Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.10.2010 20:52 - Славянските топоними в Стара Гърция и техният тракийски характер
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 83562 Коментари: 244 Гласове:
89

Последна промяна: 31.10.2010 20:59

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Славянските топоними в Стара Гърция и техният тракийски характер

 

 

 

Според официалната историография през VI-ти век  славяните започват да преминават река Дунав, малко по-късно походите им стигат до Бяло Море, а след време славянски племена стигат до Епир, Тесалия, Пелопонес и създават хиляди селища там.В началото на XX-ти век Макс Фасмер прави списък на славянските топоними в Гърция  и анализира имената им...

 
Фиг. 1-Разпределение на славянските топоними в Гърция

image

Разгледаме ли имената на така наречените славянски селища в Гърция ще забележим един парадокс. Винаги когато един чужд народ навлезе в дадена държава той налага нови и непознати дотогава топоними. Това е напълно нормално, да вземем на пример турското нашествие в нашите земи. Преди него в България не е имало топоними и хидроними съдържащи елементи като кюпрю-мост, дере-река, бунар-кладенец, кьой-село...

 

Проблемът със славянските топоними в Гърция се състои в това, че те изобщо не са нови, а принадлежат на езикът на най-старото население на Балканите – траките, които според наши и чужди учени са били елинизирано малцинство през VI-ти и VII-ми век. Типични елементи от тракийските топонимия са вис-село, бал, бел-бял, тсиер-чер ( черен), вода-вода, берг-бряг, гара, гора-гора ( планина), бурд-брод, берза-бреза, темен-тъмен, кал-кал и т.н. Тракийските топоними не само, че не изчезват през Ранното Средновековие ( когато траките уж са “забравили” езика си), но и дори се засилват. Намираме ги в Дунавска България, но също и между Епир и остров Крит, от Закинтос до Енос...точно в пределите на завладените от славяните през VI-ти и VII-ми век земи.

 

Нещо не се връзва, нали? Официално славяните не са роднини на траките, не са били и в контакт с тях, как тогава езикът им ще е като тракийския? Единственото разумно обяснение е това, че хората, които Йордан, Прокопий, Симоката и Марцелин определят като славяни са всъщност старо тракийско население обитаващо свободните територии на север от река Дунав.

 

Названието славяни е доста подвеждащо, днес то важи за руснаци, поляци, чехи...в древността обаче се е разбирало нещо съвсем друго. Понятието славяни се налага като общо за руснаци, поляци, чехи и др. повече от хиляда години след свидетелствата на Прокопий. В древността като славяни са определени само хората живеещи между Балатон ( Унгария ) и река Днепър ( Украйна).Точно в тези земи са и владенията на гетите, най-смелият и най-праведен тракийски народ. Пред I-ви и II-ри век голяма част от тях бива покорена от римляните, но други остават свободни и извършват многобройни опити за освобождение на събратята си. През VI-ти и VII-ми век те успяват да се съюзят със своите роднини мизите ( наречени още българи) и да отвоюват родината си от легионите на Вечния град...Тези свободни гети са наречени славяни от Теофилакт Симоката, който е пределно ясен – Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati suntСлавяни, или още гети защото това бе името им в древността...Т.е. славяни е само алтернативното име на тракийското племе гети, тъй както немци е алтернативното име на германците, а гърци на елините.

 

 

“Славянското нашествие” в Гърция е само поход на тракийски племена, които са целели да си върнат родна земя, отдавна заграбена от окупатор носещ африканска кръв. Ето затова топонимите, които така наречените славяни оставят са от същият характер като тези на траките. Славянската керамика намерена в Гърция е като тази от България, славянските украшения, фибули, токи на колани са като тези от България, а не от Полша, Русия и др.

 

Да разгледаме по-подробно оставените от “славяните” названия на населени места на територията на Гърция. Често срещан елемент е Балта, с варианти, Балтос, Балтса, Балтести, Балтука ( Вαλτα, Вαλτασ, Вαλτέτσι, Вαλστςα, Вαλτουκα...)  Балта отговаря прекрасно на нашата дума балтаблато, чийто по-древен вариант е фригийската белте-блато (колебанието е- а – белтеалта е тракийска и българска диелектна особеност). Значението на блато е бела, бяла, бляскава повърхност. Тъй като бел и бял са изконни български думи то белте и балта със сигурност принадлежат на езика ни.

 

Трябва да се спомене, че цялата територия на Стара Гърция е осеяна с топоними съдържащи елемента бал, бел ( бял, бел). Бала, Бела, Белла, Белиа, Белитсос, Белосиа, Беле, Бели долос, Белогости, Белискос ( Μπαλα, Мπαλλα, Вελα, Вελλα, Вελιτσος, Вελοσια, Вελη, Вελιδολος, Вελογοστι ).

 

Друг интересен елемент е Орла с варианти Арлиска, Арла, Орлиакон ( Оρλα, Аρλιςκα, Аρλα, Оρλιακον ). Обяснение дава тракийската дума орол, която всъщност е по-старият вариант на българската дума орел.

 

Един от най-често срещаните топоними е Гардики, сроден на Гарди, Гардикон, Гардикион, Гардине, Гардена, Гардиста ( Гαρδικι, Γαρδκον, Γαρικιον, Гαρδινη, Гαρδι, Гαρδιστα ). Те са успоредици на нашите думи град, градец, градина, градища и разбира се древните им тракийски варианти гордо, гортина ( град, градина).

 

Друг широко разпространен топоним съдържа елемент ГАР, КАР, ГОР, отговарящи на тракийската дума ГАР, КОРгора, планина. Като такива могат  да бъдат посочени Гаритса, Каритса, Гарас, Горитса, Гориску, Гориане, Подгора, Суагора ( Γαριτσα, Καριτσα, Γαρας, Γορτσα, Γκορισκου, Γοριανη, Пοδγορα, Σουαγορα ).

 

От Птолемей и Ариан знаем за тракийския топоним  Загора, чието име не се нуждае от коментар, но пък нашите траколози все “забравят” да го споменат.

Може би, за да не им се налага да обясняват защо в Гърция славяните оставят имена на населени места като Загора, Загори, Загара, Загорион, Загориане, Загориаке (Ζαγορα, Ζαγορι, Ζαγαρα, Ζααγοριον, Ζαγοριανα, Ζαγοριαη ).

 

В Илиада е споменат мизийският град Зелиа, чието име е обяснимо със старобългарската дума зелиезеленина. На територията на Гърция намираме Зели, Зелина, Зелица, Зелово, Зелиана (Ζέλι, Ζελινα, Ζελιτσα, Ζελοβο, Ζελιανα ).

 

Тракийската дума за кал е ...кал. В гръцка територия намираме “славянски” населени места като Каленци, Калица, Калияни, Калиане, Калевица, Калеци ( Καλεντσι, Καλιτσα, Καλιανα, Καλιανη, Καλεβιτσα, Καλετσι ).

 

Сургаст е древно тракийско божество от чието име получаваме тракийската дума за гост, а именно гаст. Тя се среща и в имената на “славянските” владетели Ардагаст и Пирогаст, които път са титулувани с тракийската титла регас ( цар, владетел)...

В земите на Гърция пък намираме селищата Гастури, Белогости, Гастица, Гостими (Γαστουρι, Γαστιτσα, Вελογοστι, Γοστιμι ).

 

Eдно от най-често срещаните топоними в Тракия е пара ( Скапто пара) имащ вариант бара ( Зуро бара, Темон бари ), за което В. Георгиев смята, че е свързано с българската дума бара рекичка. В древноста е било немислимо да се основе някъде селище без да има река наблизо. Названието на водният басейн е определяло и името на селцето....Както можем да очакваме в Гърция има топоними съдържащи елемента бара. Това са Бара, Баро виса, Чер(ни) бари, Ру бара... ( Мπαρα, Мπαροβσα, Τσερ βαρι, Рου μπαρα ).

 

Тракийските думи за пяна, пена са пана и пена. Намираме ги сред “славянските” топоними в Гърция Пинита, Пенита, Пиана ( Пινιτα, Пιανα ).

 

Едно от най-старите регистирани тракийски лични имена е Войнес, отговарящо на българските Войне, Войно имащи значение воин, боец. На територията на Гърция срещаме селищата Войникон, Вайенетия ( Βοινικον, Βαγνετια).

 

И. Дуриданов и В.Георгиев не отричат, че тракийската дума вис отговаря на старобългарската вьсъ-село, селище. В тракийските земи срещаме Висмар, Висия, Висоне, Висанте, Патовиса...а сред славянските топоними на Гърция има Виса, Весане, Висиане, Ратовиса...

 

Тракийската дума за земя – земла намираме в славянските топоними от земите на Гърция Земелиа, Земеане, Земенон.

 

Тракийската дума за брод е бурд, бурт. Среща се в славянското населено място Бортопиа ....а в Тракия има град Бурдапа...

 

Тракийската дума за вода е...вода, тя е лесна за откриване в славянските топоними от територията на Гърция Вода, Водене.

 

Залтас, Залдас означава злато, златен на тракийски и дава добро обясенние на славянския топоним Златина.

 

По времето на траките името на река Черна е било записано като Тсиерна.Явно звукът Ч е бил прекалено труден на гърци и римляни, та са били принудени да импровизират. Тракийското прилагателно черна намираме из цяла Гърция в названията на славянските селища Чарне, Черникос, Черновици, Чер(ни) бари.

 

Тракийската дума за дърво присътства в топонимите Друвета, Дравеск, подобни наименования на населени места намираме в Гърция –Дервисиани, Друва, Дровенон.

 

Добер е тракийско селище (споменато от Херодот в 5-ти век преди Христа), чието име е обяснимо с нашата дума добър и разбира се съвременните български топоними Добралево, Добринища. На Територията на Гърция просто блика от подобни названия на населени места – Добра, Добри, Доброн, Добриновон, Добрина, Добрус, Добролица, Добране, Добратовон, Добровиста...

 

За да не бъдете отегчени от премного информация предлагам сравнение на тракийски думи със славянски топоними от Гърция.

 

тракийска дума – значениеславянски топоним в Гърция

 

вир – вир - Вирос

 

дама – дом - Домолеа

 

звер, зер –  звер, звяр - Зервиане, Зерое-Терон

 

акмон, камен – камен, камък - Каменикос, Каменица, Камена, Каменик,

 

коза – коза - Козиако, Козица

 

оста – уста, устие - Останица, Остима

 

баба – баба - Баба, Бабу

 

дебре – дебри - Дебре, Дибре

 

тато – татко, баща - Тати

 

таза – газя - Гази

 

арса, раса –  роса - Росна

 

стара – стар - Старос

 

темен – темен, тъменТеменион

 

От тези данни става ясно, че нито траките са изчезвали като народ, нито пък се е появявал нов народ славяни. Прокоповите славяни са непокорените от Рим многобройни гетски племена. Тук може да се възрази, че тракийски думи като град, стар, роса  и др. се срещат не само в българския, но също и в украински, полски, чешки...Това е лесно за обяснение, понеже траките са роднини със скитите, то е напълно естествено, че някои тракийски топоними ще са обясними и с помощна на езика на украинците, които са потомци на скитските племена. Северозападните роднини на траките са венетите, деди на поляци, словени и чехи...Да не забравяме, че венетите ( енетите ) от Мала Азия са трако-троянски съюзници...

 

Затова не трябва да ни учудва, че и сърби, и украинци имат тракийска река Ибър ( като нашия Ибър), а в земите на поляците тече река Ниса, чието име е сродно на тракийската Нестос. Тракийският хидроним Струмон пък е обясним с полската дума струмиенпоток, етимологията на тракийското селище Курписос се крие в украинският глагол корпати – копая, а тракийската Балзина се тълкува с помощта на словенската дума блазина греда, мост ( В. Георгиев, Езикът на Траките). Макар и роднини на траките венетите ( словени и поляци) са си отделни народи и не са вземали участие в оформянето на облика на Родината ни.

 

Ето, няма нищо чудно...Важно е да се разбере, че Великото преселение на народите е съществувало само във въображението на някои хора. Няма поява на нов етнос с име славяни. Хората освободили Дунавска България от римляните са били местни народи, потомци на гети и мизи, за които Страбон казва, че били от един род с другите траки и говорели един и същи език.

 

 Тагове:   траки,


Гласувай:
911. sparotok - културен тон
31.10.2010 20:53
Умолявам дискутиращите да се придържат към културен тон и да не не се отклоняват от темата.
Предварително благодаря!
цитирай
2. sparotok - кирилица
31.10.2010 20:54
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php
цитирай
3. zelas - Честит празник на будителите!
31.10.2010 21:19
Честит празник на будителите!

Много силна статия.
Добре, че ги документираш тези топоними, защото гърците масово ги преименуват.
Желево е вече Андартикон.
цитирай
4. estolodu - Поздрави за труда!
31.10.2010 21:20
Бива ли така, следващият клип ще стане много дълъг :D
цитирай
5. sparotok - благодаря
31.10.2010 21:25
zelas написа:
Честит празник на будителите!

Много силна статия.
Добре, че ги документираш тези топоними, защото гърците масово ги преименуват.
Желево е вече Андартикон.


Благодаря ти приятелю!
Верно е, че гърците са преименували хиляди селища, но пък данайците не са в състояние да унищожат всички стари карти и пътеписи. Бог е с нас!
цитирай
6. sparotok - съкращения
31.10.2010 21:26
estolodu написа:
Бива ли така, следващият клип ще стане много дълъг :D

Благодаря!
Знаеш ли, че съкратих 4 страници, все пак става дума за хиляди топоними...
цитирай
7. анонимен - а къде са гърците?
31.10.2010 21:37
Чакай бе човек, гледам я аз твойта карта и се чудя, ми то за гърците място не остана, какво на салове ли са живели, или в пещерите?Малко по-сериозно ако обичаш!
цитирай
8. анонимен - въпрос
31.10.2010 21:39
За колко славянски селища става дума, имат ли хиляда?
цитирай
9. анонимен - мерси
31.10.2010 21:42
sparotok написа:
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php


Мерси за кирилицата!Хубав пост си написал, изясниха ми се нещатата най-после, не било то трудно, ама кой да ти каже, че старите славяни не са днешните:)
цитирай
10. sparotok - разлики
31.10.2010 21:46
анонимен написа:
sparotok написа:
За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php


Мерси за кирилицата!Хубав пост си написал, изясниха ми се нещатата най-после, не било то трудно, ама кой да ти каже, че старите славяни не са днешните:)


Да, разликата между славяните на Прокопий и днешните славяни е същата както разликата между германите описани от Цезар и днешните германски народи.
Англичаните са германи, но не са били поданици на Ариовист, датчаните също са германи, но не са се сражавали срещу Гай Марий.

Винаги трябва да се прави разлика между стари и модерни наименования.
цитирай
11. sparotok - над 2000
31.10.2010 21:47
анонимен написа:
За колко славянски селища става дума, имат ли хиляда?


Над 2000 са!
цитирай
12. penchoan - Последният малък потоп е станал ...
31.10.2010 21:47
Последният малък потоп е станал преди 3600 години. За това събитие, свързано с падане на камъни от небето, се споменава в Библията в Исус Навин. Морското равнище се повдига с 400-500 метра. Почти цяла Европа е била наводнена, без високите планини. От север река Дунав изчезва и става море. Славяните са тракийски племена, които са намерили спасение във високите части на Карпатите. Водата спада първите години след потопа с метри , а после все по бавно, с по 15-20 см на година. Около 3-4 век след Христа отново се оформя река Дунав. Започва великото преселение на народите от Азия на освободените земи. Славяните са били племена изостанали в културно отношение от роднините си в Родопите и Стара планина. Част от тях се завръщат в нашите земи през VI век, други части се разселват в земите на днешна Полша.
цитирай
13. sparotok - преселения
31.10.2010 21:49
анонимен написа:
Чакай бе човек, гледам я аз твойта карта и се чудя, ми то за гърците място не остана, какво на салове ли са живели, или в пещерите?Малко по-сериозно ако обичаш!


Съвсем сериозен съм, през 7-9-ти век траките до такава степен са наводнили Гърция, че на императорите им се налага да преселват гърци от Мала Азия, само и само да пооправят демографската картина.
цитирай
14. zelas - Преименувани селища
31.10.2010 21:56
Преименувани селища от района на Ксанти

Drenova (Дренова) - Aerikon
Boyuva, Boeva (Боюва, Боева) - Kastanoton
Sarnich (Сарнич) - Kromnikon
Kalovo (Калово) - Kaliva
Gabrovo (Габрово) - Kallithea
Dolna Ada (Долна Ада) - Kato Livera
Gorna Ada (Горна Ада) - Ano Livera
Ada (Ада) - Livera


Преименувани селища от района на Флорина (Македония)

Banitsa (Баница) - Vevi
Boreshnica (Борешница) - Palestra
Varbeni (В'рбени) - Itea
Zabardeni (Заб'рдени) - Lofi
Krushoradi (Крушоради) - Achlada
Kuchkoveni (Кучковени) - Perasma
Negochani (Негочани) - Niki
Ovcharani, Voshtarani (Овчарани, Вштарани) -Meliti (
Petorak, Petoritsa (Петорак, Петорица) - Tripotamos
Sveta Petka (Света Петка) -Agia Paraskevi
Setina (Сетина) - Skopos
Smrdesh (Смрдеш) - Krystallopigi
цитирай
15. zelas - Former toponyms of Greek places
31.10.2010 22:00
Има и още много, много села с чисто български имена, които са били сменени с гръцки и така заличени от народната памет за бъдещите поколения.
http://en.wikipedia.org/wiki/Former_toponyms_of_Greek_places
цитирай
16. анонимен - ПАВЛОС МЕЛЛАС
31.10.2010 22:13
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!
цитирай
17. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
31.10.2010 22:21
Нека сме коректни. "СЛАВЯНИ" по това време няма. Има Sclavos /Теофилакт Симоката/, както и Вие сте отбелязали, също и сакалиби.
Терминът славяни е от 17 век. Популяризиран е от основателката на Руската академия на науките, германката София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, извстна като Екатерина Велика. Смятам, че всичко това Ви е известно или може би греша?
цитирай
18. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
31.10.2010 22:26
анонимен написа:
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!

Гърци, преди 5000 години има само в объркания Ви мозък.
цитирай
19. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
31.10.2010 22:30
анонимен написа:
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!

Гърци, преди 5000 години има само в объркания Ви мозък, драго ми маляче.
цитирай
20. strannica - ...
31.10.2010 22:32
анонимен написа:
СЪЩО И В БАН!!!

:))))))))))))))))))))

Спароток, персонални поздравления за теб в навечерието на Деня на народните будители!
Будителите са живи! Доказваш го!
Да си жив и здрав, пълен с нови идеи, сили, енергия и вдъхновение!
цитирай
21. sparotok - много е лесно
31.10.2010 22:36
анонимен написа:
Нека сме коректни. "СЛАВЯНИ" по това време няма. Има Sclavos /Теофилакт Симоката/, както и Вие сте отбелязали, също и сакалиби.
Терминът славяни е от 17 век. Популяризиран е от основателката на Руската академия на науките, германката София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, извстна като Екатерина Велика. Смятам, че всичко това Ви е известно или може би греша?


Аз съм последовател на проф. д-р Ганчо Ценов и ползвам неговата терминология.
Съгласен съм, че славяни е неточно понятие, нали точно това обяснавам, че дунавските славяни са всъщност траки.

Ако думата славянин е възникнала, чак през 17-ти век, какъв е тогава Славнас от времето на Омуртаг, а има също крепост Солвану ( Слован, Словин) в Тракия през 6-ти век.

Като предводители на славяните са посочени Пребунд, Ардагаст, Пирогаст, това са старите варианти на Пребънд, Радогост и Пырогост. Хайде сега отвори етимологичния речник и провери произхода на тези думи.

Има руско ( всъщност староукраински) - словенски речник от 15-16-ти век, като словенски думи са дадени - аз, бисер, бъбрег, раб...ако не се лъжа думите са български, т.е. тракийски, а съдейки по възрастта на речника трябва да кажа, че просто няма как германката Екатерина да и въвела термина славяннин, защото той е съществувал векове преди тя да се роди.

Обърни внимание, че склавини, склавени е образувано по същия начин както тракийските бесапарени, залтобусени...т.е. склавините са траки.

За тези данни съм сигурен, че не са ти известни.

Не ме разбирай погрешно, сигурен съм, че имаш много благородни намерения и обичаш истински България, нека обаче се придържаме към фактите.
цитирай
22. sparotok - до ИМПЕРИАЛИСТ
31.10.2010 22:39
анонимен написа:
анонимен написа:
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!

Гърци, преди 5000 години има само в объркания Ви мозък, драго ми маляче.


Нека ние се държим културно, остави гърците, те имат какво да губят и затова се паникьосват.
цитирай
23. raders - Ако само се опиташ размислиш върху ...
31.10.2010 22:39
Ако само се опиташ размислиш върху всичко казано досега от тебе и ако съумееш да го направиш както трябва, ще излезе по логичен път, че самите гърци също са българи. Което би било доста интересно, ако не беше толкова глупаво. Цялата нелепост се състои не в събирането на данни и езикови съпоставки, а в обстоятелството, че смесваш националното самосъзнание с етническия произход. Което ти е обяснявано не за първи път, но вероятно имаш други причини да лансираш подобна теза.
цитирай
24. sparotok - факти
31.10.2010 22:45
raders написа:
Ако само се опиташ размислиш върху всичко казано досега от тебе и ако съумееш да го направиш както трябва, ще излезе по логичен път, че самите гърци също са българи. Което би било доста интересно, ако не беше толкова глупаво. Цялата нелепост се състои не в събирането на данни и езикови съпоставки, а в обстоятелството, че смесваш националното самосъзнание с етническия произход. Което ти е обяснявано не за първи път, но вероятно имаш други причини да лансираш подобна теза.


Нека се придържаме към фактите.

1. Константин Порфирогенет говори за славянизиране на Гърция.

2. От стари карти, пътеписи и т.н. са изведени над 2000 топонима от земите на Гърция, но нямащи смисъл на гръцки.

3. През 9-ти век се налага преселване на гърци от Мала Азия, а също и изселване на така наречените славяни.

4.Факт е също, че до 20-ти век в Гърция си има стотици топоними, чието име е необяснимо на гърцки.

Ти преди време призна, че си слабо запознат с историческите факти, добре, защо не използва времето да посъбереш малко знания?
цитирай
25. sparotok - благодаря ти
31.10.2010 22:51
strannica написа:
анонимен написа:
СЪЩО И В БАН!!!

:))))))))))))))))))))

Спароток, персонални поздравления за теб в навечерието на Деня на народните будители!
Будителите са живи! Доказваш го!
Да си жив и здрав, пълен с нови идеи, сили, енергия и вдъхновение!


Благодаря ти!
Дано Бог помогне да си получим своето обратно!
цитирай
26. анонимен - fire
31.10.2010 22:51
sparotok написа:
raders написа:
Ако само се опиташ размислиш върху всичко казано досега от тебе и ако съумееш да го направиш както трябва, ще излезе по логичен път, че самите гърци също са българи. Което би било доста интересно, ако не беше толкова глупаво. Цялата нелепост се състои не в събирането на данни и езикови съпоставки, а в обстоятелството, че смесваш националното самосъзнание с етническия произход. Което ти е обяснявано не за първи път, но вероятно имаш други причини да лансираш подобна теза.


Нека се придържаме към фактите.

1. Константин Порфирогенет говори за славянизиране на Гърция.

2. От стари карти, пътеписи и т.н. са изведени над 2000 топонима от земите на Гърция, но нямащи смисъл на гръцки.

3. През 9-ти век се налага преселване на гърци от Мала Азия, а също и изселване на така наречените славяни.

4.Факт е също, че до 20-ти век в Гърция си има стотици топоними, чието име е необяснимо на гърцки.

Ти преди време призна, че си слабо запознат с историческите факти, добре, защо не използва времето да посъбереш малко знания?

Да не забравяме и заселването на около милион и половина от така наречените малоазийски гърци през 1924г след гръко–турската война.Заселени в северна гърция на чисто българска земя.
цитирай
27. анонимен - fire
31.10.2010 22:53
sparotok.Поздравления и от мен .Да си ни жив и здрав.
цитирай
28. sparotok - чадуик
31.10.2010 22:54
анонимен написа:
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!


Според Дж. Чадуик градове като Атина, Микена, Тиринт и др. не са създадени от гърци ( Mycenaean World, p.1).
Тези селища са от второто хилядолетие преди Христа, а това означава, че вие гърците сте късни пришълци.
Херодот, Страбон и Плиний ви определят като африканци.

Това са фактите Павлос Мелас, колкото и да не ти оттърват...
цитирай
29. sparotok - благодаря ти
31.10.2010 22:55
анонимен написа:
sparotok.Поздравления и от мен .Да си ни жив и здрав.


Благодаря ти!
цитирай
30. анонимен - Щапаров Младши:
31.10.2010 23:00
Приятели,не спорете за "Славяни" и "Склави"/Сакалиби/-всички тези термини значат едно и също нещо,а именно:
1.Славяни=Благяни/Блъгяни,Блъгичи/.
2.Склави=Саклави/Сакалави,Сакалиби/.
3.Сакалиби=Багаличи/Богаричи/.
Тоест-тук виждаме няколко от многото алтернативни диалектни названия на нашето народностно име.
А в днешна Гърция има наш топоним и на самия остров Санторин/в картата не е отбелязано/-това е името на централния вулканичен остров Неа Камени=Нева Камени,
Нови камъни,Новите камъни/.
А Павел Милов /Павлос Мелас/ греши- "гръцките" думи и изрази в над 70-80% произлизат от Тракийски,но за разлика от тях възрастта им е само на 2900-3000
години. Обособяването на "гръцкия" народ става тогава,когато на Балканите нахлуват
от земите на дн.Палестина и Израел прогонените от нахлуващите евреи "Галилеяни"
/Галилейци,Гал-Илейци,Гър-Арийци/,превърнали се там в "Дорийци"/Дор-Арийци,
Доррийци/.По-късно те постепенно погърчват Данайците/Йонайците,Йонийците/,които някога са били части от Тракийски племена под имената Тинийци/Тини/,Венийци/Венейти,Веньети=Венети/,Енети/друг техен клон/, и т.н.
Подкрепете честните патриотични усилия на Спароток,мили сънародници.Нека всеки от нас да се бори за България така,както може.
цитирай
31. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
31.10.2010 23:44
sparotok написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!

Гърци, преди 5000 години има само в объркания Ви мозък, драго ми маляче.


Нека ние се държим културно, остави гърците, те имат какво да губят и затова се паникьосват.

С Гърците винаги се държа кулурно, дори синът ми завърши "Ново-гръцка филология", но истината я казвам без заобикалки. "Българин е кой не клевети, не лаже и верата си не мени за една печена кокошка" /Йордан Хаджиконстантинов-Джинот/
цитирай
32. sparotok - много правилно
01.11.2010 00:01
анонимен написа:
sparotok написа:
анонимен написа:
анонимен написа:
спари, това са неверни данни или по-точно,работи които ти се иска да са били така,НО НИКОГА НЕ СА БИЛИ. Точно обратното във сегашната все още съществуваща ВУЛГАРИА (кръстена на някакви си ВУЛГАРИ ,предполагам, не на еллини-тракиоти) има ХИЛЯДИ ГРЪЦКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ ОТ 5000 ХИЛЯДИ ГОДИНИ..ДОКАЗАТЕЛСТВАТА--МОЖЕ ДА ГИ НАМЕРИШ НАВСЯКЪДЕ,СЪЩО И В БАН!!!

Гърци, преди 5000 години има само в объркания Ви мозък, драго ми маляче.


Нека ние се държим културно, остави гърците, те имат какво да губят и затова се паникьосват.

С Гърците винаги се държа кулурно, дори синът ми завърши "Ново-гръцка филология", но истината я казвам без заобикалки. "Българин е кой не клевети, не лаже и верата си не мени за една печена кокошка" /Йордан Хаджиконстантинов-Джинот/


Много правилно!
Моят принцип е същият, поради тази причина не премълчавам факти.
Използвам случая да ти дам данни относно появата на името славяни, не знам кой е пуснал мухата, че Петър и Екатерина са създали термина славянин, просто това е неверно твърдение. Ето виж сам

Памво БЕРИНДА
ЛЕКСИКОН СЛОВЕНОРОСЬКИЙ (1627)
http://litopys.org.ua/berlex/be.htm
http://litopys.org.ua/berlex/be03.htm
http://litopys.org.ua/berlex/be07.htm


Лаврентій ЗИЗАНІЙ
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА (1596)
http://litopys.org.ua/zyzgram/zy.htm
http://litopys.org.ua/zyzgram/zy02.htm


Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ
ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКА (1619
http://litopys.org.ua/smotrgram/sm.htm
http://litopys.org.ua/smotrgram/sm02.htm

Іван УЖЕВИЧ
ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКА
http://litopys.org.ua/uzhgram/uz02.htm
тук ще видиш, че ESCLAVONE се превежда като СЛОВЕНСКА
http://litopys.org.ua/uzhgram/uz01.htm
Тези книги са писани от украинци, а те хич не обичат руснаците, нали знаеш, че украинският език е бил забранен в царска Русия?
Ако между 1596 и 1643 е съществувало понятие словенски език, то няма как Петър и Екатерина да изобретят термина, прав ли съм?
Има и друго, думи като АЗ, БЪБРЕК, БИСЕР са дефинирани като СЛОВЕННСКИ, а не като руски ( украински).
азъ, я.
бисе(р), перла.
бубреги, почки, нырки.

http://litopys.org.ua/zyzlex/zyz100.htm

цитирай
33. анонимен - fire
01.11.2010 00:13
Ето ви едно радикално мнение решаващо спора за славяните.
http://www.dailymotion.com/video/x7o3ny
цитирай
34. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ
01.11.2010 00:33
Германката Екатерина Велика само популяризира - "СЛАВЯНИ"...... Термина е на Винко Прибоевич със издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”,(забележете думите слава и славяни!!), която търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство.
цитирай
35. анонимен - Хронологията
01.11.2010 01:03
Без Турция на Балканите през ХVІІ век

Турция отсъства на картите на Европа през ХVІІ в.! Това показва проучване на 24 карти на известни автори, включени в най-масовите географски атласи от онова време.

Изследването "Турция на картите на Европа (1570-1700 г.)", проведено от Д. Димкова, Е. Келеведжиев и Й. Табов през 2005-2006 г , открива странна аномалия. До средата на ХVІІ в. названието "Турция" и неговите известни еквиваленти (Османска империя, Отоманска империя и др.) практически отсъства на географските карти. (виж D. Dimkova, E. Kelevedjiev and J. Tabov. The Names Macedonia, Romania and Turcia In Old Geographical Maps (a.d.1450–1750). Review of the National Center for Digitization. Publisher: Faculty of Mathematics, Belgrade. Issue: 8, 2006, 37– 42. )

Въз основа анализа на данните се предлага следната ХИПОТЕЗА: През ХVІ в, след битката при Лепанто (1571 г.), където е разгромен и унищожен турският флот, започва упадък на Турската империя. От границите й отпадат обширни територии, включително Балканският полуостров. През втората половина на ХVІІ в. настъпва нов възход на Турската империя и тогава й се удава пак да установи контрол над Югоизточна Европа.
http://bolgari.net/bez_turciia_na_balkanite_prez_xv%D1%96%D1%96_vek-l-258.html

Имало ли е планетарна катастрофа през 1707 година и нейните отражения на жителите на Балканите и Европа.
http://livehistory.ru
цитирай
36. sparotok - слаавяни
01.11.2010 01:05
анонимен написа:
Германката Екатерина Велика само популяризира - "СЛАВЯНИ"...... Термина е на Винко Прибоевич със издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”,(забележете думите слава и славяни!!), която търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство.


Слава наистина е свързано със славяни, във ведически санскрит имаме следната постройка - СЛАВА - слава- СЛАВАНА -славене -СЛУТИ -слушам.
При нас има СЛАВА - слава-СЛАВЕНЕ - славене -СЛУТИ -слушам.

Според Ганчо Ценов венетите-венди са наши роднини, а на ведически санскрит
ВАНДАЯТЕ означава прославям.

Имената на славянските племена СТАВАНИ и СУБЕНИ се обясняват лесно с ведическите СТАВАНА-славене, СУБАНА - славене.

Много неща са, за да е случайност. Знаехте ли тези неща?

Между другото руснаците не са славяни, те са московитите, които Паисий споменава, а московити няма обяснение нито на славянски, нито на санскрит.

Между другото СЛАВА е не само арийска дума, но е и тракийска, то няма и как иначе. Карите са роднини на мизите, т.е. тракиски народ. В техният език СЛА означава почитам, славя...
цитирай
37. saradiva - Здравей и тук, Спароток!
01.11.2010 01:10
Честит ти празник, приятелю! Да се светли името ти както подобава за един съвременен български будител какъвто си ти!!!

Имаме някои разминавания терминологични, но по същество сме в една посока.
Склавините са гети, т.е. част от траките. Словените са теоним. СлАвяни няма в историята.

Съгласна съм с 34 анонимен - и аз мисля, че заради играта на думи "слава-славяни" именно Винко Прибоевич е автор на тази измислица. После Орбини вече прави оборката и събира склавини и словени в едно и … ето ти го „славянското море”. Забележи в неговата книжка, наречена по-късно в Рус. импер. „Царството на славяните” са проследени „успехите на царете, които някога са властвали в Далмация, Хърватско, Босна, Сърбия, Рашка и България”. После, при „адаптирането” на книжката в Руските канцеларии, се добавят и далеч по-широки пространства …

Равенският космограф
http://ia310832.us.archive.org/1/items/rav...00geoguoft.pdf)

Quinta ut hora noctis Scirdifrinorum
li vel Rerefenorum est patria.
15 12. Sexta ut hora noctis Scytharura
16 est patria, unde Sclavinorum exorta est
17 prosapia; sed et Vites et Chimabes ex

"....шеста по ред следва Скития, тя е родина на източните склавини..."
Тъй като изброяването на Равенският е от запад на изток, то е очевидно, че за него Скития е областта на днешните Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения и т.н. И точно тази област е Родина на склавините според Равенския Космограф от VІ в.
цитирай
38. sparotok - благодаря
01.11.2010 01:19
saradiva написа:
Честит ти празник, приятелю! Да се светли името ти както подобава за един съвременен български будител какъвто си ти!!!

