Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.06.2011 16:47 - КАКЪВ Е БИЛ ЕЗИКЪТ НА АСПАРУХОВИТЕ БЪЛГАРИ ?
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 43954 Коментари: 140 Гласове:
121

Последна промяна: 03.07.2011 10:29

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg     КАКЪВ Е БИЛ ЕЗИКЪТ НА АСПАРУХОВИТЕ БЪЛГАРИ
?

 

 

 

 

Нашата реч може да се сравни с жив организъм. Тя се променя и развива непрекъснато като понякога придобива такъв вид, че е трудно веднага да се види приликата с една по-стара форма. Важни граматически особености могат да изчезнат, а други да се появят. Това, което се запазва най-добре е основният речников запас, той се състои от изключително консервативни думи и е в състояние да устои сравнително добре на влиянието на времето. Названия на земеделски сечива, имена на животни, ездачески атрибути и т.н. се предават от поколение на поколение...

 

Старите автори определят дедите ни като конен народ, чието основно оръжие е кривия сложносъставен лък (1). За нашите предци се казва и, че ползвали за пиене млякото на кобилите, които били вземани на дълги военни походи. Да предположим, че не знаем абсолютно нищо за езика на хората на Аспарух. Едно нещо ще е сигурно – конен народ в никакъв случай не би забравил основните думи от своя бит (2). Конницата е била  най-важната бойна група в армията на старите българи и това е продължило до края на XIV-ти век. Обърнем ли внимание на следните думи: кон, кобила, седло, юзда, стреме, ще установим, че те не са в никакъв случай тюрко-алтайски, или пък имат нещо общо с езика на перси, паштуни, талишци и т.н.

 

Кон е тракийска дума, тя може да се изведе от древните топоними Коне, Кони, Куни, Кониум, Конисиум (3). Кобила също е от тракийски произход, тя присъства в името на тракийското селище Кобиляне ( споменато от В. Георгиев в “Въпроси на Българската Етимолгия” стр.79, но е наречено славянско).

Седло идва от старобългарския глагол сестисядам, полагам, слагам. Сести от своя страна обяснява името на споменатият в Илиада тракийски град Сестос. Седло е показва връзка с галската седлон –седло, а в древна Галия е имало траки и кимерийци. Смята се дори, че халщатската култура на келтите е създадена от трако-кимерийци. Понеже на келтския уелски седло е
cyfrwy, а на ирландски е diallait, то става ясно, че седлон е трако-кимерийска заемка в галския ( както също и бел-бял, дерво-дърво, трудно-трудно) (4).

 

Юзда и стреме не са засвидетелствани в тракийската ономастика, но на този момент е важно да знаем, че тези думи принадлежат на група езици говорени в Европа, а не в Азия сред тюркмени, талишци, паштуни и перси.

 

Думата лък има значение кривина, това е и лъкът – изкривена и поставена под напрежение пръчка. Тракийския град Лукозия е споменат от Стефан Византийски в Етника. От различни изображения става ясно, че лъкът на старите българи е от същия тип както и тракийския.Ще добавим и това, че на старобългарски колчан е тул (тоулъ), тази дума е прекрасен еквивалент на пеласгийската тулак –  торба, съд. Все пак колчанът ( тул) е торба за стрели.

 

Виждаме, че кон, кобила, седло, лък, тул ( колчан) са от палеобалкански произход, а не от тюрко-алтайски, или ирански както би трябвало да бъде според теориите на различни личности опитващи се да поставят корените ни край Памир и Тибет. Няма логика доминиращите през Ранното Средновековие българи да са забравили едни от най-важните думи от своя бит и да са ги заели от “завареното” население. Да не забравяме също, че според официалната историография това “заварено” население е само едно латинизирано и гърцизирано тракийско малцинство.

 

Явно нещо много здраво куца в постройката на теориите на изследователите на нашето минало. Както и да погледнем на нещата учените имат много сериозен проблем. В случай, че хората на Аспарух са заели кон, кобила, седло, лък, тул от траките, то излиза, че тракийския е само древна форма на днешния български. Ако пък тези думи принадлежат изконно на бойците извоювали независимостта на Дунавска България, то става ясно, че  аспаруховите българи не са говорили нито тюрко-алтайски, нито ирански, а просто по-стар вариант на езика, който говорим днес... т.е.  дедите ни изобщо не са губили езика си. Тракийския е само древна форма на българския.

 

Има още един начин да получим данни за речта на аспаруховите българи през Ранното Средновековие. Знае се, че предците ни са повлияли до голяма степен унгарците. Геза Фехер, Янош Макай и други автори изтъкват ролята на българите в оформянето на унгарската култура. Известно е също, че езиковедите са намерили доста български заемки в унгарския. Тъй като влиянието на нашите деди е било най-силно от IV-ти до към IX-ти век, то и думите, които унгарците са заели са от нас са доста стари. Нека разгледаме една малка част от тях :

 

Унгарски - Български

bab - боб

baba –баба, акушерка

basci –бачо

bagoly - бухал

baty –бате, брат

beszed –беседа, разговор

beszel –беседвам

bolha-бълха

borostyan -бръшлян

csizma –чизма ( ботуш)

csoda –чудо

csьtцrtцk- четвъртък

dada –дада ( гледачка)

dajka –дойка ( гледачка)

draga-драг, ценен

genny -гной

gereblye - гребло

gerenda - греда

glist -глист

gomba -гъба

gцrbe – гърбав

gцrbul – гърбя се, прегърбвам се

iga-иго

kanca –кобила

kard – кордъ ( меч)

kasa – каша

kasza – коса за косене

kaszal – кося

kerek –кръг

..........................................................

 

Тези думи не са нито тюрко-алтайски, нито пък ирански. Те спадат към езика, който говорим ние днес. От това следва, че е няма никакво основание да вярваме, че дедите ни са загубили езика си след IX-ти век както се опитват да ни убедят някои хора. Петър Добрев дори направи речник на думите от езика на аспаруховите българи като посочи източните ( ирански ) “успоредици”. Умишлено, или не, не зная, но Добрев е направил такива сериозни пропуски, че всичките му аргументи за иранския произход на дадени български думи при обстойна проверка се изпаряват. Давам кратък пример с някои от подбраните от нашия изследовател думи, които не би трябвало да имат успоредици със сръбски, полски, словенски, хърватски, а само с езиците на талишци, мунджани, перси и т.н. Пропуснатото от Петър Добрев е представено тук със син цвят:

 

AZ – I, me is common for the Pamirian Languages Ishkshimi, Sarikoli, Roshov, Bartang,

-  Пропуснато е, че нашата АЗ е сродна на староукраинската АЗЪ, словенската ЯЗ, старополската ЯЗ, старочешката ЯЗ и полабийската ЙОЗ.

 

АКО - AKA, AGA, AGAR (‘if’) in Ishkashimi, Tadzhik, Mundzhani, Sarikoli, etc

-Условният съюз АКО се среща също в старочешки, сърбохърватски, а на словашки е АКУ.

 

BORIKAa slender pine-tree - BERIK (‘a slender treeWakhi).

-Сродни думи на бор на намираме в чешки, полски, украински, словенски и дори в старонорвежкибор, бору, бiр, borr. Да не забравяме и тракийската бор, засвидетелствана от Прокопий в тракийският топоним Бор брега.

 

BUZAa cheek - Similar to the Persian BUS in the expression BUS-GЪH (‘a face’).       -Тази дума е от дако-мизийски произход, имаме тракийско име Бузo, което е по-старият вариант на Бузан ( старобългарски вожд).

 

BUNISHTEa dumping ground, a dunghill - BUN (‘a bottom, a pit’) Talish .

-Бунище е сродна на гръзката βουνος могила, за която пък се смята, че е от тракийски произход.

 

VADA – a ditch, a channel WAD, WOD (‘a ditch, a channel’ Sarikoli Wakhi)

-Сродни думи са сръбската и хърватска ВАДА, а и латинската VADUM.

 

VECHE – already, сompare to the Pamirian WEZ Jazguljami

Не са дадени чешката vice-вече словашката vecej -вече полската wjecejвече и лужишката wjacejвече.

 

VESHTICA – a witch WAASHT (‘a nightmare, a bag ghost’ Ishkashimi

Пропуснати са сръбската вештица, словенската vešca и полската wieszcz.

 

VIK – a cry Compare to the Persian WIK

Забравени са сръбската вика-вик и словенската vikati – викам. Родственост показва и латинската vox -глас.

 

GAZJA – to wade; to trample GAZAR ‘a ford’ Wakhi

-Успоредици на тази дума срещаме в сръбската и хърватска газ и словенската gaz. Тракийският произход на тази дума става ясен от древният топоним Газа в Южна Тракия.

 

GOVEDO – an animal, a brute; a cattle GOVET Talish

-Има сръбска и хърватска дума говедо, на словенски е goved, срещаме я също и в лужишки – gowedo и в литовски guovs –говедо.

 

DOBA – time DOJA, DAJA Pashtu Wakhi

-Не е споменато за сръбската и хърватска дума доба, украинската доба, словенската doba, чешката doba, полската doba, лужишката doba....

 

ZARAN – morning A common Pamirian word – ZAAR, ZAARE Wakhi

Странно, че г-н Добрев не е чувал за сръбската и хърватска дума заран, словенската zaran, чешката zrana, словашката zarana, полската zaranie...които са доста по-близки до българската в сравение с памирските успоредици.

 

ZЪM– a snake (dial.) SHKH ЪJM(‘grass-snake’ Eastern Caucasian

Не мисля, че източнокавказката дума шкъйм е по-близка до нашата диалектна дума зум, зъм, отколкото сръбската и хърватска змия, чешката zmije, словашката zmija полската zmija , украинската змiя, руската змия...Нашата диалектна дума зъм, зум отговаря прекрасно на тракийската зум-змия. Това също е пропуснато от Добрев.

 

KOSSERa sickle, a pruning-knife KOS (‘a big knife’) – Chuvash

Забравени ca чешката kosir словашка kosiar, словенска kosar и украинска косарь.

 

KOSH – a basket KESH, CHOZH (‘a receptacle’ Izt. Kavkazki) Не са дадени много по-близките до нашият език сръбска и хърватска дума кош, белоруска кош, словенска kos, чешка kos, полска kosz и лужишка kos.

 

KRASTA – scabies; a vice, a passion GRAS (‘to scratch’ Wakhi) Пропуснати са сръбската и хърватска краста, чешката krasta, словенска krasta, и полска krosta.

 

KUCHE – a dog KUCHUK (‘a dog’) – Tadzhik. Сърби и хървати притежават думата куче, в полския има kusciuk, в словенски kucak, в лужишки cuzka, да не забравяме и литовската kucis куче.

 

KЪRPA – a piece of cloth, towel; kerchief. Тази дума я има при сърби и хървати – крпа, познават я и словените – krpa.

 

SAMO – only, solely SAM (‘a little bit, partially’ Jazguljami )

-САМО е тракийска дума, засвидетелствана е в теонима САМА Зис.

 

SLANA – a frost From SЪRANA (‘a frost’ Talish)

-Пропусната е словенската SLANA.

 

CHARDA – a heard of cattle CHARDA (‘to lead to pasture, to pasture’) Tal

- ČREDA, ČREDNIK са словенски думи за стадо и пастир.

 

SHETAM, SHTAM – to do the housework; to be active SHЪTKA (‘to work’ )Wakhi

- ŠETAM е дума на словени, сърби и хървати.

 

По подробен списък може да се намери на следния адрес:

http://groznijat.tripod.com/b_lang/bl_a_v.html

 

Както виждаме, сравненията на господин Добрев не са никакви сравнения, а само жалък опит да се предаде ирански произход на определени български думи. Съмняващите се могат да си набавят различни речници и сами да проверят дали наистина има пропуски, или не. Лесен начин за проверка може да се направи и с помоща на български етимологически речник.

 

Опитите на различни личности да ни откъснат от истинските ни корени и роднини няма да престанат скоро.За да се доберем до истината и да не се оставяме да бъдем заблудени трябва да се пазим от емоции като омраза и неприязън. Само спойкойното съзнание е способно на правилно възприятие. Водени от силни емоции е лесно да поддадем на заблуди. Търсете, четете, проверявайте всичко, в което се съмнявате дори и малко. Подложете на проверка и поднесеното от мен, напълно е възможно да съм направил грешки. В случай, че намерите такива и ги посочите ще ви бъда безкрайно благодарен! Истината не може да бъде намерена от един единствен човек, а с труда и постоянството на различни хора обединени от любов към Родината и желание да покаже на света истинската българска история.

 

 

Пояснения:

 

(1) Като конен народ са описани северните траки, които Тукидид нарича ипотоксоти – конни стрелци - Now the Getae and their neighbours border on the Scythians, and are equipped like them, for they are all horse-archers ( Тукидид, Пелопонеските Войни, 2-96). http://classicpersuasion.org/pw/thucydides/thucydides-passages.php?pleaseget=2.94-98

 

(2) Не само при нас са се запазили древни думи, французите са потомци на старите гали – един войнствен народ. Днес във френския намираме brisser идваща от галската brisu- чупя, бия,  cheval произлизаща от cabalos-кон, glaive е производна на cladebo-меч,  javelot  е новата форма на gabalo- метателно копие, lance пък идва от древната lancia -копие...

 

(3) Дори думата КЕНтавър е възникнала благодарение на траките. КЕН е вариант на диалектна форма на нашата КАИН –кон.

 

(4) В История на Войните Прокопий твърди, че най-древното име на хуните

( наречени по-късно българи) е било кимерийци. Ценов определи кимерийците като северни траки, материалната култура на кимерийците показва, че Ценов е напълно прав. http://en.wikipedia.org/wiki/Thraco-Cimmerian

http://www.kimmerier.de/kap02100.htm


На днешния ден е роден един велик българи - проф.д-р Ганчо Ценов. Той бе човекът, който се осмели да се противопостави на догмите на германската и руска историческа школа и да докаже, че ние българите сме потомци на траките, а и роднини на словени, сърби, хървати...

Благодаря на radulo, че ми напомни за тази светла дата!
Гласувай:
1211. sparotok - КУЛТУРЕН ТОН
06.06.2011 16:49
Умолявам дискутиращите да се придържат към културен тон и да не не се отклоняват от темата.

Предварително благодаря!
цитирай
2. sparotok - КИРИЛИЦА
06.06.2011 16:50
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

Нека уважаваме писмеността си!
цитирай
3. анонимен - Здравейте,
06.06.2011 16:55
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави
цитирай
4. sparotok - метод
06.06.2011 17:03
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави


Позбраните думи не са случайни. Те са от основния речников запас и принадлежат на речника на конен народ, това ги прави подходящи за идентификация.

Да приемем, че определени автори съобщават за 5-6 думи у непознат народ:
Ich, Gott, Mann, Erde, Heim, Herz...
Само с тези 6 думи е възможно да се направи идентификация и да се каже със сигурност, че се касае за германци въпреки, че германския, а и сродните му езици имат стотици хиляди думи.
цитирай
5. анонимен - Допълнение,
06.06.2011 17:03
цялата ви теза се оповава на : "конен народ в никакъв случай не би забравил основните думи от своя бит (2)".

От своя страна (2) се основава на 3-4 думи от френският език, за които не сте посочили източник.

Това е несериозно :)

Поздрави
цитирай
6. анонимен - Неправилна аналогия
06.06.2011 17:09
sparotok написа:
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави


Позбраните думи не са случайни. Те са от основния речников запас и принадлежат на речника на конен народ, това ги прави подходящи за идентификация.

Да приемем, че определени автори съобщават за 5-6 думи у непознат народ:
Ich, Gott, Mann, Erde, Heim, Herz...
Само с тези 6 думи е възможно да се направи идентификация и да се каже със сигурност, че се касае за германци въпреки, че германския, а и сродните му езици имат стотици хиляди думи.


Вие сравнявате думи в немският език като Бог, дом, сърце, земя, които дори и за лаик по темата е ясно, че са много по-честно срещани и използвани от думи като кон, лък и тул.

Поздрави
цитирай
7. sparotok - източник
06.06.2011 17:11
bbbb1 написа:
цялата ви теза се оповава на : "конен народ в никакъв случай не би забравил основните думи от своя бит (2)".

От своя страна (2) се основава на 3-4 думи от френският език, за които не сте посочили източник.

Това е несериозно :)

Поздрави


Неимоверно лесно е да се направи проверка на предложените от мен галски думи. Просто чукваш в Гугъл - French words Gaulish origin ...
...и получаваш http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_French_words_of_Gaulish_origin

Дадена е и библиография -
1.Delamarre, Xavier, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental. Paris: Errance, 2001.
2.Savignac, Jean-Paul. Dictionnaire français-gaulois. Paris: La Différence, 2004.
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_French_words_of_Gaulish_origin"


Аз бих допълнил G. Dottin, La Langue Galloise.


