Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.12.2012 16:30 - ЗАЩО ИЗЧЕЗНАХА ТРАКИЙСКИТЕ ТОПОНИМИ БРИЯ, ДЕВА, ПАРА?
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 85671 Коментари: 144 Гласове:
122

Последна промяна: 28.04.2013 19:46

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


ЗАЩО ИЗЧЕЗНАХА ТРАКИЙСКИТЕ ТОПОНИМИ БРИЯ, ДЕВА, ПАРА
?

 

 

 

Доста усилия са хвърлени, за да се изкриви историята ни. Някои опити са наивни и глупави, както например определянето на дедите ни за тюрки. Има обаче изследователи, които изключително хитро обясняват “изчезването” на траките като народ. Ако човек не обърне внимание на подробностите, спокойно може да приеме твърденията за чиста монета...и да бъде заблуден.

 

Като “аргумент” за това, че ние българите не сме наследници на Арес и Орфей, някои хора посочват, че типичните тракийски топоними брия, дева и пара не са използвани от нас. Разгледаме ли историческите извори засягащи периода 681-1080 г. (а и по-късно във времето) установяваме, че действително никой летописец не споменава новообразувани селища съдържащи частиците брия, дева, пара.

 

Нека обаче да обърнем внимание на подробностите. Те разказват една съвсем различна история. За да изчезне един топоним не е задължително да изчезне и народа, на който той принадлежи. Дедите ни са имали важни основни думи, които ние днес не ползваме, а повечето от нас дори не ги и познават. Касае се за вьсъ- село, прондъ-градска стена, одрина-ограждение, а и врьтъ-двор. Това, че понастоящем не ги употребяваме не означава, че не сме българи.

 

По времето на цар Борис І, понятията вьсъ, врьтъ, прондъ и т.н са били всеизвестни, но с течение на времето те са се превърнали в архаизми и са били забравени. Специалистите знаят, че това е едно напълно естествено явление. Съвсем в реда на нещата е речника да се променя, да влизат нови думи, а други да се загубят.

 

Нека видим как стои въпроса с тракийските топоними съдържащи частицата дева/дава (в Зиснудева, Итадева, Сукидава, Даосдава, Капидава и др.). Те се срещат предимно в Северна България и Южна Румъния*. Най-ранните са документирани през І-ви век пр. Христа (Т.Ливий). Един от последните, който споменава селища, чиито имена съдържат частицата дева/дава е Прокопий Цезарийски през VІ-ти век сл. Христа.

 

Тракийското население обитаващо Мизия и Дакия (земите, в които най-често се срещат топонимите с дева/дава) се е занимавало предимно със скотовъдство. Пишейки за малките гети обитаващи Добруджа, стария летописец Йордан споменава, че тяхното единствено богатство са многобройните им стада (De Origine Actibusque Getarum, LI-267). Селищата съдържащи частицата дева/дава са временни станове на скотовъдци.

 

Хората притежаващи огромни стада трудно могат да се задържат на едно и също място. Те са принудени да сменят местообиталищата си. През Ранното Средновековие обаче в Източна Европа прииждат доста чужди и агресивни народи като маджари, узи, печенеги...Става твърде рисковано една малка група скотовъдци да се отдели от селището си и да скита из покрайнините на държавата. Хората започват да се установяват на едно място, а и да окрупняват селищата си с цел по-лесна защита от неприятели. След този момент няма условия временните станове от типа дева/дава да продължат да съществуват.

С течение на няколко века излизат от употреба и думите за тях.  

 

Важното е това, че в езика на българите има добро обяснение за особения тракийски топоним. Според Вл. Георгиев дева/дава може се тълкува с глагола дявам/девам, чието древно значение е полагам, поставям (основи на селище). Проф. Георгиев уточнява също, че вариацията дева/дава показва ясно, че в тракийските диалекти се среща същата особеност както и при българските, така нареченото екане и якане. Ние казваме бял, но и бел, хляб, но и хлеб, мляко, но и млеко. Тракийската дума дева/дава не само има обяснение на български, но и особеностите на вариациите са типични за езика ни... Дева/дава е изчезнала защото се е превърнала в архаизъм подобно на стблг. вьсъ, врьтъ, прондъ.

 

Да разгледаме и тракийската дума пара. Тя е използвана в много топоними – Скаптопара, Брентопара, Бесапара... Има доста предположения за значението й. Някои я свързват с гр. емпорион- пазар, други с прът, греда, а има и такива, които виждат пара като еквивалент на българската дума бара-рекичка.

В действителност тракийската дума пара се среща и като бара, за това обаче специалистите не обичат да говорят. Факт е обаче, че са документирани имена на тракийски селища като Зуробара (Клавдий Птолемей-ІІ-ри век) и Темонбари (Прокопий Цезарийски- VІ-ти век).

 

Пара е само гърцизирания вариант на бара-рекичка. Тази древна тракийска дума не е изчезвала изобщо, среща се все още в български топоними като Суха Бара, Горна Бара, Селска Бара, Търнова Бара, Трите Бари, Шопска Бара, Барето и др. Голяма част от тях са споменати в проучване на Й.Н.Иванов. Виждаме, че няма изчезване на тракийски топоним, напротив, налице е продължение на използването му до ден днешен. Просто на широката публика не е обяснено, че понякога гърците предават чуждото Б с буква П. Правилния вариант на пара е всъщност бара. Тази дума е разбираема във всички краища на страната ни.

 

Да разгледаме също топонимите съдържащи частицата брия. Според Страбон това е тракийска дума за град (География, VІІ.VІ.1). Най-известните са Месембрия, Селимбрия, Полтимбрия. Това са богати, добре развити селища, които поради разположението си на морския бряг са и търговски средища. Проф. Георгиев изказва предположение за връзката на брия със стблг. заврети. Аз лично смятам, че трябва да се търси връзка с бера, събирам, събор. Брия означава място за събиране, за събори, място за търгуване. С подобна семантика е и името на древния мидийски град Хамгатана (Егбатана). Значението е място за събиране (Х.Л.Ван Долен). В миналото съборите бяха и тържища. Там се срещаха хора от различни краища и обменяха (купуваха) различни стоки.

 

Преди Рим да наложи властта си в Тракия, дедите ни са били богати хора. От гърците по крайбрежията на Черно, Мраморно и Егейско Море са се изисквали данъци, които са пълнели хазната ни значително. Предците ни са снабдявали нашите южни съседи с жито, пшеница, злато, сребро, желязо, мед, добитък. Не случайно Тукидид нарича Одриското Царство най-богатото в цяла Европа.

 

Който има силна икономика може да изгради и силна армия. Поради тази причина всеки окупатор се постарава покорения народ да не е в състояние да води самостоятелна и неконтролирана търговия. Тракийските пазари са се превърнали в римски, а на дедите ни са наложени ограничения. След І-ви век, вече на никой тракийски търговец не е позволявано да основе ново търговско средище. Това е причината особената тракийска дума брия да изчезне от употреба. Сродни на нея обаче са българските думи бера, събор, събрание, сборище...да не забравяме и селищата Сборяново, Сбор, Сборище, Бериево.

 

Не е важно дали един топоним, или дума са се запазили от Античността до днес, а дали този топоним и дума имат обяснение на български. Видяхме, че както дева, така също пара (бара) и брия имат смисъл на български език. Това означава, че дедите ни са обитавали Тракия от незапомнени времена.

 

Жалко е само, че нито езиковедите, нито историците желаят да дадат това елементарно обяснение. Тези, които твърдят, че траките са изчезнали и, че българите не познават тракийските топоними, някакси забравят да споменат, че на тракийски думите път, дом, село, град, поле, блато, вода, вир, гора, река са панта, дама, сел(о), гордо, пале, балта, вода, вир, гара, река.

 

Панта-път може да звучи странно днес, но това е нормално за една древна дума.По времето на Борис І панта вече е имала вариант понтъ, а в ново време се появяват вариантите път, пат, пот и т.н. Гара (планина) също звучи особено, но в родопските диалекти се казва гарица, а не горица. Балта е по-различна от съвременната блато, но пък е близка до старобългарската балтина-блато... Заслужава да се отбележи и това, че основните тракийски думи вода, река, вир са се запазили непроменени в продължение на хиляди години. Тези неща обаче не ни ги съобщават, говори се само за това, което е “изчезнало”.

 

Няма промяна в характера на топонимите и хидронимите след като дедите ни извоюват независимостта си от Римската Империя през 681г. Няма промяна и в стопанските методи, няма промяна в строежите. Твърди се, че старите българи въвеждат строежа с квадри в земите ни(Йорданов), но този метод е познат на траките поне от ІV-ти век преди Христа (Агре, Китов), т.е. около 1000 години преди Аспарух.

 

След 681 г. тракийската традиция на погребения, обичаи и т.н си продължава.Старите българи жертват кон и куче в гроба на благородник , точно така както правят и траките хиляда години по-рано... До ново време при нас българите се запазва ритуала жертвени дарове да се завиват с пшеничена слама. Така са правили и траките преди около 2500 години.

 

Нашия обичай на запращане на огнени стрели в небето е също тракийски. Свидетел на това става Херодот виждайки как гетите стрелят към облаците.Етнолозите знаят много добре, че кукерските игри, русалийските празници, нестинарството, почитането на извори, Гергьовден и т.н. имат тракийски корени (К.Колев и др.).

 

Къде е огромната промяна, която трябваше да настъпи слез 681 г.? Как така през Ранното Средновековие в земите ни ще дойдат два напълно чужди един на друг народа, (прабългари и славяни) по-слабо развития, от които ще асимилира по-силния и същевременно ще се приеме важни елементи от езика, културата и стопанските методи на едно загубило езика и културата си тракийско малцинство? На това аз му казвам пълна глупост, защото е и глупост. Няма логика, всичко противоречи на здравото мислене...но се преподава в учебните заведения.

 

Много по-смислено е да се приеме, че в между І-ви и VІІ-ми век властта на Рим не е се е простирала върху всички наши деди. В Именника на Българските Владетели е казано много ясно, че старите българи са имали държава на север от Дунава 515 години преди Аспарух. През този период, на север от Дунава живеят свободните траки, или по-точно гетите и мизите. За тях Страбон казва, че са роднини и говорят същия език както останалите траки.

Половин хилядолетие след Страбон, Теофилакт Симоката пояснява, че така наречените славяни нападащи Римската Империя са всъщност старите гети.От Лъв Дякон, Михаил Аталиат, Деметрий Хоматиан и много други пък знаем, че мизи е древното име на българите.

 

През 681г. не се смесват две различни по произход групи, а се стига до съюз на две сродни тракийски племена – гети (с ново име славяни) и мизи (с ново име българи). Това обяснява защо в старобългарския няма дори 0,1% тюрски думи и защо тракийската културна традиция е жива до ден днешен.


За много хора навярно е трудно да приемат, че старите славяни са тракийски народ**, сроден на старите българи. Съмняващите се трябва да осъзнаят, че в никакъв случай не трябва да се отъждествяват народите говорещи славянски езици с историческите  славяни водени от царете Мизокий, Пребънд, Добрита, Пирагаст и др. Малцина знаят за тях защото имената на тези владетели са тракийски, а и носят тракийската титла рега, рез (подобно на Резос).

 

В случай, че през 681 не се бяха смесили две родствени групи, то в страната ни нямаше да я има смайващата антропологическа и генетическа хомогенност на населението. На това древно балканско население Европа дължи до голяма степен своята култура, а и свобода. По времето на княз Тервел дедите ни спряха арабското нашествие. Без намесата на българите днес на нашия континент нямаше да се говорят италиански, френски, испански. Вместо църкви щеше да има минарета. Нямаше да има Микеланджело, Леонардо, Ботичели, нито пък Данте, Сервантес, Зола. Нямаше да има Нотр Дам, Версай, приказната Венеция, магическата Барселона. Западноевропейците купиха своето бъдеще с българска кръв. Не е зле да им напомняме за този дълг.

 

 

 
 


Пояснения:

 

 

* Разбира срещат се и изключения, топоними съдържащи частицата дава/дева се срещат в Южна България (Пулпудева, Десудава), а дори и в Мала Азия (деве е ликийска дума за град http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/lyci.html).

 

** Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. В далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди.

Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а  на руснаците казват  венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.

 

Гетите- славяни са най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Римската Империя, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

 

По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес дори шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите).


 ЗА ВЪПРОСИ И НОВИ СТАТИИ МОЖЕ ДА МЕ НАМЕРИТЕ ТУК

HTTP://WWWW.SPAROTOK.BLOGSPOT.COM/
Гласувай:
123Следващ постинг
Предишен постинг

1. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
12.12.2012 16:32
Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

Предварително благодаря!
цитирай
2. sparotok - кирилица
12.12.2012 16:34
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

Нека уважаваме писмеността си!
цитирай
3. boliarkabg - и днес ги има
12.12.2012 17:11
например в моето село, което е заселено от балканджии слезли от тревненско, търновско, еленско се употребява "девам" или "дявам". Като например "ако направя това и това ,къде се ДЯВАМ после? или къде се ДЕВАМ после? Това е до ден днешен.
цитирай
4. zelas - Тънка Бара
12.12.2012 17:11
Тънка бара е много малко село разположено в долината на Мазълска река.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
цитирай
5. анонимен - Знам,че много хора го знаят,...
12.12.2012 17:43
Но все пак да спомена за природния резерват "Балтата",(блатото),между Кранево и Албена.
цитирай
6. mitata67 - врьтъ-двор
12.12.2012 17:54
Поздрави за поста.
Провокира мен да си спомня неща от детството. В диалекта на тракийските села около р.Марица и р.Чая се употребява врътъ-двор. Например: "какво шетъш на врътка", а когато скитах като малък по-цял ден дядо ми ми казваше-"Къде ходиш бре панта" . А като се държах "мъжки" ми казваше "курта" пример- "браво курта". Може би в диалекта са се запазили повече думи отколкото очакваме.
цитирай
7. blm - Дава, Дева
12.12.2012 18:19
В Румъния има град Дева, чието предишно име е Дава и е съкратено от Децидава. "Дава" се обяснява като "крепост". Нямало било обаче исторически източници за този произход на името. Румънците и те имат проблеми с националната си идентичност в стремежа си да се изкарат романи. Иначе роми си имат.
По този повод попаднах на една карта от Сорин Олтяну "Ономастична територия на частицата 'дава'"
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Teritoriul_onomastic_al_elementului_dava_-_Sorin_Olteanu.jpg
Забележете, че в южните райони, изобразени на картата, това е вече "дева" като част от името на Пулпудева например. Това потвъждава, че Дава и Дева са различни диалекти форми на една и съща дума.

