Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.09.2009 00:14 - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
Автор: sparotok Категория: Политика   
Прочетен: 29630 Коментари: 44 Гласове:
42

Последна промяна: 30.09.2009 00:39


              ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ

 

 

В Траките и Тяхната Писменост бе споменато, че древната традиция е определяла траки, пеласги и илири като три клона на една и съща общност [1] стр.23-24. Обяснено бе също, че тези древни наши предци са и създателите на първата азбука...т.е. били са най-развития за времето си народ. Въпреки, че мнозина осъзнават колко висока е била културата на  трако-пелазгите, за известна група хора би звучало странно, ако днес някой каже, че нашите деди са основали Рим и дори са повлияли латинския език. Това би било прието по-скоро като шега, или фантастична измислица въпреки, че  самата истина.Съществуват доказателства от различно естество, които за съжаление са трудно достъпни за широката публика. Стари летописи, характер на топоними и археологически находки дават предостатъчно данни за присъствието на предците ни на Апенинския полуостров в античността и ролята им в оформянето на ранното римско общество.

 

Пишейки за основаването на Вечния град Плутарх разказва, че има много спорове  по отношение на легендите за произхода на  Рим. На първо място гръцкият историк поставя преданието за пеласгите. Те били войнствен народ, който покорил много други племена. След като се установивили  в Лациум пеласгите нарекли селището си Роме. Плутарх обяснява също, че на езикът на пеласгите  РОМЕ означава сила ( на оръжие) [2] стр.45 Вариант на думата роме се среща в тракийското лично име Rhoemetalcos - Реметалк ( със значение говорещ силно) и в старобългарската дума раменъ- силен.

 

За  могъществото на пеласгите свидеделства и Дионисий Халикарнаски споделяйки, че пелазгите превъзхождали много народи във военното дело . [3] I-25. Античния автор добавя също, че благодарение на храбростта и мъжествеността си пеласгите завладели много плодородни земи (в Северна Италия )  и станали голям и благоденстващ народ [3] I-24.

Херодот пише, че по негово време (V -ти век преди Христа ) пеласгийски език все още  се е говорело в град Крестон, намиращ се на север от тирсените ( етруските) [4]  I -57. Страбон е поредния стар автор потвърждаващ присъствието на пеласги на Апенинския полуостров споменавайки, че етруския град Агила бил основан от пеласги [5] V-2-3.

 

Разбира се само на литературни извори не бива да се разчита, колкото и достоверни да са те. Потвърждение трябва да се потърси и от други области. Топонимията дава изключително важни сведения за това кой къде и кога е живял, защото всеки народ има свои специфични названия за земя, море, град и т.н. Разлеждайки имената на древни селища, местности и реки в Италия А. Скиарета определи много от тях като тракийски, илирийски и пеласгийски по произход. Става дума за: Алге, Блера, Кремона, Кремера, Волки, Пирги, Калетра, Грависке, Руселе, Алсиум, Перусия, Агила и др.[6].

Като местности и селища с непознат произход Скиарета определя Дола, Остра, Тразимене и т.н. За Дола италианския изследовател предполага, че е обяснение може да се даде с уелската дума dol- дол, долина, но както сами виждате тя е идентична с българската дол. Остра е също идентична на българското прилагателно остра, а Тразимене е лесно обяснимо с българския глагол треса и съществителното земя. Тразименското езеро всъщност е било тресавище. Ще бъде добавено, че името на прочутата Тарпейска скала, от която римляните хвърляли престъпниците е чисто тракийско ( и българско разбира се).  Скалата е наречена така заради дълбоката пропаст под нея, където убийци и предатели са намирали смъртта си. На тракийски тарп означава пропаст, ров [7] стр.102.Тарп отговаря и на българската дума трап- яма, ров.

 

Трябва да се отбележи, че  все още съществуват следи от присъствието на трако-пеласгите в Северна Италия. За това свидетелстват пеласгийските стени, спасили Рим през втората пуническа война [8]. Куполните гробници в Етрурия от ранната желязна епоха са от същия тип както и тракийските, да не забравяме, че антропоморфните урни на вилановската култура имат свой прототип в много по-старите тракийски и троянски анторпоморфни съдове. Други общи неща между културите на древна България и древна Северна  Италия са приликите  във фибули, керамика и въоръжение.

 

Религията също показва, че преселници от Балканите са повлияли древните жители на Апенинския полуостров. Почитаните от етруски и латини богове: Арес, Бакхус-Дионис, Земла, Лата, С(в)етлан и др. са несъмнено от трако- пеласгийски  произход. За да бъдат приети в пантеона на италийските народи, то някой притежаващ изключително влияние трябва да ги е наложил. Единствения кандидат са трако-пеласгите. Според Дж.Доналдсън пеласгите нахлули в Апенинския полуостров от север, заселили се първо в Етрурия и там основали империя [9] стр.22. Бивайки аристокрацията на тази нова империя трако-пеласгите повлияват подчинените им народи езиково. За това, че наши предци са се смесили с етруските в древността свидетелстват много етруски думи показващи невероятна прилика с българските. Някои от тях са: дин-ден, мат-мед, ета-ето, калу-кал,черно, ан-он (той), кейсу-къс (парче), мас-мъж, пала-поле, клут-ключ, крепни-крепък, талмите-тълмачъ (преводач), туп-тупам, та-тъ, та (тази), суплу-сопьцъ (свирач), сва-свой, зивас-жив...От своя страна, в по-късни времена смесеното с пеласги етруско население  властва векове наред над латините и ги повлиява силно. Касае се за законодателство, религия, военна организация, които бъдещите господари на света вземат от нашите деди.

