Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.10.2009 00:05 - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКА НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 11609 Коментари: 22 Гласове:
34

Последна промяна: 10.10.2009 01:17


КРАТКИ  ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКА НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ

 

 

Въпреки, че западноевропейските учени Дъплап [1] стр. 323 и Доналдсън [2]стр.22 определят недвусмислено пеласгийския език като най-близък до склавинския (славянския) не е изключено да има скептици съмняващи се в това. Поради тази причина тук ще бъде представено сравнение на тракийски, пеласгийски, български, словенски и немски думи. Немският е нужен, за да се види дали Г. Нибур е имал основание да твърди, че пеласгийския език е от тевтонски произход [3]стр. 29.

 

Пеласгийски             Тракийски     Български     Словенски    Немски

Арг                              арк                   ярък                 ясан                 хел

бал, бел                       бал, бел           бял, бел           бел                  вайс

блат                             белте               блато               блато               зумпф

васту                           вис                  вьсъ-село        вас                   дорф

волинт                        волинт            вол                  вол                  буле

горт                             горд                 град                 град                 щат

дав                              дав, дев           дявам              девам              тун

даи                              дат                   дати-давам     дати                гебен

дару                             дару                 дърво              древо              баум

заур                             зуер                 звяр, звер        звер                 тийр

зам                              земла               земля-земя      земля               ерде

кал                               кал                   кал                   кал                   шлам

каират                         корп                корито            корито            грюбе

кор                              гар                   гора                 кар, гора         берг

лахе                             арг                   леха, рака        леха                 бет

леи                              леи                  лея                   лети                флисен

мант                            мант                имам             имати              хабен

пала                            пале                поле                полйе              фелт

пайт                            пат                  пад                  пад                  фал

перг                             перг                 праг                 праг                 трит

рад                              рад                  радостен         рад                  фро

старак                         стар                 стар                 стар                 алт

телу                            тала                 тило-под        тло                  кийл

 

Още на пръв поглед става ясно, че тракийския и пеласгийския са просто диалекти на един и същ език. Това древно наречие е най-близко до българския език, като словенския също показва силна прилика. Сравнен с 23-те пеласгийски думи немския показва само 7 подобни: буле, тун, тийр, грюбе, флисен, фелт, кийл, но те в никакъв случай не са по-близки до трако-пеласгийския отколкото нашите и словенските думи.

 

Освен това трябва да се посочи, че особеностите на трако-пеласгийското наречие са типични за славянските езици. Касае се за носовката (в мант ) и наставката инт (във волинт).

 

Трако-пеласгииското мант е насализираната форма на общославянския глагол имати- иманти ( имам, притежавам).В древността много наши думи са били насализирани. Като примери могат да бъдат посочени: бондощий-бъдещи, горенщина-горещина, менсо-месо, свентило-светилище, сонпронг-съпруг...

 

Колкото до наставката инт ( във волинт ) за нея В. Георгиев  пояснява, че е същата като тази в старобългарската дума телен (теле)[ 4] стр.95. Повече подробности за древната славянска наставка ент могат да се намерят в работата на Х. Лунт [5]стр. 63.

 

Виждаме, че Нибур не е имал никакво основание да определи пеласгийския като тевтонски, т.е. германски език. Нито е разполагал с достатъчно глоси, нито особеностите на трако-пеласгийското наречие са имали нещо общо с немския език. Да не забравяме важната подробност, че няма древен исторически извор отъждествяващ германи и трако-пеласги. Защо тогава Нибур разпространява заблуди? Обяснението е елементарно. Тъй както римляните не са искали да се знае, че са били управлявани от пеласги ( говорещи славянски) и са обезличили и унищожили голяма част от бившите си господари, така и немците изтръпват от ужас, когато осъзнават, че имената на най-старите германски царе и благородници са славянски по произход. Става дума за Ариовист ( Яровист-Яровит ), Укромир, Видимир, Витимир, Радагаст, Мечислав, Окатар, Свинтила, Рецесвинт, Матасвинта, Батул, Еруик, Витег, Егица, Пеца и много други.