"Балта" продължава да си е "блато" на румънски.
цитирай
8. mariniki - от теб, приятелю научих много неща...
12.12.2012 18:49
за произхода и историята ни... в най-чист и истински вид...
чета те витнаги с интерес... с уважение и респект
към знанията ти, към труда ти...
поздравявам те..
цитирай
9. dolsineq - Подсети ме за една стара дума, Павел ...
12.12.2012 19:07
Подсети ме за една стара дума, Павел – "тъдява", което ще рече "тука някъде". Освен това, често съм чувала и думата "вдява", примерно някой е нарушил някаква забрана и за него казваха, "тоя ще вдява". Моята баба ползваше много такива думи, ако се сетя за някоя, ще я напиша...:)
цитирай
10. mt46 - Да,
12.12.2012 19:53
всеки език се развива, някои думи отпадат, други променят значението си... "Бара" все още се среща... "Панта" днес има и други значения... В кръга на шегата: "дева" - момиче на което предстои да "дава"... :)
Поздрави!
цитирай
11. sparotok - диалекти
12.12.2012 19:57
boliarkabg написа:
например в моето село, което е заселено от балканджии слезли от тревненско, търновско, еленско се употребява "девам" или "дявам". Като например "ако направя това и това ,къде се ДЯВАМ после? или къде се ДЕВАМ после? Това е до ден днешен.


Диалектите са нашето богатство! Знаем ние да пазим, даже и да ни пречат...

Поздрави!
цитирай
12. sparotok - Тънка Бара
12.12.2012 19:58
zelas написа:
Тънка бара е много малко село разположено в долината на Мазълска река.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0


Пламене, благодаря ти за допълнението!

Чудя се колко ли топонима с частица БАРА има днес из България?
цитирай
13. sparotok - балта
12.12.2012 19:59
анонимен написа:
Но все пак да спомена за природния резерват "Балтата",(блатото),между Кранево и Албена.


Чувал съм за Балтата, интересно име:)
цитирай
14. sparotok - врьтъ
12.12.2012 20:01
mitata67 написа:
Поздрави за поста.
Провокира мен да си спомня неща от детството. В диалекта на тракийските села около р.Марица и р.Чая се употребява врътъ-двор. Например: "какво шетъш на врътка", а когато скитах като малък по-цял ден дядо ми ми казваше-"Къде ходиш бре панта" . А като се държах "мъжки" ми казваше "курта" пример- "браво курта". Може би в диалекта са се запазили повече думи отколкото очакваме.


Благодаря ти! Не знаех, че думата врьтъ все още се използва. Дано да има родолюбиви краеведи да записват докатоса живи старите хора!
цитирай
15. sparotok - балта
12.12.2012 20:05
blm написа:
В Румъния има град Дева, чието предишно име е Дава и е съкратено от Децидава. "Дава" се обяснява като "крепост". Нямало било обаче исторически източници за този произход на името. Румънците и те имат проблеми с националната си идентичност в стремежа си да се изкарат романи. Иначе роми си имат.
По този повод попаднах на една карта от Сорин Олтяну "Ономастична територия на частицата 'дава'"
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Teritoriul_onomastic_al_elementului_dava_-_Sorin_Olteanu.jpg
Забележете, че в южните райони, изобразени на картата, това е вече "дева" като част от името на Пулпудева например. Това потвъждава, че Дава и Дева са различни диалекти форми на една и съща дума.

"Балта" продължава да си е "блато" на румънски.


Верно, балта е румънска дума, но за нея няма обяснение на румънски.

Балта-блато идва от бял, отразяващ светлината, а бял на румънски е алб :)
Ние от друга страна си имаме диалектна дума бал-бял.
цитирай
16. sparotok - история
12.12.2012 20:08
mariniki написа:
за произхода и историята ни... в най-чист и истински вид...
чета те витнаги с интерес... с уважение и респект
към знанията ти, към труда ти...
поздравявам те..


Благодаря ти! Жалко, че ми остава малко време в блога. Искаше ми се да разкажа важни неща за богомилите, за тракиеца Спартак, за тракийската религия и др. но това няма да стане...

Тези неща ще ги публикувам на друго място.

Поздрави!
цитирай
17. sparotok - думи
12.12.2012 20:13
dolsineq написа:
Подсети ме за една стара дума, Павел – "тъдява", което ще рече "тука някъде". Освен това, често съм чувала и думата "вдява", примерно някой е нарушил някаква забрана и за него казваха, "тоя ще вдява". Моята баба ползваше много такива думи, ако се сетя за някоя, ще я напиша...:)


Снеже, ще съм ти благодарен за всяка интересна дума!
цитирай
18. sparotok - :)
12.12.2012 20:16
mt46 написа:
всеки език се развива, някои думи отпадат, други променят значението си... "Бара" все още се среща... "Панта" днес има и други значения... В кръга на шегата: "дева" - момиче на което предстои да "дава"... :)
Поздрави!


Е, нормално е значенията на някои думи да се променят. В някои случаи промяната е фрапираща. Английската дума happy- щастлив е сродна на стблг. кобь-участ.

Поздрави!
цитирай
19. brym4ence87 - Интересна публикация!
12.12.2012 20:37
Много труд стои зад нея! Добре е, че отделяш толкова лично време за другите! Поздрави! ;-)
цитирай
20. zelas - Тънка бара е много малко село раз...
12.12.2012 20:48
sparotok написа:
zelas написа:
Тънка бара е много малко село разположено в долината на Мазълска река.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
Пламене, благодаря ти за допълнението!

Чудя се колко ли топонима с частица БАРА има днес из България?


Най-често се среща в района на Монтана.

1. Крива бара, област Монтана - разположено до река Лом.

2. Язовир "Среченска бара", област Монтана

3. Слана бара, община Видин

4. с. Бара, Севлиевско - сега селото е потопено под язовир Стамболийски

5. Голяма бара, област Кърджали.

6. Село Цветкова бара, област Монтана.

7. През село Буковец (Област Монтана) минава река Нечинска бара, образувана от сливането на река Гюргишка бара и р. Карачица. Нечинска бара е десен приток на река Лом.

8. язовир Сврача бара (община Медковец, област Монтана)

9. Гола бара, местност близо до село Селановци, област Монтана

10. Девибеевата бара, местност близо до село Ичера, област Сливен

11. Тотювата Данкин бара, местност близо до село Ичера, област Сливен

12. Тишевишката бара, Върбишката бара и Банишката бара - притоци на Скът

Сигурно има и още.
цитирай
21. dedyov - Dedyov-Имам един два въпроса и лично мнение
12.12.2012 21:28
всичко това е така безспорно .Но това не обяснява наличие на титлите ичиргубоила/Мостич примерно/,титлата таркан/тархан/,канартикин.

Горепосочените санове ссе срещат при монголоевропейските метиси наречени по късно тюрки говорещи на примитивният номадскостепен език наречен тюрки.

Титлата ичиргу боила /Мостич примерно/ се превежда като третият боил от ич или юч на различни диалекти на тюрки- значещ три ,като беш или биш значещо пет/Бишкек примерно-петопръстие или пет пръста -известна Столица в средна Азия.

Титлата Таркан се среща като тархан в различни тюркидиалекти в северната част на средна азия.не се наемам да я преведа .

Моята хипотеза е следната:

Считам че Елитнияттракийски род Дуло който е съуправляващ в по късно нареченият Тюркски хаганат заедно с другият елитен тракомонголски род Ашина или Афшина при общуването си -бракове политики с номадите тюрки от контактната зона между тракийските колонисти и монголите е усвоил този междинен степен примитивен език наречен по късно тюрки-смесен с монголски думи ,китайски може би и тракийски ,и други древни местни езици и диалекттни думи обединени с примитивна граматика в прости изречения.

Точно този примитивен степен есперанто е прилаган известно време в новоосвободената стара българска земя Южно дунавски дял и северно дунавски такъв.

Тоест носещите свобода на своите сънародници дунавски траки , Аспаруховите траки идващи от контактната зона с монголите носят и малко тракомонголска лингвистика наречена по късно тюрки.тази лингва от контактната зона по късно е "измита" от съхранената чистота на простонародният тракийски говор както от контактната зона така и от пределите на Дунавска България и балканите.
цитирай
22. dedyov - дедьов
12.12.2012 21:54
Абе колкото повече се ровя в историята около този т.н.много по късно Тюркски хаганат каганат или кой знае как е истинското самоназвания толкова повече осъзнавам че това е голямата империя на Атила продължена от сина му Ернак и неговите наследници.

Населението на тази империя е смесено като господстващото население са траки колонисти владеещи земделие скотовъдство занаяти имащи по висока култура, метиси и монголи/сянбийци/,както и неизвестни местни етнореликтови общности

Българина Лев Гумильов описвайки този хаганат много демонстративно е отрекъл българската му същност като не скрива чеедин от управляващите го родове е яркобългарският елитен владетелски род Дуло а другият род е Ашина който при делбата на много къснонареченият /като термина византия/тюркски хаганат отцепва част от българската маса и образува държавата хазария в която един от братята Кирил и методий осъществява своятяа успешна хазарска мисия на български език.

За часта която отцепва Кубрат от рода Дуло ясно знаем че се нарича Стара Велика България.

Май сме изправени пред поредната историческа мистификация манипулация наречена Тюркски хаганат!? Целта е да се прикрие поредното наличие на изключително силна държава на тракобългарските колонисти на север и изток от Дунавска България/Северно и южнодунавска/,която се управлява от наследници на Атила и нововъздигнал се тракобългарски род Ашина разчбира се със смесена кръв поради различни бракове с туземни сянбийски /монголски/ първенци и смесен език на който са и сановете споменати в предишният пост.
цитирай
23. sparotok - !
12.12.2012 22:01
brym4ence87 написа:
Много труд стои зад нея! Добре е, че отделяш толкова лично време за другите! Поздрави! ;-)


Благодаря ти! Наистина е нужен много труд, но си заслужава.

Поздрави!
цитирай
24. sparotok - благодаря ти!
12.12.2012 22:02
zelas написа:
sparotok написа:
zelas написа:
Тънка бара е много малко село разположено в долината на Мазълска река.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
Пламене, благодаря ти за допълнението!

Чудя се колко ли топонима с частица БАРА има днес из България?


Най-често се среща в района на Монтана.

1. Крива бара, област Монтана - разположено до река Лом.

2. Язовир "Среченска бара", област Монтана

3. Слана бара, община Видин

4. с. Бара, Севлиевско - сега селото е потопено под язовир Стамболийски

5. Голяма бара, област Кърджали.

6. Село Цветкова бара, област Монтана.

7. През село Буковец (Област Монтана) минава река Нечинска бара, образувана от сливането на река Гюргишка бара и р. Карачица. Нечинска бара е десен приток на река Лом.

8. язовир Сврача бара (община Медковец, област Монтана)

9. Гола бара, местност близо до село Селановци, област Монтана

10. Девибеевата бара, местност близо до село Ичера, област Сливен

11. Тотювата Данкин бара, местност близо до село Ичера, област Сливен

12. Тишевишката бара, Върбишката бара и Банишката бара - притоци на Скът

Сигурно има и още.


Благодаря ти Пламене!
Как успя да ги намериш толкова бързо?
цитирай
25. sparotok - контакти
12.12.2012 22:05
dedyov написа:
всичко това е така безспорно .Но това не обяснява наличие на титлите ичиргубоила/Мостич примерно/,титлата таркан/тархан/,канартикин.

Горепосочените санове ссе срещат при монголоевропейските метиси наречени по късно тюрки говорещи на примитивният номадскостепен език наречен тюрки.

Титлата ичиргу боила /Мостич примерно/ се превежда като третият боил от ич или юч на различни диалекти на тюрки- значещ три ,като беш или биш значещо пет/Бишкек примерно-петопръстие или пет пръста -известна Столица в средна Азия.

Титлата Таркан се среща като тархан в различни тюркидиалекти в северната част на средна азия.не се наемам да я преведа .

Моята хипотеза е следната:

Считам че Елитнияттракийски род Дуло който е съуправляващ в по късно нареченият Тюркски хаганат заедно с другият елитен тракомонголски род Ашина или Афшина при общуването си -бракове политики с номадите тюрки от контактната зона между тракийските колонисти и монголите е усвоил този междинен степен примитивен език наречен по късно тюрки-смесен с монголски думи ,китайски може би и тракийски ,и други древни местни езици и диалекттни думи обединени с примитивна граматика в прости изречения.

Точно този примитивен степен есперанто е прилаган известно време в новоосвободената стара българска земя Южно дунавски дял и северно дунавски такъв.

Тоест носещите свобода на своите сънародници дунавски траки , Аспаруховите траки идващи от контактната зона с монголите носят и малко тракомонголска лингвистика наречена по късно тюрки.тази лингва от контактната зона по късно е "измита" от съхранената чистота на простонародният тракийски говор както от контактната зона така и от пределите на Дунавска България и балканите.


Тракийски походи до Китай и Индия е имало в древноста. Няма нищо чудно в това, че по пътя си балканците са срещнали тюрко-алтайски народи и са ги повлияли.
цитирай
26. dedyov - дедьов Тракомонголската метисна и свръхопростена /без род примерно/лингва наречена тюрки
12.12.2012 22:17
според мен обаче се запазва и развива в т.н.Волжка българия поради етническите кланета предприети от ордите на кубилай при победата му както и при потушаване на последващите въстания.А преди това до тази територия достигат не голяма част от тракобългари бягащи от хазарите на Афшина загубили в жестоката ,братоубийствена гражданска войнамежду българите хазари ръководени от Ашина и наследниците на рода Дуло ръководещи другите български държави.

Достигнели до южна Чувашия около сегашна татария и башкирия те се заселват ,общуват с местните метисизирани потомци на сянбите и неминуемо засилват тюрки лингвата за сметка на по сложният тракобългарски аналитичен език.Запазват обаче непоклатимо съзнанието си че са българи.Запазват и физическият си облик в огромна степен -едри руси люде с нордически черти и аналитичен ,градивен и хуманен мозък-интелект.

Явно са внимавали и подбирали брачните си партньори от своите или от близките по външен вид за да оцелее външният тракийски изглед на едри светли и светлооки люде.
цитирай
27. bgwest - Тънка бара е много малко село раз...
12.12.2012 22:20
sparotok написа:
zelas написа:
Тънка бара е много малко село разположено в долината на Мазълска река.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0


Пламене, благодаря ти за допълнението!

Чудя се колко ли топонима с частица БАРА има днес из България?

В нотариалните актове на Дядо ми пише:местност Барата.И тази местност е на 15км от център Пловдив.
П.С.Ще правя ферма.Почвам да работя за това....
цитирай
28. vostroto - Привет, Спароток! Сега минавам ...
12.12.2012 22:31
Привет, Спароток! Сега минавам само да те поздравя!.Утре пак ще дойда!
Хубава вечер!:)
цитирай
29. jabog - за произхода и историята ни. . . в ...
12.12.2012 22:39
mariniki написа:
за произхода и историята ни... в най-чист и истински вид...
чета те витнаги с интерес... с уважение и респект
към знанията ти, към труда ти...
поздравявам те..


