно къде ли не.

Да разбирам ли, че за теб германи няма преди първия извор да ги спомене в Европа след като археологията ги открива в земите на днешна Германия 2 000 до 1 500 г.пр.н.е. или че ги няма още по-рано в Скандза след като за това нямаме извори? Тези народи се появяват с изворите или ?!
цитирай
69. bgwest - За много години Спароток!!! М...
05.01.2013 22:07
За много години Спароток!!!
Много здраве ти желая!!!Здраве,здраве,здраве!!!На теб и всички,които те подкрепят и....опонират/опитват да опонират/.На всички здраве и щастие пожелавам.
Силен и истинен постинг....Наистина./като другите/ ,но по-Достъпен, дори за деца...а това е важно.Неуборим постинг.
Пускай ги смело опонентите в последните си постинги.Нека се изложат и оцапат като за последно:)))
УСПЕХ!!!
цитирай
70. sparotok - Какво предлагаш?
06.01.2013 01:11
estolodu написа:
sparotok написа:
Добре, но как може да си сигурен, че Ардагаст не е само гръцкото предаване на това име?
Ардагаст е само гръцкото предаване на това име - ние не знаем точно как е звучало то, но във всеки случай е било повече или по-малко близко до гръцкото предаване.
Защо можем да сме сигурни, че Ардагаст не е предаване на Радагаст? По простата причина, че Радагаст е по-лесно за произнасяне (съдържа по-малко струпани съгласни) и не би се променило към нещо по-трудно за произнасяне. Даже и да приемем, че началното р им е било трудно на тях да го произнесат(което едва ли е така), то няма причина да очакваме гласната след р ей така да бъде премахната и по-скоро било се получило незасвидетелстваното Арадагаст.


Какво предлагаш за Матоас, на какъв език е това име?

1. Не е гръцки защото Страбон дава превода от asius - мътен.

2. Не е на ирано-арийски, защото най-близката авестийска дума е майдия- подлудявам, побърквам...замътвам.

3. На индо-арийски мътя е матати, но и мантати...

4. На хинди мътя е mathna, но и mamtam dhol...

Според В.Георгиев няма по-стар по-стари топоними и хидроними от тракийските, не си спомням обаче дали той не тълкуваше името като скитско. В такъв случай обаче трябва да се признае, че скитите населяват Балканите поне от 7-мо хил.пр.Христа...
цитирай
71. sparotok - За много години!
06.01.2013 01:13
bgwest написа:
За много години Спароток!!!
Много здраве ти желая!!!Здраве,здраве,здраве!!!На теб и всички,които те подкрепят и....опонират/опитват да опонират/.На всички здраве и щастие пожелавам.
Силен и истинен постинг....Наистина./като другите/ ,но по-Достъпен, дори за деца...а това е важно.Неуборим постинг.
Пускай ги смело опонентите в последните си постинги.Нека се изложат и оцапат като за последно:)))
УСПЕХ!!!


За много години!!!

Опонентите не ме притесняват изобщо. С викане, писъци и т.н. не се оборва нищо:)
цитирай
72. malchaniaotnadejda7 - Честито Богоявление, Павка!
06.01.2013 12:28
Силен, магнетичен текст - жив, утвърждаващ българското. Кратък и ЯСЕН, но конценнтриращ ИСТИНА в красотата на българското слово, събрал вечните източници на знание и народна свяст - ДУМИТЕ. Това е един от най-знаковите и значими текстове, които съм чела. Благодаря ти и светъл празник!
цитирай
73. estolodu - Добре, но как може да си сигурен, че ...
06.01.2013 14:16
sparotok написа:
estolodu написа:
sparotok написа:
Добре, но как може да си сигурен, че Ардагаст не е само гръцкото предаване на това име?
Ардагаст е само гръцкото предаване на това име - ние не знаем точно как е звучало то, но във всеки случай е било повече или по-малко близко до гръцкото предаване.
Защо можем да сме сигурни, че Ардагаст не е предаване на Радагаст? По простата причина, че Радагаст е по-лесно за произнасяне (съдържа по-малко струпани съгласни) и не би се променило към нещо по-трудно за произнасяне. Даже и да приемем, че началното р им е било трудно на тях да го произнесат(което едва ли е така), то няма причина да очакваме гласната след р ей така да бъде премахната и по-скоро било се получило незасвидетелстваното Арадагаст.


Какво предлагаш за Матоас, на какъв език е това име?

1. Не е гръцки защото Страбон дава превода от asius - мътен.

2. Не е на ирано-арийски, защото най-близката авестийска дума е майдия- подлудявам, побърквам...замътвам.

3. На индо-арийски мътя е матати, но и мантати...

4. На хинди мътя е mathna, но и mamtam dhol...

Според В.Георгиев няма по-стар по-стари топоними и хидроними от тракийските, не си спомням обаче дали той не тълкуваше името като скитско. В такъв случай обаче трябва да се признае, че скитите населяват Балканите поне от 7-мо хил.пр.Христа...
Не мога да намеря етимологията на мътен и затова не мога да кажа точни думи, но в общи линии предполагам, че името не е било точно Матоас, ами нещо подобно, а в гръцкия е имало дума, близка по звучене и значение на името (най-вероятно започваща с мат-) и по аналогия на своята дума са преиначили името.
Това обаче е само предположение и няма да бъда сигурен докато не видя етимологията на думата.
цитирай
74. sparotok - етимология
06.01.2013 15:06
estolodu написа:
sparotok написа:
estolodu написа:
sparotok написа:
Добре, но как може да си сигурен, че Ардагаст не е само гръцкото предаване на това име?
Ардагаст е само гръцкото предаване на това име - ние не знаем точно как е звучало то, но във всеки случай е било повече или по-малко близко до гръцкото предаване.
Защо можем да сме сигурни, че Ардагаст не е предаване на Радагаст? По простата причина, че Радагаст е по-лесно за произнасяне (съдържа по-малко струпани съгласни) и не би се променило към нещо по-трудно за произнасяне. Даже и да приемем, че началното р им е било трудно на тях да го произнесат(което едва ли е така), то няма причина да очакваме гласната след р ей така да бъде премахната и по-скоро било се получило незасвидетелстваното Арадагаст.


Какво предлагаш за Матоас, на какъв език е това име?

1. Не е гръцки защото Страбон дава превода от asius - мътен.

2. Не е на ирано-арийски, защото най-близката авестийска дума е майдия- подлудявам, побърквам...замътвам.

3. На индо-арийски мътя е матати, но и мантати...

4. На хинди мътя е mathna, но и mamtam dhol...

Според В.Георгиев няма по-стар по-стари топоними и хидроними от тракийските, не си спомням обаче дали той не тълкуваше името като скитско. В такъв случай обаче трябва да се признае, че скитите населяват Балканите поне от 7-мо хил.пр.Христа...
Не мога да намеря етимологията на мътен и затова не мога да кажа точни думи, но в общи линии предполагам, че името не е било точно Матоас, ами нещо подобно, а в гръцкия е имало дума, близка по звучене и значение на името (най-вероятно започваща с мат-) и по аналогия на своята дума са преиначили името.
Това обаче е само предположение и няма да бъда сигурен докато не видя етимологията на думата.


Ето, провери етимологията на мътя

http://vasmer.narod.ru/p425.htm

Въпроса обаче става по-сложен. Оказва се, че има авестийска дума мант-мътя, но пък както виждаш тя е с носовка.

Други езици също не дават задоволителна етимология

Mud- mid-14c., cognate with and probably from M.L.G. mudde, M.Du. modde "thick mud," from P.Gmc. *mud- from PIE *(s)meu-/*mu- [Buck], found in many words denoting "wet" or "dirty" (cf. Gk. mydos "damp, moisture," O.Ir. muad "cloud," Pol. muł "slime," Skt. mutra- "urine," Avestan muthra- "excrement, filth"); related to Ger. Schmutz "dirt," which also is used for "mud" in roads, etc., to avoid dreck, which originally meant "excrement." Welsh mwd is from English. Replaced native fen.

http://www.etymonline.com/index.php?l=m&p=49&allowed_in_frame=0


Най-добрия кандидат си остават блг. диал. матя-мътя, матан-мътен, мътеница.
цитирай
75. vasarl - За много години Спароток! Пожел...
06.01.2013 18:51
За много години Спароток! Пожелавам ти много здраве и щастие, както и да продължаваш да търсиш истината, както го правиш. Почнахме новата година с много лоша новина. Страшно тежък демографски срив. Много четох, много проверявах и сравнявах информацията и стигнах до извода че края на България е необратим, дори и да предприемем спешни мерки. Затова исках да ти кажа, че битката едва сега започва и всеки българин ще е важен. Затова не продължавай. Най-вероятно България няма да я има след 50 години, или поне няма да е същата, а ще бъде тежко обезлюдена и ще има дебат дали да се казва България, или нещо друго, но ние няма да се предадем без борба, точно както дедите ни. И дано злото бъде спряно и изтласкано, и дано спре геноцида и настане обрат. Дано! Историческата истина е най-голямата ни надежда. Друго няма. Затова давай напред и след като спреш да пишеш тук, кажи какво става след това, но не спирай.
цитирай
76. vasarl - Имам също така един въпрос по тем...
06.01.2013 18:56
Имам също така един въпрос по темата. Какво мислиш за старобългарските руни? Какво са били те? Език ли?
Губи ми се връзката за езиците свързани с древните траки. От една страна съм чувал че най стария санскрит е на балканите, но разбирам дали това е тракийски език. Четох и книгите на Стефан Гайд, за тракийското писмо. Старобългарските руни са също някакъв език, но не разбирам какъв. И така след всички тези твърдения за езици свързани с тракийския, се обърквам. Можеш ли да ми изясниш малко ситуацията.
цитирай
77. sparotok - !
06.01.2013 22:01
vasarl написа:
За много години Спароток! Пожелавам ти много здраве и щастие, както и да продължаваш да търсиш истината, както го правиш. Почнахме новата година с много лоша новина. Страшно тежък демографски срив. Много четох, много проверявах и сравнявах информацията и стигнах до извода че края на България е необратим, дори и да предприемем спешни мерки. Затова исках да ти кажа, че битката едва сега започва и всеки българин ще е важен. Затова не продължавай. Най-вероятно България няма да я има след 50 години, или поне няма да е същата, а ще бъде тежко обезлюдена и ще има дебат дали да се казва България, или нещо друго, но ние няма да се предадем без борба, точно както дедите ни. И дано злото бъде спряно и изтласкано, и дано спре геноцида и настане обрат. Дано! Историческата истина е най-голямата ни надежда. Друго няма. Затова давай напред и след като спреш да пишеш тук, кажи какво става след това, но не спирай.


Всеки народ е изпадал в кризи, не само ние сме малък народ. Ирландците са около 4 700 000 души, като 15 % са принадлежат на друг етнос. Да, тежко им е на тези хора, но не са загубили надежда за бъдещето.

Тази година само около стотина хиляди емигрираха за САЩ и Канада, но тези, които останаха не си приготвят ковчезите.
цитирай
78. sparotok - руни
06.01.2013 22:04
vasarl написа:
Имам също така един въпрос по темата. Какво мислиш за старобългарските руни? Какво са били те? Език ли?
Губи ми се връзката за езиците свързани с древните траки. От една страна съм чувал че най стария санскрит е на балканите, но разбирам дали това е тракийски език. Четох и книгите на Стефан Гайд, за тракийското писмо. Старобългарските руни са също някакъв език, но не разбирам какъв. И така след всички тези твърдения за езици свързани с тракийския, се обърквам. Можеш ли да ми изясниш малко ситуацията.


Да, имам два постинга на тази тема. Приятно четене!

http://sparotok.blog.bg/politika/2011/06/21/tainata-na-rozetkata-ot-pliska.769478

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/01/23/proizhodyt-na-starobylgarskite-runi.478196
цитирай
79. vasarl - За много години Спароток! Пожел...
06.01.2013 22:31
sparotok написа:
vasarl написа:
За много години Спароток! Пожелавам ти много здраве и щастие, както и да продължаваш да търсиш истината, както го правиш. Почнахме новата година с много лоша новина. Страшно тежък демографски срив. Много четох, много проверявах и сравнявах информацията и стигнах до извода че края на България е необратим, дори и да предприемем спешни мерки. Затова исках да ти кажа, че битката едва сега започва и всеки българин ще е важен. Затова не продължавай. Най-вероятно България няма да я има след 50 години, или поне няма да е същата, а ще бъде тежко обезлюдена и ще има дебат дали да се казва България, или нещо друго, но ние няма да се предадем без борба, точно както дедите ни. И дано злото бъде спряно и изтласкано, и дано спре геноцида и настане обрат. Дано! Историческата истина е най-голямата ни надежда. Друго няма. Затова давай напред и след като спреш да пишеш тук, кажи какво става след това, но не спирай.


Всеки народ е изпадал в кризи, не само ние сме малък народ. Ирландците са около 4 700 000 души, като 15 % са принадлежат на друг етнос. Да, тежко им е на тези хора, но не са загубили надежда за бъдещето.

Тази година само около стотина хиляди емигрираха за САЩ и Канада, но тези, които останаха не си приготвят ковчезите.


Исках да кажа да продължаваш. Явно съм объркал нещо, писал съм "не продължавай". Чак сега го видях. Както и да е, аз ковчези не кова. Просто имах надежди че можем да обърнем демографския срив, но сега виждам че положението с демографския срив изглежда вече необратимо и като цяло положението за България е такова. Затова аз мисля че предстоят тежки битки за нас. И като се оттеглиш от тук, да кажеш какво следва, но да не спираш с делото си.
цитирай
80. rorikabc - Демографски срив
07.01.2013 00:26
Аз пък смятам че така наречения срив е медийна манипулация. Вярно циганите са малко повече . Но си има обществени и природни закони , които си се задействат и нещата си идват на мястото.
цитирай
81. urilozev - Поздрав
07.01.2013 11:29
Sparotok."Читох с интерес постинга и споделям написаното.
цитирай
82. nikikm - Рори,
07.01.2013 18:50
rorikabc написа:
Аз пък смятам че така наречения срив е медийна манипулация. Вярно циганите са малко повече . Но си има обществени и природни закони , които си се задействат и нещата си идват на мястото.


циганите са 1млн и половина,турците са над милион,българите са най-малко с 4 млн.по-малко,като половината са измрелите,другите,навън.В моя роден град населението е намаляло повече от 50%,като в него почти не е имало малцинства,което не пречи сега да се строи джамия!Мисля,че картинката е такава,каквато е!Изчезваме и най-лошото,не правим нищо по въпроса.Между другото,от няколко дена се "сафиресах",както казвахме някога,че поне от две години не виждам врабчета!Днес обиколих града,няма нито едно,поне не видях.А преди време хранех през зимата по 20-30 врабчета!Дори мухите намаляха!Пчелите също и драстично!Няма кой да погледне нагоре към небето, да види и протестира срещу отровите,които се сипят.Отделно храната,водата и лекарствата са отровни!Съжалявам,че отнемам толкова време и място!Всъщност,не съжалявам!
цитирай
83. sparotok - благодаря ти!
07.01.2013 19:30
malchaniaotnadejda7 написа:
Силен, магнетичен текст - жив, утвърждаващ българското. Кратък и ЯСЕН, но конценнтриращ ИСТИНА в красотата на българското слово, събрал вечните източници на знание и народна свяст - ДУМИТЕ. Това е един от най-знаковите и значими текстове, които съм чела. Благодаря ти и светъл празник!


