Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.12.2009 20:31 - ЕЗИКЪТ НА ХУНИТЕ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 16956 Коментари: 39 Гласове:
39                                         ЕЗИКЪТ НА ХУНИТЕ

 

 

 

След картагенецът Ханибал най-голямата заплаха за Рим са хуните. Те са и тези, които слагат край на величието на Вечният град. На 23 август 456 година Одоакър, син на хунът Едеко взема властта. Болката и унижението на италийците са неописуеми в този момент. Понеже не са в състояние да отвърнат със сила, наследниците на Рим си отмъщават по друг начин. Името на завоевателите от изток е така охулено и опетнено, че до ден днешен съществуват заблуди относно езикът и произхода на хуните.

 

Когато в ново време се започва изследване на хунският етногенезис биват пренебрегнати много исторически извори. Йордан е цитиран селективно, като най-важните фрагменти са пропуснати. Старият автор обяснява в “Гетика”, че хуните произлизат от гетите, които са древен тракийски народ. Прокопий пък обяснява, че най-древното име на хуните е кимерии, а кимериите са древен тракийски етнос. Обитавали са обширни земи – Тракия, Мала Азия, Галия, Скандинавия, черноморските степи. А.Марцелин описва аланите като едри хора с рижа коса и светли очи и добавя, че те се различават от хуните единствено по това, че са по-цивилизовани. Гетите, от които хуните произлизат са описани като златокоси, споменато е и,че са конни стрелци ( каквито са и хуните). Приск, който посещава лично Атила нарича хуните скити, а за Дексип гети и скити са едно и също нещо. Страбон пък свидетелства, че в дълбока древност с името скити са наричани дори и траките, като превода бил номади ( скитащи хора).

 

Има и други данни показващи, че хуните са древен тракийски народ. Акацирите от Раното Средновековие са определени като хунско племе, както обаче проф. Ценов поясни акацирите са старите агатирзи, които Херодот определя като съседи на гетите ( от които произлизат хуните).Бащата на историята съобщава също, че обичаите на агатирзите били като на другите тракийски племена. Името на агатирският цар Спаргапейт има тракийски характер ( сродно е на това на цар Спародок ).

 

От писанията на Йордан, Марцелин, Прокопий, Приск, Дексип, Херодот и Страбон може да се отсъди, че хуните не са азиатски нашестеници, а древен европейски народ спадащ към огромното семейство на траките. За това свидетелстват и многото прилики между  тракийски, скитски и хунски лични имена.

 

Атила е сродно на скитското Атий и тракийските  Атис, Атас. Хунското име Горд отговаря на тракийското Гордий. Хунското Кутилзис показва връзка с името на тракийският цар Котелас, а Таракс според мен е вариант на тракийското Терес. Наставката ла, която срещаме в хунски имена като Атила и Ругила е типична за тракийските Садала, Сетейла, Дизала. Наставката ик, присъстваща в хунски имена като Берик, Дегизик е и тракийска. Намираме я в имена като Местик. Наставката мер-велик в името на хунският цар Баламер се среща също и в тракийският теоним Пурмерул, а друг вариант намираме в тракийските лични имена Карсимар и Беримар.

 

Самият хунски език показва ясна връзка с тракийски, пеласгийски и латински, а това е индикация, че се касае не за алтайски, а за древен европейски език. Думите са получени от сведенията на Приск и Йордан за хунското наречие, а също и от хунската ономастика. Предоставям кратък речник на хунските думи и техните успоредици в тракийски, пеласгийски, латински, авестийски и санскрит.

 

 

ак-як, аяк –як ( пеласгийски)

ата- отец, баща, ата- баща (трако-пеласг), ати-майка ( санскрит)

айган-огън, айг, агон-светло, огън ( пеласг.), агни-огън (санскрит)

алти- леяти, лея, алт-лея ( трак.), лияти-лея ( санскрит)

бал- бял, бал – бял ( трак.) балакса – белота ( санскрит)

берик- бряг, берг-бряг ( трак.) бргу-бряг ( санскрит)

берз, барз- бърз, бруз-бърз ( трак.), буриж-бърз ( санскрит)

блед-бледен, блед-бледен ( пеласг.), брадна, бладна-бледен ( санскрит)

божбог, божий, баго-бог ( трак.), бага-бог ( санскрит)

вар-вир, вода, ваир-вир ( трак.), вара-вир, вода ( санскрит)

вар-варъ-дворец, укрепление, вара- ограждение ( санскрит)

вас-вьсъ- село, заселен, вис, вастусело ( трако-пеласг) васа-село (санскрит)

вои, бои- войни, бойци, воин-войн ( трак.)

вълд-владея, бален-владетел ( трак.), бала, балин-сила ( санскрит)

ган-гоня, гон-гоня ( трак.), ганд – движа ( санскрит)

гайс(т)- гост, гаст-гост ( трак.)

глом-глумя се, надсмивам се

гуд-годен, добър

горд-горд, горд-горд ( трак.) крода-горд ( санскр.)

губул- жупел, жар, гебел- жар, светло ( трак.)

дакс-десен, здрав, диза-здравина ( трак.) декстера – десен ( лат.)

дек- остро, диканя, дек –тракийски меч ( трак.)

дур- здрав, ограден, дур – здрав, ограден ( трак.), дурус-здрав ( лат.)

ед- ям, ядене, ада, адана – храна, ядене (санскрит), едере-ям ( латински)

ел-първи, алем-първи (стблг.), арима( алима)  първи, едно ( скит. пеласг.)

ер-яре, ери -младо животно( диал.бълг.), ярей- яре ( илир.)

