Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.12.2009 14:35 - НАКРАТКО ЗА СЛАВЯНИТЕ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 71454 Коментари: 61 Гласове:
53

Последна промяна: 28.08.2014 22:12


                                     НАКРАТКО ЗА СЛАВЯНИТЕ

 

 

Названието славянин е може би най-криворазбраното и обърканото. Повечето хора си нямат понятие какъв е истинският му смисъл и какъв е произходът му.По необясними за мен причини доста сънародници свързват термина славянин с Русия и имперските й амбиции. Нека обаче да оставим на страна страстите и убежденията и да погледнем трезво на фактите. Руснаците не са славяни. Не, няма печатна грешка, русаците не са славяни в смисъла, в който Йордан, Прокопий, Марцелин, Симоката и др. използват тази дума. Украинците също не са славяни. Словенци, словаци, чехи и др. не могат да бъдат наречени славяни, ако съдим по критериите на старите автори употребили този термин в Ранното Средновековие. Тук възниква въпроса – Какви са тогава руснаците, украинците, словенците? За хората запознати с древните исторически извори отговора е пределно ясен. Руснаците са потомци на будините, неурите, земеделските скити. Украинците са старите агатирзи и анти, а словенци, словаци, чехи, поляци, венди са вендите, венетите, винделиките, рюгийте, субените,  ставаните.... описани от Плиний, Тацит, Цезар и Страбон....

 

 Славяните, наричани от старите автори склавини са обитавали земи от Карпатите до делтата на Дунава и от изворите на Висла до река Дон. Това са древни тракийски земи. От Страбон знаем, че владенията на гетите се простират далеч на запад до Германия (чиято източна граница е Висла). Този огромен тракийски народ е населявал дори и черноморските степи. Земите описани като гетски от Страбон съвпадат със земите на склавините описани от Йордан.  Потвърждение, че склавините са тракийски народ получаваме от старият историк Теофилакт Симоката, който казва: Гети, наречени още склавини прекосяват границите на Тракия...Склавини, или  гети защото така бяха наричани в древността. Че склавините са гети, тракийски народ се вижда и от археологическите данни. Склавинската и тракйска домашна керамика са идентични. Това се признава дори и от П. Цветков. Той обаче не доуточнява, че склавинскиата керамика е идентична не с коя да е, а точно с тази принадлежаща на гетите. Самото название гети е сборно, съществували са много, родствени едно на друго племена, които са влизали в гетската общност. Костобоките, даките и сарматите са едни от най-известните представители на голямото гетско семейство, към което принадлежат и българите. В Именникът ( на българските князе) е споменато, че 515 години преди Аспарух, дедите ни са властвали на север от Дунав. Тези земи са на гетите и щом през  II-ри век дедите ни са  живели там, то те са и част от гетското семейство. Това всъщност е обяснено отдавна от Страбон, който пише, че гетите са от същия род както и мизите,  а също че двете племена говорят езикът на траките. Ще припомня, че мизите са отъждествявани с българите в продължение на хиляда години. Т.е. склавини-гети и мизи-българи принадлежат на един и същи етнос. Векове наред  гети и мизи са били съседи, дори са ставали и големи смесвания. Страбон свидетелства, че през I-ви преди Христа сред мизите обитаващи земите на юг от Дунава се заселват петдесет хиляди гети. До истински военно-политически съюз обаче се стига едва през Ранното Средновековие когато дедите ни осъзнават, че само с обединени усилия ще извоюват пълната си свобода от Рим. Така наречените “нашествия от север” на склавински отряди не са нищо друго освен освободителни войни.  

 

Склавините не са нов народ, склавини е само алтернативното*  название на тракийското племе гети, населяващо Балканите поне от времето на Неолита. А. Чилингиров поясни в “Готи и Гети”, че хилядите топоними оставени от склавините в Гърция (а и в Тракия) са  типични за  българския език, а не за руски, украински и т.н. Това е наистина така, названията Българец, Търново,  Кожани, Трън, Чернозем са си чисто български. Щом е така, то какъв език са говорили склавините? Не е ли български?

За характерът на древният славянски ( склавонски) може да се отсъди и от други данни.Предоставям думи от стар славяно-руски речник. В първата колонка са славянските думи, а във втората руските**. Обърнете внимание, че езикът дефиниран като славянски е чист старобългарски.

 

Славянски- Руски

азъ - я.

бисе(р) -перла.

бубреги-почки, нырки.

врагъ – ворогъ

врата- ворота.

власть - влада

 

заключеніе – zамкненье

количество-колкость

лице – особа

лоза- виноградный прутъ.

мракъ - морокъ

оружіе - бронь, zброя

пакост- перешкода

раб - неволникъ

сладость - солодкость

смиренiе - покора

трапеза- столъ.

требованїе - потреба

трудъ – праця

трудолюбiе – коханьеся в праци

хрaбрость - можность, дужость

шествiе – хожене

 

От това сравнение става ясно, че до Средновековието като славянски е дефиниран езикът на старите българи, а не на украинци, руснаци, поляци, или словенци. Този факт обаче е почти неизвестен на широката публика и поради това  възникват недоразумения. Някои сигурно се питат - Защо и други народи освен българите са наречени славяни? Защото от рода на славяните-гети свързали се с българите-мизи  произлязоха тези, които пречупиха властта на Рим и създадоха свободна и независима държава. Защото българите разпространиха свещената писменост сред роднините си. Сам Паисий пише – От всите славяни българите бяха най-славни и чуени...?

 

По отношение на названието славянин ( склавин)  съществуват доста заблуди. Спекулира се, че склавус било латинска дума за роб, която се употребявала за различни народи. Това е твърде наивно, а и погрешно твърдение, основано на лично мнение, а не на доказателство. На латински няма етимология за склавус, това означава, че склавус не е от латински произход. Истинските латински думи за роб са фамулус, верна и сервус. Склавус е етноним превърнал се в символ за роб понеже римляните воюват с независимите траки и заробват пленените. Това е традиционна практика на Вечният град. В роби са превръщани пленени гали, германи, ибери, македонци...От този факт не можем да остъдим, че гали, германи, ибери и македонци не са названия на етноси, а просто дефиниции за роби. Малцина знаят, че думата тракиец е била символ за роб в Гърция.  Гета е било типично име за роб при южните ни съседи, същото важи и за Даюс - Дакиец. Възможно ли е въз основа на тези данни да се направи заключението, че принадлежащите на една общност траки, гети и даки  не са били народи, а само названия за роби от различен произход? Разбира се, че не, само някой, който е изключително слабо запознат с историята ще приеме подобен извод.

 

Правят се и други опити за прикриването на смисъла на склавус. Известно е, че в латинската и гръцка ортография славянин се записва като склавос и склавус понеже в тези езици няма комбинация СЛ. Някои господа казват – Да, ама нали Йордан е бил гет, а гетите са славяни според Симоката. Тогава Йордан би трябвало да може и да каже и да напише славянин.... Така е, но тези скептици пропускат да отбележат на какъв език е написана “Гетика”. Това произведение е на латински, а щом се пише на латински трябва да се използват  латинските думи. Както бе вече отбелязано в латинската ортография славянин е склавус. Ако днес се обърнете към италианец с намерение да попитате нещо, правилно е да се каже – Ми скузи синьор. Кажете ли обаче – Прощавайте господине – едва ли ще бъдете разбран.

 

Има и друга важна подробност, която винаги се пропуска. Славяни са наречени само тези траки непризнаващи римската власт и борещи се за свобода и независимост. Симоката нарича славяни само нахлуващите от север гети. Много други гети към които принадлежи и Йордан са били за запазването на имперската власт в Тракия. Такива са били Аспар, Ардабур, Ареовинт. Макар от тракийски произход те са служели на Рим, а Аспар дори е имал претенции за престола.  Не можем да очакваме  от Йордан да вземе страната на борещите се  за независимост траки. За да разберем по-добре позицията на старият летописец нека разгледаме събитията от Късната Античност. През IV- ти век Св. Йероним определя Мизия като тъждествено на България. През V- ти век има голямо сражение на българи и римляни в Тракия. Годината 513 ( VI-ти век ) е известна с въстанието на Виталин в провинция България. Виталин предвожда  българи, а писалия през 550 година Йордан определя като български земи само черноморските степи. Все едно, че няма вековно българско присъствие в Тракия. Все едно няма провинция България, все едно, че Мизия никога не е отъждествявана с България. Живеещите в Тракия българи са били считани за римски поданници, макар да са говорили същия език както и свободните българи от черноморските степи.

 

Заблуди са се сеели не само в древността, в наше време също се хвърлят много усилия, за да бъдат отчуждени българите от близките им народи. Принципът разделяй и владей е универсален. Първо ни изкараха туранци и угро-фини. След време, когато стана ясно, че тази измислица няма да я бъде се пусна друга, а именно за памирският ни произход...само и само да  бъдем отчуждени от роднините ни. Такива са сърби, хървати, поляци, украинци, руси...Заради тази роднинска връзка те получават названието славяни. По същият начин холандци, фламандци, англичани, шведи и др. са наречени германи понеже техните роднини – старите германи са най-известните в древността. Англичанинът се счита за англичанин, а холандецът за холандец, но това не означава, че не принадлежат на към германската общност и, че езиците им не са дефинирани като германски.

 

Тъй както германските народи са свързани с общи гени, така и поляци, украинци, руснаци, и българи са свързани с генът Р1 а1, който е и генът на древните арийци.Най-стария вариант на този ген е от Балканите, а това означава, че нашите предци трако-пеласгите са коренът на днешните народи дефинирани като славяни. От нашата земя е тръгнало всичко. Ние сме коренът! В “Изчезването на един народ”  бе отбелязано, че ранносредновековни автори са считали тракийските племена беси и гети за предци на народите наричани склавини и славяни. През XIX-ти  век това все още се е знаело от западно европейски учени. С. Дънлап отбелязва - Безспорно пеласгийския език е най-близък до склавонския/славянския. На същото мнение е и Дж. Доналдсън – Както става ясно от най-древните форми на дадени латински и гръцки архаизми, пеласгийския език безспорно е най-близък до склавонския/славянския. Това обаче не стига до българския читател. Ценните извори биват цензурирани, а сведенията от древните писмени паметници биват укривани.

 

Споменато бе, че всички народи дефинирани днес като славянски делят ген Р1а1, който е и генът на древните арийци. Това обяснява защо названията славяни, венди, анти, субени и ставани  са лесно обясними на арийски език.

Славяни идва от ведическите думи слава-слава, славана-славене.

Венети, венди е свързано с ведическите вандая-слава, вандаяте- славя.

Анти пък показва връзка с тракийската анти и ведическата антакрай.

Други древни названия на сродни нам племена субени и ставани са дефинирани като грешно записани славани, словени. Истината обаче е, че ставани и субени са си отделни арийски думи имащи същото значение като славяни.Ставани идва от ведическата дума  ставанаславене, а субени от ведическата дума субанаславене...

 

Тези данни са почти неизвестни на широката публика понеже има твърде малко езиковеди, които са компетентни и като историци. Един добър лингвист ще разбере лесно какво означава на санскрит слава, вандая, субана...но няма да е в състояние да свърже тези названия с древните славяни, венди и субени. Историкът пък осъзнава, че славяни, венди и субени са роднини, но не може да направи връзката между имената. До скоро пък не се и знаеше, че общият ген за поляци, руснаци, украинци, македонци и българи е и генът на древните арийци покорили Индия в древността. Генетиците от своя страна не са запознати с древните индийски пурани, в които се говори за божествените бргу, бргава ( тракийското племе бриги) нито пък за походът на Дионис и неговите траки към Индия.  