Благодаря ти и аз Надя!:)
цитирай
84. sparotok - !
07.01.2013 19:33
rorikabc написа:
Аз пък смятам че така наречения срив е медийна манипулация. Вярно циганите са малко повече . Но си има обществени и природни закони , които си се задействат и нещата си идват на мястото.


Мисля, че имаш право! Май определени медии умишлено целят да ни отчаят...Скоро ще пусна нещо на тази тема.
цитирай
85. sparotok - !
07.01.2013 19:35
urilozev написа:
Sparotok."Читох с интерес постинга и споделям написаното.


Благодаря ти Юрий!
цитирай
86. estolodu - до Спароток
07.01.2013 20:55
Благодаря за първия речник! За съжаление той не дава праиндоевопейския корен.
Втория го дава, но за сметка на това не казва тази дума етимологично да е свързана с думата мътя, пък и да е, не знам откъде би се взел вторият носов елемент. Затова си оставам с догадката.
цитирай
87. theprince - ...
07.01.2013 21:03
За много години,Спароток!
цитирай
88. sparotok - !
07.01.2013 23:34
estolodu написа:
Благодаря за първия речник! За съжаление той не дава праиндоевопейския корен.
Втория го дава, но за сметка на това не казва тази дума етимологично да е свързана с думата мътя, пък и да е, не знам откъде би се взел вторият носов елемент. Затова си оставам с догадката.


Не всичко е възможно да се обясни по схемите, които познаваме.

Аз смятам, че в тракийския, в определен период е съществувал насализиран и ненасилизиран вариант на мътя...както в санскрит. Подобна вариация се среща и в думата път, тя е пато в Пато-виса и панта в Панталия...
цитирай
89. sparotok - !
07.01.2013 23:35
theprince написа:
За много години,Спароток!


За много години!!!
цитирай
90. mt46 - Поздрав!
08.01.2013 08:49
Силен, добре обоснован постинг!
Защо гърците се срамуват от произхода си?...
За много години!
цитирай
91. vasarl - Аз пък смятам че така наречения срив ...
08.01.2013 13:13
rorikabc написа:
Аз пък смятам че така наречения срив е медийна манипулация. Вярно циганите са малко повече . Но си има обществени и природни закони , които си се задействат и нещата си идват на мястото.

Не е медийна манипулация. Медийте дори не говорят за демографския срив. Политиците по всякакъв начин отбяват темата. Питаха го наскоро "президента" Плевнелиев, кои са най важните неща пред него сега, а той дори не спомена демографския срив и страшните данни за 2012. Истината е че най лошите демографски данни са след 1945 година. Българите реагират на идването на комунизма и отнемането на частната собственост с тежък спад в раждаемостта - 1.1 деца на жена. След 1950, раждаемостта се покачва, но до 1960 е била все още ниска. След това се покачва, но започва отново да спада към 1981 - Георги Марков още по това време е предвиждал изчезването на Българският народ в една своя статия със заглавие "Ще изчезне ли Българският народ". Има ново покачване от 1985 до 1989, но след падането на режима започва рязко да спада. И оттогава все спада, спада, докато през 2012 се върнахме на данните от 1945 година - 1.1 - 1.2 деца на жена. Всяко число под 2.11 е спад, под 1.6 е необратимост, ако продължи дълго време. Спароток има вяра. И аз имам. Но положението е много страшно. Спароток спомена Ирландия, обаче Ирландия има раждаемост 1.89 на жена. Още повече, Ирландия е накрая на Европа, че оттатък. Още повече че тя е много по малка територия и 4,7 милиона са доста за там България е територия в сърцето на източна Европа, 111 000 кв.км плодородна земя, към която всички са имали апетити. С този спад, положението става страшно.
цитирай
92. estolodu - до Спароток
08.01.2013 20:17
Наистина има все още неописани звукови промени. Чудя се, дали записаните имена сами по себе си ще са достатъчни за тяхното възстановяване, било то и частично? Разбира се, трябва и да се знае приблизителната датировка на всяко име.
цитирай
93. sparotok - благодаря ти!
08.01.2013 21:37
mt46 написа:
Силен, добре обоснован постинг!
Защо гърците се срамуват от произхода си?...
За много години!


Благодаря ти Поете!!!
цитирай
94. sparotok - !
08.01.2013 21:41
estolodu написа:
Наистина има все още неописани звукови промени. Чудя се, дали записаните имена сами по себе си ще са достатъчни за тяхното възстановяване, било то и частично? Разбира се, трябва и да се знае приблизителната датировка на всяко име.


Не всяко име може да се възстанови, но това не е и нужно. Дори само половината от ономастичния материал да са анализира безпристрастно ще е повече от достатъчно.

Нужна е обаче помощта на езиковеди и краеведи. Наскоро установих, че някои забележителни диалекти и важни думи изобщо не са документирани... Краеведите обаче ги знаят.
цитирай
95. get - - Кво да го осукваме с тази топонимия бе Спараток ?!
08.01.2013 22:28
- Относно, Коринтос ... дето е на пъпа на Гърция съм категоричен на база мои изследвания, че не е наречен/по произход/ на/от гръчки ?!
- Същото се отнася и до град LYCOSURA в Аркадия(то и самата тя не е от гръцки а от пелазгически произход, като име). Планина Ликаон - не гръцка. Връх на същата Lycaeus - не гръцко !
- Думата, която ползват за река-"потамос", ако прочетем Платон - ще се обедим в правотата на това, което казвам, защото той ни обяснява че думата означавала свойството(обстоятелствено пояснение), което се изразявало в "потъвам-спускам" !? ... подобно обясняние има и за името на бог Посейдон, тоест той не потъвал "ами седял в/у водата, все едно стъпил на дъното" ?!
- В Беотия ... която в старо врме се нарича ВОЙОтия (не гръчко, оотговарящо на нашето Бойо-боец) - планината в която е роден Хермес е с първоначално име Зелини(Зелена) сега са го променили на Килини-Силини. От юг на тази планина се намира възвишение, което и до момента се нарича "Холмос" !
- Думата (едната) е Понтос - което на практика си е "Пъ(н)т" (българското Път с носовка) - по причина, че по море е било много по лесно да стигнеш от едно място до друго, отколкото по суша, по която дори няма прокарани пътища или живеят недружествени народи !!
- Херсонес ... особено по-старата(керсо-несоус) дума, от която произлиза думата им за "провлак" ... то на български е дадено точно, що е ставало ... стоките-корабите са се провлачвали-карали/носели през сушата, като по този начин се е спестявало излишното обикаляне, или са се избягвали опасни води и непреодолими течения !!

- И само тези ли са ? ... Не стотици са !
цитирай
96. rorikabc - Ето тук,
09.01.2013 15:46
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Преброяването от 2011 г.

Извадки

Националност:
Националност: Българска
Основно: Българи (84.8%)
Малцинства: Турци (8.8%)
Цигани (4.7%)

Ето тук и зад граница
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BG_abroad.jpg
цитирай
97. mglishev - Ами не са български :)
09.01.2013 22:16
Просто защото най-старите запазени топоними, хидроними и ороними на Балканите са доста по-стари от българския народ, от езиците, говорени от българи и от българските държави.

---------

Никой не може да посочи черно на бяло "българи" в исторически извор, произлизащ отпреди втори век. И това пак е силно дръпнато назад. Би трябвало да говоря минимум за четвърти-пети век, но хайде, ето ви малко гювеч в божодимитровски стил.

Съжалявам, момчета, но това е истината. Българите са народ, който се образува в края на Античността и началото на Средните векове. И определено не се образува на Балканите, нито пък в индоевропейска езикова среда.

За вас тъжно, за мен интересно, но това са фактите. Българите се обособяват в това врело от степни номади, в което се смесват алтайско-, германсо- и ираноезични номади, едни европеоидни, а други - недотам. Заедно с аланите, хуните, аварите, хазарите и куманите.

Понеже днес съм особено нечовеколюбив, цинично ще припомня, че в тринадесети век в Монголия е засвидетелстван алтайскоезичен монголски клан с името "булгар".
Вече за купи-булгар, кучи-булгар, чдар-болкар сте чували, това са племена на тюркоезични полуномади от околностите на Азовско море от четвърти поне докъм осми век.
Знаете също, че в днешен Булгаристан (Волжка България) има голямо местно малцинство тюркоезични брахикефали с дръпнати очи, които сами себе си наричат "булгары", както и "булгарлар", а също и "бурджан" - и много си държат на названието.
Чували сте и за чувашите, които пак са забавна тюркоезична смесица от европеоиди и монголоиди из Централна Русия. Те също понякога се самонаричат "булгары".
Вече да не ви обърквам главите със старокитайските варвари "po-lo" и корейското царство "Buryeo", както и с поне още четири-пет алтайско езични (и понякога в частност тюркоезични) народности от Централна Азия с къде повече, къде по-малко изразен брахикефален, косоок антропологичен тип, които и да днес се наричат "блкар", "булгар", "бологар" и така нататък.

Явно милиони хорица от азиатските предели участват във великата антитракийска конспирация ;)

На този фон ние тук с нашите европеоидни лица и средиземноморски цялостен вид сме си направо траки. Даже май повече траки отколкото българи ;)

И за да е пълен хаосът, дори говорим на език от славянската група, та затова се разбираме доволно добре със сръбкини, украинки и чехкини по Черно море :)
цитирай
98. demograph - Поздрави на баща Ви!
09.01.2013 22:26
kasnaprolet9999 написа:
чух скоро по телевизията, че подготвят нови учебници по история в училищата, в които ще намерят място много открития за нашия древен произход. Хубаво е да се говори и пише за това, в един момент хората узряват за тях. Този твой постинг е разкошен откъм фактологическа страна, изкопирах си го и ще го отнеса на моя татко, че ми омръзна да ми разказва как сме пренесли босилека от Тибет, съпровождани от хан Аспарух. Сигурно е вярно, но ние сме се завръщали от там в нашата родина. Той тази година баща ми ще навърши 90 г., но с акъла си е много добре и много се интересува от история. Поздрави!!

цитирай
99. demograph - Сега се подготвя "окончателното решение на българския въпрос"
09.01.2013 23:01
vasarl написа:
[quote=rorikabc]Аз пък смятам че така наречения срив е медийна манипулация. ... С този спад, положението става страшно.

Българоубиващите правителства на България готвят промени в начина на разпределение на детските надбавки - "според нуждите."Така. Нуждите на циганите са най - големи. Т.е. циганите ще получават по-голямата част от надбавките за деца, понеже са по-нуждаещи се от българските семейства.Съответно, българските семейства ще се замислят дали да раждат. Циганите ще бъдат стимулирани да раждат повече. Те не са етнос който е данъкоплатец. Излиза, че българите ще икономисват пари, като не раждат деца, за да ще плащат тези надбавки на тези които произвеждат непроизводителна работна сила. Самоубийствен акт. Поредният.Кажете сега, че на се изтребва умишлено българския етнос.Демографският проблем е проблем номер едно за всяка отговорна за здравето и възпроизводството на собствения си народ държава.Това е стратегически проблем номер едно! Всичко останало е безпредметно ако си поставил собствения си етнос в положение да умира или бяга от територията на държавата си! Ако българите изчезнат като държавен етнос след 20 години, за чий х.. са тупканията по рошавите гърди на "българските"политици, че са построили магистрали и тръби. Излиза, че ние строим за циганите и другите, които ще дойдат тук на мястото на българите....В държавния апарат на БГ са се настанили тъпаци, които хабер си нямат от национална държавна политика.Първо орязаха детските. После лишават българските семейства от помощи, после дават помощите на циганите, после дават на циганите да не плащат данъци, ток, парно, дърва..после им разрешават да избиват и крадат безнаказано българите, после навират в мозъците на БГ децата курви и циганска музика..т.е да не работят а се циганеят.250 000 БГ жени се нуждаят от инвитро прцедура.Една такава струва в Солун 1500 лева при почти 100% гаранция за успех. Тук ги въртят нарочно 3 пъти за да им вземат 6000.Кой прави това?БГ държавата.Е?...
цитирай
100. demograph - По подобен начин се опитвах да обясня на Мъглишев, но не прихвана логиката жалния
09.01.2013 23:19
dinkov написа:
sparotok не разбирам от науката ономастика (да си призная мастика ми е по-близко понятие, употребява се навсякъде по Балканите), разбирам малко от икономика, че от тази гледна точка си напълно прав. Ще се обоснова. .....Прави си изследванията и ги публикувай. Има кой да ги чете. А да се откажеш от блог.бг това е най-лесното. Но не си заслужава да го правиш. Тука имаш добри поддръжници. Честита нова година. Наздраве. Може и с мастика :)))
Ицко

..и си остана на мнението ,че траките се изпарили за да оставят място за славяните, кото щели да дойдат но не дощли на време и затова "Тракия останала пуста и обезлюдена за почти век" После вече като дошло славянското море от блатата всичко си дошло на мястооо...и Мъглишевци станали щастливи.
Поздрави за постинга Павка.
цитирай
101. demograph - Ох..Милчев, Милчеееев...как не те срам да се появяваш
09.01.2013 23:40
Много нагло копеле си.
Нормален човек, след като бъде хванат в лъжа, следва да се потопи и да изплува някъде другаде дето не го знаят.
Ти "преведе" тeкст от равенския космограф УМИШЛЕНО подвеждащо ТАКА:
"В Тракия, Мизия и Македония ОТ СКОРО българи живеят"
А текстът превеждан от стотици преводачи и учени владеещи латински, е "В Тракия, Мизия и Македония САМО българи живеят..."
Това е знак за дошляшката ти неграмотност и злонамереност.
Скрий се под масата и не ни губи времето.
И внимавай с дечицата от дома за сираци в Стрелча, защото си на границата на закона...!
I am watching for you...
цитирай
102. get - - А-ах, колко обичам таквиЙзи "медиевисти" - кога започнат да ми гъгнат с някакво пуешко самочувствие на всезнайковци ?!
10.01.2013 00:33
mglishev написа:

Вече да не ви обърквам главите със старокитайските варвари "po-lo" и корейското царство "Buryeo", както и с поне още четири-пет алтайско езични (и понякога в частност тюркоезични) народности от Централна Азия с къде повече, къде по-малко изразен брахикефален, косоок антропологичен тип, които и да днес се наричат "блкар", "булгар", "бологар" и така нататък.

- Питах те откъде в южна Франция от средновековие имаме титла "баил" за градоначалник ? - вероятно и там тюрко-алтайци са се разхождали ?!