А още по-плашещ е бил и фактът, че в древноста Винделикия, Рейтия и Норикум са били обитавани от славяни. Изброените области покриват  значителна част от земите на днешните Германия и Австрия. Признаването на Винделикия, Ретия и Норикум за изконни славянски държави е щяло неминуемо да доведе до териториални претенции.

 

Както е известно най-добрата защита е нападението. Немските учени започват добре финансирана кампания, целяща да заличи спомена за древното славянско присъствие в Стара Германия. Характерът на имената на първите германски царе се скрива, не се коментират древните топоними и етноними анализирани от Р.Дж. Летъм [6].Вместо това се пуска теория, че славяните са били диви и примитивни. Кой би търсил господарите на старите германи сред див народ ?  Въз основа на лъжата, че в славянските езици няма дума – бук, се прави умопомрачителния извод, че  славяните са пришълци в Средна и Западна Европа. На тази догма  се робува и до днес. Финансират се само учени, твърдящи, че траки, пеласги и скити са се изпарили без следа, а от нищото се е появила многомилионната славянска общност.

 

Когато траколозите коментират тракийския език понякога ( може би неволно) пропускат да споменат важни неща. Според И. Дуриданов тракийската дума айза означавала коза и била сродна с гръцката айкс, айгос- коза, кози [7]стр72.От тази информация неосведомен човек би направил заключение, че тракийския е по-близък до гръцкия. Когато обаче някой се порови в специализираната литература ще намери интересни подробности. Оказва се, че тракийсите имена Кози-тралис, Кози-кентос, Кози-лас, Козис, Козас и много други били свързани с българската  (и общославянска) дума коза [8]стр.35. Като се има в предвид, че съществуват тракийски топоними съдържащи частицата КОЗ/КУЗ както в Европа, така и в Азия, може да се заключи, че КОЗА е оригиналната тракийска дума, а АИЗА е разваленото й гръцко предаване в стари документи.

Южните ни съседи често “гълтат” началната веларна съгласна на някои български ( тракийски) думи. Кост се превръща в остеон,  а кавал бива преиначено на аулос. Примери има, но нещо е спирало траколозите да изяснят нещата. Може би са се страхували за кариерата си и поради тази причина да са пропуснали и други важни подробности относно езикът на трако-пеласгите. Пример може да се даде с изследването на минойската култура на остров Крит.  На учените е било пределно ясно, че Минос, Радамант, Федра, Главкос и Дедал са пеласгийски имена. Никой езиковед обаче не посочва, че се касае за българските лични имена Миньо, Радман, Ведра, Главко и Дедьо. Изписаните  на минойски предмети  ( от XVIII-XVII – ти век преди Христа) имена Арей и Диза са нашите Ярей и Дисо, но кой да го каже това? През 70-те години В. Георгиев спомена, че българските думи бликам, брей ( вид растение) са може би сродни на пеласгийските блуо, бруон [4]стр. 9 , но с това списъка му привърши, а можеше да се добави много повече. Влахов обясни, че някои тракийски мъжки имена имат наставка ул, а женските имат наставка ла [8]стр.53, но пропуска да спомене, че тези особености с е срещат в български лични имена като Батул, Драгул, Ивайла, Драгушла...

 

Не само българските изследователи са се боели от силните на деня. Фламандския лингвист Ван Виндекенс [9] бе критикуван ожесточено, поради това, че се бе осмелил да посочи връзката между пеласгийските думи уриско, тамбо и др. със славянските връзка и тепам/тъпча...Как ли щяха да го плюят, ако бе казал, че пеласгийските брабе, турс, суиринг, тулак, кулиндо са по-стария вариант на българските  борба, тръс, свирка, тулъ-колчан, колено/ коляно?