Задавате ли си въпроса- На кого пречат тези данни и кой е организирал заблудите в старата ни история? На кого не е изгоден истинският произход на древните арийци?  Древните извори са повече от ясни. Херодот обяснява, че другото на име медите*** е арийци. Плиний споделя, че сарматите са потомци на медите, а Прокопий определя сарматите като част от голямото гетско семейство. Същите тези гети, които Симоката нарече склавини. Същите тези хора, които заедно с мизите и други сродни тракийски племена създадоха независимата Дунавска България.

 

Ето каква е реалноста, няма нищо сложно, просто премълчаното и укриваното трябва да се спомене.Тагове:   Славяни,


Гласувай:
54


Вълнообразно


1. mglishev - О, не, словаците и словенците са ...
18.12.2009 15:10
О, не, словаците и словенците са толкова неславяни, колкото немците не са германци :)
цитирай
2. sparotok - факти и мнения
18.12.2009 15:15
mglishev написа:
О, не, словаците и словенците са толкова неславяни, колкото немците не са германци :)


Има огромна разлика между факти и лични мнения.
Аргументирайте се!
цитирай
3. iliada - Извинявай ,но това за мен е толкова объркващо
18.12.2009 15:38
-позволих си да копирам нещо ,което съвпада с моето виждане по въпроса -Южни славяни е общо название за съвременните славянски народи, населяващи най-вече Балканския полуостров - българи, македонци, сърби, черногорци, хървати, бошняци и словенци. Южните славяни в някои средновековни източници биват наричани и с условното наименование славини или склавини, но това е етнонимът на всички славяни.
цитирай
4. demograph - Защо бързаш и изводите младо и умно момче...?
18.12.2009 20:56
mglishev - О, не, словаците и словенците са ...
Написах ви по повод предишен ваш спор със Спароток, че трябва да се положат малко повече усилия за да се видят изтънелите контури на истината в шарения пъзел на изкривената история.
Вие сте умен и дързък като дерзик и ако сте по-съсредоточен и целенасочен, бихте били страшно полезен за каузата на БЪлгария...
цитирай
5. grigorsimov - 'Влескнига' и Веда Словена потвърждават тези ваши изводи или факти
18.12.2009 21:06
тези два древни източника казват много, много повече - почти всичко.
Защото наистина между арийци и славяни няма разлика, а повечето от думите, които вие цитирате като арийски, са думи и от Влескнига, и от древните ни песни - Веда Совена!
Прочетете само устното предание на помаците, за славните ни прадеди, записано 19-ти век (Разговорите на Гологанов с певците - помаци).
цитирай
6. sparotok - дефиниции
18.12.2009 21:16
iliada написа:
-позволих си да копирам нещо ,което съвпада с моето виждане по въпроса -Южни славяни е общо название за съвременните славянски народи, населяващи най-вече Балканския полуостров - българи, македонци, сърби, черногорци, хървати, бошняци и словенци. Южните славяни в някои средновековни източници биват наричани и с условното наименование славини или склавини, но това е етнонимът на всички славяни.


Споменах, че народите наречени днес славянски делят общ ген Р1 а1, чийто най-стар вариант е на Балканите. Поясних също и, че в България е коренът на всички народи наречени днес славянски. Роднинството е налице, но древните названия са различни. Хърватите са древните арависки- хравичи, деди на сърбите пък са илирийските биляни- беляни, предци на словените са адриатическите венети.
Днес България е малка, но в Ранното Средновековие сме граничили с всички народи наречени днес славянски и поради славата на нашите деди и другите ни роднини са наречени славяни.
цитирай
7. sparotok - колега
18.12.2009 21:18
demograph написа:
mglishev - О, не, словаците и словенците са ...
Написах ви по повод предишен ваш спор със Спароток, че трябва да се положат малко повече усилия за да се видят изтънелите контури на истината в шарения пъзел на изкривената история.
Вие сте умен и дързък като дерзик и ако сте по-съсредоточен и целенасочен, бихте били страшно полезен за каузата на БЪлгария...


Колегата mglishev наистина е много интилигентен, жалко само, че държи повече на убеждения, а не на посланието на новите факти.
цитирай
8. sparotok - извори
18.12.2009 21:25
grigorsimov написа:
тези два древни източника казват много, много повече - почти всичко.
Защото наистина между арийци и славяни няма разлика, а повечето от думите, които вие цитирате като арийски, са думи и от Влескнига, и от древните ни песни - Веда Совена!
Прочетете само устното предание на помаците, за славните ни прадеди, записано 19-ти век (Разговорите на Гологанов с певците - помаци).


Считам Книгата на Велес и Веда Словена за прекрасни помощни извори, но се страхувам да ги използвам заради късното им откриване и записване.
Вършат ми работа, когато търся потвърждения за определени факти и думи, но поне засега ще се въздържам от цитирането им. Темата, която съм захванал е и без това пиперлива.
цитирай
9. iliada - :)!
18.12.2009 21:28
sparotok написа:
iliada написа:
-позволих си да копирам нещо ,което съвпада с моето виждане по въпроса -Южни славяни е общо название за съвременните славянски народи, населяващи най-вече Балканския полуостров - българи, македонци, сърби, черногорци, хървати, бошняци и словенци. Южните славяни в някои средновековни източници биват наричани и с условното наименование славини или склавини, но това е етнонимът на всички славяни.


Споменах, че народите наречени днес славянски делят общ ген Р1 а1, чийто най-стар вариант е на Балканите. Поясних също и, че в България е коренът на всички народи наречени днес славянски. Роднинството е налице, но древните названия са различни. Хърватите са древните арависки- хравичи, деди на сърбите пък са илирийските биляни- беляни, предци на словените са адриатическите венети.
Днес България е малка, но в Ранното Средновековие сме граничили с всички народи наречени днес славянски и поради славата на нашите деди и другите ни роднини са наречени славяни.

Благодаря ти за отговора !:)
цитирай
10. demograph - В подкрепа на Спароток
18.12.2009 21:54
Лъжливата история води към края на историята ти

Неоспорим факт е, че в отношенията на повечето държави, наложилите се за исторически „истини”тези от миналото, оказват понякога решаващо влияние върху вземането на решения със стратегически последици за цели държави и народи .

Примери: Холокоста; отнемането от България на територии по Ньойския мирен договор /аргументирано като населени с небългарски /тракийски и македонски...!!! етнос, като е цитиран "българския" историк Златарски/; изключването на Гърция от зоната на съветско влияние в края на Втората Световна война /като "люлка" на западната цивилизация/; бързото приемане на Полша и Чехия в НАТО и ЕС след края на Студената война /като част от европейската култура/; механичното причисляване на България в зоната на турско влияние от САЩ в момента /като тюрко-алтайска народност, според родните лъжеисторици/..и други.

Създаването на ЕС прави много по- свободно търсенето, излагането и дискутирането на историческите факти и много по- вероятно отхвърлянето на тезите на "авторитетите" в историята, наложени по политически и националистически причини през ерата на националните държави.

Имаме наднационално държавно образувание -ЕС. Това дава големи шансове истинската история на европейските народи и държави да бъде показана в обективния и вид.

Членството ни в ЕС дава на българската историческа наука неповторим шанс да се разбият историческите шаблони от времената на национализма /гръцки, немски, италиански, руски, сръбски..български/ и да се даде на хората от демократична Европа истинската история за корените на европейската цивилизация.

Това би било от огромна политическа полза за единството на ЕС. Поради това, разкриването на истината за единен етнически корен на народите в Европа и единното начало на произхода и възхода на общоевропейската цивилизация, ще срещне моралната и материална подкрепа на наднационалните структури на ЕС.

Напоследък излизат все повече данни, че фалшивата германска /предфашистка/ версия за произхода на европейските народи се подлага на все по-дълбоки съмнения и критики. И на гръцките лъжи за "приноса" на древна Гърция за културното и политическото устройство на модерния свят. И на руските великославянски исторически блянове.

Заедно с това се надуват и нови исторически балони. Като македонизма и новите руски и турски историко-научни мутации.

Та, очевидна е перспективата на дълга и деликатна историческа дискусия, в края на която, с общото убеждение на коректните учени историци, може да се формулира Нова история на заселването и цивилизоването на Европа, в която българите да получат справедлива оценка за приноса им към европейската и световна култура и прогрес..

На този фон, българската "официална" историческа наука продължава да дреме. Дрямката им, за съжаление, е обхванала и българските политици.

Но другите не дремят. Вижте с каква държавна подкрепа и с какъв бяс, гръцките, руските, турските, сръбските и македонски поддръжници на псевдо-исторически тези, защитават и налагат worldwide очевидни лъже-истории.

И докато БГ факторите, в това число и БГ "официализирани историци" са заети с късогледи битовизми, околните държави наливат средства, в това число и европейски пари, за да търсят /или по-скоро унищожават/ доказателства в полза на националистическите им планове.

Парадокс –с гръцко финансиране българо-гръцки екипи извършват археологически проучвания на древнотракийски селища...Гърците финансират намирането на исторически доказателства, които биха оборили свещенната им „Мегали идея”? Да не би да си мислите, че тези екипи ще намерят такива доказателства?...По скоро ще ги унищожат, което са правили от 2000 години насам.

Щом като българската държава не финансира търсенето на доказателства за собствената си велика история, другите държави ще финансират унищожаването им. Под тъпия поглед на българските официални историци и управници...

Липсата на, формулирана на държавно ниво, национална визия за миналото и бъдещето на България, продължава да препятства усилията и на свободните от щампи учени да променят фалшификатите поне в българската ни история.

Наличието на унизително лъжлива официализирана версия за историческото ни минало, прави унизително и днешното ни, "ден за ден" а не осъзнато признато и устойчиво присъствие на европейската сцена.

Лошото, че български полит-историци и моделираните от тях „исторически” представи на политиците и обществото ни, са били и продължават да са, по съществото на дейността си, враждебно настроени срещу собствения си народ и са отразявали и продължават да отразяват необективно историческите, а от там и да тълкуват погрешно съвременните събития.

Късогледството по отношение на историята води и до късогледство в съвременната политика.

Ако управниците на България продължат да се взират в ноктите си , вместо да използват шанса да получим полагаемото се на българите уважение, като първосъздатели на европейската цивилизация , а от там и повече от трохи от европейската трапеза на народите, България ще си остане като незначителна хранителна добавка, вместо като основен материал при замесването на общоевропейското национално тесто.

Ако българските политици, не подкрепят усилията за намиране на историческата истина за българите и за държавата им, а продължат да зяпат в устата на Големите исторически манипулатори, ще се окаже отново, че другите народи са ни окрали и миналото и бъдещето.

Очевидно е, че от историческия нихилизъм на българските политици за България са произтекли и в момента произтичат вреди с неоценими размери. Заслугата за това е на /анти/българските историци, които са ги направили такива с насаждането на вредни за България исторически неистини в училищата и университетите.

Тези наши псевдо-историци за съжаление, нито са осъдени, нито са отстранени от позициите им, от които могат да въздействат на образованието и на самочувствието на народа и на политиката на държавата.

Мисля си, ние да хванем и да им устроим един, поне виртуален съд, за да назовем престъпленията, имената и присъдата им.

Макар че, най-справедливата им присъда би била да ги удавим в The Lethae waters - презрение и забрава.

