Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.12.2012 16:55 - ПРОИЗХОД НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 106852 Коментари: 120 Гласове:
84

Последна промяна: 23.09.2013 22:28

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


               ПРОИЗХОД НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА

 

 

 

Казват, че никой не хвърля камък по дърво, което няма плод. Така е, даровитите и велики народи винаги са си навличали завистта, а дори и омразата на други хора. В нашите земи се роди първата писменост, появи се първия град на континента, дедите ни бяха тези, които разпространиха много знания, дадоха божествата си на римляни, гърци и келти... Предците ни спасиха Европа от арабското нашествие   през VІІІ-ми век, забавиха турците през ХІV-ти век... Вместо благодарност обаче народа ни бе засипан с клевети и обиди. Съчинени бяха безброй лъжи за миналото ни. Те бяха като тежко бреме, но истината не може да се крие вечно. Истината, че ние сме потомци на най-древния цивилизован народ – траките...

 

Когато бяха проведени проучванията върху личните имена на старите българи, бяха търсени успоредици с монголски, старотюрски, якутски, киргизки, узбекски и др. езици. Никой не пожела да покаже паралелите сред тракийските имена. За това имаше основание понеже от ІV-ти до ХІV-ти век дедите ни са отъждествявани с мизи и пеони. Не става дума за един двама, а за доста летописци изразили това мнение. Някои от тях са  Св. Йероним, Л. Дякон, Н.Грегора, Й.Зонара, М.Аталиат, Й.Цеца, Й. Геометър, Л.Халкондил, Й. Кантакузин, Фулко...

 

След 1938 г. имаше още повече основания, понеже тогава вече бе публикувано обширното антропологическо проучване на д-р М.Попов. Изследвайки над 10 000 души, нашия учен установи, че ние българите сме европейци по произход и нямаме нищо общо с азиатските народи. През 1952 г. бе проведено още едно проучване на антропологичниите типове в България. Отново стана ясно, че сме безспорно европейски народ, като мнозинството е от понтийски тип, т.е. потомци на древно местно население.

 

Дори и след това важно разкритие никой езиковед, или историк не се реши дори да опита да сравни имената на старите българи с тези на траките. В случай, че това бе направено, то резултата щеше да покаже убедително, че трудовете на различни авторитети трябва да бъдат обявени за несъстоятелни и грешни...

 

Нека видим как стоят нещата, да започнем с името на княз Аспарух. То е сродно на родения в Тракия пълководец Аспар, когото Йордан определя за гет (De Origine Actibusque Getarum -XLV – 239). Според Херодот гетите са най-храбрия, но и най-справедлив тракийски народ. Други сродни имена с това на Аспарух са тези на Адр-аспос и Хар-аспос – древни царе властвали в Добруджа около девет века преди “идването” на Аспарух. Връзка показва също тракийския теоним Ут-аспиос (епитет на тракийския конник според В.Георгиев).

 

Нека приемем за момент, че приликата на Аспарух с тракийските Аспар, Ут-аспиос, Адр-аспос и Хар-аспос са случайност. Да продължим със сравненията, следващото старобългарско име, което ще разгледаме е Алцек – брата на Аспарух, заселил се в Италия. Алцек -Аlceco отговаря на Alcetas –име на древен македонски цар.. Негов потомък е Александър Велики, който счита себе си за наследник на мирмидона Ахил. Йоан Цеца нарича българите мирмидони, но и това май е случайност.

 

За продължим с името на княз Паган. Това всъщност е гръцкото предаване на Баган. А Баган от своя страна отговаря на фригийското име Багун. То произлиза от тракийската дума багос-бог и е регистрирано на надпис G-136. Да приемем обаче за момент, че и в този случай се касае за любопитно съвпадение.

 

Четвъртата съпоставка, която ще направим е с името на Батбаян. Частицата бат означава господар, владетел, уважаван. Тази частица се среща във фригийските лични имена Бата, Батак, а и в илирийското Бато (цар на десиатите). Според Дюруи илири, траки и пелазги са три групи на един и същ народ...

 
Басарина е старо българско име споменато в работа на П. Голийски. Басарина отговаря на Басарей - епитет на бог Дионис...и древната микенска титла басиреу- цар.

Интересно е и името на княз Безмер. Той е властвал на север от Дунава преди Аспарух. Частицата без, бес се среща в тракийското име Беса. Частицата мер означава велик, голям я намираме в тракийския теоним Пур-мер-ул, а също и в топонимите Гигамер, Мерит.

 

Борис І е един от нашите най-известни владетели. Това, което ние не знаем за него е, че името му е тракийско. В свое проучване върху ликийските и фригийските имена W.G.Arkwright споменава фригийските имена Борас и Борискос.

 

Oт “Historia Romana” на Павел Дякон знаем за битката между нашите деди и визиготите на Теодорик. Споменат е българският благородник Бузан, когото някои автори дори наричат и цар. Старобългарското име Бузан отговаря на тракийското Бузен (споменато от В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките).

 

Името на княз Винех присъства в Именника на Българските Владетели. Тук трябва да се спомене, че в Линеар Б документ се среща антропонима Винайо.  В Линеар Б документи от същия период се присъстват тракийски имена като Гетас, Батас, Бузос и много други (К.Порожанов, Общество и държавност у траките).

 

Βοϊνος-Войнос е името на един от синовете на княз Омуртаг(Б.Симеонов). То отговаря съвсем точно на фригийското лично име Войнес, което е регистрирано на надпис G-286.

 

Вокил е название на старобългарски род. В Линеар Б документи от ХІV-ти век преди Христа срещаме името Вокило. На гръцки то няма абсолютно никакъв смисъл, както нямат обяснение на гръцки и други споменати в Линеар Б имена като Тато, Руси, Дейко, Пирино...те са типични за нас българите.

 

Гостун е наш княз властвал преди Аспарух на север от река Дунав. Частицата гост отговаря на гаст във фригийския теоним Сургаст, а частицата ун (от Гостун) я срещаме във фригийското име Багун.

 

За старобългарския владетел Докум се знае малко. Неговото име обаче съотвества на тракийското Диком – цар на гетите.

 

Дуло е названието на рода на княз Аспарух. Изказани са много спекулации за значението, но никой не е споменал тракийското лично име Дулес, а и тракийския теоним Ямба-Дула.

 

Ерми е друго название на старобългарски род. Това е и името на бог Хермес, който както свидетелства Херодот е праотеца на тракийските благородници (История, V.7). Името на българската река Ерма е определено като тракийско от някои езиковеди (В.Георгиев).

 

Исбул, или по-точно Исвул съответства на тракийското Есвенис със значение конник. Замяната на е с и в определени случаи е типична за тракийския език. Типична за тракийския е и наставката ул, която срещаме в теонима Пур-мер-ул.

 

Заберган е български владетел, чиито бойци достигат чак до стените на Константинопол векове преди Аспарух да се роди. Името на Заберган е сродно на това на тракийския цар Бергай, а и на тракийското божество Баргидентис.

 

Зитко е старобългарско име споменато на инвентарен надпис. То отговаря на тракийските Сита, Зита, а и на Ситон – тракийски цар.

 

Кардам е известен старобългарски владетел от VІІІ-ми век. Името му отговаря на тракийското Кардентес, споменато повече от половин хилядолетие по-рано.

 

Кормесий е наш владетел, който също е управлявал през VІІІ-ми век. Неговото име се среща още през ХІV-ти век преди Христа на Линеар Б документ под формата Кармесийо.

 
Косара е дъщеря на цар Самуил. Името й показва връзка с това на тракийския владетел Косингас.

Котраг е брат на княз Аспарух, има и дори племе котраги. Съотвествие може да намерим в тракийското царско име Котис и в тракийския теоним Котито.

 

Кроват, известен повече като Кубрат е владетеля на така наречената Стара, Велика България. Името на Кроват съотвества на това на тракийското племе кровизи.

 

Крум е известен със своите закони и далновидна политика. Той е роден в Панония, там където е споменат град Крумерум (Антонинов Пътеводител).Според Йоан Зонара панонците са тракийските пеони, това твърди и Йоан Цеца.Името на Крум обаче се спомената и доста по-рано. То се среща на Линеар Б документ от ХІV-ти век пр. Христа като Круменийо.

 

Кубер е управлявал в Македония и Панония през VІІ-ми век. Неговото име съотвества на Кобус – цар на тракийското племе трери...обитаващи земи съседни на Македония.

 

Мостич е старобългарско име известно от надпис. Мостич е почти идентично на тракийското Мостис. Това е древен цар властвал през ІІ-ри–І-ви век преди Христа.

 

Омуртаг (Омортаг, Мортагон) притежава име сродно на това на княз Умор, за което В.Бешевлиев предполага, че е славянизирания вариант на Умар. Частицата мар означава сияние, тя присъства в името на траките, Марон и Амарунта. 

 

Пресиян е известен и като Прусиян. Неговото име отговаря на тракийското Прусий.

 

Расате е син на цар Борис І. Името на Расате е сродно на тракийското Раскупорис.

 

Сабин е наш владетел царувал преди Аспарух.Сабин е само вариант на тракийския теоним Сабазий, а Сабазий е и фамилията на император Юстиниан Велики.

 

Севар е споменат в Именника на Българските Владетели. Неговото име се среща в Линеар Б документ под формата Северийо, Исеверийо.

 

Таридин е старобългарско име споменато в работа на В.Бешевлиев. То съотвества на тракийското лично име Тарутин.

 

Телец управлява България през VІІІ-ми век. Името му показва смайващо сходство с това на мизийския цар Телеф. Явно не случайно в продължение на хиляда години българите са отъждествявани с мизите – храбър тракийски народ.

 

Телериг властва в края на VІІІ-ми век. Наставката риг отговаря на думата рига-цар (според Т.Симоката). Частицата тел означава човек, обяснява се със стблг. тилище –човек, среща се в тракийското име Тил-теанис (пръстена от Езерово). Телериг означава царски човек, царски потомък.

 

Тервел е един от най-великите ни владетели. Името му се ползва от траките, както се вижда от надпис Epidamnos-414:  Τηρες Τρεβελλίου (Терес Тервелов, Терес син на Тервел).

 

Токт (Токту) е управлявал твърде кратко, но пък името му е интересно. То отговаря на тракийското Токей и на споменатато в Линеар Б име Токеу.

 

Списъка със старобългарски имена показващи родство с тракийските съвсем не се изчерпва с горе споменатите. Количеството на успоредиците е твърде голямо, за да можем да го приемем за случайност. Един-два паралела биха могли да се определят като интересно съвпадение, но тридесет и четири случайности са невъзможни.

 

Интересна подробност е това, че десет старобългарски имена показват връзка с имена на десет тракийски царе, а също и с имената на илирийски и македонски владетели, които са живели дълги векове преди идването на Аспарух. И в този случай не може да се говори за съвпадение.

 

Друга важна подробност е това, че осем старобългарски имена показват връзка с имената на тракийски божества. Няма съвпадения, няма случайности, фактите говорят красноречиво за това, че дедите ни са местен народ. Нашите корени са тук на Балканите, а не в Кавказ, Памир и Тибет.

Зная, че доста хора ще приемат това твърдение със съмнение. Това е разбираемо, новите неща винаги биват посрещани със скептицизъм. Нека тези, които не ми вярват да си зададат въпроса – защо така упорито е избягвано показването на паралелите на тракийските имена със старобългарските? Защо не ни бе казано, че старобългарcката титла КАНАС се среща при траките под формата АКЕНАС, около 1400 години преди “идването” на Аспарух! Защо не бе популяризиран факта, че типичната за старите българи изкуствена черепна деформация се среща в Тракия още през Неолита? Защо предимно специалистите знаеха, че типичните за дедите ни градежи с квадри са познати на траките поне 1000 години преди “идването” на Аспарух? Защо не ни обясниха, че траките правят чаши от черепите на враговете си, така както правят и старите българи? Защо не се популяризира и факта, че старобългарския знак IYI присъства в земите ни не едва след 681г. а хилядолетия по-рано?

 

След като са пропуснати (или може би премълчани) толкова важни неща, то можем ли да говорим за обективност от страна на някои водещи учени? Можем ли да приемем официалните теории за верни и безгрешни разбирайки, че в тях се дава предимно едностранна информация и пропускат важни факти?

 

Нека всеки прави изводите за себе си, аз не желая да убеждавам никого. Търсете, проверявайте, съпоставяйте! Не ми вярвайте сляпо, намерете истината сами! Тя ще ви покаже, че сте потомци на благородници!

 

 

На всички родолюбиви българи пожелавам весело посрещане на Новата 2013!:)

 
Гласувай:
991. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
29.12.2012 16:57
Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

Предварително благодаря!
цитирай
2. sparotok - кирилица
29.12.2012 16:58
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

Нека уважаваме писмеността си!
цитирай
3. shtaparov - Поздрави за новата статия! Според ...
29.12.2012 17:00
Поздрави за новата статия! Според "Анализа" името Вокил е по-правилно да се чете от гръцки като Бокил,което си означава чисто и просто Божил (Божий поставеник),а Вокило (Бокило)= Божило (Божилъ).
цитирай
4. gadfly - ...
29.12.2012 17:14
А тракийското "Токей" е дало името на Токио. Ерго, японците са траки.
цитирай
5. estolodu - Имаш ли идея какво биха могли да о...
29.12.2012 17:25
Имаш ли идея какво биха могли да означават имената на Тервел и Расате?
Коренът тел (на името Телериг) се среща в думата тяло.
цитирай
6. sparotok - Вокил
29.12.2012 17:37
shtaparov написа:
Поздрави за новата статия! Според "Анализа" името Вокил е по-правилно да се чете от гръцки като Бокил,което си означава чисто и просто Божил (Божий поставеник),а Вокило (Бокило)= Божило (Божилъ).