Имаме някои разминавания терминологични, но по същество сме в една посока.
Склавините са гети, т.е. част от траките. Словените са теоним. СлАвяни няма в историята.

Съгласна съм с 34 анонимен - и аз мисля, че заради играта на думи "слава-славяни" именно Винко Прибоевич е автор на тази измислица. После Орбини вече прави оборката и събира склавини и словени в едно и … ето ти го „славянското море”. Забележи в неговата книжка, наречена по-късно в Рус. импер. „Царството на славяните” са проследени „успехите на царете, които някога са властвали в Далмация, Хърватско, Босна, Сърбия, Рашка и България”. После, при „адаптирането” на книжката в Руските канцеларии, се добавят и далеч по-широки пространства …

Равенският космограф
http://ia310832.us.archive.org/1/items/rav...00geoguoft.pdf)

Quinta ut hora noctis Scirdifrinorum
li vel Rerefenorum est patria.
15 12. Sexta ut hora noctis Scytharura
16 est patria, unde Sclavinorum exorta est
17 prosapia; sed et Vites et Chimabes ex

"....шеста по ред следва Скития, тя е родина на източните склавини..."
Тъй като изброяването на Равенският е от запад на изток, то е очевидно, че за него Скития е областта на днешните Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения и т.н. И точно тази област е Родина на склавините според Равенския Космограф от VІ в.


Благодаря ти амазонке!
Ех, да ти имах огъня!

Разминаванията ще ги оправим лесно, просто си казваме кривиците по културен начин и ще стигнем до истината, която и двамата търсим.

За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго...

Май съм избрал труден път за обяснения, нищо, като ми се одялкат треските ще стане нещо свястно от мене в края на краищата:)

цитирай
39. razkazvachka - Честит празник!
01.11.2010 02:30
Толкова яростна дискусия по въпроса за българските имена може да бъде само породена от това, че ги има. Защо иначе ще бъдат подменяни....
Поздрави!
цитирай
40. vmir - Чета и ме разтърсва лекотата, с която в една страничка опровергаваш хиляди томове нагаждачества.
01.11.2010 05:38
Не мога да се сетя в момента за нещо, което да дава по-голям смисъл от усета за допира с хилядолетната реалност, в която се коренят и лутат днешните ни съмнения и надежди.

Поздравления и респект за отличната работа!!!
цитирай
41. veninski - Честит празник, Будителю! По...
01.11.2010 05:41
Честит празник, Будителю!
Поздрави от Родопите!
цитирай
42. d3bep - За мен няма други славяни ...
01.11.2010 08:27
sparotok написа:За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго...

Май съм избрал труден път за обяснения, нищо, като ми се одялкат треските ще стане нещо свястно от мене в края на краищата:)


Спокойно, точно това е пътят...
Трупа се, всеки каквото може, накрая става голям вал. Валът рядко е архитектурно издържан, но обичайно е по - висок и устойчив от крепостна стена.

Лошото е, че славяните са само едно от многото измислени прекъсвания на народа ни, но най масовото наистина.След него обаче не се свършва.
Просто няма да стане отведнъж, но първата победа струва ми се, е решаваща. До втора и трета се стига по - лесно.
Просто остава човек да си зададе въпроса: А защо? Защо са им сменили името? Какво толкова може да се спечели от това? Нямаше л ида е по - лесно със старото име?

Но няма за къде да се бърза. Не е целта да ги обърнем хората в нашия начин на мислене...
А сами да стигнат до него.
Не става за утре.
Но вдруги ден много от опонентите вече няма да са чак така сигурни.


Поздрави и честит празник!

цитирай
43. анонимен - Приятели, не спорете за "С...
01.11.2010 09:04
анонимен написа:
Приятели,не спорете за "Славяни" и "Склави"/Сакалиби/-всички тези термини значат едно и също нещо,а именно:
1.Славяни=Благяни/Блъгяни,Блъгичи/.
2.Склави=Саклави/Сакалави,Сакалиби/.
3.Сакалиби=Багаличи/Богаричи/.

Как г става в? Как б става с? Как а става и?
Названията на народи не се променят просто ей така, изменят се под действието на звуков закон и той действа не само на две три определени думи, а на всички думи в езика.
цитирай
44. sevdabg - Добър ден на Будителите Спароток !
01.11.2010 09:51
Знаеш ли, чудела съм се, какво точно да му празнувам на днешния празник ?
И като гледам как от година на година хората "заспиват" все по-дълбок и спокоен сън. Но тази сутрин се замислих, че ти и твоите постинги, биха могли да ги провокират към пробуждане и мисъл. Благодаря ти !

Бъди здрав и вдъхновен да работиш все така всеотдайно !

цитирай
45. inalii - Честит!...
01.11.2010 10:00
Честит празник! Успехи!
цитирай
46. get - Има лесно Спараток ... !
01.11.2010 10:13
sparotok написа:
saradiva написа:
Честит ти празник, приятелю! Да се светли името ти както подобава за един съвременен български будител какъвто си ти!!!

Имаме някои разминавания терминологични, но по същество сме в една посока.
Склавините са гети, т.е. част от траките. Словените са теоним. СлАвяни няма в историята.Равенският космограф
http://ia310832.us.archive.org/1/items/rav...00geoguoft.pdf)

Quinta ut hora noctis Scirdifrinorum
li vel Rerefenorum est patria.
15 12. Sexta ut hora noctis Scytharura
16 est patria, unde Sclavinorum exorta est
17 prosapia; sed et Vites et Chimabes ex

"....шеста по ред следва Скития, тя е родина на източните склавини..."
Тъй като изброяването на Равенският е от запад на изток, то е очевидно, че за него Скития е областта на днешните Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения и т.н. И точно тази област е Родина на склавините според Равенския Космограф от VІ в.


Благодаря ти амазонке!
Ех, да ти имах огъня!

Разминаванията ще ги оправим лесно, просто си казваме кривиците ... и ще стигнем до истината, която и двамата търсим.

За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго...

Май съм избрал труден път за обяснения, нищо, ... ще стане нещо свястно в края на краищата:)С нищо не задължаващо мнение ... наместо траки и славяни - Защо не използваме СЛОВЕНИ ?!
Защо харесвам Словени - тъй като, и траки, и славяни са изпълнени с твърде чужд нам смисъл и дух.
Равенският космограф и термина слАвЯни отразява едно чуждо ни нас мировъзрение и духовно-религиозна традиция - имам в предвид драстичните промени настъпили, както в източната така и в зап. църква към този момент, споменавани срамежливо в църковната история.
Не случайно стотина години след това се създава Свещенната (на практика германска) римска империя а на Карл Велики се дава Имперската корона.
От тогава датира и първият Дранг нах остен, за сметка на словенските народи.
В смисъл Полабия, Померания, Прусия и т.н !!
С уважение !
цитирай
47. анонимен - Честит празник и дълги години живот ...
01.11.2010 10:27
Честит празник и дълги години живот и здраве!
Петър.
цитирай
48. hristo27 - Позволявам си извън темата: Ч...
01.11.2010 10:48
Позволявам си извън темата:
Честит Празник!
цитирай
49. анонимен - От ВНМ
01.11.2010 11:25
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ !
Г-н Спарадок ,привърженик съм на вашето начинание и дело.Спорили сме относно НАЧИНА на употреба на понятието" славяни" в предишни ваши постинги.Да се осланяте на Ганчо Ценов (един истински БЪЛГАРИН) е похвално,но все пак информационната среда в началото на 20в. е нищожна спрямо същата от днешния ден, която трудно може да прикрие политичекия заряд в официозната история.Защо не искате ясно да признаете,че ТРАКИ за елините е ознчавало същото,което е СКЛАВИ за римляните или ГЯУРИ за османлиите.Аз лично не намирам наименованията дадени от поробителите ни в известни периоди от нашата история като определящи за самосъзнанието ни. Дори изпитвам силна гордост от факта ,че ние сме още в ТАТКОВИНАТА си,а те са изчезнали макар и да са били основните текстописци на "приетата световна история".Налагането на фалшиви и измислени понятия продължава и сега от наследниците на проимперските държави и понятието "СЛАВЯНИ" е най-яркото доказателство за това.То е родено в политиката и мястото му не е в историята.Много е писано за Иречек,Шафарик,а по-рано за Екатерина II и нейния меморандум за Балканите до Йозеф II.Нека като БЪЛГАРИ изкажем благодарност на генерал Наполеон Бонапарт,който е единствената причина да не се осъществи замисълът им.
Споделям вашата теза за единният генезис на Българският народ и това,че той се простира на територии далеч зад границите на съвременната ни държава.Подчертавал съм винаги,че са ми чужди всякакви националистически идеи.
Има една силна книга на тази тема от Петър Георгиев,която в електронен вариант може да се изтегли от:http://www.ivanstamenov.com/files2010/trakigs.pdf
Също много е вълнуващо да се прочетът произведенията на Ибн Фадлан и особенно на Ибн Даста за обичайте и бита на сакалибите,в която аналогиите с Траките е очебиина.Напълно не зависими източници
Не е кощунство да се каже,че хора като Вас са днешните будители(не се възгордявайте).Дерзайте и признанието само ще дойде!
С Уважение!
цитирай
50. sparotok - до ВНМ
01.11.2010 11:44
Развам се, че пак се появи!

Дискусията с теб е приятна! Не мога да се съглася, че - ТРАКИ за елините е ознчавало същото,което е СКЛАВИ за римляните или ГЯУРИ за османлиите.

Гяур означава неверник, независимо дали е българин, сърбин, хърват, румънец и т.н. докато траки, макар и обобощително име засяга хора с един език и сравнително хомогенна култура ( керамика, погребални обреди, обичаи).

Държа да отбележа, че не вярвам на Шафарик, смятам също, че политиката започната от Екатерина Велика и продължена от династията Романови е била пагубна за България.

Верно е, че от времето на Ценов е променено много, но имената на така наречените славянски господари - Пребънд, Добрита, Пирогаст, Ардагаст, Мусокий си остават тракийски. Тракийска е и титлата им регес - цар.

Както виждаш за някои неща сме на едно мнение, за някои - не, но точно това е ценното, истината се ражда в спора, а не в покорното съгласие.
цитирай
51. sparotok - Честит празник!
01.11.2010 11:45
hristo27 написа:
Позволявам си извън темата:
Честит Празник!


Честит празник и на тебе!
цитирай
52. sparotok - благодаря
01.11.2010 11:46
анонимен написа:
Честит празник и дълги години живот и здраве!
Петър.


Благодаря за пожеланието!
цитирай
53. sparotok - до ГЕТ
01.11.2010 11:48
Имаш право, названието славяни е прекомерно изкривено, а и политически натоварено. Една нова и добре обоснована дефиниция ще допринесе до по-добро разбиране на факти и събития.
цитирай
54. sparotok - благодаря
01.11.2010 11:49
inalii написа:
Честит празник! Успехи!


Благодаря!
цитирай
55. sparotok - благодаря Севде!
01.11.2010 11:51
sevdabg написа:
Знаеш ли, чудела съм се, какво точно да му празнувам на днешния празник ?
И като гледам как от година на година хората "заспиват" все по-дълбок и спокоен сън. Но тази сутрин се замислих, че ти и твоите постинги, биха могли да ги провокират към пробуждане и мисъл. Благодаря ти !

Бъди здрав и вдъхновен да работиш все така всеотдайно !Благодаря ти Севде!
Напълно права си, че моята цел е да провокирам дискусия!
Точно затова правя понякога странни за някои хора изказвания, прави впечатление неортодоксалното, а не дългоповтаряното...то приспива, а днес не можем да си позволим да се отпуснем. Намираме се на кръстопът, бъдещето ни като народ зависи от това в каква посока ще тръгнем.
цитирай
56. sparotok - поздрави
01.11.2010 11:53
veninski написа:
Честит празник, Будителю!
Поздрави от Родопите!


Поздрави от Тракия приятелю!
Хубав ден!
цитирай
57. sparotok - Ценов
01.11.2010 11:57
d3bep написа:
sparotok написа:За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго...

Май съм избрал труден път за обяснения, нищо, като ми се одялкат треските ще стане нещо свястно от мене в края на краищата:)


Спокойно, точно това е пътят...
Трупа се, всеки каквото може, накрая става голям вал. Валът рядко е архитектурно издържан, но обичайно е по - висок и устойчив от крепостна стена.

Лошото е, че славяните са само едно от многото измислени прекъсвания на народа ни, но най масовото наистина.След него обаче не се свършва.
Просто няма да стане отведнъж, но първата победа струва ми се, е решаваща. До втора и трета се стига по - лесно.
Просто остава човек да си зададе въпроса: А защо? Защо са им сменили името? Какво толкова може да се спечели от това? Нямаше л ида е по - лесно със старото име?

Но няма за къде да се бърза. Не е целта да ги обърнем хората в нашия начин на мислене...
А сами да стигнат до него.
Не става за утре.
Но вдруги ден много от опонентите вече няма да са чак така сигурни.


Поздрави и честит празник!Ценов го е казал много добре - Определението славянин звучи чуждо на българинът в Македония, той счита себе си за българин, който говори български...

По принцип одрисът се е считал за одрис, а весът за вес, пеонът за пеон, а не просто за тракиец. За римляни и гърци обаче одриси, веси и пеони са ...траки...
цитирай
58. sparotok - благодаря
01.11.2010 12:00
vmir написа:
Не мога да се сетя в момента за нещо, което да дава по-голям смисъл от усета за допира с хилядолетната реалност, в която се коренят и лутат днешните ни съмнения и надежди.

Поздравления и респект за отличната работа!!!


Благодаря ти приятелю!
Почти винаги истината е проста, сложен е пътят тя да се укрие.
Когато се махне калта на заблудата нещата се изясняват.
цитирай
59. sparotok - благодаря
01.11.2010 12:02
razkazvachka написа:
Толкова яростна дискусия по въпроса за българските имена може да бъде само породена от това, че ги има. Защо иначе ще бъдат подменяни....
Поздрави!


Честит празник!
Надявам се скоро сънародниците ни да разберат, че сме потомци на велик народ владял огромни територии.
цитирай
60. sparotok - СЛАВЯСКО ЦАРСТВО
01.11.2010 12:09
saradiva написа:
Честит ти празник, приятелю! Да се светли името ти както подобава за един съвременен български будител какъвто си ти!!!

Имаме някои разминавания терминологични, но по същество сме в една посока.
Склавините са гети, т.е. част от траките. Словените са теоним. СлАвяни няма в историята.

Съгласна съм с 34 анонимен - и аз мисля, че заради играта на думи "слава-славяни" именно Винко Прибоевич е автор на тази измислица. После Орбини вече прави оборката и събира склавини и словени в едно и … ето ти го „славянското море”. Забележи в неговата книжка, наречена по-късно в Рус. импер. „Царството на славяните” са проследени „успехите на царете, които някога са властвали в Далмация, Хърватско, Босна, Сърбия, Рашка и България”. После, при „адаптирането” на книжката в Руските канцеларии, се добавят и далеч по-широки пространства …

Равенският космограф
http://ia310832.us.archive.org/1/items/rav...00geoguoft.pdf)

Quinta ut hora noctis Scirdifrinorum
li vel Rerefenorum est patria.
15 12. Sexta ut hora noctis Scytharura
16 est patria, unde Sclavinorum exorta est
17 prosapia; sed et Vites et Chimabes ex

"....шеста по ред следва Скития, тя е родина на източните склавини..."
Тъй като изброяването на Равенският е от запад на изток, то е очевидно, че за него Скития е областта на днешните Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения и т.н. И точно тази област е Родина на склавините според Равенския Космограф от VІ в.


Амазонке, Славянско Царство, като това описано от Орбини не е съществувало, това ми е пределно ясно. Работата на Орбини е била използвана охотно от Екатерина и наследниците й, за да наложат на нас и на роднините ни хомот, от който няма измъкване. Политиката на експанзия на Руската Империя е трябвало да бъде оправдана с някаква доктрина и такава бива създадена.Тук ще се съгласиш с мен навярно?

Сега, относно описаната от космографа Скития...ами 1000 години преди него Херодот полага Скития между България и Украйна. Страбон дава повече детайли, но и за него няма скити в Полша, Чехия, Словакия...там са венети, норики и панони.

Ариан, Овидий, Плиний, Дексип, Хезихий, Стефан Византийски, Зосим и др. полагат Скития не в Полша и Словакия, а между България и Украйна.

Ако девет стари автора казват нещо, което съвпада със сведенията на археологията, то писанията на анонимния космограф от 6-ти век не могат да бъдат считани за прецизни.

Малко по малко ще си изясним нещата, важното е да се придържаме винаги към истината и да не премълчаваме факти.
Знам, че милееш за България и те боли от неправдата...значи сме съмишленици!
цитирай
61. killuminati - Честит Ден на Будителите Спароток!
01.11.2010 13:08
Тази статия сама по себе си е достатъчна да събуди тези които наистина Търсят.
Поздрави.
цитирай
62. iliada - Честит празник , Павел!:)
01.11.2010 13:37
Ти трябва да то празнуваш най- малко двойно!:)
Заслужил си си го !:)
цитирай
63. sparotok - благодаря ти Илиана!
01.11.2010 13:41
iliada написа:
Ти трябва да то празнуваш най- малко двойно!:)
Заслужил си си го !:)


Благодаря ти Илиана!

За да си будител значи трябва да обичаш народа си, познавайки българите е невъзможно да не ги обикнеш!
цитирай
64. sparotok - пробуждане
01.11.2010 13:43
killuminati написа:
Тази статия сама по себе си е достатъчна да събуди тези които наистина Търсят.
Поздрави.


Благодаря ти!
Понякога избирам странни методи за пробуждане, но това е пътят ми, важното е да се създаде една жива и културна дискусия, която ще доведе до откриването на истината!
цитирай
65. анонимен - интересно
01.11.2010 14:04
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3365351
как ли са го направили
цитирай
66. bizcocho - Честит празник! Твоят блог е като ...
01.11.2010 18:31
Честит празник! Твоят блог е като продължаващ делото на Паисий Хилендарски. /Извини ме, че е извън темата!/
цитирай
67. анонимен - съм за гъмза-
01.11.2010 18:32
Чета те и неусетно нещата си идват на мястото!Появява се картина хомогенна и ЕСТЕСТВЕНА!И всичко е толкова просто!!!Защо не събереш постингите в книга"Истинската история на българите"?Такава книга е страшно нужна на народа ни!Да си жив и здрав,много здраве и много късмет!:))
цитирай
68. анонимен - немската интерпретация на нашата история
01.11.2010 18:47
Здравей, Спароток а и всички останали родолюбци.
Следното което искам да напиша няма много общо с темата тук,но тъй като прочетох доста неща тук и доста се впечатлих та реших да дам малко информация на заблудения и праволинеен германец кото ни мисли за тюрки
а това честно казано ме вбесява..... та си позволих в един немски форум да препиша някои неща от тук
(надявам се Спароток да не се сърди,всъщност нямах неговото разрешение)...та ето какво ми отговориха.....

Zitat:
rekx Beitrag anzeigen
Zu diese thema kann ich nur sagen:
1.Die direkte nachfolger der Thraker sind heutige bulgaren(Es gibt zahlreiches topographisches termine,toponyme,ethnonime die das eindeutig beweisen)
2.Macedonen sind keine grichen .
Zunächst einmal sind die Bulgaren direkte Nachfahren des gleichnamigen nomadischen turksprachigen Stammesverbands, der Ende des 7. Jh. unter Khan Asparuch aus der südrussischen Steppe in den Raum des heutigen Bulgarien einwanderte. Dort überschichtete er als dünne Herrenschicht die ansässigen Slawen und verschmolz mit ihnen bis spätestens zum 9./10. Jh. unter Aufgabe des türkischen Idioms. Das Ergebnis dieser Fusion war das slawisch sprechende Volk der Bulgaren. Insofern haben wir also mit den turkstämmigen Protobulgaren und den seit dem 6. Jh. ansässigen Slawen bereits zwei Wurzeln des heutigen bulgarischen Volks.

Als dritte Wurzel muss man die indoeuropäischen Thraker nennen, die in der Antike den Raum des heutigen Bulgarien besiedelten und von den Römern romanisiert wurden. Die Forschung vermutet allerdings, dass die autochthone thrakische Bevölkerung bei Ankunft der Südslawen im 6. Jh. durch Kriege, Plünderungen, Seuchen und andere Katastrophen bereits stark dezimiert war. Insofern wird ihr Einfluss auf Slawen und turkstämmige Protobulgaren, von denen sie überschichtet und assimiliert wurden, nur gering sein.

Zum Grundbestand des bulgarischen Wortschatzes gehören slawische Erbwörter. Von den historischen Kontaktsprachen des Bulgarischen sind das Griechische und das Türkische die wichtigsten. Hunderte von Gräzismen haben alle Schichten des bulgarischen Lexikons berührt, während Ausdrücke türkischer Herkunft den größten Anteil an bulgarischen Lehnwörtern stellen. Vom alttürkischen Kulturerbe der Protobulgaren ist in der bulgarischen Sprache kaum etwas zu finden.

Thrakisches Sprachmaterial hat sich vor allem in zahlreichen Orts- und Gewässernamen erhalten, hat aber ansonsten im Bulgarischen kaum Spuren hinterlassen.

Nachtrag:
Zum Untergang der thrakischen Sprache ("Gräzisierung bzw. Romanisierung und Slawisierung") schreibt Georgiev auf S. 1192:

Zitat:
Der griechische Einfluß auf die thrakische Sprache begann allmählich seit dem Anfang der griechischen Kolonsiation (VIII./VII. Jhdt. v. u. Z.), zunächst in den Küstengebieten. Er verstärkte sich besonders seit dem Beginn der hellenistischen Epoche und noch mehr in römischer Zeit. Thrakisch war bis zum VI. Jahrhundert u. Z. inklusive hauptsächlich in gewissen von den Kulturzentren entlegenen Gebieten (Dörfern, Gebirgsgegenden) noch immer im Gebrauch.
[...]
Als die Slawen im VI. (und VII.) Jahrhundert u. Z. in die Balkanhalbinsel eindrangen, gab es noch immer eine thrakisch sprechende bzw. zweisprachige (thrakisch und griechisch oder lateinisch sprechende) Bevölkerung. Der Beweis dafür sind solche Ortsnamen, die von den Slawen in ihrer thrakischen und nicht in ihrer griechischen Form entlehnt wurden [...] Nach dem VI. Jahrhundert wurden die nicht assimilierten Reste der Thraker vollständig teilweise gräzisiert bzw. romanisiert, teilweise slawisiert.
Vladimir I. Georgiev, Thrakisch und Dakisch, in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.29.2., Berlin/New York 1983
цитирай
69. анонимен - Пеласги=Българи
01.11.2010 21:13
Всъщност днешното ни народностно име БЪЛГАРИ, не представлява ли съвременния фонетичен вид на етническото име на най-старото население в Европа - ПЕЛАСГИТЕ !? Трябва да се има предвид, че "пеласги" е достигнало до нас чрез древни елински текстове. А ноторно известно е , че както в старогръцкия език, така и в съвременния гръцки език, не съществува звука Ъ, а звука Б се предава чрез дифтонга МП и то в много ограничен брой думи, повечето от които са чуждици в новогръцкия език. Вслушайте се как някой грък, който говори криво-ляво български език, произнася думата БЪЛГАРИ. Ами звучи нещо средно между МБЕЛГАРИ и МБАЛГАРИ. Изхождайки от фонетичните и морфологичните особености на двата езика, се получава следното: МПЕЛ-АСГ-ОІ (гр.) = БЕЛ-АРГ-И = БЪЛ-АРГ-И = БЪЛ-ГАР-И; -АС е една от наставките за м.р. в гр.език, чийто български еквивалент е -АР. Няма и как да разберем всъщност как народностното ни име е звучала автентично в най-древния вариант на българския език- пеласгийския, но със сигурност не и звучала така , както е достигнало древното ни етническо име чрез старите гръцки текстове. Едва ли е някакво "случайно" съвпадение тази изключителна близост в морфологията и фонетиката между етническите название БЪЛГАРИ и ПЕЛАСГИ...Поздравления, Спароток, и с пожелание да си жив и здрав, че поведе нашия народ по пътя на самопознанието и самоуважението!
цитирай
70. анонимен - Щапаров Младши:
01.11.2010 22:25
До Анонимен 43.:
Приятелю,в тези думи "А"става"И" така,както в думите Плаване и Пливане/Плуване/,както в "Рогите" -"Рогата",Сега-Сеги,и т.н.: примерите са много.
"Г" става "В" както в примерите Генчо и Венчо,Дувам-Духам/Дигам/,Чув те=Чух те /а в мн.случаи "Х" е мекият вариант на "Г"/, Бидува-Бидейки/тук "К" е твърдият вариант на "Г"/,а в някои случаи-чрез преходите Г-Х-В /Праха-Прага и Духам-Дувам/,Вревене=Глъчене/Глъчава,Гълчава/, Варош=Гарод/Град/, и т.н.
"С" става "Б" /или обратно/ както в примерите Бичим-Сечем/Къцам,Късам/; Сутрин-Ютрин/Ютро/=Ведрин/Ведрина/ и Бодрин/Бодрост/; Бида/Бъда,Буда,Видя,
Живя,Ходя,Седя/=Сига/Сега,Съде,Тука/; Секира=Топора/Багаря,Балтаря,Кълцаря
=Балтия,Кълция,Кълцача/,а Балтак/в някои диалекти=Балтия/=Кълцак/Кълцач/ и преминаване на "Кентум"формата в "Сатем"форма; Басам/в някои наши диалекти-Късам/,а тук "Кентум" формата също може да премине в "Сатем" форма,и т.н. Примерите разбира се са много,много повече-ако се замислите,сам ще откриете някои от тях по начина,който Ви указах. Има и примери,за които никога няма да се сетите,докато не вникнете дълбоко в Базисните семантични гнезда-
"Именното","Народностното", "Водното", "Растителното" и т.н. до шестнадесет
/цифрата не е окончателна/. Но,стига съм Ви обучавал-"Ангеловият анализ" е нещо много по-сложно и не се изчерпва само с тези повърхностни обяснения.
цитирай
71. анонимен - Я
01.11.2010 23:05
Тези опити южните славяни да се изкарат траки вършат много добра работа на съседните ни недоброжелателни държави като сърбия и бюрм например, дават им сериозна основа в антибългарските им пропаганди.Не си ли давате сметка за тези неща не мога да разбера?
Да ни изкарвате роднини на другите славяни като поляци и руснаци е още по- смешно само физическия ни облик е достатъчно да сравним с техния за да разберем, че нямаме нищо общо с тях.
Ако приемем, че българите са мигрирали на североизток тракийски племена които по-късно си връщат териториите т.е., че ние сме траки, и имаме предвид, че българският език се различава граматически от всички останали славянски езици не е ли по-логичен извода, че другите южни славяни са си славяни, а не траки и тази разлика на българския език с останалите, е точно заради тракийската му основа и, че само ние сме наследници на траките, а южните славяни са си склавини.Останалите славяни венеди и анти пък са си вече нещо съвсем различно и т.н.Т.е. езика ни е славянизиран тракийски език.
Не е ли по-логична една автохтонна теория която да засяга само произхода на българите, а относно произхода на славяните и конкретно на южните славяни да е в съответствие с официалната наука?
цитирай
72. denijane - С леко закъснение
02.11.2010 00:21
Честит Празник! Мисля, че ти си един от хората в България, който определено заслужава титлата Народен Будител! Благодаря за всичко което правиш.
цитирай
73. saradiva - Здравей, Павел!
02.11.2010 00:51
Да, в една посока сме и за мен е чест да представяш такива задълбочени тези пред мен! Както и да представям пред тебе моите:
sparotok написа:
Работата на Орбини е била използвана охотно от Екатерина и наследниците й, за да наложат на нас и на роднините ни хомот, от който няма измъкване. Политиката на експанзия на Руската Империя е трябвало да бъде оправдана с някаква доктрина и такава бива създадена.Тук ще се съгласиш с мен навярно?


Целият ми блог, Павле, е посветен на това. Есенцията: Имперската буква!
Накратко:
В края на 17 и началото на 18 в. в Русия вече се вихрят имперските мераци за нови територии и възход. Московитите се оглеждат откъде да си откраднат история и древност, за да маркират кои земи и народи да вземат под своя „защита” /разбирай – в свои владения/.
Именно в книжката на Мавро Орбини руската царска върхушка открива идеалния източник на нова и печеливша манипулация, чрез която не само да се завладеят Балканите, но и да бъдат посрещнати от християните там с хляб и сол като освободители…
Така русите лепват книжката орбинина, променят заглавието на мерака /илирийската идея/ – и ето ти го Панславизма – лансиран от гръцкото духовенство, подпомогнат от сърбите и покровителстван от Петър Първи. С огромни напъни и с участието на тълпи от платени преписвачи -„редактори” и „историци”-стъкмици се подготвят т .нар. „гръцка идея” и каузата „Трети Рим” при Екатерина. А Мавро Орбини се оказва късметлия – от времето на Петър Първи, та чак до днес, книжката му излиза на руски език в лъскави и прескъпи издания и се размахва като извор на доказателства за „трудове” на „сериозни” „историци”, вкл. и съвременни...
…Хитрият абат много добре е знаел, че в историческите извори на елински и латински език, даващи сведения за събитията и живота на Балканите, има текстове, споменаващи етноса СКЛАВИНИ. В по-късни извори, в старобългарските книги, както и в гръцките, и в латинските, са описани СЛОВЕНИТЕ/ словѣне”/.
Близкото звучене на двата термина обаче насочва към идеята /или подсеща към лъжата/ хърватския поп и той ги определя /или хитроумно утвърждава/ като наименования за една и също – СУПЕР ЕТНОС. Така вече е налице и важното основание за по-късните руски мераци към териториално завладяване на Балканите…
„Гениалното” хрумване на Орбини именно впечатлява Петър Първи и неговите приближени. Една от основните „адаптации” при превода на руски език е промяната на заглавието на книжката. Припомням – Мавро я кръщава „Книга историография”. Но на руски, та и до днес на всички езици, тя излиза под заглавието „Царството на славяните… Стъкмистиката на Орбини и неговите продължители е наистина от класа! Защото в немалко древни извори за склавините е подчертано, че са родствени на венетите и антите – най-често цитиран в тази посока е Йордан/ес/. И точно в този факт руската имперска клика съзира онова, което й липсва – обширни територии в древността, които сега да „обедини” под свое „покровителство”. Така се ражда митът за „тристълбието на славяните”. И вместо кръстоносен поход за освобождение на братя-християни, се заформят войни за „освобождението /завладяването/ на братя-славяни”…

sparotok написа:
Сега, относно описаната от космографа Скития...ами 1000 години преди него Херодот полага Скития между България и Украйна. Страбон дава повече детайли, но и за него няма скити в Полша, Чехия, Словакия...там са венети, норики и панони…


С тая Скития си е една от най-големите каши в историята / подобно на Кавказ, Рифейските планини и др./ Можем да проследим как в доримския период понятието Скития се е местило все по-северно от Дунав. По-точно представата за местоположението се е променяла. По времето на Херодот означава степите на запад от Меотийското езеро около Tyras и Boristenes. Това са границите на познатия му свят.
При Ератостен на мястото на Херодотовата Скития вече се намира Сарматия. Космографът на няколко места обяснява, че "са правили големи грешки в античността". Дава за пример областта на gens Gazorum /хазарите/, която в античността се е наричала грешно Скития /quae eremosa et antiqua dicitur Scythia/. На карти от това време е отбелязана със Scythia Major, но тъй като има преместване на представите за тези територии, в скоби се е отбелязавало Scythia Antiqva. Отбелязвана е и друга Скития – над сарматите Scythia Eremosa скоето ще рече – СГРЕШЕНА Скития. За така наречената обаче оригинална Скития е било названието Scythia Parva, а на други карти и Scythia Minor.

Така че – бъркотия е малко, ама… това не променя твърдението, че, изброеното от Равенския космограф, според тогавашните представи- 6 в., сочи къде е земята на склавините - Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения. Това е неговата представа.
А Равенския космограф е високо грамотно лице от служителите на Теодорих и според мен може да му се има доверие. Не толкова къде наистина е Скития, а че където според Равенския е Скития там е земята на склавините. Нали това е основния въпрос, около който се въртим.
цитирай
74. bovari - За народния будител почивен ден няма!:)
02.11.2010 08:36
Четейки твойте статии, често съпоставям труда ти с този на Хилендарския монах.
И времото е близко, и ситуацията:)

Бъди, Sparotok!
цитирай
75. panazea - Честит празник !
02.11.2010 13:00
Бъди щастлив!
цитирай
76. анонимен - До Анонимен71. / Я /:
02.11.2010 13:04
Уважаеми,предложението Ви е направено за добро,вижда се.Но нас не ни притеснява реакцията на съседите,а досегашните лъжи по адрес на България.За
нас е важна само Истината за България-независимо каква е,но Ви казвам-омръзна
ни да ни лъжат и да ни правят на слепи с тези "неясни" взаимовръзки между фактите,с тези "неизвестни" причини за известни събития,с тези "грешки",
допуснати от всеки,който е бил очевидец на нещата около древните Българи,и т.н. Излиза,че на досегашните ни историци нищо не им е достатъчно ясно,
въпреки че на древните съвременници очевидно всичко им е било ясно.Те са категорични винаги,когато говорят за нашите прадеди,а днешните ни "историци" постоянно се запъват като магарета на мост! Това просто не може да бъде,и тая работа просто не може така да продължава! Обществото ни е длъжно да избере един път завинаги своята позиция,на кого да вярва-на преките очевидци и съвременници на "пра"-Българите,или на днешните тълкуватели и посредници трета ръка между тях и нас.Така че,за Посветените е важна само Истината,
независимо дали е логична или не. Истината,приятелю-тя е най-важното нещо в нашите проучвания.Ако Славяните произлизат от Траки,значи са Блъгяни,а не
обратното! Ако Траките са Българи,значи са Фраки/Фриги,Бриги,Блъги/,и нищо друго!!!
цитирай
77. whitepigeon - Мале, голямо четене е за да обхванеш ...
02.11.2010 14:02
Мале, голямо четене е за да обхванеш толкова много информация. Хубавото е, че намираш време за това дело, за да достигне това до нас. Бих искал да имам толкова много отговори, но засега имам само много въпроси.
Поздрави :-)
цитирай
78. sparotok - въпроси
02.11.2010 14:18
whitepigeon написа:
Мале, голямо четене е за да обхванеш толкова много информация. Хубавото е, че намираш време за това дело, за да достигне това до нас. Бих искал да имам толкова много отговори, но засега имам само много въпроси.
Поздрави :-)


Хубаво е човек да има много въпроси, така се стига до истината, която е от изключителна важност за нас българите.