- Нашите смахнати тюркоФИЛИ(съзнателно не употребявам "лози" !) ... коментират факта ... по пресладването на оцелелите остатъци от Истеми на ефталитската армия за да ни докажат теорията си, че видите ли тюрките са от поне 4-ти век, на територията на Европа, под вида им "хуни". Само аз не мога да си обясня простотията им ... как така, тълкуват че ефталитите са ... част от тюркската армия (?!) която по този начин преследва сама себе си ?!
- В тази битка при Несефа, през 565 евталите са напълно разгромени от координираният двоен удар на тюркската и персийска армии , а държавата им в Средна Азия е унищожена."
- Междувпрочем последното сражение на евталитите с/у сборната персо-тюркска армия е било нещо грандиозно, само поради факта ! - БИТКАТА Е продължила ОСЕМ ДНИ !!
- Вече ОТ ТОЗИ МОМЕНТ можем да говорим за присъствие на тюрки и то не в Европа а в Средна азия !!

- А иска ли господина да му приложа (изворов материал) кореспонденция между общност проживяваща в южна Франция през 5-ти век с готски крал ?! - като същите се самоназовават БУЛГАРи ! ... и те ли ще са тюрки ?!

- А относно чувашите ... на които не могат да се разберат езикът от групата на угрофински-самоедски ли е или на някакъв ... умрял прототЮркски, на който говорели "прабУлгари", хазари, авари и последните "чуваши", които самите не знаят от къде са се пръкнали - това ако е доказателството ... ЗА ТЮРКСКИЯТ ЕЗИК НА ПРАБЪЛГАРИТЕ, дето ги разхождате от Япония до централна Европа ?!?
цитирай
103. mglishev - И какво общо има с темата
10.01.2013 03:43
една изолирана титла в западна Европа? Нищо. Впрочем, не е само в южна, а в цяла Франция и се казва "байи", "баюл" или "байло", в Англия - "байлиф".
От латински, baiulus, пазител на вратите. Възможно е в латински да е от много стар, продуктивен индоевропейски корен (а защо не и още по-стар, ностратически, общ за повече от едно езиково семейство). Възможно е българското "боила" и дори махленското ни "бай" да имат много далечен общ произход с латинското baiulus, но какво от това? Такива неща са нормални - има страшно много общоразпространени корени на думи от Британските острови до Индия. От тях не следва много за частния произход на отделен народ.

Кореспонденция няма как да приложиш, защото дори не познаваш материала си. Такава няма. В пети или шести век един готски управител около Перпинян се е казвал Bulgarus. И толкова. Е, та? Какво следва и от това? Нищо. Има страшно много хора, които носят име, прозлизащо от известно име на войнствен народ, без да принадлежат към него. Има хора, които се казват Франциск, без да са франки; Хунлаф, без да са хуни; Фин без да са фини.

А сега се върни на темата. Какво общо имат волжките българи с Тракия? Нищо. А кабардино-балхарите? Нищо. А чдар-блкарите и останалите степни народи с български имена? Все същото - нищо общо с Тракия.

Така се е случило, че между пети и седми век една част от българските номади се е появявала редовно на Балканите и накрая ги е завладяла трайно. Това е цялата работа. Другото са глупости на неграмотни хора.
цитирай
104. demograph - Гетски
10.01.2013 05:07
Тия, прочетат едно нещо на майна си в буукваря и се хвърлят като за Нобелова награда. А тя баба им си бърсала дупето с това, защото била по-умна от тях.
Поздрави!
цитирай
105. debator - Дебатът между sparotok(Павел С...
10.01.2013 11:12
Дебатът между sparotok(Павел Серафимов) и Запорток(saportok) започва.
Всяка проява на смелост от страна на господин sparotok ще бъде адмирирана!
saportok очаква Вашият отговор,а желанията Ви са публикувани в блога ми.
Коментари няма да се допускат.Ако желае,sparotok също е свободен да публикува дебата в избран от него блог.
Моля,запознайте се с правилата,които са изцяло в полза на Павел Серафимов.
цитирай
106. get - една изолирана титла в западна Е...
10.01.2013 13:57
mglishev написа:
една изолирана титла в западна Европа? Нищо. Впрочем, не е само в южна, а в цяла Франция и се казва "байи", "баюл" или "байло", в Англия - "байлиф".
От латински, baiulus, пазител на вратите.

- Искаш ли да посоча, твой аргумент който стъпва на тази дума-теза, свързвайки я с "тюркската" - "бай-бей" - от което правиш извода, за установеност на българският произход, през език, за тюрки ?!
mglishev написа:

Кореспонденция няма как да приложиш, защото дори не познаваш материала си. Такава няма. В пети или шести век един готски управител около Перпинян се е казвал Bulgarus. И толкова. Е, та? Какво следва и от това? Нищо.

- Такава кореспонденция съществува, като термина е употребен и за общност, на която са отнети имоти-територи ?!
mglishev написа:

А сега се върни на темата. Какво общо имат волжките българи с Тракия? Нищо. А кабардино-балхарите? Нищо. А чдар-блкарите и останалите степни народи с български имена? Все същото - нищо общо с Тракия.

Така се е случило, че между пети и седми век една част от българските номади се е появявала редовно на Балканите и накрая ги е завладяла трайно. Това е цялата работа.

- Българските учЕни бяха инвентори-изобретатели на "народ Траки" - това е екзоним, използван от гръцко и друго население(мигранти) С което те ОБОЗНАЧАВАТ(се разграничават) ... от по-старото и местно население, което заварват около причерноморие, балкани, мала и предна азии !!
- Връзката на нас българите с население-неродствено нам(тюркоезично, от приволжие и кавказ) ... поради по-късна етносна миксация с угро-самоеди и турки - ГО ПРАВИТЕ ВИЕ г-н МГлишев и такива, като вас историци споделящи шльоцеро-гумильовските мигрантски етно-образуващи теории ... задължително гарнирани със "великата степ" ?!
- Но в тази "велика степ", в ариела от причерноморие до индустани, поне до средата на ШЕСТИ ВЕК народи тюркски не проживяват !! - там проживява население от мигранти, принадлежащи към индоевропейско ез. семейство!
цитирай
107. injir - За много години! Историята винаги ...
10.01.2013 19:56
За много години! Историята винаги търпи промяна. Надяваме се, че все повече ще се пише и говори за нашите предшественици - траките. Поздрави!
цитирай
108. mglishev - Пак си глупаш дрънкости, драгий мой жаркий :)
10.01.2013 22:47
Гете, какво да те правя като за теб е все тая дали аргументът е добър или лош :) Ами просто в тюрко-алтайските езици такива бейове, байове и бегове са много, а горкият баюл в латинския си стои изолиран и нещастен :) Да си учил някаква филология, да ти го обясня, та да ме разбереш. Ама на - не си учил.

Ха покажи я таз кореспонденция :) Да ги видим тези перпинянски българи в пети век :) Чия е, между кого и кого, от кои години, къде е запазена, на какъв език, как е публикувана... Нито линк ще дадеш, нито текст на "кореспонденцията", нито позовавания. Защото си измисляш и мислиш, че всички сме неграмотни, та никой няма и да разбере какви ги пишеш :)

- Хихи, браво, браво. Сега траките се оказват екзоним. Браво. Значи излиза, че и страната Тракия не е наричана така от обитателите си, а от чужденци? Накрая да не излезе, че народите, наричани "траки" не са имали свой общ етноним? То ще излезе, че по твоята логика не е имало "народ, втори по брой след индийския". Как обичате сами да си вкарвате автоголове, тракоманчета :)
- Хихихи, в "Предна Азия" било имало траки (от тези, дето не се наричат така)... къде? В Казахстан? Ще ме умориш от смях.
- В "ариела"... това "ареал" ли е, прах за пране ли е или е герой от комедия на Шекспир? Бедни, бедни Гетски...
- Охо, "индоевропейско ез. семейство"? Браво, развиваш се. Научил си, че има такова. Най-сетне.
- Значи излиза, че в степите не е имало българи, защото там не е имало тюрки... но все пак е имало българи, защото в степите било имало траки (тия, без собственото си име). Просто да се пукне човек от кикот. Невероятно весели неща пишеш, любезни :)

---------

Скивай сега. Някъде след средата на януари kamosutrov (и той ваше момче, тракоманче, но по-интелигентно) е обещал да събере блогърите-историчари и псевдоисторичари в централна софийска кръчма. Аз ще бъда там и сладко ще си пийвам с парите, които сигурно ми се плащат от Мосад, ФСБ, МИ-6 и ЦРУ заради предполагаемата ми антибългарщина. Ела и ти, Гетски, да ме забавляваш с вицове. Тукашният гуру Спароток Серафимов също може да заповяда - ще хапнем, ще пийнем, ще обсъдим великото минало и аз хууубавичко ще ви се посмея на всички, о, тракообразни чичовци :)

Матапът настрана, kamosutrov наистина предлага нещо такова. Някъде след 16 януари, а мястото е много близо до Централна баня.

(Спаро, не ми трий постинга, замолвам тя.)
цитирай
109. demograph - "Когато нещо започне като неморално, то има винаги и неморален край" Махатма Ганди
10.01.2013 23:47
debator написа:
Дебатът между sparotok(Павел Серафимов) и Запорток(saportok) започва.Всяка проява на смелост от страна на господин sparotok ще бъде адмирирана!saportok очаква Вашият отговор,а желанията Ви са публикувани в блога ми.Коментари няма да се допускат.Ако желае,sparotok също е свободен да публикува дебата в избран от него блог.Моля,запознайте се с правилата,които са изцяло в полза на Павел Серафимов.

........................................................................................................................
Вие започнахте неморална кампания срещу Павел Серафимов и от вас не може да се очаква да водите дебат по моралните норми на спора.
Моят съвет към Спароток е да не се мърси в дебат, в който участват хора с нечист морал.
цитирай
110. sseteboss - Population
10.01.2013 23:59
rorikabc написа:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Преброяването от 2011 г.

Извадки

Националност:
Националност: Българска
Основно: Българи (84.8%)
Малцинства: Турци (8.8%)
Цигани (4.7%)

Ето тук и зад граница
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BG_abroad.jpg


A колко ЕГН-та на живи има записани в регистъра? Т.е. колко са българските граждани?
цитирай
111. demograph - Интересно Мъглишев защо не си мърка в неука.блог.бг, а се вре тук...
11.01.2013 00:08
Но, работата е тая, че там нямат друга тема освен да плюят по Серафимов. Има още 2-3 места, но и там само това правят - плюят и се самохвалят. Скучно..няма я мазохистичната интрига някой да те забие в "попа", както руснаците сладко се изразяват. Просто там не могат да стигнат до оргазъм. Джойската е словоблудна но е страстоубийца с насраните си "научни" гащи..
Човекът словомет Насам-Натан от време на време ги възбужда с някоя попържня по адрес на тъпотията на запъртъците и клонингите, както и по адрес на аргументо-измършавялия мъглишев, Само след като се отегчи от заниманията си с бозмана, де. ..
Павка, не го трий, моля те. Момчето е в нужда. Нека идва да се изхожда, та като му олекне белким полети към висините на неуката. А като поизсъхнат лайната му, от тях ще издигнем огромен трофей на дошляците, по любимия му елински чалъм.
цитирай
112. get - @ 110. Едно "тракоманче" простичко като за на"учен, ще ти обясни защо няма народ ... но ни наричат ТРАКИ ?!
11.01.2013 00:14
mglishev написа:

- Хихи, браво, браво. Сега траките се оказват екзоним. Браво. Значи излиза, че и страната Тракия не е наричана така от обитателите си, а от чужденци? Накрая да не излезе, че народите, наричани "траки" не са имали свой общ етноним? То ще излезе, че по твоята логика не е имало "народ, втори по брой след индийския". Как обичате сами да си вкарвате автоголове, тракоманчета :)

- Само болни или съзнателно лъжещи мозъци усти могат да препишат ... (ограничителното) и без подкрепата с никакви сериозни обосновки ... етносност траки :)) !

- За кой ли път ще излагам становището си ?! - но и за теб ... явно ще трябва да го обяснявам ?!:))
- Като почнем от натурфийската култура ... па после през тази от гьобекли тепе ... чатал хьоюк ...(прескачам няколко археологически култури) ... та стигаме до културата известна, като "Фикри тепе" за която казват, че е родствена на Винча, пък аз ще кажа, че е близка и на Варна-Хаманджия - ДА НЕ ПРОПУСНА ? - говорим неща за преди около 6 000 години. (в тази връзка ти препоръчвам и Детев, един уважаван от мен учен).
- За тези култури, които ти ги предадох хронологично ... е присъща една и съща символност при божествен пантеон - Богинята(жената) майка с най-старо име Кубаба от Чатал хююк ... и богът Гръмовержец (атрибути на същият) или той изобразяван, като бик или със негови символи, орел, тархун-перкун-светкавица, свещено дърво: дъб !
- Пример за близост-идентичност на името на Богинята майка през различните епохи и свързани помежду си арх. култури: Кубаба-Kheba-Matar Kubileya-Kuvava-Kybele(гр.)-Hubal(при набатейци) - Като искам да уточня, че това според мен не е лично име а епитет "Хубава".
- Същата приемственост и близко звучение можем да проследим в наименование и символика на главният бог в пантеона на тези ПРОТОЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ ?! - Същият е изобразяван и носи символика на Бик/Тур/Боу ... последното отговаря на PIE коренова частица GwO / GwE ! - От тези имена идва названието на ... ??!
- Трак е ... ??
цитирай
113. mglishev - Чичко Демограф,
11.01.2013 00:23
домъкни се и ти на заформящото се историчарско джамборе. Кой знае, може да се пооблагородиш малко :)
цитирай
114. sparotok - !
11.01.2013 00:49
injir написа:
За много години! Историята винаги търпи промяна. Надяваме се, че все повече ще се пише и говори за нашите предшественици - траките. Поздрави!


За много години!

Със сигурност ще се пише още много за дедите ни траките. Ако не тук, то на друго място:)
цитирай
115. sparotok - - Относно, Коринтос. . . дето е на ...
11.01.2013 00:52
get написа:
- Относно, Коринтос ... дето е на пъпа на Гърция съм категоричен на база мои изследвания, че не е наречен/по произход/ на/от гръчки ?!
- Същото се отнася и до град LYCOSURA в Аркадия(то и самата тя не е от гръцки а от пелазгически произход, като име). Планина Ликаон - не гръцка. Връх на същата Lycaeus - не гръцко !
- Думата, която ползват за река-"потамос", ако прочетем Платон - ще се обедим в правотата на това, което казвам, защото той ни обяснява че думата означавала свойството(обстоятелствено пояснение), което се изразявало в "потъвам-спускам" !? ... подобно обясняние има и за името на бог Посейдон, тоест той не потъвал "ами седял в/у водата, все едно стъпил на дъното" ?!
- В Беотия ... която в старо врме се нарича ВОЙОтия (не гръчко, оотговарящо на нашето Бойо-боец) - планината в която е роден Хермес е с първоначално име Зелини(Зелена) сега са го променили на Килини-Силини. От юг на тази планина се намира възвишение, което и до момента се нарича "Холмос" !
- Думата (едната) е Понтос - което на практика си е "Пъ(н)т" (българското Път с носовка) - по причина, че по море е било много по лесно да стигнеш от едно място до друго, отколкото по суша, по която дори няма прокарани пътища или живеят недружествени народи !!
- Херсонес ... особено по-старата(керсо-несоус) дума, от която произлиза думата им за "провлак" ... то на български е дадено точно, що е ставало ... стоките-корабите са се провлачвали-карали/носели през сушата, като по този начин се е спестявало излишното обикаляне, или са се избягвали опасни води и непреодолими течения !!