мога само да потвърдя казаното
цитирай
30. dedyov - Дедьов:Към пост25 на Спароток
12.12.2012 22:41
Не ме разбрахте !Считам че езика тюрки е е опростен или опросстачен примитвенстепен метисен език възникнал в огромната контактна зона между сянбите тракийскитепреселници . колонисти, и неизвестни други местни етнореликтови общности включителни фини и угри.

Неговата цел е да обслужва едно примитивно степно общуване от рода на аз отивам там ти отиваш ккъде..аз идвам с мир или аз искам или ти ще ми даваш .Едновременно с този език възниква и метисната общност наречена по късно тюркутите или тюрките,от кои съставки ?Ами от горепосочените траки колонисти ,угрофини,сянби и други етнореликтови местни социуми/племена примерно/

Тюрките ,както са наречени доста по късно не са чисти в расово отношение а са метиси между сянби и други европеидни раси най вече тракобългарски колонисти които вадят сянбите от първобитнообщинният строй и ги цивилизоват,окултуряват,научават на качествено земеделие рударство ,занаяти,коневъдство ,нови скотовъдни технологии,обществена организация -държавотворство и т.н.

Според мен тракобългарските колонисти не срещат готови тюрки а срещат сянби -монголци с които общуват и се метисизиратбиологично културно и лингвистично в различни степени и вариации на огромната контактна територия.

така възникват метисни биолингвистични общности със сянбите-монголци,които по късно са наречени с общото наименование тюрки.
цитирай
31. blm - В Румъния има град Дева, чието пр...
12.12.2012 23:07
sparotok написа:
blm написа:
В Румъния има град Дева, чието предишно име е Дава и е съкратено от Децидава. "Дава" се обяснява като "крепост". Нямало било обаче исторически източници за този произход на името. Румънците и те имат проблеми с националната си идентичност в стремежа си да се изкарат романи. Иначе роми си имат.
По този повод попаднах на една карта от Сорин Олтяну "Ономастична територия на частицата 'дава'"
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Teritoriul_onomastic_al_elementului_dava_-_Sorin_Olteanu.jpg
Забележете, че в южните райони, изобразени на картата, това е вече "дева" като част от името на Пулпудева например. Това потвъждава, че Дава и Дева са различни диалекти форми на една и съща дума.

"Балта" продължава да си е "блато" на румънски.


Верно, балта е румънска дума, но за нея няма обяснение на румънски.

Балта-блато идва от бял, отразяващ светлината, а бял на румънски е алб :)
Ние от друга страна си имаме диалектна дума бал-бял.


Това, че румънците продължават да употребяват балта за блато просто означава, че са запазили по-старата форма на думата. Румънският и българският са били много близки преди намесата на фанариотите начело с Александру Куза и по-скорошната изкуствена "романизация" на езика при Чаушеску.
В Букурещ има район Балта Алба. Интересно, че блато се свързва с бял.
цитирай
32. kasnaprolet9999 - Интересен постинг пак си направил и ...
12.12.2012 23:55
Интересен постинг пак си направил и все повече изясняваш скритите тайни от нашето далечно минало.Ти си от хората, които правят блога стойностен и интересен, д ие гласиш да ни напускаш. Ако сега нямаш време, свърши си работата по другите задачи и пак се върни. И аз нещо го закъсах с времето и мисля да постъпя така, виждам, че и други го правят. Поздрави!!
цитирай
33. rorikabc - Сприя,
13.12.2012 00:03
Събират се ветровете и се се получава сприя - буря, ураган, силен вятър, торнадо. Има ли нещо общо със брия? Изброените селища като Месембрия не са ли на такива места, край морето със силни ветрове?
Бара, пара - Бара се казва на сравнително малка река, която лесно се затопля и изпарява, отделя пара..
цитирай
34. shtaparov - Според "Анализа" ча...
13.12.2012 00:49
Според "Анализа" частицата Дева (Дава) изобщо не е изчезвала,а е богато засвидетелствана в имена като Капатово (Капатова), Вятово (Вятова),Симидово (Симидова),Полтава (Полдава,Пълдива,Пловдива), Вълтава, Салтово (Салтова), Плискава (Плисдава), Молдава, Мордова, Варшава (Вардава), Дядово (Дядова) и т.н.! Така че,попътен вятър приятелю и успех с книгата!
цитирай
35. vmir - Справката горе за барите е почти само за северна България.
13.12.2012 00:50
Имах колега Барев от Ямболско и е обяснявал за още фамилии със същото име, идвало от местността, пак някаква бара беше.
цитирай
36. marinovdm - Хвала, г-н Серафимов!
13.12.2012 01:23
Три милионаа и половина прочитания има блога Ви. Ако Вие не сте будител народен, кой друг да е? Сигурно си имате причини да прекратите да пишете в блога си, но за бога, не го изтривайте, не всичко съм прочел. Надявам се да разбера, кога ще издадете всичко това в книжно тяло.
ПП : За една дума се сещам, която помня в нашия край : варка, варкай- бърза, бързай. Не знам само дали не е турцизъм.
цитирай
37. sparotok - !
13.12.2012 08:07
bgwest написа:
sparotok написа:
zelas написа:
Тънка бара е много малко село разположено в долината на Мазълска река.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0


Пламене, благодаря ти за допълнението!

Чудя се колко ли топонима с частица БАРА има днес из България?

В нотариалните актове на Дядо ми пише:местност Барата.И тази местност е на 15км от център Пловдив.
П.С.Ще правя ферма.Почвам да работя за това....


Гледай ти, точно под носа ми имало интересен топоним!:)
Що се отнася до фермата - това е страхотно начинание!
Можеш на лични да ми пуснеш мейла си, ще обменяме знания.
цитирай
38. sparotok - !
13.12.2012 08:08
vostroto написа:
Привет, Спароток! Сега минавам само да те поздравя!.Утре пак ще дойда!
Хубава вечер!:)


Благодаря ти приятелю! Когато и да наминеш винаги си добре дошъл!:)
цитирай
39. sparotok - !
13.12.2012 08:10
dedyov написа:
Не ме разбрахте !Считам че езика тюрки е е опростен или опросстачен примитвенстепен метисен език възникнал в огромната контактна зона между сянбите тракийскитепреселници . колонисти, и неизвестни други местни етнореликтови общности включителни фини и угри.

Неговата цел е да обслужва едно примитивно степно общуване от рода на аз отивам там ти отиваш ккъде..аз идвам с мир или аз искам или ти ще ми даваш .Едновременно с този език възниква и метисната общност наречена по късно тюркутите или тюрките,от кои съставки ?Ами от горепосочените траки колонисти ,угрофини,сянби и други етнореликтови местни социуми/племена примерно/

Тюрките ,както са наречени доста по късно не са чисти в расово отношение а са метиси между сянби и други европеидни раси най вече тракобългарски колонисти които вадят сянбите от първобитнообщинният строй и ги цивилизоват,окултуряват,научават на качествено земеделие рударство ,занаяти,коневъдство ,нови скотовъдни технологии,обществена организация -държавотворство и т.н.

Според мен тракобългарските колонисти не срещат готови тюрки а срещат сянби -монголци с които общуват и се метисизиратбиологично културно и лингвистично в различни степени и вариации на огромната контактна територия.

така възникват метисни биолингвистични общности със сянбите-монголци,които по късно са наречени с общото наименование тюрки.


Може и така да е, не се наемам да споря:)
цитирай
40. sparotok - блато
13.12.2012 08:39
blm написа:
sparotok написа:
blm написа:
В Румъния има град Дева, чието предишно име е Дава и е съкратено от Децидава. "Дава" се обяснява като "крепост". Нямало било обаче исторически източници за този произход на името. Румънците и те имат проблеми с националната си идентичност в стремежа си да се изкарат романи. Иначе роми си имат.
По този повод попаднах на една карта от Сорин Олтяну "Ономастична територия на частицата 'дава'"
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Teritoriul_onomastic_al_elementului_dava_-_Sorin_Olteanu.jpg
Забележете, че в южните райони, изобразени на картата, това е вече "дева" като част от името на Пулпудева например. Това потвъждава, че Дава и Дева са различни диалекти форми на една и съща дума.

"Балта" продължава да си е "блато" на румънски.


Верно, балта е румънска дума, но за нея няма обяснение на румънски.

Балта-блато идва от бял, отразяващ светлината, а бял на румънски е алб :)
Ние от друга страна си имаме диалектна дума бал-бял.


Това, че румънците продължават да употребяват балта за блато просто означава, че са запазили по-старата форма на думата. Румънският и българският са били много близки преди намесата на фанариотите начело с Александру Куза и по-скорошната изкуствена "романизация" на езика при Чаушеску.
В Букурещ има район Балта Алба. Интересно, че блато се свързва с бял.


Да, блато идва от бяло, с подобно значение е и думата море. Тя означава - сияние, светлина, отражение. Обяснява се с блг. мара(ня) - жега, светлина, сияние. Сродни са санскр. маричи-лъч, светлина, пелазг. мармеро-светя, сияя.
цитирай
41. sparotok - цел
13.12.2012 08:47
kasnaprolet9999 написа:
Интересен постинг пак си направил и все повече изясняваш скритите тайни от нашето далечно минало.Ти си от хората, които правят блога стойностен и интересен, д ие гласиш да ни напускаш. Ако сега нямаш време, свърши си работата по другите задачи и пак се върни. И аз нещо го закъсах с времето и мисля да постъпя така, виждам, че и други го правят. Поздрави!!


Невена, още преди да се регистрирам аз поразгледах блога добре. Стана ми веднага ясно, че тук не мога да векувам. Админите не само не се грижат за реда, но и вършат безобразия.

Поставих си за цел да публикувам 250 постинга. Сметнах, че с толкова информация ще събудя интереса на достатъчно хора до такава степен, че те самите ще започнат да проверяват кое е истина и кое е лъжа в историята ни.

Почти постигнах целта си:)
Доста хора ме помолиха да остана, но аз не виждам смисъл в това. Аз вече търкулих камъчето по склона, скоро то ще стане лавина.

Не ме притесняват завистиците, клевентиците и троловете...тях просто ги игнорирам. Не искам обаче да докарвам читатели на хора, чиито действия са меко казано непочтени.

От Инвестор няма начин да не знаят какви гадости вършат админите и техния шеф. Имах някакви надежди, че нещата ще се променят, но уви...става по-лошо:)

Интернет е огромно пространство, има много други платформи, които се поддържат от коректни и почтени хора.
цитирай
42. sparotok - брия
13.12.2012 08:51
rorikabc написа:
Събират се ветровете и се се получава сприя - буря, ураган, силен вятър, торнадо. Има ли нещо общо със брия? Изброените селища като Месембрия не са ли на такива места, край морето със силни ветрове?
Бара, пара - Бара се казва на сравнително малка река, която лесно се затопля и изпарява, отделя пара..


Не всички селища имащи наставка брия са точно локализирани. Не ми се вярва обаче брия да има връзка с вятър. По-скоро брия е гърцизиран, или просто древен вариант на берие (събирателно от бера-събор).

Езиковедите смятат, че тохарската дума (б)рие е еквивалент на тракийската брия. Смятам, че древния вариант на брия е бил брие. Прародината на тохарите е Северна България и Южна Румъния...според проф. Виктор Меир:)
цитирай
43. sparotok - !
13.12.2012 08:52
shtaparov написа:
Според "Анализа" частицата Дева (Дава) изобщо не е изчезвала,а е богато засвидетелствана в имена като Капатово (Капатова), Вятово (Вятова),Симидово (Симидова),Полтава (Полдава,Пълдива,Пловдива), Вълтава, Салтово (Салтова), Плискава (Плисдава), Молдава, Мордова, Варшава (Вардава), Дядово (Дядова) и т.н.! Така че,попътен вятър приятелю и успех с книгата!


Благодаря ти приятелю!
цитирай
44. sparotok - бара
13.12.2012 08:54
vmir написа:
Имах колега Барев от Ямболско и е обяснявал за още фамилии със същото име, идвало от местността, пак някаква бара беше.


Благодаря ти за сведението приятелю! Не се бях замислял, че дори от фамилните имена могат да се извлечат важни данни за топонимите...

Поздрави!
цитирай
45. sparotok - блог
13.12.2012 09:05
marinovdm написа:
Три милионаа и половина прочитания има блога Ви. Ако Вие не сте будител народен, кой друг да е? Сигурно си имате причини да прекратите да пишете в блога си, но за бога, не го изтривайте, не всичко съм прочел. Надявам се да разбера, кога ще издадете всичко това в книжно тяло.
ПП : За една дума се сещам, която помня в нашия край : варка, варкай- бърза, бързай. Не знам само дали не е турцизъм.


Аз съм от хората, които обичат да градят, а не да рушат. Костваше ми повече от три години да обработя и публикувам постингите си. Нямам абсолютно никакво намерение да трия работите си...

Това за съжаление ще го направят админите и техните тролещи половинки... Не ми остава нищо друго освен да приема нещата такива каквито са. Пак доста време ми дадоха:)

Думата варкай-бързай не е турцизъм. Корена се среща също в преварвам, изпреварвам, надпреварвам. Значението е движение, бързина, течение. Сродна е санкр. вара - вода, дъжд, течност (това, което се движи).

Поздрави!
цитирай
46. malchaniaotnadejda7 - Павел, заявявам официално,
13.12.2012 09:30
Ако някой посегне на блога ти, напускам Блог. бг и над 30 от водещите информационни агенции в тази страна, а защо не и другаде, ще бъдат обстойно запознати с т.нар. харасмент, с който тази платформа се отблагодарява на хората, които я рекламират у нас, а и по света. Закривала съм издателства, уволнявала съм директори на агенции, не ми е за първи път. С малката разлика, че този път имам и канадското законодателство зад гърба си. Адвокатът ми перфектно проучи вчера виртуалният ми договор с "Инвестор" - и не вярвам, заради своеволията на доброволно наети модератори, компанията да си създаде по-крупни неприятности и то от хора, които я рекламират по света и у нас. Да побърза онзи, който позволява терор и психически ХАРАСМЕНТ над потребителите си. Защо го е допуснал и как, не е мой проблем. Моят проблем е да го отстрани. Успешен ден на теб и спорна работа върху Тракийския речник!
цитирай
47. sparotok - благодаря ти!
13.12.2012 09:53
malchaniaotnadejda7 написа:
Ако някой посегне на блога ти, напускам Блог. бг и над 30 от водещите информационни агенции в тази страна, а защо не и другаде, ще бъдат обстойно запознати с т.нар. харасмент, с който тази платформа се отблагодарява на хората, които я рекламират у нас, а и по света. Закривала съм издателства, уволнявала съм директори на агенции, не ми е за първи път. С малката разлика, че този път имам и канадското законодателство зад гърба си. Адвокатът ми перфектно проучи вчера виртуалният ми договор с "Инвестор" - и не вярвам, заради своеволията на доброволно наети модератори, компанията да си създаде по-крупни неприятности и то от хора, които я рекламират по света и у нас. Да побърза онзи, който позволява терор и психически ХАРАСМЕНТ над потребителите си. Защо го е допуснал и как, не е мой проблем. Моят проблем е да го отстрани. Успешен ден на теб и спорна работа върху Тракийския речник!


