Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.01.2010 16:29 - ИСТИНСКИТЕ АРИЙЦИ - II
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 52898 Коментари: 21 Гласове:
36

Последна промяна: 05.01.2010 18:01


                                     ИСТИНСКИТЕ АРИЙЦИ - II

 

 

 

Древните арийци не са записвали историята си. Подвизите на героите, закони  и обичаи са предавани устно от поколение на поколение [1]. Тази традиция е наречена срути ( слути), т.е. това, което е чуто. Ведическият глагол срути/слути  е идентичен със  старобългарският слути- слушам. Историческите събития са отразени в пураните, което в превод означава  древности. Пурана идва от пурва-първо, т.е. значението е – това, което беше първо ( миналото). По- известни, а и доста по-стари арийски предания са Ведите. Те са четири: Риг Веда, Сама Веда, Аюур Веда и Атарва Веда. Арийската дума веда означава знание и показва ясна връзка със старобългарската дума ведь- знание. Веда произлиза от арийският глагол видативидя, виждам, т.е знанието е това, което е видяно. Същата връзка намираме в тракийският език ( архаичният български) където вид одначава знание ( ведь), а видето отговаря на видетъ- видя- 3 л.ед.ч.

 

Сравнена с всички останали Риг Веда е най-древната, смята се, че е създадена през второто хилядолетие преди Христа. В превод Риг Веда е знание за славата ( славните събития). На ведически санскрит рг, рч означава реч, слава. Първият стих на древната арийска творба започва с името на бог Агни-огънят. В останалите десет химна се споменават Ваю, Бага, Сурия, Паржания, Варуна, Яма, Индра, Пртиви, Рудра... Имената на тези божества са лесно обясними на български.

 

Агни-огън не се нуждае от коментар.

Ваю означава веещ, т.е. вятъра. В авестийските писания той носи името Вата.

Бага отговаря на нашата дума Бог [2].

Сурия е зората, това е и старославянската Зория [3].

Паржания е богът на небето, той е тракийският Перкун – Перун.

Варуна е един от аспектите на слънцето, свързвам името му със ст. бълг. дума варъ- горещина ( един от аспектите на слънцето).

Яма е бог на смъртта, българската дума яма значи и гроб.

Индра е почитан и от хетите, името му значи силният и показва връзка с нашата дума едър, която насализирана става ендър ( едър е синоним на силен).

Пртиви е земята, нейното име  се обяснява с българската дума пръст (почва). В “Авеста” богинята на земята е назована Зам.

Рудра е божество на войната и разрухата. Името му означава буквално ридаещият и идва от вед. санкср. глагол рудати съответстващ на старобъларския ридати-ридая, плача.

 

В Атарва Веда е споменат Сварга -чистото небе, почитано от дедите ни като Сварог. Смята се, че Сварга се намира над връх Меру, който е свещено място за поклонниците на тракийският бог Дионис. Пазител и господар на Сварга – Сварог е Индра ( едрият, силният).

 

Митра, Пасупати-пастирът, Весанта ( пролетта – весна), Ашвините и други ще бъдат разгледани в отделни постинги. Това, което ще бъде добавено тук са религиозните термини на арийците. Става дума за рта, пужита, живита, мая, сатва, мрати, падана, тамас, жапата, бута, приясатия, жвара, праста, пратибуд, чит.

 

Рта означава буквално ред, устройство на вселената, но също и редно, добро.

Пужита е почит, уважение към боговете и хората.

Живита означава живот.

Мая е терминът за измама, илюзия, заблуда. Българският еквивалент е омая.

Сатва е определение за същина, същество, истина, реалност. Синоним на сатва е иттхаистина. Аштат – истината е един от върховните ангели в Авеста.

Марати означава мра, умирам, сродно е на марана-мране, смърт и мара-мор.

Падана е падение, физическо, но и като прегрешение, низост.

Тамас е определение за заблуда, глупост, невежество като първичното значение е тъма, т.е непросветените се намират във вечна тъма и затова не могат да намерят правият път към спасението.