- И само тези ли са ? ... Не стотици са !


Гет, Беотия си е била тракийска земя...а също и старите беотийци.
Дал си добра етимология за името им.

Ще обърна вниманието ти на друг подобен етноним - PerhaiBoi...те също са траки...високи бойци, големи бойци...

Поздрави!
цитирай
116. shtaparov - Ще дам един подбран пример, който ...
11.01.2013 01:34
Ще дам един подбран пример,който демонстрира как гърците преиначават Българския език до неузнаваемост дори тогава,когато искат да произнесат или заимстват някое Българско название. Нека да си представим как един обикновен средностатистически древен грък би произнесъл едно чуждо за него име- например името "Хаджижеков"? Това става ясно,когато вникнем в следните закономерности на гръцкия език:

1. В него практически не се е произнасял звукът "Х",когато е в началото на думата.
2. В него не съществува звук "Ж",затова бива заменян със "З". Древните гърци отначало не са имали дори "З" и "Ц",затова най-логичната замяна на Ж(З,Ц) е можела да стане само със звуците К,С или Г. Още по-трудно за древните гърци е било произнасянето на звукови съчетания като "ДЖ" или "Щ",които приоритетно са били заменяни с КС,ПТ или (В)Т (включително и "Тита").
3. В старогръцкия е било почти невъзможно да се произнесе или изпише звукът "В",поради което е най-логично той да е бил заменян със С или У.

След като познаваме тези особености,можем да си представим как би прозвучало фамилно име като "Хаджижеков" на старогръцки. Вариантите не са много,но изглеждат твърде печално на фона на оригинала:

Адзиксаку,Автиксеку,Аптиксекос,Агиксекос,Асиксеку,Асиптекос и др.п.!!!
И ако днешните конвенционални езиковеди срещнат старогръцки запис с подобно осакатено име,те и за миг няма да заподозрат,че зад него се крие името
"Хаджижеков"!
цитирай
117. mglishev - Гетски,
11.01.2013 01:47
това ти объркано творение в горния коментар беше някакъв много лош преразказ на "Бялата богиня" от бай Грейвз, която съм готов да се хвана на бас, че не си чел. Браво, явно орфическите мистерии ти действат, но вместо да почнеш да пророкуваш, успешно резюмираш поетическите откровения на Робърт Грейвз :) Поздравления, чичко Гет! Излиза, че не-траките все пак са траки, по причина на това, че всички древни народи са почитали Великата богиня-майка. Смайващо. Добра логика, дето викаше Ники Кънчев. Очарован съм за пореден път от блясъка на чистия разум. Ти си направо йерофант на безмислието.
цитирай
118. brig - Аз пък смятам че така наречения срив ...
11.01.2013 09:16
vasarl написа:
rorikabc написа:
Аз пък смятам че така наречения срив е медийна манипулация. Вярно циганите са малко повече . Но си има обществени и природни закони , които си се задействат и нещата си идват на мястото.

Не е медийна манипулация. Медийте дори не говорят за демографския срив. Политиците по всякакъв начин отбяват темата. Питаха го наскоро "президента" Плевнелиев, кои са най важните неща пред него сега, а той дори не спомена демографския срив и страшните данни за 2012. Истината е че най лошите демографски данни са след 1945 година. Българите реагират на идването на комунизма и отнемането на частната собственост с тежък спад в раждаемостта - 1.1 деца на жена. След 1950, раждаемостта се покачва, но до 1960 е била все още ниска. След това се покачва, но започва отново да спада към 1981 - Георги Марков още по това време е предвиждал изчезването на Българският народ в една своя статия със заглавие "Ще изчезне ли Българският народ". Има ново покачване от 1985 до 1989, но след падането на режима започва рязко да спада. И оттогава все спада, спада, докато през 2012 се върнахме на данните от 1945 година - 1.1 - 1.2 деца на жена. Всяко число под 2.11 е спад, под 1.6 е необратимост, ако продължи дълго време. Спароток има вяра. И аз имам. Но положението е много страшно. Спароток спомена Ирландия, обаче Ирландия има раждаемост 1.89 на жена. Още повече, Ирландия е накрая на Европа, че оттатък. Още повече че тя е много по малка територия и 4,7 милиона са доста за там България е територия в сърцето на източна Европа, 111 000 кв.км плодородна земя, към която всички са имали апетити. С този спад, положението става страшно.


1945 e закрита Екзархията формирала ни като нация. Българщината е набедена за Байганьовщина и предадена на поругание. Интернационализъм=Глобализъм или ???? Сега берем плодовете засяти 1945 година и ще става по-зле, докато въсзтановим Първа Юстинияна. В противен случаи ставаме от България на Румелия(от рум милет(Мангалистан))
цитирай
119. samotniqvalk - Понеже недобросъвестни хора сп...
11.01.2013 11:10
Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите.

Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. Понеже името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. Родственост и идентичност обаче са две различни неща, това трябва да се осъзнае добре!


Дааа... От тук следват няколко въпроса, които Спароток тактично премълчава.
1. Ако венетите са родствени на славяните, говорещи близък език, то венетите траки ли са? Ако са траки от кое тракийско племе произхождат? След като е напровил уточнението, че гетите са истинските славяни, а мизите - българите, то следва да уточни и кои са венетите.
2. Ако славяните са гетите, а пък гети е равнозначно на готи, то следва ли приемем, че ост и вестготските държави са славянски? Ако е така, има ли запазени славянски думи, изрази, имена и географски названия в Италия и Испания? Войната на Теодорих между славяни и българи ли е водена? Т.е между двата родствени народа гети и мизи, които около век и половина по-късно създават Дунавска България?
цитирай
120. get - @ 110. mglishev - Пак си глупаш дрънкости, драгий мой жаркий :)
11.01.2013 12:38
mglishev написа:
Чичко Демограф, домъкни се и ти на заформящото се историчарско джамборе. Кой знае, може да се пооблагородиш малко :)

)):)) - Чичовото нещо да ти обясни Манолчо ?! - Защото "чичовците" преди да говорят са прочели и ПРЕМИСЛИЛИ ДУМИТЕ СИ ?!!
- Един античен гръцки автор обяснява следното:
"Голяма част от думите ни (в гръцкият език) сме ги възприели от ВАРВАРИТЕ (!) ?
- PYR - пожар ... за което ще ти кажа, че оригиналното му значение е било ПАРя !
- YDOR - вода, водя ... близко до диалектното ни "(в)удъ" !"

А после този същият пояснява ? - "Знам, че много от гърците, особено тези, които са съжителствали с варварите, са възприели много чужди думи(много от техните думи)." - такива ми ти работи, чичовото ... доста думички(не само тези двете от примера ми) - има в така нареченият "гръчки език" !! - ако продължиш да ме нападаш неоснователно-надменно(арогантно, като поведение !) - ще продължа да ти ги вадя, като пример на твоята "на"ученост ? :)
- Относно твърдението ти !
mglishev написа:
Ами просто в тюрко-алтайските езици такива бейове, байове и бегове са много, а горкият баюл в латинския си стои изолиран и нещастен :) Да си учил някаква филология, да ти го обясня, та да ме разбереш. Ама на - не си учил.

- Не ти представлява никакъв проблем ... сам да провериш ... дали в антична европа "апенини" и ю.Франция - няма група народи - които са регистрирани-докумнетирани(изворово) и носят етносното наименование ВОИЙ-БОИ-БАИЙ - Което си е едно към едно от същият, корен като на български език ... БОЙци-ВОЙници ?! - много обичали да кичат шлемовете си с РОГА - същите, които се явяват съществен символ и на главният им БОГ - който по-късно гърците, са приели да наричат АРЕС ?!! - ама той май не е гръчцки - щот самите гърци казват, че той е главен бог на Траките ... на които патро-епонима им идел от митичният ТИРас !!? - почнаха ли малко от малко да ти се нареждат нещата ... Ил"йощ да обяснявам ... на"учено "глупаш дрънкало" ??!


цитирай
121. get - - Можеш както искаш да ме наричаш ... относно Р. Грейвз - Не позна ! ... по-близко съм ... !
11.01.2013 13:55
mglishev написа:
това ти объркано творение в горния коментар беше някакъв много лош преразказ на "Бялата богиня" от бай Грейвз, която съм готов да се хвана на бас, че не си чел. Браво, явно орфическите мистерии ти действат, но вместо да почнеш да пророкуваш, успешно резюмираш поетическите откровения на Робърт Грейвз :) Поздравления, чичко Гет! Излиза, че не-траките все пак са траки, по причина на това, че всички древни народи са почитали Великата богиня-майка. Смайващо. Добра логика, дето викаше Ники Кънчев. Очарован съм за пореден път от блясъка на чистия разум. Ти си направо йерофант на безмислието.


... до "Бикът от морето" - но не знам, дали си я чел - Епигоне, на гръЧката прото"учЕност" !:):)
- За колебаещите се относно съдържанието на думата ЕПИГОН, пояснявам - ТОВА Е привърженик на научно, културно, литературно и/или др. направление, КОЙТО НЕ ПРОЯВЯВА ТВОРЧЕСКА ОРИГИНАЛНОСТ, а МЕХАНИЧНО ПОВТАРЯ ЧУЖДИ идеи !
- Простете ставам досаден(!) но за гърците съм скептичен ... в тяхната прото-ПЪРВОученост :)):)) - становище, което застъпват епигоните от "вида Мglishev" :)

написано от ... воуил-боил Гет тирас/шки :))
цитирай
122. sparotok - иска се мислене
11.01.2013 15:23
samotniqvalk написа:
Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите.

Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. Понеже името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. Родственост и идентичност обаче са две различни неща, това трябва да се осъзнае добре!


Дааа... От тук следват няколко въпроса, които Спароток тактично премълчава.
1. Ако венетите са родствени на славяните, говорещи близък език, то венетите траки ли са? Ако са траки от кое тракийско племе произхождат? След като е напровил уточнението, че гетите са истинските славяни, а мизите - българите, то следва да уточни и кои са венетите.
2. Ако славяните са гетите, а пък гети е равнозначно на готи, то следва ли приемем, че ост и вестготските държави са славянски? Ако е така, има ли запазени славянски думи, изрази, имена и географски названия в Италия и Испания? Войната на Теодорих между славяни и българи ли е водена? Т.е между двата родствени народа гети и мизи, които около век и половина по-късно създават Дунавска България?Отговора ти е под носа, но за да го видиш ти трябва да си непредубеден :))

Eто ти есенцията - Родственост и идентичност обаче са две различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

Какво не е ясно в това изречение? Венетите са родствени на траките, но не и идентични, т.е. ВЕНЕТИТЕ НЕ СА ТРАКИ:)

Траки обаче са живели в съседство с венетите. За това знаем от Страбон –
География, ХІІ-3-25.


Какво му е трудното за разбиране...май само желанието да разбереш:)

Относно гетите...и готите:)
Личи си, че изобщо не познаваш нито изворите, нито старите топоними...
Гетите, или готите, ако искаш не са едно-две племена, прочети Прокопий на тази тема – История на Войните, ІІІ, ІІ, 2-3. Той е свидетел на събитията, все пак той е написал Готските Войни.

Едни гетски (готски) племена са служили на рим и са се романизирали, други са искали независимост и са се борили не само против Римската Империя, но и против... своите роднини.

Романизираните гети (готи) напускат Балканите и се отправят към Италия, Франция и Испания. Там те си пишат на латински...в резултат на романизирането си.

Гетите (готите), които са държали на независимостта си са останали в Тракия. Те са си запазили езика...ние го говорим днес в развита форма.

Ако готите бяха германи, то Балканите щяха да са осеяни с германски топоними. Официално в земите ни има готи има от ІІ-ри век ( бащата на Максимин Тракиец е гот), до ІХ-ти век, когато Валафрид Страбон пише, че в Томи (Добруджа) църковната служба е на готски.

За 5 века турците оставиха десетки хиляди топоними и хидроними в България.
За седем ( 7 ) века обаче, уж германските готи не успяха да оставят нищо...Много странно...или може би цели 7 века са страдали от схващане на езика:)

За готска материална култура е набедена тази от Сънтана-Муреш, но тя няма прототип в земите на германите. Прототипа е в Тракия...за това обаче се мълчи упорито.

Kак готите ще са германи след като никой стар автор не е казал, че са родствени на франки, сакси, лангобарди?

Старите автори казват, че готите са гети, т.е. стар тракийски народ. Това се потвърждава както от непрекъснатата традиция на тракийската топонимия, така и от продължението на материалната култура.

Пълна глупост и гавра с науката е да се твърди, че има присъствие на германски народ на Балканите в Късната Античност, но да не могат да се намерят находки с прототип в Германия и топоними сродни на германските... И да не забравяме – няма нито един стар автор, който да е определил готите, като родствени на франки, лангобарди, сакси и др. германски народи.

За да разбереш истината се изисква не фанатично отричане на неудобното, а проучвания, много проучвания на изворите, топонимите и материалната култура на старите народи.

цитирай
123. rorikabc - Тъкмо започнах да намирам логика
11.01.2013 16:33
в статиите на Спароток и самотния вълк пак ме обърка с обърканите си въпроси. Разбрах - Спароток търси старите думи на траки-гети-славяни-българи които са отпаднали от употреба или такива които се обясняват със стария ни език , които и имат следи в отделните ни регионални наречия.
Старият вълк мисли за славянския език , възникнал в средновековието .
цитирай
124. voulgaros - ПАВКА---ПУСКАИ МЕ МОЛЯ ТИ СЕ...ТРАКИИСКИ БРАТЕ
11.01.2013 18:50
shtaparov написа:
Ще дам един подбран пример,който демонстрира как гърците преиначават Българския език до неузнаваемост дори тогава,когато искат да произнесат или заимстват някое Българско название. Нека да си представим как един обикновен средностатистически древен грък би произнесъл едно чуждо за него име- например името "Хаджижеков"? Това става ясно,когато вникнем в следните закономерности на гръцкия език:

1. В него практически не се е произнасял звукът "Х",когато е в началото на думата.
2. В него не съществува звук "Ж",затова бива заменян със "З". Древните гърци отначало не са имали дори "З" и "Ц",затова най-логичната замяна на Ж(З,Ц) е можела да стане само със звуците К,С или Г. Още по-трудно за древните гърци е било произнасянето на звукови съчетания като "ДЖ" или "Щ",които приоритетно са били заменяни с КС,ПТ или (В)Т (включително и "Тита").
3. В старогръцкия е било почти невъзможно да се произнесе или изпише звукът "В",поради което е най-логично той да е бил заменян със С или У.

