Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.11.2009 13:29 - ТАНГРА И ЗЕВС – ДВЕТЕ ЛИЦА НА ЕДИН И СЪЩИ БОГ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 33450 Коментари: 37 Гласове:
51              ТАНГРА И ЗЕВС – ДВЕТЕ ЛИЦА НА ЕДИН И СЪЩИ БОГ

 

 

В древността е било напълно естествено едно божество да бъде назовавано с много имена. Дионис е известен още като Бромий, Басарей, Либер, Биматер...Аполон е наричан Агреус, Ятрос, Люкеос, Музагетес, Пайан, Патроос, Фебос...Върховния олимпийски бог Зевс също не е правил изключение. Негови алтернативни имена са Агониос, Леукайос, Кераниос и много други.

 

Първото споменаване на Зевс в гръцката литература е направено от Омир, който го нарича Зевс Пеласгийски, т.е. принадлежащ на пеласгите. Те са най-древните поселници на Юго-Източна Европа и са от един род с траките. Херодот, Тукидид, Страбон, Павзаний и други посочват често  автохтонния характер на пеласгите, а бащата на историята определя тракийското племе фриги като най-древния народ, споделяйки, че дори високо развитите египтяни признават това.

Според Хезихий фригийското название за Зевс е Багайос, а то отговаря на арийския Бага – едно от имената на слънцето. Фригийското Багайос е архаичния вариант на нашата дума Бог, имаща първично значение – багрещия, червения, слънцето. От тези данни става ясно, че Зевс изобщо не е гръцко божество, а по право принадлежи на палеобалканските народи - траки и пеласги, които са и наши предци. Елините си присвояват трако-пеласгийския бог на светлината както правят и с Арес, Дионис, Орфей, Атис, Кибела, Земела. Гръцкият език не може да предложи етимология за теонима Зевс, но  за сметка на това  българския предлага добро обяснение.

 

Известно е, че Зевс е древен бог на слънцето и светлината. Неговото име е свързано с тракийската ( архаична българска) дума  Сиус (Диус) - бог на светлината, отговаряща на хетскката  сиуат и старобългарската светъ -светлина. Зевс означава буквално светещия, сияещия, яркия и показва ясна връзка с нашите думи звезда, сияти-сияя, сияние, светя, свещ, свещен, светлина, светлост.... Освен Сиус ( Диус) траките наричат Зевс и с  друго име - Сеитовинт(ус), което е по-стар вариант на почитания до Средновековието Свентовит.

 

Каква обаче е връзката с Тангра? За тези, които са разбрали, че ние българите сме древен тракийски народ е вече започнало да просветва. Тангра е едно от многото имена на Зевс. Тангра е свързано с името на почитания в хетската империя божество Тиуна ( наричан още Сиуна и Тияс) и с люийския бог на слънцето Тиуат. Да не забравяме също етруското название на Зевс – Тиния.

 

Трябва да бъде обяснено, че в хетската империя са влизали и тракийски племена. Тракийският Илиос е споменат в официални документи още през XV – ти век преди Христа, а мизите ( наричани в продължение на хиляда години българи) са  васали на Хатусили поне от XIII-ти век преди Христа. С тяхна помощ е разгромен египетския цар Рамзес. На фризовете в Луксор могат да се видят ясно бръснатите глави и веещите се кики ( кичури коса) на тракийците - мизи. Господарите им хетите са известни с невероятната си толерантност. Приемали са в пантеона си всяко божество на васално население. Затова и стават известни като народа с хиляда бога. Тиуна е тракийско божество. Хетите приемат в пантеона си и друг тракийски бог – Арес, когото назовават Яриш, а някои смятат, че хетския Таркун е и тракийския Перкун ( почитания до Средновековието Перун).

