Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.04.2012 16:32 - ТРАКИ, МАКЕДОНЦИ И БЪЛГАРИ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 44413 Коментари: 153 Гласове:
90

Последна промяна: 16.04.2012 21:13

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


                       ТРАКИ, МАКЕДОНЦИ И БЪЛГАРИ 

 

 

За всеки разумен човек няма съмнение, че днешните българи и македонци са роднини. На прогресивно мислещите хора е ясно също, че ние българите сме потомци на Арес и Орфей. Обаче има такива, които изказват дълбоки съмнения относно връзката на македонските ни братя с хората обитавали тяхната територия по времето на Александър Велики. Всеки има право да оспори каквото и да е било, но е добре, преди да отречем нещо, да се запознаем с всички факти на даден въпрос. В миналото бяха разпространени много заблуди. Те все още държат съзнанието ни в плен и поради тази причина понякога ние приемаме истината трудно...

 

Няма много данни за обичаите и бита на старите македонци, но що се отнася до външният им вид, а и език разполагаме с дообри сведения. Благодарение на тях можем да установим дали траките са роднини на старите македонци. В една своя творба Woher kammen die Mykener... проф. Я.Бест доказва, че още по време на Каменната Епоха в пределите на Тракия и Македония съществува една и съща материална култура. Това означава, че в тези земи са живели роднини. Помпей Трог (цитиран от Юстин) твърди, че най-старите обитатели на Македония са пелазгите. Според учени като В. Георгиев  пеласгите са близки тракийски роднини (френският изследовател Дюруи ги счита за част от тракийския народ). Нашият езиковед дори твърди, че тракйския и пеласгийския език са говорени на Балканите от поне 7000 години пр. Христа (цит. Порожанов стр. 43). Не само, че пелазгите могат да се нарекат част от тракийския етнос, както смята Дюруи, но самата територия на Македония е гъсто населена с траки. Херодот свидетелства, че още преди Троянската Война мизите (наречени по-късно българи) завладели заедно с тевкрите земите от Босфора до Адриатическо море, като южната им граница била до река Пеней. Нейното име бива обяснено от лингвистите с думата пена-пяна. Това означава, че хора говорещи древен вариант на нашия език са създателите на този хидроним. Явно Херодот е казал истината, а именно, че мизите са населявали Македония. Потвърждение получаваме и от факта, че на територията на Тракия има няколко сродни на Пеней хидронима. Това са Панисия, Панисос и Панак – всички със значение пяна.

 

Благодарение на древната топонимия можем да разберем още много за езика на старите македонци. Ве-горитес се превежда като в горице ( в гората -местен падеж). Виждаме, че македонската дума за гора е неразличима от нашата. Трябва да споменем и тракийския топоним Гариск – горист, тук срещаме вариант на гора с акание, такъв присъства все още в родопските ни говори (гарица =горица). Старите автори споменават за македонската планина Бора, значението и е бор, борова. В Тракия пък имаме Бор брега (боров бряг, височина). Стария автор Стефан Византийски обяснява, че името на македонската столица Пела има и вариант Бела, т.е. бяла. В нашите земи пък срещаме Беласбела, бяла.

 

Бога (Бог)е име на крепост в Македония спомената от Прокопий, а от Хезихий знаем, че траките наричат бога на светлината Багайос ( това е вариант на Бог с акание). В.Георгиев свързва името на македонския месец горпайос с горя, горещ. Сроден на горпайос и горя е мизийския ороним Гар Гара – гореща планина (гора).

 

Молотите (молосите) са войствено племе от земите на Македония. Олимпия –майката на Александър Велики произлиза от тях. Молоти означава млади и съотвества на тракийския топоним младина (амладина). Миеза е македонски град, чието име означава межда, в Тракия пък срещеме пък Месса -межда. Берга е македонски град, чието име е сродно на тракийските Бергуле, Бор Брега.

Названието на македонското селище Гординия (Гортиния) се обяснява с град, градина. Гординия отговаря на тракийските Гордиум, Гордиокоме, Мане Гордум. Азорос се намира в Македония, а Езереис във Фригия. И двете названия имат знаечение езеро. Берея е македонски град, а в Тракия срещаме Берое. Частицата бер се тълкува като бера, събирам...коментарът е излишен, нали?

 

Паралелите между тракийските и македонските топоними не свършват до тук. Стефан Византийски е документирал град Илион в Македония, но има такъв и в Южна Тракия. Езиковедите обясняват Илион с тракийската дума ила кал, глина, а тя от своя страна съотвества на старобългарската илъ-кал, глина. На надписи срещаме Дин Друме в Македония, но също и в тракийска територия. Дин означава ден, светлина, а друме отговаря на дръмгоричка. Стоби е тракийски град, с име сродно на неговото е македонския Стубера. Двете названия са обясними с думата стобор-ограда...да не забравяме и днешното българско село Стоб. Още много примери могат да се дадат, те обаче само ще потвърдят представеното до тук, а именно, че траки и македонци са сродни народи, чийто език намира продължение в днешния български. Интересното е, че старомакедонския представя окавски варианти на наши думи, а тракийския такива с акание – бог-баго, гора-гара, молот-млад...т.е. разликата е ...диалектна. Същата особеност се наблюдава и днес, на думата защо съотвества зощо – употребявана от нашите македонски братя. Сравним ли стария македонски език с тракийския и днешния български ще се уверим в силната връзка между тях.

 

МАКЕДОНСКИ –ТРАКИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ

 

АЗОР                    -ЕЗЕР               -ЕЗЕРО, ЯЗ

БЕЛА                    -БЕЛА             -БЕЛА, БЯЛА

БЕР                       -БЕР                 -БЕРА

БЕРГА                  -БРЕГА            -БРЕГ, БРЯГ

БОГ                      -БАГО              -БОГ

БОР                      -БОР                 -БОР

ВЕ                         -ВЕ                  

ГОР                      - ГАР                -ГОРЯ

ГОРА                    -ГАРА              -ГОРА, ГАРА (диал. гора)

ДИН                      -ДИН               -ДЕН

ДРУМЕ                 -ДРУМЕ          -ДРЪМ

ИЗЕЛА                 -ЗЕЛА               -ЖЕЛАЯ

ИЛ                         -ИЛ                  -ИЛЪ – кал, глина

ЗЕИР                     -ЗЕР                 -ЗВЕР, ЗВЯР

ПЕНА                   -ПАНА             -ПЯНА, ПЕНА

МИЕЗА                -МЕССА          -МЕЖДА

МОЛОТ                -МЛАД            -МЛАД

СТУБЕР               -СТОБ              -СТОБОР

ТЕМЕН                -ТЕМЕН           -ТЪМЕН, ТЕМЕН

 

 

Приликите между старомакедонски, тракийски и български са наистина впечатляващи. Това обяснява защо старите автори причисляват българите ту към траки, ту към македонци. Св. Йероним, Л.Дякон, М.Аталиат, Н.Грегора, Й.Кантакузин и др. наричат българите мизи. Това е народът, който според Херодот е населявал голяма част от Македония...Йоан Малала обаче твърди, че българите са потомци на мирмидоните на Ахил Пелеев. Тези хора са обитавали Стара Македония и принадлежат на групата на пелазгите...През Ранното Средновековие българите освобождават Македония, Тесалия и Епир от римляните, Анастасий Библиотекар описва това събитие казвайки, че дедите ни обединили тези земи с други свои територии въз основа на родовото право. Това означава, че в миналото се е знаело добре, че Македония е древна българска земя и принадлежи по право на нашия народ.

 

Не само езика показва родстовото между траки и македоннци. По-горе бе споменато, че още от Каменната епоха в земите на Македония и Тракия има еднаква материална култура, а това показва, че тези територии са обитавани от една и съща етническа общност. В по-късни времена положението не се променя. Македонците са описани като едри, силни и войнствени хора. Абсолютно същата характеристика получават и траките, докато гърците са наречени страхливци, годни само за роби - Macedones Thracesque et Illyrii erant, ferocissimae omnes gentes, hic Syri et Asiatici Graeci sunt, uilissima genera hominum et seruituti nata; Macedonians and Thracians  and Illyrians, all most warlike nations, here Syrians and Asiatic Greeks, the most worthless peoples among mankind and born for slavery;

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0165%3Abook%3D36%3Achapter%3D17

 

 

Благодарение на древните надписи ние знаем, че македонците са почитали боговете Дин, Дарон и Олган. Дин е почитан от траките, а името му се обяснява с думата ден, т.е. светлина. Името на тракийския Дарзала е само вариант на македонския Дарон. Дарзала и Дарон означават – даряващия, изобразявани са с рога на изобилието. Няма сведения траките да са почитали бог Олган, но съществува тракийска река Олган в така наречената Гетска пустиня – Северна Добруджа. В. Георгиев изтълкува Олга(н) като влага, улага (диал.форма). В това има логика защото македонския Олган е речен бог, а Олган е име на тракийска река.

 

До тук виждаме, че по отношение на антропологичния тип, език, материална култура, а и религия траки и македонци могат да се определят като близки роднини. Да не забравяме също, че според Помпей Трог и Херодот, най-старите жители на Македония са пеласги и мизи. Хеланик също казва, че в древността Македония е обитавана само от мизи (наречени по-късно българи) и македонци. Плиний Стари свидетелства, че през ІІ-ри век преди Христа Емилий Павел продава населението на 72 македонски града като роби. По този начин същинските македонци чувствително намаляват. В същия период, македонския цар Персей довежда траки в земята си, защото както свидетелства Тит Ливий населението е намаляло от войните и няма кой да обработва земята. Спокойно може да се каже, че когато Апостол Павел посещава Филипи той е посрещнат от мизи, които са били мнозинството в Македония. Същите тези македонски мизи,  стават първите християни на Европа, докато гърците са техните най фанатични  гонители.

 

Срещат се хора, които твърдят, че траки и македонци не може да са роднини защото са воювали по между си. Войната е тъжно събитие, но за съжаление роднининте се бият най-страшно. В Гърция спартанците подлагат атиняните на ужасни кланета. Цезар твърди, че за старите германи било въпрос на голям престиж да опустошат земите на съседите си. В самия Рим, през Гражданската война загиват повече хора, отколкото при нашествието на галите няколко века по-рано...Нима Америка не загуби около 500 000 души в своята Гражданска война, докато във Виетнамската война паднаха 50 000 американци...От както свят светува роднини воюват по между си...

 

Днес ние имаме възможността да поправим грешките от миналото. Нашите братя от Македония бяха систематично настройвани срещу нас от различни групи хора. Заблудата е пуснала дълбоки корени и ще е трудно те да се отрежат. Омразата обаче не може да се пребори с омраза, това става с много търпение, любов и разбирателство. Ние българите винаги сме постъпвали великодушно и благородно, а рано или късно всяко благородно поведение се възнаграждава. Имам вяра, че скоро в Скопие българин вече няма да означава черен татарин, а брат:)Използвана литература и пояснения:

1.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la peninsule Balkanique et la these Mediterraneenne;
2.В.Георгиев, Траките и техния език;
3.К.Порожанов, Общество и Държавност у траките; 
4.J.Best.S. von Reden, Auf der Spur der ersten Griechen : woher kamen die Mykener? : neue archдologische Erkentnisse ьber die Herkunft der Griechen; 
Гласувай:
94Следващ постинг
Предишен постинг

1. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
07.04.2012 16:36
Умолявам дискутиращите да се придържат към културен тон и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде конструктивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

Предварително благодаря!
цитирай
2. sparotok - За тези, които нямат кирилица ht...
07.04.2012 16:38
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

Нека уважаваме писмеността си!
цитирай
3. alexalexalex - опс
07.04.2012 16:48
въпреки че не пиша в блогове с модерация и че по-вероятно няма да пуснеш коментара държа да подчертая :

Спаро, тук се оля!
Яко!
Винаги съм знаел, че те влече Коминтерновския дух, но това е тъпо.
Македонците СА българи.

Очевидно съм бил прав - цялата ти тракедонистика е с някаква цел.
Но, честно казано, тук прекали.

Бях престанал да обръщам внимание на глупостите ти, но когато очевидно правиш неща против България - пак ще те подхвана.

Глупостта от всякакъв вид трябва да бъде показвана и наказвана!
цитирай
4. aristotelis - ОБРАЗОВАЙТЕ СЕ ТРАКО-БЪЛГАРО-МАКЕДО-КОМПЛЕКСАРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.04.2012 17:09
НО СЕ САМОУБИВАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
5. sparotok - доводи
07.04.2012 17:13
alexalexalex написа:
въпреки че не пиша в блогове с модерация и че по-вероятно няма да пуснеш коментара държа да подчертая :

Спаро, тук се оля!
Яко!
Винаги съм знаел, че те влече Коминтерновския дух, но това е тъпо.
Македонците СА българи.

Очевидно съм бил прав - цялата ти тракедонистика е с някаква цел.
Но, честно казано, тук прекали.

Бях престанал да обръщам внимание на глупостите ти, но когато очевидно правиш неща против България - пак ще те подхвана.

Глупостта от всякакъв вид трябва да бъде показвана и наказвана!


Алекс, аз лично презирам учението на Карл Маркс, а и престъпните действия на Троцки, Ленин, Ягода...Тия същества се нареждат в групата на най-злите и садистични индивиди живели през 20-ти век...Те като тебе много обичаха да наказват, кръвта на 60 000 000 жертви лепне на ръцете на тия червени изроди...

Другарите от коминтерна създадоха македонския език, по -точно това гнусно деяние целящо да раздели братя е вдъховено от проф. С.Бернщайн. Та, хайде, без ориенталски хитрости - крадецът вика - дръжте крадеца!

Излез с аргументи, кажи кое не е вярно, иначе сам прилагаш тактиката на болшевиките - нещо не е вярно защото ние смятаме така. Точно другарите от коминтерна назоваваха шовинизъм всеки опит да се признае, че българи и македонци са братя, или не съм прав за това?

Очаквах човечета като тебе и поради тази причина запазих определени данни. Още през 1938 г. се е знаело, че българи и македонци са роднини, антропологическите изследвания не лъжат...за това работите на д-р Методи Попов бяха осъдени на забвение. По отношение на национални костюми, музика, а и особености на говорите няма друг народ, който да е толкова близо до македонците. Можеш да ме поравиш, ако се бъркам:)

Излез с аргументи...иначе реакцията ти не може да се изтълкува като нищо друго освен злобна нападка.
цитирай
6. mt46 - Да, приятелю -
07.04.2012 17:20
всички сме род-нини, но често някои роднини са неблагодарници и дърпат чергата към себе си...
Хубави празнични дни!
цитирай
7. aristotelis - НА ФИРОМЦИТЕ ГРЪЦКИЯ ВИБРАТОР Е ТАКА ДЪЛБОКО И БРУТАЛНО НАБИТ НА ГЪЗА ИМ ЧЕ СПАСЕНИЕ НЯМА!!!
07.04.2012 17:22
Много обичам и се наслаждавам като се криеш като хлебарка и мишка и не пускаш научните статйи на големи Българи учени...............което показва каква мръсна и подла хлебарка си, тъп и прост!!!!
цитирай
8. sparotok - човек не бива да употребява такива думи аристотеле!
07.04.2012 17:29
aristotelis написа:
НО СЕ САМОУБИВАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Човек не бива да употребява такива думи аристотеле! Гърците вече дават пример как се извършва самоубийство...жал ми е за тези хора, наистина ми е жал и никога няма да ги намразя въпреки опитите ти.

Greek pensioner commits suicide outside parliament

ATHENS -- A Greek pensioner’s suicide outside parliament has quickly become a symbol of the pain of austerity and has been seized upon by opponents of the budget cuts imposed by Greece’s international lenders.

http://www.torontosun.com/2012/04/05/greek-pensioner-commits-suicide-outside-parliament


Greek suicide rate now the highest in Europe
HELENA SMITH in Athens

THE SUICIDE rate in Greece has reached a pan-European record high, with experts attributing the rise to the country’s economic crisis. Painful austerity measures and a seemingly endless economic drama is exacting a deadly toll on the nation. Statistics released by the Greek ministry of health show a 40 per cent rise in those taking their own lives between January and May this year compared to the same period in 2010.

http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/1219/1224309258403.html

Austerity drives up suicide rate in debt-ridden GreeceBy Teo Kermeliotis, for CNN
April 6, 2012 -- Updated 1400 GMT (2200 HKT)


http://edition.cnn.com/2012/04/06/world/europe/greece-austerity-suicide/index.html


Financial crisis pushes Greek suicide rate to new highs

Read more: http://www.smh.com.au/business/financial-crisis-pushes-greek-suicide-rate-to-new-highs-20111219-1p2dr.html#ixzz1rMg3HYFi


цитирай
9. aristotelis - alexalexalex написа:
07.04.2012 17:29
Бях престанал да обръщам внимание на глупостите ти.........................НЕЩАСТНА ФИРОМСКА ХЛЕБАРКА!!!!!!!!!!
цитирай
10. sparotok - хубаво
07.04.2012 17:35
aristotelis написа:
Бях престанал да обръщам внимание на глупостите ти.........................НЕЩАСТНА ФИРОМСКА ХЛЕБАРКА!!!!!!!!!!


Това ли са ти всичките аргументи...чувал ли си за синдрома на Туре, поведението ти ме кара да мисля, че е хубаво да потърсиш помощ...

Синдромът на Турет (на английски: Tourette syndrome, Tourette's syndrome, Tourette's disorder, Gilles de la Tourette syndrome, GTS, Tourette's или TS) е наследствено неврологично заболяване, при което пациентът страда от множество двигателни и речеви тикове, които се появяват в детството и периодично се променят. Наречен е на френския невролог Жорж де ла Турет, който през 1885 година публикувал изследване върху девет случая на заболяването.

В миналото синдромът е бил свързван предимно с неволните ругатни и неуместните коментари, които страдащите от него произнасят натрапчиво.


цитирай
11. alexalexalex - Спаро
07.04.2012 17:41
с две думи - древните македонци са гърци, по-скоро старогръцко племе (нищо общо с маляките, дето сега си викат гърци).
всички глупости за Аце Македонски и някакъв измислен древногръцки народ и за азбука на 77 000 години....

какво да ти доказвам, че БРЮМ е България ли????
за кого е тайна, извинявай?

ако ти не го знаеш, толкова по-зле за теб.

цитирай
12. sparotok - аргументи
07.04.2012 17:43
aristotelis написа:
Много обичам и се наслаждавам като се криеш като хлебарка и мишка и не пускаш научните статйи на големи Българи учени...............което показва каква мръсна и подла хлебарка си, тъп и прост!!!!


Добре, нека да съм тъп и прост...ще ти олекне ли, ако повторя, че съм тъп и прост...

Дай истински аргументи за общия произход на македонци и гърци, ако изобщо намериш такива...но не ми пробутвай лични желания. Дай цитати от древността, аз представям такива.

Македонците са описани като едри и силни хора, но не и гърците -

the Thracians, Paeonians, Illyrians, and Agrianians, who were the most robust and warlike of men in Europe, were about to be arrayed against the most sluggish and effeminate races of Asia.

https://sites.google.com/site/alexandersources/arrian/arrian2a

Macedones Thracesque et Illyrii erant, ferocissimae omnes gentes, hic Syri et Asiatici Graeci sunt, uilissima genera hominum et seruituti nata; Macedonians and Thracians and Illyrians, all most warlike nations, here Syrians and Asiatic Greeks, the most worthless peoples among mankind and born for slavery;

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0165%3Abook%3D36%3Achapter%3D17

Eто, старите гърци не само, че са наречени най-долните и страхливите от цялото човечество, но и са разпространители на пороци - учат другите на педофилия. Сам Херодот свидетелства, че те са научили персите как да правят секс с момченца (История І-135)

As soon as they hear of any luxury, they instantly make it their own: and hence, among other novelties, they have learnt unnatural lust from the Greeks.

http://www.parstimes.com/history/herodotus/persian_wars/clio.html

...Такива са били старите гърци, тях обаче отдавна ги няма. Днешните гърци са наши близки, с които трябва да търсим приятелство и сътрудничество...


цитирай
13. sparotok - понятия
07.04.2012 17:54
alexalexalex написа:
с две думи - древните македонци са гърци, по-скоро старогръцко племе (нищо общо с маляките, дето сега си викат гърци).
всички глупости за Аце Македонски и някакъв измислен древногръцки народ и за азбука на 77 000 години....

какво да ти доказвам, че БРЮМ е България ли????
за кого е тайна, извинявай?

ако ти не го знаеш, толкова по-зле за теб.Алекс, древните македонци са елини, но древните елини, истинсикте елини са пеласгийското племе сели, наречени после хели- елини. Те живеят край Додона, там е най-древната Елада според изворите (Омир, страбон).