Поздрави!
цитирай
79. sparotok - благодаря
02.11.2010 14:18
panazea написа:
Бъди щастлив!


Благодаря ти Антония!
цитирай
80. sparotok - почивка
02.11.2010 14:19
bovari написа:
Четейки твойте статии, често съпоставям труда ти с този на Хилендарския монах.
И времото е близко, и ситуацията:)

Бъди, Sparotok!


Наистина нямам почивка, но пък трудът си струва!
Поздрави!

цитирай
81. sparotok - благодаря
02.11.2010 14:21
denijane написа:
Честит Празник! Мисля, че ти си един от хората в България, който определено заслужава титлата Народен Будител! Благодаря за всичко което правиш.


Благодаря ти и аз!
Ти и съпруга ти сте се заели също с похвално дело!
цитирай
82. sparotok - до Сарадива
02.11.2010 14:28
Нека да преценим трезво, анонимният космограф едно, че е неясен, друго, че не дава отправни точки. Не посочва селища, реки, от които може да стане ясно за коя тертиория става дума, докато Херодот, Страбон, Плиний и др. са точни и ясни...

Прощавай, но защо трябва да вярвам на едно мъгливо сведение по отношение на локацията на Скития, ако имам девет прецизни?

Ако Скития е роната земя на склавините, не означава ли това, че те са скити, т.е. стар европейски народ, родствен на траките ( според Дион и Ст. Византийски)...

Отъждествяване на скити и славяни са правили и западни учени - The Goths, a branch of the Indo-Germanic race, from which the Caucasian of modern times is descended, and whose habitat once extended from Western Europe to the great plains of Central Asia, seem to have wandered farther, and to have changed more materially, as regards their laws, customs, and religious belief, than other tribes of migratory barbarians. Distinct from the Germans, or Teutons, they have, nevertheless, often been confounded with them; a fact due to their nomadic [vii] tendencies, personal appearance, and general habits of life. The similarity which characterized the vast hordes, or vagrant multitudes, which issued in ancient times from the officina gentium, has been the cause of much confusion in the more or less fanciful accounts of classic annalists and historians. The coincidence of numerous terms of the Gothic language with those of Sanscrit, and the identity of many roots of words in both languages, have established the origin of the Goths to be Indian, and not Scandinavian, as was once generally supposed. It is related by Herodotus, that Darius, a thousand years before Christ, repelled from the confines of the Persian dominions, across the Danube, a great migration of barbarians, moving and living on horses and in chariots. This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slavs, and kindred of the Goths.

http://libro.uca.edu/vcode/visigoths.htm

Обърни внимание - This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slavs, and kindred of the Goths.

Малка Скития е влизала в пределите на Мизия....

цитирай
83. sparotok - наивност
02.11.2010 14:37
анонимен написа:
Тези опити южните славяни да се изкарат траки вършат много добра работа на съседните ни недоброжелателни държави като сърбия и бюрм например, дават им сериозна основа в антибългарските им пропаганди.Не си ли давате сметка за тези неща не мога да разбера?
Да ни изкарвате роднини на другите славяни като поляци и руснаци е още по- смешно само физическия ни облик е достатъчно да сравним с техния за да разберем, че нямаме нищо общо с тях.
Ако приемем, че българите са мигрирали на североизток тракийски племена които по-късно си връщат териториите т.е., че ние сме траки, и имаме предвид, че българският език се различава граматически от всички останали славянски езици не е ли по-логичен извода, че другите южни славяни са си славяни, а не траки и тази разлика на българския език с останалите, е точно заради тракийската му основа и, че само ние сме наследници на траките, а южните славяни са си склавини.Останалите славяни венеди и анти пък са си вече нещо съвсем различно и т.н.Т.е. езика ни е славянизиран тракийски език.
Не е ли по-логична една автохтонна теория която да засяга само произхода на българите, а относно произхода на славяните и конкретно на южните славяни да е в съответствие с официалната наука?


Наивно е да смятате, че всички хора се правят по калъп и тези, които не си приличат са представители на различни народи. Няма чист етнос, смесване на различни групи хора е ставало още в Каменната епоха.

Датчаните изобщо не приличат на фламандците, автрийците не приличат на англичаните, но това са все потомци на старите германи.

Не виждам какво ни пречи да сме в добри отношения със сърби, хървати, словени, словаци...Ако сме в добри отношения с тях на Русия и САЩ ще е много по-трудно да ни притискат...
цитирай
84. анонимен - Без заглавие.....
02.11.2010 15:32
Първо искам да поздравя Sparotok за положения голям труд за да изнесе факти и да защити позицията си.Адмирации към родолюбието и търсещият му дух.
Без да имам претенциите,че познавам задълбочено българската история, много от нещата в нея, представени ни като неоспорими факти са ми се виждали нелогични.Не можеха да отговорят на въпроси,които си задавах, най-вече свързани с "пра"българи,"морето от славяни" и "малобройните"траки.Защо нашите народни обичаи са тракийски-Зарезан,Кукери,Нестинари,Герман?Как се възприемат обичаи и обреди свързани с духовност и светоусещане от "шепа" елинизирани и романизирани траки към значително по-голямата група от "пра"българи и славяни(носещи по подразбиране различна духовност и имащи други богове).Логичен за мене е отговора,че траките не са били една шепа,че явно тези групи от хора са имали много повече общи неща,отколкото ни е внушавано да мислим.500 години бяхме в границите на Османска империя,но не знам турците да са възприели наши обичаи или обратното.....Целият ни фолклор е свързан с траките,които като"незначителен елемент" от състава на българския етнос незнайно как са оставили най-много в традициите,и това разбира се не е създало никакъв конфликт с разбиранията и обичаите на славяни и "пра" българи...По какъв начин кореспондира това,че имаме огромното богатство от обичаи,традиции,народни носии пряко от траките,с твърдението,че те са били малобройни и принципно различни от славяните и "пра" българите....Логичният отговор е същият,не е имало съществени различия,защото се касае за един народ....
цитирай
85. анонимен - език
02.11.2010 16:29
Местоимението аз, се ползва в литературният български език. В определени области от България и във всички други славянски езеци е я. Как обаче е това местоимение в кюрдския език и кюрдите траки ли са?
цитирай
86. sparotok - данни
02.11.2010 16:34
анонимен написа:
Местоимението аз, се ползва в литературният български език. В определени области от България и във всички други славянски езеци е я. Как обаче е това местоимение в кюрдския език и кюрдите траки ли са?


Явно не ви е известно, че на днешен словенски АЗ е ЯЗ, на старополски, старочешки е било също ЯЗ, на лужишки ЙОЗ, а на староукраински АЗЪ.

Кюрдите са старите хурити, които са повлияни от митаните - меди. За медите Плиний казва, че са деди на сарматите, а Прокопий определя сарматите като част от семейството на гетите. Същите тези гети са наречени славяни от Теофиласт Симоката.

Тези данни бяха ли ви известни?
цитирай
87. анонимен - ИМПЕРИАЛИСТ до 69
02.11.2010 16:39
анонимен написа:
Всъщност днешното ни народностно име БЪЛГАРИ, не представлява ли съвременния фонетичен вид на етническото име на най-старото население в Европа - ПЕЛАСГИТЕ !? Трябва да се има предвид, че "пеласги" е достигнало до нас чрез древни елински текстове. А ноторно известно е , че както в старогръцкия език, така и в съвременния гръцки език, не съществува звука Ъ, а звука Б се предава чрез дифтонга МП и то в много ограничен брой думи, повечето от които са чуждици в новогръцкия език. Вслушайте се как някой грък, който говори криво-ляво български език, произнася думата БЪЛГАРИ. Ами звучи нещо средно между МБЕЛГАРИ и МБАЛГАРИ. Изхождайки от фонетичните и морфологичните особености на двата езика, се получава следното: МПЕЛ-АСГ-ОІ (гр.) = БЕЛ-АРГ-И = БЪЛ-АРГ-И = БЪЛ-ГАР-И; -АС е една от наставките за м.р. в гр.език, чийто български еквивалент е -АР. Няма и как да разберем всъщност как народностното ни име е звучала автентично в най-древния вариант на българския език- пеласгийския, но със сигурност не и звучала така , както е достигнало древното ни етническо име чрез старите гръцки текстове. Едва ли е някакво "случайно" съвпадение тази изключителна близост в морфологията и фонетиката между етническите название БЪЛГАРИ и ПЕЛАСГИ...Поздравления, Спароток, и с пожелание да си жив и здрав, че поведе нашия народ по пътя на самопознанието и самоуважението!

ПЕЛГАР и БЪЛГАР и са еквиваленти, защото в гръцкия език няма букви за звуковете “б” и “ъ”, а “п” и “е” са техни естествени заместители.
Тук някой може да възрази, че на гръцки “България” е записвана като “Вулгария”, а не “Пелгария”, че Б и Ъ са заменени съответно с В и У, а не с П и Е. Това обаче се отнася за ВИЗАНТИЙСКИТЕ традиции.
цитирай
88. sparotok - до ИМПЕРИАЛИСТ
02.11.2010 16:42
анонимен написа:
анонимен написа:
Всъщност днешното ни народностно име БЪЛГАРИ, не представлява ли съвременния фонетичен вид на етническото име на най-старото население в Европа - ПЕЛАСГИТЕ !? Трябва да се има предвид, че "пеласги" е достигнало до нас чрез древни елински текстове. А ноторно известно е , че както в старогръцкия език, така и в съвременния гръцки език, не съществува звука Ъ, а звука Б се предава чрез дифтонга МП и то в много ограничен брой думи, повечето от които са чуждици в новогръцкия език. Вслушайте се как някой грък, който говори криво-ляво български език, произнася думата БЪЛГАРИ. Ами звучи нещо средно между МБЕЛГАРИ и МБАЛГАРИ. Изхождайки от фонетичните и морфологичните особености на двата езика, се получава следното: МПЕЛ-АСГ-ОІ (гр.) = БЕЛ-АРГ-И = БЪЛ-АРГ-И = БЪЛ-ГАР-И; -АС е една от наставките за м.р. в гр.език, чийто български еквивалент е -АР. Няма и как да разберем всъщност как народностното ни име е звучала автентично в най-древния вариант на българския език- пеласгийския, но със сигурност не и звучала така , както е достигнало древното ни етническо име чрез старите гръцки текстове. Едва ли е някакво "случайно" съвпадение тази изключителна близост в морфологията и фонетиката между етническите название БЪЛГАРИ и ПЕЛАСГИ...Поздравления, Спароток, и с пожелание да си жив и здрав, че поведе нашия народ по пътя на самопознанието и самоуважението!

ПЕЛГАР и БЪЛГАР и са еквиваленти, защото в гръцкия език няма букви за звуковете “б” и “ъ”, а “п” и “е” са техни естествени заместители.
Тук някой може да възрази, че на гръцки “България” е записвана като “Вулгария”, а не “Пелгария”, че Б и Ъ са заменени съответно с В и У, а не с П и Е. Това обаче се отнася за ВИЗАНТИЙСКИТЕ традиции.


Наистина Пеласги и Българи имат едно и също значение, двете думи са свързани с индо-арийските глаголи пласате - блестя и бласата - блестя. Т.е. Българи означава сияйни!
цитирай
89. анонимен - ОРФЕАС ПАПАСТАТОПУЛОС
02.11.2010 17:28
ЕДНО Е ЯСНО - ДО ЕМОС Е ИЗКОННАТА ГРЪЦКА ЗЕМЯ ,А ОТТАМ НАГОРЕ НЕ МИ ПУКА И НЕ МИ ДРЕМЕ КАКВИ ИЗЧАДИЯ И УРОДИ СА ЖИВЕЛИ ИЛИ ЖИВЕЯТ!!!
ИСТИНСКАТА ЕЛЛАДА ПОЧВА ОТ БИЛОТО НА ЕМОС,А СТАРАТА НИ РОДИНА ВИЗАНТИЙСКАТА АВТОКРАЦИЯ Е БИЛА ДО ДЕЛТАТА НА ИСТРОС!
цитирай
90. анонимен - Иво
02.11.2010 17:32
Здрасти Спароток. Проблема НЕ Е къде се намира "скития" и дали е правилно описана от древните автори.. а това, че скитите и въобще склавините не са славяни поради простата причина, че терминът „славяни” е измислен от хърватски поп през 1532 година във Венеция. Тъй че това не е термин, който се е наложил в историографията.. точно обратното е - терминът изкуствено Е НАЛОЖЕН в историографията.......... и то за удобство на имперската Рус.
Това е цялата работа с термина „славяни” – имперски мераци и нищо повече.. ама са за наша сметка, защото изведнъж всичко българско изчезва и се пръкват „славянска азбука” , „славянска писменост”, „славянска култура”, "славянски народи".
Абе Голяма Тъпотия.. и всичко това заради акъла на един поп..............


цитирай
91. sparotok - до Иво
02.11.2010 21:05
анонимен написа:
Здрасти Спароток. Проблема НЕ Е къде се намира "скития" и дали е правилно описана от древните автори.. а това, че скитите и въобще склавините не са славяни поради простата причина, че терминът „славяни” е измислен от хърватски поп през 1532 година във Венеция. Тъй че това не е термин, който се е наложил в историографията.. точно обратното е - терминът изкуствено Е НАЛОЖЕН в историографията.......... и то за удобство на имперската Рус.
Това е цялата работа с термина „славяни” – имперски мераци и нищо повече.. ама са за наша сметка, защото изведнъж всичко българско изчезва и се пръкват „славянска азбука” , „славянска писменост”, „славянска култура”, "славянски народи".
Абе Голяма Тъпотия.. и всичко това заради акъла на един поп..............
Здравей Иво!

Първо искам да уточня позицията си относно Имперска Русия. Нейната политика спрямо българите е довела до беди, в това няма спор. Няма и спор за това, че целеното обединяване на всички славяни не е с цел тяхното благосъстояние, а по-скоро вкарването им под един хомот, за по-лесно управление и бавно, но сигурно унищожение.

Кой обаче води активно тази политика - германката Екатерина и последвалите я германчета Романови:)

Ако склавини не е идентично на славяни, то що за хора са били склавините, с които българите влизат в съюз и извоюват независимостта на България? Днес ние говорим език от славянската езикова група, която е най-близка до балтийската. А вече е отдавна доказано, че балтийски и тракийски са много близки.

Самото име славяни е тракийско по произход. Славини е изградено по същият начин както бесапарени, салдобусени. Коренът СЛА-славя се среща в карийския език, а също и в пеласгийското име Истиоклевес, което просто е най-древният вариант на Истислав...Може би си чувал и за илирийското име Весуклевес.

Не е възможно терминът славянин да е създаден за имперска русия, експанционните амбиции на имперска русия не започват през 1532 година, а чак след 1705 година. Нека се придържаме към хронологията.

Има и друго, не знам доколко си запознат с ведически санскрит, но позволи ми да ти представя имената на няколко славянски племена и тяхното тълкуване от санскрит-

СЛАВИНИ - вед.санскр. СЛАВАНА-славене
ВЕНДИ - вед.санскр. ВАНДАЯТЕ - славене
СТАВАНИ -вед. санскр. СТАВАНА - славене
СУБЕНИ- вед. санскр. СУБАНА - славене
АНТИ - вед.санскр. АНТА - край ( антите са живели в Украйна, а анти е Тракийска дума).

Кажи ми сега, след като ведически санскрит е оформен към 15-ти век преди Христа, как е възможно някакъв поп за измисли нещо, което е съществувало 3000 години преди той да се роди?

Знаеш ли също, че през 1-ви век преди Христа Страбон пише за скитското племе Анти?

Да, названието славяни е объркващо.Първоначално то е употребено единствено и само за тракийското племе гети. В последтвие, бива наложено на всички говорещи подобни езици, тъй както старите българи са наричали всички германи франки, независимо дали е е ставало дума за франки, алемани, или фламандци.

Поне до 16-ти век руснаците не са се считали за славяни. Държа да отбележа, че староруския на Светослав няма няма нищо общо с днешния руски, а е древен вариант на украинския.

Има и друго, генът Р1 а1 е наречен славянски защото се среща често в Полша и Украйна. Най-старият му вариант обаче е от Балканите - 11500 преди Христа...ако не сме роднини с украинците и поляците, то излиза, че сме чужденци на Бълканите, това са фактите.

За нас българите се казва, че само 15% били носители на Р1а1, но знаеш ли колко човека са изследвани...по-малко от 50!!! Трябват ти поне 500 индивида и то от изолирано селско население, за да разбереш точното съотношение на различните генотипове.

Нашите братя македонците вече се изследваха, оказа се, че са много по-стари поселници на Европа от съседите си гърците...в България обаче се дават пари за ирански експедиции...защо?

Аз съм последовател на Ганчо Ценов, той си е пределно ясен в последните си работи, че българите са траки и са роднини на сърби, украинци, словени...

Обърни внимание, че Ценов е яростен противник на руската имперска политика, а неговият опонент, спонсорираният от Русия Златарски каза, че българите са туранци.

Иво, моля те, прочети внимателно и това -

The nations into which his community was divided were the Greeks, which was by far the most numerous, and consisted of all those that came from any provinces of the empire; the Armenians, with whom were joined the Arabians and Persians; and, thirdly, the Bessi, who comprehended all the northern nations below Thrace, or all who used the Runic or Sclavonian tongue.
http://www.ewtn.com/library/MARY/THEOCENO.HTM

This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slays, and kindred of the Goths. Driven back by the Persians, they, with others who followed them, distributed themselves over Northern Europe, whence, in time, they descended to overwhelm, with their numbers and their valor, the decadent and tottering Roman Empire.
http://libro.uca.edu/vcode/visigoths.htm

цитирай
92. indiajane - Добавка
02.11.2010 21:22
В България има село, което се казва Самоводене. Мисля, че беше някъде около Търново в посока Бяла.
цитирай
93. sparotok - Византия
02.11.2010 21:41
анонимен написа:
ЕДНО Е ЯСНО - ДО ЕМОС Е ИЗКОННАТА ГРЪЦКА ЗЕМЯ ,А ОТТАМ НАГОРЕ НЕ МИ ПУКА И НЕ МИ ДРЕМЕ КАКВИ ИЗЧАДИЯ И УРОДИ СА ЖИВЕЛИ ИЛИ ЖИВЕЯТ!!!
ИСТИНСКАТА ЕЛЛАДА ПОЧВА ОТ БИЛОТО НА ЕМОС,А СТАРАТА НИ РОДИНА ВИЗАНТИЙСКАТА АВТОКРАЦИЯ Е БИЛА ДО ДЕЛТАТА НА ИСТРОС!


Ето ви няколко факти за Византия.

Селището Византион е по произход Тракийско, вярва се, че е именувано на тракиецът Byzas.

Византион е благоустроен от тракиецът ( дарданът) Константин Велики.

гърците се докопват до престола в Константинопол едва в края на 7-ми век, поправете ме, ако се лъжа!
цитирай
94. estolodu - До Анонимен 43. : Приятелю, в тези ...
02.11.2010 21:46
анонимен написа:
До Анонимен 43.:
Приятелю,в тези думи "А"става"И" така,както в думите Плаване и Пливане/Плуване/,както в "Рогите" -"Рогата",Сега-Сеги,и т.н.: примерите са много.
"Г" става "В" както в примерите Генчо и Венчо,Дувам-Духам/Дигам/,Чув те=Чух те /а в мн.случаи "Х" е мекият вариант на "Г"/, Бидува-Бидейки/тук "К" е твърдият вариант на "Г"/,а в някои случаи-чрез преходите Г-Х-В /Праха-Прага и Духам-Дувам/,Вревене=Глъчене/Глъчава,Гълчава/, Варош=Гарод/Град/, и т.н.
"С" става "Б" /или обратно/ както в примерите Бичим-Сечем/Къцам,Късам/; Сутрин-Ютрин/Ютро/=Ведрин/Ведрина/ и Бодрин/Бодрост/; Бида/Бъда,Буда,Видя,
Живя,Ходя,Седя/=Сига/Сега,Съде,Тука/; Секира=Топора/Багаря,Балтаря,Кълцаря
=Балтия,Кълция,Кълцача/,а Балтак/в някои диалекти=Балтия/=Кълцак/Кълцач/ и преминаване на "Кентум"формата в "Сатем"форма; Басам/в някои наши диалекти-Късам/,а тук "Кентум" формата също може да премине в "Сатем" форма,и т.н. Примерите разбира се са много,много повече-ако се замислите,сам ще откриете някои от тях по начина,който Ви указах. Има и примери,за които никога няма да се сетите,докато не вникнете дълбоко в Базисните семантични гнезда-
"Именното","Народностното", "Водното", "Растителното" и т.н. до шестнадесет
/цифрата не е окончателна/. Но,стига съм Ви обучавал-"Ангеловият анализ" е нещо много по-сложно и не се изчерпва само с тези повърхностни обяснения.

Къде мога да намеря повече за този ангелов анализ? Интересувам се от такива неща.
А византи не ли е гръцкото произношение на бежанци? ;)
цитирай
95. indiajane - нрмално
02.11.2010 21:48
sparotok написа:
d3bep написа:
sparotok написа:За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго...

Май съм избрал труден път за обяснения, нищо, като ми се одялкат треските ще стане нещо свястно от мене в края на краищата:)


Спокойно, точно това е пътят...
Трупа се, всеки каквото може, накрая става голям вал. Валът рядко е архитектурно издържан, но обичайно е по - висок и устойчив от крепостна стена.

Лошото е, че славяните са само едно от многото измислени прекъсвания на народа ни, но най масовото наистина.След него обаче не се свършва.
Просто няма да стане отведнъж, но първата победа струва ми се, е решаваща. До втора и трета се стига по - лесно.
Просто остава човек да си зададе въпроса: А защо? Защо са им сменили името? Какво толкова може да се спечели от това? Нямаше л ида е по - лесно със старото име?

Но няма за къде да се бърза. Не е целта да ги обърнем хората в нашия начин на мислене...
А сами да стигнат до него.
Не става за утре.
Но вдруги ден много от опонентите вече няма да са чак така сигурни.


Поздрави и честит празник!Ценов го е казал много добре - Определението славянин звучи чуждо на българинът в Македония, той счита себе си за българин, който говори български...

По принцип одрисът се е считал за одрис, а весът за вес, пеонът за пеон, а не просто за тракиец. За римляни и гърци обаче одриси, веси и пеони са ...траки...


Нормално, то и днес шопът си е шоп, капанецът-капанец :) Но пак всички сме българи.
цитирай
96. sparotok - до kansandilh
02.11.2010 21:52
Не знам какви данни използваш, но според проучвания от 2009 най-старият вариант на Р1а1 е от Балканите - 11600 години преди Христа.

DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosome http://precedings.nature.com/documents/2733/version/1/html

Би ли ми пратил твоите данни?
цитирай
97. sparotok - точно така
02.11.2010 21:53
indiajane написа:
sparotok написа:
d3bep написа:
sparotok написа:За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго...

Май съм избрал труден път за обяснения, нищо, като ми се одялкат треските ще стане нещо свястно от мене в края на краищата:)


Спокойно, точно това е пътят...
Трупа се, всеки каквото може, накрая става голям вал. Валът рядко е архитектурно издържан, но обичайно е по - висок и устойчив от крепостна стена.

Лошото е, че славяните са само едно от многото измислени прекъсвания на народа ни, но най масовото наистина.След него обаче не се свършва.
Просто няма да стане отведнъж, но първата победа струва ми се, е решаваща. До втора и трета се стига по - лесно.
Просто остава човек да си зададе въпроса: А защо? Защо са им сменили името? Какво толкова може да се спечели от това? Нямаше л ида е по - лесно със старото име?

Но няма за къде да се бърза. Не е целта да ги обърнем хората в нашия начин на мислене...
А сами да стигнат до него.
Не става за утре.
Но вдруги ден много от опонентите вече няма да са чак така сигурни.


Поздрави и честит празник!Ценов го е казал много добре - Определението славянин звучи чуждо на българинът в Македония, той счита себе си за българин, който говори български...

По принцип одрисът се е считал за одрис, а весът за вес, пеонът за пеон, а не просто за тракиец. За римляни и гърци обаче одриси, веси и пеони са ...траки...


Нормално, то и днес шопът си е шоп, капанецът-капанец :) Но пак всички сме българи.


Точно така!
цитирай
98. solinvictus - Много хубав пост!Аз намирам пос...
03.11.2010 00:39
Много хубав пост!Аз намирам постоянно термини и определения за различни религиозни имена и случки ,които ги обявават за гръцки штот е официал хаха ,обаче после обясняват ,че не могат да го обяснят или не знаят откъде идва!?!?! как така ?написали томове общи приказки ,но ...запецват на основни понятия!
Както и с българските надписи ,уж гръцки пък някои неща не могат да ги ... и се явава какво : "койне" и ромите веднага го заимстват "vulgar,vulgata" хехе
поздрав
бъди здрав!
цитирай
99. анонимен - целият постинг е по-скоро пропаганда на някаква националистическа партия
03.11.2010 01:25
и като такъв той привлича към себе си себеподобни.
Не представлява сериозен научен интерес. Няма източници. Няма препратки. Тука се преплитат Имперски Русии които са възникнали с хиляди години по-късно. Бъркат се епохи. Бъркат се племена Бъркат се езици. Искаме да изкараме всички траки. Въобще не си заслужава труда човек да чете подобни пропагандни нагласени материали. В целия свят има сериозни учени-слависти, които са си посветили живота на истински находки и на истински взаимовръзки в изследване етимологията на думите. Но малка България е решила да побългарява славяните и това е някакъв жалък отчаят напън, който така и ще остане незабелязан. хората се научиха да различават пропагандната боза от истинската изследователска работа. Правите ни за смях пред света. Срам и позор! Смешки на квадрат!
цитирай
100. анонимен - Иво
03.11.2010 01:58
Здрасти, Спароток.
Самия карийски език е слабо проучен. Точно поради тази причина не бих се впуснал да твърдя, че коренът СЛА означава в карийския точно „славя”........ Предполагам ме разбираш............... :))
Колкото до санскрит - да , запознат съм със санскрит. Ако не ти е проблем посочи ми в кое точно произведение на ведическата литература пише за славини, венди, ставани, субени и анти. В Ригведа, Самаведа, Йаджурведа или Атхараведа? Или пишеш за 18-те тома от „Махабхарата” или може би за „Рамаяна”........ или може би става въпрос за Упанишадите, които в своите философски трактати изразяват истината за недуалността в около 200 съчинения. Или може би за текстовете на Брахманите, тълкуващи ведическите практики......... но не забравяй също, че в Индия се използват повече от 400 вида наречия.......

Нямам нищо против историческата стъкмистика, но добре е да се разграничи, че склавини са си склавини.. венети са си венети.. а антите са си анти. И ако древните автори са искали да пишат славини вместо склавини не виждам никакъв проблем за това. Чудя се какъв ли ще му е проблема на Йорданес вместо склавини да напише славини?
И още в тази насока - Теофилакт Симоката е написал „Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt”. Първата дума се чете Склавини, а не Славини /славяни/....... Искаш да кажеш, че Симоката не е знаел какво пише ли?
Не става така, Спароток. Разбирам ,че заради Ганчо Ценов приемаш термин.. използван за имперски цели... но Ганчо Ценов едва ли е срещнал някъде обяснение във Ватикана откъде се пръква мистериозната дума славяни.
Поздрави.
цитирай
101. saradiva - Здравей, Павел!
03.11.2010 09:04
sparotok написа:
Нека да преценим трезво, анонимният космограф едно, че е неясен, друго, че не дава отправни точки. Не посочва селища, реки, от които може да стане ясно за коя тертиория става дума, докато Херодот, Страбон, Плиний и др. са точни и ясни...
Обърни внимание - This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slavs, and kindred of the Goths.
...
Малка Скития е влизала в пределите на Мизия...."


Ами значи нямаме противоречие, Спароток.
Ето пак ти повтарям това, което ти написах

"А Равенския космограф ... може да му се има доверие.НЕ ТОЛКОВА КЪДЕ НАИСТИНА Е СКИТИЯ, А ЧЕ КЪДЕТО СПОРЕД РАВЕНСКИЯ Е СКИТИЯ ТАМ Е ЗЕМЯТА НА СКЛАВИНИТЕ. Нали това е основния въпрос, около който се въртим."

Така че - дори и да си измисля някакво свое местонахождение на Скития/това е друга тема/, той ни представя, ЧЕ ИМЕННО ТАМ са склавините.

А според теб - къде са тези "пусти" "склавини"?

Поздрави от сърце!
С чест и почитания!
цитирай
102. saradiva - П.П.
03.11.2010 09:18
Спароток написа: "За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго..."

А тезата, която защитавам е:
Склавините са част от тракийските етноси.
Словени е теоним.
"Славяни" е измислица на попа Винко, за да изкара, че коренът на думата е "слава". Знаеш ли колко руснаци и русофили днес пишат за "Бог Слава". Да паднеш от смях и изумление!!!

И, моля те, Павел, да дадеш линк към този превод от санскрит на "славани", че ми събуди любопитството.
................
А ако не наричаха всички дружно с думата "славянски" много дадености, които спокойно могат
да се нарекат "български", вероятно заглавието на постинга ти щеше да е "Български топоними в Стара Гърция и техният тракийски характер"...
Щото зорът на гърците не е да смачкват "славяни" - този термин се е пръкнал и с тяхната благословия и подкрепа, върши им доволно работа. Зорът им е да се заличи следата от "онези българи, по името на които земята е наречена България". Ан.Библиотекар като пише това има предвид Тесалия, Илирик, Дардания и Епирите. Затуй и сърби и македоня мълчат за туй.
А и митът за "слАвяните" засипва със забрава истината за слОвените.
За радост на Грък и Рус.
После започват да си измислят и други митове. Богомили и т.н.

Още веднъж чест и почитания за теб, Павел!
цитирай
103. анонимен - мнение
03.11.2010 11:16
Здравей sparotok! Не разбирам защо, ти или цензорите ти не допускате в постингите нещата да се наричат с истинските им имена? Считам, че така се получава неяснота при осмислянето на дадени въпроси. Като пример пишеш за „германката Екатерина и последвалите я германчета Романови“. Екатерина е еврейка както и Романови, както и сегашния президент на Русия, Медведев. Наименованието германци също е неточно, въпреки че се използва повсеместно. Те наричат себе си „дойч“, „дъч“. Славяните наричат всички на запад от тях „немци“, т.е., неми , трудно говорещи, а не германци или франки, защото Герман или Джерман е тракийският бог на бурите. По отношение на хаплогрупите: „Има и друго, генът Р1 а1 е наречен славянски защото се среща често в Полша и Украйна. Най-старият му вариант обаче е от Балканите - 11500 преди Христа...ако не сме роднини с украинците и поляците, то излиза, че сме чужденци на Бълканите, това са фактите.“ Полша и Украйна са 90% с еврейско население, така, че да се твърди за хаплогрупа Р1а1, че е славянска е спорно, още повече, че тази хаплогрупа се среща като голям процент и в Индия. Тези мутации се отнасят само за мъжкото население. Така, че и фактите както ги наричаш са спорни не само за дилетанти но и за учените работещи в тази област. Трябва да сме наясно какво искаме да постигнем, да се осмисли поне от 85% от населението на страната, така че да се работи за постигането на целта, без да мислим какво биха казали други, а да достигнем до истината без да премълчаваме неудобни неща.
цитирай
104. sparotok - БОГ СЛАВА
03.11.2010 14:16
saradiva написа:
Спароток написа: "За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго..."

А тезата, която защитавам е:
Склавините са част от тракийските етноси.
Словени е теоним.
"Славяни" е измислица на попа Винко, за да изкара, че коренът на думата е "слава". Знаеш ли колко руснаци и русофили днес пишат за "Бог Слава". Да паднеш от смях и изумление!!!

И, моля те, Павел, да дадеш линк към този превод от санскрит на "славани", че ми събуди любопитството.
................
А ако не наричаха всички дружно с думата "славянски" много дадености, които спокойно могат
да се нарекат "български", вероятно заглавието на постинга ти щеше да е "Български топоними в Стара Гърция и техният тракийски характер"...
Щото зорът на гърците не е да смачкват "славяни" - този термин се е пръкнал и с тяхната благословия и подкрепа, върши им доволно работа. Зорът им е да се заличи следата от "онези българи, по името на които земята е наречена България". Ан.Библиотекар като пише това има предвид Тесалия, Илирик, Дардания и Епирите. Затуй и сърби и македоня мълчат за туй.
А и митът за "слАвяните" засипва със забрава истината за слОвените.
За радост на Грък и Рус.
После започват да си измислят и други митове. Богомили и т.н.

Още веднъж чест и почитания за теб, Павел!


За бог Слава не съм и чувал, нито Прокопий, нито Псевдомаврикий, нито Симоката, нито който и да е техен съвременник не е писал за него.

Дал съм ти линк към санскритски речници, провери сама. За взаимозамяната на Р и Л във ведически санскрит провери тук http://books.google.nl/books?id=X39-syX449AC&pg=PT36&lpg=PT36&dq=sanskrit+grammar+white&source=bl&ots=8fwF7zGsU4&sig=-iRzX65cjM1Wcp1NbZXejSg4kuo&hl=nl&ei=M1HRTJbHJ4bpObXEyIgM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Ето, аз ти давам данни.

