Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.11.2009 20:26 - ТРАКИЙСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В ГАЛИЯ И БРИТАНИЯ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 7161 Коментари: 9 Гласове:
21

Последна промяна: 13.11.2009 20:39


          ТРАКИЙСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В ГАЛИЯ  И  БРИТАНИЯ

 

 

Неудобната истина може да се крие до време. Рано, или късно тя излиза наяве защото въпреки, че много е унищожено, много е и останало. Тракийското господство в келтските земи оставя доста следи. Древните топоними, хидроними и етноними са солидно доказателство за вековното владичество на нашите деди в земите на Стара Франция и Британските острови. Известно е, че  всеки завоевател променя до известна степен названията на местните реки, планини и селища в новите си владения. Това е напълно естествен процес, извършван не само от предците ни, но също от римляни, англо-сакси и др. в по-късни времена.

 

Описвайки галските владения Страбон споменава Кеменските планини. Названието Кеменски отговаря прекрасно на нашите думи камен, камък, каменист. В действителност тези планини имат малко растителност и са наистина каменисти. Друг подобен топоним е долината Камоника. Тя е също камениста, известна е със хилядите си скални си рисунки и надписи. Камоника и Кеменски планини са свързани с древния тракийски топоним Акмония ( Камония) – каменен. Сродни топоними от България са Камена, Камен, Каменари, Камено.

 

За Пиринеите има легенда, че са наречени по името на Пирена, дъщеря на тракийския цар Бебрик, владетел на бебриките. Племе с такова име е обитавало в древността и Пиринеите. С оронима Пиринеи е свързано и името на тракийския княз Пириней. Във връзка с тези тракийски имена трябва да бъде споменато, че в древността на юг от Пиринеите са живели племената илер-гети и инди-гети. Названията им напомнят на тракийските етноними гети, тиса-гети, тира-гети и маса-гети. А според Хиполит точно от средите на гетите идва Залмоксис, чието учение става основа на друидизма. Сродни с Пиринеите са тракийските топоними Перинт, Перне, Перонтикум, а и планината ни Пирин.

 

Рейтия е планинска област, чието име  е обяснимо с нашите думи рът, рид, рътлина ( със значение връх, високо място). Ясна връзка с Рейтия показват трако-пеласгийските топоними Ритион и Райдестос. Да не забравяме, че  в днешна България има доста  названия на селища сродни на Рейтия. Това са Бели Рът ( от разказа на колегата - блогер Войнов за легендата Калояница), Средни Рът, Тънки Рът, Шипковски Рът, Рачов Рът, Илаков Рът и т.н.

 

Една от най-галимите галски реки е  Роданус, чието модерно име е Рона. Езиковедите смятат, че името й означава – движение, въртене и го свързват с латинския глагол ротере-въртя и древен галски глагол рето-бягам.Наистина значението на имената на много реки е течаща, бягаща, въртяща. Най-добрия еквивалент за Роданус обаче е българската дума род, означаваща изтекли от. Не случайно синонима на род е потекло ( свързано с глагола тека). На санскрит ретас означава едновременно род и река, течение. В Тракия има четири реки с имена подобни на Роданус. Това са Артанес, Артискос, Арсела и не последно място Арда. Учените свързват имената им с арийските глаголи арсати, рдатитека, пръскам, напоявам, но “забравят” старобългарските глаголи росити, родити носещи същото първично значение.

 

Името на река Дордона е тълкувано от П. Куадрадо като дърдорещата, мърморещата, в горното си течение реката е ромонлива, “дърдореща”...

Глагола дърдоря ( с първично значение шумя, ромоня) е уникален за езика ни поне по мои данни.

 

Названието на Тичинос е също невероятно лесно обяснимо на български. Тичинос идва от думите тека, теча, течение, течност, но и тичам ( в движение съм).  Подобен български хидроним е река Тича в Северна България.

 

Река Гарона с древно име Гарумна е минавала през земите на племената волки, бои, васати и медули. Смята се, че Гарумна значи планинска река, река, която пресича планини, като името идвало от баската дума кхар-скала. Забравени са тракийките думи кор, гаргора, планина. Реално погледнато Гарумна идва от тракийските думи гар-гора и мант, частица, с която се е образувало прилагателно в тракийски и арийски [1]. Гару-мант значи планинска река, по-късно името е опростено на Гарумна, а  след време става Гарона. Името й е свързано с тракийския топоним Гарескос.