 

Навярно мнозина се питат- Защо след като трако-пеласгите са били такъв велик народ в историята няма почти никакви данни за тези забележителни хора? Отговора е много прост – Никой не обича бившите си господари и прави всичко възможно да заличи спомена за тези, които са го владели и са му дали култура.В наше време почти никой не е и чувал за трако-пеласгийско присъствие в древен  Лациум защото римските императори са осъзнавали, че няма как да внушат на поданниците си, че са едва ли не божествен народ, ако първо не бъде изтрит напълно споменът за тези, които са донесли писменост, нова религия и знания на Апенинския полуостров. В началото биват обезличени и асимилирани трако-пеласгите от Етрурия, Лациум, Калабрия и Апулия, след това бива отправен поглед към Юго-Източна Европа, родната земя на старите господари. Малко по малко Тракия бива завладяна, а благородническата прослойка, запозната с древната история на страната си бива латинизирана. Древни светилища ( навярно имащи и книгохранилища) биват ограбени, повечето от надписите унищожени. Това е и повода за анти-римското въстание, организирано от жрецът на весите Вологес. За съжаление успехът на този бунт е кратък. Рим се справя с непокорните родолюбци и след това се започва още по-усилена латинизация на градското население, познаващо древната история. Само за няколко века дедите ни забравят миналото си. Ценните исторически извори остават недосегаеми за обитателите на Тракия.

 

В по-късни времена, с появата на франкската държава достъпът до важните летописи е отново невъзможен. Дори става и по-зле понеже  германските “наследници” на Рим си приписват троянски, т.е. тракийски произход и не е изключено тогава да са били унищожени много важни документи показващи връзката между древните основатели на Вечния град и дедите ни.

 

С течение на времето ситуацията не се променя в наша полза. Западните учени, водени от жажда за величие  приписват на народите си делата на нашите предци. През XVII-ти век  едно тракийско племе - гетите (наричани още готи) са обявени за германски народ, а по-късно Нибур прави опити да изкара пеласгийския език от тевтонски произход [10] стр. 29. Ситуацията става още по-сериозна, когато западните учени разбират, че не само Рим, но и всички германски народи са били владени от “нашественици” от юг.... Работата на Р.Дж. Летъм “Тацитова Германия”  кара косите на германските учени да се изправят от ужас поради следния извод на английския учен  Колкото по-стари са топонимите в Германия, толкова по-ясен е славянският им характер [11] стр.29. Понеже не са били в състояние да оборят Летъм, германските учени оставят работата му без коментар и организират кампания целяща да изкара славяните късни преселници. Щом са дошли чак през VI-ти век в Германия, то няма как да са властвали над немци през първото хилядолетие преди Христа. Няма ли славяни- няма и проблем.

 

За някои читатели е може би доста объркващо, започнахме с трако-пеласги, а сега изведнъж славяни, как стана това? В “Изчезването на един народ”  бе отбелязано, че ранносредновековни автори са считали тракийските племена беси и гети за предци на народите наричани склавини и славяни. [12] [13]. През XIX-ти  век това все още се е знаело от западно европейски учени. С. Дънлап отбелязва -Thracians, Getae, Scythians.. were so many links in a chain connecting Pelasgians with Media...Pelasgian was unquestionably most nearly related to Sclavonian [14]. 323 ( Траки, гети, скити са звена от дълга верига свързваща пеласгите с Медия....Безспорно пеласгийския език е най-близък до склавонския/славянския). На същото мнение е и Дж. Доналдсън – Pelasgian language, as it appears in the oldest forms of certain Latin and Greek archaisms, was unquestionably most nearly allied to the Sclavonian ( Както става ясно от най-древните форми на дадени латински и гръцки архаизми, пеласгийския език безспорно е най-близък до склавонския/славянския) [9] стр.42.

 

Тези данни обаче не стигат до българския читател. На нас е известна само версията на германската историческа школа, в чийто интерес е било да се отрече присъствието на славяни в древността. Това, което римляните започват, германците завършват и създават такава каша, че никой човек да не може да прозре истината. Няма и как защото ценните извори биват цензурирани, а сведенията от древните писмени паметници биват укривани. Кой би повярвал, че славяните са дошли в Средна и Западна Европа чак през VI-ти век, ако бе уповестено, че на златните плочки от Пирги ( град основан от пеласги) е изписано Velines zal Cluvenias turukeВелин, царят на славяните дари...[15]стр. 59, 356. ..Този надпис е от VI-ти век преди Христа.
Никой не би си помислил, че славяните са измислица на Екатерина Велика, ако бяха достъпни изворите, свидетелстваши, че славянският език е продължение на пеласгийския, че веси и гети са по-старите имена на славяните. Всичко това е неизвестно на широката публика. За това дори почитателите на проф. Ценов отказват да приемат, че българите са част от славянското семейство, макар Ценов да е обяснил това пределно ясно. Родолюбиви хора използват работите на Г. Сотиров обясняващ кои са траки и пеласги, но добавят, че този учен се бил заблудил за принадлежноста ни към славяните. Как така един изследовател ще имат гения да открие толкова важни неща за нашата история, но ще се заблуди за произхода ни?