 

В миналото учените можеха да кажат истината само тихомълком защото тя е била болезнена за определени влиятелни личности, които са били в състояние да унищожат кариерата на накърняващите интересите им. Слава Богу, с  появата на родолюбци като Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Асен Чилингиров и др. нещата започнаха да се променят. Дано само българинът да е в състояние да превъзмогне бремето от натрупаните в съзнанието му лъжи и да осъзнае, че е имал предци, наричани богоравни.

 

 

 

Използвана литература:

 

1. S.F. Dunlap, Vestiges of the Spirit of Man, D. Appleton and Co, New York, 1858;

2. J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, John Parker and Son, London, 1852;

3. G.B. Niebuhr, The History of Rome, Thomas Wardle, Philadelphia, MDCCCXXXV;

4.В.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;

5.H.G. Lunt, Old Church Slavonic Grammar, Mouton, ’S-Gravehage, 1968;

6. R.G. Latham, The Germania of Tacitus, Taylor, Walton and Marbely,

London, 1851;

7.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;

8.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания,

БАН, Studia Thracica 2,София, 1976;

9.A.J. Van Windekens, Le Pйlasgique, Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

 

 

 
Гласувай:
34


Вълнообразно


1. анонимен - #
04.10.2009 01:33
Само да благодаря за това, че поддържате този блог!
Трябва да го прочета твърде много пъти, за да коментирам!:))
Лека нощ!
цитирай
2. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКЪТ НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
04.10.2009 01:51
tit написа:
Само да благодаря за това, че поддържате този блог!
Трябва да го прочета твърде много пъти, за да коментирам!:))
Лека нощ!


Благодаря и аз, че намираш постинга ми за интересен.
Можеш винаги да питаш, ако има нещо неясно.

Всичко най-добро!
цитирай
3. анонимен - Не разбирам
04.10.2009 06:06
Защо , никаде в споменатата литература :

1. S.F. Dunlap, Vestiges of the Spirit of Man, D. Appleton and Co, New York, 1858;
2. J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, John Parker and Son, London, 1852;
3. G.B. Niebuhr, The History of Rome, Thomas Wardle, Philadelphia, MDCCCXXXV;
4.В.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
5.H.G. Lunt, Old Church Slavonic Grammar, Mouton, ’S-Gravehage, 1968;
6. R.G. Latham, The Germania of Tacitus, Taylor, Walton and Marbely,
London, 1851;
7.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;
8.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания,
БАН, Studia Thracica 2,София, 1976;
9.A.J. Van Windekens, Le Pélasgique, Essai sur une langue indo-européenne préhellénique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

не се говори за славянски език , а се говори за езика на тракийското племе склавини и пеласгите се отъждествяват с българите . Автора , въобще , чел ли е , посочените от него , източници , и ако да , нека посочи , къде точно са използвани , термините "трако-пеласги" , "склавински / славянски/" и да посочи , доказателства за съществуването на славяните по нашите земи . Нормално е , ако един народ е съществувал , както твърди автора , от него да останат , артефакти , материални доказателства , че това чудо , го е имало . От трако-българите са останали , от грците са останали , от наследниците на трако-българите , от областта Рум / като Румелия или Източна Румелия / с главен град Троя , са останали техните наследници , етруските / наследници на трако-българина Еньо или Еней , описан в Енеида и етруските като Еньовите Траки , Е- Thracius на латински / основали град на Апенините , и нарекли го на родното си място , Рум / Румелия / , или на латински Rome . Къде обаче са славяните , питам . Тяхната култура само писмена , ли е била , как така , не са създали нищо материално . Те " славяните " в някакво друго , измерение , ли са живяли . че от тях не е останало , нищо , дупка , нула . И на базата , на какви , документи автора цитира , " славянски " думи , къде се пазят , тия " документи " , може ли да посочи , " афффтора " , който иначе , изключително подробно , цитира " източниците " си .
цитирай
4. voinov50 - Интересно...
04.10.2009 06:44
В Северозападен Пирин казват на огъня, който се пали на Сирни Заговезни "гара" (може би идва от тракийското "гар") или "урата - копата" или "фръчката"...
Една от бабите ми се казваше Петра, а имах и приятелка от остров "Рюген" на Балтийско море - Северна Германия и тя се казваше Петра :):):)
цитирай
5. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКЪТ НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
04.10.2009 12:02
анонимен написа:
Защо , никаде в споменатата литература :