 

Ще бъде отбелязано също, че етнонимите волки, бои, васати и медули нямат обяснение на баски език, а на български, словенски, сръбски и др. Волки означава вълци, бои отговаря на  старобългарската бои- бойци, васати отговаря на словенската дума вас-село и старобългарсктата вьсъ-село. Васати означава заселени и показва ясна връзка с тракийския етоним веси-заселени. Медули е обяснимо със общославянската дума мед, т.е. това хората от това племе са били пчелари. Тук ще бъде напомнено, че галската богиня на меда носи името Медуна.

 

Името на медулите е почти идентично на това на тракийското племе меди. Друг интересен галски етноним е аедуи, отговарящ на тракийския етноним аеди. Названието на спадащите към белгите ( болгите) морини ( живеещи на морския бряг) е сродно на тракийския етноним морисени. Сантоните са могъщо галско племе, чието име показва връзка с тракийския етноним синти. От Цезар научаваме за болгското племе биброки. Тяхното име е просто вариант на тракийското племе бебрики. Британските бриганти носят име подобно на тракийските берекинти - племе на бригите, които са първите почитатели на Дионис, а Страбон свидетелства за култ към този тракийски бог в Галия. Тракийското племе трери ( тервери), съюзници и спътници на кимериите явно е дало името на галските тревери. Името на Астурите показва връзка с мизийския топоним Астуре и тракийския етноним асти. Плутарх разказва за кимбрите, които заплашват сериозно Рим през II-ри век преди Христа. След него Страбон обяснява, че кимбри и кимерий са едни и същи хора, като родната им земя са обширните черономорски степи. Диодор Сикулски пък твърди, че кимериите са били най-могъщия народ в Галия и са покорили със силата на оръжието си много племена. Те били хората, които завладели Рим,  а по-късно и светилището в Делфи. В тази насока ще бъде споменато, че в няколко свои работи проф. Ценов доказа, че кимериите са траки и, че точно те са извоювали пълната независимост на България през VII-ми век. По-старите от проф. Ценов Отец Спиридон и Раковски също определят кимериите като важен елемент от българският етнос. Ще бъде добавено, че името на най-известния кимерийски цар Бойорикс е лесно обяснимо на български. Бойорикс означава цар на бойците. Бои е старобългарската дума за бойци, а рикс е древна титла на дедите ни означаваща цар, владетел [2].

 

Нека направим обобщение. Стана ясно, че има връзка между много галски и тракийски топоними, като значението е обяснимо с помощта на българския език. Оказва се, че клонове на тракийските племена асти, веси, меди, аеди, морисени, синти, бебрики, берекинти, трери, кимерий и гети населяват и земите на келтите, да не забравяме дошлите от древна Пеласгия ( Гърция) болги. Освен това имаме свидетелствата на Хиполит, Страбон и Диодор Сикулски за тракийското влияние върху галите. Археолозите знаят много добре, че облицованите с дъски гробници на раните галски царе имат прототип в черноморските степи. Като в Източна Европа този тип гробница се появява през второто хилядолетие преди Христа. Галския обичай ( от земите на белгите-болги) на жертване на кон в гроба на благородник се среща хиляда години по-рано в Тракия, да не забравяме и, че това е ритуал и на старите българи. Какво правят господа учените обаче? Дванадесетте тракийски етнонима от келтските земи не се споменават изобщо когато се говори за връзка между траки и келти.

Паралелите между галски и тракийски топоними, ороними и хидроними не са коментирани от никой езиковед. Пропускат се и древните исторически извори за тракийско влияние върху галите. В ирландските саги се говори за идване на Немед и болгите ( Фир Болг) от Скития и Гърция ( Пеласгия), но тези древни легенди се считат за псевдоисторически. Така безпроблемно се лансира теорията, че келтите повлияват траките и оставят топоними в Тракия. Верно е, че има галско нашествие в земите ни. Болгий и Брен, а може би също Камболей и Леонторий са минали през България. Интересното обаче е, че в “Зографската История” Болгий се счита за българин. Този факт някакси убягва на учените. Това, че Болгий и Брен  идват от Галия не означава непременно, че са представители на чужд народ. Припомням, че според Диодор Сикулски кимериите са тези, които завладяват светилището на Делфи. Павзаний нарича тези кимерии галати, чийто цар е Болгий. Галското нашествие е само завръщане в родните земи.