Би ли посочил причина поради която аспаруховите българи биха забравили основните думи от бита си, а и от какъв произход са кон, кобила, седло...след като ги има в древността...
цитирай
8. sparotok - ежедневие
06.06.2011 17:13
bbbb1 написа:
sparotok написа:
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави


Позбраните думи не са случайни. Те са от основния речников запас и принадлежат на речника на конен народ, това ги прави подходящи за идентификация.

Да приемем, че определени автори съобщават за 5-6 думи у непознат народ:
Ich, Gott, Mann, Erde, Heim, Herz...
Само с тези 6 думи е възможно да се направи идентификация и да се каже със сигурност, че се касае за германци въпреки, че германския, а и сродните му езици имат стотици хиляди думи.


Вие сравнявате думи в немският език като Бог, дом, сърце, земя, които дори и за лаик по темата е ясно, че са много по-честно срещани и използвани от думи като кон, лък и тул.

Поздрави


Това си е твое мнение, кон, кобила, седло са думи с ежедневна употреба при един конен народ, освен, ако не приемем, че конните народи не са си говорили за коне, а само за богове:)
цитирай
9. анонимен - Благодаря за информацията.
06.06.2011 17:21
Не смятам, че е сериозно като доказателство да се цитира "линк от гугъл".

Пожелавам ви успех!
цитирай
10. sparotok - информация
06.06.2011 17:25
bbbb1 написа:
Не смятам, че е сериозно като доказателство да се цитира "линк от гугъл".

Пожелавам ви успех!


Когато няма риба и ракът е риба. Книгите на Дотен, Даламар и Савиняк са трудни за намиране, а и са доста скъпи за набавяне. За сметка на това данни, които са извлечени от горе посочените произведения могат да хвърлят светлина по даден въпрос.
цитирай
11. sparotok - сеене
06.06.2011 17:27
nikstan написа:
Време е с душите си интуитивно да отсяваме нещата..Сей орачо..Където трябва ще поникне.На родна земя и душа.


Добре го каза - Където трябва ще поникне!

Поздрави!
цитирай
12. minavamottuk - Не съм
06.06.2011 17:29
специалист,но логически е приемливо да имаме общо с другите славянски народи.Били сме голям народ и с развита култура и търговия,движили сме се доста,възможно е да сме обитавали големи райони-по-големи,отколкото са документирани и сме оставили следи.
Важното е това късче земя,което е запазило името и речта си,което ни е по-скъпо от хляба и въздуха ,заради което са умирали дедите ни и върху кръвта им сме израстнали.И да не позволим да се изгуби във времето.

Имам вяра,че колкото и да не се харесваме,каквито и недостатъци да имаме,никога няма да престанем да сме българи.
цитирай
13. sparotok - недостатъци
06.06.2011 17:33
minavamottuk написа:
специалист,но логически е приемливо да имаме общо с другите славянски народи.Били сме голям народ и с развита култура и търговия,движили сме се доста,възможно е да сме обитавали големи райони-по-големи,отколкото са документирани и сме оставили следи.
Важното е това късче земя,което е запазило името и речта си,което ни е по-скъпо от хляба и въздуха ,заради което са умирали дедите ни и върху кръвта им сме израстнали.И да не позволим да се изгуби във времето.

Имам вяра,че колкото и да не се харесваме,каквито и недостатъци да имаме,никога няма да престанем да сме българи.


Няма народ без недостатъци, нашия не прави изключение. Важното е, че добрите хора са повече от лошите. Аз също смятам, че никога няма да престанем да бъдем българи, все още има сила в нас!

Поздрави!
цитирай
14. joysii - в един език има десетки, дори и ст...
06.06.2011 17:58
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави

.................................
Подкрепям това мнение.
Не мисля, че на базата на няколко натъкмени сходства в звученето на малко думи, могат да се правят кардинални и категорични заключения по повод произхода на цял един народ.
Твърде наивно и несериозно е.
Поздрави.
цитирай
15. sparotok - аргумент
06.06.2011 18:03
joysii написа:
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави

.................................
Подкрепям това мнение.
Не мисля, че на базата на няколко натъкмени сходства в звученето на малко думи, могат да се правят кардинални и категорични заключения по повод произхода на цял един народ.
Твърде наивно и несериозно е.
Поздрави.


Да кажеш, че нещо е несериозно не е аргумент, а лично мнение, което ако не се подкрепи с алтернативни сведения излиза, че е наивно и несериозно:)

Правиш културен опит за критика, това е похвално!
Сега остава само да представиш нови факти и разбира се нови обяснния:)
.
цитирай
16. joysii - 16. sparotok
06.06.2011 18:12
Изразила съм се достатъчно ясно.
Не намирам,че са нужни някакви факти и обяснения.
цитирай
17. sparotok - методи
06.06.2011 18:23
joysii написа:
Изразила съм се достатъчно ясно.
Не намирам,че са нужни някакви факти и обяснения.


Държа да ти напомня, че времето на тоталитарната цензура отмина. Не може нещо да е ...така...понеже e така...
Или представявяш доказателства и факти, или признаваш грешката си както правят цивилизованите хора. Няма нищо сложно, нали?:)
цитирай
18. merlin68 - в един език има десетки, дори и ст...
06.06.2011 18:34
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздравиbbbb1, не знам за теб, но аз съм пълен лаик в областта на етимологията и подобни езикови сравнения и въпреки това смятам, че е съвсем нормално най консервативните думи в езика на един народ да са свързани с основния му поминък и съвсем правилно автора разглежда точно тези думи. Всъщност ако започнем да разглеждаме още десетки хиляди думи то близостта им с тези в останалите славянски езици и отдалечеността им от ирански ще е още по-очевидна не мислиш ли?
Може да съм лаик в тази област, но когато започна да разбирам какво ми говори един иранец на ирански и когато той започне да ме разбира какво му говоря на български, тогава ще кажа - да иранците са ни братя, ние идваме от там или пък те са отишли там от нашите земи. Аз познавам двама иранци и дума не им разбирам освен това не виждам по външни белези въобще да си приличаме, така, че твърдо смятам да продължа да приемам за свои братя сърби, украинци, руснаци...
Поздрав!
цитирай
19. merlin68 - в един език има десетки, дори и ст...
06.06.2011 18:43
joysii написа:
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави

.................................
Подкрепям това мнение.
Не мисля, че на базата на няколко натъкмени сходства в звученето на малко думи, могат да се правят кардинални и категорични заключения по повод произхода на цял един народ.
Твърде наивно и несериозно е.
Поздрави.


Абсолютно права си joysii, подкрепям те напълно именно "на базата на няколко натъкмени сходства в звученето на малко думи" "учените" от експедицията в Иран "доказаха", че езика ни бил от групата на иранските езици:))
Много повече думи са необходими за да можеш да се разбереш свободно с един човек с когото говорите различни но с общ корен езици. Аз например никога не съм изучавал сръбски, но съм успявал да водя едночасов разговор със сърбин, дали ти би могла да си говориш и разбираш с някой наш ирански "брат"? - Не, мисля, че няма да можеш:)
цитирай
20. dolsineq - Поздравление за темата!
06.06.2011 19:16
Павел, а имаш ли възможност да посочиш как звучат кон, кобила, седло на тюрко-алтайски или пък на перси, паштуни, талишци и т.н.? :)
цитирай
21. zelas - Като се има предвид, че името на п...
06.06.2011 19:20
Като се има предвид, че името на предводителя Аспарух съдържа дума свързана с конете "ездач" (аспа, еспис), е показателно за важното значението на коня за тези българи.

Поздрави
цитирай
22. sparotok - коне
06.06.2011 19:44
zelas написа:
Като се има предвид, че името на предводителя Аспарух съдържа дума свързана с конете "ездач" (аспа, еспис), е показателно за важното значението на коня за тези българи.

Поздрави


Прав си Пламене! Някои от имената на Тракийския Конник са свързани с коне и езда.

АЗДУЛ - ядзещия
ВЕД ЕСПИС - водещ конете, или водещ ездач
МАНИ МАЗИС - мъдър ездач

Поздрави!
цитирай
23. sparotok - кон
06.06.2011 19:48
zelas написа:
Като се има предвид, че името на предводителя Аспарух съдържа дума свързана с конете "ездач" (аспа, еспис), е показателно за важното значението на коня за тези българи.

Поздрави


Кон на фарси е АСП, дума сродна на тракийската ЕСПИС, ликийската ЕСП и индо-арийската АСУ, АСВА.

На индо-арийски АСУ-кон има значение и бърз, бързина. АСУ, АСВА се обясняват с нашите оЯСВАм се ( бързам) и ЯЗдя, ЕЗда ( придвижвам се бързо), т.е. тракийските и арийските думи за кон имат българска етимология.

Да не забравяме също, че конят е опитомен в Черноморските степи, а не в Средна Азия.
цитирай
24. sparotok - до bulgarinut57
06.06.2011 20:20
Благодаря ви много за подкрепата! Длъжен съм обаче и да ви се извиня понеже не мога да пусна коментара ви в този си вид. Въпросното лице може и да заслужава думите ви, но аз лично предпочитам по-умерен тон.

Надявам се да ме разберете правилно.

С уважение!
цитирай
25. d3bep - он на фарси е АСП, дума сродна на т...
06.06.2011 20:27
sparotok написа:
он на фарси е АСП, дума сродна на тракийската ЕСПИС, ликийската ЕСП и индо-арийската АСУ, АСВА.

На индо-арийски АСУ-кон има значение и бърз, бързина. АСУ, АСВА се обясняват с нашите оЯСВАм се ( бързам) и ЯЗдя, ЕЗда ( придвижвам се бързо), т.е. тракийските и арийските думи за кон имат българска етимология.

Да не забравяме също, че конят е опитомен в Черноморските степи, а не в Средна Азия.На шумерски
"Асса" е кон.
По - вероятно е той да е "заразил" персите и индусите...

Поздрави!

цитирай
26. bojo12345 - Поздрави за постинга, sparotok!
06.06.2011 20:41
Много се радвам, че почете паметта на големия българин Ганчо Ценов . Нека винаги се помни ролята, която неговите произведения играят за осъзнаването на истината за нашата истинска история!
За постинга искам само да цитирам мнението на Спас Мавров:
Българите са първият конен народ на Тангра. Вторят конен народ са траките и имат друга задача на Земята.
Няма нищо лошо в това, че всеки вярва в нещо и отрича друго. Начинът, по който информационният поток отваря съзнанието и разкрива на ума поразяващото знание, е индивидуален! След 2003 година става прегрупиране на душите според личното ниво на пробуждане и разширено самосъзнание до свръхсъзнание.
Приятна вечер.
цитирай
27. audan - Развитие в логиката
06.06.2011 20:44
Когато ме учеха, че хан Аспрух дошъл на Балканите с някаква малка недисциплинирана групичка хаймани кривогледи и кривозъби монглоиди, нещо отвътре е бунтуваше. Но аз бях "малък" и не знам. "Гоемите" знаят! И щом казват, че е така, то Е така.

Обаче ...един "голям" събра няколко момчетии, за да правим проучване на "някаква крепост". Сга крепостта се оказа столицата на гетите. Същият този "голям" е наистина голям човек, историк и родолюбец. Това е Йордан Стефанов.
ПОДЗЕМНОТО ЖИЛИЩЕ НА БОГА ЗАЛМОКСИС
http://umma.blog.bg/drugi/2010/03/17/zalmoksis.512579

Той ми показа, че има и друго мнение. Той беше в зародиша на програма "Гетика", взаимствана от адаша му. :)

Послед дойдоха нещата на Петър Добрев, които откъснаха мнозина от нас от тюркската теория. И накрая се "срещнах", макар и недостатъчно, с Ганчо Ценов. Неговата теория ме накара да "позная мира".

Мнозина го критикуват, че не е "археологически практик", както сеизрази един наш историк. Но нали липсата на доказателство (археологическо) не е доказателство за липсата?
Пък и колцина от критикарите му са били във Ватиканския архив? Само за Божидар Димиртров имам сведение. Е, имал е други цели.Ето една от тях : " За манастира „Свети Йоан Предтеча” разбрах от архивите на Ватикана", признава самият той. Смятам, че ако се позадълбочи над Ганчо Ценов и новите доказателства, ще израстне в убежденията си и ще спре да нарица древните македонци гърци.

@minavamottuk
Както и Спароток сочи в много от нещата си - да, били сме голям, силен и културен народ и сме стигнали до всяко кътче на познатия им свят.

@merlin68
"Арианам" - земя на Арийците. Но ... не всички в Иран, както е вече, са арийци. Спароток писа за похода на Дионис Бром в Индия. Влиянието на тези хора е било и над други държави и народи.
Има доста сходни думи с тези на Изток, но е в резултат на нашето колонизиране. Не са само 5-6. Много повече са, но те са доказателство И за тракийската теория. А аз съм сигурен вече, че тя посочва истината за произхода ни.
цитирай
28. audan - Еспа ->Espania
06.06.2011 20:47
zelas написа:
Като се има предвид, че името на предводителя Аспарух съдържа дума свързана с конете "ездач" (аспа, еспис), е показателно за важното значението на коня за тези българи.


Наричали Испания - Земя на конете. А иберите са и ... древните грузинци!
цитирай
29. sparotok - благодаря
06.06.2011 20:55
bulgarinut57 написа:
Разбирам!
Но и знам - простотията,ръка за ръка с простащина са велика сила.
Не хабете от енергията си за такива индивиди!
Битката е за умовете на мислещите, разбиращите,търсещите истината.


Благодаря ви!
цитирай
30. zabunova - Поздравления!
06.06.2011 20:55
И от мен!:)
цитирай
31. mt46 - ?
06.06.2011 21:00
С думите се работи най-трудно... И все пак е чудно как учен /визирам Добрев/ може да направи толкова "пропуски"...
цитирай
32. sparotok - имена
06.06.2011 21:00
audan написа:
zelas написа:
Като се има предвид, че името на предводителя Аспарух съдържа дума свързана с конете "ездач" (аспа, еспис), е показателно за важното значението на коня за тези българи.


Наричали Испания - Земя на конете. А иберите са и ... древните грузинци!


Някои хора смятат, че баските са роднини на грузинците от Кавказка Иберия, но баските наричат себе си еускари, не ибери.

Basques are paternally (y-dna)close to the other west Europans and predominantly R1b.But here is an article of Dienekes about findings of 6th century Basques DNA suprisingly shows that they were maternally close to the middle easterners.
http://dienekes.blogspot.com/2005/03...closer-to.html
цитирай
33. sparotok - Тангра
06.06.2011 21:05
bojo12345 написа:
Много се радвам, че почете паметта на големия българин Ганчо Ценов . Нека винаги се помни ролята, която неговите произведения играят за осъзнаването на истината за нашата истинска история!
За постинга искам само да цитирам мнението на Спас Мавров:
Българите са първият конен народ на Тангра. Вторят конен народ са траките и имат друга задача на Земята.
Няма нищо лошо в това, че всеки вярва в нещо и отрича друго. Начинът, по който информационният поток отваря съзнанието и разкрива на ума поразяващото знание, е индивидуален! След 2003 година става прегрупиране на душите според личното ниво на пробуждане и разширено самосъзнание до свръхсъзнание.
Приятна вечер.


Така наречения Тангра е Тракийския Дин ( денят, светлото небе), който шумерите познават като Дин Гир, а тюрките го наричат Тенри ( светлото небе).

Хубава вечер!
цитирай
34. audan - Може би?
06.06.2011 21:13
sparotok написа:
Така наречения Тангра е Тракийския Дин ( денят, светлото небе), който шумерите познават като Дин Гир, а тюрките го наричат Тенри ( светлото небе).

Някъде бях чел, че Дин има и вариант Ден Грей, така че може би нещата се връзват.

И в Египет Слънцето има няколко имена взависимост дали изгрява, свето наобед или залязва. А може би и при други народи.
цитирай
35. sparotok - пропуски
06.06.2011 21:16
mt46 написа:
С думите се работи най-трудно... И все пак е чудно как учен /визирам Добрев/ може да направи толкова "пропуски"...


И аз се чудя, то бива един, два, три...десет, но десетки?:)
цитирай
36. sparotok - благодаря
06.06.2011 21:18
zabunova написа:
И от мен!:)


Благодаря!
цитирай
37. narayana777 - XXL
06.06.2011 21:20
blagodarj ti.okaza se 4e njkoi na6i ,,u4eni,, sa se nau4ili dobre da sloguvat na 4ujdi interesi.
цитирай
38. sparotok - грешка
06.06.2011 21:24
narayana777 написа:
blagodarj ti.okaza se 4e njkoi na6i ,,u4eni,, sa se nau4ili dobre da sloguvat na 4ujdi interesi.


Нашите учени може да са направили и грешка, но е редно да оповестят това и да не позволяват на спекуланти да объркват народа.