ес-езда, езд – езда ( трак.), аж-карам, движа ( санскрит)

зар-заря, жар, сара-жълт ( санскрит)

зарт- златъ- златен, зарт – златен ( трак.), зараним-злато ( авест.)

зима-зима, займа, зима-зима ( трак.), зима-зима ( авест.)

ил-илъ-кал, ил-кал ( трак.)

кама-камы- камък, акмон- камък ( трак.), асман – камък ( санскрит)

крека-кряк, вик, крекам (викам) кроса, круса-крякане, крещене ( санскрит)

курс-користъ-печалба, придобивка, харати-получавам, вземам ( санскрит)

кут-кътам, пазя, кот-кътам, пазя ( трак), кустодире- пазя ( латински)

мант- имати- имам, мант –имам ( трако-пеласг.), мант –имам ( санскрит)

мед-мед, мед-мед ( трак.), маду-мед ( санскрит)

мер-меръ- велик, мар-велик ( трак.), мор-велик ( кимришки)

модар-модръ- син, синеок, модро- син, синеок ( трак.)

мунд- мътя, размътвам, смущавам, мут, мат – мътя ( трак)

одол-одолие –победа, дале- победа ( трак.)

ок-око, ок –око (трак), окулус-око ( латински)

рекс- цар, реза-цар ( трак.) раджа-цар ( санскрит), резъ-печалба

руя, руна-руен, червен, аруна – червен ( санскрит),

санд- шетам, движа, синд- движа, шетам ( трак.), шентати-движа ( санскрит)

солво-слово, слока-звук, стих ( санскрит)

скота-скотъ, запазено, богатство, скътвам, пазя

страва-стръв, храна

стур-щур, буен, силен, истур – щур, силен ( трак.), ишира- силен ( санскрит)

суна-щенен-куче, сун-куче ( трак.), суна-куче ( санскрит), канис –куче ( лат.)

тарас-треса, терес-треса ( трак), трасати-треса ( санскрит)

тул-тулъ-колчан

тур-туръ-бик, таурус-бик ( латински)

улквълк, улк –вълк ( трак.), врка, влка –вълк ( санскрит)

хара-харен, добър, хари-златист ( санскрит)

хорсо-слънце, Хръсъ-бог слънце, Хрус- троянски бог слънце

чар-чаръ- магия, чара-магия ( санскрит)

 

Както виждате хунският език се говори и днес от нас българите, защото се касае за тракийско наречие. Митът за алтайският произход на предците ни е сътворен с помощта на манипулации и лъжи. Премълчани са сведенията на старите автори, сравнение на хунски с тракийски не е правено изобщо. Не се споменава, че хунските погребения в Азия са от тракийски тип. Никой не отронва дума, че изкуствената черепна деформация на хуните е практикувана и от траките, като произходът на този обичай е в черноморските степи. Бръснатата глава и киката на хуните не са типични за азиатците, а за древните мизи ( наречени още българи),  също и за пеласгите, както научаваме от Плутарх.

 

Да, имало е хуни и в Азия, но това не ги прави автоматично азиатци по произход.Белите мумии в Такла Макан са на хора, чиято родина са черноморските степи. Виктор Мейр спомена за смайващата прилика между петроглифите на тохарите и петроглифите от България и Украйна. Знае се, че хуните са повлияли китайците, но не се уповестява, че древните китайски бойци са облечени като траки. Не се и  казва, че старите китайски оръжия са същите, като тези от Тракия и Дания, наречена в миналото Кимерийски полуостров. Ранните китайски царски погребения с жертвани коне и хора са практикувани и от траките. Тази традиция започва в Източна Европа и чак хиляда години по-късно се появява в Китай. Нашата, а и украинската неолитна керамика е трудно различима от лунгшанската и анянгската култура в Китай, като прототипът на тази украсена със спирали керамика са Балканите, а от третото хилядолетие преди Христа тя се среща и на остров Крит. Бедрих Хрозни я свързва с тракийските миграции.

 

Тази информация показва, че в дълбока древност тракийски племена са мигрирали за Азия и са повлияли местното население. Китайците сами признават, че варварските хуни са народът създал първата династия Ксия. Ако обаче ценните данни се премълчат и се споменат само войните на хуни с китайци, то човек наистина ще остане с впечатлението, че хуните са азиатски народ, което не почива на истината разбира се.

 

От средите на хуните се започна тракийското освободително движение довело до изгряването на Дунавска България. Тракийските хуни събориха римският престол в праха, на тях плащаха данък и владетелите на Константинопол, което ясно показва кой е бил силният в Ранното Средновековие. Време е българите да отхвърлят лъжите за миналото си и да разберат, че са потомци на тези, които създаваха цивилизации и разрушаваха опорочени империи. Мощта на дедите ни все още тече в нашите вени. За да я събудим, трябва да събудим и заспалата си гордост и да престанем да играем ролята на безволеви жертви. За да ни помогне Господ трябва първо да си помогним сами. Да отдалечим от себе си всяко зло и да потавим в сърцата си честноста, смелостта, добротата и любовта! Само така ще заслужим истинската си съдба!