 

Представените тук данни не са цялата информация свързваща траките с Британия и Галия. Има още много паралели между Тракия и келтските земи. Тракийските селища Висия и Висанте показват връзка с  галските Васио и Весонтио. Белгийското племе парисии обитавалоГалия и Британия показва връзка с трако-троянския антропоним Парис-борецът. Името на воконциите, обитавали южната граница на Галия е обяснимо със старобългарското во концена края...те наистина са били в края на Галия. Списъка може да се продължи, но това вече ще е натрупване на факти, което не е нужно.

 

Нека един, два, три паралела между тракийски и галски топоними да са случайност, но какво да кажем тогава за останалите. Ами паралелите в етнонимите, дванадесет случайности ли са това, парадокси ли са? А посоката на разпространение на ритуали и култове? Сведенията на старите автори заблуждения ли са? Неудобни въпроси, на които скоро няма да бъде даден отговор. Важното е ние да знаем истината. Важното е да знаем на какво са били способни нашите деди траките и да не забравяме, че в нашите вени тече същата кръв!

 

 

Пояснения и използвана литература:

 

[1] За  мант-имам виж постинга Кратки забележки относно езика на трако-пеласгите.

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/04/kratki-zabelejki-otnosno-ezikyt-na-trako-pelasgite.409041

 

 [2] Титлата рикс, регес, рез е употребена за първи път в Илиада като име на тракийски цар ( Резос) живял през XIII-ти век преди Христа. В Ранното Средновековие се е използвала от Мусокий, Пребънд и др. като Симоката обяснява, че регес е титла на варварите.

 

 

Аедуи

1.Г.Ю. Цезар, Галските Войни,

2.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

3.S.James, Exploring The World of Celts, Thames and Hudson Ltd, London, 1993;

4.A. MacBean,S. Johnson, A dictionary of ancient geography, J.Robinson, London, 1773;

 

Аеди

1.И.Дуриданов, Езикът на траките, БАН, София, 1976

 

Акмония-

1.A. MacBean,S. Johnson, A dictionary of ancient geography, J.Robinsson, London, 1773;

2.W.Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, Walton & Maberly, London,

MDCCLIV;

 

Арда-

1. В.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960

2. В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

3. И.Дуриданов, Езикът на траките, БАН, София, 1976

 

Артанес-

1. В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

2.И.Дуриданов, Езикът на траките, БАН, София, 1976

 

Артискос-

1.В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

2.И.Дуриданов, Езикът на траките, БАН, София, 1976

 

Арсела-

1.В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

 

Асти-

1.Херодот, Истории

2.В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

 

Астуре-Мизия-

1.Плиний, География

 

Астурии-

1.Плиний, География

 

Бебрики

1.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952; 

2.Плиний, География

3. И.Дуриданов, Езикът на траките, БАН, София, 1976

 

Бели Рът-

http://voinov50.blog.bg/izkustvo/2009/09/12/kaloianica-legenda-za-car-kaloian.395925

 

 

Белги

1.A. MacBean,S. Johnson, A dictionary of ancient geography, J.Robinsson, London, 1773;

2.Г.Ю. Цезар, Галските Войни,

3.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

4.S.James, Exploring The World of Celts, Thames and Hudson Ltd, London, 1993;

 

Берекинти

1.J.Lempriere, Clasical Dictionary, Braken Books, London, 1994

 

Бои

1.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

2.S.James, Exploring The World of Celts, Thames and Hudson Ltd, London, 1993;

3.Г.Ю. Цезар, Галските Войни,

4.А.Аmbrozic, Journey back to Garumna, Cythera Press, Toronto, 2000;

 

Бойорикс

1.Страбон, География

 

Болгий

1.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994

2.S.James, Exploring The World of Celts, Thames and Hudson Ltd, London, 1993;

3. Зографска История http://ziezi.net/zograf/3.htm

4. История во кратце о болгарском народе словенском http://www.ziezi.net/spiridon.html

 

Брен

1.E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

2.S.James, Exploring The World of Celts, Thames and Hudson Ltd, London, 1993;

3.J.Lempriere, Clasical Dictionary, Braken Books, London, 1994

4.Зографска История http://ziezi.net/zograf/3.htm

 

Бриги

Плиний, География 5

Херодот, Истории

Страбон, География

 

Бриганти

1.S.James, Exploring The World of Celts, Thames and Hudson Ltd, London, 1993;

2.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994

 

Васати

1.А.Аmbrozic, Journey back to Garumna, Cythera Press, Toronto, 2000;