Приятелю, В от името на Вокил се представя от гърцит с ОУ, точно както и името на император Валент (Oualentos)...Това ме кара да мисля, че Вокил си е...Вокил.
цитирай
7. sparotok - съпоставка
29.12.2012 17:41
gadfly написа:
А тракийското "Токей" е дало името на Токио. Ерго, японците са траки.


По време на княз Токт, а и доста след това названието на Токио е Едо. Меко казано, неразумно е да се правят такива сравнения. Трябва да има причина за това.

Сравнявам тракийски със старобългарски имена понеже в продължение на 1000 години българите са отъждествявани с траките.

Може би за тебе 1000 години са незначителен период, но за мен не са.

Имам си и други причини, но аргументи се представят на сериозни и непредубедени хора...с останалите е губене на време.


цитирай
8. sparotok - Тервел
29.12.2012 17:50
estolodu написа:
Имаш ли идея какво биха могли да означават имената на Тервел и Расате?
Коренът тел (на името Телериг) се среща в думата тяло.


Смятам, че Тервел означава трижди велик. В нашите писания той е споменат като княз Тривелий.

Расате бива тълкувано като Хръс, Хръсота, но аз лично смятам, че корена е рас, отговарящ на тракийското рас, рез - цар, владетел, сияен. Частицата ате, или по-скоро ать се използва за образуване на прилагателно като косм-ат, рог-ат, брад-ат.

Расате може да означава властен, все пак другото му име е ...Владимир.
цитирай
9. sparotok - Телериг
29.12.2012 17:52
estolodu написа:
Имаш ли идея какво биха могли да означават имената на Тервел и Расате?
Коренът тел (на името Телериг) се среща в думата тяло.


Да, корена тел, наистина се среща в думата тяло.
цитирай
10. coacoa11 - Интересно би било да включиш и женски имена.
29.12.2012 18:09
Весело посрещане на Новата година!
цитирай
11. sparotok - !
29.12.2012 18:19
bulgarinut57 написа:
А ИСТИНАТА Е,

ЧЕ НИЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА НАЙ-ДРЕВНИЯ ЦИВИЛИЗОВАН НАРОД –

ТРАКИТЕ !!!

Аплодисменти, Павле приятелю !!!Пък онази женичка с влошено психично здраве и дгуги малформации,
нека си смуче от пръстите, за да може да е на първа !

Благодаря ти за коментара приятелю!

Сега удебелих тази важна част от текста и й дадох цвят...дано им присветне на тия, които се крият по сенките:)
цитирай
12. mariniki - да...
29.12.2012 18:19
и аз мисля, че нашите корени са тук...
на Балканите... че сме потомци на благородници...
поздравявам те, и ти пожелавам весело
посрещане на Новата година...
от сърце..
цитирай
13. sparotok - женски имена
29.12.2012 18:31
coacoa11 написа:
Весело посрещане на Новата година!


Това наистина е пропуск, трябваше да включа и женски имена. Косара - дъщерята на Самуил има интересно име, то е сродно на тракийското Косинга...

Името на Алгара - дъщеря на Борис І май е сродно на това на древния цар Алкет...

Басарина отговаря на Басарей (епитет на Дионис)...

Весело посрещане на Новата Година!
цитирай
14. pesho - Българите
29.12.2012 18:31
“Когато се разцепи скалата на Мадарския конник ще стане ясно кои са българите“Слава Севрюкова
цитирай
15. sparotok - благородници
29.12.2012 18:55
mariniki написа:
и аз мисля, че нашите корени са тук...
на Балканите... че сме потомци на благородници...
поздравявам те, и ти пожелавам весело
посрещане на Новата година...
от сърце..


Весело посрещане на Новата Година!

Благородството на българина е като златото. Можеш да го покриеш с кал, но тя само ще скрие блясъка му временно...
цитирай
16. sparotok - !
29.12.2012 18:57
pesho написа:
“Когато се разцепи скалата на Мадарския конник ще стане ясно кои са българите“Слава Севрюкова


Може пък в предсказанието да не се има предвид точно разцепването на скалата, а по-скоро падането на оковите на умовете ни...
цитирай
17. zaw12929 - Поздравление за неуморният Ви нрав да ни радвате
29.12.2012 19:00
Докато ви писах съобщение, вие сте дали доказателства за идеята ми

Весела новогодишна нощ! Успешна 2013!
цитирай
18. demograph - Браво Павка! Настъпва Тракийският век!
29.12.2012 19:02
В този постинг ти се ограничаваш само до сравнение на имената. Но когато се разшири информацията с други данни от историята, например съвпаденията в имената с тези на няколко трако-римски и 'Византийски" императорски и военни династии като тази на Северите, с данните относно смисъла на всяко име и частица от него, с развитието на езиците, с преиначаването на записите на имена и думи от "развалени телефони", като се добавят генетичните изследвания, които валят едно след друго и вече достигат до 67% тракийски гени у българите. Когато се вникне в критиките на хронографията, като се оцени задълбочено периодиката и мащабите на политико-религиозните манипулации на историческите източници..се вижда, че тракийският ни произход е необорим.
Най-сладкото потвърждение на това се открива в начинът по който 'опонентите" ти се опитват да оборват тази идея.
Когато засмука въздух, Манол извади "аргумента", че Ганчо Ценов бил похарчил парите на жена си в търсене на тракийски следи...?!
Когато биде поставен да стената като непочтен преписвач, Летописецът се издръвчи, че щял да унищожи/!!!/ Спароток. Мухльо...
Липсата на доводи накара Джойската, като древна шаманка, да повтаря само заклинания и да сипе проклятия.
Сега един мисловен запъртък, като не му е дадено да разбира историята,взе да се прави на спароток, че и на тигър, за да излъже читателите на Павел Серафимов...уникум!Това момченце отгоре gadfly /гадна муха/,то, като не може друго да измисли, иронизира автора с Токай - Токио.Свещената простотия е завладяла дошляците и ги влачи към гьола при жабетата.
Всеки връх в цивилизационното развитие на човечеството е изкачван чрез вдъхновението почерпено от миналото.
Векът на човешката духовност ще бъде покорен с вдъхновението от великото тракийско минало. Изкачването му започва.
Ти си един от тези които маркират трасето към върха на истината Павка.
А всеки българин ще трябва да се изкатери горе сам.
Е. Може да завлачи и някой по-слабоват дошляк със себе си.
Весела Нова Година!
цитирай
19. mero2 - :)
29.12.2012 19:05
Интересно четиво. Поздрави!
цитирай
20. sparotok - !
29.12.2012 19:06
zaw12929 написа:
Докато ви писах съобщение, вие сте дали доказателства за идеята ми

Весела новогодишна нощ! Успешна 2013!


Бог си знае работата!:)

Весело посрещане на Новата Година!
цитирай
21. sparotok - до demograf
29.12.2012 19:10
Аз бих се радвал да се появи един непредубеден опонент, такива са ценни! Опонентите са полезни защото ни карат да бъдем по-критични към себе си.
За съжаление аз имам противници, но не и опоненти...

Чудя им се къде ще се заврат когато истината излезе наяве?

Всъщност по-добре е такива хора изобщо да не ги мислим...

Весело посрещане на Новата 2013г.!!!!
цитирай
22. stela50 - Поздрави за статията ... уверена съм в това,
29.12.2012 19:20
ЧЕ НИЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА НАЙ-ДРЕВНИЯ ЦИВИЛИЗОВАН НАРОД – ТРАКИТЕ !
Не мисля, че някой от нас вярва сляпо, наистина не всеки има достатъчно
познания и се налага да се порови и прочете повече, да направи своите изводи
на базата на факти и доказателства. Истината винаги излиза наяве ...
Светла, здрава, успешна и добра за всички ни Нова година !
Сърдечни благопожелания за теб и близките ти, Спароток !

цитирай
23. demograph - Нещо за РАСАТЕ
29.12.2012 19:39
1.Word: ra-wa-ke-ta
Language: Linear B
Meaning: leader of the people, millitary leader
Водач от бога
2.Word: raskus //рязкий
Language: Thracian
Meaning: quick, agile, live
3.Word: satras//стряскащ
Language: Thracian
Meaning: live, quick, agile
Жив бърз, пъргав,
Расате – първо-роден, живо-роден, бла’го-роде’н...+ водач
4. Word: puris/poris //син борец,
Language: Thracian
Meaning: son, boy
Син , момче борец
Раско-пурис/раскопорис – бързото момче, бързак, бързороден син,първороден син, но и благороден..+водач
/РаскоБорис – пъргав борец, голям борец, т.е. роден борец.+ водач
Тази титла е много популярна сред Кримските траки – Босопорското царство, както и сред римските им потомци патриции.
www.paleolexicon.com
цитирай
24. nikikm - Сакън!
29.12.2012 19:43
bulgarinut57 написа:
А ИСТИНАТА Е,

ЧЕ НИЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА НАЙ-ДРЕВНИЯ ЦИВИЛИЗОВАН НАРОД –

ТРАКИТЕ !!!

Аплодисменти, Павле приятелю !!!Пък онази женичка с влошено психично здраве и дгуги малформации,
нека си смуче от пръстите, за да може да е на първа !

Сакън за Жеса,недей!Тя ни вдига...рейтинга!
цитирай
25. valentinnedyalkov - поздравления за статията Павел!
29.12.2012 19:49
идентичността на някои от имената е направа смайваща.
И ето нещо във връзка с женските тракийски имена. Това лято ходих до Гърция и на връщане се отбих в Сандански /основан от траките с имената Медиус и Дезудава/. Разгледах археологическият музей и останките от епископската базилика. В музеят ми направи впечатление възпоменателен надпис датиран от 1-ви век преведен на български и английски, та в него бяха изредени имената на автора на неговите братя, баща, майка и сестра като имената очевидно бяха римски, но имената на жените ми се сториха доста странни. На майката бе МАКАСОКОС /Mokasokos/, а на сестрата бе ЗАЙКАЙДЕНТЕ /Zaikadenthe/. Като за последното от твои статии знам, че окончанието -ЕНТЕ е нещо като умалително и аз го оприличих на "Зайченце" или нещо подобно. Дали е така?
Още веднъж Поздрави и весело посрещане на новата година!
цитирай
26. nikikm - Поздравления,
29.12.2012 19:52
Павка!Караш ме да се чувствам,добре и дишам по-леко някакси,като "вляза" тук!Нали знаеш какво е,като си отсъствал дълго и се прибереш в родния си дом?Благодаря ти!И щастливи празници и нови успехи през другата година!Ще се учудиш,но ти желая все повече врагове от типа на жеса и летящата гадина!надявам се ме разбираш,а ние ще ти помагаме..колкото и за каквото можем!Жив и здрав!
цитирай
27. rorikabc - Прочетох старогръцките митове.
29.12.2012 20:03
"Гръцките" герои все гонят противниците си на север.Херкулес победил бронзова птица която лети и и стреля с медни стрели на север по бреговете на Черни море. Бронзова птица с медни стрели по онова време?Кой я е направил по бреговете на Черно море? Учителят на Дионис се е казвал Силен.Споменава се река Дуло. И още много такива думички, имена , които кореспондират не само със старобългарските имена а и със сегашните.
цитирай
28. schumpov - Весели празници и успешна Нова г...
29.12.2012 20:09
Весели празници и успешна Нова година. Благодаря Ви за всичко написано до сега. Чета Ви с интерес. Прочетох и едно две писания на опонентите Ви, всъщност те не Ви опонират и спрях да ги чета. Бъдете здрав и пишете още.
цитирай
29. dolsineq - Думата "Бато" и сега се ...
29.12.2012 20:53
Думата "Бато" и сега се ползва при общуване по нашият край, когато трябва да се подчертае уважение към някой мъж. Българският език е самобитен език, той не прилича на никой от езиците, към които официалната история ни причислява.
цитирай
30. sparotok - благодаря ти!
29.12.2012 20:55
stela50 написа:
ЧЕ НИЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА НАЙ-ДРЕВНИЯ ЦИВИЛИЗОВАН НАРОД – ТРАКИТЕ !
Не мисля, че някой от нас вярва сляпо, наистина не всеки има достатъчно
познания и се налага да се порови и прочете повече, да направи своите изводи
на базата на факти и доказателства. Истината винаги излиза наяве ...
Светла, здрава, успешна и добра за всички ни Нова година !
Сърдечни благопожелания за теб и близките ти, Спароток !Благодаря ти Таня!

Весело посрещане на Новата 2013 година !!!
цитирай
31. sparotok - Зайка
29.12.2012 20:57
valentinnedyalkov написа:
идентичността на някои от имената е направа смайваща.
И ето нещо във връзка с женските тракийски имена. Това лято ходих до Гърция и на връщане се отбих в Сандански /основан от траките с имената Медиус и Дезудава/. Разгледах археологическият музей и останките от епископската базилика. В музеят ми направи впечатление възпоменателен надпис датиран от 1-ви век преведен на български и английски, та в него бяха изредени имената на автора на неговите братя, баща, майка и сестра като имената очевидно бяха римски, но имената на жените ми се сториха доста странни. На майката бе МАКАСОКОС /Mokasokos/, а на сестрата бе ЗАЙКАЙДЕНТЕ /Zaikadenthe/. Като за последното от твои статии знам, че окончанието -ЕНТЕ е нещо като умалително и аз го оприличих на "Зайченце" или нещо подобно. Дали е така?
Още веднъж Поздрави и весело посрещане на новата година!