цитирай
11. prarodinata - Защо загиваме, как да се спасим
18.12.2009 21:55
Колкото повече данни излизат за истинската ни история, толкова повече ще изкристализира Идеята, че ние нямаме друг шанс като народ освен да се завърнем към същността си, да отправим взор към миналото си, за да открием там пътя към бъдещето. Веднъж приели със сърцата и умовете си прозрението, че ние сме най-старият оцелял народ на тази планета и от нас са тръгвали цивилизационните импулси, повлияли на голяма част от човечеството, ще осъзнаем, че не можем да прилагаме чужди модели за собственото си съществуване, а трябва да търсим отговорите в самите нас. През всичките хилядолетия българите сме били подлагани на всякакви изпитания, някои от които гибелни, и въпреки това винаги сме намирали силата да се възродим, дори когато е изглеждало невъзможно. Така ще стане и сега, българите няма да изчезнат, а България ще пребъде и отново ще бъде учител на човечеството! Разбира се в рамките на сегашната противобългарска република това няма как да се случи. Скоро, въоръжени със знанието за истинското ни минало, все повече хора ще откриват защо България е била силна през вековете: имали сме една Вяра, един закон- този на дедите ни- и един Владетел. Разликите със сегашната аморфна, безнравствена и чужда нам република са огромни. Разликите между изначалната, естествена Българска Вяра и сегашното лицемерно и гибелно гръко-юдейско християнство, срещу което се бореха Богомилите, не биха могли да са по-големи. Неслучайно днес българите не вярват в Бог, нито ходят в църквите, управлявани от клир, неспособен да скрие комунистическия си произход, затънал в пиянство, ламтеж за пари и материализъм. Църква, която канонизира Борис I като отплата за това, че погуби елита на народа ни, която канонизира ‘св. Цар Давид’, извършил първият документиран в историята холокост над враговете си, филистимяните (които по една случайност са били преселници от Балканите, наши предци), изгаряйки ги до един в пещи за печене на тухли.

Чудим се защо не отиваме на никъде- ето отговора: Отдалечили сме се от себе си и играем по чужда свирка. Институциите ни са подменени, Вярата ни е подменена, от 65 години се опитват да подменят и българския Дух. Враговете на човечеството, които не искат хората да знаят за нашата Мисия се опитват да подменят благородството ни със завист, толерантността ни с мазохизъм, ценностите ни с модни извращения, Вярата ни в Бог и Доброто с груб материализъм, добрината ни със злоба и омраза, простодушието ни с овчедушие. Дали са успели? Не напълно. Ще ни победят ли? От нас зависи. Възродим ли Духа и чистата си Вяра, ще възкръсне и България.

Първото и най-важното, което можем да направим, е да разпространяваме навред познанието за истинската си история. Когато се натрупа критичната маса от хора, въоръжени със Знанието и Вярата, ще започне и голямата промяна.
Ще бъде! България не може да загине.
цитирай
12. анонимен - prepe na melate ellinika sto spitia sas
18.12.2009 22:00
абе много нагло напластяваш хилядолетия и данните с склавите сегашни в време.НАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ПРИ ЕДНА ИСТИНСКА СВЕТОВНА ДИСКУСИЯ ЩЕ УВИСНЕШ И ЩЕ ТИ СЕ СМЕЕМ ВСИЧКИ ВЕЛИКИ КУЛТУРИ - ........ААА ИМА И нещо друго - абе аджаба като сте били толкова мощни и велики как нищо бе оставихте бре вулгаряки-склаво-татари турки.......вселенския архитект и космическия разум не са със вас вулгаряки!!!
цитирай
13. prarodinata - Уважаеми Демограф
18.12.2009 22:17
Анализът Ви е много точен. Само два коментара- не се надявайте на 'българските' политици. Първо не са наши и второ- знаеш поговорката за лисицата и опашката. Това дело лежи на нашите плещи, на истинските българи, които имаме всичко да губим- Родината си и всичко да спечелим- достоен живот за децата и внуците си, увековечаване на българската цивилизация. От това ще спечелим не само ние, а и цялото човечество.

Освен това, на Ваше място не бих разчитал на ЕС. Той принципно не се различава от СССР, това за много хора вече е очевидно, скоро ще бъде ясно за още повече европейци. Никой няма да ни помогне, освен Бог и примера на дедите ни. Към тях да се обърнем и оковите сами ще паднат.
цитирай
14. demograph - До анонимен: "prepe na melate ellinika sto spitia sas"
18.12.2009 22:25
Паси си говедата по камънаците, мучи си на "димотики" и не се бъркай, когато умните хора си говорят на Катаревус, бе керата!
Когато Всевишния е решил да открие Истината, и всички лъжци да замучат, няма да заглушат гласа Божии!
Слава богу, че вие не сте успяли да изгорите всичко за българите. Защото Вселенския архитект ви е ударил през ръцете, а космическия Разум ни дава технологии да разобличим греховните ви лъжи.
Великите култури не изгарят книги, не преписват, не плагиатстват, не лъжат.
Великите са благородни, защото знаят, че Истината е от Бога и не може да се потулва вечно. Бог наказва с Истина, когато и когото реши. Низките като теб мучат във форумите, вместо да си напрегнат умовете и да се покаят..
цитирай
15. demograph - Споделям всяка ваша дума! Вие сте дарена от Бога с Любов към рода!
18.12.2009 22:34
prarodinata каза: - Защо загиваме, как да се спасим
21:55
Колкото повече данни излизат за истинската ни история, толкова повече ще изкристализира Идеята, че ние нямаме друг шанс като народ освен да се завърнем към същността си, да отправим взор към миналото си, за да открием там пътя към бъдещето.
Веднъж приели със сърцата и умовете си прозрението, че ние сме най-старият оцелял народ на тази планета и от нас са тръгвали цивилизационните импулси, повлияли на голяма част от човечеството, ще осъзнаем, че не можем да прилагаме чужди модели за собственото си съществуване, а трябва да търсим отговорите в самите нас.
През всичките хилядолетия българите сме били подлагани на всякакви изпитания, някои от които гибелни, и въпреки това винаги сме намирали силата да се възродим, дори когато е изглеждало невъзможно.
Така ще стане и сега, българите няма да изчезнат, а България ще пребъде и отново ще бъде учител на човечеството! Разбира се в рамките на сегашната противобългарска република това няма как да се случи. Скоро, въоръжени със знанието за истинското ни минало, все повече хора ще откриват защо България е била силна през вековете: имали сме една Вяра, един закон- този на дедите ни- и един Владетел.
Разликите със сегашната аморфна, безнравствена и чужда нам република са огромни. Разликите между изначалната, естествена Българска Вяра и сегашното лицемерно и гибелно гръко-юдейско християнство, срещу което се бореха Богомилите, не биха могли да са по-големи.
Неслучайно днес българите не вярват в Бог, нито ходят в църквите, управлявани от клир, неспособен да скрие комунистическия си произход, затънал в пиянство, ламтеж за пари и материализъм.
Църква, която канонизира Борис I като отплата за това, че погуби елита на народа ни, която канонизира ‘св. Цар Давид’, извършил първият документиран в историята холокост над враговете си, филистимяните (които по една случайност са били преселници от Балканите, наши предци), изгаряйки ги до един в пещи за печене на тухли.

Чудим се защо не отиваме на никъде- ето отговора: Отдалечили сме се от себе си и играем по чужда свирка.
Институциите ни са подменени, Вярата ни е подменена, от 65 години се опитват да подменят и българския Дух.
Враговете на човечеството, които не искат хората да знаят за нашата Мисия се опитват да подменят благородството ни със завист, толерантността ни с мазохизъм, ценностите ни с модни извращения, Вярата ни в Бог и Доброто с груб материализъм, добрината ни със злоба и омраза, простодушието ни с овчедушие.
Дали са успели? Не напълно. Ще ни победят ли? От нас зависи. Възродим ли Духа и чистата си Вяра, ще възкръсне и България.

Първото и най-важното, което можем да направим, е да разпространяваме навред познанието за истинската си история.
Когато се натрупа критичната маса от хора, въоръжени със Знанието и Вярата, ще започне и голямата промяна.
Ще бъде! България не може да загине.
..................................................................
Споделям всяка ваша дума! Поздравявам ви за пламъкът който словото ви излъчва. Апостолите като Спароток се множат! Вие сте един от тях. До година - две, критичната маса трябва да бъде достигната! Нека това е цалта ни. Критичната маса на Народната воля! Благодаря ви. Множим се.
Напред Спароток!
цитирай
16. анонимен - За историята на българите и България
19.12.2009 00:46
http://www.facebook.com/topic.php?uid=76804428111&topic=8592
цитирай
17. sparotok - до всички дали коментар
19.12.2009 07:28
Уважаеми сънародници, уважаеми гръцки съседе!
Умолявам всички вас да отставим на страна емоциите!

Само един спокоен, лишен от страсти диалог е гаранция за разбирателство.
цитирай
18. demograph - Оттеглям си пиперливите думи
19.12.2009 10:35
Да оставим емоциите. Ако в спора липсва култура и взаимно уважение, Истината ще избяга със запушени уши. Хубав ден на всички.
цитирай
19. prarodinata - Благодаря, Демограф
19.12.2009 12:09
demograph написа:

..................................................................
Споделям всяка ваша дума! Поздравявам ви за пламъкът който словото ви излъчва. Апостолите като Спароток се множат! Вие сте един от тях. До година - две, критичната маса трябва да бъде достигната! Нека това е цалта ни. Критичната маса на Народната воля! Благодаря ви. Множим се.
Напред Спароток!


И аз Ви поздравявам!
Важното е неуморно да се пропагандира Истината. Това е един вид лов на души, най-благородният възможен. 1-2 години ми се виждат малко за критичната маса, но пък не се знае дали в близките години няма да се случат събития, които рязко да ускорят процесите, а те са вече задействани и спиране няма. Има малък пробив в стената от българомразие и лъжа, която ни обгражда, и от него вече струи бистра вода. Този пробив ще се разширява, ще избива и отдругаде, докато стената се срути. Неизбежно е.

Колелото се върти- днес сме долу, утре пак ще сме горе.

С нами Богъ!
цитирай
20. prarodinata - Уважаеми сънародници, уважаеми ...
19.12.2009 12:21
sparotok написа:
Уважаеми сънародници, уважаеми гръцки съседе!
Умолявам всички вас да отставим на страна емоциите!

Само един спокоен, лишен от страсти диалог е гаранция за разбирателство.


Здравей, Спароток!

Извинявай, че се отклонявам от темата, както и за разгорещения тон. И все пак ние трябва да използваме всички оръжия, с които разполагаме- и безпристрастните научни доводи, и емоционалните призиви за събуждане на Българското у всеки наш сънародник. У някои от нас то дреме, затрупано от материалистични напластявания и трябва да разтърсиш българинът, да въздействаш на емоциите му, за да се възвърне генетичната му памет. Българщината е преди всичко в сърцето и после в ума, така поне си мисля аз.

Поздрави и действай смело- този път сме от правилната страна на историята :) !
цитирай
21. denijane - Добре де...
19.12.2009 14:02
Но поне според ДНК изследванията публикувани в Уикипедия изглежда, че южните славяни се различават от другите групи по маркерите си. Съжалявам, но ми е изключително неприятно да се причисля към поляците и чехите. А колкото до "стандартните" руснаците, ние сме доста различни от тях поне на външен вид (сравнение между Москва и София, само там съм била), а ето какво казва ДНК тестовете:
Русия: R1a 45 %, R1b 30 %;
Полша: R1a 58 %, R1b 23 %, I2a 12 %, E1b1b 5 %,
България: R1b 41 %, E1b1b 31 %, R1a 28 %.
(Гърция:E1b1b 32 %, R1b 31 % ,
Сърбия: I2a 38 %, E1b1b 20 %, R1a 19 %, R1b 14 % )
Грузия: E1b1b 32 %, R1b 31 %, Ирландия:R1b 88 %, R1a 12 %, Баски :R1b 94 %, R1a 5 %,
Франция:R1b 70 %, E1b1b 13 %, R1a 12 %)
http://www.igenea.com/index.php?content=49&id=13

Ми доста е видна разликата. Не знам доколко може да се вярва на тези изследвания (а и мисля, че повечето са направени от немци), но дори и от тук се вижда, че нашите "славяни" са различни от останалите.
Вярно е, че подобни изследвания са още в начална фаза, но поне аз вярвам на тях повече отколкото на разните древни източници, от които истината трябва да се вади с помощта на статистика. Жалко е, че публикуват само мъжките статистики.