Поздрави!
цитирай
39. sparotok - кон
06.06.2011 21:28
d3bep написа:
sparotok написа:
он на фарси е АСП, дума сродна на тракийската ЕСПИС, ликийската ЕСП и индо-арийската АСУ, АСВА.

На индо-арийски АСУ-кон има значение и бърз, бързина. АСУ, АСВА се обясняват с нашите оЯСВАм се ( бързам) и ЯЗдя, ЕЗда ( придвижвам се бързо), т.е. тракийските и арийските думи за кон имат българска етимология.

Да не забравяме също, че конят е опитомен в Черноморските степи, а не в Средна Азия.На шумерски
"Асса" е кон.
По - вероятно е той да е "заразил" персите и индусите...

Поздрави!През 4-то и 3-то хил.пр. Христа в Месопотамия има само опитомени магарета. Първите конници и колестичари в Двуречието са митани и еламити - 2-ро хил. пр. Христа.

Конят е опитомен в Черноморските степи -4то хил.пр. Христа, та е по-вероятно да е внесен в Шумер от гутеите, които според Гамкерлидзе са прото тохари...
цитирай
40. audan - Иваилъ и Ивайло
06.06.2011 21:37
sparotok написа:
narayana777 написа:
blagodarj ti.okaza se 4e njkoi na6i ,,u4eni,, sa se nau4ili dobre da sloguvat na 4ujdi interesi.


Нашите учени може да са направили и грешка, но е редно да оповестят това и да не позволяват на спекуланти да объркват народа.!

Трудно признават някои хора грешките си, Спароток, трудно.
Ето казуса "Ивайло". И досега го пишаст в официалната история, макар да е ясно, че в т.нар. " Свърлижки листове" в и.п. ще е " IВАHЛЪ"(дано не бъркам правописа), ама ... нашите учЕни се правят на ударени и това е!
цитирай
41. sparotok - компетенция
06.06.2011 21:50
audan написа:
sparotok написа:
narayana777 написа:
blagodarj ti.okaza se 4e njkoi na6i ,,u4eni,, sa se nau4ili dobre da sloguvat na 4ujdi interesi.


Нашите учени може да са направили и грешка, но е редно да оповестят това и да не позволяват на спекуланти да объркват народа.!

Трудно признават някои хора грешките си, Спароток, трудно.
Ето казуса "Ивайло". И досега го пишаст в официалната история, макар да е ясно, че в т.нар. " Свърлижки листове" в и.п. ще е " IВАHЛЪ"(дано не бъркам правописа), ама ... нашите учЕни се правят на ударени и това е!


По този въпрос не съм компетентен и не мога да сам коментар.
цитирай
42. sparotok - благодаря
06.06.2011 22:18
анонимен написа:
Давай Спараток.Пълен напред. Ти брега го виждаш за разлика от някои,които го виждат като мираж.Поздрави и подкрепа от мен.


Благодаря!
цитирай
43. darktales - Привет! Почти всяка от прив...
06.06.2011 22:37
Привет!

Почти всяка от приведените унгарски думи има добре проследим корен на повечето славянски езици, а не само на български. Има и думи със славянски корен в унгарския, които на български по една или друга причина звучат иначе, като например унгарската дума за кон. Славянските влияния стигат до 1/5 от унгарската (а впрочем и румънската) лексика.

Всичко това е добре и отдавна известно. Няколко унгарски думи не доказват нищо за езика на Аспаруховите българи.

Най-устойчивата част от всеки език са думите за хора, храни и животни. От тези думи в унгарския език приличат на славянските пак толкова - към 1/5.

Има и една друга линия на подобия в унгарски-български, но те са свързани с древния тюркски лексически масив при унгарския.

P.S. Между другото, как е на тракийски език "куче"?
цитирай
44. sparotok - куче
06.06.2011 22:50
darktales написа:
Привет!

Почти всяка от приведените унгарски думи има добре проследим корен на повечето славянски езици, а не само на български. Има и думи със славянски корен в унгарския, които на български по една или друга причина звучат иначе, като например унгарската дума за кон. Славянските влияния стигат до 1/5 от унгарската (а впрочем и румънската) лексика.

Всичко това е добре и отдавна известно. Няколко унгарски думи не доказват нищо за езика на Аспаруховите българи.

Най-устойчивата част от всеки език са думите за хора, храни и животни. От тези думи в унгарския език приличат на славянските пак толкова - към 1/5.

Има и една друга линия на подобия в унгарски-български, но те са свързани с древния тюркски лексически масив при унгарския.

P.S. Между другото, как е на тракийски език "куче"?


Кучета на тракийски е КУнес, наставката ЧЕ в КУче е от по-късне период.

Би ли посочил общите унгарски и български думи, които са от тюркски произход?
цитирай
45. nestinar - Спараток...
06.06.2011 22:52
Спараток,крайно време е да подхванеш и румънците или по-скоро,защо твърдят,че нямат нищо общо с българския и античната история българска!
цитирай
46. vladun - Ще чета пак тази лекция - един прочит ...
06.06.2011 23:18
Ще чета пак тази лекция - един прочит не ми е достатъчен, за да вникна в детайлите, а при теб всеки детайле важен и носи ценна информация!
Поздрави, харесах много!
цитирай
47. bgwest - Това, че Аспарух освобождава/а не ...
06.06.2011 23:20
Това ,че Аспарух освобождава/а не създава/БЪЛГАРИЯ,съм го чувал още в детството си...от Дядо ми,Баща ми и....Учителя ни по история,който казваше,че Одриското царство е първата държава на Българите.
...И Аспарух е освободител,а не завоевател.Предводител на северните траки/българи/при вторият им поход срещу римската империя.
...Първият поход на Българите срещу рим е предвождан от Атила...
Име отново свързано с Коня и ездата.
Очаквах,че за тази наша Истинска история,ще започне да се говори открито и свободно още в началото на 90-те години,но уви....това не се случи/тогава/.
Защо подкрепям Спароток?-Ами, защото повече от половин година преди да се включа с първият си коментар проверявах всички /или почти всички/ давани от него извори.И нещата се връзват някак си...За разлика от учебниците.
Вече 4-5 месеца подкрепям открито този РОДОЛЮБЕЦ и ПАТРИОТ и с всеки следващ постинг се уверявам,че решението ми е правилно.

Успех!цитирай
48. get - :))) - Както винаги неподготвена и предоверяваща се на "авторитети"-те от ...
06.06.2011 23:26
... "Кралската" академия на науките !! :((
joysii написа:
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави

.................................
Подкрепям това мнение.
Не мисля, че на базата на няколко натъкмени сходства в звученето на малко думи, могат да се правят кардинални и категорични заключения по повод произхода на цял един народ.
Твърде наивно и несериозно е.
Поздрави.

- Що ли в келтският и по късен галски на богаq на войната му викат "Смертиос" ?
- Защо той на кимришки се среща под имена Карн, Вран (І-ІV в.в.)? ... дали това няма да ни отведе до един Чернобог(наместо "е" се изписва с "а" !). ... а ако продължим назад във времето ще видим, че през VІ в. пр.хр., този бог се чества тук на балканите под името(формата) "цернунос", "кернунос" или "чернунос"

Друг пример: как човек може да се подведе, като следва, безкритично "авторитети" !?
- От латински език ли идва думата за укрепено селище/град "oppidum", което се ползва след войните на Юлий Цезар и неговата "De Bello Gallico" - цщото, като се зачете човек, установява че това е "келтско"(?) ... дядовците на "галите". Пък ако имаш търпението ще стигнеш до коренът и най-старата форма, на думата, "pedom" и приставка "ob" - отговарящо на българската дума "педя", "пета" и т.н.

- Ма щом го казва чужденец и с няколко титли отпред - как тъй няма да им вярваме ? ... и да не изкарваме произхода си от Памир :))))) !

- Чети joysii, чети(!), че то четмото прави от сляпото окато !!

- С уважение !

от Гет келто-скитски :))
цитирай
49. sparotok - eзик
06.06.2011 23:38
анонимен написа:
Множество генетични изследвания доказват, че българите сме генетично най-близки с македонци (това е очаквано), сърби, румънци, хървати.

Единствено за румънците не приех тази идея, но в крайна сметка какво пречи те да са ни нещо като далечни братовчеди, но заговорили друг език?


Според В. Стивънсън румънските думи от български произход са 51%, а езиковеди като В. Георгиев установиха, че латинските корени в румънския са 27%...

Всеки да си прави идводите сам:)
цитирай
50. d3bep - он на фарси е АСП, дума сродна на т...
06.06.2011 23:39
sparotok написа:
d3bep написа:
sparotok написа:
он на фарси е АСП, дума сродна на тракийската ЕСПИС, ликийската ЕСП и индо-арийската АСУ, АСВА.

На индо-арийски АСУ-кон има значение и бърз, бързина. АСУ, АСВА се обясняват с нашите оЯСВАм се ( бързам) и ЯЗдя, ЕЗда ( придвижвам се бързо), т.е. тракийските и арийските думи за кон имат българска етимология.

Да не забравяме също, че конят е опитомен в Черноморските степи, а не в Средна Азия.На шумерски
"Асса" е кон.
По - вероятно е той да е "заразил" персите и индусите...

Поздрави!През 4-то и 3-то хил.пр. Христа в Месопотамия има само опитомени магарета. Първите конници и колестичари в Двуречието са митани и еламити - 2-ро хил. пр. Христа.

Конят е опитомен в Черноморските степи -4то хил.пр. Христа, та е по-вероятно да е внесен в Шумер от гутеите, които според Гамкерлидзе са прото тохари...

Ммм, nе съм съвсем съгласен.

Всъщнсот най древното изображение на кон в колесница(което е общо взето единственото доказателство, кокали на кон нищо не значат) е на стандарта от УР

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_Ur

Ур е град, който вече почти не се е чувал във времето, когато някой е измислил Митани. Митан ие изобщо една мангалска държава с абсолщтно изпаднал тип упраление, съчиинисана около 15 век преди новата ера, т.е. около хилядолетие и нещо СЛЕД ШУМЕРСКОТО изображение по - горе...

При това стандартът ясно показва сериозно използване на коне.

Но не беше за това думата, изобщо даже и други да бяха измислили колесницат,а това не отменя факта, че шумерският е далеч по стар от циганския и персийския и е по - вероятно той да им дава думи, отколкото те на него, те на нас, или ние на тях.

А и думата... ДОста си пасва.

Поздрави!
цитирай
51. sparotok - проверка
06.06.2011 23:40
bgwest написа:
Това ,че Аспарух освобождава/а не създава/БЪЛГАРИЯ,съм го чувал още в детството си...от Дядо ми,Баща ми и....Учителя ни по история,който казваше,че Одриското царство е първата държава на Българите.
...И Аспарух е освободител,а не завоевател.Предводител на северните траки/българи/при вторият им поход срещу римската империя.
...Първият поход на Българите срещу рим е предвождан от Атила...
Име отново свързано с Коня и ездата.
Очаквах,че за тази наша Истинска история,ще започне да се говори открито и свободно още в началото на 90-те години,но уви....това не се случи/тогава/.
Защо подкрепям Спароток?-Ами, защото повече от половин година преди да се включа с първият си коментар проверявах всички /или почти всички/ давани от него извори.И нещата се връзват някак си...За разлика от учебниците.
Вече 4-5 месеца подкрепям открито този РОДОЛЮБЕЦ и ПАТРИОТ и с всеки следващ постинг се уверявам,че решението ми е правилно.

Успех!

Точно това е правилното! Трябва да се проверява всичко! Тогава човек разбира каква е истината.

Поздрави!
цитирай
52. merlin68 - анонимен - Dam
06.06.2011 23:45
Ами генетично всеки съчинител на теории свързани с произхода ни "доказва" от всевъзможни разпечатки, че сме такива каквито той иска да бъдем, славяни, иранци, памирци, германци, а сега и румънци:) Други пък доказаха, че всички земляни сме чада на един единствен АДАМ. Трети пък доказаха, че генетичната разлика между човека и шимпанзето е по-малка от 1% - ето това най го вярвам:)
цитирай
53. sparotok - румънски
06.06.2011 23:52
nestinar написа:
Спараток,крайно време е да подхванеш и румънците или по-скоро,защо твърдят,че нямат нищо общо с българския и античната история българска!


Ето това са фактите за румънския- според В. Стивънсън румънските думи от български произход са 51%, а езиковеди като В. Георгиев установиха, че латинските корени в румънския са 27%...

цитирай
54. get - - Малко вмъкване относно Ур !
06.06.2011 23:52
d3bep написа:
sparotok написа:
d3bep написа:
sparotok написа:
он на фарси е АСП, дума сродна на тракийската ЕСПИС, ликийската ЕСП и индо-арийската АСУ, АСВА.

На индо-арийски АСУ-кон има значение и бърз, бързина. АСУ, АСВА се обясняват с нашите оЯСВАм се ( бързам) и ЯЗдя, ЕЗда ( придвижвам се бързо), т.е. тракийските и арийските думи за кон имат българска етимология.

Да не забравяме също, че конят е опитомен в Черноморските степи, а не в Средна Азия.На шумерски
"Асса" е кон.
По - вероятно е той да е "заразил" персите и индусите...

Поздрави!През 4-то и 3-то хил.пр. Христа в Месопотамия има само опитомени магарета. Първите конници и колестичари в Двуречието са митани и еламити - 2-ро хил. пр. Христа.

Конят е опитомен в Черноморските степи -4то хил.пр. Христа, та е по-вероятно да е внесен в Шумер от гутеите, които според Гамкерлидзе са прото тохари...

Ммм, nе съм съвсем съгласен.

Всъщнсот най древното изображение на кон в колесница(което е общо взето единственото доказателство, кокали на кон нищо не значат) е на стандарта от УР

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_Ur

Ур е град, който вече почти не се е чувал във времето, когато някой е измислил Митани. Митан ие изобщо една мангалска държава с абсолщтно изпаднал тип упраление, съчиинисана около 15 век преди новата ера, т.е. около хилядолетие и нещо СЛЕД ШУМЕРСКОТО изображение по - горе...

При това стандартът ясно показва сериозно използване на коне.

Но не беше за това думата, изобщо даже и други да бяха измислили колесницат,а това не отменя факта, че шумерският е далеч по стар от циганския и персийския и е по - вероятно той да им дава думи, отколкото те на него, те на нас, или ние на тях.

А и думата... ДОста си пасва.

Поздрави!


- Знаем че Ур го зоват също и "халдейски" ... а кои са халдейците, от кое племе ?

- С уважение !
цитирай
55. sparotok - !
06.06.2011 23:54
vladun написа:
Ще чета пак тази лекция - един прочит не ми е достатъчен, за да вникна в детайлите, а при теб всеки детайле важен и носи ценна информация!
Поздрави, харесах много!


Благодаря ти! Чети когато имаш време.

Поздрави!
цитирай
56. nestinar - Спараток, крайно време е да подх...
07.06.2011 00:01
sparotok написа:
nestinar написа:
Спараток,крайно време е да подхванеш и румънците или по-скоро,защо твърдят,че нямат нищо общо с българския и античната история българска!


Ето това са фактите за румънския- според В. Стивънсън румънските думи от български произход са 51%, а езиковеди като В. Георгиев установиха, че латинските корени в румънския са 27%...

:)
цитирай
57. d3bep - - Знаем че Ур го зоват също и &...
07.06.2011 00:49
get написа:


- Знаем че Ур го зоват също и "халдейски" ... а кои са халдейците, от кое племе ?

- С уважение !

А знаеш ли кога го зоват халдейски? Щото това е още по голям анахронизъм с шумерския Ур, който ти показвам, отколкото Митани.
В историографията се говори за "ХАЛДЕЙСКА ЕРА"... Обаче кога?

Ур е просъществувал няколко хилядолетия под различни господари, но тук говорех за Шумер.
А понятието "ур халдейски" е един тотален сбирщайн в библията, където се говори отделно за вавилон и прочие.

Все пак е възможн ода има някаква историчност, имаме свидетелство, коеот вече неведнъж съм ти цитирал -Абираму, който си подал оставката и може да мине за авраам. Той е действително аморит(а тяхната връзка с евреите поне за мен е извън съменние) а малко след него се смята, че в Ур са нахлули халдеи.

Но, това не променя нещата. Дори тази ранна дата е 10(десет) века след стелата в гробницата, която дадох.
Коня пак си е кон, колесницата пак си е колесница.

Никво митани.
цитирай
58. zaw12929 - Поздравявам автора на постинга, а на коментаторите... башка!
07.06.2011 05:35
joysii написа:
Изразила съм се достатъчно ясно.
Не намирам,че са нужни някакви факти и обяснения.