След като познаваме тези особености,можем да си представим как би прозвучало фамилно име като "Хаджижеков" на старогръцки. Вариантите не са много,но изглеждат твърде печално на фона на оригинала:

Адзиксаку,Автиксеку,Аптиксекос,Агиксекос,Асиксеку,Асиптекос и др.п.!!!
И ако днешните конвенционални езиковеди срещнат старогръцки запис с подобно осакатено име,те и за миг няма да заподозрат,че зад него се крие името
"Хаджижеков"!
ЩАПАРЕ---ЗНАМ ЦЕ СИ СЕРИОЗЕН АУТОРИТЕТ...ЗАТФА ЕТО И ПРОИЗНАСИАНЕТО НА --ХАДЖИЖЕКОВ .

''ХАТЗИЗЕГКОФ''............ЧЕТЕ СЕ АТЗИЗЕКОФ.
цитирай
125. cenen - Негър-Швед яде хляб пие чай и язди ...
12.01.2013 15:33
Негър-Швед яде хляб пие чай и язди слон.
цитирай
126. stamenmihalevski - до cenen
12.01.2013 18:58
Определено си ценен!!! Не съм гледал, за какво точно пишеш в блога си(сега ще погледна, явно си заслужава), но ако е история, от тук нататък ще чета само твоите статии... :))) Поздрави!!!
цитирай
127. stamenmihalevski - пак до cenen
12.01.2013 18:59
Ееее ми ти още за нищо не пишеш... Що така? Явно можеш да научиш на много неща мен и останалите блогери!
цитирай
128. stamenmihalevski - Понеже вече има човек, който реши ...
12.01.2013 19:01
Понеже вече има човек, който реши задачата(cenen), затова пускам и решението...
цитирай
129. shtaparov - Благодаря ти,voulgaros,но...
12.01.2013 22:20
... най-древните гърци не са имали "З" като днешните и не са били склонни да заместват "В" с "Ф" като днешните,а са го замествали най-често с "У" или "С",а в много случаи дори направо са го изпускали.
цитирай
130. sseteboss - Ezeritai - Езерци - Илоти??!!
13.01.2013 01:32
Глей ти!:
От http://en.wikipedia.org/wiki/Ezeritai :
" Of these, two groups are known by name from later sources, the Ezeritai and the Melingoi, both having settled on the slopes of Mount Taygetos. The Ezeritai were apparently settled in the area known as Helos (Greek for "swamp"), from which their name derives (South Slavic ezero means "lake").[2] "
--------------------
Планината Таайгетос е тази мини-верига, която дели Спарта от Месения ( страната на спартанските илоти / Helots )
Езерци - хора от езерото.
Илоти - хора от блатото, блатненци.
цитирай
131. voulgaros - ЩАПАРЕ---ЧИЧЕ. . . НЕ Е ВЯРНО ТОВА ЩО ...
13.01.2013 12:35
ЩАПАРЕ---ЧИЧЕ...НЕ Е ВЯРНО ТОВА ЩО ГО НАПИСА...НЕ НЕ СИ ПРАВИ ФЕНТЪЗИ БЕ БРАТЧЕ.

САМО ПОЗОР ВА ЧАКА..ЧИЧЕ !!

ВЪОБЩЕ НЕ ЗНАЕШ ЕЛЛИНИКА ГЛОССА...ЩЕ ТА ИЗПАПКАМ ЗА СЕКУНДИ.. В НЯКОИ СЕРИОЗЕН СИМПОЗИОН=УМ...ИЛИ КОНФЕРЕНТСИА.
цитирай
132. cenen - stamenmihalevski - пак до cenen
13.01.2013 14:17
Все още се уча рано ми е да пиша.Имам въпрос към Спароток казвам се Райчо от стари хора съм слушал че означава слънце на български.Все си мисля че има нещо от старите религии .Можеш ли да помогнеш?
цитирай
133. ishchel - Здравей Павел,
14.01.2013 00:27
Не остава място за никакво съмнение чии са най древните топоними и хидроними на Балканите. Естествено на най-древните племена , познати на историята, създали най-древните царства на полуострова, поне около два века преди началото на гръко-микенската култура...Поздрави за чудесния постинг!
За тези, които не вярват - да проверят етимологията на името Самотраки...
цитирай
134. rorikabc - Скиавони , славяни
14.01.2013 11:14
Излязла е на български книгата на Орбини , заглавието е " Царството на славяните "
А казват оригиналното заглавие е „Царството на славяните, днес неправилно наричани скиавони (роби)” Значи по времето на Орбини , другите са ги наричани роби.
Спароток,
Като се ровиш в думите , все ми се струва че не е имало народ , племе, славяни, а е имало група от различни племена които са били грамотни и са можели да четат и пишат на български език. . Така както в средновековието различните народи, които са знаели да четат и пишат на български са се нарекли славяни.Какви роби са могли да бъдат тези които могат да четат и пишат? Та те не са могли да упражняват тежкия физическия труд на робите.Явно се е ценял повече физическия труд и са се присмивали на знанието и съответно са го заплащали с един залък хляб като на роб?Както казваме сега Зайко - Байко , така някога са казвали , склавини - скявони , нещо като хе хе , грамотни - роби минало в славяни през средновековието.
цитирай
135. samotniqvalk - Все пак получих отговор. Извинявам ...
14.01.2013 12:28
Все пак получих отговор. Извинявам се, за мнението си, че такъв няма да има.
Забавих се да пиша, но ми беше обяснено от вашите привърженици, че по време на така наречения "дебат" нямам право да ви разсейвам, та изчаках да приключи.
Та по самия отговор. Типично във ваш стил, по спаротоковски.
"Какво му е трудното за разбиране...май само желанието да разбереш:)"
Прекалено убеден в позицията си, че дори не можете да приемете, че някой може да не е съгласен с нея. За вас всяка критика е нежелание за разбиране или умишлено заблуждение, или провокация. Почти по същия начин се проведе и дебата.
Да видим какво ми отговаряш.
Приемам, че венети и траки са родствени, но не се идентични.
По аргумент на противното следва да приемем, че всички тракийски народи са идентични. Това е така, защото ако приемем, че има тракийски народ, който е родствен с другите, но не е идентичен с тях, първото ни твърдение се обезсмисля. Ако има тракийски народ, родствен, но неидентичен с останалите, то няма пречка и венетите да бъдат приети за тракийски народ, но вече сме приели, че не са.
Следователно всички племена на гетите са идентични помежду си, без значение романизирани или не. Същото така и гети и мизи са един народ.
Обаче Йорданес говори за тях като за два отделни народа.
Да видим и кога може да се извършила тази романизация. По твоите думи за готи имаме данни на Балканите от ІІ век. Значи е станало преди това. Кога? Не уточняваш. Но някъде преди ІІ век е трябвало да има разделение на готи и славяни. Само че нито един автор не споменава славяни по това време. В източниците славяни се появяват доста по-късно.
Остава и да уточниш защо „името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни”. Т.е. от къде се появило името славяни, та всички говорещи сродни езици са били наречени така. Другият неясен момент е защо венетите са наречени славяни по името на известните на Рим гети, които са само техни далечни родственици, а другите тракийски народи, които са идентични с гетите не са получили етническо наименование славяни, а мизите, примерно са наречени българи.
Да проверим и имената на славянски и готски владетели, преди създаване на славянската азбука и оттам образуване на старобългарския език.
Готиските владетели са от два основни клана – Балти и Амали. Доста добре проучени, включително и родословията им.
Амали: Галт, Хулмул, Амал…Торисмунд…Теородих Велики. Казваш, че няма данни за родство с франките, но няколко франски крале на Меровингите носят името Теородих.
Балти: Респа, Вадук… Фритигерн, Вандалар, Аларих. И тук имената са сходини с германоезичните. Има достатъчно съвпадения.
Да видим и имената на славянски владетели, макар че те са от по-късен период.
Владетели на Полша: Гостомил, Славеник… по късно от Пястите: Мешко, Болеслав
Бохемия (Чехия): Борживой, Вратислав, Яромир…
Великоморавия: Маймир, Ростислав.
Все типично славянски имена, нямащи нищо общо с германските имена на готите.
Сега да се върнем на първоначалното допускане, че венети и славяни са родствени, но различни.
Братята Кирил и Методий никога не са идвали в България. Те създават глаголицата за нуждите на славяните и първата им мисия е във Великоморавия. Но при първоначалното предположение, излиза, че са създали славянска писменост за неславянски народ, като моравците, които би трябвало да са венети. Превеждат библията на несъществуващия тогава славянски. И т.н.
цитирай
136. samotniqvalk - поправка
14.01.2013 14:00
Обаче Йорданес говори за тях като за два отделни народа.


Да се чете: говори за готи и славяни като за два отделни народа
цитирай
137. rorikabc - Пак нещата се объркаха , а?
14.01.2013 17:52
Предположения - Значи Великоморавци тогава са били към ИРИ. Обаче папата е искал да бъдат към Рим - ЗРИ за да разширява влиянието си . .Какви са били Великоморавци - предполагаме че са били преселени на запад траки - гети- българи , които са имали писменост и тази писменост и езика им са били близки на глаголицата ,не са искали да се молят Богу на елински и за това Кирил и Методи по поръчка на ИРИ им създават глаголицата . за да ги задържат към ИРИ. Те създават глаголицата за Великоморавци. Къде пише, че Великоморавци са славяни? Защо Великоморавци ги гонят и защо техните ученици са приети от българския цар, създават кирилицата и той приема тези писмена за български и написват светите книги на български език ? Значи на великоморавци и на българи езика е бил един и същи. Папата ги придумва, както придумва и нас по-късно , и те се отказват от глаголицата.
Възможно ли е тогава да има траки- гети- българи славни и траки - гети-българи - неславни. Т. е. тези които са приели кирилицата и българският език да са славни, а романизираните траки-гети- българи да са неславни и да продължават да се молят богу по елинските книги? Възможно ли е когато се говори за славни още преди Кирил и Методии , че заливат балканския полуостов това да са траките - гети - българи с тяхната библия бесика и преселили се във Великоморавия , да са изоставили, забравили библията бесика ?
цитирай
138. get - - А гОта от Севиля, Исидор, на която е епископ ... пише ?!
14.01.2013 19:49
samotniqvalk написа:
Обаче Йорданес говори за тях като за два отделни народа.


Да се чете: говори за готи и славяни като за два отделни народа


- Готският народ се е породил на запад от Черно море, до снежните планински върхове !
- После прави изказване името на гЕтите произхожда от това на скитите, в което са промени само две букви ... едната като изписване, другата като изговаряне !

- визиготският крал Leovigildo, започва да строи крепостта "РеКополис" към 578 г.
Испанските учени (защото крепостта е в Испания, до Толедо) правят заключение относно ИМЕТО(на крепостта и населеното място около нея) от думата за "Р-Е-К-А"(!!) ... по причина, че същият е построен до река ?! - И че в латинските източници, така се превежда/предава значението на името му ?!

- Ако смятате, че имате достатъчно добри познания по историческият проблем, който представлява етносен произход и език на гото/гетите ... Да продължаваме ?! ... ако ли не замълчете !
цитирай
139. get - @139. rorikabc - Знам че, окончателно ще те объркам ... Но ?!
14.01.2013 19:59
- Попско ... псевдоисторически басни, не отговарят на истината !!
- Относно ГЛАГОЛИЦА ... създаването и се преписва на св.Йероним или Урфила малогетският епископ ... и това още през ЧЕТВЪРТИ ВЕК !

- Кирилицата ... я имам на снимки и като текст ... докумнетирана от ... втора половина на ЧЕТВЪРТИ ВЕК регион Сирия-Исаврия, където населението е било индо-европейско езично (тоест говорели са език, близък-родствен на нашият, който говорим с теб)!

- Исаврите ... при инвазията на селджуките в Мала азия, до последно са оказвали съпротива ... и царството им е известно, като българско(но не разбирай в дословният/етносен смисъл тази дума).
Исаврите още са наричани и Карамани ?!
- Повече по въпроса виж книгата "Необикновената история на малоазийските българи" на този адрес: http://www.promacedonia.org/giliev/dsh/dsh_02.htm
- Голяма част от техните наследници (съответно насилствено турцизиране) си живее и до момента по тези места ! - съзнават се, че не са тЮрки по произход, но ... ?!
цитирай
140. sparotok - !
15.01.2013 13:21
get написа:
- Попско ... псевдоисторически басни, не отговарят на истината !!
- Относно ГЛАГОЛИЦА ... създаването и се преписва на св.Йероним или Урфила малогетският епископ ... и това още през ЧЕТВЪРТИ ВЕК !

- Кирилицата ... я имам на снимки и като текст ... докумнетирана от ... втора половина на ЧЕТВЪРТИ ВЕК регион Сирия-Исаврия, където населението е било индо-европейско езично (тоест говорели са език, близък-родствен на нашият, който говорим с теб)!

- Исаврите ... при инвазията на селджуките в Мала азия, до последно са оказвали съпротива ... и царството им е известно, като българско(но не разбирай в дословният/етносен смисъл тази дума).
Исаврите още са наричани и Карамани ?!
- Повече по въпроса виж книгата "Необикновената история на малоазийските българи" на този адрес: http://www.promacedonia.org/giliev/dsh/dsh_02.htm
- Голяма част от техните наследници (съответно насилствено турцизиране) си живее и до момента по тези места ! - съзнават се, че не са тЮрки по произход, но ... ?!


Гет, бил съм в Турция доста време и съм имал възможност да пътувам. По турското черноморско крайбрежие живеят хора, които говорят турски, но не се женят за други турци. Свирят си на гайди и гъдулки, играят нашенски хора...турците ги наричат ...инати хора...и не ги обичат много.

По на запад от тези хора си има население, чийто български език е така чист, че и вестникар може да се засрами. Тези "турци" са изключително приятелски настроени към българите, кръвта вода не става.
цитирай
141. sparotok - визиготски църкви
15.01.2013 13:28
get написа:
samotniqvalk написа:
Обаче Йорданес говори за тях като за два отделни народа.


Да се чете: говори за готи и славяни като за два отделни народа


- Готският народ се е породил на запад от Черно море, до снежните планински върхове !
- После прави изказване името на гЕтите произхожда от това на скитите, в което са промени само две букви ... едната като изписване, другата като изговаряне !

- визиготският крал Leovigildo, започва да строи крепостта "РеКополис" към 578 г.
Испанските учени (защото крепостта е в Испания, до Толедо) правят заключение относно ИМЕТО(на крепостта и населеното място около нея) от думата за "Р-Е-К-А"(!!) ... по причина, че същият е построен до река ?! - И че в латинските източници, така се превежда/предава значението на името му ?!

- Ако смятате, че имате достатъчно добри познания по историческият проблем, който представлява етносен произход и език на гото/гетите ... Да продължаваме ?! ... ако ли не замълчете !


Гет, не случайно визитогските църкви са досущ като българските, същия стил, същия метод на строителство...
цитирай
142. sparotok - Йордан
15.01.2013 13:32
samotniqvalk написа:
Обаче Йорданес говори за тях като за два отделни народа.


