Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.12.2009 20:21 - ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 39777 Коментари: 87 Гласове:
45                 ДРЕВНИТЕ  МАКЕДОНЦИ  И  ДНЕШНИТЕ  БЪЛГАРИ

 

 

Историята е точна наука, истинските й изследователи трябва да се придържат към строги правила. Събитията се описват кратко, точно и ясно, без да се добавят, или пропускат факти. Древни хроники не трябва да се премълчават, археологически данни не бива да си укриват, също е абсолютно недопустимо  да се манипулират антропологически изследвания. За съжаление сме свидетели на точно такива действия що се отнася до историята на македонците. Благодарение на заблуди посети от чужденци, днес една част от тези наши братя счита себе си за напълно различни от нас хора. Това е ужасна трагедия, която не може да бъде пренебрегвана.

 

В тази работа ще бъдат разгледани факти, които често са премълчавани от псевдоисториците. Нека започнем с най-дълбока древност. Още от времето на Неолита се наблюдава една и съща материална култура в Тракия и Македония. Това показва, че хората обитаващи тези земи принадлежат на една и съща общност. От стари автори като Херодот, Страбон, Помпей Трог и др. знаем, че в античността цяла Юго-Източна Европа е обитавана от траки и пеласги. Дюруй споменава, че според древната традиция траки, илири и пеласги принадлежат на една и съща етническа група. Това се доказва от топонимите на Тракия и Македония. Те са обясними на един и същ език. Според Херодот името на  един от най-древните македонски градове е Левая, а Хезихий твърди, че ЛЕВА е тракийска дума за град. Фактически Левая- ЛЕВА е вариант на ДЕВА. Взаимнозаменяеми Д и Л намираме в двете древни названия на двойната брадва: ДАПУР- ЛАБР.

 

Страбон съобщава за македонския град Гортиния. Названието на това селище е идентично с пеласгийското Гортиния и тракийското Гордград.

 

Същият автор дава сведения  македонската столица Пела. Всъщност името е Бела- бела, бяла, но поради липса на Б в гръцкия, Бела се предава като Пела. Прокопий споменава за тракийски крепости Бела и Бела Стурия ( бяла страна), чието име е сродно на македонската Бела.

 

Македонската река Халиакмон съдържа тракийската дума акмонкамен, камък. Значението на Халиакмон е караща камъни, явно е била буйна планинска лека.

 

Река Пеней пък отговаря прекрасно на българската дума пена-пяна. Пеней означава пенлива река.

 

Името на македонската река Лудия е обяснимо с българската дума луда, като  смисъла е бурна, бързотечаща, виеща се.

 

Едеса е бил голям македонски град, това е днешният Воден. Едеса е всъщност гърцизираното предаване на Ведеса ( Водица), тъй както едони е гръцкият вариант на ведони. Ведеса – Едеса е свързана с тракийската дума вода, ведувода. Съвременни еквиваленти са нашите думи вода, ведро – съд за вода.

 

Пудна ( Пидна) е важен македонски град, чието име е обяснимо с трако-пеласгийските думи пудн, пайт, пат-падпадина.

 

Названието на планината Оса не се нуждае от коментар, името е дадено поради острите била, оприличени с жило на оса.

 

Орбелос, или по-точно Гор Белос е днешната Беласица.

 

Името на македонската планина Пинд е обяснимо с тракийските думи спинт ( според Георгиев) и свит ( свинт)- светъл, отговаряща на старобългарската свентъ- свет, светъл. Смисълът  е планина със светъл ( заснежен) връх.

 

Виждаме, че по цялята територия на Македония се срещат топоними обясними на тракийски и днешният му вариант- българския.

 

Тези топографски данни показващи връзката между траки и македонци се потвърждават от сведенията на редица стари автори. Полибий нарича траки и македонци еногенес, а това означава от един род, т.е траки и македонци принадлежат на един и същи етнос.  В унисон са и сведенията на Помпей Трог, който  споделя, че древните обитатели на Македония са пеласги, а древната традиция определя траки, илири и пеласги като три клона на една и съща общност ( Дюруй).

 

Трябва да се спомене, че личните имена на най-древните македонски царе са лесно обясними на български език. Темен е праотецът на македонската аристокрация, той е роден в Аргос. Самият Аргос е древна пеласгийска земя според Херодот. Името на Темен отговаря на тракийското прилагателно темен-тъмен. Явно този владетел е бил с тъмни очи, или тъмна коса.

 

Каран е първият митичен  цар на Македония. Неговото име е идентично на прозвището на българският княз Крум – Каран. Значението е – този, който кара, принуждава. И македонския и старобългарския Каран ( Крум) са известни със  строгият си характер.

 

Алкей е друг древен македонски цар, чието име отговаря на тракийското Алкей и разбира се на старобългарското Алцек. Всички тези имена са обясними със  старобългарската дума алъкати – гладувам. Семантично Алкей и Алцег отговарят на българските лични имена Глад, Гладиш, Гладил, които са от защитен характер, т.е. дадени са, за да предпазват от глад.

 

Разбира се най-известният македонски владетел е Александър Велики. Той е от родът на мирмидонът Ахил. Еванс и Ван Виндекенс определят Ахил като негрък ( Ахил отговаря на тракийското име Ахелой, а синът на Ахил - Пур носи име сродно с трак. теоним Пурмерул) и по-скоро като пеласг. Малала пък отъждествява българите с мирмидоните на Ахил.

 

Да приемем за момент, че тези извори не съществуваха. Да предположим, че траки и македонци бяха съвсем различни народи по произход. През II- ри век  преди Христа става такова масово заселване на Македония с траки, че спокойно може да се каже, че страната е тракизирана. Тит Ливий споменава, че поради многобройните войни на Персей населението на Македония застрашително намаляло и се наложило да бъдат докарани огромни групи траки (които да обработват земята и гледат добитъка). Градското население- същинските македонци е разселено до голяма степен от римляните. Плутарх свидетелства, че след битката при Пудна ( Пидна) Емилий Павел продал населението на седемдесет града в робство. По този начин в страната остава предимно селското население, което е от тракийски произход. Това се потвърждава от Страбон, който пише, че  Македония е обитавана предимно от траки и ботиеи ( пеласгийско   племе). Н. Грегорас потвърждава казаното от Ливий, Страбон и Плутарх споменавайки, че в древността Македония била заселена с мизи. А според Св. Йероним, Л. Дякон, Д. Хоматиан и др. мизи и българи е един и същ народ.

 

След битката при Пидна Македония попада под римска власт и част от населението желаещо да запази свободата си се изтегля на север от Дунав, далеч от легионите на Вечния град. Мигриралите тракийски поселници на Македония не забравят родните си места. В Късната Античност дедите ни започват да изтласкват римляните от земите си и да освобождават поробените си събратя. Това, че българи освобождават българи се е знаело много добре защото се казва, че дедите ни обединили Родината си по закона на родовото право- Qua Vulgares qui jure gentili sibi patriam subjugates... А за това, че и Македония е спадала към освободените земи научаваме от твърдението - Vulgaria patriam quae in Illyrico constituta est- Българското Отечество намиращо се в Илирия. Трябва да се отбележи, че Македония е част от Илирия.  През VI- ти век, цели сто и тридесет години преди Аспарух да извоюва пълна независимост, областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи-  Inter Thraciam vel Macedoniam et Mysiam Inferiorem modo Bulgari habitant.

 

Не е нужно да се обяснява, че след този период няма сериозна етническа промяна в Македония. Новодошлите гърци, албанци, турци и др. не успяват да променят сериозно етническия облик на тази изконна българска земя. Когато обаче през XIX – ти век българинът започна за се пробужда и да прави опити да отхвърли турското подтисничество се намериха хора, които не пожалиха сили и средства да разединят и дори настроят братя един към друг. Този процес продължава и до днес. Докато до  XIX – ти век жителите на Македония се самоопределяха за македонски българи, днес се е стигнало да там, че голяма част от тези наши роднини ни считат за друг народ. Чужди фондации и богати банкери щедро спонсорират откъсването на македонците от българските им корени. Принципът – Разделяй и владей не е от вчера. Една обединена България е и силна България, а това не се желае от някои. Силните хора не се оставят да бъдат грабени, унижавани и подложени на геноцид.

 

Единственият начин да се съберем с нашите роднини е като не отвръщаме на хулите от македонска страна, те са дирижирани най-вече от чужденци. Ние можем да покажем благородството си като помагаме на братята си и по един умерен и културен начин им представим доказателства за общ проиозход. За да могат македонците да приемат българските си корени, ние самите трябва да бъдем народ за пример. Нека станем отново известни с честността и добротата си! Всеки иска да се идентифицира с благородния и избягва сравнението с покварения. Когато българинът покаже истинското си лице, ще заслужи и истинската си съдба на благоденстващ и силен народ взел под крилото си всички свои събратя.

 

 

 

Използвана литература:

 

1. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;

2.Livy, Rome and the Mediterranean, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1986;

3.Pausanias, Guide to Greece, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1985;

4.Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;

5.Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;

6.Procopius, Buildings, Loeb, London, 1940;

7.Н. Иванова, П.Радева, Имената на Българите, Абагар, Велико Търново, 2005;

8.Н.П. Ковачев, Честотно-Тълковен Речник на Личните Имена у Българите, ДИ Др. Петър Берон, София, 1987

9.Г. Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;

10.Г. Ценов, Праотечеството и праезика на Българите, Хелиопол, София, 2000;

11.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;

12. V. Duruy, The World of the Legendary Greece, Leon Amiel Publ.Edition Minerva,  Geneve, 1975;

13. S. von Reden, J.P. Best, Auf der Spur der ersten Griechen, DuMont Verlag, Kцln, 1981;

14.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;

15. A.J. Van Windekens, Le Pйlasgique, Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

16. A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952;

 

http://www.bulgaria88.narod.ru/ELEMENTANOVAPROHISTORIAMACEDONO.htm

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Aemilius*.html

http://ziezi.net/cenov/makedonci/gif/make5.htm

http://ziezi.net/cenov/makedonci/gif/make8.htm

http://ziezi.net/cenov/makedonci/gif/make16.htm

http://ziezi.tripod.com/bulgarite/35.htm

http://ziezi.tripod.com/bulgarite/39.htm

http://www.pantheon.org/articles/n/neoptolemus.html

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

http://artflx.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=PerseusGreekTexts&getid=1&query=Str.%207.fragments.12

http://www.freewebs.com/vitaphone1/history/justin.html

 

 

 

 
Гласувай:
45


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - Дали македонците четат
12.12.2009 21:15
постингите ви?!
цитирай
2. sparotok - македонци
12.12.2009 21:22
harvi написа:
постингите ви?!


Имам приятели македонци. Те са професори, т.е. интилигентни хора. Когато се запознахме се дърпаха здраво, не им се щеше да са "татари". Само след няколко часа спокойни разговори признаха, че съм прав и въздъхнаха - Е, па те бракята най-мого се тепат.
Убеден съм, че можем да се разберем с македонците, но се иска разбиране и добър подход. Тези наши братя са доста по-темпераментни от нас.
цитирай
3. анонимен - Наистина най-успешна
12.12.2009 21:25
ще бъде тихата, добре обмислена и аргументирана дипломация. Трябва тази информация да стигне до македонския народ по начин, който не ги предизвиква да заемат защитна позиция. Дано се ползват от трудовете ви!
цитирай
4. cornflower - Много
12.12.2009 21:28
вярно изследване.
Отношенията ни с македонците винаги са се дирижирали отвън, но мисля, че те са непоправими.
Имам преки впечатления и се чудя, как си вярват.
Народопсихология...
цитирай
5. sparotok - реакции
12.12.2009 21:29
harvi написа:
ще бъде тихата, добре обмислена и аргументирана дипломация. Трябва тази информация да стигне до македонския народ по начин, който не ги предизвиква да заемат защитна позиция. Дано се ползват от трудовете ви!


Поне по мои сведения до сега тиха, обмислена дипломация не се е провеждала от страна на българското правителство.
Нито пък се е провела кампания в Европа за показване на истинския облик на българина - потомък на траките, а не на мургави азиатци.
Първо Европа трябва да признае грешките на старата германска школа и тогава ще е много лесно за нашите братя да приемат истината.
Пътят за Македония минава през Брюксел.
цитирай
6. анонимен - А тук липсва
12.12.2009 21:31
държавническо мислене! Божидар Димитров не може ли да направи нещо по въпроса? Нали играе ролята на разбивач на митове :)
цитирай
7. sparotok - вярвания
12.12.2009 21:33
cornflower написа:
вярно изследване.
Отношенията ни с македонците винаги са се дирижирали отвън, но мисля, че те са непоправими.
Имам преки впечатления и се чудя, как си вярват.
Народопсихология...


Не само македонците са жертва на заговори.
Фламандци и холандци са също едни и същи хора.
Днес съществува влиятелно движение за присъединяване на Фландрия към Холандия.
Въпрос на време е този същия процес да протече между българско и македонско население.
Нужен е само разумен подход.
цитирай
8. sparotok - митове
12.12.2009 21:35
harvi написа:
държавническо мислене! Божидар Димитров не може ли да направи нещо по въпроса? Нали играе ролята на разбивач на митове :)


Благодаря за добрата шега!
Не можем да се надяваме на старата номенклатура.
Искаме ли нов подход са ни нужни нови хора.
цитирай
9. demograph - Бързам да ти пиша
12.12.2009 21:51
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.
цитирай
10. sparotok - Македония
12.12.2009 22:10
demograph написа:
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.


За мен Македония е важна тема от нашата история.

Дано и други се заемат с това дело!
цитирай
11. анонимен - Защо винаги
12.12.2009 22:19
народът е бил от едната страна, а болярите, чорбаджиите, партийната номенклатура и политико-икономическите олигарси са стояли от другата страна! Винаги управляващите са предавали националните каузи, които народът верен до смърт е устоявал! Време е тази традиция да бъде разчупена и да определим обща национална кауза, национални интереси и план за тяхната ефективна защита. Знам, че са само думи в момента и няма кой да застане зад тях, но отдавна ме боли на тази тема. Какво пречи на управляващите - от векове - да бъдат патриоти!
цитирай
12. tota - Поздрави отново за постинга!
12.12.2009 22:26
И аз се вълнувам от Македония! Вечерите, когато надничам във фолклора установявам, че по старите записи и на песни и танци се пеят на български език, а танците са - нашите. Това не само за територеята на днешна Македония, а и за Гърция...
Ето една песен на Александър Сариевски, въпреки наставката "ски" в името, той пее на чист български език
http://www.youtube.com/watch?v=ryeNrLRqQB8&NR=1
и друга http://www.youtube.com/watch?v=O6zrlPI5DPk&NR=1
И аз ще кажа: Дано и други се заемат с това дело!
Хубава вечер!!
цитирай
13. sparotok - управляващи
12.12.2009 22:27
harvi написа:
народът е бил от едната страна, а болярите, чорбаджиите, партийната номенклатура и политико-икономическите олигарси са стояли от другата страна! Винаги управляващите са предавали националните каузи, които народът верен до смърт е устоявал! Време е тази традиция да бъде разчупена и да определим обща национална кауза, национални интереси и план за тяхната ефективна защита. Знам, че са само думи в момента и няма кой да застане зад тях, но отдавна ме боли на тази тема. Какво пречи на управляващите - от векове - да бъдат патриоти!