Жапата означава буквално молитва, но трябва да бъде пояснено, че жапата значи и шепот, защото молитвите са се шепнели.

Бута е битие, показва връзка и със старобългарският глагол быти-бъда, съм.

Прия сатия означава приятна същност, нещо добро, положително.

Жвара е жарта, върху която са се извършвали жертвоприношенията.

Праста е пращам, пращане ( послание, мъдрост)

Буда отговаря на будя, пробуждам, събуждам.

Чит е просто вариант на нашата дума чист.

 

Смятам, че за три хиляди и петстотин години религиозните термини не са се променили много. Приликата дори е смайваща, а това показва, че нашата реч е била и речта на древните арийци, които покоряват много народи в Централна Азия.

 

Разбира се само лингивистични доказателства не са достатъчни. Задължително е при всяко сериозно твърдение да се представят и исторически извори в защита.Такива има разбира се. Пишейки за арийците Херодот обяснява, че по негово време те са известни под  името меди. Плиний споделя, че сарматите са потомци на медите, а Прокопий определя сарматите като част от голямото гетско семейство.

Този славен тракийски народ е имал много клонове. Тирагетите живеят в черноморските степи. Тисагетите обитават земите около изворите на Дон и Донецк, на изток от тях. В Централна Азия са земите на  масагетите. Това голямо разпръскване не е случайно. В постинга “Дионис и тракийският поход към Индия ” бе обяснено, че пътешествието на Дионис е всъщност описание на ранна миграция на палеобалкански народи. За далечната кампания на обожественият тракийски цар свидетелстват Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон....При наличие на толкова много извори може да се твърди, че е отразено реално събитие състояло се в дълбока древност. Да не забравяме, че името на ведическите бргу показва връзка с тракийският етноним бриги. Друго известно тракийско племе  локализирано в  Индия са киконите. Плиний Стари разказва, че примитивното индийско племе касири е посетено от тях. Киконите **обитават Южна Тракия през второто хилядолетие преди Христа. За скитите (сака) пък се казва, че били потомци на кшатрия – войнската класа на древните арийци ( кшатрия отговаря на тракийският етноним сатри).

 

Никой от от старите летописци не споменава за поход на стари германи към Индия, нито пък, че те са високо развит народ. Напротив Цезар и Тацит описват германите като примитивни хора, които се обличат с кожи, непознаващи градове и високата култура.

Освен това, ако стари германи бяха обитавали Централна Азия, то те щяха несъмнено да оставят следи сред топонимите и хидронимите в този район. Щяхме да срещнем водни басейни с име бах ( извор, рекичка), флюс ( река), баден ( къпане), или пък планини и местности с имена съдържащи хох ( висок), лагер ( стан). Такива обаче липсват напълно, но за сметка на това има достатъчно други показващи връзка с тракийски топоними и хидроними.Става дума  за ведическите Имеус, Саряю, Кубха, Бара, Раса. Да не забравяме и свещения скален масив Бага Стана.

 

Индийската планина Имеус носи същото название както и тракийската Хемус- Стара планина. Иметос е пеласгийска планина, а най-древното название на Македония е Ематия. Древния корен е ХИМ отговарящ на арийските думи хима, зима значещи зима, студ, сняг. В превод Хемус, Имеус означава заснежен, бял, покрит със сняг.

 

Споменатата в Риг Веда река Кубха показва паралели с река Кубан ( чието  древно име е Хупанис), а също и с мизийската Хупанис. Други сродни хидроними са пеласгийските Кефенос и Копаис. Коренът ХУП/ КУП е свързан с къпане, къпя се. В древността реката си е била естествено място за къпане.

 

Ведическата Сараю отговаря на пеласгийската Ахерон ( Азерон) и разбира се съвременната дума езеро.

 

В река Бара арийците са поили конете си. Нейното име е свързано с тракийската дума пара/бара значещо река и разбира се старобългарската, сръбска и словенска дума бара- рекичка.

 

Споменатата в древните писания на Индия река Раса показва връзка с тракийското селище Русион и днешната българска река Росица.