Правилно заключение си направил, Зайка и Зайкус са тракийски имена...
Думата дентес бива преведена като потомък, дете...

Всело посрещане на Новата Година!!!
цитирай
32. sparotok - !
29.12.2012 20:59
nikikm написа:
Павка!Караш ме да се чувствам,добре и дишам по-леко някакси,като "вляза" тук!Нали знаеш какво е,като си отсъствал дълго и се прибереш в родния си дом?Благодаря ти!И щастливи празници и нови успехи през другата година!Ще се учудиш,но ти желая все повече врагове от типа на жеса и летящата гадина!надявам се ме разбираш,а ние ще ти помагаме..колкото и за каквото можем!Жив и здрав!


Благодаря ти приятелю! Да си призная обаче повече ще се радвам на съмишленици, отколкото на врагове...само в блога те са над 20. Слава Богу приятелите са много повече!
цитирай
33. nikikm - Мечо каза,
29.12.2012 21:21
sparotok написа:
nikikm написа:
Павка!Караш ме да се чувствам,добре и дишам по-леко някакси,като "вляза" тук!Нали знаеш какво е,като си отсъствал дълго и се прибереш в родния си дом?Благодаря ти!И щастливи празници и нови успехи през другата година!Ще се учудиш,но ти желая все повече врагове от типа на жеса и летящата гадина!надявам се ме разбираш,а ние ще ти помагаме..колкото и за каквото можем!Жив и здрав!


Благодаря ти приятелю! Да си призная обаче повече ще се радвам на съмишленици, отколкото на врагове...само в блога те са над 20. Слава Богу приятелите са много повече!

колкото повече,толкова повече!Всъщност противниците ти са много повече от двадесет,айде да не казвам,колко,много са,но колкото са повече,толкова повече придават стойност на това,което правиш!Това имах впредвид!Изправил си се против целия или почти целия,официален исторически свят!
цитирай
34. brym4ence87 - Това ми харесва много:
29.12.2012 21:40
Тя ще ви покаже, че сте потомци на благородници!
==================================
Страхотен постинг! ;-)

Здрава и щастлива 2013 година! ;-)
цитирай
35. mt46 - Мисля, че
29.12.2012 22:04
изследванията на антрополозите имат по-голяма тежест... Историята и езикознанието са по-спекулативни, неточни, "хлъзгави" науки, особено ако учените робуват на дадена "школа", на идеология... Оказва се, че някои учени от БАН, както и ректори, се занимават не толкова с наука, колкото с усвояване на пари... :)
Весели празници, с тракийско вино!... :)
цитирай
36. magnoliya - Аз винаги съм си мислела, че Безмер е ...
29.12.2012 23:33
Аз винаги съм си мислела, че Безмер е точно изписано "без мярка", което пък наистина означава нещо голямо или велико.
Поздрави за това, че ни даваш основание и ние да се чувстваме горди като наследници на древните траки!
Приятно посрещане на 2013 година !
цитирай
37. skit - пробив???
29.12.2012 23:43
Може ли някой да потвърди, че съществува одобрен учебник за началния курс, в който се говори за местен произход на пра-българите?
цитирай
38. kasnaprolet9999 - Навремето бях чувала за старобъ...
30.12.2012 00:08
Навремето бях чувала за старобългарско племе, наречено ермини, което е живяло по проречието на р. Ерма. Когато ми предстоеще второто раждане, бях си намислила името Ерма, в случай, че родя момиче. Това име има направо някакво магично въздействие, страхотно ми допада, но жалко, че не ми се получи да имам дъщеря. Имената винаги са определяли нашата индентичност като нация. В последните две години това много често не е така и води до регрес на нацията. Имената не са случайни, в техните вибрации е закодирана нашата индентичност като българи. И ето, че чрез тях се проследява в исторически план натия произход , това съвсем не е случайно. Не кръщавайте децата си с чужди имена, така ги лишавате от сиилата на българската идентичност. Поздрави за поредния полезен постинг.
цитирай
39. yavorb - ЗАЙКАЙДЕНТЕ /Zaikadenthe/. . . аз ...
30.12.2012 00:11
valentinnedyalkov написа:
ЗАЙКАЙДЕНТЕ /Zaikadenthe/...аз го оприличих на "Зайченце" или нещо подобно


Според мене е Заешко зъбче или нещо подобно :))) Нещо не си прочел, сигурно е ЗайБайДенте :)))
Имам чувството, че най-лесно се превеждат окончанията. Всеки си ги превежда както му уйдисва.
А Аспарух е най-близо до Каспар или Гаспар.
цитирай
40. sparotok - древност
30.12.2012 00:44
rorikabc написа:
"Гръцките" герои все гонят противниците си на север.Херкулес победил бронзова птица която лети и и стреля с медни стрели на север по бреговете на Черни море. Бронзова птица с медни стрели по онова време?Кой я е направил по бреговете на Черно море? Учителят на Дионис се е казвал Силен.Споменава се река Дуло. И още много такива думички, имена , които кореспондират не само със старобългарските имена а и със сегашните.


Много са особените думи с български произход срещащи се в древните легенди. Палена е другото име на Флегра, чието значение на гръцки е палена, изгорена...Това се споменава още по времето на Херодот...

Топонима Кабецос бива определен от В.Георгиев като старославянски...хубаво, но има и град Кабесос, споменат е в Илиада...и двете имена се обясняват с блг. кобец - хищна птица...
цитирай
41. sparotok - опоненти
30.12.2012 00:46
schumpov написа:
Весели празници и успешна Нова година. Благодаря Ви за всичко написано до сега. Чета Ви с интерес. Прочетох и едно две писания на опонентите Ви, всъщност те не Ви опонират и спрях да ги чета. Бъдете здрав и пишете още.


Истинския опонент се отличава със своето уважение към събеседника, културния тон и представянето на факти, не желания и виждания...

Жалко е, че истински опоненти се срещат рядко в този блог...

Весело посрещане на 2013 !
цитирай
42. sparotok - особености
30.12.2012 00:53
dolsineq написа:
Думата "Бато" и сега се ползва при общуване по нашият край, когато трябва да се подчертае уважение към някой мъж. Българският език е самобитен език, той не прилича на никой от езиците, към които официалната история ни причислява.


Снеже, езика ни е доста особен наистина. Диалектите ни показват същитетипични неща, които се срещат и в тракийския

1. Якането е екането е един от най-типичните особености на българския и тракийския...

2. В тракийския има замяна на В и М, също и в българските диалекти - плеВня-плеМня, тъМно-тъВно...

3. В тракийския Е се редуцира понякога в И...както в българския - пЕтел-пИтел, зЕлен - зИлен...

4. От всички езици в нашата група, само българския е аналитичен (с изключение на звателен падеж, останки от дателен и родитилен), а според К.Влахов тракийския език показва признаци на зараждащ се аналитизъм...

Списъка може да се продължи, но и това е достатъчно за непредубедените:)
цитирай
43. sparotok - официални версии
30.12.2012 00:57
nikikm написа:
sparotok написа:
nikikm написа:
Павка!Караш ме да се чувствам,добре и дишам по-леко някакси,като "вляза" тук!Нали знаеш какво е,като си отсъствал дълго и се прибереш в родния си дом?Благодаря ти!И щастливи празници и нови успехи през другата година!Ще се учудиш,но ти желая все повече врагове от типа на жеса и летящата гадина!надявам се ме разбираш,а ние ще ти помагаме..колкото и за каквото можем!Жив и здрав!


Благодаря ти приятелю! Да си призная обаче повече ще се радвам на съмишленици, отколкото на врагове...само в блога те са над 20. Слава Богу приятелите са много повече!

колкото повече,толкова повече!Всъщност противниците ти са много повече от двадесет,айде да не казвам,колко,много са,но колкото са повече,толкова повече придават стойност на това,което правиш!Това имах впредвид!Изправил си се против целия или почти целия,официален исторически свят!


Българина винаги е бил против несправедливостта и измамата...това е причината народа ни да си навлече омразата на лошите, които омърсиха името ни с лъжите си.

Преди доста време официално земята е била плоска и, който е твърдял обратното е бивал хвърлян на кладата...Виж как днес нещата са променени...след време по този начин ще се промени и отношението към нас българите.

Лъжата замъглява съзнанието на хората за дълго, но не и вечно...
цитирай
44. sparotok - !
30.12.2012 00:59
brym4ence87 написа:
Тя ще ви покаже, че сте потомци на благородници!
==================================
Страхотен постинг! ;-)

Здрава и щастлива 2013 година! ;-)


Благодаря ти Стан!
Здрава и спорна 2013 година!!!
цитирай
45. sparotok - антропология
30.12.2012 01:01
mt46 написа:
изследванията на антрополозите имат по-голяма тежест... Историята и езикознанието са по-спекулативни, неточни, "хлъзгави" науки, особено ако учените робуват на дадена "школа", на идеология... Оказва се, че някои учени от БАН, както и ректори, се занимават не толкова с наука, колкото с усвояване на пари... :)
Весели празници, с тракийско вино!... :)


Напълно прав си! Антропологията е точна наука и там няма място за гадаене. Ето за това почти никой не знае за антропологичните изследвания от 1938 г. и тези от и 1952 г.

Весели празници! Тази път наистина с тракийско вино ...от Асеновград!:)
цитирай
46. sparotok - городст
30.12.2012 01:03
magnoliya написа:
Аз винаги съм си мислела, че Безмер е точно изписано "без мярка", което пък наистина означава нещо голямо или велико.
Поздрави за това, че ни даваш основание и ние да се чувстваме горди като наследници на древните траки!
Приятно посрещане на 2013 година !


Гордоста ние си я заслужаваме, а и тя ни е нужна. Гордия човек се бори за по-добро бъдеще, сломения се примирява дори с края си...

Весело посрещане на Новата Година!!!
цитирай
47. sparotok - версии
30.12.2012 01:05
skit написа:
Може ли някой да потвърди, че съществува одобрен учебник за началния курс, в който се говори за местен произход на пра-българите?


Възможно е в някой учебник да е споменато, че съществуват няколко версии за произхода на народа ни, една от които е тази за местните ни корени...Няма как всичко да се каже и признае наведнъж.

Поздрави!
цитирай
48. sparotok - методи
30.12.2012 01:10
yavorb написа:
valentinnedyalkov написа:
ЗАЙКАЙДЕНТЕ /Zaikadenthe/...аз го оприличих на "Зайченце" или нещо подобно


Според мене е Заешко зъбче или нещо подобно :))) Нещо не си прочел, сигурно е ЗайБайДенте :)))
Имам чувството, че най-лесно се превеждат окончанията. Всеки си ги превежда както му уйдисва.
А Аспарух е най-близо до Каспар или Гаспар.


Сравнителната лингвистика помага в много случаи. Денте не може да идва от зъб, защото зъб на тракийски е било зомб, замб (в топонима Зомброс)...

Денте не бива да се сравнява със санскр. данта-зъб, защото данта е насализирана форма на дасате -хапя, разкъсвам.

Дете от друга страна е свързано със санскр. де- суча, бозая, дену-мляко, т.е. доено.

Тракийската дума денте-дете се обяснява с доя, доене...дете...

В миналото доста от думите ни са били с носовки. Път е било понтъ, пет е било пентъ...
цитирай
49. voulgaros - ПАВЕЛ, НА ТЕБЕ И НА ЕКИПА ТИ ТРАКО...
30.12.2012 01:28
ПАВЕЛ, НА ТЕБЕ И НА ЕКИПА ТИ ТРАКОЛОЗИ--ПОЖЕЛАВАМ ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА, И НЕКА ДА НАМЕРИТЕ ИСТИНАТА ЗА ВАС ВУЛГАРИТЕ. !

БЪДИ ПО-УМЕРЕН,ПО-ОБЕКТИВЕН И СМИРЕН. НЕ ЛЪЖИ И НЕ СИ НАПАСВАИ И НАТЪКМЯВАИ КАКТО ТИ Е УДОБНО.....ЗАЩОТО ВИНАГИ...АМА ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕШ ХВАНАТ И ОПОЗОРЕН ОФИЦИАЛНО.

ВСИЧКО СЕ ПРОВЕРЯВА В СЕРИОЗНИТЕ ТЕЗИ И ТЕОРИИ...ДО КОСЪМ...И ДО ДЕТАИЛИТЕ НА ДЕТАИЛА.

СИГУРНО НЯКОИ РАБОТИ СА ВЕРНИ, ПАВКА..
САМОТО ТИ ИМЕ ''ПАУЛОС'' Е ЛАТИНСКО И ЗНАЧИ--''МАЛЪК'' НАИ-МАЛЪК''
А НА ГРЪЦКИ ''ПУЛОС'' ЗНАЧИ ''ПТИЧЕ''--МАЛКО ПТИЧЕ...ТОВА ОКОНЧАНИЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА НА ХОРАТА ОТ О.КРИТ..МАРКОПУЛОС-СТЕФАНОПУЛОС--ГИАНАКОПУЛОС

КОГА ЩЕ ИЗДАДЕШ КНИГАТА СИ???
ЗА ВЕЛИКИТЕ ТРАКИ !!!