 

Ще бъде добавено, че култът към етруския бог  Тиния – Зевс е пренесен в Средна Европа от трако-пеласгите основавали Рим (2). В. Георгиев свързва името на Тиния с нашата дума ден ( на етруски тин означава ден).  Нейното първично значение е светлина, сияние, точно това, което е характерно за деня. С българската дума ден и свързано и името на шумерското божество Дингир, познат още като Тангра и Тенгри- божество на светлината и небето. В Шумер Дингир-Тангра е пренесен от тракийското племе гети, наричано гутеи. Интересна подробност е това, че  един могъщ гутейски цар носи името Курум, наподобяващо това  на старобългарскиа владетел Крум. Гутеите са представени на стелата на Нарим Син  като бойци с бръсната глава и кика, подобно на мизите. Това не е странно, понеже Страбон обяснява, че гети ( гутеи ) и мизи са от един и същи род и говорят езика на траките. Има и други доказателства за древно тракийско присъствие в Шумер. Най-старата писменост на Месопотамия има прототип на Балканите, тази от Винча, Градешница, Караново, Вълчи Дол и др. Копията на шумерските бойци имат прототип сред оръжията на варненския некропол. Обеидската шумерска керамика показва прилики с по-старата тракийска неолитна керамика. А шумерския ороним Загрос отговаря на българския ороним Загоре- отвъд гората, планината ( гора-планина е трако-пеласгийска дума).

 

През третото и второто хилядолетие преди Христа тракийски племена мигрират за Азия, Средна и Западна Европа. Разпросранявайки културата си нашите деди налагат и пантеона си. ТанграДингир- Тиния- Тиус –Сиус -Зевс  са просто диалектни варианти на един и същ теоним. Трако-пеласгийското божество на светлината е прието от много народи – шумери, етруски, гърци, туранци, а дори и от германите. В предишния постинг бе обяснено, че хуните-кимерии са обитавали дори и Дания в най-дълбока древност. Поради тази причина древните германи имат богове, чиито имена са обясними на езика на палеобалканските народи. Става дума за старогерманския бог на светлината Зиу, имащ вариант Тиу. На него германите именуват втория ден на седмицата.  Динстаг, Динсдах, Зиостаг, Тисдаг, Тивестаег, са различни варианти на посветения на бога на светлината ден.

 

Някои учени смятат, че Тангра-Тенгри-Дингир е по произход тюркско, или монголско божество, но това е доста наивно, понеже в древността не е имало влияние на тюрко говорящи народи над гърци, етруски, хети и германи. Траките са тези, които прекосяват Европа и Азия и разпространяват културата си. Тангра-Тенгри-Дингир е древен бога на светлината чието име е лесно обяснимо на български, сръбски, полски, словенски и други сродни езици. Дин отговаря на ден ( със сначение светлина), а гир отговаря на горя, грея. Правилната форма на приетият от шумерите Дингир е Ден-грей, означаващо – този, който създава светлината ( деня) чрез греене, т.е. слънцето.

 

Тангра-Зевс е палеобалканско божество, чието име се е променяло през вековете, а и различните диалекти на дедите ни са довели до едно голямо разнообразие на свещеното име на слънцето. По принцип смисъла на Бог, Бага, Сиус, Зевс, Сеитовинтус, Свентовит, Тиус, Тиния, Дингир, Тангра е един и същ, но през различните епохи и в различни локации са се използвали различни варианти. Ден-грей ( Дингир) е едно от най-старите наименования, използвано от траките ( гети-гутеи) мигрирали в Азия, докато названието  Бог се е запазило в Тракия. Дедите ни са титулувани Княз в Бога ( Канас у Биги), а не Княз в Тангра. В българските легенди, песни, приказки и поговорки се говори за Бог, а не за Тангра. От времето когато названието Ден-грей ( Тангра) и се е използвало за първи път до обединяването на България през 681 година са изминали повече от три хилядолетия. Напълно естествено е най-старото име да изчезне и да бъде запазено само най-популярното название – Бог. То е употребявано от фригите (1)  в Мала Азия ( Багайос) и от скитите в черноморските степи ( Багос).

 

Не само Ден-грей ( Тангра ) е отдава изчезнал от нашия речник. Алтернативни имена за божеството на светлината като Белен, Блегур, Сварог и много други са също отдавна забравени. Времето и преследванията на религиозните фанатици са причина за това.