1. S.F. Dunlap, Vestiges of the Spirit of Man, D. Appleton and Co, New York, 1858;
2. J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, John Parker and Son, London, 1852;
3. G.B. Niebuhr, The History of Rome, Thomas Wardle, Philadelphia, MDCCCXXXV;
4.В.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
5.H.G. Lunt, Old Church Slavonic Grammar, Mouton, ’S-Gravehage, 1968;
6. R.G. Latham, The Germania of Tacitus, Taylor, Walton and Marbely,
London, 1851;
7.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;
8.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания,
БАН, Studia Thracica 2,София, 1976;
9.A.J. Van Windekens, Le Pélasgique, Essai sur une langue indo-européenne préhellénique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

не се говори за славянски език , а се говори за езика на тракийското племе склавини и пеласгите се отъждествяват с българите . Автора , въобще , чел ли е , посочените от него , източници , и ако да , нека посочи , къде точно са използвани , термините "трако-пеласги" , "склавински / славянски/" и да посочи , доказателства за съществуването на славяните по нашите земи . Нормално е , ако един народ е съществувал , както твърди автора , от него да останат , артефакти , материални доказателства , че това чудо , го е имало . От трако-българите са останали , от грците са останали , от наследниците на трако-българите , от областта Рум / като Румелия или Източна Румелия / с главен град Троя , са останали техните наследници , етруските / наследници на трако-българина Еньо или Еней , описан в Енеида и етруските като Еньовите Траки , Е- Thracius на латински / основали град на Апенините , и нарекли го на родното си място , Рум / Румелия / , или на латински Rome . Къде обаче са славяните , питам . Тяхната култура само писмена , ли е била , как така , не са създали нищо материално . Те " славяните " в някакво друго , измерение , ли са живяли . че от тях не е останало , нищо , дупка , нула . И на базата , на какви , документи автора цитира , " славянски " думи , къде се пазят , тия " документи " , може ли да посочи , " афффтора " , който иначе , изключително подробно , цитира " източниците " си .


Здравейте!

Благодаря за критиката Ви!
Забелязахте ли какво е заглавието на постинга- Кратки забележки относно езикът на трако-пеласгите.
За да разберете повече неща трабва да прегледате и другия постинг.
Колкото до наследството на славяните ще Ви кажа, че няма нация, която да е оставила толкова много след себе си. Не е моя вината, както не е и Ваша, че почти всичко е укрито. Знаете ли, че няма разлика между тракийска и славянска керамика, оръжия, погребения, обичаи. НЯМА РАЗЛИКА! Обаче това на Вас никога не е казвано.
Нали уж траките бяха латинизирани, защо нашествениците, идващи 5 века след римската колонизация носят отличителните черти на тракийско население?
Защо тракийските топоними са обясними с помощта на славянските езици? Славяните да не би тихомълком да са се промъкнали в Тракия, да са изтрили старите наименования, да са наложили свои ....и пак незабелязано да са се върнали н Припятските блата?
Не знам кой е пуснал мухата, че не е намиран никакъв славянски артефакт, но добре си е свършил работата. Вие явно не ми вярвате, затова
прочетете поне следните работи:
P.M.BARFORD, THE EARLY SLAVS, THE BRITISH MUSEUM PRESS, LONDON, 2001.
F.VYKCKE, DE GODSDIENST DER SLAVEN, J.J.ROMEN&ZONEN, ROERMOND, MCMLXIX.
Прочетете и Херодотовата история и ще добиете нужните знания.
Вие да не би да очаквате, че всичката информация лежи на тепсия, невъзможно е. Дори и Барфорд не споменава, че славянската материална култура
( иначе прекрасно илюстрирана от него) е неразличима от тракийската. Вземете книгата му и идете в НИМ. Там сравнявайте сам и ще се убедите, че съм прав.
Питате къде са славяните от Апенините?
Точно там където са етруски, волски, апулии, сикули, сабини, самнити, рутули, вители и др.
Те са асимилирани в ранното римско общество, но са оставили достатъчно следи. Проверете характера на етруските думи от предишния постинг. Задавали ли сте си въпроса защо има успоредици между старолатински и славянски в термини за война и градеж, но тези успоредици ги няма в езиците на германите, които са в контакг с италийските народи поне 2300 години.
Пак ли славяните са пътували обратно във времето ?