 

Бага Стана означава Божи Стан. Бага е арийската дума за Бог, тя отговаря на тракийската Бага(йос), срещаща се в древният си вариант в словенският ( цръкл. диал.) като Бага. Стана е арийската дума за стан, коментарът е излишен нали?

 

 

Освен топонимите има и други свидетелства за древно тракийско присъствие в Индия. Важен факт е, че най-старите типове на оръжията и инструментите намерени в  древна Индия имат прототипи в Тракия. Друго свидетелство за тракийското влияние в древна Индия са паралелите между писмеността на Мохенджо Даро и много по-старата писменост на Градешница, Караново, Винча, Вълчи Дол и т.н. Става дума за около двадесет знака, което изключва напълно възможноста за случайна прилика.

 

Ето, кръгът се затваря. Имаме комбинация на исторически извори поставящи траките в Индия и определящи ги там като доминантен фактор (1). Разполагаме с арийски топоними и хидроними показващи връзка с тракийските.Археологическите данни също показват, че палеобалкански народи са пребивавали в Индия. Арийските богове Агни, Сурия, Паржания и много други са почитани от нашите деди чак до Средновековието. Най –важното доказателснвото обаче е от областта на генетиката. Проучването на Скул, Шарда и Сонина показа, че определени индийци са генетично по-близки да източно-европейците, отколкото до съседните индийски народи. Това е ясна индикация, че родната земя на арийците е Източна Европа, която е древен дом на богоравните трако-пеласги.

 

Създателите на нацистката идеология откраднаха нашето минало, определиха немците като арийци, подложиха на геноцид невинни хора и обраха изкуството на окупираната  Европа. Това обаче не са действия на арийци- благородници. Благороден е този, който е по-силен на бойното поле, но е и същевременно великодушен и прощаващ. Благороден е този, който помага на слабият и слага в сърцето си добротата и чистотата. Благороден е този, който се отвръща от злото.

Най-важният арийски принцип е – Добра мисъл, добро дело, добро слово...

За да си ариец трябва да си носител на светлината и противник на лъжата. Трябва да си в състояние да промениш примитивното в себе си и да го трансформираш във възвишено. Не е лесно, но точно духовната сила е оръжието на благородника, вярата в доброто е неговата броня, а великодушието е неговото истинско лице.

 

Ние българите сме облагодетелствани, че във вените ни тече кръвта на старите арийци, но това е само една благоприятна предпоставка. За да може един диамант да блесне, той трябва да се обработи, иначе ще си остане завинаги сиво камъче с потециал да се превърне в искряща светлина. За да можем да се върнем към корените си трябва да приемем ролята, която ни подхожда. Трябва да сме горди, силни, но и честни, добродушни и всеопрощаващи. Само така България ще пребъдне!

 

 

Пояснения:

 

[1] Нашата Веда Словена също се е предавала устно. Записването е станало чак през XIX -ти век.

 

[2] за етимологията на думата Бог прочетете в:

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/24/kakvo-oznachava-dumata-bog.421876

 

[3] информация относно древните славяни е представена в:

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/12/18/nakratko-za-slavianite.457224

 

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/12/21/nakratko-za-slavianite-ii.459082

 

* бргу/блгу и бргава/блгава  показва връзка с етнонима бриги, но и с българи.Има и логика понеже най-древната земя на бригите е Западна България и Македония, а римските автори определят този регион като отечеството на българите, споменават и, че дедите ни обединяват земите си въз основа на родовото право - http://sparotok.blog.bg/politika/2009/12/12/drevnite-makedonci-i-dneshnite-bylgari.453588

 

 **Кикони e свързано сък старобългарската дума кыка - кика. Старите мизи, наречени по-късно българи са бръснели главите си и са оставяли кичур коса - кика. Омир нарича не случайно траките акрокоми – имащи коса на темето.