 

 

 

Използвана литература:

 

1.Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;

2.Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;

3.Procopius, Buildings, Loeb, London, 1940;

4.Procopius, History of the wars, Loeb, London, 2000;

5.А. Marcelinus, History, Harvard University Press, London, 2001;

6.Г. Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;

7.Г. Ценов, Праотечеството и праезика на Българите, Хелиопол, София, 2000

8.A.J. Van Windekens, Le Pйlasgique, Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;

9.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;

10.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;

11.Д.Дечев, Характеристика на тракийския език, БАН, София, 1952;

12.К.Влахов, Тракийски Лични Имена, Фонетико-Морфологични Проучвания, Studia Thracica 2, БАН, София, 1976;

13..O. Haas, Die Phrygischen Sprachdenkmaler, BAN, Sofia, 1966;

14.H.Schreiber, Die Hunnen, ECON VERLAG, Gmbh, Dьsseldorf, 1976;

15. Приск - http://www.fordham.edu/halsall/source/priscus1.html

16.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;

17. Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome, De Haan-Standaard, Antwerpen, MCMLXIV;

18. К. Порожанов, Общество и държавност у траките, Studia Thracicа 6, БАН, София, 1996;

19.W. Watson, China before Han Dynasty, Thames&Hudson, London, 1964;

20.http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf

21.http://sitemaker.umich.edu/mladjov/files/thracian_kings.pdf

22. http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

 Тагове:   траки,


Гласувай:
39


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - отново интересен постинг
23.12.2009 21:26
и все пак,мисля че на Страбон може да се вярва.
Наистина малко е оцеляло от неговите съчинения,но поне е имал допир с много от древните народи и някак доказва теорията,че един тон теория е равен на един грам практика...
Хубава вечер!!!
цитирай
2. sparotok - страбон
23.12.2009 21:48
Аз също мисля, че на Страбон може да се вярва.
Макар да е на служба при Октавиан Август, гръцкият историк посмява да открие много истини за траки и скити, посмява дори да каже, че му е забранено да документира ранната история на гетите.
По отношение на прецизност Страбон е най-добрият за времено си.
цитирай
3. veninski - Светли празници, приятелю!
24.12.2009 05:54
Светли празници, приятелю!
цитирай
4. анонимен - Логиката Ви е желязна! Последователността Ви е логична.
24.12.2009 11:17
Контурите на Новата история на Европа и света се очертават логично и последователно. Мисля си, че календарът на маите показва, че през 2012г. свършва не света, а историята в лъжливия и вид и започва Новата история на света. Маите не са могли да я напишат, но само казват, че се приключва с едно летоброене и се започва Истинското./това е като фантастика, но защо да не е и цел../
Поздрави Спароток! Весела Коледа!
Поразяват ме думи, които откривам в езика на баба ми. "Ил" -кал-"йел"овицата-местност с лепкава почва в землището на родното ми село.
Когато двамата, с палавия ми братовчед, се катерехме по високите стълби в плевнята, баба ни уплашена да не паднем, ни крещеше: - "...слизайте веднага от "скалъ'тъ"/стълбата/! Ще въ "кратья"/т.е. ще ви набия, нашляпам/!
цитирай
5. ckarlet - Sparotok, дори и да не съм комент...
24.12.2009 11:57
Sparotok, дори и да не съм коментирала, винаги с удоволствие прочитам всичко публикувано от теб!
Радвам се, че има подобен блог, от който да получим много стойностни знания!
Весели и щастливи празници желая!
цитирай
6. sparotok - весела коледа
24.12.2009 15:51
veninski написа:
Светли празници, приятелю!

Весела Коледа и много щастие!
цитирай
7. sparotok - стар гейлик
24.12.2009 15:56
andrei написа:
Моят внук се роди в Дъблин-Ирландия.Дъщеря ми го кръсти Ейдан.В ирландския именен речник името означава-огнен.С изненада след прочетеното от твоята статия разбирам,че корените на това име са български.Явно бог си знае работата.


Ще Ви споделя нещо интересно. До 18-ти век в ирландски гейлик думата БОЛГ е означавала мъдър, умен.
След този период насила е вкаран друг смисъл - торба, издут...
А ирландските легенди разказват, че старата Ирландия е пригодена за живот от Таилту- принцесата на Болгите. На нея е посветен един от най-важните келтски празници - Бел тен.

цитирай
8. sparotok - български език
24.12.2009 15:59
анонимен написа:
Контурите на Новата история на Европа и света се очертават логично и последователно. Мисля си, че календарът на маите показва, че през 2012г. свършва не света, а историята в лъжливия и вид и започва Новата история на света. Маите не са могли да я напишат, но само казват, че се приключва с едно летоброене и се започва Истинското./това е като фантастика, но защо да не е и цел../
Поздрави Спароток! Весела Коледа!
Поразяват ме думи, които откривам в езика на баба ми. "Ил" -кал-"йел"овицата-местност с лепкава почва в землището на родното ми село.
Когато двамата, с палавия ми братовчед, се катерехме по високите стълби в плевнята, баба ни уплашена да не паднем, ни крещеше: - "...слизайте веднага от "скалъ'тъ"/стълбата/! Ще въ "кратья"/т.е. ще ви набия, нашляпам/!


Българският език е нещо уникално. По отношение на граматика е най-развития от сродните си, но по отношение на речник е невероятно консервативен.
Все още имаме думи, използвани още в бронзовата епоха.
цитирай
9. sparotok - мъст и градеж
24.12.2009 16:32
andrei написа:
с теб и с други хора от блога една идея.
Да учредим един ден в годината,като ден на ПРОКЛЯТИЕТО,на който по всички площади на България да прокълнем всички предатели,родоотстъпници,както и всички вчерашни и днешни руски и турски ибрикчии.Споделил съм идеята и с други хора от блога.Очаквам отговора ти!Трябва да преценим,какво е необходимо в организационно отношение и дали ще ни трябва някаква регистрация!Бъди здрав!!!


Гневът ти е справедлив и разбираем, а и родоотстъпниците заслужават повече от едно проклятие. Много сме изстрадали и много сме загубили заради шепа безотговорни индивиди.