2.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994

 

Венети

1.А.Аmbrozic, Journey back to Garumna, Cythera Press, Toronto, 2000;

2.Плиний, География

 

Веси

1.Херодот, Истории

2.Страбон, География

3.Плиний, География

4.И.Дуриданов, Езикът на траките, БАН, София, 1976

5. E.Blackney, J. Warrington, Еverymans Smaller Classical Dictionary, J.M. Dent&Sons LTD, London, 1952;

 

 

Висия-Тракия

Плиний, География

 

Весонтио-Галия

1.J.Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books,Тагове:   траки,


Гласувай:
21


Вълнообразно


1. tili - Възхищавам се
08.11.2009 21:15
на изследователската ти страст! Тези неща публикуват ли се и другаде? Поздрав!!!
цитирай
2. sparotok - публикации
08.11.2009 21:56
tili написа:
на изследователската ти страст! Тези неща публикуват ли се и другаде? Поздрав!!!


Малка част от постинга бе публикувана преди няколко години в Любляна.
цитирай
3. grigorsimov - Тракийските думи и подобни думи от песните - Веда Словена, записани в Родопите
09.11.2009 09:08
Пирена, Пириней – пирну (жарко, огнено слънце)
Маса Гети – масина (месец). Ма'сина - планина в трънско.
Рейтия – раит (грее)
Гарумна – румна (румена; кафява захар)
цитирай
4. lado - 15. Если кто пожелает узнать, когда ...
09.11.2009 12:07
HISTORIA BRITTONUM

Нений
15. Если кто пожелает узнать, когда или в какие времена Иберния пребывала необитаемой и пустынной, то наиболее сведущие из скоттов сообщили мне следующее. Когда по Чермному морю шли чада израилевы 42, гнавшиеся за ними египтяне, как повествует Писание, были поглощены его водами. Был у египтян муж знатный из Скифии 43 с многочисленной родней и множеством слуг, который, будучи изгнан из своего царства, пребывал в Египте в то время, когда египтяне были поглощены разверзшимся морем, но он не отправился вместе с ними преследовать божий народ. Уцелевшие египтяне порешили изгнать его из Египта, дабы он не захватил их страну и не подчинил ее своей власти — ведь всех их могучих мужей [175] поглотило Чермное море, и они изгнали его. И он сорок два года странствовал со своими по Африке; миновав Озеро Солеварен, пришли они к Филистинским Алтарям и, пройдя мимо Рузикады и гор Азарских, миновали реку Мальву 44 и, перейдя Мавританию, достигли Геркулесовых Столбов 45. Пустившись оттуда в плаванье по Тирренскому морю 46, они добрались до Испании, где и жили долгие годы; здесь они невероятно как размножились и расплодились, и численность их народа во много раз возросла. Впоследствии они приплыли в Ибернию — это произошло через тысячу и два года после гибели египтян в водах Чермного моря; в земли Дальриеты они прибыли в те времена, когда римлянами управлял Брут, вручивший власть консулам 47, а также народным трибунам и диктаторам. И консулы в течение четырехсот сорока семи лет правили государством 48, которое прежде было подчинено царской воле.

Бритты достигли Британии в третьем веке божьего мира 49; скотты же завладели Ибернией в четвертом 50. Скотты, которые обитают на западе, и пикты, поселившиеся на севере, объединившись, дружно и непрерывно нападали на бриттов, ибо те жили, обходясь без оружия. Спустя долгое время римляне завладели всем миром.

ANNALA RIOGNACHTA EIREANN

От сотворения мира год 2859.
В этом году излились Лох Дарьврех и Лох Айнинн в Миде.
Вот укрепления, что были возведены, равнины, что были расчищены, и озера, что излились во времена Невида, но когда точно было это, неизвестно: Рат Кин-нех в Уи Ниаллан; Рат Кимбаэт в Шевне; Маг Кера, Маг Эва, Маг Куйле Толад и Маг Лург в Коннахте; Маг Тохарь в [земле] рода Эогана; Легмаг в Мунстере; Маг Бренса в Лейнстере; Маг Лугайд в Уи Туйртре; Маг Шеред в Тетва; Маг Шевне в Дал Арайде; Маг Муйртемне в Конайлле и Маг Маха в Айргиалла; Лох Кал в Уи Ниаллан; Лох Муйнревар в Луигне, на Шлиав Гуайре. Битва при Мур-болг в Дал Риада; битва при Багна и битва при Кнав Росс против фоморов. Не-вид победил в них.