 

***Луций Ариан разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракийския бог  им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. С други думи,  според Ариан, Дионис е основателят на древната индийска цивилизация.Тагове:   траки,


Гласувай:
36


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. veneti - Много добър постинг!
05.01.2010 16:43
Хареса ми много и неговият край, който е чудесно начало за Новата Година!
цитирай
2. sparotok - същност
05.01.2010 16:46
veneti написа:
Хареса ми много и неговият край, който е чудесно начало за Новата Година!


Улучили сте точно същността!
Краят на постинга е есенцията, другото е само информация.
цитирай
3. veninski - Отново поздравления, приятелю...
05.01.2010 17:45
Отново поздравления, приятелю!
Поздрави от Родопите!


П.П. Едно неисторическо пояснение - обработеният диамант се нарича брилянт.
цитирай
4. sparotok - благодаря
05.01.2010 18:01
veninski написа:
Отново поздравления, приятелю!
Поздрави от Родопите!


П.П. Едно неисторическо пояснение - обработеният диамант се нарича брилянт.


Благодаря за пояснението приятелю!
Веднага ще направя поправка.
цитирай
5. nkf - Доколкото ми е известно Мохенджо ...
05.01.2010 18:44
Доколкото ми е известно Мохенджо Даро се свързва с местните,дравидски племена,а не с арийците.
Всъщност след нахлуването в полуостров индустан създателите на Мохенджо Даро са изтикани в крайният юг на индийският субконтинент.Ако тук под писменост на Мохенджо Даро се има предвид дравидската псименост,то тя е пряка заемка от арийската писменост във самата Индия,как би могла да има връзка с Тракия?
И моля без толкова фриволни заключения за избитите и подложени на геноцид от немците.Струва ми се ,че в това отношение продължава да се робува на официализираната лъжа за Втората световна война.
Нима Ганчо Ценов не доказа именно в Германия,именно по времето на Хитлер, че Готите са всъщност старите Гети,роднини на Мизите и един от големите български родове,като по този начин обори грешките,къде умишлени,къде не.Някой да закачи за това Ганчо Ценов?
цитирай
6. razkazvachka - Красив текст
05.01.2010 19:03
поздрави и от една Вещица
цитирай
7. sparotok - Мохенджо Даро
05.01.2010 19:16
nkf написа:
Доколкото ми е известно Мохенджо Даро се свързва с местните,дравидски племена,а не с арийците.
Всъщност след нахлуването в полуостров индустан създателите на Мохенджо Даро са изтикани в крайният юг на индийският субконтинент.Ако тук под писменост на Мохенджо Даро се има предвид дравидската псименост,то тя е пряка заемка от арийската писменост във самата Индия,как би могла да има връзка с Тракия?
И моля без толкова фриволни заключения за избитите и подложени на геноцид от немците.Струва ми се ,че в това отношение продължава да се робува на официализираната лъжа за Втората световна война.
Нима Ганчо Ценов не доказа именно в Германия,именно по времето на Хитлер, че Готите са всъщност старите Гети,роднини на Мизите и един от големите български родове,като по този начин обори грешките,къде умишлени,къде не.Някой да закачи за това Ганчо Ценов?


До скоро се смяташе, че Мохенджо Даро е унищожен от арийците. Причината бе намерените в руините на древният град бойни брадви имащи европейски прототип.
Последните изследвания обаче показват, че причината за гибелта на Мохенджо Даро са климатични промени довели до пресъхването на водните източници на древният град.

Също така все още не е установено с точност антропологичният тип на хората обитавали Мохенджо Даро, Харапа и др.

Ще обясня защо използвах думата геноцид.
Разговарял съм с СС-овци и с концлагеристи.
И едните и другите ми казаха, че само на славянските пленници не е било разрешено да получават колети от Червеният кръст. Докато французи, а дори и евреи са си получавали редовно пратки.
Обърнете внимание, че аз правя разлика между нацисти и немци. Писах - Създателите на нацистката идеология откраднаха нашето минало, определиха немците като арийци...
цитирай
8. sparotok - благодаря
05.01.2010 22:32
razkazvachka написа:
поздрави и от една Вещица