 

Времето ще покаже кой е прав, истината може да се забави, но не и да се спре. Любовта към България е нещо прекрасно, но нека тя да не ни заслепява. Да, нашите деди са били велик народ, най-надареният и най-смелия от всички славяни ! Нека пазим паметта им чиста и да не ги отделяме от роднините им!

 

Използвана литература:

1.V. Duruy, The World of the Legendary Greece, Leon Amiel Publ.Edition Minerva, Geneve, 1975;

2.Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome, De Haan-Standaard, Antwerpen, MCMLXIV;

3.  Dyonisius of Halicarnassus, Roman Antiquities, Loeb, London, 1937;

4. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;

5. Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;

6.http://digilander.libero.it/toponomastica/etruria.html

   http://digilander.libero.it/toponomastica/languages.html#pelasgian

   http://digilander.libero.it/toponomastica/umbria.html#dola

   http://digilander.libero.it/toponomastica/languages.html#oscoumbrian

7. В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

8.http://www.historyofancientrome.com/_preroman_history/pre_roman_history05.html

9.J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, Jhon Parker and Son, London, 1852;

10. G.B. Niebuhr, The History of Rome, Thomas Wardle, Philadelphia, MDCCCXXXV;

11.R.G. Latham, The Germania of Tacitus, Taylor, Walton and Marbely,

London, 1851;

12. T. Simocata, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae;

13. http://www.ewtn.com/library/MARY/THEOCENO.HTM

14. S.F. Dunlap, Vestiges of the Spirit of Man, D.Appleton and Co, New York, 1858;

15. J Šavli, M Bor, I Tomažič, Veneti –First Builders of European Community, Editiones Veneti, Wien, 1996;

 Тагове:   траки,


Гласувай:
42


Вълнообразно


1. tili - Чета всички
30.09.2009 02:17
публикации с голям интерес, но нямам познания за коментар. Благодаря ти - сваляш завесата малко по малко!!!
цитирай
2. voinov50 - Разбиващо!
30.09.2009 04:04
Това означава ли, че прадедите ни, за които се говореше доскоро, че били безписмени и ей така изчезнали изведнъж в небитието, са минали веднъж през Троя на към южна Италия, а друга група през централна Европа - в северна Италия?! И са оставили топонимите си тези места?
Брей, да му се не види, какво ни учеха в историята преди 89 година...
Завесата наистина започва да се вдига.
Поздрави!
Продължавам да следя постингите...
цитирай
3. nadagr - Да бе, безписмени,
30.09.2009 09:55
ама видите ли, с висока материална култура.
За мен това винаги е било голямо противоречие, в което се крие истината за траките.
Напълно съм съгласна, без да имам тези познания, че доста народи са си присвоили части от древността ни.
И аз следя с интерес вдигането на завесата.
Това трябва да стане достояние на много хора, а не само на шепа специалисти.
цитирай
4. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
30.09.2009 10:18
Специалистите знаят истината, но си мълчат.
Невъзможно е да изучиш древните извори и да не забележиш толкова важни неща.
цитирай
5. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
30.09.2009 10:22
voinov50 написа:
Това означава ли, че прадедите ни, за които се говореше доскоро, че били безписмени и ей така изчезнали изведнъж в небитието, са минали веднъж през Троя на към южна Италия, а друга група през централна Европа - в северна Италия?! И са оставили топонимите си тези места?
Брей, да му се не види, какво ни учеха в историята преди 89 година...
Завесата наистина започва да се вдига.
Поздрави!
Продължавам да следя постингите...


Ние никога не сме били запознавани с истинската ни история. Германски, гръцки, руски и италиански интереси са пречели за това....и все още пречат.
цитирай
6. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
30.09.2009 10:28
tili написа:
публикации с голям интерес, но нямам познания за коментар. Благодаря ти - сваляш завесата малко по малко!!!


Да, наистина завесата се вдига по малко, не смея да дам много информация, защото ще предизвикам ненужен скептицизъм. Ти би ли повярвала, че е имало тракийско присъствие в Египет траещо общо 1000 години...има доказателства за това.