Типично по български, на толкова голям труд да се изплюеш, меко казано. Ние българите нищо, никому не признаваме, освен себе си! Дано демокрацията да ни промени
цитирай
59. ckarlet - Напълно те подкрепям, вярвам и с...
07.06.2011 07:54
Напълно те подкрепям, вярвам и споделям думите ти, Sparotok!
Основният речников запас се запазва и е в състояние да устои сравнително добре на влиянието на времето. Без да имам твоите познания, смятам, че това говори много за езика на Аспаруховите българи!
Поздрави от мен!
цитирай
60. vbu - Не смятам, че е сериозно като док...
07.06.2011 10:36
bbbb1 написа:
Не смятам, че е сериозно като доказателство да се цитира "линк от гугъл".

Пожелавам ви успех!

bbbb1, много си прав, но забравяш, че ние не можем да цитираме Wikipedia или google, не е научно, а sparotok може! А пък и ние ходим и на работа и откъде време да ровим за научни доказателства? Всъщност как се поддържа един блог със стотици коментари? Да отговаряш на всички? Отнема много време! И кога се ходи на работа? Прощавай, sparotok, ако учудването ми засяга "лични данни".
цитирай
61. pevetsa - ДА БЪДЕ ИСТИНА, И БЛАГОДАРЯ!
07.06.2011 10:39
ДА БЪДЕ ИСТИНА, И БЛАГОДАРЯ!
цитирай
62. liliyanaandreeva - Браво!
07.06.2011 12:54
На прав път сте!Изкривяването на фактите и изопачаването на истината не е от днес!
Няма нищо по-логично от извода, че българите са наследници на древните балкански аборигени!
цитирай
63. depressed - Забележка
07.06.2011 14:18
Здравей, sparotok
подкрепям тезата ти за произхода Българите. Искам само да отбележа за думата "боб" и аналогът в унгарския език, както и за използването й като доказателство в статията.
Тъй като бобът като култура навлиза в Европа едва след откриването на Америка, според мен заемката на думата в унгарския е от 19-ти или най-рано 18-ти век, когато Българските градинари са шествали из страните на централна Европа и са практикували най-изкусното градинарство до момента. Предполагам, че още думи са попаднали в унгарския по това време преди 2-3 века и следователно те не бива да имат тежест в доказателството на тезата, когато се говори за автентичния Български език от Средновековието.
Но това пък говори за традиционно силно влияние на Българския език върху тези на съседните народи :)

Поздрави за родолюбивите усилия и плодотворна работа :) !
цитирай
64. miaa - Толкова интересни неща, научавам от твоите съдържателни постинги, Spapotok!
07.06.2011 15:04
Благодаря ти! Усмихнат ден:))
цитирай
65. sparotok - Дънов
07.06.2011 15:39
анонимен написа:
Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град. Българското писмо е едно от най-старите на земята."
Ванга

"Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните Закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на Земята. "
Петър Дънов


Не съм запознат с работите на Дънов, но виждам, че за доста неща е прав.
цитирай
66. sparotok - !
07.06.2011 15:40
miaa написа:
Благодаря ти! Усмихнат ден:))


Благодаря ти Марина!
цитирай
67. lounge - Здравей!
07.06.2011 15:44
По повод това :
"Старите автори определят дедите ни като конен народ, чието основно оръжие е кривия сложносъставен лък (1). За нашите предци се казва и, че ползвали за пиене млякото на кобилите, които били вземани на дълги военни походи. Да предположим, че не знаем абсолютно нищо за езика на хората на Аспарух. Едно нещо ще е сигурно – конен народ в никакъв случай не би забравил основните думи от своя бит (2). Конницата е била най-важната бойна група в армията на старите българи и това е продължило до края на XIV-ти век. Обърнем ли внимание на следните думи: кон, кобила, седло, юзда, стреме, ще установим, че те не са в никакъв случай тюрко-алтайски, или пък имат нещо общо с езика на перси, паштуни, талишци и т.н." )

Да обърнем внимание и на думата "кумис" (от тюркм. ),
която означава млечно-кисело питие от подквасено кобилешко мляко.

И това, също от статията ти:
"(4) В История на Войните Прокопий твърди, че най-древното име на хуните ( наречени по-късно българи ) ... "
"Юзда и стреме не са засвидетелствани в тракийската ономастика, но на този момент е важно да знаем, че тези думи принадлежат на група езици говорени в Европа, а не в Азия сред тюркмени, талишци, паштуни и перси."

За хуните знам, че са номадски племена,
които първоначално са населявали Централна Азия.
През пети век оглавяват съюз от различни племена - между които и прабългари -
и водени от Атила, нахлуват дълбоко в Западна Европа...

Всичко хубаво! :)
цитирай
68. sparotok - боб
07.06.2011 15:46
depressed написа:
Здравей, sparotok
подкрепям тезата ти за произхода Българите. Искам само да отбележа за думата "боб" и аналогът в унгарския език, както и за използването й като доказателство в статията.
Тъй като бобът като култура навлиза в Европа едва след откриването на Америка, според мен заемката на думата в унгарския е от 19-ти или най-рано 18-ти век, когато Българските градинари са шествали из страните на централна Европа и са практикували най-изкусното градинарство до момента. Предполагам, че още думи са попаднали в унгарския по това време преди 2-3 века и следователно те не бива да имат тежест в доказателството на тезата, когато се говори за автентичния Български език от Средновековието.
Но това пък говори за традиционно силно влияние на Българския език върху тези на съседните народи :)

Поздрави за родолюбивите усилия и плодотворна работа :) !


Приемам забележката, моя е вината, че не наравих едно уточнение, а именно това, че има много видове боб, някои са си дори европейски по произход.
На старолатински боб е faba, думата е засвидетелствана около 1500 години преди откриването на Америка.

Поздрави!
цитирай
69. sparotok - хуни
07.06.2011 15:52
lounge написа:
По повод това :
"Старите автори определят дедите ни като конен народ, чието основно оръжие е кривия сложносъставен лък (1). За нашите предци се казва и, че ползвали за пиене млякото на кобилите, които били вземани на дълги военни походи. Да предположим, че не знаем абсолютно нищо за езика на хората на Аспарух. Едно нещо ще е сигурно – конен народ в никакъв случай не би забравил основните думи от своя бит (2). Конницата е била най-важната бойна група в армията на старите българи и това е продължило до края на XIV-ти век. Обърнем ли внимание на следните думи: кон, кобила, седло, юзда, стреме, ще установим, че те не са в никакъв случай тюрко-алтайски, или пък имат нещо общо с езика на перси, паштуни, талишци и т.н." )

Да обърнем внимание и на думата "кумис" (от тюркм. ),
която означава млечно-кисело питие от подквасено кобилешко мляко.

И това, също от статията ти:
"(4) В История на Войните Прокопий твърди, че най-древното име на хуните ( наречени по-късно българи ) ... "
"Юзда и стреме не са засвидетелствани в тракийската ономастика, но на този момент е важно да знаем, че тези думи принадлежат на група езици говорени в Европа, а не в Азия сред тюркмени, талишци, паштуни и перси."

За хуните знам, че са номадски племена,
които първоначално са населявали Централна Азия.
През пети век оглавяват съюз от различни племена - между които и прабългари -
и водени от Атила, нахлуват дълбоко в Западна Европа...

Всичко хубаво! :)


До скоро се смяташе, че хуните са номади, но както исторически извори ( Приск, Цъма Цзиян) така и археологически данни показват, че хуните в никакъв случай не са били номади.

В Монголия са имали къщи с хипокост, имали са градове специално построени за съхранение на просо и жито.
В Европа градовете им са били оградени с масивна дървена ограда, самите къщи са били от полирани и украсени с дърворезба дъски.

Такива хора не могат да се нарекат номади.

Поздрави!
цитирай
70. sparotok - местни хора
07.06.2011 15:53
liliyanaandreeva написа:
На прав път сте!Изкривяването на фактите и изопачаването на истината не е от днес!
Няма нищо по-логично от извода, че българите са наследници на древните балкански аборигени!


Всичко показва, че сме местни хора, но не всеки иска да види истината.
цитирай
71. d3bep - Тъй като бобът като култура на...
07.06.2011 15:54
depressed написа:

Тъй като бобът като култура навлиза в Европа едва след откриването на Америка, според мен заемката на думата в унгарския е от 19-ти или най-рано 18-ти век, когато Българските градинари са шествали из страните на централна Европа и са практикували най-изкусното градинарство до момента. Предполагам, че още думи са попаднали в унгарския по това време преди 2-3 века и следователно те не бива да имат тежест в доказателството на тезата, когато се говори за автентичния Български език от Средновековието.
\

Не е точно тъй, бобът има много дълга история, и се счита за анционално ястие в древен египет. Такова е там и до днес.
В гробниците на мъртвите още от старото царство има изсъхнал боб...

Но мисля, че има дори и азиатски вид... Туй е чистия маркетинг в историята, американците ни дали боба.. Мерси.
Даже мисля че питагор имаше нещо за боба или зеления фасул.. Забрана да се яде или нещо такова.
цитирай
72. sparotok - истина
07.06.2011 15:54
pevetsa написа:
ДА БЪДЕ ИСТИНА, И БЛАГОДАРЯ!


Благодаря ти и аз!
цитирай
73. sparotok - уточнение
07.06.2011 15:57
d3bep написа:
depressed написа:

Тъй като бобът като култура навлиза в Европа едва след откриването на Америка, според мен заемката на думата в унгарския е от 19-ти или най-рано 18-ти век, когато Българските градинари са шествали из страните на централна Европа и са практикували най-изкусното градинарство до момента. Предполагам, че още думи са попаднали в унгарския по това време преди 2-3 века и следователно те не бива да имат тежест в доказателството на тезата, когато се говори за автентичния Български език от Средновековието.
\

Не е точно тъй, бобът има много дълга история, и се счита за анционално ястие в древен египет. Такова е там и до днес.
В гробниците на мъртвите още от старото царство има изсъхнал боб...

Но мисля, че има дори и азиатски вид... Туй е чистия маркетинг в историята, американците ни дали боба.. Мерси.
Даже мисля че питагор имаше нещо за боба или зеления фасул.. Забрана да се яде или нещо такова.


Звер, благодаря ти за допълнителната информация!
цитирай
74. sparotok - работа
07.06.2011 16:02
vbu написа:
bbbb1 написа:
Не смятам, че е сериозно като доказателство да се цитира "линк от гугъл".

Пожелавам ви успех!

bbbb1, много си прав, но забравяш, че ние не можем да цитираме Wikipedia или google, не е научно, а sparotok може! А пък и ние ходим и на работа и откъде време да ровим за научни доказателства? Всъщност как се поддържа един блог със стотици коментари? Да отговаряш на всички? Отнема много време! И кога се ходи на работа? Прощавай, sparotok, ако учудването ми засяга "лични данни".


Когато човек е решил да направи нещо ще намери и начин. Не е никак лесно това, което правя, успявам защото крада от съня си, ето, няма мистерии.

Относно цитирането на Укипедия не си съвсем коректен. Обясних на вввв1, че който иска да провери галските думи може да го направи лесно, чрез Гугъл. В Уикипедия не всичко е за вярване, но има дадени и извори - публикации, някои от които са в наличност в интернет. Това е най-лесния начин за проверка...

Eто ти безплатно предложената книга на Дотен

http://www.archive.org/details/lalanguegauloise00dottuoft

Просто трябва да знаеш как да търсиш:)
цитирай
75. dolsineq - Относно боба и една интересна ле...
07.06.2011 16:15
Относно боба и една интересна легенда: "Свети Никола почива на 6. 12. 345 година. Християнската църква почита паметта му на този ден и на 9 май, когато са пренесени неговите свети мощи от град Мир (Древна Лигия) в Бари (Италия).
Много народи приемат, че Св. Никола всъщност е Дядо Коледа.
На 6 декември празнуват Никола, Николай, Николина, Николета, Кольо, Кунка и всички производни от тези имена.
На трапезата задължително трябва да има шаран, чиито кости после се закопават в земята или се хвърлят в реката. Запазва се само теменната костица на рибата, която се зашива в шапка на малко дете, за да го пази от лоши очи и болести. В различните региони шаранът се приготвя по различни рецепти, но трябва да е цял. Пекат се обредни хлябове - Богов хляб, боговица, никулденски кравай, светец; вари се фасул.
Трапезата не се вдига целия ден."http://www.iskam6.com/legendi-predania/265-legendi-za-svnikola-.html
.................................
Явно доста отдавна е познат на трапезата ни.

цитирай
76. malchaniaotnadejda7 - Праезик!
07.06.2011 17:13
"Тракийският е само древна форма на българския."
Спароток, много интересно ми бе да прочета за връзката с думи от езика на древна Галия, където е имало траки... А още повече, че траките са участвали и в културата на келтите... Поздрави за постинга!


цитирай
77. nestinar - Борба с троловете
07.06.2011 18:11
joysii написа:
Изразила съм се достатъчно ясно.
Не намирам,че са нужни някакви факти и обяснения.

Известната мъдрост учи да се избягва даването храна на троловете и да се устоява на изкушението да им се отговаря. Отговарянето на троловете неизбежно води до отклоняване от темата на дискусията, изважда от равновесие наблюдателите и осигурява търсеното от троловете внимание. Тролът, който е игнориран, може доброволно да напусне Интернет-форума.
цитирай
78. get - - Знаем че Ур го зоват също и &...
07.06.2011 18:21
d3bep написа:
get написа:


- Знаем че Ур го зоват също и "халдейски" ... а кои са халдейците, от кое племе ?

- С уважение !

...

Ур е просъществувал няколко хилядолетия под различни господари, но тук говорех за Шумер.
А понятието "ур халдейски" е един тотален сбирщайн в библията, където се говори отделно за вавилон и прочие.

Все пак е възможн ода има някаква историчност, имаме свидетелство, коеот вече неведнъж съм ти цитирал -Абираму, който си подал оставката и може да мине за авраам. Той е действително аморит(а тяхната връзка с евреите поне за мен е извън съменние) а малко след него се смята, че в Ур са нахлули халдеи.

Но, това не променя нещата. Дори тази ранна дата е 10(десет) века след стелата в гробницата, която дадох.
Коня пак си е кон, колесницата пак си е колесница.

Никво митани.

- Ами ще изкажа една моя "еретична" си теза !
Ур си е ур на халдеите !
- Понеже на времето в историята, си е наложено становището че Междуречието от време оно е семитско ... би следвало да са семити :(( !
- По-скоро халдеите са несимитско племе ... техни късни наследници, са мидийците маги(виж Вавилон управляващ етнос, преди Ксеркс !)
- За същите, четем че се делят на пет племена, като едното го припознават, като това на МАГОВЕ-те. Родствени са на Скити и кимерийци.
Митаните действително са етносна китка ... но не са й библейските семити, още по-малко първите колесничари.
Друго - В библията има точен пасаж, в който се описва как семитите-воини на Исус Навин, колят конете, на няколко пленени колесници. Това показва, че за тях явно, като непознати са били и безполезни.
- Знам че обясненията ми страдат, че разглеждам фактология през големи времеви интервали но ... това е ??!
цитирай
79. sparotok - галски
07.06.2011 18:22
malchaniaotnadejda7 написа:
"Тракийският е само древна форма на българския."
Спароток, много интересно ми бе да прочета за връзката с думи от езика на древна Галия, където е имало траки... А още повече, че траките са участвали и в културата на келтите... Поздрави за постинга!
Галския предлага и други интересни думи

агно-агне
овио-овца
бебро-бобър ( бебер е наша диалектна дума)
врано -врана
кабало -кобила
габро - кабра ( наша диал. дума за коза)
яро- ярка ( кокошка)
йоркос - яре ( козле)
волпос-вълк
веверо -веверица ( катерица)

меду -медъ ( мед, медовина)

море -море
иало - илъ ( земя)
бриво -бръвъ ( мост)
немо -небо ( небе)

И като си представиш, че според официалната историография ние никога не сме били съседи с галите...:)

Поздрави!
цитирай
80. sparotok - именник
07.06.2011 18:25
анонимен написа:
"Именник на българските ханове"? Е, днес възприетата дума е "канове"? Как се вписват думите "шегор"(вол), "ехт"(куче), или "имен" или "именшегор"(и двете са с доста оспорвано значение,но някои автори приемат, че означават кон) във Вашите представи за езика на аспаруховите българи? Или не може да се доверим на източника?


В Именника има споменати само КНЯЗЕ, няма ни ханове, ни канове.
Този документ е от късен период и е само препис на друг по-стар списък.
При препис винаги могат да се направят грешки, това е неизбежно.

Шегор поне за мен е тракийската дума загрей -бик.
цитирай
81. sparotok - славяни
07.06.2011 18:38
harta написа:
Здравей sparotok,
Наистина 20 или дори 100 думи не са достатъчни за правене на сериозни изводи по темата.
Според мен трябва да бъдат доизяснени връзките между тракийските племена, скити /малки, големи, царски/, готи, гети, хуни, българи, хазари, авари..
Когато това бъде направено, убеден съм че на въпроса: "КАКЪВ Е БИЛ ЕЗИКЪТ НА АСПАРУХОВИТЕ БЪЛГАРИ ?", отговора ще е съвсем прост - български! На език близък до този, на който и днес говорят много страни в източна и централна Европа!
Що се отнася до нашествието на славяните на Балканския полуостров, то много прилича на нашествието на негрите в Америка.