Аз обаче съм по-скоро за една мирна демонстрация, без проклятия, без призиви за възмездие. Можем просто да кажем - господа, знаем кои сте вие, които заблуждавахте българският народ дълги години. Прощаваме за всички лъжи, но от сега нататък не се месете в живота ни!

По-благородно, макар и по-трудно е да се прости и да се започне градеж на едно ново познание. Не ми се иска днешното българско възраждане да започне с насилие, та било и само на думи.

Нека покажем, че сме силни и благородни!

цитирай
10. iliada - Пак интересен материял
24.12.2009 18:51
но коледната трапеза чака да се подреди!:)Съжелявам !
Ще надникна отново пак! :)
цитирай
11. sparotok - но коледната трапеза чака да се п...
24.12.2009 18:53
iliada написа:
но коледната трапеза чака да се подреди!:)Съжелявам !
Ще надникна отново пак! :)

Коледата е прекрасен празник!
А без празнична трапеза не може!
Блогът може да почака:))))
цитирай
12. анонимен - sparotok,
24.12.2009 19:56
поздравявам те за статията, но и за отговора ти към andrei: "Аз обаче съм по-скоро за една мирна демонстрация, без проклятия, без призиви за възмездие. Можем просто да кажем - господа, знаем кои сте вие, които заблуждавахте българският народ дълги години. Прощаваме за всички лъжи, но от сега нататък не се месете в живота ни!

По-благородно, макар и по-трудно е да се прости и да се започне градеж на едно ново познание. Не ми се иска днешното българско възраждане да започне с насилие, та било и само на думи.

Нека покажем, че сме силни и благородни!"
цитирай
13. анонимен - Поздрави
24.12.2009 21:04
Здравейте Спароток , Поздравления за труда ви и за този блог. Да не сте случайно Георги Ифандиев, приличате на него по изказ и мисъл на писане.
Честито раждане на слънцето - 3 дни след наи-късия ден , АРИЙСКИ БЛАГОРОДЕН ПРАЗНИК
цитирай
14. sparotok - стил
25.12.2009 22:50
анонимен написа:
Здравейте Спароток , Поздравления за труда ви и за този блог. Да не сте случайно Георги Ифандиев, приличате на него по изказ и мисъл на писане.
Честито раждане на слънцето - 3 дни след наи-късия ден , АРИЙСКИ БЛАГОРОДЕН ПРАЗНИК


Не господине, не съм Г. Ифандриев.
Чувал съм за него, че бил много интилигентен и лъчезарен човек, но не съм запознат с работите му.
Животът ми е много натоварен, почти не ми остава свободно време.
цитирай
15. анонимен - Скитите...Ви поздравяват
26.12.2009 11:18
“Дори слънцето да би изчезнало,
никога не бих казал,
че стрелите на скитите
са по-силни от ромейските копия.
Повалете се дървета!
Срутете се мрачни скали!
Грозни планини пропаднете!
Тук лъвът се уплаши от сърните.
Слънце, скрий под земята
златоблестящата си колесница,
събуди духовете
на великите императори и им кажи:
Дунава грабна венеца на Рим.
Стрелите на скитите се оказаха
по-силни от ромейските копия!”
Йоан Геометър
811г.
цитирай
16. sparotok - стрелите на скитите
26.12.2009 11:41
анонимен написа:
“Дори слънцето да би изчезнало,
никога не бих казал,
че стрелите на скитите
са по-силни от ромейските копия.
Повалете се дървета!
Срутете се мрачни скали!
Грозни планини пропаднете!
Тук лъвът се уплаши от сърните.
Слънце, скрий под земята
златоблестящата си колесница,
събуди духовете
на великите императори и им кажи:
Дунава грабна венеца на Рим.
Стрелите на скитите се оказаха
по-силни от ромейските копия!”
Йоан Геометър
811г.