Осъзнаваш ли как жестоко е изкривена историята ни, до каква степен сме принизени и е промито съзнанието ни?
цитирай
7. tili - Вярата не се нуждае от
30.09.2009 11:33
познание и доказателства. Ти тук привеждаш научни данни, които не съм срещала така систематизирани никъде до сега. И наистина - най трайните следи са в езика и дори в митологията, защото са консервативни по същността си.
Какво са някакви си 2000 години за историята? Истината винаги излиза наяве по някое време!!!
Продължавай да я разкриваш !!!
цитирай
8. nessity - Лелеле, ти си жива история бе. Супер ...
30.09.2009 13:32
Лелеле,ти си жива история бе.Супер е,че знаеш толкова много интересни неща за българската държава.Браво! :)
цитирай
9. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
30.09.2009 16:16
nessity написа:
Лелеле,ти си жива история бе.Супер е,че знаеш толкова много интересни неща за българската държава.Браво! :)

Благодаря!
Дано и другите постинги ти харесат.
цитирай
10. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
30.09.2009 16:21
tili написа:
познание и доказателства. Ти тук привеждаш научни данни, които не съм срещала така систематизирани никъде до сега. И наистина - най трайните следи са в езика и дори в митологията, защото са консервативни по същността си.
Какво са някакви си 2000 години за историята? Истината винаги излиза наяве по някое време!!!
Продължавай да я разкриваш !!!


Ще продължавам, но бавно, защото иначе новата информация ще предизвика повече объркване отколкото изяснаване на реалността.
Прекалено дълго сме лъгани от безсъвестни личности.
Иначе имаш право - Истината винаги излиза на яве.
цитирай
11. ivana59 - Благодаря, sparotok!
30.09.2009 20:12
Чета с огромен интерес, като първолак...
Колко факти не знаем!
цитирай
12. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
30.09.2009 20:52
ivana59 написа:
Чета с огромен интерес, като първолак...
Колко факти не знаем!


Да, наистина много неща са държани в тайна.
Ще покажа това, което е по силите ми.
цитирай
13. panazea - Още Раковски в
01.10.2009 13:05
Ключ Българского языка ,БЪЛГАРСКА СТАРИНА,пише
http://panazea.blog.bg/nauka/2009/06/22/georgi-rakovski-nepoznatiiat-kliuch-bylgarskogo-iazyika-bylg.352414
Защо са осъдили издиреното от Раковски и съратниците му на забвение, не ми е известно .
най-старото население на Балканския полуостров са ПЕЛАЗГИТЕ . Градът им е ПЕЛА . Хайде сега да направим малко разходка из този край , който наричат ПЕЛАГОНИЯ . Там има БЕЛАСЦИ , планината се нарича БЕЛАСИЦА и градът им е БЕЛА . Да ви звучи познато?
Аз търся успоредици .
Кукерски игри са съществували в Египет , за тях пише Херодот и сега ги има на остров Сардиния .
Писах ти коментар и в предишния ти пост . Въпросът е не дали вярваме . Въпросът е да се намерят доказателства !
цитирай
14. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
01.10.2009 14:10
panazea написа:
Ключ Българского языка ,БЪЛГАРСКА СТАРИНА,пише
http://panazea.blog.bg/nauka/2009/06/22/georgi-rakovski-nepoznatiiat-kliuch-bylgarskogo-iazyika-bylg.352414
Защо са осъдили издиреното от Раковски и съратниците му на забвение, не ми е известно .
най-старото население на Балканския полуостров са ПЕЛАЗГИТЕ . Градът им е ПЕЛА . Хайде сега да направим малко разходка из този край , който наричат ПЕЛАГОНИЯ . Там има БЕЛАСЦИ , планината се нарича БЕЛАСИЦА и градът им е БЕЛА . Да ви звучи познато?
Аз търся успоредици .
Кукерски игри са съществували в Египет , за тях пише Херодот и сега ги има на остров Сардиния .
Писах ти коментар и в предишния ти пост . Въпросът е не дали вярваме . Въпросът е да се намерят доказателства !


Здравей !

Извинявам се, че не съм дал отговор на коментара ти.
Сега накратко ще опитам да го направя.Що се отнася до кукерските игри в Египет и Сардиния, то има много лесно обяснение.

През 13-ти и 12-ти век преди Христа трако-пеласгийски племена за малко да завладеят Египет( така наречените морски народи).
Рамзес II спасява страната си като наема едни от тях да воюват срещу сънародниците си.
Част от служещите на Рамзес трако-пеласги остава в Египет и през 10-ти век дори техни представители сядат на трона. Става дума за 22-ра династия.

Херодот свидетелства за траки (мизи) в Египет, като ги нарича максии ( египтяните ги наричат мешуе, мешвеш) и обяснава, че те все още помнели, че идват от земите край Троя ( Азиатска Мизия) бръснели косата си и оставяли един кичур ( кика на старобългарски).

Колкото до Сардиния, то тя носи името на тракийското племе СЕРДИ, наричани от египтяните шерден, шардунаш. Част от сердите са проникнали в Египет много преди нашествието на роднините си през 13-ти век. Сердите са били лична охрана на Аменхотеп III-ти и на еретикът- фараон Ехнатон.

Друга група серди биват прогонени от Меренпта и са принудени да търсят нов дом. Заедно със соколотите ( царските скити) сердите стигат до средиземноморски острови и дават имената на Сардиния и Сицилия.

Най-древните топоними на Сицилия и Сардиния свидетелстват за присъствието на палеобалкански народи ( трако-пеласги) там. Кукерските игри са несъмнено тракийски по произход. Ето защо има кукерски игри в Сардиния.