Благодаря разказвачке!
цитирай
9. анонимен - РУДОЛФ ЩАЙНЕР ОТ МОСКВА
06.01.2010 02:26
Така - има верна нишка в написаното тука.....но поне 85 процента са ''ЛЕГЕНДАРНА МИТОЛОГИЯ''.никой не може да възстанови оригиналното събитие - това митично арийско нашествие от север към иранското плато и индия...аз вярвам че сее състояло това....но ти изкарваш че тези инведъри са тръгнали от сегашна България - смешно е. АЗ ПЪК ЩЕ КАЖА ЧЕ СА ТРЪГНАЛИ ОТ УРАЛ И РОССИЯ - и днес усилено в Россия се работи над тази теза.
Апък според теософията тази 5-а коренна раса-арииската (или индо-европеиската,но само лингвистично не расово) произхожда от едно малко племе в старата атлантида,наследниците на което са днес едно малко берберско племе в алжир,под-група на 4-та коренна раса-АТЛАНТСКАТА. А и вярно е и днес това,че никои нее доказал 100 процента произхода на берберите и баските - откъде са се пръкнали?????берберите не са семити оригинално!!!!! а които е чел знае - свещения символ и до днес на берберите - тризъбеца на главния атлантски бог-ПОСЕИДОН- океанския бог,които гърците възприемат също,това е остатък от древната прародина - 3 планини с 3 върха на Атлантида....В миналото сахара и гоби в китаи и монголия не бяха сегашните пясъци и пустини,а дъна на морета........климатът беше друг,гълфстриим течението го нямаше поради наличито на АТЛАНТИДА В МОРЕТО-и следствие ЕВРОПА беше в лед-НЕОБИТАЕМА до 45 паралел - дн.сараево и пирамидата в босна която е строена от титани-гиганти-великани и е на 12-15000год. Цикълът на миленкович беше коренно различен от сегашния - въртенето на прецесията откъм полюсите и собственото изменение на движението на тялото на земята.
А наследниците на 4-та коренна раса-атлантската- са предколумбовите изродени остатъци от оригиналните толтеки,китаиците и древните туранци-черните магьосници,нямащи нищо общо със сегашните напъни за възтановка на пантуранизма и тюркизма...Пак според теософията арабите са част от нашата 5а коренна раса арииската,но доброволно възприели културата на предходната оригинална семитска подгрупа на 4-та атлантска раса, а евреите са само част от арийските араби, и тяхната истинска родина и обетована земя е днешен Иемен,откъдето мигрират в египет по времето на моисеи... и после историята се знае....и до днес. хебрею-арабу-еребу - скитник
цитирай
10. grigorsimov - Веда Словена
06.01.2010 10:49
Историята, вярата и празниците на пра-прадедите ни, не се е предавала само устно, а е била за писана на древни книги, които са намирани и са съществували поне до края на 19-ти век. Виж разговорите на записвача на песните 'Веда Словена' - Гологанов, с певците помаци!
цитирай
11. sparotok - лабиринт
06.01.2010 12:36
анонимен написа:
Така - има верна нишка в написаното тука.....но поне 85 процента са ''ЛЕГЕНДАРНА МИТОЛОГИЯ''.никой не може да възстанови оригиналното събитие - това митично арийско нашествие от север към иранското плато и индия...аз вярвам че сее състояло това....но ти изкарваш че тези инведъри са тръгнали от сегашна България - смешно е. АЗ ПЪК ЩЕ КАЖА ЧЕ СА ТРЪГНАЛИ ОТ УРАЛ И РОССИЯ - и днес усилено в Россия се работи над тази теза.
Апък според теософията тази 5-а коренна раса-арииската (или индо-европеиската,но само лингвистично не расово) произхожда от едно малко племе в старата атлантида,наследниците на което са днес едно малко берберско племе в алжир,под-група на 4-та коренна раса-АТЛАНТСКАТА. А и вярно е и днес това,че никои нее доказал 100 процента произхода на берберите и баските - откъде са се пръкнали?????берберите не са семити оригинално!!!!! а които е чел знае - свещения символ и до днес на берберите - тризъбеца на главния атлантски бог-ПОСЕИДОН- океанския бог,които гърците възприемат също,това е остатък от древната прародина - 3 планини с 3 върха на Атлантида....В миналото сахара и гоби в китаи и монголия не бяха сегашните пясъци и пустини,а дъна на морета........климатът беше друг,гълфстриим течението го нямаше поради наличито на АТЛАНТИДА В МОРЕТО-и следствие ЕВРОПА беше в лед-НЕОБИТАЕМА до 45 паралел - дн.сараево и пирамидата в босна която е строена от титани-гиганти-великани и е на 12-15000год. Цикълът на миленкович беше коренно различен от сегашния - въртенето на прецесията откъм полюсите и собственото изменение на движението на тялото на земята.
А наследниците на 4-та коренна раса-атлантската- са предколумбовите изродени остатъци от оригиналните толтеки,китаиците и древните туранци-черните магьосници,нямащи нищо общо със сегашните напъни за възтановка на пантуранизма и тюркизма...Пак според теософията арабите са част от нашата 5а коренна раса арииската,но доброволно възприели културата на предходната оригинална семитска подгрупа на 4-та атлантска раса, а евреите са само част от арийските араби, и тяхната истинска родина и обетована земя е днешен Иемен,откъдето мигрират в египет по времето на моисеи... и после историята се знае....и до днес. хебрею-арабу-еребу - скитник