Надежда, благодаря ти от сърце за подкрепата! Да ти кажа честно не ме притеснява евентуалното унищожаване на блога. Имам копия на всички статии, включително и копия на хартиен носител.

Разбира се няма да е приятно да видя как повече от три години труд се изпаряват, но човек не може да предотврати всичко. Каквото има да става ще стане.

Чудя се обаче на админите и на техните шефове, защо сътрудничат на жалки създания, защо поощряват простотията, наглостта и бездушието?

Блоговата платформа може да послужи за просветление, за разпространение на любов и култура. Вместо това, админите са избрали да изтикат на върха простотията...
цитирай
48. batogo - Голяма загуба ще е за всички!
13.12.2012 09:57
Ти си много полезен за възраждането на нацията и себеуважението на българите! Може би си намерил по удачна форма да продължиш това дело, но на мен много ще ми липсват твоите изследвания. Успех!
цитирай
49. andorey - Приемайте нещата спокойно. Каква е ...
13.12.2012 10:33
Приемайте нещата спокойно. Каква е тази истина, която ще изчезне толкова лесно? Няма да изчезне. Гласът на истината е по-силен от другите. Една истина, дори и изречена тихо е по силна от думите на тези, които викат. Така че спокойно...
цитирай
50. анонимен - Много интересна статия, Павле!
13.12.2012 11:16
Направи бекъп копие в друга блогова платформа, уникален блог списваш! ...Поздрави и успех! ;)
цитирай
51. get - - Относно думата варка/барка(второто латински еквивалент на първото, българско) е архаична ... ?!
13.12.2012 12:20
sparotok написа:
marinovdm написа:
Три милионаа и половина прочитания има блога Ви. Ако Вие не сте будител народен, кой друг да е? Сигурно си имате причини да прекратите да пишете в блога си, но за бога, не го изтривайте, не всичко съм прочел. Надявам се да разбера, кога ще издадете всичко това в книжно тяло.
ПП : За една дума се сещам, която помня в нашия край : варка, варкай- бърза, бързай. Не знам само дали не е турцизъм.


Аз съм от хората, които обичат да градят, а не да рушат. Костваше ми повече от три години да обработя и публикувам постингите си. Нямам абсолютно никакво намерение да трия работите си...

Това за съжаление ще го направят админите и техните тролещи половинки... Не ми остава нищо друго освен да приема нещата такива каквито са. Пак доста време ми дадоха:)

Думата варкай-бързай не е турцизъм. Корена се среща също в преварвам, изпреварвам, надпреварвам. Значението е движение, бързина, течение. Сродна е санкр. вара - вода, дъжд, течност (това, което се движи).... дума останала в езикът ни ?! - вижте в речника за стари думи ?

- Същата е със значение - ЛОДКА, което също има еквивалент(в ст. бг. езика) - ЛОДИЯ ?!

- Но относно варка, интересното е ... ?! - е че същата произлиза от староевропейската дума за вода - гВа(р), от там и Праевропейският бог гВаруна(функционално свързван с вода-движение) ?! - от това пък следва, че Варна и Одесос са от едно семантично гнездо ... Защото и при двете кореновата образуваща идва смислово, от "вода", тоест вОдеса-Водица ? - Така че, ако потърсим превод, през гръцки или латински се получава една безсмислица ... а дори и на съвременен български Одесос означава Воден(тоест, до Вода). Както при античният гр.Едеса(които са два(!) на Балкани и в Мала азия - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Near_East_1135.svg) - средновековен Воден и отново съвременен Едеса ?!
- Ей поради тези причини ... и под давлението на австрийска и руска историографии (вкарващи съвсем превратен/изкривен смисъл в понятието "славяни"), под който, в последствие вкарват и част от нас българите, че видите ли ... дошли сме на Балкани през, късният VI-ти век, сл.Хр. ?! - това, плюс тълкуването на дума/топоним за населени места Одесос-Едеса ... плюс карта от Мала азия - следва да ви наведат на определени изводи ??!

от Гет вОдесоски :))
цитирай
52. hektor1971 - Хектор1971
13.12.2012 12:26
Ха,още 5 постинга и спирам...................!!!!!!!!!!!!!!!!!Павка,по-скоро ще прескочиш Витоша отколкото ще прескочиш предназначението си на тази земя.Твоята Оренда НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СПРЕШ (сега).Трудните времена раждат Колоси.Тези твой умения не са за домашно ползуване,не са дадени да си седят в "къщи",те са меч даден свише да нанасят жестоки удари по неправдата.България "забрави" да бъде духовен водач и Господ ни забрави.Всеки да си носи кръста. Така мисля Аз-С уважение-Иво Александров.
цитирай
53. zryncho - Въпрос
13.12.2012 12:46
Добре де, защо като според теб сме най- великият народ живял някога в Евразия, сега така лесно обикновения човек предаде тези "велики" ценности на прадедите си и се превърна в оскотяло безмозъчно същество свеждащо нуждите си до чалга, плюскане на слам, пиене, далаверки и т.н. Защо потомците на "великите" траки се поддадоха без бой на празнодушието, което в крайна сметка ще доведе бавно(или бързо) но сигурно към изчезването ни като народ? оправданието с бедността не мисля, че е актуално, защото нашите баби са живяли къде, къде по- бедно от самите нас в момента. според мен ние сме си чутури още от древността. затова ни мразеха елини, римляни, западноевропейци и т.н. погледни населението на целите балкани що за стока е - косовари, сърби, албанци, българи - най- големите бандюги на Европа. Ще се радвам ако ме опровергаеш, ако това не ти представлява проблем. Нямам намерение да се заяждам, както сам виждаш, просто търся отговора на въпроса: Защо докато хората изпращаха човеци на Луната, ние изпълнявахме петилетки за 4 години. Ще ми се да вярвам на величието на нашето племе, но започвам да си мисля, че не може целият свят да греши за нас, а ние да сме прави и велики.
цитирай
54. demograph - И "Балтата" - блатото до с.Копривлен Неврокопско
13.12.2012 12:50
анонимен написа:
Но все пак да спомена за природния резерват "Балтата",(блатото),между Кранево и Албена.

Разкошен постинг Павка!
Спазвай "Българската терапиЯ" и да живееш още 100 години за удоволствие на българите. Чакаме книгите!......
Скапто/п/бара е името на някогашният тракийски град, сега наречен съвсем неудачно Благоевград. На името на агент - провокаторът на руската имперска "охранка" Димитър Благоев, който отгоре на всичко, като български депутат, е заявил в Народното събрание ,че не българин..?!...Айде, да не забърквам политиката.
Ако си върнем старите имена на градовете, реките и местностите ще си върнем не само красивите древни трако-български думи, но и уважението на света.
А след прочита на няколко такива твои постинга, човек започва да се чувства горд с произхода си и да се стреми да не се излага.
Благодаря!
цитирай
55. demograph - Павка, в един от петте последни постинга напиши за походите на траките в четирите посоки на света
13.12.2012 13:02
Така на хората ще им стане ясно защо "прабългарите" са траките, защо има тракийски/български/ влияния в Индия, Иран и Средна Азия, Руските степи, Мала АЗия, Египет и Палестина, защо индоевропейски език означава тракийски, защо скитите са в Шотландия, както и за готите и галите, а нордиките се кефят да кажат, че са траки...
цитирай
56. zelas - За всеки, който иска да си запази ...
13.12.2012 13:22
За всеки, който иска да си запази статиите, барабар със снимките и всички мнения под тях, има една програма казва се GetLeft. С нея може да свалите целият блог на Спароток и да го четете от компютъра си, дори когато не сте свързани към мрежата.

Обаче не виждам защо блог.бг би затрило най-популярния блог, който им носи посетители и от там рекламодатели.
цитирай
57. dunker - За брия-та
13.12.2012 15:30
Павле, пишеш, че селищата, съдържащи името брия, са раположени на морския бряг. За мен най-естествено е думата да значи именно "бряг". Ако това е така, то и сега имаме продължение на тези название - Камен бряг, Червен бряг, Брягово.
цитирай
58. pevetsa - <3
13.12.2012 15:33
Привет, Павле!
Благословен да си, и бъди, ... СИЛЕН!
цитирай
59. mglishev - Ах!
13.12.2012 15:53
sparotok написа:
ПП Още пет постинга и ще си кажем довиждане:)


http://sparotok.blog.bg/politika/2010/07/18/vmesto-dovijdane.578670

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/02/27/sbogom.501349

Слушали сме я таз песен вече :)
цитирай
60. rorikabc - Балтов
13.12.2012 16:00
Има такава фамилия.
Спароток няма ли някой да помогне да си направиш сайт?
цитирай
61. djani - Не е задължително,
13.12.2012 16:17
Да публикувате само исторически за нацията ни постинги. Достатъчно интелигентен сте да пишете и по злободневни теми. Още повече, че задължително се опирате на проверени факти. Така, че и след приключване на поредицата, следва да продължите. А факта, че живеем на земите на траките и не е имало популационен вакуум, или тяхна миграция е достатъчен, за да се считаме техни наследници!
цитирай
62. nikolchev1 - Подкрепям те!
13.12.2012 18:09
Не се предавай пред тези, които искат да те спрат! Бъди силен, има защо!
цитирай
63. sparotok - дело
13.12.2012 18:25
batogo написа:
Ти си много полезен за възраждането на нацията и себеуважението на българите! Може би си намерил по удачна форма да продължиш това дело, но на мен много ще ми липсват твоите изследвания. Успех!


Делото си продължава, но на друго място, интернет е голямо пространство.
Още преди години обявих, че ще представя само определен брой постинги в този блог. Уточних, че ще са 250, толкова са достатъчно за целта ми.

След като престана да публикувам тук започвам на три други места:)

Поздрави!
цитирай
64. merlin68 - например в моето село, което е за...
13.12.2012 18:45
boliarkabg написа:
например в моето село, което е заселено от балканджии слезли от тревненско, търновско, еленско се употребява "девам" или "дявам". Като например "ако направя това и това ,къде се ДЯВАМ после? или къде се ДЕВАМ после? Това е до ден днешен.


Също но с лека промяна - "дена" или "дяна", в смисъл къде изчезна, загуби, скри
цитирай
65. demograph - В Гоце Делчев и с.Кремен има фамилии Балтови
13.12.2012 19:15
rorikabc написа:
Има такава фамилия.
Спароток няма ли някой да помогне да си направиш сайт?

цитирай
66. demograph - А ти драги М.Г.Лишев,се погледни в огледалото и кажи накрая кой си в действителност.
13.12.2012 19:20
mglishev написа:
sparotok написа:
ПП Още пет постинга и ще си кажем довиждане:)


http://sparotok.blog.bg/politika/2010/07/18/vmesto-dovijdane.578670

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/02/27/sbogom.501349

Слушали сме я таз песен вече :)

......................................................................................................................
Виж си фамилията в статията на проф.Крум Балтаджиев/!/ "Фалшификации и манипулации на българската история". Крушата не пада по-далеч от дървото.
цитирай
67. nikikm - Е,
13.12.2012 19:22
ако е възможно,ние и там ще те подкрепяме!
цитирай
68. demograph - И казваш това на фона на 49% тракийски гени! Тъпак.
13.12.2012 19:26
[quote=анонимен]от повтаряне на едни и същи заклинания. Сто пъти стана дума, че фактите ти куцат страшно. .......................................................................................................................Българите са българи, а траките са траки. Това са два различни народа, от различни епохи. Общото между тях на практика е само територията и тук-там по някой запазен чрез трети, съседен език топоним.
........................................................................................................................
Ще речеш по божовски "българите са си българи, а македонците са гърци" нали?
цитирай
69. get - Гетите били с ново име "сла...
13.12.2012 19:28
анонимен - 55 написа:
Гетите били с ново име "славяни". Това е също огромна глупост. Гетите са племе, единично племе по долното течение на Дунав, съседи на мизите. А славяните не са племе, а група от много племена - цяла езикова група. Ще излезе, че сърби, чехи и поляци са също гети, ако следваме твоето обяснение. Тоест - то е невярно.

- Аман, не ами - Чок аман :)) - от прабУлгарско - славянските, простотии наложени ни от руско-сОветската историография в История на България и в учебниците ни ?!!

- Драги господине ! - вземете да прочетете малко за така наречените скити-сака суни ... но не в Болшая советская енциклопедия ами примерно в Енциклопедия ираника ... или в Енцикопедия джата-гатаика ??!

- От там ще научите че поне от първо хилядолетие преди Христа, от югоизточна Европа над северно черноморие, прикаспие и аралие ... та до Седморечието проживяват племена от ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД !!? ... като културите им са идентични, като почнете от Балкани, Мала азия(припонтида), прикавказие, прикаспие ... и т.н. та стигнем ча-а-ак до сев.Индустан !!
- Пак по тази причина ... голяма част от проживяващото в сев.Индия население(наследници на по-старото) се изкарват роднини с венди, гети, масагети(същите наречени в последствие хуни"бели-сребърни"), гата, джата, гаята, гоутанси ... та ча-ак и дори с тези, които са живели в Данемарка ?! - ама това от времето на началото, на гжелязната епоха и така наречената "курганна култура" !!
- Но курган е тюркска дума ... а точната е могила !! ... и като тръгнем "по Пътя на могилите" - ще видим, че той се е проточил по същият описан от мен път-ареал ?! - тоест от микенско време в централна и сев.Гърция - България - Румъния - Украйна - Прикавказие ... и т.н. та чак ... отново стигаме до сeв. Индия ?!

- Но за това трябва, четене съпоставка и мислене ... а не готово сдъвкани "истини", писани в учебниците ни по История на България ?! - a основно поради това(е и поради др. причини) се намираме в България, на това дередже :)
цитирай
70. sparotok - !
13.12.2012 19:38
andorey написа:
Приемайте нещата спокойно. Каква е тази истина, която ще изчезне толкова лесно? Няма да изчезне. Гласът на истината е по-силен от другите. Една истина, дори и изречена тихо е по силна от думите на тези, които викат. Така че спокойно...


Андрей, аз лично съм спокоен:)
цитирай
71. sparotok - копие
13.12.2012 19:39
gogi6666 написа:
Направи бекъп копие в друга блогова платформа, уникален блог списваш! ...Поздрави и успех! ;)


Благодаря ти майсторе! Копия имам и то не едно.