Заради стрелите на скитите римляните няколко пъти правят подобрения на бронята си... без успех. Не съм запознат с работите на Йоан Геометър, но трябва да кажа, че е бил прав.
цитирай
17. анонимен - Историко-генетична обреченост или глупост..
26.12.2009 11:55
Макар да са създавали десетки държави, по всички краища на света и да са формирали облика на епохи и променяли съдбите на цели континенти, траките българи, така и не успяват да стигнат до прозрението, че не изключителността на владелят, не силата на оръжията му, не броят на поданиците и не големината на покорените територии, а създаването на държавна и църковна администрация уважваща човешкия и божи закон, е държавотворческото усилие, което би направило държавата, народът и историята му да оцелеят и след като водачите заминат в отвъдното.
И така, от праисторически времена та до днес.
Които народи и властници са осъзнали това, те се радват на вековна стабилност, вътрешен мир и прогрес. Техните народи и общества не потъват в мрака на историята след всяко поражение, а възкръсват и напредват, дори и под чуждо владичество, чрез най-малките си народностни клетки и записът на случилото се от тях.
В нашата история има само еденични владетели, които са осъзнавали важността на администрацията и върховенството на Закона и са се опитвали да изградят неподдатлива на превратностите на времето, българска държавна и религиозна бюрокрация. Цар Борис, Първото Велико Народно събрание,.. и май няма други.
Рим и Византия са просъществували хилядолетия, именно поради успеха си да изградят и поддържат такава администрация, която е крепяла стабилността на огромната империя, независимо от глупостта на владетелите си. Велика Британия, дори и след като загуби половината свят, си остава велика държава, именно поради наличието на призната и работеща бюрокрация. САЩ, назависимо от бедите причинявани от управниците им, се издигат до световен лидер, защото също такавата им администрация, коригира бързо или по-бавно грешките им.
И обратното – Русия колкото и огромна като територия и население, и силна военно да е била, повтаряйки грешката от столетия да унищожава, подменя или търпи корумпирана държавна и религиозна /идеологическа/ администрация периодичски рухва до дъното и хаби енергията на народите си за да гради отново и отново нещо което другите народи създали го веднъж, се фокусират върху прогреса.
Такива са и съдбите и на почти всички сродни нам етнически държави и народи, с изключение на чехите и поляците, може би.
Докато българските държавници и национален елит не осъзнаят ключовата роля на независимата държавна и религиозно-културна бюрокрация за оцеляването и напредъка на България, България НЯМА да мръдне и крачка напред и ще продължи да се смалява до пълното си самоунищожение.
В този смисъл, съм съгласен с Andrei, че трябва и да мразим когато трябва.
Демограф
цитирай
18. sparotok - принципи
26.12.2009 13:33
анонимен написа:
Макар да са създавали десетки държави, по всички краища на света и да са формирали облика на епохи и променяли съдбите на цели континенти, траките българи, така и не успяват да стигнат до прозрението, че не изключителността на владелят, не силата на оръжията му, не броят на поданиците и не големината на покорените територии, а създаването на държавна и църковна администрация уважваща човешкия и божи закон, е държавотворческото усилие, което би направило държавата, народът и историята му да оцелеят и след като водачите заминат в отвъдното.
И така, от праисторически времена та до днес.
Които народи и властници са осъзнали това, те се радват на вековна стабилност, вътрешен мир и прогрес. Техните народи и общества не потъват в мрака на историята след всяко поражение, а възкръсват и напредват, дори и под чуждо владичество, чрез най-малките си народностни клетки и записът на случилото се от тях.
В нашата история има само еденични владетели, които са осъзнавали важността на администрацията и върховенството на Закона и са се опитвали да изградят неподдатлива на превратностите на времето, българска държавна и религиозна бюрокрация. Цар Борис, Първото Велико Народно събрание,.. и май няма други.
Рим и Византия са просъществували хилядолетия, именно поради успеха си да изградят и поддържат такава администрация, която е крепяла стабилността на огромната империя, независимо от глупостта на владетелите си. Велика Британия, дори и след като загуби половината свят, си остава велика държава, именно поради наличието на призната и работеща бюрокрация. САЩ, назависимо от бедите причинявани от управниците им, се издигат до световен лидер, защото също такавата им администрация, коригира бързо или по-бавно грешките им.
И обратното – Русия колкото и огромна като територия и население, и силна военно да е била, повтаряйки грешката от столетия да унищожава, подменя или търпи корумпирана държавна и религиозна /идеологическа/ администрация периодичски рухва до дъното и хаби енергията на народите си за да гради отново и отново нещо което другите народи създали го веднъж, се фокусират върху прогреса.
Такива са и съдбите и на почти всички сродни нам етнически държави и народи, с изключение на чехите и поляците, може би.
Докато българските държавници и национален елит не осъзнаят ключовата роля на независимата държавна и религиозно-културна бюрокрация за оцеляването и напредъка на България, България НЯМА да мръдне и крачка напред и ще продължи да се смалява до пълното си самоунищожение.
В този смисъл, съм съгласен с Andrei, че трябва и да мразим когато трябва.
Демограф


Всеки сам избира възгледите си въз основа на личен опит и преживявания. Моят основен принцип е - Не е нужно е да са мрази, по-добре да се заемеш с такива действия, че да не ти се налага да мразиш!

Миналото не може да се промени каквото и да правим. Нито молитви, нито анатемосване ще помогне. По-добре е да се концентрираме върху настоящето, за да не се налага да се гневим в бъдещето за пропуснатите шансове.

Моето скромно мнение е, че ще има по-голяма полза, ако положим всичките си усилия да създадем едно будно гражданско общество, обединено от възвишен морал и идеали.
Идеята за общ произход, идеята, че сме един народ и имаме едни и същи прадеди лежи в основата на обединението на българите.
Според мен отчуждаването и последвалият хаос, обричането на милиони българи на беднота идва от това, че липсва национално самосъзнание. То е унищожено предимно в новото време. Процесът на национално разделение продължава и днес, подхранван от неверните тези за памирски, турански и т.н произход на българите.
Точно за това съм се заел да покажа истината - Ние сме потомци на траките! Българи, хуни, траки и скити са дефиниции на едно и също нещо.
Не хвърлим ли усилията в тази насока - да пробудим и обединим народа си след време ще се появат огорчени сънародници призоваващи да прокълнем предателите. Каква е ползата обаче?
Нека действаме днес, сега, докато все още можем да променим нещо!