За кои славяни говориш? Прокопий не описва дедите на словени, чехи, поляци и т.н. а само тракийското племе гети, чието ново име е склавени, стлавени.
Тези склавени, стлавени говорят същият език като този на старите българи, чието старо име е мизи.

От Страбон знаем, че гети ( склавени) и мизи ( българи) принадлежат на един и същи етнос и говорят един и същ език.


Относно броят на думите служещи за идентификация ще кажа това, че дори и малък брой е достатъчен стига да са от основния речников запас и да засягат бита.
цитирай
82. sparotok - 09-09-44
07.06.2011 18:42
анонимен написа:
6 Юни е рожден ден на проф. д-р Ганчо Ценов.
В тази връзка ме интересува един въпрос от няколко години. Какви грешки е допуснал проф. Ганчо Ценов, за да не се популяризира неговата визия за историята на Българите? Не става въпрос за грешки от научно естество. Имам предвид, че обстановката у нас, в началото на 20век, е била много по-благоприятна от сегашната за ИСТИНАТА. Доколкото знам, не е страдал и от липса на финансови средства. Притежавал е необходимата научна системна подготовка. Разбира се, има много свидетелства на негови съвременници, че е бил умен, енергичен и работлив. Въпреки всичко, не е успял да се наложи, дори и само като алтернатива.


Не Ценов е направил грешка, а ние бяхме предадени от западноевропейци и американци, които ни оставиха в лапите на СССР. В случай, че България си бе останала свободна държава днес никой нямаше да е чувал за школата на Златарски, територията ни щеше да е доста по-голяма, за населението да не говорим.
цитирай
83. sparotok - !
07.06.2011 18:45
ckarlet написа:
Напълно те подкрепям, вярвам и споделям думите ти, Sparotok!
Основният речников запас се запазва и е в състояние да устои сравнително добре на влиянието на времето. Без да имам твоите познания, смятам, че това говори много за езика на Аспаруховите българи!
Поздрави от мен!


Благодаря ти Скарлетче!
Поздрави!
цитирай
84. get - - Спараток позволи ми да допълня списъкът ти с "гоулски" думи !?!
07.06.2011 19:15
Тове от книгата "ETYMOLOGICAL PARALLELISM IN INSCRIPTIONS, TRIBAL NAMES,
TOPONYMS, HYDRONYMS, AND WORD COMPOUNDING FROM ANCIENT
GAUL" на Антони Амброзич.

- Западната историография познава около 60(шестдесет) надписа, които е клисифицирала, като писани на гоулски. Датирани са за периода м/у ІІІ в. пр.Хр. до І-ви век след. Ето няколко от тях по цитираната горе книга:
- JEŠ TI ∂N KON - првода по автора е "Яж като кон", тоест да имаш апетит, като кон;
- SAMO BIJ MOLATUS - "Само да се молиш";
- NUGNATE NE DAMA GUSSOV - "Няма да ти дададем(да те) целунем";
- SIT BIO, BER TO - "Като се заситиш(нахраниш) прочети(виж) това;
- PAPEJ BOVDI, NE TE TU - "Храни се тук, не там, тук" , както сте предположили това са посветителски (дарствени надписи) на предмети от бита !
- KORNELIA, RO K LOICIA BO BRATOY, D E KANT - "Корнелия, може ли от гроба да се върне ловеца, вече(всичко) свърши";
- NII D DAM ON DIILGU LINOT - "Нека му се даде, покой(успокоение) - както разбирате това от надгробни надписи, и така нататък.
- VEDZ VIDI V VOGNA VIX V VIONI - Мъдрият човек вижда повече в смъртта, отколкото в живота
- Историческият период, го казах. Региона е централна, северна Франция, и южна Англия.

- Ако бяха групирани само в сев.Франция и южна Англия, можем да приемем, че това са останки от езикът на легионерите на Констанций Хлор(роденият в Ниш, 293-305) римски император в тетрархията на Диоклециян. Но такива находки имаме и в централна дори и южна Франция. Странно, много странно ?!

- Това го написах и като отговор "Анонимен"№81 по повод на кумисите и "Именника на българските ханове".

- Това го пиша и по повод на "славянската инвазия" по българските земи, за която казват че е от VІ-и век (в учебниците ни по история ?!). Явно преди това те са се "разселили" още от ІІІ-и век преди Христа, в централна и западна Европа !! :)))

- С уважение !

от Гет келто-скит :)
цитирай
85. sparotok - до GET
07.06.2011 19:19
С Антони Амброжич се познавам от 2004 година. Имам и повечето от книгите му, а неотдавна той ми изпрати и последната си работа - The Templar's Curse.

Дал е много важни неща за българските богомили и тяхната роля в оформянето на френската култура, а и тази на Западна Европа.

Изданието е на Kythera Press, Toronto.
цитирай
86. sparotok - тангризъм
07.06.2011 19:26
анонимен написа:
Става въпрос за езотеричните умения при колобрите (жреците на върховния бог Тангра).
Древната българска религия Тангризмът, е свързана с най-древната монотеистична религия на човечеството. Тангризмът също е свързан с множество езотерични доктрини и учения, разпространени в древния свят и съхранени в днешно време главно в Азия. В това число влизат също и древните храмови мистерии-посвещения. В по-късен период остатъци от древното учение могат да се открият в Даоизма, старата тибетска религия Бон, тибетските учения на Йога, монголските и сибирски шамани.
Жреческото изкуство (или шаманизмът) е най-древното религиозно-мистично учение. Шаманът (колобър) е бил и философ, и воин, и поет, и певец, и актьор. Той свещенодействал предимно нощем. Колобърът е владеел тайнството да управлява потоците лъчения от Космоса, както и енергиите от недрата на земята. Чрез тях, в състояние на транс, той можел да лети в космоса (т.н. отделяне на астрала от тялото), където се срещал със същества от други светове........ целият материал може да видите тук:
http://tangrabg.wordpress.com/2010/12/19/jrecite-na-tangra/
или тук:
http://erigkan.ucoz.ru/news/zhrecite_na_tangra/2011-06-05-957


Никой гръцки, или римски автор не е писал, че старите българи почитат някакъв бог на име Тангра, или, че са монотеисти.

В спора с Кимон княз Омуртаг казва, че божествата ( множествено число! ) на българите са слънцето, луната и звездите.

Всеки народ използва лични имена, които са и теоними. Има бог Дионис и лично име Дионис, има бог Митра и лично име Диметрии ( диос Митра)... при старите българи няма нито един път засвидетелствано име Тангра.

Това са фактите.

Шаман между другото е тракийска дума, пренесена е от тохарите в Азия...
цитирай
87. sparotok - скептици
07.06.2011 19:43
zaw12929 написа:
joysii написа:
Изразила съм се достатъчно ясно.
Не намирам,че са нужни някакви факти и обяснения.


Типично по български, на толкова голям труд да се изплюеш, меко казано. Ние българите нищо, никому не признаваме, освен себе си! Дано демокрацията да ни промени


Скептици винаги е имало, те несъзнателно дори помагат на каузата карайки ме да бъда още по-прецизен.

Поздрави!
цитирай
88. sparotok - ТАНГРА
07.06.2011 19:47
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:


[b]Въпрос:[/b] Ще цитирам един коментар, моля за аргументиран отговор до колко това е истина!
Става въпрос за езотеричните умения при колобрите (жреците на върховния бог Тангра). ревната българска религия Тангризмът, е свързана с най-древната монотеистична религия на човечеството. Тангризмът също е свързан с множество езотерични доктрини и учения, разпространени в древния свят и съхранени в днешно време главно в Азия. В това число влизат също и древните храмови мистерии-посвещения. В по-късен период остатъци от древното учение могат да се открият в Даоизма, старата тибетска религия Бон, тибетските учения на Йога, монголските и сибирски шамани......


[b]Отговор на sparotok:[/b]
[quote]Никой гръцки, или римски автор не е писал, че старите българи почитат някакъв бог на име Тангра, или, че са монотеисти.

В спора с Кимон княз Омуртаг казва, че божествата ( множествено число! ) на българите са слънцето, луната и звездите.

Всеки народ използва лични имена, които са и теоними. Има бог Дионис и лично име Дионис, има бог Митра и лично име Диметрии ( диос Митра)... [b]при старите българи няма нито един път засвидетелствано име Тангра.[/b]

Това са фактите.

Шаман между другото е тракийска дума, пренесена е от тохарите в Азия...


Да разбирам ли, че името "Тангра" няма нищо общо с нас Българите?


ТАНГРА, или по -точно ТЕНРИ е тюркското предаване на името на старо тракийско божество - ДИН.

Прототохарите го популяризират в Шумер под името ДИН ГИР, а тюрки и монголи правят от ДИН ГИР Тенри.

Понеже някои учени са целели да изкарат българите тюрки, то започва да се твърди, че българите почитали тюркски бог. Всъщност Бешевлиев намира силно повреден надпис, добавя букви...и така се ражда Тангра...
цитирай
89. sparotok - мозък
07.06.2011 20:23
анонимен написа:
sparotok написа:
[quote=анонимен][quote=sparotok][quote=анонимен]

Понеже някои учени са целели да изкарат българите тюрки, то започва да се твърди, че българите почитали тюркски бог. Всъщност Бешевлиев намира силно повреден надпис, добавя букви...и така се ражда Тангра...


Зададох нарочно ироничен въпрос, но колкото историци, толкова тълкувания, предположения и мнения. Затова си позволих да цитирам Ванга и Дънов в първият си пост. :)


Мозък ти е даден да мислиш и да разсъждаваш логично. Пасивното вечно очакване някой друг да те просветли води до атрофия на мисловните процеси.
Проверявай сам, търси, сравнявай и рано, или късно ще разбереш кое е истината.
цитирай
90. lado - Поздрави!
07.06.2011 20:51
kutya - унгарски куче - български
цитирай
91. sparotok - !
07.06.2011 20:57
lado написа:
kutya - унгарски куче - български


Благодаря ти, че ми напомни за тази дума!

Поздрави!
цитирай
92. sparotok - :)
07.06.2011 21:05
анонимен написа:
Няма какво да добавя....... ти си тенденциозен. С нищо не те обидих или предизвиках, освен с това, че мога да мисля. :)


Мисленето е необходимо за всеки, но от друга страна разбирането, макар също да е необходимо, за някои е недостижимо:)
цитирай
93. sparotok - !
07.06.2011 21:06
анонимен написа:
Чети Дънов повечко, може и някога да ме разбереш.
Желая ти всичко добро!


Историята и езотериката са две различни неща...нямам време за Дънов.
Ти чети и заради мене:)
цитирай
94. nikikm - Без коментар,но ха-ха!
07.06.2011 21:11
joysii написа:
Изразила съм се достатъчно ясно.
Не намирам,че са нужни някакви факти и обяснения.


.."НЕ НАМИРАМ,ЧЕ СА НУЖНИ НЯКАКВИ ФАКТИ И ОБЯСНЕНИЯ."
цитирай
95. d3bep - - Ами ще изкажа една моя "...
08.06.2011 01:07
get написа:

- Ами ще изкажа една моя "еретична" си теза !
Ур си е ур на халдеите !
- Понеже на времето в историята, си е наложено становището че Междуречието от време оно е семитско ... би следвало да са семити :(( !
- По-скоро халдеите са несимитско племе ... техни късни наследници, са мидийците маги(виж Вавилон управляващ етнос, преди Ксеркс !)
- За същите, четем че се делят на пет племена, като едното го припознават, като това на МАГОВЕ-те. Родствени са на Скити и кимерийци.

Не знам , Гетски. Честн оказан онямам подготовка да ти отговоря на въпроса и тезата.

Накъде биеш м ие ясно. Действително има някои скитски отметки в мидийците,има и други.
Има и други моменти обаче.

Например че ур не е на халдеите, а е взет от тях приемрн оот аморитите.
Че халдейският е семитски - твърдят анализаторите му.
На практика от гръцките източници аз не разбирам да правят много разлика между перси и мидийци каот народност(а казват и като език пък хич), макар че ги споменават отделно, а под арии имат просто предвид жители на географско обиталище. На "Ария" обитателите.

Обаче, какво имам предвид че не съм подготвен.
Имам предвид, че това са едни от "въдичките на историята".
На тоя сал едва ли ше преплуваш океана, дето се казва.

В района имаш:
-шумери;
-акадци;
-асирийци;
-аморити;
-евреи;
-халдеи;
-мидяни;
- урартийци;
- хурити;
- касити;
- еламити;
- арамейци;
- и сигурно съм пропуснал не повече от 50. Важни.

Положението е адски преплетено и е много по зле от траките.
ВЛизаш от мътната вода направо в блато. Нема да разплетеш нашия възел, пак ше уплетеш по - голям ,ензависимо дали магите или халдеите искаш да придърпаш...
Там изобщо не се знае какво кой на кого, че етноси да вадиш.
Религията е .. ужас. От цялата работа е изведен само един със сигурнсот семитски бог - Мардук(Посейдон???), и всичко останало всек иго дърпа към себе си. Халдеите най - вероятно дърпат от шумерите стари вярвания...
Нещо смислено като възстановени вярвания лично на халдеи или маги няма... няма... Търсено е, даже далеч преди нас. Зурван е само едно голо име...

Моето мнение е, че изобщо не бива да се напуска нашата крепост за да се лапва тая въдичка...
Нема да усетиш кога ше те извъртят... Сбирщайна е ужасен, трагичен просто...
цитирай
96. demograph - Има интернет речници които автоматично ви дават нещо
08.06.2011 09:47
21. dolsineq - Поздравление за темата!
06.06 19:16
dolsineq написа:
Павел, а имаш ли възможност да посочиш как звучат кон, кобила, седло на тюрко-алтайски или пък на перси, паштуни, талишци и т.н.? :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мълния ми гръмна платката на компа, иначе щях да ви дам полезен линк. Лично съм се ровичкал в санскрит, дравидски, пущу и другите и намирам което търся. Като си възстановя базата ще ви пусна линк към американски сайт с подобни речници.
Изкушение:- На санскрит Светла=Светла...изумително, а подобни примери са много.
Извинявай Спароток. Ти вече може да си отговорил. Поздрав.
цитирай
97. demograph - Това ме подбутна към следните мисли
08.06.2011 10:16
@merlin68
"Арианам" - земя на Арийците. Но ... не всички в Иран, както е вече, са арийци. Спароток писа за похода на Дионис Бром в Индия. Влиянието на тези хора е било и над други държави и народи.
Има доста сходни думи с тези на Изток, но е в резултат на нашето колонизиране. Не са само 5-6. Много повече са, но те са доказателство И за тракийската теория. А аз съм сигурен вече, че тя посочва истината за произхода ни.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ако се направи сравнително изследване на влиянието на съвременните завоеватели /или както предпочитате да ги наричате/ върху езиците на завоюваните/завладяни/окупирани/покорени.. народи, ще се види поразително сходство в езиковата реакция на туземците по отношение на завоевателите.
Колкото и странно да ви звучи, японците са били поразени от ръста и обичаите на американците и почти сходно на индийците от времето на походите на Дионис и Александър и английската окупация; подобно на гърците от времето на сблъсъците им с "гигантите" и с тракийската религия и култура; на инките по времето на испанската конквиста; на индианците по време на битките им със заселниците от Европа и света; на българи, поляци, чехи, гърци и руснаци от времето на 2-та Световна по отношение на немците;..са отразили впечатленията си в езикови форми, които много си приличат една друга, независимо от хилядолетията които ги отделят. - "гиганти", "богоравни", "носещи десет костюма",'сетли","червени","огнени"..и разни такива. Спомнете си комедията за бутилката Кока Кола падаща от небето на ..?! Ариите, в новата си етническа униформа,продължават колонизацията на света, а реакциите на местното население са подобни. Не може да бъде и друго.
Езикът е "innate". INNATE[,in'neit] - вроден, естествен, присъщ, инстинктивен./s.a.dictionary/ Езикът се появява от миналото по неочакван начин и в съвременните си форми, защото е и генетично определен- това в подкрепа на спароток
цитирай
98. veselinvalev - Поздрави за брилянтната ти статия, Павел!
08.06.2011 15:33
Поздрави за брилянтната ти статия, Павел! Написана с човещина и вещината на истинския изследовател, който се е посветил с огромна любов и преданост на науката и свещената истина. Статия изваяна от дълбоките познания и изследвания на няколко науки - науката за езика и нейния дял на сравнителното езикознание, науката археология, науката за изследване на исторически писмени документи, науката логика, (сигурно пропускам още няколко други науки) - изграждащи света на живата, динамизирана научна полемика (и тя жива, както живия организъм на езика), за да бъдем ние - твоите читатели - посветени в светата и божествена истина. Истината за самите нас.
Мога само да ти благодаря и да изразя възхищението си към твоя труд и да споделя щастието си, че благодарение на него мога най после да подредя объркания исторически свят, в който ме бяха захвърлили недобросъвестните писания на псевдоучените. Защото преди да започна да чета твоите статии, бях стигнал до извода, че теориите в нашата историография са псевдонаука. Защото колкото повече четях , толкова повече объркан, незнаещ и разпарчетосан се чувствах.
Сега всичко си ми е на мястото. А то е простичко - ние сме траки/българи, това, което ми казваха дядо ми и баба ми, защото те го знаеха от дедите си. Но те бяха обикновени селяни - земеделци и скотовъдци, бяха грамотни, но не бяха чели никакви исторически науки. А тяхната История беше в езика им, в бита им, в песните, разказите, приказките, в музиката им, танците, обичаите, празниците. И тази История говореше в мен. По някаква може би, ирационална логика, напук на прочетеното до тогава, сам бях стигнал до извода, че българите всъщност сме траки, както и редица още "слявянски" племена, изхождайки от твърдението на Херодот, че след индусите, траките са най многобройния народ. И си бях казал - е, не може сега индусите да са един милиард, а пък траките да са претопени и папер да няма от тях. Е как да сме претопени, като са били повече от всички останали европейски и неевропейски племена според бащата на Историята.
Благодаря ти още веднъж и ти пожелавам здраве, щастие и дълъг живот, за да можеш да нарисуваш още по всеобхватна и задълбочена картина на нашата историческа истина. За да правиш още и още одухотворени и щастливи хора с нея.
цитирай
99. sparotok - до veselinvalev
08.06.2011 15:42
Весо, благодаря ти за положителната реакция и за добрите думи!
И аз като тебе до към 1984 година се чудех защо нищо не си пасва в официалната историография, после като започнах сам да проучвам как стоят нещата ми се изясни всичко.