Критиката е хубаво нещо, но още по-хубаво е да имаш добри познания по материята, която засягаш.
Вие нямате вина, че данните са оскъдни и укривани, но моля Ви, направете си труда да проверите всичкo, преди да се доверите сляпо на отдавна остарели изказвания.

Колкото до славянската материална куртура в Гърция прочетете следното:
A Slavic archaeology proper in Greece came into being with the identification of material items and practices specifically identifiable as Slavic, to wit, a Slavic pottery, the so-called Prague type, and a Slavic type of burial, featuring the cremation of the dead. The delay in the incorporation of a Slavic component in archaeological investigations and in the use of appropriate techniques, applied to excavations carried out in Greece, was due in part to the late development of a general Slavic archaeology.
The basic identification of a Slavic pottery, the so-called Prague pottery, was established systematically only in 1940 by the Czech archaeologist Borkovski. [6] Though tentative identification of Avaric, or Slavic, or Avaro-Slavic remains had been made by Soteriou at Nea Anchialos in 1929 and by Davidson (Weinberg) at Corinth in 1937, [7] there was nothing certainly identifiable as Slavic until Yalouris uncovered the first major Slavic cemetery in Greece at the time of the building of the new museum at Olympia. The tombs contained the positive evidence of a Slavic presence, i.e., cremation of the dead and a rough, hand-made pottery of the well-known Prague type. [8] Inasmuch as the graves were immediately above the latest Roman stratum, Yalouris dated the tombs to the 6th century. [9] Since then, the French excavations at Argos have uncovered some fragments of Slavic pottery in the rubble of the bath house, the destruction of which has been tentatively dated to 585/6, [10] while a soldier's burial discovered in 1938 in the colonnade of the South Stoa of ancient Corinth, and long a mystery, was explained by Yalouris on the basis of the Slavic vase found in the grave. [11]
Thus the beginnings of a new phase in the archaeology of the early middle ages in Greece has been established with the identification of specific Slavic objects and practices. Toponymy and linguistics are the two remaining branches of science which furnish us with sources, additional to those forthcoming from texts and archaeology, in the effort to elucidate the impact of the Slavic invasions on the society of mediaeval Greece. [12]
http://groznijat.tripod.com/slav/vryonis.html

Все още ли смятате, че няма славянса материална култура?
цитирай
6. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКЪТ НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
04.10.2009 12:10
voinov50 написа:
В Северозападен Пирин казват на огъня, който се пали на Сирни Заговезни "гара" (може би идва от тракийското "гар") или "урата - копата" или "фръчката"...
Една от бабите ми се казваше Петра, а имах и приятелка от остров "Рюген" на Балтийско море - Северна Германия и тя се казваше Петра :):):)


Здравей!

Предлагаш много интересни думи!
Би ли събрал малко повече?

А остров Рюген си е бил славянски, идва от името на старославянския бог Ругивит.