Раковски е прав за много неща, но извършва и много груби грешки, което разбира се е разбираемо и му е простено.

Напълно съм съгласен, че пеласги има връзка със беласци и Пела ( всъщност Бела, Бяла ). Пеласги има връзка и с Плиска.

Има доказателства за всичко, но се изискват средства, за да може информацията да бъде проверена, систематизирана и обнародвана.

Управляващите обаче няма да финансират подобно начинание, което ще покаже, че Европа ни дължи писмеността и културата си.

Дано родолюбиви и състоятелни българи да дадат средства за това важно за България начинание!
цитирай
15. ckarlet - Sparotok, поздрави за твоя блог!
01.10.2009 17:28
Има доста интересни неща, които можем да научим от теб! Благодаря за хубавите минути прекарани тук!
цитирай
16. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
01.10.2009 17:47
ckarlet написа:
Има доста интересни неща, които можем да научим от теб! Благодаря за хубавите минути прекарани тук!


Благодаря и на тебе, че отваряш душата и съзнанието си за новото!

Надявам се и другите постинги да ти допаднат.
цитирай
17. cvetnica - Впечатлена съм!
01.10.2009 21:06
И благодаря!Колко ли още детайли не знаем от историята.
цитирай
18. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
01.10.2009 21:14
cvetnica написа:
И благодаря!Колко ли още детайли не знаем от историята.

Благодаря за добрите думи!
Това, което съм представил до тук е доста скромно, но ако на един път бях показал какво са направили българите в древността, едва ли някой щеше да повярва. Толкова голяма е ролята на дедите ни в оформянето на историята.
цитирай
19. voinov50 - :)))))))
01.10.2009 21:21
!!!
цитирай
20. kobata - Продължавай в същия дух, приятелю! ...
02.10.2009 02:44
Продължавай в същия дух, приятелю! Гордея се, че те познавам!
цитирай
21. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
02.10.2009 11:32
kobata написа:
Продължавай в същия дух, приятелю! Гордея се, че те познавам!


Ще продължавам приятелю!
Има достатъчно интилигентни хора, които разбират, че аз само показвам една до сега укривана истина.

Всичко предложено от мен може да се провери, надявам се съмняващите се да го направят преди да се впуснат в дискусия.

цитирай
22. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
02.10.2009 13:58
danailvdimitrov написа:
Коренът на една от най известните италиански фамилий е тракийски(български) . Тя се казва МЕДИЧИ - в превод Медите.

В техни фамилни хроники на много места се споменава "casa bulgara" а най почитани са Светите Козма и Дамян . Важно е това понеже Козма и Дамян са траки,лекували в Рим но родом от Тракия и по точно от района на днешен Кюстендил. Там също са много популярни и тачени.

В този ареал именно живее тракийското племе МЕДИ.

Съвремените потомци на фамилията отказват категорично да коментират тази връзка и ревниво пазят всяка информация по въпроса. Как и кога Медичите са станали богата и влиятелна фамилия не знам, но има само един представител на племето Меди чието име е било забранено да се прознася в Римската империя векове наред - казва се Спартак.

( или ако трябва да сме по точни Спараток - навярно цар на Медите каквито има не един и двама с това име. Дългата му и изтощителна две годишна битка с империята и невероятните му умения да води 100 000 армия само потвърждава принадлежността му към управляващата царска династия на Медите. Знае се също че е имал и подръжници в Сената , както и че е оставил наследници които по всяка вероятност са били добре усигурени със средства и старателно прикрити от преследване. Следите съвсем логично водят към Медичите)


Прав сте, че Спартак-Спароток е бил от царски произход.
Също напълно е възможно Медичите да имат тракийски корени. Дали точно от Спартак не зная, в късната античност много траки заемат важни функции в Римската империя. Родения в Силистра Аеций е наречен последния римлянин, Велизарий е бил върховния главнокомандващ на римската войска. Аспар за малко да стане император. Дионисий Тракиецът е този, който изчислява годината на раждане на Христос...

Това е интересна тема, но е и много трудна понеже почти няма оцелели исторически извори.
Може би само във Ватиканската библиотека?
цитирай
23. enjoy6 - Поздрави за страхотния постинг!
02.10.2009 18:26
Много съм впечатлена от информацията изнесена тук и благодаря за възможността, която ми предоставяш да преосмисля изкривените факти и събития с които са ми пълнили главата години наред!
Поздрави!
цитирай
24. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
03.10.2009 01:29
danailvdimitrov написа:
Bъв Ватикана се пазят и други ценни за нас неща като например книгите които Кирил и Методий са донесли. Те са събирани от доста места и от Сирия и от Хазария(тези с рошките букви) и навярно от царската библиотека на Борис които ясно са показвали че "новата" азбука не е нищо 'съчинено" и измислено а е една възстановена азбука на един предпотопен и библейски народ. В намерен тракийски надпис от К.Леман ясно личи кирилската буква "Б" ито във шрифтта който знаем от средновековието. Само дето този тракийски надпис е от VI век пр.Хр.
Може и да е случайно но е намерен на остров СамоТраки !