Гърците ( или по-точно данайците) само вземат името елини, то не им принадлежи по право. Право върху него имат пелазгите, които са и най-древните жители на Македония според Помпей Трог.

Прав си за това, че днес в Македония кипи от глупави спекулации, това обаче не е непознат феномен. Всеки, който прави първи опити да напише историята си се подвежда...а някои дори се забравят...

Не само македонските ни братя се пооливат понякога. К.Г. Нибур се опитва да изкара пеласгийския език тевтонски...това си е жива глупост, но пък Нибур е имал благословията на кайзера и тогава никой не го е критикувал, не знам даже Нибур да е критикуван дори и днес...

Александър Пинкертън прави опити да изкара англичаните сродни на пеласгите...днес учените дори няма да коментират такъв труд, а само ще се усмихнат снизходително...

Примери могат да се дадат още много...това си е една детска болест на начинаещите историци, а и на хората, които са били дълго подтискани...

Относно това, че Македония е наша изконна територия съм писал често, споменах го и тук, но ти не си обърнал внимание -

Хеланик също казва, че в древността Македония е обитавана само от мизи (наречени по-късно българи) и македонци. Плиний Стари свидетелства, че през ІІ-ри век преди Христа Емилий Павел продава населението на 72 македонски града като роби. По този начин същинските македонци чувствително намаляват. В същия период, македонския цар Персей довежда траки в земята си, защото както свидетелства Тит Ливий населението е намаляло от войните и няма кой да обработва земята. Спокойно може да се каже, че когато Апостол Павел посещава Филипи той е посрещнат от мизи, които са били мнозинството в Македония. Същите тези македонски мизи, стават първите християни на Европа, докато гърците са техните най фанатични гонители.
цитирай
14. sparotok - точно
07.04.2012 17:57
mt46 написа:
всички сме род-нини, но често някои роднини са неблагодарници и дърпат чергата към себе си...
Хубави празнични дни!


Съвсем прав си приятелю - всички сме роднини, но често някои роднини са неблагодарници и дърпат чергата към себе си..

Поздрави!
цитирай
15. aristotelis - ОБРАЗОВАЙ СЕ ТРАКО-БЪЛГАРО-ФИРОМСКИ ЧЪРВУЛ!!!
07.04.2012 18:07
Етимология на името "Гърци"
Името „Гърция“ на старогръцки и катаревуса е Еллас, а на димотики – Еллада, но старият номинатив Еллас и днес може да се срещне върху документи или марки. Името Гърция идва от названието на едно беотийско(днешна Виотия) гръцко племе от град Граеа, което колонизира южна Италия през 8 век пр.Хр. Местните италийски племена наричат заселниците Граи — от това име произлиза общоиталийското название на елините Graeci (Греци). Европейците използват имена, производни на Graecia, но персийците, турците и арабите използват името Yunans, т.е. йонийци (гръцки "Ионес"). Интересното е уникалната форма, използвана от грузинците за гърците – "berdzeni", което на грузински означава мъдри.

Етимология на името „Еллин”
Елин според древногръцката митология е митичен прародител на елините. Той е син на Девкалион (според други версии — на самия Зевс) и на Пира, брат на Амфиктион и баща на Еол, Ксут (Ксутос) и Дор (Дорос). Всеки един от синовете му е родоначалник на по един от основните гръцки родове: от Еол произлизат еолийците, от Дор — дорийците, а синовете на Ксут, — Ахей и Йон — дават началото на ахейците и йонийците, съответно. Според Хезиод, от връзката на сестрата на Елин, Пандора със Зевс, се ражда Грек който е става епоним на гърците (Graikoi), а от връзката на другата сестра на Елин, Тия, със Зевс, се раждат Македон, родоначалник на македоните и Магн (Магнес) основател и първи цар на Магнезия. Названието „Елини“ датира от времето на Омир. В Илиада „елини“ е име на племе, населяващо Фтия; наричани са още мирмидонци) и са водени от Ахил.
цитирай
16. voulgaros - Павка, писах ти в предната тема, ...
07.04.2012 18:12
Павка, писах ти в предната тема, мисля че си видял..
Искам да ти кажа нещо---имаш някои верни работи в мисълта си, но бъркаш термините и дефиницииите..
За теб данаиците---са наи-автентичните и оригиналните гърци--така ли е???

Но преди тези МИТИЧНИ ДАНАИЦИ---има само мит, а не реални хроники и археологикос останки---така лие???...та преди тях има друго племе---АХЕИЦИ------ЦЕЛИАТ СВЯТ ГИ ОПРЕДЕЛЯ ЗА ЕЛЛИНИ....
САМО НАШ СПАРОТОК И ФЕНОВЕТЕ МУ ,КОИТО СА КРАИНИ ШОВИНИСТИ И ИМБЕЦИЛИ--НЯКОИ ОТ ТЯХ---КАЗВАТ НЕЕЕЕ


Я КАЖИ НАПРАВО-----АХЕИЦИТЕ СА БЪЛГАРИ---АИДЕ....

ИМАШ ПРОБЛЕМ С ИДЕНТИТЕТОТ, БРАТКОС СЛАВЯНО-ТУРКОС..

МАКЕДОНИТЕ СА ЕЛЛИНИ---ЕЛЛАДА Е МАИКА НА ВСИЧКИ ГЪРЦИ...13 ВИДА ГЪРЦИ ИМА, АКО НЕ ЗНАЕШ...
цитирай
17. alexalexalex - Спаро
07.04.2012 18:14
оправи си заглавието - македонците СА българи.
чисто и просто като къпана блондинка :)

и като ме заливаш с някакви имена (на кой му дреме за Нибур и за кайзера) изобщо не ми променяш мнението.

с подобни текстове наливаш вода във воденицата на македонистите, ако не го схващаш - лошо !

сега на лични ме нападна маляката , направо ще ме умори от смях :)

подчертавам - всеки опит да се прави някакво разграничение между македонци и българи е тъпо и работи за интересите на посткоминтерновските кухи червени тикви.
цитирай
18. malchaniaotnadejda7 - Здравей, Спароток и благодаря!
07.04.2012 18:20
Наистина коментарът е излишен - толкова паралелни съвпадения на наши и техни топоними, не биха могли да са случайни. Когато една случайност се повтаря така често, се превръща в правило.

За мен, по-интересно е твърдяното от Йоан Малала, че сме потомци на Ахил - синът Пелеев... От теб научавам. Едно е научната фантастика, друго - историята.

Явно, пелазгите, обитавали стара Македония и нашите земи са били неразривно свързани с траките и са част от тракийския етнос, както смята цитираният от теб Дюруи. Очевидно, територията на Македония е била гъсто населена с траки, но и нашите земи са били населени с македонци. Спомням си, че ти бе писал, как една от съпругите на Филип II - не Олимпия, (майката на Александър), а друга, е тракийска принцеса от Добруджа. И все пак, въпреки този брак, Филип прекръства на себе си най-големият град в Тракия — Пулпудава, (Евмолпия) на Филипополис - (в средните векове преименувано Пълдин).

Съдбите на българи и македонци са странно преплетени и неразривно свързани и това може само да ни радва и взаимно обогатява. Другото е примитивизъм, на който се робуваше едва половин век. Тази седмица излиза от печат една много интересна книга с народни приказки от Тресонче`, за които с автора решихме да не уточняваме, че са български, защото те са, колкото български, толкова и македонски - част от културното наследство и на двата близки, братски народа, принадлежащи не към два етноса, а към една и съща етническа група.

Интересно ми бе да прочета и сравнителния ти анализ на стария македонски език с тракийския и с днешния български. Несъмнено, връзката между тях е много силна. Поздрави за интересния постинг!
цитирай
19. sparotok - цел
07.04.2012 18:22
alexalexalex написа:
оправи си заглавието - македонците СА българи.
чисто и просто като къпана блондинка :)

и като ме заливаш с някакви имена (на кой му дреме за Нибур и за кайзера) изобщо не ми променяш мнението.

с подобни текстове наливаш вода във воденицата на македонистите, ако не го схващаш - лошо !

сега на лични ме нападна маляката , направо ще ме умори от смях :)

подчертавам - всеки опит да се прави някакво разграничение между македонци и българи е тъпо и работи за интересите на посткоминтерновските кухи червени тикви.


Алекс, аз няма как да ти променя мнението, то си е отдавна оформено.

Не те заливам с имена, а се аргументирам, давам примери, без тях казаното от мен ще е празнословие. Всеки може да каже каквото си поиска, но не всеки може да представи аргументи.

Съгласен съм, че всеки опит да се изкарат македонците чужд на нас народ е непочтено деяние...

Защо не напишеш една статия за произхода и характера на индивиди като Маркс, Ленин, Троцки, а и Бернщайн -вдъхновителят на насилственото създаване на македонския език? Нека хората знаят нещо повече за тия слуги на злото...
цитирай
20. malchaniaotnadejda7 - 17. alexalexalex - Спаро
07.04.2012 18:23
alexalexalex написа:
оправи си заглавието - македонците СА българи.
чисто и просто като къпана блондинка :)

и като ме заливаш с някакви имена (на кой му дреме за Нибур и за кайзера) изобщо не ми променяш мнението.

с подобни текстове наливаш вода във воденицата на македонистите, ако не го схващаш - лошо !

сега на лични ме нападна маляката , направо ще ме умори от смях :)

подчертавам - всеки опит да се прави някакво разграничение между македонци и българи е тъпо и работи за интересите на посткоминтерновските кухи червени тикви.

:) Напротив, Алекс! Твоето "твърдение" ни подлива не води, а динени кори - тъкмо затова говорих - издавам една книга с приказки, които принадлежат и на двата народа, защото ОЧЕВИДНО става дума за "един и същ етнос", както и твърди нашият домакин - или за "два братски народа".:) Ще ви поканя на премиерата. Поздрави!:)
цитирай
21. sparotok - факти
07.04.2012 18:26
voulgaros написа:
Павка, писах ти в предната тема, мисля че си видял..
Искам да ти кажа нещо---имаш някои верни работи в мисълта си, но бъркаш термините и дефиницииите..
За теб данаиците---са наи-автентичните и оригиналните гърци--така ли е???

Но преди тези МИТИЧНИ ДАНАИЦИ---има само мит, а не реални хроники и археологикос останки---така лие???...та преди тях има друго племе---АХЕИЦИ------ЦЕЛИАТ СВЯТ ГИ ОПРЕДЕЛЯ ЗА ЕЛЛИНИ....
САМО НАШ СПАРОТОК И ФЕНОВЕТЕ МУ ,КОИТО СА КРАИНИ ШОВИНИСТИ И ИМБЕЦИЛИ--НЯКОИ ОТ ТЯХ---КАЗВАТ НЕЕЕЕ


Я КАЖИ НАПРАВО-----АХЕИЦИТЕ СА БЪЛГАРИ---АИДЕ....

ИМАШ ПРОБЛЕМ С ИДЕНТИТЕТОТ, БРАТКОС СЛАВЯНО-ТУРКОС..

МАКЕДОНИТЕ СА ЕЛЛИНИ---ЕЛЛАДА Е МАИКА НА ВСИЧКИ ГЪРЦИ...13 ВИДА ГЪРЦИ ИМА, АКО НЕ ЗНАЕШ...


Знаеш ли, че древните македонци са европеидни брахоцехали и мезоцефали...точно както и българите. При старите гърци се наблюдават доликоцефалия и африкански черти.
цитирай
22. sparotok - мирмидони
07.04.2012 18:29
aristotelis написа:
Етимология на името "Гърци"
Името „Гърция“ на старогръцки и катаревуса е Еллас, а на димотики – Еллада, но старият номинатив Еллас и днес може да се срещне върху документи или марки. Името Гърция идва от названието на едно беотийско(днешна Виотия) гръцко племе от град Граеа, което колонизира южна Италия през 8 век пр.Хр. Местните италийски племена наричат заселниците Граи — от това име произлиза общоиталийското название на елините Graeci (Греци). Европейците използват имена, производни на Graecia, но персийците, турците и арабите използват името Yunans, т.е. йонийци (гръцки "Ионес"). Интересното е уникалната форма, използвана от грузинците за гърците – "berdzeni", което на грузински означава мъдри.

Етимология на името „Еллин”
Елин според древногръцката митология е митичен прародител на елините. Той е син на Девкалион (според други версии — на самия Зевс) и на Пира, брат на Амфиктион и баща на Еол, Ксут (Ксутос) и Дор (Дорос). Всеки един от синовете му е родоначалник на по един от основните гръцки родове: от Еол произлизат еолийците, от Дор — дорийците, а синовете на Ксут, — Ахей и Йон — дават началото на ахейците и йонийците, съответно. Според Хезиод, от връзката на сестрата на Елин, Пандора със Зевс, се ражда Грек който е става епоним на гърците (Graikoi), а от връзката на другата сестра на Елин, Тия, със Зевс, се раждат Македон, родоначалник на македоните и Магн (Магнес) основател и първи цар на Магнезия. Названието „Елини“ датира от времето на Омир. В Илиада „елини“ е име на племе, населяващо Фтия; наричани са още мирмидонци) и са водени от Ахил.


Мирмидоните няма как да са гърци, според Йоан Малала тези хора са предци на българите - И така споменатия Ахил заминал заедно с Атридите, като водел своя собствена войска от три хиляди души наречени тогава мирмидонци, а сега българи. http://www.promacedonia.org/gibi/2/gal/2_206.html


Това са фактите:)))
цитирай
23. shtaparov - Някои добавки
07.04.2012 18:29
Част от посочените примери още по- лесно се транскрибират на съвременен Български с помощта на "Анализа"- ето така:
1. Ве горитес= Въ горите (без гръцкото "С" накрая).
2. Стубера= Стобора, Стоборъ.
3. Ве= Въ (В).
4. Друме= Дръмье (Дръми,в Солунските ни диалекти)= Тръни.
5. Изела= Възела (Взела,Взелъ), Ожела (Пожела,Пожели= Пожелай).
6. Ил= Кил (Кал),т.е. Земя.
7. Зеир (Зер)= Звейр (Звер).
8. Молот= Малад,Малод (в дн. "руски"= Млад).
9. Олган (макед.бог)- може да се тълкува по два начина:
а) Волган (Волгин,т.е. Влагин)- бог на водите.
б) Олгин (Огин,Огън)- бог на огъня,еманация на Слънчевия бог. Формите с поява или отпадане на "Л" са ни добре познати: Булгари- Бугари, Белград- Београд, Толко- Токо, Кълцам- Къцам,Пълним- Пуним и т.н. Думата Олгин има ясен смисъл в архаичния Български език и някой ден ще дойде ред да бъде разгледана и подробно обяснена на страниците на блога ми. Поздравления!
цитирай
24. alexalexalex - 20. malchaniaotnadejda7
07.04.2012 18:34
къде видяхте ДВА народа???

вие малоумни ли сте (да ме прощавате) или просто още ви води другаря Сталин?

Преди 1945 година, ако бяхте казали на някой , че не е българин щеше да ви напляска.
два народа, майко мила.
Сталин , Тито, Димитров - това ви е пътеводната светлина.

Един народ - другото е Коминтерн, Титовщина и пошъл комунизъм!
Сега ми кажи, че Вапцаров е македонски автор, че съвсем да ме застреляш!
цитирай
25. dimenzed - Македония за България е както Ав...
07.04.2012 19:09
Македония за България е както Австрия и Източна Прусия (Кьонигсберг, Данциг) за Германия! България е единствената държава в света, която граничи със себе си, а и имаме да взимаме! По историческо право ни принадлежат Македония, Беломорска Тракия, Западните покрайнини, Северна Добруджа (устието на река Дунав)! България и Германия бяха несправедливо разпокъсани на части в края на двете Световни войни!
цитирай
26. aristotelis - Йоан Малала (ο&#...
07.04.2012 19:29
Йоан Малала (οκ. 491-578) е византийски хроникьор от сирийски произход, роден в Антиохия.Неговата "Хронография" съдържа 18 книги, като началото и краят и са изгубени. В сегашното си състояние хронографията започва с митичната история на Египет и свършва с похода до Африка на Марциан, племенника на Юстиниан I. С изключение на периода, обхващащ царуването на Юстиниан (527-565) и неговите непосредствени предшественици, останалото има малка или почти нулева историческа стойност.
цитирай
27. aristotelis - МНОГО ОБИЧАМ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ГРЪЦКИ ДУМИ!!!
07.04.2012 19:35
Мирмидоните или Мирмидонците (на гръцки: Mirmidones) са митично ахейско племе от остров Егина. Според някои митове те произлези от Мирмидон, син на Зевс и Евримедуза. Според друг мит след като островът бил обезлюден от страшна чума, Зевс, по молба на Еак, превърнал мравките в страната в човешки същества и затова новият народ започнал да се нарича мирмидонци (от гръцки Mirmigs, тоест "мравки"). По време на Троянската война мирмидонците се сражават под водачеството на Ахил.
цитирай
28. estolodu - 1. Ве горитес= Въ горите (без гръ...
07.04.2012 19:55
shtaparov написа:
1. Ве горитес= Въ горите (без гръцкото "С" накрая).

Това е единствено число, местен падеж, както казана спароток, а не множествено. Определителният член се появява чак към тринайсти, четиринайсти век, така че въпреки сродното или еднакво звучене, старата дума горите(с) (местен падеж, ед.ч.) не е еднаква по склонение със съвременната дума горите.(мн.ч., с определителен член)
цитирай
29. merlin68 - Ще цитирам д-р Ценов, с думите на ...
07.04.2012 20:07
Ще цитирам д-р Ценов, с думите на когото съм напълно съгласен: "Александър Велики е от онзи народ, който днес се нарича български народ." И нали разбирате, че няма как македонците да се нарекат днес българи, ако самите ние твърдим, че Александър е грък, а ние иранци. За това, че Александър не е грък, свидетелстват самите гърци. Личният му биограф Калистен, пише, че Александър, се обръща към личната си гвардия войниците от която са му съплеменници на родният им език, който гръка Калистен не разбира. Не еднократно Демостен, заявява, че македонеца Александър, не е грък.
alexalexalex, виждам, че разбираш от история точно толкова малко колкото и от икономика. Това не ме учудва защото то разбиране без мислене няма. Съответно и тук, както и в икономическите спорове ти липсват аргументи, които заместваш с квалификации към опонента - жалка история. Само ще ти кажа, че ако този спор се водеше преди 30 години, ти щеше да наречеш опонентите си не комуняги, а фашаги. Схващаш ли, между теб и ония от коминтерна няма никаква разлика. Коминтерна измисли македонския език, вие от новия коминтерн искате напълно да откъснете македонците от нас с твърдението, че те нямат нищо общо с македоните, а са иранци или тюрки като нас, това комунисто-фашистче, си е идиотия. Та почеши се по рапоня и помисли ако можеш, кой в чия мелница налива вода.
За отправна точка вземи факта, че древните гърци (не съвременните им крадящи история потомци), не смятат македонците за гърци.
цитирай
30. sparotok - коминтерн
07.04.2012 20:09
alexalexalex написа:
къде видяхте ДВА народа???

вие малоумни ли сте (да ме прощавате) или просто още ви води другаря Сталин?

Преди 1945 година, ако бяхте казали на някой , че не е българин щеше да ви напляска.
два народа, майко мила.
Сталин , Тито, Димитров - това ви е пътеводната светлина.

Един народ - другото е Коминтерн, Титовщина и пошъл комунизъм!
Сега ми кажи, че Вапцаров е македонски автор, че съвсем да ме застреляш!


Алекс, отново ще се съглася с тебе - българи и македонци са един народ...Генетичните проучвания показаха, че повечето българи имат древни корени...същото показаха и генетичните проучвания в Македония -по-голямата част от населението е с древни корени.

Понеже постоянно говориш за коминтерна, моля те, обясни на читателите що за индивиди са Маркс, Троцки, Ягода, Бернщайн и как те призовават към насилие срещу контрареволюциооните елементи...т.е. нормалните хора.

Би ли съобщил също кой финансира болшевишката революция, много хора не го знаят, ще е полезно това да се запомни хубаво.

Надявам се, не си от тези, които да отричат Гладомора в Украйна и изобщо геноцида извършен от болшевиките...виждам, че и ти като мене не ги обичаш, надявам се само да си прям и обективен.
цитирай
31. sparotok - Ахил, Пелей, Тетида
07.04.2012 20:14
aristotelis написа:
Мирмидоните или Мирмидонците (на гръцки: Mirmidones) са митично ахейско племе от остров Егина. Според някои митове те произлези от Мирмидон, син на Зевс и Евримедуза. Според друг мит след като островът бил обезлюден от страшна чума, Зевс, по молба на Еак, превърнал мравките в страната в човешки същества и затова новият народ започнал да се нарича мирмидонци (от гръцки Mirmigs, тоест "мравки"). По време на Троянската война мирмидонците се сражават под водачеството на Ахил.