Колкото да името Петра, то е латинско по произход и значи скала. Български имена като Петър, Павел, Киприян, Емил също са от латински произход.
цитирай
7. grigorsimov - Относно тракийски, пеласгийски, славянски и български език:
04.10.2009 12:31
Цитираната от автора пеласгийска дума "волинт" е най близка с думата "волита" от Веда Словена, където означава - волове-те или говеда-та.
А който въобще не е и чувал, пояснявам, че публикуваните два сборника, древни песни "Веда Словена", са записани през втората половина на 19-ти век, в източна Македония и Родопите.
цитирай
8. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКЪТ НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
04.10.2009 12:59
grigorsimov написа:
Цитираната от автора пеласгийска дума "волинт" е най близка с думата "волита" от Веда Словена, където означава - волове-те или говеда-та.
А който въобще не е и чувал, пояснявам, че публикуваните два сборника, древни песни "Веда Словена", са записани през втората половина на 19-ти век, в източна Македония и Родопите.


Благодаря Ви много за уточнението!
Не знаех за тази дума от Веда Словена.
Ще съм Ви задължен, ако и в бъдеще давате коментари и допълнения.
Точно Източна Македония и Родопите са традиционните пеласгийски земи.
цитирай
9. atlantistoni - Благодаря, Спароток!
05.10.2009 16:14
Дългичко е и наистина трябва да се прочете поне 2 пъти цялото, за да се осмисли.

А анонимният да се погрижи да пише малко по-грамотно преди да се опитва да сее неаргументирани (и неграмотни!!!) исторически и езикови плевели!
цитирай
10. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКЪТ НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
05.10.2009 16:37
atlantistoni написа:
Дългичко е и наистина трябва да се прочете поне 2 пъти цялото, за да се осмисли.

А анонимният да се погрижи да пише малко по-грамотно преди да се опитва да сее неаргументирани (и неграмотни!!!) исторически и езикови плевели!


Благодаря за подкрепата!
цитирай
11. atlantistoni - Няма за какво :)
08.10.2009 15:38
Настръхвам от анонимни неграмотни "ерудити", които елементарно не могат да ползват собствения си език, но държат на всяка цена да се изходят НЕкомпетентно, но обилно (!!!) върху някого или нещо.
цитирай
12. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКЪТ НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
08.10.2009 16:15
atlantistoni написа:
Настръхвам от анонимни неграмотни "ерудити", които елементарно не могат да ползват собствения си език, но държат на всяка цена да се изходят НЕкомпетентно, но обилно (!!!) върху някого или нещо.


Здравей!
Опитвам се винаги да давам точни обяснения, но както каза ти - анонимни неграмотни "ерудити" винаги се месят и даже правят умопомрачителни обвинения.
цитирай
13. анонимен - Надпись Бояна на монументе князя Буса
12.10.2009 18:02
Надпись сделана теми же пелласго-фракийскими рунами, что и «Боянов гимн».
http://xopc.xpomo.com/ruskolan/liter/beloyar.htm
цитирай
14. sparotok - КРАТКИ ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЗИКА НА ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ
13.10.2009 01:20
анонимен написа:
Надпись сделана теми же пелласго-фракийскими рунами, что и «Боянов гимн».
http://xopc.xpomo.com/ruskolan/liter/beloyar.htm


Благодаря за информацията!
Засега не мога да дам коментар за надписа.
По принцип всяка азбука сродна на финикийската може да се нарече трако-пеласгийска.
цитирай
15. анонимен - относно езика..думите:
09.11.2009 23:51
"ПеТРА"- на гръцки език означава КАМЪК.
"Коляно"-използва се в бълг.народна инструментална музика,като термин за фраза/4-8 такта музика/...:)))На свирача се показва хорото на "колена-музикални мотиви",обикновено 2 поредни колена не са в една и съща ладова основа...
Къде може да се прочете повече за музиката на траките?Поздрави!
цитирай
16. sparotok - тракийска музика
10.11.2009 08:31
анонимен написа:
"ПеТРА"- на гръцки език означава КАМЪК.
"Коляно"-използва се в бълг.народна инструментална музика,като термин за фраза/4-8 такта музика/...:)))На свирача се показва хорото на "колена-музикални мотиви",обикновено 2 поредни колена не са в една и съща ладова основа...
Къде може да се прочете повече за музиката на траките?Поздрави!