Колкото до арийския ген, да разбирам ли, че сме изкопали арийци и сме ги изследвали?
Извинявам се за зядливия тон, но преди 2 дена четох зловещите обиди на някакви прабългаристи към мен, които също твърдяха, че сме били арийци, и че арийците са ВИСШАТА раса. Съжалявам, но не разбирам какво е това обсебване от арийците. Аз лично бих предпочела да принадлежим към морските хора описани във Ведите или към някоя от древните индийски цивилизации, но това както и да е. Не можем ли да имаме история без тази история да включва арийци? Защо арийският ген да е по-важен от останалите гени? Изобщо не мога да разбера това обсебване от арийците.

Ако мога да помоля, би ли написал пост за арийците? Защото явно наистина ми липсва някакво историческо познание, та не мога изобщо да разбера тази истерия по тях. Моля.
цитирай
22. nkf - Аз предлагам да не се обръща вним...
19.12.2009 14:13
Аз предлагам да не се обръща внимание на представители на едно циганско племе,именуващо се гърци.Подобни непълноценни комедианти могат само да ни забавляват с екзотичните си начини за вдигане на тост.Де се е чуло и видяло носители на гени от суб-сахарският регион,като гърците, да ни поучават Нас на култура
Хегел беше писал ,че "...Атина беше в период на дълбок упадък,когато гърците я населиха" .
Но най-точно са казали нещата римляните
"graeculos histerio"
цитирай
23. sparotok - умереност
19.12.2009 17:38
nkf написа:
Аз предлагам да не се обръща внимание на представители на едно циганско племе,именуващо се гърци.Подобни непълноценни комедианти могат само да ни забавляват с екзотичните си начини за вдигане на тост.Де се е чуло и видяло носители на гени от суб-сахарският регион,като гърците, да ни поучават Нас на култура
Хегел беше писал ,че "...Атина беше в период на дълбок упадък,когато гърците я населиха" .
Но най-точно са казали нещата римляните
"graeculos histerio"


Призовавам Ви към умереност, нека запазим културният тон, това е единственият път към успех.
Възмущението Ви от нападките срещу българската народност на анонимния грък е разбираемо, но точно в тъкъв момент трябва да покажем добро държание.
цитирай
24. sparotok - данни и арийци
19.12.2009 17:47
denijane написа:
Но поне според ДНК изследванията публикувани в Уикипедия изглежда, че южните славяни се различават от другите групи по маркерите си. Съжалявам, но ми е изключително неприятно да се причисля към поляците и чехите. А колкото до "стандартните" руснаците, ние сме доста различни от тях поне на външен вид (сравнение между Москва и София, само там съм била), а ето какво казва ДНК тестовете:
Русия: R1a 45 %, R1b 30 %;
Полша: R1a 58 %, R1b 23 %, I2a 12 %, E1b1b 5 %,
България: R1b 41 %, E1b1b 31 %, R1a 28 %.
(Гърция:E1b1b 32 %, R1b 31 % ,
Сърбия: I2a 38 %, E1b1b 20 %, R1a 19 %, R1b 14 % )
Грузия: E1b1b 32 %, R1b 31 %, Ирландия:R1b 88 %, R1a 12 %, Баски :R1b 94 %, R1a 5 %,
Франция:R1b 70 %, E1b1b 13 %, R1a 12 %)
http://www.igenea.com/index.php?content=49&id=13

Ми доста е видна разликата. Не знам доколко може да се вярва на тези изследвания (а и мисля, че повечето са направени от немци), но дори и от тук се вижда, че нашите "славяни" са различни от останалите.
Вярно е, че подобни изследвания са още в начална фаза, но поне аз вярвам на тях повече отколкото на разните древни източници, от които истината трябва да се вади с помощта на статистика. Жалко е, че публикуват само мъжките статистики.

Колкото до арийския ген, да разбирам ли, че сме изкопали арийци и сме ги изследвали?
Извинявам се за зядливия тон, но преди 2 дена четох зловещите обиди на някакви прабългаристи към мен, които също твърдяха, че сме били арийци, и че арийците са ВИСШАТА раса. Съжалявам, но не разбирам какво е това обсебване от арийците. Аз лично бих предпочела да принадлежим към морските хора описани във Ведите или към някоя от древните индийски цивилизации, но това както и да е. Не можем ли да имаме история без тази история да включва арийци? Защо арийският ген да е по-важен от останалите гени? Изобщо не мога да разбера това обсебване от арийците.

Ако мога да помоля, би ли написал пост за арийците? Защото явно наистина ми липсва някакво историческо познание, та не мога изобщо да разбера тази истерия по тях. Моля.


Ще напиша постинг за арийците, заслужава си.
До тогава запомнете това - Основният арийски принцип е - Добра мисъл, добро дело, добро слово.

Лъжеарийците убиваха, грабеха и лъжеха.

Ариец значи благородник, възвишен, ярък, светъл.
Ариец е този, който помага на по-слабият, а не този, който се тупа по гърдите и си приписва незаслужена слава.

Установено е, че възпитаното поведение и човеколюбивия характер са точна индикация за добри гени, докато егоизмът и злъчният характер говорят за генетични увреждания.
цитирай
25. sparotok - емоции
19.12.2009 17:59
prarodinata написа:
sparotok написа:
Уважаеми сънародници, уважаеми гръцки съседе!
Умолявам всички вас да отставим на страна емоциите!

Само един спокоен, лишен от страсти диалог е гаранция за разбирателство.


Здравей, Спароток!

Извинявай, че се отклонявам от темата, както и за разгорещения тон. И все пак ние трябва да използваме всички оръжия, с които разполагаме- и безпристрастните научни доводи, и емоционалните призиви за събуждане на Българското у всеки наш сънародник. У някои от нас то дреме, затрупано от материалистични напластявания и трябва да разтърсиш българинът, да въздействаш на емоциите му, за да се възвърне генетичната му памет. Българщината е преди всичко в сърцето и после в ума, така поне си мисля аз.

Поздрави и действай смело- този път сме от правилната страна на историята :) !


Емоците предизвикани от родолюбие са нож с две остриета. Могат да предизвикат национална гордост и дори пробуждане, но и да дадат повод да погрешно тълкуване от някои индивиди.
Това може да доведе до пагубни последствия, защото не можеш да контролираш всеки, когото си вдъхновил.
Би ли поел отговорността за всички погрешни действия на хората, разтърсени от емоциите ти?
Спокойният и уравновесеният ще реагира по един начин, а лабилният по друг.

Аз лично смятам, че емоциите трябва да се държат под контрол, правото ни дело трябва да се представя спокойно и умерено...
цитирай
26. sparotok - смях
19.12.2009 18:15
анонимен написа:
абе много нагло напластяваш хилядолетия и данните с склавите сегашни в време.НАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ПРИ ЕДНА ИСТИНСКА СВЕТОВНА ДИСКУСИЯ ЩЕ УВИСНЕШ И ЩЕ ТИ СЕ СМЕЕМ ВСИЧКИ ВЕЛИКИ КУЛТУРИ - ........ААА ИМА И нещо друго - абе аджаба като сте били толкова мощни и велики как нищо бе оставихте бре вулгаряки-склаво-татари турки.......вселенския архитект и космическия разум не са със вас вулгаряки!!!


Знаете ли поговорката- Най-добре се смее този, който се смее последен.
При една дискусия българите няма от какво да се страхуват, но вашите сънародници ще загубят всичко, когато се разбере, че гърците не са дори европейци по произход, а африкански народ.
Херодот бе този, който писа, че гърците идват от Африка. Пак бащата на историята спомена, че погребалните обичаи на гърците са като тези на африканските номади. Статуи от 8-ми и 7-ми век преди Христа показват, че Гърция е била обитавана и от хора с негроиден произход.
Съвременните генетични изследвания са пределно ясни- гърците са народ сроден с етиопците.
Джон Чадуик призна, че липсват каквито и да е било гръцки топоними извън Гърция преди класическия период, докато обекти от микенски тип са разпространени от Китай до Дания и Ирландия.
Чадуик, Бест, Вауднойзен и др. признаха, че имената на най-древните гръцки градове нямат обяснение на гръцки език.

Атина, Микена, Коринт и много други са обясними на български, а не на гръцки.

Писмеността на древните минойци възниква на територията на Тракия, с Линеарен А са документирани тракийски имена като Арей, което е българското име Ярей.

Когато светът види тези дани в систематизиран вид ще се наложи да се извините за злъчните нападки.

България няма да предявява териториални претенции за Пелопонес и Тесалия, но поне от човечност би трябвало да ни върнете Егейска Тракия. Така, като добри съседи ще можем да си сътрудничим за разкриването на нашето общо минало.
цитирай
27. sparotok - Сърдечно Ви благодаря!
19.12.2009 18:17
demograph написа:
Да оставим емоциите. Ако в спора липсва култура и взаимно уважение, Истината ще избяга със запушени уши. Хубав ден на всички.


Сърдечно Ви благодаря!
Давате добър пример!
Дано и другите да Ви последват!
цитирай
28. анонимен - Може да Ви е интересно
21.12.2009 11:32
Dorogie Druzja,
here I would hope to notify Readers of Slavic Languages Forum of some new studies concerning word STELE (old Greek, denotes usually obelisks or blocks of stone with writing or symbols). The study that I found recently published in http://stele-vision.website.orange.co.uk now studies culture of ancient Egypt and argues that there STELE was also seeing device, for magnified visions, bowls and else. The study notices also some old Russian and old Slavonic words similar to STELE!! Have You hear of this study? What do You know of old STELE words in old Russian and old Slavonic writings??
Jar
.................................................................
Аз правя някъкви връзки със"стеле/се", "постилам",, но и със "скеле"/кула за наблюдение/ ако на гръцки се променя както славини=сКлавини.
На англ. stela/sti:lъ/stelean
Не държа за отговор. Заради библията ви пиша.
Демограф
цитирай
29. sparotok - етимологии
21.12.2009 12:13
Английската дума стеле е по-скоро свързана с българските стол, стоя, стойка. Всъщност ангрийската дума е от гръцки произход. Стеле= изправен камък.
Скеле идва от гръцката дума скелай- крака ( скелос = крак).
цитирай
30. анонимен - Re: етимологии
21.12.2009 12:44
Благодаря. Заинтригува ме египетската библия.
Нощес се рових цяла нощ в един сайт на Правда.Ру - Славянски езици. Много сте прав. Руснаците си пишат истории от Сталински времена...и в троянската война били участвали някъкви си "Росси"/демек руси/, "фраките" били изчезнали, българите били турци, но езика им изчезнал в славянското море, славяните били дошли ор Северна Русь... А Войников пък ми дигна кръвното с позоваваното си на любител археолог от татарите, чиято версия за българите-туранци била най-приемлива и как проф.Ценов бил писал смешки за връзката ариици-траки-българи ..уникум.
Много глупост има по света.
Желая ви плодотворен ден и настроение.

цитирай
31. sparotok - троянска война
21.12.2009 12:58
За огорчение на днешните руснаци тряябва да спомена, че нито едно от древните племена оформили руският етнос не е участвало в Троянската война.
Най-северните участници - авий и ипомолги са деди на гетите.
Не съм напълно сигурен, че познавам работите на Войников, но наскоро май четох нещо от него, или от автор с подобно име, бяха пълни глупости.

Ценов е напълно прав траките са наши предци, а древните арийци са си тракийски народ. Всъщност народи защото са били много племена - синти, дардани, бриги, да не забравяме саките- източните скити. Тях персите ги наричат сака хаома варга т.е. скити пиещи хаома ( сома) - свещеното питие на арийците. То се е състояло от кобилешко мляко и билки.