 

Ден-грей ( Тангра) има място в нашата история, но само като едно от древните имена на бога на светлината почитан от малка група траки ( гутеите) пренесли своята религия в Шумер. От Месопотамия култът към Ден-грей ( Тангра)  се разпространява между съседните азиатски народи: тюрки, монголци и др.

Понеже учени като Златарски и др. обявяват старите българи за туранци, се пуска и твърдението, че дедите ни са се кланяли на туранския Тенгри хан – небето. Нито Златарски, нито последователите му са знаели, че Тенгри хан е Средновековния вариант на Ден-грей, Тиуна, Диус, Сиус, Зевс. Ако на  Златарски и съмишлениците му бе известно, че Тенгри хан е по произход палеобалканско божество, те нямаше да говорят изобщо за него, защото щеше да е в противоречие с теорията им, че българите са азиатски народ.

 

Благодарение на  туранската теория за произхода ни, ние загубихме Егейска Тракия и Македония – изконни Български земи. Днес замесници на Златарски подготвят ново бедствие за Родината като твърдят, че българите са дошли от Азия памирци. С такива безотговори и необосновани изказвания се отнема  наследственото ни право върху страната, в която живеем. За поредната национална катастрофа е достатъчно е някой чужд изследовател да представи “доказателства”, че неговите деди са обитавали България преди “идването” на българите. Засега на твърденията на Полат Кая, че пеласгите са турци не се вземат на сериозно, но това не е гаранция, че в бъдеще няма да бъдат приети. Исторически факти  и политика не винаги вървят ръка за ръка. Като военен и икономически партньор Турция е много по важна за Европа и САЩ отколкото България. Нямаме право да виним турските учени, че проявяват апетит към нашата история а и земя. Такива, като П. Добрев и поддръжниците му поднасят всичко на тепсия. Народът е казал – Не е виновен, този който е изял баницата, виновен е този, който му я е дал!

 

България е прекрасна страна! За виждащите Родината ни е земен рай! Нека я пазим, защото бъде ли ни отнета, този път ще е безвъзвратно. Във века на информацията имаме възможността да покажем на цял свят, че не сме мургави туранци, или тесноноки памирци, а потомци на траки и пеласги. Не можем да искаме да ни уважават без ние самите да уважаваме себи си и да се държим с присъщото на дедите ни достойнство. Всеки е ковач на собствената си съдба. Бъдещето ни зависи единствено от нас самите. Време е титаните да се събудят!

 

 

 

Използвана литература и обяснения:

 

1.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994;

2.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

       3.Thracian Sacred Names and Terminology

 http://www.unibuc.ro/uploads_en/29535/30/ThrSacNames.pdf

4. Herodotus, Histories, Wordsworth Classics of World Literature, Hertfordshire, 1996;

5.K.Порожанов, Общество и държавност у траките, БАН, София, 1998;

6.O.R. Gourney, The Hittites, Penguin Books, Harmondsworth, 1964;

7.J.D.Macqueen, The Hittites and their Contemporaries in Asia Minor, Thames & Hudson, London, 2001;

8.G.A. Mansuelli, Etruriл en het vroege Rome, Elsevier, Amsterdam, MCMLXIV;

9.D.J. Hamblin, De Etrusken, Time-Life International bv, Brepols fabrieken, 1975;

10. B

11.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia India and Crete, Artia, Prague, 1952;

13.W.W. Skeat, A Concise Etymological Dictionary of the English Language, Harper & Brothers Publisher, New York, 1900;

13.J. Vercoulllie, Etymologisch Woordenboek van Nederlandsche Taal, Martinus Nijhoff, ‘S-Gravenhage, 1898;

14. E.F. Jung, De Germanen, Tirion, Baarn, MCMXCIII;

15.Омир, Илиада;

16. Тукидид, История на Пелепенеските войни;

17. Павзаний, Описание на Гърция;

18. Страбон, География;

 

 

(1)  Според Херодот родната земя на фригите е Западна България и Македония.