Би ли ми представила свои данни, от които да разбера, че склави е теоним.

- твърди ли някой стар автор това?

- като склавини са определени Илбуд ( Хидвудий), Добрита ( Доврентий), Радогост (Ардагаст ), Мусокий. Това са без изключение имена обясними чрез български, украински и полски.

- има ли склавини с имена от друг характер?
цитирай
105. sparotok - мнения и факти
03.11.2010 14:19
анонимен написа:
Здравей sparotok! Не разбирам защо, ти или цензорите ти не допускате в постингите нещата да се наричат с истинските им имена? Считам, че така се получава неяснота при осмислянето на дадени въпроси. Като пример пишеш за „германката Екатерина и последвалите я германчета Романови“. Екатерина е еврейка както и Романови, както и сегашния президент на Русия, Медведев. Наименованието германци също е неточно, въпреки че се използва повсеместно. Те наричат себе си „дойч“, „дъч“. Славяните наричат всички на запад от тях „немци“, т.е., неми , трудно говорещи, а не германци или франки, защото Герман или Джерман е тракийският бог на бурите. По отношение на хаплогрупите: „Има и друго, генът Р1 а1 е наречен славянски защото се среща често в Полша и Украйна. Най-старият му вариант обаче е от Балканите - 11500 преди Христа...ако не сме роднини с украинците и поляците, то излиза, че сме чужденци на Бълканите, това са фактите.“ Полша и Украйна са 90% с еврейско население, така, че да се твърди за хаплогрупа Р1а1, че е славянска е спорно, още повече, че тази хаплогрупа се среща като голям процент и в Индия. Тези мутации се отнасят само за мъжкото население. Така, че и фактите както ги наричаш са спорни не само за дилетанти но и за учените работещи в тази област. Трябва да сме наясно какво искаме да постигнем, да се осмисли поне от 85% от населението на страната, така че да се работи за постигането на целта, без да мислим какво биха казали други, а да достигнем до истината без да премълчаваме неудобни неща.


Уважаеми господине!

Историята се гради от факти, не от мнения.

Ако разполагате с научни изследвания, че 90% от украинци и поляци са евреи представете го...няма да го направите нали:)
цитирай
106. get - до 104 - Отговорът се съдържа във въпросът Ви, уважаеми господине !
03.11.2010 14:28
анонимен написа:
Здравей sparotok! Не разбирам защо, ти или цензорите ти не допускате в постингите нещата да се наричат с истинските им имена? Считам, че така се получава неяснота при осмислянето на дадени въпроси. Като пример пишеш за „германката Екатерина и последвалите я германчета Романови“. Екатерина е еврейка както и Романови, както и сегашния президент на Русия, Медведев. Наименованието германци също е неточно, въпреки че се използва повсеместно. Те наричат себе си „дойч“, „дъч“. Славяните наричат всички на запад от тях „немци“, т.е., неми , трудно говорещи, а не германци или франки, защото Герман или Джерман е тракийският бог на бурите. По отношение на хаплогрупите: „Има и друго, генът Р1 а1 е наречен славянски защото се среща често в Полша и Украйна. Най-старият му вариант обаче е от Балканите - 11500 преди Христа...ако не сме роднини с украинците и поляците, то излиза, че сме чужденци на Бълканите, това са фактите.“ Полша и Украйна са 90% с еврейско население, така, че да се твърди за хаплогрупа Р1а1, че е славянска е спорно, още повече, че тази хаплогрупа се среща като голям процент и в Индия. Тези мутации се отнасят само за мъжкото население. Така, че и фактите както ги наричаш са спорни не само за дилетанти но и за учените работещи в тази област. Трябва да сме наясно какво искаме да постигнем, да се осмисли поне от 85% от населението на страната, така че да се работи за постигането на целта, без да мислим какво биха казали други, а да достигнем до истината без да премълчаваме неудобни неща.


Има поне трима учени-ашкенази по произход (в момента съм затруднен да ви цитирам имената), които говорят, че преди да възприемат "идиш"-а, тази група с неустановен произход и етноним(?) е говорила на "славянски".

С уважение и се извинявам на Спараток, че му отнех думата !
цитирай
107. sparotok - локализация
03.11.2010 14:39
saradiva написа:
sparotok написа:
Нека да преценим трезво, анонимният космограф едно, че е неясен, друго, че не дава отправни точки. Не посочва селища, реки, от които може да стане ясно за коя тертиория става дума, докато Херодот, Страбон, Плиний и др. са точни и ясни...
Обърни внимание - This people, known as Scythians in antiquity, were the ancestors of the modern Slavs, and kindred of the Goths.
...
Малка Скития е влизала в пределите на Мизия...."


Ами значи нямаме противоречие, Спароток.
Ето пак ти повтарям това, което ти написах

"А Равенския космограф ... може да му се има доверие.НЕ ТОЛКОВА КЪДЕ НАИСТИНА Е СКИТИЯ, А ЧЕ КЪДЕТО СПОРЕД РАВЕНСКИЯ Е СКИТИЯ ТАМ Е ЗЕМЯТА НА СКЛАВИНИТЕ. Нали това е основния въпрос, около който се въртим."

Така че - дори и да си измисля някакво свое местонахождение на Скития/това е друга тема/, той ни представя, ЧЕ ИМЕННО ТАМ са склавините.

А според теб - къде са тези "пусти" "склавини"?

Поздрави от сърце!
С чест и почитания!


Благодаря за сърдечните поздрави!

Йордан е пределно ясен къде са склавините - провери в Гетика, а след това сравни със сведенията на Страбон за землищата на гетите - 7-3-14 -In the intervening space, facing that part of the Pontic Sea which extends from the Ister to the Tyras,161 lies the Desert of the Getae, wholly flat and waterless, in which Dareius the son of Hystaspis was caught162 on the occasion when he crossed the Ister to attack the Scythians and ran the risk of perishing from thirst, army and all; however, he belatedly realised his error and turned back. And, later on, Lysimachus, in his expedition against the Getae and King Dromichaetes, not only ran the risk but actually was captured alive; but he again came off safely, because he found the barbarian kind-hearted, as I said before.163

Desert of Getae - Gettico Solitude е всъщност Малка Скития, част от която обхваща Добруджа.

Най-голямата концентрация на скитски находки е в България, Румъния, Украйна.

През 6-ти век преди Христа Дарий минава през Тракия и прекосява Дунава, за да преследва скитският цар Идантирс.

През 5-ти век преди Христа Ситалк се среща със скитският цар Октамасад на брега на Дунав ( Добруджа).

Писалият през 5-ти век преди Христа Тукидид твърди, че скитите са съседи на гетите ( от Добруджа) и имат идентично въоръжение.
През 4-ти век преди Христа Филип II се сражава със скитският цар Атий в Добруджа.

През 2-ри век преди Христа скитският цар Скилур владее земи от Днепър до Крим.

Като скитски реки са посочени -

Истър - Дунав

Тир - Днестър

Бористен - Днепър

Танаис - Дон

Според тези данни Скития се намира в Източна Европа, между Северна България и Южна Украйна.
Ако Скития е родината на склавините, то те са древен тракийски и скитски народ.

Верно е, че има скитски находки дори и в Германия, тези територии обаче са периферия, а не сърцето на Скития.

Скитски находки има в Турция, Сирия, Ливан, Израел, това обаче не поставя скитската родина в тези земи, а само показва до къде са стигали походите на скитите.

Не можем да затрием Херодот, Тукидид, Плутарх, Страбон, Плиний, Ст. Византийски и др. заради неясните сведения на един анонимен космограф.

Струва ми се, че не си обмислила добре изказването си - А Равенския космограф ... може да му се има доверие.НЕ ТОЛКОВА КЪДЕ НАИСТИНА Е СКИТИЯ, А ЧЕ КЪДЕТО СПОРЕД РАВЕНСКИЯ Е СКИТИЯ ТАМ Е ЗЕМЯТА НА СКЛАВИНИТЕ. Нали това е основния въпрос, около който се въртим."

Къде е логиката? Нямаме ли локализация на Скития, нямаме нищо.

Поздрави!

цитирай
108. sparotok - факти
03.11.2010 14:53
анонимен написа:
Здрасти, Спароток.
Самия карийски език е слабо проучен. Точно поради тази причина не бих се впуснал да твърдя, че коренът СЛА означава в карийския точно „славя”........ Предполагам ме разбираш............... :))
Колкото до санскрит - да , запознат съм със санскрит. Ако не ти е проблем посочи ми в кое точно произведение на ведическата литература пише за славини, венди, ставани, субени и анти. В Ригведа, Самаведа, Йаджурведа или Атхараведа? Или пишеш за 18-те тома от „Махабхарата” или може би за „Рамаяна”........ или може би става въпрос за Упанишадите, които в своите философски трактати изразяват истината за недуалността в около 200 съчинения. Или може би за текстовете на Брахманите, тълкуващи ведическите практики......... но не забравяй също, че в Индия се използват повече от 400 вида наречия.......

Нямам нищо против историческата стъкмистика, но добре е да се разграничи, че склавини са си склавини.. венети са си венети.. а антите са си анти. И ако древните автори са искали да пишат славини вместо склавини не виждам никакъв проблем за това. Чудя се какъв ли ще му е проблема на Йорданес вместо склавини да напише славини?
И още в тази насока - Теофилакт Симоката е написал „Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt”. Първата дума се чете Склавини, а не Славини /славяни/....... Искаш да кажеш, че Симоката не е знаел какво пише ли?
Не става така, Спароток. Разбирам ,че заради Ганчо Ценов приемаш термин.. използван за имперски цели... но Ганчо Ценов едва ли е срещнал някъде обяснение във Ватикана откъде се пръква мистериозната дума славяни.
Поздрави.


Иво, нека си запазим уважението, моля те, не изопачавай думите ми, това не е почтено!

Аз бях пределно ясен казвайки - имената на няколко славянски племена и тяхното тълкуване от санскрит-

СЛАВИНИ - вед.санскр. СЛАВАНА-славене
ВЕНДИ - вед.санскр. ВАНДАЯТЕ - славене
СТАВАНИ -вед. санскр. СТАВАНА - славене
СУБЕНИ- вед. санскр. СУБАНА - славене
АНТИ - вед.санскр. АНТА - край ( антите са живели в Украйна, а анти е Тракийска дума).Къде твърдя, че във ведическата литература има склавини и анти?

Защо Йордан не пише славяни ли, ами много просто, латинската ортография не го позволява, дай ми една старолатинска дума започваща със СЛ. Гетика е на латински, нали?

Моля те, не отбягвай втори път въпросите ми

- Знаеш ли също, че през 1-ви век преди Христа Страбон пише за скитското племе Анти?

- Знаеш ли, че склавени ( славини) е образувано по същият начин както и тракийските етноними бесапарени, салдобусени?

- Днес говорим език от така наречената славянска езикова групаq, само пълен лаик може да отрече това. Що за народ са били склавините, с които българите се съюзяват и извоюват независимостта на България?
цитирай
109. анонимен - Щапаров Младши:
03.11.2010 16:19
анонимен написа:
ЕДНО Е ЯСНО - ДО ЕМОС Е ИЗКОННАТА ГРЪЦКА ЗЕМЯ ,А ОТТАМ НАГОРЕ НЕ МИ ПУКА И НЕ МИ ДРЕМЕ КАКВИ ИЗЧАДИЯ И УРОДИ СА ЖИВЕЛИ ИЛИ ЖИВЕЯТ!!!
ИСТИНСКАТА ЕЛЛАДА ПОЧВА ОТ БИЛОТО НА ЕМОС,А СТАРАТА НИ РОДИНА ВИЗАНТИЙСКАТА АВТОКРАЦИЯ Е БИЛА ДО ДЕЛТАТА НА ИСТРОС!


Друже,ясното е само едно: До Пелопонес и Крит е изконната Българска земя,оттук нататък може да не ти дреме какви крадци и колонизатори
са живели или ще живеят.Другото е само лъжа на подли хайдуци и окупатори!
Така говорят фактите-ти се съобразявай с тях,а не с мнението на дорийските бандити,които унищожиха Крито-Микенската Тракийска цивилизация!
цитирай
110. анонимен - мнение
03.11.2010 17:21
„Уважаеми господине!

Историята се гради от факти, не от мнения.

Ако разполагате с научни изследвания, че 90% от украинци и поляци са евреи представете го...няма да го направите нали:)“

Уважаеми sparotok!
С какви научни данни разполагате, че населението на България е с български произход и в какъв процент? Какви показатели определя принадлежността към даден народ, не към определена държава? Същото важи и за Англия, Швеция, Италия и.т.н. Вие виждали ли сте научни публикации по въпроса? Ако сте виждали, моля напишете къде. Хаплотип R1a1 е приет за славянски хаплотип от Анатолий Алексеевич Клёсов (роден през 1946 година в СССР), професор по биохимия в Харвардския университет, живее в Нютон, Масачузетс, САЩ. Според него,членовете на рода R1a1 са прародители на славяните- арии живели на Балканите преди 12 хиляди години. И то в областта на днешните Сърбия, Косово, Босна, Македония, откъдето са се разселили по цяла Европа и Азия. Балканските славяни той определя като хаплогрупа I2 – имат я 30% до 40% от българите, босненците, словенците и сърбите. Прав сте за доверителният интервал т.е. процента от населението от дадена страна което би трябвало да се изследва за да е достоверен резултата.Моля не се обиждайте, всеки търси истината за себе си.
цитирай
111. sparotok - данни
03.11.2010 17:32
анонимен написа:
„Уважаеми господине!

Историята се гради от факти, не от мнения.

Ако разполагате с научни изследвания, че 90% от украинци и поляци са евреи представете го...няма да го направите нали:)“

Уважаеми sparotok!
С какви научни данни разполагате, че населението на България е с български произход и в какъв процент? Какви показатели определя принадлежността към даден народ, не към определена държава? Същото важи и за Англия, Швеция, Италия и.т.н. Вие виждали ли сте научни публикации по въпроса? Ако сте виждали, моля напишете къде. Хаплотип R1a1 е приет за славянски хаплотип от Анатолий Алексеевич Клёсов (роден през 1946 година в СССР), професор по биохимия в Харвардския университет, живее в Нютон, Масачузетс, САЩ. Според него,членовете на рода R1a1 са прародители на славяните- арии живели на Балканите преди 12 хиляди години. И то в областта на днешните Сърбия, Косово, Босна, Македония, откъдето са се разселили по цяла Европа и Азия. Балканските славяни той определя като хаплогрупа I2 – имат я 30% до 40% от българите, босненците, словенците и сърбите. Прав сте за доверителният интервал т.е. процента от населението от дадена страна което би трябвало да се изследва за да е достоверен резултата.Моля не се обиждайте, всеки търси истината за себе си.


Няма за какво да се обиждам, не виждам причина за това, всеки има право на собствено мнение, което е изградено въз основа на дадена информация.

Ще разберете как съм достигнал до определени изводи, ако си набавите и прочетете следните научни издания-

1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

Резултатите от краниметричните и кръвните изследвания са достатъчно красноречиви.
цитирай
112. анонимен - Иво
03.11.2010 18:07
Здравей, Спароток. Нека да изясним нещо.. думата „ортография” означава „правилно пишещ” или „правилен изпис” от латинското „ортос- правилен” и „графен-пиша”. Така че нека обясним какво не позволява латинската ортография /изпис/, когато става въпрос за думата „склавини”?
Етимология /действително, истинно значение/ на думата склавус/ос в латинския няма.. сиреч думата не е латинска.. и ти това прекрасно го знаеш. А каква друга би могла да е? Ами тракийска. При това положение говорим за чуждица в латинския, нали? А когато имаме чуждица тя се запазва в своя оригинален вид без да се съобразява с каквато и да е ортография.
Да, Гетика на Йодан от Свищов е написана на латински език ама думата склавини не е латинска.

Например знаем за фр.чуждица ”крем”, че в българския език и до ден днешен не се е променила. Все едно да започна да твърдя, че думата „крем” не е правилно изписана, защото правилният начин е „крлем”.
Това е направил хърватския поп през 1532 година и със склавините и така се „раждат” славяните..

И друго..полските учени Лер-Сплавински /Lehr-Splawinski T., O pierwothych Wenetach.In - Inter armazbior prac,ofiarowanych K.Nitschowi,Krakow,1946/ и Ловмянски /Lowmianski H., Poezatki olski,Warszawa,1964,I.90-92/ в своите трудове се аргументират, че в ранно-среновековните извори никъде не се споменава, че под етнонима "венеди" се имат предвид „славяни”!
А щом „венедите” не са славяни как може да се твърди, че склавините и антите са?
Нали Йордан през 6 век много ясно е написал: „Тези народи... макар че произлизат от една раса, сега имат три имена, които са венети, анти и СКЛАВИНИ”. Щом едните не са славяни то чудя се как така другите стават такива?

И понеже няма как да докажат славянското тристълбие тогава умниците измислят измишльотината за беззвучния гутурал и изкараха Йордан, че фъфлел и шъшкал и затова е имал проблеми с говора.. ама все забравят, че книгата се пише.

Поздрави.

Виждам, че си допълнил нещо
Да, съгласен съм, че склавини е образуван подобно на бесапарени, салдобусени.. но не и славени.
Спароток, още ли не разбираш, че насилственото налагане на думата „славяни” прави така, че в историята траките да изчезнат, българите да станат пришълци на Балканите, а всичко останало руско? Безразличен ли си, че на 24 май дори и президента ни говори за „славянската азбука”, „славянската култура” и за „славянската писменост”? Ако си безразличен към това аз не съм защото терминът славяни е изкуствено понятие, докато етнонимите траки и българи не.
Това, че смесваш славяни със склавини само прави така само лъжата да продължи да съществува, че има славянска писменост, за сметка на българската, че има славянска култура, за сметка на българската, че има славянски език, за сметка на българския.
Мисля, че на 24 май трябва да празнуваме деня на българската писменост и култура, а не на славянската.
Колко народи могат да се похвалят със своя собствена азбука? Защо да я наричаме славянска, защото един хърватски поп през 1532 г. е измислил термина ли?
цитирай
113. sparotok - до Иво
03.11.2010 18:28
Иво, венедите обитават бреговете на Висла от най-дълбока древност. Този хидроним няма обяснение на германски, но вендишкия глагол ВИЕСТИ дава прекрасна етимология. Вендите си говорят все още на своя език, нали знаеш за тях?

Ти твърдиш, че всички чуждици в латинския се записват както са звучали. Това е невъзможно, старите автори сами признават, че някои етноними са трудни за предаване. Тъй както един грък не може да каже Ч, Щ, така и в древността за латините СЛ е било изключително трудна и чужда комбинация. Защо има толкова много варианти на склавени иначе - Sklabenoi, Sklauenoi, Sklabinoi, Sklauinoi, Sclaueni, Sclauini, Sthlabenoi, Sthlabinoi, Sthlaueni, Sthlauini, Sthlabenoi, Esklabinoi, Asklabinoi, Sklabinioi, Sklauenioi,Когато споря аз съм на принципа - факт срещу факт. Започне ли някой да заменя факти с душевни излияния единственият извод, който мога да направя е, че моят опонент не разполага с аргументи.

Моля те, не отбягвай трети път въпросите ми

- Знаеш ли също, че през 1-ви век преди Христа Страбон пише за скитското племе Анти?

- Днес говорим език от така наречената славянска езикова групаq, само пълен лаик може да отрече това. Що за народ са били склавините, с които българите се съюзяват и извоюват независимостта на България?

Кажи ми, кои за бога са тези склавини, които завладяват територии в Македония, Пелопонес...

Защо за Бога все намесвате руснаците? Те са си московитите, за които пише Паисий, нали си го чел?

Отговори ми на още един въпрос - Защо проф. Ценов, който бе яростен противник на руската политика твърди, че сме славяни, т.е. роднини на сърби, хървати, словени? Чел ли си Кроватова България и покръстването на българите?
цитирай
114. анонимен - Иво
03.11.2010 19:19
Казвам и твърдя , че антите, венетите и склавини са тракийски общности, а думата славяни не е етноним а еизмислица от хърватски поп, за да оправдае илирийската измислица за народи, които населявали в античността земите. Всички знаем, че обобщаващото понятие за тези народи е етнонима траки, а не славяни. Нали така?
Казвам още, че Балканските общности дали ще ги наречеш скитски или одриски или гетски няма значение, защото става въпрос за популации на полуострова и доколкото си спомням бяха към 90 на брой. Ясно ли се изразявам вече?

Не разбирам защо вмъкваш гърците при Йордан? Да, за латините може да е трудно да предават определени етноними, но Йордан не е гръг, Спароток. Тъй че едва ли му е било проблем да каже и напише корена СКЛ или СЛ, така, както на мен не ми е трудно да го кажа и напиша..още повече, че основата на латинския е етруския. Нали не си забравил, че първоначално латиницата включва 21 от 26 етруски букви?

Какво искаш да ти кажа относно твоите въпроси, Спароток.. на първия ти отговорих. Относно втория - да, днес говорим български език, който е вкаран в славянската езикова група, но не е ли по-правилно да има тракийска езикова група?

Проф. Ценов е е перфектен историк, но според мен е направил същата грешка като теб да смесва етноним с измислено понятие от хърватски поп.

А колкото до душевните излияния……. Моля те не ме разсмивай, защото видях твоите.. и прочети какво са писали полските учени за ранно-среновековните извори, че никъде не се споменава, че под етнонима "венеди" се имат предвид „славяни”!
цитирай
115. анонимен - на вниманието на Иво
03.11.2010 19:28
Не Ви познавам, чета обаче Вашите коментари в този блог и моето заключение е, че сте добър човек, същото смятам обаче и за спароток. Той ни дава нови, непознати факти, пояснява събития и се държи прилично. В началото бях скептичен по отношение на твърденията му за славяните докато не попаднах на книгата на Цани Гинчев, която отвори очите ми:

Цани Гинчев
Търново, 6 декември 1890 г.
....Славянската люлка не е Север, както щат да думат и с каквото щат да доказват. От Балканския полуостров и Южна Европа са се колонизирали славяните на Север, но тогава те не са се звали славяни, това голямо море е имало особени свои местни имена и пристанища. Как ти се чини, в доисторическите времена дали не е имало вътрешни сблъсквания между тая славянска раса, не са ли се стремили по-силните да се задържат все по-наюг и са отблъсквали слабите по-насевер, както учениците отблъскват от собата (пещта) по-слабите си другари зиме, кога се валят да се топлят? Това нещо е естествено, не само между хората, но и още между животните, че ако щеш и между растенията и даже минералите... Това последно нашествие, тъй нареченото „преселение на народите", не е ли вървяло по тоя закон ? Тоя страх, гдето е обзел днес цяла Южна Европа от северните ученици, които искат да дойдат при собата да се погреят и да се повеселят на топлината и светлината край Средиземно море, но не върви ли все по тоя закон ? Когато тоя закон е съществувал и ще съществува, догдето има топлина и студ, то може ли да се мисли, че хората най-напред са се заврели в ледените обятия на природата ? Ведь человек не е северно произведение на природата: неговото отечество е топлината и светлината - Екваторът!... Защо всичкият человечески род си представлява рая светъл, хубав, топъл - градина, вечна градина ? Не ни ли напомня това нещо инстинктивното чезнение на человека към старото му отечество, от гдето са го принудили някои страшни политически катастрофи и със сълзи на очи е оставил своя веществен рай - своето бащино огнище, гдето животворящото слънце - неговият детински бог му е давало всичко, всичко, що му е било трябвало за неговия поетически-детински живот?... Някои мислят да противостоят на тоя закон, да го спрат и всичката борба, всичкото напрежение, всичката помощ на днешната наука са устремени против това естествено настървение от студа към топлината. Не се спира то!... Догдето съществува студ и лед, мраз и мъгла, дотогава ще се продължава тоя закон с всичката си сила.... Това е борба на злото с доброто, на черния бог - студа с топлината.... Равновесие няма и не може да бъде, защото го няма в самата природа... направете равновесие и цялата вселена ще спре своята машина, всичко ще охладнее, ще изгасне, ще замръзне във веки вечния... И стремлението на славяните и борбата на нашите пре-предеди е вървяла по тоя закон да се върнат пак в отечеството на своите пра-отци, от гдето силата на по-силните ги е изгонила или по-добре - избягали са от хомоти на ненаситния лакомоед. - Как ти се чини, във времето още на Дария, Филипа Македонски, римляните и византийците, не са ли колонизирали свободолюбците на север, гдето като са се усилили и размножили, пак се явявали да отмъстят на грабителя на отечеството и свободата им и са го смазали и заели пак дедината си. Не се ли повтаряше това до вчера, от турското нашествие? Влашко, Южна Русия и Банат не са ли населени с наши хора, които, щом чуха гласа на свободоизвестяющата тръба, се завтекоха да отмъстят за обидата и дойдоха в бащиното си гнездо. Север е бил прибежище на южните огнетени и ще бъде, но мщението няма да престане, защото старото отечество, макар с най-непълни предания, не се забравя. Приказките за ходенето при слънцето, за златите ябълки, за безсмъртните злати моми са олицетворение на народните идеали за юг. Там им е изворът и туй означават те ... доколкото съм ги разбрал. Като вземам пред вид нашата поезия, язик, нрави, моминската свобода на траките, както ги описва Херодот, комуто любението, седенките, тлаките, хората, беленките и въобще всичката свобода на момата, която се е завардила и до днес, се е видяла много противна в сравнение на техните хареми (гинекии), гдето жената тогава не е била друго нещо в тях, освен една затворена кадъна ; като вземам пред вид и още много други неща (за които тук няма място да ги излагам), като вземам пред вид, че арнаути, гърци, цинцари, ермени, латини, турци (преселенците) са се завардили и досега с язика си, с обичаите си, с поверията и преданията си и най-после като вземам пред вид, че онова голямо тракийско племе, както го описват старите, което е завземало цял Балкански полуостров, Дакия и зад нея - до онова място, гдето карали само коне и живели само пчели - Русия, Южна Русия и т. н. с пчелите на чамовите дървета - аз не мога да се примиря с днешната шовинистическа история, която избърсва траките от земното кълбо... Това е противоречие на логиката. До Юстиниана те са съществували, това е детинство, лековерие и заблуждение, посеяно от нашите врагове, които са се мъчили, а и сега се мъчат да унизят... що думам, да унизят, да унищожат СЛАВЯНСКИЯ мир, да го стопят в своята пота (тигел) за увеличение на своите гниещи нации, за дойна крава, за мекере, да се качат на гърба му и да го обюздят, та да го употребяват за своите прищевки ... Тъй е било и тъй върви и до днес... Всички иноплеменници с това се занимават, всичкият им политически живот се върти все около тоя фокус... Ний трябва това да го разберем: това е борба за живот и за смърт... Представи си, че ни смазаха... Да не дава господ!... Ами тогава?
http://ziezi.net/ginchev.html
цитирай
116. анонимен - Сарадива
03.11.2010 19:38
saradiva написа:
Спароток написа: "За мен няма други славяни освен траките, лошото е, че днес под славяни се разбира друго..."

А тезата, която защитавам е:
Склавините са част от тракийските етноси.
Словени е теоним.
"Славяни" е измислица на попа Винко, за да изкара, че коренът на думата е "слава". Знаеш ли колко руснаци и русофили днес пишат за "Бог Слава". Да паднеш от смях и изумление!!!

И, моля те, Павел, да дадеш линк към този превод от санскрит на "славани", че ми събуди любопитството.
................
А ако не наричаха всички дружно с думата "славянски" много дадености, които спокойно могат
да се нарекат "български", вероятно заглавието на постинга ти щеше да е "Български топоними в Стара Гърция и техният тракийски характер"...
Щото зорът на гърците не е да смачкват "славяни" - този термин се е пръкнал и с тяхната благословия и подкрепа, върши им доволно работа. Зорът им е да се заличи следата от "онези българи, по името на които земята е наречена България". Ан.Библиотекар като пише това има предвид Тесалия, Илирик, Дардания и Епирите. Затуй и сърби и македоня мълчат за туй.
А и митът за "слАвяните" засипва със забрава истината за слОвените.
За радост на Грък и Рус.
После започват да си измислят и други митове. Богомили и т.н.

Още веднъж чест и почитания за теб, Павел!


Сарадива, избраният от тебе ник има ли някаква връзка с лоялността ти към твоите учители?САРА е много хубаво име, означава ЦАРА, царица, а по рождение жената на Авраам се е казвала Сарая...та в тая връзкаа да попитам какво ти е обещано?
цитирай
117. sparotok - терминологии
03.11.2010 20:10
анонимен написа:
Казвам и твърдя , че антите, венетите и склавини са тракийски общности, а думата славяни не е етноним а еизмислица от хърватски поп, за да оправдае илирийската измислица за народи, които населявали в античността земите. Всички знаем, че обобщаващото понятие за тези народи е етнонима траки, а не славяни. Нали така?
Казвам още, че Балканските общности дали ще ги наречеш скитски или одриски или гетски няма значение, защото става въпрос за популации на полуострова и доколкото си спомням бяха към 90 на брой. Ясно ли се изразявам вече?

Не разбирам защо вмъкваш гърците при Йордан? Да, за латините може да е трудно да предават определени етноними, но Йордан не е гръг, Спароток. Тъй че едва ли му е било проблем да каже и напише корена СКЛ или СЛ, така, както на мен не ми е трудно да го кажа и напиша..още повече, че основата на латинския е етруския. Нали не си забравил, че първоначално латиницата включва 21 от 26 етруски букви?

Какво искаш да ти кажа относно твоите въпроси, Спароток.. на първия ти отговорих. Относно втория - да, днес говорим български език, който е вкаран в славянската езикова група, но не е ли по-правилно да има тракийска езикова група?

Проф. Ценов е е перфектен историк, но според мен е направил същата грешка като теб да смесва етноним с измислено понятие от хърватски поп.

А колкото до душевните излияния……. Моля те не ме разсмивай, защото видях твоите.. и прочети какво са писали полските учени за ранно-среновековните извори, че никъде не се споменава, че под етнонима "венеди" се имат предвид „славяни”!


Иво, намираме се на парсеци един от друг:)

Ценов за мене е светец, той работи с факти, не с мнения.

Как българският да е вмъкнат насила в славянската езикова група?
Вземи един старобългарски речник и провери колко думи имат успоредици в словенски, хърватски, чешки. Кой е вкарал тези думи там и как го е направил насила?

Според теб английски и норвежки германски езици ли са ?
цитирай
118. netsky - Как българският да е вмъкнат насила ...
03.11.2010 21:17
sparotok написа:
Как българският да е вмъкнат насила в славянската езикова група?

Спароток, с цялото ми уважение към теб, но си мисля че тук по-правилно е да се каже следното - българският език е в езикова група, която "насила" е наречена "славянска".

И действително, защо не е наречена "тракийска", примерно?
цитирай
119. sparotok - траки
03.11.2010 21:26
netsky написа:
sparotok написа:
Как българският да е вмъкнат насила в славянската езикова група?

Спароток, с цялото ми уважение към теб, но си мисля че тук по-правилно е да се каже следното - българският език е в езикова група, която "насила" е наречена "славянска".

И действително, защо не е наречена "тракийска", примерно?


Аз също съм за въвеждането на термин тракийска езикова група, но ще мине доста време докато това стане.

Дотогава трябва да се спре сеенето на омраза към роднините ни, това е пагубно за България.
цитирай
120. saradiva - )))))))
03.11.2010 22:08
анонимен написа:
Сарадива, избраният от тебе ник има ли някаква връзка с лоялността ти към твоите учители?САРА е много хубаво име, означава ЦАРА, царица, а по рождение жената на Авраам се е казвала Сарая...та в тая връзкаа да попитам какво ти е обещано?


Ами сарай ми е обещан, не се ли сещаш!)))))))))))
Ела при мен да се правиш на разследвач, щото тук сме се захванали със знания, а не с глупости като теб...
Ай
цитирай
121. анонимен - Иво
03.11.2010 23:42
Здрасти, Спароток.
Отвори ми се малко време и реших да проверя твърдението ти, че има имена на славянски племена, които се тълкуват от санскрит. За превод от санскрит използвам подобрената версия на речника на Моние/Уилямс от 2006 година. Особеното на този речник е,че ако напишеш правилна транслитерация според изискванията на конвенцията, известна като Кйото-Харвард, ще се получи текста на деванагари.. плюс допълнителни разяснения, които се срещат за съответната дума на различни страници от речника.
Държа да ти споделя, че никъде няма думи като славини, субени, венти, ставани. Единствено анти се превежда от санскрит като „преди”, „в присъствието на”, „близо”, „в близост до” и „предварително”.

Ако конвенцията я нямаш мога да ти я пратя.

Поздрави.
цитирай
122. saradiva - Доверие!
03.11.2010 23:48
sparotok написа:
Йордан е пределно ясен къде са склавините - провери в Гетика, а след това сравни със сведенията на Страбон за землищата на гетите …
……………………………


Добре, Спароток, нека Скития бъде там където ти казваш. Нека склавините бъдат там където ти казваш.
Ти знаеш далеч повече от мен и имаш много, много по-обемни знания по история от всеки тук в БлогБГ.
Но аз споря за съвсем друго – спомни си:
Споменах за Равенския космограф, за да подчертая къде СПОРЕД НЕГО е родината на склавините. 10 в. по-късно попа Винко подрежда подобни територии в заглавието на своята стъкмисана „история” за „увенчаните със слава славяни”…

НИЩО ПОВЕЧЕ НЕ ИСКАХ ДА ПОДЧЕРТАЯ от това. А ти се захвана за тази Скития…
В предишния си коментар, за пореден път подчертах каква теза защитавам. Зададох ти конкретни въпроси и нека не обхождаме цяла Югоизточна и Източна Европа, че се размиха много нещата!

sparotok написа:
Струва ми се, че не си обмислила добре изказването си – „А Равенския космограф ... може да му се има доверие.НЕ ТОЛКОВА КЪДЕ НАИСТИНА Е СКИТИЯ, А ЧЕ КЪДЕТО СПОРЕД РАВЕНСКИЯ Е СКИТИЯ ТАМ Е ЗЕМЯТА НА СКЛАВИНИТЕ. Нали това е основния въпрос, около който се въртим."