Когато решите да представите виждането си, представете доводите си по-организирано!
Служете си с извори, а не с измислени понятия.
Няма нито един древен автор свързващ арийците с бербери. За другите неща да не говорим...
цитирай
12. sparotok - древности
06.01.2010 12:47
grigorsimov написа:
Историята, вярата и празниците на пра-прадедите ни, не се е предавала само устно, а е била за писана на древни книги, които са намирани и са съществували поне до края на 19-ти век. Виж разговорите на записвача на песните 'Веда Словена' - Гологанов, с певците помаци!


Имах предвид, че в древността преданията не са се записвали. Риг Веда бива записана защото през 5-ти век преди Христа брамините установяват, че говореният от тях санскрит се е променил. За да избегнато бъдещо замърсяване на езика, свещените предания биват документирани с брахми, а по-късно и с девангари.

Кога е докуметирана Веда Словена е трудно да се каже, но не е било чак толкова отдавна защото езикът й показва показва белези и на новобългарски. Възможно е книгите, за които Гологанов чува да са от 18-ти век, или малко по-рано.

Не отричам и съществуването на много по-стара документирана Веда Словена, траките са имали свещени книги. Жалкото е обаче, че или са унищожени напълно, или лежат в някой таен архив.
цитирай
13. bovari - защо ли влизам в този дом толкова късно.
06.01.2010 23:20
утрото е за такива четива.

Сега..... само - поздрави, sparotok:)
цитирай
14. sparotok - утро
06.01.2010 23:49
bovari написа:
утрото е за такива четива.

Сега..... само - поздрави, sparotok:)


Благодаря!
Аз също чета рано сутрин, обичам утрото.
цитирай
15. lado - Ей, историците, я се ориентирайте ...
07.01.2010 15:09
Ей ,историците ,я се ориентирайте хронологически и етностно, и лингвистично за Киевска Рус, за московитското княжество, за верските особености на отделните държави, и за фоменкология да не се намеква дори. Най-големите фалшификации и потулвания на оригинални ръкописи са по времето на Екатерина - дип стопанина на блога си е достатъчно възпитан и ерудиран да си казва аргументите, но да ми споменавате фино-угрите ,наречени днес руснаци - като фактори, обуславящи нещо различно от имперски амбиции - забравете!
цитирай
16. анонимен - Варуна
09.01.2010 22:18
Необятна и интересна тема. Бих искала само да допълня примерите:
KUBHA / Кубха е реката, спомената в Риг Веда и наричана в древността Cophes, a днес Кабул. По нейното поречие на Афганистанска територия има област ''Baghlan''. Там е намерен Мадарският конник - близнак, а имената на селищата наоколо направо питат за превод. Trachingao например. Трачин, Тракин не се нуждае от превод, а gao на авестийски значи говедо, оттам идва и нашето заговезни.
Varuna / Варуна е речна богиня, името се превежда като небесен океан, а не зная защо на мене ми звучи като Варна.
цитирай
17. sparotok - Кабул
11.01.2010 12:42
анонимен написа:
Необятна и интересна тема. Бих искала само да допълня примерите:
KUBHA / Кубха е реката, спомената в Риг Веда и наричана в древността Cophes, a днес Кабул. По нейното поречие на Афганистанска територия има област ''Baghlan''. Там е намерен Мадарският конник - близнак, а имената на селищата наоколо направо питат за превод. Trachingao например. Трачин, Тракин не се нуждае от превод, а gao на авестийски значи говедо, оттам идва и нашето заговезни.
Varuna / Варуна е речна богиня, името се превежда като небесен океан, а не зная защо на мене ми звучи като Варна.