Поздрави!
цитирай
72. sparotok - продължение на делото
13.12.2012 19:45
hektor1971 написа:
Ха,още 5 постинга и спирам...................!!!!!!!!!!!!!!!!!Павка,по-скоро ще прескочиш Витоша отколкото ще прескочиш предназначението си на тази земя.Твоята Оренда НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СПРЕШ (сега).Трудните времена раждат Колоси.Тези твой умения не са за домашно ползуване,не са дадени да си седят в "къщи",те са меч даден свише да нанасят жестоки удари по неправдата.България "забрави" да бъде духовен водач и Господ ни забрави.Всеки да си носи кръста. Така мисля Аз-С уважение-Иво Александров.


Иво, аз нямам никакво намерение да спирам с делото си. След пет постинга преустановявам с публикуването на статии тук, но започвам на няколко други места.

Човек трябва да избира добре платформата, от която разпространява своето виждане, а blog.bg се превърна в помийна яма благодарение на някои админи и шефовете им.

Глупавите хорица не осъзнават, че хвърляйки кал по другите първо цапат ръцете си...
цитирай
73. sparotok - въпроси
13.12.2012 20:28
zryncho написа:
Добре де, защо като според теб сме най- великият народ живял някога в Евразия, сега така лесно обикновения човек предаде тези "велики" ценности на прадедите си и се превърна в оскотяло безмозъчно същество свеждащо нуждите си до чалга, плюскане на слам, пиене, далаверки и т.н. Защо потомците на "великите" траки се поддадоха без бой на празнодушието, което в крайна сметка ще доведе бавно(или бързо) но сигурно към изчезването ни като народ? оправданието с бедността не мисля, че е актуално, защото нашите баби са живяли къде, къде по- бедно от самите нас в момента. според мен ние сме си чутури още от древността. затова ни мразеха елини, римляни, западноевропейци и т.н. погледни населението на целите балкани що за стока е - косовари, сърби, албанци, българи - най- големите бандюги на Европа. Ще се радвам ако ме опровергаеш, ако това не ти представлява проблем. Нямам намерение да се заяждам, както сам виждаш, просто търся отговора на въпроса: Защо докато хората изпращаха човеци на Луната, ние изпълнявахме петилетки за 4 години. Ще ми се да вярвам на величието на нашето племе, но започвам да си мисля, че не може целият свят да греши за нас, а ние да сме прави и велики.


Не си задаваш точните въпроси. Би трябвало да се запиташ кой притежава медиите и кой издига простотията в култ?

Ние не сме вдигали комунистически революции, Маркс, Енгелс, Ленин, Троцки и др. бяха финансирани от западни банкери.

За какви бандюги говориш:) Да не би ние да основахме италианската мафия, френската мафия, да не би гангстери като Майер Лански, Ал Капоне, Бъгси Зийгъл, Лъки Лучано, Корлеоне, Гамбини и др. да са българи?

Да не би българи да водиха Опиумните Войни благодарение на които милиони китайци се превърнаха в наркомани? В Хага, Холандия е седалището на Международния съд...а Холандия е най-големия производител и дистрибутор на синтетични наркотици и извратено порно:)


Швейцария е неутрална държава, не е нападана от никого, но произвежда химическо и биологично оръжие...Ирак бе съсипан защото бе пусната лъжата, че там има оръжия за масово поразяване...това, че швейцарците ги произвеждат до ден днешен не е проблем...странно...

Когато говориш за бандюги и престъпници не гледаш в правилната посока:)

Пълна глупост е, че целия свят ни мисли за пропаднали и лоши.

Според проф. Норман Дейвис: Българите са в ядрото на европейската цивилизация.

Подобно мнение споделя Франсоа Митеран.

Дж.Риид е смаян от чистосърдечността, добротата и интелигентността на българите.

Ноъл Бъкстон, Уйлям Монро и др. смятат българите за силен, честен и надарен народ.


Е, винаги ще се намери някоя гад, която да плюе по наш адрес...цитирай
74. sparotok - !
13.12.2012 20:29
demograph написа:
анонимен написа:
Но все пак да спомена за природния резерват "Балтата",(блатото),между Кранево и Албена.

Разкошен постинг Павка!
Спазвай "Българската терапиЯ" и да живееш още 100 години за удоволствие на българите. Чакаме книгите!......
Скапто/п/бара е името на някогашният тракийски град, сега наречен съвсем неудачно Благоевград. На името на агент - провокаторът на руската имперска "охранка" Димитър Благоев, който отгоре на всичко, като български депутат, е заявил в Народното събрание ,че не българин..?!...Айде, да не забърквам политиката.
Ако си върнем старите имена на градовете, реките и местностите ще си върнем не само красивите древни трако-български думи, но и уважението на света.
А след прочита на няколко такива твои постинга, човек започва да се чувства горд с произхода си и да се стреми да не се излага.
Благодаря!


Благодаря Ви и аз!
цитирай
75. sparotok - !
13.12.2012 20:30
demograph написа:
Така на хората ще им стане ясно защо "прабългарите" са траките, защо има тракийски/български/ влияния в Индия, Иран и Средна Азия, Руските степи, Мала АЗия, Египет и Палестина, защо индоевропейски език означава тракийски, защо скитите са в Шотландия, както и за готите и галите, а нордиките се кефят да кажат, че са траки...


За съжаление няма да остане време за тези неща. Те ще бъдат обясени на другото място.
цитирай
76. sparotok - брия
13.12.2012 20:32
dunker написа:
Павле, пишеш, че селищата, съдържащи името брия, са раположени на морския бряг. За мен най-естествено е думата да значи именно "бряг". Ако това е така, то и сега имаме продължение на тези название - Камен бряг, Червен бряг, Брягово.


Да, но имаме Месембрия и Бергула, споменати са в един и същи период...Иначе има логика, голямо селище се гради на хълм, така бива защитавано по-лесно.
цитирай
77. bulg - село Бара
13.12.2012 20:36
Село Бара е било на брега на река Росица сега под водите на язовир Стамболийски. Когато нивото на язовира спадне се виждат и постройки от селото. Интересното е, че се намира само на два-три километра по права линия от древната хилядолетна крепост Хотел ( Хоталич - Севлиево ).
Благодаря за чудесния постинг Павел.
цитирай
78. valentinnedyalkov - врьтъ-двор,
13.12.2012 20:44
диалектни думи от сев.България : вратник, вратница - със значение порта, врата която затваря двора. Дори има теория, че името на Враца /ВРАТЦА, ВРАТСА// произхожда от прохода Вратцата или обратното. Така, че има думи в езика ни които са производни от тези които вече не се употребяват.
Поздравления за силната статия!
цитирай
79. sparotok - !
13.12.2012 20:48
pevetsa написа:
Привет, Павле!
Благословен да си, и бъди, ... СИЛЕН!


Благодаря ти!
цитирай
80. sparotok - бонус
13.12.2012 20:51
mglishev написа:
sparotok написа:
ПП Още пет постинга и ще си кажем довиждане:)


http://sparotok.blog.bg/politika/2010/07/18/vmesto-dovijdane.578670

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/02/27/sbogom.501349

Слушали сме я таз песен вече :)


Маное, съжалявам, че ще престана да публикувам чак догодина. Изпускаш си бонуса за Коледа...или ти май не празнуваше Коледа???

Чудя се, когато ти и шефовете ти погребете България, кръст ли ще сложите върху гроба, или нещо друго?

Шегувам се разбира се:))
цитирай
81. sparotok - !
13.12.2012 20:52
rorikabc написа:
Има такава фамилия.
Спароток няма ли някой да помогне да си направиш сайт?


Разбира се, работи се по въпроса.
цитирай
82. sparotok - намерение
13.12.2012 20:53
djani написа:
Да публикувате само исторически за нацията ни постинги. Достатъчно интелигентен сте да пишете и по злободневни теми. Още повече, че задължително се опирате на проверени факти. Така, че и след приключване на поредицата, следва да продължите. А факта, че живеем на земите на траките и не е имало популационен вакуум, или тяхна миграция е достатъчен, за да се считаме техни наследници!


Намерението ми е да поразширя тематиката със злободневни теми...на другото място разбира се.
цитирай
83. sparotok - !
13.12.2012 20:55
nikolchev1 написа:
Не се предавай пред тези, които искат да те спрат! Бъди силен, има защо!


Още преди три години получавах заплахи. Събраха се клеветници, присмехулници, дегенерати...все пак останах. Ще си свърша работата до края въпреки глупавите хорица.
цитирай
84. sparotok - !
13.12.2012 20:56
nikikm написа:
ако е възможно,ние и там ще те подкрепяме!


Благодаря ти, всяка подкрепа е от полза!
цитирай
85. get - - Балта идва от спецификата на "лонгозни гори" ??!
13.12.2012 21:29
sparotok написа:
анонимен написа:
Но все пак да спомена за природния резерват "Балтата",(блатото),между Кранево и Албена.


Чувал съм за Балтата, интересно име:)


- Същите през пролетният разлив се заблатяват, така че, дълго време дърветата стоят под вода(почти до края на лятото) ! - а и до момента в старо оряховско(варненско), народът така си казва за този вид блатиста гора - балта !! - но след изграждането на яз.Цонево, на р.Камчия, тези разливи значимо се ограничиха ... така, че процесът на заблатяване е минимален ?!
- Относно другата лонгозна гора(блато)БАЛТА ... между Кранево-Албена !! - същата се образува от пролетните разливи на р.Батова ?! - предполагам че, същата е получила съвременното си наименование вследствие на изпускане на "Л"-то ?!
цитирай
86. malchaniaotnadejda7 - 47. sparotok - благодаря ти!
13.12.2012 22:00
sparotok написа:
malchaniaotnadejda7 написа:
Ако някой посегне на блога ти, напускам Блог. бг и над 30 от водещите информационни агенции в тази страна, а защо не и другаде, ще бъдат обстойно запознати с т.нар. харасмент, с който тази платформа се отблагодарява на хората, които я рекламират у нас, а и по света. Закривала съм издателства, уволнявала съм директори на агенции, не ми е за първи път. С малката разлика, че този път имам и канадското законодателство зад гърба си. Адвокатът ми перфектно проучи вчера виртуалният ми договор с "Инвестор" - и не вярвам, заради своеволията на доброволно наети модератори, компанията да си създаде по-крупни неприятности и то от хора, които я рекламират по света и у нас. Да побърза онзи, който позволява терор и психически ХАРАСМЕНТ над потребителите си. Защо го е допуснал и как, не е мой проблем. Моят проблем е да го отстрани. Успешен ден на теб и спорна работа върху Тракийския речник!


Надежда, благодаря ти от сърце за подкрепата! Да ти кажа честно не ме притеснява евентуалното унищожаване на блога. Имам копия на всички статии, включително и копия на хартиен носител.

Разбира се няма да е приятно да видя как повече от три години труд се изпаряват, но човек не може да предотврати всичко. Каквото има да става ще стане.

Чудя се обаче на админите и на техните шефове, защо сътрудничат на жалки създания, защо поощряват простотията, наглостта и бездушието?

Блоговата платформа може да послужи за просветление, за разпространение на любов и култура. Вместо това, админите са избрали да изтикат на върха простотията...

Павел, простотията, наглостта и бездушието са резултат от липсата на ред и законност. Вместо ред, у нас се вихри мърлявщина, а вместо законност, триумфира турбо чалга фолклорът. В съвременните демокрации такова поведние е подсъдно, немислимо. Но в страната, в която бай Ганя уби Щастливеца, има традиция в беззаконността. Някой синковец (на татко глезеняка – „маминото детенце”), повярвало си, че е над нравствените норми, у нас, може да нарушава човешките права, защото знае, че все някак ще се изсули, между другите плужеци - те са като хиените – нападат стадно.
Ти не се притесняваш, но аз се притеснявам, защото в твоя блог се гради история, гради се достойнството на съвременния българин, самочувствието му и посегателствата над здравето и спокойствието ти, са и посегателства над това достойнство. Защото, освен твоя труд, твоят блог има към 4 милиона посещения за краткото време от основаването му, както и много съпричастни коментари и ценни твои отговори и анализи. Плужешкото у българина няма дълго да вирее в XXI век. Никой не е над това, което го е създало. Самият живот, нещата от живота, понякога така шлевват по врата псевдоинтелектуалчетата, повярвали в своята божественост и непогрешимост, че не остава място за никакви илюзии. Аз ти благодря за всеотдайния труд, посветен на България и само ще припомня мисълта на един велик мъж, че единствено слабите хора се придържат безпрекословно към веднъж взето решение. Силните могат и да го нарушат. Моето пожелание е този блог да навърши не две или три, а 10 и 20 години! Независимо от други твои виртуални трибуни. Нормално е, човек, захванал се с делото, на което ти си се посветил, да има и други платформи. И това е световна практика. Успех във всичките ти начинания и бъди щастлив, защото много българи ценят направеното от теб и с нетърпение очакват всеки твой ред!

цитирай
87. breeze - вдява-промушва конец в ухото на иглата или кросното за тъчене на черги и др.
14.12.2012 09:43
Здраве за още успехи!
цитирай
88. rorikabc - Sparotok,
14.12.2012 12:48
Тия дни почина един писател. Димитър Делян . Та той имаше една категория "неосъзната колективност" на българския род.Та тази неосъзната колективност е родила понятията Княз Раковски и Райна княгиня.
Защо на истината казват патриотарство, нацизъм, ..? Нямаме войска , така ни отредиха. Явно войната трябва да се води с перото.Не си първият нито последният , който ще търси истината и показва истината. . Въпросът е как да се представи истината , да пробие тази истина, да стигне до образователната ни система.Пишеш в стила на Паисии.Дали книгата не може да има 2 варианта.Единият като "приказка " с по-малко факти ,другият изчистен от така наречените "патриотарски" думи , с повечето факти да има стила на научен труд.Не зная как е написан речника.Как да събудим в днешния изтерзан българин този неосъзнат колективизъм , който му е помогнал през войните от миналия век да изяви качествата си.Като дедьов да копваме тази истина и със свитъците да тръгнем като Левски , от праг на праг и като приказка да предаваме тази идея че има и друга истина за българският род.Казионната ни историята е написана като формула с ограничено приложение. Не от минус безкрайност до плюс безкрайност, а като от нула до плюс безкрайност . Като за нула е прието изкривената гръцка култура и римската империя. Така тази графика на ограничението започваща от тази изкривена нула е изкривена .
цитирай
89. nikikm - Логично!
14.12.2012 19:05
dunker написа:
Павле, пишеш, че селищата, съдържащи името брия, са раположени на морския бряг. За мен най-естествено е думата да значи именно "бряг". Ако това е така, то и сега имаме продължение на тези название - Камен бряг, Червен бряг, Брягово.