Затова и съвпаденията в историята с Медичите ми идват малко в повече та си позволих да направя връзката със Спараток.


Приемете моите комплименти!

Аз дори и не предполагах, че има някой който да знае, че старите ни азбуки са само преработени от Светите братя! Моите изследвания показат, че глаголицата е възникнала към 17-ти век преди Христа, имам публикувана тема на тази работа, за съжаление обаче в чужбина.
А следните букви от кирилицата Ш, Ж, Ч, Щ ги има в пахлави и деванагари от 5-ти век преди Христа.
След като уpедя правата за публикуване ще пусна един постинг на тази тема.
цитирай
25. sparotok - Много съм впечатлена от информа...
03.10.2009 02:21
enjoy6 написа:
Много съм впечатлена от информацията изнесена тук и благодаря за възможността, която ми предоставяш да преосмисля изкривените факти и събития с които са ми пълнили главата години наред!
Поздрави!


Благодаря!

Проблемът е, че нашата история е писана от бившите ни слуги. Как можем да очакваме, че те напишат истината. Всичко обаче е до време, малко по малко ще стане ясно кой даде цивилизация на Европа.
цитирай
26. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
03.10.2009 02:24
cvetnica написа:
И благодаря!Колко ли още детайли не знаем от историята.


Благодаря и аз!

Публикуваното да тук дори не е върха на айсберга.
Дано само да имам възможност да представя и другите данни.
цитирай
27. nessity - nessity написа: Лелеле, ти си ...
04.10.2009 08:59
nessity написа:
Лелеле,ти си жива история бе.Супер е,че знаеш толкова много интересни неща за българската държава.Браво! :)

Благодаря!
Дано и другите постинги ти харесат.

Ами как няма?Поздрави и усмивки! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
цитирай
28. latina56 - Да обаче ,аз като любителка...
04.10.2009 17:45
на археология и история искам да ви попитам, кое е най достоверното и убедително мнение за произхода на тракийските племена по нашите земи, от къде идват те...
цитирай
29. sparotok - ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ
04.10.2009 20:13
latina56 написа:
на археология и история искам да ви попитам, кое е най достоверното и убедително мнение за произхода на тракийските племена по нашите земи, от къде идват те...


Здравейте!
Траките са най-старото население на нашите земи.
Тракийските племенни названия са лесно обясними с помощта на българския език.
Моля Ви, прочетете постинга ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ЕДИН НАРОД.
Там е даден кратък анализ на тракийските етноними и топоними.
цитирай
30. prarodinata - Родопските Скрижали
01.11.2009 01:21
sparotok написа:
danailvdimitrov написа:
Bъв Ватикана се пазят и други ценни за нас неща като например книгите които Кирил и Методий са донесли. Те са събирани от доста места и от Сирия и от Хазария(тези с рошките букви) и навярно от царската библиотека на Борис които ясно са показвали че "новата" азбука не е нищо 'съчинено" и измислено а е една възстановена азбука на един предпотопен и библейски народ. В намерен тракийски надпис от К.Леман ясно личи кирилската буква "Б" ито във шрифтта който знаем от средновековието. Само дето този тракийски надпис е от VI век пр.Хр.
Може и да е случайно но е намерен на остров СамоТраки !

Затова и съвпаденията в историята с Медичите ми идват малко в повече та си позволих да направя връзката със Спараток.


Приемете моите комплименти!

Аз дори и не предполагах, че има някой който да знае, че старите ни азбуки са само преработени от Светите братя! Моите изследвания показат, че глаголицата е възникнала към 17-ти век преди Христа, имам публикувана тема на тази работа, за съжаление обаче в чужбина.
А следните букви от кирилицата Ш, Ж, Ч, Щ ги има в пахлави и деванагари от 5-ти век преди Христа.
След като уpедя правата за публикуване ще пусна един постинг на тази тема.


Сред многото загадки, които Родопите пазят, е и великата тайна за българската писменост. И до днес на закътани места там се пазят плочи на чиста Кирилица. Надписите са правени далеч преди Кирил и Методий. Плочите са заснети и документирани и в подходящия момент ще бъдат извадени на бял свят. Една от тях е публикувана от Никола Гигов преди няколко години. Те доказват недвусмислено, че Кирил не е създал азбуката, а е събрал стари български букви.

цитирай
31. sparotok - азбуки
01.11.2009 01:28
prarodinata написа:
sparotok написа:
danailvdimitrov написа:
Bъв Ватикана се пазят и други ценни за нас неща като например книгите които Кирил и Методий са донесли. Те са събирани от доста места и от Сирия и от Хазария(тези с рошките букви) и навярно от царската библиотека на Борис които ясно са показвали че "новата" азбука не е нищо 'съчинено" и измислено а е една възстановена азбука на един предпотопен и библейски народ. В намерен тракийски надпис от К.Леман ясно личи кирилската буква "Б" ито във шрифтта който знаем от средновековието. Само дето този тракийски надпис е от VI век пр.Хр.
Може и да е случайно но е намерен на остров СамоТраки !

Затова и съвпаденията в историята с Медичите ми идват малко в повече та си позволих да направя връзката със Спараток.