НАЛИ СЪМ ТИ КАЗВАЛ--ТРАКИТЕ-----ТОВА НЕ СА БИЛИ ВИЕ--ВУЛГАРИТЕ !

ТРАКИТЕ СА ЧАСТ ОТ ГЪРЦИЯ...И НИЕ ГЪРЦИТЕ ИМАМЕ ПРАВА НА '''ВАШАТА'''' ЗЕМЯ...РЕКА ДУНАВ ТРЯБВА ДА Е ГРАНИЦА НА ГРЪЦКАТА НАЦИЯ И ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА.
цитирай
50. apostapostoloff - Откъде идвт такива разкошни имена като
30.12.2012 07:54
Кераца, Пъца и Пенислава?
цитирай
51. malchaniaotnadejda7 - Здравей, Павел!
30.12.2012 09:31
Честито Рождество Христово и за много години! Здраве и благоденствие на теб и на цялата ти фамилия - Да пребъдат родовете ти и децата ти да служат така на България, както ти, и да бъдат обичани и почитани, както ти!

Едно понтийско пожелание... :) Христо Фотев ми казваше, че сме "понтийци", а аз, почти дете, възклицавах наум в неграмотността си, как прекрасно го е "измислил", той, поетът, единственият, когото признах за учител, защото така и не можеше да мрази никого. Но имаше силата да обича, да спасява... Понтиецът от Константинопол. Христо неотменно споделяше идентичността си, произхода си като "тракийски", наричаше така предците си... Говореше ми за "меднокосите" жени от своя род. Няма как да не ми напомниш за него с делото си, с всичко, което правиш за България. Лесно е да мразим, трудно е да обичаме. Но и няма, какво да направиш срещу доброто!

Не мога да не те приветствам за една от най-блестящите статии, които съм имала удоволствието да прочета не само през изминалата година, но въобще! Да, ние, българите сме понтийци за тази стара земя, а за всички останали народи, ние сме пратеници. На какво, зависи от нас. Малко са избраниците, на пръсти се броят народите, които проправяйки път през времето, го правят не само за себе си, а и за целия свят. За цялото човечество.

Бъди здрав и бъди! Дай Боже щастливи бъднини и за милото ни Отечество, за България!


цитирай
52. анонимен - Живи и здрави през 2013, Павле! ;)
30.12.2012 09:57
Чудесен постинг!
цитирай
53. enjoy6 - Весело посрещане на Новата година!
30.12.2012 10:12
Пожелания за здрава и много успешна и щастлива 2013 гонина!:)
цитирай
54. merlin68 - Поздрав!
30.12.2012 10:46
Много силен пореден постинг!
Аз се чудя на някои хора които в последно време хвърлят сериозни усилия да те очернят и осмеят. Това винаги го е имало тук в блога, но в последните седмици явлението придобива епидемичен характер. Май е време администраторите в блога да пуснат нов специален раздел - "Хорица трупащи популярност на гърба на Спароток" То лошо няма човешко е да искаш да си харесван, популярен, четен... Но не е лошо тези хорица да си дадат сметка, че популярността си я трупат за сметка на собствените си деди. Може разбира се да са на различно мнение, може да оспорват изводите, но нека е с аргументи. Не обръщайте историята в пародия за собствено забавление и евтина популярност. Историята е учителка на народите и тежко на тези които не внимават в час!
Павка, не мисля, че е необходимо да убеждаваш с аргументи някого, че българите не произлизаме от Памир, Иран или монголските степи - достатъчно е тези българи които си мислят, че е така да се погледнат в огледалото мисля аз. Ако пак не схванат, е тогава...не знам. Виж по трудно е да убедиш че сме местен народ тези които смятат, че българите сме дошли от Орион. Няма данни има ли там разумен живот, приличат ли местните на нас, имат ли технологии с които биха могли да долетят до тук - въобще трудно е да се отхвърли подобна хипотеза, не е лесно като с огледалото и монголите:)
Понеже името Борис е традиционно за рода ми, доста съм се ровил относно произхода му. Всякакви екзотични неща съм чел в този аспект, аз обаче вярвам на по-простите неща. "Бори се" - това за мен е смисъла на това име. Мисля също, че е засвидетелствано и от Омир - Парис.
цитирай
55. get - @ 50. voulgaros - А на български НЕ НА ЛАТИНСКИ - Малко птиче е ... ?!
30.12.2012 11:57
@ 50. voulgaros "А НА ГРЪЦКИ ''ПУЛОС'' ЗНАЧИ ''ПТИЧЕ''--МАЛКО ПТИЧЕ...ТОВА ОКОНЧАНИЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА НА ХОРАТА ОТ О.КРИТ..МАРКОПУЛОС-СТЕФАНОПУЛОС--ГИАНАКОПУЛОС ".
........................
Малко птиче е ... ?! - ПИЛЕ ?
- Малкото кученце е ПАЛЕ ! - най-малкото пръстче "кутре" му викат и "Малечко-палечко" ... На малко животно и дете, което се държеше предизвикателно спрямо по-възрастни от него ... народът ни казваше - Не стой, като ПУЛЕ пред майка си !

- Жив и здрав voulgaros - на теб и твоите близки ! - и пак прочети при Есхил, който обяснява как старите малаки-роботърговци СА ХОДЕЛИ ДА ОТВЛИЧАТ ПРЕДЦИТЕ ТИ от Епир и да ги продават, като роби по Средиземноморието ?!

- Така че и ние проверяваме ... и не приемаме всичко от пръв път ... за Истина !

- По"здрав !
цитирай
56. sparotok - имена
30.12.2012 12:14
kasnaprolet9999 написа:
Навремето бях чувала за старобългарско племе, наречено ермини, което е живяло по проречието на р. Ерма. Когато ми предстоеще второто раждане, бях си намислила името Ерма, в случай, че родя момиче. Това име има направо някакво магично въздействие, страхотно ми допада, но жалко, че не ми се получи да имам дъщеря. Имената винаги са определяли нашата индентичност като нация. В последните две години това много често не е така и води до регрес на нацията. Имената не са случайни, в техните вибрации е закодирана нашата индентичност като българи. И ето, че чрез тях се проследява в исторически план натия произход , това съвсем не е случайно. Не кръщавайте децата си с чужди имена, така ги лишавате от сиилата на българската идентичност. Поздрави за поредния полезен постинг.


Невена, просто няма как да не се съглася с тебе. Напълно права си казвайки - Имената не са случайни, в техните вибрации е закодирана нашата индентичност като българи.

Ако ние самите не си пазим своето, как да се сърдим на чужденците, че ни грабят...

Весело посрещане на Новата 2013! Да е здрава и спорна!!!
цитирай
57. sparotok - истина
30.12.2012 12:23
voulgaros написа:
ПАВЕЛ, НА ТЕБЕ И НА ЕКИПА ТИ ТРАКОЛОЗИ--ПОЖЕЛАВАМ ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА, И НЕКА ДА НАМЕРИТЕ ИСТИНАТА ЗА ВАС ВУЛГАРИТЕ. !

БЪДИ ПО-УМЕРЕН,ПО-ОБЕКТИВЕН И СМИРЕН. НЕ ЛЪЖИ И НЕ СИ НАПАСВАИ И НАТЪКМЯВАИ КАКТО ТИ Е УДОБНО.....ЗАЩОТО ВИНАГИ...АМА ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕШ ХВАНАТ И ОПОЗОРЕН ОФИЦИАЛНО.

ВСИЧКО СЕ ПРОВЕРЯВА В СЕРИОЗНИТЕ ТЕЗИ И ТЕОРИИ...ДО КОСЪМ...И ДО ДЕТАИЛИТЕ НА ДЕТАИЛА.

СИГУРНО НЯКОИ РАБОТИ СА ВЕРНИ, ПАВКА..
САМОТО ТИ ИМЕ ''ПАУЛОС'' Е ЛАТИНСКО И ЗНАЧИ--''МАЛЪК'' НАИ-МАЛЪК''
А НА ГРЪЦКИ ''ПУЛОС'' ЗНАЧИ ''ПТИЧЕ''--МАЛКО ПТИЧЕ...ТОВА ОКОНЧАНИЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА НА ХОРАТА ОТ О.КРИТ..МАРКОПУЛОС-СТЕФАНОПУЛОС--ГИАНАКОПУЛОС

КОГА ЩЕ ИЗДАДЕШ КНИГАТА СИ???
ЗА ВЕЛИКИТЕ ТРАКИ !!!

НАЛИ СЪМ ТИ КАЗВАЛ--ТРАКИТЕ-----ТОВА НЕ СА БИЛИ ВИЕ--ВУЛГАРИТЕ !

ТРАКИТЕ СА ЧАСТ ОТ ГЪРЦИЯ...И НИЕ ГЪРЦИТЕ ИМАМЕ ПРАВА НА '''ВАШАТА'''' ЗЕМЯ...РЕКА ДУНАВ ТРЯБВА ДА Е ГРАНИЦА НА ГРЪЦКАТА НАЦИЯ И ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА.


От истината аз няма защо да се страхувам, а на проверката даже се радвам. Искрено се надявам хората да проверяват твърденията ми, да се съмняват и да се задълбочават в търсенията си.

Не храня илюзии, че съм безгрешен, със сигурност греша за някои неща защото не разполагам с абсолютно всички данни. Едно е обаче да сгрешиш, а друго е да имаш данни, но да не ги използваш и да съчиниш неверни теории...както правеха някои в миналото.

Трагедията на гърците е в това, че си нямат име... Не казвам това, за да те обидя, факт е, че древните племена Graici и Helloi-Selloi са пелазги...

Учените знаят отлично, че ахейците не са деди на съвременните гърци...

Търси и ти, някои неща със сигурност няма да ти харесат, но в крайна сметка ти нищо няма да загубиш. Прегръщайки българските си корени отново ставаш потомък на велик народ!

Весело посрещане на Новата година!
цитирай
58. sparotok - :)
30.12.2012 12:26
apostapostoloff написа:
Кераца, Пъца и Пенислава?


Тези разкошни имена идват от най-заплетените гънки на недрата на вашето възвишено, полубожествено, уникално съзнание г-н Апостолов:)
цитирай
59. sparotok - понтийци
30.12.2012 12:32
malchaniaotnadejda7 написа:
Честито Рождество Христово и за много години! Здраве и благоденствие на теб и на цялата ти фамилия - Да пребъдат родовете ти и децата ти да служат така на България, както ти, и да бъдат обичани и почитани, както ти!

Едно понтийско пожелание... :) Христо Фотев ми казваше, че сме "понтийци", а аз, почти дете, възклицавах наум в неграмотността си, как прекрасно го е "измислил", той, поетът, единственият, когото признах за учител, защото така и не можеше да мрази никого. Но имаше силата да обича, да спасява... Понтиецът от Константинопол. Христо неотменно споделяше идентичността си, произхода си като "тракийски", наричаше така предците си... Говореше ми за "меднокосите" жени от своя род. Няма как да не ми напомниш за него с делото си, с всичко, което правиш за България. Лесно е да мразим, трудно е да обичаме. Но и няма, какво да направиш срещу доброто!

Не мога да не те приветствам за една от най-блестящите статии, които съм имала удоволствието да прочета не само през изминалата година, но въобще! Да, ние, българите сме понтийци за тази стара земя, а за всички останали народи, ние сме пратеници. На какво, зависи от нас. Малко са избраниците, на пръсти се броят народите, които проправяйки път през времето, го правят не само за себе си, а и за целия свят. За цялото човечество.

Бъди здрав и бъди! Дай Боже щастливи бъднини и за милото ни Отечество, за България!
Надя, прав е бил Фотев да ни нарече понтийци...защото сме си такива. Потомци сме на народ, който е обитавал бреговете на Понта (Черно Море) още по времето, когато той е бил сладководно езеро...т.е. преди потопа...

Да не си способен на омраза не е недостатък, а най-големия дар, който Бог дава. Любовта е Божието дихание, любовта прави душата ни храм, любовта ни дава истински живот!

Весело посрещане на Новата Година! Дано да е добра и щастлива за всички ни!
цитирай
60. sparotok - !
30.12.2012 12:33
gogi6666 написа:
Чудесен постинг!


Благодаря ти майсторе!
Нека Новата 2013 да ни донесе здраве и щастие!
цитирай
61. urilozev - Поздрав
30.12.2012 12:33
Sparotok.Съжалявам че се паднах след тоя с претенциите, голите претенции по реда на коментара.Допадна ми много сравнителния ти анализ, а и го споделям.Да ти пожелая здраве и ведри дни през идващата Нова година.С почит.
цитирай
62. sparotok - !
30.12.2012 12:34
enjoy6 написа:
Пожелания за здрава и много успешна и щастлива 2013 гонина!:)


Благодаря ти Мина! Нека Новата 2013 ти донесе само хубави неща!:)
цитирай
63. get - - И ние проверяваме ... и не приемаме всичко от пръв път ... за чиста Истина !
30.12.2012 12:35
voulgaros написа:
ПАВЕЛ, НА ТЕБЕ И НА ЕКИПА ТИ ТРАКОЛОЗИ--ПОЖЕЛАВАМ ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА, И НЕКА ДА НАМЕРИТЕ ИСТИНАТА ЗА ВАС ВУЛГАРИТЕ. !