Нека заедно да кажем на управляващите, че е братоубийство част от българският народ да се обрича на бедност и унижение. Трябва да има постоянен диалог между народ и управляващи. Към това трябва да се стремим и да хвърлим всичките си усилия за постигането на връзката между народ и правителство.
Нека българите да са първите, на които се е отдало това! Можем го, нека го направим, бъдещето ни зависи от нашите собствени действия!
цитирай
19. fenor - Весели празници!
26.12.2009 16:09
Макар да мисля, че не всичко е толкова просто, колокото изглежда на пръв поглед, сигурен съм че е добре да се търси в тая посока и е добре че го правиш! :)
цитирай
20. sparotok - Весели празници!
26.12.2009 16:14
fenor написа:
Макар да мисля, че не всичко е толкова просто, колокото изглежда на пръв поглед, сигурен съм че е добре да се търси в тая посока и е добре че го правиш! :)


Прав си, нещата са доста по-сложни, но е невъзможно с една кратка статия да бъдат обяснени. Не съм споменал нищо за белите хуни, за индо-скитските царе и техните тамги, за сведенията на Полибий и Страбон относно хунските племена преди 4-ти век...Надявам се след време да имам възможността да предоставя тази информация.
цитирай
21. sparotok - сърдечно благодаря
26.12.2009 16:46
Благодаря ти от сърце за милите думи!
Махнаха умората от плещите ми!
цитирай
22. enjoy6 - Всъщност Ат-Илах, в превод
26.12.2009 20:07
Бичът -Божи е името на Атила, който напълно оправдавал с прочутата си жестокост.
Вождът на хуните е бил прочут с олицетворението на гнева.
Всички жестокости са били извършвани от неспособността на хората да усмирят гнева в себе си!
цитирай
23. breeze - Българския език
27.12.2009 17:36
На мен, като обикновен гражданин, българския език не ми харесва. Труден за изразяване, твърд говор.
Ето,самата дума, твърд, показва това. По-глупави ли са японците, китайците, руснаците и нашите комшии дори, че разговарят на звучен и мелодичен роден език. Когато говорим, ние българите със сигурност изразходваме много повече енергия. Не напразно народа е измислил местния диалект. Когато си много болен и се налага да поискаш нещо, най-добре усещаш недостатъците на езика ни. Например ако поискаш вода, половината от усилието ти отива само при произнасянето на буквата В. По-лесно е да промълвиш - ода, както е при някои диалекти.
Мисля също че един мелодичен език влияе повече на настроението и самочувствието на даден народ. Смешничко, но така мисля аз.
цитирай
24. sparotok - особености
27.12.2009 23:39
breeze написа:
На мен, като обикновен гражданин, българския език не ми харесва. Труден за изразяване, твърд говор.
Ето,самата дума, твърд, показва това. По-глупави ли са японците, китайците, руснаците и нашите комшии дори, че разговарят на звучен и мелодичен роден език. Когато говорим, ние българите със сигурност изразходваме много повече енергия. Не напразно народа е измислил местния диалект. Когато си много болен и се налага да поискаш нещо, най-добре усещаш недостатъците на езика ни. Например ако поискаш вода, половината от усилието ти отива само при произнасянето на буквата В. По-лесно е да промълвиш - ода, както е при някои диалекти.
Мисля също че един мелодичен език влияе повече на настроението и самочувствието на даден народ. Смешничко, но така мисля аз.


Не е смешно, че Вие смятате някои български думи за трудни, или тромави. Еуфонията е нещо строго субективно. Това, което е приятно за мен, може да звучи неприятно за друг.
Диалектът, който се говори по моя край е доста особен. Не се казва вода, а уда, не дърво, а дъро.
Може да Ви се струва странно, но днешното В в древността се е произнясяло У (УЪ). Вендис е докуметирано и като Уендис. А ведони, Водесос е записано от гърците като едони, Одесос.

В древността езикът ни е бил доста по-мек, трудно е обаче да се определи със сигурност кои са факторите, които така са променили българката реч.
цитирай
25. zaw12929 - Интересно! Успешна нова година!
29.12.2009 13:16
Интересно!
Успешна нова година!
цитирай
26. spasunger - Трудно е
29.12.2009 13:55
Да се говори за "българи", "хуни" и др. в един толкова ранен етап. Всички са били доста омешани и на твърде ранен етап, за да разграничаваме толкова лесно. По-точно е да кажем "прото" или "пра". Също както не можем да говорим за "древните шведи", защото тогава е нямало разграничение шведи/датчани и т.н., имало е proto-Norse (предшествениците на северните германи). Същото важи и за "пра" българите и сродните им племена.

Виж, дали те са алтайски или индоевропейски, е наистина интересно. Все повече свидетелства се трупат в подкрепа на второто, което може да преобърне общоприетото досега схващане за пра-българите като за тюркско-монголски племена.
цитирай
27. sparotok - пожелания
29.12.2009 18:38
zaw12929 написа:
Интересно!
Успешна нова година!


Благодаря!
Пожелавам успехи и на Вас, а също здраве и щастие през новата година!
цитирай
28. sparotok - понятия
29.12.2009 18:47
spasunger написа:
Да се говори за "българи", "хуни" и др. в един толкова ранен етап. Всички са били доста омешани и на твърде ранен етап, за да разграничаваме толкова лесно. По-точно е да кажем "прото" или "пра". Също както не можем да говорим за "древните шведи", защото тогава е нямало разграничение шведи/датчани и т.н., имало е proto-Norse (предшествениците на северните германи). Същото важи и за "пра" българите и сродните им племена.

Виж, дали те са алтайски или индоевропейски, е наистина интересен. Все повече свидетелства се трупат в подкрепа на второто, което може да преобърне общоприетото досега схващане за пра-българите като за тюркско-монголски племена.


Понятието хуни е наистина сложно. Касае се по-скоро за съюз от племена. Белите хуни са отделен народ, макар и роднини на атиловите поданници.
Тамгите на белите хуни приличат на тези на тракийските царе от Босфорското царство.
Българите спадат към хунската общоност защото истинските ( най-старите ) хуни са трако-кимерийци.

Хуните в Монголия ( Нойн Ула) са били със светла коса и светли очи. Имали са големи градове и къщи с хипокост, точно като етруските и римски вили. Практикуваните погребения са от тракийски тип, същото важи за облекло и въоръжение.