Да се чете: говори за готи и славяни като за два отделни народа


Йордан е романизиран гот и работата му е силно политизирана. Обърни внимание, че De Origine Actibusque Getareum е на латински, не на готски...а е уж готска история...

Нали помниш какво ти писах за романизираните готи?

По принцип индийци и пакистанци са един и същ народ, но разделен завинаги по религиозни причини. Най-големия враг на Индия е Пакистан и обратно, най-големия враг на Пакистан е Индия...а са хора от един и същи произход...

Иска се мислене, логическо мислене:)
цитирай
143. sparotok - до samotniqvalk - готски имена и топоними
15.01.2013 13:46
Хитричко пропусна готските имена нямащи германска етимология:)

Радагаст (Радагайсус)

Остро

Видимир

Витимир

Сар

Сава

Сафрак

Гайна

Бериг

Хитричко пропусна да обясниш как стана това чудо, че за повече от 7 века набедените за германи готи, не оставиха никакви германски топоними и хидроними в земите на България:)

Хитричко пропусна да обясниш как след като Сънтано-Мурешката култура е обявена за германска (готска), тя няма прототип в Германия, а в Тракия...и то векове преди възникването на Сънтано-Мурешката култура...

Да обаче през този период в Тракия няма германи, там живеят само траки...

Когато обясниш тези парадокси можем да продължим с дискусията:)
цитирай
144. sparotok - !
15.01.2013 13:47
ishchel написа:
Не остава място за никакво съмнение чии са най древните топоними и хидроними на Балканите. Естествено на най-древните племена , познати на историята, създали най-древните царства на полуострова, поне около два века преди началото на гръко-микенската култура...Поздрави за чудесния постинг!
За тези, които не вярват - да проверят етимологията на името Самотраки...


Добър съвет даваш на скептиците!
Поздрави!
цитирай
145. samotniqvalk - "Хитричко пропусна да обя...
16.01.2013 12:25
"Хитричко пропусна да обясниш как стана това чудо, че за повече от 7 века набедените за германи готи, не оставиха никакви германски топоними и хидроними в земите на България:)
Хитричко пропусна да обясниш как след като Сънтано-Мурешката култура е обявена за германска (готска), тя няма прототип в Германия, а в Тракия...и то векове преди възникването на Сънтано-Мурешката култура...

Да обаче през този период в Тракия няма германи, там живеят само траки...

Когато обясниш тези парадокси можем да продължим с дискусията:)"

Признавам, че нямам информация за тази култура и не затова не мога да коментирам.
За другото... къде точно са парадоксите?
Не се наемам да твърдя колко време са прекарали готите на Балканите. Да приемем, че си прав - девет века. Но сравнението ти с турците е съвсем неуместно и манипулативно. Пропускаш, че турците са владели полуострова, той е бил част от държавата им. Докато готите за кратко са имали своя държава на Балканите, за определен период са били и федерати на империята, но само толкова. През по-голямата част от тези девет века са били просто маргинизирана част от населението. По твоята логика може да ти питам къде са циганските топономи в България. Или еврейските. Значи ли, че щом няма такива или са съвсем незначителна бройка, циганите не са пришълци на Балканите?
Не съм пропускал имена на готски владетели заради негерманска етимология. Не съм лингвист. Мога да правя само повърхностни наблюдения. Но въпреки това разликите между славянски и готски имена са очевидни. Дадох ти само част от владетелите на готите. Някои от първите и някои от по-известните, но, мога да ти дам и пълен списък.
Влючително и с имена, които имат бегла прилика със славянските. В изредените от теб имена не фигурира името на крал Рекаред. Съставено от две думи, които имат смисъл на български. Ама си е обикновено съвпадение.
Ето ти най-ранните полулегендарни готски вождове.
1. Бериг (ок. 60 - 80).
2. син (ок. 80 - 100).
3. син (ок. 100 - 120).
4. Гадариг, сын (ок. 120 - 150).
5. Филимер, сын (ок. 150 - 170).
Списъкът от книгата ПРАВИТЕЛИ МИРА.
Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории в 4 тт.
Автор-составитель В.В. Эрлихман.
Взет е от хрониките на Йорданес, според който това са крале в Сев. Германия.
Ето ти и ранните Амали:
1. Гапт (ок. 60 - 90).
2. Хулмул, (ок. 90 - 120).
3. Авгис, (ок. 120 - 150).
4. Амал, (ок. 150 - 180).
5. Хисарна, (ок. 180 - 217).
6. Острогота, (ок. 217 - 50).
7. Хумул, (ок. 250 - 80).
8. Атал, (ок. 280 - 320).
9. Агиульф, (ок. 320 - 50).
Да виждаш някакви славянски имена? Не е ли нормално най-ранните имена да са най-сходни със славянските и тракийските?
Отново опираме до Йорданес, който ти оспорваш като достоверен източник на информация. Но странно защо, само когато ти изнася, когато ти е угодно, удобно се позовавш на него. Това че е романизиран гот и е писал на латински, не означава автоматично, че е пристрастен и недостоверен. Пристрастен към какво, когато говори за готи и славяни като за отделни народи? Това, че е романизиран не означава, че не си знае произхода. Казваш, че пишел на латински. ОК. Но това ни връща при липсата на готски топонимии. Ако романизираните готи са говорели латински, как очакваш да има готски топоними? Но… като споменаваш, че Йорданес не е писал на ГОТСКИ, вече влизаш в противоречие със самия себе си. Какъв е този готски език? Нали готите са гети и езикат им е тракийски? Нали са идентични със славяните? Значи езикът им трябва да е някаква форма на славянски. Но ти извеждаш готски език.
Но не само Йорданес споменава готи и славяни като отделни народи.
А Павел Орозий направо причислява готите към германските племена.
Но един от авторите, които често цитираш и точно в частта, на която се позоваваш споделя нещо интересно. Енодий в Похвално слово за крал Теодорих пише за храбростта на българите. Но, точно в цитата, който ти цитираш казва, че готите и българите се срещат за пръв път. До тогава те са два съвсем непознати народа. Но, ако готите са гети, а българите мизи, това няма как да е вярно. В предния си пост ти обясних как, според твоята логика, всички тракийски племена са идентични като народ. Готи и българи, трябва да са били един народ в миналото. Или Енодий не казва истината или ти.
Освен това, ако готите са романизирани гети, то те би трябвало да изповядват католицизва. Но те са еретици-ариани.
Явно готите не са идентични с гетите. Но според теб готите са гети и славяните са гети, т.е. един народ разделен по политически причини.
Отговорих ти прекалено подробно за готите, защото ти се спря предимно на тях, но нищо не каза за венети и славяни. Ако са различни народи, какво правят братята Кирил и Методий във Великоморавия? Нали моравците не са славяни, а венети. Но да видим какво казва Йодранес за венетите. Че славяни, венети и анти са имената на един народ.
цитирай
146. sparotok - до samotniqvalk -
16.01.2013 18:59
До колкото знам Орозий пише - Getae illi qui et nunc Gothi...т.е. готи е новото име на гетите...ако имаш други данни моля те, представи ги!

Корнелий Тацит споменава в описанието на областта Германия и венедите, но това не прави автоматично венедите германски народ.

Относно липсата на германски топоними даваш напълно несъстоятелно сравенине с ромите. Първо, до преди 100-200 години те не са били и 1% от населението на страната ни. За готите в България Йордан споделя, че са огромен народ - LI. 267 Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus http://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html#LI

Ромите не основават села и градове, до неотдавна те скитаха постоянно с катуните си. А на север от Дунава, на територията на Черняковската и Сънтано-Мурешката култура Амиан Марцелин разполага огромната държава на Ерманрик...

Не всички готи са били романизирани. Писах ти вече, че романизираните готи заминават с Теодорик на запад. Другите готи, огромния народ, за който говори Йордан си говорят родния език. Йордан изрично споменава, че Вулфила превежда библията на техния език.

В древността националното самосъзнание е било различно от днешното. Сродни народи, говорещи почти идентични езици не са се считали за една група. Всеки е държал на своето. Родствеността не означава, че два народа няма да влезат в конфликт един с друг и няма да се намразят. Дадох ти вече примера с Индия и Пакистан.

Относно готските имена с чист германски произход...До 15-ти век работите на Йордан, Орозий, Марцелин и др. са били едва в няколко екземпляра. Чак след като Гутенберг изобретява книгопечатането, става възможно да се произведат стотици, хиляди екземпляри на старите работи...До преди този период това е било работа на преписвачи, а те са фриленс, а на служба на определени владетели.

Фалшифицирането на исторически книги с политически цели датира даже от древността. Дори и в ново време се изопачават доста произведения...

Всеки може да промени, или допълни определени имена в историческа книга.
Невъзможно е обаче да се фалшифицират топоними и материална култура.
Последната може да се припише на даден народ, но направи ли се проверка истината си излиза.

За готската материална култура от земите на север от Дунава ти препоръчвам

P.Heather, J. Mattews, The Goths in the 4th ct. Liverpool Univercity Press, 2004, pp. 64-84.

Направи сравнение с по-старата гетска материална култура

R.Tancau. Gewerbe bei Geto-Dacern, Verlag Meridiane, 1972, fig. 42-65

Тук също има хубави данни-

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian.htmНаправи сравненията и си помисли – възможно ли е един народ да дойде от Германия и да не донесе своята материална култура, възможно ли е да е многоброен (както казват Йордан и Марцелин) и да не остави топоними?

Според мен това е невъзможно, но за сметка на това е сравнително лесно да се подправи литературно произведение..

Относно венетите ...Йордан никога не е посещавал земите на север от Дунава.
Това, което е казано за старите славяни ( жертването на съпруга при смърт на мъжа, вярата в един бог, този на гърма, титлата рега и тн.) не са споменати изобщо за венетите.

Това, че два народа говорят близки езици, не означава, че имат еднаква роля в историята.

Немци, шведи и фламандци са германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че са един народ и, че имат една и съща история...

Същото е положението с венети, анти и славяни... Те само говорят близки езици, но си съществуват културни, религиозни и др. различия...

Какво правят Кирил и Методий в Моравия...Според някои изследователи (ако не се лъжа П.Юхас) Стара Моравия е била между реките Драва и Сава...

Съдейки по топоними като Волентум, Лугио и др. там са живели траки. За тракийка керамика и др. от земите на Словакия ти препоръчвам M.Dusek, Die Thraker im Karpatenbecken, B.R.Gruner, Amsterdam, 1978, p.193.

Аз лично не вярвам на твърдението, че Ростислав е поискал от гърка Михаил да му прати хора да покръстят народа му и да дадат писменост. Гърците винаги се опитват да наложат своя език и своята азбука на други народи. Пълен абсурд е да се вярва, че Кирил и Методий са отишли в Моравия по заповед на император Михаил.

Много по-логично е да се приеме, че мисията на Кирил и Методий е опит за консолидация на роднини...които иначе биха асимилирани от други хора...

Всъщност така и става...Нашите родниин живеещи в Румъния, Сърбия, Моравия и др. места биват ( в някои случаи) насилствено асимилирани...

Скоро преставам да публикувам тук, за това запомни това от мен - историческия извор винаги трябва да се сравни с данни от археология и ономастика.
цитирай
147. samotniqvalk - И какво излезе? Йорданес веднъж е ...
17.01.2013 14:47
И какво излезе? Йорданес веднъж е недостоверен защото е „романизиран гот и работата му е силно политизирана”, „De Origine Actibusque Getareum е на латински, не на готски...а е уж готска история...”
А сега е напълно достоверен източник.
Ей това е големия проблем в методологията ти. Шипваш от тук от там по-малко информация, само, която ти е изгодна, а другата отричаш и поръсваш силно със собствени фантазии. И последния коментар е доказателство.
Така…
И колко време е просъществувала държавата на Ерманарих на север от Дунав и колко време турците са вледели Балканите? После, ти познаваш ли всеки един топоним на територията на България и Румъния, за да твърдиш толкова уверено, че готите не се оставили нито един топоним?
„Не всички готи са били романизирани. Писах ти вече, че романизираните готи заминават с Теодорик на запад.”
От това твърдение, може да се направи извода, че само остготите са романизирани, докато вест готите не са, защото те се преселват на запад доста по-рано. Атаулф е владетел на вестготите на във Франция, а към 460г вече достигат Испания. Тогава тези нероманизирани готи, следва да говорят готски език, който поне според твоите твърдения трябва да е от групата на славянските езици. Нали и готи и славяни произхождат от гетите. Можеш ли да предствиш славянски топоними в Испания? Има ли следи от материална култура, близка с тази на славяните в Южна Франция и Испания? Но да е от 5-6-7 век. Май няма.
Значи хрониките са умишлено фалшифицирани през Средновековието, като в тях нарочно са добавени германски имена. Много удобно, признавам. Ако името има славянско звучене е истинско, ако има германско е фалшифицирано. Ама, ако приемеш, че са фалшифицирани имената, от къде си сигурен каква част от хрониките е променена? От къде можеш да си сигурен, че и славянско звучащите имена не са преправени?
„Сродни народи, говорещи почти идентични езици не са се считали за една група.” Съгласен съм. И не се отнася само за древността, но е валидно и досега. Сръбско-Българската война е добър пример. Само че какво доказваш с това твърдение? Аз лично никога не съм твърдял обратното.
Значи когато пише, че славяни, анти и венети са един народ, Йорданес пак става недостоверен, защото „никога не е посещавал земите на север от Дунава”. И какво като не е ходил? И двамата с теб не сме преки очевидци на събитията, за които спорим. Това не е доказателство нито за верността, нито за неверността на тезите ни, нали?
И нещо не ми стана ясно за Кирил и Методий. Ако Ростислав не е искал помощ от Михаил и той не ги е пращал,те всъщност как са се озовали там, след като са били на византийска служба? Отлъчили са се самоволно ли? И кои са тези родственици, които е следвало да бъдат консолидизирани? Да не казваш, че моравците са славяни? Ама нали твърдеше, че само българите могат да се нарекат потомци на славяните, а всички останали са на венетите?
Всъщност само Юхас поставя границите на Великоморавия между Сама и Драва. Твърди още, че Велеград, всъщност е друго име на Белград. Само че Велеград е разкрит и се намира в Чехия, край село със същото име. И Методий е бил Велеградски епископ.
А това, че ти не вярваш в нещо, си е твоето мнение. В случая пристрастно, поради явното ти демонстриране на отрицание на гръцката политика. Без да отчиташ историческите реалности в даден момент.
„Аз лично не вярвам на твърдението, че Ростислав е поискал от гърка Михаил”
И
„В древния тракийски град царуват също и фригийците Михаил ІІ, Теофил, Михаил ІІІ. Според П. Каранис фригиецът Михаил ІІ не се бил елинизирал, презирал гръцката култура”
http://sparotok.blog.bg/politika/2012/11/19/izmamata-narechena-vizantiia.1021968http://sparotok.blog.bg/politika/2012/11/19/izmamata-narechena-vizantiia.1021968
Та кое от двете ти твърдения е вярно?