Истинската история се пази точно от най-обикновените хора, както каза ти, тя е пропита в бита, песните и приказките им. Исторически извор може да се фалшифицира, но не и народната памет!

Поздрави!
цитирай
100. veselinvalev - За теориите
08.06.2011 16:27
sparotok написа:
Весо, благодаря ти за положителната реакция и за добрите думи!
И аз като тебе до към 1984 година се чудех защо нищо не си пасва в официалната историография, после като започнах сам да проучвам как стоят нещата ми се изясни всичко.

Истинската история се пази точно от най-обикновените хора, както каза ти, тя е пропита в бита, песните и приказките им. Исторически извор може да се фалшифицира, но не и народната памет!

Поздрави!


Убеден съм, че благодарение на неопровержимите доказателства в твоите изследвания, рано или късно, и застъпника на иранско-афганската теория Петър Добрев, а и защитниците на тюркско-алтайската теория, ще променят вижданията си за историята ни, и ще се съгласят с твоите научни изводи, с научните изводи на пренебрегваните от официализираната ни наука колоси - Цани Гинчев и Ганчо Ценов. Защото и науката, както и езика, е жив организъм.
цитирай
101. dolsineq - 21. dolsineq - Поздравление за т...
08.06.2011 16:37
demograph написа:
21. dolsineq - Поздравление за темата!
06.06 19:16
dolsineq написа:
Павел, а имаш ли възможност да посочиш как звучат кон, кобила, седло на тюрко-алтайски или пък на перси, паштуни, талишци и т.н.? :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мълния ми гръмна платката на компа, иначе щях да ви дам полезен линк. Лично съм се ровичкал в санскрит, дравидски, пущу и другите и намирам което търся. Като си възстановя базата ще ви пусна линк към американски сайт с подобни речници.
Изкушение:- На санскрит Светла=Светла...изумително, а подобни примери са много.
Извинявай Спароток. Ти вече може да си отговорил. Поздрав.

............................................
Благодаря, Демограф. Павел вече отговори на zelas :

"Кон на фарси е АСП, дума сродна на тракийската ЕСПИС, ликийската ЕСП и индо-арийската АСУ, АСВА.

На индо-арийски АСУ-кон има значение и бърз, бързина. АСУ, АСВА се обясняват с нашите оЯСВАм се ( бързам) и ЯЗдя, ЕЗда ( придвижвам се бързо), т.е. тракийските и арийските думи за кон имат българска етимология.

Да не забравяме също, че конят е опитомен в Черноморските степи, а не в Средна Азия. " , а аз прочетох отговорът. Мисля, че конете не са най-подходящите товарни и ездитни коне за Иран, имам предвид планинският и характер, така че е по-вероятно не думата да е с ирански произход, а да е заемка от тракийския език. В персийския район са опитомени козата и овцата. http://www.obikolisveta.net/vdati/index.php?option=com_content&view=article&id=128:2011-05-24-15-10-35&catid=63:2010-11-17-16-23-28&Itemid=98


цитирай
102. joysii - Весо, благодаря ти за положител...
08.06.2011 18:08
veselinvalev написа:
sparotok написа:
Весо, благодаря ти за положителната реакция и за добрите думи!
И аз като тебе до към 1984 година се чудех защо нищо не си пасва в официалната историография, после като започнах сам да проучвам как стоят нещата ми се изясни всичко.

Истинската история се пази точно от най-обикновените хора, както каза ти, тя е пропита в бита, песните и приказките им. Исторически извор може да се фалшифицира, но не и народната памет!

Поздрави!


Убеден съм, че благодарение на неопровержимите доказателства в твоите изследвания, рано или късно, и застъпника на иранско-афганската теория Петър Добрев, а и защитниците на тюркско-алтайската теория, ще променят вижданията си за историята ни, и ще се съгласят с твоите научни изводи, с научните изводи на пренебрегваните от официализираната ни наука колоси - Цани Гинчев и Ганчо Ценов. Защото и науката, както и езика, е жив организъм.

Разбира се, Спароток би могъл до безкрай да провежда своите изследвания, но те нямат нищо общо с науката.
Така че, малко трудно може да се случи това - науката да отстъпи пред тях.
Господинът не притежава неоспорими доказателства нито прави научни изводи.
ТУК, ТОЙ ПРОСТО СПОДЕЛЯ СВОЕ МНЕНИЕ.
цитирай
103. get - - Не, нямам никакво желание да правя великобългарски напъни ... идеята ми е друга !
08.06.2011 18:10
d3bep написа:
get написа:

- Ами ще изкажа една моя "еретична" си теза !
Ур си е ур на халдеите !
- Понеже на времето в историята, си е наложено становището че Междуречието от време оно е семитско ... би следвало да са семити :(( !
- По-скоро халдеите са несимитско племе ... техни късни наследници, са мидийците маги(виж Вавилон управляващ етнос, преди Ксеркс !)
- За същите, четем че се делят на пет племена, като едното го припознават, като това на МАГОВЕ-те. Родствени са на Скити и кимерийци.

Не знам , Гетски. Честн оказан онямам подготовка да ти отговоря на въпроса и тезата.

Накъде биеш м ие ясно. Действително има някои скитски отметки в мидийците,има и други.
Има и други моменти обаче.
...
В района имаш:
-шумери;
-акадци;
-асирийци;
-аморити;
-евреи;
-халдеи;
-мидяни;
- урартийци;
- хурити;
- касити;
- еламити;
- арамейци;
- и сигурно съм пропуснал не повече от 50. Важни.

...
Нещо смислено като възстановени вярвания лично на халдеи или маги


- В исторически източници е документирано, че единият от дядовците на Ксеркс е мидиец.
- Търсейки покрай това, установих:
а/ Вавилон е доминиран от мидийци(жреци)
б/ мидийците, като население, са локализирани на стика м/у Ирак и Иран, прикаспието. Планински жители към този исторически момент.
в/ планинският масив, който обитават в момента се нарича Загрос. По-старо наименование Загреос, извеждат го от завоевателният поход на Ал. Македонски и елинизирането. Но това име определено е от преди това.
г/ в този район се среща пандемичното цвете Дионисия - http://www.dionysia4u.com/Pages/Guest%20Photographers%20Photo%20Album.htm
д/ при Загрос-ЗагрЕос - има дял в същият, който се нарича Дена
- Твърде много голяма честота, на смущаващи фкти, на едно място ! - как смятате, не е ли интересно ?
- Обръщам се към четящите блога на Спараток - някой да го е интригувало това ?

- С уважение !

от Гет

П.П. Ще бъда благодарен, да получа повече информация ... дори и опровергаваща за някакви "връзки" !
цитирай
104. sparotok - мнение
08.06.2011 18:12
joysii написа:
veselinvalev написа:
sparotok написа:
Весо, благодаря ти за положителната реакция и за добрите думи!
И аз като тебе до към 1984 година се чудех защо нищо не си пасва в официалната историография, после като започнах сам да проучвам как стоят нещата ми се изясни всичко.

Истинската история се пази точно от най-обикновените хора, както каза ти, тя е пропита в бита, песните и приказките им. Исторически извор може да се фалшифицира, но не и народната памет!

Поздрави!


Убеден съм, че благодарение на неопровержимите доказателства в твоите изследвания, рано или късно, и застъпника на иранско-афганската теория Петър Добрев, а и защитниците на тюркско-алтайската теория, ще променят вижданията си за историята ни, и ще се съгласят с твоите научни изводи, с научните изводи на пренебрегваните от официализираната ни наука колоси - Цани Гинчев и Ганчо Ценов. Защото и науката, както и езика, е жив организъм.

Разбира се, Спароток би могъл до безкрай да провежда своите изследвания, но те нямат нищо общо с науката.
Така че, малко трудно може да се случи това - науката да отстъпи пред тях.
Господинът не притежава неоспорими доказателства нито прави научни изводи.
ТУК, ТОЙ ПРОСТО СПОДЕЛЯ СВОЕ МНЕНИЕ.


Разбира се, нали споделянето на мнения, особено по културен начин, не е забранено?

Кога най-после ще ме осветлиш, чии писания ти считаш за научни? Или въпросния човек още не е публикувал още нищо?:)
цитирай
105. veselinvalev - До joysii
08.06.2011 19:40
joysii написа:
veselinvalev написа:
sparotok написа:
Весо, благодаря ти за положителната реакция и за добрите думи!
И аз като тебе до към 1984 година се чудех защо нищо не си пасва в официалната историография, после като започнах сам да проучвам как стоят нещата ми се изясни всичко.

Истинската история се пази точно от най-обикновените хора, както каза ти, тя е пропита в бита, песните и приказките им. Исторически извор може да се фалшифицира, но не и народната памет!

Поздрави!


Убеден съм, че благодарение на неопровержимите доказателства в твоите изследвания, рано или късно, и застъпника на иранско-афганската теория Петър Добрев, а и защитниците на тюркско-алтайската теория, ще променят вижданията си за историята ни, и ще се съгласят с твоите научни изводи, с научните изводи на пренебрегваните от официализираната ни наука колоси - Цани Гинчев и Ганчо Ценов. Защото и науката, както и езика, е жив организъм.

Разбира се, Спароток би могъл до безкрай да провежда своите изследвания, но те нямат нищо общо с науката.
Така че, малко трудно може да се случи това - науката да отстъпи пред тях.
Господинът не притежава неоспорими доказателства нито прави научни изводи.
ТУК, ТОЙ ПРОСТО СПОДЕЛЯ СВОЕ МНЕНИЕ.


Не зная какви са ви мотивите да нападате sparotok, но да ви призная, по начина на коментирането ви не виждам да са никак научни. Погледнах и в блога ви и там видях, че вие нападате по съвсем махленски начин този човек, който се е посветил на науката. Във вашите коментари и постинги не открих нищо научно, нищо свързано с историята, дори и чисто игрива светско фриволна закачливост не открих. Ще ме простите, но съвсем откровено мисля, че дори и зарзаватчиите по зеленчуковите сергии имат по изискан език от вас. И по научен, защото поне те говорят за това, което разбират.
Всъщност, мисля, че се досещам за мотивите, които ви карат да сте така активна в блога на sparotok. Той наистина е най-четения и популярен блогър в България. Поне статистиките това показват. И това не е никак случайно. Мислещите хора разбират кое е истина, защото са се наслушали на страшно много лъжи. Вие просто използвате пространството на коментарите в този блог на sparotok, както и си измисляте поводи за критиките си към него във ваши постинги за да си изградите собствен авторитет. Но всъщност вие не критикувате. Вие обиждате съвсем, съвсем недостойно, махленски, паразитирайки върху чужд труд, чиято уникалност, стойности, качества, истинност, отдаденост и време не можете да проумеете.Това истината. Колкото и, може би, да ви се иска да не я чуете. Но аз най-откровено ви я казвам. И ви я казвам заради това, защото вашите нападки са обидни и за четящите и разбиращи тук в този блог на sparotok - Павел, - човек с когото е огромно удоволствие и щастие да се беседва.
Това е истината, joysii.
цитирай
106. sparotok - до анонимните коментирали за БАН и опонентите ми
08.06.2011 20:54
Съжелявам, но понякога коментари на анонимни не се появяват дори да са одобрени. Случва се често и в други блогове.
цитирай
107. joysii - 108. sparotok
08.06.2011 21:40
"Кога най-после ще ме осветлиш, чии писания ти считаш за научни? Или въпросния човек още не е публикувал още нищо?:)"
..........................
Господине, колко пъти ще ми задавате този въпрос?
Аз Ви отговарям и Вие не публикувате отговорите ми.
Как да се получи диалог?
Питате ме разни неща за да се изфукате пред публиката си , а не показвате моите отговори.
Нали ви обясних, че хората ,на чието компетентно мнение аз се доверявам нямат никакво намерение и време да се обясняват с Вас тук.
Кой сте Вие,че да Ви обръщат такова внимание?
Участвайте в исторически и археологически конференции.
Там се разгръщат научните полемики.
Не тук.
Вие не знаете ли това ,че все ме карате да призовавам тук учени от БАН?
Този сайт е абсолютно несериозно място за научни дебати.
цитирай
108. joysii - 109. veselinvalev -
08.06.2011 21:49
Господине, разбира се,че няма да откриете нищо научно в блога ми.Да не съм луда да взема да се излагам като Спаро.
Не съм научен работник.
Приятелите ми работят в БАН.
Това, което пиша на Спаро е всъщност тяхното мнение.
В блога си пиша други неща и ...естествено- нападки срещу Спарчо, защото искам да защитя авторитета на моите приятели от плиткоумните подмятания на тукашните пишманисторици.
.........................................
Спароток не е и никога няма да бъде човек на науката.
Може би поне ако имаше историческо образование,щеше да е малко по-близо до същността на историята и археологията, но той няма.
Ще кажа още веднъж, че в средите на младото поколение български археолози той се слави като несериозен и повърхностен фантазьор.
........................
Господин Спароток, моля, публикувайте отговора ми към veselinvalev
цитирай
109. d3bep - Принципно, май Фол беше казал, Г...
08.06.2011 21:49
Принципно, май Фол беше казал, Гетски :) Всичко могат само бог и етимолог.

Вавилон, гетски, по принцип не е доминиран от мидийци - жреци, а е храмов комплекс. Той изобщо възниква като храмов комплекс на УР и в последствие няколко войни на стотината племена, които изредих по - горе, разрушават ур и градът се мести около вавилон като си остава градът с най - много храмове на калпак. Така че "доминиран от едикои си жреци" не е особено .. характеризиращо го понятие. Той е преди всичко култов център, по - късно вече рипват дворци и красоти.
Принципно районът има история , и то доста обширна, на да ги наречем... "републикано - монархически" борби. Ако искаш поразгледай, потърси и после виж твърдението си в този контекст.


Второ, далеч преди медите загрос е дом на много племена, и доколкото знам , името се счита от хурийски произход.

Трето, обърни внимание на следния факт. Ако теорията ти е вярна, името е засвидетелствано при медите ПРЕДИ да бъде при траките... При траките е в ограничено ползване като алтернатива на Дионис, и то през гръцки прочит. При медите е голяма планинска верига. Оттам нататък само спекула.

Четвърто, какви са източниците на твърденията ти? Можеш ли да посочиш източници с името загрос и загреос, както и твърдение че точно медите - късно явление, на коеот много учени дори не признават собствена нация и език, са го кръстили?
Даже аз мисля, че медите не са чак толкова диви планинци и живеят покрай пътя, според асирийците.

Още точки за размисъл:
- медите са организирани в градове - държави с нестабилни съюзи, а траките не.
- медите идват западно от месопотамия. Траките източно.

Що се отнася до цветето, там по -скоро даваш някаква закачка.

Трябва първо да отговориш на въпросите:
- кой е първият му подвид;
- кой го е открил;
- защо го е кръстил така.