Даже много!
цитирай
90. nikikm - 88. rorikabc - Sparotok,
14.12.2012 19:16
Предложението на рори за две издания,да ги наречем едното за професионалисти и друго-популярно е прекрасно! Само помислете, нито едното,нито другото, могат да вършат работа в другия сектор.В своя си,да и много ефективно!А двата обхващат почти всичко,за което човек може да си мечтае!Много добро предложение!
цитирай
91. veselinvalev - Павел, ще разкажа накратко една ...
14.12.2012 21:29
Павел, ще разкажа накратко една смешна, но съвсем истинска случка в българската армия:

Началникът на софийския гарнизон се обажда до поделение в Бургас:
- На телефона полковник Дупинов. Кой отсреща?
- Капитан Гъзибаров слуша.
Последват крясъци от страна на полковника, заплахи за уволнение, и че тази подигравка ще струва много скъпо на неразумния веселяк и ще има много тежки последствия за него.
След няколко дни полковник Дупинов пристига в поделението в Бургас за да открие истинския “подигравчия” и да изпълни заканите си спрямо него, но се оказва, че фамилията на капитана е съвсем истинска, и тя е Газибаров. Но тъй като първото “а” е в неударена позиция и в изговарянето потъмнява и се чува като “ъ”.
А фамилията си капитан Газибаров носел по наследство от своите предци, които като отивали на училище е трябвало да прегазват селската бара, и затова съучениците им започнали да им казват Газибарови.
Даже май че след тази случка и двамата военни сменят фамилиите си, тъй като предизвиквали насмешки у войниците.
В университета тази смешна случка ни я даваха за запомнящ се пример за потъмняването (редукцията) на гласните в неударена позиция.
______________

Поздрави за постинга!
цитирай
92. sparotok - благодаря ти!
14.12.2012 22:29
veselinvalev написа:
Павел, ще разкажа накратко една смешна, но съвсем истинска случка в българската армия:

Началникът на софийския гарнизон се обажда до поделение в Бургас:
- На телефона полковник Дупинов. Кой отсреща?
- Капитан Гъзибаров слуша.
Последват крясъци от страна на полковника, заплахи за уволнение, и че тази подигравка ще струва много скъпо на неразумния веселяк и ще има много тежки последствия за него.
След няколко дни полковник Дупинов пристига в поделението в Бургас за да открие истинския “подигравчия” и да изпълни заканите си спрямо него, но се оказва, че фамилията на капитана е съвсем истинска, и тя е Газибаров. Но тъй като първото “а” е в неударена позиция и в изговарянето потъмнява и се чува като “ъ”.
А фамилията си капитан Газибаров носел по наследство от своите предци, които като отивали на училище е трябвало да прегазват селската бара, и затова съучениците им започнали да им казват Газибарови.
Даже май че след тази случка и двамата военни сменят фамилиите си, тъй като предизвиквали насмешки у войниците.
В университета тази смешна случка ни я даваха за запомнящ се пример за потъмняването (редукцията) на гласните в неударена позиция.
______________

Поздрави за постинга!


Весо, благодаря ти за историята!
Имах ужасно главоболие, но ми мина:)

Разказчето ти ми напомни и това, че в Тракия има също топоними като Газа и Газорос...Били са на места, където реката е била подходяща за газене.

Град Газа в Палестина носи име, което няма обяснение в езиците на Ориента. Газа, Акрон, Ашдод и др. са пеласгийски селища...а пелазгите са филистинците от Стария Завет. Корените на Голиат са на Балканите...

Поздрави!
цитирай
93. sparotok - педложение
14.12.2012 22:30
nikikm написа:
Предложението на рори за две издания,да ги наречем едното за професионалисти и друго-популярно е прекрасно! Само помислете, нито едното,нито другото, могат да вършат работа в другия сектор.В своя си,да и много ефективно!А двата обхващат почти всичко,за което човек може да си мечтае!Много добро предложение!


Да, добро е, отдавна работя по него:)
цитирай
94. sparotok - два варианта
14.12.2012 22:32
rorikabc написа:
Тия дни почина един писател. Димитър Делян . Та той имаше една категория "неосъзната колективност" на българския род.Та тази неосъзната колективност е родила понятията Княз Раковски и Райна княгиня.
Защо на истината казват патриотарство, нацизъм, ..? Нямаме войска , така ни отредиха. Явно войната трябва да се води с перото.Не си първият нито последният , който ще търси истината и показва истината. . Въпросът е как да се представи истината , да пробие тази истина, да стигне до образователната ни система.Пишеш в стила на Паисии.Дали книгата не може да има 2 варианта.Единият като "приказка " с по-малко факти ,другият изчистен от така наречените "патриотарски" думи , с повечето факти да има стила на научен труд.Не зная как е написан речника.Как да събудим в днешния изтерзан българин този неосъзнат колективизъм , който му е помогнал през войните от миналия век да изяви качествата си.Като дедьов да копваме тази истина и със свитъците да тръгнем като Левски , от праг на праг и като приказка да предаваме тази идея че има и друга истина за българският род.Казионната ни историята е написана като формула с ограничено приложение. Не от минус безкрайност до плюс безкрайност, а като от нула до плюс безкрайност . Като за нула е прието изкривената гръцка култура и римската империя. Така тази графика на ограничението започваща от тази изкривена нула е изкривена .


Отдавна съм решил, че трябва да има два варианта. Този със сухия, научен стил е вече даден за преглед, другия също се обработва.

Поздрави!
цитирай
95. sparotok - !
14.12.2012 22:33
breeze написа:
Здраве за още успехи!


Древния глагол има много производни!
цитирай
96. sparotok - до malchaniaotnadejda7
14.12.2012 22:35
Надежда, благодаря ти от сърце!

За пореден път се уверявам, че истинското богатство и благословия са приятелите!:)
цитирай
97. sparotok - !
14.12.2012 22:37
get написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
Но все пак да спомена за природния резерват "Балтата",(блатото),между Кранево и Албена.


Чувал съм за Балтата, интересно име:)


- Същите през пролетният разлив се заблатяват, така че, дълго време дърветата стоят под вода(почти до края на лятото) ! - а и до момента в старо оряховско(варненско), народът така си казва за този вид блатиста гора - балта !! - но след изграждането на яз.Цонево, на р.Камчия, тези разливи значимо се ограничиха ... така, че процесът на заблатяване е минимален ?!
- Относно другата лонгозна гора(блато)БАЛТА ... между Кранево-Албена !! - същата се образува от пролетните разливи на р.Батова ?! - предполагам че, същата е получила съвременното си наименование вследствие на изпускане на "Л"-то ?!


Гет, благодаря ти за поясненията!

Тази река Батова може да е древната Батуния, а изпадането на Л в определена позиция си е нещо типично за Линеар Б.
цитирай
98. get - . . . Град Газа в Палестина носи име, ...
14.12.2012 23:31
sparotok написа:
... Град Газа в Палестина носи име, което няма обяснение в езиците на Ориента. Газа, Акрон, Ашдод и др. са пеласгийски селища...а пелазгите са филистинците от Стария Завет. Корените на Голиат са на Балканите...

- Град Газа и останалите посочени се намират в района, който в античността се е наричал Декаполис ! - Но понятието "десет" в наименованието на областа ... не следва да ни подвежда, тъй като в повечето данни, се казва, че градовете са осемнадесет !
- На повечето от нас е известен град Скитополис... по причина, че дори и в античните източници няма как да се прикрие смисълът на името и етносната принадлежност на поселяващото го население ?! - в момента се нарича Бейт шеан и попада на територията на Израел ?!
- Там съществува до към VI-ти век култура на набатейци и арамеи, за които ни се внушава, че били семити ... но за мен фактите говорят по-скоро обратното ?!
- Семитизирането става - след военната инвазия на исляма в лицето на арабите и то вече след VI-ти век ?!
- Само един пример в подкрепа на твърдението си ?! - казват, че Иерусалим е основан от ... "разбира се евреи !" - но при един прочит на Библията, от Езекия 16:3,45 - ни се казва, че е основан от аморити и хети ... а поне за вторите по категоричен начин е потвърдено, че говорят европейски език ?!
- Относно културата на набатейците и най-вече тяхната "божествена троица" ако им прочетете имената и без да сте специалисти по езици ... ще ви стане ясно, че са на някакъв европейски ... а не семитски език ?! - Но засега толкова !! ... повече, като посъбера още малко факти и подготвя поста си !!
цитирай
99. sseteboss - Карт-хадашт, ...
15.12.2012 14:17
( Картаген ), Карт-оба ( Кордоба ) ...
===
Картаген произлиза от Финикия, има данни за Балканско присъствие и хегемония в Източното Средиземноморие / Леванта ( тракийска морска хегемония, "морски народи"... ) и , СПАРО, не би ли могло да се мисли, че тяхната дума "карт" за град, е когнат на нашата дума? ( не съм ровил за други "карт-" имена на поселища, предполагам, че са стотици ).
цитирай
100. sseteboss - Брия
15.12.2012 14:21
Берое? "одрина" - какво общо може да има с одрисите и Одрин, как се е казвал Одрин преди "Адрианопол".
цитирай
101. baimomchil - Пулпудева е едно от имената на Пл...
15.12.2012 15:34
Пулпудева е едно от имената на Пловдив.

Спараток, много правилно си решил да се местиш - аз отдавна го направих. Най-добре си купи домейн и си направи собствен сайт/блог.
цитирай
102. dulo - Селища с името Бара в България
15.12.2012 17:38
Здравей Спаро,
между другото по някаква случайност или не такава ми е работата, че имам цялата база данни на Пощата, при това съвсем легало е купена.

Проверих селищата с Бара и се оказаха доста. Ето ги със пощенски код и община:

с. Бараци - 6910/общ. Крумовград , с. Бараково - 2634/общ. Кочериново, с. Тънка Бара - 4983/общ. Неделино,
с. Крива Бара - 3328/общ. Козлодуй,
с. Цветкова Бара - 3542/общ. Берковица,
с. Крива Бара - 3669/общ. Брусарци,
с. Голяма Бара - 6744/общ. Кърджали,
с. Слана Бара - 3728/общ. Видин

Веднага прави впечатление, че имена с Бара има надлъж и нашир в БГ в четирите посоки на света, както в планини така и в равнини. Тоест топонима е широко използван на цялата ни територия.
Поздрави!
Митака
цитирай
103. rorikabc - Всяко село
15.12.2012 18:45
Всяко село е създадено около поне един извор. На всеки извор е построена чешма. На всяка чешма е написано името на строителя и.Водата от всяка чешма създава бара. Всяко село си има поне една бара -селската. Има река с име Ботуня. Може ли името и да иде от балтуня? .
цитирай
104. sparotok - етимология
15.12.2012 22:48
sseteboss написа:
( Картаген ), Карт-оба ( Кордоба ) ...
===
Картаген произлиза от Финикия, има данни за Балканско присъствие и хегемония в Източното Средиземноморие / Леванта ( тракийска морска хегемония, "морски народи"... ) и , СПАРО, не би ли могло да се мисли, че тяхната дума "карт" за град, е когнат на нашата дума? ( не съм ровил за други "карт-" имена на поселища, предполагам, че са стотици ).


Ще се постарая да бъда точен. Хегемонията на морските народи в Близкия Изток не може да се отрече. Немския изследовател Г.Херн смята, че финикийците са амалгама от ханаанци и морски народи.

Херн обаче не уточнява етническата принадлежност на морските народи, това прави Ф.Ваудхойзен. Той прави връзката между пелесет и пелазгите (които са палеобалкански народ).

Няма нищо чудно в това благородническата прослойка на финикийците да е от палеобалкански произход (трако-пелазги), а простолюдието да е от местно население. Същия модел се среща в Ханигалбат, там аристокрация са митаните, а простолюдието е от хурити.

Финикийската дума за град -карт не може да се обясни с помоща на езиците на Ориента. Неин най-близък еквивалент е тракийската корта-град (в Стене Корта и др.).

Топонимите Газа, Ашкелон, Акрон също не могат да се обяснят с помоща на езиците на Ориента, в Тракия обаче има селища Газа, Газорус, които се обясняват със санскр. гадха -газя и разбира се нашия глагол газя...

Кадъм се води финикиец...но от неговия род са тракийските богове Земела и Дионис.

Кадъм основава Тива, всъщност името е Тева, което си е вариант на тракийската дума дева-селище (Пулпу-дева, Данедева).

За непредубедения нещата са ясни...
цитирай
105. sparotok - имена
15.12.2012 23:00
sseteboss написа:
Берое? "одрина" - какво общо може да има с одрисите и Одрин, как се е казвал Одрин преди "Адрианопол".


Преди да получи името Адрианопол града е носил названието Ускудама (Амиан Марцелин, История, XXVII.4.12).

Стефан Византийски обаче съобщава за град Адрана в Тракия. Адрана е спомената и от Полибий, който добавя това, че има град със същото име в Азиатска Мизия.
цитирай
106. sparotok - !
15.12.2012 23:02
baimomchil написа:
Пулпудева е едно от имената на Пловдив.

Спараток, много правилно си решил да се местиш - аз отдавна го направих. Най-добре си купи домейн и си направи собствен сайт/блог.


Вече го направих, купих си домейн:)
Ще публикувам на собствена страница и на още няколко места.

Поздрави!
цитирай
107. sparotok - !
15.12.2012 23:06
dulo написа:
Здравей Спаро,
между другото по някаква случайност или не такава ми е работата, че имам цялата база данни на Пощата, при това съвсем легало е купена.

Проверих селищата с Бара и се оказаха доста. Ето ги със пощенски код и община:

с. Бараци - 6910/общ. Крумовград , с. Бараково - 2634/общ. Кочериново, с. Тънка Бара - 4983/общ. Неделино,
с. Крива Бара - 3328/общ. Козлодуй,
с. Цветкова Бара - 3542/общ. Берковица,
с. Крива Бара - 3669/общ. Брусарци,
с. Голяма Бара - 6744/общ. Кърджали,
с. Слана Бара - 3728/общ. Видин

Веднага прави впечатление, че имена с Бара има надлъж и нашир в БГ в четирите посоки на света, както в планини така и в равнини. Тоест топонима е широко използван на цялата ни територия.
Поздрави!
Митака


Митак, благодаря ти за данните!

Поздрави!
цитирай
108. sparotok - !
15.12.2012 23:07
rorikabc написа:
Всяко село е създадено около поне един извор. На всеки извор е построена чешма. На всяка чешма е написано името на строителя и.Водата от всяка чешма създава бара. Всяко село си има поне една бара -селската. Има река с име Ботуня. Може ли името и да иде от балтуня? .


По принцип е възможно, но за по-голяма сигурност трябва да се проверят в регистрите по-старите имена...
цитирай
109. get - - Точно така е !!?
16.12.2012 13:16
sparotok написа:
rorikabc написа:
Всяко село е създадено около поне един извор. На всеки извор е построена чешма. На всяка чешма е написано името на строителя и.Водата от всяка чешма създава бара. Всяко село си има поне една бара -селската. Има река с име Ботуня. Може ли името и да иде от балтуня? .