И за последно, би ли дал обяснение на любимия ти пасаж от Енодий „За храбростта на българите”? Как става така, че готите са гети, а българите мизи, а двата народа се срещат за пръв път и са съвсем непознати един на друг? Нали и гети и мизи са все траки, все един народ.
цитирай
148. sparotok - топоними
17.01.2013 17:40
Питаш ме дали познавам всички топиними и хидроними споменати в старите извори... Имам работите на Клавдий Птолемей, Плиний Стари, Луций Ариан, Амиан Марцелин, Помпоний Мела, Прокопий Цезарийски, Приск Панийски, Стефан Византийски, Дион Касий, Плутарх, Йордан, Теофан Изповедник и др....

Тези автори са писали между І-ви и ІХ-ти век. Поне във версиите на творбите на горе посочените летописци, аз не мога да намеря германски топоними и хидроними в земите на България, а сравнявам с готски речник, а също и с етимологически речници на няколко германски езика.

Ако можеш да ми препоръчаш някой друг автор от периода І-ви - ІХ-ти век, който да споменава топоними имащи обяснение с езика на който е написан Сребърния Кодекс, моля те, осветли ме, ще съм ти безкрайно благодарен!


Относно Михаил ІІ, да, имаш право, моето определение е неточно, признавам го най-откровено.

Ще те помоля да не изкривяваш думите ми. Никога не съм твърдял, че моравците на Ростислав са старите славяни, а само че сред тях има траки. Съдейки по страбоновите описания на гетските владения, става ясно, че в Стара Моравия е имало и гети, които около пет века след Страбон са наречени славяни.

Прочети Страбон, География, VII.III.1

Относно пасажа от Енодий...даваш неправилен превод.

Никъде не е казано, че готите за първи път се срещат с българите.

"Сблъскали се два народа, на които никога не е идвало на ум да бягат по време на бой. Чудили се един на друг, че се намират на себе си равни и, че в човешкия род се намира гот да се противопостави на българин, или пък българин да се противопостави на гот..."

Къде пише, че готи и българи са непознати един на друг? Те явно се познават прекомерно добре и знаят силите си, поради тази причина се удивляват един на друг.

Йордан локализира седалищата на българите някъде в днешната Източна Румъния и Молдавия...

Quibus in austrum adsidet gens Acatzirorum fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. 37 Vltra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecerunt.

Готите обитават точно тези земи между ІІ-ри и V-ти век...Как няма да се познават готи и българи, след като са били съcеди?

цитирай
149. samotniqvalk - "Никъде не е казано, че готите ...
18.01.2013 09:49
"Никъде не е казано, че готите за първи път се срещат с българите.

"Сблъскали се два народа, на които никога не е идвало на ум да бягат по време на бой. Чудили се един на друг, че се намират на себе си равни и, че в човешкия род се намира гот да се противопостави на българин, или пък българин да се противопостави на гот..."
Къде пише, че готи и българи са непознати един на друг? Те явно се познават прекомерно добре и знаят силите си, поради тази причина се удивляват един на друг."

Признавам те, че си уникален в твоите интерпретации. Успяваш да се извъртиш, както ти е угодно. Вероятно си единственият, който твърди, че някой се учудва на нещо, което му е добре познато. Хората се чудят и дивят на нещо ново, различно, не на нещо познато. А като прибавим и подробното описание, което прави Енодий на българите малко преди този пасаж е съвсем ясно, че става дума за народ, който е непознат.
Чест ти прави, че си признаваш за неточното определение за Михаил ІІ. Предполагам, че имаш предвид, че неточно е определението ти в горния коментар. Но това веднага елиминира тезата ти относно мисията на братята във Великоморавия. Вярно, че не си казал, че моравците са старите славяни, но това е логичния извод от твърденията ти. Ако те не са славяни, то цялата мисия е безсмислена. Мисията на Кирил и Методий има смисъл само, ако моравците са славяни. И като прибавим и дейността им във Венеция и Рим, където папа Андриан ІІ благославя богуслужение на славянски. Целите ти твърдения стават безсмислени. Или, ако ти си прав, то дейността на светите братя е лишена от смисъл и логика. А и Йорданес е прекалено точен: "Наистина те, както почнахме да обясняваме в началото на изложението си или в списъка на племената са от един и същи произход, а сега се явяват под три имена, т. е. венети, анти и славини.»
Можеш ли да ми посочиш поне един източник, според който славяните са един народ с готите? Можеш ли да посочиш славянски топоними, лични имена и т.н. в Южна Франция и Испания?
цитирай
150. sparotok - до samotniqvalk -
18.01.2013 21:32
Обвиняваш ме в манипулативност, но ти самия пропусна да коментираш твърдението ми, че готи и българи са живели в съседство в Черноморските степи... много преди битката описана от Енодий...Следователно те няма как да бъдат непознати един на друг.

Искаш поне един източник, който да отъждествява славяни (дано да имаш предвид старите славяни) с готите. Добре, ето ти три

Андреа Дандоло в неговите хроники: Erant enim Sclavi adhuc gentiles, quia a Gothis originem traherunt. (Всъщност славяните дотогава са били езичници, тъй като са потомци на готите.)
http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf


Caeperuntque se utrique populi valde inter se diligere, id est Gothi, qui et
Sclavi, et Vulgari, et maxime quod ambo populi gentiles essent et una lingua
esset omnibus. Deinde Vulgari, iam ex omni parte securi, construxerunt sibi
villas et vicos et inhabitaverunt terram quam ceperunt usque in presentem
diem.

(И тези два народа, а именно готите, наричани още склави, и българите,
се заобичаха извънредно много, тъй като и двата народа бяха езичници
и имаха общ език. Скоро българите се почувстваха сигурни от всички
страни, построиха си чифлици и села, и останаха в земята, която
обитават и до днес.) [41]

http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf


Томас Спалатенсис (роден през 1200 г.) казва за едни събития следното, което предизвиква тежки предразсъдъци относно славянската писменост през последвалите векове:

“По времето на архиепископ Лаурентий в царствата Далмация и Хърватия избухнали кавги заради проклетия разкол. И така, по времето на папа Александър и на Йоан, наследник на гореспоменатия Лаурентий... беше свикан официален събор на всички далматински и хърватски прелати, на който бяха отметнати много теми, сред които
също бе решено и потвърдено, че отсега нататък никой няма да се осмелява да прославя божествените тайнства на славянския език, а само на латински и гръцки, и че никой не трябва да бъде ръкополаган за свещеник на този език. Защото се твърди, че били изнамерени готски писмена от някой си еретик Методий, който много лъжовни работи е написал на този славянски език против нормата на католическата църква;

Обърни внимание на следния пасаж - Защото се твърди, че били изнамерени готски писмена от някой си еретик Методий,

http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf
Относно топонимите в Испания...не си забравил твърдението ми, че не кой да е а романизираните готи напускат страната си. Разбира се роден език не се забравя лесно, минало е време преди съвсем да бъдем забравен, но тенденцията е била поставена - латинския се превръща в официален.

Когато са достигнали до Испания визиготите са запазили вероятно само най-основните си думи. В испанския срещаме думи, за които няма логика да бъдат там...понеже имат ясни български съотвествия.

гайта - гайда

гайтеро –гайдар

пато-патка

бухо-бухал

фено-сено

каядо-гега(кя)

баба-баба ( гледачка на деца)

гадо- гад ( добитък)

пеля- палешник

агуля – игла

естрибо- стреме

сапо-жаба

макиота –мекота

мордача – намордник

сога-сукно ( връв)

трахе –дрехи

трипо –дрипа, дрипи ( дрехи –родоп.диал.)

вело-власи

суеро-суроватка

ило-сило ( въже –ст.блг.)

бранко –бронъ ( бял ст.блг),

сапато-сапогъ ( обувка –ст.блг.),

винкуло –вензел, вензонъ ( връзка, връзвам –ст.блг.)


Всички тези думи са от основния речеви запас. Той е най-консервативен и се запазва най-дълго.


В Испания има хидроними като Бара ( бара е българска дума за рекичка) и топоними като Долина. Не зная обаче от кой период са.
цитирай
151. samotniqvalk - Противоречиш си
22.01.2013 09:39
"Относно топонимите в Испания...не си забравил твърдението ми, че не кой да е а романизираните готи напускат страната си."

Не съм забравил, но май ти не помниш какво точно си казал. Ето точните ти думи "романизираните готи заминават с Теодорик на запад. Другите готи, огромния народ, за който говори Йордан си говорят родния език."
Затова и не те питам нищо за Италия, а за Южна Франция и Испания. Спорет твоите думи само тези готи, които тръгват с Теодорих са романизирани, т.е. остготите в Италия. Но вестготите имат своя държава в Южна Франция със столица Тулуза около век по рано. Но тези готи не са романизирани, според теб. Значи езикът им трябва да е славянски, нали така? Щом и славяни и готи произлизат от гетите. Но имената на владетелите са типично германски, в Южна Франция няма славянски топоними от този период. Няма нищо, което да се свърже със славянски език.
Думите, които ми даваш от испански поне по бегъл поглед са значително по-късни заемки. Да вземем думата "Гайда". На испански е "cornamusa". Вярно има и форма гайта, което по-скоро би трябвало да се чете като гета, но има и формата "bagpipe". Но испанците нямат такъв музикален иструмент, доколкото знам. Следователно всяка форма на тази дума е заемка. Не може механично да я свържеш с готите. Друг пример е думата "власи". По времето, за което говорим власи все още няма. Думата няма как да е пренесена от готите в Испания.
А голяма част от думите, които представят имат просто бегло сходство.
"Томас Спалатенсис (роден през 1200 г.) ..."
Роден около седем века след събитията. Отдалечен от тях почти толкова, колкото ние от неговото време. Почти същата достоверност, все едно днешен свещеник да пише за Калоян, без днешния капацитет от информация. Освен това забележи времето когато е писал. Забележи, че пише против езичниците. За един католик православните и готите-ариани са езичници. И той ги приравнява.
цитирай
152. sparotok - до samotniqvalk - не си противореча, ти изкривяваш думите ми
23.01.2013 21:04
Изкривяваш думите ми за пореден път. Цитирай ме къде съм казал, че готите край Тулуза не са били романизирани...

Аз посочих ясно, че малките готи споменати от Йордан запазват родния си език, а останалите, тези, които напускат Балканите се романизират.

Обясних ти също, че това не е мигновен процес, отнел е време, най-дълго са се запазили думите от основния речников запас. Срещаме ги като екзотични думи в испанския.

Не си направил добра проверка, посочената дума власи не е етноним, власи означава коси, власинки...:)

Ти ми поиска един извор, в който готи и стари славяни биват отъждествени, аз ти дадох три извора. Дали те ти допадат е съвсем друг въпрос.

Относно имената на визиготите в Испания...Теудис, Теудисклус, Родерик, Свинтила, Рецесвинт, Валиа...просто няма как да са германски:)

Относно гайдите в Испания и Португалия...дори не си си направил труда да провериш, елементарно е http://www.bagpipeworld.co.uk/country/spain_port.html


Естествено, че гайда е заемка в испанския, да не би да казвам друго?

цитирай
153. анонимен - Туземна теория. От колко дълбоки корени имаме нужда за да изградим самочувствие?
24.01.2013 09:28
Ако австралийските аборигени и американските индианци са в резервати, да си стягам ли багажа?

Гигантският труд за доказване на това как траките отишли към Троя, а след разгрома й тръгнали на изток, стигнали Памир, тръгнали на запад, стигнали Волга, подгонили ги хазарите и спрели на делтата на Дунав, където сметнали, че скитането им е достатъчно и се обособили като племе, с липсваща памет, божества и контакти с траките, междувременно елинизирани и претапяни в Източния Рим ми прилича на сагата за Юлиевците, произлизащи от Еней. Само че империята е имала нужда да запълни липсващата предистория с героични митове, а ние първо не сме империя, второ не виждам защо да се срамувам, че племето, дало име на народа ни не е отразено от първоисториците, от библията или от н`ам кой си.
Приемам скромния произход на траки, славяни и българи, живея без чувство за малоценност от това и дори се надявам, че като са по- скромни, ще мога по- леко да издигна с поведението си името на народа ни. Защото самочувствието се изгражда от постигнатото днес, а не преди три хиляди години. Щяха ли евреите да държат на тогавашната Тора ако не държаха сегашните пари? Ако страната ни сега е велика, другите сами ще викат, че са българи по род.
цитирай
154. samotniqvalk - :)
24.01.2013 10:17
Кои точно думи съм ти изкривил, като те цитирах съвсем точно? Не си споменал, че всички готи, напуснали Балканите са романизирани. Каза, че романизираните тръгват с Теодорих. Вярно, не си споменал изрично, че вестготите не са романизирани, но това е естествено следствие от думите ти за Теодорих и романизираните готи.
Признавам, че не знаех за гайдите в Испания и Португалия, затова и казах "доколкото знам". Което предполага, че може и да греша. Но това не променя цялостната концепция. Дал си един списък с думи, без да покажеш от кой период са и как са навлезли в испанския. Гайда на испански има три форми "cornamusa", "bagpipe" и спорната "gaita". Можеш ли да докажеш от останалите две коя е първичната форма? Ще изведеш ли аргумент, че именно гайта е пренесена от готите, а не е значително по-късна славянска заемка? В английския също има подобна форма "gaida". И тя ли е занесена там от готите? Има и форма "bagpipe", която е доста близка с испанската, като и формата "
pipes". Затова трябва и прецизен лингвистичен анализ, а не само да се изтъква някакво сходство.
От изредените от теб владетелски имена, може наистина някой от тях да нямат германска етимология, но това не ги прави непременно славянски, т.е. гетски. Рецесвинт има брат Теодефред, Родерих няма как да го вържеш със славянския. Или можеш на направиш някоя словесна еквилибристика?
Точно старите славяни имах предвид и не съм казал, че посочените от теб извори не ми харесват. Просто се опитвам да мисля логично и критически. Нещо, което липсва при теб. В посочените от теб извори не става ясно дали и хроникьорите имат предвид „старите славяни”. Още повече, че по времето, когато са писали тези автори отдавна няма нито готи, нито „стари славяни”.
Проблемът на цялата ти теория е, че всичко правиш на парче. Решаваш нещо и почваш да търсиш доказателства за него, но ти липсва цялостна концепция. Местиш племена и народи, както ти изнася в конкретен момент, без да прави цялостна картина. Което неминуемо води до противоречия. Ето и сега - казваш, че романизираните готи тръгват с Теодорих, но не осъзнаваш, че това изключва вестготите от романизацията. По горе пък обясняваше великоморавската мисия на Кирил и Методий, като нарече Михаил ІІ "грък", което ти даде основания да се осъмниш, че той може да е пратил славянски учители на Ростислав, но забрави какво си писал за същия този Михаил по-рано. Ама, ако императорът не е грък и мрази гръцката култура, обяснението ти за мисията във Великоморавия губи смисъл.
цитирай
155. samotniqvalk - И във връзка с вестготите, ето ти ...
24.01.2013 10:30
И във връзка с вестготите, ето ти един цитат от книгата, към която ми даде линк.
"Лукари твърди, че готите в Испания са продължавали да използват своя
бащин славянски език чак до 764 година, когато са се отказали от него в
полза на местно латинско наречие"
Та според твоя източник, вестготите не са били романизирани. Понеже ме обвиняваш, че изкривявам думите ти. Не си го казал ти, но го казва автор, към чиято книга даваш линк.
Аларих, Атаулф, Сигерих, Валия, Теодорих, Торизмунд, Еурик, Гезалик, Амалрик, Теодиз, Теодегизел, Агила, Атанагилд, Леова, Леовигилд, Рекаред, Гундемар, Сизебур, Свинтила, Тулга, Хиндасвинд, Рецесвинт, Вамба, Ервиг, Витиза, Родерих. Къде виждаш славянски имена? А някакви географски названия да има със славянски корен.
цитирай
156. sparotok - :)
24.01.2013 13:31
samotniqvalk написа:
И във връзка с вестготите, ето ти един цитат от книгата, към която ми даде линк.
"Лукари твърди, че готите в Испания са продължавали да използват своя
бащин славянски език чак до 764 година, когато са се отказали от него в
полза на местно латинско наречие"
Та според твоя източник, вестготите не са били романизирани. Понеже ме обвиняваш, че изкривявам думите ти. Не си го казал ти, но го казва автор, към чиято книга даваш линк.
Аларих, Атаулф, Сигерих, Валия, Теодорих, Торизмунд, Еурик, Гезалик, Амалрик, Теодиз, Теодегизел, Агила, Атанагилд, Леова, Леовигилд, Рекаред, Гундемар, Сизебур, Свинтила, Тулга, Хиндасвинд, Рецесвинт, Вамба, Ервиг, Витиза, Родерих. Къде виждаш славянски имена? А някакви географски названия да има със славянски корен.