Враговете знаят, че за да отслабят държавата първо трябва, или да елиминират управляващите, или да ги спечелят на своя страна.
Историята е пълна с подобни примери.

От друга страна нашите управляващи не са запознати с истинската ни история.
цитирай
14. sparotok - песен
12.12.2009 22:29
tota написа:
И аз се вълнувам от Македония! Вечерите, когато надничам във фолклора установявам, че по старите записи и на песни и танци се пеят на български език, а танците са - нашите. Това не само за територеята на днешна Македония, а и за Гърция...
Ето една песен на Александър Сариевски, въпреки наставката "ски" в името, той пее на чист български език
http://www.youtube.com/watch?v=ryeNrLRqQB8&NR=1
и друга http://www.youtube.com/watch?v=O6zrlPI5DPk&NR=1
И аз ще кажа: Дано и други се заемат с това дело!
Хубава вечер!!


Благодаря за песента!
Не само песните, но и носиите на македонците са като нашите. Същото важи и за обичаите. А то как и иначе, нали сме един народ!
цитирай
15. tota - И на Васка Илиева
12.12.2009 22:44
http://www.youtube.com/watch?v=ExZ4WGvrG40&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=gGhTKsdBqIw&feature=related
- също на звучат на чист български език!
Ние сме единствената държава, която граничи със свои територии и народ, някои безвъзвратно изгубени!
цитирай
16. sparotok - eзик
12.12.2009 22:48
Отново благодаря за хубавата музика!
Не мисля, че териториите ни са безвъзвратно загубени. Всичко е въпрос на разумна политика.
Няма невъзможни неща, има нежелаещи хора ( политици).
цитирай
17. demograph - С българомразците сред българите ще е най-тежката битка
12.12.2009 23:18
Веднага казвам Благодаря за началото!
От практиката ми, най-добрия подход да прокараш своята идея е да внушиш на началника си / или на опонента си , че идеята е негова и тя е страхотна.
После е детска игра някой да докаже, че в същност, опонента е плагиатствувал от "Х".
Другия начин е директен сблъсък. В настоящия момент, когато привъженици на хипотезата за "дръпнати очи" в произхода ни, са на силни властови позиции, едва ли директния сблъсък с тях гарантира сигурна победа.
Спароток каза " Не влизай в битка, която не си сигурен, че ще спечелиш." А по темата с македонизма сред хората в Македония, няма гаранции за успех ако не се подходи с любов, такт, уважение, зачитане и разбиране на съдбата на братята ни от Македония.
Втория важен фактор е поведението на българската държава. Ако не е подкрепа,то трябва да е поне толерантност към свободна дискусия за истинската история на рода ни.
Третия фактор са външните политико-исторически противници на единението на хората от двете държави, което ще стане неформализирана реалност, когато те осъзнаят, че са били и са един народ в две държави.
Спароток, драги съфорумци.
Темата е от изключителна важност за двата братски дяла на народа ни, за да си позволяваме емоции и борчески изхвърляния.
В известна степен, македонизма е и самозащитна реакция на населението край Вардар срещу могъщите силни на деня. Чест прави на македонците, че защитават далеч по-твърдо от нас българите тракийското начало и историческата значимост на постиженията на древните ни общи предци. Естествено с някои неприемливи нюанси.
Раздухвайки, оплюваната и от нас, теза за Александър Макдонски като тракиец/македонец по етнопроизход, македонската държава и историци, разклатиха устоите на гръцките присвоявания на историята на съседите си през вековете. Това трябва да се признае и развие, но то ще е успешно само ако го правим заедно и умно.
Аз съм убеден, че ако България и Македония обединят усилията си в разкриването, огласяването и отстояването на историческата истината за произхода на населението си, ще постигнат повече, отколкото ако по стар тракийски племенен маниер се хвърлят пак едни срещу други, подбутвани или подкупвани, за зла радост на третите. А третите не само три на брой...
Изтръпвам при мисълта каква беда може да е причинил на единението ни с братята в Македония, отказът на българското правителство да подкрепи започването на преговори за членство в ЕС наскоро, и каква услуга, може да се окаже това за антибългаризма в историята и политиката на ония дето сега потриват злорадо ръце...
Дали няма пак да се окаже, че играем ролята братоубийствена маша в антибългарска игра на историческите си врагове.
Както българите, така и македонците не могат да разбият шаблоните на историческите фалшификации в директен сблъсък с овластените фалшификатори.
Нужно е търпеливо, апостолско просвещение на народите, докато настане моментът влстниците да не могат да затварят повече очи пред Истината.
Същото е небходимо и по отношение на промяна на схващанията на честните историци по света.
Не виждам причина славянските историци/та даже и руските/ да не подкрепят усилията за написване на истинската история на славянството /разбирам термина "славянство" в смисъла залаган от Спароток/.
Спароток,
Напишете послание към хората от двете страни на границата. И към българските и македонски държавници. И към славянската научна общност.
Вие го имате в сърцето си. А ние ще го разпространяваме с любов, жар и толерантност.
Поздравявам те за Началото на тази тема.
цитирай
18. sparotok - реакции
12.12.2009 23:29
demograph написа:
Веднага казвам Благодаря за началото!
От практиката ми, най-добрия подход да прокараш своята идея е да внушиш на началника си / или на опонента си , че идеята е негова и тя е страхотна.
После е детска игра някой да докаже, че в същност, опонента е плагиатствувал от "Х".
Другия начин е директен сблъсък. В настоящия момент, когато привъженици на хипотезата за "дръпнати очи" в произхода ни, са на силни властови позиции, едва ли директния сблъсък с тях гарантира сигурна победа.
Спароток каза " Не влизай в битка, която не си сигурен, че ще спечелиш." А по темата с македонизма сред хората в Македония, няма гаранции за успех ако не се подходи с любов, такт, уважение, зачитане и разбиране на съдбата на братята ни от Македония.
Втория важен фактор е поведението на българската държава. Ако не е подкрепа,то трябва да е поне толерантност към свободна дискусия за истинската история на рода ни.
Третия фактор са външните политико-исторически противници на единението на хората от двете държави, което ще стане неформализирана реалност, когато те осъзнаят, че са били и са един народ в две държави.
Спароток, драги съфорумци.
Темата е от изключителна важност за двата братски дяла на народа ни, за да си позволяваме емоции и борчески изхвърляния.
В известна степен, македонизма е и самозащитна реакция на населението край Вардар срещу могъщите силни на деня. Чест прави на македонците, че защитават далеч по-твърдо от нас българите тракийското начало и историческата значимост на постиженията на древните ни общи предци. Естествено с някои неприемливи нюанси.
Раздухвайки, оплюваната и от нас, теза за Александър Макдонски като тракиец/македонец по етнопроизход, македонската държава и историци, разклатиха устоите на гръцките присвоявания на историята на съседите си през вековете. Това трябва да се признае и развие, но то ще е успешно само ако го правим заедно и умно.
Аз съм убеден, че ако България и Македония обединят усилията си в разкриването, огласяването и отстояването на историческата истината за произхода на населението си, ще постигнат повече, отколкото ако по стар тракийски племенен маниер се хвърлят пак едни срещу други, подбутвани или подкупвани, за зла радост на третите. А третите не само три на брой...
Изтръпвам при мисълта каква беда може да е причинил на единението ни с братята в Македония, отказът на българското правителство да подкрепи започването на преговори за членство в ЕС наскоро, и каква услуга, може да се окаже това за антибългаризма в историята и политиката на ония дето сега потриват злорадо ръце...
Дали няма пак да се окаже, че играем ролята братоубийствена маша в антибългарска игра на историческите си врагове.
Както българите, така и македонците не могат да разбият шаблоните на историческите фалшификации в директен сблъсък с овластените фалшификатори.
Нужно е търпеливо, апостолско просвещение на народите, докато настане моментът влстниците да не могат да затварят повече очи пред Истината.
Същото е небходимо и по отношение на промяна на схващанията на честните историци по света.
Не виждам причина славянските историци/та даже и руските/ да не подкрепят усилията за написване на истинската история на славянството /разбирам термина "славянство" в смисъла залаган от Спароток/.
Спароток,
Напишете послание към хората от двете страни на границата. И към българските и македонски държавници. И към славянската научна общност.
Вие го имате в сърцето си. А ние ще го разпространяваме с любов, жар и толерантност.
Поздравявам те за Началото на тази тема.


Много добре го казахте - македонизмът е защитна реакция.
Ето поради това аз съм не за противопоставяне и предлагане на санкции срещу Македония, а за сътрудничество и приятелство.
От лични контакти знам, че е възможно да се постигне съгласие между нас и братята ни от Скопие.
Всеки един от нас може да допринесе с нещо.
Всеки приятелски разговор е от полза, всяко взаимно посещение и размяна на исторически сведения е от полза.
Самото държане на българите като културен и благороден народ е от полза.
Относно термина славянство македонските ми приятели трябва да призная, че македонските ми приятели предложиха да се ревизира това заблуждаващо понятие и да се замени с друго по-подходящо.
цитирай
19. iliada - Голяма важна и трудна тема........
12.12.2009 23:36
sparotok написа:
demograph написа:
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.


За мен Македония е важна тема от нашата история.

Дано и други се заемат с това дело!

А македонците -познавам такива хора и нито веднъж не направиха намек ,че са нещо различно от нас ,не се разграничиха с нещо от
от нас-българите .Дори в думите им усещах точно обратното.
цитирай
20. sparotok - свои хора
12.12.2009 23:43
iliada написа:
sparotok написа:
demograph написа:
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.


За мен Македония е важна тема от нашата история.

Дано и други се заемат с това дело!

А македонците -познавам такива хора и нито веднъж не направиха намек ,че са нещо различно от нас ,не се разграничиха с нещо от
от нас-българите .Дори в думите им усещах точно обратното.


При общуването си с македонци съм се чувствал винаги като сред свои хора.
Малко по темпераментни са, но са си наши, просто такова е усещането.
Подкрепим ли ги искрено те сами ще се върнат при нас.
Стъпки за сближаване от страна на правителства не може да се очакват. Ние, обикновените хора трябва да направим сближението.
цитирай
21. denijane - "Е, па те бракята най-мого се тепат."
13.12.2009 02:33
Не разбирам защо и македонците и сърбите са толкова по-темпераментни и топли от нас. Толкова ми липсва точно тази сърдечна искреност, малко наивна, но все пак...искреност. Дори от гърците бях впечатлена колко бяха добронамерени, когато успяхме да се загубим на един остров.

А ако се разходиш из София, някакви навъсени хора, никой не гледа другите в очите. А ако ти потрябва помощ - о, ужас. Да, вероятно ще ти помогнат, но с такова нежелание, че чак да съжалиш, че си попитал. И навсякъде цари една меланхолия. Трябва хората да се напият, за да се разиграят. Което си е много жалко.

Говорим си за траките и колко много е останало от тях около нас. Само не разбрах къде е това, което е останало във нас.

И последно, някой случайно да си е правил ДНК тест? Аз си направих и резултатът беше, че нямаше резултат - само 8 разлики! Та някой друг да се е минал случайно, да сподели? Особено ако е момиченце, защото мъжките тестове са на у-хромозомата.
цитирай
22. nkf - Чудесна статия, хвърляща светлина ...
13.12.2009 10:59
Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.
цитирай
23. vihrushka - Свои хора
13.12.2009 11:12
sparotok написа:
iliada написа:
sparotok написа:
demograph написа:
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.


За мен Македония е важна тема от нашата история.

Дано и други се заемат с това дело!

А македонците -познавам такива хора и нито веднъж не направиха намек ,че са нещо различно от нас ,не се разграничиха с нещо от
от нас-българите .Дори в думите им усещах точно обратното.


При общуването си с македонци съм се чувствал винаги като сред свои хора.
Малко по темпераментни са, но са си наши, просто такова е усещането.
Подкрепим ли ги искрено те сами ще се върнат при нас.
Стъпки за сближаване от страна на правителства не може да се очакват. Ние, обикновените хора трябва да направим сближението.


Как няма да се чувства човек сред свои, та те са! Целият ми род е от Кукуш и Битоля и темата е много болна за мен, както и за много българи.
Присъединявам се и благодаря за поставеното начало!
цитирай
24. sparotok - ДНК
13.12.2009 12:20
denijane написа:
Не разбирам защо и македонците и сърбите са толкова по-темпераментни и топли от нас. Толкова ми липсва точно тази сърдечна искреност, малко наивна, но все пак...искреност. Дори от гърците бях впечатлена колко бяха добронамерени, когато успяхме да се загубим на един остров.

А ако се разходиш из София, някакви навъсени хора, никой не гледа другите в очите. А ако ти потрябва помощ - о, ужас. Да, вероятно ще ти помогнат, но с такова нежелание, че чак да съжалиш, че си попитал. И навсякъде цари една меланхолия. Трябва хората да се напият, за да се разиграят. Което си е много жалко.

Говорим си за траките и колко много е останало от тях около нас. Само не разбрах къде е това, което е останало във нас.

И последно, някой случайно да си е правил ДНК тест? Аз си направих и резултатът беше, че нямаше резултат - само 8 разлики! Та някой друг да се е минал случайно, да сподели? Особено ако е момиченце, защото мъжките тестове са на у-хромозомата.


Истинско научно изследване на ДНК е правено на македонци. Оказа се, че те са много по-стар европейски народ отколкото гърците, които се оказаха даже африканци по произход. Освен това македонците са генетично по-близки до критяните отколкото гърците.
Тъй като обаче няма разлика между българи и македонци в отношение на произхода, то същото може да се каже и за българите - че са палеобалкански народ и, че са потомци на населявалите Крит пеласги.

Колкото до държанието на хората в София, то не е типично за цяла България.
Може би съм невероятен късметлия, но винаги съм посрещан сърдечно и винаги ми е помагано.

цитирай
25. sparotok - панславизъм
13.12.2009 12:41
nkf написа:
Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.


Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.

цитирай
26. demograph - АЗ казах, че руските историци трябва да надживеят имперските си блянове
13.12.2009 14:59
10:59 nkf каза:
Чудесна статия, хвърляща светлина ...

Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.
..........................................................
АЗ казах, че руските историци трябва да надживеят имперските си блянове, ако искат Русия да излезе от омагьосаната спирала на брутална акспанзия и неминуем последващ колапс, която почива на исторически и религиозно-идеологически митове, а не на реалностите от историята и живота.
Съгласен съм с вас двамата. Трябва да се помага на руските хора да напишат сами историята си.
Общият ни пра-тракийски произход е добра основа за това.
Демограф
цитирай
27. demograph - Велико-турските аспирации към тракийското наследсво
13.12.2009 15:08
Само да напомня, че е в ход мащабен проект на турската държава за присвояване на древнотракийското историческо наследство.
Да не стане така, че докато умните се наумуват, лудите ще се налудуват.
Вместо да се делим, като сме си едно, да вземем да се обединим в едно. Иначе следващите влиятелни крадци на история ще ни делкат и моткат.
Демограф
цитирай
28. sparotok - история
13.12.2009 15:21
demograph написа:
10:59 nkf каза:
Чудесна статия, хвърляща светлина ...

Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.
..........................................................
АЗ казах, че руските историци трябва да надживеят имперските си блянове, ако искат Русия да излезе от омагьосаната спирала на брутална акспанзия и неминуем последващ колапс, която почива на исторически и религиозно-идеологически митове, а не на реалностите от историята и живота.
Съгласен съм с вас двамата. Трябва да се помага на руските хора да напишат сами историята си.
Общият ни пра-тракийски произход е добра основа за това.
Демограф


Май наистина българите ще напишат истинската руска история, която ще сложи край на пренебрежителното отношение към нашата Родина.
цитирай
29. sparotok - опити
13.12.2009 15:29
demograph написа:
Само да напомня, че е в ход мащабен проект на турската държава за присвояване на древнотракийското историческо наследство.
Да не стане така, че докато умните се наумуват, лудите ще се налудуват.
Вместо да се делим, като сме си едно, да вземем да се обединим в едно. Иначе следващите влиятелни крадци на история ще ни делкат и моткат.
Демограф


Прав сте, но в България почти никой не знае за статиите на Полат Кая и Селахи Дихер. Тези господа изявяват претенции за скито-пеласгийски произход.

Това не е в интерес на турския народ, но спомага за печелене на гласове.

Показването на истинката българска история е неимоверно важно. Така могат да се пресекат спекулации, които неизбежно ще доведат до конфликти. А такива с Турция не са ни нужни.
Напротив, културният диалог ще доведе до съвместно сътрудничество, а това е от голяма полза за България. Половината от тракийското археологическо богатство е в турска земя. Ще получим достъп до него само с добро.
цитирай
30. demograph - Спароток написа:
13.12.2009 15:50
"Май наистина българите ще напишат истинската руска история, която ще сложи край на пренебрежителното отношение към нашата Родина."

Ето това вече е революционно! Като им напишем историята и видят, че в нея те са по-велики и достойни от това което чужденците им натикват в главите вместо история, руснаците ще се обърнат най-после към истинското си минало и произтеклото от това настояще. И тях, жалните, ги ръфат хиените от всякъде.Дано се оправят в тия кълчища на обърканата си история.
А за турците сте прав. Към всички трябва с добро-като гетите...
Закачка:Не беше ли историк оня български министър -председател дето беше казал: "Со кротце, со благо и со малко кютек.." Мъдър македонец.

цитирай
31. sparotok - водачи
13.12.2009 16:32
demograph написа:
"Май наистина българите ще напишат истинската руска история, която ще сложи край на пренебрежителното отношение към нашата Родина."

Ето това вече е революционно! Като им напишем историята и видят, че в нея те са по-велики и достойни от това което чужденците им натикват в главите вместо история, руснаците ще се обърнат най-после към истинското си минало и произтеклото от това настояще. И тях, жалните, ги ръфат хиените от всякъде.Дано се оправят в тия кълчища на обърканата си история.
А за турците сте прав. Към всички трябва с добро-като гетите...
Закачка:Не беше ли историк оня български министър -председател дето беше казал: "Со кротце, со благо и со малко кютек.." Мъдър македонец.Ние винаги сме били водачи на народите наречени днес славянски.
Напълно естествено е точно българите да разкъсат черната завеса покрила съзнанието на милиони хора.

Гетите са били действително най-миролюбивия, но същевременно и най-бунтовния народ, ако е имало заплаха от поробване.
цитирай
32. iliada - Тези които познавам ,са били изключителни хора
13.12.2009 18:19
sparotok написа:
iliada написа:
sparotok написа:
demograph написа:
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.


За мен Македония е важна тема от нашата история.

Дано и други се заемат с това дело!

А македонците -познавам такива хора и нито веднъж не направиха намек ,че са нещо различно от нас ,не се разграничиха с нещо от
от нас-българите .Дори в думите им усещах точно обратното.


При общуването си с македонци съм се чувствал винаги като сред свои хора.
Малко по темпераментни са, но са си наши, просто такова е усещането.
Подкрепим ли ги искрено те сами ще се върнат
при нас.
Стъпки за сближаване от страна на правителства не може да се очакват. Ние, обикновените хора трябва да направим сближението.

цитирай
33. sparotok - македонци
13.12.2009 18:43
iliada написа:
sparotok написа:
iliada написа:
sparotok написа:
demograph написа:
преди още да съм прочел материала ти.
Чаках го с настървение, но не исках да те пришпорвам с молби да пишеш по темата.
Почвам да го чета. Благодаря в аванс.


За мен Македония е важна тема от нашата история.

Дано и други се заемат с това дело!

А македонците -познавам такива хора и нито веднъж не направиха намек ,че са нещо различно от нас ,не се разграничиха с нещо от
от нас-българите .Дори в думите им усещах точно обратното.


При общуването си с македонци съм се чувствал винаги като сред свои хора.
Малко по темпераментни са, но са си наши, просто такова е усещането.
Подкрепим ли ги искрено те сами ще се върнат
при нас.
Стъпки за сближаване от страна на правителства не може да се очакват. Ние, обикновените хора трябва да направим сближението.Всички македонци, които аз познавам са прекрасни хора.
Не бива да се концентрираме върху негативните изказвания на някои жители на Македония, в техните вени може изобщо да не тече македонска кръв.
Нека се концентрираме върху доброто и да правим добро!
цитирай
34. monarchism - Здравейте! Може би ще прозвучи ...
13.12.2009 19:27
sparotok написа:
Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.


Сериозно ли мислите, че руснаците нямат общо с опита за унищожението на българската следа в развитието на европейската цивилизация?

цитирай
35. sparotok - Русия
13.12.2009 19:50
monarchism написа:
sparotok написа:
Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.


Сериозно ли мислите, че руснаците нямат общо с опита за унищожението на българската следа в развитието на европейската цивилизация?Четете внимателно!
цитирай
36. veninski - Когато излизам от блога ти, се чу...
13.12.2009 20:45
Когато излизам от блога ти, се чувствам още повече българин...
Поздравления, приятелю!
цитирай
37. veninski - Поздравления, приятелю!
13.12.2009 20:47
Поздравления, приятелю!
цитирай
38. sparotok - гордост
13.12.2009 20:49
veninski написа:
Когато излизам от блога ти, се чувствам още повече българин...
Поздравления, приятелю!


Благодаря!

Точно това е целта ми- българинът да получи уважението, което заслужава.
цитирай
39. анонимен - ( спонсорирани от германски банкери)
14.12.2009 09:43
Sparotok, след като кажеш а, би трябвало да кажеш и б...Чий собственост са тези така натъртвани от теб германски банки?!?
цитирай
40. denijane - ДНК
14.12.2009 14:17
sparotok написа:


Истинско научно изследване на ДНК е правено на македонци. Оказа се, че те са много по-стар европейски народ отколкото гърците, които се оказаха даже африканци по произход. Освен това македонците са генетично по-близки до критяните отколкото гърците.
Тъй като обаче няма разлика между българи и македонци в отношение на произхода, то същото може да се каже и за българите - че са палеобалкански народ и, че са потомци на населявалите Крит пеласги.Добре де, някой знае ли колко хора са били изследвани в Македония, а и в България изобщо. Защото за мен беше изключително неприятна изненада, че моят тест ми каза само, че съм европейка. Голяма изненада, няма що. А в страницата на iGenea са обявени едни забележителни резултати за населението на България и Македония и ми е много интересно колко хора са изследвали, за да стигнат до тези заключения (55% тракийци в нашия случай). Нямам против резултатите, даже много ми харесват, просто искам да знам до колко може да им се има доверие и дали някой друг българин освен мен си е правил такъв тест.
цитирай
41. sparotok - данни
14.12.2009 16:12
анонимен написа:
Sparotok, след като кажеш а, би трябвало да кажеш и б...Чий собственост са тези така натъртвани от теб германски банки?!?


Дайте си адреса и ще Ви пратя данните.
цитирай
42. sparotok - гени
14.12.2009 16:22
denijane написа:
sparotok написа:


Истинско научно изследване на ДНК е правено на македонци. Оказа се, че те са много по-стар европейски народ отколкото гърците, които се оказаха даже африканци по произход. Освен това македонците са генетично по-близки до критяните отколкото гърците.
Тъй като обаче няма разлика между българи и македонци в отношение на произхода, то същото може да се каже и за българите - че са палеобалкански народ и, че са потомци на населявалите Крит пеласги.Добре де, някой знае ли колко хора са били изследвани в Македония, а и в България изобщо. Защото за мен беше изключително неприятна изненада, че моят тест ми каза само, че съм европейка. Голяма изненада, няма що. А в страницата на iGenea са обявени едни забележителни резултати за населението на България и Македония и ми е много интересно колко хора са изследвали, за да стигнат до тези заключения (55% тракийци в нашия случай). Нямам против резултатите, даже много ми харесват, просто искам да знам до колко може да им се има доверие и дали някой друг българин освен мен си е правил такъв тест.


Компанията iGenea е комерсиална, от нея не можете да очаквате точни данни.
Тази компания първо трябва да има сравнителен материал от тракийски погребения от земите на България, иначе не може да се направи анализ.
Освен това трябва да има запитване за наличие на точно определен ген, напримеер Р1а1. Не бъде ли направено това просто минавате по бързата процедура ...и не научавате нищо. Комерсия и наука са две различни неща.
БАН и правителството на България трябва да възложат на сериозен институт задача за създаване на генетична карта на България. Това обаче струва милиони и не мисля, че скоро ще стане.

цитирай
43. bobsun123 - Здравей!
14.12.2009 21:16
Не съм писала досега, а само съм чела.Не съм запозната много с българската история, но ми харесва това, че отваряш очите на българите относно техния произход.Хубаво е ,че пишеш с факти и доказателства.Хубав блог си направил!
цитирай
44. iliada - Благодарност и поздрав за това!:)
14.12.2009 21:22
sparotok написа:
veninski написа:
Когато излизам от блога ти, се чувствам още повече българин...
Поздравления, приятелю!


Благодаря!

Точно това е целта ми- българинът да получи уважението, което заслужава.

цитирай
45. sparotok - факти
14.12.2009 21:26
bobsun123 написа:
Не съм писала досега, а само съм чела.Не съм запозната много с българската история, но ми харесва това, че отваряш очите на българите относно техния произход.Хубаво е ,че пишеш с факти и доказателства.Хубав блог си направил!


Здравей!

Радва ме това, че работите ми ти допадат.
Могат да се дадат много повече факти, но те са трудни за проверяване понеже са споменати в специализирата литература, затова и давам само това, което читателят може да провери и да се увери сам във верността.

Българите заслужават по-добра съдба от днешната, но без самочувсвие и национално съзнание е невъзможно да се изгради едно по-добро бъдеще.
Аз давам своят принос, надявам се други да последват.
цитирай
46. sparotok - уважение и самочувствие
14.12.2009 21:30
iliada написа:
sparotok написа:
veninski написа:
Когато излизам от блога ти, се чувствам още повече българин...
Поздравления, приятелю!


Благодаря!

Точно това е целта ми- българинът да получи уважението, което заслужава.Човек страда, когато играе роля неприсъща нему.
Ние сме благословен народ и не ни допада да сме бедняци и просяци.
Не възвърнем ли истинският си облик на силни и горди хора страданията само ще се увеличават.
Не искам това.
цитирай
47. cornflower - и аз не искам...
14.12.2009 22:28
и аз не искам...
цитирай
48. sparotok - само така
14.12.2009 22:39
cornflower написа:
и аз не искам...


Значи сме поели верен път.
цитирай
49. tili - Аз само благодаря и за
14.12.2009 23:10
поста и за коментарите. Знаеш, че те чета редовно, но няма ли държавна политика - нищо няма да стане. Конската опашка ще продължи да си се развява из учебниците по история. Като виждам как всичко е омотано в стари лъжи - не съм голям оптимист.
цитирай
50. sparotok - държавата това сме ние
14.12.2009 23:19
tili написа:
поста и за коментарите. Знаеш, че те чета редовно, но няма ли държавна политика - нищо няма да стане. Конската опашка ще продължи да си се развява из учебниците по история. Като виждам как всичко е омотано в стари лъжи - не съм голям оптимист.


Здравей Тили!

Когато сънародниците ни осъзнаят, че държавата това сме ние, ще разберат и, че разполагат със сила.
Сам човек за никъде не е, заедно обаче сме сила.
Дедите ни не са се раждали обединени и едномислещи. Намирали са се хора, които да покажат верният път, след тях други са просвещавали и убеждавали каква е силата на единството. После става като геометрична прогресия- числото на едномислещите расте защото са осъзнали, че има само един път към щастливо бъдеще.
Всичко зависи от нас самите, Бог помага, ако си помогнеш и сам.
Вярвам в българина и в неговата сила!
цитирай
51. breeze - "държавата това сме ние"-това е началото
15.12.2009 11:07
Много неща се предприемат,резултати няма,защото сме отхвърлили и пренебрегваме практически точно това начало, без което не може.
Българин,това вече звучи лошо.
цитирай
52. sparotok - действия
15.12.2009 18:51
breeze написа:
Много неща се предприемат,резултати няма,защото сме отхвърлили и пренебрегваме практически точно това начало, без което не може.
Българин,това вече звучи лошо.