Къде е логиката? Нямаме ли локализация на Скития, нямаме нищо.


Не те разбрах – ти нали си си изяснил нещата относно Скития и родината на склавините. Чудесно! Приемам го без резерва, щом ти го пишеш. А ако четейки и търсейки по моите си теми, открия противоречие с тези твои твърдения, ще ти пиша веднага, за да се раздумаме в приятелски спор, какъвто е този.
Нали виждат всички как съм озаглавила линка към твоя блог в моя блогрол „В една посока по различен начин”…
Поздрави сърдечни!
цитирай
123. анонимен - За пнславизма на Сарадива
04.11.2010 21:43
Българите са славяни.
Българи е етнически признак, славяни – групов признак. Народи говорещи език от групата на славянските езици.
Руснаците смятали, че славяните са етнос.
Това е техен проблем.
Как и защо да си сменим името славяни? И лемурци да се наречем, Русите ще бъдат Панлемурци.
Крайно необходимо е да се изучат славянските топоними в Гърция и Пелопонес - по същият принципен начин, както направи Чавдар Бонев за стотиците топоними, породени от разселването на праславянските племена на север („Праславянските племена”, http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2290/ ). Именно той методично и научно чрез топонимите доказва – произхода на славянските племена е тракийски.
Това е единственият разумен начин да се оспори и събори руската историческа визия за славяните.
Но вместо адмирации, в момента Чавдар Бонев е жестоко оплюван от Сарадива в нейния блог като измекяр „който защитава чуждите имперски интереси насочени срещу изконните български права по правото на род и родна земя тук на Балканите”.

По-добра услуга на панславизма, (ако има такъв), здраве му кажи!
Какво мислиш, Спараток?
цитирай
124. sparotok - прав си
04.11.2010 21:47
анонимен написа:
Българите са славяни.
Българи е етнически признак, славяни – групов признак. Народи говорещи език от групата на славянските езици.
Руснаците смятали, че славяните са етнос.
Това е техен проблем.
Как и защо да си сменим името славяни? И лемурци да се наречем, Русите ще бъдат Панлемурци.
Крайно необходимо е да се изучат славянските топоними в Гърция и Пелопонес - по същият принципен начин, както направи Чавдар Бонев за стотиците топоними, породени от разселването на праславянските племена на север („Праславянските племена”, http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2290/ ). Именно той методично и научно чрез топонимите доказва – произхода на славянските племена е тракийски.
Това е единственият разумен начин да се оспори и събори руската историческа визия за славяните.
Но вместо адмирации, в момента Чавдар Бонев е жестоко оплюван от Сарадива в нейния блог като измекяр „който защитава чуждите имперски интереси насочени срещу изконните български права по правото на род и родна земя тук на Балканите”.

По-добра услуга на панславизма, (ако има такъв), здраве му кажи!
Какво мислиш, Спараток?


Мисля, че си абсолютно прав!
Всяко название може да се изкриви и използва за една, или друга цел. Ако постоянно измисляме нови дефиниции започваме игра без край.

Не се сърди на Сарадива, тя критикува с добри намерения...
цитирай
125. анонимен - П.Попов за анонимен 125
04.11.2010 22:55
Не сте прав колега и пишете много прибързано като обвинявате глуповато, че бил нападан и оплюван.Колега анонимен 125 вижте какво пише Борислав Георгиев-Боцмана за написаното от Чавдар Бонев.Заслужава си упреците и то с основание:

"Задълбочен труд за славяните ли "?. Ти майтапиш ли се ?!. Това е поредната папагалска редакция на панславизма, "вся и всьо" да са "славяни", като е добре да се започне от кроманьонците или най-добре от питекантропосите, като деди на "славяните". Човека Бонев заявява, че праславяните били формирани през ІІ - І хил. пр. н.е., а започва да търси източници за тях през . . . Х в. от н.е., упоменати в писмени паметници от ХІІ в., чрез преписи йм от ХІV в. Значи със същата достоверност може да се заяви, че "болшевиките" са се формирали през ІІІ хил.пр.н.е. и да се търсят сведения за тях след ХІХ в. Това е методиката на това проучване по отношение на историята.

-за извеждането на името "РУСИ"-

Ч. Бонев може да "изведе" "руси" от които си иска топо и хидроними. Не е указано, че ТЕ са били етноними от когото и да било, по какъвто и да е начин. Единствените (според мои сведения, които е много вероятно да са частични), "руси" са имотно съсловие, упоменато в структурите на Изт. Римска Империя. Т.е. те са Имперско понятие, а не славянско име на племе.

Ето какво казва в "За церемониите" Константин Багренородни от Х в.:
" . . .Днес всяка от 4-те фракции ( бели, зелени, червени и сини - б.м.) се разделя на "ператически дими" ( Ο δημος περατικος - давам гръцкия изпис понеже не ми е ясно какво значи "ператически" - б.м.) или ператически части (μερη). Имаме осем разряда, като "ператическите дими" и на четирите фракции се намират под военното командване на двама "димократа". Това са началниците "скола" (школника - б.м.) (императорската гвардия) и екскубита (частната гвардия). Като "венети" и "левки" са подчинени на школника, а прасини и руси - на доместик-екскубита. . . "
De caerim., I, 1, pp. 18 - 19.

Тъй като венетите са "сините", а прасините - "зелените", то за "руси" и "левки" остават двата цвята - бял или червен. В науката е прието, че наименованията на "прасини" и "венети" са от преди римско и гръцко време, защото нито гръцки, нито латински автори са дали еднозначно определение за тези термини. Да се прескача римската история и исконен приьом на панславизма. И каквото го пишат римляните - панславизма го закичва на "Славянката" - като булка закичена с цветя от гробищата.
Значи напълно е възможно, термините "прасини", "левки", "руси" и "венети" да не са римско изобретение, но да се прескачат хиляди години и многобройни етноними, като гети, хуни, сармати (кръстени "славяни") и да се говори за вчерашното понятие "славяни" като осново-образодателно-обединяващо име е метод използван от наш Азиристо, който го използва, дори бих казал с по-голям размах и фантазия.

http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=99388


цитирай
126. netsky - По-добра услуга на панславизма, ...
04.11.2010 23:51
анонимен написа:
По-добра услуга на панславизма, (ако има такъв), здраве му кажи!

Аз пък мисля, че това мнение /наред с преувеличеното "измекяр"/ е манипулация от Ваша страна към четящите, господине.
Каква услуга прави Сарадива на панславизма "(ако има такъв)", при условие, че апелира нещата да се наричат с истинските им имена? Това ми кажете Вие!?
По какъв начин тя прави услуга на нещо измислено и несъществуващо, нещото в което дори Вие сам се съмнявате? Противоречите си!

Според мен истинският групов признак, това е тракийската култура. "Славянска" такава реално не съществува. Това е.
Ето защо аз лично подкрепям Сарадива.
И това по никакъв наичин не ми пречи да уважавам безценния труд на Sparotok и всичко, което прави за България и българското.
Поклон пред труда ти, Sparotok!
Но и поклон пред упоритостта на Сарадива!
Така се преследва Истината! А тя е една, колкото и да им се иска на някои да я манипулират и мултиплицират в 1000 други истини.

Извинявам се ако за някого тонът ми е прозвучал твърде остро.
цитирай
127. saradiva - АНОНИМЕН 125 ЛЪЖЕ! НИКЪДЕ НЕ СЪМ НАРИЧАЛА Ч.БОНЕВ ИЗМЕКЯР!!!!!!!!!!!!!
05.11.2010 00:21
анонимен написа:
Българите са славяни.


Българите са родствени с народите, наричани днес „славянски”. Но славяни няма индикирани в историята. Затова не само българите, ами и нито един друг народ НЕ Е славянски.
Народите са дамгосани с ТОЗИ ТЕРМИН. Заради имперските мераци на Рус. И заради фанариотските терзания на Грък..

анонимен написа:
Българи е етнически признак, славяни – групов признак. Народи говорещи език от групата на славянските езици.


Ами то и романски езици има, ама никой не нарича народа си романски, нали. И изобщо никой не си нарича народа по групов признак, а по името на държавата, в която живее или в други случаи по названието на етноса, от който е.
По твоя пример значи всички бразилци са португалци, пък всички цигани индо-арийци, а?
Ама разликата в случая е и в това, че инди, арии, дори и португалци си съществуват като названия в историята, а „славяни” – нету!!!

анонимен написа:
Руснаците смятали, че славяните са етнос. Това е техен проблем.

Щеше да е техен проблем, ако определяха само себе си като „етнически славяни”. Ама в канцелариите им от векове се кове историята на „Рус – матушка на вси славяни”, която ще ги освободи /разбирай завладее/...
Така че не е техен проблем, а е имперски мерак на Бащиците им… Проблемът си е наш. И той ще е голям дотогава, докато има такива като теб – дето се втурват да веят байрака, че сме „славяни” , пък забравят да ни нарекат българи!!!

анонимен написа:
Как и защо да си сменим името славяни?

Че то не е наше!!! Я дай доказателство за обратното. Досега никой не е успял – ха пробвай се сега и ти!
Къде НИ го видя това име, че да задаваш такива риторични въпроси. Дрънканици без край!

И за какво толкова се напъвате да носите название „славяни”? За какво ви е?!
Българите са имали древна история, култура, личности, книжнина, дворци, огромна държава. Пък „славяните”, тъй като не откриха досега и един техен грънц, нито пък каквато и да е следа от материална „славянска” култура, взеха, че ги нарекоха „землянкаджии”.
Зор имате значи да се пишете потомци на тези „землянкаджии” – тъй ли?!
Ами бъдете си! Землянкаджийски племена сигур са индикирани някъде си – ама „славяни” – НЯМА! Няма!

анонимен написа:
И лемурци да се наречем, Русите ще бъдат Панлемурци.

Аха, значи зорът ти не е да се наречеш някакъв си, ами да си в подчинение на Бащицата от Московьето. Ами що тогава не се наречеш направо „русиянин”, а? Те пак ще ти се радват – нали доскоро сме щели да ставаме 16 республика, а пък сред руските царски канцеларии не са употребявали название България, а „Задунайская губерния”. Ти си идеалният представител на слугинажа им тук…

анонимен написа:
Крайно необходимо е да се изучат славянските топоними в Гърция и Пелопонес -


Ами не е ли крайно време да ги наречем тези топоними „БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ В СТАРА ГЪРЦИЯ ОТ ТРАКИЙСКИ ХАРАКТЕР”?!
Щото баш там си е имало България, ама Славяния е нямало. Що ги извъртате нещата?
КАКВО ВИ ПРЕЧИ ДА ГИ НАРЕЧЕТЕ БЪЛГАРСКИ – можете ли да отговорите на този много прост и еднозначен въпрос?
Защо брадвата, в новия пост на Спароток е „българска”, а не „славянска”. Пък топонимите – „славянски”…

анонимен написа:
по същият принципен начин, както направи Чавдар Бонев за стотиците топоними, породени от разселването на праславянските племена на север („Праславянските племена”, http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2290/ ). Именно той методично и научно чрез топонимите доказва – произхода на славянските племена е тракийски.


Да ама – доказателствата му са от 14-20 век… Пък пише за хилядолетни прароднини преди новата ера. Много принципно – няма що!
СКЛавините са тракийски етнос. И това отдавна е доказано в трудовете на далеч по-принципни и мъдри изследователи. Чавдар Бонев търси някакви „славяни” и почва да разметечва цели народи напред назад из Европа и Балканите. За какво му са тези „славяни” ?!?!?!
Траките са си траки.
Многобройните тракийски етноси са предци на различни днешни народи. Един от тях е българският. Това си е прекрасно доказано от Асен Чилингиров, от Борислав Георгиев…
Нямаме нужда да повтаряме лъжата за „славяните” –
изселници, та преселници, та хиляда стъкмистики.
И всичките с една единствена цел – да се изкарат БЪЛГАРИТЕ ПРИШЪЛЦИ, претопени от „славяните” и да се забрави всичко от историята на Балканите, което е свързано С БЪЛГАРИТЕ и със СЛОвените… Като се потулят нещата – Гръките ще са цивилизатори, дали на българите букви и Бог, а пък Матушката ще е обединителка на „вси славяни”.
А ИСТИНАТА Е ДРУГА!
И тя опровергава попските и имперските манипулации, подпрени от термина „славяни”.

Ха сега да те питам теб като се пишеш многознайко – Какви според теб са СЛОВЕНИТЕ. Нали четеш добре – коренът на названието е „СЛОВО” – няма „скла”, няма „сла”… И именно СЛОВЕните СА индикирани в историята. И винаги като християни!!!

Чети и мисли. Остави ги тея пропаганди.

анонимен написа:
Това е единственият разумен начин да се оспори и събори руската историческа визия за славяните.


Това „руската историческа визия за славяните” ми заприлича на „османското присъствие сред българите”.

В руските имперски преписвачници са изманипулирали и унищожили толкова много съкровища от БЪЛГАРСКАТА книжнина, че чак славистът проф. Куйо Куев го признава!
/Ама той е един от малкото със съвест сред прАфесорите от негово време/
Руската имперска „визия за славяните” е ИСТОРИЧЕСКА ЛЪЖА! Стъкмистика! Работата е така наредена, че да завладяват народи, освобождавайки ги…Един от тях е нашият – най-верният. И до днес!

„Но вместо адмирации, в момента Чавдар Бонев е жестоко оплюван от Сарадива в нейния блог като измекяр „който защитава чуждите имперски интереси насочени срещу изконните български права по правото на род и родна земя тук на Балканите”.

ТИ ЛЪЖЕШ !!!
КЪДЕ СЪМ НАРЕКЛА ЧАВДАР БОНЕВ ИЗМЕКЯР?!
Дай цитат веднага!

Тези ченгеджийски номера си ги остави за хората, дето ти влизат в сайта. Аз вече не влизам там! Въпреки, че има книги на човек, комуто се прекланям доземи – проф. Асен Чилингиров.
Та се сетих – къде този европейски ерудит пише за славяни? А?
….
Като не можеш да ме опровергаеш и започна да ми приписваш вина по отношение на морал и слово. Тънка струна дърпаш в душите на четящите, тъй ли? Това е най-лепкавият и долният начин да се противостои на нечия теза. Нямаш контратеза и … обвиняваш автора, че е грубиян.
Това го правят само страхливците. Ти си един от тях.
Ето какво написах за Чавдар Добрев – снощи, в един форум:
„Чавдар Бонев – трудил се, търсил и намерил сума важни факти човека и накрая, вместо да пише за траки, или за българи, или пък за други, индикирани в историята популации, той взел, че поставил заглавието „Праславянски племена”!!!! Ами че къде ги видя тези „славяни”, че и „праславяни”?!?!
Подчертавам – много труд, много търсене, много писане – само дето базисът сбъркан, по „прАфесорски”. Пък как да изведе правилни тези, човекът, като изходната точка неправилна…”
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=31&sid=60ce9f6f5275d067418455ef9ff02a7a&start=70

Това да ти прилича на хулене, или пък на обвинение в измекярщина към Ч.Бонев, а?!
Аз му викам – СПОР, мнение, обсъждане и т.н.

Така че ми дължиш извинение за лъжата, която написа!
Аз такива лъжи срещу моите гости в блога ги трия – защото мразя и лъжците, и лъжите!...


анонимен написа:
По-добра услуга на панславизма, (ако има такъв), здраве му кажи!


Дали има панславизъм и децата вече знаят. А услугата на панславизма я правят тези, които продължават да повтарят стъкменият термин „славяни”. Вместо да кажат „траки”, вместо да кажат „българи” „ЗАЩО КАЗВАТ СЛАВЯНИ”. Това е истинското поддържане на лъжата и на идеята за панславизма.
Включително и търсенето на „прародината на славяните”.
А не възмущението, че се доразвива Лъжата чрез употреба на манипулативния термин „славяни”.
цитирай
128. sparotok - до saradiva Една истинска история
05.11.2010 09:25
Имам много приятели, не само българи, но и чужденци. Повечето са американци, а когато излизам сме интересна група - българин (моя милост), ирландец, англичанин и двама-трима американци.

Бяхме в бар и изведнъж отворихме дума за Пиърс Броснан ( той е ирландец). Тогава англичанина рече - Дабъл О-севън ( имаше предвид ролята на Броснан като Джеимс Бонд- 007) е най-готиния британец!
- Имаш предвид ирландец - поправи го ирландеца.
- Не, не, той си е британец - инатстваше англичанина, при което ирландеца избухна и рече - You stupid Sassanian !!!
Сега бе ред на агличанина да се ядоса, той почти извика - Аз съм англичанин, не германец!
Ирландеца като усети, че е засегнал чувствителна струна продължи - Как да не си германец, та ти си Sassanian - саксонец, ние така си ви викаме.
Ако ирландеца не бе боксоьр тежка категория англичанина щеше да му скочи, но се сдържа, лицето му обаче беше станало червено като рак....
Ние също се намесихме и ги почерпихме бира, така боят се размина.

В хотела единия от американците ме попита - Какво беше това щоу, какви бяха тези сакси и германци?
Аз се усмихнах и му казах - Ами и ти си германец.
Той ме погледна учудено и рече - Now I'm tottaly lost.
Обясних му, че дедите му са мигрирали от Англия за Америка, но самата Англия е тяхна втора родина. До Късната Античност англи, сакси и юти са обитавали Северна Германия - Шлесвиг и Холщайн. След изтеглянето на римските легиони от Британия саксите започват да колонизират острова и се стига до конфликти с келтите...в резултат на което англите и саксите побеждават...Благодарение на Уйлям Завоевателя саксите позабравят корените си, но келтските народи помнят отлично старите си врагове, на кимришки английски е съснег ( сасксонски).
Днес един обикновен англичанин биприел за странно, дори обидно, ако бъде наречен герман и саксонец, макар това да е абсолютно верно. Времето обаче понякога ни играе лоши шеги и не само, че забравяме корените си, но сме готови да се сбием с тези казали ни истината.

Английският е официално западно германски език. Кажи това на лингвист и той ще се съгласи, кажи го на обикновен англичанин и той ще побеснее.
Всичко е въпрос на знания....

Жалко, че не се сетих да ти разкажа тази историйка по-рано, дано поне сега да си разбрала поуката от нея..........................
цитирай
129. анонимен - за думата измекяр
05.11.2010 10:28
Сарадива, ти както винаги, не отговаряш по същество, а се хващаш за някоя дума и започваш с вариации. Забележи, не съм казал никъде, че си нарекла Чавдар Бонев измекяр. Напротив, твоите думи са в кавички: "Но вместо адмирации, в момента Чавдар Бонев е жестоко оплюван от Сарадива в нейния блог като измекяр, „който защитава чуждите имперски интереси насочени срещу изконните български права по правото на род и родна земя тук на Балканите”.

А Спараток е прав, отношението е въпрос на знания. В теб знания не виждам. Политика да, но не и знания. Не е достатъчно да признаваш, че Спараток ги има, трябва и да се съобразяваш с тях. Спорът ви продължава именно за това - той говори за наука, а ти за политика. Спор между учен и войнстващ политик.
цитирай
130. анонимен - независим
05.11.2010 10:56
Не знам за вас но за мен Чавдар Бонев започва да ми мирише на върл дъновист. Дъновизма е болест а идеите на пишман Учителя са че има славяни от памтивека.
Май в основата на труда на Бонев ще излезе религиозен могив когато пише за праславяните. Горкия Чавдар.
цитирай
131. sparotok - до Сарадива
05.11.2010 20:13
За да ти отговоря кои са СЛОВЕНИТЕ трябва да ми дадеш източник, за кои точно питаш защото това название има няколко значения

- СЛОВЕНИ - народ в Средна Европа;

- СЛОВЕНИ - името на словаците ( съседи на словените) за себе си;

-СЛОВЕНЕ - име на племе споменато в староукраинската Повесть временных лет;

- СЛОВЕНСКИ език - така украинците са наричали БЪЛГАРСКИЯ език;
http://litopys.org.ua/zyzlex/zyz100.htm

ЛЕКСИКОН СЛОВЕНОРОСЬКИЙ (1627г.)
http://litopys.org.ua/berlex/be.htm
http://litopys.org.ua/berlex/be03.htm
http://litopys.org.ua/berlex/be07.htm


-СЛОВЕНИ е другият вариант на СЛАВИНИ, което гърците предават като СКЛАВИНИ, СТЛАВЕНИ, СТЛОВЕНИ ( Български Етимологически Речник, Том VI, стр. 834).

Както виждаш вариацията А-О е спомената и от гърците - СТЛАВЕНИ -СТЛОВЕНИ.

Аргументът ти - коренът на названието е „СЛОВО” – няма „скла”, няма „сла”… е несериозен, СЛОВО и СЛАВА са от един корен ( Български Етимологически Речник, Том VI, стр. 829-830).

Вариацията А-О ( СЛАВ-СЛОВ) може да се види и в тракийския –ЗАЛТАС-ЗОЛТЕС-златен, СКАРАС – СКОР –бърз.

Същата особеност забелязваме в близките до тракийския балтийски езици.
На литовски славя е СЛАВИНТИ и СЛОВИНТИ.

Преди да започнеш спор по дадена тема е разумно да прегледаш етимологичните речници, там е посочен произхода и вариациите на дадена дума, проучи и особеностите на сродните нам езици, за да не ти се налага да се изненадваш, че има неща, които не знаеш.

Жонглирането с особеностите на записването не е в твоя полза. По твоята логика трябва да кажем, че няма българи, понеже латинските извори дават VULGARES, BULGARES, гръцките VOULGAROS, VOURGAROS, а ние не сме нито вулгари, нито булгари, нито вургари, а българи.

Също по твоята логика няма и немци, Deutsch се появява твърде късно, то идва от по-старото Duitsk, а то от още по-старото Tuitsk, което на свои ред идва от Teuth - народ.

Teutones, Tuitsk, Duitsk, Deutsch е един и същи етноним, но документиран в различни епохи, същата е работата със склавини, славини, словени.


Надявам се отговорът ми да е бил ясен.
На свой ред си позволявам да те попитам - дали не си сгрешила в едно свое твърдение " Словените са теоним"?

Ето, цитирам те
"37. saradiva - Здравей и тук, Спароток!
01.11 01:10

Имаме някои разминавания терминологични, но по същество сме в една посока.
Склавините са гети, т.е. част от траките. Словените са теоним"

Според мен грешиш, теоними са Зевс, Арес, Дионис, Кабирите също, но до сега не съм срещал теоним словен ( словени). Теоним означава име на божество, нали така?
цитирай
132. анонимен - fire
05.11.2010 20:20
Привет на всички...Сарадива възхищавам ти се на енергията ,но по отношение на въпроса ти към анонимния,едва ли ще получиш отговор.Затова по добре му обясни ,какво е словени и къде са споменати в изворите.Обясни му на панславянина ,че словени е теоним и няма нищо общо с етносно име нито в древноста,нито в съвремието.
цитирай
133. анонимен - Иво
05.11.2010 22:01
Голяма каша забъркваш с това твое твърдение Спароток:
„СЛОВЕНИ е другият вариант на СЛАВИНИ, което гърците предават като СКЛАВИНИ, СТЛАВЕНИ, СТЛОВЕНИ ( Български Етимологически Речник, Том VI, стр. 834).

Цитирал си речника на акад. Стефан Младенов, който не е направил друго освен това, че е затвърдил манджата с термини. А за продължение на лъжата за славяните това е супер постановка.
Явно не знаеш ама да ти кажа, че през 1848 г. чешкият славист П. А. Шафарик отбелязва, че формата "славяне/славини" за ПЪРВИ ПЪТ се появява в граматиката на Милетий Смотриский в 1619 г. /Н. А. Шафарик. "Славянские древности", М., 1848, т. П, кн. 1, с. 64,65/.

За словени пише Нестор през 11 век!
За склавини за пише Йордан/ес от Свищов през 6 век, като пояснява „Тези народи... макар че произлизат от ЕДНА РАСА, сега имат три имена, които са венеди, анти и СКЛАВИНИ”.
За венеди пише Плиний Стари като ясно и точно е подчертал в своята ”Естествена история” VI.35 , че венедите са САРМАТИ! А за тях също пишат Тацит и Клавдий Птолемей………

Тъй че не пробутвай повече етимологични речници.


цитирай
134. sparotok - бъркаш се Иво:)
05.11.2010 22:49
анонимен написа:
Голяма каша забъркваш с това твое твърдение Спароток:
„СЛОВЕНИ е другият вариант на СЛАВИНИ, което гърците предават като СКЛАВИНИ, СТЛАВЕНИ, СТЛОВЕНИ ( Български Етимологически Речник, Том VI, стр. 834).

Цитирал си речника на акад. Стефан Младенов, който не е направил друго освен това, че е затвърдил манджата с термини. А за продължение на лъжата за славяните това е супер постановка.
Явно не знаеш ама да ти кажа, че през 1848 г. чешкият славист П. А. Шафарик отбелязва, че формата "славяне/славини" за ПЪРВИ ПЪТ се появява в граматиката на Милетий Смотриский в 1619 г. /Н. А. Шафарик. "Славянские древности", М., 1848, т. П, кн. 1, с. 64,65/.

За словени пише Нестор през 11 век!
За склавини за пише Йордан/ес от Свищов през 6 век, като пояснява „Тези народи... макар че произлизат от ЕДНА РАСА, сега имат три имена, които са венеди, анти и СКЛАВИНИ”.
За венеди пише Плиний Стари като ясно и точно е подчертал в своята ”Естествена история” VI.35 , че венедите са САРМАТИ! А за тях също пишат Тацит и Клавдий Птолемей………

Тъй че не пробутвай повече етимологични речници.
Бъркаш се Иво, няма никакъв Ст. Младенов, ето ти авторите -

Български етимологичен речник, Том VI
Редакционна колегиа: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров
Автори: Васил Анастасов, Христина Дейкова, Лиляна Димитрова-Тодорова, Уте Дукова, Димитрина Михайлова, Мира Начева, Мария Рачева, Георги Риков, Людвиг Селимски, Тодор Ат. Тодоров

Рецензенти: Борис Парашкевов, Васил Василев
Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2002


Къде е Ст. Младенов:)

Ти пак " забрави " да ми отговориш какъв език са говорили склавините, с които старите българи се съюзяват.
Нека ти помогна, имената говорят красноречиво

Добрита се обяснява с думата добро, присъстваща във всички славянски езици.

Пребунд - Пребънд означава да пребъде, представката ПРЕ и глагола БЪДА присъстват във всички славянски езици.

Ардагаст - Радогост съдържа РАД-радост и ГОСТ ,които присъстват във всички славянски езици.

Илбуд съдържа ИЛА- кал и БУД - бъда, думите присътват във всички славянски езици.

Дерван се обяснява с дърво, дума присъстваща във всички славянски езици.

Друв е тракийска дума за дърво ( Друвета)

Ил е тракийска дума за кал ( Илиос)

Гаст е тракийска дума ( Сургаст)

Добро е тракийска дума ( Добери)

Рад е тракийска дума ( Радамант, Имарад)

Форма на бъда намираме в името Буре-биста ( да бъде бурен, неудържим.

Знам, че няма да се съгласиш с мен Иво, тази онформация е най-вече за непредубедените читатели.


цитирай
135. анонимен - Сарадива каза:
05.11.2010 22:56
Сарадива каза:
„Траките са си траки. Многобройните тракийски етноси са предци на различни днешни народи. Един от тях е българският. Това си е прекрасно доказано от Асен Чилингиров, от Борислав Георгиев…”

Не е удачно да слагаш до името на Чилингиров това на Борислав Георгиев. Това са несравними неща. (Предполагам, че имаш в предвид този, когото наричаш "големия Боцман".) И не само защото е казал написаното по-долу:

„За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов : славяни ~ склавони ~ скити, като една и съща дума, изказана различно, от разни хора, в различни времена, за обозначаване на един и същ етнос накратко.”

Иван Иванов: “. . .Следователно, названието СЛОВЕНЕ (много по - късно СЛАВЯНИ) не е първично, а вторично и производно от по-общото название СКОЛОТИ – СКЛАБОИ - СКЛОВЕНИ, което означава СКИТИ, СКИТСКИ. . . “

Това е за словените.
Въпросът е - как така Боцмана и неговата агитка могат да ползват понятието славяни, а други не могат? По-долу са цитати и бисери от „Римската теза”.

„АНТИ – най-прочути сред славяните през VІв. и изчезнали внезапно през VІІв.”

„Българското име е търсено и намерено като такова сред многобройните свидетелства от Стария континент в периода ІІ – Х в., което предопределя неговото европейско (индоевропейско латино - славянско) етимологично изначалие.”

„Ето това родово разделение на империята, най-вече между гърците и останалите славяноговорящи балканци.”

„Вижда се, че в така наречената славянска подгрупа на протоиндоевропейския език, “гар” няма смисъл.”

Освен това тази дума serpia е много близка със българската (славянската) - сърп („серп” на руски и украински….

„Има и лично мъжко име - Кутри и женско име Кутра, равностойни на славянските Малчо и Малка. „
И много други.

И така, защо Боцмана не използва „правилното” – ТРАКИ?
.
цитирай
136. анонимен - Иво
05.11.2010 23:18
Ааааа ти него ли си имал предвид............ още по-зле.
Какво значение има склавините какъв език са говорили? Да не би да е славянски :)))))) Аз пък си мисля че е бил тракийски.. като този на бесите или подобен на него.

Да, "славянски езици" съществува като понятие, но само защото няма термин "тракийски езици”. Ама братята Рус няма да допуснат да има тракийски езици, защото тогава ще трябва да признаят писмеността на траките. Нали така?
А самата дума „славяни” предполагам вече се убеди че е стъкмистика на попче през 16 век и затова не бива да я присаждаш при венедите на Плиний Стари от 1 век, при склавините на Йордан и так дале.......... ама виждам че нещо си се унесал..
Е, събуди се. :))))))
цитирай
137. анонимен - За 139
05.11.2010 23:23
139 написа: "И така, защо Боцмана не използва „правилното” – ТРАКИ?"

Ами какво чакаш - що не го питаш?
цитирай
138. sparotok - БЕСИ
05.11.2010 23:32
анонимен написа:
Ааааа ти него ли си имал предвид............ още по-зле.
Какво значение има склавините какъв език са говорили? Да не би да е славянски :)))))) Аз пък си мисля че е бил тракийски.. като този на бесите или подобен на него.

Да, "славянски езици" съществува като понятие, но само защото няма термин "тракийски езици”. Ама братята Рус няма да допуснат да има тракийски езици, защото тогава ще трябва да признаят писмеността на траките. Нали така?
А самата дума „славяни” предполагам вече се убеди че е стъкмистика на попче през 16 век и затова не бива да я присаждаш при венедите на Плиний Стари от 1 век, при склавините на Йордан и так дале.......... ама виждам че нещо си се унесал..
Е, събуди се. :))))))


Като отвори дума за бесите я виж какво пише за езика им в житието на Свети Теодосий.

The nations into which his community was divided were the Greeks, which was by far the most numerous, and consisted of all those that came from any provinces of the empire; the Armenians, with whom were joined the Arabians and Persians; and, thirdly, the Bessi, who comprehended all the northern nations below Thrace, or all who used the Runic or Sclavonian tongue.

http://www.ewtn.com/library/MARY/THEOCENO.HTM

Сигурно ще кажеш, че А.Бътлър, който е публикували житието на Св. Теодосий е също в руският имперски комплот:)))

цитирай
139. анонимен - питане
05.11.2010 23:44
анонимен написа:
139 написа: "И така, защо Боцмана не използва „правилното” – ТРАКИ?"

Ами какво чакаш - що не го питаш?


Щото Боцито и Сара не дискутират а се нахвърлят като гладно куче на кокал върху спорещите с тях.Способността да ругаеш и унижаваш другите не говори за дълбоки познания, а за ниски страсти.Сара и Боцито уж са против панславизма обаче на практика са неговите най-големи поддръжници и сигурно ще получат в Москва медал за работата си.Няма по-голяма услуга за Дяда Ивана от това да изкараш скитите славяни и руснаци, на Сарито и Боцито обаче хич даже не им пука.
Спароток, чудя ти се на акъла защо наричаш тези хора твои приятели и какво те кара да общуваш с тях, не виждаш ли, че служат на Панславизма на руснаците.С Други думи крадеца вика дръжте крадеца!

С уважение!
Димитър ( ха помисли сега дали съм бил прав преди, или не)
цитирай
140. анонимен - За 143
05.11.2010 23:58
Митко, виждам, че хич не ти изнася написаното от Боцмана и Сара. Не се притеснявай, защото не си сам в тези емоции. Пълно е с такива като теб.
На човек като не му изнася от фактите в историята започва да пише за кучета и кокали.
За такива като теб, Боцмана е писал "чети и повече мисли". Ама за това трябва акъл, а не празни приказки.


цитирай
141. анонимен - Иво
06.11.2010 00:04
Много си интересен, Спароток:))))))
И къде пише в текста за славяни? Не виждаш ли, че пише склавини?
Пак смесваш етнонима склавини с попската стъкмистика от 16 век славяни. Не бива така................. :))))))))))))
цитирай
142. sparotok - не четеш Иво, не четеш
06.11.2010 00:50
анонимен написа:
Много си интересен, Спароток:))))))
И къде пише в текста за славяни? Не виждаш ли, че пише склавини?
Пак смесваш етнонима склавини с попската стъкмистика от 16 век славяни. Не бива така................. :))))))))))))Иво, невероятен екземпляр си:))))))))))))

Нали преди малко ти посочих, че езикът на склавините е като този на българи, сърби, украинци, словени. Не можа ли да схванеш, ето още веднъж - Добрита се обяснява с думата добро, присъстваща във всички славянски езици.

Пребунд - Пребънд означава да пребъде, представката ПРЕ и глагола БЪДА присъстват във всички славянски езици.

Ардагаст - Радогост съдържа РАД-радост и ГОСТ ,които присъстват във всички славянски езици.

Илбуд съдържа ИЛА- кал и БУД - бъда, думите присътват във всички славянски езици.

Дерван се обяснява с дърво, дума присъстваща във всички славянски езици.