Не трябва да обръщате внимание на автори, които твърдят нещо без да го подкрпят с факти.
цитирай
32. strannica - :)
21.12.2009 19:16
Аз като филолог се впечатлих от думите от стария славяно-руски речник.
Преподавала съм в Украйна на филолози - русисти и украинисти - старобългарски език. Като материя - едно към едно това, което и българските слависти учат. Обаче познайте как се казва в Русия и Украйна този предмет, какво пише на учебника? "Старославянски език". Старобългарският език е изключен от тяхната наука като понятие изобщо. Отделни учени си позволяват да споменават истината. Древните чехи са говорили на старочешки - няма проблем, ще им го признаем! Древните поляци са говорили на някакъв старополски - също няма проблем, признаваме им го! Древните българи са говорили на .......ааа, не, стоп, никакъв старобългарски! Те са говорили на старославянски!
Това всъщност е огромна тема.

И още: не знам колко точно е стар този речник, но би трябвало да е доста стар - някъде от най-късно 13 век. Езикът, дефиниран като руски, е староруски - повечето от тези думи сега ги има в украинския, но не и в руския език.
цитирай
33. sparotok - речник
21.12.2009 19:53
strannica написа:
Аз като филолог се впечатлих от думите от стария славяно-руски речник.
Преподавала съм в Украйна на филолози - русисти и украинисти - старобългарски език. Като материя - едно към едно това, което и българските слависти учат. Обаче познайте как се казва в Русия и Украйна този предмет, какво пише на учебника? "Старославянски език". Старобългарският език е изключен от тяхната наука като понятие изобщо. Отделни учени си позволяват да споменават истината. Древните чехи са говорили на старочешки - няма проблем, ще им го признаем! Древните поляци са говорили на някакъв старополски - също няма проблем, признаваме им го! Древните българи са говорили на .......ааа, не, стоп, никакъв старобългарски! Те са говорили на старославянски!
Това всъщност е огромна тема.

И още: не знам колко точно е стар този речник, но би трябвало да е доста стар - някъде от най-късно 13 век. Езикът, дефиниран като руски, е староруски - повечето от тези думи сега ги има в украинския, но не и в руския език.


Речникът е от 1422 година, ако не се лъжа, но това може да е просто препис.
Думите дефинирани като руски са наистина украински. Всъщност най-старата Русия е Киевска Русия.
цитирай
34. demograph - Милите руснаци
22.12.2009 23:00
На маймуни са ги направили техните тирани.
Да не смеят да си кажат на какъв език са говорили предците им..!?
В същност.Руснаците са по-сетнешна версия на, самоелинизиралите се гърци /Катаревус-димотики/ самороманизиралите се даки/траки, славяни, българи/ и пример за македонеещите се българи.
Те, руснаците са яхнали през средновековието, не само писмеността ни, но от там и езика "старославянския"=старобългарски и така са тръгнали към величието, открадвайки чуждо величие.
Ей за това истинската история е стратегически важна за нас.
Давай Спароток!
цитирай
35. анонимен - Към родния език жкк с любов
04.01.2010 21:13
Статията претендира за научност, но научността и обективността в нея липсват.
Почти всички посочени думи са общославянски или с общославянски корен, но авторът явно няма понятие от историческата и сравнителната граматика на славянските езици.
Убедете се сами:

Славянски- Руски
азъ - я. – староруски (стрс.) – ЯЗЪ; ст. пол., ст. чешки, словен. JAZ;
бисе(р) -перла. – стрс. БИСЬРЪ < араб. (през тюрк.) busra;
бубреги-почки, нырки. – руски (рс) – БУБРЕГ ; сръб. хърв., словен., BUBREG < (тюрк.) b&#246;brek;
врагъ – ворогъ – рс. ВРАГ; сръб. хърв., VRAG; пол. WRAG;
врата- ворота. – сръбск.-хърв., словен., чеш. VRATA; полски WROTA;
власть – влада – рс. ВЛАСТЬ; чеш. VLAST;
жилище-мешканье, дом – рс. ЖИЛИЩЕ;
заключеніе – zамкненье – рс. ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
количество-колкость – рс. КОЛИЧЕСТВО;
лице – особа – рс. ЛИЦО; пол., чеш., сръб. хърв., словен., LICE;
лоза- виноградный прутъ. – рс. ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА; пол., словен., словаш. LOZA;
мракъ – морокъ – рс. МРАК; чеш., сръб. хърв., словен., MRAK; пол. MROK;
оружіе - бронь, zброя – рс. ОРУЖИЕ; чеш.ОРУЖИ; сръб. хърв. ОРУЖJЕ; пол. ОРЕНЖЕ; словен. ОРОНЖЕ;
пакост- перешкода – рс. ПАКОСТЬ; чеш., сръб. хърв. PAKOST; пол. ПАКОШЧ;
раб – неволникъ – рс. РАБ;
сладость – солодкость – рс. СЛАДОСТЬ;
смиренiе – покора – рс. СМИРЕНИЕ;
трапеза- столъ. – рс. ТРАПЕЗА; пол., срб. TRAPEZA < гр. trapezа;
требованїе – потреба – рс. ТРЕБОВАНИЕ;
трудъ – праця – рс. ТРУД; пол., чеш., сръб. хърв., словен. TRUD;
трудолюбiе – коханьеся в праци – рс. ТРУДОЛЮБИЕ;
хрaбрость - можность, дужость – рс. ХРAБРОСТЬ;
шествiе – хожене – рс. ШЕСТВИЕ.

Авторът явно е забравил, че когато се пише върху родната история и родния език, трябва да се подхожда с обич, изключително внимателно и отговорно, защото, мисля, „защита” като в тази статия си е жива подигравка.
цитирай
36. sparotok - цел
04.01.2010 22:05
анонимен написа:
Статията претендира за научност, но научността и обективността в нея липсват.
Почти всички посочени думи са общославянски или с общославянски корен, но авторът явно няма понятие от историческата и сравнителната граматика на славянските езици.
Убедете се сами:

Славянски- Руски
азъ - я. – староруски (стрс.) – ЯЗЪ; ст. пол., ст. чешки, словен. JAZ;
бисе(р) -перла. – стрс. БИСЬРЪ < араб. (през тюрк.) busra;
бубреги-почки, нырки. – руски (рс) – БУБРЕГ ; сръб. хърв., словен., BUBREG < (тюрк.) b&#246;brek;
врагъ – ворогъ – рс. ВРАГ; сръб. хърв., VRAG; пол. WRAG;
врата- ворота. – сръбск.-хърв., словен., чеш. VRATA; полски WROTA;
власть – влада – рс. ВЛАСТЬ; чеш. VLAST;
жилище-мешканье, дом – рс. ЖИЛИЩЕ;
заключеніе – zамкненье – рс. ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
количество-колкость – рс. КОЛИЧЕСТВО;
лице – особа – рс. ЛИЦО; пол., чеш., сръб. хърв., словен., LICE;
лоза- виноградный прутъ. – рс. ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА; пол., словен., словаш. LOZA;
мракъ – морокъ – рс. МРАК; чеш., сръб. хърв., словен., MRAK; пол. MROK;
оружіе - бронь, zброя – рс. ОРУЖИЕ; чеш.ОРУЖИ; сръб. хърв. ОРУЖJЕ; пол. ОРЕНЖЕ; словен. ОРОНЖЕ;
пакост- перешкода – рс. ПАКОСТЬ; чеш., сръб. хърв. PAKOST; пол. ПАКОШЧ;
раб – неволникъ – рс. РАБ;
сладость – солодкость – рс. СЛАДОСТЬ;
смиренiе – покора – рс. СМИРЕНИЕ;
трапеза- столъ. – рс. ТРАПЕЗА; пол., срб. TRAPEZA < гр. trapezа;
требованїе – потреба – рс. ТРЕБОВАНИЕ;
трудъ – праця – рс. ТРУД; пол., чеш., сръб. хърв., словен. TRUD;
трудолюбiе – коханьеся в праци – рс. ТРУДОЛЮБИЕ;
хрaбрость - можность, дужость – рс. ХРAБРОСТЬ;
шествiе – хожене – рс. ШЕСТВИЕ.

Авторът явно е забравил, че когато се пише върху родната история и родния език, трябва да се подхожда с обич, изключително внимателно и отговорно, защото, мисля, „защита” като в тази статия си е жива подигравка.


Здравейте анонимни господине/госпожо!

Не мога да разбера какво точно целите, наистина съм в пълно неведение...

Преди да отправите критика е разумно да прочетете повече нещо от автора, когото атакувате.

Никога не съм отричал, че българският език е сроден на полски, словенски, руски. Правил съм сравнение на тракийски думи с полски и т.н. Това някакси убягва на винманието Ви.

Вие изваждате нещата от контекстта. Основната линия в постинга е, че в Ранното Средновековие с определението славяни е наречено населението в пределите на Дунавска България.

Ако имате други данни, представете ги!
Да говорим по същество и да не се отдаваме на дребнавости!

Да, посочените думи ги има и в други народи, но бихте ли ми казали от кой славянски народ руснаци и украинци вземат писмеността си? От поляци и словенци ли, или от българи?

Вие изполвате стара информация в сравненията си, с които се опитвате да кажете, че бъркам.

Бисер не е арабска дума, защото няма смисъл на арабски, проверил съм го отдавна и съм се консултирал с арабисти.

Бъбрек може да съществува в турския език, но там няма обяснение за думата. По този въпрос също съм търсил съвет от специалист. Бъбрек е арийска дума, идва от бабру-кафяв, какъвто е и цветът на бъбрека.

Трапеза не е гръцка дума, в гръцки няма обяснение за нея. Значението е ниска, а трапезата е точно това- ниска маса. Трапеза едва от трап, което е по-новият вариант на тракийската дума тарп-трап.

Когато решите отново да критикувате, критикувайте по същество!цитирай
37. анонимен - Спараток, може да си играете с ет...
07.01.2010 14:32
Спараток, може да си играете с етнонимите колкото искате, но как ще обясните големите разлики в материалната култура на обществата, които отъждествявате? Къде виждате например приемственост между античната и ранносредновековната керамика, която да позволява да правите своите заключения? Мога да ви задам още десетки подобни въпроси, но едва ли ще ви убедя в несъстоятелността на етимологичните ви еквилибристики ...
цитирай
38. sparotok - БЛАГОДАРЯ!
07.01.2010 14:50
анонимен написа:
Спараток, може да си играете с етнонимите колкото искате, но как ще обясните големите разлики в материалната култура на обществата, които отъждествявате? Къде виждате например приемственост между античната и ранносредновековната керамика, която да позволява да правите своите заключения? Мога да ви задам още десетки подобни въпроси, но едва ли ще ви убедя в несъстоятелността на етимологичните ви еквилибристики ...


Благодаря за въпроса!
Тук се подхлъзнахте здраво отваряйки въпроса за приемствеността.

Почитаният от вас П. Цветков призна, че няма разлика между домашната тракийска и домашната славянска керамика като отдаде приликите на еднаквите условия на производство.
Това е смехотворно обяснение. По логиката на Вашият идол - Цветков не би трябвало да има разлика между старосаксонска, староиберийска и старославянска керамика...обаче разлики има и то огромни.

Приликата между старата славянска керамика и тракийската се дължи на това, че принадлежат на един и същи етнос. Симоката обяснява съвсем ясно, че гети е древното име на славяните.

Прилики има и в погребалните ритуали. Херодот свидетелства, че за траките е типично жената да следва мъжа си в гроба. Псевдомаврикий казва същото за славяните.
Херодот споменава за военните игри след погребението на тракиец, това е славянската тризна - бойни игри при погребение.

Прилики виждаме и в религията. Тракийският Перкун е славянскиян Перун. Тракийският Балей е славянският Белобог. Тракийската Земеля е славянската Земля. Тракийският Арес е славянският Яровит. Тракийският Керсул е славянският Чернобог....Тракийските езерни нимфи са и славянските русалки...Щях да забравя - Вашите учители укриха от българският народ, че общославянската дума БОГ е новият вариант на тракийската Багайос.