Уважението трябва да се заслужи с много труд и примерно поведение. С вайкане няма да постигнем нищо.
За всеки народ може да се каже, че името му двучи лошо.
Някой хора проклинат холанците затова, че позволиха на педофили да основат партия, други презират исландците, поради обичаят им да избиват делфини и китове. Италианците се "славят" с мафията си... та както виждате не само българин звучи лошо.
Според мен обаче ние имаме възможностите да си върнем стария облик.
цитирай
53. breeze - Да,българите могат...
15.12.2009 20:35
Но това бездействие е възможно и да убива възможностите, за успех. Разединението на мисли и цели ни прави слаби.Трябва да се опитва,това поне дава надежда,сплотява.
Пожелавам светлинката която се появява тук да се превърне в изгрев,на родния хоризонт.
Благодаря Ви!
цитирай
54. sparotok - бездействие
15.12.2009 20:50
breeze написа:
Но това бездействие е възможно и да убива възможностите, за успех. Разединението на мисли и цели ни прави слаби.Трябва да се опитва,това поне дава надежда,сплотява.
Пожелавам светлинката която се появява тук да се превърне в изгрев,на родния хоризонт.
Благодаря Ви!


Наистина бездействието убива. Апатията също, тя е отрова за душата.
Ето за това се опитвам да покажа, че ние българите имаме право на висико самочувствие и, че цяла Европа е длъжна
да ни окаже нужното уважение и признателност.
Уверен съм, че ще стане!
цитирай
55. stefanni - винаги ми е интересно и полезно да ...
15.12.2009 22:19
винаги ми е интересно и полезно да вляза в този блог...само че признавам си направо се загубвам във фактологията...все пак - поздравления - една интересна и винаги актуална тема за древния произход на нашата нация.
цитирай
56. sparotok - извинение
15.12.2009 22:32
stefanni написа:
винаги ми е интересно и полезно да вляза в този блог...само че признавам си направо се загубвам във фактологията...все пак - поздравления - една интересна и винаги актуална тема за древния произход на нашата нация.


Извинявам се за фактологията.
Опитвам се да се ограничавам с фактите, но пък е нужно да се дадат свидетелства от много сфери- истор. извори, лингвистика, археология...
Иначе работата няма да е издържана, а темите, които съм захванал са сериозни.
цитирай
57. nkf - Чудесна статия, хвърляща светлина ...
16.12.2009 13:01
sparotok написа:
nkf написа:
Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.


Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.


Русия от как съществува като държавна формация води разрушителна анти-българска политика.Пан-славизмът е просто едно от средствата на необятната .И не съм съгласен,че панславизма е немско изобретение,ако и да се е развило в немска културна среда.Все пак чехи и хървати са бащите на това явление.Може да с екаже,че пан-славизма е силно повлиян от немския романтизъм от епохата на просвещението и зараждащият с епангерманизъм.
Но ,както вече казах, руската българофобия е по-стара от панславизма.Тя има своите по-стари основания по линия на вече гърцизираната,късна Источна римска империя.Не бива да се подценява и фактът на силното сръбско присъствие в руския царски двор.Все пак и Иван Грозни и Петър първи не са немци по произход,нали.
цитирай
58. sparotok - данни
16.12.2009 13:57
nkf написа:
sparotok написа:
nkf написа:
Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.


Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.


Русия от как съществува като държавна формация води разрушителна анти-българска политика.Пан-славизмът е просто едно от средствата на необятната .И не съм съгласен,че панславизма е немско изобретение,ако и да се е развило в немска културна среда.Все пак чехи и хървати са бащите на това явление.Може да с екаже,че пан-славизма е силно повлиян от немския романтизъм от епохата на просвещението и зараждащият с епангерманизъм.
Но ,както вече казах, руската българофобия е по-стара от панславизма.Тя има своите по-стари основания по линия на вече гърцизираната,късна Источна римска империя.Не бива да се подценява и фактът на силното сръбско присъствие в руския царски двор.Все пак и Иван Грозни и Петър първи не са немци по произход,нали.


Здравейте!

Правим заключенията си въз основа на данните, с които разполагаме.
Непълни данни водят неизбежно до неверен извод.

Казвате, че руската българофобия е по-стара от панславизма. Донякъде сте прав, но българофобията е също комплекс на Гърция, Франкската държава и др.
Всяка голяма държава се страхува от съперници и прави всичко възможно да ги елиминира. поради тази причина Рим унищожава Картаген, галската и иберийска държави. Тази е и причината за завоюването на Тракия и Дакия ( Северна Тракия) от Рим.
Както виждате българофобията е съществувала векове преди руснаците да бъдат организирани в държава. В Дакия е проведен геноцид, поне половината от територията е напълно етнически прочистена, дакийското злато се влива в римската хазна.
Да не забравяме, че хазарите, а не руснаците унищожават българската държавност в черноморските степи.

Това, което Иван Грозни прави е геноцид, не го отричам. Действията на руският владетел не могат да бъдат оправдани от хуманитарна гледна точка.
От друга страна този конфликт е бил неизбежен.
Нека бъдем обективни, не само русите, но и волжските българи са разширявали територии и влияние. В определен момент е -Или ще оцелее единият, или другият. Никоя голяма държава не търпи съперници. Този принцип е причината за вековните войни на Франция и Англия, на Испания и Англия...
Разбира се ние имаме склонността да считаме нашите деди винаги за праведни, а враговете ни винаги за злодеи. Това е нормална човешка реакция, която не е чужда и на мен. Ще припомня обаче една максима- Никоя велика цивилизация не е била завладяна отвън, без преди това тя самата да се разруши от вътре.
цитирай
59. анонимен - Римска теза за българското име
16.12.2009 23:04
Римска теза за българското име

Увод

На любителите на приключения и странни открития, предлагам едно дедуктивно разследване в . . . българската история. Официалната българска и европейска истории, предлагат четива в които преобладават повече героично-митологичните сцени, отколкото реалните исторически събития. В тях свободният избор на гледна точка е предопределен предварително и предлаганите версии се втълпяват за единствено възможни. Това лишаване на личността от свободен избор е залегнало дълбоко в човешката природа. Да вземем едно дете, като обект. Наложено му е име, което то не е избирало, а впоследствие трябва да се гордее с него. Родено е от майка и баща, по прищявка на Нейно Величество Генетично-Селективната Случайност и му се втълпява, че е тяхно (с явен акцент на притежание) дете, без то да ги е избирало. Кръщават го и го противопоставят на всички некръстени, обрязани и т.н. Обучава се на език, за да се разбира с околните, но не и по-далечните от човешкия вид. Дава му се образование, което в най-добрия случай го противопоставя на по-долните или по-горните по ценз и това човешко същество е заставено да мисли, че е в една общност със всички тези, които го насилваха до момента. Ето така на съвременният човек му е внушено, че всичко това е правилно и дори в някои случаи е заставен да воюва с други хора по причини неизвестни на воюващите, но известни на тeзи, които се познават и довчера са се потупвали дружески по раменете. На това му се казва Цивилизация. И така, като цивилизовани хора, загубили своята свобода още с първата глътка въздух, навлизаме в историческата джунгла. За да си отговорим има ли смисъл такова разследване, би трябвало да сме наясно каква е, и какво е била България в най-близкото минало. Нека изберем краткия период 100-120г. назад, т.е. този, който формира сегашното представяне на историята.
България в този период с кратки прекъсвания е (за съжаление) определено сателитна държава. Възстановена през 1878г. в граници (няма да коментираме тези граници, политически ли са, етнически ли са и т.н.) почти по картата на Равенския козмограф от 354г. в продължение на споменатия около 120 годишен период, България непрекъснато е манипулирана от Големите Играчи в Европа – Австроунгария, Турция, Германия, Русия и др. На тези, на които вече им е неприятно, че са граждани на марионетна държава, ще напомня за успокоение, че никой не избира Родината си. Доста по-големи народи от българския ( поляци, каталунци, кюрди ) и по – мотивирани ( чехи, фини, унгарци ) са се опитвали да се откопчат от лапите на Големите Играчи, обаче отскубнали се от единият в тях забива нокти другият. Европа и околностите й са с твърде скромни размери и не позволяват по-мащабни маневри на дребосъците.
Това подчинено политическо положение на България, е формирало и съответното васално-приспособленческо поведение на нейните управленчески структури, в нашият случай, тези които формират националното самосъзнание - Министерства на културата, на образованието, училища, университети и т.н. Когато се е сменял „диригента” (Големият брат) и националният оркестър е променял своят „тон”. Това многодесетилетно „мачкане” от горе надолу е оформило и облика на българската историография, която винаги е „припявала” на вълчия вой на Големите, естествено с подобаващо смирено кучешко джафкане. Ето какво казва за такъв интелектуален диктат и унизителна социална атмосфера Джордано Бруно:
„ Ако аз работех с плуга, пасях стадо, обработвах градина, правех дрехи, никой нямаше да ми обръща внимание, малцина биха се вглеждали в мен и аз щях да угодя на всички. Но аз измервам полето на природата, стремя се да паса душите, мечтая да обработвам ума и да поправям навиците на интелекта – ето защо онзи който ме гледа, ме заплашва, който ме следи ме напада, който ме догонва ме ухапва. А който ме хване – изяжда ме и това вършат не един и двама, а мнозина и почти всички .”
Както виждате през последните 500г. нравите не са се променили в Европа.

Последният Голям Брат - Русия, наложи панславизма в българската история и тъй като Сталин (по други сведения – Ленин) прекръсти Булгаристан на Татарстан, за българските историци се предоставиха „свободни” пространства зад Татарстан – там да си търсят корените на българщината, защото българина винаги държи на предците си – да бъдат винаги по-велики от предците на комшиите! Натам се отправиха в стегната стъпка рекрутираните български историци и като резултат – копия с конски опашки монголо-арабски образец, полуразвалено месо изпод седлото за закуска и обяд, хански филми в които кроманьонски монголоиди реват „Хане, победихме” и т.н. Всичко както си му е редът. Но. . . „Живота си тече” ( филм с Мики Руни), Дядо Иван и Чичо Сам подписаха САЛТ-2 и си поделиха света – всеки да си продава пушкалата в неговата си част, „железните” германци ядосани от тоталните военни поражения в почти всички войни, измислиха мутанта Обединена Европа, трудолюбивата жълта раса заля света с всевъзможна продукция, обаче маршът на българската историография напарфюмирана с розово масло, достигна Китайската стена и се очаква в скоро време да прецапа и Куросива . Ако се вкарат още пари в тази „експедиция”, може да се включат и вулканолози, които да открият в кратерите, например черният базалт, Свещеният камък на Черните българи, или астрономи да открият конски фъшкии зад предела на Роше, от прочутите „звездни български коне”. Всичко е възможно.
Тези и подобни други „интелектуални” откривателски въжделения, много успешно са красифицирани от Освалд Шпенглер в неговата гениална схема-таблица за развитието на цивилизациите (която разбира се няма нищо общо с национал-социализма) и успешно прилагани от цяла плеада титуловани измамници, начело с „първоучителите” Ягич и Шафарик, та до „бащицата” Васил Златарски. Това е най-черното дело на тези „учени”, откровени агенти на Големите Братя, чийто идеи за азиатщината на българите и до ден днешен марширува по българските улици и училища. Разследването по Римската теза показва, че Големите Братя са имали своите основания, българите да се търсят в Азия и по никакъв начин да не се свързват с Европа, а за Балканите да се „доказва”, че са заселени от полудиви варвари ( не става въпрос само за българите, но и за сърбите, хърватите, черногорците, власите и т.н.) на които порядък могат да създадат само Големите Братя. Допълнителен „ред”, много по-древен, е реализиран от православните християни, които хиляда години „чистят” историческите извори от „дяволски писмена”, еретически или „безбожни слова”, следствие на което в Балканската история липсват дори съчиненията на Константин Велики, затова пък има „елински” източници отпреди 2000г. Нека да видим какво е оцеляло и какво „говорят” първоизточниците, защото те, както ще се убедите, определено не казват това, което се излага от напарфюмираната история.
И така, каква е Римската теза, която ще се доказва оттук нататък? Смятам за по-удачно да съобщя предварително каква е тезата, за да се има пред вид при разглеждането на източниците. Така ще е по-удобно за читателя, който ще може постепенно да акумулира своето становище за нейната основателност.
Тезата е, че ИМЕТО “БЪЛГАРИН” ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАРОДНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪЩЕСТВУВА ( В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТО- ТИЦИ ГОДИНИ ) КАТО СЛУЖЕБНА, ТИТУЛНА ДУМА В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА.
Конкретно Римската теза ще доказва, че COMITATUS = BULGARI . В електронното изд. на Римската теза „комитатус” беше оповестено като „comitae” в съответствие с една испанска монография, където това понятие беше въведено като заместител на „псевдо комитатенсес” – отрядите от „втора линия” на граничните войски limitanei. По същество също гранични войски за опазване на границата. Тъй като реакцията на средният читател е веднага да потърси сред официалните речници това понятие и след като не го намери умно да заключи – „такова животно няма”, реших да не „обременявам” допълнително темата с авангардни понятия и да се спра само на comitatus, тъй като това не изменя по същество направлението на разсъжденията на самата теза.
http://forum.liternet.bg/index.php?option=com_fireboard&Itemid=28&func=view&catid=77&id=1629#1632
цитирай
60. sparotok - водачи
16.12.2009 23:57
danailvdimitrov написа:
Мати Болгария е тази от която се отделят както Русия така и Сърбия а в днешно време и Македония.

Това че нейните деца (насъскани от чужди "доброжелатели") я хулят и замерят с камъни не значи че тя ще спре да ги обича и да мисли за тях !

Вижте отношението на държавата България към Македония - ами в него няма никаква корист камо ли изгода. В последните сто години то носи само негативи (5 войни и три национални катастрофи се водят заради пустата Македония- а то са там само едни камънаци и трънаци ).

Същото е и с Русия - тя е плът от плътта ни и кръв от кръвтта ни. Създадена е от българи,управлявана е от българи,учена е на четмо и писмо от българи,духовните и водачи са били българи и като капак се шири върху темелите и очертанията на три български държави- държавата Болгар (на Болга река - виж.Паисий Хилендарски) , Урус България на кан Кубрат или по известна още като Урусия и Урус Кий (Киевска Рус) на брат му Шамбат Кий (отцепника - или на български Кий,думата е запазена и в северозападните български диалекти).

Вижте и предишните постинги за тракийския език и по точно имената на богинята Земела = земла,земля или
МАТАР КИБЕЛА = матерь л
Ами че тези форми са запазени днес само в руския език ! И за слепец е видно че днешните руснаци са българи понеже те няма как да са живели в Тракия преди 2500-3000 години.

В предишни коментари обърнах внимание и на областта ТРАКИ на Волга не далеч от гр. Болгар днешен някакъв си Красноармейск или нещо подобно. Случайни неща няма.

Така че рано или късно България ще се изправи пред бащиното си задължение отново и отново да отваря очите на своите общности !

Македония би следвало да е първата !