 

(2) За пеласгийското влияние на Апенинския полуостров прочетете в

ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/30/trako-pelasgite-i-osnovavaneto-na-rim.406675

 
Гласувай:
51


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. nkf - Напълно споделям последните аб...
21.11.2009 14:37
Напълно споделям последните абзаци на поста.Афганистано-ирано-пакистанската теория замени тюркската и широко се пробутва от такива като добрев и димитров-стари съветчици и комунистически ченгета.
цитирай
2. kobata - Времето е дошло отдавна! Ама дали ...
21.11.2009 16:51
Времето е дошло отдавна! Ама дали имаме възможностите за това...
цитирай
3. boristodorov56 - Тангра – Дингир- Тиния- Тиус – Сиус -Зевс
21.11.2009 17:31
Не съм тесен специалист, но така наредени тези имена не ми изглеждат в логична последователност.
Има ли мнение на независим специалист по този въпрос, при това лингвист.Когато става въпрос за Тангра винаги задавам въпроса:
- По земите на българския ареал, освен на Мадарския конник - като тангрон - има ли другаде открит и регистриран артефакт с надпис с името на този бог - в периода от 2-7 век от н.е.?
Поздрав!
цитирай
4. sparotok - стари приказки в нова премяна
21.11.2009 20:13
nkf написа:
Напълно споделям последните абзаци на поста.Афганистано-ирано-пакистанската теория замени тюркската и широко се пробутва от такива като добрев и димитров-стари съветчици и комунистически ченгета.


Прав сте, една неиздържана теория замени друга и, че хората създали памиро-иранската теза принадлежат на старата номенклатура.

Ние не можем да очакваме друго от учените ни.
Те служат на този, който плаща по-добре.

цитирай
5. sparotok - събуждане
21.11.2009 20:14
kobata написа:
Времето е дошло отдавна! Ама дали имаме възможностите за това...


Вярвам, че можем да се пробудим наново.
Срещам се с все повече млади хора милеещи за България и желаещи да работят за едно по-добро бъдеще.
цитирай
6. sparotok - надписи
21.11.2009 20:31
boristodorov56 написа:
Не съм тесен специалист, но така наредени тези имена не ми изглеждат в логична последователност.
Има ли мнение на независим специалист по този въпрос, при това лингвист.Когато става въпрос за Тангра винаги задавам въпроса:
- По земите на българския ареал, освен на Мадарския конник - като тангрон - има ли другаде открит и регистриран артефакт с надпис с името на този бог - в периода от 2-7 век от н.е.?
Поздрав!


Това, че Зевс е еквивалент на Тиния, Тиуна, Тиу, Сиу е мнение на лингвисти. И историци и лингвисти са съгласни, че Зевс е древен бог на светлината, същото важи и за Тенгри-Дингир - светлото небе.

Бешевлиев бе този, който "прочете" името Тангра в силно повреден надпис. Моето лично мнение, е че това е грешка, защото както вече споменах в постинга старите българи използват думата Бог, а не Тангра. Освен това се съмнявам, че за повече от три хиляди години едно име ще се запази идентично. Да не говорим, че такъв огромен период от време настъпват промени в религия и ритуали.
Затова и писах, че Тангра има място в нашата история, но само като едно древно име на бога на светлината, почитано от малка група траки мигрирала за Азия.
цитирай
7. boristodorov56 - 6. sparotok
21.11.2009 21:38
Следователно трябва да се приеме, че Тангра не е бил
бог - главен - един от многото, дори никакъв - на българите в древността?

Лично за мен това е един от най-важните въпроси за миналото на народа ни, които доказва или отхвърля една или друга днешна хипотеза за неговия произход и генезис.
Поздрав!.
цитирай
8. sparotok - епохи
21.11.2009 21:52
boristodorov56 написа:
Следователно трябва да се приеме, че Тангра не е бил
бог - главен - един от многото, дори никакъв - на българите в древността?

Лично за мен това е един от най-важните въпроси за миналото на народа ни, които доказва или отхвърля една или друга днешна хипотеза за неговия произход и генезис.
Поздрав!.


Може да се каже, че за дунавските българи Тангра е бил дори непознато божество. Дунавска България е създадена благодарение на съюза на гети, мизи, беси и др. които са местно население.

Названието Тангра, или по-точно Ден-грей е използвано само от един клон на гетите - гутеите, които се заселват в Азия през третото хилядолетие преди Христа.