Далриета и Дал Риада - скити и Мур-болг

28 Земли пиктов – Шотландская Дал Риада, а также территории королевства Дал Араде и племени Уи Эхах в районе озера Loch Neagh и гор Муирне на востоке Ульстера. Видимо, в данном случае имеется в виду Шотландия.От сотворения мира год 3066.
Башня Конанна разрушена в этом году народом Невида, (в битве) против Конанна, сына Фавара, и всех фоморов, в отместку за все то притеснение, что причинили они им, как о том сказано в хронике, что называется Книга Захватов (Leabhar Gabhala), и почти все они пали от рук друг друга; только тридцать людей из народа Невида скрылись в разных частях света, и они прибыли в Ирландию спустя некоторое время (и назывались) Фир Болг. Две сотни и шестнадцать лет Невид с его народом оставались в Ирландии. После этого Ирландия оставалась неприютным местом на срок в две сотни лет.

От сотворения мира год 3266.
Фир Болг завладели Ирландией в конце этого года. Сланге, Ганн, Генанн, Шенганн и Рудрайге были пятеро их вождей. Были они пятью сыновьями Делы, сына Лойха. Четверо из них и все Фир Болг избрали Сланге королем над ними.

От сотворения мира год 3267.
Сланге, сын Делы, был королем Ирландии в течение одного года; и он умер в конце года, в Динн Риг, что на окраине Берба.

От сотворения мира год 3268.
Рудрайге, сын Делы, принял власть над Ирландией.
Это первый год его правления.

От сотворения мира год 3269.
Второй год правления Рудрайге, и он умер в конце этого года.

От сотворения мира год 3270.
Это был первый год правления Ганна и Генанна в Ирландии.

От сотворения мира год 3273.
Четвертый год Ганна и Генанна, и они умерли в конце этого года, и двадцать сотен вместе с ними, в Крих Лиатан.

От сотворения мира год 3274.
Это был первый год правления Шенганна.

От сотворения мира год 3278.
В конце пятого года правления Шенганна он пал от руки Фиахайда Кенфиннана, сына Старна.

От сотворения мира год 3279.
Первый год правления Фиахайда Кенфиннана.

От сотворения мира год 3283.
Пятый год правления Фиахайда. В этом году он пал от руки Риннала, сына Генанна.

От сотворения мира год 3284.
Первый год правления Риннала, сына Генанна, в Ирландии.

От сотворения мира год 3289.
По завершении пятого года правления Риннала он пал от руки Фодвгена, сына Шенганна.

От сотворения мира год 3290.
M3290.1
Первый год правления Фодвгена.

От сотворения мира год 3293.
В конце четвертого года правления Фодвгена он пал от руки Эохайда, сына Эрка.

От сотворения мира год 3294.
Это был первый год правления Эохайда, сына Эрка.

От сотворения мира год 3303.
Десятый год правления Эохайда, сына Эрка; и это был последний год его правления, ибо Племена Богини Дану прибыли, чтобы отвоевать Ирландию у Фир Болг; и они дали сражение друг другу при Маг Туиред, в Конмайкне Куйле Толад, что в Коннахте, так что король Эохайд сын Эрка был убит тремя сыновьями Невида сына Бадры, из Племен Богини Дану; Кесарв, Луав и Луахра были их имена. Фир Болг были побеждены и истреблены в этой битве. Кроме того, рука Нуаду, сына Эохайда сына Эдарлава (короля над Племенами Богини Дану), была отрублена в том же сражении. Эохайд, о котором сказано, был последним королем Фир Болг. Девятеро из них приняли королевскую власть, и тридцать семь лет был срок их правления над Ирландией.
цитирай
5. sparotok - Веда Словена
09.11.2009 18:23
grigorsimov написа:
Пирена, Пириней – пирну (жарко, огнено слънце)
Маса Гети – масина (месец). Ма'сина - планина в трънско.
Рейтия – раит (грее)
Гарумна – румна (румена; кафява захар)


Благодарен съм Ви, че пращате информация от Веда Словена!
Пирин найстина е свързан с пирну- слънце, сияние.
Думите за планина, височина се припокриват с думи за светло, бяло, горещо.
Гора ( планина) е свързано с горя ( светя).
Латинското алтус-висок е свързано с албус-бял.
Немското хох-висок е свързано с хайс-горещ.