Съгласен съм с Вас, че българите са били винаги водачи на роднините си и, че просветлението за пореден път ще дойде от българите.
Всичко е въпрос на време.
цитирай
61. sparotok - римска теза
17.12.2009 00:27
анонимен написа:
Римска теза за българското име

Увод

На любителите на приключения и странни открития, предлагам едно дедуктивно разследване в . . . българската история. Официалната българска и европейска истории, предлагат четива в които преобладават повече героично-митологичните сцени, отколкото реалните исторически събития. В тях свободният избор на гледна точка е предопределен предварително и предлаганите версии се втълпяват за единствено възможни. Това лишаване на личността от свободен избор е залегнало дълбоко в човешката природа. Да вземем едно дете, като обект. Наложено му е име, което то не е избирало, а впоследствие трябва да се гордее с него. Родено е от майка и баща, по прищявка на Нейно Величество Генетично-Селективната Случайност и му се втълпява, че е тяхно (с явен акцент на притежание) дете, без то да ги е избирало. Кръщават го и го противопоставят на всички некръстени, обрязани и т.н. Обучава се на език, за да се разбира с околните, но не и по-далечните от човешкия вид. Дава му се образование, което в най-добрия случай го противопоставя на по-долните или по-горните по ценз и това човешко същество е заставено да мисли, че е в една общност със всички тези, които го насилваха до момента. Ето така на съвременният човек му е внушено, че всичко това е правилно и дори в някои случаи е заставен да воюва с други хора по причини неизвестни на воюващите, но известни на тeзи, които се познават и довчера са се потупвали дружески по раменете. На това му се казва Цивилизация. И така, като цивилизовани хора, загубили своята свобода още с първата глътка въздух, навлизаме в историческата джунгла. За да си отговорим има ли смисъл такова разследване, би трябвало да сме наясно каква е, и какво е била България в най-близкото минало. Нека изберем краткия период 100-120г. назад, т.е. този, който формира сегашното представяне на историята.
България в този период с кратки прекъсвания е (за съжаление) определено сателитна държава. Възстановена през 1878г. в граници (няма да коментираме тези граници, политически ли са, етнически ли са и т.н.) почти по картата на Равенския козмограф от 354г. в продължение на споменатия около 120 годишен период, България непрекъснато е манипулирана от Големите Играчи в Европа – Австроунгария, Турция, Германия, Русия и др. На тези, на които вече им е неприятно, че са граждани на марионетна държава, ще напомня за успокоение, че никой не избира Родината си. Доста по-големи народи от българския ( поляци, каталунци, кюрди ) и по – мотивирани ( чехи, фини, унгарци ) са се опитвали да се откопчат от лапите на Големите Играчи, обаче отскубнали се от единият в тях забива нокти другият. Европа и околностите й са с твърде скромни размери и не позволяват по-мащабни маневри на дребосъците.
Това подчинено политическо положение на България, е формирало и съответното васално-приспособленческо поведение на нейните управленчески структури, в нашият случай, тези които формират националното самосъзнание - Министерства на културата, на образованието, училища, университети и т.н. Когато се е сменял „диригента” (Големият брат) и националният оркестър е променял своят „тон”. Това многодесетилетно „мачкане” от горе надолу е оформило и облика на българската историография, която винаги е „припявала” на вълчия вой на Големите, естествено с подобаващо смирено кучешко джафкане. Ето какво казва за такъв интелектуален диктат и унизителна социална атмосфера Джордано Бруно:
„ Ако аз работех с плуга, пасях стадо, обработвах градина, правех дрехи, никой нямаше да ми обръща внимание, малцина биха се вглеждали в мен и аз щях да угодя на всички. Но аз измервам полето на природата, стремя се да паса душите, мечтая да обработвам ума и да поправям навиците на интелекта – ето защо онзи който ме гледа, ме заплашва, който ме следи ме напада, който ме догонва ме ухапва. А който ме хване – изяжда ме и това вършат не един и двама, а мнозина и почти всички .”
Както виждате през последните 500г. нравите не са се променили в Европа.

Последният Голям Брат - Русия, наложи панславизма в българската история и тъй като Сталин (по други сведения – Ленин) прекръсти Булгаристан на Татарстан, за българските историци се предоставиха „свободни” пространства зад Татарстан – там да си търсят корените на българщината, защото българина винаги държи на предците си – да бъдат винаги по-велики от предците на комшиите! Натам се отправиха в стегната стъпка рекрутираните български историци и като резултат – копия с конски опашки монголо-арабски образец, полуразвалено месо изпод седлото за закуска и обяд, хански филми в които кроманьонски монголоиди реват „Хане, победихме” и т.н. Всичко както си му е редът. Но. . . „Живота си тече” ( филм с Мики Руни), Дядо Иван и Чичо Сам подписаха САЛТ-2 и си поделиха света – всеки да си продава пушкалата в неговата си част, „железните” германци ядосани от тоталните военни поражения в почти всички войни, измислиха мутанта Обединена Европа, трудолюбивата жълта раса заля света с всевъзможна продукция, обаче маршът на българската историография напарфюмирана с розово масло, достигна Китайската стена и се очаква в скоро време да прецапа и Куросива . Ако се вкарат още пари в тази „експедиция”, може да се включат и вулканолози, които да открият в кратерите, например черният базалт, Свещеният камък на Черните българи, или астрономи да открият конски фъшкии зад предела на Роше, от прочутите „звездни български коне”. Всичко е възможно.
Тези и подобни други „интелектуални” откривателски въжделения, много успешно са красифицирани от Освалд Шпенглер в неговата гениална схема-таблица за развитието на цивилизациите (която разбира се няма нищо общо с национал-социализма) и успешно прилагани от цяла плеада титуловани измамници, начело с „първоучителите” Ягич и Шафарик, та до „бащицата” Васил Златарски. Това е най-черното дело на тези „учени”, откровени агенти на Големите Братя, чийто идеи за азиатщината на българите и до ден днешен марширува по българските улици и училища. Разследването по Римската теза показва, че Големите Братя са имали своите основания, българите да се търсят в Азия и по никакъв начин да не се свързват с Европа, а за Балканите да се „доказва”, че са заселени от полудиви варвари ( не става въпрос само за българите, но и за сърбите, хърватите, черногорците, власите и т.н.) на които порядък могат да създадат само Големите Братя. Допълнителен „ред”, много по-древен, е реализиран от православните християни, които хиляда години „чистят” историческите извори от „дяволски писмена”, еретически или „безбожни слова”, следствие на което в Балканската история липсват дори съчиненията на Константин Велики, затова пък има „елински” източници отпреди 2000г. Нека да видим какво е оцеляло и какво „говорят” първоизточниците, защото те, както ще се убедите, определено не казват това, което се излага от напарфюмираната история.
И така, каква е Римската теза, която ще се доказва оттук нататък? Смятам за по-удачно да съобщя предварително каква е тезата, за да се има пред вид при разглеждането на източниците. Така ще е по-удобно за читателя, който ще може постепенно да акумулира своето становище за нейната основателност.
Тезата е, че ИМЕТО “БЪЛГАРИН” ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАРОДНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪЩЕСТВУВА ( В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТО- ТИЦИ ГОДИНИ ) КАТО СЛУЖЕБНА, ТИТУЛНА ДУМА В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА.
Конкретно Римската теза ще доказва, че COMITATUS = BULGARI . В електронното изд. на Римската теза „комитатус” беше оповестено като „comitae” в съответствие с една испанска монография, където това понятие беше въведено като заместител на „псевдо комитатенсес” – отрядите от „втора линия” на граничните войски limitanei. По същество също гранични войски за опазване на границата. Тъй като реакцията на средният читател е веднага да потърси сред официалните речници това понятие и след като не го намери умно да заключи – „такова животно няма”, реших да не „обременявам” допълнително темата с авангардни понятия и да се спра само на comitatus, тъй като това не изменя по същество направлението на разсъжденията на самата теза.
http://forum.liternet.bg/index.php?option=com_fireboard&Itemid=28&func=view&catid=77&id=1629#1632


Римската теза е на нашият изследовател Боцмана, нали?
Той е интилигентен човек изключително добре запознат с древните исторически извори.
За много неща съм съгласен с него, но имаме и различия.

Названието Вулгарес- Българи не може да е дадено от римляни защото няма обяснение на латински. Оригиналните латински думи за народ са populus, natio, gens, plebs, multitudo. Думата vulgus няма етимология в латинския.
Рopulus и plebs са свързани с plenus, plurimus-много.
Natio е свързана с necessarius - роднина.
Gens е свързана с gentiles, cognates - роднина.
Multutudo е свързана с multus - много.
Vulgus обаче виси във въздуха.

Освен това Йордан споменава за български племена в черноморските степи, това е доста далеч от границата на римската империя.
Орозий Павел твърди, че земите на българите се простират от Каринтия ( Австрия) до Гърция. Става дума за около 415 година, тогава границата на империята е на север от Алпите, а не на юг от тях, там където живеят българите.

Съгласен съм, че е имало българи на римска служба, но Аспар, Ардабур, Илбуд са гети, а не мизи, макар това да са сродни племена.
Защо новия племенен съюз, с който бива създадена независима Дунавска България ще получи името на защитници на един окупатор?
цитирай
62. nkf - Чудесна статия, хвърляща светлина ...
17.12.2009 15:04
sparotok написа:
nkf написа:
sparotok написа:
nkf написа:
Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.


Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.


Русия от как съществува като държавна формация води разрушителна анти-българска политика.Пан-славизмът е просто едно от средствата на необятната .И не съм съгласен,че панславизма е немско изобретение,ако и да се е развило в немска културна среда.Все пак чехи и хървати са бащите на това явление.Може да с екаже,че пан-славизма е силно повлиян от немския романтизъм от епохата на просвещението и зараждащият с епангерманизъм.
Но ,както вече казах, руската българофобия е по-стара от панславизма.Тя има своите по-стари основания по линия на вече гърцизираната,късна Источна римска империя.Не бива да се подценява и фактът на силното сръбско присъствие в руския царски двор.Все пак и Иван Грозни и Петър първи не са немци по произход,нали.


Здравейте!

Правим заключенията си въз основа на данните, с които разполагаме.
Непълни данни водят неизбежно до неверен извод.

Казвате, че руската българофобия е по-стара от панславизма. Донякъде сте прав, но българофобията е също комплекс на Гърция, Франкската държава и др.
Всяка голяма държава се страхува от съперници и прави всичко възможно да ги елиминира. поради тази причина Рим унищожава Картаген, галската и иберийска държави. Тази е и причината за завоюването на Тракия и Дакия ( Северна Тракия) от Рим.
Както виждате българофобията е съществувала векове преди руснаците да бъдат организирани в държава. В Дакия е проведен геноцид, поне половината от територията е напълно етнически прочистена, дакийското злато се влива в римската хазна.
Да не забравяме, че хазарите, а не руснаците унищожават българската държавност в черноморските степи.

Това, което Иван Грозни прави е геноцид, не го отричам. Действията на руският владетел не могат да бъдат оправдани от хуманитарна гледна точка.
От друга страна този конфликт е бил неизбежен.
Нека бъдем обективни, не само русите, но и волжските българи са разширявали територии и влияние. В определен момент е -Или ще оцелее единият, или другият. Никоя голяма държава не търпи съперници. Този принцип е причината за вековните войни на Франция и Англия, на Испания и Англия...
Разбира се ние имаме склонността да считаме нашите деди винаги за праведни, а враговете ни винаги за злодеи. Това е нормална човешка реакция, която не е чужда и на мен. Ще припомня обаче една максима- Никоя велика цивилизация не е била завладяна отвън, без преди това тя самата да се разруши от вътре.

Съжалявам,че трябва да го кажа,но тук виждам опит да се размие анти-българската,руска политика ,която е и причина за бруталното изопачаване и фалшифициране на историята ни и от там за разрухата,която цари,като се сравнява с моментното поведение на антични или ранносредновековни,вече изчезнали държави,които и да са имали някакви доктринални линии за държавническо поведение,то и те също ги няма отдавна.Но русия е на лице и на йота не е отстъпила от имперската си линия и всичко това продължава да бъде проблем за нас.Панславизма не е мъртъв във фундаменталният си смисъл.Само се променят термини, понятия ,тези , но същността си е налице и за това никакви германци, японци или американци не носят вина.Как казваш ти да бъдем..."обективни"?Към кого?русия?
И с какво нашите деди бяха неправедни спрямо русия?С коя неправедност предизвикаха фалшификацията на историята?с какво бяха грешни,че русия изобрети македонизма ,като антибългарско явление?
цитирай
63. nkf - Мати Болгария е тази от която се о...
17.12.2009 15:25
danailvdimitrov написа:
Мати Болгария е тази от която се отделят както Русия така и Сърбия а в днешно време и Македония.

Македония бе насилствено отделена от останалата България именно заради русия и сърбия,като това беше началото на най-дивашки геноцид над Българитте там.В руските планове, по принцип, съществуването на България не се предвижда.

danailvdimitrov написа:

Това че нейните деца (насъскани от чужди "доброжелатели") я хулят и замерят с камъни не значи че тя ще спре да ги обича и да мисли за тях !

Сега остава да чуем кои са насъсквачите на русия и сърбия.Така де-те никога не са виновни за нищо.Предполагам,че я германците, я еврейте или някой друг носи цялата вина по подмамването на "добрите" сърби и руснаци , и гърци.
Да обичаш тоз ,дето те е избивал,промивал мозъка,фалшивицирал историята,крал земите е меко казано мазохизъм.Другото е непростима наивност.Всъщност май нищо не може да отрече "любовта" към "матушката",а?

danailvdimitrov написа:

Вижте отношението на държавата България към Македония - ами в него няма никаква корист камо ли изгода. В последните сто години то носи само негативи (5 войни и три национални катастрофи се водят заради пустата Македония- а то са там само едни камънаци и трънаци ).

Така разсъждава почти нацяло завършеният национал-нихилист.Трябва ли да се чудим защо сме на тоя хал,след като има такова мислене?И за да илюстрирам абсурдността на подобно мислене,давам следните два примера.През 80-те години англичаните пратиха флота си на хиляди мили от Островите ,чак до Аржентина го пратиха за да си върне едно мижаво островче населено с чайки и гларуси,що ли британците не са така ларж?Защо руснаците продължават да държат под Окупация Кьонингсберг,който всичко на всичко е две педи безполезен крайморски чакъл?Но великите за това са велики.Освен това вМакедония има стотици хиляди Българи.

danailvdimitrov написа:

Същото е и с Русия - тя е плът от плътта ни и кръв от кръвтта ни. Създадена е от българи,управлявана е от българи,учена е на четмо и писмо от българи,духовните и водачи са били българи и като капак се шири върху темелите и очертанията на три български държави- държавата Болгар (на Болга река - виж.Паисий Хилендарски) , Урус България на кан Кубрат или по известна още като Урусия и Урус Кий (Киевска Рус) на брат му Шамбат Кий (отцепника - или на български Кий,думата е запазена и в северозападните български диалекти).