Приемете моите комплименти!

Аз дори и не предполагах, че има някой който да знае, че старите ни азбуки са само преработени от Светите братя! Моите изследвания показат, че глаголицата е възникнала към 17-ти век преди Христа, имам публикувана тема на тази работа, за съжаление обаче в чужбина.
А следните букви от кирилицата Ш, Ж, Ч, Щ ги има в пахлави и деванагари от 5-ти век преди Христа.
След като уpедя правата за публикуване ще пусна един постинг на тази тема.


Сред многото загадки, които Родопите пазят, е и великата тайна за българската писменост. И до днес на закътани места там се пазят плочи на чиста Кирилица. Надписите са правени далеч преди Кирил и Методий. Плочите са заснети и документирани и в подходящия момент ще бъдат извадени на бял свят. Една от тях е публикувана от Никола Гигов преди няколко години. Те доказват недвусмислено, че Кирил не е създал азбуката, а е събрал стари български букви.Къде мога да намеря публикацията на Гигов?
Аз подготвям материал за произхода на глаголицата. Тя е на 3800 години.
цитирай
32. prarodinata - Гигов
01.11.2009 16:08
http://star05.net/e-books/geografia.istoria/istoria.na.bg/Nikola.Gigov-Orfei.i.azbukata.pdf Тук можеш да видиш една плоча и други надписи. За съжаление друга, която е била изписана на глаголица в момента е неоткриваема. Можеш да потърсиш и допълнителна информация за Никола Гигов в Гугъл.
цитирай
33. sparotok - Благодаря!
01.11.2009 16:14
prarodinata написа:
http://star05.net/e-books/geografia.istoria/istoria.na.bg/Nikola.Gigov-Orfei.i.azbukata.pdf Тук можеш да видиш една плоча и други надписи. За съжаление друга, която е била изписана на глаголица в момента е неоткриваема. Можеш да потърсиш и допълнителна информация за Никола Гигов в Гугъл.


Благодаря ти отново!
цитирай
34. latina56 - Най много ме...
01.11.2009 20:45
ме впечатли коментара за фамилията Медичип много интересно, защо обаче се скрива това, като може да се използва от самата фамилия, та това означава че тяхната фамилия е по стара и от основавеното на Империята, а знаете ли нещо повече за съдбата на Козма и Дамян и техния престой на полуострова...поздрави за написаното
цитирай
35. sparotok - Данаил Димитров
01.11.2009 21:06
latina56 написа:
ме впечатли коментара за фамилията Медичип много интересно, защо обаче се скрива това, като може да се използва от самата фамилия, та това означава че тяхната фамилия е по стара и от основавеното на Империята, а знаете ли нещо повече за съдбата на Козма и Дамян и техния престой на полуострова...поздрави за написаното


Данаил Димитров дава много добри коментари и допълваща информация. Името на Медичите е наистина българско по характер, но не можем да очакваме от италианците да го признаят. Те са свръх националисти и ще отричат до дупка.
Мои италиански колеги се чувстват твърде неловко, когато ги конфронтирам с основаването на Рим от пеласгите. Не отричат, но и не признават заслугите на дедите ни.
За Козма и Дамян нямам информация. По принцип всичко свързано с историята ни е здраво потулено и се изисква много време да се изровят важни сведения. Трябва да се събира трошичка по трошичка...и да се пресява внимателно.
цитирай
36. анонимен - ...
04.01.2010 12:19
Добър ден spartok!
Виждам , че си цитирал професор Г. Ценов. Според него славяните са племе , и то тракийско! Щом руснаци , поляци и т.н са славяни , то траки ли са те и ако да , въпросния църковнославянски старобългарски език ли е или руски ?
цитирай
37. sparotok - понятия
04.01.2010 12:56
анонимен написа:
Добър ден spartok!
Виждам , че си цитирал професор Г. Ценов. Според него славяните са племе , и то тракийско! Щом руснаци , поляци и т.н са славяни , то траки ли са те и ако да , въпросния църковнославянски старобългарски език ли е или руски ?


Здравейте!

Черковно-славянския си е чист български език. За повече информация вижте постинга На кратко за славяните.

Относно това дали руснаци и поляци са траки...
Зависи от гледната Ви точка. По принцип едно единствено племе, а именно споменатите от Херодот дерзики имат право на името траки, защото траки е гърцизираният вариант на дерзики- терсики-терейки-траки.
Тъй като те са най-известни на гърците, то населението между Стара планина и Бяло море е наречено също траки.
По времето на Страбон определението траки се е използвало за хора обитаващи земите между Шварцвалд и Крим. На север и на изток от тези хора ( тракийското племе гети) са живели сарматите и скитите.
Страбон обяснява, че в най-дълбока древност траки и скити са носили общото име скити, в превод -номади. Гръцкият летописец твърди също, че скити и сармати са родствени народи.
Прокопий пък обяснява, че сарматите принадлежат на голямото семейство на гетите, които са наречени от Херодот най-храбрите траки.
След Прокопий Симоката обяснява, че славяни и гети е едно и също нещо.
Това са историческите извори, изводът го оставям на Вас.