...
ВСИЧКО СЕ ПРОВЕРЯВА В СЕРИОЗНИТЕ ТЕЗИ И ТЕОРИИ...ДО КОСЪМ...И ДО ДЕТАИЛИТЕ НА ДЕТАИЛА.

СИГУРНО НЯКОИ РАБОТИ СА ВЕРНИ, ПАВКА..
САМОТО ТИ ИМЕ ''ПАУЛОС'' Е ЛАТИНСКО И ЗНАЧИ--''МАЛЪК'' НАИ-МАЛЪК''
А НА ГРЪЦКИ ''ПУЛОС'' ЗНАЧИ ''ПТИЧЕ''--МАЛКО ПТИЧЕ...ТОВА ОКОНЧАНИЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА НА ХОРАТА ОТ О.КРИТ..МАРКОПУЛОС-СТЕФАНОПУЛОС--ГИАНАКОПУЛОСЗнаеш ли откъде е и … Какъв е смисълът на „гръцко” критското име ГИАНАКОПУЛОС
- Така че, и ти можеш да провериш сам правотата на това ... Което ще ти кажа ?! - "гръчцкото"
gynaika - иде от фригийското "knaika" - "жена-съпруга" подобно на малко просташкото ... но на практика архаично-диалектно "жиенка" (българско?) ... Така че, личните имена в бг.езика ни Гина/Гинка и "гръцкото" Зина/Зинаида ... СА ПРОИЗВОДНИ от една и съща древна думаФРИГИЙСКА (документирано в края на ВТОРО ХИЛЯДОЛЕТИЕ преди Христа) - а ОТ ПУЛЕ - иде в нашият език "ПОкоЛение" ? - Така че, критското име ГИАНАКОПУЛОС - можеш ли да се сетиш сам ? - Що означава ?!

- Накрая, след като посочих ЯСНО УСТАНОВИМИ езикови паралели, между български и "гръцки" език - Доколко правилни според теб, са твърденията ти, че сме дошли от Централна азия Тюрки или Монголи ??!

- По"здрав ! – и Весела Нова година ! - последните пожелания до всички чистосърдечни читатели на блогът ти Спараток ... И най-вече на теб и семейството ти, такива !!

от Гет "ктист" вОдесоски
цитирай
64. sparotok - Парис
30.12.2012 12:40
merlin68 написа:
Много силен пореден постинг!
Аз се чудя на някои хора които в последно време хвърлят сериозни усилия да те очернят и осмеят. Това винаги го е имало тук в блога, но в последните седмици явлението придобива епидемичен характер. Май е време администраторите в блога да пуснат нов специален раздел - "Хорица трупащи популярност на гърба на Спароток" То лошо няма човешко е да искаш да си харесван, популярен, четен... Но не е лошо тези хорица да си дадат сметка, че популярността си я трупат за сметка на собствените си деди. Може разбира се да са на различно мнение, може да оспорват изводите, но нека е с аргументи. Не обръщайте историята в пародия за собствено забавление и евтина популярност. Историята е учителка на народите и тежко на тези които не внимават в час!
Павка, не мисля, че е необходимо да убеждаваш с аргументи някого, че българите не произлизаме от Памир, Иран или монголските степи - достатъчно е тези българи които си мислят, че е така да се погледнат в огледалото мисля аз. Ако пак не схванат, е тогава...не знам. Виж по трудно е да убедиш че сме местен народ тези които смятат, че българите сме дошли от Орион. Няма данни има ли там разумен живот, приличат ли местните на нас, имат ли технологии с които биха могли да долетят до тук - въобще трудно е да се отхвърли подобна хипотеза, не е лесно като с огледалото и монголите:)
Понеже името Борис е традиционно за рода ми, доста съм се ровил относно произхода му. Всякакви екзотични неща съм чел в този аспект, аз обаче вярвам на по-простите неща. "Бори се" - това за мен е смисъла на това име. Мисля също, че е засвидетелствано и от Омир - Парис.


Позна приятелю!:) Парис, Борас, Бориско, Дале-пор и др. са свързани с гл. боря се.

Теста с огледалото е добър, но съзнанието на някои хора е така промито, че не виждат отражението си...

Колкото до търсещите популярност с клевети по мен...жалкия човечец това може, това прави...

Весело посрещане на Новата Година! Да е здрава и спорна!
цитирай
65. tutankhamon661 - !!!!!!!!!!!!!!
30.12.2012 13:58

Весело посрещане на Новата година!

цитирай
66. sparotok - !
30.12.2012 14:23
kansandilh написа:
Весело посрещане на Новата Година, приятелю!

В blog.bg ти свърши своята работа повече от успешно-зрящият да чете и да търси сам истината за корена български.

Желая ти пореден успех през следващите години!

Бъди жив и здрав!


Благодаря ти!
Весело посрещане на Новата Година! Да е щастлива и спорна!
цитирай
67. sparotok - !
30.12.2012 14:24
tutankhamon661 написа:

Весело посрещане на Новата година!Благодаря ти Фараоне! Весело посрещане на 2013, нека ти донесе здраве и щастие!
цитирай
68. stamenmihalevski - Преди малко повече от година ми се ...
30.12.2012 17:36
Преди малко повече от година ми се случи нещо, което от една страна ме изненада, а от друга не чак толкова. Посещавах един курс в университета, в който уча(в Германия). Цялата група в курса беше от около 10-ина човека. Малка група, затова всеки трябваше да се представи с няколко изречения, набързо и накратко. Как се казва, от къде е и накъде се е насочил най-общо казано. Дойде моят ред. След като казах, че се казвам Стамен, професорката остана малко учудена. Каза ми, че преди няколко семестъра е имало някакъв студент от Етиопия, който също се казвал Стамен и тя беше учудена, че човек от Източна Европа има същото име. Аз съм кръстен на баба ми Стама, а нейната майка т.е. моята прабаба е била гъркиня(Ирина) и предполагам, че баба ми, която е била чак шестото дете в семейството е била кръстена на някой от гръцкия род. Честно казано не съм убеден, дали името ми е гръцко, но пък съм чувал така. То си ми харесва, без значение какъв е произходът му, а и колкото и да се сърдим на гърци, турци, цигани и всякакви други, все пак всички сме хора и трябва да се обичаме, въпреки всичко!!! Само така е възможно да имаме по-добро бъдеще!!! Интересното обаче е именно това, че името ми, за което съм чувал, че има гръцки произход се използва днес в Етиопия. Естествено това не е доказателство за нищо, но си е интересен факт. Пожелавам весело посрещане на новата година на всички и нека сме по-толерантни помежду си, нека уважаваме различните мнения от нашето, но също така нека не преставаме да защитаваме идеалите и вижданията си, но само с интелигентни средства, а не с псувни и обиди, защото всеки човек е Божие творение, творение на Природата и затова всеки заслужава уважение и ако искаме един лош човек да стане добър, трябва да го обичаме! Ако той наистина заслужава да се промени, ще стане по-добър!!! И последно - баща ми много обича да "псува", когато някой го ядоса много, казва - "Да е жив и здрав!" :)))
цитирай
69. marinovdm - Весело посрещане на Новата 2013
30.12.2012 19:19
Да е честита Новата 2013 г. Спароток, на теб, семейството ти, на всички влизащи в блога ти, благоразположени или не, да е честита на всички нас!
цитирай
70. rorikabc - get -:)
30.12.2012 23:25
.....Малко птиче е ... ?! - ПИЛЕ ?
- Малкото кученце е ПАЛЕ ! - най-малкото пръстче "кутре" му викат и "Малечко-палечко" ... На малко животно и дете, което се държеше предизвикателно спрямо по-възрастни от него ... народът ни казваше - Не стой, като ПУЛЕ пред майка си !...
A когато говорим , преповтаряме , неопровержими истини, казваме " какво се пулиш " по подразбиране като инатливо, тъпо магаре. т.е пуле е малко магаренце , тъпо , инатливо , неразбиращо.
Весело посрещане на Новата Година!
цитирай
71. sparotok - !
31.12.2012 00:20
stamenmihalevski написа:
Преди малко повече от година ми се случи нещо, което от една страна ме изненада, а от друга не чак толкова. Посещавах един курс в университета, в който уча(в Германия). Цялата група в курса беше от около 10-ина човека. Малка група, затова всеки трябваше да се представи с няколко изречения, набързо и накратко. Как се казва, от къде е и накъде се е насочил най-общо казано. Дойде моят ред. След като казах, че се казвам Стамен, професорката остана малко учудена. Каза ми, че преди няколко семестъра е имало някакъв студент от Етиопия, който също се казвал Стамен и тя беше учудена, че човек от Източна Европа има същото име. Аз съм кръстен на баба ми Стама, а нейната майка т.е. моята прабаба е била гъркиня(Ирина) и предполагам, че баба ми, която е била чак шестото дете в семейството е била кръстена на някой от гръцкия род. Честно казано не съм убеден, дали името ми е гръцко, но пък съм чувал така. То си ми харесва, без значение какъв е произходът му, а и колкото и да се сърдим на гърци, турци, цигани и всякакви други, все пак всички сме хора и трябва да се обичаме, въпреки всичко!!! Само така е възможно да имаме по-добро бъдеще!!! Интересното обаче е именно това, че името ми, за което съм чувал, че има гръцки произход се използва днес в Етиопия. Естествено това не е доказателство за нищо, но си е интересен факт. Пожелавам весело посрещане на новата година на всички и нека сме по-толерантни помежду си, нека уважаваме различните мнения от нашето, но също така нека не преставаме да защитаваме идеалите и вижданията си, но само с интелигентни средства, а не с псувни и обиди, защото всеки човек е Божие творение, творение на Природата и затова всеки заслужава уважение и ако искаме един лош човек да стане добър, трябва да го обичаме! Ако той наистина заслужава да се промени, ще стане по-добър!!! И последно - баща ми много обича да "псува", когато някой го ядоса много, казва - "Да е жив и здрав!" :)))


Стамене, споделям виждането ти! Аз също смятам, че между нас, а и съседите ни трябва да има уважение и разбирателство. На сърдит Петко празна му торбичката...

Не може да има търговия между две държави, ако няма разбирателство, а без търговия няма икономика...

Весело посрещане на Новата Година!!!
цитирай
72. sparotok - благодаря ти!
31.12.2012 00:21
marinovdm написа:
Да е честита Новата 2013 г. Спароток, на теб, семейството ти, на всички влизащи в блога ти, благоразположени или не, да е честита на всички нас!


Благодаря ти! Весело посрещане на Новата Година! Желая ти здраве, любов и щастие!
цитирай
73. sparotok - !
31.12.2012 00:23
rorikabc написа:
.....Малко птиче е ... ?! - ПИЛЕ ?
- Малкото кученце е ПАЛЕ ! - най-малкото пръстче "кутре" му викат и "Малечко-палечко" ... На малко животно и дете, което се държеше предизвикателно спрямо по-възрастни от него ... народът ни казваше - Не стой, като ПУЛЕ пред майка си !...
A когато говорим , преповтаряме , неопровержими истини, казваме " какво се пулиш " по подразбиране като инатливо, тъпо магаре. т.е пуле е малко магаренце , тъпо , инатливо , неразбиращо.
Весело посрещане на Новата Година!


Не знаех, че има диалектна дума пуле-магаренце...благодаря ти за сведението!

Нека Новата 2013 донесе на тебе и близките ти много здраве и щастие!!!:)
цитирай
74. e11e - Здравейте хора, здравейте и Вие Апостолов !
31.12.2012 00:33
apostapostoloff написа:
Откъде идвт такива разкошни имена като
Кераца, Пъца и Пенислава?


Всички наоколо ми казват Док (Доктора).
Специалността ми е ПСИХИАТРИЯ, т.е. душевни разстройства на личността.Това го казвам специално за една наша съблогърка, чиято идентичност ще запазя в тайна !
Г-н А. Апостолов, внимателно чета изказванията Ви тук и там и смятам, че би било добре, като начало да се срещнем и проведем един спокоен и откровен разговор !

С извинението към домакина, моята професионална лекарска етика не ми разрешава да подминавам симптоматика, която може да получи по-сериозно развитие, имайки се предвид напредналите години на г-н Апостолов, известна публична личност !

Още веднъж приемете моето извинение г-н СПАРОТОК !

Пожелавам Вам и на Вашите близки хора най-веселите Новогодишни празници !
Много здраве и дълголетие, за радост на Българите с високо вдигнати чела !!!
цитирай
75. sparotok - благодаря Ви Докторе!
31.12.2012 00:58
e11e написа:
apostapostoloff написа:
Откъде идвт такива разкошни имена като
Кераца, Пъца и Пенислава?


Всички наоколо ми казват Док (Доктора).
Специалността ми е ПСИХИАТРИЯ, т.е. душевни разстройства на личността.Това го казвам специално за една наша съблогърка, чиято идентичност ще запазя в тайна !
Г-н А. Апостолов, внимателно чета изказванията Ви тук и там и смятам, че би било добре, като начало да се срещнем и проведем един спокоен и откровен разговор !

С извинението към домакина, моята професионална лекарска етика не ми разрешава да подминавам симптоматика, която може да получи по-сериозно развитие, имайки се предвид напредналите години на г-н Апостолов, известна публична личност !

Още веднъж приемете моето извинение г-н СПАРОТОК !

Пожелавам Вам и на Вашите близки хора най-веселите Новогодишни празници !
Много здраве и дълголетие, за радост на Българите с високо вдигнати чела !!!