Аристотеле, един мит може да се използва като индикация, но не и като доказателство. Учени като Артър Еванс, Хялмар Фриск и Аренд Ян ван Виндекенс отдавна доказаха, че имена като Ахил, Тетида и др. не са гръцки, а пеласгийски.

Гърците само са си присвоили имената на по-старото население, а и голяма част от историята му.

Факт е, че в Тесалия, а и Епир най-древните топоними и хидроними не са гръцки...това показва, че там са живели съвсем други хора.

Относно митичния произхо на мирмидоните ще те насоча към Павзаний, който обяснява, че гърците често се бъркали в генелогията на героите и боговете...
цитирай
32. sparotok - етомологии
07.04.2012 20:20
aristotelis написа:
Йоан Малала (οκ. 491-578) е византийски хроникьор от сирийски произход, роден в Антиохия.Неговата "Хронография" съдържа 18 книги, като началото и краят и са изгубени. В сегашното си състояние хронографията започва с митичната история на Египет и свършва с похода до Африка на Марциан, племенника на Юстиниан I. С изключение на периода, обхващащ царуването на Юстиниан (527-565) и неговите непосредствени предшественици, останалото има малка или почти нулева историческа стойност.


Би ли дал гръцките етимологии на

ОЛИМП

ПИНД

ОСА

ПЕНЕЙ

КАМЕНИ

ТОМАРОС

МИТЮС

ПЕЛИНА

Езиковедите не могат да намерият обяснение на гръцки, дано ти да можеш:)
цитирай
33. sparotok - прав си
07.04.2012 20:21
dimenzed написа:
Македония за България е както Австрия и Източна Прусия (Кьонигсберг, Данциг) за Германия! България е единствената държава в света, която граничи със себе си, а и имаме да взимаме! По историческо право ни принадлежат Македония, Беломорска Тракия, Западните покрайнини, Северна Добруджа (устието на река Дунав)! България и Германия бяха несправедливо разпокъсани на части в края на двете Световни войни!


Прав си - По историческо право ни принадлежат Македония, Беломорска Тракия, Западните покрайнини, Северна Добруджа (устието на река Дунав)!
цитирай
34. voulgaros - Наистина Павка, почвам да ти се смея ...
07.04.2012 20:23
Наистина Павка ,почвам да ти се смея сериозно....Ти явно не искаш умишлемо да разбереш какво точно ти казвам, показвам,доказвам и пиша в твоя блог..Вече 3 години и половина, аз съм един от наи-първите,,,дори мисля че аз съм наи-първият които още пускам коментари в блога.

НЯМА КОМУНИЗАМ ,НЯМА СТРАХ, НЯМА СЛАВЯНСКИ НАЦИЗЪМ И СЛАВЯНСКО НАЛАГАНЕ--НИЕ НЕ СМЕ БЪЛГАРИ----НИЕ СМЕ ГЪРЦИ...
НЕМОЖЕ ДА КРАДЕТЕ ОТ ГРЪЦКАТА ИСТОРИЯ--ТА ВИЕ ЗНАЕТЕ НЕЩО, И СТЕ НЕЩО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЪРЦИЯ И СТАРИТЕ ЕЛЛИНИ....

ВСИЧКИ ХРОНИКИ И ЛЕТОПИСИ-- НАД 90 ПРОЦЕНТА СА ГРЪЦКИ------НЕ НА ВОЛГАРИ---ИЛИ НА ТРАКИ----ТРАКИТЕ СА ГЪРЦИ, ТЕ СА БИЛИ ГРЪЦКИ ПАТРИОТИ--КАТО МЕНМ И СА СЕ БИЛИ ЗА ГРЪЦКАТА СЛАВА, НЕ ЗА ВУЛГАРИА...

ДОРИ И НЕГРИ ДА СМЕ--НИЕ СМЕ ГЪРЦИ...А НИЕ ГЪРЦИТЕ --КРЪВТА НИ, Е КАТО НА ШВЕДИТЕ И ДОЛФ ЛУНДГРЕН.

АЗ СЪМ СЪС СЪЩИТЕ ГЕНИ КАТО ШВЕД...А ВИЕ ВУЛГАРИТЕ СТЕ МЕШАВИЦА
цитирай
35. marrio - Съгласен съм със sparotok! Поздравления ....
07.04.2012 20:34
Само не можах да разбера какво е това комитерн..?!? И какво общо има със темата...

Поздрави и лека вечер!
цитирай
36. sparotok - тема
07.04.2012 20:37
marrio написа:
Само не можах да разбера какво е това комитерн..?!? И какво общо има със темата...

Поздрави и лека вечер!


Аз точно за това умолявам всеки да се придържа към темата, но когато хората, които не са съгласни нямат аргументи, то те прибягват до отклонения като...коминтерна.

Ако разбереш що за същества са тези, които са създали коминтерна и какви са били целите им...вече няма да спиш спокойно...
цитирай
37. aristotelis - ПИШИ ГРЪЦКИТЕ ДУМИ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК И ...
07.04.2012 20:46
ПИШИ ГРЪЦКИТЕ ДУМИ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК И ГИ ПОТЪРСИ В ИНТЕРНЕТ...........ВИЕ ДО 9-ТИ ВЕК СТЕ ЛАЕЛИ КАТО КУЧЕТА И СТЕ МЯУКАЛИ КАТО КОТКИТЕ БЕЗ ПИСМЕНОСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Би ли дал гръцките етимологии на

ОЛИМП

ПИНД

ОСА

ПЕНЕЙ

КАМЕНИ

ТОМАРОС

МИТЮС

ПЕЛИНА
цитирай
38. malchaniaotnadejda7 - 24. alexalexalex - 20. malchaniaotnadejda7
07.04.2012 20:54
Къде видях "два народа"? - В политическата действителност тук и сега, която Вие и аз обитаваме - там. Държа да бъда коректна и здраво стъпила на земята. България официално призна република Македония и си е чиста проба евтино патриотарство и ураджийство, именно от "Сталински тип", този факт да се пренебрегва или отрича. За седенки с руйно вино върви - но за официална позиция - не. Не е сериозно. Най-точно го е казал автора на този блог - цитирам - "македонските ни братя". Аз ги нарекох "братски народи от един и същ етнос".

На въпроса Ви, дали сме малоумни - Изумявате ме!? Говоря от първо лице единствено число - не съм кралицата-майка, да споменавам мене си в трето лице. Не, не СМЕ малоумни. Благодаря за учтивата форма.

Нито преди, нито сега би могъл някой "да ме напляска". Нямало е как, да ме "напляска", защото българите тогава са били заети да плачат с кървави сълзи, когато на паспортите им насилствено от "българин" са удряли печат "македонец" и са разделяли баща от син. И ако Вие целяхте този постинг да не бъде политически коректен - не го постигнахте. Вашето мнение не може да дискредитира, каквото и да било. Твърде при-повдигнато звучите.

Твърдите, че Сталин, Тито, Димитров - ми са "пътеводна светлина" и изповядвам "пошъл комунизъм".. Уважаеми господине, Сталин и последователната политика на Коминтерна, десетилетия деляха България на компактни турски и цигански села - изселваха и разпарчелдосваха, разделяха и владяха, късаха жива плът от нея и днес жънем горчивите плодове от това. Липсата на здрав разум и политическа преценка продължава да ни играе много лоша услуга и повярвайте ми, може да бъде и с фатален край. Не е интелигентно и не е в наша полза. От полза роду, е това, което прави Спароток и аз приветствам неговата позиция. Зряло, отмерено, далновидно и мъдро. Вапцаров е български поет. Колкото до моята "Титовщина и пошъл комунизъм", CV-то ми е в интернет. Четете преди да ръсите нелепости!
цитирай
39. nikikm - Неудовлетворение!
07.04.2012 21:05
С цялото си уважение,Спароток,прочетох материала с известно неудовлетворение и надявам се няма да ми се сърдиш за искреността,а ще ме поправиш,ако бъркам.
Виждам,че официализираш понятието траки,което е имагинерно,добило разпространение,но не отговаря на общото историческо название на всички племена,които са семейство!Въобще се съмнявам да е имало такова,просто различните племена на ЕДИН И СЪЩ НАРОД,са си имали названия.Оттам "роднинството" на българи и македонци...??? Та те са едно и също.Сам пишеш,че например Македония е населена от мизи /българи/,може и мирмидони /българи/,може и Пеони/българи/,няма нужда да ти соча източници,ти ги знаеш.За какво роднинство,става на въпрос,та те са един народ,а Македония е географско понятие,както и нарицателното македонци. После във връзка с горното:"Персей довежда траки.."Бе той довежда не траки,а т.н."траки",които си имат имената на племената от които са.Сега,на повечето от тези неща в материала си,си дал отговор,точно в този смисъл на това,което пиша.Въпреки това тези неща смущават и издават неяснота и липса на последователност при постройката на нещата.Това трябва да се оправи от вас,историците.Боже,не приемам македонците,за роднини,те са българи!Нито шопите,нито капанците,нито родопчаните,нито,а сега не знам как да си нарека корена,при положение,че единият ми корен е от Одрин,сигурно съм половин "трак".Е, това на майтап.А,не знам и защо не се приема версията на Раковски че,:"Богарин е производан от Бог!"..те Божи народ и съответно всички "тракийски" народи т.е. бившите племена, са от семейството на Богарите!Така всичко си идва на мястото и имаме племена от един народ.Сега,малко съм под пара,може и да греша,/то какви хора грешат/,но просто искам да предизвикам полемика,да се изяснят нещата и да се интерпретират от всички по един и същ начин!Това е много важно!Материалът е много добър,поздравления,просто да изясним нещата.
цитирай
40. sparotok - азбука
07.04.2012 21:11
aristotelis написа:
ПИШИ ГРЪЦКИТЕ ДУМИ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК И ГИ ПОТЪРСИ В ИНТЕРНЕТ...........ВИЕ ДО 9-ТИ ВЕК СТЕ ЛАЕЛИ КАТО КУЧЕТА И СТЕ МЯУКАЛИ КАТО КОТКИТЕ БЕЗ ПИСМЕНОСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Би ли дал гръцките етимологии на

ОЛИМП

ПИНД

ОСА

ПЕНЕЙ

КАМЕНИ

ТОМАРОС

МИТЮС

ПЕЛИНА


Алкидамант твърди, че тракиецът Орфей е дал азбука на гърците.

Диодор Сицилийски потвърждава това казвайки, че траките Орфей и Линей са първите, които са ползвали азбуката.

Плиний Стари пише, че не гърците, а пелазгите са тези, които са разпространили азбуката в Лациум - Италия.

Най-новите изследвания на американски учени показаха, че траките са имали писменост преди гърците

the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions by more than a half-century.

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/14-culture/24-artinscriptions

Относно лаенето и мяукането...виж сам своите реакции и начин на изразяване:)
Старобългарския има над 40 звука, гръцкия е доста беден и примитивен...
цитирай
41. анонимен - Достатъчно ме развесели днеска, ...
07.04.2012 21:22
Достатъчно ме развесели днеска, благодария човече, и то какво човече, клоун-псевдо-историк....излизам да пия една рецина до атинското море, заедно с приятели, гръцка музика и с божествени рибни деликатеси готвени с ароматен зехтин, защото при нас храната е религия а при вас представлява кучески лайна с добавки и палмово масло..................НА ЗДРАВЕ!!!!!!!!!!
цитирай
42. nikikm - Ти си
07.04.2012 21:29
voulgaros написа:
Наистина Павка ,почвам да ти се смея сериозно....Ти явно не искаш умишлемо да разбереш какво точно ти казвам, показвам,доказвам и пиша в твоя блог..Вече 3 години и половина, аз съм един от наи-първите,,,дори мисля че аз съм наи-първият които още пускам коментари в блога.

НЯМА КОМУНИЗАМ ,НЯМА СТРАХ, НЯМА СЛАВЯНСКИ НАЦИЗЪМ И СЛАВЯНСКО НАЛАГАНЕ--НИЕ НЕ СМЕ БЪЛГАРИ----НИЕ СМЕ ГЪРЦИ...
НЕМОЖЕ ДА КРАДЕТЕ ОТ ГРЪЦКАТА ИСТОРИЯ--ТА ВИЕ ЗНАЕТЕ НЕЩО, И СТЕ НЕЩО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЪРЦИЯ И СТАРИТЕ ЕЛЛИНИ....

ВСИЧКИ ХРОНИКИ И ЛЕТОПИСИ-- НАД 90 ПРОЦЕНТА СА ГРЪЦКИ------НЕ НА ВОЛГАРИ---ИЛИ НА ТРАКИ----ТРАКИТЕ СА ГЪРЦИ, ТЕ СА БИЛИ ГРЪЦКИ ПАТРИОТИ--КАТО МЕНМ И СА СЕ БИЛИ ЗА ГРЪЦКАТА СЛАВА, НЕ ЗА ВУЛГАРИА...

ДОРИ И НЕГРИ ДА СМЕ--НИЕ СМЕ ГЪРЦИ...А НИЕ ГЪРЦИТЕ --КРЪВТА НИ, Е КАТО НА ШВЕДИТЕ И ДОЛФ ЛУНДГРЕН.

АЗ СЪМ СЪС СЪЩИТЕ ГЕНИ КАТО ШВЕД...А ВИЕ ВУЛГАРИТЕ СТЕ МЕШАВИЦА


Ти си само един тотално сбъркан тип,с вероятно български произход /самите шведи се натискат за "тракийски" произход и с крадени гени.Просто самосъзнанието ти е на ниско ниво.По-ниско от това на гените.Лечение:Препоръчвам ти филма-Черна Атина,"скандинавецо"!Минал си ти покрай там!
цитирай
43. nikikm - Да днешният свят,
07.04.2012 21:38
анонимен написа:
Достатъчно ме развесели днеска, благодария човече, и то какво човече, клоун-псевдо-историк....излизам да пия една рецина до атинското море, заедно с приятели, гръцка музика и с божествени рибни деликатеси готвени с ароматен зехтин, защото при нас храната е религия а при вас представлява кучески лайна с добавки и палмово масло..................НА ЗДРАВЕ!!!!!!!!!!


Да, днешният свят така е устроен,свинете ядат божествена храна,а Боговете "проста"!Но от това свинете не стават по-малко свине и няма значение какво им се дава,все едно миришат.А темата за Боговете не е за свине!
цитирай
44. sparotok - запали свещичка
07.04.2012 21:48
анонимен написа:
Достатъчно ме развесели днеска, благодария човече, и то какво човече, клоун-псевдо-историк....излизам да пия една рецина до атинското море, заедно с приятели, гръцка музика и с божествени рибни деликатеси готвени с ароматен зехтин, защото при нас храната е религия а при вас представлява кучески лайна с добавки и палмово масло..................НА ЗДРАВЕ!!!!!!!!!!


Като хапнеш, пийнеш и се повеселиш, не забравяй да запалиш свещичка за гърците, които се самоубиват от отчаяние...

Greek pensioner commits suicide outside parliament

ATHENS -- A Greek pensioner’s suicide outside parliament has quickly become a symbol of the pain of austerity and has been seized upon by opponents of the budget cuts imposed by Greece’s international lenders.

http://www.torontosun.com/2012/04/05/greek-pensioner-commits-suicide-outside-parliament


Greek suicide rate now the highest in Europe
HELENA SMITH in Athens

THE SUICIDE rate in Greece has reached a pan-European record high, with experts attributing the rise to the country’s economic crisis. Painful austerity measures and a seemingly endless economic drama is exacting a deadly toll on the nation. Statistics released by the Greek ministry of health show a 40 per cent rise in those taking their own lives between January and May this year compared to the same period in 2010.

http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/1219/1224309258403.html

Austerity drives up suicide rate in debt-ridden GreeceBy Teo Kermeliotis, for CNN
April 6, 2012 -- Updated 1400 GMT (2200 HKT)


http://edition.cnn.com/2012/04/06/world/europe/greece-austerity-suicide/index.html


Financial crisis pushes Greek suicide rate to new highs

Read more: http://www.smh.com.au/business/financial-crisis-pushes-greek-suicide-rate-to-new-highs-20111219-1p2dr.html#ixzz1rMg3HYFiцитирай
45. sparotok - до nikikm - Неудовлетворение!
07.04.2012 22:03
Не разбирам защо трябва да ти се сърдя за откровеността. Твое право е да покажеш виждането си и да го обосновеш.

Знаеш ли, че точно тези наши сънародници, които са се запазили най-чисти от древността не наричат себе си българи...Става дума за католиците от Раковски, а и други места...

Тези хора са потомци на богомилите, павликяните...и са тракийски народ разбира се. В Ранното Средновековие гърците преселват стотици хиляди траки в Мала Азия, за да пазят границата ( тези траки са наречени славяни)...Това става през 6-ти -7-ми век. През 10-ти век Йоан Цимисхи връща тези хора в земите ни с надежда да ги противопостави на българите, но кръвта човешка вода не става. Вместо да се карат с българите павликяните се побратимяват с тях...но така и не приемат името българи защото когато техните деди биват депортирани за Мала Азия, нарицателното име българи още не е било наложено за цялото население на страната ни...

Та потомците на тия павликяни (най-вече старите хора) казват - не прави като българите...:) ...а те самите са по-българи от българите:))

Анализ на диалекта им показва, че са живели в Южните Родопи. От там са отвлечени от гърците и преселени в Мала Азия. В техните говори са запазени древни думи, които ние сме загубили. Например бранчо е елен, а това си е по-новия варинат на тракийската дума бренто- елен...

Разбира се, че сме един народ с македонците, но не трябва да отнемаме правото им да носят регионалното си име. Би ли забранил на родопчанина да се зове родопчанин, или би ли се скарал на добруджанина, ако каже, че е добруджанин?

Всяко нещо с времето си, нека първо да осъзнаем, че сме роднини, че носим една и съща кръв, а то другото, т.е. названието...то ще си дойде от само себе си...

Поздрави!
цитирай
46. nikikm - Не разбирам защо трябва да ти се с...
07.04.2012 22:32
sparotok написа:
Не разбирам защо трябва да ти се сърдя за откровеността. Твое право е да покажеш виждането си и да го обосновеш.

Знаеш ли, че точно тези наши сънародници, които са се запазили най-чисти от древността не наричат себе си българи...Става дума за католиците от Раковски, а и други места...

Тези хора са потомци на богомилите, павликяните...и са тракийски народ разбира се. В Ранното Средновековие гърците преселват стотици хиляди траки в Мала Азия, за да пазят границата ( тези траки са наречени славяни)...Това става през 6-ти -7-ми век. През 10-ти век Йоан Цимисхи връща тези хора в земите ни с надежда да ги противопостави на българите, но кръвта човешка вода не става. Вместо да се карат с българите павликяните се побратимяват с тях...но така и не приемат името българи защото когато техните деди биват депортирани за Мала Азия, нарицателното име българи още не е било наложено за цялото население на страната ни...

Та потомците на тия павликяни (най-вече старите хора) казват - не прави като българите...:) ...а те самите са по-българи от българите:))

Анализ на диалекта им показва, че са живели в Южните Родопи. От там са отвлечени от гърците и преселени в Мала Азия. В техните говори са запазени древни думи, които ние сме загубили. Например бранчо е елен, а това си е по-новия варинат на тракийската дума бренто- елен...

Разбира се, че сме един народ с македонците, но не трябва да отнемаме правото им да носят регионалното си име. Би ли забранил на родопчанина да се зове родопчанин, или би ли се скарал на добруджанина, ако каже, че е добруджанин?

Всяко нещо с времето си, нека първо да осъзнаем, че сме роднини, че носим една и съща кръв, а то другото, т.е. названието...то ще си дойде от само себе си...
Поздрави!