цитирай
29. spasunger - 34.
29.12.2009 19:16
Да, това говори колко общи понятия са се използвали още тогава.

Например по-късната дума "татари" се е използвала за всякакви "варвари" от Азия, а руснаците я лепват на волжките българи и сродните им народи, за да заличат спомена за Волжка България. Ето как един термин/дума може да се използва за манипулиране на историята и оттам - на съзнанието на хората.

Относно някои общи белези (големи къщи като на етруските и т.н.)... ами по този признак би трябвало да сродим маите с египтяните, нали и те са строели пирамиди?

Не е толкова просто...
цитирай
30. sparotok - потвърждения
29.12.2009 20:09
spasunger написа:
Да, това говори колко общи понятия са се използвали още тогава.

Например по-късната дума "татари" се е използвала за всякакви "варвари" от Азия, а руснаците я лепват на волжките българи и сродните им народи, за да заличат спомена за Волжка България. Ето как един термин/дума може да се използва за манипулиране на историята и оттам - на съзнанието на хората.

Относно някои общи белези (големи къщи като на етруските и т.н.)... ами по този признак би трябвало да сродим маите с египтяните, нали и те са строели пирамиди?

Не е толкова просто...


Верно е, че изводи не трябва да се правят прибързано, но обърнете внимание, че аз обосновавам твърденията си с данни от няколко области- език, археология, антропология и исторически извори.

Това, че хуните имат къщи с хипокост само по себе си не означава нищо. Допълни ли се обаче, че са били едри хора със светли коси, че практикуват тракийски обичаи, че имат тракийско въоръжение, а също и, че според Прокопий принадлежат на палеобалканската общност ( кимерийците-хуни са тракийски народ)...то всичко става по-различно нали?

Когато разнородни данни показват едно и също нещо можем спокойно да направим извода, че хуните са древен балкански народ.

Сравнеието с египтяните е неуместно, макар египтяните също да практикуват изкуствената черепна деформация поне от времето на Ехнатон. Египтяните са от съвсем друга раса. Няма исторически извор отъждествяващ класическите египтяни с хуните. Египетското воъръжение е различно, обичаите са различни, езикът е различен.
Общото между хуни и египтяни се обяснява с теорията на Я. Бест за миграциите на балкански народи през третото хилядолетие преди Христа, а също и с влиянието на митаните върху египетската благородническа класа ( 15-ти - 14-ти век преди Христа).
За всяко нещо си има обяснение.

Обърнете внимание, че аз ползвам предимно свидетелства на очевидци като Прокопий, Приск и Марцелин. Названието татари, се използва за българите повече хилядолетие след смъртта на Атила и това отъждествяване на българи и татари няма стойност. Трябва да се разчита на първоизточниците.

Относно маи и египтяни има повече общи неща освен пирамидите. Д-р Балабанова намери в египетски мумии следи от кокаин и тютюн, чийто произход е Централна и Южна Америка.
Индиански племена също практикуват изкуствената черепна деформация позната и на египтяните.
Отново обаче се касае за расово различни народи говорещи и напълно различни езици. Освен това пирамидите на египтяни и маи са от различен период, а и структурата е различна.
Също докато египтяните практикуват изкуствената черепна деформация през второто хилядолетие преди Христа, то при маите този обичай се появява много, много по-късно. Поради тези причини приликите не се обясняват с общ произход, или взаимно влияние, а по скоро с намеса на трети народ.
Общите неща могат да се обяснят с нерегистирани презокеански пътешествия, но не на египтяни, или маи, а по-скоро на палеобалкански народи. Морските народи са прекрасен кандидат. Те са федерация от мизи ( мешуе), тевкри( чкр), дардани ( дрд), веси ( уешеш), соколоти ( шекелеш), пеласги ( пелесет), трауси ( тршу).
Орнаментите на предколумбийската керамика от Централна Америка, също и тези на днешните индиански дрехи от този регион показват прилики с орнаментите на неолитната балканска керамика принадлежаща на траки и пеласги.
Както виждате нещата не са и прекалено сложни, просто трябва да се потърсят достатъчно данни.
цитирай
31. анонимен - Не ми давате да спя
29.12.2009 23:06
с вашия интересен спор."..Д-р Балабанова намери в египетски мумии следи от кокаин и тютюн, чийто произход е Централна и Южна Америка..."
А защо тия маи са застинали в прогреса си така отчайващо?
Иначе, за между-континентални контакти между древните, изобщо не се съмнявам.
цитирай
32. sparotok - прогрес
30.12.2009 07:52
анонимен написа:
с вашия интересен спор."..Д-р Балабанова намери в египетски мумии следи от кокаин и тютюн, чийто произход е Централна и Южна Америка..."
А защо тия маи са застинали в прогреса си така отчайващо?
Иначе, за между-континентални контакти между древните, изобщо не се съмнявам.