Благодаря Ви от сърце Докторе! Желая любов, щастие и здраве на Вас и близките Ви!
цитирай
76. stamenmihalevski - до 73 Sparotok
31.12.2012 05:28
Успешната търговия и икономика са само малка част от положителното в живота ни, което бихме могли да наблюдаваме, ако се обичахме взаимно. Също празната торбичка на сърдитко Петко(при липсата на успешна търговия и икономика) е само малка част от негативния ефект, който наблюдаваме в живота си днес. Успешна търговия и икономика може да се прави и с роби, и с лъжи, и със заблуди, на което сме ставали, ставаме и ще ставаме свидетели, и занапред, но не мисля, че това е ключът към по-добър живот за хората. Също въпросът може би не е да обичаме само съседите си(въпреки че бихме могли да започнем от тях), а всички, но не и срещу цената, да мразим себе си, защото за да обичаме истински другите, първо трябва да обикнем истински себе си, а за да обикнем истински себе си, трябва да имаме самочувствието, че сме творение на Природата(или Бог ако щете), без значение дали сме наследници на траките или на бушмените, защото всички са творение на Природата(или Бог ако щете), но ако все пак сме техни наследници(на траките ли, на бушмените ли) и обичаме себе си и дедите си, трябва да го кажем силно на глас, пред всички и да защитаваме паметта на народа си, а ако пък се окаже, че грешим, да имаме смелостта да си признаем грешката, за да не залъгваме самите себе си, защото направим ли го, то ще е показател за това, че не уважаваме и не обичаме личността си, заради което пък няма да има как да обичаме останалите, а тогава няма да има успешна търговие и икономика. :))) Аз вярвам, че българите като цяло сме с местен произход, защото от всичко изчетено по темата през последните години разумът ми, ми крещи, че това е така, но все пак има хиляди доказателства за това, как един разум може да бъде много лесно подведен и манипулиран, защо не и моя? Никой обаче не може да манипулира любовта и ако ние българите се обичахме истински, нямаше да ни пречи да се уважаваме, дори и да бяхме наследници на бушмените...
цитирай
77. voulgaros - GET----ВСИЧКО Е ХУБАВО. . . АМА САМО ...
31.12.2012 06:30
GET----ВСИЧКО Е ХУБАВО...АМА САМО НЕ МОЖЕШ ДА МИ ДОКАЖЕШ
КАКВО АДЖЕБА ЗНАЧИ ДУМАТА ''ПИЛЕ''...НА ВУЛГАРОСКИЯ ВИ ЕЗИК ---ТАЗИ ДУМА НЕ ЗНАЧИ НИЩО---НИТО МОРФОЛОГИЧНО...НИТО СЕМИОТИЧНО.

НА ГРЪЦКИ ''КУТОПУЛО'' - ПИЛЕ-ПЕТЕЛ--..Я МИ РАЗДРОБИ ''ПЕТЕЛ'' И ''ПИЛЕ'' ???

АЗ ОБЩО НЕ ВИЖДАМ.И ТУКА СЪЩО--..КОКОШКА ???---ПУЛО=ПИЛЕ----ВИЕ СТЕ ВЗЕЛИ ГРЪЦКАТА ДУМА ОТ НАС......А НЕ ОБРАТНО !!! ПИЛЕ НА ВАСИАТ ЕЗИК НЕ ЗНАЦИ НИЩО.
ПУЛОС-ПУЛИ = МАЛКО ПТИЧЕ...КУТОПУЛО=ПИЛЕ (ПЕТЕЛ).

ГРЪЦКОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО Е УНИКАЛНО И ОГРОМНО НАД ВАС...
ПОЛЗВАТЕ 50 000 ГРЪЦКИ ДУМИ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН. ГЕТ !!!
цитирай
78. sparotok - !
31.12.2012 11:33
voulgaros написа:
GET----ВСИЧКО Е ХУБАВО...АМА САМО НЕ МОЖЕШ ДА МИ ДОКАЖЕШ
КАКВО АДЖЕБА ЗНАЧИ ДУМАТА ''ПИЛЕ''...НА ВУЛГАРОСКИЯ ВИ ЕЗИК ---ТАЗИ ДУМА НЕ ЗНАЧИ НИЩО---НИТО МОРФОЛОГИЧНО...НИТО СЕМИОТИЧНО.

НА ГРЪЦКИ ''КУТОПУЛО'' - ПИЛЕ-ПЕТЕЛ--..Я МИ РАЗДРОБИ ''ПЕТЕЛ'' И ''ПИЛЕ'' ???

АЗ ОБЩО НЕ ВИЖДАМ.И ТУКА СЪЩО--..КОКОШКА ???---ПУЛО=ПИЛЕ----ВИЕ СТЕ ВЗЕЛИ ГРЪЦКАТА ДУМА ОТ НАС......А НЕ ОБРАТНО !!! ПИЛЕ НА ВАСИАТ ЕЗИК НЕ ЗНАЦИ НИЩО.
ПУЛОС-ПУЛИ = МАЛКО ПТИЧЕ...КУТОПУЛО=ПИЛЕ (ПЕТЕЛ).

ГРЪЦКОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО Е УНИКАЛНО И ОГРОМНО НАД ВАС...
ПОЛЗВАТЕ 50 000 ГРЪЦКИ ДУМИ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН. ГЕТ !!!


Щом ги го казваш...така ще да е:)
Зарови брадвата за един ден, все пак идва празник.

Жив и здрав!
цитирай
79. sparotok - !
31.12.2012 11:42
stamenmihalevski написа:
Успешната търговия и икономика са само малка част от положителното в живота ни, което бихме могли да наблюдаваме, ако се обичахме взаимно. Също празната торбичка на сърдитко Петко(при липсата на успешна търговия и икономика) е само малка част от негативния ефект, който наблюдаваме в живота си днес. Успешна търговия и икономика може да се прави и с роби, и с лъжи, и със заблуди, на което сме ставали, ставаме и ще ставаме свидетели, и занапред, но не мисля, че това е ключът към по-добър живот за хората. Също въпросът може би не е да обичаме само съседите си(въпреки че бихме могли да започнем от тях), а всички, но не и срещу цената, да мразим себе си, защото за да обичаме истински другите, първо трябва да обикнем истински себе си, а за да обикнем истински себе си, трябва да имаме самочувствието, че сме творение на Природата(или Бог ако щете), без значение дали сме наследници на траките или на бушмените, защото всички са творение на Природата(или Бог ако щете), но ако все пак сме техни наследници(на траките ли, на бушмените ли) и обичаме себе си и дедите си, трябва да го кажем силно на глас, пред всички и да защитаваме паметта на народа си, а ако пък се окаже, че грешим, да имаме смелостта да си признаем грешката, за да не залъгваме самите себе си, защото направим ли го, то ще е показател за това, че не уважаваме и не обичаме личността си, заради което пък няма да има как да обичаме останалите, а тогава няма да има успешна търговие и икономика. :))) Аз вярвам, че българите като цяло сме с местен произход, защото от всичко изчетено по темата през последните години разумът ми, ми крещи, че това е така, но все пак има хиляди доказателства за това, как един разум може да бъде много лесно подведен и манипулиран, защо не и моя? Никой обаче не може да манипулира любовта и ако ние българите се обичахме истински, нямаше да ни пречи да се уважаваме, дори и да бяхме наследници на бушмените...


Стамене, ще се съглася с теб по отношение на това, че любовта е спойката в изграждането на всичко хубаво. Това обаче са го знаели и враговете ни. Не случайно са създали едно специално ръководство, в което с подробности се казва как да бъдем противопоставяни един на друг и как да се сее омраза.

Дедите ни са се обичали и то много. Демостен казва – Траките нямат обичай да се убиват един друг. Политиката на цар Ситалк доказва това. Той предпочита дипломация пред битка. Почти хилядолетие след Ситалк княз Сандилх се възмущава на това, че го подбуждат да напада своите роднини...

Омразата е изкуствено насята у нас...не е наша...Дано успеем да изкореним тази напаст...

Прочее, името Стамен е българско, значението му е – устойчив, здрав. Сродно е на думата стомана и санскр. стамана – здравина.

Бъди здрав и устойчив като името си!:)

цитирай
80. dolsineq - – Здравейте фенове на блогът за &...
31.12.2012 11:57
– Здравейте фенове на блогът за "Истинската българска история!" Радвам се, че съм част от това многобройно общество, дирещо истината за древните ни корени. За две години като съмишленик на Спароток изчетох доста литература. Убедих се, че българската история на започва от 681 г. Нейните корени са били винаги тук, на Балканите, а духът на траките не е мъртъв. Той ще прогонва сънят от очите ни, докато не намери своето място и признание в хранилницата на общочовешката европейска култура.
– Желая на всички, Вас здраве и късмет през Новата година! Българското семе е калено и ще пребъди във вековете!
– Здраве и късмет и на теб, Павел и цялото ти семейство!... Имам една изненада за теб, но за сега ще я държа в тайна...:)
цитирай
81. tutankhamon661 - !!!!!!!!!!!!!!
31.12.2012 12:26

Весело посрещане на Новата година!

цитирай
82. voulgaros - абе павеле. . как СТАМЕН Е ВАШЕ--...
31.12.2012 13:13
абе павеле..как СТАМЕН Е ВАШЕ--КАТО ДУМАТА Е ЧИСТО ГРЪЦКА БЕ ЧОВЕКО....ТОВА Е ГРЪЦКАТА ДУМА...КАК КРАДЕШ БЕ БАТЕ...ТИ НАРЕД ЛИ СИ????????????????????
цитирай
83. sparotok - :)
31.12.2012 13:46
dolsineq написа:
– Здравейте фенове на блогът за "Истинската българска история!" Радвам се, че съм част от това многобройно общество, дирещо истината за древните ни корени. За две години като съмишленик на Спароток изчетох доста литература. Убедих се, че българската история на започва от 681 г. Нейните корени са били винаги тук, на Балканите, а духът на траките не е мъртъв. Той ще прогонва сънят от очите ни, докато не намери своето място и признание в хранилницата на общочовешката европейска култура.
– Желая на всички, Вас здраве и късмет през Новата година! Българското семе е калено и ще пребъди във вековете!
– Здраве и късмет и на теб, Павел и цялото ти семейство!... Имам една изненада за теб, но за сега ще я държа в тайна...:)


Снеже, аз обичам изненадите, а и съм търпелив човек, ще чакам:)
Желая на тебе и семейството ти любов, здраве и щастие!
цитирай
84. get - - Какво ни казва Плато в диалога си "Кратил" ... ?!
31.12.2012 13:46
voulgaros написа:
GET----ВСИЧКО Е ХУБАВО...АМА САМО НЕ МОЖЕШ ДА МИ ДОКАЖЕШ
КАКВО АДЖЕБА ЗНАЧИ ДУМАТА ''ПИЛЕ''...НА ВУЛГАРОСКИЯ ВИ ЕЗИК ---ТАЗИ ДУМА НЕ ЗНАЧИ НИЩО---НИТО МОРФОЛОГИЧНО...НИТО СЕМИОТИЧНО.

НА ГРЪЦКИ ''КУТОПУЛО'' - ПИЛЕ-ПЕТЕЛ--..Я МИ РАЗДРОБИ ''ПЕТЕЛ'' И ''ПИЛЕ'' ???

АЗ ОБЩО НЕ ВИЖДАМ.И ТУКА СЪЩО--..КОКОШКА ???---ПУЛО=ПИЛЕ----ВИЕ СТЕ ВЗЕЛИ ГРЪЦКАТА ДУМА ОТ НАС......А НЕ ОБРАТНО !!! ПИЛЕ НА ВАСИАТ ЕЗИК НЕ ЗНАЦИ НИЩО.
ПУЛОС-ПУЛИ = МАЛКО ПТИЧЕ...КУТОПУЛО=ПИЛЕ (ПЕТЕЛ).

ГРЪЦКОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО Е УНИКАЛНО И ОГРОМНО НАД ВАС...
ПОЛЗВАТЕ 50 000 ГРЪЦКИ ДУМИ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН. ГЕТ !!!


- Ето думите му !

"ЕТО КАКВО, АЗ ПОДОЗИРАМ. ИДВАЛО МИ Е НА УМ, ЧЕ МНОГО ОТ ИМЕНАТА(думите) ЕЛИНИТЕ СА ЗАИМСТВАЛИ ОТ ВАРВАРИТЕ … „

- По-нататък, той същият упоменава "една"(?) дума, която е възприета от "варварите" ... но тъй като не е от гръцки произход ... същите не са възприели първоначалното значение на "същественото-съществително" ... а НЕГОВО СВОЙСТВО-определение/качество !!?

- Поради това голяма част от лингвистите, казва че: ПРЕДГРЪЦКИЯТ субстрат се състои от ЕЗИК ИЛИ ЕЗИЦИ, които се говорят в ПРЕДиисторична Гърция ПРЕДИ ПОРАЖДАНЕТО на Прото-гръцкия език в района. Смята се, че ГРЪЦКИЯТ Е ПРИЕЛ ПОНЕ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ДУМИ И ЛИЧНИ ИМЕНА от този език (или езици) ?!

- Такъв пример на, което обяснявам е: УПОТРЕБЯВАНАТА ДУМА ЗА ВЛАДЕТЕЛ-ВОДАЧ на народа "Tyrannos - tyrant"; за лингвистите може да е непреводима(подобно и при гърците) но за мен е ясна, като произход и значение !!