Не си ме разбрал!Съжалявам!Не споделям подобна постепенност.Отсега нещата трябва да се налагат с истинските им имена и същина!Да не се удължава пътят и да не се дава храна на българомразците!Павликяните,какво общо имат те тук?!
цитирай
47. alexalexalex - 38. malchaniaotnadejda7
07.04.2012 22:37
уважаема,
подобни исказвания на вашите само доказват тезата ми - ако не вярвате, влезте в който и да е македонски исторически форум.
ще се скъсат да ви цитират, ндам :)
мен ме баннаха отвсякъде като ме наричаха татарин, позовавайки се имено да тази политическа коректност, която проповядвате.
бил съм в Македония, уважаема, и да ви кажа, това, което видях не ме кефи - от сръбския комунизъм и тъпо разбраната политическа коректност тези хора там забравиха кои са.
да, признахме Македония, но това не означава, че сме признаи, че сме два отделни народа. просто защото не сме.
най-забавното е, че самият аз нямам македонска жилка - чист шоп съм , поне от 5 поколения.
и въпреки това вашата "коректност" е точно по линията "Сталин- Тито - Димитров".

все едно де, всеки има право да греши (аз също).

категорично, обаче, не приемам тезата за два народа от един етнос - тя е толкова тъповата (да ме прощавате), колкото да кажете, че има мизийски народ, например.

не съм историк, но в този случай нормалните хора не се нуждаят от специално образоавние - историята е твърде близка, за да се нуждае от доказване.


п.с. изобщо не се интересувам коя сте, нито ще ви чета СВ-то.
оспорвам само тези, не споря с конкретни хора. нямам нищо против вас. срещу тезите ви - имам, че и отгоре.

поздрави
цитирай
48. balkanec - Разбира се, че древните македонци са траки - българи - както и днес
07.04.2012 23:34
Има твърде много данни за това. Чудесна статия!
цитирай
49. malchaniaotnadejda7 - 47. alexalexalex - 38. malchaniaotnadejda7
08.04.2012 10:15
alexalexalex написа:
къде видяхте ДВА народа???

вие малоумни ли сте (да ме прощавате) или просто още ви води другаря Сталин?

Преди 1945 година, ако бяхте казали на някой , че не е българин щеше да ви напляска.
два народа, майко мила.
Сталин , Тито, Димитров - това ви е пътеводната светлина.

Един народ - другото е Коминтерн, Титовщина и пошъл комунизъм!
Сега ми кажи, че Вапцаров е македонски автор, че съвсем да ме застреляш!

1." исказвания" - е русизъм. Научете български.
2. Политическа коректност означава, да започнете да правите разлика между ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ етнос, народ и нация.:)
3. Знам, че ви "баннаха" - защитих Ви тогава и докато се върнете тук бяхте моя постоянна блогвълна.
4. "Линията "Сталин- Тито - Димитров" е типична за поведение като Вашето. Вменява несъществуващи "качества" в околните. Вие, АлексАлексАлекс, какво направихте, за да промените тази "линия"? Това, че останахте "чист шоп 5 поколения"? Е, не е достатъчно. Аз посветих две десетилетия от живота си. Осъществих, плащайки, за да работя, 4 национални и три международни конференции - (едната в братска Македония) и издадох поредица от книги и тетралогията "Писахме да се знае", засягащи новата и най-нова история на България именно за комунистическото ни минало. Фактите в тях, допринесоха за международното осъждане на комунистическите режими. Прочетете ги. Надали ще променят възпитанието Ви, но мирогледа Ви, със сигурност ще обогатят. Изучават се в университетите.
5. Какво имате "срещу тезите ми"? Тезите ми са точни. Вие на колко години сте? Запознат ли сте със сериозността на проблема? Прочетете тук моя коментар номер 38, преди да говорите безумия. Да, Коминтерна и линията, която мило цитирате проведе целенасочено успешна политика, плод, на която е Вашето държание днес. Недалновидно, сеещо и разпалващо националистическа омраза и конфликти с цел, да блестите по форуми. Коминтерна проповядваше древния принцип "разделяй и владей" и на дело разкъса България. А сега отивам на църква, Цветница е! и приключвам с "дискусията".:)
цитирай
50. анонимен - Спароток, няма изобщо място за с...
08.04.2012 12:27
Спароток, няма изобщо място за спорове бе, човек! Не съществуват македонски народ и македонски език, това са азбучни истини и всякакви спекулации са безумни. Едикът на македонците е вариант на българския език, а не отделен език, древните македонци са били отделен от траките народ,, но сегашните македонци са българи. Това е ИСТИНАТА!
цитирай
51. demograph - Малък принос-вижте пеласгите покрай Места преди 8000 години.
08.04.2012 13:12
http://www.dobrinishtetown.com/rannoneolit
Поздрави Павка!
цитирай
52. анонимен - Поздрави
08.04.2012 13:28
Благодаря за интересната статия!

Винаги съм обичал историята и в училище, смея да кажа, знаех всичко, каквото ми преподаваха.
Само че тя започваше от 681 година, а какво е било преди това, беше казано с две думи и то беше, че сме дошли от Азия, обединили сме се със славяните и това е било началото на България.
Сега все едно, че се връщам пак в училище и уча отново история, но този път имам възможност не само да заучавам готови неща, но и да проверявам и сравнявам.

Живея в чужбина и хората около мен не знаят много за България. Знаят малко за Гърция - предполагам, те са учили в училище каквото съм учил и аз. Гръцко кисело мляко, гръцка или римка култура, това знаят тук. За България - нищо или почти нищо. Полагам усилия да обяснявам и променям схващанията на хората тук и твоят блог е основният извор, от който черпя знания.

Поклон за това, което правиш!
цитирай
53. dolsineq - Светли празници, Павел! :)
08.04.2012 13:33
На времето имаше един много весел виц: пътуват Гарабет и Киркор в едно и също купе, но седят с гръб един към друг и от дума на дума Гарабет пита Киркор накъде пътува.
– За София – казва Киркор. Гарабет се обърнал към Киркор, изгледал го изненадан и отвърнал с почуда: – Бре, каква техника само – да пътувами с един и същ влак и аз да отивам за Варна, а ти за София!..." Та и с нашего брато си е тако, колкото аз съм германка, толкова и македонците са гърци, но когато срамът е голям, да си покажеш родословният корен, не остава нищо друго освен да им съчувстваме да се осъзнаят или да стане чудо и все макета да проговорят на гречки....;)
цитирай
54. анонимен - Май сте подхванали историята откъм неправилния край.
08.04.2012 13:43
Нито гърците са елини, нито македонците са МАКЕДОНИТЕ на Александър Македонски, нито ние сме траки, ако и да имаме в гените си от тяхната кръв. Ние сме БЪЛГАРИ,идентифицираме се като такива, имаме собствена култура, каквато и да е тя, но НАША.Тази, която сме създали и в чието създаване вземаме участие. Днешните македонци са от един етнос с нас и са били част от нашата държава, но са БИЛИ. Аз самата имам братовчеди в Македония, но те са македонци и поради промиване на мозъка произхождат директно от Александър Македонски. А аз съм българка, защото прабаба ми, която е била българка от Ресен си е плюла на петите в края на по-миналия век и е дошла тук, където е могла свободно да се нарича БЪЛГАРКА.
цитирай
55. demograph - Макетата и преди и сега са българи и такива ще си останат
08.04.2012 13:55
Темата е много деликатна. Аз съм Маке с дълбок корен в Македония. Рода ми има решаващ научен принос в развенчаването на Коминтерновската отрова и в обръщането на курса на БКП по Въпроса.
Единството на корените с българите обитаващи Македония, трябва да се познава и изтъква като се почне от предисторическите времена, през еднаквите ни тракийски гени, култура и език, през всички криволици на историята, та до днес.
Само така, с аргументирано просвещение ще запазим родството си. Иначе, ще ни отродят един от друг и в семействата ни. Трябва да се знае всичко, за да може да се разобличава заговорът за насъскване на една част от Българите срещу друга. ЗАРАДИ ТОВА постингът е ОБРАЗОВАЩ И ПОЛЕЗЕН.
И нещо по-така:
Помните ли фразата от труда на Марио Алинеи - "..езикът е innate"/INNATE
[,in'neit]
a вроден, естествен, присъщ, инстинктивен SA /
Което означава, че говорилите един и същ език в древността го говорят и днес.
Някои го кълчат по политически причини, но народът си го говори и ще продължи да го говори.
Чували ли сте за бебета проговорили на чужд на майките си език, нали?..Ако не сте - ще чуете.
Има надежда, но трябва да поглеждаме към сънародниците си край Вардар с Голяма любов и смирение, защото те са страдали много за българщината си и за жалост и по наша вина..
Напомням ви пак да погледнете и тук.http://www.dobrinishtetown.com/rannoneolit
цитирай
56. kostadin - aristotelis, отново показваш с...
08.04.2012 14:07
aristotelis ,отново показваш слабо вникване в проблемите.Да те сравняват с хлебарка, съвсем не означава ,че си победил хлебарките Това е много древно животно и изяжда всичко ,което е умряло,така ,че и тебе биха те погълнали .не напразно използваш тяхното име ,защото си едно не осведомено и зомбирано човече.
Не знам дали ти е известно ,че няма нещо открито или създадено от хората срещу ,което да не е била насочена отровната неприязън на официалната наука.Тя е създадена да обслужва нечий материални интереси и да те направи немислещо извън границите на официалните парадигми същество .Но в случеят става дума за факти излагани от автора на постинга и споровете са излишни.
цитирай
57. merlin68 - Проблемът е по-скоро при нас отк...
08.04.2012 14:39
Проблемът е по-скоро при нас отколкото при македонците. Не можеш да кажеш на някого какъв е, той трябва сам да го разбере. В това отношение колкото и смешни да са историческите открития на някои македонски учени, то поне са единодушни относно произхода си от древните македони. При нас такова единодушие относно произхода ни няма и как тогава ако сами не знаем кои сме, можем да убедим македонците, че са българи?
Хора като alexalexalex, може би си мислят, че македонците трябва да бъдат бити докато си признаят, че са българи, но времето на коминтерна отдавна мина и подобни методи са неприложими. Иначе относно македонските фороуми, там всичко си е по български псувни се леят на воля, в това отношение макетата са по-българи и от нас.
Когато си изясним, че дедите ни са обитавали тези земи далеч преди Аспарух, и че македоните нямат нищо общо с гърците, тогава това познание заедно с общия език, традиции, вяра ще ни помогне на нас и македонците да разберем, че сме братя.
цитирай
58. kerseblept - Само така
08.04.2012 15:43
Само така, продължавай в същия дух, подкрепям те напълно!
цитирай
59. анонимен - "ИМПЕРИАЛИСТ"
08.04.2012 16:00
Михаил Аталиат - „История”
...мизи са със сигурност българите, които по-късно получили своето ново название...",
"...българите са мирмидонците..."

Зонара, речник
Пеонци - латинци или тракийски народ, македони. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи."

Йоан Цецас, „Хилиади”
"Пеонците са българи".

Фулко, френски свещеник, описание на първи кръстоносен поход 1096 г.
"Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum" -
„Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници”.

карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България).
Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-33 , наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.

Йоан Цеца - "И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин." (ГИБИ10 с. 104)

Йоан Малала и Йоан Екзарх направо твърдят, че Ахил е бил българин (ДЯК ком. с. 211)

Мавро Орбини цитира сведения на Марк Аврелий Касиодор, че българите са се сражавали с римляните около 390 г. (МАВ с. 51-52).

Касиодор (VI век, римски историк) пише, че «Българите са стар мизийски или илирийски народ»

Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.

В «Кратко житие» на Св. Климент Охридский (Охридска легенда, Legenda Ochridica) авторът - охридският архиепископ Димитрий Хоматиан казва: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи...»

Лаоник Халкондил (Laonicus Chalcondyles) казва, че трибалите ("тракийски" народ) са били най-древният и най-големият от всички народи. "Сега те биват наричани българи”, казва той.

Фолклор, обичаи, традиции - всичко съвпада с т.нар. "траки"
нестинарството,
кукерите,
сурвакането,
Трифон Зарезан,
Змийските празници,
Герман и т.н.
Народните носии на "траките" днес са български носии, гайдата, кавала, киселото мляко, шевиците (елбетицата) и др. са тракийски.

Йеросхимонах Спиридон в своя летопис "История во кратце о болгарском народе славенском" пише, че първият български крал (rex), който се заселва от двете страни на Дунава през 986 г. пр Хр. се казва Иллирик.

"Летопис и Родословие" на поп Йовчо от Трявна - 1786-1855 г. - Първият български княз е бил по тези земи в 1184 година пр.Хр.

Anastasii, Historia de viti Rom. Pont. Patrolog. lat. 128, col. 1393 f
”…quia Bulgares, qui jure gentile sibi pariam subjugantes...”

Г.С.Раковский - "Това племе или голям род е познато в елинската стара повестност под общото и обширното народно име пеласги, кое име не е друго, освен белги = българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери.

Г.С.Раковский - Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"
цитирай
60. alexs - Всички сме едни народ някой много ...
08.04.2012 16:09
Всички сме едни народ някой много иска да ни раздели!
цитирай
61. анонимен - Божил:
08.04.2012 16:35
анонимен написа:
Достатъчно ме развесели днеска, благодария човече, и то какво човече, клоун-псевдо-историк....излизам да пия една рецина до атинското море, заедно с приятели, гръцка музика и с божествени рибни деликатеси готвени с ароматен зехтин, защото при нас храната е религия а при вас представлява кучески лайна с добавки и палмово масло..................НА ЗДРАВЕ!!!!!!!!!!

Наздраве глупаци,дано да ви приседне!
цитирай
62. dulo - 16. voulgaros - Тогава защо говорят на български .....
08.04.2012 16:45
Ако македоните са елини, тогава защо говорят на български?!
Защо е било необходимо тогава гърците да обикалят от село на село Беломорска Тракия и Гръцка Македония и под смъртна заплаха и строй да задължават населението в тези села да се кълне, че от днес на татък няма да проговори български и ще говори само гръцки?!
http://illustrationbelomore.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
Гръцкия весник "Сфера" Септември 1959г.: Близо до Флорина 3 села се заклеха: "Заклевам се в Бога, народа и честа си да не говоря повече български ..."
Признавам, че в 20 век Румънци, Гърци и Сърби успяха да сменят самоличността на хиляди българи и надминаха Османците по ефективност. За 30-40 години успяха да постигнат това, което Османците не можаха за 500.
Офицялната наука мълчи по въроса но тя не ни е необходима, за да знаем кои сме. Орелът не се нуждае от учебник, който да му каже кой е. И българинът не се нуждае от учебник, за да му каже кой е. Това е заложено в гените му. През цялото османско робовладелско присъствие на :-) на балканите по чисто Форумски начин българите са си предавали от уста на уста значимостта на своето минало и са решавали заедно по селски седенки и домашни гости какви ще продължат да бъдат.
Така правим и ние днес! Аз уча 3-те си деца, а те ще учат своите си деца и приятелите си. Това никой не може да надмине по влияние, даже насилието и оръжието.
Поздрави Спаро за супер яката статия!
Нека не забравяме, че злото тържествува само, защото добрите хора не правят нищо! Така че окуражавам те да продължаваш да вършиш тези чудесни проучвания ..... според мен те ще останат в истинската история.
Митака
цитирай
63. анонимен - незнайко
08.04.2012 16:51
Уважаеми sparotok, дължа Ви извинение, по отношение на моите съмнения за влиянието на Вашите политико-религиозни виждания върху оценките Ви на минали и настоящи събития. След като прочетох написаното от Вас в 19. sparotok - цел, виждам, че греша в моите оценки. Ако това има някъкво значение за Вас, приемете моите извинения.
цитирай
64. анонимен - незнайко
08.04.2012 17:02
Господин alexalexalex, предполагам, че написаното от malchaniaotnadejda7 исказвания е печатна грешка. Явно Вие сте полиглот, но на руски език няма такава дума.
По язвителноста на написаното от Вас може да се стигне до заключение, че произхода Ви е както на Сталин Джугашвили и Иосип Броз Тито.
цитирай
65. sparotok - ирония
08.04.2012 19:08
balkanec написа:
Има твърде много данни за това. Чудесна статия!


Знаеш ли каква е иронията на съдбата? На територията на Древна Македония и в нейно непосредствено съседство са споменати Балагрос, Баргала (Балгала), Баргулум (Балгулум), Бургарама (Булгарам)... Балагрос не е само име на планина, но и лично име, то не значи плешивко както ни заблуждават, не, Балагрос означава -сияен.
цитирай
66. sparotok - същественото
08.04.2012 19:14
roromen написа:
Спароток, няма изобщо място за спорове бе, човек! Не съществуват македонски народ и македонски език, това са азбучни истини и всякакви спекулации са безумни. Едикът на македонците е вариант на българския език, а не отделен език, древните македонци са били отделен от траките народ,, но сегашните македонци са българи. Това е ИСТИНАТА!


Най-същественото, което казах е -

българите освобождават Македония, Тесалия и Епир от римляните, Анастасий Библиотекар описва това събитие казвайки, че дедите ни обединили тези земи с други свои територии въз основа на родовото право. Това означава, че в миналото се е знаело добре, че Македония е древна българска земя и принадлежи по право на нашия народ.

Къде се разминаваме?
цитирай
67. sparotok - !
08.04.2012 19:46
demograph написа:
http://www.dobrinishtetown.com/rannoneolit
Поздрави Павка!


Хубави данни!:)
Благодаря!
цитирай
68. sparotok - България
08.04.2012 19:55
анонимен написа:
Благодаря за интересната статия!

Винаги съм обичал историята и в училище, смея да кажа, знаех всичко, каквото ми преподаваха.
Само че тя започваше от 681 година, а какво е било преди това, беше казано с две думи и то беше, че сме дошли от Азия, обединили сме се със славяните и това е било началото на България.
Сега все едно, че се връщам пак в училище и уча отново история, но този път имам възможност не само да заучавам готови неща, но и да проверявам и сравнявам.

Живея в чужбина и хората около мен не знаят много за България. Знаят малко за Гърция - предполагам, те са учили в училище каквото съм учил и аз. Гръцко кисело мляко, гръцка или римка култура, това знаят тук. За България - нищо или почти нищо. Полагам усилия да обяснявам и променям схващанията на хората тук и твоят блог е основният извор, от който черпя знания.

Поклон за това, което правиш!


Ще дойде време когато хората ще знаят повече за България отколкото за Гърция. Ние ще бъдем запомнени като народът, който е извадил Европа от мрака на Каменната Ера...а гърците ще бъдат споменавани с измамите си... В Западна Европа вече казват - I have been Greeked - измамиха ме...

Поздрави!
цитирай
69. sparotok - Светли празници Снеже!
08.04.2012 20:31
dolsineq написа:
На времето имаше един много весел виц: пътуват Гарабет и Киркор в едно и също купе, но седят с гръб един към друг и от дума на дума Гарабет пита Киркор накъде пътува.
– За София – казва Киркор. Гарабет се обърнал към Киркор, изгледал го изненадан и отвърнал с почуда: – Бре, каква техника само – да пътувами с един и същ влак и аз да отивам за Варна, а ти за София!..." Та и с нашего брато си е тако, колкото аз съм германка, толкова и македонците са гърци, но когато срамът е голям, да си покажеш родословният корен, не остава нищо друго освен да им съчувстваме да се осъзнаят или да стане чудо и все макета да проговорят на гречки....;)


Снеже, много лъжи са слушали македонците, много са и патили тези, които открито са държали на българските си корени. Ще мине време преди всичко да си дойде на мястото. На първо време е хубаво да се разберем с тях, че сме с една кръв, другото ще си дойде само.
цитирай
70. sparotok - странни заключения
08.04.2012 20:48
анонимен написа:
Нито гърците са елини, нито македонците са МАКЕДОНИТЕ на Александър Македонски, нито ние сме траки, ако и да имаме в гените си от тяхната кръв. Ние сме БЪЛГАРИ,идентифицираме се като такива, имаме собствена култура, каквато и да е тя, но НАША.Тази, която сме създали и в чието създаване вземаме участие. Днешните македонци са от един етнос с нас и са били част от нашата държава, но са БИЛИ. Аз самата имам братовчеди в Македония, но те са македонци и поради промиване на мозъка произхождат директно от Александър Македонски. А аз съм българка, защото прабаба ми, която е била българка от Ресен си е плюла на петите в края на по-миналия век и е дошла тук, където е могла свободно да се нарича БЪЛГАРКА.


Имате странни заключения - нито ние сме траки, ако и да имаме в гените си от тяхната кръв...

Та нали точно кръвта, гените, езика, бита определят кой какъв е...

Траки е само гърцизираното балканско племенно име - дерзики (дръзки), то става нарицателно за всчки хора говорещи близки диалекти с дерзиките...