Това, че Вашите учители укриват и манипулират данни показва само, че се страхуват от истината.

Очаквам другите Ви възражения!
Заповядайте!цитирай
39. анонимен - Честно казано изобщо не знам кой е ...
07.01.2010 17:13
Честно казано изобщо не знам кой е Цветков... Но пък съм магистър по археология от СУ и съм виждала доста керамика на терен. По вашата логика излиза, че населението по нашите земи е едно и също, само дето някак си е "забравило" в ранното средновековие да използва бързо грънчарско колело и още ред други технологични похвати от предримската епоха... Аз ви поставих въпроса за материалната култура, а отговорът Ви много бързо прелива в религия и псевдоетимология
цитирай
40. sparotok - сравнение
07.01.2010 17:52
Анонимни господине/госпожо!
Да оставим на страна Цветков тогава.
Аз също съм правил сравнение на старославянска и тракийска керамика. Използвал съм следната работа -
P.M. Barford, The Early Slavs, The British Museum Press, London, 2001;
Аз също съм виждал керамика от терен, а също и тази, коато пазите в тайните депа. Слава Богу има и съвестни музейни работници нежелаещи да вземат участие в провежданият от Вас и съмишлениците Ви културен геноцид.

Би трябвало да Ви е пределно известно, че има и груба тракийска керамика. Това Вие някакси пропускате. Известни са ми и машинациите на Вашите съмишленици по отношение на датировка и идентификация на артефакт. Грубо ли е - става славянско, хубаво ли е - тракийско. Като славянско не се идентифицира нищо от преди V-VI-ти век. Колко удобно! Манипулацията с понятията не е наука.

Би трябвало да знаете, че в Ранното Средновековие пада качеството и на римската керамика, всъщност наблюдава се всеобщ упадък. Причината не е изместване на един етнос от друг, а на обедняване на обществото в резултат на много войни.

Относно материалната култура искам да Ви напомня за работата на Вашия колега Николай Колев - Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Traditionellen Ackerbau und Viezucht der Bulgarien.
Колев има доблестта да каже, че традиционните български земеделски сечива, а и пастирски атрибути са от тракийски произход.
Само моля Ви, не ми казвайте, че и този автор не познавате!

Има и друго. Щом сте магистър по археология би трябвало да Ви е известно, че орнаментите по идолите от Бронзовата Епоха на Тракия са характерни и за българската национална носия, също и за носията на румънци, украинци, руснаци.
Има достатъчно публикации на тази тема.

Това, което аз споменах за славянските погребални ритуали и приликата им с тракийските спада към материалната култура. Дано да сте запозната с работите на Барфорд.

Бихте ли ми обяснили къде точно в отговора си към Вас се занимавам с псевдоетимологии?
цитирай
41. анонимен - blagodarsko kum sparatok
08.01.2010 12:56
Междо другото, реших да драсна някой ред за "траките", които какви ли не бяха изкарани от съвременните учени, де българи, де чужденци, като по този начин отвличат вниманието от полезрението на истинският проблем и ни наслагват грешни представи за истинската реалност. Аз съм на принципа, че всеки има място под слънцето, и именно зраси това, не съм съгласен да определят чужденци историята на един толкова славен народ като българският, отчуждаването на българите по име и по род е било засвидетелствано още от времето на Паисий, когато е създадена "Славната българска история", най-вероятно пречупено име през социалистическите идеи на 20-ти век. През епохата на написването на Историята е имало гърцизиране, сърбизиране, русофилщина, търцизация и прочие. Днес се наблюдава същият феномен на самоопределянето на българите като "други"! Но нека се върна на темата!
Аз имах предвид, че точно поради съветската идеология да натрапи своя империализъм едва ли не като всесъществуващ, забатачиха историята на дригите народи, като българите не бяха искарани какви ли не и монголи бяхме и татари бяхме и славяни бяхме (угро-фини) и какви ли не, но истината излиза на яве рано или късно. наскоро разбрах, че от българските земи през 19 век са били изнесени и унищожени важни книги-паметници на културата, за да нямаме история и да ни натрапят чужда.
По мои груби изчисления не може "вторият по големина народ, след индийците" да изчезне така лесно, както се твърди от съвременната история и не може славяните така мистериозно да се появят едва ли не от нищото. Руснаците не могат да проумеят, че произхода на държавата си я дължат на скито-сарматите, като нека разясня името на руснаците - "рух" на ирански значи бял, светул, блестящ, страшно наподобяващо на роксоланите, на другите скити. Значи ако се позамислим малко, то според древните автори траките били скити, според някои изследвания съвременните българи имат скитрки произход или тракийски, то следователно най-малкото българите ако не са траки, то са доста близки по крув за да могат толкова бързо да образуват държавно обединение като България. Нека престанат да ни изкарват, че сме слезли от Памир или от Монголските плата о че сме били татари, защото аз например нито съм с дръпнати очи, нито съм някакъв късокрак и съм по-бял от най-белите и не мисля че може да се поругава българската история!
Благодарен съм на Спароток че пише подобни статии, защото неговите виждания най-много се доближават до моите. Аз например се радвам че съм българин, радвам се че българите са благородни, не веднъж доказано за хилядолетната си история, показващи благородство у победените и коварна завист у враговете си. Не напразно сега големите за деня са западните държави, като Германия, Франция, Англия и други, които аз лично много уважавам, защото са измислили много изобретения, с които си служим днес, но и съм разочарован от тях да изкарват българите такива, каквито не са, докато те преди, когато по нашите земи е благоденствала най-развитата цивилизация за времето си, те са ходели с кожи по себе си и са се хранели с коренчета и ловуване, а сега се перчат със своя благороден произход, и някои от тях хулят неправдоподобно българите. Жалко наистина!
Аз смятам, че да победиш някого в битка означава сила, а да му простиш, това е благородство, чувство, засвидетелствано единственно у благородните хора!
цитирай
42. sparotok - истината не може да се спре
10.01.2010 13:49
анонимен написа:
Междо другото, реших да драсна някой ред за "траките", които какви ли не бяха изкарани от съвременните учени, де българи, де чужденци, като по този начин отвличат вниманието от полезрението на истинският проблем и ни наслагват грешни представи за истинската реалност. Аз съм на принципа, че всеки има място под слънцето, и именно зраси това, не съм съгласен да определят чужденци историята на един толкова славен народ като българският, отчуждаването на българите по име и по род е било засвидетелствано още от времето на Паисий, когато е създадена "Славната българска история", най-вероятно пречупено име през социалистическите идеи на 20-ти век. През епохата на написването на Историята е имало гърцизиране, сърбизиране, русофилщина, търцизация и прочие. Днес се наблюдава същият феномен на самоопределянето на българите като "други"! Но нека се върна на темата!
Аз имах предвид, че точно поради съветската идеология да натрапи своя империализъм едва ли не като всесъществуващ, забатачиха историята на дригите народи, като българите не бяха искарани какви ли не и монголи бяхме и татари бяхме и славяни бяхме (угро-фини) и какви ли не, но истината излиза на яве рано или късно. наскоро разбрах, че от българските земи през 19 век са били изнесени и унищожени важни книги-паметници на културата, за да нямаме история и да ни натрапят чужда.
По мои груби изчисления не може "вторият по големина народ, след индийците" да изчезне така лесно, както се твърди от съвременната история и не може славяните така мистериозно да се появят едва ли не от нищото. Руснаците не могат да проумеят, че произхода на държавата си я дължат на скито-сарматите, като нека разясня името на руснаците - "рух" на ирански значи бял, светул, блестящ, страшно наподобяващо на роксоланите, на другите скити. Значи ако се позамислим малко, то според древните автори траките били скити, според някои изследвания съвременните българи имат скитрки произход или тракийски, то следователно най-малкото българите ако не са траки, то са доста близки по крув за да могат толкова бързо да образуват държавно обединение като България. Нека престанат да ни изкарват, че сме слезли от Памир или от Монголските плата о че сме били татари, защото аз например нито съм с дръпнати очи, нито съм някакъв късокрак и съм по-бял от най-белите и не мисля че може да се поругава българската история!
Благодарен съм на Спароток че пише подобни статии, защото неговите виждания най-много се доближават до моите. Аз например се радвам че съм българин, радвам се че българите са благородни, не веднъж доказано за хилядолетната си история, показващи благородство у победените и коварна завист у враговете си. Не напразно сега големите за деня са западните държави, като Германия, Франция, Англия и други, които аз лично много уважавам, защото са измислили много изобретения, с които си служим днес, но и съм разочарован от тях да изкарват българите такива, каквито не са, докато те преди, когато по нашите земи е благоденствала най-развитата цивилизация за времето си, те са ходели с кожи по себе си и са се хранели с коренчета и ловуване, а сега се перчат със своя благороден произход, и някои от тях хулят неправдоподобно българите. Жалко наистина!
Аз смятам, че да победиш някого в битка означава сила, а да му простиш, това е благородство, чувство, засвидетелствано единственно у благородните хора!


Истината не може да се спре!
Живеем във века но информацията. Само с бясно отричане на тракийският ни произход враговете ни няма да успеят да сеят повече заблуди.
Българинът се пробужда и това буди страх у определена група хора. Напразно разбира се, ние сме благороден народ, на когото примитивното чувство на омразата е чуждо.
цитирай
43. denijane - Истината не може да се спре! ...
10.01.2010 14:06
sparotok написа:

Истината не може да се спре!
Живеем във века но информацията. Само с бясно отричане на тракийският ни произход враговете ни няма да успеят да сеят повече заблуди.
Българинът се пробужда и това буди страх у определена група хора. Напразно разбира се, ние сме благороден народ, на когото примитивното чувство на омразата е чуждо.

А може би точно възбуждането на тази омраза е целта??? Защото понякога като чета коментарите по най-различни места в нета, направо се плаша. Благородни ли?! Последното ми травмиране беше от нюз.бг и една статия за домашните кучета. Е, няма такива отвратителни коментари. И защо? Няма отговор. Превърнали са ни от скити в скотове. Съжалявам, че всеки път като коментирам тук е за да изкажа възмущението си, но проблемът е, че аз също вярвам, че сме велик народ. И просто не мога да проумея как сме претърпели такъв фазов преход. И то дори не е само сред най-неуките хора, виждала съм го на доста по-високо ниво и е меко казано грозно.

Дано тези постове да събудят най-накрая българския дух, но само се надявам, траките да не се превърнат в прабългарите на следващото столетие и разни младежи с бръснати глави да си намират повод да се държат като изроди заради тях. Защото в крайна сметка каквито и да сме били някога, важно е какви сме сега.
цитирай
44. sparotok - имате право
10.01.2010 15:02
denijane написа:
sparotok написа:

Истината не може да се спре!
Живеем във века но информацията. Само с бясно отричане на тракийският ни произход враговете ни няма да успеят да сеят повече заблуди.
Българинът се пробужда и това буди страх у определена група хора. Напразно разбира се, ние сме благороден народ, на когото примитивното чувство на омразата е чуждо.

А може би точно възбуждането на тази омраза е целта??? Защото понякога като чета коментарите по най-различни места в нета, направо се плаша. Благородни ли?! Последното ми травмиране беше от нюз.бг и една статия за домашните кучета. Е, няма такива отвратителни коментари. И защо? Няма отговор. Превърнали са ни от скити в скотове. Съжалявам, че всеки път като коментирам тук е за да изкажа възмущението си, но проблемът е, че аз също вярвам, че сме велик народ. И просто не мога да проумея как сме претърпели такъв фазов преход. И то дори не е само сред най-неуките хора, виждала съм го на доста по-високо ниво и е меко казано грозно.

Дано тези постове да събудят най-накрая българския дух, но само се надявам, траките да не се превърнат в прабългарите на следващото столетие и разни младежи с бръснати глави да си намират повод да се държат като изроди заради тях. Защото в крайна сметка каквито и да сме били някога, важно е какви сме сега.