- Друг пример с лични имена и топоними ? - Korinthos, Zakynthos, ... епитета на Зевс "ЛикаоС"(Zeus Lykaios - "wolf-Zeus") :)) ! ... от същият корен и лично име на LYCAON митичният първи цар на Аркадия, син на Б/Пеласгус ?! - документирано и за единият от синовете на Приам(троянски) !

- КЪСНОантичните лексикографи го свързват с ВЪЛК - но това е АБСОЛЮТНО ПОГРЕШНО !? - Тази подмяна на първоначалният смисъл ... става по причина писаниците на александрийските ГРАФОМАНИ ??!
цитирай
85. sparotok - !
31.12.2012 13:46
tutankhamon661 написа:

Весело посрещане на Новата година!Весело посрещане на Новата 2013 Фараоне!
Нека ти донесе здраве, щастие и късмет!!!
цитирай
86. sparotok - факти
31.12.2012 13:49
voulgaros написа:
абе павеле..как СТАМЕН Е ВАШЕ--КАТО ДУМАТА Е ЧИСТО ГРЪЦКА БЕ ЧОВЕКО....ТОВА Е ГРЪЦКАТА ДУМА...КАК КРАДЕШ БЕ БАТЕ...ТИ НАРЕД ЛИ СИ????????????????????


Защо да не съм наред, ето, виж фактите

sthAman - strength , power

Stambha- fixedness , stiffness , rigidity

Astambhi - to be firmly fixed or supported or propped

sthAmavat - powerful , strong

stambhanIya - to be fixed or stopped

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/tamil/recherche

Стамен - устойчив, здраво положен...( Н. Иванова, П. Радева, Имената на Българите, Изд. Абагар, Велико Търново, 2005, стр. 138).

Когато фактите говорят дори и гръцките богове трябва да мълчат:)
цитирай
87. cefules - Честита Нова Година. Преди малко ...
31.12.2012 13:51
Честита Нова Година. Преди малко щях да ти пиша лична бележка с молба за една услуга. Но с този постинг ми я направи. Благодаря ти.
цитирай
88. voulgaros - ПАВЕЛЕ--МАИ ФРЕНД----АЗ ВИЖДАМ ...
31.12.2012 14:46
ПАВЕЛЕ--МАИ ФРЕНД----АЗ ВИЖДАМ САМО БЛИЗОСТ ДО ГРЪЦКАТА ДУМА С ИНДИИСКА ДУМА ОТ САНСКРИТ !!!

СТАМАТ-А-ОС-СТАМОС Е НА ГРЪЦКИ БЕ КОЛЕГА....НЯМА ВУЛГАРИ БЕ БРАТЧЕ..

КАДЕ Е ВУЛГАРСКАТА ДУМА ???
цитирай
89. pumona - Sparotok,
31.12.2012 16:32
Весело Посрещане на Новата 2013 Година!
:)))) Хиляди усмивки от мен и благопожелания!
цитирай
90. nikikm - До г-н Михалевски!
31.12.2012 18:49
stamenmihalevski написа:
Успешната търговия и икономика са само малка...... Аз вярвам, че българите като цяло сме с местен произход, защото от всичко изчетено по темата през последните години разумът ми, ми крещи, че това е така, но все пак има хиляди доказателства за това, как един разум може да бъде много лесно подведен и манипулиран, защо не и моя? Никой обаче не може да манипулира любовта и ако ние българите се обичахме истински, нямаше да ни пречи да се уважаваме, дори и да бяхме наследници на бушмените...


Никой,нищо против!Звучите толкова ..човешки!Само дето не споменавате за неправдата по отношение на българите,която /те/,трябва да забравим и Истината,която трябва да е основа на всичко за което пишете! Справедливостта ще изчисти всичко,ако я има!В този смисъл,апел към всичките ни комшии ще бъде много по- на място,по разбираеми причини!Но,уважавам позицията Ви!
цитирай
91. nikikm - Обърни се към
31.12.2012 18:58
voulgaros написа:
абе павеле..как СТАМЕН Е ВАШЕ--КАТО ДУМАТА Е ЧИСТО ГРЪЦКА БЕ ЧОВЕКО....ТОВА Е ГРЪЦКАТА ДУМА...КАК КРАДЕШ БЕ БАТЕ...ТИ НАРЕД ЛИ СИ????????????????????


76. e 1 1 e
Лична молба!Може и да не се познаваме,но все пак е Нова Година и лично аз си мечтая за човещина!В този смисъл Ви моля, направете му отстъпка за прегледа!Моля да му помогнете,преди да се влоши съвсем!Благодаря Ви!
цитирай
92. nikikm - До всички!
31.12.2012 19:06
Честита Нова Година,с пожелание да бъде по-добра за Българите,по-здрава и плодоносна!На всички събратя в блога,начело със стопанина,здраве,сплотеност и доброта в името на България! Има България, има ни и нас!
цитирай
93. stamenmihalevski - Благодаря за информацията за името ...
31.12.2012 19:28
Благодаря за информацията за името ми! И на автора на статията, и на Voulgarus. За мен всяко мнение е ценно по свой си начин, а на кой вярвам...?! Знам ли... Още не съм сигурен, защото един хърватин пък преди време ми казваше, че било хърватско. :))) За да сме съгласни всички нека приемем, че е просто човешко. А между другото наскоро(през последните години) немци и французи бяха направили някаква сбирка, на която бяха коментирали, как всяка държава гледала на историята. За Карл Велики едните твърдят, че е французин, а другите че е немец, а според мен си е чист българин! :) Последното естествено в кръга на шегата. Леко с алкохола довечера(всъщност вече)... и на българи, и на гърци казвам Наздраве!!! (и естествено на всички останали, които също пият...) и... стига сте се псували, все пак вече и малки деца ползват интернет...
цитирай
94. leonleonovpom - ЧНГ на автора Павел и на всички ос...
01.01.2013 09:01
ЧНГ на автора Павел и на всички останали!
Поздравления за великолепния материал!
С твое разрешение ще си позволя две допълнения, който малко се отклоняват, но са в тематиката
Паган, стопроцентово се покрива с римското паганус-селянин , което като име се чете точно паган. Възможно е да се е запазило името на този хан на база прозвище, въпреки, че за Пагане, историците реагират като ужилени, че не трябва да се свързва с неверница. Но пък след като Аспарух е християнин, не е изключено жена му да не е и да е останало прозвището й, а не истинското име, защото се твърди , че това име е измислено. Да, прякорите са измислени
Крайно време е опонентите на европейския и коренния произход на българите от българските и околните земи да дадат ясен отговор на въпроса- какъв интерес имат от тюркско-монголския ни произход.Да оставим настрана баналното в такива случай-Имат поръчка, плаща им се и те изпълняват. Като изключим него , има две версии:
-Границите на Европа ще се местят, понеже не са добре фиксирани на запад.Трябва мотивировка и ето -азиатците българи са си в Азия
-Ще се възстановяват с музейна цел империйте на Чингиз хан, Тамерлан и Сюлейман Великолепни, взети заедно!
Поздрави!
цитирай
95. rorikabc - Честита Нова Година. Здраве , живот и късмет на всички!
01.01.2013 12:18
Абе Вулгарос,
Пиле, казваме на всички малки на летящите твари. Пилешкият мозък е най малък . За това казваме за някой че има пилешки , летящ мозък. Т.е .мислене което не е свързано с действителността . Пале , казваме на малко кученце, което още не е обучено да познава стопанина си, и тръгва като пале след всеки .Пуле пред майка си, казваме на малкото магаренце , което изпреварва майка си по инатлък и тъпота. Казваме още и "Какво гледаш като теле, турме у гръсти. " за малкото на кравата, биволицата. Щото гръстите са коноп и са замотали малкия мозък на малките. Да каже Спароток , но мисля че тези думички определят малък , наивен,летящ , инатлив, първичен мозък, който все още не е обучен за действителността .Изброих ти няколко такива думи. Ти ми сочиш само една, петела.Петела макар и с пилешки мозък , знае кога да кукурига. По първи , втори, трети петли. Нормално е човек да вземе познания от съседа си , ама това че някой не знае за съществуването на нещо, не значи , че го няма. Нарича се обективна и субективна реалност.
цитирай
96. rorikabc - Мммм дааа
01.01.2013 12:46
...."НА ГРЪЦКИ ''КУТОПУЛО'' - ПИЛЕ-ПЕТЕЛ--..Я МИ РАЗДРОБИ ''ПЕТЕЛ'' И ''ПИЛЕ'' ???"
Не зная Спароток как ще ти го раздроби , но аз ще ти го раздробя.Ти виждал ли си на живо скачаш петел? Скача куту пиле с малук мозък, куту пуле с магарешки инат. Пребиваш го от бой да не ти скача , обръщаш се и пак ти дере краката. Трябва или му счупиш краката или да го улучиш в шията , но тогава вече пълни тенжерата.
цитирай
97. malchaniaotnadejda7 - Честита Ноша Година, Павел! :)
01.01.2013 12:51
Здраве, благоденствие и късмет! Да е щастлива и сбъдната за теб и обичните ти хора!
цитирай
98. vladpomak - Имаш ли идея какво биха могли да о...
01.01.2013 15:58
estolodu написа:
Имаш ли идея какво биха могли да означават имената на Тервел и Расате?
Коренът тел (на името Телериг) се среща в думата тяло.


А защо да не е Тревел? А Расате е някаква стандартизирана форма, която официалната (анти)българска история е избрала нарочно, за да намали максимално родството с българския език. А името се среща и днес Хърс, Хърсев, по-старинното Хръсате, Хърсово и т.н.
цитирай
99. vladpomak - "Гръцките" герои все ...
01.01.2013 16:11
rorikabc написа:
"Гръцките" герои все гонят противниците си на север.Херкулес победил бронзова птица която лети и и стреля с медни стрели на север по бреговете на Черни море. Бронзова птица с медни стрели по онова време?Кой я е направил по бреговете на Черно море? Учителят на Дионис се е казвал Силен.Споменава се река Дуло. И още много такива думички, имена , които кореспондират не само със старобългарските имена а и със сегашните.


Правилно си сложил "гръцките" в кавички! Херкулес (тракийско Харкалеос) и родоначалникът на скитите - легендата гласи, че влизайки в една пещера по северното Черноморие бил сгащен вътре от една жена-змия (пак е някакво божество), която му казала нещко като "Или сега ще ми направиш деця, или те изяждам!" и той юнак, юнак ама направил каквото тя искала и след време тя родила трима младенци - Скит, Гелон и Акацир (Козар) - трите гореми клона на скитските народи. Гърците са изпокрали целия пантеон от траките защото те са нямали богове, легенди и т.н. - като всички вторично номадски народи-дегенерати...
цитирай
100. vladpomak - Много силен пореден постинг! ...
01.01.2013 17:08
[quote=sparotok][quote=merlin68]Много силен пореден постинг!
Позна приятелю!:) Парис, Борас, Бориско, Дале-пор и др. са свързани с гл. боря се.

А дали не е по-правилно да изведем Борис като съкратено от Богорис - от Бога цар?

Колкото до търсещите популярност с клевети по мен...жалкия човечец това може, това прави...

Весело посрещане на Новата Година! Да е здрава и спорна![/quo
цитирай
101. vladpomak - GET----ВСИЧКО Е ХУБАВО. . . АМА САМО ...
01.01.2013 17:25
voulgaros написа:
GET----ВСИЧКО Е ХУБАВО...АМА САМО НЕ МОЖЕШ ДА МИ ДОКАЖЕШ
КАКВО АДЖЕБА ЗНАЧИ ДУМАТА ''ПИЛЕ''...НА ВУЛГАРОСКИЯ ВИ ЕЗИК ---ТАЗИ ДУМА НЕ ЗНАЧИ НИЩО---НИТО МОРФОЛОГИЧНО...НИТО СЕМИОТИЧНО.

НА ГРЪЦКИ ''КУТОПУЛО'' - ПИЛЕ-ПЕТЕЛ--..Я МИ РАЗДРОБИ ''ПЕТЕЛ'' И ''ПИЛЕ'' ???

АЗ ОБЩО НЕ ВИЖДАМ.И ТУКА СЪЩО--..КОКОШКА ???---ПУЛО=ПИЛЕ----ВИЕ СТЕ ВЗЕЛИ ГРЪЦКАТА ДУМА ОТ НАС......А НЕ ОБРАТНО !!! ПИЛЕ НА ВАСИАТ ЕЗИК НЕ ЗНАЦИ НИЩО.
ПУЛОС-ПУЛИ = МАЛКО ПТИЧЕ...КУТОПУЛО=ПИЛЕ (ПЕТЕЛ).

ГРЪЦКОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО Е УНИКАЛНО И ОГРОМНО НАД ВАС...
ПОЛЗВАТЕ 50 000 ГРЪЦКИ ДУМИ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН. ГЕТ !!!Вулгарос ли си, вулгарен грък ли си, но тука си показа напълно рогата! Спароток съветва по-горе, в тон с написаното от някой си Стамен Михалевски, че трябва да обичаме и враговете си - каквато всъщност е повеля на Исус, - и особено лошите хора за да станели добри... Ако им е писано, де. Е, как човек да обича гърците, които са причинили неизмерими страдания и беди на българите - изконното население на Балканския полуостров? Най-напред - те се довличат тук (особено дегенератите от втората и третата вълна на навлизане на Балканите, 9-8 в. пр.н.е.) от пущинаците на Близкия и Предния Изток; второ - те са били скитници там, прокудени от собствения си народ, защото поради генните мутации са развили у себе си черти, които са ги правили неприемливи и дори опасни за собствения си народ, който и затова ги прокужда извън земята, която е обитавал. Казваш че днес българите ползват 50 000 гръцки думи в езика си? А фактът е, че след прокуждането им твоите прадеди деградират тотално! Губат пантеона си, губят фолклора си, митологията, танците си - всичко! Езикът им обеднява до най-елементарния речник, който може да служи на едни вторични номади... Не загубват обаче стремежът си към паразитен живот - ето и до днес кръвнишки експлоатират нещастните българи, които отиват там на гурбет - колко живи скелета върнаха от Гърция. Ако наистина си грък Вулгарос - ти си типичен гръцки наглец!
цитирай
102. vladpomak - ЧНГ на автора Павел и на всички ос...
01.01.2013 17:39
leonleonovpom написа:
ЧНГ на автора Павел и на всички останали!
Поздравления за великолепния материал!
С твое разрешение ще си позволя две допълнения, който малко се отклоняват, но са в тематиката
Паган, стопроцентово се покрива с римското паганус-селянин , което като име се чете точно паган. Възможно е да се е запазило името на този хан на база прозвище, въпреки, че за Пагане, историците реагират като ужилени, че не трябва да се свързва с неверница. Но пък след като Аспарух е християнин, не е изключено жена му да не е и да е останало прозвището й, а не истинското име, защото се твърди , че това име е измислено. Да, прякорите са измислени
Крайно време е опонентите на европейския и коренния произход на българите от българските и околните земи да дадат ясен отговор на въпроса- какъв интерес имат от тюркско-монголския ни произход.Да оставим настрана баналното в такива случай-Имат поръчка, плаща им се и те изпълняват. Като изключим него , има две версии:
-Границите на Европа ще се местят, понеже не са добре фиксирани на запад.Трябва мотивировка и ето -азиатците българи са си в Азия
-Ще се възстановяват с музейна цел империйте на Чингиз хан, Тамерлан и Сюлейман Великолепни, взети заедно!
Поздрави!За интереса да сме тюрко-монголи - огромен е у всичките ни съседи, но особено у гърците! Какво проплаква Стамболийски на Венизелос при подписването на Ньойския договор? Не цитирам точно, но нещо от рода "Ама как ще ни вземете Беломорска Тракия - че какво е българинът без Бяло Море"? На което гъркът отговаря (пак не цитирам точно) "Че кога е имало българи по Беломорието? Я вземете картите направени от вашия Златарски - българи има само между Дунав и Стара Планина и от Шумен до Искър!" Ето до това води, по заобиколен път, прекаленото обичане на "ближния", не ли? И прекаленото продажничество на българите може би, или поне на българските учени и политици. Сега не е ли пак векът на продажничеството в България?
цитирай
103. demograph - Бъдете късметлии през 2013!
01.01.2013 18:53
Всичко ще си дойде на мястото, защото така трябва да е!
"Край на света","Второ пришествие", в същност, означава, че навлизаме в ерата на Възтържествуването на истината.
Което значи, че Аватарът се е появил и Страшния съд на Истината вече заседава...
цитирай
104. rorikabc - Значи ,
01.01.2013 23:07
Попаднах и на превод от руски на български на митовете и легендите. Направи ми впечатление че все пише гръцки герои , само тук там ги наричат елини. В стремежа си да се героизират всъщност са описали борбата си с висока цивилизация.Даже в митовете и легендите си пишат не за победи , а за защити.Победил героя голямата бронзова птица със защитен костюм и отровни стрели от земята ?! Що не е литнал в небето и да се бие?!Има нещо много гнило в тая история не само на Балканите а и за света.Трябва да се случи някакво чудо че да се обърнат нещата и да се види истината. Трябва това чудо да им избоде очите. Дано дедите ни са предвидили тая измама и са запазили сведения за себе си. Дано!
цитирай
105. brig - https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=430&start=160
02.01.2013 11:12
Бергайо си е Берг, така го пише на монетата от 4 в пр.н.е.

Ч.Н.Г. Много здраве и щастие.
цитирай
106. valentinnedyalkov - за много години Павел,
03.01.2013 00:23
да си жив и здрав, ти и всички около теб!
цитирай
107. mvls - Честита Нова Година! С пожелание за ...
03.01.2013 02:50
Честита Нова Година! С пожелание за здраве, щастие и още уроци по история.
цитирай
108. sparotok - !
03.01.2013 09:46
leonleonovpom написа:
ЧНГ на автора Павел и на всички останали!
Поздравления за великолепния материал!
С твое разрешение ще си позволя две допълнения, който малко се отклоняват, но са в тематиката
Паган, стопроцентово се покрива с римското паганус-селянин , което като име се чете точно паган. Възможно е да се е запазило името на този хан на база прозвище, въпреки, че за Пагане, историците реагират като ужилени, че не трябва да се свързва с неверница. Но пък след като Аспарух е християнин, не е изключено жена му да не е и да е останало прозвището й, а не истинското име, защото се твърди , че това име е измислено. Да, прякорите са измислени
Крайно време е опонентите на европейския и коренния произход на българите от българските и околните земи да дадат ясен отговор на въпроса- какъв интерес имат от тюркско-монголския ни произход.Да оставим настрана баналното в такива случай-Имат поръчка, плаща им се и те изпълняват. Като изключим него , има две версии:
-Границите на Европа ще се местят, понеже не са добре фиксирани на запад.Трябва мотивировка и ето -азиатците българи са си в Азия
-Ще се възстановяват с музейна цел империйте на Чингиз хан, Тамерлан и Сюлейман Великолепни, взети заедно!
Поздрави!


За много години! Здраве и късмет!
цитирай
109. sparotok - !
03.01.2013 09:47
nikikm написа:
Честита Нова Година,с пожелание да бъде по-добра за Българите,по-здрава и плодоносна!На всички събратя в блога,начело със стопанина,здраве,сплотеност и доброта в името на България! Има България, има ни и нас!


За много години! Да дари Господ всички ни със здраве и късмет, другото се нарежда само:)
цитирай
110. sparotok - !
03.01.2013 09:49
malchaniaotnadejda7 написа:
Здраве, благоденствие и късмет! Да е щастлива и сбъдната за теб и обичните ти хора!


За много години Надя!:)
Нека Новата 2013 ти донесе любов, здраве и щастие!
цитирай
111. sparotok - !
03.01.2013 09:53
vladpomak написа:
estolodu написа:
Имаш ли идея какво биха могли да означават имената на Тервел и Расате?
Коренът тел (на името Телериг) се среща в думата тяло.


А защо да не е Тревел? А Расате е някаква стандартизирана форма, която официалната (анти)българска история е избрала нарочно, за да намали максимално родството с българския език. А името се среща и днес Хърс, Хърсев, по-старинното Хръсате, Хърсово и т.н.


Владо, аз лично смятам, че правилния вариант на името на Тервел е Тривелий, т.е. трижди велик.

За Расате съм чувал за версията Хръсъ, не, че не е възможна, трябва да се провери в колкото се може по-стар извор как точно е изписано името. Кубрат го има и като Кроват, а Баламбер като Баламир...
цитирай
112. sparotok - Херкулес
03.01.2013 09:55
vladpomak написа:
rorikabc написа:
"Гръцките" герои все гонят противниците си на север.Херкулес победил бронзова птица която лети и и стреля с медни стрели на север по бреговете на Черни море. Бронзова птица с медни стрели по онова време?Кой я е направил по бреговете на Черно море? Учителят на Дионис се е казвал Силен.Споменава се река Дуло. И още много такива думички, имена , които кореспондират не само със старобългарските имена а и със сегашните.


Правилно си сложил "гръцките" в кавички! Херкулес (тракийско Харкалеос) и родоначалникът на скитите - легендата гласи, че влизайки в една пещера по северното Черноморие бил сгащен вътре от една жена-змия (пак е някакво божество), която му казала нещко като "Или сега ще ми направиш деця, или те изяждам!" и той юнак, юнак ама направил каквото тя искала и след време тя родила трима младенци - Скит, Гелон и Акацир (Козар) - трите гореми клона на скитските народи. Гърците са изпокрали целия пантеон от траките защото те са нямали богове, легенди и т.н. - като всички вторично номадски народи-дегенерати...


До началото на 20-ти век някои учени са смятали, че Херкулес е тракиец. Това твърди д-р Емил Фишер...а и по принцип теонима Хера няма смисъл на гръцки...
цитирай
113. sparotok - Богорис
03.01.2013 09:58
vladpomak написа:
[quote=sparotok][quote=merlin68]Много силен пореден постинг!
Позна приятелю!:) Парис, Борас, Бориско, Дале-пор и др. са свързани с гл. боря се.

А дали не е по-правилно да изведем Борис като съкратено от Богорис - от Бога цар?

Колкото до търсещите популярност с клевети по мен...жалкия човечец това може, това прави...

Весело посрещане на Новата Година! Да е здрава и спорна![/quo


Смятам, че думата бог по времето на Борис І е звучала като багъ. По скоро гърците са записали вариант на името с ударение на първата сричка...

За много години! Здраве и щастие!
цитирай
114. sparotok - ерата на светлината
03.01.2013 10:01
demograph написа:
Всичко ще си дойде на мястото, защото така трябва да е!
"Край на света","Второ пришествие", в същност, означава, че навлизаме в ерата на Възтържествуването на истината.
Което значи, че Аватарът се е появил и Страшния съд на Истината вече заседава...


Има едно древно предсказание за това как синовете на истината ще победят синовете на лъжата и най-сетне света ще заживее в хармония. Радвам се, че съм избрал печелившата страна!
цитирай
115. sparotok - монета
03.01.2013 10:05
brig написа:
Бергайо си е Берг, така го пише на монетата от 4 в пр.н.е.

Ч.Н.Г. Много здраве и щастие.


Понякога по монетите имената се пишат съкратени. Бергай не е чуждо за езика ни, има и други като него - Белай, Братай, Владай, Радай...

За много години! Здраве и щастие!!!
цитирай
116. sparotok - За много години!
03.01.2013 10:06
valentinnedyalkov написа:
да си жив и здрав, ти и всички около теб!


За много години! Здраве и щастие!!!
цитирай
117. sparotok - !
03.01.2013 10:12
mvls написа:
Честита Нова Година! С пожелание за здраве, щастие и още уроци по история.


За много години! Здраве и щастие!!!

Не бих нарекъл работите си уроци по история, по-скоро са възможност да се види и друга информация освен официалната. Ще гледам за последно да дам най-интересните неща.
цитирай
118. rorikabc - Честита 7521 - ва година! .
03.01.2013 18:01
Казаха по радиото .Година на Барса. Че и група учени си поставят задачата да търсят истината за българите , ама внимателно , да не сме като гърци и македонци , да ставаме за смях . Така казаха. По Българският календар . Признат от Юнеско. Най стария , най- точния , най близък до астрономическия!?
Е казваме Честита , честита , ама не е 2013 .
Те тук прочетох повече.
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=36&sid=3297c34f38ca06d653c8ddb75db7f753

Остава да са знаели че Земята се върти .
Те и цитат за думички като таг, паръс, шъши, кала ...

„Използването на 12-годишният циклов календар от дунавските Българи е регистрирано в “Именник на българските канове”, където годините на възшествие на българските владетели са датирани по този календар, в Чаталарския надпис от времето на кан Омуртаг (814-831) и в Приписката на Тудор Доксов от периода след християнизацията.
Според някои изследователи съществуват календарни маркировки, скрити в ранните царски имена. В редица случаи по древнобългарски обичай към собствените имена на владетелите се прикачват названия на годината на възцаряване по календара – ОмурТаг, възцарил се в 814 г., година Таг=Кон; Борис I, възцарил се в 853 г., година Паръс=Барс; Роман Шишман, възцарил се в 976 г., година Шъши=Мишка; Калоян, възцарил се в 1052 г., година Кала=Хала, Дракон и пр.” /д-р Георги Владимиров / В годината Барс сме си имали Борис , в тая година на Барса си имаме Боко. Те така.
цитирай
119. sseteboss - Юнеско?
03.01.2013 20:12
Това за българския календар и Юнеско истина ли е? ... а въобще от къде черпим сведения за този календар?
цитирай
120. argilos - Имаш ли идея какво биха могли да о...
04.01.2013 21:33
estolodu написа:
Имаш ли идея какво биха могли да означават имената на Тервел и Расате?
Коренът тел (на името Телериг) се среща в думата тяло.


TERES

гръм; треска - гърми и разтриса; трескавица
хетитския Тархон.

затова монетите му са с тесла-лабрис (трески), символ на светкавица;

ТЕРВЕЛ

тер - за гръм и мълния
вели - говори, повeлява

Тервел - гръмогласния, велики

или
от старобългарски
древле - отдавна, по-рано, преди това
древ(л)н - прил. стар

Тервел е от древните


или (е) дро - голям
вели - говори, повелява
беллo (lat.) - бой, война; великият воин

- големият повелител
- великият воин
___________

ВОКИЛ

е прямия. в Дупница се е казвало на прям човек фочлив.

____________

ТЕЛЕРИГ

теле- (гръцки) далечния, от далеко
риг (рих) - княз
______________
цитирай
121. juli1111 - Здравей
05.01.2013 21:41
Хубав постинг, поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14433128
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104240
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031