Нито гръцки, нито римски извори споменават за българско божество Тангра. Самите стари българи използват тракийската дума Бог, титулувайки владетелите си.

Канас у Биги - Княз от (във) Бога.
В "Книгата на Церемониите" на К. Порфирогенет тази титла се използва само за българските владетели. Аз лично оставам с впечатлението, че поне Порфирогенет е считал българските владетели за равни на него императори.
цитирай
9. veninski - Поздрави и от мен, приятелю!
22.11.2009 12:29
Поздрави и от мен, приятелю!
цитирай
10. sparotok - Благодаря!
22.11.2009 12:35
veninski написа:
Поздрави и от мен, приятелю!


Благодаря приятелю!
цитирай
11. nkf - Напълно споделям последните аб...
22.11.2009 13:11
sparotok написа:
nkf написа:
Напълно споделям последните абзаци на поста.Афганистано-ирано-пакистанската теория замени тюркската и широко се пробутва от такива като добрев и димитров-стари съветчици и комунистически ченгета.


Прав сте, една неиздържана теория замени друга и, че хората създали памиро-иранската теза принадлежат на старата номенклатура.

Ние не можем да очакваме друго от учените ни.
Те служат на този, който плаща по-добре.


Да, така е, но въпросът е какво може да направим ние?
Бихме ли могли да провокираме този толкова важен въпрос да бъде поставен пред властите,ако и да са стараите номенклатурчици?Сега поне не могат да заглушават и цензурират.Не трябва ли най-после да поискаме, най-малкото, автохтонната теза за нашият произход(за мен безспорно вярната) да се изучава в училищата?
цитирай
12. sparotok - опити
22.11.2009 13:35
nkf написа:
sparotok написа:
nkf написа:
Напълно споделям последните абзаци на поста.Афганистано-ирано-пакистанската теория замени тюркската и широко се пробутва от такива като добрев и димитров-стари съветчици и комунистически ченгета.


Прав сте, една неиздържана теория замени друга и, че хората създали памиро-иранската теза принадлежат на старата номенклатура.

Ние не можем да очакваме друго от учените ни.
Те служат на този, който плаща по-добре.


Да, така е, но въпросът е какво може да направим ние?
Бихме ли могли да провокираме този толкова важен въпрос да бъде поставен пред властите,ако и да са стараите номенклатурчици?Сега поне не могат да заглушават и цензурират.Не трябва ли най-после да поискаме, най-малкото, автохтонната теза за нашият произход(за мен безспорно вярната) да се изучава в училищата?


Дълго време се опитвах да убедя с писмата си наши учени, че ние българите сме автохтонен народ. Подплатих всяко свое твърдение с исторически извори, данни от археологически проучвания, етимологически анализ на топоними и антропоними, но до сега не съм получил отговор, няма и да получа.

Дори и да се вдигне много шум и да се предизвика дискусия учените ни ще обявят, че е нужно време да се систематизира, анализира и преоформи цялата информация е ще ни бавят още поне 20 години.

Проповядването на истината за произхода ни трябва да се извърши не от учените ни, а от истински родолюбци. Надявам се да се съберат средства за няколко книги. Едни за деца, други за възрастни, и трета група за посланници и културни аташета на чужди държави.

Чак когато от чужбина започнат да питат нашите учени защо още премълчават истината ще дойде някаква промяна.
цитирай
13. kontrasti - По повод нашата история, интерисува ме дали сте се натъквали на трудове които са издадени през този период от време, 1393–1878, естественно на тази тема?..
22.11.2009 14:04
500 години се е мислело че България и българите са изтрити от листата на световната история, моята лична интониция ми подсказва че по това време много историци са се надпреварвали през глава да пренапишат всички факти с които сме се гордеели, в една невероятна друга светлина за тяхна полза. Всеки един новопоставен факт се преразглеждал и съгласувал, три пъти имате правото да познаете колко гласа е имало по това време в наша българска си полза, като се има и напредвид че и многото източници са биле веднага и изгорени. Преразглеждането на българската история и всички издадени трудове по това време на историческа тема, е един неписан хуманен закон не само на нашите историци а и на всеки който има привелегията да се нарече българин. За възвръщането на всеки един факт в наша полза и неговата новопоставеност ще бъдат нужни гласове. Български гласове обидинени от всички краища на земното кълбо и гласовете на всички които симпатизират на България, повярвайте ми има ги и не са малко. Очите им са постоянно обърнати към нас и са във очакване.
цитирай
14. sparotok - история
22.11.2009 22:47
Мното автори са "заемали" от нашата история: Пинкертън, Нибур, Момзен...
Доста сведения са манипулирани и доста са унищожени, но истината може да се възстанови.
На времето -18-ти 19- ти век се е вярвало на съчиненията на Пинкертън и съмишлениците му, но днес въпреки прикрития национализъм на англичани и германци ситуацията е различна и неспоменатите факти могат да бъдаг извадени на бял свят.