Българи, блъгари е название на едно от племената на мизите. Понеже точно те извоюват свободата на земята ни, то на всичките и жители бива дадено името българи, независимо дали дедите им са беси, гети, или мизи...
цитирай
71. sparotok - надежда
08.04.2012 20:51
demograph написа:
Темата е много деликатна. Аз съм Маке с дълбок корен в Македония. Рода ми има решаващ научен принос в развенчаването на Коминтерновската отрова и в обръщането на курса на БКП по Въпроса.
Единството на корените с българите обитаващи Македония, трябва да се познава и изтъква като се почне от предисторическите времена, през еднаквите ни тракийски гени, култура и език, през всички криволици на историята, та до днес.
Само така, с аргументирано просвещение ще запазим родството си. Иначе, ще ни отродят един от друг и в семействата ни. Трябва да се знае всичко, за да може да се разобличава заговорът за насъскване на една част от Българите срещу друга. ЗАРАДИ ТОВА постингът е ОБРАЗОВАЩ И ПОЛЕЗЕН.
И нещо по-така:
Помните ли фразата от труда на Марио Алинеи - "..езикът е innate"/INNATE
[,in'neit]
a вроден, естествен, присъщ, инстинктивен SA /
Което означава, че говорилите един и същ език в древността го говорят и днес.
Някои го кълчат по политически причини, но народът си го говори и ще продължи да го говори.
Чували ли сте за бебета проговорили на чужд на майките си език, нали?..Ако не сте - ще чуете.
Има надежда, но трябва да поглеждаме към сънародниците си край Вардар с Голяма любов и смирение, защото те са страдали много за българщината си и за жалост и по наша вина..
Напомням ви пак да погледнете и тук.http://www.dobrinishtetown.com/rannoneolit


Ето с това съм напълно съгласен - Има надежда, но трябва да поглеждаме към сънародниците си край Вардар с Голяма любов и смирение, защото те са страдали много за българщината си и за жалост и по наша вина..


Поздрави!
цитирай
72. sparotok - !
08.04.2012 20:58
merlin68 написа:
Проблемът е по-скоро при нас отколкото при македонците. Не можеш да кажеш на някого какъв е, той трябва сам да го разбере. В това отношение колкото и смешни да са историческите открития на някои македонски учени, то поне са единодушни относно произхода си от древните македони. При нас такова единодушие относно произхода ни няма и как тогава ако сами не знаем кои сме, можем да убедим македонците, че са българи?
Хора като alexalexalex, може би си мислят, че македонците трябва да бъдат бити докато си признаят, че са българи, но времето на коминтерна отдавна мина и подобни методи са неприложими. Иначе относно македонските фороуми, там всичко си е по български псувни се леят на воля, в това отношение макетата са по-българи и от нас.
Когато си изясним, че дедите ни са обитавали тези земи далеч преди Аспарух, и че македоните нямат нищо общо с гърците, тогава това познание заедно с общия език, традиции, вяра ще ни помогне на нас и македонците да разберем, че сме братя.


Благодаря ти за разбирането!
цитирай
73. sparotok - благодаря ти!
08.04.2012 21:00
kerseblept написа:
Само така, продължавай в същия дух, подкрепям те напълно!


Благодаря ти за подкрепата!
цитирай
74. анонимен - Поздрави!
08.04.2012 21:28
sparotok написа:
анонимен написа:
Благодаря за интересната статия!

Винаги съм обичал историята и в училище, смея да кажа, знаех всичко, каквото ми преподаваха.
Само че тя започваше от 681 година, а какво е било преди това, беше казано с две думи и то беше, че сме дошли от Азия, обединили сме се със славяните и това е било началото на България.
Сега все едно, че се връщам пак в училище и уча отново история, но този път имам възможност не само да заучавам готови неща, но и да проверявам и сравнявам.

Живея в чужбина и хората около мен не знаят много за България. Знаят малко за Гърция - предполагам, те са учили в училище каквото съм учил и аз. Гръцко кисело мляко, гръцка или римка култура, това знаят тук. За България - нищо или почти нищо. Полагам усилия да обяснявам и променям схващанията на хората тук и твоят блог е основният извор, от който черпя знания.

Поклон за това, което правиш!


Ще дойде време когато хората ще знаят повече за България отколкото за Гърция. Ние ще бъдем запомнени като народът, който е извадил Европа от мрака на Каменната Ера...а гърците ще бъдат споменавани с измамите си... В Западна Европа вече казват - I have been Greeked - измамиха ме...

Поздрави!


Дано си прав!
Засега утехата ми е, че мен може и да са ме учили на неверни неща в училище, но поне детето ми няма да гледа на тях като на абсолютна истина.

Освен това, фактът, че тук не знаят много за България, е донякъде предимство, понеже не трябва да изкоренявам вече установени "истини". По-лесно се обяснява така. :)

Поздрави!
цитирай
75. sparotok - един народ
08.04.2012 22:51
alexs написа:
Всички сме едни народ някой много иска да ни раздели!


Да, защото ги е страх от една силна, независима и обединена България, имаща народ, който обича свободата...
цитирай
76. sparotok - !
08.04.2012 22:55
анонимен написа:
Уважаеми sparotok, дължа Ви извинение, по отношение на моите съмнения за влиянието на Вашите политико-религиозни виждания върху оценките Ви на минали и настоящи събития. След като прочетох написаното от Вас в 19. sparotok - цел, виждам, че греша в моите оценки. Ако това има някъкво значение за Вас, приемете моите извинения.


Не ми дължите никакви извинения, всеки има право на лично мнение.
цитирай
77. joysii - О, Спароток, с този постинг ме караш ...
09.04.2012 11:42
О, Спароток, с този постинг ме караш да си мисля, че прословутият ти патриотизъм е базиран единствено на териториални претенции.
Македонците считат себе си за различни от нас. Това си е тяхно право. Трудно бихме успели с прегръдки и целувки, основани на общи тракийски корени, да обединим две държави в днешно време.
И още нещо - извинявай-но анализът на сходството в някои думи...този път наистина е доста нагласен и това много бие на очи.
Винаги съжалявам, когато се налага да кажа какво мисля по повод на поредния ти постинг.
Моето мнение, и това на хора специалисти, знаеш, е съвсем различно от твоето.
Поздрави.
цитирай
78. joysii - "Те все още държат съзнанието ...
09.04.2012 11:51
"Те все още държат съзнанието ни в плен и поради тази причина понякога ние приемаме истината трудно..."
......................................
Кои са това "ТЕ"?
И как в днешно време би могъл някой да "държи съзнанието" на един разумен и интелигентен човек, или на учен, специалист в своята област, в "ПЛЕН" !?!?
Много те моля да ми обясниш, понеже аз такова нещо, в нашето съвремие, не съм чувала и виждала.
През комунизма...би могло.Но той остана твърде далеч във времето.Сега нещата в българската наука/история и археология/ са съвсем различни.
Мен, например, никой не ме държи в интелектуален плен. Просто се доверявам на специалисти. Това не е нито заблуда, нито плен.
Съжалявам,че не се съгласявам с твоите виждания,но имам основание да го правя.Казвала съм ти - ти не си нито историк, нито археолог, нито лингвист.
Пак поздрави и хубав ден.
цитирай
79. анонимен - Dedyov-най-после някой съвременник да аргументира и прецизира истината за Македония
09.04.2012 12:56
Да македонците са тракиско племе,като мизите одрисите ,бесите ,остроготи бесиготи,даки,гети ,бриги,фриги и,трибали-сорбийци,илири,пелазги-белязани/татуирани какъвто обичай са имали/

Сегашната македонистка истерия е права в едно :Ал .Македонски е техен роднина но и наш български ,просто защото сме един народ.Да не се забравя обаче че той е от гърцизираният тракийски елит/който по късно нричат гъркомани/.Тоест македонистите исторически говорят верни неща но трябва да сменят главният етикет от македонци на българи .Всичко други за древната им/ни история е истина, а и да добавят че елита на древните македонци е гърцизиран.

"Брат ли ти вади окото та така глибоко го извади "-тази поговорка -въздишка е известна на всички и както казва спароток е характерна за всички народи .Известно е за гърците че са се клали помежду си с невероятно ожесточение.Но е известно че са попълвали популацията си с асимилиране на траки-македонци ,пелазги,мизи -общо взето само българи и с малко араби.напоследък и с български роми-цигани.Ние също сме се клали с огромно ожесточение ,но сме забравили да асимилираме или ребългаризираме етносъзнанието на българомохмедани ,гъркомани ,македонисти,србомани, власи и молдовци-които до 17 ти век са говорили български .Този който само дава накрая остава без нищо .Така че да открием топлата вода и да си спомним за Т.живков и възродителният процес.Един блестящо в хуманно отношение изпълнен акт на възраждане на българизма.То друг път няма открит в човешката история .Едно население се увеличава чрез раждане и чрез асимилиране/реасимилиране в нашият случай/

България винаги е имала Южнодунавски дял-част от сегашна България и севернодунавски дял-сегашна румъния и молдова.Севернодунавският дял е отцепен етнически от фанариотите и от латинизираната от тях българска върхушка-феодална класа.Но там са останали източно православни българи около 7-8 млн,тукани/тукашни/ ,есегели , гагаузи-тюркизирани българи,около Плоещ,зеленчуковият пояс хранещ Букурещ,северна...
цитирай
80. анонимен - Дедьов Най-после.....
09.04.2012 13:01
Румъния.поляците сочат тези факти и се подиграват на румънците,които имат само около 300 години история.Знае се че Граф Влад Цепеш Дракула е говорил и писал на български а замъка му е БРАН-....много румънска дума нали .!?

За съжаление от освобождението насам никой не се интересува от останалите нерумънизирани православни българи в Румъния.

за съжаление в нашата истори не се пише истината че Южнодунавският дял на българия губи пълен суверенитет от турците но севернодунавският дял на България живее в относителна автономия до 17 век когато е латинизиран от фанариотите ,които блестящо прилагат политиката разделяй и владей ,като отцепват тази огромна част от Стара България.
цитирай
81. sparotok - Влад Дракула
09.04.2012 13:08
анонимен написа:
Румъния.поляците сочат тези факти и се подиграват на румънците,които имат само около 300 години история.Знае се че Граф Влад Цепеш Дракула е говорил и писал на български а замъка му е БРАН-....много румънска дума нали .!?

За съжаление от освобождението насам никой не се интересува от останалите нерумънизирани православни българи в Румъния.

за съжаление в нашата истори не се пише истината че Южнодунавският дял на българия губи пълен суверенитет от турците но севернодунавският дял на България живее в относителна автономия до 17 век когато е латинизиран от фанариотите ,които блестящо прилагат политиката разделяй и владей ,като отцепват тази огромна част от Стара България.


Дракула си е тракийско име, регистрирано е в Южна Тракия, надписа е каталогизиран като IGBulg V 5883. Който желае може лесно да провери това...

Прав сте, че държавата ни е разкъсана не с огън и меч, а от въртре, бавно, но сигурно, чрез целенасочено настройване на братя един срещу друг, чрез изтриване на родовата памет...

Бог да съди злодеите!
цитирай
82. анонимен - Дедьов-Въпрос..
09.04.2012 13:09
Не ми е ясно едно:Какъв е произхода на спартанците и не са ли те траки ?
цитирай
83. sparotok - до Дедьов -асимилации
09.04.2012 13:13
Още Херодот казва, че гърците се превръщат от малко, незначително племенце в силен народ защото постоянно са асимилирали други хора...докато пелазгите желаейки да останат чисти намалели по брой (на територията на Гърция)...и в крайна сметка били погълнати и те...

Македония си е била винаги наша земя, поне от Неолита там живеят хора, които в истрически времена биват наречени българи. Името българи се появява на територията на Стара Македония...
цитирай
84. sparotok - спартанци
09.04.2012 13:24
анонимен написа:
Не ми е ясно едно:Какъв е произхода на спартанците и не са ли те траки ?


Ако четете немски Ви препоръчвам тази книга - J.Best.S. von Reden, Auf der Spur der ersten Griechen : woher kamen die Mykener? : neue archäologische Erkentnisse über die Herkunft der Griechen...

Ще спомена и това, че в Пелопонес, само в един малък район, Фаедон Малингудис намери над 200 български топонима!!! Помислете колко още могат да се намерят из целия полуостров...

Пелопонес е кръстен на Пелопс, а той е фригиец, Софокъл признава това без увъртане. Атридите са потомци на фригиеца Пелопс, а и самото име Атрей е фригийско, във Фригия има вариант Отрей.

Преди около 100 години Артър Еванс писа, че имена като Агамемнон, Клитемнестра, Одисей, Ахил и др. не са гръцки, а пеласгийски, но тези неща никой не ги споменава...

Спартаните са амалгама от африкански гърци, траки и пелазги... За съжаление африканските гърци сами сме си ги докарали...Каквото си направиш сам и Господ няма да го направи...
цитирай
85. dedyov - Дедьов :
09.04.2012 13:34
Грешката на пелазгите я повтаряме едно към едно ние съвременните българи !не се иска да си леля Ванга за да се предвиди лошият изход.

Между другото:Стара Велика България на Кубрат от рода Дуло се отцепва от най голямата държава позната в човешката история-т.н. сега Тюркски хаганат.Този хаганат се е управлявал -западното крило от рода дуло а източното крило от рода АФШИНА или АШИНА оцелял и възродил се в долината ЕРГЕНЕКОН.

Известно е че този род/АШИНА/ и населението което управлява са хуни -светли руси ,синеоки .Турците които търсят благороден произход преди около век започват да създават мита за ГьОК ТЮРК-синеоките турци.

Известно е че хуните са наследници на тракийски колонисти навлезли дълбоко в Средна и североизточна Азия завладели китай ,създали и оглавили първите му държави .

Впоследствие тези два рода са в непримирима вражда,като принцове от рода Ашина създават Хазария -в която безпроблемно провежда християнска мисия един от братята Кирил и Методий.Очевидно е че езика на хазарите е бил разбираем за българският на единият от братята.

Известно е че принцовете от рода Ашина които управляват хазария се сродяват с богати еврейски родове бежанци онт персия и Византия и така се юдаизир само управляващата върхушка на Хазария.
цитирай
86. анонимен - Дедьов:Още един въпрос..
09.04.2012 13:38
щом гърците идват от северна африка ,като роби на морските народи ,дардани ,мизи,пелазги-траки общо взето ,то възниква въпроса :Има ли сега народности или племена в Африканският север които да имат същата осакатена фонетика и лингвистична база като гърците?Ако има то кои са те ?
цитирай
87. анонимен - дедьов към Павел Серафимов
09.04.2012 13:41
Как да се свържа с вас лично?Трябва да решим един конкретен проблем и то спешно !!!
цитирай
88. анонимен - Пеней...
09.04.2012 14:20
... извира от Молосия, Среден Епир. Там и досега "влашко" селище носи името Мецово. Реката минава край планината Оса...

- за "африканството" на гърците -- защо ми се струва, че те навлизат на Южните Балкани през Мала Азия?
цитирай
89. voulgaros - ПАВКА, ИМАМ САМО ДВЕ МОЛБИ---И ЩЕ ...
09.04.2012 16:05
ПАВКА, ИМАМ САМО ДВЕ МОЛБИ---И ЩЕ ПРИЕМА ВСИЧКИТЕ ТИ ТЕОРИИ И ТЕЗИТЕ ТИ ЗА ВЕРНИ....

1.ДА ЗАКРИЕМ ТАЗИ КОЧИНА ВУЛГАРИА.. И ДА Я СЛЕЕМ С МАИКА ЕЛЛАДА
2. ДА СЕ ЗОВЕТЕ ЕЛЛИНИ И ДА СЕ РАЖДАТЕ И УМИРАТЕ ПОД ЗНАМЕТО НА МАИКА ЕЛЛАДА
++3. ДА НЯМА СЛАВЯНИ И СЛАВЯНСКИ СПОМЕН У ВАС--НАШТЕ БРАТЯ ЕЛЛИНИ,СЛАВИЗИРАНИ И РУСИФИЦИРАНИ И ТУРКИСИРАНИ...защото имате много турски проблем и цигански проблем---освен тази ваша славянска любоф и параноис кам Россиа.

СЪГЛАСЕН ЛИ СИ С МЕН--ТВОИ БРАТ ЕЛЛИНОС ?

ВУЛГАРИТЕ НЕ СА СЛАВЯНИ---ВУЛГАРИИ,,,-ВИЕ СТЕ ГЪРЦИ!!!
цитирай
90. nikikm - Спароток, няма изобщо място за с...
09.04.2012 17:21
sparotok написа:
roromen написа:
Спароток, няма изобщо място за спорове бе, човек! Не съществуват македонски народ и македонски език, това са азбучни истини и всякакви спекулации са безумни. Едикът на македонците е вариант на българския език, а не отделен език, древните македонци са били отделен от траките народ,, но сегашните македонци са българи. Това е ИСТИНАТА!


Най-същественото, което казах е -

българите освобождават Македония, Тесалия и Епир от римляните, Анастасий Библиотекар описва това събитие казвайки, че дедите ни обединили тези земи с други свои територии въз основа на родовото право. Това означава, че в миналото се е знаело добре, че Македония е древна българска земя и принадлежи по право на нашия народ.

Къде се разминаваме?


Просто,лично аз не приемам да сме роднини с македонците,при положение,че сме един народ.Макар и разделени,те са част от нас!И да се казва това едно към едно!
цитирай
91. nikikm - Булгарос,
09.04.2012 17:38
пак ли те хвана?Влошаваш се братко,иди на преглед,искай още хапчета.
цитирай
92. sparotok - понятия
09.04.2012 17:44
nikikm написа:
sparotok написа:
roromen написа:
Спароток, няма изобщо място за спорове бе, човек! Не съществуват македонски народ и македонски език, това са азбучни истини и всякакви спекулации са безумни. Едикът на македонците е вариант на българския език, а не отделен език, древните македонци са били отделен от траките народ,, но сегашните македонци са българи. Това е ИСТИНАТА!


Най-същественото, което казах е -

българите освобождават Македония, Тесалия и Епир от римляните, Анастасий Библиотекар описва това събитие казвайки, че дедите ни обединили тези земи с други свои територии въз основа на родовото право. Това означава, че в миналото се е знаело добре, че Македония е древна българска земя и принадлежи по право на нашия народ.

Къде се разминаваме?


Просто,лично аз не приемам да сме роднини с македонците,при положение,че сме един народ.Макар и разделени,те са част от нас!И да се казва това едно към едно!


Защо изкривяваш думите ми, не съм очаквал подобно нещо от тебе, кога съм казал, че македонците не са част от нас? Я виж какво съм написал по-горе - През Ранното Средновековие българите освобождават Македония, Тесалия и Епир от римляните, Анастасий Библиотекар описва това събитие казвайки, че дедите ни обединили тези земи с други свои територии въз основа на родовото право. Това означава, че в миналото се е знаело добре, че Македония е древна българска земя и принадлежи по право на нашия народ.


Македонците са неделима част от българския народ, но насила няма да ги накараш да се нарекат българи. Първо те трябва да разберат, че сме един народ, а след това, ако ние българите сме достойни да носим името си, то и македонците ще приемат названието българи...Можеш да им потваряш каквото си искаш, но без просвещение, без любов и търпение няма да се получи нищо...Това е моето виждане.

Имаш ли други предложения?
цитирай
93. sparotok - :))
09.04.2012 19:20
voulgaros написа:
ПАВКА, ИМАМ САМО ДВЕ МОЛБИ---И ЩЕ ПРИЕМА ВСИЧКИТЕ ТИ ТЕОРИИ И ТЕЗИТЕ ТИ ЗА ВЕРНИ....

1.ДА ЗАКРИЕМ ТАЗИ КОЧИНА ВУЛГАРИА.. И ДА Я СЛЕЕМ С МАИКА ЕЛЛАДА
2. ДА СЕ ЗОВЕТЕ ЕЛЛИНИ И ДА СЕ РАЖДАТЕ И УМИРАТЕ ПОД ЗНАМЕТО НА МАИКА ЕЛЛАДА
++3. ДА НЯМА СЛАВЯНИ И СЛАВЯНСКИ СПОМЕН У ВАС--НАШТЕ БРАТЯ ЕЛЛИНИ,СЛАВИЗИРАНИ И РУСИФИЦИРАНИ И ТУРКИСИРАНИ...защото имате много турски проблем и цигански проблем---освен тази ваша славянска любоф и параноис кам Россиа.

СЪГЛАСЕН ЛИ СИ С МЕН--ТВОИ БРАТ ЕЛЛИНОС ?

ВУЛГАРИТЕ НЕ СА СЛАВЯНИ---ВУЛГАРИИ,,,-ВИЕ СТЕ ГЪРЦИ!!!


Щом наричаш България кочина не би трябвало да стоиш в нея, освен, ако не се считаш за свиня, така ли е:) Нищо не те спира да си събереш багажа и да поемеш към "чистата" Елада, която вече е собственост на презокеански банкери.