И какво?Може би трябва да продължим да казваме,че дъжд вали ,докато русия открито ни плюе,заплашва,шантажира,лъже и мистифицира,а ние да имаме надеждата,че тя ще се поправи?
Хахаха, наивници.

danailvdimitrov написа:


Вижте и предишните постинги за тракийския език и по точно имената на богинята Земела = земла,земля или
МАТАР КИБЕЛА = матерь л
Ами че тези форми са запазени днес само в руския език ! И за слепец е видно че днешните руснаци са българи понеже те няма как да са живели в Тракия преди 2500-3000 години.

Да,бе,минали те покрай Българите.

В предишни коментари обърнах внимание и на областта ТРАКИ на Волга не далеч от гр. Болгар днешен някакъв си Красноармейск или нещо подобно. Случайни неща няма.

danailvdimitrov написа:

Така че рано или късно България ще се изправи пред бащиното си задължение отново и отново да отваря очите на своите общности !

Ние такива задължения нямаме.Това са измислени задължения само и само да стоим до полата на русия,ама няма да стане.Свърши тя.
Нашето задължение е да си изчистим излятат върху нас духовна кал и да си оправим държавата,както и да станем отново център на Балканите с всичките положителни за нас последици.На русия-майната й ,доста сме се занимавали с нея и тя с нас.Стига!

danailvdimitrov написа:

Македония би следвало да е първата !

Връщането на Македония към Българщината и икономическото й и териториално реинтегриране между Българите от двете страни на сегашната граница ,минава чрез влизането на Македония в ЕС ,отпадането на всякакви граници и прегради между нас и все по-задълбочаващият се разпад и декомпозиция на шумадийският свинарник известен като сърбия.Пред нас стои задължението да се погрижим за Поморавските Българи,да си осигурим пряка граница с Унгария и да опрем до Банат.Всички други неща по отношение на сърбия са несериозни и са във вреда на Българските интереси.

цитирай
64. sparotok - молба
18.12.2009 01:05
nkf написа:
sparotok написа:
nkf написа:
sparotok написа:
nkf написа:
Чудесна статия,хвърляща светлина върху древните корени на населението в Македония.
Аз бих казал,че основният проблем ,който всява раздори между Българите в България и Българите в днешна република Македония е не само немската историческа школа,но и подържаният и до днес пан-славизъм,който е преди всичко политическа доктрина.Точно пан-славизма носи огромната вина за потъмняването на Българското самосъзнание .
Тука,някои пишат,че русия трябвало да направи не знам си какво по въпроса за историческата истина .Русия,драги,прави от столетия само едно и единствено нещо-унищожава де що се сблъска с българско и българщина.Ние сами трябва да се борим за истината и ние сами трябва да я казваме,а не да чакаме на българофоби като руснаците,сърбите или гърците-те няма да кажат никога истината за нашето минало.


Здравейте!
Може би ще прозвучи смахнато, но панславизмът е създаден от немци.
Панславизмът е порочна идея, която няма бъдеще и докарва единствено и само упадък и разцепление.
Насилственото налагана на руският език от комунистите ( спонсорирани от германски банкери) не бе от любов към руският език, а бе направено, за да предизвика конфликти. Украинците са невероятно горд народ и до ден днешен не могат да простят за опита за унищожаване на езикът им.
Ако панславизмът бе създаден от руснаци нямаше да бъдат унищожени до един градовете на скити и сармати. Тези древни селища имащи стени с дебелина 10 метра се намират без изключение под язовири. Кой народ унищожава съзнателно великото наследство на дедите си! В България Сефтополис и други тракийски селища бяха потопени по заповед на коминтерна, а това не е славянска организация.
Ако панславидмът бе създаден от руснаци щеше отдавна да се знае, че часто от скитите, будините,агатирзите и неврите са деди на руси и украинци, а сарматите и кимерийците на българи.
Също щеше да се знае, че точно така наречените славянски народи ( неправилно понятие) са потомци на арийците. Тази роля обаче бе запазена за германците, макар че арийският език няма нищо общо с немския, а арийския пантеон е пантеон на стари българи и стари украинци.
Още от 5-ти век врагове на така наречените славянски народи се опитват да създават конфликти и признавам, че успяват. Първият им успех е през 7-ми век, след това при Иван Грозни, който унищожава Волжска България. Апогея е с идването на германката Екатерина...

Не ме разбирайте погрешно. Аз не одобрявам днешната руската арогантност и действията на някои руски държавници в миналото. Трябва обаче да се вникне в причината за това и най-вече да се разбере кой точно е организаторът на пагубните за България действия от руска страна. Това, че някой живее в Русия не го прави руснак. Противници на моите виждания са най-вече руски интелектуалци, по точно руски граждани от неруски произход. Моите украински приятели ми обясниха прекрасно някои неща. Трябваше ми време да ги осъзная, все пак тези, които сеят заблуди са виртуози в начинанието си.


Русия от как съществува като държавна формация води разрушителна анти-българска политика.Пан-славизмът е просто едно от средствата на необятната .И не съм съгласен,че панславизма е немско изобретение,ако и да се е развило в немска културна среда.Все пак чехи и хървати са бащите на това явление.Може да с екаже,че пан-славизма е силно повлиян от немския романтизъм от епохата на просвещението и зараждащият с епангерманизъм.
Но ,както вече казах, руската българофобия е по-стара от панславизма.Тя има своите по-стари основания по линия на вече гърцизираната,късна Источна римска империя.Не бива да се подценява и фактът на силното сръбско присъствие в руския царски двор.Все пак и Иван Грозни и Петър първи не са немци по произход,нали.


Здравейте!

Правим заключенията си въз основа на данните, с които разполагаме.
Непълни данни водят неизбежно до неверен извод.

Казвате, че руската българофобия е по-стара от панславизма. Донякъде сте прав, но българофобията е също комплекс на Гърция, Франкската държава и др.
Всяка голяма държава се страхува от съперници и прави всичко възможно да ги елиминира. поради тази причина Рим унищожава Картаген, галската и иберийска държави. Тази е и причината за завоюването на Тракия и Дакия ( Северна Тракия) от Рим.
Както виждате българофобията е съществувала векове преди руснаците да бъдат организирани в държава. В Дакия е проведен геноцид, поне половината от територията е напълно етнически прочистена, дакийското злато се влива в римската хазна.
Да не забравяме, че хазарите, а не руснаците унищожават българската държавност в черноморските степи.

Това, което Иван Грозни прави е геноцид, не го отричам. Действията на руският владетел не могат да бъдат оправдани от хуманитарна гледна точка.
От друга страна този конфликт е бил неизбежен.
Нека бъдем обективни, не само русите, но и волжските българи са разширявали територии и влияние. В определен момент е -Или ще оцелее единият, или другият. Никоя голяма държава не търпи съперници. Този принцип е причината за вековните войни на Франция и Англия, на Испания и Англия...
Разбира се ние имаме склонността да считаме нашите деди винаги за праведни, а враговете ни винаги за злодеи. Това е нормална човешка реакция, която не е чужда и на мен. Ще припомня обаче една максима- Никоя велика цивилизация не е била завладяна отвън, без преди това тя самата да се разруши от вътре.

Съжалявам,че трябва да го кажа,но тук виждам опит да се размие анти-българската,руска политика ,която е и причина за бруталното изопачаване и фалшифициране на историята ни и от там за разрухата,която цари,като се сравнява с моментното поведение на антични или ранносредновековни,вече изчезнали държави,които и да са имали някакви доктринални линии за държавническо поведение,то и те също ги няма отдавна.Но русия е на лице и на йота не е отстъпила от имперската си линия и всичко това продължава да бъде проблем за нас.Панславизма не е мъртъв във фундаменталният си смисъл.Само се променят термини, понятия ,тези , но същността си е налице и за това никакви германци, японци или американци не носят вина.Как казваш ти да бъдем..."обективни"?Към кого?русия?
И с какво нашите деди бяха неправедни спрямо русия?С коя неправедност предизвикаха фалшификацията на историята?с какво бяха грешни,че русия изобрети македонизма ,като антибългарско явление?


Бихте ли ми обяснили какво разбирате под панславизъм, моля Ви, дайте ми колкото се може по-подробна дефиниция, за да съм сигурен, че няма разминаване в понятията.
Ще Ви помоля също да си послужите с конкретни факти, а не с мнения.

Правите ли разлика между руски етнос и руско правителство? За мен лично разликата е огромна.

Обвинявате ме, че правя "опит да размия анти-българската, руска политика, която е и причина за бруталното изопачаване и фалшифициране на историята ни и от там за разрухата, която цари"

Не мисля, че съм заслужил тази обида.
Според Вас Русия е вечният демон и враг на България и аз се опитвам да прикрия това? Така ли да Ви разбирам?

Аз споменах, че считам действията на Иван Грозни за геноцид спрямо волжските българи. Какво замазвам, какво прикривам? Нима думата геноцид е твърде слаба!!!

Обясних Ви, че българофобията не е възникнала в средновековна Русия, а векове преди това.
Половин Анатолия е принадлежала на българите.
Загубихме тези земи не заради Русия.
Крит и Гърция са стари трако-пеласгийски земи.
Не Русия ни ги отне и не Русия извърши геноцид върху живеещите там трако-пеласги.
Орозий Павел ( 5-ти век) споменава, че българските земи на запад започват от Каринтия ( Австрия). Не руснаци прогониха дедите ни от Панониня и Норикум, и не руснаци избиха десетки хиляди българи живеещи там.
Попаднахме под петвековно турко подтисничество не заради руснаците и не те вземаха кръвен данък от българите.
Верно е, че заради завършилия университет в Русия Васил Златарски загубихме Егейска Тракия и Македония, но по времето на Златарски Русия бе управлявана от германците Романови.
Действията на комунистическа Русия бяха пагубни за България. Това стана при управлението на грузинецът Йосиф Джугашвили ( Сталин).
След 1989 г. стотици български заводи и фабрики бяха докарани до фалит и разпродадени на безценица, но не от руснаците. Два милиона българи бяха принудени да мигрират, но не руснаците причиниха това.
Валутни спекуланти обраха спестяванията ни за нула време, но тези спекуланти не бяха руснаци.
Реално погледнато България няма армия и военна промишленост. Не руснаците причиниха това.
В западноевропейския печат българите са наречени разбойници и мафиоти, а българките са сравнени с проститутки. Тази антибългарска кампания не е организирана от руснаци.

Моля Ви, поправете ме, ако съм объркал някои факти!

Не си правя илюзии, че руското правителство храни топли чувства към нас. Съвсем не, обаче десетки милиони обикновени руснаци все още изпитват симпатии към нас и ще е глупаво, ако не се възползваме от това. В Западна Европа симпатии към нас няма.

Разбира се Вие може би имате други предложения.
Дайте идея как да санкционираме Русия за бедите, които са ни причинени!


цитирай
65. анонимен - Ние сме населили Европа и това Европа трябва да го узнае
18.12.2009 13:38
И българската и руската, в това число великоруска теории за произхода на двата народа са написани от българомразци/съответно русофоби и са огромна мръсна лъжа! Ако се напише истинската история на българите, в основта на която е автохтонния характер на българското население от 10000 години,Европа и руснаците и поляците и чехи, словаки, словенци, сърби, "македонци", румънци пък и другите европейски етноси ще спечелят от истината за произхода си и ще погледнат без очила към миналото и бъдещето си. Дърленето срещо когото и да било не помага, а по-скоро вреди. Вместо да се ритаме едни други, трябва да започнем търпеливо просвещение на хората, на учените и на държавниците за истинската история на българите, като създатели и разпространители на модерната култура в Европа и света. Така ще се защитим от историко-политическия произвол, жертви на когото сме били достатъно дълго време. Членството ни в ЕС ни дава исторически шанс. Не трябва да го пропускаме, защото е може би последната възможност преди глобализацията на силните да ни удави в лъжите си.
Ne se kosi Sparotok
Demograph
цитирай
66. sparotok - разочарование
18.12.2009 14:15
анонимен написа:
И българската и руската, в това число великоруска теории за произхода на двата народа са написани от българомразци/съответно русофоби и са огромна мръсна лъжа! Ако се напише истинската история на българите, в основта на която е автохтонния характер на българското население от 10000 години,Европа и руснаците и поляците и чехи, словаки, словенци, сърби, "македонци", румънци пък и другите европейски етноси ще спечелят от истината за произхода си и ще погледнат без очила към миналото и бъдещето си. Дърленето срещо когото и да било не помага, а по-скоро вреди. Вместо да се ритаме едни други, трябва да започнем търпеливо просвещение на хората, на учените и на държавниците за истинската история на българите, като създатели и разпространители на модерната култура в Европа и света. Така ще се защитим от историко-политическия произвол, жертви на когото сме били достатъно дълго време. Членството ни в ЕС ни дава исторически шанс. Не трябва да го пропускаме, защото е може би последната възможност преди глобализацията на силните да ни удави в лъжите си.
Ne se kosi Sparotok
Demograph


Напълно се съгласявам с Вас, но ме боли от това, че много от сънародниците ни не искат да видят истината.
Вие го казахте прекрасно - Дърленето срещо когото и да било не помага, а по-скоро вреди.

Сам човек за никъде не е, сам народ е обречен на гибел...Лесно е да се хули, трудно е да се гради.

Прав сте също, че трябва да се възползваме от членството в ЕС. Цената, която плащаме е висока, защо да не поискаме нещо в замяна?
цитирай
67. mglishev - :)
21.12.2009 11:10
Щом древните македони на Александър са завладели Персия, какво пречи иранската теория за произхода на българите да е вярна? Това ще са просто потомците на Александровите македонски гарнизони из Бактрия, които след стотици години се връщат към родината си по нов маршрут :) Така хем братовчедите от Скопие излизат потомци на Александър, хем и ние сме автохтонно население, хем си решаваме проблема с добросъседските отношения, хем задоволяваме привържениците на иранската теория.
цитирай
68. sparotok - иранци
21.12.2009 12:24
mglishev написа:
Щом древните македони на Александър са завладели Персия, какво пречи иранската теория за произхода на българите да е вярна? Това ще са просто потомците на Александровите македонски гарнизони из Бактрия, които след стотици години се връщат към родината си по нов маршрут :) Така хем братовчедите от Скопие излизат потомци на Александър, хем и ние сме автохтонно население, хем си решаваме проблема с добросъседските отношения, хем задоволяваме привържениците на иранската теория.


Не е толкова просто. Древните иранци са напуснали Източна Европа през третото хилядолетие преди Христа, докато Александър тръгва за Азия през 4-ти век преди Христа.