цитирай
6. sparotok - Нений
09.11.2009 18:30
lado написа:
HISTORIA BRITTONUM

Нений
15. Если кто пожелает узнать, когда или в какие времена Иберния пребывала необитаемой и пустынной, то наиболее сведущие из скоттов сообщили мне следующее. Когда по Чермному морю шли чада израилевы 42, гнавшиеся за ними египтяне, как повествует Писание, были поглощены его водами. Был у египтян муж знатный из Скифии 43 с многочисленной родней и множеством слуг, который, будучи изгнан из своего царства, пребывал в Египте в то время, когда египтяне были поглощены разверзшимся морем, но он не отправился вместе с ними преследовать божий народ. Уцелевшие египтяне порешили изгнать его из Египта, дабы он не захватил их страну и не подчинил ее своей власти — ведь всех их могучих мужей [175] поглотило Чермное море, и они изгнали его. И он сорок два года странствовал со своими по Африке; миновав Озеро Солеварен, пришли они к Филистинским Алтарям и, пройдя мимо Рузикады и гор Азарских, миновали реку Мальву 44 и, перейдя Мавританию, достигли Геркулесовых Столбов 45. Пустившись оттуда в плаванье по Тирренскому морю 46, они добрались до Испании, где и жили долгие годы; здесь они невероятно как размножились и расплодились, и численность их народа во много раз возросла. Впоследствии они приплыли в Ибернию — это произошло через тысячу и два года после гибели египтян в водах Чермного моря; в земли Дальриеты они прибыли в те времена, когда римлянами управлял Брут, вручивший власть консулам 47, а также народным трибунам и диктаторам. И консулы в течение четырехсот сорока семи лет правили государством 48, которое прежде было подчинено царской воле.

Бритты достигли Британии в третьем веке божьего мира 49; скотты же завладели Ибернией в четвертом 50. Скотты, которые обитают на западе, и пикты, поселившиеся на севере, объединившись, дружно и непрерывно нападали на бриттов, ибо те жили, обходясь без оружия. Спустя долгое время римляне завладели всем миром.


Нений е добър извор.
Неговата Британска История е подобна на Книгата на нашествията в Ирландия.
Походът на скитите-скоти е и поход на Гойдел Глас, чието име някои свързват с гетите-гуцули.

Чел съм за Уйлям Уолас ( героя от Смело Сърце), че побеждавал, понеже прилагал тактиката на прадедите си- опожарявал всичко по пътя си, не вземал обоз, бойците му се хранели с месо, държано под седлата на конете. Звучи познато, нали?
цитирай
7. kontrasti - Бих искал да споделя, не много по темата но все пак!
10.11.2009 18:35
днес във всеки един голям метрополен град се наблюдава така нареченото Мултикултуриално общество, хора с различни религии и с различни езици, обиденени обаче под eдин знаменател те са всички New York –ер предлагам го само като пример. Ако погледнем това общество в бъдеща переспектива да кажем след 300 000години. Факт е че нашето време ще остави значително повече информация от тази с която ние разполагаме за последните 300 000години. ОК но как ще се разпредери тази информация в течение на тези 300 000 години е въпросът, днес никой неможе да предпорожи, по интересното е обаче, коя от всичката тази информация като цяло ще оцелее?.
– Дали след 300 000 години някои ще намерят само останките от статуята на свободата и информацията за нея че е френско произведение и ще твърди че New York е френска колония.
По времето на Траките е имало също такива Мултикулти общества, знаем колко даровити и искусни майстори са биле те, безпорно са били винаги уважавани затова, и както днес една държава купува специалистите, така и те са били винаги поканвани, наемани, желани, срещу някъкво си предложение или договор. Възможно е и отделни фамилни групи да са се отделяли и сами потърсвали такива големи общества за да разменят или продават своите пройзведения на изкуството. Което е било по уважавано от тях по това време, ние сме налагали повечето на военното изкуство.
цитирай
8. apollon - Бих искал да попитам освен, че е п...
23.12.2009 13:26
Бих искал да попитам освен, че е приложена ползваната литература за постинга - това авторска статия ли е
цитирай
9. sparotok - да
23.12.2009 13:30
apollon написа:
Бих искал да попитам освен, че е приложена ползваната литература за постинга - това авторска статия ли е

Да, статията е моя, иначе бих споменал от кого съм я заел.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 12440085
Постинги: 250
Коментари: 30025
Гласове: 103623
Календар
«  Август, 2022  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031