За мен България е Родина и никога няма да кажа нещо лошо за нея, нито пък за сънародниците си. Ако трябва ще садя картофи, ще си вадя водата от кладенец, но името Българин няма да сменя...
цитирай
94. sparotok - гърци
09.04.2012 19:32
анонимен написа:
щом гърците идват от северна африка ,като роби на морските народи ,дардани ,мизи,пелазги-траки общо взето ,то възниква въпроса :Има ли сега народности или племена в Африканският север които да имат същата осакатена фонетика и лингвистична база като гърците?Ако има то кои са те ?


Eто отговор на въпроса Ви, генетиката си казва думата

HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks.

Macedonians are not related with geographically close Greeks, who do not belong to the "older" Mediterranenan substratum, 3) Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506
цитирай
95. sparotok - Пеней
09.04.2012 19:35
анонимен написа:
... извира от Молосия, Среден Епир. Там и досега "влашко" селище носи името Мецово. Реката минава край планината Оса...

- за "африканството" на гърците -- защо ми се струва, че те навлизат на Южните Балкани през Мала Азия?


Пеней има и в Пелепонес, а в Тракия - Панисос, Панисия, Панака...

Гърците навлизат на Балканите на няколко вълни и в различни периоди. Последният е към 12-ти век преди Христа...
цитирай
96. sparotok - лични съобщения
09.04.2012 19:36
анонимен написа:
Как да се свържа с вас лично?Трябва да решим един конкретен проблем и то спешно !!!


Регистрирайте се в блога и така лесно можете да пратите лично съобщение.
цитирай
97. get - - Привет ! ... Джойси, дете (продукт) на историческите ни факултети :))
09.04.2012 20:28
joysii написа:
"Те все още държат съзнанието ни в плен и поради тази причина понякога ние приемаме истината трудно..."
......................................
Кои са това "ТЕ"?
И как в днешно време би могъл някой да "държи съзнанието" на един разумен и интелигентен човек, или на учен, специалист в своята област, в "ПЛЕН" !?!?
Много те моля да ми обясниш, понеже аз такова нещо, в нашето съвремие, не съм чувала и виждала.
През комунизма...би могло.Но той остана твърде далеч във времето.Сега нещата в българската наука/история и археология/ са съвсем различни.
Мен, например, никой не ме държи в интелектуален плен. Просто се доверявам на специалисти. Това не е нито заблуда, нито плен.
Съжалявам,че не се съгласявам с твоите виждания,но имам основание да го правя.Казвала съм ти - ти не си нито историк, нито археолог, нито лингвист.
Пак поздрави и хубав ден.


- Права си да поставяш въпроса кои са тези "ТЕ" ?! ... разбирам неудоввлетворението и известната доза лична ревност ? - като знам личната ти пристрастността към теориите на Златарски ... и цялата историческа му "школа" !

- Така че, правилно се сърдиш ! - накратко наместо ТЕ можем да употребим и ТИ ... това вероятно ще донесе удовлетворение при теб ?!! :))) - Хехехе !! - продължавам да търся кръгли прабългарски храмове, които били копие на централно азиатска юрта ... с основи (нали това е един от твоите "бисери" ?!) :)))

- Другият ти бисер, че Голямата базилика от Плиска била построена от наскоро дошлите в Европа "прабългари" !! - Какво да кажа ... Пази ни боже от такива учЕни и резултатите от техният труд !! :(((
цитирай
98. bgwest - Доста от читателите на блога ти, ...
09.04.2012 22:05
Доста от читателите на блога ти,Спароток,не приемат ,че с Македонците сме роднини,защото за всички нас, ние сме един народ....ние сме едно цяло,а не роднини...така е....
Но ,приятели,съгласете се,че не можеш да застанеш срещу Македонец,да му кажеш"Ти си Българин",и да очакваш той да се съгласи с теб.Преди 70-80години -да,но не и сега.Сега трябва политика.
Успех !!!
цитирай
99. sparotok - подход
09.04.2012 22:22
bgwest написа:
Доста от читателите на блога ти,Спароток,не приемат ,че с Македонците сме роднини,защото за всички нас, ние сме един народ....ние сме едно цяло,а не роднини...така е....
Но ,приятели,съгласете се,че не можеш да застанеш срещу Македонец,да му кажеш"Ти си Българин",и да очакваш той да се съгласи с теб.Преди 70-80години -да,но не и сега.Сега трябва политика.
Успех !!!


Когато човек започне да действа воден единствено от емоции почти сигурно е, че нещата няма да свършат добре. За мен македонците са наши братя, разделението е политическо, не е на етническа основа, но в съзнанието на македоците е налята толкова отрова, че се иска много време преди те да се освободят от нея.

Иска ми се да стават чудеса, иска ми се да кажем на македонците - вие сте българи...но чудеса не стават ей така. Да бъдем реалисти, все още се работи активно по разделението ни, влагат се такива средства, които никоя организация в България не може да си позволи...

За това аз съм избрал друг път - първо да се докажат нашите корени, да се покаже на света кои сме и какви са нашите заслуги в оформянето на европейската история и култура. Стане ли това македонците сами ще дойдат при нас и сами ще се нарекат българи.
цитирай
100. анонимен - искрено
09.04.2012 22:52
Тоа дека имаме исти корени се гледа од Марс.
Генетски сме истиот народ,и политички сме биле истиот народ во одредени историски периоди,но денес,поради одредени историско-политички случувања не сме.
Дали во блиска иднина политички ќе се обединиме тешко е да се каже,зависи од многу фактори
цитирай
101. sparotok - обединение
09.04.2012 22:58
анонимен написа:
Тоа дека имаме исти корени се гледа од Марс.
Генетски сме истиот народ,и политички сме биле истиот народ во одредени историски периоди,но денес,поради одредени историско-политички случувања не сме.
Дали во блиска иднина политички ќе се обединиме тешко е да се каже,зависи од многу фактори


Наистина от много неща зависи дали ще се обединим. Заедно ставаме по-силни и по-независими, а това няма да се хареса нито на албанците, нито на гърците...изобщо май на никой няма да се хареса освен на нас самите.

Много ще се пречи, но както е казано - има ли желание ще се намери и начин.

Жив и здрав бъди!
цитирай
102. brig - Mомента е назрял, на път сме да го изпуснем
10.04.2012 12:59
sparotok написа:
анонимен написа:
Тоа дека имаме исти корени се гледа од Марс.
Генетски сме истиот народ,и политички сме биле истиот народ во одредени историски периоди,но денес,поради одредени историско-политички случувања не сме.
Дали во блиска иднина политички ќе се обединиме тешко е да се каже,зависи од многу фактори


Наистина от много неща зависи дали ще се обединим. Заедно ставаме по-силни и по-независими, а това няма да се хареса нито на албанците, нито на гърците...изобщо май на никой няма да се хареса освен на нас самите.

Много ще се пречи, но както е казано - има ли желание ще се намери и начин.

Жив и здрав бъди!Грешна предпоставка е да изкарваме македонците българи, точно това обрича делото на неуспех. Отключва тяхната защитна реакция. Поставете се на тяхно място, и как ще реагирате ако някой ви каже, че сте цигани или турци? Точно така се чустват македонците ако някой им каже че са българи.

Защо трябва да ни пука за интересите на албанците и на гърците? Трябва да си гледаме нашите интереси. Общите с Македония. Обединението във федерация е 2 в 1, че и повече от това. Удряме през ръцете албанците за териториално разширение. Създава се предпоставка за излаз на Бяло море удобен и за българи и за македонци, защото заедно ще сме силни, по отделно сме никои. Скоро изтичат 100-те години от както Гърция владее беломорието, а гърците са пред фалит и са недобросъвестен стопанин. Ако ние сме сами и искаме излаз на Бяло море, най-много да получим едно тясно ръкавче до Кавала(в най-добрия случай), не така седят нещата обаче ако сме заедно с Македония :) Обединена Македония и Голяма България 2 в 1 :))
То и сега сме фактор на балканите(някои не го осъзнават) защото сме ядрена сила, но обединим ли се с Македония ставаме факторЪТ. Другите ще се натискат да са ни приятели и те така..
цитирай
103. vostroto - Бил съм в Македония няколко пъти, и ...
10.04.2012 15:10
Бил съм в Македония няколко пъти, и нямам впечатление да имат българите за татари. Лоша дума по наш адрес не съм чул, може пък и просто да не съм попаднал на "подходящи" хора.
Няма да забравя обаче един старец, живи мощи, но с добро лице - когато научи, че съм от България, ми каза "сине, ние на вас разчитаме, без вас Македония ще загине". Тогава в първия момент си помислих, че е заради лошото икономическо състояние на малката им държава, но по пътя обратно, доста се позамислих, какво всъщност е искал да ми каже...
За мен, Македония за България е така, както беше ГДР за ГФР.
Не искам да съм лош пророк, но албанците ще "превземат" Македония, знаеш как. Ако двете стрели, излезли от един и същи кочан, не се съберат навреме.
Поздрави
цитирай
104. dedyov - Дедьов :Да погледнем по на едро/глобално/
10.04.2012 16:04
В момента има две сръбски държави -сърбия и босненскасръбска ;две хърватски -Хърватия и тази в Босна;две гръцки-Гърция и Гръцки Кипър;две Румънски-румъния и Молдова;Две български-България и Македония;Две Турски-Турция и Турски Кипър;Две Албански-Албания и косово/а може ми три със западна Македония/

Никой от нашите съседи няма да плесне с ръце и да се зарадва на обединението на които и да е две/три държави .Всеки наш съсед при обединение на които и да са две държави ще поиска защита на своите интереси и ще постави условия ОСВЕН БЪЛГАРИТЕ В СОФИЯ. ОСВЕН БЪЛГАРИТЕ В СОФИЯ..

Така че негативизма който предполагаме към нас го има от всеки наш съсед към всеки наш съсед.ТОВА Е НОРМАТА И НОРМАЛНОТО.Другото е наивитет , характерен за нас и най вече за политиците ни .

Какви са реалностите?ние имаме огромни малцинства в румъния и българска територия дадена на румъния в замяна на отнетат Молдова от руснаците.Имаме непотърсено огромно българско малцинство и в Турция -това са българомохамеданите-6-7 млн или 3-4,който което предпочита.Имаме договор с който се признава правото на обезщетение на избитите и изгонени тракийци и малоазианци с Турция;
Имаме българомохамедани в Гърция /българите християни там се погърчиха ведна или друга степен,а част от тях се помакедончиха защото само смешната македония ги защитава и там не се държи смешно както нашите политици.

В македония има българи и те са огромното 90% мълчаливо мнозинство ,което не чувства никаква ,абсолютно никаква подкрепа от БГ-политици освен че им се раздават паспорти на килограм,което не е нищо но е доста малко.пак там има 5% македонисти-сърбомани и чисти македонисти заблудени ,които се ползват с огромна държавна подкрепа от сърбия и македониската върхушка -ренегати.

За сърбия -западните покрайнини и поморавско ако се наложи са готови претенции исторически оправдани...и др в този порядък

Чака се БГ политик с нормално мислене .Историците ни не са на ниво но са доста по добре от политиците ни /дипломатите ни /.Качест-
цитирай
105. анонимен - Дедьов :Да погледнем по на едро/глобално/
10.04.2012 16:15
вени дипломати като Велизар Енчев системно и регулярно са изхвърляни от политиката ни .тоест нормалната политическа линия за защита на българските интереси е запретена,не се ползва.Ето това е нихилизъм на практика и в действие
Защо?Кой....?

в интерес и на руснаци и на американци е бъългария да е здрава държава.значи субективният елемент в политиката ни куца или направо отсъства .
цитирай
106. анонимен - Дедьов :Да погледнем по на едро/глобално/
10.04.2012 16:22
Да не забравяме за унгарците в Трансилвания-румъния и унгарците в Сърбия Воойводина
цитирай
107. анонимен - Дедьов :Да погледнем по на едро/глобално/
10.04.2012 16:25
Да не забравяме че мойзайката не е пълна ако не споменем и албанците в Чемерия Гърция,както и в областа Медвежа Прешево Буяновец-Сърбия ,анклав който отцепва Сърбия от македония ,тъй като опира в Българската границаа при Кюстендил
цитирай
108. zelas - Тук заприличало на пенсионерски ...
10.04.2012 19:07
Тук заприличало на пенсионерски клуб, бре - дядковците бистрят политика на две студени ракии и чертаят картата на балканите.

Ние България не можем оправим, обаче към Македония сме вперили поглед. Я погледнете, че самата България е почти обезлюдена а вие на Македония сте и метнали мерака.

Ако хората милеят за България то би трябвало да се вземат в ръце - да се върнат на село и да правят повече деца. Деца му е майката, дами и господа, всичко друго е чешене на езиците, щото иначе свеща бавно, но сигурно ще си угасва.

Миналата година обикалях из Беломорска България и гледам, че туризма между горна България и областта кипи - хората купуват имоти там, в много от магазините има бележки за клиентите на български. Гърците се радват на българите щото са в криза.

И честно да ви кажа, аз който имам законно право на земя там, се радвам, че областта остана под гръцко, щото иначе соц аркитектурата щеше да я развали.

Сега ако сме хитри можем малко по-малко да си възвърнем влиянието там. Така стават нещата с икономическо надмощие. Аз самият се оглеждам да купя нещо там.

Ако България стане богата страна Македония сама ще си поиска да се присъедини. Другото, дами и господа кръчмо-политици, е като два пищофа на гол тумбак! :))
цитирай
109. анонимен - Izbul
10.04.2012 19:35
Съжалявам, че с моята намеса малко ще отклоня дискусията върху основната тема, но преди половин час прочетох това и останах потресен:

"Характерен тип няма. Антропологичният тип на населението на областта се променя съществено поне 3 пъти. През късния неолит, постепенно навлизащите от близкия изток неолитни земеделски общности,разтварят и почти изместват присъстивето на предишните суб-сахарски неолитни типове. Тези предишни суб-сахарски типове са като този, чийто скелет е намерен във варненския некропол, ведно с признатото за най-старо обработено злато в света. Мъжът погребан във варненския некропол със златните накити е от африкански тип. Ето снимката и заключенията в този материал
http://realhistoryww...ja_Thrace_1.htm /около 8 страници след началото/.
По отношение на това не може да има никаква грешка или интерпретация! Не случайно и в панагюрското златно съкровище виждаме и изображения на негроиди."

"Дискусията" засяга антропологичния тип на траките, като този твърди, че те са изместили местно население от субсахарен тип (негроиди били измайсторили Варненското съкровище ???) и го доказва с връзка към очевидно пропаганден сайт. Да си спомняте филма на Холмарк за аргонавтите, в който Орфей беше негър?

Взето е оттук: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10480&st=20
Ако желаете, прочетете цялата дискусия, за да стане ясно как с лека ръка пишещите там затриват тракийското ни наследство. Е, няколко такива във форум на сайт, озаглавен БГ наука, са изключително контрапродуктивни на усилията на Спароток и други автохонисти. А на г-н Серафимов бих искал да пожелая да продължава със същото упорство да плува срещу мощното течение на нихилизма и златаровщината!
цитирай
110. rorikabc - ZELAS , внимавай
10.04.2012 19:43
Приятелски съвет. Комшиите прецакаха Европа , та ти не се надявай на нещо.Така казаха хората .В Европа са, ама нямали кадасър. Не знаеш, кой какво ще ти продаде.Да не останеш с пръст в устата.Като Европа де.К"во да праиш, такива са ни комшиите.
цитирай
111. voulgaros - БРЕ БРЕ ВУЛГАРЯКИ. . БРЕ БРЕ. . . САМО ...
10.04.2012 20:55
БРЕ БРЕ ВУЛГАРЯКИ..БРЕ БРЕ...САМО ТУЙ ША НАПИША СЕГА. КАК МИ Е ХАРНО НА КАРДИ МУ==НА СЪРЦЕТО МИ

АА, И ПАВКАТА ДА КАЖЕ ЗА НЕГАРСКИТЕ ГЛАВИ ПО ТЕЗИ СЪДОВЕ

АА, И ПАВКА,,НАПРАВИ ТЕМА ЗА САРАКАТСАНИТЕ--НАЛИ СИ МНОГО ОБЕКТИВЕН, АМА НЕ ТИ СЕ ПИШЕ ЗА НАС..
цитирай
112. nikikm - Кървава тема
10.04.2012 21:06
е това Спароток,не го приемай лично.Ако пак прочетеш първото,което съм написал,ще видиш,че те упреквам само за "роднинството",дето си го написал.Само за това! Колкото до мен,не се съмнявай и не се сърди!Понякога макар и да ти се струва,че не е много правилно,може и да те засегнем.За добро е!Просто имаме мнение!Ако почнем непрекъснато и безпринципно да хвалим,ставаме придворни и не е на добро!Истинските приятели не правят така.И надявам се не искаш това!
цитирай
113. nikikm - Дедьов,
10.04.2012 21:24
анонимен написа:
вени дипломати като Велизар Енчев системно и регулярно са изхвърляни от политиката ни .тоест нормалната политическа линия за защита на българските интереси е запретена,не се ползва.Ето това е нихилизъм на практика и в действие
Защо?Кой....?

в интерес и на руснаци и на американци е бъългария да е здрава държава.значи субективният елемент в политиката ни куца или направо отсъства .


никога до сега не си писал глупости.Коментарът ти е великолепен до:"в интерес и на руснаци и на американци е бъългария да е здрава държава".Като изключим малкото "Б" за България,другото е, как да го определя,за да не се обидиш..?Това е последното нещо,което тези две държави искат за нас!Иначе нямаше да сме заобиколени от кордон от мразещи ни държави и на този хал!ТОВА Е ПО ТЯХНА ВОЛЯ! РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ! Този принцип важи и за заобикалящите ни държави,всека от които е с териториални и други претенции към останалите!Резултатът е разделение,омраза,нестабилност! НО ВСИЧКО Е В ОСНОВАТА СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И ГО ДЪЛЖИМ ТЪКМО НА РЪКОВОДСТВАТА НА ТЕЗИ ДВЕ,НО НЕ САМО,ДЪРЖАВИ!
цитирай
114. sparotok - няма място за сърдене
10.04.2012 21:30
nikikm написа:
е това Спароток,не го приемай лично.Ако пак прочетеш първото,което съм написал,ще видиш,че те упреквам само за "роднинството",дето си го написал.Само за това! Колкото до мен,не се съмнявай и не се сърди!Понякога макар и да ти се струва,че не е много правилно,може и да те засегнем.За добро е!Просто имаме мнение!Ако почнем непрекъснато и безпринципно да хвалим,ставаме придворни и не е на добро!Истинските приятели не правят така.И надявам се не искаш това!


Няма място за сърдене, нали знаеш какво е казал Левски - Да си кажем кривиците байно, па да вървим напред...

Не се сърдя изобщо, но ми се искаше да вникнеш по-дълбоко в това, което се опитвам да направя...

Поздрави!
цитирай
115. sparotok - проучване
10.04.2012 21:31
voulgaros написа:
БРЕ БРЕ ВУЛГАРЯКИ..БРЕ БРЕ...САМО ТУЙ ША НАПИША СЕГА. КАК МИ Е ХАРНО НА КАРДИ МУ==НА СЪРЦЕТО МИ

АА, И ПАВКАТА ДА КАЖЕ ЗА НЕГАРСКИТЕ ГЛАВИ ПО ТЕЗИ СЪДОВЕ

АА, И ПАВКА,,НАПРАВИ ТЕМА ЗА САРАКАТСАНИТЕ--НАЛИ СИ МНОГО ОБЕКТИВЕН, АМА НЕ ТИ СЕ ПИШЕ ЗА НАС..


За да пиша за каракачените ми е нужно да събера повече данни. На този момент не разполагам с тях.
цитирай
116. sparotok - наука бг
10.04.2012 21:34
анонимен написа:
Съжалявам, че с моята намеса малко ще отклоня дискусията върху основната тема, но преди половин час прочетох това и останах потресен:

"Характерен тип няма. Антропологичният тип на населението на областта се променя съществено поне 3 пъти. През късния неолит, постепенно навлизащите от близкия изток неолитни земеделски общности,разтварят и почти изместват присъстивето на предишните суб-сахарски неолитни типове. Тези предишни суб-сахарски типове са като този, чийто скелет е намерен във варненския некропол, ведно с признатото за най-старо обработено злато в света. Мъжът погребан във варненския некропол със златните накити е от африкански тип. Ето снимката и заключенията в този материал
http://realhistoryww...ja_Thrace_1.htm /около 8 страници след началото/.
По отношение на това не може да има никаква грешка или интерпретация! Не случайно и в панагюрското златно съкровище виждаме и изображения на негроиди."