С това съм се заел и не съм сам. Има достатъчно млади хора, които не приемат лъжата, че ние сме потомци на теснооки азиатци и правят всичко, което могат да се доберат до истинските факти.
цитирай
15. fenor - Споделям тезата ти, но мисля...
23.11.2009 17:46
..., че въпросът се нуждае от допълнителна езикова и историческа обосновка чрез малко проучените езици на траки и българи. Нека не забравяме, че не е документирано божеско име Зевс за тракийските племена, освен като сравнение у Херодот, и по-късно за времето на елинистическата и римската епохи, когато може би е въпрос на пряко културно влияние. Друг е въпросът че влиянията не навлизат лесно, ако няма идентичност на представи. Тогава се търсят и лесно се намират езикови и смислови близости и паралели. Връзката вероятно трябва да се търси през Зеус(Зевс), санскритското Дяус(сияещо дневно небе), може би тракийското Сейтос, Севт(Зейтос),чиято етимология можем само да подозираме, българското Тангра, Тенгри, Дингир, със значение небе, небесен бог. Пътят е труден, но навярно верен! :)
цитирай
16. sparotok - търсене
23.11.2009 19:05
fenor написа:
..., че въпросът се нуждае от допълнителна езикова и историческа обосновка чрез малко проучените езици на траки и българи. Нека не забравяме, че не е документирано божеско име Зевс за тракийските племена, освен като сравнение у Херодот, и по-късно за времето на елинистическата и римската епохи, когато може би е въпрос на пряко културно влияние. Друг е въпросът че влиянията не навлизат лесно, ако няма идентичност на представи. Тогава се търсят и лесно се намират езикови и смислови близости и паралели. Връзката вероятно трябва да се търси през Зеус(Зевс), санскритското Дяус(сияещо дневно небе), може би тракийското Сейтос, Севт(Зейтос),чиято етимология можем само да подозираме, българското Тангра, Тенгри, Дингир, със значение небе, небесен бог. Пътят е труден, но навярно верен! :)


Пътят наистина е труден, но има ли човек желание може да намери всичко.
Ето ти си видял сам, че Севт е свързано със светь- светъл.
Диаус - светлото небе също е свързан със Зевс - Зеус.
Малките фонетични отклонения могат да се обяснят с особеностите на древния тракийски, в който С било заменимо с Т-Д. Ентонимът денТелети се среща и като денСелети.

Малко по малко истината ще изплува.
цитирай
17. bovari - този постинг остава за закуска
23.11.2009 22:49
:))
цитирай
18. prado - Само така - бой по червените папа...
24.11.2009 10:26
Само така - бой по червените папагали с всички оръдия !
Поздрави!
цитирай
19. panazea - Поздрав за това , което правиш !
24.11.2009 16:01
Невероятно е колко се изменя едно име препредадено през различни племена . Като пример ще дам името на албанците . Те си викат Шиптари , европейците им викат албанци , турците-арнаути, гърците - арванаси , а ние арбанаси !
Ето как едно име , преминавайки през различни народи и различни източници , поетите не са били от същата народност като описваните , се изкълчва дотолкова , че не може да се разбере правилното му произношение . Пример е името Иван , което за 2000 години звучи толкова различно при различните народи!
цитирай
20. sparotok - ОК
24.11.2009 16:57
bovari написа:
:))

ОК
цитирай
21. sparotok - червените
24.11.2009 17:00
prado написа:
Само така - бой по червените папагали с всички оръдия !
Поздрави!