Прогрес е доста относително понятие. В сравнение със северноамериканските индианци маите са били невероятно напреднали. Строежите им са на изключително високо ниво. Правели са красива керамика, която днес се цени много.
Застиват в прогреса си защото и западат морално.
Водили са безмислени войни и така държавата се обезкървява. Нашесвениците испанци просто довършват една умираща цивилизация.
цитирай
33. voinov50 - Честита Нова Година!!!
31.12.2009 17:28
И много усмивки!!!
цитирай
34. doktora757 - Хуни не е етническо понятие, а съ...
09.01.2010 23:07
Хуни не е етническо понятие, а събирателен термин за 26 народа "опъващи лък" (т.е. конни народи). Те се делят на две големи групи: източни жун или дунху (монголо езични) и западни ху (хунори; ираноезични). Древните българи спадат към западния клон и са подчертано европеиди (с доказано европейско ДНК и антропология), а не монголоиди, както ни го натрапват повечето комунистически учени и панслависти. Този западен клон на хуните мигрира през древността от Тракия и Северното Причерноморие на изток в Азия и столетия по-късно части от него отново се завръщат в Европа - Прародината на хуните! Управляващите родове сред западния клон на хуните са били древни български родове и най-вече родът Дуло, чиято хералдична емблема е трилистната лилия, заимствана векове по-късно от френските крале! От рода Дуло е произлизал и известния български владетел кан Атила (Боян), който е обединителя на Европа!......))))))
цитирай
35. dolsineq - В какво се изразява изкуствената ...
17.05.2011 23:19
В какво се изразява изкуствената черепна деформация? На няколко места го срещам вече.
цитирай
36. анонимен - Според мен заблудата
09.07.2012 14:01
Според мен заблудата изразявана най-често със словосъчетанията "великопреселение на народите" и "прародината им (без значение на кой етнос, племе или народ!) е Азия" идва от един добре известенфакт от популационната биология, който за жалост не е прилаган и за ранните човешки популации, макар че в зората на своята поява на тоя свят те са се подчинявали напълно на законите управляващи съществуването и динамиката на всички биологични популации. Та този факт е, че скитската популация (терминът "скитски" за мен означава и е еквивалентен на термина "славянски" и дори по-точно -"пра-славянски") започва първа своето разширяване на ареала си (или "популационна експанзия") от прародината си (или "първоначалното огнище на възникване" на езика на популационната биология) и в хода на тоя извънредно бавен процес стига на изток земите отвъд Байкалското езеро, на юг - всички земи на запад от Хималаите и т.н. Материалните доказателства за този процес са наистина безбройни - като започнем от т.нар. "скитски съкровища открити по цялото протежение на Южен Сибир, могилните погребения в Монгол-Бурятска АР, мумишите в Такламахан и свършим примерно смогилните погребения в Алтайските планини. Джоказателство за това, че древната скитска първична популация първа предприема "популационната експанзия" е че през целия период от хиляди ( а може би и 1-2 десетки хиляди) години през който продължава този процес скитската популация не се сблъсква с най-важният и тъй да се каже съдбовен негативен фактор - срещата със също така експандираща популация на друг подвид (раса) човеци, което именно й позволява да се разсели на такава огромна територия каквато е почти цяла Евразия и дори и Северна Африка. Популациоэнната експанзия се развива във всички посоки, в които е възможно и затова първите територии са и най-близки до Балканите - п-ов Мала Азия, п-ов Европа, където става и най-раното обособяване на отделни народи от общата първоначална популация.
цитирай
37. анонимен - И да довърша коментара си
09.07.2012 14:17
... Като всеки процес в популационната биология, популационната експанзия има и своя противоположен такъв - популационната ретракция или свиване. При скитите експанзията приключва някъде през втората половина на последното хилядолетие преди новата ера (Христа) и започва свиването на ареала. Началото на обратния процес са сблъсъците с новата, екпандираща човешка популация - тази на монголоидната раса. Огнището на първоначалното възникване на тази раса най-вероятно е югоизтока на аезиатския материк и, естествено, експанзията й се осъществява на север, северозапад и запад - където е възможно. Сблъсъците стават в териториите, влизащи днес в КНР и то Северн Китай - доста автори говорят за високи, руси, синеоки "варвари" създаващи главоболия на китайците, но не само на тях. Откъде са взели "европеидните черти" на западните подпопулации на монголоидната раса, напр. тези обитаващи Алтайския район? Естествено, от смесването им с оттеглящите се и/или създали вторични популационни огнища скитски популации и специално при алтайските народи - на два пъти - веднъж между може би 10 и 5 в пр. н.е. и втори път (за част от тях) между 7-9 в. сл. н.е., когато завладяват това, което наричаме "България на Волга". За разлика от популационната експанзия популационната ретракция се извършва в едно определена посока - първоначалното огнище на възникване - и поради тая причина само тя е с много по-малка сравнително продължителност. И ето така в последните векове преди новата ера и първите векове на новата, в източните земи на полуострова Европа на Евразия се появяват хуните, странни бели, руси и синеоки (предимно) азиатци и претендират че се връщат в прародината си и (може би) почват и да режат главите на разни навлеци, които междувременно са се намъкнали в тая наистина благословена земя - земите по средното и долно течение на Дунава, Балканският п-ов, северночерноморските степи. Явно обаче не са ги рязали достатъчно...
цитирай
38. aleksibg - Здравейте Спароток, Поздравления ...
05.02.2014 02:09
sparotok написа:
анонимен написа:
Здравейте Спароток , Поздравления за труда ви и за този блог. Да не сте случайно Георги Ифандиев, приличате на него по изказ и мисъл на писане.
Честито раждане на слънцето - 3 дни след наи-късия ден , АРИЙСКИ БЛАГОРОДЕН ПРАЗНИК


Не господине, не съм Г. Ифандриев.
Чувал съм за него, че бил много интилигентен и лъчезарен човек, но не съм запознат с работите му.
Животът ми е много натоварен, почти не ми остава свободно време.

Гледай го днес от 20:00 по Евроком
цитирай
39. aleksibg - Всяка сряда, от 20 часа, „ДИАГНОЗА с ...
06.02.2014 00:28
Всяка сряда, от 20 часа,
„ДИАГНОЗА с Георги Ифандиев“
в програмата на телевизия „Евроком“.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14433093
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104240
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031