цитирай
38. анонимен - ...
04.01.2010 14:41
Значи одриси , беси и пр. нямат право да се нарекат траки ? Тогава какво е населението на Илирик и Македония щом не са траки ? Мизите какви са ? Каква е разликата между траки и скити ? Защо и траки и скити по-късно са наречени със събирателното име славяни и защо точно славяни , след като това е едно отделно скитско племе ?
цитирай
39. анонимен - ...
04.01.2010 15:00
Ще си позволя да цитирам Ценов
"Хуните, венетите, славяните и антите са скитски племена, които живееха предимно на север от Дунава, а българите са живеещите на юг от Дунава мизи или тракоилирийци"
"Българската държава е основана от скитското племе хуни или хуногундури, които се съединиха в случая с живеещото на юг от Дунава мизийско или тракоилирийско племе - българи";
Каква е разликата между траки и скити и траки ли са скитите или обратното
цитирай
40. sparotok - четете внимателно!
04.01.2010 15:36
анонимен написа:
Значи одриси , беси и пр. нямат право да се нарекат траки ? Тогава какво е населението на Илирик и Македония щом не са траки ? Мизите какви са ? Каква е разликата между траки и скити ? Защо и траки и скити по-късно са наречени със събирателното име славяни и защо точно славяни , след като това е едно отделно скитско племе ?


Не съм казвал, че одриси и беси нямат право на името траки. Посочих само, че произходът на името траки идва от отделен етноним. Споменах също, че по времето на Страбон като траки са определени хората между Шварцвалд и Крим.
Погледнете географска карта и ще установите, че беси и одриси живеят в посочената от Страбон област.

За останалите си въпроси можете да прочетете в постинга "Накратко за славяните".
цитирай
41. sparotok - понятия
04.01.2010 15:44
анонимен написа:
Ще си позволя да цитирам Ценов
"Хуните, венетите, славяните и антите са скитски племена, които живееха предимно на север от Дунава, а българите са живеещите на юг от Дунава мизи или тракоилирийци"
"Българската държава е основана от скитското племе хуни или хуногундури, които се съединиха в случая с живеещото на юг от Дунава мизийско или тракоилирийско племе - българи";
Каква е разликата между траки и скити и траки ли са скитите или обратното


В книга 1 на География Страбон споменава, че в далечното минало гърците наричат всички свои северни съседи с общото име скити, означаващо номади ( скитащи).
Действително в дълбока древност всички народи на Тракия и Скития са скитали, обществото е било мобилно. Понеже в Тракия природните условия са позволявали по-добър начин на живот, то траките се установяват в постоянни селища доста по-рано от роднините си скити, които се занимават със скотовъдство и са принудени да мигрират постоянно.
Стефан Византийски потвърждава, че скити и траки са роднини - СКУТИ ЕТНОС ТРАКОН - скитите са тракийски народ.
Археологическите данни показват, че материалната култура на скити и траки и много близка. Всъщност още от времето на Неолита има много общи неща между Триполската култура в Украйна, Варненската в България и древноилирийската (от земите на Босна). Може даже да се говори за една култура и местните й варианти.
цитирай
42. анонимен - ...
04.01.2010 16:20
Благодаря за отговорите! Последен въпрос - какъв е произхода на скитите? Официалната историография не поставя ли техния етногенезис в централна Азия ,а говоримият от тях език е ирански ?
цитирай
43. sparotok - скити
04.01.2010 16:38
анонимен написа:
Благодаря за отговорите! Последен въпрос - какъв е произхода на скитите? Официалната историография не поставя ли техния етногенезис в централна Азия ,а говоримият от тях език е ирански ?


Официалната историография поставя родната земя на скитите наистина в Централна Азия и идентифицира езикът им като ирански, но това е много заблуждаващо понятие. Следните думи са ирански: Бог, път, кой, коя, аз, то, тя, стан, жена, мъж, земя, вятър, топло, смърт, живот, богат, гора ( планина), равнина...Кои са били иранците тогава?

Колкото до скитите ще спомена, че те от времето на Неолита са били постоянно в движение между Дунав и Хималаите. Понеже Херодот дава дани за едно завръщане от Азия към Европа, то се смята, че това е първото идване на скитите, докато най-вероятно е било поне двадесетото завръщане.
Според учените скитите пристигат в Европа през 8-ми век преди Христа, но се премълчава приликата на класическата скитска култура с тази от второто хилядолетие преди Христа, а и много по-рано.
Не се обяснява къде е изчезнал огромният народ населяващ земи между Волга, Кубан и Дунав преди "идването" на сктитите.
Нито пък се обяснява защо този мистериозен предскитски народ не е оставил топоними на език различен от скитският.
Също така не е обяснено как могъщите скити се изпаряват яко дим.
цитирай
44. анонимен - много ми харесват твоите постинги ...
10.03.2010 22:32
много ми харесват твоите постинги но нямям нужните знания! Но излеза че тези въпросни трако-пелазги са основали Атина и Рим !!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sparotok
Категория: Политика
Прочетен: 14428161
Постинги: 250
Коментари: 30026
Гласове: 104236
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031