Червените папагали унищожиха повече от културата ни, отколкото римляни, гърци и турци заедно.
Днес обаче червените професори се пишат на патриоти ...и придължават да търсят Родината в Централна Азия.
цитирай
22. sparotok - Промени
24.11.2009 17:08
panazea написа:
Невероятно е колко се изменя едно име препредадено през различни племена . Като пример ще дам името на албанците . Те си викат Шиптари , европейците им викат албанци , турците-арнаути, гърците - арванаси , а ние арбанаси !
Ето как едно име , преминавайки през различни народи и различни източници , поетите не са били от същата народност като описваните , се изкълчва дотолкова , че не може да се разбере правилното му произношение . Пример е името Иван , което за 2000 години звучи толкова различно при различните народи!


Така е Панацея, всичко се променя.
Страбон споменава, че Синти, Синтий, Саи и Сапеи са имена на едни и същи хора през различни времена. Херодот поставя племе на синтите на източния бряг на Азовско Море, точно в земите на Стара Велика България.
Страбон споделя също, че мизи, мези, меони и витини са едни и същи хора, а 500 години след него същите тези хора са наречени българи.

Всичко си го има черно на бяло, но тези познаващи изворите си мълчат и по този начин даряват иторията ни на други хора.
цитирай
23. panazea - Да напишем показалец на имената на траките
24.11.2009 17:56
и сродните с тях племена , кой ареал са обитавали и как са се премествали. Тогава всичко ще си дойде на мястото. Какви имена са оставили по земите , които са обитавали или продължават да обитават. Топонимия.
цитирай
24. sparotok - племена
24.11.2009 18:10
panazea написа:
и сродните с тях племена , кой ареал са обитавали и как са се премествали. Тогава всичко ще си дойде на мястото. Какви имена са оставили по земите , които са обитавали или продължават да обитават. Топонимия.


Идеята е добра, такова нещо трябва да се направи.
Данните във Уикипедия не са точни и има твърде много пропуснато.

Колкото до тракийските топоними, те са най-солидното доказателство за автохтонния ни произход.
цитирай
25. анонимен - Няма време! Да събудим децата си!
25.11.2009 21:56
Поздрави!! Страховам се да те чета, защото сърцето ми се къса като виждам как предатели, чуждолизци и псевдопатриоти затриват спомените и историческите доказателства за величието на собствения си народ!
БАН....!???Там не са "феодални" старчета, а дърти помещици и аги, които ако не се изхвърлят и заменят с разумни и мъдри българолюбци, ще ни потурчат, порусят, покитайчат само и само да не лъсне продажната им същност и дълбокото им невежество!
Спароток, открий сметка за набиране на пари за издаване на "Истинската история на българите" за деца и големи. На хартиен, стоманен и магнитен носител. Започвам с една моя пенсия! 500лв.
Кажи къде да пращам парите!
цитирай
26. sparotok - книга
25.11.2009 22:05
анонимен написа:
Поздрави!! Страховам се да те чета, защото сърцето ми се къса като виждам как предатели, чуждолизци и псевдопатриоти затриват спомените и историческите доказателства за величието на собствения си народ!
БАН....!???Там не са "феодални" старчета, а дърти помещици и аги, които ако не се изхвърлят и заменят с разумни и мъдри българолюбци, ще ни потурчат, порусят, покитайчат само и само да не лъсне продажната им същност и дълбокото им невежество!
Спароток, открий сметка за набиране на пари за издаване на "Истинската история на българите" за деца и големи. На хартиен, стоманен и магнитен носител. Започвам с една моя пенсия! 500лв.
Кажи къде да пращам парите!


Уважаеми господине!

Трогнат съм от предложението Ви, но мисля, че няма да се наложи да се лишавате от пенсията си.

Занимавам се също с изкуство и се надявам да събера достатъчно средства от изложбата си.
С тези средства ще мога да финансирам издаването но книга.
А дотогава интернет ще е посланник на Истинката Българска История.

Аз също желая да събудим децата си, и не само тях, но и всички сънародници.