Друв е тракийска дума за дърво ( Друвета)

Ил е тракийска дума за кал ( Илиос)

Гаст е тракийска дума ( Сургаст)

Добро е тракийска дума ( Добери)

Рад е тракийска дума ( Радамант, Имарад)

Форма на бъда намираме в името Буре-биста ( да бъде бурен, неудържим)

Ако смяташ, че склавините са говорели друг език представи доказателства, смехории от типа - не е така бе...стават само за кръчма.

Предложи поне едно изследване на западен учен, който да доказва, че склавени няма нищо общо със славяни.

Избегна да отговориш и защо украинците наричат старобългарския език словенски, дадох ти линкове, провери ги. Ако не се лъжа АЗ, БЪБРЕК, БИСЕР са български думи...


цитирай
143. sparotok - до Иво
06.11.2010 01:03
Иво, това не го е писал ни Младенов, ни Георгиев, ни някой руски учен, а испански професор -Prof. Dr. Raúl Sánchez Prieto . Как мислиш, дали му е платено с рубли:)))

Старобългарският език принадлежи към южния клон на групата на славянските езици, а те от своя страна са част от езиковото семейство на индоевропейските езици (индогермански езици):Индоевропейки

> кентум езици

> *Праславянки

> Славянски езици

> Старобългарски
> Южнославянски езици
> Български език
> Модерен български книжовен език
> Модеренмакедонски книжовен език*Всички славянски езици са имали общ период на развитие: праславянски. Този език подлежи на научна реконструкция, защото не е засвидетелстван писмено. В праславянски са се осъществили най-важните промени, които дават цялостни облик на съвременните слаянскив езици.


Счита се, че старобългарският език, в своята най-ранна фаза, представя крайната фаза на развитие на праславянския. В него обаче са отразени някои чисто български черти, като напр. шт < тй, жд < дй, ра < ор, ря < ер и т.н.

Старобългарският книжовен език е създаден от св. Константин Кирил Философ на базата на солунските славянски говори през средата на XIX век.Това го прави не само най-рано писмено засвидетелстваният славянски език, но и третият в Европа след гръцки и латински. Първоначалната цел е била да се преведат на разбираем славянски език църковните и богослужените книги. За целта Кирил създава нова азбука: глаголицата. В нея за всеки специфичен славянски звук има отделна буква.


Кирил превежда цялата църковна литература и отива заедно с брат си Методий в Моравия по покана на княза да обучава новопокръстения народ на четмо, писмо и молитва. Немското духовенство там се противопоставя остро на мисията на двамата братя и успява да ги изгони от Моравия. Поради тази причина днес всички западнославянски народи са католици и пишат с латиница, макар че тя е малко пригодна за езиците им.
Кирил печели диспута с фарисеите за триезичната догма в Рим и получава разрешение да продължи делото си. Обаче здравето му е разклатено и той умира. Брат му Методий поема нелекия му път и се връща в Моравия. Новият папа обаче е противник на делото му и негласно дава съгласие да бъде прогонен. Методий умира в тъмницата, а неговите ученици Климент, Наум, Ангеларий и Горазд стигат границите на България.


България е покръстена едва наскоро: владетелят канасубиги Борис приема христовата вяра през 864 и заедна с нея титлата княз и името Михаил. След дълга преписка с папата князът решава да присъедини българската църква към цариградската патриаршия (тогава схизмата между двете църкви още не съществува) и извоюва максимално възможната независимост за онова време: архиепископия. В България живеят заедно два съвсем различни етноса: славяни и българи (прабългари), с различни религии, различни езици, различна политическа, стопанска и военна култура. Българите са основатели на държавата, но за техния произход и език днес почти нищо не се знае. Има разбира се много противоречиви хипотези. Факт е, че са били по-малобройни от славяните, но не чак толкова малобройни, че да се претопят напълно - в средата на IX век разделението все още е съществувало.
Покръстването премахва едно от различията. С идването на учениците на Кирил и Методий се създават условия за премахване и на второто.
Княз Борис приема Климент, Наум, Ангеларий и Горазд и ги разпраща из цяла българия да обучават както църковни деятели, така и прости хора на четмо и писмо. През 889 г. Борис се оттегля от престола, а през 893 се завръща, за да свали големия си син Владимир-Расате, който започнал да руши делото на баща си. На трона застава по-малкият син, Симеон, роден в годината на покръстването, възпитаник на Магнаурската школа. Управлението на цар Симеон Велики е Златният век на българската книжнина.


Освен възкачването на Симеон на престола, 893 бележи още едно събитие: старобългарският език е обявен за официален език на държавата. Цялата църковна и административна писмена дейност, която до този момент се е извършвала на гръцки език, сега започва да се извършва на старобългарски. Така че старобългарският книжовен език не е само църковен език, поради което и разпространеното название "старочерковнославянски език" е неправилно: то показва само една от многото функции на този език.


Говорещите славянски старобългарски език са били с пъти повече от говорещите прабългарски. Освен това учениците на Кирил и Методий са донесли книги на един вече обработен и завършен книжовен език, докато прабългарският е бил само сбор от диалекти, дори без систематизирана писменост. Затова и везните са наклонили в полза на славянския език.

Старобългарският език получава голямо разпространение и извън България. Русия се покръства към края на X век и за там заминават бъкгарски свещеници и просветители. В сръбската православна църква също се служи на старобългарски. Единственият православен романски народ - румънците, използват старобългарски език не само за целите на църквата, но и на държавната администрация. Така се създават редакции на старобългарския език. Една от тях - руската редакция - и днес се използва в богослужението. Тази редакция носи името "църковнославянски език".

http://web.usal.es/~raulsanchez/bgklasifikacija.html

цитирай
144. sparotok - до Иво
06.11.2010 01:12
Иво, и в енциклопедия Британика ли са панслависти:)))))))))))))))))))))))

Bulgarian language, Bulgarian B&#365;lgarski ezik, South Slavic language written in the Cyrillic alphabet and spoken in Bulgaria and parts of Greece, Romania, Moldova, and Ukraine. Together with Macedonian, to which it is most closely related, Bulgarian contrasts sharply with the other Slavic languages in its almost complete loss of case declension in the noun and in its use of certain grammatical features found in Balkan languages that belong to other language families. For example, the definite article is placed after the noun or adjective (e.g., masa ‘table,’ masata ‘the table’), as in Albanian and Romanian, and the infinitive form of the verb is replaced with a clause, as in modern Greek, Albanian, and Romanian. The literary language has free stress accent (with consequent reductions of unstressed vowels) that has replaced an earlier pitch accent (i.e., tone).

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/84196/Bulgarian-language
цитирай
145. sparotok - до Иво
06.11.2010 01:19
La langue bulgare

La langue bulgare introduira d&#232;s le 1er janvier 2007 l'alphabet cyrillique dans la grande famille de l'Union Europ&#233;enne.
Иво, дали и французите ще да са панслависти:))))))))))))


Les deux fr&#232;res Cyrille et M&#233;thode inventent en 855 le premier alphabet slave, le glagolitique. A l’&#233;poque o&#249; les Slaves sont en train d’organiser leurs &#233;tats dans des conditions difficiles &#224; cause de la rivalit&#233; entre l’&#233;glise catholique et l’&#233;glise orthodoxe, les alphabets qu'ils utilisent sont principalement latin et grec. L’&#233;criture slave
цитирай
146. sparotok - до Иво
06.11.2010 01:21
Е, за немците няма съмнение, те са върли панслависти щом определят българския език като славянски :)))


Bulgarisch geh&#246;rt sprachwissenschaftlich der slawischen Sprachfamilie an und wird innerhalb dieser Familie zu derem s&#252;dslawischen Zweig gez&#228;hlt. Andere s&#252;dslawische Sprachen sind Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch, Serbisch und Slowenisch. Eng verwandt ist das Bulgarische mit dem Mazedonischen, das von manchen Sprachforschern auch nicht als eine eigenst&#228;ndige Sprache angesehen wird, sondern als ein Dialekt des Bulgarischen bezeichnet wird.

Slawische Sprachen sind eine Untergruppe der indogermanischen Sprachfamilie und werden insgesamt von rund 300 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen.

http://www.sprachenlernen24.de/bulgarisch-sprache/
цитирай
147. анонимен - Иво
06.11.2010 01:25
Караш ме отново да ти повтарям – думата „славяни” е стъкмистика на попче. До 15 век никъде няма индикиран такъв етнос. Сложи вместо думата „славяни” траки и всичко си идва на мястото. Виждаш ли колко е просто?
Така че нямам разминаване с теб по това, че езикът на склавините е като този на българи, сърби, украинци и т.н...... защото не съм виновен ,че през 19 век тракийската група езици е наречена славянска. Но това, че има такава група НЕ означава, че има етноним „славяни”, нали? Нито пък означава, че някога е съществувал такъв етнос.........
Има тракйски популации и ние българите сме само част от тях. Бъкано е с факти за това в историята, нали?
А до 15 век къде пише за народ славяни? Няма такъв, а причината е ,че някой тарикат е измислил нов термин /в случая това е попчето/, за да подмени старите имена.. а така се образува нов народ.
Хващаш ли вече как е станал фокуса с "раждането" на славянския народ?.......
А това дава повод в учебниците да пише, че траките изчезнали от Балканите през 6 век..... българите стават пришълци от Северна Монголия.. а руснаците славяни с древна история, които пък като дошли през Дунава та помели всичко живо..ама без гърците :))))))))))))
Та това е огромната лъжа за славяните. Няма славяни, защото никога в историята не пише за такъв етнос. Има българи, траки и всякакви други, но не и славяни.
Нещо неясно :)))цитирай
148. sparotok - до Иво
06.11.2010 01:28
Норвежци, и вие ли :)))

Bulgarsk er et s&#248;rslavisk spr&#229;k som snakkes i Bulgaria og omliggende land. Det er offisielt spr&#229;k i Bulgaria. Det bulgarske spr&#229;ket er det tidligste skriftlig dokumentert slaviske spr&#229;k.
цитирай
149. sparotok - до Иво
06.11.2010 01:34
анонимен написа:
Караш ме отново да ти повтарям – думата „славяни” е стъкмистика на попче. До 15 век никъде няма индикиран такъв етнос. Сложи вместо думата „славяни” траки и всичко си идва на мястото. Виждаш ли колко е просто?
Така че нямам разминаване с теб по това, че езикът на склавините е като този на българи, сърби, украинци и т.н...... защото не съм виновен ,че през 19 век тракийската група езици е наречена славянска. Но това, че има такава група НЕ означава, че има етноним „славяни”, нали? Нито пък означава, че някога е съществувал такъв етнос.........
Има тракйски популации и ние българите сме само част от тях. Бъкано е с факти за това в историята, нали?
А до 15 век къде пише за народ славяни? Няма такъв, а причината е ,че някой тарикат е измислил нов термин /в случая това е попчето/, за да подмени старите имена.. а така се образува нов народ.
Хващаш ли вече как е станал фокуса с "раждането" на славянския народ?.......
А това дава повод в учебниците да пише, че траките изчезнали от Балканите през 6 век..... българите стават пришълци от Северна Монголия.. а руснаците славяни с древна история, които пък като дошли през Дунава та помели всичко живо..ама без гърците :))))))))))))
Та това е огромната лъжа за славяните. Няма славяни, защото никога в историята не пише за такъв етнос. Има българи, траки и всякакви други, но не и славяни.
Нещо неясно :)))

Не става така Иво, да, ние сме траки, в това съм напълно убеден.

Прави обаче разлика между стари и днешни славяни, няма смисъл да се отрича, че склавини е славяни защото в древността руснаците никога не са наричани склавини, разбираш ли, НИКОГА?

Защо не искаш да разбереш, че единственият начин да си получим признание за заслугите е да докажем, че ние сме първите славяни, а руснаците не са ?

Руснаците са москалите, с които славяните ( от рода на българите) водят война ( след като са прогонени от Траян)...
цитирай
150. анонимен - Иво
06.11.2010 01:36
Охоооо…… хванала те е музата да пишеш :)))))

Хич не съм съгласен с написаното за Църко и Страхота......ама нейсе. Ще се прежаля. :)))))))))))))))))))))))

Та не разбрах какво общо има между езика на траките с лъжата на хърватския поп и на М.Орбини, че склавините били НЕПРАВИЛНО наричани славяни?

цитирай
151. анонимен - Иво
06.11.2010 01:45
Чакай, че не мога да те настигна......:)))

Склавини винаги са си били склавини. Така че стари славяни просто няма. Има нови след 16 век. Факт. Но този факт прави така да наричат езика ми славянски, а не български. Наричат ме славянин, а не българин..... също и културата ми наричат славянска..... Дори и няколко славянски университета са направени за това – да поддържат огромната лъжа, че сме славяни а не българи. На всичкото отгоре от сто години ни втълпяват, че като сме дошли на Балканите сме приели чужда за нас култура.
Затова никога няма да приема ДУМАТА славянин, защото чрез нея ни разделят от нашия корен. А той е тракийски, а не славянски!

цитирай
152. sparotok - точност
06.11.2010 01:48
анонимен написа:
Охоооо…… хванала те е музата да пишеш :)))))

Хич не съм съгласен с написаното за Църко и Страхота......ама нейсе. Ще се прежаля. :)))))))))))))))))))))))

Та не разбрах какво общо има между езика на траките с лъжата на хърватския поп и на М.Орбини, че склавините били НЕПРАВИЛНО наричани славяни?Иво, аз държа на точността.

1. Склавини се употребява за първи път единствено и само за населението от земите на гетите.

2. Повече от век по-късно вендите също се отъждествяват със склавините -Sclavi qui Venedae dicuntur.

3. Поне до XVI- ти век украинците са наричали българския език словенски.

4. Траки и скити са роднини според Страбон, Дион и Ст.Византийски, а Страбон определя антите като скити.

5.Според Йордан анти ( скити), склавини ( траки) и венди са роднини.

6. Къде са руснаците в тази картина - НЯМА ГИ!

цитирай
153. sparotok - ТЕРМИНИ
06.11.2010 01:54
анонимен написа:
Чакай, че не мога да те настигна......:)))

Склавини винаги са си били склавини. Така че стари славяни просто няма. Има нови след 16 век. Факт. Но този факт прави така да наричат езика ми славянски, а не български. Наричат ме славянин, а не българин..... също и културата ми наричат славянска..... Дори и няколко славянски университета са направени за това – да поддържат огромната лъжа, че сме славяни а не българи. На всичкото отгоре от сто години ни втълпяват, че като сме дошли на Балканите сме приели чужда за нас култура.
Затова никога няма да приема ДУМАТА славянин, защото чрез нея ни разделят от нашия корен. А той е тракийски, а не славянски!Иво, езикът ни е Български, той само спада към така наречената славянска езикова група, тъй както английския спада към германската.

Като етнос ние сме си българи, нищо друго, как да не сме българи, кой го отрича!
И аз и ти сме българи, нищо друго!

Е, и англичаните не са очаровани, че езикът им е официално германски, но такива опредления понякога се налагат.

Един анонимен го е формулирал много добре-

- Българите са славяни.
Българи е етнически признак, славяни – групов признак. Народи говорещи език от групата на славянските езици.
Руснаците смятали, че славяните са етнос.
Това е техен проблем.
Как и защо да си сменим името славяни? И лемурци да се наречем, Русите ще бъдат Панлемурци.
цитирай
154. анонимен - Иво
06.11.2010 02:00
3. Поне до XVI- ти век украинците са наричали българския език словенски.

Точно така. От „слово”, а не от слава.

6. Къде са руснаците в тази картина - НЯМА ГИ!

Ами аз това казвам. Но за руснаците навсякъде пише, че са славяни, нали? Така чрез термина Иванчо Грозника и Катето започват да завладяват територии, свързани с идеята за трети Рим. А кои го отнасят? Българите и другите тракийски общности, нали?
цитирай
155. sparotok - 3. Поне до XVI- ти век украинците са ...
06.11.2010 02:08
анонимен написа:
3. Поне до XVI- ти век украинците са наричали българския език словенски.

Точно така. От „слово”, а не от слава.

6. Къде са руснаците в тази картина - НЯМА ГИ!

Ами аз това казвам. Но за руснаците навсякъде пише, че са славяни, нали? Така чрез термина Иванчо Грозника и Катето започват да завладяват територии, свързани с идеята за трети Рим. А кои го отнасят? Българите и другите тракийски общности, нали?


Политиката на Екатерина и на Романови като цяло не е донесла много добро на България, но хайде пак да сме точни. Иван Грозни е полугрък, а Екатерина си е чиста германка. По времето на Иван, син на Зоя и по времето на Екатерина експанзията е предимно за сметка на Турция и сибирските народи.

Ако украинците не се бяха дали днес историята щеше да изглежда доста по-различно.

цитирай
156. анонимен - И все пак, чакам...
06.11.2010 08:22
И все пак, чакам някой да ми отговори, защо Боцмана е писал, че славяните са етнос: „За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов : славяни ~ склавони ~ скити, като една и съща дума, изказана различно, от разни хора, в различни времена, за обозначаване на един и същ етнос накратко.” НЕ ПОДМИНАВАЙ ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ.

цитирай
157. saradiva - За Митко 143
06.11.2010 10:48
анонимен написа:
анонимен написа:
139 написа: "И така, защо Боцмана не използва „правилното” – ТРАКИ?"

Ами какво чакаш - що не го питаш?


Щото Боцито и Сара не дискутират а се нахвърлят като гладно куче на кокал върху спорещите с тях.Способността да ругаеш и унижаваш другите не говори за дълбоки познания, а за ниски страсти.Сара и Боцито уж са против панславизма обаче на практика са неговите най-големи поддръжници и сигурно ще получат в Москва медал за работата си.Няма по-голяма услуга за Дяда Ивана от това да изкараш скитите славяни и руснаци, на Сарито и Боцито обаче хич даже не им пука.
Спароток, чудя ти се на акъла защо наричаш тези хора твои приятели и какво те кара да общуваш с тях, не виждаш ли, че служат на Панславизма на руснаците.С Други думи крадеца вика дръжте крадеца!

С уважение!
Димитър ( ха помисли сега дали съм бил прав преди, или не)


Хахахаха, "Мъничкият Митя тропнал гневно с крак..."

КЪДЕ ВИДЯ РУГАТНЯ И УНИЖЕНИЕ НА НЯКОГО В МОЙ КОМЕНТАР ИЛИ ПОСТИНГ?!?!

Ти лъжеш, защото не правиш разлика между мнение, коментар, поднесени с полемичен тон, от онова което ТИ СИ НАПРАВИЛ - ХУЛЕНЕ И НАПАДАНЕ.

Спаротока е мъдър човек и прави тази разлика - споренето не е забранено между приятели, а напротив...

Та, Митя, я цитирай къде хуля и унижавам мои опоненти
Ако не го направиш - ти сам ще се признаеш за хулител и манипулатор, разбра ли?

Благодаря ти, че ме постави до Боцмана!
Зарадва ми сърцето да знаеш!!!!

Но той е капацитет... Мноого имам да чета, докато науча онова, което той знае.
Но първото, което се научава от Боцмана е ДА МИСЛИШ.
Тогава едва може един човек да спори и тогава неговото мнение е истински негово!

Никъде Боцмана не пише за етнос "славяни". Това в неговите разработки е служебно название...

Ама ходи спори с него. Преди това обаче се подготви - чака те яка битка.

Ако въобще Боцмана ти обърне внимание, де.

Айде
цитирай
158. dion - Защо не искаш да разбереш, че еди...
06.11.2010 11:42
sparotok написа:
Защо не искаш да разбереш, че единственият начин да си получим признание за заслугите е да докажем, че ние сме първите славяни, а руснаците не са ?

Според мен е възможно това донякъде временно да устройва самите руснаци. Така ще имат идеалният повод в един "велик" момент да се изкарат и те траки!!! Гледай после какво става... Кой е по-по-най древен....(с пари всичко става) тогава вече ще имат "под ръка" и истински етнос, а не само някакво измислено групово наименование "славяни".
Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено!

Честно казано, аз лично предпочитам другия "начин" да си "върнем величието".
Което си е лъжа, да се казва още сега! И да се използват истинските имена.
А не "ние сега да приемем това, пък после".....
Нали сме българи!?! От какво да ни е страх, че ще си изгубим животеца ли?
Истината е по-велика от това!
Нека тогава се борим рамо до рамо и стига вече с тия глупави разделяния.

Най-великата сила не е, нито в ръцете, нито в числеността, нито в парите.
Тя е интелектуална!
цитирай
159. sparotok - до Сарадива
06.11.2010 12:35
Амазонке, пак обяснявам, че е невъзможно СЛОВЕНИ да е теоним защото теоним е име на бог, а бог Словен, или богове Словени няма...толкова ли е трудно да кажеш- прощавай, сгреших!

Какво общо има евангелието на Йоан със Словени, да не би да искаш да кажеш, че Йоан е писал - СЛОВО!
Слово е само преводът на български

EN ARCHE EN O LOGOS, KAI O LOGOS EN PROS TON THEON, KAI THEOS EN O LOGOS

http://www.greeknewtestament.com/B43C001.htm

Къде го видя това СЛОВО?

Ако имаше Бог Слово, то поне един латински, или гръцки извор щеше да го спомене.

По твоята логика трябва да кажем, че има бог Истина, бог Път и бог Живот, понеже нашият Бог Исус ( надявам се да си християнка) казва - Аз съм пътят, истината и живота!

Дълбоко съм учуден на твърдението ти, че Прокопий и Константин Багренородни са писали за СЛОВЕНИ.

Това не е верно, и Прокопий и Багренородни си пишат СКЛАВИНИ ( в оригиналният гръцки текст), СЛОВЕНИ може да е само превод от ново време.

Ето ти Постройки- 4.II ( така се превежда Aеdificiis ) с гръцкия текст, посочи моля те къде, на кой ред има написано СЛОВЕНИ, на мене ми се отдаде да намеря само СКЛАВЕНИ малко по-горе - 4-1-5- 9-ти ред.


De Aedificiis - http://soltdm.com/sources/mss/proc/proc_gr_1.htm


Константин Багренородни използва термина еstlabothe, за да опише славянизирането на Гърция, няма СЛОВЕНИ.
Няма и как да има, защото това не е гръцки термин.

Абсолютно сигурен съм, че не си чела нито пълният текст от книгата на Прокопий, нито пък си си направила труда да проучиш какво точно казва Багренородни.

Ще признаеш ли най-после, че направи грешка наричайки СЛОВЕНЕ теоним?

Ще признаеш ли, че няма СЛОВЕНИ в гръцкия текст на Прокопий?
цитирай
160. анонимен - Защо не искаш да разбереш, че е...
06.11.2010 12:44
sparotok написа:

Защо не искаш да разбереш, че единственият начин да си получим признание за заслугите е да докажем, че ние сме първите славяни, а руснаците не са ?
...

За едното признание не съм готов на преглътна манджата с грозде наречена славяни, забъркана през 15в. Плюя аз на такова признание.
С полуистини признание не се печели. Преди 15в., няма такова животно славянин, има словен и склавон. Отделен въпрос е дали словен и склавон означават едно и също нещо...цитирай
161. анонимен - А за това какво ще кажеш спароток...
06.11.2010 12:50
А за това какво ще кажеш спароток:
Бог е Слово и Словото е в Бога...

"От Бога Бог е Словото: “И Словото беше Бог” (Иоан 1:1)"
”В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото… Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало” /Иоан 1:1,3/.

Познато ли ти звучи? Добре е човек да може да се рови в книжата, но трябва и да се мисли!
Как ли са звучали тези думи в устите на първохристияните?
Богът за тях е Слово! И това ги обединява!
Защо се правиш, че не ги разбираш тези неща?
цитирай
162. sparotok - несериозно
06.11.2010 12:54
анонимен написа:
А за това какво ще кажеш спароток:
Бог е Слово и Словото е в Бога...

"От Бога Бог е Словото: “И Словото беше Бог” (Иоан 1:1)"
”В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото… Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало” /Иоан 1:1,3/.

Познато ли ти звучи? Добре е човек да може да се рови в книжата, но трябва и да се мисли!
Как ли са звучали тези думи в устите на първохристияните?
Богът за тях е Слово! И това ги обединява!
Защо се правиш, че не ги разбираш тези неща?


Да не би да искаш да кажеш, че Йоан използва думата СЛОВО???
СЛОВО е само преводът, Йоан е писал на арамейски, до нас е достигнало едно писание на гръцки, за което се смята, че авторът е Йоан.

EN ARCHE EN O LOGOS, KAI O LOGOS EN PROS TON THEON, KAI THEOS EN O LOGOS

http://www.greeknewtestament.com/B43C001.htm
цитирай
163. sparotok - опит
06.11.2010 14:23
dion написа:
sparotok написа:
Защо не искаш да разбереш, че единственият начин да си получим признание за заслугите е да докажем, че ние сме първите славяни, а руснаците не са ?

Според мен е възможно това донякъде временно да устройва самите руснаци. Така ще имат идеалният повод в един "велик" момент да се изкарат и те траки!!! Гледай после какво става... Кой е по-по-най древен....(с пари всичко става) тогава вече ще имат "под ръка" и истински етнос, а не само някакво измислено групово наименование "славяни".
Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено!

Честно казано, аз лично предпочитам другия "начин" да си "върнем величието".
Което си е лъжа, да се казва още сега! И да се използват истинските имена.
А не "ние сега да приемем това, пък после".....
Нали сме българи!?! От какво да ни е страх, че ще си изгубим животеца ли?
Истината е по-велика от това!
Нека тогава се борим рамо до рамо и стига вече с тия глупави разделяния.

Най-великата сила не е, нито в ръцете, нито в числеността, нито в парите.
Тя е интелектуална!


Руснаците може да се опитат да се изкарат траки, но ще си остане само с опита:)
цитирай
164. анонимен - невежи
06.11.2010 15:15
Спароток, защо си губиш времето с невежи, даже ги и защитаваш бе човек?
Какви са тия щуротии: бог Слово, словените били обожествени, Teutones, Tuitsk, Duitsk, Deutsch може и да са едно и също, но склавини, славяни, словени – не са!
Сара не може да приеме, че склавини и словени е едно, ами то, за да разбереш нещо първо трябва да имаш ум в главата.История се прави с изследване на стари сведения, запознаване с различни езици и др. проучвания, а Сара се пени само:)
Хич не си губи времето, щом е толкова лековерна да повярва тъпотията за бог Слово и с лейка да и наливаш знания в главицата пак няма да схване, искат се качества, които Сарчето няма.
Не искам да обиждам твоите приятели, но това е реалността мой човек:)

И ми не ми трий поста този път!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
165. анонимен - Сарадива лъже и заблуждава.
06.11.2010 16:14
Сарадива лъже и заблуждава.
„Никъде Боцмана не пише за етнос "славяни". Това в неговите разработки е служебно название...” – Сарадива.
Именно в „Римската теза” Боцмана пише: „За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов : славяни ~ склавони ~ скити, като една и съща дума, изказана различно, от разни хора, в различни времена, за обозначаване на един и същ етнос накратко.”
Какво служебно название, елементарно невежество.

Спараток, излишно е да се продължава. Жалко, че темата „Топоними в Пелопонес се измести.

Проблемът е повече от елементарен: Съществува термин „славяни” . Русия користно го използва.
Вместо да се атакува Русия, се атакува термина. Да се смени!
Това се нарича подмяна на обекта. Случаят е прекалено елементарен, за да се каже – от неразбиране. Когато съзнателно се подменя обекта с користни цели, това не е предмет на логиката, а на психологията и психиатрията.

Изследването на произхода на обекта – термин „славяни” в този случай няма никакъв смисъл, става въпрос за Русия.
Да се вменява умисъл на Пребоевич и Орбини в полза на Русия – това е лудост; лудост е да се мисли, че те двамата, живели в различни времена, са измислили СЛАВЯНИТЕ и преди това названието не е съществувало.
цитирай
166. анонимен - САРА
06.11.2010 17:20
Спари, обзалагам се, че Сара ще ти отговори с голям ферман, тя се поумълча защото ти я фана в крачка за бог Слово:))))))))))))))))))))))))))))))
Няма да се учудя, ако изръси, че има бог Стих, бог Агне, бог Овчар:))))
Направо божествена комедия:)))
Сега Сарито върти телефони на шефовете си да ги пита с какви разводнени и отклоняващи се от темата несъстоятелности трябва да те контрира:)))

цитирай
167. sparotok - сътрудничество
06.11.2010 17:39
анонимен написа:
Спароток, защо си губиш времето с невежи, даже ги и защитаваш бе човек?
Какви са тия щуротии: бог Слово, словените били обожествени, Teutones, Tuitsk, Duitsk, Deutsch може и да са едно и също, но склавини, славяни, словени – не са!
Сара не може да приеме, че склавини и словени е едно, ами то, за да разбереш нещо първо трябва да имаш ум в главата.История се прави с изследване на стари сведения, запознаване с различни езици и др. проучвания, а Сара се пени само:)
Хич не си губи времето, щом е толкова лековерна да повярва тъпотията за бог Слово и с лейка да и наливаш знания в главицата пак няма да схване, искат се качества, които Сарчето няма.
Не искам да обиждам твоите приятели, но това е реалността мой човек:)

И ми не ми трий поста този път!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Опитай се да разбереш, че всеки може да направи грешка, защо трябва да осъждам Сарадива поради това, че е слабо запозната с определени данни.

Тя си мисли, че е права, така я е научил някой който тя уважава. Понякога нашите учители могат да ни заблудят, особено, ако принадлежат на старото поколение.

Истината се ражда в спора, ето, ние спорим.
цитирай
168. анонимен - от fire до анонимен 170
06.11.2010 17:44
Абе юнак.Ти глупав ли си или трябва да ти се обяснява дълго.За какъв бог Слово фантазираш.Сарадива ти обяснява ,че става дума за възхвала на бога чрез словото(изказа,речта) на първо–християните.Словели,говорели, думали приказвали и възхвалявали бога по този начин с думи.Нали така започват всички религиозни писания....В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО.....Словени в смисъл хора възхваляващи бога чрез словото...Незнам дали Йоан е използвал думата СЛОВО но първо–християните на балканите със сигурност са я използвали.
цитирай
169. sparotok - causa perduta
06.11.2010 17:46
анонимен написа:
Сарадива лъже и заблуждава.
„Никъде Боцмана не пише за етнос "славяни". Това в неговите разработки е служебно название...” – Сарадива.
Именно в „Римската теза” Боцмана пише: „За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов : славяни ~ склавони ~ скити, като една и съща дума, изказана различно, от разни хора, в различни времена, за обозначаване на един и същ етнос накратко.”
Какво служебно название, елементарно невежество.

Спараток, излишно е да се продължава. Жалко, че темата „Топоними в Пелопонес се измести.

Проблемът е повече от елементарен: Съществува термин „славяни” . Русия користно го използва.
Вместо да се атакува Русия, се атакува термина. Да се смени!
Това се нарича подмяна на обекта. Случаят е прекалено елементарен, за да се каже – от неразбиране. Когато съзнателно се подменя обекта с користни цели, това не е предмет на логиката, а на психологията и психиатрията.

Изследването на произхода на обекта – термин „славяни” в този случай няма никакъв смисъл, става въпрос за Русия.
Да се вменява умисъл на Пребоевич и Орбини в полза на Русия – това е лудост; лудост е да се мисли, че те двамата, живели в различни времена, са измислили СЛАВЯНИТЕ и преди това названието не е съществувало.


Прав си, че е неразумно да се твърди, че Прибоевич и Орбини са измислили славяните. Нито има логика, нито пък причина.

Съгласен съм с това, че не бива да меним понятия само защото някой е злоупотребил с тях, това е игра без край.

Относно отъждествяването на скити и славяни трябва да се смея от сърце!
Ами, ако славяни е алтернативното име на скитите, а склавини на траките, то какъв извод трябва да си направим от твърдението на Стефан Византийски, че скитите са тракийски народ...излиза, че славяните са тракийски народ, нали?

Дион Касий пък казва - Даките ( тракийско племе) са клон на скитите...Но, ако скитите са славяни, то тракийското племе даки е техен клон:)
цитирай
170. анонимен - скудоумие
06.11.2010 17:59
анонимен написа:
Абе юнак.Ти глупав ли си или трябва да ти се обяснява дълго.За какъв бог Слово фантазираш.Сарадива ти обяснява ,че става дума за възхвала на бога чрез словото(изказа,речта) на първо–християните.Словели,говорели, думали приказвали и възхвалявали бога по този начин с думи.Нали така започват всички религиозни писания....В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО.....Словени в смисъл хора възхваляващи бога чрез словото...Незнам дали Йоан е използвал думата СЛОВО но първо–християните на балканите със сигурност са я използвали.