Най много данни за тракийската музика дава Страбон в книга седма на География. Не знам обаче ще можете ли да намерите нецензурирано издание на Страбон.
Плиний дава също малко данни за тракийската музика в края на Естествена История.
Ксенофон описва тракийски танц в Анабазис.
цитирай
17. анонимен - Думите правят етноса
26.12.2009 12:20
На огньовете на Сирни-Заговезни по нашия край/ с.Огняново Гоце Делчевско/ им викахме СРЯЛЬНИК/ци.
Какава ли е "етимологията" на тази дума. Слагам кавички защото съм пишман лингвист.
Сещам се за още някои думи; ПЛЯВА/ситните остаъци от сламата след вършеене/; ОТАВА /ситните меки остатъци от сеното, сеното от последното косене, което е на къса и мека трева/; ВЪРШЕЯ - сигурно е известно от къде идва.
А името САТРИ не е ли свързано със сатирите от Родопа?
Демограф
цитирай
18. sparotok - Сатри и сатири
26.12.2009 12:38
анонимен написа:
На огньовете на Сирни-Заговезни по нашия край/ с.Огняново Гоце Делчевско/ им викахме СРЯЛЬНИК/ци.
Какава ли е "етимологията" на тази дума. Слагам кавички защото съм пишман лингвист.
Сещам се за още някои думи; ПЛЯВА/ситните остаъци от сламата след вършеене/; ОТАВА /ситните меки остатъци от сеното, сеното от последното косене, което е на къса и мека трева/; ВЪРШЕЯ - сигурно е известно от къде идва.
А името САТРИ не е ли свързано със сатирите от Родопа?
Демограф


Сатри и сатири са едно и също нещо. Значението е общество, събрани, обединени.
Сатри, сатири (сватури) е свързано и с българските думи сват, свекър ( този, който събира младоженците).
Връзка има и с арийските думи свасура - свекър и сва-свой.

Плява означава според мен отрязано, раздробено и има връзка с пол-половина, половя ( раздробявам). Има връзка и с арийската дума пала-полъ ( половина).
Вършея означава режа, разбивам и има връзка с арийския глагол връшчати - ора ( разбивам земята).
цитирай
19. анонимен - На сръбски "плава", не е ...
29.01.2010 23:02
На сръбски "плава", не е ли рус или цвят близък до плявата.
цитирай
20. sparotok - плав
29.01.2010 23:48
анонимен написа:
На сръбски "плава", не е ли рус или цвят близък до плявата.


Плав означава рус на сръбски, има прилика с плява, но както отбелязах, според мен плява е свързано по-скоро с половя, раздробявам...това обаче е мое мнение, може и да греша.
цитирай
21. анонимен - При
21.05.2010 11:07
При превода на немските думу и българските има много несъответствия в съвременния немски. Искам да попитам автора за преводите на немските думи (напр звер не е тиер на немски, Tier e животно, не звяр, tun означава върша, правя, но се използва в специална конструкция, hell е светъл, за ярък се използва друга дума и т. н. ,) дали са към сегашното състояние на езика или към някакво минало, защото за сегашното те не съответстват.
цитирай
22. nikikm - Изненада
09.06.2010 21:26
Ако не се лъжа,публикувах тук някакъв коментар,но не виждам публикацията.Не е нещо особено,но впредвид особеното ми отношение към сайта,се чудя на какво се дължи това!? С уважение и симпатия-Ник!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 12931773
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 103720
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031