Да, река Кабул е и древната Кубха. Всъщност голяма част от арийците се установява в Афганистан.

Нямам сведения за речна богиня с име Варуна.
Варна според мен означава водна, свързано е с кимерийската ( хунската) дума ВАР - вода.
Древното название на черноморският ни град е (В)Одесос - град на вода.
цитирай
18. анонимен - varuna
15.01.2010 14:32

Нямам сведения за речна богиня с име Варуна.
Варна според мен означава водна, свързано е с кимерийската ( хунската) дума ВАР - вода.
Древното название на черноморският ни град е (В)Одесос - град на вода.
[/quote]
Ще се опитам по- кратичко да обясня за Varuna:

По Ригведа Адити е майка на Агни и Адитите (Азури ,Асури)

Адитите са 8 –те небесни господари на светлината (celestial lords), начело с Варуна:
1. Varuna
2. Mitra
3. Aryaman
4. Bhaga
5. Anśa or Aṃśa
6. Dhātṛ or Dakṣa
7. Indra
8. Mārtanda , осмият син - бил отхвърлен от Адити, но отново възкресен като Vivasvāna.
RIGVEDA -HYMN LXXII, Book 10 .The Gods

Характеристиките на Варуна са следните:
Име ---Варуна, Верона;
Вид ---Адития, Асура, по - късно Дива, един от пазителите на посоките (Guardians of the directions), отъждествен със запада;
Бог на --- Небето, Водата , Небесният океан, Редът и Подземният свят;
Дом --- Небесен океан (Celestial ocean (Rasā)
Мантра --- (IAST|Oṃ Vaṃ Varuṇāya Namaḥ)
Оръжие --- Ласо, примка (Weapon = Pasha or Varunastra);
Консорт --- Варуни (Varuni);
Mount (превозно средство, вахана) --- Makara;
Планета ---Венера.

Под Небесен океан се разбира тъмната страна на небето – Раса, тъмното слънце;

Варунаща (санскрит) е водно оръжие, буря, приемащо всякакви форми като водата, създадено от бог Варуна;

Варуни, или Варунани е женската страна (съпругата) на Варуна и богиня на виното и опиянението и символизира пречистващият нектар на безмъртието Амрита;

Макара, Ваханата на Веруна е митично водно създание (кимера), което той язди, нещо между крокодил и делфин или рибешко тяло със слонска глава. Макара се отъждествява с водата, източник на цялото съществуване и плодородие. В Астрологията това е Козирог.

По Практичен санскрит речник на Артур Макдонел самата дума vár-una означава ‘’който съдържа,обхваща , (света) ‘’ Encompasser’’ (of the world)
http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/romadict.pl?query=varuna&searchhws=yes&display=simple&table=macdonell

Старобългарската дума Варуна означава бога протектор на водата.