Иначе предложението звучи прекрасно:))))
цитирай
69. анонимен - грешно
22.12.2009 21:41
В античната си част тази "статия" е абсолютно невярна.
цитирай
70. sparotok - уточнете
22.12.2009 23:16
анонимен написа:
В античната си част тази "статия" е абсолютно невярна.


Бихте ли уточнили кое точно е неверно, иначе как да Ви дам обяснение?
Кажете в кой древен исторически извор се съмнявате и аз ще направя проверка, имам прекрасна библиотека с класически автори.
цитирай
71. demograph - Това ми се върти в главата от маса време
22.12.2009 23:32
mglishev написа:
Щом древните македони на Александър са завладели Персия, какво пречи иранската теория за произхода на българите да е вярна? Това ще са просто потомците на Александровите македонски гарнизони из Бактрия, които след стотици години се връщат към родината си по нов маршрут :) Така хем братовчедите от Скопие излизат потомци на Александър, хем и ние сме автохтонно население, хем си решаваме проблема с добросъседските отношения, хем задоволяваме привържениците на иранската теория.
.........................................................................

Само че в една по-коварна версия.
Щом древните македонци не са гърци, според самите древни гръцки писачи, а "различен народ", то какъв народ ще да са били? Ако са народът обитавал тези земи според лимитираните ми познания, то сме Големи роднини..
От там нататък, за какви проблеми с братята край Вардаро да говорим? Всичко си идва на мястото.
Благодаря на mglishev!
.......................................................................
Спароток, защо отговаряш на анонимни? Andrei е прав. Не си губи времето.Остави ги на нас.
цитирай
72. antone - отдавна се замислям дали...
24.12.2009 01:08
Отдавна се замислям дали да не се самоопределя като ескимос при следващото преброяване - да стана петия ескимос в България. И защо не - чувствам се различен, обичам да си строя иглута в снега, споделям ескимоския хумор и философско отношение към живота, и т.н. А ми е трудно да се отъждествявам с много от съвремените българските водачи - политици и държавници. Ами така си е - някак ми е чуждо цялото това протворство, крадене и плюене един по друг.
...
Или да се пиша македонец, ама древен? Може и прабългарин, знам ли.
цитирай
73. анонимен - Водачите си отиват народа остава
25.12.2009 18:44
antone 24.12 01:08 написа: отдавна се замислям дали...
Отдавна се замислям дали да не се самоопределя като ескимос при следващото преброяване - да стана петия ескимос в България. И защо не - чувствам се различен, обичам да си строя иглута в снега, споделям ескимоския хумор и философско отношение към живота, и т.н. А ми е трудно да се отъждествявам с много от съвремените българските водачи - политици и държавници. Ами така си е - някак ми е чуждо цялото това протворство, крадене и плюене един по друг.
...
Или да се пиша македонец, ама древен? Може и прабългарин, знам ли.
.........................................................................
Честита Коледа antonе.
Ако те карат да се пишеш някъкъв, пиши се какъвто си искаш. Какъв се чувстваш е друга работа. Едва ли е това, какъвто те карат да се чувстваш.
Като бях на 16г. брат ми го бяха накарали в паспорта да се пише македонец. Така пишеше и на родителите и дядо ми и баба ми. Мен пък ме накараха да се пиша българин. Дядо ми ми каза по този повод "Я им .. майките! Не се пиши ти, нека те да те пишат, както си искат. Ти си знай, че сме българи." Сега аз се ровя за да стигна сам до извода какъв съм и от къде идвам. Нито Божидар Димитров, нито Александър Фол, нито Стефан Цанев ще ми набият в главата кой съм аз. Знам рода си до 10-то коляно и знам, че от 500 г. не сме мърдали от мястото в което живея и днес. Няма начин да сме се домъкнали от майната си и преди това.
цитирай
74. ivelina1983 - Извадка из Уикипедия ...
30.12.2009 22:34
''... Много други граждани на Република Македония, и без да притежават двойно гражданство, открито афишират българския си произход, като например писателите Младен Сърбиновски и Миле Неделковски,бившият премиер на републиката (Македония) Любчо Георгиевски и бившият вътрешен министър Доста Димовска...''
цитирай
75. sparotok - самосъзнание
30.12.2009 23:02
ivelina1983 написа:
''... Много други граждани на Република Македония, и без да притежават двойно гражданство, открито афишират българския си произход, като например писателите Младен Сърбиновски и Миле Неделковски,бившият премиер на републиката (Македония) Любчо Георгиевски и бившият вътрешен министър Доста Димовска...''


Явно тези хора не са се потдали на заблудата, че жителите на Македония са народ различен от българите. Знам от македонски приятели, че броят на хората с българско самосъзнание е голям, но не всеки има смелостта да го заяви открито. Ще дойде време и на това обаче.
цитирай
76. анонимен - Каква рана отваряш Спароток..каква рана!
04.01.2010 12:14
..Защото има нещо многозначително в противоречивият нов прочит на историята ни от нас, но особено от страна на македонските историци/оставяйки настрана антибългарските забежки на някои от тях/.
Принудени да доказват и защитават корените си от посегателства от къде ли не, макадонските историци стигат преди българските и по много по-свободен и категоричен начин, до истинските ни общи корени - траките! Те не се захласват така тъпо по панславянизми и изключват с възмущение монголо-туранските версии за Куберовите българи, като творци на държавността по техните земи.
Поне от прочетеното до сега в техните теории излиза, че македонската теза за древна Македония като тракийска държава, чиито жители са били траки и чиито преки наследници днес са и те и ние, е вярната!
А българската тъпа официална историческа теза, за пореден път след Златарски, ни води към следващата национална катастрофа: - Изрязване на жива част от тялото на българската нация нашите сънародници македонци, този път с ятагана на изумителната глупост на собствените ни историци комплексари!
И поради поредното, отвратително в упоритостта и последователността си ,национално предателство на една политическа клика.
-Тази на Комунистите интернационалисти и СССРо-Русо-сърбо гъзолизците, като Добрев, Фол, Б.Димитров и други иманяри и политически измекяри, а не български историци.
Затова, сега се налага обективни изследователи и български патриоти, като Спароток и други, да бършат лайната на българомрази в чиито вени тече наистина някъква монголо-татаро-ирано-турско-руска течност, но не и българска кръв.
Как сега ще гледаме в очите предадените от нас сънародници от Македония ?!
Или пак македонците ще спасяват България, докато "големите" българи се монголеят, турчеят, ираният или просто дупят, на затривачите на отечеството им...ех!
цитирай
77. sparotok - историци
04.01.2010 12:35
Както сам отбелязвате Златарски, Добрев и др. не са историци, това което те пишат не е история.

Жалкото е обаче, че с техните писания се постигна едно разделение на братя, на македонци и българи.

Налага се ние сами да възстановим връзката с нашите роднини чрез откриването на истината за миналото ни.
цитирай
78. анонимен - Защо манипулирате историята
11.01.2010 21:17
Цитат: „Историята е точна наука, истинските й изследователи трябва да се придържат към строги правила. Събитията се описват кратко, точно и ясно, без да се добавят, или пропускат факти. Древни хроники не трябва да се премълчават, археологически данни не бива да си укриват, също е абсолютно недопустимо да се манипулират антропологически изследвания. За съжаление сме свидетели на точно такива действия що се отнася до историята на македонците.”
Правилно, драги Спароток, но Вие правите точно това, което говорите – премълчавате онова, което не Ви изнася, и манипулирате участниците във форума, надявайки се подобно на учителя Ви Ганчо Ценов, че всички ще се доверят на писанията Ви, без да проверят истинността им. За нагледност ще използвам пасажа, в който цитирате Г. Ценов, без да посочите автора, произведението и страницата, на която е цитираното, както, разбира се, сте постъпили и в целия материал, та да бъде максимално трудно да се проследи кога цитирате и кога си измисляте фактите.
Ето впрочем и самия цитат:
„...областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи- Inter Thraciam vel Macedoniam et Mysiam Inferiorem modo Bulgari habitant.”

Драги Спароток
Няколко пъти по различни поводи съм изтъквал, че писанията на голяма част от българските историци (и най-вече на пишман историците) върху българската история не трябва да се приемат на доверие. Позоваването на тях без допълнителна проверка на достоверността им може да ви постави в доста неловко положение. За съжаление, историкът Ганчо Ценов, когото цитирате, подобно на автори като Б. Димитров, Г. Бакалов, П. Добрев и техните следовници (между които, както се вижда, вече се числите и вие), също е ловък манипулатор и недобросъвестен автор.
Ето цитата от Г. Ценов, който сте използвали: „На карта на света от 6 век от "Равенски космограф" е отбелязано името "bulgare" и следния текст: "В Тракия и Македония и Долна Мизия само българи живеят ...". Картата е съставена 100 години преди времето на Аспарух. За автор на тези думи, космографа посочва Йорданес - готски историк от 6 в. ('Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant'. Ravennati Cosmographus, IV)” (край на цитата).
Като патриотична насоченост е добре, но за съжаление Г. Ценов предлага на вниманието на читателя само част от цитираното изречение на неизвестния равенски автор, като е превел неточно цитираното, с което подвежда и манипулира читателя, съчинявайки несъществуващи факти от българската история, които Вие преповтаряте.
Частта от земеописанието на неизвестния автор от Равена, касаеща българската история, е поместена в т. І на сборника „Латински извори за българската история”, накратко ЛИБИ, с. 390 – 400. Преводачът дава следните сведения за ръкописа. „Съставителят на т. н. Ravennatis Anfnymi Cosmographia, чието име е неизвестно, произхождал от Равена. Приема се обикновено, че неговото съчинение, което се състои от 5 книги, е писано към края на VII в., обаче някои данни в самия текст, например като споменаването на българите като обитатели на днешните български земи, ни дават право да отнесем съставянето поне на известна част от Равенското земеописание към началото на VІІІ в. Това земеописание представя списък на всички известни дотогава земи.” (ЛИБИ 1, С. 1958, с. 390). (А Генчо Цанов твърди, че картата е съставена 100 години преди времето на Исперих!)
Ето текста на цялото изречение, отнасящо се до историята на българите: „Inter vero Tratiam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex super scripta maiore Scythia egressi sunt.” Превод: „А между Тракия или Македония и Долна Мизия живеят отскоро българи, които са дошли от споменатата по-горе Голяма Скития.” (ЛИБИ 1, С. 1958, с. 393).
Разминава се с Генчо Ценов, както и с вашето твърдение, нали?
Неизвестният автор не е сигурен дали мястото, където са се заселили новодошлите българи, се намира между Тракия и Долна Мизия или между Македония и Долна Мизия, но при всички положения то съвсем точно съответства на района на Плиска, където съграждат аула си. Точно това местоположение е отразено и на картата в края на ръкописа, която обаче не е поместена в изворите, но Вие можете да я откриете из сайтовете на почти всички големи университети по света.
Както виждате, посоченият исторически извор не дава никакво основание да се твърди, че в „областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи” , а точното му цитиране показва, че Вие, подобно на Г. Ценов, без капчица притеснение манипулативно изопачавате изворите.
цитирай
79. sparotok - първоизвори
11.01.2010 21:53
анонимен написа:
Цитат: „Историята е точна наука, истинските й изследователи трябва да се придържат към строги правила. Събитията се описват кратко, точно и ясно, без да се добавят, или пропускат факти. Древни хроники не трябва да се премълчават, археологически данни не бива да си укриват, също е абсолютно недопустимо да се манипулират антропологически изследвания. За съжаление сме свидетели на точно такива действия що се отнася до историята на македонците.”
Правилно, драги Спароток, но Вие правите точно това, което говорите – премълчавате онова, което не Ви изнася, и манипулирате участниците във форума, надявайки се подобно на учителя Ви Ганчо Ценов, че всички ще се доверят на писанията Ви, без да проверят истинността им. За нагледност ще използвам пасажа, в който цитирате Г. Ценов, без да посочите автора, произведението и страницата, на която е цитираното, както, разбира се, сте постъпили и в целия материал, та да бъде максимално трудно да се проследи кога цитирате и кога си измисляте фактите.
Ето впрочем и самия цитат:
„...областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи- Inter Thraciam vel Macedoniam et Mysiam Inferiorem modo Bulgari habitant.”

Драги Спароток
Няколко пъти по различни поводи съм изтъквал, че писанията на голяма част от българските историци (и най-вече на пишман историците) върху българската история не трябва да се приемат на доверие. Позоваването на тях без допълнителна проверка на достоверността им може да ви постави в доста неловко положение. За съжаление, историкът Ганчо Ценов, когото цитирате, подобно на автори като Б. Димитров, Г. Бакалов, П. Добрев и техните следовници (между които, както се вижда, вече се числите и вие), също е ловък манипулатор и недобросъвестен автор.
Ето цитата от Г. Ценов, който сте използвали: „На карта на света от 6 век от "Равенски космограф" е отбелязано името "bulgare" и следния текст: "В Тракия и Македония и Долна Мизия само българи живеят ...". Картата е съставена 100 години преди времето на Аспарух. За автор на тези думи, космографа посочва Йорданес - готски историк от 6 в. ('Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant'. Ravennati Cosmographus, IV)” (край на цитата).
Като патриотична насоченост е добре, но за съжаление Г. Ценов предлага на вниманието на читателя само част от цитираното изречение на неизвестния равенски автор, като е превел неточно цитираното, с което подвежда и манипулира читателя, съчинявайки несъществуващи факти от българската история, които Вие преповтаряте.
Частта от земеописанието на неизвестния автор от Равена, касаеща българската история, е поместена в т. І на сборника „Латински извори за българската история”, накратко ЛИБИ, с. 390 – 400. Преводачът дава следните сведения за ръкописа. „Съставителят на т. н. Ravennatis Anfnymi Cosmographia, чието име е неизвестно, произхождал от Равена. Приема се обикновено, че неговото съчинение, което се състои от 5 книги, е писано към края на VII в., обаче някои данни в самия текст, например като споменаването на българите като обитатели на днешните български земи, ни дават право да отнесем съставянето поне на известна част от Равенското земеописание към началото на VІІІ в. Това земеописание представя списък на всички известни дотогава земи.” (ЛИБИ 1, С. 1958, с. 390). (А Генчо Цанов твърди, че картата е съставена 100 години преди времето на Исперих!)
Ето текста на цялото изречение, отнасящо се до историята на българите: „Inter vero Tratiam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex super scripta maiore Scythia egressi sunt.” Превод: „А между Тракия или Македония и Долна Мизия живеят отскоро българи, които са дошли от споменатата по-горе Голяма Скития.” (ЛИБИ 1, С. 1958, с. 393).
Разминава се с Генчо Ценов, както и с вашето твърдение, нали?
Неизвестният автор не е сигурен дали мястото, където са се заселили новодошлите българи, се намира между Тракия и Долна Мизия или между Македония и Долна Мизия, но при всички положения то съвсем точно съответства на района на Плиска, където съграждат аула си. Точно това местоположение е отразено и на картата в края на ръкописа, която обаче не е поместена в изворите, но Вие можете да я откриете из сайтовете на почти всички големи университети по света.
Както виждате, посоченият исторически извор не дава никакво основание да се твърди, че в „областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи” , а точното му цитиране показва, че Вие, подобно на Г. Ценов, без капчица притеснение манипулативно изопачавате изворите.