Не са го кръстили медите с латинско наименование, браткиш :)
Аз чета за някакъв Дитър Цшумел. Не ми мяза на мидиец... Може и на мидийски да го е кръстил, но по скоро.. ма йго е оприличил.

Поздрави :)
цитирай
110. sparotok - разлики
08.06.2011 21:52
joysii написа:
"Кога най-после ще ме осветлиш, чии писания ти считаш за научни? Или въпросния човек още не е публикувал още нищо?:)"
..........................
Господине, колко пъти ще ми задавате този въпрос?
Аз Ви отговарям и Вие не публикувате отговорите ми.
Как да се получи диалог?
Питате ме разни неща за да се изфукате пред публиката си , а не показвате моите отговори.
Нали ви обясних, че хората ,на чието компетентно мнение аз се доверявам нямат никакво намерение и време да се обясняват с Вас тук.
Кой сте Вие,че да Ви обръщат такова внимание?
Участвайте в исторически и археологически конференции.
Там се разгръщат научните полемики.
Не тук.
Вие не знаете ли това ,че все ме карате да призовавам тук учени от БАН?
Този сайт е абсолютно несериозно място за научни дебати.


Кой говори за дебат, исках само заглавие на публикация, за да видя какво е нивото на компетентност на прехвалените от тебе хора. Нито им искам адресите, нито телефоните, или други лични данни.

Обикновено когато образованите хора не са съгласни с нещо те предлагат котра аргументи обосновани с данни от даден исторически извор, или научна публикация.

Ако твоите хора нямат научни публикации, то те не са и учени каквото и да са ти казали.

Или дай заглавие на научна работа, или си трай, така няма да ставаш за смях:))
цитирай
111. sparotok - поведение
08.06.2011 21:56
joysii написа:
Господине, разбира се,че няма да откриете нищо научно в блога ми.Да не съм луда да взема да се излагам като Спаро.
Не съм научен работник.
Приятелите ми работят в БАН.
Това, което пиша на Спаро е всъщност тяхното мнение.
В блога си пиша други неща и ...естествено- нападки срещу Спарчо, защото искам да защитя авторитета на моите приятели от плиткоумните подмятания на тукашните пишманисторици.
.........................................
Спароток не е и никога няма да бъде човек на науката.
Може би поне ако имаше историческо образование,щеше да е малко по-близо до същността на историята и археологията, но той няма.
Ще кажа още веднъж, че в средите на младото поколение български археолози той се слави като несериозен и повърхностен фантазьор.
........................
Господин Спароток, моля, публикувайте отговора ми към veselinvalev


Поведението ти минава границите на смешното и забавното, и започва да ме тревожи.
Тъй като не даваш нито едно заглавие на публикация на твоите познати учени, то вече и за слепите става ясно, че тези учени са само твоя болна фантазия.

Или докажи, че имаш познати в БАН давайки заглавия на техни работи, или престани да се излагаш с невероятните си фантазии.
цитирай
112. joysii - 115. sparotok
08.06.2011 22:07
Фантасмагориите са Ваш специалитет.
А мен - на кръст да ме разпънат, никога няма да направя тая простотия да изтипосам тук имената и публикациите на моите приятели от БАН.
Ако те желаят,ще го направят сами.
И..другата идея - че търся популярност чрез Вашия тъп блог...,но,моля Ви,...иска Ви се да е така.
Колко пъти трябва да Ви кажа,че аз не съм като тези-наивните Ви привърженици тук.
Не ми пука особено за популярност и слава в тоя сайт.
Освен това, вече съм го правила сто пъти - привличала съм лесно вниманието на тукашната публика върху себе си.За мен това изобщо не е проблем.
Не се ласкайте сам - Боооже, да си прося слава пишейки във Вашия блог!
Смешно и наивно е това Ваше виждане.
Като всичко в блога Ви.
.............................
Най-любезно Ви моля да публикувате и този мой коментар.
Предварително благодаря.
цитирай
113. bgwest - до Двамата спорещи...
08.06.2011 22:53
Така ми се иска да се включа в спора ви ...но съм мноо босичък!
Горе долу 40% вдявам/по скоро 20%/ от спора между Вас....Но за мен Вавилон и Египет са си чисто тракийска работа....Създададени от недоволни и изгонени тракийски родове....
Чисто лаическо мнение.....за ,което предварително се извинявам..
цитирай
114. sparotok - така си и мислех:)
08.06.2011 23:18
joysii написа:
Фантасмагориите са Ваш специалитет.
А мен - на кръст да ме разпънат, никога няма да направя тая простотия да изтипосам тук имената и публикациите на моите приятели от БАН.
Ако те желаят,ще го направят сами.
И..другата идея - че търся популярност чрез Вашия тъп блог...,но,моля Ви,...иска Ви се да е така.
Колко пъти трябва да Ви кажа,че аз не съм като тези-наивните Ви привърженици тук.
Не ми пука особено за популярност и слава в тоя сайт.
Освен това, вече съм го правила сто пъти - привличала съм лесно вниманието на тукашната публика върху себе си.За мен това изобщо не е проблем.
Не се ласкайте сам - Боооже, да си прося слава пишейки във Вашия блог!
Смешно и наивно е това Ваше виждане.
Като всичко в блога Ви.
.............................
Най-любезно Ви моля да публикувате и този мой коментар.
Предварително благодаря.


Така си и мислех, приятелите ти от БАН съществуват единствено и само в твоето въображение:))

Ти самата не си в състояние да прецениш дали нещо е верно, или не, просто не ти е по възможностите, иначе щеше да представиш заглавие на научна работа, или щеше да оспориш исторически извор.

Дръж се културно, не обиждай никого и винаги можеш да коментираш тук...
цитирай
115. get - :)) - Няма страшно, на всеки му е било съдено да бъде на твоето положение !
08.06.2011 23:24
- Важното е човек като, започне да има желание и упоритост и да продължи !
- Когато пък е постигнал вече оценими резултати - да не се прехласва от наученото до момента, а да продължи, да търси сравнвява и т.н. :))
bgwest написа:
Така ми се иска да се включа в спора ви ...но съм мноо босичък!
Горе долу 40% вдявам/по скоро 20%/ от спора между Вас....Но за мен Вавилон и Египет са си чисто тракийска работа....Създададени от недоволни и изгонени тракийски родове....
Чисто лаическо мнение.....за ,което предварително се извинявам..


- Тук, още на първата крачка се сблъскваме с толкова много проблеми, че нямате си на представа ?!
- Можем ли да говорим за етнос към 5-то хил. пр.хр., моята позиция е клоняща към "Да" опонента по скоро изхожда от други позиции ... но за това е най-добре да обясни самият той !
- Вторият момент това е езика ! - кога на кой етап от своето цивилизационно развитие можем да кажем, че човек започва да говори усложнено. така че, да може да описва от чисто житейско битови процеси, до такива абстрактни концепции и понятия, като Бог, космос и ред подобни ?
- Пак ще си призная "вината", че малко или много моята позиция е ... могат да ме обвинят в "трако центризъм". Какво имам в предвид ? - културата на Европа е възникнала на балканите или малко по-общо причерноморският ареал и след това на база естествен прираст, това население я разнася на юг(Египет), изток чак до Индия, отново изток към централна Азия и т.н.
- Ще си поставите въпроса - Защо пък траките(или както са се себенаричали) Ами поради това, че те са доминиращите в този културно-цивилизационен процес ? - и по причина, че те произлизат от този център, където се създава тази най-висока земеделска уседнала култура. Имам предвид "Варна-Хаманджия", "Маришка" на юг и т.н.
- Дзвер може да ме упрекне, че изпадам на позиците на тези, които на времето са се явили унищожители и укриватели на историята ни поради расизъм - вероятно ще е прав ?

- С уважение !

от Гет
цитирай
116. d3bep - За етноса, Гетски ,ти си един път така, три пъти вака... Намери ми етнически определен древен цар в древните източници, и аз ше ти намеря видимо етнически разли
08.06.2011 23:52
Принципният спор, който ми предлагате, едалеч от това, с коеот се занимавам.

Началото на цивилизацията, стиснете зъби, все още не се знае къде е и какво е.
Може и да е под водата.

За да претендираме обаче че ние сме дали силно езотеричната култура на Шумер или изпипаната във всяко отношение култура на Египет, то трябва ние да имаме едно нещо:
- По древни от тях еднозначни следи на точно тая култура. Или както искате, на двете...

Нямаме.
СПециално за египет сме по - скоро последователи, хванал съм обратният път и той води до много неща. Някои от нещата водят и до времето преди египет, но преди тях такава култура нямаме. Без да обсъждам доколко истински ,доколко фалшиви са някои наши находки и как точно става датирането в България, след като консервация дори не се практикува...
Не можем засега да предявим такива претенции. Няма на какво да стъпим. Можем да си приказваме празни приакзки по форумите, но толкова.

Засега, вече казах. "лимеса" ни е пети век преди христа. Там бутайте.
Древни аборигенски култури има навсякъде по света. Сигурно и по - древни от нашите, но те не са носителите на културата. В Египет има няколко. В шумер има няколко - предшумерски... Само ние ревем.

И най древната такава да е у нас, без връзки, само с едно голо трупополагане с истински или измислени бижута - правят го всички култури - нищо не доказваме.

Или поне не повече от това, ако сега Танзания се вдигне и каже:
"Понеже тука сега намерихме най - древният череп на човекоподобно - зинджантропът, барабар с инструментариума му, значи тва със сигурност доказва, че ний сме ви дали културата и всички сте негри!".
Верно си е, наште хиляди години пред техните милиони ряпа да ядат...

Това е булевардното ниво на историята.
Аз не знам дали някога ше дораста до по - голямото, но мога да ви кажа, че там оръжията са много по - други, по страшни и битката е далеч напреднала... Разглежданите като основополагащи въпроси за тюрки, финикийци и прочие там отдавна не седят....

Поздрави!
цитирай
117. joysii - 118. sparotok
09.06.2011 09:23
"Така си и мислех, приятелите ти от БАН съществуват единствено и само в твоето въображение:))"
.................................
Както е известно - това,което Вие си мислите е твърде далеч от истината.
.................
Предупреждавате ме да се държа прилично?
А отправяте ли този призив и към останалите, които не се държат особено прилично,но коментарите им са във Ваша подкрепа?
Аз не възнамерявам да си премълчавам, когато моите приятели и аз сме обект на тъпашки намеци или директни обиди.
И още нещо - освен,че в историческите Ви възгледи има пропуски и неточности, и това привлича моето внимание, аз се интересувам и от Вашата личност.
Нали се сещате - що за човек сте.
Това е доста интересно.
Определено ми се струва ,че бихте искали да сте един, но...всъщност сте съвсем друг...такива разни.
Хайде - хубав ден.
цитирай
118. get - :)) - Добре, добре - но ако приемем един друг подход за разглеждане и осветляване ...
09.06.2011 14:35
... на този концептуален въпрос ?!
d3bep написа:
За етноса, Гетски ,ти си един път така, три пъти вака... Намери ми етнически определен древен цар в древните източници, и аз ше ти намеря видимо етнически разли ...


- Ако качествено променим подхода ни за интепретация на някои основополагащи и феноменални моменти в историческото развитие на човечеството ? - Какво имам в предвид ? - ролята и мястото на царя-жрец !!
- Там е и основният препъни камък в дискусията ми с теб ! - Ти приемаш, че теократичното общество, характеризиращо се с жреческата каста, сложният ритуал и религиозни вярвания. С това се издига ролята фараона, като сам и единствен олицетворяващ египетският народ ... за нещо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО, като културно и социално достижение !! - за мен това не е така ! ... обяснявам накратко.
- Следствие на цивилизационният скок, се набелязва и културен такъв. Социума под вида на групата започва да се възприема, като общност - един колектив, организъм. Пред същият стоят изпитанията, които Съдбата(Бог) му изпраща ! За общността става жизнено необходимо да разбере "волята" на Бог. На базата емпиричен опит или др. качества(неща) обществото РАЗБИРА, че определени негови членове имат по-развити качества да да предвиждат промените(като ситуативни моменти). Тоест това са хората, които имат качеството да "чуват" гласът му(Бог). Тоест какво нас ни КАРА да постъпваме по определен начин, иначе настъпва наКАЗАнието. От там мисля идва и смисъла на думата, че човек е "харизматичен"(семантично е свързана с КАР-ЧАР), тоест този който разбира - как бог ни кара(говори) да постъпваме по определен начин ?! - От там, тоест от КАР(ам) до философско религиозният конструкт, прозрение е една крачка. Човекът със свръхсетивни способности и имаш възможността чрез тях да предпазва племето от наКАЗАнието, става говорител на племето и представителят му пред Бог. С това се появява институцията кар(ам)-ЦАР-ЖРЕЦ. Това не е емонарха от ранната гръцката античност. Това по-скоро е религиозно-обредна и дълбоко осъзната-философско Фигура. При Египет се забравя(опошлява)това знание, при траките тази концепция, се запазва до късната античност !!
- Това се запазва, като символна концепция и при(пластиките) на Тракийският конник, и при изображението в Свещарската могила, и при тази от Александрово.
Като обощение - Това, което ти приема, като културен и религиозен възход при Египет, това по-скоро е признак-символ на духовен и верски упадък, който настъпва при социума след създаването на държавата, като институция. Също и като, разделянето/разкъсването на религиозното функционално религиозното предзназначение на Царят-жрец !!
- Поради опита ми да предам в синтезирана форма концепцията си предполагам, че от това е пострадала малко или много познавателната част - За което извинете !!

- С уважение !

от Гет "ктист"
цитирай
119. sparotok - Botorita
09.06.2011 23:21
анонимен написа:
Здравейте! Отдавна исках да попитам за мнение за следното: "В испанското село Боторита, близо до Сарагоса, през 1975-1976 г. са открити бронзови плочки, които впоследствие стават известни на научния свят като Bronces de Botorrita.Плочките са изписани с руническо писмо, което ги прави интересни за нас. При една от тях текстът е много добре запазен. ...." от Борислав Борисов
http://liternet.bg/publish20/b_borisov/2000_g.htm


Моето четене е съвсем различно от това на господин Борисов...
цитирай
120. sparotok - приятели
09.06.2011 23:33
joysii написа:
"Така си и мислех, приятелите ти от БАН съществуват единствено и само в твоето въображение:))"
.................................
Както е известно - това,което Вие си мислите е твърде далеч от истината.
.................
Предупреждавате ме да се държа прилично?
А отправяте ли този призив и към останалите, които не се държат особено прилично,но коментарите им са във Ваша подкрепа?
Аз не възнамерявам да си премълчавам, когато моите приятели и аз сме обект на тъпашки намеци или директни обиди.
И още нещо - освен,че в историческите Ви възгледи има пропуски и неточности, и това привлича моето внимание, аз се интересувам и от Вашата личност.
Нали се сещате - що за човек сте.
Това е доста интересно.
Определено ми се струва ,че бихте искали да сте един, но...всъщност сте съвсем друг...такива разни.
Хайде - хубав ден.


Аз също бих се засегнал, ако няой обиди моите приятели. Нека обаче бъдем откровени, не съм наричал никога нито един учен мухло, фантазьор, орач и т.н.

Имам право да изразя критика и го правя, ти също имаш право на съмнение, дори на остра реакция, но за да се добрем до истината трябва да храним уважение един към друг.

Друго също е важно, възраженията трябва да се базират на неспоменати факти, исторически извори и т.н. Мненията и вижданията дори на световно известни учени не могат винаги да се използват като контра аргумент. Много неща се променят в науката понеже постоянно излизат нови данни.

Аз имам предимството, че разполагам с много, важни изследвания на различни учени, а и имам достъп до частни и големи библиотеки за академическа литература в Германия, Британия, Белгия и Холандия. Това ми дава възможност да се добера до данни, които са трудни за намиране в България. Имам цяла мрежа от приятели, които ме снабдяват с важни издания, а и ме уведомяват за нови археологически открития.

Това е "тайната" ми...аз съм най-обикновен човек, който е благословен с приятели:)
цитирай
121. d3bep - . . . на този концептуален въпрос ...
10.06.2011 10:04
get написа:
... на този концептуален въпрос ?!


Фантазираш.
Нема да те изправям пак за египет. Опитваш да вкарааш някакво тълкувание на хему, в което толкова пъти те запознавах като идея за обществена организация, но....
Не е темата да споря за египет. Изобщо представата ти за царя и жреците е сбъркана, все едно чета някой близкоизотчен автор от 60-те години. Оставаше само да кажеш за стоте хиляди заклани роби на пирамидата... Направо ги нарисува, то не е тормоз, не е еснафщина.
Само си задай въпроса, преди Ехнатон някой цар да е жертва на революция? Ясно че за теб египет е Ехнатон и Рамзес две, ама преди тях имаме минимум 2000 години писана история, след Рамзес колко? 20? Имало ли е възстание на босите и гладните??? На жреците? На оставените без бог? Дай някой пример, недей само ги редя като мъниста. Къде има такава държава? Терор може би? Ами как без професионална армия?