"Дискусията" засяга антропологичния тип на траките, като този твърди, че те са изместили местно население от субсахарен тип (негроиди били измайсторили Варненското съкровище ???) и го доказва с връзка към очевидно пропаганден сайт. Да си спомняте филма на Холмарк за аргонавтите, в който Орфей беше негър?

Взето е оттук: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10480&st=20
Ако желаете, прочетете цялата дискусия, за да стане ясно как с лека ръка пишещите там затриват тракийското ни наследство. Е, няколко такива във форум на сайт, озаглавен БГ наука, са изключително контрапродуктивни на усилията на Спароток и други автохонисти. А на г-н Серафимов бих искал да пожелая да продължава със същото упорство да плува срещу мощното течение на нихилизма и златаровщината!


Подходящото име на тази страница не би трябвало да е НАУКА БГ, а НАУКА -БЕГАЙ!

На всяка лъжа й идва края, интересно ми е как ще се оправдават тия хорица, когота всичките им лъжи лъснат...

Бог да ги съди!
цитирай
117. nikikm - зелас,
10.04.2012 21:36
ти само акъл даваш,вместо да разучиш,защо аджеба българите не се плодят и не си произвеждат храна,защо заплатите им са най-мизерни в европа,защо,се опростачват,разболяват и пр.Не,трябвало е да се множат- /правилно/,да ядат естествена храна-и това е правилно!НО Е ИЗВАН КОНТЕКСТА НА СЪБИТИЯТА ТОВА,КОЕТО СТАВА ПО СВЕТА ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛЮБИМАТА ТИ АНГЛИЯ! НА ТОВА ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕШ ВНИМАНИЕ!Иначе и американците ядат химия и бялото население по целия свят отстъпва по раждаемост!Ами, дай акъл на света!Знам,че си умен,ама напоследък даваш фира!-от Ник-пенсионер!
цитирай
118. brig - Тук заприличало на пенсионерски ...
10.04.2012 23:27
zelas написа:
Тук заприличало на пенсионерски клуб, бре - дядковците бистрят политика на две студени ракии и чертаят картата на балканите.

Ние България не можем оправим, обаче към Македония сме вперили поглед. Я погледнете, че самата България е почти обезлюдена а вие на Македония сте и метнали мерака.

Ако хората милеят за България то би трябвало да се вземат в ръце - да се върнат на село и да правят повече деца. Деца му е майката, дами и господа, всичко друго е чешене на езиците, щото иначе свеща бавно, но сигурно ще си угасва.

Миналата година обикалях из Беломорска България и гледам, че туризма между горна България и областта кипи - хората купуват имоти там, в много от магазините има бележки за клиентите на български. Гърците се радват на българите щото са в криза.

И честно да ви кажа, аз който имам законно право на земя там, се радвам, че областта остана под гръцко, щото иначе соц аркитектурата щеше да я развали.

Сега ако сме хитри можем малко по-малко да си възвърнем влиянието там. Така стават нещата с икономическо надмощие. Аз самият се оглеждам да купя нещо там.

Ако България стане богата страна Македония сама ще си поиска да се присъедини. Другото, дами и господа кръчмо-политици, е като два пищофа на гол тумбак! :))Зелас, ти май си единствения дето пише като пенсионерин тука хехе.
Трябва отвреме на време да показваме зъби, за да не си помислят комшиите ни че Балканският лъв е съвсем умрял.
След като развеем байряка на българщината като се обединим с Македония тогава сами ще се присъдинят Беломорието, Западните покраинини и Малка скития.
цитирай
119. анонимен - Аз за едно нещо съм сигурен след 5 ...
11.04.2012 11:59
Аз за едно нещо съм сигурен след 5 години работа там, че специално в северна гърция се отвръщават от българите, смятат ги за 2-ра ръка хора да не кажа трета, темеруди, кисели, груби, а до някаква степен са прави. Разбираше като седнеш на една механа ще те обслужат традиционно по-гръци с усмивка но това не промения чуствата. Най-лошото е това че тези чуства ги изпитва цяла европа към нас българите. Но въпреки това аз дължа на гърците. Работех като келнер 5 години в халкидики, там се научих че независимо дали си болен, умрял или полу-жив трябва преди клиента да седне на масата да го посрещеш с усмивка, пресен хляб и студена вода, разбираше преди да седне на масата или минута след като е седнал.....1000 години сме назад по-манталитет от гърците по-обслужване и качеството на предлаганата храна....А за рибните деликатеси и дума не може да става...шаран в гърция нито котките не ядат а ароматния зехтин придава отличителен вкус на всичките ястия.......в гърция храната е религия. Не може да има сравнение между нашите и гръцките цени дори за продуктите по-супер-маркетите, не може да сравняваш BG-москвич с GR-мерцедес, работил съм и в най-престижните според нашият стандарт БГ-комплекси и знам на дълбоко какво представлява храната при нас....при нас се предлагат евтини замразени лайна с добавки и палмово масло готвени с олио..........Отдавно не използвам олио, гнус ме е! А всеки ден собственика на гръцката таверна "досадно" ми повтаряше......."разбери следното моето момче, ти трябва да се чустваш дълбоко задължен към клиента които сяда на масата защото в действителност той те храни а не аз, а усмивката да ти излиза от сърцето дори когато ти е болно за нещо....клиента няма никакво задължение към тебе а само ти си задължен към него!!! Така работят гърците и за това миналата година въпреки стачките и палежите ги посетиха почти 17 милиона туристи!!!


цитирай
120. kikowsky - Разделението не обслужва хората. В ...
11.04.2012 12:50
Разделението не обслужва хората. В крайна сметка, всички имаме един и същи произход - още от зараждането на Земята.
Разделението обслужва интересите, така както личността обслужва егото.
Някъде са измислили окарината, а сега цял свят я използва. Хората я обичат. Измислили са и шаха - с него е станало същото. И флейтата, и колелото, различните храни и какви ли не още неща, които са потребни на духа и тялото и се харесват.
Желаните неща правят гигантски крачки отвъд пределите на народи, държави, политики и всякакви такива разделения. Дайте да направим нещо потребно. Защото всички сме дошли тук да се научим, а не да се делим.
Когато казваме на някого какъв е, той ще се дърпа - много ясно. Нека всеки си се определя, а ние да започнем да правим потребни неща.
цитирай
121. kikowsky - Ние така виждаме нещата, както и ...
11.04.2012 12:59
Ние така виждаме нещата, както и гърците - от нас е тръгнало всичко. Като се загледаш - вярно, много неща са тръгнали от тук, после гърците са си ги приписали... Но ние не сме първите. И преди сегашното човечество е имало други човечества, а преди тях - още по-предни. И ние не сме върха на развитието. Нещата идват и си отиват. Тук и там са останали знания и разбирания. И те са успявали да се предават понякога от човечество на човечество. Няма първооткриватели. Но при някои се е запазило повече от преди, а при други - по-малко или нищо.
И ти сам го казваш, Спароток, ние имаме мисията да просветляваме света. Не да го определяме народностно. А да доведем до хората онова, което може да им помогне да се развиват. Отиди отвъд пределите на народите и линейната история.
За космоса няма значение от кой народ си, важното е да си се осъществил през живота си. И, ако ние наистина сме просветители, то е защото по някаква причина имаме повече достъп до по-оригинални идеи. Но това ни прави длъжни да научим и другите.
За мен българин не е толкова народ, колкото състояние на ума. А днешният ни тип поведение е пълното отрицание на това просветлено състояние.
цитирай
122. kikowsky - И даже имам и един въпрос. Да кажем, ...
11.04.2012 13:07
И даже имам и един въпрос. Да кажем, че десетки милиони по света се съгласят, че са българи и се възторгнат от идеята? Какво искаме от тях? Да се присъединят към България ли?
Те биха се присъединили, ако им предлагахме нещо качествено. Там е въпросът - какво предлагаш и как го предлагаш. Затова и роднини не могат да се понасят, защото си предлагат гадни неща по гаден начин.
Ако се определят всички тези хора като българи и станат част от България, тъкмо "елитът" ще ограбва повече хора. По сегашните ни начини можем да им предложим само мизерия.
Ето това ми е въпросът: какво искаме от тези хора? А какво им даваме?
цитирай
123. анонимен - Аз за едно нещо съм сигурен след 5 ...
11.04.2012 13:26
Аз за едно нещо съм сигурен след 5 години работа там, че специално в северна гърция се отвръщават от българите, смятат ги за 2-ра ръка хора да не кажа трета, темеруди, кисели, груби, а до някаква степен са прави. Разбираше като седнеш на една механа ще те обслужат традиционно по-гръци с усмивка но това не промения чуствата. Най-лошото е това че тези чуства ги изпитва цяла европа към нас българите. Но въпреки това аз дължа на гърците. Работех като келнер 5 години в халкидики, там се научих че независимо дали си болен, умрял или полу-жив трябва преди клиента да седне на масата да го посрещеш с усмивка, пресен хляб и студена вода, разбираше преди да седне на масата или минута след като е седнал.....1000 години сме назад по-манталитет от гърците по-обслужване и качеството на предлаганата храна....А за рибните деликатеси и дума не може да става...шаран в гърция нито котките не ядат а ароматния зехтин придава отличителен вкус на всичките ястия.......в гърция храната е религия. Не може да има сравнение между нашите и гръцките цени дори за продуктите по-супер-маркетите, не може да сравняваш BG-москвич с GR-мерцедес, работил съм и в най-престижните според нашият стандарт БГ-комплекси и знам на дълбоко какво представлява храната при нас....при нас се предлагат евтини замразени лайна с добавки и палмово масло готвени с олио..........Отдавно не използвам олио, гнус ме е! А всеки ден собственика на гръцката таверна "досадно" ми повтаряше......."разбери следното моето момче, ти трябва да се чустваш дълбоко задължен към клиента които сяда на масата защото в действителност той те храни а не аз, а усмивката да ти излиза от сърцето дори когато ти е болно за нещо....клиента няма никакво задължение към тебе а само ти си задължен към него!!! Така работят гърците и за това миналата година въпреки стачките и палежите ги посетиха почти 17 милиона туристи!!!

Ти живееш за да ядеш или ядеш за да живееш.И защо в Япония търговците са се смятали до 18 век за най долната каста.
цитирай
124. анонимен - 681 не е годината в която е създадена ...
11.04.2012 13:28
681 не е годината в която е създадена българската държава.
цитирай
125. brig - . . . За мен българин не е толкова н...
11.04.2012 14:17
kikowsky написа:
...
За мен българин не е толкова народ, колкото състояние на ума. А днешният ни тип поведение е пълното отрицание на това просветлено състояние.


За това си прав.
"Българин" в древноста не е било само етностно понятие. Когато хората не са се определяли етносно "Българин" е било религиозно понятие.
Поздрави.
цитирай
126. sparotok - спасение
11.04.2012 14:45
vostroto написа:
Бил съм в Македония няколко пъти, и нямам впечатление да имат българите за татари. Лоша дума по наш адрес не съм чул, може пък и просто да не съм попаднал на "подходящи" хора.
Няма да забравя обаче един старец, живи мощи, но с добро лице - когато научи, че съм от България, ми каза "сине, ние на вас разчитаме, без вас Македония ще загине". Тогава в първия момент си помислих, че е заради лошото икономическо състояние на малката им държава, но по пътя обратно, доста се позамислих, какво всъщност е искал да ми каже...
За мен, Македония за България е така, както беше ГДР за ГФР.
Не искам да съм лош пророк, но албанците ще "превземат" Македония, знаеш как. Ако двете стрели, излезли от един и същи кочан, не се съберат навреме.
Поздрави


Прав си приятелю, не се ли съберем с македонците ще е зле за нас, но още по-зле за тях. На Балканите албанците са с най-висок прираст, а при нас е отрицателен. Намиращата се в "криза" Европа помпи милиони в Косово, а кастри нас и македонските ни братя...

Не са лоши хора албанците, но как да откажат баницата, която им се дава...
цитирай
127. анонимен - Спартокидите са адыги по произход?
11.04.2012 14:55
http://www.aheku.org/page-id-890.html доколко тази теза касае или изопачава историята на Тракия? Въпреки, че Артамонов е смятан за безпристрастен и едва ли не титан на историческата наука, аз лично имам скептично отношение, след няколко негови студии за българите (или не е бил достатъчно осведомен, което е малко вероятно или си е типичен съветски историк)
цитирай
128. sparotok - предлагане
11.04.2012 14:57
kikowsky написа:
И даже имам и един въпрос. Да кажем, че десетки милиони по света се съгласят, че са българи и се възторгнат от идеята? Какво искаме от тях? Да се присъединят към България ли?
Те биха се присъединили, ако им предлагахме нещо качествено. Там е въпросът - какво предлагаш и как го предлагаш. Затова и роднини не могат да се понасят, защото си предлагат гадни неща по гаден начин.
Ако се определят всички тези хора като българи и станат част от България, тъкмо "елитът" ще ограбва повече хора. По сегашните ни начини можем да им предложим само мизерия.
Ето това ми е въпросът: какво искаме от тези хора? А какво им даваме?


Чувал ли си израза - Съединението прави силата!
Защо мислиш ФРГ се обедини с ГДР, защо не ги оставиха като отделна държава, защо изхарчиха милиарди?

Не е ли за това, че числеността на хората и територията е от значение за развитието и изобщо за съществуването на една държава?

Аз лично не предлагам нищо гадно, а само приятелство и братска любов, това не е никак малко в тези тежки времена.
цитирай
129. unpoccolocco - неутрален
11.04.2012 15:53
анонимен написа:
Достатъчно ме развесели днеска, благодария човече, и то какво човече, клоун-псевдо-историк....излизам да пия една рецина до атинското море, заедно с приятели, гръцка музика и с божествени рибни деликатеси готвени с ароматен зехтин, защото при нас храната е религия а при вас представлява кучески лайна с добавки и палмово масло..................НА ЗДРАВЕ!!!!!!!!!!


Това "есе" издава, че авторът му е ПОТОМСТВЕН ПЛЕБЕЙ-ХОМОСЕКСУАЛИСТ, КОЙТО САМО НАСЪН ВИЖДА НЕЩАТА, КОИТО ТВЪРДИ, че ЩЕ ПОТРЕБЯВА, ЗАТОВА И ГИ ОПИСВА ТАКА ЛИГАВО. За отрепки като него, думата "религия" трябва да бъде забранена, а отнасянето й към храна вече коментирах по-горе.
Впрочем, в днешни дни, поне половината от "гръцката" морска храна Е ВНОС ОТ АФРИКА, откъдето произхождат гърците.
цитирай
130. zelas - Зелас, ти май си единствения дето ...
11.04.2012 16:54
brig написа:
Зелас, ти май си единствения дето пише като пенсионерин тука хехе.
Трябва отвреме на време да показваме зъби, за да не си помислят комшиите ни че Балканският лъв е съвсем умрял.
След като развеем байряка на българщината като се обединим с Македония тогава сами ще се присъдинят Беломорието, Западните покраинини и Малка скития


Развяване на байрака пред компютъра? :)))

Когато развеете истинския байряк, ми се обадете. И запомнете, че истинския враг на България е вътре в нея.
цитирай
131. kosara2008 - здравей, Павел:)
11.04.2012 17:10
отново ни повеждош по пътя на Истината, доказаттелствено, спокойно ,но и категорично...тенкс, слънцеясно:) хував да е Великденът ти, сега и вовеки

на теб и на вси българи по света!!!тук в блога срещнах много слънца и греете ми в душата и не само на мен ,

благодаряблагодарствено:)
цитирай
132. анонимен - голям ербап си бе Зеласе
11.04.2012 17:34
zelas написа:
Тук заприличало на пенсионерски клуб, бре - дядковците бистрят политика на две студени ракии и чертаят картата на балканите.

Ние България не можем оправим, обаче към Македония сме вперили поглед. Я погледнете, че самата България е почти обезлюдена а вие на Македония сте и метнали мерака.

Ако хората милеят за България то би трябвало да се вземат в ръце - да се върнат на село и да правят повече деца. Деца му е майката, дами и господа, всичко друго е чешене на езиците, щото иначе свеща бавно, но сигурно ще си угасва.

Миналата година обикалях из Беломорска България и гледам, че туризма между горна България и областта кипи - хората купуват имоти там, в много от магазините има бележки за клиентите на български. Гърците се радват на българите щото са в криза.

И честно да ви кажа, аз който имам законно право на земя там, се радвам, че областта остана под гръцко, щото иначе соц аркитектурата щеше да я развали.

Сега ако сме хитри можем малко по-малко да си възвърнем влиянието там. Така стават нещата с икономическо надмощие. Аз самият се оглеждам да купя нещо там.

Ако България стане богата страна Македония сама ще си поиска да се присъедини. Другото, дами и господа кръчмо-политици, е като два пищофа на гол тумбак! :))


Бряф мааму къф чорбаджия се извъди ти Зеласе:))Не така бе пиле шарено, душицо нежна мамина,келеменце пискливо:)) Ние може да не получаваме западна заплата ама не сме баламурници за квито ни мислиш.Тъй начи де ние да одим да копаме ти да ни наглеждаш от чужбина.Бачовото, я слез на земята, направи мъжко дяте, фани лопатата пък тогава виж дали ще ти останат силици да даваш акъл но тоя дето не ти го е искал.натискай си парцалките в чужбината, ние сме си на село, от такива като тебе бял ден не сме видели, фершвинден пич, глей си келепира и остави българите да правят каквото щат.
цитирай
133. joysii - Съжалявам, че с моята намеса малко ...
11.04.2012 17:36
анонимен написа:
Съжалявам, че с моята намеса малко ще отклоня дискусията върху основната тема, но преди половин час прочетох това и останах потресен:

"Характерен тип няма. Антропологичният тип на населението на областта се променя съществено поне 3 пъти. През късния неолит, постепенно навлизащите от близкия изток неолитни земеделски общности,разтварят и почти изместват присъстивето на предишните суб-сахарски неолитни типове. Тези предишни суб-сахарски типове са като този, чийто скелет е намерен във варненския некропол, ведно с признатото за най-старо обработено злато в света. Мъжът погребан във варненския некропол със златните накити е от африкански тип. Ето снимката и заключенията в този материал
http://realhistoryww...ja_Thrace_1.htm /около 8 страници след началото/.
По отношение на това не може да има никаква грешка или интерпретация! Не случайно и в панагюрското златно съкровище виждаме и изображения на негроиди."

"Дискусията" засяга антропологичния тип на траките, като този твърди, че те са изместили местно население от субсахарен тип (негроиди били измайсторили Варненското съкровище ???) и го доказва с връзка към очевидно пропаганден сайт. Да си спомняте филма на Холмарк за аргонавтите, в който Орфей беше негър?

Взето е оттук: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10480&st=20
Ако желаете, прочетете цялата дискусия, за да стане ясно как с лека ръка пишещите там затриват тракийското ни наследство. Е, няколко такива във форум на сайт, озаглавен БГ наука, са изключително контрапродуктивни на усилията на Спароток и други автохонисти. А на г-н Серафимов бих искал да пожелая да продължава със същото упорство да плува срещу мощното течение на нихилизма и златаровщината!

=============================
За разлика от тукашното чесане на езици, науката се базира на проучвания, изследвания и факти.И прави изводи, КОИТО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВИ ХАРЕСВАТ.Това,обаче, не означава, че са лъжа.
цитирай
134. joysii - 116. sparotok - наука бг
11.04.2012 17:39
"Подходящото име на тази страница не би трябвало да е НАУКА БГ, а НАУКА -БЕГАЙ!

На всяка лъжа й идва края, интересно ми е как ще се оправдават тия хорица, когота всичките им лъжи лъснат..."
.......................
Спароток, твърдиш, че си патриот, но ...аз не познавам друг човек, който така тотално и саркастично да отрича ВСИЧКИ постижения на българската наука и да ги нарича ЛЪЖИ, без изобщо да е компетентен историк, археолог или лингвист.
Това ми прави много лошо впечатление.
Още веднъж, извинявай, но знаеш,че обичам да казвам какво мисля.
цитирай
135. анонимен - Зелас
11.04.2012 18:12
zelas написа:
Тук заприличало на пенсионерски клуб, бре - дядковците бистрят политика на две студени ракии и чертаят картата на балканите.

Ние България не можем оправим, обаче към Македония сме вперили поглед. Я погледнете, че самата България е почти обезлюдена а вие на Македония сте и метнали мерака.