Ха-ха-ха!Значи словени възхвалявали бога със слово, ами други народи с какво го възхваляват, не е ли пак със слово??? Понеже първите християни са евреи, то съдейки по твоите мъдри мисли трябва да кажем, че евреите са славяни защото възхвалявали бога си със слова:)) Или пък не са ползвали слова, а пляскане с ръце и подскачане на един крак:))))))))))))

Много си зле със знанията, за да изръсиш подобен бисер - Нали така започват всички религиозни писания :)))))))))Така започва ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО писание, това на Йоан, кои са другите:))))))))))))

А бе хора, кой ви изпи акъла? Значи германските християни са шпрехяни, английските пък спийкяни, а пък норвежките християни малани, тъй де, те нсички възхваляват бога със слова - sprach, speech, mala.
цитирай
171. анонимен - ХАРИС МАХАРИС
06.11.2010 19:20
страаааааанно норвежката дума за говор-mala...e SUPER ЕДНАКВА С ГРЪЦКАТА ДУМА ЗА ГОВОР -millas....
Tова отново доказва че ПРОТО-СКАНДИНАВЦИТЕ И ПРОТО-ЕЛЛИНИТЕ (ПОНЕ ПЪРВАТА ВЪЛНА, ОТ ТРИТЕ)..ПРОИЗЛИЗАТ ОТ СРЕДНОЕВРОПЕИСКАТА ХАЛЩАДСКА КУЛТУРА.....ТОВА ДОКАЗВАМЕ ВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ НИЕ УЧЕНИТЕ!!!
цитирай
172. анонимен - Славяните - тракийски народ?
06.11.2010 19:34
Книгите на Чавдар Бонев „Праславянските племена” (http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2290/ ) и Петър Георгиев „Траки Готи Славяни” (http: //www.ivanstamenov.com/2010/07/2079/), „Убий Сабзий, убий Българина” (http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2278/ ) доказват чрез данните от лингвистиката, археоогията и писмените източници, че е имало значително изселване на племена от Балкнския полуостров и Карпатската област по земите на днешна Европа.
Могат ли обаче днешните славянски народи да се нарекат тракийски? Би могло, ако това бяха само тракийски племена. Би могло, ако там е била пустош и тези народи са се настанили „на голо поле”. Това обаче не е така. В резултат се е случило това, което е сега – народи с нов състав, език и ново качество.
Кажете на един чех, че е тракиец. Няма да посмеете, няма логика.
Така е и с народите в Русия, Полша, Словения, Украйна, Сърбия, Македония, Хърватия.
По същият начин губи смисъл и фразата – „траките са българи”. Нито траките са българи, нито българите са траки. Между двата народа има реален исторически процес.
Четейки написаното от Сарадива и Боцмана (пардон, Иво) започвам да разбирам хунвейбините от китайската културна революция (виж „хунвейбини”). Там където има голи амбиции и ниска култура, логика няма (говоря за „хунвейбините”).
Нямам нищо лично, не харесвам мегаломанията, защото зная добре нейното основание.
цитирай
173. анонимен - Симеон Д.
06.11.2010 19:57
И какво стана сега?
Тъкмо хората започнаха да се усещат за измисленото "-пра-българи" и някои сега измъдриха да налагат нова тъпотия - "праславяни". Брей... и докога ще го караме така?
Ако ще се говори за народ от Балканите, предци на траките, то тогава "пра"траки е за предпочитане. Щом толкова се държи на "пра" - то.

Но истината е, че докато има "славяни" винаги ще има и намек за "движение" - преселвания, велики и по-малко велики. Изобщо... карамбола ще си продължава до безкрайност. Сами преценете, кое е по-полезно за нас българите.

С уважение!
цитирай
174. анонимен - да, ама не
06.11.2010 20:12
анонимен написа:
страаааааанно норвежката дума за говор-mala...e SUPER ЕДНАКВА С ГРЪЦКАТА ДУМА ЗА ГОВОР -millas....
Tова отново доказва че ПРОТО-СКАНДИНАВЦИТЕ И ПРОТО-ЕЛЛИНИТЕ (ПОНЕ ПЪРВАТА ВЪЛНА, ОТ ТРИТЕ)..ПРОИЗЛИЗАТ ОТ СРЕДНОЕВРОПЕИСКАТА ХАЛЩАДСКА КУЛТУРА.....ТОВА ДОКАЗВАМЕ ВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ НИЕ УЧЕНИТЕ!!!


Ще имаш да вземаш братчед, мала идва от мълва-говор, вие също сте взели много думи от нас, я виж ти как си се научил да пишеш на български:))
Димитър, или Деметриос за тебе:))
цитирай
175. анонимен - къде е Сара бе
06.11.2010 20:24
Къде е Сара бе, уплаши ли се тя, или още мъдрува и медитира върху бог Слово?
Такива идиотщини не бях чел дълго време, иска се талант да измислиш такива дивотии, а и крайна наивност да се надваш, че нормално мислещ човек ще се върже.
Ей, пак ме избива на смях с това СЛОВО-БОГ:))))))))))))))))))))))))))
Спароток, мерси за джумбиша, голямо забавление падна със Сара:)))))))))))))))))
Тя се бави сега обаче ще се върне с един ферман XXL, така правят мушмороците мислейки си, че с много думи ще омат аудиторията.
Бас фащам, че Сара няма да признае, че е сгрешила за теонима Слово и за споменаването на Словени от Прокоп и Порфирогенет, ще върти, ще суче, ама на гърб няма да падне.
Спаро, избирай си приятелите по-добре, тези фъфлят зад гърба ти!
Димитър
цитирай
176. анонимен - За Сара, Големия Боцман и "етнос славяни".
07.11.2010 03:07
А пък з се хващам на бас, че тя пак ще заговори за нещо друго, и няма да каже - "Да, Гоемият Боцман е казал в римската теза - „За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов". А че е голям (Боцмана), само тя си знае, защото само те двамата размахват темата "ГОЛЯМАТА ЛЪЖА - СЛАВЯНИТЕ СА ИЗМИСЛЕНИ."
Славяните не са измислени, те реално съществуват, измислена е историческата теза за произхода на славянските народи - от един народ, от един етнос - така както го е казал Големия Боцман - "етнос славяни".
цитирай
177. анонимен - Само реплика
07.11.2010 07:12
A може и да не се появи. Тя така направи в "От извора", когато Петър Георгиев я покани да говорят за реална история, а не за измислена.
Сара ми прилича на оня ученик, който знаеше само един урок - този за краставицата. И каквото и да го питаш друго, все на краставицата се връщаше.
цитирай
178. анонимен - За Пелопонес
07.11.2010 08:21
Много смешна история, много тъжна история.
- Къде са били балканците, когато гърците завладявали пелопонес и балканите?
- Ами спорели с една жена, гъркиня. Някаква си Сарадива.
цитирай
179. анонимен - от fire до смеещия се анонимен
07.11.2010 09:31
Ха-ха-ха!Значи словени възхвалявали бога със слово, ами други народи с какво го възхваляват, не е ли пак със слово??? Понеже първите християни са евреи, то съдейки по твоите мъдри мисли трябва да кажем, че евреите са славяни защото възхвалявали бога си със слова:)) Или пък не са ползвали слова, а пляскане с ръце и подскачане на един крак:))))))))))))

Много си зле със знанията, за да изръсиш подобен бисер - Нали така започват всички религиозни писания :)))))))))Така започва ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО писание, това на Йоан, кои са другите:))))))))))))

А бе хора, кой ви изпи акъла? Значи германските християни са шпрехяни, английските пък спийкяни, а пък норвежките християни малани, тъй де, те нсички възхваляват бога със слова - sprach, speech, mala.[/quote]

Май злобата те е заслепила до такава степен,че си написъл куп глупости и простотии.
“ПЪРВО ХРИСТИЯНИТЕ СА ЕВРЕИ“
–виждаш ли каква простотия си написъл или не ти стига акъл за това.

“Ха-ха-ха!Значи словени възхвалявали бога със слово, ами други народи с какво го възхваляват, не е ли пак със слово??? “
– Какви народи те мъчат ,какви пет лева.Сара твърди ,че словени е религиозна общност не народ .Словени ,като ариани,съботяни......Религиозна общност в състава на ,която може да има всякакви етноси.

“А бе хора, кой ви изпи акъла? Значи германските християни са шпрехяни, английските пък спийкяни, а пък норвежките християни малани, тъй де, те нсички възхваляват бога със слова - sprach, speech, mala.“
–Какви германци,какви марсиянци те гонят бе юнак.Словени е религиозна общност не етнос.Религиозна общоност от първохристияни на балканите.Не в Юдея не в Германия ,не и в Англия .ААААА НА БАЛКАНИТЕ.
цитирай
180. анонимен - ?
07.11.2010 09:42
Спорът ви е изключително тъп. "България" в Различни времена и Различни реггиони се е произнасяла България, Болгария, Булгария, Белгерия, Балгария, Бугария.
Защо словени - славени - славяни да е изключение? Защо словени - славени - славяни да е изключение? Защо словени - славени - славяни да е изключение? Защо словени - славени - славяни да е изключение?
цитирай
181. sparotok - въпроси
07.11.2010 12:46
анонимен написа:
A може и да не се появи. Тя така направи в "От извора", когато Петър Георгиев я покани да говорят за реална история, а не за измислена.
Сара ми прилича на оня ученик, който знаеше само един урок - този за краставицата. И каквото и да го питаш друго, все на краставицата се връщаше.


Kой е Петър Георгиев, "От Изворa"" форум ли е?
цитирай
182. sparotok - човешко е да се греши
07.11.2010 12:50
анонимен написа:
Къде е Сара бе, уплаши ли се тя, или още мъдрува и медитира върху бог Слово?
Такива идиотщини не бях чел дълго време, иска се талант да измислиш такива дивотии, а и крайна наивност да се надваш, че нормално мислещ човек ще се върже.
Ей, пак ме избива на смях с това СЛОВО-БОГ:))))))))))))))))))))))))))
Спароток, мерси за джумбиша, голямо забавление падна със Сара:)))))))))))))))))
Тя се бави сега обаче ще се върне с един ферман XXL, така правят мушмороците мислейки си, че с много думи ще омат аудиторията.
Бас фащам, че Сара няма да признае, че е сгрешила за теонима Слово и за споменаването на Словени от Прокоп и Порфирогенет, ще върти, ще суче, ама на гърб няма да падне.
Спаро, избирай си приятелите по-добре, тези фъфлят зад гърба ти!
Димитър


Митак, човешко е да се греши, важното е да прозрем грешките си навреме и да не ги повтаряме.

Относно приятелите аз следвам завета на Левски - Приятелство с всички.
Днес е важно да се приобщаваме, не да се делим, за да сме силни трябва да сме заедно.
цитирай
183. sparotok - култура
07.11.2010 12:55
анонимен написа:
Ха-ха-ха!Значи словени възхвалявали бога със слово, ами други народи с какво го възхваляват, не е ли пак със слово??? Понеже първите християни са евреи, то съдейки по твоите мъдри мисли трябва да кажем, че евреите са славяни защото възхвалявали бога си със слова:)) Или пък не са ползвали слова, а пляскане с ръце и подскачане на един крак:))))))))))))

Много си зле със знанията, за да изръсиш подобен бисер - Нали така започват всички религиозни писания :)))))))))Така започва ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО писание, това на Йоан, кои са другите:))))))))))))

А бе хора, кой ви изпи акъла? Значи германските християни са шпрехяни, английските пък спийкяни, а пък норвежките християни малани, тъй де, те нсички възхваляват бога със слова - sprach, speech, mala.


Май злобата те е заслепила до такава степен,че си написъл куп глупости и простотии.
“ПЪРВО ХРИСТИЯНИТЕ СА ЕВРЕИ“
–виждаш ли каква простотия си написъл или не ти стига акъл за това.

“Ха-ха-ха!Значи словени възхвалявали бога със слово, ами други народи с какво го възхваляват, не е ли пак със слово??? “
– Какви народи те мъчат ,какви пет лева.Сара твърди ,че словени е религиозна общност не народ .Словени ,като ариани,съботяни......Религиозна общност в състава на ,която може да има всякакви етноси.

“А бе хора, кой ви изпи акъла? Значи германските християни са шпрехяни, английските пък спийкяни, а пък норвежките християни малани, тъй де, те нсички възхваляват бога със слова - sprach, speech, mala.“
–Какви германци,какви марсиянци те гонят бе юнак.Словени е религиозна общност не етнос.Религиозна общоност от първохристияни на балканите.Не в Юдея не в Германия ,не и в Англия .ААААА НА БАЛКАНИТЕ.[/quote]

Жалко, че анонимният не е спазил културен тон, иначе има логика в това, което казва.

Наивно е да се мисли, че Словени идва от име на религиозна секта - балкански първохристияни защото щеше да има данни за тези хора още в Античността, както например за арианите - те са балканските християни. Знаем за Ариани, не за Словени, за Словени няма обелена и дума в първата половина на първото хилядолетие, как тогава да твърдим, че Словени е названите на Балкански християни нарчени така защото славят Бога със слова.
Такава религиозна общност Словени не е документирана НИКЪДЕ!

Нека не смесваме лични желания с факти! Сарадива не успя да ми покаже, че Прокпий и Константин Багренородни са ползвали дума Словени. Това е и невъзможно!

Има и друго, ако тя и съмишлениците й наистина отъждествяват скити със славяни, то за мен е непонятно защо забравят да споменат, че Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ. Забравят да споменат и сведението на Дион Касий, че тракийското племе даки е клон на скитите.

Твърденията на Сарадива и съмишлениците й са в противоречие с историческите сведения.
цитирай
184. анонимен - Отговор на Спараток
07.11.2010 13:25
"От извора" е сайтът на Иван Стаменов, Петър Георгиев е аеторът на книгата "Убий Сабазий, убий Българина". Там Сарадива се опита да измести коментариите от книгата към темата славяни, на което П. Георгиев отговори: "За всичко може да се спори, но няма смисъл. Няма да спориш с полицая в Лондон защо движението е дясно, в Китай – нормално ли е да са жълти китайците. Излишно е да се спори и за „славяни”, за вяра. Приети терминологии, дадености, реалности. Те могат само да се обясняват.
По добре е да свършим малко работа по темата. Голям пропуск на книгата е, че не обърна достатъчно внимание на народите, за които Юстиниан създаде Първа юстиниана. За кого беше създадена Първа юстиниана, за кои народи? Ако не се отговори на този въпрос, никога няма да се разбере истинската история на Балканския полуостров. Аз все още не съм готов с формулирани и обосновани отговори. Ти какво мислиш по въпроса?"

При които Сарадива изчезна и повече не се появи. Помествам част от диалога, защото е свързан с това, което се пише тук.
цитирай
185. sparotok - Юстиниан
07.11.2010 13:56
анонимен написа:
"От извора" е сайтът на Иван Стаменов, Петър Георгиев е аеторът на книгата "Убий Сабазий, убий Българина". Там Сарадива се опита да измести коментариите от книгата към темата славяни, на което П. Георгиев отговори: "За всичко може да се спори, но няма смисъл. Няма да спориш с полицая в Лондон защо движението е дясно, в Китай – нормално ли е да са жълти китайците. Излишно е да се спори и за „славяни”, за вяра. Приети терминологии, дадености, реалности. Те могат само да се обясняват.
По добре е да свършим малко работа по темата. Голям пропуск на книгата е, че не обърна достатъчно внимание на народите, за които Юстиниан създаде Първа юстиниана. За кого беше създадена Първа юстиниана, за кои народи? Ако не се отговори на този въпрос, никога няма да се разбере истинската история на Балканския полуостров. Аз все още не съм готов с формулирани и обосновани отговори. Ти какво мислиш по въпроса?"

При които Сарадива изчезна и повече не се появи. Помествам част от диалога, защото е свързан с това, което се пише тук.


То си е от ясно по-ясно, Юстиниан създава Първа Юстиниана за българите, защото българи се вдигат на бунт ( през 513 г. ако не се лъжа) в Провинция България когато Анастасий тормози владиците на Първа Юстиниана.

Самата Юстиниана Прима е в земите, за които Анастасий Библиотекар твърди, че принадлежат на българите съгласно родовото право.

Не виждам кой друг би могъл да има претенции относно Първа Юстиниана...


цитирай
186. анонимен - Спараток - Юстиниан
07.11.2010 15:20
Тъй като въпросът е изяснен точно така в книгите на П. Георгиев, остава да предполагам, че това беше провокация към Сарадива. Която изглежда е сработила веднага.
цитирай
187. анонимен - АБВ: карта на Гърция.
07.11.2010 19:12
Това съобщение може и да не се публикува, защото е всъщност въпрос: Наскоро излезе една карта на Гърция с населените места - старите славянски топоними и днешните гръцки. Има ли начин да се публикува в блога и как да стане това?

Въпросът с топонимите в Пелопонес според мен има две страни:
1. Дали тези топоними са вследствие на славянско нашествие, описано в „Монемвасийска хроника”; имало ли е такова нашествие; каква е археологията на това нашествие - има ли следи от такова? Тези въпроси не са изяснени нито от българите, нито от гърците.
2. Не са ли голяма част от тези топоними остатъци от древноста? Според мен единият процес не би трябвало да изключва другият. Защото има топоними, които не са на славянските народи на север от р. Дунав. Интересно е изследването в тази насока на Иван Добрев, "Славянската топонимия в Пелопонес като извор на историята на българския език".
Всеки може сам да види характера на топонимите в Пелопонес на адрес http://www.promacedonia.org/en/mv/index.html. Там са изложени няколко стотин топоними от Пелопонес.
цитирай
188. анонимен - д-р Томов
07.11.2010 19:17
Спароток, славянството ви застрашително се килна на една страна. Представи поне Един аргумент за да ни убедиш, че термина славяни съществува преди 15 век. Ако не можеш тогава повече не използвай този термин за нас, българите. Защото в историята за нас винаги е писано с термина българи а не със термина славяни. Защо искаш да ни втълпиш тогава, че сме славяни? Какво целиш с това?

Сайтът на Иван Стаменов "От извора" е направен от душевно болен дъновист за много душевно болни дъновисти. Простено да е невежеството им.
цитирай
189. анонимен - Това нямаше нищо общо с историята
07.11.2010 21:50
Много ти благодаря, Сарадива.
Гнетеше ме мисълта, че книгите на Чавдар Бонев остават неизвестни за широкия читател. Сега нещата са малко по-различни. Гаден начин, но така стоят нещата.
Ти не можа да признаеш очевидни неща, какво остава за другото:
- че бъркаш за словени - теоним.
- че Боцмана е назовал аматьорски славяните "етнос".
Успех в пропагандирането на новата религия и нейния месия. Това няма нищо общо с историята.
Трябва да те уверя, че сайта "От извора" няма нищо общо със случая. До тук, не искам да те разочаровам повече.

цитирай
190. анонимен - Това нямаше нищо общо с историята
07.11.2010 22:20
Прав си. Това имаше много общо с истерията.
цитирай
191. анонимен - Независим
07.11.2010 23:46
Стига сте спорили с Сара Спароток харесваме те и тебе и нея.пишете за българите и не се изхабявайете с тези неща.За Ч.Бонев пращам разговор ан Боцмана и местния юлиусцезар пак в АБВ.юлиус е с ник perdiccas

[quote name='perdiccas' date='06/11/2010, 19:28' post='1631662']
матросе я дай някаква предистория. това което си постнал го е писал чавдар бонев така ли???
--- Ами естествено, нали го пише отдолу.

ако е така по каква линия го е пратил на тебе и откога водят задочен спор с РИЦАРЯ.
--- Аре сега, питаш за интимности.

и ако иска както пише повече критики от читатели, защо не се регистрира с удоволствие бих коментирал труда му.
--- Че кой ти пречи да го критикуваш и хвалебстваш без да е регистриран ? За регистрацията - може и да е регистриран - кой ти казва, може и ти да си Ч.Бонев - кой ти казва - ? Защо не излиза със СОБСТВЕНОТО СИ ИМЕ мога да дам предполагаем отговор. Защото като му резнат главата пиратите с двуострата тракийска брадва, как ще отиде на следващият ден на работа в БАН - като "Конника без глава" ли ?
Горе е линка към книгите му - моля, давай смело.
Поздрави.
цитирай
192. sparotok - до САРАДИВА - защитата на слабия
08.11.2010 00:58
Сарадива, разочароваш ме!

Такива евтини извинения, моля те, имай доблеста да кажеш, че не желаеш да признаеш грешките си публично.

Не съм се обкръжавал с никого, не ми трябва защитата на никого, истината е на моя страна.

Пак повтарям-

1. СЛОВЕНИ не може да е теоним, ти се страхуваш от славяните, но СЛОВО е дума от речника на руснаци, украинци, сърби, хървати, чехи, словени, словаци, поляци...

2. Прокопий не е говорил за никави словени, а за склавини, пратих ти гръцкия текст, ти видя, че там няма словени.

3. Багренородни не е споменавал словени, а използва думата естлавоте, за да опише славянизирането на Гърция.

Защо мислиш, че бягството ти ще скрие грешките ти?

цитирай
193. анонимен - САРА
08.11.2010 01:37
Спаро, твоята приятелка Сара цензурира здраво!!!
Зададох и въпросите, които ти и постави, обаче батко тя ми изтри поста...

Прочее, тя продължава да те оплюва, сега твърди, че си зарадвал гърците.
цитирай
194. анонимен - на вниманието на Спароток
08.11.2010 01:41
Уважаеми Спароток!
Следя с любопитство спора ви със Сарадива, но днес с най-голямо разочарование установих, че тя постъпва подло спрямо Вас и ми стана болно.Най-долно са манипулирани Вашите постове с цел да бъдете дискредитиран, просто ми стана отвратително!
Опитах се да пусна Вашите въпроси към госпожицата, тя обаче прилага цензура.
Вие най-културно сте попитали:
Сарадива, разочароваш ме!

Такива евтини извинения, моля те, имай доблеста да кажеш, че не желаеш да признаеш грешките си публично.

Не съм се обкръжавал с никого, не ми трябва защитата на никого, истината е на моя страна.

Пак повтарям-

1. СЛОВЕНИ не може да е теоним, ти се страхуваш от славяните, но СЛОВО е дума от речника на руснаци, украинци, сърби, хървати, чехи, словени, словаци, поляци...

2. Прокопий не е говорил за никави словени, а за склавини, пратих ти гръцкия текст, ти видя, че там няма словени.

3. Багренородни не е споменавал словени, а използва думата естлавоте, за да опише славянизирането на Гърция.

Защо мислиш, че бягството ти ще скрие грешките ти?


цитирай
195. sparotok - дискредитиране
08.11.2010 01:50
анонимен написа:
Уважаеми Спароток!
Следя с любопитство спора ви със Сарадива, но днес с най-голямо разочарование установих, че тя постъпва подло спрямо Вас и ми стана болно.Най-долно са манипулирани Вашите постове с цел да бъдете дискредитиран, просто ми стана отвратително!
Опитах се да пусна Вашите въпроси към госпожицата, тя обаче прилага цензура.
Вие най-културно сте попитали:
Сарадива, разочароваш ме!

Такива евтини извинения, моля те, имай доблеста да кажеш, че не желаеш да признаеш грешките си публично.

Не съм се обкръжавал с никого, не ми трябва защитата на никого, истината е на моя страна.

Пак повтарям-

1. СЛОВЕНИ не може да е теоним, ти се страхуваш от славяните, но СЛОВО е дума от речника на руснаци, украинци, сърби, хървати, чехи, словени, словаци, поляци...

2. Прокопий не е говорил за никави словени, а за склавини, пратих ти гръцкия текст, ти видя, че там няма словени.

3. Багренородни не е споменавал словени, а използва думата естлавоте, за да опише славянизирането на Гърция.

Защо мислиш, че бягството ти ще скрие грешките ти?
Нека Сарадива ме дискредитира, това лежи на нейната съвест, не на моята.

А и честно казано просто не виждам, как Сарадива ще успее да ме дискредитира. Тя не успя да отговори на въпросите ми. Теорията й се крепеше на тръдението, че словени било име на християни и, че било споменато от Прокоп и Багренородни ( виж по-горе). Когато й доказах, че това не е верно, тя избяга...
цитирай
196. sparotok - оплюване
08.11.2010 01:52
анонимен написа:
Спаро, твоята приятелка Сара цензурира здраво!!!
Зададох и въпросите, които ти и постави, обаче батко тя ми изтри поста...

Прочее, тя продължава да те оплюва, сега твърди, че си зарадвал гърците.


Всеки е отговорен сам за собствените си дела! Ако Сарадива говори неверни неща зад гърба ми, това си е за нейна сметка.
цитирай
197. sparotok - видях
08.11.2010 01:53
анонимен написа:
Спаро, аз какво ти казах, че Сара няма да ти отговори, а ще намери начин да се изхитри:))
Прощавай, ама си голям наивник, ако си мислиш, че тя храни приятелски чувства към тебе, иди в блога и да видиш как те черни и клевети!!!


Видях, неприятно е, че нещата биват така грозно манипулирани, но след време хората ще прозрат истината, аз няма от какво да се страхувам.
цитирай
198. анонимен - bozman : отговори
08.11.2010 05:11
То големи патаклами в блога ти бе Спатарок, но иначе върви добре. Първо за картата - много хубава карта, но обясненията не са съвсем точни. Да се говори за "славяни" през VІ в. , все едно тези точки горе на картата да са телефонни централи от ХV в. Нещо такова. Едно и също понятие, употребено за времето си е истина и употребено за различно време е менте и т.н. Да отговоря на този-онзи, че да бягам, ще прощаваш Спароток

( Въпросът е - как така Боцмана и неговата агитка могат да ползват понятието славяни, а други не могат? )
--- Няма причини за забрана. Има причини по съображения.

( По-долу са цитати и бисери от „Римската теза”.)
--- Не знаеш колко си прав. Отворих една от книжките по които драскам и отвътре изпаднаха 10 евро - 10 литра нафта, нови новенички. Бая я одрусах и за още - но не пуска. От твоята падат бисери казваш ? Абе що не ми кажеш къде живееш, да ти дойда някоя вечер на гости ?!

( „АНТИ – най-прочути сред славяните през VІв. и изчезнали внезапно през VІІв.”)
--- Това е някой папагал. При боцмана няма термини "изчезнали внезапно".

( „Българското име е търсено и намерено като такова сред многобройните свидетелства от Стария континент в периода ІІ – Х в., което предопределя неговото европейско (индоевропейско латино - славянско) етимологично изначалие.”)
--- Бре, какви хубави работи съм писал ? Та тук говоря за "име" като понятие, а не за "етнос", което също е позволено както казах. Разбираемо е ( е за някои може и да е мъгла, но за това аз не съм виновен), че когато говоря за "етимология" се разбира езиковата индикация на лингвинистичните групи. По правилното е "романо-славянско", но понеже тук се употребява "латинска подгрупа", съм се подвел.


цитирай
199. анонимен - боцман: отговори
08.11.2010 05:30
( „Ето това родово разделение на империята, най-вече между гърците и останалите славяноговорящи балканци.”)
--- Ами това е терминологията засега - няма алтернативна. Този този, който пита, може ли да предложи друг термин за "славянската" подгрупа ? "Тракийска" може и да е по-истинна, но такава Няма в момента и ако напиша "тракийска" езикова група, на много хора ще йм се съберат очите.

( „Вижда се, че в така наречената славянска подгрупа на протоиндоевропейския език, “гар” няма смисъл.”)
--- И какво - има ли ? Да не е гарга ? Или Гарабет на пангара? Само питам, може и аз да науча нещо от тук, така и така съм дошъл . . .


( Освен това тази дума serpia е много близка със българската (славянската) - сърп („серп” на руски и украински….)
--- Е и ?! Не се ли схваща, че се говори за "думи", а не за етноси ? А как са класифицирани тези думи, споменах вече.

( И така, защо Боцмана не използва „правилното” – ТРАКИ?)
--- Много просто - защото няма в наличност "тракийски" език, по съвсем очевидната историческа даденост (тъй като траки не е етнос), че да се определи "тракийски" език, трябва очевидно да има поне два други езика - одриски и смоленски да кажем, представени с историческите си дадености (писмености) и от там да се изведе, че има "тракийски" език, съставено от тези два езици, и че този "тракийски" се явява сборно понятие на първите два, като този "тракийски" не може да се използва за по-късни времена, от времената на появата на нациите и днешните квалификации за езици. Одриският, например може да се припокрива с българският, то ще е нужно допълнително уточнение, кой - кой е. както е с иврит и израелски език, с арменски и хайа и т.н. Да се търсят израелци, обаче във времена когато тези хора се наричат иудеи е смешна работа. Точно това прави Ч.Бонев. Търси праславяни преди новата ера. Нищо не му пречи да потърси и помаци или турци пак там.
цитирай
200. анонимен - Наивно е да се мисли, че Словени ...
08.11.2010 05:32
sparotok написа:

Наивно е да се мисли, че Словени идва от име на религиозна секта - балкански първохристияни защото щеше да има данни за тези хора още в Античността, както например за арианите - те са балканските християни.


Аз съм силно наивен и много погрешно смятам, че Словени са индикирани още преди Апостоли Павел, Андрей и Сила да минат през българско. Седя и не проумявам какво ли толкова са знаели старите българи-езичници, грешка, старите траки-езичници? Защо ли са ги нарекли "езичници"? Дали Орфей и Залмоксис не са ги учели, че мълчанието е злато, понеже думите имат силата и да съграждат, и да рушат света? Като как "съвсем случайно" и словените, и езичниците биват наричани с онова, което според Йоан е било в началото - словото, езика? Кой ли е народът, който пренася истинното, първоначалното слово, чиито думи са заредени с първопонятията БА(ба), МА(ма), ТА(та), КА(ка), ЧИ(чи) и т.н.? Щели да бъдат шпрехери и не знам какви си - ами, точно такива са: уордери, шпрехери, лексии и тем подобни недоразумения. Народът със словото е един!

п.п. в този блок нееднократно съм бил цензориран, затова не съм склонен да приема, че някой е избягал от отговор - най-вероятно коментарът му е бил изтрит, както - повтарям - това се е случвало и с мои коментари тук.

ГБ
цитирай
201. анонимен - боцман: отговори
08.11.2010 05:42
Да се търси "тракийски език" по предполагаеми "тракийски думи" също е несериозна работа, по която са се подвели много и то умни хора, включително и домакина Спароток-а, Емил от Зиезито, патрона ми Г. Ценов и т.н. Език не може да се търси по думи, ЕЗИК СЕ ТЪРСИ САМО ПО НАЛИЧНА РЕЧ, ПО НАЛИЧИЕ НА ГРАМАТИЧЕСКА ПОДРЕДЕНОСТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ПИСМЕНОСТТА. Тук виждам, че се търси тракийската реч, по фонетични еднаквости, по някакви спорни "корени" - "слав" било от един корен със "слов". Ами от един корен е , ама корена е СЛ, и какво от това, какво ще го правите този "корен", чорба ли ?! Половината свят имат корен СЛ в думите си. Нарочно писах с големи букви, най-важните неща, за да се запомни, от който може. Това с главните букви според мен е нещо като детска болест - шарката. Някои го изкарват на крак, други го носят цял живот на физиономиите си. Поздрави.
цитирай
202. анонимен - боцман : предложение
08.11.2010 05:55
( анонимен написа:
Спаро, аз какво ти казах, че Сара няма да ти отговори, а ще намери начин да се изхитри:))
Прощавай, ама си голям наивник, ако си мислиш, че тя храни приятелски чувства към тебе, иди в блога и да видиш как те черни и клевети!!!)

- - - "Спарчо, тя ни ти е приятел, спароченце, вярвай ми, клевети те, ехо-о, спарчо-о . . "
-Виж какво нежен, имам оферта - ако ми духнеш и на мен и аз ще ти повярвам ! Ну швестер, договарились ? soky-soky, ten min. All right ?
цитирай
203. анонимен - боцман: мнение
08.11.2010 06:08
( Пак повтарям-
1. СЛОВЕНИ не може да е теоним, ти се страхуваш от славяните, но СЛОВО е дума от речника на руснаци, украинци, сърби, хървати, чехи, словени, словаци, поляци...)
- - - Другите неща са верни, но това не е. "Слово" стои в моята Библия, която е на български език и що ли си мисля, че тази Библия не е преписана от речника на упоменатите нации, които анонимния изрежда по-горе. Освен това, няма пречки "Слово" да е теоним, ама никакви. Упоменато е в "Свето Евангелие от Йоана", гл І, стр. 1280 издание 1925 г.: " Въ началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Богъ беше Словото".

Изписа "Богъ беше Словото" показва, точно това, че Бог е бил Слово. Невероятно е как българи не могат да порумеят българската реч. Дори е възможно и обратното - Първоначалният Истинският Бог да се е наричал Слово, а днешната дума "Бог" да е теоним на Словото. И моето обяснение за тези българи е само едно - те от съвсем скоро са "станали" българи и промисъла на българската реч йм е тайна, не се знае до кога. На Доган например не му личи.
Поздрави.
цитирай
204. анонимен - Отговор на анонимен 199
08.11.2010 07:40
На анонимен 199.
Темата не е Чвдар Бонев, но да ти обясня. В "Ти си това", "Голямата лъжа славяни" някой обясни на Сара - Чавдар Бонев не ползва компютър и не следи дискусиите. А Боцмана се прави, че не го знае и както обикновено оригиналничи. Прочети там и ще разбереш повече за ЧБ.
цитирай
205. анонимен - Представи поне Един аргумент
08.11.2010 10:06
д-р Томов - "Представи поне Един аргумент за да ни убедиш, че термина славяни съществува преди 15 век. Ако не можеш тогава повече не използвай този термин за нас, българите."
Не само за българите, но и за гърците също. За тях поне древните източници пишат кои са корените им (племето на Данай). Но за славяните никой нищо не пише от преди 15в. Е тогава за какви славянски топоними може да става дума в древна Гърция?
Някои били дошли от Орион, други от Сирус, тия славяни сигурно са от Кентавър, а корабът-майка е някъде в сибирските степи
цитирай
206. анонимен - Иво
08.11.2010 11:49
И аз тъй викам - хората ще прозрат истината, защото вече не са слепи. На всички ни стана ясно какви са мераците ви. Остава сега да почнете и псалми да пишете за славяните :)))))))))))))))))))))
Значи вече упорито се МЪЧИТЕ да вкарате модела, че траките са славяни. И понеже за българите има артефакти още от неолита.. това веднага дава права на славяните върху древната ни история. Туй им трябва на руснаците древност, за да имат претенции върху балканските територии. Аз за руснаците имам поне пет чувала с книги в които мастити учени пишат, че те са най-големите славяни. Що не тръгнеш ги оборваш, че руснаците не са славяни, а Спароток? Ами си тръгнал да ни втълпяваш, че ние сме били славяни, а те не..... :)))))))
А ето какъв ще е крайния резултат от вашите действия.. славянска /руска/ империя от Москва до Инстамбул.
Ха да ви е честито.
Ясни сте ми.

цитирай
207. анонимен - д-р Пенчев
08.11.2010 12:13
анонимен написа:
Спароток, славянството ви застрашително се килна на една страна. Представи поне Един аргумент за да ни убедиш, че термина славяни съществува преди 15 век. Ако не можеш тогава повече не използвай този термин за нас, българите. Защото в историята за нас винаги е писано с термина българи а не със термина славяни. Защо искаш да ни втълпиш тогава, че сме славяни? Какво целиш с това?

Сайтът на Иван Стаменов "От извора" е направен от душевно болен дъновист за много душевно болни дъновисти. Простено да е невежеството им.