По принцип е възможно, но за по-голяма сигурност трябва да се проверят в регистрите по-старите имена...


- На този принцип са създадени поселищата (до река), които носят имената на торлашките-трибалски населени места Горни и Долни Цибър .
- Същите са взели хидронима на река Цибрица ... която в римско-латинско време, се е изписвала на латински: CIABRUS ?!
- През 85-86 г. реката е граница между двете новообразувани римски провинции Долна Мизия и Горна Мизия от император Домициан. - поради това се е съхранило и за историята "латинското" и изписване - не име ??!

- от Гет ... трибал-турлак ... казано на обикновен български ... воловар :))
цитирай
110. rorikabc - Джинс
16.12.2012 15:49
У наше село се употребява за род.Както се употрбява и думата сой ,за която ми отговори. По шотландско ли, английско ли , джийнс значело ген.Каква е тази дума, щото едва ли дедовците ми , са знаели английски, за да я приеме ние от тях?
цитирай
111. rorikabc - Гет,
16.12.2012 15:51
пък ние употребяваме думата - цибрее се- за нещо бистро.
цитирай
112. get - - Чувал съм го във съчетание ... фраза ?!
16.12.2012 16:41
rorikabc написа:
пък ние употребяваме думата - цибрее се- за нещо бистро.


- Изцибрило(изцъклило-оцъклило-изяснило) небето - тази вечер ще е много студена ? - тоест зимна студена вечер с ясно небе ?! - вероятно това е основният и изначалният смисъл ? - ясно-бистро ?!
цитирай
113. nikikm - До 109. get - - Точно така е !!?
16.12.2012 18:38
"- от Гет ... трибал-турлак ... казано на обикновен български ... воловар :))..."

Значи каубой,на обикновен хамерикански! Ти, ко се срамуваш,по-модерно е,цяла култура,ей! Хората тъй праят! Л..-о да им дадеш,веднага целофана,панделката и...цял свят ръка протяга! Пък ние,горките...
цитирай
114. nikikm - Павка,попадна ми нещо днес.
16.12.2012 18:44
четох един матреал и авторът пише,че : окончанието "пара" е типично за селища,окончанието "бриа" за градове,а окончанията "деца,дица-ос,дика,тика,тики " са типични за крепости.Има ли нещо полезно тук?Материалът е доста сериозен,макар и на моменти да издиша с памирските теории на П.Добрев.
цитирай
115. nikikm - И още искам да попитам знаещите
16.12.2012 19:24
всеки път от два-три дена,когато влизам в блога на Спароток,ми се явява някаква маймунскса история от типа на "Влез във фес-бук и спечели!"Вирус ли е или нормално за блога,питам само.но много е нахално!
цитирай
116. sparotok - Sibros
16.12.2012 19:45
get написа:
sparotok написа:
rorikabc написа:
Всяко село е създадено около поне един извор. На всеки извор е построена чешма. На всяка чешма е написано името на строителя и.Водата от всяка чешма създава бара. Всяко село си има поне една бара -селската. Има река с име Ботуня. Може ли името и да иде от балтуня? .


По принцип е възможно, но за по-голяма сигурност трябва да се проверят в регистрите по-старите имена...


- На този принцип са създадени поселищата (до река), които носят имената на торлашките-трибалски населени места Горни и Долни Цибър .
- Същите са взели хидронима на река Цибрица ... която в римско-латинско време, се е изписвала на латински: CIABRUS ?!
- През 85-86 г. реката е граница между двете новообразувани римски провинции Долна Мизия и Горна Мизия от император Домициан. - поради това се е съхранило и за историята "латинското" и изписване - не име ??!

- от Гет ... трибал-турлак ... казано на обикновен български ... воловар :))


Гет, чувал ли си за Sibros potamos във Фригия?
цитирай
117. sparotok - джинс
16.12.2012 19:57
rorikabc написа:
У наше село се употребява за род.Както се употрбява и думата сой ,за която ми отговори. По шотландско ли, английско ли , джийнс значело ген.Каква е тази дума, щото едва ли дедовците ми , са знаели английски, за да я приеме ние от тях?


Официално думата джинс е обявена за ...турска...макар да има същия смисъл както и латинската gens-род, семейство.

От друга страна gens е сродна на санскр. джана -жена, човек, род.

Тук се е получило нещо интересно. Мисля, че древна дума за род gens е дадена на дедите на латините от трако-пелазгите, а после латиноговорящите са въвели тази дума отново в Тракия, където по това време тя се е развила в ...жена (тази, от която изтича рода).
цитирай
118. sparotok - цибрее се
16.12.2012 19:58
rorikabc написа:
пък ние употребяваме думата - цибрее се- за нещо бистро.


Древна дума е това цибрее се. С нея се обяснява името на кимериите...блестащите, благородниците, господарите.
цитирай
119. sparotok - топоними
16.12.2012 20:04
nikikm написа:
четох един матреал и авторът пише,че : окончанието "пара" е типично за селища,окончанието "бриа" за градове,а окончанията "деца,дица-ос,дика,тика,тики " са типични за крепости.Има ли нещо полезно тук?Материалът е доста сериозен,макар и на моменти да издиша с памирските теории на П.Добрев.


Брия не е название само за градове, Одесос е голям град, Евмолпия също, Стоби също не е малко селище, но частицата брия не присъства. Аз обясних, че смятам брия за название на пазар, тържище, сбор, от берие - събирателно от бера.

Не знам да има селища с наставка деца, дика, тика...Какво ли не си измислят хората.

За да излъжат, мошениците опаковат измамите си с частица истина, така правят и тролчетата:)
цитирай
120. sparotok - !
16.12.2012 20:05
nikikm написа:
всеки път от два-три дена,когато влизам в блога на Спароток,ми се явява някаква маймунскса история от типа на "Влез във фес-бук и спечели!"Вирус ли е или нормално за блога,питам само.но много е нахално!


Да, нахално е, но не можем да направим нищо по въпроса. От инвестор се опитват да си създадат допълнителни доходи...
цитирай
121. urilozev - Поздрав
16.12.2012 20:15
sparotok.Прочетох с интерес.Жив и здрав.
цитирай
122. get - - Приятелю ! - на стааробългарски ... името за диво говедо, предтечата на питомните е Тур !!
16.12.2012 22:14
- Проверявал съм го и мога да напиша цял постинг за това !! - категоричен съм !
kansandilh написа:
- от Гет ... трибал-турлак ... казано на обикновен български ... воловар :))

Чак пък воловар турлакът не е, въпреки, че е отглеждал волове. Основният поминък на турлаците, не е бил отглеждане на едър рогат добитък, а овце и кози. Наименованието турлак или равнозначното торлак идва, не от тур/бик, вол, а от думата за кошара-турла,торла, търла, търляк. Четирите форми се срещат в диалекта на турлаците/торлаците обитаващи България и Сърбия. Иначе, в сръбския език кошара е 'тор', съшо и в харватския, докато, най-интересно, но обяснимо, в румънски език кошара е също както на турлашки-'търла' и още една форма 'стъна'(от стан). В България се използват и двете форми: турлаци и торлаци, докато в Сърбия само 'торлаци'. Наименованието за кошара в турлашкия диалект е същото както в хетския и шумерския език 'tur'-кръгло оградено място за отглеждане на овце. Думата tur не е индоевропейска, но е навлезнала в езиците на средиземноморските народи, с първоначалното си значение кошара е запазена до днес в трите езика -български, сръбски и румънски. По-късно навлиза в средиземноморските езици с ново значение tur-кула.

- Ако по време на османско робство и след това торлаците предимно са отглеждали дребен рогат добитък ... то навремето, античност същите, както и гетите са упражнявали така нареченото трансхуманно животновъдство ?! - тогава основното им богатство са били стадата от говеда ?!
- Гета-гота-гаута ... са заредени и със този символен смисъл ... вероятно си чувал простонародно-диалектно думата ... а тя звучи гуед"та ?! - не бързай да се възмуущаваш - Това животно е било символ на един ... или дори Главният им бог, от техният древен пантеон - Гръмовержеца, този който се разпорежда със съдбата на Този свят ?! - Това е и "гръмовержеца" ... който е и символ на Соларният бог-Арес(светъл) - Ярий(наказващ) същият се среща при хетите с име - JARRI !?! скандинавски Тор е?
цитирай
123. ishchel - Отново си оставям
17.12.2012 01:52
удоволствието да прочета за утре:)
Спокойна нощ и поздрави!
цитирай
124. rorikabc - Sparotok,
17.12.2012 10:43
Като че ли си прав.Пиша "като че ли " защото съм от незнаещите. Джинс употребяваме за рода на жена. Тя е от джинс, а той е от сой.И двете ги употребяваме за зла жена и упорит мъж, които с каквото и да се захванат го свършват.
А усойница за змия , и усое за усойно място ?
цитирай
125. rorikabc - Гет
17.12.2012 10:59
- от Гет ... трибал-турлак ... казано на обикновен български ... воловар :))
На биволица , казваме турмакиня.
цитирай
126. viovioi - моето мнение е доста провокативно.
17.12.2012 13:35
Траките са били насилствено асимилирани и варварски избивани от нашественическо варварско племе. А тяхната култура, обичаи и наследство разграбвано и унищожавано. Кое ли е това варварско племе???
цитирай
127. sparotok - тур
17.12.2012 14:28
kansandilh написа:
- от Гет ... трибал-турлак ... казано на обикновен български ... воловар :))

Чак пък воловар турлакът не е, въпреки, че е отглеждал волове. Основният поминък на турлаците, не е бил отглеждане на едър рогат добитък, а овце и кози. Наименованието турлак или равнозначното торлак идва, не от тур/бик, вол, а от думата за кошара-турла,торла, търла, търляк. Четирите форми се срещат в диалекта на турлаците/торлаците обитаващи България и Сърбия. Иначе, в сръбския език кошара е 'тор', съшо и в харватския, докато, най-интересно, но обяснимо, в румънски език кошара е също както на турлашки-'търла' и още една форма 'стъна'(от стан). В България се използват и двете форми: турлаци и торлаци, докато в Сърбия само 'торлаци'. Наименованието за кошара в турлашкия диалект е същото както в хетския и шумерския език 'tur'-кръгло оградено място за отглеждане на овце. Думата tur не е индоевропейска, но е навлезнала в езиците на средиземноморските народи, с първоначалното си значение кошара е запазена до днес в трите езика -български, сръбски и румънски. По-късно навлиза в средиземноморските езици с ново значение tur-кула.


Не мисля, че тур-кула не е индо-европейска дума. Значението е наблюдателница, обяснява се с гл. в-тор-ачвам се, в-тур-ачвам се (диал.), т.е. наблюдавам.

Със същата семантика е гр. дума skopelos- наблюдателница, тя идва от skopeo- наблюдавам.

В дълбока древност къщите са били и обори. Някои археолози (Чохаджиев, ако не се лъжа) предполагат, че още през Халколита населението по нашите земи е издигало къщи с по два-три етажа.

От най-горния етаж е било възможно да се наблюдава околността, на приземния етаж са били пазени животните.
цитирай
128. sparotok - !
17.12.2012 14:32
urilozev написа:
sparotok.Прочетох с интерес.Жив и здрав.


Благодаря ти Юрий!
цитирай
129. sparotok - !
17.12.2012 14:33
ishchel написа:
удоволствието да прочета за утре:)
Спокойна нощ и поздрави!


Ани, чети когато имаш време:)

Поздрави!
цитирай
130. sparotok - !
17.12.2012 14:48
viovioi написа:
Траките са били насилствено асимилирани и варварски избивани от нашественическо варварско племе. А тяхната култура, обичаи и наследство разграбвано и унищожавано. Кое ли е това варварско племе???


Мнението е въпрос на право, доказателството от друга страна е въпрос на възможности и знания...

Рим е ограбил и до известна степен повлиял езика на покорените народи, това са направли също турците, а и всеки голям завоевател.

Не на всеки завоевател обаче се е отдало да асимилира напълно покорения народ.

Очаквам доказателства, не мнения:)
цитирай
131. sparotok - сой
17.12.2012 14:57
rorikabc написа:
Като че ли си прав.Пиша "като че ли " защото съм от незнаещите. Джинс употребяваме за рода на жена. Тя е от джинс, а той е от сой.И двете ги употребяваме за зла жена и упорит мъж, които с каквото и да се захванат го свършват.
А усойница за змия , и усое за усойно място ?


Сой и усое, усойница нямат нищо общо. Усое идва от стблг. суй, суе, всуе -пуст (пусто, диво място), усойноцата обитава пусти, диви места.
цитирай
132. nikikm - До 123. kansandilh
17.12.2012 20:13
Ще бия малко на посоки,пък може и Господ да даде!Симпатичен си ми и от днес те произвеждам в Княз sandilh,щото,другото не го знам.Дано да съм улучил титлата,а пък ти ...една повече,какво те бърка,наша е!В никакъв случай не го приемай,като обида и ли н.п.!
цитирай
133. bulg - с.Бериево
17.12.2012 23:24
Интересно съчетание има древното име на село Бериево - (Берипара).
Бери Пара(Бара) т.е. сборище, тържище до барата.
Павле, продължавам да ти се възхищавам, как от купчините баластра, успяваш да намериш скъпоценните за нас камъни.
цитирай
134. 4aiotgluhar4e - Проетох, Павле, но да си призная ...
17.12.2012 23:30
Проетох, Павле, но да си призная честно, не съм сигурна, че разбарх. През цялото време в главата ми се въртеше като муха "Още пет постинга, само пет постинга..."
Опитвам се да разбера позицията ти. И на мен ми писна от свинщините, които се разиграват тук, но през цялото време си казвам, че ялова круша никой не я друса. От друга страна това явно нарушаване на правилата от тези, които трябва да ги пазят, очевидно е политика и аз не вярвам, че зад това стои само простотия. Мисля, че е свързано с пари и власт. Парите много обичат да се въртят около скандалите, а властта по принцип най-добре лови риба в мътна вода. А днешните българи обичат и скандалите, и парите. И не само днешните. Не ми се ще да си спомням какви срамни битки и предателства имаме в историята на БРЦК, ВМРО и след Освобождението. За предателството към Левски да не говорим. Но те не се предадоха. Моля те, не отстъпвай и ти! Ако се даваме на простотията, все дънни платки ще висят по агиттаблата.

Или поне ни кажи къде ще можем да размърдваме мозъци с твоето възрожденско дело. Моля те!
цитирай
135. sparotok - !
18.12.2012 00:07
bulg написа:
Интересно съчетание има древното име на село Бериево - (Берипара).
Бери Пара(Бара) т.е. сборище, тържище до барата.
Павле, продължавам да ти се възхищавам, как от купчините баластра, успяваш да намериш скъпоценните за нас камъни.