Жалки опити, много жалки:)

Нали не си забравил обяснението ми, че романизацията не е процес, който се извършва мигновено:) Галите започват да учат латински още през І-ви век преди Христа, а през IV-ти век след Христа Св. Йероним свидетелства за това, че галското племе тревери все още говори стария си език.

Относно така наречените германски имена...би ли дал германската етимология на Свинтила, Рецесвинт?

Тук искам да ти напомня, че най-стария документиран вариант на името Светослав е SVENTHO-Sthlaos...:)

Надявам се, че ти е известно присъствието на германското племе свеби в Испания и Португалия? Свебското царство е анексирано от визиготите...Какво следва от това:)

цитирай
157. sparotok - samotniqvalk - факти
24.01.2013 13:55
Ти казваш - "Ще изведеш ли аргумент, че именно гайта е пренесена от готите, а не е значително по-късна славянска заемка? ".

Имаш ли си представа какъв огромен брой хора (славяноговорящи) трябва да мигрират в по-късни времена в Испания, за да внесат заемки, които да не са просто локален диалект, а да влезат в официалния език?

Кой е документирал тази огромна миграция?

Има и друго, гайда на сръбски и хърватски е гайде, на чешки, словашки и словенски е дуди, дуда...

Българската дума гайда е най-близо до испанската гайта.

Ранните български строежи са най-близки до визиготската архитетура.

Така наречената готска материална култура ( Черняково и Сънтана-Муреш) има прототип в Тракия...

За всеки непредубеден човек данните показват, че готите (като цяло) не могат да са германски народ.

Изкривяване и преиначаване на имената на различни исторически личности е от време оно. Във френски лексикон от 18-ти век името на хунския цар Баламбер е дадено като Баламир...но понеже Баламир не звучи изобщо като монголско име, автори от по-късен период са го "редактирали" на Баламбер :)

Та така и с имената на някои визиготски монарси...имало е интерес да бъдат преиначени на германски ....einfach, Drang nach Osten:)
цитирай
158. samotniqvalk - Никой не твърди, че романизацията е ...
24.01.2013 13:56
Никой не твърди, че романизацията е станала за ден или година.
Но ти каза романизираните са тръгнали с Теодорих. Твоят източник твърди, че вестготите НЕ са романизирани. Това са твърдения, които ти или източниците, на които се позоваваш твърдят. Не са мои думи. Но не може да ми дадеш нито едно географско понятие в Испания или Южна Франция със славянска етимология. Но сам ти многократно питаш как е възможно готите да не оставят нито един топоним или хидроним на Балканите с германски произход. Но се оказва, че няма и славянски такива на Иберийския полуостров.
Колкото до имената... дадох ти пълния списък на вестготските крале, ти се хващаш за две-три имена, които може би нямат германска етимология.
Нали, по твоите думи, романизацията е дълъг процес. Логично е най-ранните владетели да имат най-близко звучащи до славянския език имена. Аларих, Атаулф, Сигерих са си с типично германска етимология.
И понеже ми цитираш най-ранното изписване на Светослав... нали не си забравил за викингския произход на Рюриковичите. SVENTHO е много сходно със Свен. Рюрик е Рорик, а с това име имаме документирани няколко скандинавски конунги. Рюрик е почти със сигурност идентифициран с Рорик, крал на Дорестат(у.882) и племенник на датския крал Харалд Клак. http://genealogy.euweb.cz/note/rurik.html
Което пак ни връща към германската етимология на Свинтила.
Та какво следва от това, че вестготите са завледели кралството на свевите?
цитирай
159. sparotok - подробности
24.01.2013 14:58
samotniqvalk написа:
Никой не твърди, че романизацията е станала за ден или година.
Но ти каза романизираните са тръгнали с Теодорих. Твоят източник твърди, че вестготите НЕ са романизирани. Това са твърдения, които ти или източниците, на които се позоваваш твърдят. Не са мои думи. Но не може да ми дадеш нито едно географско понятие в Испания или Южна Франция със славянска етимология. Но сам ти многократно питаш как е възможно готите да не оставят нито един топоним или хидроним на Балканите с германски произход. Но се оказва, че няма и славянски такива на Иберийския полуостров.
Колкото до имената... дадох ти пълния списък на вестготските крале, ти се хващаш за две-три имена, които може би нямат германска етимология.
Нали, по твоите думи, романизацията е дълъг процес. Логично е най-ранните владетели да имат най-близко звучащи до славянския език имена. Аларих, Атаулф, Сигерих са си с типично германска етимология.
И понеже ми цитираш най-ранното изписване на Светослав... нали не си забравил за викингския произход на Рюриковичите. SVENTHO е много сходно със Свен. Рюрик е Рорик, а с това име имаме документирани няколко скандинавски конунги. Рюрик е почти със сигурност идентифициран с Рорик, крал на Дорестат(у.882) и племенник на датския крал Харалд Клак. http://genealogy.euweb.cz/note/rurik.html
Което пак ни връща към германската етимология на Свинтила.
Та какво следва от това, че вестготите са завледели кралството на свевите?


Първо, ти поиска източник, в който да има отъждествяване на готи със славяни...След като бе неприятно изненадан, че има не един, а три, ти започна да търсиш недостатъци:)

Източника не казва, че готите не са се романизирали, а, че до определен период те все още говорят стария си език.

Не забравяй, че романизацията протича през няколко периода. В началото се романизира аристокрацията, реда на простолюдието идва по-късно, като задължително се минава през билингвизъм.

Относно славянски топоними и хидроними в Испания ...посочих ти река Бара (спомената е от А.Холдер), а също и топонима Долина. Можеш да го намериш в интернет.

Недей да смесваш нещата! На Балканите една група готи (малките готи) никога не приема чужд език, докато тези, готи, които напускат Източна Европа пишат на латински. При тях процеса на романизация е започнал и само ще се засилва. Освен това готите се заселват сред море от латиноговорящи хора в Испания и Португалия. Няма как да оставят много топоними и хидроними...

Относно умишленото германизиране на имената ти споменах...Drang nach osten не е от вчера:)

Казваш СВЕНТО било много сходно със Свен...да, ама не:)

Корена в СВЕНТО е СВЕНТ, като значението е светлина, святост. Свен идва от стнорв. sveinn, като значението е момче, слуга.

Бъди така добър да не изместваш темата към фалшификацията наречена Несторова Хроника, тя е по-зле от фантастика, пишман скандинавците се били претопили...за едно поколение...Е, има наивници, които го вярват това:))

цитирай
160. germantiger - ...
24.01.2013 22:21
ГОТИ И БЪЛГАРИ СА РАЗЛИЧНИ НАРОДИ

Магнус Ф. Енодий - V век:
"Сблъскали се два народа, които никога не са се плашили от смъртта. Чудили се един на друг, че се намират равни на себе си и че в човешкия род Гот се осмелява да противостои на Българин и Българин на Гот. Най-сетне готите победили Това е народът(на българите),който преди тебе имаше всичко,което е пожелавал; народ,в който този е придобивал титли,който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля,в който бойното поле прославя рода,понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня,чието оръжие е било окървавено в сражение;те са народ,комуто преди битката с тебе(крал Теодорих) не се е случвало да срещне противник,който да му устои,и народ,който дълго време е извършвал войните само с набези.Тях не са поставяли в затруднение,както трябва да се очаква,нито планинските масиви,нито изпречилите се реки,нито липсата на храна,понеже смятат,че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко.Кой би устоял срещу противника,който се носи и храни от своето бързо животно? По-рано вярваха,че светът е открит за тях,сега смятат,че за тях е затворена само тази част от земята,която ти пазиш. "

ПАК

Касиодор в своята Готска хроника (ок. 519 г.) под 504 г. е записал: „В това консулство, след като благодарение на доблестта на крал Теодорих бяха победени българите, Италия отново овладя Сирмиум”.

ОЩЕ

През 480 г. византийският император Зенон (474-491) се обръща към българите за помощ срещу готите. Враждата между остготските вождове Теодорих Амалецът и Теодорих, синът на Триарий, приключва в 479 г. В опит да изпълнят молбата на император Зенон българите са отблъснати от Теодорих, сина на Триарий. През 482г. е споменат български владетел Бузан. През 488 г. Теодорих тръгва за Италия по римския крайдунавски път. Гепидите, подкрепени от български отряди, се опитват да спрат и отклонят остготите в сблъсък при р. Улка. Загива вождът на българите Бузан (П. Дякон).
ДВА РАЗЛИЧНИ НАРОДА - "ГРАНИЦАТА" ЯСНО ПОСТАВЕНА
цитирай
161. germantiger - ...
24.01.2013 22:23
2. СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ – ПАК РАЗЛИЧНИ НАРОДИ

За смесването...Георги Пизидийски в помета си „Аварската война”:

„Бушуващата буря на неприятелите ни връхлетя като неизмерима вълна, изригвайки пясък от варвари. Защото лошият вятър от Тракия ни докара насила сред лято буря...Наистина войната не беше проста и единствена, но беше преплетена и беше се разпростряла сред различни и смесени племена. Защото славянин се беше споразумял с хун, скит с българин и пак мидиец със скит, те имаха различни езици и земи, бяха разделени и дълго време се намираха в близки отношения...” (славянин-склавин? или).

ОТНОВО РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИН И СЛАВЯНИН - ФАКТ!

Често ти Спароток и други потребители в блог.бг коментирате, че траките/българите се завърнали в земите си (разб. дунавска България), а Едва ли местен народ би опустошавал собствената си земя?!

Този въпрос ти го пиша, защото ти наблягаш и не само ти на поредни "освобождения" и завръщане на народ при народа в "своите" земи при "родсвеници", често ползвате този аргумент немалко потребители, но В СЛУЧАЯ той е дискредитиран.

След смъртта на Острогост, Книва, разделил войската на две части и изпратил една част да опустошава Мизия, понеже знаел, че тя пoради нехаиството на императорите била лишена от защитници, а сам той се установил с 7000 воиници при Еусция
/Йорданес/

Тракия почувствала жестокоста на готите. Тук именно при полите на планината Хемус те предприели нападение към близкия до морето град Анхиало и скоро се приближили до него.
/Йорданес/

По повод лафа ти за Дранг нах Остен, чудя се Павеле не се ли сещаш колко века след германите в техните германски дотогава земи идват славяните, да ти е минавало през ум вечния стремеж и славянски натиск на запад?!

Пропуснал съм спора ви със самотния вълк, НО МУ БЛАГОДАРЯ ЗА АРГУМЕНТИТЕ И ЗАЩИТЕНАТА ГЕРМАНСКА СЪЩНОСТ НА ГОТИТЕ.
цитирай
162. samotniqvalk - „Имаш ли си представа какъв огромен ...
25.01.2013 10:15
„Имаш ли си представа какъв огромен брой хора (славяноговорящи) трябва да мигрират в по-късни времена в Испания, за да внесат заемки, които да не са просто локален диалект, а да влезат в официалния език?

Кой е документирал тази огромна миграция?”

Точно толкова, колкото са необходими, за да навлезе и в английския език формата „gaida". Или колкото френско говорящи са мигрирали в България, за да навлязат в българския език думи като конституция, пресконференция, демокрация. А може би думата компютър е навлязла в българския чрез англичаните, които си накупиха имоти в България?
Направих си труда да проуча разпространението на гайдата. И се оказа, че най-ранните сведения за този музикален инструмент на Британските острови и на Иберийския полуостров са от 13-14 век. В нета има достатъчно информация по въпроса. Така че теорията ти, че думата "gaita" е пренесена в Испания от готите, няма как да е вярна. Освен, ако не са пренесли само думата, без самия музикален инструмент, което е абсурдно.
Между другото различни форми на думата гайда има в доста европейски езици. Включително и на словашки, който ти споменаваш. Има я и на албански, както и на френски.

И понеже човек трябва много внимателно да преглежда твърденията ти, си направих труда да се запозная и с Черняковската (Сънтана-Муреш) култура.
Та се оказа, че отново вадиш някакви твъдения, които ти изнасят. Само че за серизните изследователи тази култура има смесен произход. Не е типично готска. Макар и под господство на готите (Петер Хедър). Освен това в нея се наблюдава и продължение на Вейлбаркската култура. В находките от Черняковската култура има типично германска керамика. В противоречие с твърденията ти, че в нея няма никаква материална култура, идентична с германската.
За пореден път се убеждавам как манипулираш и преиначаваш източниците.

„Източника не казва, че готите не са се романизирали, а, че до определен период те все още говорят стария си език.”
А казва – „Лукари твърди, че готите в Испания са продължавали да използват своя
бащин славянски език чак до 764 година, когато са се отказали от него в
полза на местно латинско наречие”.
Вярно не казва буквално, че не са се романизирали, а само, че използват славянския език чак до 764г. – няколко десетилетия след падането на вестготската държава и след основаването на кралство Астурия.
Но пък виж какво интересно твърди твоят източник.

69. Славянската идентичност на венетите, като етническа група, е
установена с абсолютна сигурност.

Нещо което е в пълно противоречие с твоите твърдения, че венетите не са славяни.

А твърденията ти за фалшифицираните имена на готските крале е просто смешно. Надявам се, че не го вярваш сериозно. Кой я е фалшифицирал, кога, защо, по чия заповед? Какъв е смисълът от тази фалшификация? Защо пък точно германски имена, нали готите са романизирани, защо не латински? Въпроси, въпроси…
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14433531
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104240
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031