Имате право, че определени личности целят да създадат колкото се може повече омраза в обществото ни. Тези хора обаче не са българи. Преди време направих проучване заедно с един приятел. Решихме да проучим произхода на хората хулещи българщината. Оказа се, че огромна част от тези "българи" са потомци на чужденци с екзотични имена. Хулниците не бяха и християни.

Отвратителните коментари са на хора мразещи българщината. Вилнеейки в нета те искат да създадат впечатлението, че българинът дегенерира. Това е стар трик. Психолозите имат една поговорка - Изкрещи на едно куче десет пъти, че е бясно и то наистина ще побеснее...

Така е и с нас. Внушават ни - Българите са прости, завистливи, зли....и малко по малко някои започват да го вярват. Човек възприема за истина това, което чува най-често. Ето така ни промиват мозъците.

Българите обаче не са нито по-лоши от другите народи, нито по-завистливи, нито по-зли. Всяко стадо си има и мърша. Навсякъде има добри и по-малко добри хора.

Изпитвам възхищение от българите за това, че в тези трудни времена все още има много човечност и благородство. Все още се мисли за ближния и за слабия. Нека се концентрираме върху това, а не върху нечии злобни коментари.
Лесно е да си филантроп, ако живееш в богато общество. При нас реалността е друга. Ние сме ограбени и унижени. Съзнанието на мнозина е промито от безсъвестни личности, медиите вместо да показват красивото бълват вулгарност...
Смайващо е, че при тези условия болшинството от народът ни се държи по български - помага на слабите, вярва във доброто.

Как да не се възхищавам от българският народ!
цитирай
45. demograph - ОРУЕЛ НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ
12.01.2010 23:48
Това е което се случва с живота ни. Опитват се да направят от българина мучащо животно, което да не разбира, че го водят на кланицата. Кой? Знае се.
Етносът ни е в опасност! Раждайте много деца! В това е смисълът на живота. Това е отговорът на заплахата.Държавата ни не е българска. Не очаквайте от нея да спасява българия. Държавата служи за изтребването на българите.
Раждайте много българчета!
цитирай
46. анонимен - Към родния език с любов
13.01.2010 00:35
Здравейте Спароток,
Чувствам се длъжен да Ви отговоря.

1. Цитат: „Да, посочените думи ги има и в други народи, но бихте ли ми казали от кой славянски народ руснаци и украинци вземат писмеността си? От поляци и словенци ли, или от българи?”

Русите вземат писмеността от България, но не от езика на българите, за който се знае изключително малко, а от езика на славяните, чиито писменост и език били официални в България след 10 век. От създаването на славянската писменост до 14 век, никъде не се говори за български, а за славянски език, свидетелство за което е така нареченото „Лондонско четвероевангелие”, което ПРЕЗ 1355/1356 година по заповед на цар Иван Александър „БИДЕ ПРЕВЕДЕНО ОТ ГРЪЦКИ СЛОВА НА НАШАТА СЛАВЯНСКА РЕЧ и бе положено за показ”?

2. Цитат: „Бисер не е арабска дума защото няма смисъл на арабски (Sik!),, проверил съм го отдавна и съм се консултирал с арабисти.”

Вярвам, че сте се консултирали с арабисти, но по-вероятно те да са всичкологисти от рода Петър Добрев, Живко Войников и пр. български „учени”.

Всички езиковеди, занимавали се с етимологията на думите в славянските езици (Младенов, Фасмер, Сравски, Елезович, Лохман, Мелиорански, Бернекер и др.), етимологизират думата бисер като арабска. Възхожда към думата БИЗР, БИЗРЕ ‘семе, семка, зърно’.

3. Цитат: „Бъбрек може да съществува в турския език, но там няма обяснение за думата. По този въпрос също съм търсил съвет от специалист. Бъбрек е арийска дума, идва от бабру-кафяв, какъвто е и цветът на бъбрека.”

Етимологически невъзможно е думата БЪБРЕК да е произлязла от бабру, защото:
– индоевропейското А дава в старославянски А, индоевропейското У дава Ъ, така че цитираната дума би трябвало да се развие като БАБРЪ;
– старославянската гласна У, отбелязвана по подобие на гръцки с буквосъчетанието ОУ, произлиза от индоевропейското OW и в такъв случай eтимонът на етимологизиранат дума би трябвало да бъде БАБРОW;
– освен това необходимо е до се обясни появата на краесловното К.

Старославянската дума е БУБРЕГЪ и тя закономерно дава в български БЪБРЕК.

(От друга страна, ако се изхожда от думата кафяв, не би ли било по-логично така да бъде наречен черния дроб, който също е кафяв, но е много по-голям и първо той се набива на очи.)

Всички езиковеди, занимавали се с етимологията на думите в славянските езици (Младенов, Фасмер, Миклошич, Маценауер, Локоч, Елезович и др.), етимологизират думата БЪБРЕК като тюркска със същото значение. Основното разминаване е дали е останала от езика на прабългарите, или от езика на аврите.

Във връзка с цитата имам и един личен въпрос:
Къде мога да прочета за арийския език – досега не сам чувал за съществуването му?


4. Цитат/ „Трапеза не е гръцка дума, в гръцки няма обяснение за нея. Значението е ниска, а трапезата е точно това- ниска маса. Трапеза едва от трап, което е по-новият вариант на тракийската дума тарп-трап.” (Sik!)

Думата ТРАПЕЗА, която по фонетичен облик и морфемен състав е гръцка по произход заемка в български език, представлява стегната форма на думата ТЕТРАПЕЗА в резултат на елизия на първата сричка и има значение ‘с четири крака’.
цитирай
47. sparotok - отговор
13.01.2010 13:41
анонимен написа:
Здравейте Спароток,
Чувствам се длъжен да Ви отговоря.

1. Цитат: „Да, посочените думи ги има и в други народи, но бихте ли ми казали от кой славянски народ руснаци и украинци вземат писмеността си? От поляци и словенци ли, или от българи?”

Русите вземат писмеността от България, но не от езика на българите, за който се знае изключително малко, а от езика на славяните, чиито писменост и език били официални в България след 10 век. От създаването на славянската писменост до 14 век, никъде не се говори за български, а за славянски език, свидетелство за което е така нареченото „Лондонско четвероевангелие”, което ПРЕЗ 1355/1356 година по заповед на цар Иван Александър „БИДЕ ПРЕВЕДЕНО ОТ ГРЪЦКИ СЛОВА НА НАШАТА СЛАВЯНСКА РЕЧ и бе положено за показ”?

2. Цитат: „Бисер не е арабска дума защото няма смисъл на арабски (Sik!),, проверил съм го отдавна и съм се консултирал с арабисти.”

Вярвам, че сте се консултирали с арабисти, но по-вероятно те да са всичкологисти от рода Петър Добрев, Живко Войников и пр. български „учени”.

Всички езиковеди, занимавали се с етимологията на думите в славянските езици (Младенов, Фасмер, Сравски, Елезович, Лохман, Мелиорански, Бернекер и др.), етимологизират думата бисер като арабска. Възхожда към думата БИЗР, БИЗРЕ ‘семе, семка, зърно’.

3. Цитат: „Бъбрек може да съществува в турския език, но там няма обяснение за думата. По този въпрос също съм търсил съвет от специалист. Бъбрек е арийска дума, идва от бабру-кафяв, какъвто е и цветът на бъбрека.”

Етимологически невъзможно е думата БЪБРЕК да е произлязла от бабру, защото:
– индоевропейското А дава в старославянски А, индоевропейското У дава Ъ, така че цитираната дума би трябвало да се развие като БАБРЪ;
– старославянската гласна У, отбелязвана по подобие на гръцки с буквосъчетанието ОУ, произлиза от индоевропейското OW и в такъв случай eтимонът на етимологизиранат дума би трябвало да бъде БАБРОW;
– освен това необходимо е до се обясни появата на краесловното К.

Старославянската дума е БУБРЕГЪ и тя закономерно дава в български БЪБРЕК.

(От друга страна, ако се изхожда от думата кафяв, не би ли било по-логично така да бъде наречен черния дроб, който също е кафяв, но е много по-голям и първо той се набива на очи.)

Всички езиковеди, занимавали се с етимологията на думите в славянските езици (Младенов, Фасмер, Миклошич, Маценауер, Локоч, Елезович и др.), етимологизират думата БЪБРЕК като тюркска със същото значение. Основното разминаване е дали е останала от езика на прабългарите, или от езика на аврите.

Във връзка с цитата имам и един личен въпрос:
Къде мога да прочета за арийския език – досега не сам чувал за съществуването му?


4. Цитат/ „Трапеза не е гръцка дума, в гръцки няма обяснение за нея. Значението е ниска, а трапезата е точно това- ниска маса. Трапеза едва от трап, което е по-новият вариант на тракийската дума тарп-трап.” (Sik!)

Думата ТРАПЕЗА, която по фонетичен облик и морфемен състав е гръцка по произход заемка в български език, представлява стегната форма на думата ТЕТРАПЕЗА в резултат на елизия на първата сричка и има значение ‘с четири крака’.


Благодаря Ви за реакцията!

Сега ще можем до доизясним няколко неща.
1. Говорите за ИНДО-ЕВРОПЕЙСКО -А.
Това е изкуствено понятие въведено отдавна от М.Мюлер, който не е разполагал с данните, с които разполагаме днес. Не осъзнавате ли абсурдността на твърдението - индоевропейското А дава в старославянски А?
Питате защо черният дроб, имащ също кафяв цвят не е именуван по цвета си.
Сърцето господине, се намира в средата на гръдта, от там идва и името му. Носът се намира в средата на лицето и е видим за разлика от сърцето, но названието нос няма нищо общо със среда.
Моята и Вашата логика не са логиката на древните.

Питате за арийският език. Във Ведите държавата на арийците е наречена Ария варта, а прославените благородници са наречени Ария.
Най-древната форма на санскрит е и търсеният от Вас арийски език. Названието санскрит е наложено по-късно, ако не се лъжа от Панини и точното произношение е самшкрта.
Държа да отбележа, че не използвам названието арийски с цел да пропагандирам расово превъзходство и да определям определена група хора като низши. Целта ми е да покажа историческата действителност, а именно, че само палеобалканските народи имат право над това име.

По отношение на трапеза ще обърна вниманието Ви на следното
За да може една дума да е заемка в езика ни, то тя нито би трябва да е обяснима, нито пък предметът, в случая трапезата трябва да е позната на българите.
Каква е реалността. Още от най-дълбока древност в Тракия ниската масичка- трапеза е позната. Среща се и при сарматите. Ниските масички - трапеза не винаги са с три крачета, има и такива с четири, запознайте се с древната материална култура на траките. Дж. Чадуик призна, че гърците наследяват много названия на предмети от бита от друг, много по-древен народ. Според класическите автори този по-древен народ са трако-пеласгите.

Трапеза е една от многото български заемки в гръцкия. Цървули, сърп, торба нашите съседи превръщат в арвули, арпе, торбас.
Вече казах, че значението на трапеза е -ниска и идва от трак.дума тарп, която е древен вариант на съвременната трап.


За арабската етимлогия на бисер не мога да се съглася. Младенов и Фасмер са всичко друго, но не и непредубедени. Знаете много добре, че ако един известен учен каже нещо, то бива често прието още от десетки други, без те самите да са направили проучване. Не е ли така?