Поздрави!
цитирай
27. razkazvachka - Това е интересно
28.11.2009 00:01
и може би не е всичкото!
Някои са дошли от далече, но тука вече е имало население - това го пише във всякакви истории български - но ние не свързваме информацията и търсим дати, които не съществуват. Горният пост ми дава друг вид зрение - за просмукващата се информация, която документално е скрита от нас, но някак не напълно и ни кара да търсим себе си не по целия свят, а тука - дълбоко във времето.
цитирай
28. sparotok - история
28.11.2009 00:28
razkazvachka написа:
и може би не е всичкото!
Някои са дошли от далече, но тука вече е имало население - това го пише във всякакви истории български - но ние не свързваме информацията и търсим дати, които не съществуват. Горният пост ми дава друг вид зрение - за просмукващата се информация, която документално е скрита от нас, но някак не напълно и ни кара да търсим себе си не по целия свят, а тука - дълбоко във времето.


Представеното в блога ми не е дори върха на айсберга.
Има още много за разказване.
цитирай
29. razkazvachka - действай
28.11.2009 01:40
ние ще четем!
цитирай
30. sparotok - разкрития
28.11.2009 13:50
razkazvachka написа:
ние ще четем!


Надявам се все повече българи да се заемат с разкриването на истинската ни история. Това е дело за голяма група хора понеже миналото ни е богато на важни събития.
цитирай
31. sunhouse - Благодаря за стойностното четиво!
29.11.2009 13:24
Тълкуването на думите (и особено на имената) е едно от любимите ми занимания. Този постинг ми даде възможност за науча още много неща. В нашия край, странджанския, населен предимно с бежанци от Тракия, имаме много специфични имена, които не се срещат другаде - Кера, Унда, Бунда. Сега разбирам смисъла на някои от тях. Например "Кера" явно има връзка със Зевс, както и изразът "керата с кератата", т.е. "непокорен, пакостлив".
Сърдечно благодаря! Продължавам разсъжденията и търсенето на връзки. А колко топоними ще си обясня сега!
цитирай
32. sparotok - Здравейте! Ще съм Ви безкрайно ...
29.11.2009 18:36
Здравейте!

Ще съм Ви безкрайно признателен, ако ми изпратите повече особени имена като Кера, Унда, Бунда...
Тези данни са живо богаство!
цитирай
33. анонимен - Танг Ра
15.01.2010 16:04
Зевс е Озирис - видимото Слънце, проявено.
Танг Ра е невидимото и духовно Слънце. Името му е можело да бъде споменавано само шепнешком и никога написано за да не се профанизира. Което по-късно е и станало.
Много добър блог - поздравления.
Танг Ра е Небето, Танг Ра е Земята, Танг Ра сме Ти и Аз.
цитирай
34. svet80 - Зевс е Озирис - видимото Слънце, ...
01.04.2010 18:44
анонимен написа:
Зевс е Озирис - видимото Слънце, проявено.
Танг Ра е невидимото и духовно Слънце. Името му е можело да бъде споменавано само шепнешком и никога написано за да не се профанизира. Което по-късно е и станало.
Много добър блог - поздравления.
Танг Ра е Небето, Танг Ра е Земята, Танг Ра сме Ти и Аз.


Правилните срички са Тан - Гра!
"Танг-ра" е една голяма глупост измислена от Спас Мавров. :)
цитирай
35. shtaparov - Щапаров Младши:
03.12.2010 17:30
И тук виждам множество попадения в шестицата с изказаните мнения относно начина на тълкувание на споменатите имена! Нещо повече-от формата Тенгри
/Ден-гри,Ден-грей/ аз получавам и названието Зан-грей/Загрей,без очерталата
се носовка/! Поздравления,Спароток!
цитирай
36. анонимен - Каква религия са изповядвали българите на Аспарух, когато са били покръстени повремето на Княз Борис ?
07.03.2011 23:17
Не е ли било това тангризъм?
цитирай
37. penchoan - Аспарух е бил християнин, яснов...
10.04.2016 21:33
Аспарух е бил християнин, ясновидец.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14438465
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104242
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031