Прати ми мейла си на лични, ще те дам такива материали, че свят ще ти се завие!
Тук не смея да ги публикувам...имам си причини.
цитирай
136. sparotok - !
18.12.2012 00:20
4aiotgluhar4e написа:
Проетох, Павле, но да си призная честно, не съм сигурна, че разбарх. През цялото време в главата ми се въртеше като муха "Още пет постинга, само пет постинга..."
Опитвам се да разбера позицията ти. И на мен ми писна от свинщините, които се разиграват тук, но през цялото време си казвам, че ялова круша никой не я друса. От друга страна това явно нарушаване на правилата от тези, които трябва да ги пазят, очевидно е политика и аз не вярвам, че зад това стои само простотия. Мисля, че е свързано с пари и власт. Парите много обичат да се въртят около скандалите, а властта по принцип най-добре лови риба в мътна вода. А днешните българи обичат и скандалите, и парите. И не само днешните. Не ми се ще да си спомням какви срамни битки и предателства имаме в историята на БРЦК, ВМРО и след Освобождението. За предателството към Левски да не говорим. Но те не се предадоха. Моля те, не отстъпвай и ти! Ако се даваме на простотията, все дънни платки ще висят по агиттаблата.

Или поне ни кажи къде ще можем да размърдваме мозъци с твоето възрожденско дело. Моля те!


Чайче, всяко нещо си има начало и край. Да се правят постинги на разбираем, достъпен език е трудно, отнема много време, а аз вече пожертвах повече от три години.

Имам почти 29000 коментара, много време ми е отнело да обясня някои неща, а лошото е, че някои хора не искат и да разберат.

Моята цел аз я постигнах, вече доста хора се ровят сами из историческите извори, много вече имат високо самочувствие, както и трябва да бъде. Не съм си мислил да пренаписвам историята, а само да събудя дискусия, да стимулирам сънародниците си сами да търсят истината.

Преди да се оттегля ще обявя къде продължавам да публикувам. Тук не ми се остава не заради троловете и клеветниците. Те са жалки човечета, не ме притесняват изобщо, не им обръщам внимание.

Виж, поведението на админите и техните шефове е друг въпрос.Те създават среда, в която да се възникват караници, неразбории. Изтикват простотията на преден план, а това е отрова за читателите. Не ми се иска да привличам публика за хора, които загърбват културата и същевременно поддържат простотията.

Ще се регистрирам на други места, купих си домейн, ще си отворя и своя страница.

Можеш да ми пратиш мейла си на лични съобщения. Така дори да изтрият блога ми ще мога да те уведомя за новото ми място.

Поздрави!

цитирай
137. rorikabc - 21.12.2012
18.12.2012 20:42
Истината е в мярката. Не прекалявайте с постенето. Всяка хапка месо след строг пост е отрова.
Остават само 3 дни , до небезизвестната дата 21.12.2012. г.Ето тук в последните 15 минути е синтезирано какво е тази дата.Започва от спомени за миналото ,децата индиго, кристалните деца , преминаването от общество на империи , в общество на индувидуализма на човека.за начина на образованието на децата ... до реинкарнацията. Споменават и един стар език от делтата на Нил , а и санскритска дума "акаша"
http://www.youtube.com/watch?v=64COePnfon0
Казват, че българите са индивидуалисти.За траките казват че недостатъка им бил в това че не се обединявали. Те тук казват , че оцеляването по отделно а не групово . Ад , де? Значи тези неща си ги знаем от време "оно"
Казват да си стоим в къщи, далеч от сборищата на много хора. Ами баба казваше на тези дни от Коледа до Нова година тъмни , мръсни , дни и нощи в които бродят върколаци и не трябва да замръкваме на чуждо място а да се прибираме. Да не забравите герданчетата с чесън, торбичките с други билки , ... па и кръстчетата против караконджулите. . Съветват ни по-горе да стоим здраво на земята за да оцелеем. Хареса ми края, с едно прекрасно дърво.
цитирай
138. get - - Позволи ми да си кажа и моето становище по въпроса rorikabc ?!
19.12.2012 10:19
- Относно това, към което ни отпращаш ... е и вярно ... и не дотам ?!
rorikabc написа:
Истината е в мярката. Не прекалявайте с постенето. Всяка хапка месо след строг пост е отрова.
Остават само 3 дни , до небезизвестната дата 21.12.2012. г. ...


- Имал съм възможност да беседвам с двама дълголетници ... та те са ми казвали ... Не е до там важно, какво ядем ! - а с кого и как го ядем ?! - Като допълваха: кога си гневен, подтиснат или уплашен - храната е отрова (!) - кога си в добро разположение на Дух, и отрова да приемеш - няма да те убие !!?
- На подобен признак е и максимата, която са спазвали дедите ни: Преди да започнеш къща да строиш - виж що за хора ще са ти съседи ? - защото ще ти се наложи с тях да живееш и общуваш до живот !
- Един много стар велишанин ми е казвал следното ?! - Кукя и мохабет се правят с Мерак, по Табихет и Тертип - Ако не сториш това - Кукята пада а моабет се разваля !
Превеждам на съвременен български - "Къща(кукя) и Веселба(мохабет) се правят с Мерак(желание), по Табихет(отговарящо на потребностите ти) и Тертип(определен ред)".

- Та изхождайки от тези проверени от народът и в живота мъдрости Ще кажа ! - "мярката" е важна - Но дваж по важно е Чувството ?!

- Защото ако сме "израил-богоборец" то сме - натоварени с отрицателни емоции-черногледци; Ако си в Бог, т.е. БоГАрин - то ти си Боговдъхновен - това означава Човек със светли чувства и Дух ... такъв един оптимист - не могат да го пречупят, превратностите на живота !

- Така че, пожелавам ти да бъдеш повече Новозаветен Богарин - отколкото Старозаветен израил ... с присъщите(на последните) вярвания ... че са "богоизбрани" ... всички други, не като тях, са "гоим"(говеда-получовеци); че само тям е единствено подобаващо Царството божие ... така също и че, всички останали следва, да са им слуги (?!) - поради това й проповядванията им за месиянианизъм, миленианизъм и хилиазъм !! - от/за тези черногледци и егоцентрични човеконенавистници иде ... Армагедона !:))

написа Гет ктист
цитирай
139. sparotok - обединение
20.12.2012 01:59
rorikabc написа:
Истината е в мярката. Не прекалявайте с постенето. Всяка хапка месо след строг пост е отрова.
Остават само 3 дни , до небезизвестната дата 21.12.2012. г.Ето тук в последните 15 минути е синтезирано какво е тази дата.Започва от спомени за миналото ,децата индиго, кристалните деца , преминаването от общество на империи , в общество на индувидуализма на човека.за начина на образованието на децата ... до реинкарнацията. Споменават и един стар език от делтата на Нил , а и санскритска дума "акаша"
http://www.youtube.com/watch?v=64COePnfon0
Казват, че българите са индивидуалисти.За траките казват че недостатъка им бил в това че не се обединявали. Те тук казват , че оцеляването по отделно а не групово . Ад , де? Значи тези неща си ги знаем от време "оно"
Казват да си стоим в къщи, далеч от сборищата на много хора. Ами баба казваше на тези дни от Коледа до Нова година тъмни , мръсни , дни и нощи в които бродят върколаци и не трябва да замръкваме на чуждо място а да се прибираме. Да не забравите герданчетата с чесън, торбичките с други билки , ... па и кръстчетата против караконджулите. . Съветват ни по-горе да стоим здраво на земята за да оцелеем. Хареса ми края, с едно прекрасно дърво.


Херодот не е бил прав в твърдението си, че траките не могат да се обединят. Могъщата Одриска Империя доказва, че траките не само могат да се обединят, но и да станат най-голямата сила на Европа.

Траките са се обичали един друг. Разказвайки за Милтокит Демостен твърди, че траките нямат обичай да се убиват един друг. Това се доказва и от поведението на цар Ситалк. При конфликта с племенника си Октамасад Ситалк предлага мир и замяна на бегълците, вместо роднини да проливат кръвта си.

Траките са насъсквани изкуствено един срещу друг, а от анархията са се възползвали чужденците...
цитирай
140. sseteboss - Аналогии
22.12.2012 15:42
sparotok написа:

Херодот не е бил прав в твърдението си, че траките не могат да се обединят. Могъщата Одриска Империя доказва, че траките не само могат да се обединят, но и да станат най-голямата сила на Европа.

Траките са се обичали един друг. Разказвайки за Милтокит Демостен твърди, че траките нямат обичай да се убиват един друг. Това се доказва и от поведението на цар Ситалк. При конфликта с племенника си Октамасад Ситалк предлага мир и замяна на бегълците, вместо роднини да проливат кръвта си.

Траките са насъсквани изкуствено един срещу друг, а от анархията са се възползвали чужденците...


Това не ви ли напомня на историята на немците? Малко: Дакия/Гетите/Скитите/Отвъд-дунавските траки са като Прусия, Одрисите/отсам-дунавските траки са като Австрия, траките също са мощен износител през хилядолетията на елитни човешки единици - на управляващи династии / принцове, на войници, герои ... ...
цитирай
141. vladpomak - За монголоевропейските метиси
03.01.2013 17:21
Дедйов здравей,
Според мен един голям пропуск на историците е че не са отделили време да почетат малко биология и особено популационна биология. Преди няколко години имаше един международен интердисциплинарен екип от учени, които искаха да установят окончателно и категорично къде е прародината на индоевропейците. Не съм сигурен, но май се спряха на Балканите (ако не се е намесило някакво геополитическо съображение да не са те). А според мен са именно те! И въпросните пък пра-индоевропейци са скитите, т.е. предците на всички траки, пеласги с безбройните племена, говорещи един език и част от които днес са наричани "славяни". В популационната биология прародината се нарича "огнище на първоначално възникване на популацията (ПОВ). Когато дадена популация достигне предела на носещата способност на местообитанието си (на ПОВ) започва нейното разселване или разширяване на ареала, което на езика на ПБ се нарича "популационна експанзия". Точно това се е случило вероятно след края на последния ледников период със скитите (преди 12-15 хиляди години) - започнали се да се разселват във всички посоки в които е било възможно и така са населили цяла Европа (полуостров на Евразия), цяла Азия на запад от Хималаите (следи от тях има на изток от Байкал!), на юг от ТянШан, долината на Тарим, пустинята Такламахан, Мала Азия и Предна и Средна Азия. Популационната експанзия на жълтата раса (монголоидите) започва хилядолетия след тази на скитите и започват слъсъците с най-далечните вторични техни популации. Тогава (накъде 1-во хилядолетие пр. Хр.) започва обратния процес на експанзията - популационната ретракция, която кабинетните учьони (плъхове) определят като "велико преселение на народите ("!?!). Ретракцията се осъществява с доста по-голяма скорост от експанзията поради това, че крайната цел вече е известна - това е ПОВ; пътищата, така да се каже са утъпкани; и най-важното - вече има експандираща популация на друг подвид/раса човеци1 което оказва непрекъснат натиск върху оттеглящата се
цитирай
142. vladpomak - Монголоидноевропейяски метиси (продължение)
03.01.2013 17:36
към ПОВ скитска суперпопулация. Та сега за метисите: когато един от клоновете на експандиращата монголоидна популация достига района на Алтайските планини, там от векове съществува вторична скитска популация (разкопките от началото на 90-те извадиха на бял свят принцесата на Укок - млада жена на около 25 г. с категорично доказан скитски произход!). След задължителните сблъсъци, монголоидите явно се заселват в някаква част от района и с течение на времето отношенията между двете раси се уталожват и дори започва някакво общуване. В резултат на това наистина се появяват "тюрките" за които антрополозите казват че са "определено монголоиди с някои европеидни черти". Както и да е, с течение на времето целият този район е заселен с въпросните метиси, а самият район се превръща във вторично огнище на възникване на тяхната популация. Популационната им експанзия започва някъде в началото на 7-и в сл. Хр., пак - катхто е правилото - във всички посоки в които е възможна. Така, към средата на 8-и в. сл Хр. те навлизат в земите на Волжска Б-я, която е в упадък от векове. Можем да си представим смайването на този полудив народец пред монументалните строежи в новозавладяната страна и респектът, който тюрките са изпитвали към останките от изконното население! Биологично е от съществен интерес че към скитските гени, които те носят от тяхното вторично ПОВ те прибавят и скитските гени на новозавладяното население на България на Волга и - макар и метиси - изглежда имат някакво основание да се нарекат и те "българи" и да се дразнят от прозвището "татари". Някакъв проблем обаче е, че като народ-завоевател и като доминиращи числено и по-добре организирани племенно те налагат езика си. Глупавото е, че искат да убедят всички, че това е изконният език на волжските българи, което естествено не е така! За термините "хаганат"/"каганат" нямам информация как са възникнали. Чел бях някъде някога че в Карпатите е имало връх Коган, от който се водело званието на вожда или владетеля на козарите
цитирай
143. vladpomak - Монголоевропейските метиси
03.01.2013 22:00
(акацирите - третия голям клон на древноскитските племена). Дали е така - не мога да кажа. И във връзка с тия метиси ще направя едно отклонение. В много съчинения (с никаква или малка научна стойност) се твърди че хазарите били тюркоезичен народ изповядващ юдейската религия. Имаше обаче едно съчинение - за жалост не съм си го записал и не мога да си спомня сега къде съм го преглеждал (дали не беше Равенския Космограф?!?) в който се обяснява етимологията на етнонима "хазар". Той идва от промените които претърпява първоначалното название дадено на козарите от Херодот мисля - акацир - което означава "пастир или ловец на кози". Тяхното вторично огнище на възникване е районът на Карпатските планини - едно наистина "козе" място. С течение на времето акацир става аказир, агазир, агазар и най-после хазар. Това, а и мястото където се създава Хазария (не мога да кажа дали е било "хазарска империя"?!?!) е точно на изток от Северното Причерноморие, което пък е източно от Карпатския масив, което подсказва, че хазарите са преди всичко скити. Приемането на юдейството, обособяването им по-късно като юдейска общност за мен са политически ходове, с които те са целели да избегнат някакъв натиск върху тях оказван от други скити и т.н. Възможно е също така те да са били прокудени от популацията-майка към която са принадлежали първоначално поради появата в някаква част от нея на негативни мутации, които са били неприемливи и дори опасни за нея. Във всеки случай е несъстоятелно да се твърди, че хазарите са били тюркоговорящи и най-доброто доказателство против тая теза са рускоговорящите днешни евреи-ашкенази, за които този език е майчин.
цитирай
144. vladpomak - Да сложат кръст!
04.01.2013 14:22
Това са българомразци от най-чиста проба - тдавна съм го казал на М.Глишев. Няма да сложат кръст а ще играят чалга и ще вият от кеф!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14429563
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104238
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031