Old Bulgar words from VI-X c. AD sources
Vaireni – a dragon (Prakrit), Vaira – dangerous, Varuna – the god-protector of the water, "TheEncompasser of the World". Dobrev also had the Dardic Peren ...
groznijat.tripod.com/b_lang/bl_oldwords.html - Cached -
цитирай
19. анонимен - РОДИНАТА НА БЪЛГАРИТЕ
14.07.2010 14:41
РОДИНАТА НА БЪЛГАРИТЕ Е БЪЛГАРИЯ. ЗА ДА ГИ ИМА БЪЛГАРИТЕ В АРИАНА И ДРУГИТЕ МЕСТА КЪДЕТО СА ОСТАВИЛИ СЛЕДИ-ТЕ ТРЪГНАХА ОТТУК-ОТ РОДНА БЪЛГАРИЯ. ТРАКИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ НАРИЧАХА СЕБЕ СИ БЪЛГАРИ. КОГАТО БРАТЯТА КНЯЗЕ АСПАРУХ И КУБЕР-КУБРАТОВИ СИНОВЕ ДОЙДОХА ТУК С ХОРАТА СИ ТУК ЗАВАРИХА СВОИТЕ БРАТЯ БЪЛГАРИ-ТЕ СЕ ПРИБРАХА ПРИ СВОИТЕ-ТЕ СЕ ЗАВЪРНАХА У ДОМА. ТОВА Е ЗАПИСАНО В ТРЕТОТО СВЕТО ЕВАНГЕЛИЯ ОТ СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА-ГЛАВА 15.
цитирай
20. анонимен - НАЙ-ДРЕВНИЯТ НАРОД НА ЗЕМЯТА
14.07.2010 15:00
БЪЛГАРИТЕ СА НАЙ-ДРЕВНИЯТ НАРОД НА ЗЕМЯТА. НАШЕТО НАРОДНОСТНО ИМЕ ПРОИЗЛИЗА ОТ ДУМАТА БЛАГ-БЛАГАРИ-БЪЛГАРИ. БЛАГ Е ГОСПОД. РОДИНАТА НИ Е ТУК-БЪЛГАРИЯ. ТУК СА ОТКРИТИ НАЙ-СТАРИ СЛЕДИ НА ЗЕМЯТА. ОТТУК-ОТ БЪЛГАРИЯ НЯКОИ БЪЛГАРИ ТРЪГНАХА ПО СВЕТА И ОСТАВИХА И ТАМ СЛЕДИ НО ТАМ НЕ Е РОДИНАТА НИ ТЪЙ КАТО НИЕ ТРЪГНАХМЕ ОТТУК-ОТ БЪЛГАРИЯ. ИДВАНЕТО НА КНЯЗ АСПАРУХ С ХОРАТА СИ ТУК ПРЕЗ VII ВЕК Е ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА ПРИ СВОИТЕ.
цитирай
21. анонимен - АРИЙЦИТЕ
14.07.2010 15:11
АРИЙЦИТЕ СА БЪЛГАРИ НО ТЯХНАТА РОДИНА НЕ Е ПРИ ПЛАНИНАТА ХИНДУКУШ А ПРИ РИЛА И РОДОПИТЕ. ОТТУК-ОТ РОДНА БЪЛГАРИЯ ТРЪГНАХА НЯКОИ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА-ТАМ НАМИРАМЕ СЛЕДИ ОТ ТЯХ. ЦАР АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ ТРЪГНА С ХОРАТА СИ-МИНА ПРЕЗ ЕГИПЕТ ВАВИЛОН ПРЕКОСИ ПЕРСИЯ И СТИГНА ДО ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ И ДО РЕКА ИНД ВОЮВАЙКИ СРЕЩУ ЦАР ДАРИЙ И ПЕРСИЯ. ТАМ КЪДЕТО СЕГА ОТКРИВАМЕ СЛЕДИ ОТ БЪЛГАРИТЕ-ДАЖЕ И В ЕЗИКА-ТЕЗИ СЛЕДИ СА БЪЛГАРСКИ НО СА ДОШЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ. ИДВАНЕТО НА КНЯЗ АСПАРУХ И ХОРАТА МУ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕДМИ ВЕК Е ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА ПРИ СВОИТЕ.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14421952
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104234
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031