Скъпи колега Томов!
Спароток обясни, че SCLAVINI, SCLAVENI е предаването в латински и гръцки на СЛАВЯНИ, това, че на Вас данните не Ви оттърват е друг въпрос.

Дай да кажем, че няма бълари до девети век защото то този период името на дедите ни е документирано като VULGAROS, BULGAROS, VOULGAROS, VOURGAROS:)

Не мерете с два аршина:)

д-р Пенчев
цитирай
208. sparotok - отговор
08.11.2010 13:39
анонимен написа:
( Пак повтарям-
1. СЛОВЕНИ не може да е теоним, ти се страхуваш от славяните, но СЛОВО е дума от речника на руснаци, украинци, сърби, хървати, чехи, словени, словаци, поляци...)
- - - Другите неща са верни, но това не е. "Слово" стои в моята Библия, която е на български език и що ли си мисля, че тази Библия не е преписана от речника на упоменатите нации, които анонимния изрежда по-горе. Освен това, няма пречки "Слово" да е теоним, ама никакви. Упоменато е в "Свето Евангелие от Йоана", гл І, стр. 1280 издание 1925 г.: " Въ началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Богъ беше Словото".

Изписа "Богъ беше Словото" показва, точно това, че Бог е бил Слово. Невероятно е как българи не могат да порумеят българската реч. Дори е възможно и обратното - Първоначалният Истинският Бог да се е наричал Слово, а днешната дума "Бог" да е теоним на Словото. И моето обяснение за тези българи е само едно - те от съвсем скоро са "станали" българи и промисъла на българската реч йм е тайна, не се знае до кога. На Доган например не му личи.
Поздрави.


Нека уточним някои неща. Пасажа - В началото бе словото и словото бе Бог...
присъства единствено и само в Евангелието на Йоан. Тук изникват няколко проблема.

1. Няма абсолютно никакви доказателства, че Евангелието на Йоан е написано преди Св. Павел да дойде в Македония. Ако има такива бих желал да се запозная с тях.

2. Евангелието на Йоан е канонизирано, докато книжнината на ранните християни е считана за ерес от същата тази църква, която признава работата на Йоан и е изгараля както ранните християни, така и книжнината им.

3.Слово присъства в речника на сърби, хървати, словени, чехи, словаци, поляци, венди, украинци, белоруси, руси, кашубци...думата не е уникална за българския език и не ни позволява да идентифицираме точно произходът на народът, който според теб нарича своя бог Слово.цитирай
209. sparotok - аргументи
08.11.2010 13:51
анонимен написа:
Да се търси "тракийски език" по предполагаеми "тракийски думи" също е несериозна работа, по която са се подвели много и то умни хора, включително и домакина Спароток-а, Емил от Зиезито, патрона ми Г. Ценов и т.н. Език не може да се търси по думи, ЕЗИК СЕ ТЪРСИ САМО ПО НАЛИЧНА РЕЧ, ПО НАЛИЧИЕ НА ГРАМАТИЧЕСКА ПОДРЕДЕНОСТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ПИСМЕНОСТТА. Тук виждам, че се търси тракийската реч, по фонетични еднаквости, по някакви спорни "корени" - "слав" било от един корен със "слов". Ами от един корен е , ама корена е СЛ, и какво от това, какво ще го правите този "корен", чорба ли ?! Половината свят имат корен СЛ в думите си. Нарочно писах с големи букви, най-важните неща, за да се запомни, от който може. Това с главните букви според мен е нещо като детска болест - шарката. Някои го изкарват на крак, други го носят цял живот на физиономиите си. Поздрави.


Има тракийски глоси документирани от Херодот, Страбон, Хезихий, Диоскорид, Аристотел, Гален, Евстатий, Псевдоапулей като преводът е даден. Учуден съм, че това не ти е известно.
цитирай
210. sparotok - до Боцмана
08.11.2010 14:12
Ще те помоля да ми поясниш нещо, което Сарадива не пожела. Тя твърдеше, че "Прокоп във “ de aed 4.II,p.304” говори, че Филипопол и Плотинопопол били заобиколени със слОвени.

К.Багренородни пък ще възкликне: „Цялата земя се напълни със слОвени” – Да не би да се притеснява императора, че му се множат поданниците?!?! "


Ето ти Постройки- 4.II ( така се превежда Aеdificiis ) с гръцкия текст, посочи моля те къде, на кой ред има написано СЛОВЕНИ, на мене ми се отдаде да намеря само СКЛАВЕНИ малко по-горе - 4-1-5- 9-ти ред.


De Aedificiis - http://soltdm.com/sources/mss/proc/proc_gr_1.htm


Константин Багренородни използва термина еstlabothe, за да опише славянизирането на Гърция, няма СЛОВЕНИ. Няма и как да има, защото това не е гръцки термин.

Готов съм да призная, че греша, но моля те, дай ми някакъв извор от Античността, в който да прочета за дума словени ( почитащи Словото).
Аз не съм запознат с такива данни и смятам твърдението на Сарадива, ако не за лъжа, то поне за дълбоко заблуждение и непознаване на историческите извори.

С уважение!
цитирай
211. анонимен - Към Боцмана
08.11.2010 14:26
Боцмане, след като си ни дошъл, какво си искал да кажеш със следното: „За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов : СЛАВЯНИ ~ СКЛАВОНИ ~ СКИТИ, като една и съща дума, изказана различно, от разни хора, в различни времена, за обозначаване на един и същ етнос накратко.”
Значи, САЛАВЯНИ, СКЛАВОНО И СКИТИ са не само една и съща дума, но и народите са един и същи етнос. И съществуват още от Херодот, който описва скитите и техния произход.
Значи, според теб славяните са съществували още от херодотово време и е етноним? Правилно ли съм те разбрал?
цитирай
212. анонимен - до Боцмана контра-предложение
08.11.2010 14:56
Боци, сега си намери майстора.
Най-голямата мижитурка може да се прави на бабаит в интернет, но обикновено на живо такива като тебе хващат пътя като им стане горещо под петичките.

Понеже ме каниш за определени действия аз смятам, че е крайно време да се разбере от цяла България кой е великия Боцман. Чух, че се подвизаваш в Испания понеже си голям патриот, ами кажи къде да те намеря и идвам. Пари имам бол, а полети за Испания колкото щеш. Мога да довтасам още утре следобед, не е проблем за мен, последния ми турнир беше преди две седмици и така ме сърбят ръцете, че не мога да ти опиша. Ще взема и камера с мене да снимат моите хора как ме оправяш:)))))))))
После пускаме филмчето в ютюб за развлечение на сънародниците българи:))

Павле, ако още веднъж ми изтриеш поста ще се шамаросваме! Знам, че си як българин, аз обаче съм по-бърз, хайде да не си разваляме отношенията, на една педя растояние си ми.
цитирай
213. анонимен - Симеон Д.
08.11.2010 15:03
анонимен написа:

Спароток обясни, че SCLAVINI, SCLAVENI е предаването в латински и гръцки на СЛАВЯНИ, това, че на Вас данните не Ви оттърват е друг въпрос.
...
д-р Пенчев

Ами тогава венедите и антите какви са?
Йордан през 6 век много ясно е написал: "Тези народи...,макар че произлизат от една раса, сега имат три имена, които са венети, анти и склавини".
Ами защо тогава да не ги наричат антийци, или венетийци. Защо да е точно славяни?
Ами защото "славяни" е стъкмистика и вече и малките деца го разбраха.

Сега си помислете вие с колко "аршина" мерите д-р Пенчев.
цитирай
214. анонимен - предсказание за Боцмана
08.11.2010 15:12
анонимен написа:
Боци, сега си намери майстора.
Най-голямата мижитурка може да се прави на бабаит в интернет, но обикновено на живо такива като тебе хващат пътя като им стане горещо под петичките.

Понеже ме каниш за определени действия аз смятам, че е крайно време да се разбере от цяла България кой е великия Боцман. Чух, че се подвизаваш в Испания понеже си голям патриот, ами кажи къде да те намеря и идвам. Пари имам бол, а полети за Испания колкото щеш. Мога да довтасам още утре следобед, не е проблем за мен, последния ми турнир беше преди две седмици и така ме сърбят ръцете, че не мога да ти опиша. Ще взема и камера с мене да снимат моите хора как ме оправяш:)))))))))
После пускаме филмчето в ютюб за развлечение на сънародниците българи:))

Павле, ако още веднъж ми изтриеш поста ще се шамаросваме! Знам, че си як българин, аз обаче съм по-бърз, хайде да не си разваляме отношенията, на една педя растояние си ми.


Пич ще ти кажа как ще реагира Боцмана, ще ти рече - Я се регистрирай и тогава ще ти пратя адреса си на лични...после ще те мота, но няма да се престраши да се срещнете.
цитирай
215. анонимен - филм с Боцмана :))))
08.11.2010 15:19
Ей Боцмане, нали няма да се уплашиш и да хванеш пътя като Сара?
Ще чакам с нетърпение филма от Испания, ще си го сваля на диск и ще си го пускам за забавление:)))

Кажи на момчето в кое село живееш, адрес не е нужен, пичагата-каратист ще те намери на мегдана, за час е лесно да се уговорите. Не можеш се оправдава с прайвиси
цитирай
216. sparotok - термини
08.11.2010 15:35
анонимен написа:
анонимен написа:

Спароток обясни, че SCLAVINI, SCLAVENI е предаването в латински и гръцки на СЛАВЯНИ, това, че на Вас данните не Ви оттърват е друг въпрос.
...
д-р Пенчев

Ами тогава венедите и антите какви са?
Йордан през 6 век много ясно е написал: "Тези народи...,макар че произлизат от една раса, сега имат три имена, които са венети, анти и склавини".
Ами защо тогава да не ги наричат антийци, или венетийци. Защо да е точно славяни?
Ами защото "славяни" е стъкмистика и вече и малките деца го разбраха.

Сега си помислете вие с колко "аршина" мерите д-р Пенчев.


Славяни било стъкмистика:)))
Кой е платил за тая стъкмистика? По времето на Прибоевич най-богатите европейци са били венецианските банкери. Те са били в отлични отношения с Турция. Екатерина Велика още не е била родена...та кой има сметка от стъкмистиката не разбрах?
цитирай
217. анонимен - реплика на 222
08.11.2010 16:43
Боцмана обясни в "Римска теза": „За етноса „ славяни” съм приел съжденията на Ив. Иванов : СЛАВЯНИ ~ СКЛАВОНИ ~ СКИТИ, като една и съща дума, изказана различно, от разни хора, в различни времена, ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ на един и същ етнос накратко.”
Той иска да каже - че със славяни се обозначава НЕЩО. Не е е прав за етноса, за това в първи в първи курс късат.
Това НЕЩО са народите от ..........езикова група.
Е какво да напиша вместо точки? Някой някога е казал, написал, обозначил - също както е направил Боцмана.
Значи теонимът Боцман може, другите не могат.
Тъпо е да се мисли, че някой го е измислил. Имената на народите, общностите, топонимите се раждат с времето, те не се измислят от някого.
Кое му е стъкменото и от кого, с каква цел. Даже не виждам казус.
Когато Боцмана работеше в БАН, пишеше - "славяни са етноним". (б.а., не е работил в БАН, ще се хване за думата и ще тръшне вратата.)
Стана дисидент и започна да вдига културна революция.
Нямам нищо против да пише книжки - но това вече е друго: Боцмана учи и поучава, раздава правосъдие, мери с големия метър.
Е, никой не може да понася това.
цитирай
218. анонимен - Към Иво
08.11.2010 16:59
"И понеже за българите има артефакти още от неолита.. това веднага дава права на славяните върху древната ни история."
За пръв път чувам. Много интересно. Искам да чуя още.
Името Българи за пръв път е изписано 354 г. До тогава за българи не се е чувало. Кажи повече, да чуем.
цитирай
219. анонимен - Стъкмистика е
08.11.2010 17:02
Не виждам защо ти е смешно.
На няколко пъти беше помолен да дадеш източници от преди 15в., в които еднозначно да се използва термина славяни.
Без източници, тази праславянска теза е мъртво родена.
цитирай
220. анонимен - Иво за 227
08.11.2010 19:23
Ами чети поста за "БЪЛГАРСКАТА БОЙНА БРАДВА, ОТ КОЯТО ВСЕКИ СЕ ПЛАШИ".
Чудя се що ли Спаротока не писа за славянска брадва ами за българска?
Значи българите имаме керамиката, оръжия, погребения, култура, строителство, език и писменост.. и какво ли не.. ама на видиш ли топонимите ни били славянски.
Не става така.......... :)))))))))
цитирай
221. sparotok - чети внимателно
08.11.2010 19:50
анонимен написа:
Ами чети поста за "БЪЛГАРСКАТА БОЙНА БРАДВА, ОТ КОЯТО ВСЕКИ СЕ ПЛАШИ".
Чудя се що ли Спаротока не писа за славянска брадва ами за българска?
Значи българите имаме керамиката, оръжия, погребения, култура, строителство, език и писменост.. и какво ли не.. ама на видиш ли топонимите ни били славянски.
Не става така.......... :)))))))))


Иво, хайде прочети още веднъж, но този път внимателно и дано усетиш разграничението, което правя между стари ( споменати от Прокопий) и съвременни славяни.
Помисли малко, датчаните са германски народ, но не са германите срещу които Цезар се бие...разбираш ли разликата, Цезар не е срещал викинги на река Рейн, а предците на немците....

Названието славяни е доста подвеждащо, днес то важи за руснаци, поляци, чехи...в древността обаче се е разбирало нещо съвсем друго. Понятието славяни се налага като общо за руснаци, поляци, чехи и др. повече от хиляда години след свидетелствата на Прокопий. В древността като славяни са определени само хората живеещи между Балатон ( Унгария ) и река Днепър ( Украйна).Точно в тези земи са и владенията на гетите, най-смелият и най-праведен тракийски народ.
цитирай
222. анонимен - отново към Иво, продължение-отговор.
08.11.2010 21:46
Иво, името българи се е появило много, много късно. И това е реалност. Не може да се наричат предците ни, живели по тези земи българи.
Името славяни, послужило за обозначаване, както казва Боцмана, на, една група народи, имаща близки езици, се е появило още по-късно. То не е етносно име, то не заменя българи. То определя към коя езикова група са българите. А те са много - тюркска, германска, романска.
Не съществува нито славянски народ, нито славянски език. Съществуват славянски народи и славянски езици.
Боцмана е прав, няма тракийски език. Има езици на траките, по-близки или по далечни. Но Владо Георгиев пише забележителнат книга "Тракийският език", разбирайки тракийските езици. И никой не спори за това, защото е очевидно какво е имал в предвид.
Когато Чавдар Бонев ми заговори за славянски племена, аз му се присмях, ЗАЩОТО ЗНАЕХ, че голяма част от произхода на тези племена са траките. След като прочетох книгите му, признах си, че не съм прав. Поляците, чехите, руснаците, българите, тези, които сега наричат славяни, произхождат от траките, от тези тракийски, по-точно балкански племена. Чехите, поляците, българите не могат да бъдат наричани траки. Те са си поляци, чехи, руси,
но трябва да се знае, че произходана тези народи до голяма степен е с балканска ознова. А това се доказва. Единият от начините е този.
И ето вместо да говорим за балканския характер на топонимите в Гърция и Пелопонес, тяхната история и произход, която е безкрайно интересна тема, ние спорим как се наричат топонимите - славянски или български. Те не са само български, те са и на сърби, и на македонци, и на хървати, и на словени, и на черногорци. Т.е. - от славянската езикова група. Всеки един от тези народи има дял в тези топоними. Това са реалностите. Не можем да правим наша си, паралелна, измислена история и наука.
Аз съм техничар, изкарвам си хляба с ръце. Не бързай да ме присъединяваш към БАНяджиите, те заслужават твоето отношение. Друг път ще ти кжа защо.
цитирай
223. анонимен - Иво
09.11.2010 00:38
Ще ти кажа само едно. В едно от последните идвания на проф.Асен Чилингиров в България стана така, че си уредих среща с него. Срещнахме се и си побърборихме за това онова........ Прекрасен човек!!
Та накрая на разговора го попитах „От къде произлиза думата българи?”.
Знаеш ли какво ми отговори Чилингиров?
- Не знам!!!!!

Така че моля те повече не пиши, че българи се е появило „много, много късно”. Нещата не са толкова прости..............

А за термина славяни няма какво да умуваме, защото той е създаден от хърватски поп, за да може чрез него да обедини новите територии на Душановото царство.
Това е цялата работа.
Това че ти си се подвел.. както и много други преди теб не прави от славяните склавини и словени.
Думата славяни е създадена от попчето, за да се покаже какви ще са границите на бъдещото Сръбско царство.
Чиста политика и нищо повече.........
цитирай
224. анонимен - За "Българи от старо време"
09.11.2010 09:33
Съжалявам, но спорът се превръща в един МНО-О-ОГО ПРОВИНЦИАЛЕН разговор. Спор между бай Либен и хаджи Генчо - "Българи от старо време".
БЪЛГАРИТЕ СА БЕЛОКОЖИ - от това никой не се обижда.
БЪЛГАРИТЕ СА СЛАВЯНИ - това обижда.
И БЕЛОКОЖИ и СЛАВЯНИ са наистина групов признак, не етностен.
Та коя е причината да спорят бай Либен и хаджи Генчо?
цитирай
225. sparotok - уточнете се
09.11.2010 16:11
анонимен написа:
Ще ти кажа само едно. В едно от последните идвания на проф.Асен Чилингиров в България стана така, че си уредих среща с него. Срещнахме се и си побърборихме за това онова........ Прекрасен човек!!
Та накрая на разговора го попитах „От къде произлиза думата българи?”.
Знаеш ли какво ми отговори Чилингиров?
- Не знам!!!!!

Така че моля те повече не пиши, че българи се е появило „много, много късно”. Нещата не са толкова прости..............

А за термина славяни няма какво да умуваме, защото той е създаден от хърватски поп, за да може чрез него да обедини новите територии на Душановото царство.
Това е цялата работа.
Това че ти си се подвел.. както и много други преди теб не прави от славяните склавини и словени.
Думата славяни е създадена от попчето, за да се покаже какви ще са границите на бъдещото Сръбско царство.
Чиста политика и нищо повече.........


Хора, уточнете се, нали уж славяните бяха продукт на руските имперски канцеларии, сега излиза, че сърбите са ги поръчали...кое е верното?
цитирай
226. анонимен - Отново до Иво
09.11.2010 17:40
Иво, имам само две оследни неща към теб:
1. Предложи ми как да наричаме славянската езикова общност от тук нататък и аз ще работя да стане така, както искаш. Сериозно!
2. Защо само Боцмана, Ти, Сарадива и руските историци твърдят, че славяните са етнос?

А ако искаш, за г-н Чилингиров след това.
цитирай
227. анонимен - Иво
09.11.2010 18:56
Спароток не мога да разбера що се правиш на ударен с мокър парцал.. нима за първи път чуваш попчето за какво е измислил термина славяни? Е сега вече се посмях от сърце :)))))))))))))))))))))))

Анонимен 227 - Йезуитските ви напъни да извъртате думите и смисъла до нищо добро няма да доведат. Ясно е вече как и с каква цел пишете историята...........
Казано е „по делата ще ги познаете”.
Аз ви познах.
цитирай
228. sparotok - смях
09.11.2010 19:15
анонимен написа:
Спароток не мога да разбера що се правиш на ударен с мокър парцал.. нима за първи път чуваш попчето за какво е измислил термина славяни? Е сега вече се посмях от сърце :)))))))))))))))))))))))

Анонимен 227 - Йезуитските ви напъни да извъртате думите и смисъла до нищо добро няма да доведат. Ясно е вече как и с каква цел пишете историята...........
Казано е „по делата ще ги познаете”.
Аз ви познах.


Хубаво Иво, смей се, няма лошо, но обясни на какво точно да вярвам-

1. Че славяни е измислица създадена за сръбските държавни амбиции?

2. Че славяни е измислица създадена да служи на руските имперски амбиции?

Съберете се с агитката и се уточенет как ще е за натам :)
цитирай
229. sparotok - до kansandilh
09.11.2010 20:06
Прекрасно, че чакам данните ти, ако са убедителни ще призная, че не съм прав. Вече ти се извиних публично относно думата турта, виждаш, че нямам проблем с това-
83. sparotok - ИЗВИНЕНИЕ
....Редно е да поднеса извиненията си. Аз твърдях, че думата турта се е появила, чак през 20-ти век, но се оказа, че в Българският Речник на Найден Геров тя си присъства и има значението пита, хляб, т.е. не бях прав...

Позволи ми да те попитам - Какво неясно има в този пасаж и защо трябваше да бъда атакуван-
- Названието славяни е доста подвеждащо, днес то важи за руснаци, поляци, чехи...в древността обаче се е разбирало нещо съвсем друго. Понятието славяни се налага като общо за руснаци, поляци, чехи и др. повече от хиляда години след свидетелствата на Прокопий. В древността като славяни са определени само хората живеещи между Балатон ( Унгария ) и река Днепър ( Украйна).Точно в тези земи са и владенията на гетите, най-смелият и най-праведен тракийски народ.

Не обяснавам ли, че има разлика между древни и днешни славяни - В древността като славяни са определени само хората живеещи между Балатон ( Унгария ) и река Днепър ( Украйна).Точно в тези земи са и владенията на гетите, най-смелият и най-праведен тракийски народ.

Щом си на мнение, че Сарадива е права значи си съгласен с това, което казва тя ( ти твърдиш, че си изчел коментарите) - saradiva...Прокоп във “ de aed 4.II,p.304” говори, че Филипопол и Плотинопопол били заобиколени със слОвени.

К.Багренородни пък ще възкликне: „Цялата земя се напълни със слОвени” – Да не би да се притеснява императора, че му се множат поданниците?!?! "

Понеже ти казваш, че тя е права моля те, използвай линка и ми кажи на кой ред да намеря думата словени?

De Aedificiis - http://soltdm.com/sources/mss/proc/proc_gr_1.htm

Ще чакам с нетърпение да ми покажеш къде в писанията на Прокопий и Багренородни има дума словени...

Сарадива се заблуждава и за друго, тя твърди -
- 'Няма индикация на „славяни” В ИЗВОРИТЕ, има индикации на словените. Но те ВИНАГИ СА ХРИСТИЯНИ – Богът Слово „В началото беше Словото и Словото беше у БОГ и БОГ БЕШЕ СЛОВОТО”

Това е пълна глупост, кой древен автор е документирал бог Слово, моля те, просветли ме защото Сарадива не можа. Тя дава пасаж от Евангелието на Йоан, но то е писано след идването на Апостол Павел на Балканите, а и няма абсолютно никакво доказателство, че Евангелието на Йоан е било познато в нашите земи толкова рано. То е канонизирана творба, а това автоматично го прави неподходящо за първохристиянска литература защото същата църква, която канонизира Евангелието на Йоан гореше книжнината на тракийските първохристияни...

Кажи ми кой древен автор споменава СЛОВЕНИ - християни, дай линк към работата му моля те.
Твое право е да вземеш позицията на Сарадива, но почтеното и достойно държание изисква да ми отговориш права ли е Сарадива, или разпространява неверни неща?

Разчитам на честността и почтеността ти.


цитирай
230. sparotok - до kansandilh
09.11.2010 20:22
След малко ще трябва да пътувам, пусни коментара си, утре привечер ще бъде одобрен.

Надявам се в отделен пост да ми отговориш на въпросите - кой представя неверни данни?
цитирай
231. анонимен - От 227 отново до Иво
09.11.2010 21:25


Анонимен 227 - Йезуитските ви напъни да извъртате думите и смисъла до нищо добро няма да доведат. Ясно е вече как и с каква цел пишете историята...........
Казано е „по делата ще ги познаете”.
Аз ви познах.
[/quote]

Иво. и ти като Боцмана и Сарадива бягате, когато сте на тясно, не отговаряте. Това не е отговора, за който те помолих.
Тогава за Чилингиров.
Цитирам Чилингиров: - Всеки прави това, което може.
Ако си умен, ще разбереш за кого е предназначена фразата.

А ако продължа, ще разбереш, че не си ме познал.

цитирай
232. анонимен - Според кои източници
09.11.2010 21:27
"В древността като славяни са определени само хората живеещи между Балатон ( Унгария ) и река Днепър ( Украйна)."

Може ли да цитираш древни източници, които определят хората от тази област за славяни? Въпросът не е за склавените...
цитирай
233. sparotok - езици
09.11.2010 21:44
анонимен написа:
"В древността като славяни са определени само хората живеещи между Балатон ( Унгария ) и река Днепър ( Украйна)."

Може ли да цитираш древни източници, които определят хората от тази област за славяни? Въпросът не е за склавените...


SCLAVENI, SKLAVENOI са чужди записвания за СЛАВЯНИ, тъй както VULGARES, BULGARES, VOULGAROI, VOURGAROI са чужди записвания за БЪЛГАРИ.

Българи е алтернативното име на Мизите - тракийско племе.
Славяни е алтернативното име на Гетите -тракийско племе.
Според Страбон мизи и гети говорят един и същ език...

Ако опиташ в Гугъл с Procopius Slavs, Jordanes ( Iordanes ) Slavs ще намериш хиляди резултати и то не от руски, а от западноевропейски страници.

Надявам се да не започнеш да твърдиш, че англичани, французи, германци, шведи и др. са в заговора за панславизма.
цитирай
234. анонимен - Източници, не хипотези
10.11.2010 00:53
"SCLAVENI, SKLAVENOI са чужди записвания за СЛАВЯНИ"
"Славяни е алтернативното име на Гетите -тракийско племе"
Това са хипотези, а не цитати от древен източник.
цитирай
235. анонимен - Източници, не хипотези
10.11.2010 01:49
Поразрових се в развлични сайтове за Procopius и Jordanes както ми препоръча, на френски и английски понеже само тези знам. Въпросните автори пишат за Венети, Склавони/Склавенои и Анти.
Вече съвремените анализатори търсят как да нагодят въведения от 15в. термин Славяни към древните източници...

"SCLAVENI, SKLAVENOI са чужди записвания за СЛАВЯНИ"
Казват, че Прокопий е първият който пише за Склавоните. Ако той прави чуждо записване, то кой е този който прави правилното записване?
Аз знам за попчето от 15в., ти да знаеш за някой друг?
цитирай
236. анонимен - До Спараток
10.11.2010 06:15
Спараток! Не е честно!Махнал си гневния отговор на Сара и нейният сънишленик. Сега ме обвиняват, че там не е казано нищо за "душевноболни дъновисти". Казаната дума е хвърлен камък. Особено пък написаната. Ще обясниш ли?
цитирай
237. анонимен - от fire до спароток.
10.11.2010 12:59

Спароток а този текст на Нестор съществува ли или не .
„Тук във този Илирик някога е идвал Апостол Павел, защото (понеже, тъй като) тук бяха първите словени”. /„..Тоу бо сеть Илюрикъ еiгоже доходил апостоль Псвлъ, тоу бо беше Словене первеiе..."/
цитирай
238. sparotok - Извори
10.11.2010 16:08
анонимен написа:

Спароток а този текст на Нестор съществува ли или не .
„Тук във този Илирик някога е идвал Апостол Павел, защото (понеже, тъй като) тук бяха първите словени”. /„..Тоу бо сеть Илюрикъ еiгоже доходил апостоль Псвлъ, тоу бо беше Словене первеiе..."/


Забавлява ме това, че хора цитират фрагменти от произведения, които не изобщо не са чели, или може би си чел "Несторовата" хроника:)

Словени господине е окавският вариант на славяни, тъй както болно е окавският вариант на бално, а копраля е окавският вариант на капраля.

А бе хора, вие уж сте против Панславизма, а ми цитирате Нестор, не усещате ли конфузната ситуация:))

Несторовата" хроника кога е писана?

Благодаря за забавлението:)
цитирай
239. sparotok - ИЗВИНЕНИЕ
10.11.2010 16:10
kansandilh написа:
Спароток, моля те да бъдем коректни и не ми приписвай нещо което не съм казал… Къде в 230 коментар съм споменал Сарадива? Няма такова нещо, нали? Прочети по-внимателно коментара ми и ще видиш, че съм изразил отношение единствено към твоя призив за уточнение…Виж какво си искал да се уточни и какво съм писал аз. Е, тогава що ми пишеш това: „Понеже ти казваш, че тя е права моля те, използвай линка и ми кажи на кой ред да намеря думата словени”. Не ме карай…Чета и двама ви с интерес, еднакво изпитвам уважение към вас, и не очаквай от мен да бъда съдник в спора ви със Сарадива.
Пускам ти на лични отговорът, който бях ти обещал…Не ми се ще излишно да сгъстявам облаците тук.


Поднасям искрените си извинения, не съм те разбрал правилно.
цитирай
240. sparotok - ужас и безумие
10.11.2010 16:13
анонимен написа:
Спараток! Не е честно!Махнал си гневния отговор на Сара и нейният сънишленик. Сега ме обвиняват, че там не е казано нищо за "душевноболни дъновисти". Казаната дума е хвърлен камък. Особено пък написаната. Ще обясниш ли?


Извинявай, но как да угодя на всички, Сарадива ме обвинява се съм съдействал да я оливат с помия, ти пък се оплакваш, че съм изтрил "душевноболни дъновисти".

Да, това го имаше, спомням си го, защото се зачудих, аз не познавам нито един дъновист и поради това израза ми направи впечатление.

Моето свидетелство стига ли ти?
цитирай
241. анонимен - fire
10.11.2010 16:17
sparotok написа:
анонимен написа:

Спароток а този текст на Нестор съществува ли или не .
„Тук във този Илирик някога е идвал Апостол Павел, защото (понеже, тъй като) тук бяха първите словени”. /„..Тоу бо сеть Илюрикъ еiгоже доходил апостоль Псвлъ, тоу бо беше Словене первеiе..."/


Забавлява ме това, че хора цитират фрагменти от произведения, които не изобщо не са чели, или може би си чел "Несторовата" хроника:)

Словени господине е окавският вариант на славяни, тъй както болно е окавският вариант на бално, а копраля е окавският вариант на капраля.

А бе хора, вие уж сте против Панславизма, а ми цитирате Нестор, не усещате ли конфузната ситуация:))

Несторовата" хроника кога е писана?

Благодаря за забавлението:)


Дали А преминава в О или обратно в случая не е от значение.По–важно е какво се казва в текста.А той е недвусмислен. Павел идвал при първите словени.
цитирай
242. sparotok - предубеденост
10.11.2010 16:20
анонимен написа:
Поразрових се в развлични сайтове за Procopius и Jordanes както ми препоръча, на френски и английски понеже само тези знам. Въпросните автори пишат за Венети, Склавони/Склавенои и Анти.
Вече съвремените анализатори търсят как да нагодят въведения от 15в. термин Славяни към древните източници...

"SCLAVENI, SKLAVENOI са чужди записвания за СЛАВЯНИ"
Казват, че Прокопий е първият който пише за Склавоните. Ако той прави чуждо записване, то кой е този който прави правилното записване?
Аз знам за попчето от 15в., ти да знаеш за някой друг?


Щом не си в състояние да разбереш, че склавини е само старото записване на славяни, аз не съм в състояние да ти помогна. Каквото и да ти представя ти ще кажеш - А къде е заека?

Опитай се да обясниш на себе си защо франзуци, немци, англичани и др. тълкуват склавини като славяни, да не би да са част от панславянския заговор?

Slav - late 14c., Sclave, from M.L. Sclavus (c.800), from Byzantine Gk. Sklabos (c.580), from O.C.S. Sloveninu "a Slav,"
цитирай
243. sparotok - :)
10.11.2010 16:23
анонимен написа:
"SCLAVENI, SKLAVENOI са чужди записвания за СЛАВЯНИ"
"Славяни е алтернативното име на Гетите -тракийско племе"
Това са хипотези, а не цитати от древен източник.


Ти искаш древен източник да ти обясни защо гърците пишат СКАВИНИ, а не славяни:)))))))))))))))))))))))

Има ли някакъв древен извор, който да обяснява как се пише българи:))
цитирай
244. анонимен - Щапаров Младши:
12.11.2010 07:56
[quote=анонимен]Книгите на Чавдар Бонев „Праславянските племена” (http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2290/ ) и Петър Георгиев „Траки Готи Славяни” (http: //www.ivanstamenov.com/2010/07/2079/), „Убий Сабзий, убий Българина” (http://www.ivanstamenov.com/2010/10/2278/ ) доказват чрез данните от лингвистиката, археоогията и писмените източници, че е имало значително изселване на племена от Балкнския полуостров и Карпатската област по земите на днешна Европа.
Могат ли обаче днешните славянски народи да се нарекат тракийски? Би могло, ако това бяха само тракийски племена. Би могло, ако там е била пустош и тези народи са се настанили „на голо поле”. Това обаче не е така. В резултат се е случило това, което е сега – народи с нов състав, език и ново качество.
Кажете на един чех, че е тракиец. Няма да посмеете, няма логика.
Така е и с народите в Русия, Полша, Словения, Украйна, Сърбия, Македония, Хърватия.
По същият начин губи смисъл и фразата – „траките са българи”. Нито траките са българи, нито българите са траки. Между двата народа има реален исторически процес.
Четейки написаното от Сарадива и Боцмана (пардон, Иво) започвам да разбирам хунвейбините от китайската културна революция (виж „хунвейбини”). Там където има голи амбиции и ниска култура, логика няма (говоря за „хунвейбините”).

Никакъв проблем да докажем на който и да било чех,че е потомък на Траките.
Истината е истина дори и когато в нея няма логика,приятелю.Надали някой чех да знае какво означава неговото народностно име,но ние Българите знаем.
Чех означава Гет/Чед,Чедо/! Подобно е положението и с имената на другите Славянски/Блъгянски/народи. Научи се да разпознаваш родния си език,пък тогава
се намесвай в дискусиите. Чавдар Бонев е достатъчно умен,за да поднесе
изпреварваща научна информация в БАН,знаейки че Истината не може да се крие дълго. Има установени данни и за причините,довели до промяната на някои звуци от народностното ни име,без това да доведе до сериозни етнически различия.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14421653
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104234
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031