Ако хората милеят за България то би трябвало да се вземат в ръце - да се върнат на село и да правят повече деца. Деца му е майката, дами и господа, всичко друго е чешене на езиците, щото иначе свеща бавно, но сигурно ще си угасва.

Миналата година обикалях из Беломорска България и гледам, че туризма между горна България и областта кипи - хората купуват имоти там, в много от магазините има бележки за клиентите на български. Гърците се радват на българите щото са в криза.

И честно да ви кажа, аз който имам законно право на земя там, се радвам, че областта остана под гръцко, щото иначе соц аркитектурата щеше да я развали.

Сега ако сме хитри можем малко по-малко да си възвърнем влиянието там. Така стават нещата с икономическо надмощие. Аз самият се оглеждам да купя нещо там.

Ако България стане богата страна Македония сама ще си поиска да се присъедини. Другото, дами и господа кръчмо-политици, е като два пищофа на гол тумбак! :))


Като гледам само ти се държиш като кръчмо-политик г-н Зелас:) Виж сега, ти собсвено, в кое село живееш, какви животни гледаш, сееш ли нещо, та да ни даваш акъл, ние как да се оправяме, не става така бе ефенди, анадъмо?Що се навираш тука, нали не ти харесва?Благодари на Спаро, че се моли за добър тон, иначе :)))))))
цитирай
136. анонимен - нека се замислим и за демографията на България
11.04.2012 20:52
Привет на участниците в темата и лично на Спароток!

Без българи България няма да я има! Надявам се, че всички българи в темата, въпреки всичките различия, ще се съгласят с тази теза.

Елате поне за четвърт час на www.demografi.org

Едно дело правим всички!
цитирай
137. sparotok - демография
12.04.2012 00:16
анонимен написа:
Привет на участниците в темата и лично на Спароток!

Без българи България няма да я има! Надявам се, че всички българи в темата, въпреки всичките различия, ще се съгласят с тази теза.

Елате поне за четвърт час на www.demografi.org

Едно дело правим всички!


Демографията на България е въпрос от първостепенна важност, дано повече хора станат съпричастни!

Поздрави!
цитирай
138. sparotok - клевета
12.04.2012 00:21
joysii написа:
"Подходящото име на тази страница не би трябвало да е НАУКА БГ, а НАУКА -БЕГАЙ!

На всяка лъжа й идва края, интересно ми е как ще се оправдават тия хорица, когота всичките им лъжи лъснат..."
.......................
Спароток, твърдиш, че си патриот, но ...аз не познавам друг човек, който така тотално и саркастично да отрича ВСИЧКИ постижения на българската наука и да ги нарича ЛЪЖИ, без изобщо да е компетентен историк, археолог или лингвист.
Това ми прави много лошо впечатление.
Още веднъж, извинявай, но знаеш,че обичам да казвам какво мисля.


Джойси, познато ли ти е понятието клевета? Никога не съм отричал ВСИЧКИ постижения на нашите учени, та и как бих могал, нали използвам работите им.

Ти наистина ли си мислиш, че в Наука.БГ само академици и компетентни личности представят своето виждане?

Първо се осведоми добре по даден въпрос и не бързай да клеветиш, има много български учени, които дълбоко уважавам. Това някакси ти е убягнало...
цитирай
139. sparotok - !
12.04.2012 00:23
kosara2008 написа:
отново ни повеждош по пътя на Истината, доказаттелствено, спокойно ,но и категорично...тенкс, слънцеясно:) хував да е Великденът ти, сега и вовеки

на теб и на вси българи по света!!!тук в блога срещнах много слънца и греете ми в душата и не само на мен ,

благодаряблагодарствено:)


Благодаря ти и аз Слънчице!:)

Весели празници!:)
цитирай
140. sparotok - Тракийска Боспорска династия
12.04.2012 00:29
анонимен написа:
http://www.aheku.org/page-id-890.html доколко тази теза касае или изопачава историята на Тракия? Въпреки, че Артамонов е смятан за безпристрастен и едва ли не титан на историческата наука, аз лично имам скептично отношение, след няколко негови студии за българите (или не е бил достатъчно осведомен, което е малко вероятно или си е типичен съветски историк)


Спаратокидите няма как да са адиги, дори и да произхождаха от синдо-меотите, това не ги прави кавказци по произход. Плиний дава интересни данни за езика на синдо-меотите, думи като тем-тъмен, да-дойка, бит -бия, дама-дом, крък-гръклян не са от речника на кавказките народи...
цитирай
141. zelas - Като гледам само ти се държиш като ...
12.04.2012 02:37
анонимен написа:
Като гледам само ти се държиш като кръчмо-политик г-н Зелас:) Виж сега, ти собсвено, в кое село живееш, какви животни гледаш, сееш ли нещо, та да ни даваш акъл, ние как да се оправяме, не става така бе ефенди, анадъмо?Що се навираш тука, нали не ти харесва?Благодари на Спаро, че се моли за добър тон, иначе :)))))))


Ами че той и Павел (спароток) е голям патриот, но не живее в България.
И Ботев, Левски и Раковски и те обикаляха из пустата чужбина.
Препоръчвам ти и ти да се поразходиш.
Гледната точка отстрани е винаги по-добра.

А моят график лично е 6 месеца на село и шест на вън
На село има и животни и нива, както си му е реда.
цитирай
142. анонимен - Izbul
12.04.2012 10:52
Джойсии, аз бих приел истината, независимо доколко ми харесва. В същото време Вие защитихте псевдонаучния материал в моя коментар, а не спирате да се заяждате със Sparotok. Като сте специалист - посочете му къде греши без нападки и му признайте попаденията.

Второ, за съжаление официалната история у нас е политическа проститутка. За 60 години станахме от тюрки, чисти арийци, славяни на иранци. Напълно нормално е обикновеният човек да се съмнява и да се пита къде е истината.

И кое е истина? Нали и историкът Николай Панайотов издаде книга, според която Провадия е била столица на халколитната ПРОТОЕВРЕЙСКА държава от 5-о хилядолетие до 3760 г. преди Христа. Това ще да е едно от монументалните постижения на нашата наука (само остава да се разберат с предишния дали негри или семити са заемали територията ни преди траките).
цитирай
143. brig - Ами че той и Павел (спароток) е ...
13.04.2012 10:21
zelas написа:

Ами че той и Павел (спароток) е голям патриот, но не живее в България.
И Ботев, Левски и Раковски и те обикаляха из пустата чужбина.
Препоръчвам ти и ти да се поразходиш.
Гледната точка отстрани е винаги по-добра."...та скитник ходя злочестен ази и срещам това, що душа мрази."
та това е горе-долу мнението на Ботев за чужбината.
Поздрави.
цитирай
144. wrangler - Няма такава държава !
19.04.2012 23:39
Единствено България в целия свят представя собствените си съкровища като чужди съкровища (Тракийски) Примерно Гърция и Италия представят откритите на тяхна територия тракийски съкровища като тяхни! И по света за траките се знае, примерно за Спартак, че е ГРЪК ?!?!? Слава, Богу , все още има хора като теб, които търсят истината и я предоставят без да искат нищо в замяна ! Благодаря ти , успех и не се отказвай! Както всички виждаме колкото повече разкриваш истинската българска история, толкова повече гръчките измамници подскачат като ощипани невести ! :))) поздрави !!!
цитирай
145. demograph - Това за евреите през палеолита ме разби...Очаквам някоя подлога да ни изкара кенийци-роднини на Обама
22.04.2012 20:23
анонимен написа:
Джойсии, аз бих приел истината, независимо доколко ми харесва. В същото време Вие защитихте псевдонаучния материал в моя коментар, а не спирате да се заяждате със Sparotok. Като сте специалист - посочете му къде греши без нападки и му признайте попаденията.

Второ, за съжаление официалната история у нас е политическа проститутка. За 60 години станахме от тюрки, чисти арийци, славяни на иранци. Напълно нормално е обикновеният човек да се съмнява и да се пита къде е истината.

И кое е истина? Нали и историкът Николай Панайотов издаде книга, според която Провадия е била столица на халколитната ПРОТОЕВРЕЙСКА държава от 5-о хилядолетие до 3760 г. преди Христа. Това ще да е едно от монументалните постижения на нашата наука (само остава да се разберат с предишния дали негри или семити са заемали територията ни преди траките).

цитирай
146. mirrorman - Удивително пълчище
22.04.2012 20:34
от подскачащи гърчета виждам тук. Всичко, което посочват като източници са от техните стари, вмирисани на разложение лъжи, макар и писани и разхвърляни навред по изконните тракийски земи. Има обаче няколко факта за болестта наречена гърци, елинизъм, ромеизъм. А именно, че не става въпрос за конкретна нация или дори етнос. Гърщината това е политически заговор, стара, долна, безсрамна, гнусна експанзия основана на писани лъжи, узурпация, нагла кражба на култура и цивилизация, на чужда сила срещу която не са имали никакъв шанс, на исторически престиж с който тези стари влечуги и скверни мижитурки нямат нищо общо, защото това е престижа на народ прастар, народ мощен във всяко едно отношение, народ, който стои здраво и неизличимо от балканската европейска земя.
Гърците винаги са били хилаво племе. Без значение дали са наричани данайци, ахейци, елини или с каквато и да е друга маска. И като такова на тях не им остава нищо друго освен да бъдат ехидни, лукави и подли. Тези качества те винаги са издигали в култ. Пръскат се от гордост, колко нечовешки хитри са. Дори "християнската" им история е червива от предатели, интриганти, подлеци, извратеняци, безнравствени плужеци болни за власт и за пари. За тях умението да излъжеш, да подведеш, да манипулираш, да се прокраднеш като сгърчена, мършава хиена и да извършиш пъклено си дело тайно е висшата мъдрост. Ето защо няма начин да се проследи какви са точно гърците, каква кръв са, какво коляно. Защото всеки жалък, страхлив и мижав подлец, винаги е можел да получи гърческо поданичество и да стане "голям човек" в тази противна мешавица. В тази отвратителна идея са се вливали всички человечески отрепки от време оно! И до днес. Но няма да е за дълго. Ние ще сме живите свидетели на възродената от пепелта, светла и чиста истина! Лъжата ще бъде посрамена завинаги. Нека Гърция се посипе с пепел и да се моли, защото страшното й пречистване вече започна!
цитирай
147. sparotok - !
23.04.2012 21:03
wrangler написа:
Единствено България в целия свят представя собствените си съкровища като чужди съкровища (Тракийски) Примерно Гърция и Италия представят откритите на тяхна територия тракийски съкровища като тяхни! И по света за траките се знае, примерно за Спартак, че е ГРЪК ?!?!? Слава, Богу , все още има хора като теб, които търсят истината и я предоставят без да искат нищо в замяна ! Благодаря ти , успех и не се отказвай! Както всички виждаме колкото повече разкриваш истинската българска история, толкова повече гръчките измамници подскачат като ощипани невести ! :))) поздрави !!!


Сърди се този, който се бои от истината:))

Поздрави!
цитирай
148. анонимен - муспи
02.05.2012 01:17
Тука някой пише че гърцити го учили как като влезе клиент, ако ще да си болен трябва да се усмихваш, защото той те храни, а не ти него. Това точно е варварството, лицемерие станало втора природа, позволяващо най искренно да си въобразяваш че клиента те храни, макар че той като правило няма никакви шансове да има ресторант че ти да му поемеш издръжката, и практически си богат защото хиляди имат само възможноста да дойдат отвреме на време да ти пуснат нещо, срещу което ти ги презираш, но им се усмихваш. Лъжеш защото ти е приятно да лъжеш, а и то нищо не ти коства. Лошото е само че попадаш доброволно в свят на лъжи, където ако някой му хареса твоя ресторант и има достатъчно пари, може да те разкара и да му станеш уважаван клиент. От този свят след като е приет доброволно няма излизане, даже ако продадеш ресторанта и къщата и всичко раздадеш на бедните, няма излизане защото е същото благородство за изгода като усмивката пред клиента. Величието на българите е че дивашкия капитализъм не ги пречупи - богатия е лош, независимо от къде са му парите. Това е максима спускана на тези дето могат да я осъзнаят, гърците не могат, те са варвари.
цитирай
149. doctora - доктора
10.05.2012 21:27
за граф дракула ... фашистка пропаганда от рода на повтаряната лъжа става истина не е от времето на брат хитлер ... братята турци, а вероятно и гърци заедно с тях доста са се постарали да осерат едно българско име носено от човек борил се за свободата на българия /светла му памет/ ... дракона, а всъщност двата дракона са исконен български символ, герб, тотем и т.н. двата дракона са много по-древен символ /на някои гербове са три, но малоумниците ги виждат като трите лъва/ от лъва и някой доста се е постарал това привидно невинно познание да бъде погребано в черната земя ... не е невинно познание, ама никак не е невинно и за това е погребано от древния враг ... дракона/драконите като исконен български символ е увековечен в жреческите жезли на българските колобри /виждал ли ги е някой от вас ..... успехи в това, да знаете ... суровачките са точно тяхно копие - двойноспиралните, а не циганските/, но техния смисъл защо са два и защо крепят на плещите си тризъбеца и защо са в привидна битка и въпреки, че са в битка са и във вечен танц е бил забравен още по времето на аспарух, кубрат и не мога да ви кажа колко поколения от жретци назад във времето - българско ... дракона като символ на китай и япония до колкото знам е бил подарен/възприет от древните български колобри /светла им памет/ ... янът и инът не са просто кръг от две завъртяни капки, а са двата вечни като вечността дракона - двете единствени сили на вечността носени винаги от дедите ни като хоругва .... по тези дракони и по тризъбеца след време ще се разбере кой иска да е господ дар и кой роб на съдбата си и кой е древния българин - детето на светлината и откъде това дете е минало и колко се е задържало ... амин.
цитирай
150. doctora - доктора
10.05.2012 21:41
богатия е лош само когато неосъзнава своето предназначение, а именно да бъде водач и господ дар ... само водача води към светлина и благополучие, а робът и милиардер да е и филантроп ще бъде слепец водеш слепците към мрака на ада ... иисус не е бил беден човек, а е бил виждащ ... шансът на савременните богаташи за изкупление е само в това да създават работни местта и възможност за работа на хората без да им съдират по сто кожи ... когато водеш тези коит не знаят към светлина и те теб ще водят към нея и обратно водейки към глупост и мрак и ти отиваш на там ... законите на еволюцията и деволюцията са огледални и впити един във друг ... ако стъпиш на единия път другия остава зад гърба ти и обратно ... среден път и пръст няма ... поради слепота за съжаление дори и много умни хора в добрите си намерения вървят и водят към ада, а си мислят че са гушнали бога ... сили извън човека са решили това ... в нашия свят има йерархия, но е важно да е правилната йерархия тоест виждащия слепците да води, а не слепеца слепците ... братята комунисти направиха за българите това, което и турците май не са направили и още го правят техните отрочета, но обективната истина идва и нищо не ще я спре и само можем да се молим и надяваме да не дойде под формата на революция защото обикновенно при нея винаги изплуват по-тежките части на тоалетната на повърхността ... еволюцията е исконна мечта на древните и новите виждащи ... и пак ще се повторя ... няма нищо лошо в това да има богати хора защото богатството е израз на пари, но зад тях парите стоят връзките между хората ... важно е в центъра на "паяжината" да е правилния човек за да е правилната йерархия ...
цитирай
151. анонимен - Lyubo
15.05.2012 17:34
Спароток, статията е интересна. Аз също доста се увличам от стара ни история (без претенции да я познавам в такива детайли като теб). Смятам, че днешните македонци са си чисти българи и това го признават дори сърбите. По отношение на езика на съвременниците на Александър Велики не съм съвсем сигурен, че това е тракийски (или български). От историята знаем, че когато Александър завзема Египет, той прави фараон един от своите генерали - Птоломей. От него тръгва и династията на Птоломеите, чиято издънка е и Клеопатра. Знае се, че Клеопатра е била първата фараонка от времето на Александър нататък, която освен гръцки е говорела и египетски език. По тази причина е била доста обичана от народа, защото е говорела неговия език. Доколкото съм срещал в исторически книги и т.н. се твърди, че Клеопатра говори гръцки, а не македонски, тракийски и т.н. Питането ми е Александър все пак грък ли е, макар и от областта Македония, или потомък на траки (българи)? Доколкото знам, той е налагал гръцките богове и обичаи в завладените територии. Напълно е възможно тази "гръцка връзка" да е част от гръцката пропаганда и мегаломанство. Имаш ли някакви данни за неговият произход?
цитирай
152. sparotok - Александър Македонски
16.05.2012 00:03
анонимен написа:
Спароток, статията е интересна. Аз също доста се увличам от стара ни история (без претенции да я познавам в такива детайли като теб). Смятам, че днешните македонци са си чисти българи и това го признават дори сърбите. По отношение на езика на съвременниците на Александър Велики не съм съвсем сигурен, че това е тракийски (или български). От историята знаем, че когато Александър завзема Египет, той прави фараон един от своите генерали - Птоломей. От него тръгва и династията на Птоломеите, чиято издънка е и Клеопатра. Знае се, че Клеопатра е била първата фараонка от времето на Александър нататък, която освен гръцки е говорела и египетски език. По тази причина е била доста обичана от народа, защото е говорела неговия език. Доколкото съм срещал в исторически книги и т.н. се твърди, че Клеопатра говори гръцки, а не македонски, тракийски и т.н. Питането ми е Александър все пак грък ли е, макар и от областта Македония, или потомък на траки (българи)? Доколкото знам, той е налагал гръцките богове и обичаи в завладените територии. Напълно е възможно тази "гръцка връзка" да е част от гръцката пропаганда и мегаломанство. Имаш ли някакви данни за неговият произход?


Майката на Александър е от племето на молосите (молотите). Те са пелазгийски народ, близко сроден с траките. Юстин (цитиращ Помпей Трог) твърди, че най-древното население на Македония се състои от пелазги...

Относно така наречените гръцки богове...повечето изобщо не са гръцки.
1.Зевс определено е пеласгийски.
2. Арес е тракийски бог.
3. Атис е тракийски бог.
4. Атина е пеласгийска богиня.
5. Дионис е тракийски бог.
6. Аполон и Артемида са почитани от хетите под имената Апулунаш и Артамуш (според Б.Хрозни).
7. Посейдон е пеласгийски бог, името му означава господар на водите.
8. Елевзийските мистерии са въведени в Атина от тракиеца Евмолп...


Има също съмнения дали Хера, Хефест и Афродита са гръцки божества...

Не останаха много, нали:)

цитирай
153. анонимен - Наистина Павка, почвам да ти се смея ...
18.08.2012 16:37
voulgaros написа:
Наистина Павка ,почвам да ти се смея сериозно....Ти явно не искаш умишлемо да разбереш какво точно ти казвам, показвам,доказвам и пиша в твоя блог..Вече 3 години и половина, аз съм един от наи-първите,,,дори мисля че аз съм наи-първият които още пускам коментари в блога.

НЯМА КОМУНИЗАМ ,НЯМА СТРАХ, НЯМА СЛАВЯНСКИ НАЦИЗЪМ И СЛАВЯНСКО НАЛАГАНЕ--НИЕ НЕ СМЕ БЪЛГАРИ----НИЕ СМЕ ГЪРЦИ...
НЕМОЖЕ ДА КРАДЕТЕ ОТ ГРЪЦКАТА ИСТОРИЯ--ТА ВИЕ ЗНАЕТЕ НЕЩО, И СТЕ НЕЩО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЪРЦИЯ И СТАРИТЕ ЕЛЛИНИ....

ВСИЧКИ ХРОНИКИ И ЛЕТОПИСИ-- НАД 90 ПРОЦЕНТА СА ГРЪЦКИ------НЕ НА ВОЛГАРИ---ИЛИ НА ТРАКИ----ТРАКИТЕ СА ГЪРЦИ, ТЕ СА БИЛИ ГРЪЦКИ ПАТРИОТИ--КАТО МЕНМ И СА СЕ БИЛИ ЗА ГРЪЦКАТА СЛАВА, НЕ ЗА ВУЛГАРИА...

ДОРИ И НЕГРИ ДА СМЕ--НИЕ СМЕ ГЪРЦИ...А НИЕ ГЪРЦИТЕ --КРЪВТА НИ, Е КАТО НА ШВЕДИТЕ И ДОЛФ ЛУНДГРЕН.

АЗ СЪМ СЪС СЪЩИТЕ ГЕНИ КАТО ШВЕД...А ВИЕ ВУЛГАРИТЕ СТЕ МЕШАВИЦА

ти си българин от Беломорието с промит мозък или се бъркам
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14427062
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104235
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031