Златарски не случайно отричаше първоизворите.
Те не му оттърваха, щяха да опровергаят мигновенно лъжите му.

Златарски е знаел за картата на Св. Йероним ( IV-ти век), на която Мизия е наречена и България, но не споменава това.

Златарски е бил запознат с Именникът ( на българските князе), в който е споменато, че половин хилядолетие преди Аспарух дедите ни са имали държава на север от Дунава ( изконна тракийска земя принадлежаща според Страбон на мизи и гети)... Какво прави обаче “великият учен”. Укривайки всички тези факти той пуска жалката измислица, че Аспарух е довел за първи път българи в Мизия.

Картите на Златарски, благодарение на които ни бяха отнети изконни български земи “великият учен” публикува първо в чужбина, а в България не посмя . Значи добре е осъзнавал престъплението си. Когато А. Стамболийски помоли гръцкия си колега E.Венезилос да не откъсва България от Егейско море, отговорът бе следния: “ Вие господин министре, като искате тази земя, гледахте ли картите на вашите учени и дипломати, от които се вижда, че тая земя никога не е била българска."

Пълният текст от ЛИБИ не променя абсолютно нищо. Движения на българи от Дунав, та до Коринт са били нещо напълно нормално. В зависимост от конкретният момент може да се каже, че са дошли от скоро. Това разбира се не дава гаранция, че и много преди този период не са идвали и са си отивали. Страбон свидетелства за многобройните миграции на тракийските племена.
Римските легиони също са напускали Апенинският полуостров, но при завръщането им никой не ги е наричал чужденци. Освен това Ценов никога не е отричал, че българите са обитавали и Скития. Ценов пръв разтълкува правилно СКИТИ като СКИТАЩИ...

Не сте изобщо наясно с живота в Късната Античност. Четете старите автори та дано да помъдреете. Не може без исторически свидетелства господине, не може.

Увъртане и обвиняване на другите в това, което сам вършите е поведение на политическа марионетка, а не на съвестен изследовател.


Вие тактично пропуснахте фрагментта къдета е споменато, че българите обединяват родината си въз основа на родовото право.
Vulgares qui JURE GENTILI sibi patriam subjugates...
Родово право върху земя имат АВТОХТОННИТЕ жители.

Тактично пропуснахте и това, че Илирия е дефинирана като родна земя на българите -Vulgaria patriam quae in Illyrico constituta est.
За да може Илирия да е българска родина, то българите са АВТОХТОНЕН народ.

Както и да го въртите на лъжата краката са къси.
Като цитирайте, цитирайте всичко, а не само това, което е угодно на смехотворната туранска теория на Златарски!


цитирай
80. demograph - Генетични "недокази"? Истината е от Бога.
19.01.2010 02:47
Истината е от Бога!

TA PITA SE V ZADA4KATA , KADE SA AZIQTSKITE NI GENI

От Ванче Михайлов.блог.бг"Една трета от гените на македонското население са античномакедонски, пише днес вестник "Нова Македония", като се позовава на анализ на швейцарската компания за генетични изследвания "Игенея".
Според анализа генетичният състав на македонското население е: 30% античномакедонски, 10% илирийски, 15% елинистки, 5% финикийски, 20% германски, 5% хунски и 15% славянски гени.
Генетичният състав на населението на Гърция според данните на института е: 10% германски, 10% илирийски, 20% славянски, 20% финикийски, 5% античномакедонски /като на север повече от 18%/ и 35% елинистки.
Данните за генетичния състав на населението в България са: 49% тракийски, 11% македонски, 15% славянски, 15 % елинистични и 5% финикийски гени.
Съотношението на античномакедонския елемент, както е видно от анализите, е "драстично по-голям в Македония, отколкото в Гърция", пише вестникът.
Ръководството на "Игенеа", който е един от трите най-влиятелни в света института, които се занимават с изследване на генетичния материал на съвременни и на хора от миналото, като че ли е било добре запознато с балканския синдром и е уточнило на страницата си в Интернет, че данните са резултат изключително от научни изследвания и отправя молба да не се използват в политически контекст, пише "Нова Македония".
Вестникът допълва, че "поради чувствителната атмосфера около гръцко-македонския спор за името всяко повдигане на въпроса за македонското присъствие /актуално или генетично/ на територията на Гърция е с високоексплозивен потенциал и вероятно поради това и генетичната лаборатория при Македонската академия на науките и изкуствата е избрала да остане встрани, когато й е бил поискан коментар за тези резултати".
Не мога да отговарям на вашите въпроси, казал директорът на лабораторията проф. Георги Ефремов. "
........................................................................................................................

Като се знае, че античните македонци, илирите, хуните и славяните са траки/ сиреч българи/, се пита в задачката:
а. Колко прави?
1. Македонци 30+10+5+15 = 60;
2. Гърци /с тракийска кръв/ 10+20+5/ в/северна Гърция 18%/ = 35/48/;
3. Българи 49+11+15 = 75;
б. Кой какъв е тогава?
7. Кой кого е асимилирал?

Какво да коментира жалния проф. Георги Ефремов..? Ле ке му отрежеа главата сърбашите..

Коментарът е мой./демограф/
Благодаря Ванче'!

А ей това от мен:
... Широката расова основа на Българите е тази на северната раса

... Изучванията на кръвните групи, на около 10 хил. Българи от България и Македония, направени от д-р Ганев в Биологическия Институт, показват, че в кръвно отношение Българският народ се приближава към расовите съотношения на западна Европа … (стр. 33)

... Изучванията за които споменах, показват че Българите имат:

0 - 32,1%
А - 44,4%
В - 15,4%
АВ - 8,1%

Почти същите съотношения срещаме за македонските Българи:

0 - 32,7%
А - 45,9%
В - 14,1%
АВ - 7,3%

... Принадлежността на Българите по отношение на кръвните групи към европейските народи се показва от следните числа:

Берлин: 0 - 35,0%; А - 44,6%; B - 15,0%; AB - 6,0%
Щетин: 0 - 30,5%; А - 42,8%; B - 16,5%; AB - 5,2%
Данциг: 0 - 33,3%; А - 44,7%; B - 17,0%; AB - 8,5%
Англия: 0 - 46,0%; А - 30,0%; B - 17,0%; AB - 7,0%
... (стр. 35)

... Към тези две последни племена (татари и чуваши) някои искат да отнесат тураните, а съвременни Българи искат да причислят към татаро-монголските племена и сегашните Българи! Подобни твърдения са научни заблуждения, без всякаква антропологическа и серобиологическа основа. ... (стр. 35)

... Поради патриархалните ценности на Българите, религиозни и политически причини през време на турското робство расови смешения с турците няма. Поради това и техни антропологически и биологически последици няма ... (стр. ../академик Методи Попов/

Че ренегатите сред българския род са повече от другите народи си е факт, но че българи и македонци са една кръв от памтивека си е Истината от Бога.
Грях му на душата, който се отмята от Нея.цитирай
81. demograph - Истината е от Бога!
20.01.2010 04:29
Истината е от Бога!

TA PITA SE V ZADA4KATA , KADE SA AZIQTSKITE NI GENI

От Ванче Михайлов.блог.бг"Една трета от гените на македонското население са античномакедонски, пише днес вестник "Нова Македония", като се позовава на анализ на швейцарската компания за генетични изследвания "Игенея".
Според анализа генетичният състав на македонското население е: 30% античномакедонски, 10% илирийски, 15% елинистки, 5% финикийски, 20% германски, 5% хунски и 15% славянски гени.
Генетичният състав на населението на Гърция според данните на института е: 10% германски, 10% илирийски, 20% славянски, 20% финикийски, 5% античномакедонски /като на север повече от 18%/ и 35% елинистки.
Данните за генетичния състав на населението в България са: 49% тракийски, 11% македонски, 15% славянски, 15 % елинистични и 5% финикийски гени.
Съотношението на античномакедонския елемент, както е видно от анализите, е "драстично по-голям в Македония, отколкото в Гърция", пише вестникът.
Ръководството на "Игенеа", който е един от трите най-влиятелни в света института, които се занимават с изследване на генетичния материал на съвременни и на хора от миналото, като че ли е било добре запознато с балканския синдром и е уточнило на страницата си в Интернет, че данните са резултат изключително от научни изследвания и отправя молба да не се използват в политически контекст, пише "Нова Македония".
Вестникът допълва, че "поради чувствителната атмосфера около гръцко-македонския спор за името всяко повдигане на въпроса за македонското присъствие /актуално или генетично/ на територията на Гърция е с високоексплозивен потенциал и вероятно поради това и генетичната лаборатория при Македонската академия на науките и изкуствата е избрала да остане встрани, когато й е бил поискан коментар за тези резултати".
Не мога да отговарям на вашите въпроси, казал директорът на лабораторията проф. Георги Ефремов. "
........................................................................................................................

Като се знае, че античните македонци, илирите, хуните и славяните са траки/ сиреч българи/, се пита в задачката:
а. Колко прави?
1. Македонци 30+10+5+15 = 60;
2. Гърци /с тракийска кръв/ 10+20+5/ в/северна Гърция 18%/ = 35/48/;
3. Българи 49+11+15 = 75;
б. Кой какъв е тогава?
7. Кой кого е асимилирал?

Какво да коментира жалния проф. Георги Ефремов..? Ле ке му отрежеа главата сърбашите..

Коментарът е мой./демограф/
Благодаря Ванче'!

А ей това от мен:
... Широката расова основа на Българите е тази на северната раса

... Изучванията на кръвните групи, на около 10 хил. Българи от България и Македония, направени от д-р Ганев в Биологическия Институт, показват, че в кръвно отношение Българският народ се приближава към расовите съотношения на западна Европа … (стр. 33)

... Изучванията за които споменах, показват че Българите имат:

0 - 32,1%
А - 44,4%
В - 15,4%
АВ - 8,1%

Почти същите съотношения срещаме за македонските Българи:

0 - 32,7%
А - 45,9%
В - 14,1%
АВ - 7,3%

... Принадлежността на Българите по отношение на кръвните групи към европейските народи се показва от следните числа:

Берлин: 0 - 35,0%; А - 44,6%; B - 15,0%; AB - 6,0%
Щетин: 0 - 30,5%; А - 42,8%; B - 16,5%; AB - 5,2%
Данциг: 0 - 33,3%; А - 44,7%; B - 17,0%; AB - 8,5%
Англия: 0 - 46,0%; А - 30,0%; B - 17,0%; AB - 7,0%
... (стр. 35)

... Към тези две последни племена (татари и чуваши) някои искат да отнесат тураните, а съвременни Българи искат да причислят към татаро-монголските племена и сегашните Българи! Подобни твърдения са научни заблуждения, без всякаква антропологическа и серобиологическа основа. ... (стр. 35)

... Поради патриархалните ценности на Българите, религиозни и политически причини през време на турското робство расови смешения с турците няма. Поради това и техни антропологически и биологически последици няма ... (стр. ../академик Методи Попов/

Че ренегатите сред българския род са повече от другите народи си е факт, но че българи и македонци са една кръв от памтивека си е Истината от Бога.
Грях му на душата, който се отмята от Нея.
цитирай
82. анонимен - Самом един въпрос имам...
08.03.2011 17:03
подкрепям всичките Ви постинги и се радвам, че има човек, като Вас, който да разкрива истината. искам само да уточна нещо: защо един народ е бил наричан различно (примерно, българите и мизите са един народ, защо ли този народ има много имена?) и ме интересува, дали имате информация за това, как самите ние сме се наричали?
цитирай
83. sparotok - имена
08.03.2011 23:31
анонимен написа:
подкрепям всичките Ви постинги и се радвам, че има човек, като Вас, който да разкрива истината. искам само да уточна нещо: защо един народ е бил наричан различно (примерно, българите и мизите са един народ, защо ли този народ има много имена?) и ме интересува, дали имате информация за това, как самите ние сме се наричали?


Напълно нормално е огромен народ като тракийския да е наричан с различни обобщаващи имена. Кое име ще се наложи е зависело от това, кое е било доминантното племе за момента.
Бистони е било символ за всички траки.
Одриси е било символ за всички траки.
Беси е било символ за всички траки.

В краят на Късната Античност най-силни са мизите наречени още българи. Те единствени успяват да обединят най-много родствени племена в един съюз и да създадат по този начин Дунавска България.

Имената не бива да ви притесняват - германи, тевтони, алемани... се отнасят за хора говорещи близки езици и имащи близки обичаи.

Иранците са наричани още перси, артеи и кефени.

Гърците са познати още като елини ( макар и неправилно) и данайци.


цитирай
84. dolsineq - Няма начин след такава статия да ...
16.05.2011 11:33
Няма начин след такава статия да няма и последствия за теб, Павел. Спор няма, че българи и македонци са от един корен, без значение какво име носят. Достатъчно е само да сравним в момента езикът, на който говорим. Ключова статия. Много въпроси поставя.
цитирай
85. sparotok - македонци
16.05.2011 12:23
dolsineq написа:
Няма начин след такава статия да няма и последствия за теб, Павел. Спор няма, че българи и македонци са от един корен, без значение какво име носят. Достатъчно е само да сравним в момента езикът, на който говорим. Ключова статия. Много въпроси поставя.


Снеже, ако сравниш нашите народни носии, земеделските сечива, обичаите и т.н. с тези на македонските ни братя ще се види, че става дума за един и същ народ.

Поздрави!
цитирай
86. анонимен - Браво!
06.06.2011 14:45
Удивлявам се и искрено благодаря на човека, занимал се толкова обширно с материята! Единствено слава липсва на тоя блог, а има толкова много за разбиране!

Живи и здрави! Дано повече хора четат!
цитирай
87. sparotok - дано
06.06.2011 14:49
анонимен написа:
Удивлявам се и искрено благодаря на човека, занимал се толкова обширно с материята! Единствено слава липсва на тоя блог, а има толкова много за разбиране!

Живи и здрави! Дано повече хора четат!


Дано наистина! Хубаво е хората да са запознати с всички факти, а не само с това, което оттърва на една определена група личности.

Поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14421586
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104234
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031