Лошото - за тракия си в абсолютна грешка.
Можеш ли да ми покажеш някакво доказателство, че тия знания, това обожествяване, това личностно богоизрастване като концепция или като резултат изобщо е било достъпно за обикновения човек?
За някой отвъд аристократа или царя - жрец, дето толкова го плюеш, ама си е точно същото при траките.

Не можеш естествено. То ако можеше храмове и стенописи щяха да са в пъти повече.
В тракия това е даже по - затворено за масите и запазена марка за "богоизбрани", отколкото в Египет.
По скоро аз мога да ти покажа ритуални гробници на обикновени хора в Египет.
Тракия е бедна и на храмове...

Не се опираш на друго, освен интерпретация.

И ако теократичното общество с цар жрец е низшо и упадъчно, значи са низши предимно на траките...
Които явно не познаваш добре.
Само царят е божествен, народът чрез него.
И докато упадъкът в египетското общество ми се налага да ти го обяснявам....
Упадъкът в тракийското може да ти го обясни всеки.

Казваш ,виновна е "държавата".
Чудно, че чак накрая се е провинила.
Може би гледаш листата вместо дървото?
цитирай
122. reader1 - " Траки, Готи, Славяни " - книга от Петър Георгиев
10.06.2011 12:23
Ето това открих : http://www.ivanstamenov.com/2010/07/2079/
цитирай
123. get - - Не съм гонил ефекта, да припознавам нещо си или да противопоставям траки с/у ...
10.06.2011 15:02
... египтяни ?!
- Ако тръгнем по тази линия, ще изпаднем в някакъв странен "национализъм" - просто давам ги в опита си да развия/илюстрирам концепцията !!
d3bep написа:
И ако теократичното общество с цар жрец е низшо и упадъчно, значи са низши предимно на траките...
Които явно не познаваш добре.
Само царят е божествен, народът чрез него.
И докато упадъкът в египетското общество ми се налага да ти го обяснявам....
Упадъкът в тракийското може да ти го обясни всеки.

Казваш ,виновна е "държавата".
Чудно, че чак накрая се е провинила.
Може би гледаш листата вместо дървото?

- Орендата, или по-скоро това което се крие зад понятието, мисля че е била близка на населението ! ... поне през античността .
- Когато спонтанно постигнатите прозрения се канонизират и станат догма - именно тогава човечеството потъва в материално-примитовно битово мислене.
- С тази цел се създават и храмовите постройки и жреческото съсловие ! Когато всичко се вкара чрез знакът-буква в писаното слово-догма - знанието се обръща в догма а не в живо осмисляне, съобразно конкретната моментно-ситуативна рамка !
Казано накратко "Панта рей" !!
- Освен на източници(съдържание-писано) обърни внимание на символиката при храмовете. Битово-ритуална символика и ред др. неща. От там може би ще ти стане малко по-ясна същността на тезата, която застъпвам ! - иначе щем изпаднем в безплоден спор - Е ли, развитието на храмовото и др. строителство "Нов и по-сложен(пълноценен) етап в духовното развитие на човечеството !" ?? - Аз казвам - Не ... това е белег ... признак по-скоро, за духовен регрес ! Консервативността при релегиозните знания и практики не говори за тяхната по-висока приложна стойност(резултативност).
- Пак казвам, това е становище ... работна хипотеза ! - вървя по нея, проверявам доказвам или отхвърлям !!

- С уважение !

от Гет "ктист"
цитирай
124. joysii - Време е с душите си интуитивно да ...
10.06.2011 21:34
nikstan написа:
Време е с душите си интуитивно да отсяваме нещата..Сей орачо..Където трябва ще поникне.На родна земя и душа.

=================
Не АЗ Ви наричам орач, господин Спароток!
Моля, Ви!
цитирай
125. barbarian - Няма ли кой да бан-не това Joysii!
11.06.2011 10:40
Омръзна ми от неговитe пубертетски брътвежи за нейните приятели "млади" археолози! Стига си пълнила блога на Павел с глупости! Взимай си компа под мишница да те няма, като преди това бързо измъкни кабела на ЛАН-а да не дойдат бацилите. Шегувам се, не сме такива като нея(него) Joysii! :)
цитирай
126. sparotok - !
11.06.2011 16:07
reader1 написа:
Ето това открих : http://www.ivanstamenov.com/2010/07/2079/


Успях да прочета малко, но мога да кажа, че книгата е сериозна стъпка в положителна посока!

Поздрави!
цитирай
127. sparotok - книга
11.06.2011 16:09
kansandilh написа:
reader1 написа:
Ето това открих : http://www.ivanstamenov.com/2010/07/2079/


Определено си попаднал на добра находка...Чудесна книга-много фактология, добре защитени тези и увлекателен стил на поднасяне и оспорване на лъжливите исторически теории. Очевидно, за ужас на "правоверните" историци и техните подръжници, спаротоковците в България са много повече от един.
Препоръчвам я на joysii...току виж поумнее!?
Още повече, че е безплатно-щракаш линка... и четеш...


Книгата наистина е хубава! Има малки грешки според мен, но това си е в реда на нещата, няма безгрешни хора и теории.

Поздрави!
цитирай
128. d3bep - . - Освен на източници(съдържан...
12.06.2011 10:03
get написа:
.
- Освен на източници(съдържание-писано) обърни внимание на символиката при храмовете. Битово-ритуална символика и ред др. неща. От там може би ще ти стане малко по-ясна същността на тезата, която застъпвам ! - иначе щем изпаднем в безплоден спор - Е ли, развитието на храмовото и др. строителство "Нов и по-сложен(пълноценен) етап в духовното развитие на човечеството !" ?? - Аз казвам - Не ... това е белег ... признак по-скоро, за духовен регрес !


ТУк не съм на едно мнение с тебе, но да разбереш моето мнение можеш само като посетиш истински храм.
Към нашите овчи преграждения отношението ми е по - скоро някаква лека неприязън, а жена ми , която е добър човек, буквално ги ненавижда и почти със сила само мога да я завлека там на празници. За сватбата се наложи аз сума пъти да я убеждавам(аз!) за да има "църковен брак". Не за друго, н ого смятам за п о- стяара традиция и по - приятен на гостите.

Съвременната концепция и древната концепция за храма е нещо различно. Грешката е, че при теб са смесени. Храм има много преди да се прояви шовинизма, идеята ,че нещо си струва да го правиш само ако биеш теманета в пода на храма, и прочие.

Древният храм изобразява света. Заобиколен от вода, осветен от слънчеви прозорци, с прогледи към небетъо и важн извезди и съзвездия, с колони с растителни мотиви, крепящ "звездно небе" и крилати слънца, обикновено храмът рисува и свежда в популярна форма езотериката, митовете и скритото им значение.
Това посленото е общо взевто характерно за абсолютно всички храмове на дълбоката античност. От Америка, през Азия до Средиземноморието.

Селянинът, копал цял живот нивата в родопите или пасъл магарето в оазиса, няма много познания за света на божественото, нито знае откъде ше да е безсмъртен, дори и да е чувал, а изпитва такава нужда.
Храмът му я дава.
Храмът изобщо не го задължава, жив, умрял или прочие на конвейр да минава там.
Напълн одоброволно.
Храмът изобщо не му преч ида посещава и други храмове, даже и чуждоземски.
Масово посещение на храма има само на празниците ,във връзка със забавни театрални програми по митологията. По принцип то е за да се съберат хората ,да хапнат, да пийнат, да пеят, да танцуват и да видят новата постановка за изида и озирис или за Амон Ра, както и да присъстват на богослужениеот на открито, да участват в процесията на ритуалняи поход, срещите на статуите на божествата и прочие.

Изобщо не мисля, че е ненужен. Напротив, това е подарък от владетеля към хората. Така и те разбират за безсмъртието, митовете, ритуалите.
Именно храмът е двигателя в това и обикновенните хора да почнат с гробниците, личните божества -покровители, именуванетои на тях и прочие.

КОнсервативността и регреса няма да коментирам :)

Поздрави!
Поразгледай някой от живите древни храмове. И после кажи.
Нашите, макар и ползвани,са мъртви, задължаващи камънаци.

Отново казвам, седейк ив нета ивтълпявайки си някаква концепция, която търсиш отртук - оттам няма да ме разбереш.
Само храмовете могат да ти "проговорят". Няма литература или сайтове, които да ти помогнат и да пресъздадат усещането на един, дори полуразбит храм.

Няколко пъти съм ти казал, пред храмовете приамидите са некви купчини тухли и камънаци.

Поздрави!
цитирай
129. shitonyou - Истинската българска история!
12.06.2011 13:23
Няма никакъв спор, че сме наследници на древните траки и части от нашият език са наследени именно от тях. Но да не забравяме, че езикът ни е от славянската група. Тоест или ние говорим славянски език или всички останали така наречени славянски народи - говорят български език, което е несериозно. :)

Във всеки един език има чуждици или заемки. По тази логика, ако след 1000 години някой лингвист открие наш ръкопис на "маймуница" (български език написан с латински букви) и прочете думите "blog" , "videoclip" , "televizor" , "radio" , "totalen" , "avtomobil" , "internet" , то той без съмнение би заключил , че българите преди 1000 години са говорили английски език (или поне някаква подобна форма). Имаме и много руски, турски или гръцки думи, това обаче не ни прави повече руснаци, турци или гърци. Думите в един език са богатство, но не база за произход на народа, който ги използва. Всяка една дума може да е взета от съседен народ, а защо не и далечен.

Трудно е да се намери и напише истинската българска история. Боже, та тя беше толкова пъти пренаписвана и преиначавана през последните 100 години, какво да кажем за период от 2000 години - направо немислимо.

Иначе, желая ти успех в нататъчното дело!!
цитирай
130. sparotok - Думи
13.06.2011 07:32
анонимен написа:
bbbb1 написа:
в един език има десетки, дори и стотици хиляди думи. Нелепо е да правите изводите си на база 20-30 думи. Помислете добре кой действа емоционално.

Поздрави

По принцип всеки език съдържа исконни думи и чуждици.Известно е ,че чуждиците съставляват около 80% от лексическия състав на езика,а само около 20% са исконни.Като отчетем и голямото разстояние във времето,в което езикът ,като жив организъм се развива и някои думи променят формите си,напълно естествено е особено при сравнителен анализ базата да е още повече стеснена.нас на времето(19780 ни учеха,че исконните прабългарски думи,оцеляли в съвременния ни език са само 20(двадесет)-белег,бъбрек,хан,кавхан ,кърчаг и др.В този смисъл намирам базата думи на Спароток за нормална като обем.Освен това,тези статии тук едва ли са достатъчни да се стигне до сърцевината на нещата.Самият Спароток се позовава на доста по-обширен материал и автори,където ,сигурна съм,че ще срещнем още примери(не само 20-30),а щом това е по силите му,защо да не е по силите и на други да се поровят ако се съмняват.


По принцип думите са повече. Имената на старобългарските владетели са от тракийски произход. Аспарух, Кроват, Кубер, Бат Баян, Тервел, Телец и др. се обясняват лесно на тракийски, но никой не е правил тази съпоставка.

Поздрави!
цитирай
131. atil - Езика им е бил такъв какъвто е и дн...
13.06.2011 16:09
Езика им е бил такъв какъвто е и днес!Има милиони хора които не са си сменяли езика оттогава до сега.Защото не им се е налагало заради историческите обстоятелства,както на част от нашите предци тук.Този език и днес се говори у нас,но му викат - турски ,заради това че дълго време сме били част от Османската империя.Тогава религиозното разделение и противопоставяне прераства в културно а после в етнически и дори езиково.Същото е и в Русия,но там с обратен знак - насилници и потисници са не мюсюлманите - тюркоговорящи а "славяногласните" православни...
цитирай
132. merlin68 - atil,
13.06.2011 18:42
прав си, този език и днес се говори тук в България, и днес както и в миналото обаче той не е имал и няма нищо общо с турския.
цитирай
133. merlin68 - Академик Дмитрий Лихачов
13.06.2011 18:46
"Българският литературен език е първият сред славянските езици, не само по време на възникване, но и по необикновената си красота и тържественост. Няма друг такъв славянски език, има езици богати, разнообразни, но такъв тържествен, красив, бих казал баховски език няма. Ако можеше да се направи подобно сравнение, то българският е като Бах сред композиторите.
Скъпи български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната сред съществуващите сега културни нации в Европа и целия свят."
Академик Д. Лихачов
цитирай
134. atil - Славянобългарския език, за него ...
13.06.2011 21:12
Славянобългарския език,за него говори Лихачов.Той е първия литературен език и за тях.Бурджаните,ермийците и няколкото алански рода ,които са основали България тук и са завладели обширни части от Балканите(като са покорили и славяните) са друго нещо.А как славянобългарския става държавен,официалин и Богослужебен език е друга тема.
цитирай
135. merlin68 - atil,
13.06.2011 21:34
интересно защо ли пък никой на Балканите (освен едни други нашественици дошли много по-късно) не говори езика който ти си мислиш, че са имали тези "покорители" на балкани и славяни:)
цитирай
136. atil - Целия Делиорман го говори и днес!В ...
13.06.2011 22:14
Целия Делиорман го говори и днес!В Македония също.В Северна България са дошли около 30 хиляди от юг и от тях не се знае колко са били османци.Срещу Сигизмунд са се били сърби против освобождението на България.Срещу Тамерлан при Анкара също,за Баязид са воювали и т.н.Никакви пълчища отникъде не са дошли,просто половината българи станали "турци",друга част избягала в чужбина,трета била избита и измряла от чумата.А хората - християни до преди три поколения са били двуезични,освен славянобългарски с много тюркски думи,са знаели и са говорели и чисто турски.Включително и Апостола на свободата с големите честни и сини очи.И недей да ме наричаш "турчин" и да ми обясняваш какъв език съм говорел в моя блог защото клевети,лъжи и псувни не пускам сред коментарите...
цитирай
137. merlin68 - atil,
13.06.2011 23:26
самоопределящото се като турци малцинство в страната ни говори турски (колко е чист не знам), българите не говорят турски. В Македония до колкото чувам и разбирам говорят български, но те си го определят като македонски. За апостола на свободата ще се въздържа да ти отговоря само от уважение към автора на поста.
Що се отнася до това как половината българи станали турци и погнали да колят другата половина, които избягали и измрели от чума.... какво да ти кажа, не съм компетентен да ти помогна, въпреки, че имам желание.
И никъде в коментара ми към твоя пост (който ти изтри) не те наричам турчин, само обобщих в едно това което ти сам казваш и показваш (чрез аватара си) за себе си. А именно - че си булгар, потомък на Кубрат с аватар на сарматски рицар от филма "Артур", говорещ на турски.
Честно казано доста колоритна личност си:)
цитирай
138. atil - Точно така е станало, затова днес не ...
14.06.2011 10:25
Точно така е станало,затова днес не сме 50 - 60 милиона а по кефа на световната демокрация може да станем скоро и 5-6 млн...Хората не изчезват и не се изпаряват,не може да си страна от калибъра на Франция,Византия и после да станеш -"Балканска държавица".А по света и днес българите говорещи на оригиналния тюрко-булгарски език са няколко пъти повече от тези тук на Балканите.Изтрих ти коментара(досега съм трил само още два пъти) защото внушаваш по болшевишки начин,че съм бил турско говорящ.Това не ме засегна,но просто не е вярно.Аватара е удачен е на булгар от времената когато и Западна Европа е била в рамките на българския каганат.От 10 век булгарския тюрки тук е неофициален и е вървял като втори език.След завладяването на Балканите от Османците всичко минава под турски знаменател.Вярата определя народността а православието е било славяноезично.Така че няма какво да се правите на луди и да се чудите какво приказвали в България,Турция или Македония.Това е едно а още по-важното е че днешните и вчерашни управници не знаят какво правят и какво приказват,та и оттам пълния хаос и деградация...!Аз съм лесен,след няколко месеца вообще няма да пускам нищо никъде,и това досега е достатъчно.На мене и много по-малко от това ми свърши работа навремето.
цитирай
139. анонимен - @joysii: Осветлиха агентите на Държавна сигурност във ВАК
16.06.2011 23:15
Уважаема госпожо, предоставям ви тази връзка в случай, че някой от цитираните от вас учени от БАН, които разгромяват задочно теорията на sparotok е в този списък.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=930749
цитирай
140. sparotok - не всичките
16.06.2011 23:17
анонимен написа:
Уважаема госпожо, предоставям ви тази връзка в случай, че някой от цитираните от вас учени от БАН, които разгромяват задочно теорията на sparotok е в този списък.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=930749


Лошото е, че списъка не е пълен...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 13206104
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 103798
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930