цитирай
48. анонимен - Минаващ
15.01.2010 16:50
Уважаеми Спароток, моля да ми обясните какво значение има кои са били предците ни преди хиляда години. Имам предвид следното - това са цивилизации до чието наследство( културно, езиково или пък генетично) нямаме пряка връзка. Днес живеем в държава съставена от българи, цигани, турци, помаци, гагаузи, гърци, македонци, арменци, евреи и т.н. Живеем в общия европейски дом под мотото "Единни в многообразието" в глобален свят без граници. Има ли смисъл да се ровим в родово-племенната история на човечеството за да търсим своята идентичност ?
цитирай
49. sparotok - значение
15.01.2010 17:59
анонимен написа:
Уважаеми Спароток, моля да ми обясните какво значение има кои са били предците ни преди хиляда години. Имам предвид следното - това са цивилизации до чието наследство( културно, езиково или пък генетично) нямаме пряка връзка. Днес живеем в държава съставена от българи, цигани, турци, помаци, гагаузи, гърци, македонци, арменци, евреи и т.н. Живеем в общия европейски дом под мотото "Единни в многообразието" в глобален свят без граници. Има ли смисъл да се ровим в родово-племенната история на човечеството за да търсим своята идентичност ?


Няма общ европески дом господине! Няма единност. Има такива радващи се на добър живот ( в Западна Европа) и такива, които се използват за евтина работна ръка...познайте кои са.

Рим е бил космополитен град, но това не е пречило на римляните да помнят историята си и да уважават предците си.

Всеки, който е забравил миналото си ие изневерил на старите идеали е изчезнал.
цитирай
50. анонимен - BALGARIA,BALGARIA,BALGARIA
31.01.2010 15:54
BALGARIA,NE VSEKI E DOSTOEN DA PROIZNESE SVIATOTO I IME A OSHTE PO-MALKO DA GO NOSI VAV VENITE SI."AKO SVETA NAUCI ISTORIATA NA BALGARITE,SHTE POZNAE I SVOIATA".ZASHTOTO,KOGATO BOGOVETE GOVORIAT,PRASTTA MALCI!!!
цитирай
51. анонимен - Истината ще ви направи свободни...
28.03.2010 23:34
Ако някой не знае от къде е тръгнал, едва ли има представа на къде го водят.Ако случайно не знае кай е в действителност, той не би могъл да знае защо е тука.
цитирай
52. merlin68 - Уважаеми Спароток, моля да ми об...
07.05.2011 21:01
sparotok написа:
анонимен написа:
Уважаеми Спароток, моля да ми обясните какво значение има кои са били предците ни преди хиляда години. Имам предвид следното - това са цивилизации до чието наследство( културно, езиково или пък генетично) нямаме пряка връзка. Днес живеем в държава съставена от българи, цигани, турци, помаци, гагаузи, гърци, македонци, арменци, евреи и т.н. Живеем в общия европейски дом под мотото "Единни в многообразието" в глобален свят без граници. Има ли смисъл да се ровим в родово-племенната история на човечеството за да търсим своята идентичност ?


Няма общ европески дом господине! Няма единност. Има такива радващи се на добър живот ( в Западна Европа) и такива, които се използват за евтина работна ръка...познайте кои са.

Рим е бил космополитен град, но това не е пречило на римляните да помнят историята си и да уважават предците си.

Всеки, който е забравил миналото си ие изневерил на старите идеали е изчезнал.


Това е абсолютно точно казано. Войната за историята е не по-малко ужесточена от която и да е война с оръжие, с тази разлика, че войната за историята никога не спира. И тежко на народа който я загуби защото губи себе си.
цитирай
53. merlin68 - Фестки диск
16.05.2011 07:59
Гледах едно руско филмче в което се твърди, че руски учен е разчел надписа на намереният в град Фест така наречен Фестки диск. Нещо повече той твърди, че това е артефакт от древна славянска цивилизация и написан е на праславянски (праруски) Също се твърди, че цивилизацията на етруските всъщност е славянска цивилизация, че славяните са имали азбука още в древността и на нейна база Кирил създава глаголицата.
http://www.vbox7.com/play:df3b111c
цитирай
54. sparotok - Фестос
16.05.2011 12:20
merlin68 написа:
Гледах едно руско филмче в което се твърди, че руски учен е разчел надписа на намереният в град Фест така наречен Фестки диск. Нещо повече той твърди, че това е артефакт от древна славянска цивилизация и написан е на праславянски (праруски) Също се твърди, че цивилизацията на етруските всъщност е славянска цивилизация, че славяните са имали азбука още в древността и на нейна база Кирил създава глаголицата.
http://www.vbox7.com/play:df3b111c


Доста хора са правили опит за разчитане на фестоския диск. По принцип това е възможно, ако се анализира акрофонията на знаците, а думите се сравнят с други от най-старите документирани езици - хетски, люитски, санкрит.

Някои изследователи обаче правят прибързани изводи. Славяни са единствено и само българите, всички останали наши роднини са получили това название заради нас. Името на етруските за себе си е било расена, според мен означава род, племе.

Вариант на глаголицата е съществувал със сигурност още през 17-ти век преди Христа. Линеарните А знаци - А, БА, ДО, ВО, Е, ЗА, КУ, ПО, РА ... са изключително близки по форма до глаголическите букви А,Б,В, Д, Е, З, К, П, Р...
Това не е случайност!

Поздрави!
цитирай
55. merlin68 - Аз се запознах с теорията ви относно ...
16.05.2011 13:42
Аз се запознах с теорията ви относно това, че славяни са единствено българите, а родствените ни народи получават названието заради нас. Тя безспорно е интересна и гъделичка егото ни, до колко е вярна аз не мога да преценя тъй като не разполагам с нужните познания. Като цяло моя метод за лично самоубеждение в правотата на едно или друго твърдение почива само на собствената ми логика (а това е доста субективно нали). В този смисъл до сега съм се убедил в това, че ние сме близки роднини със сърби, руснаци, украинци и може би в по-малка степен с останалите така наречени славянски народи. Чел съм доста различни твърдения относно славяните, има ли ги въобще, народ ли са, или само езикова група, изкуствено създадени ли са от Петър І, Екатерина или комунистите, как са се разселвали, от север на юг, или обратно и т.н. Като цяло доста мешена като за не специалист като мен картинка:) Много от прочетеното и видяното съм отхвърлил по своя си метод, но за сега ми е трудно за себе си да преценя дали руснаците са прави, че на север е родината на славяните, или вие (а и не само вие, чел съм подобни тези и от други български автори) За мен е логически безспорно, че е трудно да се приеме, че огромен народ като траките просто са изчезнали от историята. Също така логически не приемам, че българите на Аспарух са били друг народ различен от живеещите тогава по нашите земи славяни. Но като цяло дали сме дошли от север, или русите са отишли на север ми е трудно да преценя.
По-важното за мен е да осъзнаваме ясната си връзка с останалите както днес сме свикнали да ги наричаме славянски народи и да не забравяме за снопа на Кубрат.
А иначе в това филмче има още доста твърдения сходни с вашите възгледи, като например за пеласгийте. Все пак явно в него си личи и национализма, желанието всичко да се нарече руско))) Но аз стоя настрани от спорове кой е по-по-най като цяло.
С уважение
цитирай
56. анонимен - колчо
26.03.2012 16:20
Много добре изглежда като го прочетеш ,колко сме били велики ..как сме в основата на всичко....добре ама като гледам в какво вярва тоя народец днес , и как се лъже по всякави идейки които разни явни и тайни велики сили са пускали в обръщение да кажем само последните 100 г ....ми това никак не ми прилича на народ който е наследник на нещо толкова древно и велико.....и би трябвало да е мъдро....у нас няма капка от тези неща...само се пъчим с древно минало .....на гол шкембак чифте пищови......ако сме наследници наистина...то ние сме позор за тия преди нас....!!!!

някаква грешка има в разсъжденията на автора тук.....само ако ония които той сочи за наши прадеди ни гледат и наблюдават ....как се развиваме като общество от освобождението от турско до сега ...мисля че ще хвърлят камък по нас..и ще изрекат просто и ясно .....НЯМАМ СИН АЗ ТУКА НИТО ДЪЩЕРЯ.... не може толкова късоглед и наивен народ да е мой наследник....и да се кичи с моето име
цитирай
57. анонимен - от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!
02.10.2012 07:21
от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!

Славянски- Руски

азъ - я.

бисе(р) -перла.

бубреги-почки, нырки.

врагъ – ворогъ

врата- ворота.

власть - влада

жилище-мешканье, дом

заключеніе – zамкненье

количество-колкость

лице – особа

лоза- виноградный прутъ.

мракъ - морокъ

оружіе - бронь, zброя

пакост- перешкода

раб - неволникъ

сладость - солодкость

смиренiе - покора

трапеза- столъ.

требованїе - потреба

трудъ – праця

трудолюбiе – коханьеся в праци

хрaбрость - можность, дужость

шествiе – хожене
цитирай
58. анонимен - от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!
02.10.2012 07:23
от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!

Славянски- Руски

азъ - я.

бисе(р) -перла.

бубреги-почки, нырки.

врагъ – ворогъ

врата- ворота.

власть - влада

жилище-мешканье, дом

заключеніе – zамкненье

количество-колкость

лице – особа

лоза- виноградный прутъ.

мракъ - морокъ

оружіе - бронь, zброя

пакост- перешкода

раб - неволникъ

сладость - солодкость

смиренiе - покора

трапеза- столъ.

требованїе - потреба

трудъ – праця

трудолюбiе – коханьеся в праци

хрaбрость - можность, дужость

шествiе – хожене

пиши ми на www.facebook.com/nothingfail
цитирай
59. sparotok - речник
02.10.2012 14:20
анонимен написа:
от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!

Славянски- Руски

азъ - я.

бисе(р) -перла.

бубреги-почки, нырки.

врагъ – ворогъ

врата- ворота.

власть - влада

жилище-мешканье, дом

заключеніе – zамкненье

количество-колкость

лице – особа

лоза- виноградный прутъ.

мракъ - морокъ

оружіе - бронь, zброя

пакост- перешкода

раб - неволникъ

сладость - солодкость

смиренiе - покора

трапеза- столъ.

требованїе - потреба

трудъ – праця

трудолюбiе – коханьеся в праци

хрaбрость - можность, дужость

шествiе – хожене

пиши ми на www.facebook.com/nothingfail


Нямам профил във ФБ.

Ето страницата, на която ще намерите речника

http://litopys.org.ua/berlex/be.htm
цитирай
60. sparotok - речник
02.10.2012 14:24
анонимен написа:
от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!

Славянски- Руски

азъ - я.

бисе(р) -перла.

бубреги-почки, нырки.

врагъ – ворогъ

врата- ворота.

власть - влада

жилище-мешканье, дом

заключеніе – zамкненье

количество-колкость

лице – особа

лоза- виноградный прутъ.

мракъ - морокъ

оружіе - бронь, zброя

пакост- перешкода

раб - неволникъ

сладость - солодкость

смиренiе - покора

трапеза- столъ.

требованїе - потреба

трудъ – праця

трудолюбiе – коханьеся в праци

хрaбрость - можность, дужость

шествiе – хожене


Ето адреса на страницата http://litopys.org.ua/berlex/be.htm
цитирай
61. sparotok - данни
02.10.2012 14:26
анонимен написа:
от къде взе този славяно - руски речник??? много е важно!!!

Славянски- Руски

азъ - я.

бисе(р) -перла.

бубреги-почки, нырки.

врагъ – ворогъ

врата- ворота.

власть - влада

жилище-мешканье, дом

заключеніе – zамкненье

количество-колкость

лице – особа

лоза- виноградный прутъ.

мракъ - морокъ

оружіе - бронь, zброя

пакост- перешкода

раб - неволникъ

сладость - солодкость

смиренiе - покора

трапеза- столъ.

требованїе - потреба

трудъ – праця

трудолюбiе – коханьеся в праци

хрaбрость - можность, дужость

шествiе – хожене

пиши ми на www.facebook.com/nothingfailВижте и тук http://litopys.org.ua/links/inlex.htm

http://izbornyk.org.ua/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14422582
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104235
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031